Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GRIBSKOV Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Indsatsen for at mindske antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven Indsatsen for at mindske antallet af langtidsledige dagpengemodtagere i visse a-kasser i arbejdskraftreserven Indsatsen for at mindske stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der modtager længerevarende kontanthjælp 5 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING Gribskov har overordnet set en række gode resultater på beskæftigelsesområdet: Antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er faldet mere end i klyngen Gribskov har en meget høj afgang af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven til selvforsørgelse Andelen af befolkningen, der er på permanent offentlig forsørgelse er lavere end i klyngen Antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse er faldet mere end i klyngen Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet mere i Gribskov end i klyngen Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet mere end i klyngen, og der er en vedvarende tendens til, at andelen falder Gribskov har et større fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse end klyngen. Og der er især et stort fald i antallet af unge dagpengemodtagere og unge jobklare kontanthjælpsmodtagere Gribskov har fortsat udfordringer på nogle områder, bl.a.: På kontanthjælpsområdet, hvor en høj og stigende andel af de jobklare kontanthjælpsmodtagere er langtidsledige Ligeledes er andelen af langtidsledige indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er højere end i klyngen, og samtidig er der en stigning i antallet af langtidsledige midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. For de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er andelen, der får samtale eller aktivering i løbet af den første måned lav og faldende For dagpengemodtagerne er faldet i antal ledige i arbejdskraftreserven fordelt ujævnt på a-kasserne. Flere a-kasser har store stigninger og høje andele af ledige i arbejdskraftreserven Antallet af nydanskere er steget mere end i klyngen, og særligt antallet af nydanske dagpengemodtagere og nydanske jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget væsentligt Rettidigheden for afgivelse af samtaler og aktive tilbud til tiden er stadig en udfordring for Jobcenter Gribskov, dog undtaget samtaler for jobklare kontanthjælpsmodtagere, som stort set er tilfredsstillende. Da rettidige samtaler og aktive tilbud til tiden kan medvirke til at jobcentret opfylder målene i beskæftigelsesplanen, anbefaler Beskæftigelsesregionen, at Gribskov styrker fokus på området. Samtidig viser undersøgelser, at vedholdende kontakt er medvirkende til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at jobcentret foretager en analyse, for at undersøge årsagerne til den lave rettidighed og dermed opnå et grundlag for målrettet løsning af udfordringerne på området. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GRIBSKOV - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Gribskovs resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Gribskov - indgår: Tårnby, Stevns, Favrskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern og Skanderborg. 2.1 Status på de 4 ministermål Overordnet set, har Jobcenter Gribskov gode resultater af beskæftigelsesindsatsen på hovedparten af ministerområderne. Tabel A. Oversigt over resultater for ministermål i 2011 Gribskov Antal februar 2012 Ændring i procent febr. 11 febr. 12 (sept. 11-febr.12) Jobcentrets mål for dec Arbejdskraftreserven 718-6% (8 %) 775 Tilgang af borgere til permanent forsørgelse Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 121 ikke angivet i tilgang ,3 % (20,9 %) 472 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse ,3 % (11,9 %) 187 Kilde: Jobindsats.dk Note: Udviklingen siden sidste dialogmøde i decl 2011 er angivet i parentes (sept.11 febr.12) Jobcenter Gribskov har fra februar 2011 til februar 2012 haft en positiv udvikling i 2 ud af 4 ministermål, og for målet for arbejdskraftreserven er det faktiske antal under måltallet i beskæftigelsesplanen for Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er i Gribskov på niveau med andelen for klyngen. Opdelt på forsørgelse er andelen af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven lavere end i klyngen og andelen af kontanthjælpsmodtagere højere end i klyngen. Antallet i arbejdskraftreserven er samlet set faldet med 6 %, og det dækker over et fald for dagpengemodtagere på 5 % og et fald for kontanthjælpsmodtagere på 12 %. En væsentlig større del af de jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er langtidsledige i Gribskov sammenlignet med jobcentre med samme rammevilkår, ligesom antallet er steget med 15,5 % det seneste år. Faldet i arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere har ramt a-kasserne forskelligt. Således er der stadig 14 ud af 27 a-kasser med mere end 60 % af de ledige i arbejdskraftreserven, ligesom 12 a-kasser har haft en stigning i arbejdskraftreserven. Tilgangen af borgere til permanent forsørgelse har det seneste år været på 121 personer. Antallet er faldet støt gennem de seneste to år til et niveau mellem 100 og 110 personer årligt. De seneste to måneder har der dog været en årlig tilgang omkring 2

5 de 120 personer. Andelen af borgere på førtidspension er lidt højere i Gribskov end i sammenlignelige jobcentre. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er faldet væsentligt i mere end i klyngen i løbet af det seneste år. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er i februar 2012 på 10,9 %, hvilket er den samme andel som i klyngen. Det svarer til, at 25 % af borgerne på midlertidig offentlig forsørgelse i Gribskov er unge under 30 år I Gribskov har det været et større fald for dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, ligesom antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er faldet i modsætning til stigningen i klyngen. Antallet af unge sygedagpengemodtagere er steget med 23,4 %, hvor der i klyngen har været et fald på 16 %. Antallet af unge førtidspensionister er steget med 7,2 %, en stigning på 5 fuldtidspersoner, men antallet dækker over en stigning på 9 fuldtidspersoner mellem 25 og 29 år og et fald på 4 fuldtidspersoner mellem 16 og 24 år. Opgjort på ydelseskategori er antallet af unge i alle tre kontanthjælpskategorier højere end for to år siden, mens de øvrige kategorier (dagpenge, sygedagpenge, revalidering og permanente ydelser) ligger lavere end udgangspunktet for to år siden. Antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse er steget mere i Gribskov (10,3 %) end i klyngen (4,9 %). Stigningen skyldes især et øget antal nydanskere på dagpenge og kontanthjælp (jobklare). Andelen af nydanskere i forhold til befolkningen er lavere i Gribskov end i gennemsnittet for klyngen. Kun 3,4 % er befolkningen er nydanskere i Gribskov mod 4 % i klyngen. Samtidig er andelen af nydanskere, der er på offentlig forsørgelse lidt mindre i Gribskov end i klyngen. I Gribskov er 27,4 % på offentlig forsørgelse mod 28,1 % i klyngen. I forhold til klyngen adskiller Gribskov sig især ved at have flere indsatsklare nydanskere, færre nydanskere på sygedagpenge og færre midlertidigt passive nydanskere. 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcentrets aktuelle tværgående udfordringer handler om de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, både de langtidsledige i arbejdskraftreserven og de langtidsledige, som er midlertidigt passive. Jobcentret har endvidere en udfordring med længerevarende ledige i en del a-kasser. 3.2 Indsatsen for at mindske antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven I Gribskov er andelen af jobklare kontanthjælpsmodtagere højere end klyngen, både set i forhold til befolkningen og set i forhold til arbejdsstyrken. De jobklare kontanthjælpsmodtagere udgør 1,2 % af befolkning, hvor andelen i klyngen er 0,7 %. I arbejdskraftreserven er 0,9 % af arbejdsstyrken jobklare kontanthjælpsmodtagere, mens andelen i klyngen er 0,6 %. Der er således relativt flere jobklare kontanthjælpsmodtagere i Gribskov end i sammenlignelige jobcentre. 3

6 De jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i mere end 80 % af tiden det seneste år, er samtidig noget højere end i klyngen. Andelen i Gribskov, der er langtidsledige ligger på 40,8 %, mens 26,2 % af de jobklare kontanthjælpsmodtagere i klyngen er langtidsledige. I Gribskov er antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere det seneste år steget med 15,5 %, mens der har været et fald i antallet i klyngen på 4,2 % Inden for gruppen af nydanskere har der været en væsentlig stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere på 40 % det seneste år. Jobcentret har fat i flere jobklare kontanthjælpsmodtagere end jobcentrene i klyngen. I 1. kvartal 2012 har 72 % af de jobklare kontanthjælpsmodtagere været i aktivering, mens det gælder for 65 % i klyngen. Antallet af jobklare, der har været i aktivering, er steget med 19, 2 %-point sammenlignet med samme kvartal sidste år. Aktiveringsgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere er dog lidt lavere i Gribskov end i klyngen, i Gribskov er aktiveringsgraden 39,4 %, og i klyngen er 40,7 %. Og i Gribskov er aktiveringsgraden steget med 7,8 %-point mens aktiveringsgraden er faldet med 2,1 %-point i klyngen. Både hvad angår tidlige samtaler og andelen af ledige i virksomhedsrettet aktivering ligger Gribskov højere eller på niveau med klyngen. Rettidigheden for jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger for tilbud om aktivering på regionsgennemsnittet, mens rettidigheden for samtaler ligger højt. Regionen anbefaler, at jobcentret øger fokus på særligt de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, således at stigningen i antallet i imødegås, og at jobcentret overvejer om indsatsen for langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere har tilstrækkelig høj effekt og om arbejdet med gruppen fungerer optimalt. 3.2 Indsatsen for at mindske antallet af langtidsledige dagpengemodtagere i visse a-kasser i arbejdskraftreserven Selv om antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er faldet med 5 %, er der flere a-kasser, hvor antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed er steget. Samtidig ser det ud til, at de mange af de samme a-kasser også har en høj andel ledige i arbejdskraftreserven. I løbet af det seneste år er i alt 100 ledige gået ud og 74 gået ind i arbejdskraftreserven. Andelen af ledige i arbejdskraftreserven er i Gribskov på 52,5 %, hvilket er næsten på niveau med klyngen (52,8 %). Akademikerne, især akademikere, journalister mv. og magistre Akademikerne har generelt en lav ledighed i Gribskov, men dem der er ledige, er ledige i længere tid. Således har 69 % af de ledige mere end tre måneders ledighed bag sig, og antallet er steget med 22 %. Funktionærer og tjenestemænd, især BUPL, lærere og socialpædagoger Ledigheden for a-kasserne indenfor området funktionærer og tjenestemænd har generelt en lav ledighed, men af dem, der er ledige, er 60 % ledige i mere end tre måneder. I løbet af det seneste år er ledigheden blandt ledige med mere end tre måneders ledighed, steget med 58 %. 4

7 Tekniske funktionærer, især business, min a-kasse og funktionærer og servicefag Tekniske funktionærer har ligeledes en lav ledighed generelt, men ledigheden i Business Danmarks er højere end både ledigheden i Gribskov og ledigheden for samme a-kasse i klyngen. Arbejdskraftreserven udgør 67 % af de ledige inden for Tekniske funktionærer. Min a-kasse skiller sig ud med en andel i arbejdskraftreserven på 79 % og en stigning i antallet af ledige i arbejdskraftreserven på 275 % (11 personer). Beskæftigelsesregionen anbefaler, at jobcentret er opmærksom på ledigheden inden for disse a-kasser og har fokus på at både at mindske risikoen for at komme i arbejdskraftreserven og på at ledige i arbejdskraftreserven hurtigere kommer tilbage til arbejdsmarkedet. 3.3 Indsatsen for at mindske stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der modtager længerevarende kontanthjælp Set i forhold til det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er andelen af langvarigt forsørgede indsatsklare kontanthjælpsmodtagere på lidt højere end i klyngen, men andelen er faldet med 3,6 %-point, hvor der i klyngen har været en stigning på 3,8 %- point i løbet af det seneste år. Antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med 7,1 %, hvor stigningen i klyngen har været på 14,1 %. For de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er andelen, der har modtaget ydelse i mere end 40 uger det seneste år en væsentligt højere end i klyngen. Og samtidig er antallet steget mere (60 %) end i klyngen (39,1 %). Generelt afholder jobcentret samtaler i løbet af den første måned for 75 % af de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Det er på niveau med klyngen, hvor 72 % af de midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere får en samtale i løbet af den første måned. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at jobcentret holder øje med den relativt store stigning i antallet af langtidsledige midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Selv om andelen af langtidsledige er faldet med 9,3 %-point, er der kommet 30 flere langtidsledige midlertidigt passive i februar 2012 end i samme måned sidste år. At andelen er faldet er således alene et udtryk for at der er kommet flere match 3 i det hele taget. En vigtig forudsætning for, at der kan opnås positive resultater for de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er, at borgerne får en indsats, der har fokus på samtaler og relevant indsats med progression frem mod en beskæftigelsesrettet indsats. Desuden er det vigtigt, at det løbende vurderes, om det er muligt at øge antallet af parallelle indsatser med et beskæftigelsespolitisk sigte på tværs af kommunernes forvaltninger mv. 5

8 BILAG INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPEN 8 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Gribskov Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 Tabel 2. Personer på midlertidige ydelser: Andel af befolkningen (16-64 år) i Gribskov Kommune, marts samt udviklingen ift. samme måned året før 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 9 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar Tabel 3. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 10 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Gribskov Kommune 10 Tabel 4. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Gribskov og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 11 Tabel 5. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 12 Tabel 6. Ledige forsikrede i forhold til forsikringsaktive, samt arbejdskraftreservens andel af ledige, februar Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 14 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 15 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Gribskov Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 15 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Gribskov Kommune og Klynge 5, indekseret (jan = 100) 16 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Gribskov Kommune 16 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Gribskov Kommune 17 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 17 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 18 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 19 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 6

9 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 22 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 22 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 23 Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb AKTIV OG TIDLIG INDSATS 25 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel 16. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel Tabel 18. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 26 VIRKSOMHEDSINDSATS 27 Tabel 19. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Gribskov, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 20. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Gribskov, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 21. Antal og andel arbejdssteder* i Gribskov Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 27 SELVFORSØRGELSESGRAD 28 Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Gribskov Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling mar mar 2012 Gribskov Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 marts 2012 Gribskov Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 808 3,3% -10% (18%) -8% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 279 1,2% -9% (13%) -8% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 371 1,5% 0% (0%) 8% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 110 0,5% 43% (31%) 23% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 12 0,0% 500% (0%) -46% -18% - Personer på sygedagpenge ,6% -15% (5%) -9% -11% - Personer på revalideringsydelse 40 0,2% -2% (0%) -19% -19% - I alt ,3% -8% (10%) -6% -3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt Tallene for sygedagpenge er fra februar Tabel 2. Personer på midlertidige ydelser: Andel af befolkningen (16-64 år) i Gribskov Kommune, marts samt udviklingen ift. samme måned året før Gribskov Kommune Andel af befolkningen Udvikling i procent-point Gribskov Klyngen Østdanmark Gribskov Klyngen Østdanmark -Dagpengemodtagere -Kontanthjælpsmodtagere (match 1) -Kontanthjælpsmodtagere (match 2) -Kontanthjælpsmodtagere (match 3) -Personer på sygedagpenge1 -Personer på revalideringsydelse1 - I alt Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note 1: Tallene for sygedagpenge er fra februar ,3% 3,4% 3,7% -0,3-0,3-0,1 1,2% 0,7% 1,4% -0,1-0,1 0,0 1,5% 1,2% 1,9% 0,0 0,1 0,1 0,5% 0,5% 0,9% 0,1 0,1 0,1 2,6% 2,6% 2,1% -0,4-0,3-0,3 0,2% 0,3% 0,2% 0,0-0,1-0,1 9,2% 8,7% 10,2% -0,6-0,5-0,3 8

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 4% 3% 4,3% 1,2% 3,7% 0,9% 4,8% 1,3% 3,5% 0,4% 3,4% 0,3% 3,7% 0,5% 3,4% 0,4% 2,7% 3,6% 0,6% 4,9% 1,3% 0,3% 2% 1% 3,1% 2,8% 3,5% 3,1% 3,0% 3,2% 3,0% 2,4% 3,0% 3,6% 0% Tårnby Gribskov Stevns Favrskov Hedensted Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Tabel 3. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Gribskov Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (11%) -9% -2% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (-2%) -5% -6% -4% I alt % (8%) -8% -3% -3% Kommunens mål: 775 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Gribskov 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 160 JC Gribskov Klyngen Østdanmark JC Gribskov (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 3. U dviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Gribskov Kommune A-dagpenge Kontanthjælp Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb

13 Tabel 4. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Gribskov og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Gribskov Østdanmark Gribskov Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,3% 87,7% 15 31,3% 29,4% Uddannelse* 3 1,1% 2,1% 4 8,3% 7,1% Ledighed 5 1,8% 3,5% 4 8,3% 7,2% Match 2 / match ,9% 50,1% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 2 0,7% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 3 1,1% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,5% 2 4,2% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 11

14 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Gribskov Klynge 5 Tabel 5. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, februar 2012 personer Østdanmark Gribskov Gribskov Klynge 5 Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -4,6% (11,5%) -9% -2% Selvstændige 33 6,1% 5,5% 6,5% -13,2% (13,8%) -4% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 8 1,5% 1,1% 1,4% 14,3% (60,0%) 7% 10% ASE 25 4,6% 4,4% 5,1% -19,4% (4,2%) -6% 1% Akademikere 44 8,1% 6,1% 14,0% 22,2% (37,5%) 11% 1% Akademikernes A-Kasse 18 3,3% 1,6% 4,9% 5,9% (12,5%) 26% 6% CA, A-kasse 4 0,7% 0,9% 1,7% 0,0% (-) 22% 4% Ingeniørernes A-Kasse 9 1,7% 1,1% 1,9% 28,6% (50,0%) -13% -11% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 4 0,7% 0,8% 2,0% 0,0% (0,0%) 6% 2% Magistrenes A-Kasse 9 1,7% 1,8% 3,6% 125,0% (50,0%) 16% 1% Funktionærer og tjenestemænd 52 9,6% 8,1% 9,0% 57,6% (52,9%) 34% 14% BUPL, A-kasse 13 2,4% 1,7% 1,7% 116,7% (30,0%) 48% 26% Danske Sundhedsorg. A-kasse 3 0,6% 0,6% 0,7% - (-) 44% -4% Lærernes A-kasse 8 1,5% 1,3% 1,6% 166,7% (-) 107% 42% FTF- A-kasse 15 2,8% 3,4% 4,1% 7,1% (25,0%) 9% 2% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 13 2,4% 1,1% 0,9% 30,0% (8,3%) 46% 35% HK /Danmarks A-kasse 54 9,9% 11,1% 11,3% -25,0% (-6,9%) -5% -2% Tekniske funktionærer 52 9,6% 8,1% 7,7% 40,5% (23,8%) -9% 0% Business Danmarks A-Kasse 12 2,2% 1,1% 0,8% 50,0% (20,0%) -14% -13% Min A-kasse 15 2,8% 1,2% 1,8% 275,0% (87,5%) -14% 11% Funkt. og Servicef. A-kasse 8 1,5% 0,8% 1,2% 100,0% (60,0%) 6% 23% Ledernes A-kasse 11 2,0% 3,3% 2,3% -21,4% (0,0%) -6% -4% Teknikernes A-Kasse 6 1,1% 1,6% 1,6% -14,3% (-25,0%) -14% -12% Byggefagene 8 1,5% 1,4% 2,2% -38,5% (-33,3%) -45% -32% Byggefagenes A-Kasse 5 0,9% 0,9% 1,4% -16,7% (-28,6%) -44% -33% El-Fagets A-Kasse 3 0,6% 0,5% 0,8% -57,1% (-40,0%) -46% -32% Metalarbejdernes A-Kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse* Fødevareforbundet NNF s A-kasse FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 15 2,8% 4,5% 3,0% -34,8% (7,1%) -35% -22% ,6% 28,8% 21,0% -32,1% (7,7%) -22% -15% 0 0,0% 1,2% 0,9% -100,0% (-) 0% -14% 35 6,4% 7,7% 6,7% 20,7% (-18,6%) 32% 18% Øvrige ,0% 17,0% 17,6% 17,2% (20,4%) -5% 6% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 24 4,4% 4,0% 4,9% 60,0% (50,0%) 3% 14% 7 1,3% 1,1% 1,4% -12,5% (75,0%) 2% 11% Kristelig A-Kasse ,3% 11,8% 11,3% 12,9% (12,9%) -8% 3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

15 Tabel 6. Ledige forsikrede i forhold til forsikringsaktive, samt arbejdskraftreservens andel af ledige, februar 2012 Reservens andel af ledige Ledige ift. forsikringsaktive forsikrede Gribskov Klynge 5 Østdanmark Gribskov Klynge 5 Østdanmark Forsikrede ledige i alt 7,1% 6,9% 8,1% 52,5% 52,8% 57,5% Selvstændige 3,6% 4,4% 6,2% 55,0% 52,1% 61,1% Dana, A-Kasse For Selvstændige 2,5% 4,2% 6,7% 100,0% 56,6% 67,7% ASE 3,8% 4,5% 6,1% 48,1% 51,2% 59,4% Akademikere 5,4% 4,8% 6,9% 68,8% 50,7% 53,8% Akademikernes A-Kasse 6,9% 4,7% 6,7% 69,2% 48,6% 53,0% CA, A-kasse 5,0% 4,3% 6,6% 57,1% 50,0% 49,7% Ingeniørernes A-Kasse 3,3% 2,6% 3,9% 69,2% 51,6% 55,0% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 6,8% 9,5% 11,1% 80,0% 45,9% 57,7% Magistrenes A-Kasse 6,8% 7,0% 9,1% 69,2% 55,1% 54,6% Funktionærer og tjenestemænd 3,6% 3,7% 4,6% 59,8% 49,5% 51,6% BUPL, A-kasse 3,3% 4,7% 4,9% 86,7% 51,7% 56,8% Danske Sundhedsorg. A-kasse 3,0% 2,2% 2,7% 20,0% 28,9% 32,7% Danmarks Lærerers Fælles A-kasse 3,4% 3,2% 4,4% 53,3% 48,7% 55,0% FTF- A-kasse 3,1% 3,9% 5,5% 65,2% 54,7% 53,4% Socialpæd. landsdækkende A-Kasse 6,3% 6,0% 6,0% 68,4% 51,0% 53,3% HK /Danmarks A-kasse 6,6% 6,2% 7,6% 53,5% 63,9% 64,8% Tekniske funktionærer 5,2% 4,7% 5,8% 66,7% 58,0% 60,7% Business Danmarks A-Kasse 9,5% 5,9% 6,3% 75,0% 53,1% 58,8% Min A-kasse 5,9% 4,2% 5,4% 78,9% 52,4% 64,8% Funktionærernes og Servicef. A- kasse 7,5% 5,2% 8,4% 100,0% 55,2% 61,8% Ledernes A-kasse 3,1% 3,6% 4,0% 47,8% 63,5% 58,9% Teknikernes A-Kasse 7,6% 9,0% 11,8% 50,0% 57,6% 59,2% Byggefagene 8,0% 7,6% 12,4% 38,1% 36,4% 44,5% Byggefagenes A-Kasse 12,8% 12,4% 17,5% 31,3% 35,9% 42,9% El-Fagets A-Kasse 3,6% 4,3% 7,7% 60,0% 37,3% 47,9% Metalarbejdernes A-Kasse 6,9% 6,5% 9,2% 53,6% 52,1% 57,0% Faglig Fælles (3F) A-kasse 17,4% 14,6% 17,2% 36,6% 49,1% 54,0% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 13,3% 10,7% 13,0% 0,0% 53,5% 68,2% FOA - Fag og Arbejdes A-kasse 4,9% 6,3% 6,7% 67,3% 59,8% 64,0% Øvrige 8,4% 8,1% 10,4% 58,4% 51,5% 61,1% Det Faglige Hus 8,5% 7,2% 9,9% 51,1% 54,5% 62,0% Frie Funktionærers A-kasse 4,7% 6,3% 7,4% 70,0% 46,7% 62,0% Kristelig A-Kasse 8,8% 8,6% 11,2% 59,7% 51,1% 60,6% Kilde: Jobindsats.dk, dst.dk og egne beregninger 13

16 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Gribskov Klyngen Østdanmark Gribskov Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 29,2% 26,4% 30,3% 1,5 (-2,1) -4,4-0,5 (Antal) ,1% (4,4%) -20,3% -4,9% (Andel) 40,8% 26,2% 33,1% 13,4 (-2,6) 1,2 2,6 (Antal) ,5% (2,1%) -4,2% 2,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de fire målgrupper. Dvs. at ta bellen skal læse s sådan, at det eksem ple lvis er 40,8% ud af de ud elukkende jobklare kontanthjælpsmodt agere i Jobcenter Gribskov, der har været led ige/aktiverede i minimum 8 0 pct. af tide n ind en for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i februa r Not e: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra september

17 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 10% 8% 7,8% 8,7% 8,4% 8,5% 9,0% 10,4% 7,8% 8,3% 7,3% 6% 4% 5,6% 4,1% 6,0% 6,2% 6,0% 5,5% 6,1% 7,4% 5,3% 5,7% 5,9% 2% 0% 1,5% 1,8% 2,4% 2,5% 3,0% 2,9% 3,0% 2,5% 2,5% 1,4% Tårnby Grib skov Stevns Favrskov Hedensted Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Klyngen Østdanmark Kilde : Jobindsats.dk, Danmar ks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Gribskov Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal mar mar 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe mar 2012 Gribskov Klyngen Østdanmark Gribskov Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (-1%) 1% -2% 6,0% 5,7% 5,9% 330-6% (-3%) 5% -1% 1,4% 2,0% 1,0% % (8%) -7% 7% 0,4% 0,5% 0,3% % (-1%) 0,9% -1,3% 7,8% 8,2% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik, Beskæftige lsesplan for Gribskov og egne be regninger * Anvendt befolkningsta l er fra 1/ Alderafgrænsning en år vedrører udelukke nde befolkningstallene, og ikke antallet af m odtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

18 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Gribskov Kommune og Klynge 5, indekseret (jan = 100) 110 Fleksjob og Ledighedsydelse, Gribskov Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Gribskov Førtidspension (klyngen) Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Gribskov Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan 10 mar 09 - feb 10 Kilde: Jobindsats.dk apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 Kommunens mål: xxx påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Antallet er ikke angivet i kommunens beskæftigelsesplan 16

19 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Gribskov Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 14% -17% (-8%) -8% (-5%) % 13% -2% -7% % 13% -14% -19% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Gribskov Kommune 100% 90% 80% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet Match 3 70% 60% Match 2 50% 40% 30% 20% Match 1 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Gribskov Klyngen Østdanmark Gribskov Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 60,5% 58,5% 60,9% -3,6 (-8,4) 3,8-3,1 (Antal) ,1% (-9,4%) 14,1% 2,0% (Andel) 80,0% 65,0% 71,2% -9,3 (-10,3) 3,0-0,1 (Antal) ,0% (23,1%) 39,1% 13,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver af de to matchgrupper. D vs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 60,5% ud af de u delukkende indsatsklare kont anthjælpsmodtagere (mat ch 2) i Jobcenter Gribskov, som har modtage t ydelsen (kontanth jælp betragtes i denne op gørelse som én ydelse) i mere end 40 ug er. 17

20 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Gribskov Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 5,1% 5,3% 5,2% 5,2% 5,7% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 5,8% 5,2% 5,2% 5,3% 4,6% ,0% 0,0% Tårnby Gribskov Stevns Favrskov Hedensted Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 18

21 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb 12 16% 14% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14,2% 12% 10% 10,4% 10,9% 10,9% 11,4% 11,4% 10,8% 9,9% 10,9% 10,2% 8% 6% 4% 2% 0% Tårnby Gribskov Stevns Favrskov Hedensted Odder Ringkøbing- Skjern Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Skanderborg Klyngen Østdanmark 19

22 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Gribskov Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,1% (46,2%) -8% -2% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,1% (32,3%) -11% -6% ,5% (8,2%) 17% 15% ,9% (70,0%) 19% 9% ,3% (-11,1%) -6% -24% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister (-) -26% -17% ,4% (20,8%) -16% -11% ,3% (100,0%) -30% 8% ,6% (-37,5%) -8% -13% ,2% (7,2%) 0% 3% I alt ,3% (20,9%) -2% 0% Kommunens mål: 472 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Gribskov 2012 og eg ne beregn inger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

23 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Gribskov Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,2% (41,2%) -6% 1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) ,9% (34,4%) -15% -4% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) ,9% (0,0%) 20% 15% Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) ,0% (250,0%) 45% 15% Revalidender ,7% (-16,7%) 4% -19% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister (-) -33% 3% ,8% (29,2%) -14% -11% ,3% (100,0%) -13% 13% ,7% (-28,6%) -14% -12% ,1% (10,8%) -1% 2% I alt ,3% (21,5%) -2% 1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Gribskov Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,9% (51,6%) -9% -8% ,8% (31,3%) -8% -7% ,2% (12,7%) 16% 16% ,0% (25,0%) 6% 5% ,0% (0,0%) -20% -33% (-) -24% -20% ,5% (12,5%) -18% -10% (-) -83% -10% ,0% (-100,0% 18% -16% ,8% (3,1%) 1% 4% I alt ,8% (20,4%) -2% -1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

24 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 120 Gribskov Klyngen Østdanmark 100 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks jan-10 feb-10 Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 22

25 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe feb 12 Gribskov Klynge Østdanmark Gribskov Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 49 32,4% (28,9%) -3,1% 8,5% 6,0% 5,4% 5,8% 14 40,0% (40,0%) -15,3% 8,0% 1,7% 1,8% 3,1% 72 14,3% (24,1%) 24,9% -30,7% 8,8% 5,9% 5,2% 5-58,3% (-54,5%) 20,3% -19,4% 0,6% 2,1% 2,4% 1 - (-) -43,5% -4,9% 0,1% 0,2% 0,2% 0 - (-) 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 15-40,0% (-16,7%) -10,9% 3,1% 1,8% 2,8% 2,4% 4 200,0% (-20,0%) 11,3% 0,0% 0,5% 0,8% 0,3% 3 0,0% (200,0%) 16,9% 0,0% 0,4% 1,3% 0,5% 62 6,9% (3,3%) 6,8% 0,0% 7,5% 7,8% 8,7% I alt ** ,3% (11,9%) 4,9% -3,3% 27,4% 28,1% 28,7% Kommunens mål: 187 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Gribskov og egne be regninger * Befolkning stal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgrænsningen vedrøre r udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Gribskov Komm une var der desuden 10 ikke-matchede kont anthjælpsmodtagere i fe bruar 2012 Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra september

26 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,6% 12,1% 3,4% 5,7% 2,6% 4,4% 2,6% 4,4% 3,0% 5,5% Tårnby Gribskov Stevns Favrskov Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Hedensted 3,7% 7,3% 3,7% 6,4% 3,3% 7,3% Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg 4,0% 6,9% 10,3% 17,0% Klyngen Østdanmark 24

27 Aktiv og tidlig indsats Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 1. kvt kvt kvt 2012 Gribskov Klyngen Østdanmark Gribskov Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 23,1 29,1 28,5-1,9 (-6,6) -1,5 1,3 39,4 40,7 33,0 7,8 (0,2) -2,1-5,7 33,7 39,2 26,8-6,0 (3,1) 2,6-0,2 34,5 41,9 30,4 10,5 (0,0) -7,5 1,3 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse n. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra janua r Aktiveringsgraden e r her beregne t som antallet a f aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedag pengeforløb over 8 uger. Tabel 16. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Ydelsesgruppe Antal Gribskov 1. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Gribskov Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 40% 43% -1,3-0,7 4,1 heraf : Privat løntilskud 45 4% 4% 3% -1,2-0,7 3,4 Offentlig løntilskud 71 6% 8% 8% 0,5 0,5 8,2 Virksomhedspraktik 116 9% 11% 10% 1,3-0,1 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 65% 62% 19,3-3,0-3,4 heraf : Privat løntilskud 22 6% 4% 4% 0,6 0,5 0,1 Andel Offentlig løntilskud 22 6% 5% 6% 5,7 1,5 1,6 Virksomhedspraktik 95 28% 25% 17% 10,3 3,4-1,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 78% 59% -3,4 3,2-1,3 heraf : Privat løntilskud 3 1% 2% 1% -1,0 0,5 0,3 Offentlig løntilskud 0 0% 1% 1% 0,0 0,2 0,6 Virksomhedspraktik 55 14% 30% 16% 2,5 8,7 1,9 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antallet af personer berørt af akt ivering (uden voksene lever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget henholdsvis d agpenge eller kontanthjælp i det på gældende kvartal. 25

28 Tabel 17. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Gribskov Klyngen Østdanmark Gribskov Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 38% 35% 42% 7,8 (7,1) -7,8 4,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 80% 76% 81% 7,0 (9,0) 4,5 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 59% 73% 72% -5,0 (-10,2) 11,4 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 75% 72% 66% 8,3 (19,4) 12,3 3,5 I alt (Antal personer) Kilde: Jobindsats.dk (210) (1.560) (18.739) -1%* -14%* 9%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal 2011 Tabel 18. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Gribskov Klyngen Østdanmark Gribskov Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 11% 10% 12,0% 6,1 (6,8) 0,9 4,6 55% 62% 49% 6,5 (9,7) 8,6-7,1 21% 43% 32% -24,8 (-7,4) -3,3-7,7 I alt (Antal personer) (90) (649) (7.714) 15%* -1%* 4%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal

29 Virksomhedsindsats Tabel 19. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Gribskov, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Gribskov Klyngen* Gribskov Klyngen* Gribskov Klyngen* Gribskov Klyngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 18,5% 12,9% 29,9% 31,1% 16,3% 15,4% 13,0% 9,8% 15,7% 10,8% 36,1% 34,6% 1,6% 3,3% 0,0% 1,3% 17,6% 30,0% 0,0% 1,3% 2,5% 1,3% 35,0% 46,4% 10,6% 13,0% Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1.: Sygedagpenge-tal er fra 4. kvt Tabel 20. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Gribskov, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Gribskov Klyngen* Gribskov Klyngen* Gribskov Klyngen* -24% -22% -4% 7% 3% -4% -7% 3% 1600% 61% 34% 13% -50% 22%. 44% 47% 54% -100% 75%. 250% -7% 15% Tabel 21. Antal og andel arbejdssteder* i Gribskov Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Øst Ydelsesgruppe Gribskov Klyngen** Gribskov Klyngen** Østdanmark danmark Antal Andel*** Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 12% 13% 21% 3% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 47 5% 4% 6% 47% 10% 12% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 27 3% 4% 5% 17% 46% 47% I alt % 17% 18% 27% 12% 16% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ult imo perioden med mindst 2 ansa tte, der i løbet a f den valgte periode har haft minimum 1 kontan thjælpsm odtager eller d agpengemod tager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngeg ennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gan g, uanset hvor man ge ydelsesm odtagere man har haft i virksomhe dsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være min dre end sum men af andelene fo r de enkelte yd elsesgrupp er. 27

30 Selvforsørgelsesgrad Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Gribskov Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* 57 27,2% 29,9% 23,9% 13 50,9% 53,9% 52,6% 13 61,2% 28,7% 32,7% 13 34,2% 23,7% 20,5% Forløb i alt 96 36,0% 33,4% 28,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der kun bere gnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for dag pengemodta gerne i måleperiode n. Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Gribskov Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 1 79,7% 27,0% 22,7% 55 31,4% 38,7% 33,0% 7 56,9% 52,4% 54,9% 0 0,0% 23,7% 31,6% 36 32,6% 40,9% 30,7% 99 34,1% 40,6% 34,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Gribskov Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 3 5,7% 20,7% 14,0% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 85 13,0% 14,5% 10,4% 0 83,5% 46,3% 37,6% 0 0,0% 8,2% 12,0% 21 4,3% 10,3% 11,6% ,8% 14,2% 11,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. 28

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. februar 2013 Kvartals-overblik Februar 2013 Jobcenter Slagelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere