Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt"

Transkript

1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1

2 Indhold 1 Indledning Resultatoversigt Resultater Arbejdskraftreserven Permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år Forsørgelsesgrupper Jobklare fuldtidspersoner Indsatsklare ledige fuldtidspersoner Midlertidig passive fuldtidspersoner Forrevalidering fuldtidspersoner Fleksjob fuldtidspersoner Førtidspension fuldtidspersoner Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Aktiveringsgrad i alt Opfyldelse af minimumskrav Besparelsespotentiale Revalidering inkl. forrevalidering Sygedagpenge Fleksjob Scorecard, ministermål

3 1 Indledning Formålet med denne Resultatrevision, er at give et samlet overblik over indsatsen og udviklingen i Jobcenter Jammerbugt i det forløbne år. Derudover anvendes resultatrevisionen fremadrettet i forhold til prioriteringerne i Beskæftigelsesplanen for år 2013 og til at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Jammerbugt. Jobcentrets indsats og resultater i det foregående år, sammenholdes i resultatrevisionen med sammenlignelige jobcentre. Denne klynge af sammenlignelige jobcentre har til formål at tydeliggøre områder, hvor jobcentret kan opnå en bedre effektivitet, rettidighed, besparelser med videre. Jammerbugt er placeret i klynge med Assens, Billund, Nordfyns, Brønderslev, Halsnæs, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Ærø 1 og Vesthimmerlands kommuner. Datagrundlaget for Resultatrevisionen forefindes på og består af tre hoveddele: Resultatoversigt, som viser indsats, resultater og udvikling for alle forsørgelsesydelser. Besparelsespotentiale, baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser og viser hvilke potentielle besparelser jobcentret har, i forhold til de øvrige jobcentre i klyngen. Scorecard for ministerens mål, hvor jobcentres resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Det er hensigten, at jobcentret skal tage udgangspunkt i de tre ovenstående dele i udarbejdelsen af Resultatrevisionen. I gennemgangen heraf lægges der vægt på de områder, hvor Jobcenter Jammerbugts indsats har været positiv, eller negativ, i forhold til det foregående år. Desuden lægges der også vægt på årsager hertil. God læselyst Jobcenter Jammerbugt 1 Ærø indtrådte i klyngen pr. 1/

4 2 Resultatoversigt Resultatoversigten viser Jobcenter Jammerbugts resultater, forsørgelsesgrupper, aktiveringsgrad samt rettidighed (benævnt opfyldelse af minimumskrav ). Resultaterne vises for den mest aktuelle måned, som desuden bliver sammenlignet med forrige måned, samt samme måned det foregående år. Herudover vises Jobcenter Jammerbugts resultat i forhold til klyngen af sammenlignelige jobcentre. I det følgende vil resultaterne blive gennemgået og kommenteret. Bemærk at Jammerbugt Kommune ikke er talt med i sammenligningsgrundlaget de to kolonner til højre i tabellen nedenfor. Derfor er det kun procentvise stigninger eller fald i klyngen af sammenlignelige kommuner som fremgår af de 2 kolonner. Data opdateret den Resultatoversigt - Jammerbugt Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Jan A-dagpenge Jan Kontanthjælp Jan Permanente forsørgelsesordninger Jan Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Jan Unge under 30 år Jan Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Jan Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Jan Kontanthjælp Jan Sygedagpenge Jan Revalidering Jan Ledighedsydelse Jan Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Jan Sygedagpenge Jan Revalidering Jan Ledighedsydelse Jan Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Jan Sygedagpenge Jan Ledighedsydelse Jan Forrevalidering - fuldtidspersoner Jan Fleksjob - fuldtidspersoner Jan Førtidspension - fuldtidspersoner Feb

5 Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau i niveau i måneden måned året klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Jan Kontanthjælp, jobklar Jan Kontanthjælp, indsatsklar Jan Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Jan Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Jan Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jan Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Jan Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 2.1 Resultater I det følgende behandles Jobcenter Jammerbugts resultater i forhold til ministerens målsætninger, hvilket omfatter arbejdskraftreserven, personer på permanente forsørgelsesordninger samt unge under Ministermål 1: Arbejdskraftreserven Den totale arbejdskraftreserve (a-dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, som har mere end 3 måneders ledighed) udgjorde i januar 2012, 773 fuldtidspersoner, hvilket er et fald på 6% i forhold til december Blandt de sammenlignelige jobcentre var der et gennemsnitlig fald i arbejdskraftreserven på 2%. I beskæftigelsesplan 2011, var det målet, at antallet af ledige i arbejdskraftreserven højst skulle udgøre 700 personer i december Jobcenter Jammerbugt har oplevet et fald blandt forsikrede ledige på 8,5% fra januar 2011 til januar Umiddelbart kan der peges på to faktorer, som har haft indflydelse på dette. For det første, at arbejdsmarkedet i Jammerbugt er dynamisk, set ud fra den betragtning at arbejdsmarkedet hele tiden er i bevægelse, og at der løbende efterspørges arbejdskraft. For det andet er det jobcenterets vurdering, at indsatser som rotationsforløb og aktivering (ikke mindst af unge under 30 år), har en klar effekt på, at få ledige tilbage i job Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger I beskæftigelsesplan 2011 var det målet, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger skulle begrænses til personer, eller et fald på 2% fra december 2010 til december

6 Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse), er dog steget med 2% fra januar 2011 til januar 2012, svarende til personer i januar Tilgangen, dvs. nytilkendelser, er steget med 26% februar 2011 til januar 2012 (her måles kun 12 måneder baglæns, se evt. fodnote 1). Det skal i øvrigt bemærkes, at Jammerbugt dog ligger under gennemsnittet i klyngen, når der ses på selve antallet af førtidspensionister. Se mere i punktet om besparelsespotentiale. En stor del af forklaringen på stigningen af de permanente forsørgelsesordninger, skyldes at Jobcenter Jammerbugt har haft stor fokus på at nedbringe antallet af længerevarende sygedagpengesager. Det forventes dog, at antallet af længerevarende sygedagpengesager snart når et niveau der gør, at der ikke længere kan afsluttes sygedagpengesager i samme omfang som tidligere. Dermed vil tilgangen til førtidspension også blive mindsket Ministermål 3: Unge under 30 år Målet i beskæftigelsesplan 2011 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse, skulle begrænses til 635 personer i december For ledige under 30 år, har der været et samlet fald på 2% fra januar 2011 til januar 2012, således at der i januar 2012 var 742 ledige unge. De sammenlignelige kommuner har næsten oplevet status quo for gruppen af unge under 30 år. Således var der et beskedent fald på 1%, hvilket understreger den store samfundsmæssige udfordring i forhold til ledige unge. Ungeledigheden er stadig et stort fokuspunkt i beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Jammerbugt. For de arbejdsmarkedsparate unge, bliver de aktiveret med henblik på, at klargøre sig til job eller uddannelse. Unge der ikke besidder en uddannelse, får et uddannelsespålæg i forbindelse med deltagelse i aktivering. I aktiveringen er fokus rettet mod at klargøre den unge til at finde og søge ind på en eller flere relevante uddannelser. Det er i øvrigt jobcenterets vurdering, at mange unge rent faktisk har påbegyndt en uddannelse indenfor de seneste år, men enten falder den unge ud af uddannelsen, eller også har den unge svært ved at finde job, når uddannelsen er gennemført Ministermål 4: Ikke-vestlige indvandrere Det var i beskæftigelsesplan 2011 målet, at antallet af ikke-vestlige indvandrere skulle begrænses til 162 personer i december Dette var i øvrigt status quo i forhold til december I december 2011 var der dog 240 ikke-vestlige indvandrere på offentlige forsørgelse i Jammerbugt kommune, hvilket svarer til en stigning på 26% fra december 2010 til december Jammerbugt ligger således et pænt stykke over den gennemsnitlige stigning i klyngen, som var på 4% i samme periode. 6

7 Den største forklaring på stigningen, skyldes at Jammerbugt har modtaget flere asylansøgere, end hvad kommunens indbyggertal har tilsagt. 2.2 Forsørgelsesgrupper I denne del af resultatoversigten, opstilles de målgrupper som Jobcenter Jammerbugt har ansvaret for. Totalt set udgjorde de syv målgrupper primo 2012, fuldtidspersoner, hvilket er en fald på 3% i forhold til samme tidspunkt året før. I det følgende beskrives målgrupperne Jobklare fuldtidspersoner Det samlede antal af jobklare ledige i Jammerbugt, faldt gennem det forløbne år med 10% til i alt 1629 fuldtidspersoner. I klyngen af sammenlignelige kommuner var det gennemsnitlige fald på 8%. Antallet af berørte personer på a-dagpenge fra januar 2011 til januar 2012 faldt med 12% til i alt berørte personer. I samme periode steg antallet af berørte jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med 16% til i alt 150 berørte personer. Jobklare sygedagpengemodtagere faldt med 17% i samme periode, mens der var en stigning på 17% for jobklare modtagere af ledighedsydelse Indsatsklare ledige fuldtidspersoner Antallet af indsatsklare steg fra januar 2011 til januar 2012 med 8% til 748 fuldtidspersoner. I klyngen af sammenlignelige kommuner, var den gennemsnitlige stigning på 5% hvilket betyder at Jammerbugt har en udfordring i, at få begrænset antallet af indsatsklare ledige. Det er hovedsageligt antallet af indsatsklare (ikke-arbejdsmarkedsparate) kontanthjælpsmodtagere, der er steget gennem det seneste år blandt de indsatsklare. Dette problem er Jobcenter Jammerbugt meget opmærksomme på, og stigningen og antallet af ikkearbejdsmarkedsparate ledige, vil blive genstand for en nærmere undersøgelse i nær fremtid. Der lægges op til, at nye metoder og tiltag skal iværksættes, for at bremse tilgangen. Mulighederne består blandt andet i erfaringerne fra På Rette Vej i Job samt erfaringer med nytteaktivering fra blandt andet Aalborg kommune Midlertidig passive fuldtidspersoner Personer som er vurderet midlertidig passive er ledige personer, som ikke vurderes at kunne deltage i aktive tilbud. Det er med andre ord, personer som har fysiske, psykiske eller eventuelt misbrugsmæssige problemer der gør, at de ikke kan aktiveres. Jobcenter Jammerbugt havde i januar 2012 i alt 193 personer, som var matchet til at være midlertidig passive, hvilket i øvrigt er status quo i forholdt til samme tidspunkt året før. Indenfor kontanthjælp, har der dog været en stigning af midlertidig passive, mere præcist er det en stigning på 56% i forhold til året før. Til gengæld har der været været et fald på 22% blandt midlertidig passive sygedagpengemodtagere. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere, som er matchet midlertidigt passive er kun 12. 7

8 2.2.4 Forrevalidering fuldtidspersoner Antallet af personer på forrevalidering, er halveret fra januar 2011 til januar Antallet er dog kun 10 fuldtidspersoner, hvorfor selv små ændringer i antallet vil give store procentmæssige udsving. I forhold til indsatsen, så har Jobcenter Jammerbugt tilbudt et forrevalideringsforløb til hovedsageligt sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere som muligvis er berettiget til revalidering. Formålet hermed er, at fastslå, om personerne skal overgå til revalidering, eller om de skal forblive på den eksisterende ydelse Fleksjob fuldtidspersoner Ved udgangen af januar 2012 var der 443 borgere (fuldtidspersoner) som havde fleksjob som forsørgelsesgrundlag, hvilket er et status quo forhold til januar Klyngen af sammenlignelige kommuner har oplevet et fald på 2%. Status quo i en periode med vanskelige økonomiske forhold er et ganske tilfredsstillende resultat. En væsentlig årsag til at antallet af fleksjob har holdt et højt niveau skyldes, at alle personer som er visiteret til fleksjob bliver henvist til anden aktør som hjælper borgeren med at finde det rette fleksjob. Dette flow fra ledighedsydelse til fleksjob har vist sig at være ganske effektivt. Det skal også nævnes, at jobcenterets sagsbehandlere også er meget opmærksomme på, når der opstår nye private og offentlige fleksjob Førtidspension fuldtidspersoner Ved udgangen af januar måned 2012 var der borgere som havde førtidspension som forsørgelsesgrundlag, en stigning på 1% i forhold til året før. I denne opgørelse er medtaget alle førtidspensionsmodtagere, som har fået tilkendt førtidspension efter gammel ordning med 50% statsrefusion, gammel ordning med 35% statsrefusion, samt efter ny ordning med 35% statsrefusion. Hvad angår tilkendelser af førtidspension i henhold til ny ordning, har udviklingen været fra i alt 836 borgere ved udgangen af januar 2011 til i alt 963 borgere ved udgangen af januar 2012 En stigning på 15%. Det er svært at pege på entydige forklaringer på, hvorfor antallet af førtidspensionister er steget i løbet af % af de nye førtidspensionister havde sygedagpenge som forsørgelsesgrundlag, 30% havde kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag, 14 % kom fra ledighedsydelse og 10% havde andre/ingen ydelser Ukendt match fuldtidspersoner. Denne kategori omhandler personer, som af forskellige årsager ikke er matchkategoriserede. Det drejer sig som regel om nye personer i jobcenterregi der endnu ikke er blevet matchede. Jobcenter Jammerbugt havde pr. januar 2012, 46 personer der ikke var matchet. Dette er et fald på 55% i forhold til januar

9 2.3 Indsatsen Følgende del af resultatoversigten omhandler aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere. Herudover omhandler oversigten også rettidigheden vedrørende jobsamtaler, første aktiveringstilbud og gentaget aktiveringstilbud for a-dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere Aktiveringsgrad i alt Den samlede aktiveringsgrad i januar 2012, for alle målgrupper i Jammerbugt på 29%, hvilket er et fald på 2%point i forhold til januar 2011 I forhold til klyngen, har Jammerbugt dog haft en højere aktiveringsgrad, da gennemsnittet i klyngen var 27%. Det er vigtigt at bemærke at aktiveringsgraden i denne opgørelse er opgjort ud fra en 37 timers aktiveringsuge. Det vil sige, at for at nå en aktiveringsgrad på 100%, skal de ledige som er omfattet af aktiveringspligt, aktiveres 37 ugentligt. Da flere af aktiveringsprojekterne i Jammerbugt kommune er mellem 20 og 30 ugentlige timer, vil det derfor være umuligt at nå op på 100% Opfyldelse af minimumskrav Opfyldelse af minimumskrav, benævnes også som rettidighed Målingen viser de andele af de personer, som mangler en samtale eller et aktiveringstilbud. Generelt er Jammerbugt godt placeret i forhold til opfyldelse af minimumskrav/rettidighed i forhold til klyngen. Andelen der i januar 2012 mangler samtale til tiden, er således (for a-dagpenge) 5% af de omfattede personer. Gennemsnittet i klyngen er til sammenligning mellem 8%. For kontanthjælp manglende 4% at modtage en samtale til tiden, mens det i klyngen i gennemsnit var 7%. For aktivering for A-dagpenge er Jammerbugt placeret dårligere end gennemsnittet i klyngen. Således var der 9% af a-dagpengemodtagerne der i januar ikke fik et aktiveringstilbud til tiden, mens det for klyngen var 7%. En stor del af forklaringen på, at Jammerbugt er under gennemsnittet i klyngen, skyldes at regeringen lagde op til, at reglerne om intensiv aktivering 2 blev afskaffet pr. 1. februar Forvaltningen besluttede at al aktivering for disse personer skulle stoppe ved nytår. Lovforslaget blev dog først vedtaget med ikrafttrædelse d. 2. april Derfor skulle en ganske stor gruppe af borgere der var omfattet af intensiv aktivering alligevel aktiveres, hvilket gik ud over rettidigheden i de første måneder af For kontanthjælp var det blot 5% der ikke fik et aktivt tilbud til tiden i januar 2012, mens det i klyngen var hele 16% i gennemsnit. 2 Intensiv aktivering omfattede personer, som havde mere end 123 ugers ledighed. Personerne skulle konstant aktiverires fra den 123. ledigheduge. Hver gang /dag den ledige ikke deltog i aktivering, blev rettidigheden overskredet. 9

10 Jobcenter Jammerbugt har, især set i lyset af rettidigheden på aktivering for a-dagpenge, sat skarp fokus på at aktiveringstilbud bliver afgivet rettidigt. Med ovennævnte lovændringer in mente, vedrørende intensiv aktivering, er det jobcenterets klare opfattelse, at rettidigheden for aktivering vil blive væsentligt bedre i løbet af Besparelsespotentiale Data opdateret den Besparelsespotentiale - Jammerbugt Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,77 3, ,9 Kontanthjælp 2,41 2, ,0 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,45 0, ,5 Sygedagpenge 2,86 2, ,7 Ledighedsydelse 0,45 0, ,7 Fleksjob 1,82 1, ,7 Førtidspension 7,46 7, ,4 I alt 19,20 20, ,9 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Ovenstående tabel viser hvor meget Jobcenter Jammerbugt kan spare i kr., hvis antallet af personer på forskellige ydelser nedbringes til det gennemsnitlige niveau for klyngen. Som eksempel kan nævnes at Jobcenter Jammerbugt samlet set har 103 flere fuldtidspersoner end gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner. Blev dette antal reduceret til 0, vil Jammerbugt kunne spare 9,9 mio. kr. Ved de ydelser hvor der ikke er et besparelsespotentiale ligger Jammerbugt under gennemsnittet i klyngen. Som eksempel kan nævnes kontanthjælpsområdet, hvor Jammerbugt har 139 færre fuldtidspersoner på ydelsen, end gennemsnittet. De forsørgelsesområder hvor der ikke er et besparelsespotentiale tælles ikke med i det samlede besparelsespotentiale. 10

11 I de følgende gennemgås de målgrupper, hvor Jobcenter Jammerbugt i princippet kan opnå en besparelse. 3.1 Revalidering inkl. forrevalidering Som det kan ses i tabellen kan Jobcenter Jammerbugt opnå en besparelse på 2,5 mio. kr. i forhold til Revalidering Kort sagt betyder dette, at der er 26 flere fuldtidspersoner i Jammerbugt Kommune, end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner. 3.2 Sygedagpenge I tabellen ovenfor, fremgår det, at Jammerbugt Kommune kan opnå en besparelse på 6,7 millioner kr. på sygedagpenge-området, hvis antallet af fuldtidspersoner på denne ydelse nedbringes, til det gennemsnitlige niveau for de sammenlignelige jobcentre/kommuner. Helt konkret er der 65 flere fuldtidspersoner på sygedagpenge i Jammerbugt Kommune, end gennemsnittet i de sammenlignelige kommuner (2011). Det bevirker, alt andet lige, at Jammerbugt har mulighed for et besparelsespotentiale, hvis antallet af borgere med sygedagpenge som forsørgelsesgrundlag, nedbringes. I starten af 2012 er antallet, af sygedagpengesager dog allerede blevet nedbragt. Især antallet med over 52 ugers sygdom, er blevet nedbragt betragteligt. 3.3 Fleksjob Hvis Jobcenter Jammerbugt nedbringer antallet af fleksjobberettigede til gennemsnittet i klyngen, giver det en besparelse på 0,7 mio. kr. For at opnå dette, svarer det til, at nedbringe antallet af fleksjobberettigede med 12 fuldtidspersoner. 11

12 4 Scorecard, ministermål Følgende tabel viser ministerens mål for år 2011, og ikke mindst Jobcenter Jammerbugts placering i forhold til klyngen. Jobcenter Jammerbugt er placeret på en 9. Plads ud af de 11 kommuner, og er markeret med fed. Scorecard - Jammerbugt Ministerens mål Arbejdskraftreserven Personer på permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterk. på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal person er Jan 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Jan 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Jan 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Jan 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Plac. Halsnæs 772-1, , , ,0 1 Morsø , , , ,4 2 Ærø 72-17, , ,1 16-2,2 2 Billund 347 2, , , ,9 3 Tønder 894 2, , , ,8 4 Middelfart 710-0, , , ,1 5 Assens , , , ,8 6 Faaborg , , , ,1 7 Midtfyn Brønderslev 768-5, , , ,9 8 Nordfyns 861-3, , , ,5 8 Jammerbugt 773-6, , , ,5 9 Vesthimmerlan 824 1, , , ,6 10 d Kerteminde , , , ,2 11 Hele klyngen , , , ,4. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Data opdateret d. 9/ Udviklingen i arbejdskraftreserven er for Jammerbugts vedkommende, faldet med 6,1% fra januar 2011 til januar 2012, hvilket er det tredjebedste resultat i klyngen. Jammerbugt har fortsat fokus på, at begrænse tilstrømningen af forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse er steget med 1,9% fra januar 2011 til januar Således var der personer på permanent offentlig forsørgelse i januar Jobcenter Jammerbugt har, blandt klyngen, haft den næstdårligste udvikling. For de unge under 30 år på offentlig forsørgelse, har Jammerbugt oplevet et fald på 2,1% fra januar 2011 til januar 2012, hvilket placerer Jammerbugt 6. bedst af de 11 sammenlignelige kommuner. Det vil derfor fortsat være en udfordring, og en vigtig opgave, at begrænse tilstrømningen af unge, og således er der også særlig fokus på gruppen fremadrettet, også i forhold til Beskæftigelsesplanen for

13 5 Opfølgning vedr. ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter I Beskæftigelsesplan 2012 fik Jobcenter Jammerbugt tildelt ekstra midler til dækning af lønudgifter til en ekstra virksomhedsrettet indsats. I den forbindelse blev der opstillet følgende mål: Minimum 50% af de langtidsledige (mindst 39 ugers ledighed) som deltager i forløb hos den eksterne aktør, skal kontinuerligt være i virksomhedsrettet aktivitet (virksomhedspraktik, løntilskud eller voksenelev. I 1. kvartal 2011, var 53% af de deltagende langtidsledige i en virksomhedsrettet aktivitet Opfølgning, maj 2012: Fra og med 2. kvartal 2011 blev alle jobklare dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere visiteret til et virksomhedsrettet tilbud hos en ekstern aktør. Forløbet bestod af 6 ugers vejledningsforløb samt 20 ugers virksomhedspraktik. Herudover har de ledige også haft mulighed for, at starte i løntilskud og voksenelev. Aktiveringerne har forløbet efter planen, så der er derfor ingen tvivl om, at de visiterede ledige, har været i virksomhedsrettet aktivering i over halvdelen af den tid, de var visiteret til den eksterne aktør. 13

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 17. april Titel: Kommentarer til Resultatrevision Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent

Sagsnr.: 2012/ Dato: 17. april Titel: Kommentarer til Resultatrevision Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Sagsnr.: 2012/0004919 Dato: 17. april 2012 Titel: Kommentarer til Resultatrevision 2011 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2011 for Halsnæs Kommune Indhold 1.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

2012 Område: Sammenligningsgrundlag:

2012 Område: Sammenligningsgrundlag: 2012 Resultatrevision Område: Job og arbejdsmarked - Halsnæs Kommune Sammenligningsgrundlag: (jobcentre med samme rammevilkår) Assens, Billund, Brønderslev, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns,

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 08.06.2011 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst administrationsbygning Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 08.06.2011 Punkter på åbent møde: 18. Resultatrevision 2010 1 19.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere