Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HØJE-TAASTRUP Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere Langtidsledigheden for jobklare kontanthjælpsmodtagere 5 BILAG 7

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Høje-Taastrup har når der ses på den seneste årsperiode gode resultater på en række områder. Således fortsætter jobcentret den positive tendens med faldende tilgang til permanente offentlige forsørgelsesydelser. Jobcentret har endvidere formået at fastholde et fald i antallet af sygedagpengesager herunder de langvarige forløb og antallet af unge på offentlig forsørgelse er faldet. Endvidere har jobcentret en positiv udvikling på en række grupper af dagpengemodtagere. Trods de gode resultater på en række centrale områder har jobcentret en udfordring ift. kontanthjælpsmodtagere De midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) udgør et stigende problem, der potentielt kan betyde, at jobcentret kan få svært ved at fastholde den faldende tilgang til førtidspension. Det er derfor vigtigt, at jobcentret har fokus på de svageste kontanthjælpsmodtagere for at forebygge, at den svageste del af gruppen ikke giver øget tilgang til sygedagpenge og førtidspension Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der er placeret i matchgruppe 3 er steget med 29 pct. i perioden marts 2011 til marts Til sammenligning er der sket et fald i klyngen på 18 pct. i samme periode. Jobcentret har med et stigende antal langtidsledige kontanthjælpsmodtagere en udfordring i at få de længerevarende ledige jobklare tilbage på arbejdsmarkedet og dermed forebygge, at gruppen ikke bliver tilgang til matchgruppe 2 og 3. Jobcentret har i sin Resultatrevision for 2011 givet udtryk for at man har fokus på disse udfordringer. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HØJE- TAASTRUP - 2. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Høje-Taastrups resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Høje-Taastrup - indgår: Frederiksberg, Ringsted, Vallensbæk/Ishøj, Aabenraa og Vejle. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Høje-Taastrup har fra februar 2011 til februar 2012 haft et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse og et uændret antal ledige i arbejdskraftreserven. I samme periode har tilgangen af borgere til permanent offentlig forsørgelse været faldende, mens antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse er steget. På tre af målene ligger jobcentret på et niveau, der er bedre end det mål, jobcentret har sat i beskæftigelsesplanen for december 2012, jf. nedenstående oversigt. Kun på målet vedr. nydanskere på offentlig forsørgelse ligger jobcentret dårligere end sit eget mål. På trods af det tidlige tidspunkt i perioden bør det bemærkes, at udviklingen de seneste måneder på tre af ministermålene viser en stigende tendens, og at jobcentret således bevæger sig væk fra den nuværende målopfyldelse. Oversigt over resultater for ministermål 2012 Antal Høje-Taastrup 2012 Febr. Ændring i procent febr. 11 febr. 12 (sept.11-febr. 12) Arbejdskraftreserven % (11%) Borgere på permanent forsørgelse - tilgang 1 Unge under 30 år på 904-4,9% (2,5%) 859 offentlig forsørgelse Nydanskere på offentlig ,8% (2,7%) forsørgelse Kilde: Jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Høje-Taastrup 2012 Jobcentrets for dec mål Sammenlignes udviklingen i Høje Taastrup med udviklingen i sammenlignelige jobcentre ses det, at Jobcentret har en dårligere udvikling på arbejdskraftreserven end både, klyngen, Hovedstaden og Østdanmark. Dette dækker dog over en bedre udvikling blandt dagpengemodtagere og en ringere udvikling blandt kontanthjælpsmodtagere (tabel 1 Tilgang i perioden marts 11-febr. 12 2

5 2 i bilagene) Jobcentret har en bedre udvikling i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger end klyngen (Resultatoversigt, febr. 2012). Jobcentret har en bedre udvikling i antallet af unge på offentlig forsørgelse end klyngen og Østdanmark. Dog har jobcentret en ringere udvikling på bl.a. unge match 3 ere. Jobcentret har en mindre stigning i antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse end i klyngen, men i Østdanmark har der været et fald. 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Høje-Taastrups udfordringer i relation til de 4 ministermål drejer sig primært om 1. Et fortsat stigende antal kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe tre (midlertidigt passive). 2. Langtidsledigheden blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere 3.2 Midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der er placeret i matchgruppe 3 er steget med 29 pct. i perioden marts 2011 til marts 2012 (tabel 1 i bilag). Til sammenligning er der sket et fald i klyngen på 18 pct. i samme periode og en stigning på 10 pct. i Østdanmark. Ift. seneste dialogmøde er antallet steget med 10 pct. 72,7 pct. af gruppen af match 3'ere har modtaget kontanthjælp i mere end 40 uger (tabel 8 i bilag). Både andel og antal af match 3'ere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 40 uger er stigende. Andelen adskiller sig ikke markant fra klyngen (73,9 pct) og Østdanmark (71,2 pct.), men i Høje-Taastrup er der sket en stigning på 42,1 pct. i antallet af match 3'ere, der har modtaget ydelsen i mere end 40 uger. Stigningen i klyngen og Østdanmark er på henholdsvis 9,2 pct. og 13,6 pct. Ses der alene på ungegruppen er der sket en stigning på 39,3 pct. fra febr.11 til febr. 12, og ift. opgørelsen ved sidste dialogmøde en stigning på 49,4 pct. Til sammenligning er der sket et fald i klyngen på 6 pct. og en stigning i Østdanmark på 9 pct. Billedet er det samme for både unge under og over 25 år (tabel 9,10 og 11 i bilag). Også blandt gruppen af nydanskere på offentlig forsørgelse er der sket en stigning og udviklingen adskiller sig fra udviklingen i klyngen og Østdanmark (tabel 12 i bilag). 3

6 Endvidere er andelen af match 3'ere ift. alle nydanskere på 3,7 pct., hvor den til sammenligning er 2,3 pct. i klyngen. Indsats En tidlig indsats for gruppen er et vigtigt element i indsatsen for at forebygge længerevarende forløb. Andelen af påbegyndte match 3 forløb, hvor 1. samtale er afholdt inden for den første måned er 72 pct., hvilket er en større andel end i klyngen og Østdanmark. Andelen er endvidere steget med 17,7 pct. ift. opgørelsen ved seneste dialogmøde. På sidste dialogmøde blev vigtigheden af en indsats for gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2'ere) drøftet, herunder den gruppe, der er tæt på match 3. Aktiveringsgraden for match 2'ere er steget med 1,3 pct.-point siden sidste dialogmøde, men indenfor seneste årsperiode, har den har været faldende og aktiveringsgraden på 26,7 pct. ligger lavere end klyngen (tabel 13 i bilag) Endvidere er andelen af match 2'ere, der får aktivering, lavere end i klyngen og Østdanmark - samt faldende (tabel 14 i bilag) Jobcentret har oplyst i bl.a. Resultatrevision 2011 og ved seneste dialogmøde (29/11-11) med Beskæftigelsesregionen, at man har fokus på problemstillingen. Jobcentret anførte endvidere ved seneste dialogmøde, at man set i lyset af den relativt høje andel af match 3'ere ville se nærmere på match 3 sager for personer over 30 år. Jobcentret har endvidere indgået i en stikprøveundersøgelse igangsat af Beskæftigelsesregionen, hvor et antal sager gennemgås, for at se på hvilken indsats, der igangsættes for gruppen. Resultatet af denne stikprøveundersøgelse forventes klar før sommerferien. Jobcentret har selv angivet i bl.a. Resultatrevision 2011 og ved seneste dialogmøde med Beskæftigelsesregionen, at der er en række tunge kontanthjælpssager, som skal behandles, og at dette kan føre til øget tilgang til førtidspension. 4

7 3.3 Langtidsledigheden for jobklare kontanthjælpsmodtagere I Høje-Taastrup kommune er andelen af personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år 2,8 pct 2. Andelen i Østdanmark er på 2,2 pct. Inden for det seneste år er der sket et fald i både antal og andele i Høje-Taastrup, når det gælder dagpengemodtagere, mens der har været en kraftig stigning blandt kontanthjælpsmodtagere Det skal dog bemærkes, at hvor langtidsledigheden for dagpengemodtagere generelt har været faldende inden for den seneste årsperiode, så oplever enkelte grupper fortsatte stigninger, bl.a. HK, FOA og selvstændige. I marts 2012 er der jobklare 173 kontanthjælpsmodtagere, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden. Det svarer til 33 pct. af alle bruttoledige kontanthjælpsmodtagere. Andelen er steget med 4,6 pct. Tilsvarende andel i Østdanmark ligger på 32 pct. og er steget med 2,9 pct. Niveauet adskiller sig således ikke markant fra Østdanmark, men stigningstakten er højere. Kontanthjælpsmodtagere i match 2 indgår ikke i tallene for langtidsledighed. Jobcenter Høje-Taastrup har en relativ lav andel af match 2 ere (set ift befolkningen), der har modtaget kontanthjælp i mindst 40 sammenhængende uger. Andelen er 0,64 pct. Til sammenligning er andelen i Østdanmark 1,1 pct. Jobcenter Høje-Taastrups andel ligger blandt den laveste tredjedel af jobcentrene i Østdanmark. 58,8 pct. af alle match 2 ere har været ledige i mindst 40 uger. For både klyngen og Østdanmark er andelene her lidt over 60 pct. (tabel 8 i bilag) De relativt lavere andele kan hænge sammen med, at Jobcenter Høje-Taastrup har en relativ høj andel kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 og dermed i højere grad end andre jobcentre matcher de svageste match 2 ere til 3 ere. Indsats Det stigende antal langtidsledige jobklare kontanthjælspmodtagere stiller øgede krav til en aktiv indsats og jobcenter Høje-Taastrup anfører også i sin Resultatrevision for 2011, at man er opmærksom på dette. Andelen af jobklare kontanthjælpsmodtagere, der er berørt af aktivering i Jobcenter Høje- Taastrup er imidlertid faldet med 20,5 pct.-point fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011, og andelen ligger på et lavere niveau end i klyngen og Østdanmark. Det skal dog bemærkes, at ses der alene på virksomhedsrettet aktivering, er der sket en lille stigning Fsva. angår langtidsledige dagpengemodtagere, er det fortsat vigtigt med tidlig forebyggende indsats, hvor jobcentret tidligere har nævnt, at man har fokus på dette. Jobcentret har da også en væsentlig højere andel af påbegyndte dagpengeforløb hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned, end det er tilfældet i klyngen og Østdanmark og andelen er stigende. Også ift første aktiveringstilbud inden for første måned ligger Jobcenter Høje-Taastrup med en højere andel (tabel 15 og 16 i bilag) 2 Beskæftigelsesregionens tal for langtidsledighed, marts link 5

8 Samtidig er der dog behov for særlig fokus på ledige, der er ved at have opbrugt deres dagpengeret. Jobcentret anførte på seneste dialogmøde, at man er opmærksom på denne gruppe, og at jobcentret har en repræsentant med på møder for målgruppen i 3F, og at man ligeledes arbejder på at få en aftale med HK og Kristelig a-kasse. 6

9 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 9 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Høje-Taastrup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 10 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Høje- Taastrup Kommune 11 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Høje-Taastrup og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 12 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 13 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 14 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 15 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Høje-Taastrup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 15 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Høje-Taastrup Kommune og Klynge 2, indekseret (jan = 100) 16 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Høje-Taastrup Kommune 16 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Høje-Taastrup Kommune 17 Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 18 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 20 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 23 7

10 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 23 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 24 Tabel 12. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb AKTIV OG TIDLIG INDSATS 26 Tabel 13. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 Tabel 14. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 Tabel 15. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 27 Tabel 16. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 27 VIRKSOMHEDSINDSATS 28 Tabel 17. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Høje- Taastrup, 4. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 28 Tabel 18. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, 4. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 28 Tabel 19. Antal og andel arbejdssteder* i Høje-Taastrup Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 SELVFORSØRGELSESGRAD 29 Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

11 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Høje-Taastrup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling Fuldtidspersoner 1 befolkningen 2 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Andel af mar mar 2012 Høje-Taastrup Kommune marts Dagpengemodtagere ,2% -8% (3%) 0% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 584 1,9% 7% (9%) -2% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 414 1,4% -8% (8%) 9% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 547 1,8% 29% (10%) -18% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 10 0,0% 67% (-17%) 4% -18% - Personer på sygedagpenge ,3% -8% (5%) -12% -11% - Personer på revalideringsydelse 28 0,1% -46% (-32%) -3% -19% - I alt ,7% -2% (6%) -2% -2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt Tallene for dagpenge og sygedagpenge er fra februar

12 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 7% 6,3% 6,9% 6% 5% 4% 4,4% 1,0% 1,8% 4,5% 0,9% 1,6% 5,4% 1,0% 4,0% 0,6% 4,7% 0,9% 4,9% 1,3% 3% 2% 3,4% 4,5% 3,6% 5,2% 4,4% 3,5% 3,8% 3,6% 1% 0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Høje-Taastrup Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (11%) 2% -2% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (11%) -4% -6% -4% I alt % (11%) 0% -3% -3% Kommunens mål: 1300 personer i arbejdsk raftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Høje-Taastrup 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 20 10

13 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark JC Høje-Taastrup (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Høje-Taastrup Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 11

14 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Høje-Taastrup og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Høje-Taastrup Østdanmark Høje-Taastrup Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,4% 87,7% 26 25,0% 29,4% Uddannelse* 7 2,4% 2,1% 7 6,7% 7,1% Ledighed 12 4,1% 3,5% 7 6,7% 7,2% Match 2 / match ,7% 50,1% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 9 3,1% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 4 1,4% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 2 0,7% 0,5% 5 4,8% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: B rhs på baggrund af DREA M 12

15 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Høje-Taastrup Klynge 2 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, februar 2012 personer Østdanmark Høje-Taastrup Høje-Taastrup Klynge 2 Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -4,4% (10,9%) 2% -2% Selvstændige 81 7,8% 6,2% 6,5% 5,2% (12,5%) 8% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 22 2,1% 1,5% 1,4% 0,0% (15,8%) 11% 10% ASE 59 5,6% 4,7% 5,1% 7,3% (11,3%) 7% 1% Akademikere 64 6,1% 11,5% 14,0% 8,5% (39,1%) 0% 1% Akademikernes A-Kasse 21 2,0% 3,8% 4,9% 5,0% (40,0%) -5% 6% CA, A-kasse 10 1,0% 1,9% 1,7% 25,0% (42,9%) 13% 4% Ingeniørernes A-Kasse 14 1,3% 1,3% 1,9% 0,0% (100,0%) -20% -11% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 8 0,8% 1,7% 2,0% 0,0% (100,0%) 16% 2% Magistrenes A-Kasse 11 1,1% 2,9% 3,6% 22,2% (-15,4%) 3% 1% Funktionærer og tjenestemænd 67 6,4% 8,3% 9,0% 39,6% (31,4%) 20% 14% BUPL, A-kasse 10 1,0% 2,0% 1,7% 66,7% (11,1%) 44% 26% Danske Sundhedsorg. A- kasse 5 0,5% 0,4% 0,7% - (-) -15% -4% Lærernes A-kasse 4 0,4% 1,5% 1,6% -55,6% (0,0%) 42% 42% FTF- A-kasse 39 3,7% 3,7% 4,1% 18,2% (18,2%) 9% 2% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 9 0,9% 0,8% 0,9% - (80,0%) 16% 35% HK /Danmarks A-kasse ,9% 11,2% 11,3% -7,5% (1,5%) -4% -2% Tekniske funktionærer 81 7,8% 7,6% 7,7% 12,5% (5,2%) 0% 0% Business Danmarks A-Kasse 9 0,9% 0,7% 0,8% -30,8% (-10,0%) -32% -13% Min A-kasse 27 2,6% 1,6% 1,8% 68,8% (0,0%) 11% 11% Funkt. og Servicef. A-kasse 14 1,3% 1,0% 1,2% 16,7% (75,0%) 56% 23% Ledernes A-kasse 18 1,7% 2,6% 2,3% -5,3% (-5,3%) 6% -4% Teknikernes A-Kasse 13 1,2% 1,6% 1,6% 8,3% (0,0%) -17% -12% Byggefagene 15 1,4% 1,6% 2,2% -37,5% (25,0%) -13% -32% Byggefagenes A-Kasse 10 1,0% 1,1% 1,4% -47,4% (66,7%) -14% -33% El-Fagets A-Kasse 5 0,5% 0,5% 0,8% 0,0% (-16,7%) -12% -32% Metalarbejdernes A- Kasse 29 2,8% 2,5% 3,0% -12,1% (0,0%) -25% -22% Faglig Fælles (3F) A- kasse* ,5% 23,1% 21,0% -22,2% (11,8%) -5% -15% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 5 0,5% 2,0% 0,9% -37,5% (-54,5%) -10% -14% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 74 7,1% 6,6% 6,7% 32,1% (27,6%) 24% 18% Øvrige ,8% 19,1% 17,6% -0,4% (7,2%) 9% 6% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 83 7,9% 4,7% 4,9% 5,1% (-2,4%) 20% 14% 19 1,8% 1,3% 1,4% -17,4% (26,7%) 29% 11% Kristelig A-Kasse ,0% 13,1% 11,3% -0,7% (11,5%) 3% 3% Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-B yg (TIB ) a-kasse No te: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklingen fra september

16 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Yde lse sgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtage re (jobklare) (Andel) 33,3% 29,3% 30,0% -3,0 (-3,2) -1,6-0,6 (Antal) ,4% (- 2,3%) -3,2% -3,2% (Andel) 32,2% 32,6% 33,2% 4,7 (0,8) 0,5 2,7 (Antal) ,8% (9,7%) -2,3% 2,7% Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger No te: A ndelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 32,2% ud af de udelukkende jo bklare ko ntanthjælpsmo dtagere i Jobcenter Høje-Taastrup, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden fo r de seneste 52 uger fra og med sidste uge i februar No te: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklingen fra august

17 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar 2012 Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 12% 11,3% 10% 8% 7,8% 9,1% 6,8% 7,7% 8,7% 7,7% 7,3% 6% 4% 4,9% 6,5% 7,4% 5,8% 6,8% 6,1% 5,9% 2% 4,2% 3,5% 0% 0,7% 1,3% 1,6% 1,0% 1,9% 1,7% 1,4% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Høje-Taastrup Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal mar mar 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe mar 2012 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (-1%) 1% -2% 6,4% 5,2% 5,9% 298-4% (-1%) 2% -1% 1,0% 1,1% 1,0% 100 3% (9%) 4% 7% 0,3% 0,4% 0,3% % (-1%) 0,7% -1,3% 7,7% 6,7% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan for Høje-Taastrup 2012 og egne beregninger * A nvendt befo lkningstal er fra 1/ A lderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, o g ikke antallet af modtagere af offentlige fo rsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

18 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Høje- Taastrup Kommune og Klynge 2, indekseret (jan = 100) 108 Fleksjob og Ledighedsydelse, Høje-Taastrup Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Høje-Taastrup Førtidspension (klyngen) Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Høje- Taastrup Kommune 250 Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 Kommunens mål: 170 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 16

19 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger ov er 26 uger ov er 52 uger Høje-Taastrup Kommune % 9% -17% (-14%) -23% (-16%) Klyngen % 12% -11% -24% Østdanmark % 13% -14% -19% Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger No te: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklingen fra august 2011 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Høje-Taastrup Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 Kilde: Jobindsats.dk jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Match 1 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 17

20 Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (% -point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 58,8% 61,1% 60,9% 1,9 (-2,3) -1,6-3,1 (Antal) ,0% (-1,3%) 3,7% 2,0% (Andel) 72,7% 73,9% 71,2% 3,4 (-3,8) 5,6-0,1 (Antal) ,1% (12,2%) 9,2% 13,6% Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger No te: A ndelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 58,8% ud af de udelukkende indsatsklare ko ntanthjælpsmo dtagere (match 2) i Jo bcenter Høje-Taastrup, so m har mo dtaget ydelsen (ko ntanthjælp betragtes i denne o pgørelse so m én ydelse) i mere end 40 uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark 120 Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 Kilde: Jobindsats.dk maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb

21 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 3,2% 5,0% 5,3% 4,8% 5,8% 5,1% 4,6% 4,6% 1,0% 0,0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 19

22 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb 12 16% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12% 11,7% 13,9% 12,5% 13,6% 12,4% 10,2% 10,2% 10% 8% 6% 5,7% 4% 2% 0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Vallensbæk Aabenraa Vejle Kly ngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 20

23 Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Høje-Taastrup Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender feb-11 feb-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,5% (-3,1%) 2% -2% ,6% (-4,7%) -12% -6% ,1% (-6,1%) 13% 15% ,3% (49,4%) -6% 9% ,3% (-22,2%) -15% -24% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister (-100,0%) -37% -17% ,8% (16,1%) -19% -11% ,0% (50,0%) 18% 8% ,7% (-28,6%) 10% -13% ,7% (0,0%) 4% 3% I alt ,9% (2,5%) -1% 0% Kommunens mål: 859 overførselsindk omstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, B eskæftigelsesplan for Høje-Taastrup 2012 og egne beregninger No te: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

24 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Høje-Taastrup Kommune Klyngen Østdanmark Yde lse sgruppe %-vis %-vis feb-11 feb-12 % -vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,8% (8,2%) -1% 1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,5% (-7,9%) 5% -4% ,6% (-15,8%) 6% 15% ,8% (51,2%) 10% 15% ,0% (0,0%) -14% -19% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister (-100,0%) 17% 3% ,0% (3,1%) -14% -11% ,0% (50,0%) 14% 13% 4 4 0,0% (-33,3%) 3% -12% ,6% (0,0%) 9% 2% I alt ,6% (2,9%) 1% 1% Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklingen fra september 2011 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Høje-Taastrup Kommune Klyngen Yde lse sgruppe %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Østdanmark %-vis udvikling ,1% (-20,2%) 8% -8% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,5% (-2,9%) -21% -7% ,5% (1,0%) 17% 16% ,2% (47,6%) -13% 5% ,1% (-40,0%) -19% -33% (-) -44% -20% ,8% (46,4%) -26% -10% ,0% (-) 33% -10% ,0% (0,0%) 30% -16% ,0% (0,0%) -1% 4% I alt ,3% (2,1%) -3% -1% Kilde: Jobindsats.dk No te: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

25 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 120 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark 100 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 23

26 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 12. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Antal feb 12 Høje-Taastrup Klynge Østdanmark Høje- Taastrup Klynge Østdanmark 515-8,7% (-3,9%) 5,4% 8,5% 8,3% 6,7% 5,8% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtage Personer i fleksjob Førtidspensionister ,5% (11,1%) -4,4% 8,0% 3,6% 2,3% 3,1% ,4% (12,5%) 6,7% -30,7% 2,0% 4,5% 5,2% ,7% (4,6%) 1,5% -19,4% 3,7% 2,3% 2,4% 5-37,5% (-37,5%) 0,0% -4,9% 0,1% 0,3% 0,2% 0 - (-) -12,5% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 185 0,5% (16,4%) -6,2% 3,1% 3,0% 2,8% 2,4% 15 17,6% (-16,7%) -17,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,3% 20-16,7% (11,1%) 2,0% 0,0% 0,3% 0,7% 0,5% 561 2,0% (0,4%) 8,9% 0,0% 9,1% 10,5% 8,7% I alt ** ,8% (2,7%) 4,0% -3,3% 30,3% 30,6% 28,7% Kommunens mål: 1689 ik k e-vestlige indvandrere og efterk ommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jo bindsats, Danmarks statistik, B eskæftigelsesplan fo r Høje-Taastrup 2012 og egne beregninger * B efo lkningstal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere o g efterko mmere ml år. A ldersafgrænsningen vedrører udelukkende befo lkningstallene, og ikke antallet af mo dtagere af o ffentlige fo rsørgelsesydelser ** I Høje-Taastrup Ko mmune var der desuden 9 ikke-matchede ko ntanthjælpsmo dtagere i februar 2012 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialo gmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklingen fra september

27 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb % 35% 30% 25% Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 15% 10% 5% 0% 10,6% 21,0% 20,3% 31,8% 8,5% 14,8% 26,6% 37,4% 5,1% 9,4% 6,8% 14,3% 9,9% 17,4% 10,3% 17,0% Frederiksberg Høje-Taastrup Ringsted Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Vallensbæk Aabenraa Vejle Klyngen Østdanmark 25

28 Aktiv og tidlig indsats Tabel 13. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (% -point) Yde lse sgruppe 4. kvt kvt kvt 2011 Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje- Taastrup Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere 31,0 33,4 33,2 8,2 (2,9) 4,7 4,1 Jobklare kontanthjælpsmodtagere 30,2 42,3 35,8-10,6 (0,2) 0,0-9,5 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 26,7 36,0 27,5-5,9 (1,3) -1,2-2,6 14,2 38,0 30,4-13,7 (0,0) 1,5 1,3 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, A ktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelver fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemo dtagere er fra januar A ktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsfo rløb set i fo rho ld det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 14. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Høje-Taastrup Klyngen Øst danmark Høje- Taastrup Klyngen Øst danmark Antal Andel Udvikling i andel (% -point) A-dagpengemodtagere % 42% 46% 9,9 3,2 5,8 heraf : Privat løntilskud 78 4% 4% 4% 0,4 0,6 3,7 Offentlig løntilsk ud 93 5% 8% 8% 1,5-1,4 8,5 Virksomhedspraktik % 15% 12% 14,0 4,1 8,5 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 63% 63% -20,5-0,6-8,3 heraf : Privat løntilskud 42 6% 4% 4% 0,3 0,6 0,3 Offentlig løntilsk ud 40 6% 6% 6% 0,9 2,7 2,2 Virksomhedspraktik % 20% 17% 5,0 6,5 1,9 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 67% 58% -23,0-2,7-4,5 heraf : Privat løntilskud 9 2% 2% 2% -0,4 0,4 0,3 Offentlig løntilsk ud 7 2% 1% 1% 0,9 0,8 0,7 Virksomhedspraktik 63 15% 22% 16% 5,9 9,1 4,3 Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger A ndelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 26

29 Tabel 15. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i % -point Ydelsesgruppe Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 79% 39% 42% 53,9 (12,6) -0,7 4,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 88% 82% 81% 13,3 (-0,2) 9,0 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 73% 77% 72% 7,2 (17,3) 10,7 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 72% 63% 66% -1,1 (17,7) -2,4 3,5 I alt (Antal personer) (534) (2.263) (18.739) 109%* 5%* 9%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal 2011 Tabel 16. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i % -point 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) 21% 10% 12,0% 13,0 (12,1) 1,9 4,6 39% 43% 49% -21,4 (-4,5) -2,4-7,1 37% 48% 32% -25,1 (1,3) 5,7-7,7 (171) (853) (7.714) 15%* 10%* 4%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udv iklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udv iklingstallet i (parentes) v iser udv iklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udv iklingen fra 2. kv artal

30 Virksomhedsindsats Tabel 17. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, 4. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Høje-Taastrup Kly ngen* Høje-Taastrup Kly ngen* Høje-Taastrup Kly ngen* Høje-Taastrup Kly ngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 11,6% 12,1% 15,9% 25,7% 27,1% 20,2% 15,4% 9,4% 14,8% 12,1% 23,5% 22,9% 5,8% 3,6% 4,8% 2,7% 23,1% 25,1% 0,0% 0,5% 0,0% 0,7% 46,4% 39,2% 9,7% 12,2% Kilde: Jobindsats.dk * Jo bcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 18. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Høje-Taastrup, 4. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 4. kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jo bindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Høje-Taastrup Kly ngen* Høje-Taastrup Kly ngen* Høje-Taastrup Kly ngen* 7% 16% 34% -12% 215% 57% 14% 9% 26% 68% 73% 31% -14% 41% 25% 217% 33% 62%. 100% -100% 50% 160% 54% Tabel 19. Antal og andel arbejdssteder* i Høje-Taastrup Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Yde lse sgruppe Høje-Taastrup Antal Klyngen** Andel*** Øst danmark Høje- Klyngen** Taastrup Udvikling i antal Østdanmark A-dagpengemodtagere % 15% 13% 42% 6% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 84 7% 6% 6% 12% 17% 12% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 53 4% 6% 5% 96% 84% 47% I alt % 19% 18% 38% 20% 16% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * A rbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemo dtager i løntilskud eller virkso mhedspraktik. ** Jo bcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvo r m ange ydelsesm o dtagere m an har haft i virkso m hedsrettet aktivering. Derfo r kan andelen ialt være mindre end summen af andelene fo r de enkelte ydelsesgrupper. 28

31 Selvforsørgelsesgrad Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt ,3% 20,6% 23,9% 28 63,8% 52,6% 52,6% 18 28,6% 31,0% 32,7% ,1% 14,2% 20,5% ,6% 25,6% 28,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad fo r et fåtal af de virkso mhedspraktikfo rløb, so m jo bcentret har iværksat for dagpengemo dtagerne i måleperioden. Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 14 12,3% 17,3% 22,7% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* 71 28,7% 33,1% 33,0% 19 45,9% 57,9% 54,9% 8 18,7% 35,6% 31,6% 68 29,8% 30,7% 30,7% Forløb i alt ,1% 33,9% 34,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperio den. Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Høje-Taastrup Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 16 3,5% 9,4% 14,0% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 83 9,6% 11,0% 10,4% 5 72,6% 61,8% 37,6% 0 0,0% 1,3% 12,0% 26 15,0% 13,3% 11,6% ,7% 12,4% 11,7% Kilde: Jo bindsats.dk o g egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsfo rløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperio den. 29

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Faxe 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. februar 2013 Kvartals-overblik Februar 2013 Jobcenter Slagelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere