Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GLADSAXE Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Den etniske indsats Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indsats over for dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven 5 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Gladsaxe har i status for februar 2012 mange positive resultater for indsatsen over for jobcentrets målgrupper. Jobcentret viser på mange områder resultater, der er bedre end i sammenlignelige kommuner (klyngen) og Østdanmark. Jobcentret har dog stadig potentiale til gennem en øget indsats at opnå yderligere forbedringer på visse indsatsområder. De gode resultater ses bl.a. på flere af ministermålsområderne. Jobcenter Gladsaxe har således reduceret antallet af såvel dagpenge- som kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven fra februar 2011 til februar I samme periode er antallet af unge forsørgelsesmodtagere ligeledes blevet reduceret. Jobcenter Gladsaxe har det seneste år haft gode resultater på sygedagpengeområdet. Antallet af borgere på sygedagpenge er faldet med 21 pct. og andelen på ydelsen ift. befolkningen ligger nu på 1,9 pct. mod 2,4 pct. i klyngen. Andelen af sygefraværsforløb, der varer over hhv. 26 og 52 uger, er faldet markant (hhv. 43 pct. og 74 pct.) fra januar 2011 til januar Andelene i Gladsaxe Kommune ligger samtidigt markant under andelene i klyngen, jf. tabel 9. For sygedagpengemodtagerne ses i 1. kvartal 2012 en aktiveringsgrad på 38,2 pct. mod 33,7 pct. i klyngen. Der er tale om en stigning i aktiveringsgraden på 7,5 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2011, jf. tabel 17. Jobcenter Gladsaxe giver i stigende grad jobcentrets målgrupper en tidlig indsats. Et stigende antal borgere modtager således i 4. kvartal 2011 den første jobsamtale inden for én måned, ligesom flere borgere modtager første aktiveringstilbud inden for den første måned. Jobcenter Gladsaxe ligger dog lavere end både klyngen og Østdanmark, når det drejer sig om tidlige første samtaler. Langtidsledigheden, dvs. antallet af personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år, er ifølge Beskæftigelsesregionens nye langtidsledighedstal faldet med 15 pct. i Gladsaxe Kommune fra marts 2011 til marts Andelen af langtidsledige ift. befolkningen ligger i marts 2012 på 1,7 pct., hvilket er lavere end i Østdanmark (2,2 pct.). Særligt bemærkelsesværdigt er det, at Gladsaxe har haft et fald på 26 pct. blandt kontanthjælpsmodtagerne, hvor der i samme periode har været en stigning i Østdanmark. Ses langtidsledigheden i forhold til den samlede bruttoledighed, ligger andelen af jobklare langtidsledige dog over andelen i klyngen. Det gælder både for de langtidsledige dagpengemodtagere (29,8 pct. mod 28,5 pct. i klyngen) og kontanthjælpsmodtagere (30,0 pct. mod 28,6 pct. i klyngen). Der har samtidigt været en stigning blandt kontanthjælpsmodtagere i såvel match 2 som match 3, der har været ledige i mere end 40 sammenhængende uger. Jobcentret har i perioden marts 2011 til marts 2012 haft en væsentlig stigning i det samlede antal ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere. Gruppen af midlertidigt passive er således steget med 8 pct. siden marts 2011, mens de indsatsklare er steget med 26 pct. Mens andelen af indsatsklare ift. befolkningen er lidt mindre i Gladsaxe end i klyngen, har Gladsaxe i sammenligning med klyngen en væsentlig større andel af match 3 kontanthjælpsmodtagere ift. befolkningen. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GLADSAXE - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Gladsaxes resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Gladsaxe - indgår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Gladsaxe har det seneste år haft en positiv udvikling på 2 ud af 4 ministermål. Antallet af borgere i arbejdskraftreserven er faldet med 5 pct. fra februar 2011 til februar 2012, mod et fald i klyngen på 4 pct. Der er sket et mindre fald for dagpengemodtagere, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er faldet markant med 14 pct. Antallet af unge ydelsesmodtagere er ligeledes blevet reduceret over det seneste år. I februar 2012 var antallet 1053, hvilket svarer til et fald på 2,3 pct. ift. februar Til sammenligning var der i samme periode en stigning på 3 pct. i klyngen. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse har over det seneste år holdt et relativt stabilt niveau. Fra marts 2011 til februar 2012 er der således påbegyndt 166 forløb i Gladsaxe Kommune, fordelt på 111 påbegyndte førtidspensionsforløb og 55 forløb på ledighedsydelse eller i fleksjob. For disse tre ministermålsområder gælder, at de i februar 2012 har et niveau, der ligger bedre end de mål, Jobcenter Gladsaxe har sat for december 2012 (justeret april 2012). I perioden februar 2011 til februar 2012 er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere steget med 3,5 pct., hvilket svarer til den stigning, der har været i klyngen. Antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse i Gladsaxe Kommune var 1352 i februar Antallet af ikke-vestlige nydanskere er således højere end det målfastsatte antal for december Det kræver et fald og dermed en vending i den seneste udvikling for at Jobcenter Gladsaxe vil kunne opfylde målet for december Antal Ændring i procent Jobcentrets Gladsaxe Februar 2012 feb feb. 12 mål for (sept feb. 12) dec Arbejdskraftreserven % (7%) 1361 Tilgang til permanent offentlig forsørgelse Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,3% (5,7%) 1056 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse ,5% (5,0%)

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Gladsaxes tværgående udfordringer ligger hovedsageligt inden for følgende områder: 1. Den etniske indsats 2. Indsatsen over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet 3. Indsatsen over for dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven samt langtidsledighedsramte 3.2 Den etniske indsats Andelen af alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (16-64 år), der er på offentlig forsørgelse, ligger i Gladsaxe Kommune på 25,4 pct. Andelen er dermed lavere end i både klyngen (31,8 pct.) og Østdanmark (28,7 pct.), jf. tabel 14. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere lå i februar 2012 på fuldtidspersoner i Gladsaxe Kommune, hvilket svarer til en stigning på 3,5 pct. siden februar Jobcentret har fastsat et mål om maksimalt fuldtidspersoner i december De gode resultater på sygedagpengeområdet ses også for gruppen af ikke-vestlige nydanskere. Der er således sket et fald på 2,9 pct. blandt ikke-vestlige sygedagpengemodtagere mod en stigning i klyngen. Gruppen af ikke-vestlige jobklare kontanthjælpsmodtagere er ligeledes blevet reduceret. Fra februar 2011 til februar 2012 faldt antallet med 20,1 pct. mod en lille stigning i klyngen. Der er dog områder, hvor Jobcenter Gladsaxe har et en mindre positiv udvikling. Dette gælder bl.a. de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, hvor der er sket en stigning på 40,8 pct. Andelen ift. alle ikke-vestlige nydanskere er på niveau med klyngen, men udviklingen har været markant højere. Opdeles de ikke-vestlige nydanskere i aldersgrupper over og under 30 år, ser man at udviklingerne for de to grupper er forskellige. Antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er steget for begge grupper, men stigningen er størst for gruppen under 30 år (71,4 pct.). For den yngre aldersgruppe er andelen af match 3 ift. alle nydanskere (16-29 år) større end klyngens andel. På dagpengeområdet har Gladsaxe ligeledes en andel på niveau med klyngen, men en væsentlig højere stigning i antallet af ikke-vestlige nydanskere på ydelsen. De unge dagpengemodtagere (16-29 år) har haft et fald på 5,4 pct., mens der har været en stigning på 7,4 pct. for de over 30-årige. Andelen af ikke-vestlige førtidspensionister er med 8,2 pct. væsentlig lavere end klyngens andel på 12,4 pct. Antallet er imidlertid steget med 6,6 pct., mod et fald i antallet af førtidspensionister uanset herkomst. Stigningen blandt de ikke-vestlige nydanskere er udelukkende sket for de årige, hvor antallet er steget med 7,3 pct. mod et fald blandt de årige, jf. tabel 15 og 16. 3

6 Jobcenter Gladsaxe har således en udfordring i forhold til at overføre de generelt gode resultater vedrørende bl.a. dagpengemodtagere og borgere på førtidspension til også at gælde blandt de ikke-vestlige nydanskere. Disse udfordringer gør sig især gældende for de over 30-årige. 3.3 Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Jobcenter Gladsaxe har i marts 2012 gode resultater på førtidspensionsområdet. Antallet af førtidspensionister er faldet med 1 pct. ift. marts 2011 i Gladsaxe Kommune. Andelen af førtidspensionister ift. befolkningen ligger på 5,8 pct. mod en andel på 6,1 pct. i klyngen, jf. tabel 8. For at imødekomme en fremtidig stigning inden for gruppen er det vigtigt fortsat at have fokus på de typiske fødekilder til førtidspension, herunder kontanthjælpsmodtagere i match 2 og især match 3. Jobcenter Gladsaxe har haft en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i både match 2 og match 3. Antallet i match 2 er steget med 26 pct. mod 4 pct. i klyngen, og kontanthjælpsmodtagere i match 2 udgør i marts 2012 således 1,5 pct. af befolkningen i Gladsaxe Kommune. Denne andel svarer nogenlunde til andelen i klyngen. I samme periode er antallet i match 3 steget med 8 pct. og udgør i marts ,0 pct. af befolkningen. Andelen i klyngen ligger for denne gruppe på 0,7 pct., jf. tabel 2. Stigningen i match 2 ses i februar 2012 i særlig grad blandt ungegruppen, hvor der har været en stigning på 59 pct. Bag stigningen for den samlede ungegrupper findes en stigning på 33,3 pct. for de årige og en stigning på 74,8 pct. blandt de årige, jf. tabel 12 og 13. Overordnet for ungegruppen er der i perioden ikke sket væsentlige ændringer i antallet i match 3. Fordelt på undergrupper har der imidlertid været et fald på 27,8 pct. for den yngste gruppe, mens der har været en stigning på 36,8 pct. blandt de årige. Der har desuden været en markant stigning i gruppen af ikke-vestlige match 3 kontanthjælpsborgere, jf. afsnit 3.2. Gruppen af match 2 og 3 kontanthjælpsmodtagere ser samtidigt ud til at have bidt sig fast. Ifølge Beskæftigelsesregionens nye langtidsledighedstal fra marts 2012 er antallet af længerevarende match 2 kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer der har modtaget ydelsen i mindst 40 sammenhængende uger, steget med 11 pct. fra marts I samme periode er antallet i Østdanmark steget med 2 pct. Stigningen i gruppen ser ikke ud til at have fortaget sig, jf. figur 6. Udviklingen i antallet af match 3 kontanthjælpsmodtagere med mere end 40 ugers ledighed viser ligeledes en stigning over det seneste år. Denne udvikling ser dog ud til at have stabiliseret sig, jf. figur 7. Der er således et fortsat behov i Gladsaxe Kommune for at holde fokus på gruppen af kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3, så de kommer tættere på arbejdsmarkedet frem for at blive en fødekilde til førtidspension. Dette kan bl.a. ske gennem en tidlig forebyggelsesindsats. Det bemærkes i den forbindelse, at der i sammenligning med klyngen er en lavere andel af kontanthjælpsmodtagere i match 2 i Gladsaxe Kommune, som får første samtale hhv. første aktiveringstilbud inden for den første måned, jf. tabel 19 og 20. 4

7 3.4 Indsats over for dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven Antallet af dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune er faldet med 7 pct. fra februar 2011 til februar 2012; et fald der overstiger faldet i klyngen. Andelen der modtager dagpenge udgør i Gladsaxe 3,0 pct. af befolkningen mod 3,5 pct. i klyngen. Overordnet set har Gladsaxe således positive resultater på dagpengeområdet. Gladsaxe ligger desuden bedre end klyngen, hvad angår dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. I Gladsaxe udgør dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven således 3,0 pct. af arbejdsstyrken mod en andel på 3,1 pct. i klyngen. Jobcenter Gladsaxe har haft en positiv udvikling i arbejdskraftreserven, der er faldet med 5 pct. fra februar 2011 til februar Denne er dog ulige fordelt på dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, idet der har været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 14 pct. mod et fald i antallet af dagpengemodtagere på 1 pct. Til sammenligning er antallet af dagpengemodtagere faldet med 4 pct. i klyngen, jf. tabel 3. Ser man på afgangen fra arbejdskraftreserven, har dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune en lavere afgang til selvforsørgelse end i klyngen (77,9 pct. vs. 87,7 pct.). Samtidigt er der en højere afgang til sygedagpenge, jf. tabel 4. Der kan derfor være grund til at være opmærksom på udvikling i og afgang fra arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere. I forlængelse af diskussionen om dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er det naturligt at se på langtidsledigheden. Blandt både kontanthjælps- og dagpengemodtagere har der i Gladsaxe været et fald i antallet af langtidsledige, dvs. borgere der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra februar 2011 til februar I februar 2012 var der i Gladsaxe Kommune 396 langtidsledige dagpengemodtagere. Disse borgere udgør 29,8 pct. af alle dagpengemodtagerne i Gladsaxe Kommune mod en tilsvarende andel i klyngen på 28,5 pct., jf. tabel 6. Gladsaxe har ligesom andre bl.a. i lyset af den forkortede dagpengeperiode en opgave i at reducere antallet af langtidsledige borgere ift. det samlede antal ledige i kommunen. 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Gladsaxe Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Tabel 2. Personer på midlertidige ydelser: Andel af befolkningen (16-64 år) i Gladsaxe Kommune, marts 2012 samt udviklingen ift. samme måned året før 9 9 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 10 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar Tabel 3. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Gladsaxe Kommune 11 Tabel 4. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Gladsaxe og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 12 Tabel 5. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 13 Tabel 6. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 14 Tabel 7. Andel personer (fordelt på etnicitet), som har modtaget kontanthjælpsydelse i mere end 40 uger - samt udvikling i antal ift. samme måned året før 14 Figur 4. Udvikling i langtidsledige 1 a-dagpengemodtagere, indekseret (jan = 100) 15 Figur 5. Udvikling i langtidsledige 1 jobklare (Match 1) kontanthjælpsmodtagere, indekseret (jan = 100) 15 Figur 6. Udvikling i indsatsklare (Match 2) Kontanthjælpsmodtagere med over 40 ugers ledighed, indekseret (jan = 100) 16 Figur 7. Udvikling i midlertidigt passive (Match 3) Kontanthjælpsmodtagere med over 40 ugers ledighed, indekseret (jan = 100) 16 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 17 Figur 8. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Gladsaxe Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 17 Figur 9. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Gladsaxe Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 18 Figur 10. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Gladsaxe Kommune 18 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan Figur 11. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Gladsaxe Kommune 19 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 12. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 19 6

9 Figur 13. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Figur 14. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Figur 15. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 24 Figur 16. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 24 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 25 Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere over 30 år, på offentlig forsørgelse, feb 11- feb Tabel 16. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere under 30 år, på offentlig forsørgelse, feb 11- feb Figur 17. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb AKTIV OG TIDLIG INDSATS 28 Tabel 17. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 Tabel 18. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 Tabel 19. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 29 Tabel 20. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 29 VIRKSOMHEDSINDSATS 30 Tabel 21. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Gladsaxe, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 30 Tabel 22. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Gladsaxe, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 30 Tabel 23. Antal og andel arbejdssteder* i Gladsaxe Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 30 7

10 SELVFORSØRGELSESGRAD 31 Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 26. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

11 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Gladsaxe Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling Fuldtidspersoner 1 befolkningen 2 Gladsaxe Klyngen Østdanmark Andel af mar mar 2012 Gladsaxe Kommune marts Dagpengemodtagere ,0% -7% (10%) -4% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 551 1,3% -14% (4%) 2% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 628 1,5% 26% (16%) 4% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 417 1,0% 8% (0%) 23% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 12 0,0% -20% (-25%) -1% -18% - Personer på sygedagpenge ,9% -21% (-4%) -8% -11% - Personer på revalideringsydelse 38 0,1% 12% (9%) -20% -19% - I alt ,9% -6% (5%) -2% -3%, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt Tallene for sygedagpenge er fra februar Tabel 2. Personer på midlertidige ydelser: Andel af befolkningen (16-64 år) i Gladsaxe Kommune, marts 2012 samt udviklingen ift. samme måned året før Gladsaxe Kommune Gladsaxe Andel af befolkningen Udvikling i procent-point Klyngen Østdanmark Gladsaxe Klyngen Østdanmark -Dagpengemodtagere 3,0% 3,5% 3,7% -0,2-0,1-0,1 -Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 1,3% 0,9% 1,4% -0,2 0,0 0,0 -Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 1,5% 1,6% 1,9% 0,3 0,1 0,1 -Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 1,0% 0,7% 0,9% 0,1 0,1 0,1 -Personer på sygedagpenge 1 1,9% 2,4% 2,1% -0,5-0,2-0,3 -Personer på revalideringsydelse 1 0,1% 0,2% 0,2% 0,0 0,0-0,1 - I alt 8,8% 9,3% 10,2% -0,6-0,2-0,3 og egne beregninger Note 1: Tallene for sygedagpenge er fra februar

12 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 4% 3% 3,2% 0,9% 4,1% 1,1% 3,3% 0,7% 4,0% 1,1% 4,2% 1,1% 3,7% 0,7% 5,1% 1,4% 4,1% 0,9% 3,3% 1,0% 4,2% 0,6% 3,8% 0,5% 4,2% 0,6% 3,4% 0,7% 4,7% 1,1% 3,9% 0,6% 3,9% 0,8% 4,9% 1,3% 2% 1% 2,4% 3,0% 2,6% 2,9% 3,0% 3,1% 3,7% 3,3% 2,3% 3,7% 3,3% 3,6% 2,8% 3,6% 3,2% 3,1% 3,6% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 3. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Gladsaxe Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (9%) -4% -2% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (3%) -4% -6% -4% I alt % (7%) -4% -3% -3% Kommunens mål: 1361 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Gladsaxe 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 20 10

13 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Gladsaxe Klyngen Østdanmark JC Gladsaxe (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Gladsaxe Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp 120 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 11

14 Tabel 4. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Gladsaxe og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Gladsaxe Østdanmark Gladsaxe Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,9% 87,7% 34 27,9% 29,4% Uddannelse* 11 4,1% 2,1% 11 9,0% 7,1% Ledighed 10 3,7% 3,5% 4 3,3% 7,2% Match 2 / match ,9% 50,1% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 29 10,9% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 5 1,9% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 4 1,5% 0,5% 6 4,9% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 12

15 Tabel 5. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, februar 2012 personer Gladsaxe Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -1,1% (8,6%) -4% -2% Selvstændige 59 6,3% 6,1% 6,5% 15,7% (5,4%) 2% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 15 1,6% 1,4% 1,4% 66,7% (15,4%) 7% 10% ASE 44 4,7% 4,7% 5,1% 4,8% (2,3%) 1% 1% Akademikere ,9% 6,8% 14,0% -5,1% (1,4%) 4% 1% Akademikernes A-Kasse 36 3,8% 2,1% 4,9% 12,5% (2,9%) 16% 6% CA, A-kasse 17 1,8% 1,2% 1,7% -5,6% (-29,2%) 12% 4% Ingeniørernes A-Kasse 50 5,3% 1,5% 1,9% -19,4% (0,0%) -17% -11% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 12 1,3% 0,7% 2,0% 33,3% (0,0%) 4% 2% Magistrenes A-Kasse 34 3,6% 1,4% 3,6% -5,6% (30,8%) 9% 1% Funktionærer og tjenestemænd 80 8,5% 8,9% 9,0% 35,6% (-2,4%) 20% 14% BUPL, A-kasse 14 1,5% 2,2% 1,7% 180,0% (-6,7%) 18% 26% Danske Sundhedsorg. A- kasse 11 1,2% 0,8% 0,7% -15,4% (-31,3%) 18% -4% Lærernes A-kasse 18 1,9% 1,5% 1,6% 5,9% (12,5%) 47% 42% FTF- A-kasse 27 2,9% 3,3% 4,1% 42,1% (-6,9%) 12% 2% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 10 1,1% 1,0% 0,9% 100,0% (66,7%) 26% 35% HK /Danmarks A-kasse ,3% 12,1% 11,3% 3,9% (9,3%) 0% -2% Tekniske funktionærer 78 8,3% 7,1% 7,7% -14,3% (0,0%) -10% 0% Business Danmarks A-Kasse Gladsaxe 10 1,1% 1,1% 0,8% 0,0% (-16,7%) -28% -13% Min A-kasse 9 1,0% 1,1% 1,8% -40,0% (-30,8%) 2% 11% Funkt. og Servicef. A-kasse 17 1,8% 0,8% 1,2% 88,9% (70,0%) 40% 23% Ledernes A-kasse 26 2,8% 2,5% 2,3% -31,6% (4,0%) -8% -4% Teknikernes A-Kasse 16 1,7% 1,7% 1,6% -15,8% (-11,1%) -20% -12% Byggefagene 30 3,2% 1,9% 2,2% -36,2% (7,1%) -33% -32% Byggefagenes A-Kasse 23 2,5% 1,2% 1,4% -28,1% (43,8%) -27% -33% El-Fagets A-Kasse 7 0,7% 0,7% 0,8% -53,3% (-41,7%) -42% -32% Metalarbejdernes A- Kasse 22 2,3% 3,7% 3,0% -33,3% (-21,4%) -29% -22% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,1% 23,5% 21,0% -9,1% (24,0%) -18% -15% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 13 1,4% 1,3% 0,9% -7,1% (8,3%) -20% -14% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 56 6,0% 7,0% 6,7% 5,7% (12,0%) 29% 18% Øvrige ,6% 21,2% 17,6% 12,2% (17,9%) 4% 6% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 58 6,2% 4,6% 4,9% 13,7% (16,0%) 17% 14% 20 2,1% 1,3% 1,4% 5,3% (42,9%) 7% 11% Kristelig A-Kasse ,3% 15,2% 11,3% 12,8% (15,2%) 0% 3% Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse Klynge 4 Østdanmark Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Gladsaxe Klynge 4 No te: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklingen fra september

16 Tabel 6. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Gladsaxe Klyngen Østdanmark Gladsaxe Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere (Andel) 29,8% 28,5% 30,3% -0,6 (0,3) -1,9-0,5 (Antal) ,4% (3,7%) -9,4% -4,9% Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 30,0% 28,6% 33,1% -3,2 (-5,8) 0,6 2,6 (Antal) ,1% (-16,8%) -6,0% 2,8% og egne beregninger Note: A ndelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 30,0% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Gladsaxe, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i februar Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august 2011 Tabel 7. Andel personer (fordelt på etnicitet), som har modtaget kontanthjælpsydelse i mere end 40 uger - samt udvikling i antal ift. samme måned året før Andel Udvikling i antal feb 12 feb 11 - feb 12 Gladsaxe Kommune Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer med ikke-vestlig oprindelse Gladsaxe Klynge 4 Region Hovedstaden Øst danmark Gladsaxe Klynge 4 Region Hovedstaden Øst danmark 47,9% 51,4% 51,2% 50,4% 16,1% 10,3% 2,2% 3,6% 45,8% 55,3% 52,8% 52,8% 16,6% 10,5% 0,2% 1,0% I alt 47,7% 52,5% 52,0% 51,4% 15,5% 10,4% 1,5% 2,9% og egne beregninger 14

17 Figur 4. Udvikling i langtidsledige 1 a-dagpengemodtagere, indekseret (jan = 100) 200 Gladsaxe Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 1 Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 5. Udvikling i langtidsledige 1 jobklare (Match 1) kontanthjælpsmodtagere, indekseret (jan = 100) 160 Gladsaxe Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 1 Målingen opgør antal bruttoledige (dvs. ledige såvel som aktiverede) jobklare Kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode

18 Figur 6. Udvikling i indsatsklare (Match 2) Kontanthjælpsmodtagere med over 40 ugers ledighed, indekseret (jan = 100) 140 Gladsaxe Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 7. Udvikling i midlertidigt passive (Match 3) Kontanthjælpsmodtagere med over 40 ugers ledighed, indekseret (jan = 100) 300 Gladsaxe Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 16

19 Personer på permanente ydelser Figur 8. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar 2012 Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 12% 10% 8% 6% 4% 5,9% 4,7% 9,6% 8,3% 7,6% 6,3% 7,3% 5,7% 7,1% 5,8% 7,4% 5,6% 6,8% 5,3% 9,7% 7,7% 6,4% 5,0% 9,7% 7,9% 9,4% 7,0% 8,7% 6,7% 6,4% 5,1% 9,7% 7,9% 9,6% 7,2% 8,4% 6,6% 7,3% 5,9% 2% 0% 1,1% 1,3% 1,3% 1,7% 1,3% 1,8% 1,5% 2,1% 1,4% 1,9% 2,4% 2,0% 1,2% 1,8% 2,4% 1,8% 1,4% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Gladsaxe Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal mar mar 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe mar 2012 Gladsaxe Klyngen Østdanmark Gladsaxe Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (-1%) -1% -2% 5,8% 6,1% 5,9% 415 6% (4%) 0% -1% 1,0% 1,3% 1,0% 109-2% (-7%) 8% 7% 0,3% 0,4% 0,3% % (-1%) -0,7% -1,3% 7,1% 7,8% 7,3%, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan fo r Gladsaxe 2012 og egne beregninger * A nvendt befo lkningstal er fra 1/ A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, o g ikke antallet af modtagere af offentlige fo rsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

20 Figur 9. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Gladsaxe Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 115 Fleksjob og Ledighedsydelse, Gladsaxe Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Gladsaxe Førtidspension (klyngen) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 10. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Gladsaxe Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 Kommunens mål: 178 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 18

21 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Gladsaxe Kommune Klyngen Østdanmark ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger % 3% -43% (-40%) -74% (-71%) % 13% -10% -13% % 13% -14% -19% Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger No te: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklingen fra august % Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% Match 2 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 Match 1 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. dec-11 jan-12 feb-12 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Gladsaxe Klyngen Østdanmark Gladsaxe Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Figur 11. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Gladsaxe Kommune Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 52,2% 57,5% 60,9% -4,6 (-2,7) -0,5-3,1 (Antal) ,6% (11,8%) 3,9% 2,0% (Andel) 70,0% 68,1% 71,2% 9,5 (7,1) 1,2-0,1 (Antal) ,9% (13,3%) 30,2% 13,6% Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger No te: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 52,2% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Gladsaxe, som har modtaget ydelsen (kontanthjælp betragtes i denne opgørelse so m én ydelse) i mere end 40 uger. Figur 12. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 19

22 160 Gladsaxe Klyngen Østdanmark 140 Indeks Figur 13. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 3,7% 5,0% 4,6% 4,8% 4,2% 4,6% 4,8% 5,2% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 4,1% 5,0% 5,3% 5,7% 4,2% 5,6% 5,3% 4,9% ,6% 1,0% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger 20

23 Unge på overførselsindkomst Figur 14. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb 12 16% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12% 10% 8,3% 11,8% 8,6% 12,0% 9,5% 13,6% 12,8% 10,6% 10,9% 12,0% 11,4% 11,3% 9,1% 13,7% 13,7% 11,5% 10,2% 8% 6% 4% 2% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund og egne beregninger Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark 21

24 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Gladsaxe Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender feb-11 feb-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,9% (1,8%) -1% -2% ,7% (7,3%) -1% -6% ,0% (13,3%) 11% 15% ,1% (-2,2%) 20% 9% ,7% (10,0%) -18% -24% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,7% (16,7%) 9% -17% ,2% (11,5%) -7% -11% ,3% (33,3%) -1% 8% ,0% (0,0%) -1% -13% ,2% (1,0%) 2% 3% I alt ,3% (5,7%) 3% 0% Kommunens mål: 1056 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012, B eskæftigelsesplan for Gladsaxe 2012 og egne beregninger No te: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

25 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Gladsaxe Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis feb-11 feb-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,1% (-2,7%) -2% 1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) ,0% (0,0%) -1% -4% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) ,3% (3,7%) 12% 15% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) ,8% (15,6%) 19% 15% Revalidender ,3% (0,0%) -12% -19% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister 1 1 0,0% (0,0%) -22% 3% ,4% (16,0%) -9% -11% ,0% (-50,0%) -8% 13% ,3% (0,0%) 1% -12% ,4% (4,3%) 2% 2% I alt ,7% (3,4%) 1% 1% Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklingen fra september 2011 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Gladsaxe Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Yde lse sgruppe feb-11 feb-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,6% (11,8%) 0% -8% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,2% (10,9%) -1% -7% ,8% (18,4%) 10% 16% ,8% (-18,8%) 21% 5% ,0% (50,0%) -27% -33% ,0% (20,0%) 17% -20% ,4% (5,4%) -4% -10% ,0% (200,0%) 22% -10% 2 2 0,0% (0,0%) -6% -16% ,0% (-2,0%) 2% 4% I alt ,2% (7,7%) 4% -1% No te: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

26 Figur 15. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 140 Gladsaxe Klyngen Østdanmark 120 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 16. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 24

27 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe feb 12 Gladsaxe Klynge Østdanmark Gladsaxe Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister 299 4,9% (9,9%) 0,4% 8,5% 5,6% 5,6% 5,8% ,1% (-6,7%) 1,1% 8,0% 2,6% 2,2% 3,1% 156 2,6% (18,2%) 4,8% -30,7% 2,9% 4,9% 5,2% ,8% (9,0%) 13,3% -19,4% 2,7% 2,7% 2,4% 3-57,1% (-25,0%) -41,2% -4,9% 0,1% 0,1% 0,2% 0 - (-) -42,9% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 133-2,9% (6,4%) 1,7% 3,1% 2,5% 2,8% 2,4% 14 26,1% (-12,5%) 7,4% 0,0% 0,3% 0,4% 0,3% 29-12,5% (7,4%) 1,7% 0,0% 0,5% 0,7% 0,5% 434 6,6% (0,9%) 4,6% 0,0% 8,2% 12,4% 8,7% I alt ** ,5% (5,0%) 3,5% -3,3% 25,4% 31,8% 28,7% Kommunens mål: 1307 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jo bindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan fo r Gladsaxe 2012 og egne beregninger * B efo lkningstal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere o g efterko mmere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befo lkningstallene, og ikke antallet af mo dtagere af o ffentlige fo rsørgelsesydelser ** I Gladsaxe Ko mmune var der desuden 6 ikke-matchede ko ntanthjælpsmo dtagere i februar 2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklingen fra september

28 Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere over 30 år, på offentlig forsørgelse, feb 11- feb 12 Antal Udvikling feb-11 til feb-12 Andel af alle nydanskere Gladsaxe Kommune feb-11 feb-12 Gladsaxe Klynge 4 Østdanmark Gladsaxe Klynge 4 Østdanmark Dagpengemodtagere ,4% 0,0% 2,0% 6,8% 6,9% 7,2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,8% -1,5% -0,1% 2,6% 2,0% 3,0% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ,3% -3,2% 4,4% 3,3% 4,7% 6,2% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere ,0% 17,3% 9,0% 3,4% 3,5% 3,2% Revalidender ,7% -41,2% -34,3% 0,1% 0,2% 0,2% Forrevalidender ,1% -43,5% 0,0% 0,0% 0,0% Sygedagpengemodtagere ,3% 1,1% -4,5% 3,2% 3,7% 3,2% Ledighedsydelsesmodtagere ,5% 5,4% -1,0% 0,4% 0,6% 0,4% Personer i fleksjob ,3% 4,0% 4,9% 0,8% 1,0% 0,7% Førtidspensionister ,3% 4,9% 3,3% 11,8% 17,6% 12,9% I alt ,7% 3,0% 2,4% 32,3% 40,2% 37,0% Nydanskeres andel af alle indbyggere over 30 år i hhv. Gladsaxe Kommune, Klynge 4 og Østdanmark: 11,8% 6,4% 9,2% Kilde: Danmarks statistik og Jobindsats NB: Folketal er fra 1/ (FOLK1) Betegnelsen 'nydanskere' dækker over indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Tabel 16. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere under 30 år, på offentlig forsørgelse, feb 11- feb 12 Antal Udvikling feb-11 til feb-12 Andel af alle nydanskere Gladsaxe Kommune feb-11 feb-12 Gladsaxe Klynge 4 Østdanmark Gladsaxe Klynge 4 Østdanmark Dagpengemodtagere ,4% 4,9% -2,9% 3,1% 3,3% 3,2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere ,2% -4,8% -8,5% 2,6% 2,7% 3,2% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ,0% 23,7% 25,4% 2,1% 4,5% 3,4% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere ,4% 11,1% 2,5% 1,4% 1,1% 1,0% Revalidender 1 1 0,0% -45,8% -18,8% 0,1% 0,1% 0,1% Forrevalidender ,4% -11,4% 0,0% 0,0% 0,1% Sygedagpengemodtagere ,7% 1,3% -7,1% 1,1% 1,1% 0,9% Ledighedsydelsesmodtagere ,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% Personer i fleksjob 1 1 0,0% 0,0% -13,0% 0,1% 0,1% 0,0% Førtidspensionister ,7% 2,7% -2,5% 0,6% 1,1% 0,8% I alt ,3% 6,6% 1,5% 11,0% 14,0% 12,9% Nydanskeres andel af alle indbyggere under 30 år i hhv. Gladsaxe Kommune, Klynge 4 og Østdanmark: 15,5% 10,7% 13,4% Kilde: Danmarks statistik og Jobindsats NB: Folketal er fra 1/ (FOLK1) Betegnelsen 'nydanskere' dækker over indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 26

29 Figur 17. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 15% 10% 5% 0% 22,3% 20,7% 22,7% 20,6% 18,4% 19,0% 9,9% 12,5% 11,4% 5,1% 9,6% 12,8% 9,7% 13,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve, Danmarks statistik og egne beregninger 6,4% 11,3% 7,5% 17,7% 5,6% 9,9% Glostrup Holbæk Hillerød Herning 13,1% 13,3% 4,5% 8,8% 6,8% 7,1% Holstebro Kolding 3,4% 5,0% Roskilde Sorø 4,0% 7,0% 7,0% 12,8% Viborg Klyngen Østdanmark 10,3% 17,0% 27

30 Aktiv og tidlig indsats Tabel 17. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Yde lse sgruppe 1. kvt kvt kvt 2012 Gladsaxe Klyngen Østdanmark Gladsaxe Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 26,2 29,1 28,5-2,0 (-1,2) 0,3 1,3 40,0 39,0 33,0 3,7 (3,4) -5,0-5,7 29,7 33,2 26,8 4,2 (4,3) -1,3-0,2 38,2 33,7 30,4 7,5 (0,0) -4,3 1,3 Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet so m antallet af fuldtidsaktiverede (uden vo ksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemo dtagere er fra januar A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsfo rløb set i fo rho ld det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 18. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 1. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Gladsaxe Klyngen Øst danmark Gladsaxe Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 40% 43% -1,6 1,0 4,1 heraf : Privat løntilskud 64 3% 3% 3% 0,2-0,5 3,4 Offentlig løntilskud 178 9% 8% 8% 0,4 0,1 8,2 Virksomhedspraktik 157 8% 11% 10% 1,7 0,3 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 66% 62% 4,1-4,7-3,4 heraf : Privat løntilskud 22 3% 5% 4% -0,7-0,1 0,1 Offentlig løntilskud % 6% 6% 7,0 1,4 1,6 Virksomhedspraktik % 24% 17% 3,8-0,1-1,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 69% 59% 3,5-1,0-1,3 heraf : Privat løntilskud 25 4% 2% 1% 1,9 0,1 0,3 Offentlig løntilsk ud 13 2% 2% 1% 0,6 0,6 0,6 Virksomhedspraktik % 24% 16% 3,3 4,6 1,9 Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 28

31 Tabel 19. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i % -point Ydelsesgruppe Gladsaxe Klyngen Østdanmark Gladsaxe Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 36% 44% 42% 9,9 (12,0) 8,7 4,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 74% 81% 81% 12,7 (4,5) 3,4 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 70% 76% 72% 24,7 (6,8) 5,4 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 57% 70% 66% 32,1 (7,1) 6,4 3,5 I alt (Antal personer) (415) (5.188) (18.739) 44%* 14%* 9%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal 2011 Tabel 20. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Gladsaxe Klyngen Østdanmark Gladsaxe Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 14% 10% 12,0% 3,8 (-1,4) 2,5 4,6 59% 55% 49% 1,1 (-2,3) -6,0-7,1 13% 47% 32% -22,0 (-1,3) -2,3-7,7 (225) (2.109) (7.714) 14%* 3%* 4%* * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal

32 Virksomhedsindsats Tabel 21. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Gladsaxe, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Gladsax e Kly ngen* Gladsax e Kly ngen* Gladsax e Kly ngen* Gladsax e Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 13,8% 12,1% 38,0% 31,3% 12,6% 15,1% 7,3% 10,4% 30,3% 14,4% 18,3% 30,3% 7,5% 4,1% 4,3% 3,7% 21,0% 29,8% 0,0% 1,1% 4,5% 1,9% 6,1% 41,7% 8,7% 12,4% * Jo bcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 1.: Sygedagpenge-tal er fra 4. kvt Tabel 22. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Gladsaxe, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Gladsaxe Klyngen* Gladsaxe Klyngen* Gladsaxe Klyngen* -8% -16% -7% -1% 31% -1% -6% -4% 100% 33% 5% -5% 250% 18% 100% 78% 70% 28%. -23% 200% 50% -33% 1% Tabel 23. Antal og andel arbejdssteder* i Gladsaxe Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Antal Gladsaxe Klyngen** Andel*** Øst danmark Gladsaxe Klyngen** Østdanmark Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 13% 13% 7% 4% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 77 7% 5% 6% 67% 6% 12% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 53 5% 5% 5% 43% 39% 47% I alt % 19% 18% 27% 11% 16% og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemo dtager i løntilskud eller virkso mhedspraktik. ** Jo bcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvo r m ange ydelsesm o dtagere m an har haft i virkso m hedsrettet aktivering. Derfo r kan andelen ialt være mindre end summen af andelene fo r de enkelte ydelsesgrupper. 30

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Faxe 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden &. december 3 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Oktober 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 213 Juni 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. Status efterår 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. Status efterår 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København Status efterår 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. august 2013 Kvartals-overblik Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Jobcenter-netværk 5 August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere