Resultatrevision Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision Ishøj Kommune"

Transkript

1 Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011

2 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision Scorecard ministermål Besparelsespotentiale Resultatoversigten december

3 1. Opsummering om resultatrevision Ishøj kommune Resultatrevisionen opgøres en gang om året og formålet er at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Oversigt og tabeller til resultatrevisionen findes på Jobindsats.dk, og jobcentrene skal kommentere disse i forbindelse med den årlige resultatrevision. Resultatrevisionen for 2010 indeholder Scorecard ministermål Besparelsespotentiale Resultatoversigt Sammenligningsgrundlag: Kommuner med samme rammevilkår: Albertslund, Brøndby, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus. Anm.: I forhold til sidste års resultatrevision udgår Scorecard - rettidighed, da denne måling ikke er opdateret pga. ændringer i opgørelsesmetoden i forhold til rettidigheden. 1.1 Overordnet status på resultaterne i 2010 Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Ishøj kommune i 2010 afspejler den økonomiske krise, der har medført en nedgang i beskæftigelsen siden efteråret 2008 med stigende ledighed til følge over hele landet. Ledigheden har fortsat sin stigning over hele landet i 2010, men generelt har stigningerne været mere afdæmpede end i Udviklingen har også gjort sig gældende for Ishøj Kommune, som ved udgangen af 2010 har oplevet en stigning i antallet af offentligt forsørgede på 3 pct. i forhold til samme tidspunkt året før. På baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet er det forventeligt, at resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Ishøj kommune på flere indsatsområder er under pres. Det gælder især, når der måles på udviklingen i antallet af ledige, antallet af offentligt forsørgede og antallet af personer i arbejdskraftreserven. Disse målinger - og herunder to af ministermålene er meget afhængige af konjunkturerne. Man kan tale om, at rammerne for indsatsen fortsat er påvirket af lavkonjunkturen. For det første er det blevet vanskeligere at levere de samme resultater af indsatsen f.eks. ved at hjælpe de ledige hurtigt i job og at udplacere de svagere grupper i virksomhedsrettede tilbud. For det andet er det blevet vanskeligere at leve op til kravene i lovgivningen om en hyppig kontakt med de ledige, fordi markant flere skal håndteres i kontaktforløbet. Nedenstående status for 2010 viser, at de opnåede resultater ikke skyldes en manglende indsats. Det er lykkedes for jobcenteret at holde en høj produktion og en høj rettidighed i 2010 på trods af en fortsat stigning i antallet af borgere i kontaktforløbet. Det illustreres bl.a. af, at jobcenteret har fastholdt en høj aktiveringsgrad og en høj rettidighed i indsatsen. 3

4 Overordnet er der tale om, at kommunen har en mindre gunstig udvikling i opfyldelsen af ministermålene end de øvrige kommuner i klyngen. Det afspejler b.la., at Ishøj Kommune har været ramt relativt hårdt af lavkonjunkturen i Det samlede antal offentligt forsørgede er steget mere end i klyngen som helhed, og der er især blevet flere jobklare ledige i kommunen. Med andre ord er flere borgere overgået fra beskæftigelse til ledighed i det forgangne år end i flere af kommunerne i sammenligningsklyngen. Samlet viser resultatrevisionen for 2010, at Ishøj kommune har bedre resultater for indsatsmålene end de øvrige kommuner i klyngen og dårligere resultater for ministermålene end de øvrige kommuner i klyngen. 1.2 Resultater Resultatrevisionen for 2010 viser følgende hovedresultater: Status på ministermålene: Arbejdskraftreserven er steget med 18 pct. i Resultatet afspejler, at beskæftigelsen er faldet i hele hovedstadsområdet, og at ledigheden er steget. Stigningen i arbejdskraftreserven har været højere end gennemsnittet i de øvrige jobcentre i sammenligningsklyngen, hvor arbejdskraftreserven er steget med 2 pct. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er i 2010 faldet med 1 pct. i Ishøj kommune. I sammenligningsklyngen er antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i gennemsnit faldet med 9 pct. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er i 2010 steget med 14 pct. Resultatet afspejler, at især de unge er blevet ramt af den faldende beskæftigelse i hovedstadsområdet. Blandt sammenligningskommunerne er ungeledigheden i gennemsnit steget med 5 pct Status på antallet af offentligt forsørgede: Antallet af offentligt forsørgede er i 2010 steget med 3 pct. Stigningen er højere end i de øvrige jobcentre i sammenligningsklyngen (1 pct.). Stigningen er først og fremmest drevet af et øget antal jobklare ledige, hvilket afspejler, at udviklingen er drevet af en faldende beskæftigelse Status på indsatsen: Aktiveringsgrad: Aktiveringsgraden er i 2010 på 32 pct. Resultatet afspejler, at Ishøj har realiseret en højere aktiveringsgrad på dagpengeområdet end de øvrige jobcentre i sammenligningsklyngen. Kommunen har desuden hævet aktiveringsgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere ganske betydeligt (17 procentpoint) og har på den baggrund realiseret en ganske høj aktiveringsgrad (39 pct.) i Aktiveringsgraden for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Ishøj Kommune er stort set holdt på det hidtidige niveau og udgør 25 pct. i Rettidighed af jobsamtaler: Der er i 2010 gennemført en omfattende indsats overfor jobcenterets målgrupper, og indsatsen har været kendetegnet ved en høj rettidighed. Således har 98 pct. af dagpengemodtagerne og 85 pct. af kontanthjælpsmodtagerne fået deres jobsamtaler til tiden, selv om målgrupperne er vokset betydeligt i omfang. Resultatrevisionen viser, at rettidigheden er højere i Ishøj end i gennemsnittet af jobcentrene i klyngen både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. 4

5 Rettidighed af tilbud: Den høje aktiveringsgrad i 2010 afspejler sig i en relativ høj rettidighed. Selv om antallet af jobklare ledige er steget betydeligt, er rettidigheden af indsatsen fastholdt på et stort set uændret niveau i Ved udgangen af 2010 kan opgøres en rettidighed af tilbuddene til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne på hhv. 88 pct. og 78 pct. Det er på niveau med resultaterne i klyngen. 1.3 Besparelsespotentialer Der er flere borgere på offentlig forsørgelse i Ishøj end i de øvrige jobcentre i sammenligningsklyngen. Resultatrevisionen viser, at Ishøj ville spare ca. 42 mio. kr. årligt, hvis det samlede antal offentligt forsørgede var på niveau med gennemsnittet i de øvrige kommuner i sammenligningsklyngen. Besparelsespotentialet findes på områderne: a-dagpenge (8 mio. kr.), kontanthjælp (12 mio. kr.), sygedagpenge (4 mio. kr.) og førtidspension (18 mio. kr.). På de øvrige områder har Ishøj færre borgere på offentlige ydelser end i klyngen. Hvis det årlige besparelsespotentiale på 42 mio. kr. skal udløses, skal det samlede antal offentligt forsørgede i kommunen reduceres med ca. 630 fuldtidspersoner. Besparelsespotentialet afspejler bl.a., at jobcenteret har betydeligt flere ikke-vestlige borgere og personer uden kompetencegivende uddannede i befolkningen end de øvrige kommuner i klyngen. Det betyder, at kommunen har vanskeligere rammevilkår end de fleste andre kommuner i klyngen, og at den aktuelle lavkonjunktur slår hårdere igennem i kommunen. 2. Scorecard - ministermål I Scorecard ministermål vises det seneste års udvikling inden for alle 3 ministermål og omfatter både kontant- og dagpengemodtagere. Den tilsvarende udvikling ses for jobcentrene i klyngen. Jobcentrene rangordnes således, at det jobcenter, der har haft den bedste udvikling, ligger øverst. Overordnet er der tale om, at resultaterne for Ishøj Kommune i 2010 ligger under resultaterne i de øvrige kommuner i klyngen. Samlet set er Ishøj Kommune i 2010 placeret nederst i klyngen, når der måles på opfyldelsen af ministermålene. I Ishøj er arbejdskraftreserven steget med ca. 18 pct. fra december 2009 til december Der er nu knap 600 jobklare ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. I klyngen steg arbejdskraftreserven i gennemsnit med knap 3 pct. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er nedbragt med 1 pct. og udgør ca. 100 forløb. I gennemsnit er antallet af lange sygedagpengeforløb faldet med knap 9 pct. i klyngen. Antallet af unge ledige er steget med 14 pct., så der er i alt er ca. 450 unge, der modtager dagpenge eller kontanthjælp. I klyngen er antallet af unge forsørgede i gennemsnit steget med ca. 5 pct. 5

6 Scorecard Ishøj Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Kommune Antal personer Dec 2010 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Nov 2010 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2010 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Århus , , ,3 1 Aalborg , , ,4 2 København , , ,9 2 Brøndby , , ,2 3 Fredericia 770 7, , ,0 4 Odense , , ,0 5 Albertslund 543 2, , ,6 6 Svendborg , , ,3 6 Ishøj , , ,9 7 Hele klyngen , , ,5. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. 3. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet giver et overblik over hvor mange penge kommunen kan spare på forsørgelse. Det antages at jobcentrene har muligheder for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidsforsørgede, som det gennemsnitlige niveau i klyngen. Resultatrevisionen viser, at Ishøj kommune har et besparelsespotentiale på udgifter til dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension. Samlet peger resultatrevisionen på et årligt besparelsespotentiale på 42 mio. kr. i Ishøj Kommune. Til sammenligning er der peget på et besparelsespotentiale i Albertslund (29 mio.kr.), Fredericia (78 mio.), Brøndby (86 mio.), Aalborg (66 mio.), Odense (376 mio.), Aarhus (459 mio.) og København (539 mio. kr.). Ishøj Kommune har vanskeligere rammevilkår end de fleste andre kommuner i landet. I Socialforskningsinstituttets rangordning af kommunernes rammevilkår er Ishøj Kommune placeret som nr. 81 ud af de 98 kommuner. De øvrige kommuner i klyngen er placeret som 56, 59, 63, 64, 65, 82, 83, 88. For at opnå samme forsørgelsestryk som gennemsnittet i klyngen skal Ishøj Kommune reducere antallet af offentligt forsørgede med 630 fuldtidspersoner. Dette vil give en årlig besparelse på forsørgelsesudgifter på 42 mio. kr. En sådan besparelse forudsætter, at de 630 fuldtidspersoner er selvforsørgende og ikke modtager andre ydelser. Placering 6

7 Besparelsespotentiale - Ishøj Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2010 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i kommunen Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 5,03 3, ,3 Kontant- og starthjælp 5,49 4, ,0 Introduktionsydelse 0,02 0, ,1 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,18 0, ,8 Sygedagpenge 2,50 2, ,3 Ledighedsydelse 0,26 0, ,8 Fleksjob 0,92 1, ,7 Førtidspension 7,48 5, ,6 I alt 21,87 18, ,2 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. 3.1 Potentiale for færre udgifter til førtidspension I resultatrevisionen opgøres et stort potentiale for at spare udgifter til førtidspension (18 mio. kr.), som kan realiseres, hvis antallet af borgere på førtidspension nedbringes med ca. 220 personer. Det kan sættes spørgsmål ved, om det er realistisk at udløse dette besparelsespotentiale. Erfaringsmæssigt vender kun få personer tilbage til arbejdsmarkedet fra førtidspension, og der er desuden en risiko for, at en tilbagevenden til arbejdsmarkedet fra førtidspension kan øge kommunens udgifter til kontanthjælp. Jobcenteret har i 2010 indledt et projekt i samarbejde med jobcenteret i Brøndby Kommune, der sigter på at få integreret førtidspensionister på arbejdsmarkedet. De foreløbige erfaringer tyder på, at det er svært at finde ordinære job til den gruppe af borgere men at det er muligt for nogle borgere at komme ud med løntilskud. På længere sigt kan der spares udgifter til førtidspension, hvis tilgangen til ordningen begrænses. I de senere år har tilgangen til førtidspension i kommunen været stigende, og jobcenteret har derfor i 2010 forfulgt en strategi om at begrænse antallet af indstillinger til førtidspension. Resultatet af strategien er, at kommunen i 2010 for første gang i flere år ikke har en stigende tilgang til ordningen i modsætning til de øvrige kommuner i klyngen, hvor tilgangen er steget med 4 pct. Besparelsespotentialet på området er steget fra 2009 til Det er imidlertid udtryk for, at færre forlader ordningen i Ishøj Kommune end i de øvrige kommuner i klyngen. Det afspejler efter alt at 7

8 dømme forskelle i alderssammensætningen blandt førtidspensionisterne, så flere er gået på folkepension i de øvrige kommuner. I 2010 har der været en tilgang til førtidspension på ca. 100 personer i Ishøj Kommune. Jobcenteret vil i 2011 holde fast i strategien og sigte på et fald i antallet af indstillinger til førtidspension. 3.2 Potentiale for færre udgifter til kontanthjælp og dagpenge Hvis antallet af kontanthjælpsmodtagere nedbringes til et niveau svarende til klyngegennemsnittet, er der et årligt besparelsespotentiale på 12 mio. i Ishøj Kommune. Besparelsespotentialet er øget i 2010, da antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 2 pct. i Ishøj Kommune, mens der har været et fald på 10 pct. i klyngen. Det stigende besparelsespotentiale i kommunen i 2010 skal ses i lyset af, at den stigende langtidsledighed især rammer de ikke-faglærte grupper på arbejdsmarkedet, som udgør en stor andel af arbejdsstyrken i kommunen. Med andre ord er der tegn på, at kommunen rammes hårdere af den aktuelle krise i økonomien end mange andre kommuner, hvilket skal ses i lyset af befolkningssammensætningen. Resultatrevisionen viser, at der kan spares 8 mio. kr. årligt, hvis kommunen reducerer antallet af dagpengemodtagere med knap 200 personer. Jobcenteret har i 2010 haft fokus på at reducere varigheden af ledighedsperioderne blandt dagpengemodtagerne. Det illustreres bl.a. af følgende resultater for indsatsen: En høj aktiveringsgrad for dagpengemodtagerne (32 pct.) En hyppig kontakt og høj rettidighed (98 pct.) En jobrettet indsats, hvor der er fokuseret på jobsøgning og virksomhedsnære tilbud Jobcenteret vil i 2011 sigte på at reducere ledighedsperioderne for de jobklare ledige yderligere. Der sigtes på at videreføre en indsatsstrategi, som sikrer kontanthjælps- og dagpengemodtagerne et intensivt kontaktforløb og en høj aktiveringsgrad med fokus på virksomhedsrettede tilbud. 3.3 potentiale for færre udgifter til sygedagpenge Der kan opnås en besparelse på sygedagpengeområdet på 4,3 mio. kr. om året, hvis antallet af sygedagpengemodtagere reducere med ca. 50 personer. Jobcenteret har i 2010 arbejdet aktivt på at reducere varigheden af sygedagpengeforløbene og begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb i kommunen og det er lykkedes især at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb på over 1 år. 8

9 4. Resultatoversigten december 2010 Resultatoversigten består af udvalgte resultater for forsørgelsesgrupper og for indsatsen. Foruden det absolutte tal for en konkret periode måles der på udviklingen siden sidste år, ligesom der sammenlignes med den bedste i jobcenterklyngen og gennemsnittet i klyngen Ministermålene Antallet af forsikrede ledige med over 3 måneders ledighed (arbejdskraftsreserven) var på 384 personer i december Det er en stigning på 20 pct. siden december Stigningen ligger over gennemsnittet i klyngen (10 pct.). Antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders ledighed var i december 2010 på 206 personer. Antallet er steget med 13 pct. siden december Til sammenligning er antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven faldet med i gennemsnit 10 pct. i klyngen. Sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet med 1 pct. i Vallensbæk og udgør dermed 104 personer i december I klyngen er antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i gennemsnit faldet med 9 pct. I december 2010 var der i alt 445 unge ledige i Ishøj. Det var en stigning på 14 pct. siden samme måned For de unge forsikrede ledige er der sket en stigning på 15 pct. siden Gennemsnittet i klyngen har oplevet en stigning på 5 pct. det sidste år, der således er lavere end i Ishøj. Dermed udgør antallet af unge dagpengemodtagere 152 personer i Ishøj. I december 2010 var der ca. 300 unge kontanthjælpsmodtagere. Det er en stigning på 13 pct. siden december Stigningen er større end gennemsnittet i klyngen (4 pct.). Antallet af forsørgede Antallet af fuldtidsforsørgede udgjorde i december 2010 ca personer i Ishøj Kommune. Det er en stigning på 3 pct. siden december I klyngen er antallet af offentligt forsørgede vokset med 1 pct. i samme periode. Antallet af jobklare ledige var i december 2010 på ca fuldtidspersoner. Dette var en stigning på 7 pct. fra december 2009 til december 2010, hvilket er højere end gennemsnittet i klyngen, der er steget 2 pct. Det er især antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere, der er steget mere i kommunen end i klyngen som helhed. De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere udgør ca. 330 fuldtidspersoner, hvilket er udtryk for en stigning på 12 pct. siden december Der er ligeledes tale om en stigning i de øvrige kommuner i klyngen (5 pct.). Antallet af midlertidigt passive i Ishøj Kommune udgør ved udgangen af 2010 ca. 135 fuldtidspersoner, hvilket indebærer en stigning på 31 pct. i løbet af et år. Stigningen er på niveau med udviklingen i klyngen (29 pct.). 9

10 Det samlede antal sygedagpengemodtagere i kommunen udgør ca. 360 fuldtidspersoner ved udgangen af der er tale om et fald på 9 pct. i løbet af det seneste år, hvilket dækker over et fald i de korte forløb og forløb over 52 uger. På revalideringsområdet var der 19 sager. Det er 24 pct. færre end sidste år, hvilket dog blot dækker over et fald på 5 fuldtidspersoner. I gennemsnit er antallet af revalidender faldet med 7 pct. i klyngen, hvilket er mindre end i Ishøj. På fleksjob-området er der i 2010 sket et fald i antallet af fuldtidspersoner på 2 pct. Dermed er der i december fuldtidspersoner i fleksjob. I klyngen er antallet af fleksjobmodtagere i samme periode vokset med 3 pct. Også antallet af ledighedsydelsesmodtagere er faldet i Ishøj og udgør 27 fuldtidspersoner i december Det er et fald på 42 pct., hvilket adskiller sig fra klyngegennemsnittet, hvor antallet af ledighedsydelsesmodtagere er vokset med 8 pct. Antallet af borgere på førtidspension udgjorde i december fuldtidspersoner. Antallet af førtidspensionister er vokset med 2 pct., hvilket er lidt mere end klyngegennemsnittet, hvor antallet er vokset med 1 pct. Indsatsmålene Aktiveringsgraden er i 2010 uændret i forhold til 2009 og er således fastholdt på 32 pct. Resultatet afspejler, at Ishøj har realiseret en høj aktiveringsgrad på dagpengeområdet i forhold til de øvrige jobcentre i sammenligningsklyngen (30 pct.) For jobklare kontanthjælpsmodtagere er aktiveringsgraden steget med 17 pct.point, men er alligevel lidt lavere end gennemsnittet i sammenligningsklyngen. For indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er aktiveringsgraden faldet med 2 pct.point, og er dermed på niveau med klyngegennemsnittet. Rettighedsmålingen er ændret i 2010 og dermed ikke sammenlignelig med Kun 2 pct. af dagpengemodtagerne og 15 pct. af kontanthjælpsmodtagerne får ikke deres samtaler til tiden, hvilket er lavere end klyngegennemsnittet. Ishøj har således den højeste rettidighed for dagpengemodtagere i klyngen. For tilbud er det 15 pct. af dagpengemodtagerene og 22 pct. af kontanthjælpsmodtagerene, der ikke opfylder rettidighedskravet. Det er lidt højere end klyngegennemsnittet. 10

11 Resultatoversigt Ishøj Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Unge under 30 år i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Indsatsklar fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Midlertidig passiv fuldtidspersoner Dec Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Dec Sygedagpenge fuldtidspersoner Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (over 52 uger) Nov Revalidering fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Fleksjob fuldtidspersoner Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec Ledighedsydelse fuldtidspersoner Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb (over 13 uger) Nov Førtidspension fuldtidspersoner Jan Påbegyndte forløb Jan Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. 11

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Pkt. 4 Resultatrevision 2010 for Jobcenter Aarhus

Pkt. 4 Resultatrevision 2010 for Jobcenter Aarhus Notat Pkt. 4 Resultatrevision 2010 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2010 1.3. Resumé 2. Resultater

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus Notat Resultatrevision 29 for Jobcenter Århus Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 29 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Lejre

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Lejre Resultatrevision 2012 for Jobcenter Lejre Indledning: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Den samler en række

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision for år 2010

Resultatrevision for år 2010 Resultatrevision for år 2010 Jobcenter Frederikssund maj 2011 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk,

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2009 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2009

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere