Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning"

Transkript

1 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning Æskeregning Høseringe-regning, indkodning og fkodning Vndret tilgeregning, t dnse en ligning Lodret tilgeregning, flyt&vend-metoden (flyt over og vend regnetegnet) Regneskem el&kurve-metoden Neutrlisering, vægtskålen Oversigt over ligningsløsning Den kvntittive littertur OPGAVER...6 C1 C2 A1 A2 1 2 S1 S2 PoMo KL GE Fr unke til undt - mngfoldighed, undtning & stkning Uforudsigelig vrition kn forudsiges f gennemsnitstl Smmenstkning f konkrete og strkte stkke Smmenlægning f per-tl Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning Stkke i tid, konstnt og forudsigelig vrition Stkke i rum, geometri Stkke i gitre, koordintgeometri Mængde-mtemtik eller mngfoldigheds-mtemtik Kvntittiv littertur, Alger: Opsmle & opdele Geometri: Jordmåling MAHeCADEMY: Mtemtik nedefr

2 Vi tæller forlæns, men ldrig glæns. Vi regner derimod åde forlæns og glæns. ilgeregning kldes også ligningsløsning. En ligning kn løses på flere forskellige måder. 1.1 Fremdregning og tilgeregning Fremdregning ilgeregning I 3 og 4 er otlt? 3 og? er otlt ? 3 +? x 3 + x 7 7 x 3 + x (7-3) omstkkes til (7-3) hvorf ses t Kontrol II 3 4 ere er otlt?? 4 ere er otlt?12 3*4??*4 12 3*4 x x* x x*4 (12/4)*4 3*4 12 omundtes til 4 ere x*4 3*4 hvorf ses t x 3 Kontrol 3 * 4 12 III 3 4 ere plus 2 1 ere er? 3 4 ere plus? 1 ere er? 4 ere plus 2 1 ere er 3*4 + 2? 3*4 +??* *4 + 2 x 3*4 + x x*4 + 2 x 12 + x x*4 + 2 (-2) x (-12)+12 x* x x*4 12 x 2 x*4 (12/4)*4 x*4 3*4 x 3 Kontrol 3* *4 + 2 IV 5 undter og 1 indeholder det smme som 3 undter og 9. De undter indeholder d 9-1 styk, som omundtes i 2 ere: (/2)*2 4*2, hvorf ses t : 5 undter og 1 er lig med 3 undter og 9 undter og er lig med undter og d 5 * x * x + 9 * x + * x + d 5*x 3*x 9-1 *x *x d - 2*x (-)*x d - 2*x (/2)*2 (-)*x (d-)/(-)*(-) 2**2 x (d-)/(-) Kontrol 5* * Prøv selv! 1.2 Æskeregning En æske med? tændstikker plus 3 løse er optlt til 7 x + 3 7? æsker med 4 tændstikker plus 2 løse er optlt til x*4+2 3 æsker med? tændstikker plus 2 løse er optlt til 3*x+2 2

3 Eksempel. En stk med 3 æsker tændstikker plus 2 løse tændstikker er optlt til tændstikker. Hvor mnge tændstikker indeholder hver æske? Lodret Vndret II IIIIIIIIIIIIII 3*x + 2 (-2) *x + 2 (-2)+2 Vi fjerner enerne og opundter 12 i 3 ere: III III III III 3*x 12 (12/3)*3 4*3 3*x 12 (12/3)*3 Herf ses t, d 4 3 ere 3 4 ere (4*3 3*4). 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning Skrivemåden 3*B + 2 er en indkodning f f.eks. ntllet 3*5 + 2*1. En fkodning kn f.eks. være spørgsmålet: 3*B+2, B? Kodningen kn f.eks. ske ved rug f hønseringe, C er eller S er: 3C er + 2 S er gælder som. Afkodning liver så det smme som ligningsløsning. 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning Regnefortællingen 3*x + 2 fortæller følgende regnehistorie, der kn gås eller dnses på gulvet: FØRS lev x gnget med 3, og SIDEN plusset med 2, hvilket førte til x --(*3)--> 3*x --(+ 2)--> 3*x + 2 (fremdregning) 4 <--(/3)-- 12 <--(- 2)-- (tilgeregning) Fortællingen kn nu vendes om: Hvis liver minusset med 2 og siden delt med 3 fører det til x. Dvs. x (-2)/3 4. Som kontrol kn der igen lves fremdregning. 1.5 Lodret tilgeregning, flyt&vend-metoden (flyt over og vend regnetegnet) Først ygges regnestykket op, så rydes resulttet ned. Som kontrol ygges regnestykket tter op Fremd-siden ilge-siden Frem ilge 3*x + 2 3*x x +2-2 *3 / /3 4 3*x + 2 3*x x 12/3 4 *x + *x - x (-)/ 1.6 Regneskem ogstvregning x? 3*x + 2 x? *x + (3*x) (*x) + 3*x -2 2 *x - x 12/3 x Kontrol: 3*4 + 2 emærk den skjulte prentes omkring gngestykket (-) x (-2) 3 Kontrol: 3*

4 Omundtning 3 kr for 4 styk: 21kr for? styk 3 kr for 4 styk:?kr for 24 styk styk? styk styk/kr*kr kr? kr kr/styk*styk Styk/kr 4/3 kr 21 Styk 4/3*21 Styk 2 kr/styk 3/4 styk 24 Kr ¾*24 Kr 1 Proenter 30 kr 40%, 21kr?% 30 kr 40%,?kr 24% %? % %/kr*kr kr? kr kr/%*% %/kr 40/30 kr 21 % 40/30*21 % 2 kr/% 30/40 % 24 Kr 30/40*24 Kr 1 Pr.-regning 25kg. à 4 kr./kg.? kr. 25kg. à? kr./kg. 200kr.?kg. à 4 kr./kg. 300kr.? k*p p? k*p k? k*p k 25 p 4 25*4 100 k p /k p 200/25 p p p /k p 300/4 p 75 Proentregning 25% f 200 kr.? kr. 25% f? kr. 40 kr?% f 200 kr. 40 kr A? p /? p / p? p / p 25% 200 p* 25%* p 25% 40 p* /p 40/25% p 40/200 p 0.20 p 20/100 p 20% Proenttilæg %?? + 25% ?% 20 K? K Ko (1+r) Ko? K Ko (1+r) r? K Ko (1+r) Ko 200 r 25% 0.25 K 200 (1+0.25) K 250 K 500 r 25% 0.25 K/(1+r) Ko 500/(1+0.25) Ko 400 Ko K 20 Ko 200 K/Ko 1+r (K/Ko)-1 r (20/200)-1 r 0.40 r 40% r 1.7 el&kurve-metoden En undersøgelse f de forskellige muligheder ved tel og kurve, som kn tegnes på ppir, eller ygges med legeklodser, på et perleræt eller ndet. x 3*x * * * * * *

5 1. Neutrlisering, vægtskålen Neutrliseringsmetoden stmmer fr mængde-mtemtikken. En regningsrt kldes her en kompositionsforskrift. En ligning (3*x+2) opfttes her som et åent udsgn, som udtrykker ækvivlensen ( opfttes som en ækvivlensreltion) mellem to tl, 3*x+2 og. Ligningsløsning opfttes her som estemmelse f udsgnets løsningsmængde L, dvs. mængden f tl, der gør udsgnet til et sndt udsgn. Dette gøres ved t ændre de to tl på smme måde. Herved omformes udsgnet til et nyt ensetydende udsgn, hvilket vises ved t forinde udsgnene med ensetydende-pile : L {x 3*x + 2 } L er mængden f x, hvorom det gælder t 3*x *x + 2 det åne udsgn, hvis løsningsmængde skl findes (3*x) + 2 den skjulte prentes sættes ((3*x) + 2)+(-2) +(-2) for t fjerne +2 plusses dets modstte (inverse) tl 2 på egge sider (3*x) + (2+(-2)) 12 +prenteser kn hæves og sættes efter ønske (den ssoitive lov) (3*x) og 2 neutrliserer hinnden, og + s neutrle tl er 0 3*x 12 pr. definition f det neutrle tl er (3*x)*(1/3) 12*(1/3) for t fjerne *3 gnges med dets modstte tl 1/3 på egge sider (x*3)*(1/3) 4 *tl (og +tl) kn omyttes efter ønske (den kommuttive lov) x*(3*(1/3)) 4 *prenteser kn hæves og sættes efter ønske (den ssoitive lov) x*1 4 *3 og /3 neutrliserer hinnden, og * s neutrle tl er 1 pr. definition f det neutrle tl er *1 1* L {x 3*x + 2 } {4} Løsningsmængden L. På grund f pilene ehøves ingen kontrol 1.9 Oversigt over ligningsløsning Fremdregning 5+3? 5 * 3? 5^2? 5^3? ilgeregning?+3? * 3 15?^2 25?^3 64? -3? 15/3? 25? 25^½? 3 64 Definitioner Ved -3 forstås det tl, der plusset med 3 giver Overflytnings- x + 3 x -3 Ved 15/3 forstås det tl, der gnget med 3 giver 15 x * 3 15 x 15/3 Ved 25 forstås det tl, der gnget med sig selv 2 gnge giver 25 x^2 25 x 25 regler +tl <--> -tl *tl <--> /tl ^2 <--> 1.10 Den kvntittive littertur Gå videre til ilget KL: Kvntittiv littertur Ved 3 64 forstås det tl, der gnget med sig selv 3 gnge giver 64 x^3 64 x 3 64 ^3 <--> 3 5

6 1 OPGAVER Spørgsmål 11: Hvordn kn vi vende en regneproes om fr fremd-regning til tilge-regning? Svret gives f overflytningsmetoden: x*3+2 vendes til x (-2)/3. Eller generelt: x+ vendes til x-, x* vendes til x/, x^ vendes til x, ^x vendes til xlog/log Fglige opgver 1. Isoler hver f størrelserne, og i nedenstående ligninger. Afslut med prøve. Løs opgverne inden for hver f de to løsningsmetoder: overflytning og neutrlisering. +* +(1+)* +(1-)* +*(1+) +*(1-) -* -(1+)* -(1-)* -*(1+) -*(1-) +/ +(1+)/ +(1-)/ +/(1+) +/(1-) -/ -(1+)/ -(1-)/ -/(1+) -/(1-) 2. Isoler hver f størrelserne, og i nedenstående ligninger. Afslut med prøve. Løs opgverne inden for hver f de to løsningsmetoder: overflytning og neutrlisering. +*^d +(1+)*^d +(1-)*^d +*(1-)^d -*^d -(1+)*^d -(1-)*^d -*(1-)^d +/^d +(1+)/^d +(1-)/^d +/(1-)^d -/^d -(1+)/^d -(1-)/^d -/(1-)^d 3. Isoler hver f størrelserne, og i ligningen D ^2 4**. Afslut med prøve. Løs opgven inden for hver f de to løsningsmetoder: overflytning og neutrlisering. 4. Du er levet vikr i en 10. klsse, og skl undervise denne i løsning f ndengrdsligninger. Skitser et lterntivt undervisningsforlø (Læreogen hr ry for t være uheldig på dette punkt). 5. Færdiggør det vedlgte Exel-regnerk Ligninger med rutineopgver Rutineopgver ræn din evne til ogstvregning på nedenstående opgver. Når du er færdig så tg udgngspunkt i et f svrene, f.eks., og regn opgverne igen. Slut f med t gøre prøve. Givet, Find, og Svr: ( ) ( ) - 5 ( + ) + 6 ( ) (+) + 10 ( ) ( ) - 12 (+) + 6

7 13 15 ( ) 16 ( ) log ( ) log log ( ) log log log ( ) log log ( ) 17 ( + ) log log (+) 1 ( ) log + log (-) 19 + log (-) - log 20 + log (-) - log 21 (+) (+) 22 ( ) (-) 11.3 Didktisk opgve Hvordn udføres tilgeregning efter nturmetoden? log log log log + log log log log 1. ænk på et tl mellem 1 og 10. Plus med 3. Hvd lev det? 9. Så tænkte du på ænk på et tl mellem 1 og 10. Gng med 3. Hvd lev det? 24. Så tænkte du på. 3. ænk på et tl mellem 1 og 10. Gng med 3. Plus med 4. Hvd lev det? 19. Så tænkte du på ænk på et tl mellem 1 og 10. Plus med 4. Gng med 3. Hvd lev det? 27. Så tænkte du på ænk på et tl mellem 1 og 10. Gng det med sig selv. Gng med 3. Plus med 4. Hvd lev det? 16. Så tænkte du på 2. Afprøv ovenstående fem ænk på et tl -gættelege på en forsøgsperson A. Personen vil sikkert svre: Det kn jeg d også gøre. Ld A prøve lle fem tilfælde. Først i hovedet, siden med nedskrivning på ppir. Vis derefter hver f følgende ligninger til A, én d gngen: x+39, x*324, x*3+419, 3*(x+4)27, 3*x^ I stedet for 9, 24 osv. indsættes A s tl. Rpporter dine oservtioner f hvd A gør og siger (hndling og refleksion). Vær især opmærksom på eksempler på genkendelse og ny erkendelse (ssimilering og kkommodering). Gentg undersøgelsen med B fr en nden ldersgruppe (f.eks. rn & ung eller voksen). 7

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

Gymnasie-Matematik. Søren Toftegaard Olsen

Gymnasie-Matematik. Søren Toftegaard Olsen Gmnsie-Mtemtik Søren Toftegrd Olsen Søren Toftegrd Olsen Skovvænget 6-B 7080 Børkop Gmnsie-Mtemtik. udgve, revision 0 ISBN 978-87-99996-0-0 VIGTIGT: Denne og må ikke sælges eller ændres; men kn frit kopieres.

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

konstant? S1 rum1 S2 rum2

konstant? S1 rum1 S2 rum2 INTRO Indhold MATHeCADEMY... 2 PYRAMIDeUDDANNELSE... 2 LÆRINGSMØDER... 2 KOMMENTARER... 3 INDHOLDSBESKRIVELSE... 4 0. Talesprog & talsprog, sand & falsk abstraktion, fortolkning & forførelse... 7 0.1 Demokratiets

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere