Resultatrevision for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision for 2012"

Transkript

1 Resultatrevision for 2012

2 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor der gøres status over indsatsen og resultaterne for det seneste år her Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed på til brug for udarbejdelsen af resultatrevisionen. Arbejdsmarkedsstyrelsens data findes i de orange tabeller med styrelsens logo. Det er et krav, at disse tabeller fremgår af resultatrevisionen. Desuden har Jobcentret på udvalgte områder trukket egne data fra Det er særligt, hvor det er vurderet, at det er hensigtsmæssigt at se på længere tidsserier. Læsevejledning For læsevenlighedens skyld er de felter i tabellerne, som Jobcentret har fundet anledning til at kommentere på, markeret med grøn og rød. Det skal præciseres, at denne resultatrevision er et redskab til at forbedre indsatsen, og derfor er fokus lagt dér, hvor tallene ikke er tilfredsstillende. Den tilgang gør, at resultatrevisione får et lidt negativt skær, selv om mange områder faktisk har haft en positiv udvikling i Resumé Jobcentret har endnu en gang opnået flotte tal for overholdelse af ret og pligt tilbud, dvs. samtaler til tiden og tilbud til tiden. Data viser også, at flere er kommet tættere på arbejdsmarkedet, i den forstand at færre er matchet midlertidig passiv og flere er matchet indsatsklar. Men der er fortsat en meget stor udfordring i at begrænse tilgangen til de permanente offentlige forsørgelsesordninger fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension. I de sidste fire års resultatrevisioner har dette været et tema. Der er dog nu tegn på, at kurven er ved at knække. 1

3 1. Resultatoversigten kommenteret på næste side Resultatoversigt - Ringkøbing-Skjern Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Ift. samme Gnsn. Ift. udvikling i måned udvikling i måneden klyngen ift. året før, klyngen ift. før, pct. året før, pct. året før, pct. pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle nedenfor) Jobklar A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering Dec Fleksjob Dec Førtidspension Jan Ukendt match Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned i klyngen i Procent klyngen før, pct. året før, samme i samme point pct. point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk 2

4 Jobcentret har følgende kommentarer til udvalgte dele af resultatoversigten Overordnet er set er det tilfredsstillende, at Jobcentret har været effektiv til at opfylde lovgivningens minimumskrav, både hvad angår samtaler og tilbud til tiden. Ligeledes er det tilfredsstillende, at antallet, der er matchet midlertidig passiv, har været kraftigt faldende i løbet af 2012 og også er faldet mere end gennemsnittet i klyngen. Flere er tilsyneladende flyttet tættere på arbejdsmarkedet. Når der ses på udviklingen i antallet på de forskellige offentlige ydelser, er der imidlertid nogle faresignaler, som illustreres i figurerne i den resterende del af resultatrevisionen. Herudover gennemgås de fire ministermål også hver især Ministermål 1, arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven i løbet af 2012 må anses for tilfredsstillende i et i øvrigt udfordrende år. Bl.a. skal det nævnes, at kommunens største virksomhed, Vestas Wind Systems A/S, ad flere omgange gennemførte store fyringsrunder, som ramte hårdt på fabrikkerne i Lem Ministermål 2, permanente offentlige forsørgelsesordninger Udviklingen er ikke tilfredsstillende. Ganske vist var tilgangen til permanent offentlig forsørgelse i 2012 marginalt mindre end i 2011, men tilgangen i 2012 var dog stadig relativt stor set i forhold til klyngen (se resultatoversigten ovenfor). Her skal det også bemærkes, at hvis opgørelsen trækkes i Jobindsats.dk på en anden måde, vil den faktisk vise en marginal stigning i tilgangen. Samlet set må det derfor siges, at problemerne med en for stor tilgang til permanent offentlig forsørgelse i Ringkøbing-Skjern også har gjort sig gældende i 2012, hvilket illustreres af figuren på næste side. Og en stigning i antallet på offentlig forsørgelse bør altid give anledning til bekymring, fordi det øger udgifterne og mindsker skattegrundlaget i mange år fremover. Når Ringkøbing-Skjern Kommune i fire år i træk har haft en stigning i antallet på permanent offentlig forsørgelse, der er relativ stor i forhold til klyngen af sammenlignelige kommuner, er der grund til at tage notits (se figuren på næste side). I figuren er udviklingen i antallet på permanent offentlig forsørgelse opgjort for klyngen af sammenlignelige kommuner for årene Figurens datagrundlag kan ses i tabellen nedenfor figuren. 3

5 Udvikling i antal personer på permanente forsørgelsesordninger. (Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 5,00% 4,00% 3,00% Ændring i procent 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% ,00% -3,00% -4,00% År/Kommuner Ringkøbing-Skjern Favrskov Gribskov Hedensted Odder Skanderborg Stevns Tårnby/Dragør Kilde: Jobindsats.dk 4

6 Ringkøbing-Skjern Favrskov Gribskov Hedensted Odder Skanderborg Stevns Tårnby/Dragør Kilde: Jobindsats (ministermål) (ministermål) (ministermål) (ministermål) (ministermål) (ministermål) (ministermål) (ministermål) dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 Ydelsesgrupper i alt Procentvis udvikling 3,15% 3,64% 2,35% 2,46% Fleksjob og Ledighedsydelse Procentvis udvikling 2,54% 9,25% 2,56% -1,15% Førtidspension Procentvis udvikling 3,38% 1,53% 2,26% 3,92% Ydelsesgrupper i alt Procentvis udvikling 3,83% 2,10% 1,47% 0,04% Fleksjob og Ledighedsydelse Procentvis udvikling 7,47% 4,53% 2,60% 1,55% Førtidspension Procentvis udvikling 2,46% 1,14% 1,01% -0,59% Ydelsesgrupper i alt Procentvis udvikling 0,54% -3,24% -3,25% -3,25% Fleksjob og Ledighedsydelse Procentvis udvikling 8,96% -0,68% 0,69% -1,60% Førtidspension Procentvis udvikling -1,54% -3,94% -4,36% -3,75% Ydelsesgrupper i alt Procentvis udvikling 1,89% 3,84% 2,38% 0,33% Fleksjob og Ledighedsydelse Procentvis udvikling 3,20% 2,97% 6,15% 3,66% Førtidspension Procentvis udvikling 1,22% 4,28% 0,45% -1,47% Ydelsesgrupper i alt Procentvis udvikling 1,37% 4,32% 1,90% 3,13% Fleksjob og Ledighedsydelse Procentvis udvikling 8,02% 8,57% 1,05% 2,34% Førtidspension Procentvis udvikling -1,42% 2,36% 2,31% 3,51% Ydelsesgrupper i alt Procentvis udvikling 2,52% 2,21% -0,89% 0,86% Fleksjob og Ledighedsydelse Procentvis udvikling 6,47% 5,84% 2,59% -1,54% Førtidspension Procentvis udvikling 0,89% 0,62% -2,48% 2,01% Ydelsesgrupper i alt Procentvis udvikling 2,67% -0,84% -2,88% -0,96% Fleksjob og Ledighedsydelse Procentvis udvikling 2,42% -3,85% -1,85% -0,94% Førtidspension Procentvis udvikling 2,77% 0,35% -3,27% -0,97% Ydelsesgrupper i alt Procentvis udvikling -0,88% -0,52% -0,16% -1,69% Fleksjob og Ledighedsydelse Procentvis udvikling 0,43% 0,65% 5,81% -4,07% Førtidspension Procentvis udvikling -1,30% -0,90% -2,09% -0,86% 5

7 At udviklingen belaster den kommunale økonomi kan ses ud fra følgende grafik, som viser andelen af befolkningen i den arbejdsduelige alder, som modtager permanent offentlig forsørgelse pr. december 2012 sammenlignet med klyngen. 11% af de årige bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune modtog permanent offentlig forsørgelse pr. december % Andel af befolkning på permanent offentlig forsørgelse 20% 10% 0% 0% 2% 4% 5% 8% 9% 13% 16% 20% 19% 11% år år år år år år år år år år Gennemsnit Ringkøbing-Skjern Klyngen 1.3. Ministermål 3, antal personer under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser Også her er der udfordringer, særligt når udviklingen ses i et længere historisk perspektiv som i figuren nedenfor. Datatabellen for figuren følger på næste side. 50% Procentvis udvikling for antal under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser. 40% Ændring i procent 30% 20% 10% 0% -10% % År/Kommuner Ringkøbing-Skjern Favrskov Gribskov Hedensted Odder Skanderborg Stevns Tårnby/Dragør 6

8 under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser. Ringkøbing-Skjern Favrskov Gribskov Hedensted Odder Skanderborg Stevns Tårnby/Dragør Kilde Jobindsats.dk (Ministermål) (Ministermål) (Ministermål) (Ministermål) (Ministermål) (Ministermål) (Ministermål) (Ministermål) dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec år Procentvis udvikling 39,74% 4,28% -1,55% 11,82% år Procentvis udvikling 37,91% -4,12% 7,53% 10,33% år Procentvis udvikling 33,33% 5,62% -10,45% 14,76% år Procentvis udvikling 41,34% 0,89% -4,83% 5,23% år Procentvis udvikling 33,48% 3,58% -4,40% 12,17% år Procentvis udvikling 27,72% 0,75% 0,59% 7,68% år Procentvis udvikling 25,60% 21,66% -7,07% 2,82% år Procentvis udvikling 38,87% 7,58% -5,83% -6,33% Udvikling i pct. Dec-08 til dec-12 60,42% 56,87% 44,72% 42,80% 48,26% 39,39% 46,00% 31,78% 1.4. Ministermål 4, antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser Der er grund til at følge udviklingen tæt, hvilket resultatoversigten på side 2 da også illustrerer. Men p.t. er der ikke noget alarmerende i udviklingen, som da også både i 2012 og historisk ligger fornuftigt i forhold til klynge-kommunerne. 7

9 2. Scorecard Scorecard - Ringkøbing-Skjern Ministerens mål Arbejdskraftreserven Dec 2012 Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Dec 2012 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Dec 2012 Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2012 Jobcenter personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Udvikling ift. samme måned året før, pct. Udvikling ift. samme måned året før, pct. Tårnby/Dragør , , , ,7 1 Skanderborg 701-8, , , ,7 2 Hedensted 645-8, , , ,1 3 Stevns , , , ,5 4 Ringkøbing-Skjern 892-1, , , ,2 5 Odder 332-6, , , ,2 6 Favrskov 738 1, , , ,2 7 Gribskov 682-4, , , ,3 7 Hele klyngen , , , ,8. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret / kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret / kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Dette score card rangerer kommunerne i forhold til udviklingen i Havde en kommune allerede relativt gode tal i december 2011, er det alt andet lige sværere at have en god udvikling frem til december Derfor må det understreges, at tabellen ikke kan bruges til andet end at belyse denne udvikling i ét specifikt kalenderår (2012). Med det forbehold at tabellen har begrænset anvendelse, kan det dog siges, at Ringkøbing- Skjern Kommunes performance har været tilfredsstillende i

10 3. Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale - Ringkøbing- Skjern Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,95 2, ,1 Kontanthjælp 2,09 2, ,7 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,51 0, ,2 Sygedagpenge 2,60 2, ,2 Ledighedsydelse 0,57 0, ,8 Fleksjob 2,21 1, ,0 Førtidspension 7,13 5, ,0 I alt 18,06 15, ,3 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal ift. Klyngen, trækkes klyngens andel af på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Tabellen omkring besparelsespotentialet får sædvanligvis størst opmærksomhed. Derfor skal den i det følgende gennemgås linje for linje A-dagpenge Med tanke på de store fyringsrunder på Vestas-fabrikker i lokalområdet er udviklingen absolut godkendt Kontanthjælp Et særdelses tilfredsstillende resultat. Opgørelser viser år efter år, at Ringkøbing-Skjern Kommune har endog meget lave udgifter på kontanthjælpsområdet. 9

11 3.3. Revalidering inkl. forrevalidering Jobcenter Ringkøbing-Skjern benytter helt bevidst disse redskaber meget. Det medfører relativt højere kommunale udgifter til disse redskaber end i sammenligningskommunerne, men når fokus er på at opkvalificere arbejdsstyrken, er det ikke nødvendigvis et problem Sygedagpenge Resultatet er tilfredsstillende med tanke på, at kommunen har et arbejdsmarked med mange nedslidende jobs. Ringkøbing-Skjern Kommune har konsekvent lidt højere udgifter til sygedagpenge end klyngen af sammenlignelige kommuner Ledighedsydelse Der er fortsat relativt mange på ledighedsydelse i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvilket har været en udfordring i de seneste år. Men set i forhold til 2011 har der været en betydelig bedring, både i absolutte tal og relativt set i forhold til klyngen. I 2011 modtog 245 ledighedsydelse i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 2012 var det tilsvarende tal Fleksjob At der er mange fleksjobbere i Ringkøbing-Skjern Kommune er ingen tilfældighed. De fem gamle kommuner (før 2007) og siden Ringkøbing-Skjern Kommune har været gode til at bruge fleksjobordningen for derved at give borgerne en chance mere på arbejdsmarkedet. Alternativet for de fleste af fleksjobberne vil nemlig være førtidspension. Derfor er det ikke overraskende og heller ikke nødvendigvis problematisk, at udgifterne til fleksjobordningen er relativt høje Førtidspension Dette punkt udviser i hver årlige resultatrevision et særdeles stort besparelsespotentiale. Det er i høj grad en konsekvens af, at de fem gamle kommuner simpelthen havde mange førtidspensionister. Blandt andet fordi de gamle Skjern- og Ringkøbing kommuner havde mange amtslige institutioner (beskyttede værksteder), hvilket fik mange førtidspensionister til at flytte til byerne. Mange af disse tilflyttere er fortsat under folkepensionsalderen og fylder derfor stadig i tallene. Det er dog meget bekymrende, at Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter med at øge andelen af førtidspensionister i befolkningen set i forhold til niveauet i klyngen. I resultatrevisionen for 2010 blev besparelsespotentialet for førtidspension i Ringkøbing-Skjern beregnet til 41,8 mio. kroner. For 2011 var tallet steget til 51,5 mio. kroner, og i denne resultatrevision for 2012 er tallet hele 64,0 mio. kroner. Der er ikke noget der tyder på, at de senere års stigning i antal førtidspensionister i kommunen skyldes tilflyttende førtidspensionister. Langt hen ad vejen må det tilskrives kommunens nedslidende arbejdsmarked med mange fiskere, metalarbejdere m.v., som simpelthen ikke kan holde et helt arbejdsliv på ordinære vilkår. Ikke desto mindre er Jobcentret særdeles opmærksom på at stoppe stigningstakten for førtidspension hvilket også langt hen ad vejen tilsikres med den nye lovgivning. 10

12 Afslutningsvis vises en graf, hvor udviklingen i antal førtidspensionister er indekseret for perioden januar 2007 til december Der er data for Ringkøbing-Skjern Kommune og for klyngen af sammenlignelige kommuner. Der er ingen tvivl om, at der siden kommunesammenlægningen, og i særdeleshed siden 2009, har været en ganske bekymrende udvikling. 115 Indeks for udviklingen i førtidspensionister fra jan-07 til dec Indeks jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 Perioder Indeks for Ringkøbing Skjern kommune Indeks for gennemsnittet på klyngen Indeks 100 Kilde: Jobindsats.dk 11

13 Kommentarer fra LBR: Ringkøbing Skjern. Nedenfor fra referatet fra LBR mødet den 30 april: "LBR drøftede resultatrevisionen, herunder bekymringer i forhold til det stigende antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse. I den forbindelse var der følgende bemærkninger: Der er behov for både lokal og national fokus på at der sker en reduktion i antallet af unge på offentlig forsørgelse Det er ikke kun et beskæftigelsesproblem, derfor er der behov for en fælleskommunal indsats. At der arbejdes med en holdningsændring, herunder fokus på, at alle jobs er relevante og har en værdi At de unge bliver mere arbejdsmarkedsparate Tidlig indsats, som begynder i folkeskolen, herunder øget kontakt til forældrene Erkendelse af at der er unge, som ikke kan klare kravene til de job der er. LBR besluttede at resultatrevision 2012 er et relevant udgangspunkt for det videre arbejde med beskæftigelsesplan 2014."

14 Jobcenter Ringkøbing-Skjern Att. Kim Christensen Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs Vej 38K, st Åbyhøj Tlf Fax Dato: 17. maj 2013 Journalnr.: Vedr. resultatrevision for 2012 Beskæftigelsesregion Midtjylland skal kommentere jobcentrets resultatrevision, så bemærkningerne kan indgå i kommunalbestyrelsens behandling af resultatrevisionen. Regionen er løbende i dialog med jobcentret om resultater og indsats, senest ved dialogmøde i marts, og konkret er resultatrevisionen drøftet med jobcentret i april Regionen vurderer resultaterne i jobcentret med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2012, herunder jobcentrets fastsatte niveau for de enkelte mål i beskæftigelsesplanen for 2012, udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser og niveauet opgjort ved besparelsespotentialet. Når regionen vurderer resultaterne i jobcentret, sammenligner vi med udviklingen i jobcentre med samme rammevilkår (klyngen). Overordnet vurdering Det er regionens vurdering, at kommunens resultatrevision forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til resultatrevisionen. Vurdering af de opnåede resultater Resultatrevisionen viser, at der er opnået gode resultater, men jobcentret har også udfordringer. Beskæftigelsesrådet i Midtjylland har netop lavet en analyserapport for resultaterne i 2012 og har konkluderet, at udviklingen i Midtjylland for 3 af de 4 ministermål har været mere negativ end forventet, da kontrakten for 2012 blev udarbejdet, og niveauerne fastsat på baggrund af status i december 2010: let af ledige i arbejdskraftreserven nåede et højere niveau end forventet. Det gælder for Midtjylland som helhed, at der har været et fald i forhold til 2011 for dagpengemodtagere, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er øget væsentligt. Langtidsledigheden er i samme pe-

15 riode faldet for dagpengemodtagere, mens den er på samme niveau for kontanthjælpsmodtagere. For Jobcenter Ringkøbing-Skjern gælder, at resultatet ligger under det opstillede mål i beskæftigelsesplanen for Arbejdskraftreserven er samlet set (modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp) faldet lidt mindre i Ringkøbing-Skjern det seneste år end i klyngekommunerne. Der har dog været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i reserven i Ringkøbing-Skjern det seneste år, hvor der i samme periode har været en stigning hos klyngekommunerne. Arbejdskraftreservens andel af de ledige er desuden mindre i Ringkøbing-Skjern end i klyngen. Der har i 2012 været et større fald i den samlede langtidsledighed i Ringkøbing-Skjern end i klyngen. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse i Midtjylland nåede et lavere niveau end forventet, og der har været et fald i forhold til let af på permanent offentlig forsørgelse er samlet set steget i løbet af det seneste år. For Jobcenter Ringkøbing-Skjern gælder, at resultatet ligger lidt over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har været et større fald i tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger i løbet af det seneste år i Ringkøbing-Skjern end i klyngekommunerne. Kommunens andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse er dog større end i klyngen. let af personer under 30 år på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. Stigningen ses alene for kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere, mens der har været et fald for de øvrige ydelsesgrupper. For Jobcenter Ringkøbing-Skjern gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Det samlede antal unge på offentlig forsørgelse er steget mere i Ringkøbing-Skjern det seneste år end i klyngekommunerne. I Ringkøbing-Skjern har der primært været en stigning af unge modtagere af kontanthjælp og førtidspension. Kommunen har i forhold til klyngen en større andel af unge på offentlig forsørgelse. Dette gælder særligt for gruppen mellem 25 og 29 år. let af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. I gruppen er der en relativ stor andel på førtidspension. For Jobcenter Ringkøbing-Skjern gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Stigningen har været lidt større i Ringkøbing-Skjern end i den samlede klynge i øvrigt. 2

16 Regionen vurderer, at der i 2012 er gjort en stor indsats for at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for og for, at mindske antallet af offentligt forsørgede mest muligt. Beskæftigelsesregion Midtjylland vil gerne kvittere for denne indsats. Jobcentret har haft fokus på en tidlig og aktiv indsats, der bl.a. har haft til formål at undgå, at langtidsledigheden sætter sig fast. Resultatrevisionen viser, at der fortsat er brug for et særligt fokus på ungeindsatsen. Unge uden uddannelse skal have uddannelse, og unge med uddannelse skal have job. Det er Beskæftigelsesregionens opfattelse, at et sådant fokus er vigtigt for at understøtte, at flest muligt unge er i job eller uddannelse frem for at modtage offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesregion Midtjylland ser desuden frem til resultaterne af det nyligt igangsatte initiativ med brobygningsforløb for dem, der har behov for særlig støtte til afklaring af uddannelsesvalg. Resultatrevisionen viser desuden en udfordring i forhold til førtidspensionsområdet. Det er Beskæftigelsesregionens opfattelse, at fokus på øget tværfaglighed i indsatsen og udbygning af virksomhedskontakten i høj grad vil understøtte den fortsatte implementering af reformen af førtidspension og fleksjob. Regionen har i øvrigt udarbejdet en analyse af udviklingen i kommunen, hvor vi har peget på en række udfordringer i den fremadrettede beskæftigelsesindsats med henblik på beskæftigelsesplanen for Med venlig hilsen Palle Christiansen regionsdirektør 3

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Indledning Resultatopfølgning på ministermålene Resultatopfølgning på lokalt fastsatte mål 11

Indledning Resultatopfølgning på ministermålene Resultatopfølgning på lokalt fastsatte mål 11 Resultatrevision 2012 Jobcenter Favrskov 1 Resultatrevision 2012 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning 3 1. Udfordringer og udviklingen på arbejdsmarkedet i Favrskov i 2011 4 2. Resultatopfølgning på ministermålene

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus BILAG 1 Notat Resultatrevision 2011 for Jobcenter Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2011 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere