Resultatrevision 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013"

Transkript

1

2

3

4

5 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision Revisionen er udarbejdet på baggrund af løbende afrapporteringer på Beskæftigelsesplanen Dette er suppleret af yderligere datamateriale fra jobindsats.dk, der underbygger jobcenterets forklaringer på udviklingen i Hvidovre i det forløbne år. Alle tabeller og grafer er med mindre andet er angivet hentet fra jobindsats.dk. Resultatrevisionen er bygget op følgende måde: Resultatoversigt, der er underinddelt i følgende tre kategorier, som kommenteres særskilt o Resultater i forhold til ministerens mål o Forsørgelsesgrupper o Indsatser Besparelsespotentiale Opsamling og vurdering af indsats Jobindsats.dk er opbygget som en benchmarking på tværs af alle landets jobcentre baseret på en klyngeinddeling udarbejdet af den tidligere Arbejdsmarkedsstyrelse forud for jobcentrenes opstart 1. Bemærk Styrelsen for Arbejdsmarked of Rekruttering gør opmærksom på, at den aktuelle resultatoversigt til brug for denne resultatrevision er baseret på de gamle klynger. De supplerende målinger, der bliver trukket fra Jobindsats.dk, er baseret på det nye klyngesystem. I det nye klyngesystem bliver jobcentrene sammenlignet med forskellige kommuner, alt efter hvilken ydelse der bliver betragtet. 1 Baggrundsnotat herom kan findes på jobindsats.dk under publikationer. Der er pr. 8. januar 2014 beregnet nye klynger og ændret i beregningen af besparelsespotentiale. Af metodiske årsager inddrager resultatrevisionen de klynger, der var aktuelle i

6 Indholdsfortegnelse 1 Resultatoversigten Jobcenterets resultater ift. ministerens mål Unge i uddannelse Færre på førtidspension Langtidsledighed begrænses Styrket samarbejde med virksomheder Scorecard Jobcenterets forsørgelsesgrupper Jobcenterets indsatser aktiveringsgrad og rettidighed Konklusion Besparelsespotentiale Opsamling og vurdering af indsats Tabeller og figurer Tabel 1: Færre på førtidspension (ministermål)... 3 Tabel 2: Langtidsledighed begrænses (ministermål)... 4 Tabel 3: Styrket samarbejde med virksomheder (ministermål)... 5 Tabel 4: Resultatoversigt Forsørgelsesgrupper... 9 Tabel 5: Besparelsespotentiale Figur 1: Tilgang til førtidspension (ministermål)... 4 Figur 2: Antal langtidsledige (ministermål)... 5 Figur 3.1: Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats (ministermål)... 7 Figur 3.2: Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats (ministermål)

7 1 Resultatoversigten Resultatoversigten er opstillet i tre dele: resultater ift. ministermål, forsørgelsesgrupper og jobcentrets indsats på aktiveringsgrad og rettidighed. 1.1 Jobcenterets resultater ift. ministerens mål Første del af resultatrevisionen har fokus på resultater i forhold til de fire ministermål: Arbejdskraftreserven, antal personer på permanente forsørgelsesordninger, antal personer under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser samt antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser Unge i uddannelse Bemærk Af tekniske årsager har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, ikke kunne garantere validiteten af målingerne på dette område. Målingen af uddannelsesgraden indgår derfor ikke i resultatrevisionen. I stedet foreslår Styrelsen at kommunerne kommenterer på udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse, herunder på indsatsen for at få flere unge i uddannelse Færre på førtidspension Tabel 1: Færre på førtidspension (ministermål) Mål 2 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 60 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 74 pct. fra december 2011 til december 2013 Nulpunkt dec personer Status dec Fald på 59,3 pct. 94 personer (fald på 137 personer) Mål dec 2013 Fald på 74 pct. 60 personer Målopfyldelse Jobcenter Hvidovre levede ikke op til målet om at begrænse tilgangen til førtidspension med 74 pct. I december 2013 var tilgangen til førtidspension i det fortløbende år på 94 personer, hvilket svarer til et fald på 137 personer siden december 2011 eller svarende til et fald på 59,3 pct. Uddybende forklaring Figur 1 viser tilgangen til førtidspension det seneste år fra januar 2011 til december 2013 sammenholdt med gennemsnittet for klyngen og målet. Generelt set har tilgangen været faldende gennem 2012 og 2013, fra 231 i december 2011 til 94 i december Fra december 2012 til marts 2013 steg tilgangen kortvarigt med 23 personer, hvorefter tilgangen blev faldende igen. Stigningen kan have en sammenhæng med et øget antal ansøgninger om førtidspension pga. kendskab til den kommende reform på området ved årsskiftet. Tilgangen til førtidspension er lavere i Hvidovre end gennemsnittet af klyngen. 3

8 Figur 1: Tilgang til førtidspension (ministermål) Tilgangen til førtidspension det seneste år (ministermål) dec mar Mål dec dec Hvidovre Gnst. for hele klyngen 0 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec Langtidsledighed begrænses Tabel 2: Langtidsledighed begrænses (ministermål) Mål 3 Nulpunkt dec 2011 Status dec 2013 Mål dec 2013 Antallet af langtidsledige, dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 368 personer (antal personer) i december 2013*, svarende til et fald på 11 pct. fra december 2011 til december personer - Fald på 10,7 pct. 369 personer (fald på 44 personer) Fald på 11 pct. 368 personer Målopfyldelse Udviklingen i antallet af langtidsledige i Jobcenter Hvidovre er faldet med 44 personer fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på 10,7 pct. I december 2011 var der 413 langtidsledige, mens dette antal er faldet til 369 personer i december Målet om et fald på 11 pct. er således næsten opfyldt, da antallet af langtidsledige er 1 person mere end målet. Uddybende forklaring Figur 2 viser udviklingen i antallet af langtidsledige sammenholdt med målet og gennemsnittet for klyngen. Antallet af langtidsledige har været faldende gennem hele 2013 fra 415 personer i december 2012 til 369 personer i december Hvidovre har et bedre niveau end gennemsnittet af klyngen, der i december 2013 havde 482 langtidsledige personer. 4

9 Figur 2: Antal langtidsledige (ministermål) Antal langtidsledige personer (ministermål) dec dec Mål dec 2013 Hvidovre Gnst. for hele klyngen jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec Styrket samarbejde med virksomheder Bemærk Data på jobindsats.dk til brug for mål 4B er kun opdateret til og med oktober Tabel 3: Styrket samarbejde med virksomheder (ministermål) Mål 4 Jobcenter Hvidovre vil: 4A. Sikre, at mindst 6 virksomhedscentre er i drift 4B. Understøtte, at antallet af virksomheder i kommunen (med mere end to ansatte), som har dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud øges til 229, svt. en stigning på 17 pct. fra december 2011 til december Nulpunkt dec virksomheder Status dec 2013 Okt. 2013: Fald på 21,4 pct. 154 virksomheder (fald på 42 virksomheder) Mål dec Stigning på 17 pct. 229 virksomheder 4C. Gennemføre mindst 3 kampagner Virksomheder der både har dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i praktik eller løntilskud indgår kun én gang i statistikken 5

10 4D. Sikre, at der oprettes mindst 5 rotationsprojekter 4E. Betjene lokale virksomheder med 25 voksenlærlingeaftaler for beskæftigede og ledige 4F. Understøtte, at 50 borgere fastholdes eller opnår ansættelse med de handicapkompenserende ordninger. 4G. Afvikle et arrangement med deltagelse af Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervskontaktudvalget og Det lokale beskæftigelsesråd kampagner kampagner 38 projekter 5 projekter 17 aftaler 25 aftaler 59 personer Afholdt 26. marts personer 1 arrangement Målopfyldelse 4 ud af 7 mål er opfyldt. Nedenfor vil målene blive gennemgået én for én. Uddybende forklaring & vurdering Mål 4A: Mål 4A er opfyldt. Jobcenter Hvidovre har i december virksomhedscentre i drift, hvilket er det samme som målsætningen. Mål 4B: Mål 4B er ikke opfyldt ved de seneste tilgængelige data. I oktober 2013 var der 154 virksomheder med dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud, svarende til et fald på 21,4 pct. eller 42 virksomheder siden december Figur 3.1 viser udviklingen i antallet af arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Hvidovre, gennemsnittet for klyngen og målet for december Udviklingen har været let faldende gennem 2012 og 2013, bortset fra en stigning i november Også klyngens udvikling i antallet af arbejdssteder med en virksomhedsrettet indsats har været let faldende i perioden, men ender på 227 arbejdssteder i oktober

11 Figur 3.1: Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats (ministermål) dec Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats okt Mål dec 2013 Hvidovre Gnst. for hele klyngen 50 0 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Gennemsnittet i antal arbejdssteder er for klyngen højere end antallet i Jobcenter Hvidovre, hvilket dog er naturligt med varierende størrelser på kommunerne. Figur 3.2 viser, at 12,6 pct. af arbejdsstederne i Hvidovre har en virksomhedsrettet indsats, hvorfor Hvidovre placerer sig midt i klyngen. Figur 3.2: Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats (ministermål) Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats oktober ,8 12,6 12,3 13,3 12,6 9,2 Hvidovre Esbjerg/Fanø Helsingør Herlev Horsens Rødovre Mål 4C: Mål 4C er opfyldt. Jobcentret har i 2013 gennemført 4 kampagner. Den ene var en netværkskampagne rettet mod akademikere, den anden omhandlede akutpakken, den tredje en længerevarende fleksjobkampagne, og den fjerde omhandlede unge lærlinge. Dermed opfylder jobcentret målet om 3 kampagner i Mål 4D: Mål 4D er opfyldt. Jobcenter Hvidovre har 38 jobrotationsprojekter i december Dermed er målet om 5 projekter opfyldt. Projekterne har varierende størrelse fra en-til-en projekter til større 7

12 jobrotationsprojekter med mellem deltagere. Jobcentret deltager i andre kommuners udbud og fælles udbud via Hovedstadens Jobrotationsservice, hvor jobcentret har været katalysator for min. 10 andre jobrotationsprojekter. Mål 4E: Jobcentret har i 2013 godkendt 17 voksenlærlingeaftaler. Målet var 25 aftaler, og er dermed ikke opfyldt. Mål 4F: Mål 4F er opfyldt. I 2013 er der behandlet 59 sager under de handicapkompenserende ordninger. Målet for december 2013 er dermed opfyldt. Mål 4G: Jobcentret har i marts 2014 afviklet arrangementet med deltagelse af Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervskontaktudvalget og Det lokale beskæftigelsesråd. Dermed er målet ikke opfyldt Scorecard Bemærk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fortæller, at det tidligere Scorecard ikke længere indgår som en del af resultatrevisionen. 1.2 Jobcenterets forsørgelsesgrupper Bemærk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gør opmærksom på, at den aktuelle resultatoversigt i resultatrevisionen er baseret på de gamle klynger. Anden del af resultatoversigten rummer en oversigt over jobcenterets forsørgelsesgrupper, hvilket fremgår af tabel 4. 8

13 Tabel 4: Resultatoversigt Forsørgelsesgrupper Resultatoversigt - Hvidovre Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Samlet set har Jobcenter Hvidovre i december 2013 oplevet et fald på 6 pct. i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i forhold til december Dette dækker over både stigninger og fald på de forskellige ydelser. Jobklar For jobklare fuldtidspersoner gælder, at udviklingen i Hvidovre følger den generelle udvikling ift. klyngen med et fald på 15 pct. i forhold til samme periode sidste år. I Jobcenter Hvidovre er det især antallet af syge- og a-dagpengemodtagere der begge er faldet med 18 pct., hvorimod antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 3 pct. Udviklingen er dog bedre end klyngens gennemsnit, hvor kontanthjælpsmodtagere er steget med 4 pct. Antallet af personer på revalidering er steget med 100 pct., men andelen dækker over en reel stigning på 4 personer, fra 0 i december 2012 til 4 fuldtidspersoner på revalidering i Indsatsklar For de indsatsklare fuldtidspersoner i Jobcenter Hvidovre er der samlet set sket en stigning på 2 % i forhold til samme måned året før. Det er dog kun gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere der er steget med 8 pct., mens andelen af indsatsklare personer på sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse alle er faldet. Stigningen på 8 pct. for de indsatsklare kontantshjælpsmodtagere dækker over en faktisk stigning på 53 personer. I forhold til klyngen er udviklingen da også bedre i Hvidovre, da klyngen i gennemsnit har oplevet en stigning 9

14 på 9 pct. i forhold til samme periode året før og Hvidovre har den bedste udvikling i klyngen i forhold til samme periode året før. Midlertidigt passive De midlertidigt passive målgrupper er samlet set faldet med 7 pct. i Jobcenter Hvidovre i forhold til samme måned året før. Her er det særligt midlertidigt passive kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, der trækker ned med et fald på hhv. 12 pct. for personer på kontanthjælp og 4 pct. for personer på sygedagpenge. Klyngen har derimod oplevet et større gennemsnitligt fald på 16 pct. i midlertidigt passive personer. 10

15 1.3 Jobcenterets indsatser aktiveringsgrad og rettidighed Den tredje del af resultatoversigten har fokus på aktiveringsgrad og rettidighed. Bemærk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gør opmærksom på, at måling af aktiveringsgraden i resultatoversigten ikke skal indgå i forbindelse med udarbejdelsen af resultatrevisionen, da opgørelsen af aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere er under validering. 1.4 Konklusion Denne resultatoversigt har haft til formål at vise tendenserne i 2013 for ministerens mål, forsørgelsesgrupperne og indsatsen i Hvidovre. For ministerens mål gør det sig gældende at Jobcenter Hvidovre kun opfylder mål 3 om at begrænse antallet af langtidsledige. Mål 4 om en virksomhedsrettet indsats er dog delvist opfyldt, og det er usikkert om jobcentret ville have opfyldt mål 1 om uddannelsesgrad, da seneste data er fra april Sammenlignet med klyngen på alle mål lå Jobcenter Hvidovre på en andenplads i april Hvad gælder fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, har Jobcenter Hvidovre i december 2013 samlet set oplevet et fald på 6 pct. i forhold til december Det er særligt de jobklare og midlertidigt passive persongrupper der er faldet, mens der er sket en stigning på pct. i antallet af indsatsklare fuldtidspersoner. Aktiveringsgraden er i december pct., hvilket er et fald på 6 pct. i forhold til samme periode året før. I forhold til klyngen placerer Jobcenter Hvidovre sig bedre end klyngen hvad angår kontanthjælpsmodtagere, men aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere er 6 procentpoint lavere end klyngens. I december 2013 er udviklingen i minimumskrav ikke markant i forhold til samme måned året før, og Jobcenter Hvidovre placerer sig på et lavere eller samme niveau end gennemsnittet af klyngen. 11

16 2 Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet er udregnet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og er baseret på en sammenligning mellem den faktiske andel af fuldtidspersoner og en forudsagt andel af fuldtidspersoner på nogle valgte ydelser. Det forudsagte niveau bygger på en beregning af den enkelte kommunes befolkningssammensætning og forhold på arbejdsmarkedet. Besparelsespotentialet fremgår af tabel 5. Tabel 5: Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale Hvidovre jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner A-dagpenge 2,79 3, ,5 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,51 4, ,8 Sygedagpenge 2,15 2, ,6 Permanente ydelser 7,42 7, ,6 (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) I alt 16,86 17,60 0 0,0 Besparelsespotentiale (i mio. kr.) For Jobcenter Hvidovre er der i perioden 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013 ikke noget besparelsespotentiale. I Jobcenter Hvidovre udgør andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser 16,86 pct. af befolkningen. Den forudsagte andel af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse er 17,6 pct. På de fire kategorier for forsørgelsesydelse ligger forbruget for Jobcenter Hvidovre samlet set 28,5 mio. kroner under forventningen. For alle ydelserne har Jobcenter Hvidovre færre fuldtidspersoner end forudsagt det betyder at jobcentret klarer sig bedre end forventet. Besparelsespotentialet er derfor 0 mio. kroner, da jobcentret klarer sig bedre end rammevilkårene tilsiger på alle forsørgelsesydelser. I det følgende vil besparelsespotentialet for hver enkel forsørgelsesydelse blive gennemgået: For a-dagpenge modtagere udgør antallet af fuldtidspersoner 2,79 pct. af befolkningen. Den forudsagte fordeling af a-dagpenge modtagere er 3,37 pct., hvilket udgør en difference på 198 fuldtidspersoner i forhold til forudsigelsen. Jobcenter Hvidovre bruger 22,5 mio. kroner færre end rammevilkårene tilsiger. For kontanthjælp modtagere (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) udgør antallet af fuldtidspersoner 4,51 pct. af befolkningen. Den forudsagte fordeling af denne gruppe ydelsesmodtagere er 4,54 pct., hvilket svarer til en difference på 21 fuldtidspersoner. Jobcenter Hvidovre bruger derfor 1,8 mio. kroner færre end forudsigelsen. 12

17 For sygedagpengemodtagere udgør antallet af fuldtidspersoner 2,15 pct. af befolkningen. Den forudsagte fordeling af sygedagpenge modtagere er 2,25 pct. Denne difference på 36 fuldtidspersoner gør, at Jobcenter Hvidovre bruger 3,6 mio. kroner færre end forudsigelsen. For modtagere af permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) udgør antallet af fuldtidspersoner 7,42 pct. af befolkningen. Den forudsagte fordeling af denne gruppe modtagere er 7,44 pct., hvorfor jobcentrets niveau er 6 personer færre end forudsigelsen. Jobcenter Hvidovre bruger derfor på 0,6 mio. færre end rammevilkårene tilsiger. 13

18 3 Opsamling og vurdering af indsats Jobcenter Hvidovre har haft et særligt fokus på aktivering af de ledige. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er dog ved at validere denne måling, og derfor bliver der ikke vist noget resultat af indsatsen. Et andet fokusområde for Jobcenter Hvidovre har været at nedbringe tilgangen af borgere til førtidspension. Her havde Jobcenter Hvidovre sat et ambitiøst mål om at nedbringe tilgangen med 74 pct. Selvom målet ikke blev indfriet, da resultatet endte på 59,3 pct. så er der stadig tale om en positiv forandring. Hvad angår den virksomhedsrettede indsats, har Jobcenter Hvidovre været særligt udfordret i forhold til at nå målsætningen om at understøtte, at antallet af virksomheder i kommunen (med mere end to ansatte), som har dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud bliver øget til hvilket svarer til en stigning på 17 pct. fra december 2011 til december Her oplevede Jobcenter Hvidovre i stedet et fald på 21,4 pct. Dette resultat bygger dog udelukkende på jobcentrets kontakt til virksomheder i Hvidovre, og data er stadig kun opdateret indtil oktober Jobcenter Hvidovre har mange borgere, der pendler ud af byen til de omkringliggende kommuner i forbindelse med virksomhedspraktik og løntilskud, og denne kontakt bliver ikke talt med i målingen. I Jobcenter Hvidovre er virksomhedskontakten et fokusområde, og der er derfor: Etableret et samarbejde med de omkringliggende jobcentre med henblik på at styrke kontakten til virksomhederne. I det såkaldte 9-kommuner samarbejde er der oprettet en samlet telefonlinje, således at virksomhederne kun behøver at henvende sig til et enkelt telefonnummer. 9-kommuner samarbejdet mellem København og omegn indebærer, at virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser i højere grad kan foregå på tværs af kommunegrænser. Virksomhedskontakt på tværs af kommunegrænser bliver dog ikke talt med i målingen. Foretaget en undersøgelse af hvad virksomhederne i Hvidovre ønsker af service fra jobcentret, for herved at skabe grundlaget for et tættere samarbejde mellem jobcenter og virksomhed. Jobcenter Hvidovre er observante og følger udviklingen tæt, og er i gang med udarbejdelse af strategiske initiativer, der skal styrke vores samarbejdsrelationer med de lokale virksomheder. Oprettet en formidlingsenhed med det særlige formål at hurtigt formidle kandidater til ordinære stillinger. Endelig er det værd at bemærke, at Jobcenter Hvidovre ikke har noget besparelsespotentiale, og således forbruger mindre end forventet på alle posterne. 3 Virksomheder der både har dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i praktik eller løntilskud indgår kun én gang i statistikken 14

19 Udviklingen i Hvidovre i antal personer Nøgletalspakken december 2013 Ministerens mål A-dagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp Ressourceforløb Sygedagpenge match 1 match 2+3 Måleperiode december 2013 december 2013 december 2013 december 2013 december 2013 Aktuel måling Samme periode sidste år Udvikling i procent -19,8-3,4-0,4-11,9 Procent af arbejdsstyrken ved 3,5 1,4 4,4 3 0,2 aktuel måling Procent af arbejdsstyrken ved samme periode sidste år 4,4 1,4 4,4 3,5 0 Revalidering Forrevalidering Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Måleperiode december 2013 december 2013 december 2013 december 2013 december 2013 Aktuel måling Samme periode sidste år Udvikling i procent -10,3 0,0-10,7 9,7-3,6 Procent af arbejdsstyrken ved 0,3 0,1 0,4 1,9 7,7 aktuel måling Procent af arbejdsstyrken ved samme periode sidste år 0,3 0,1 0,5 1,7 8 Uddannelsesgrad* Tilgang til førtidspension Langtidsledige personer Måleperiode Jan-apr 13** dec-13 dec-13 Aktuel måling 11, Samme periode sidste år 16, Udvikling i procent -35,6-10,9 Kilde: jobindsats.dk *for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse. **Seneste tilgængelige opdatering på jobindsats.dk 1

20 Udviklingen i Hvidovre Ledighed og aktivering (bruttoledighed) seneste måling: december 2013 Figur 1 Besparelsespotentiale Antal fuldtidspersoner opdelt på forsørgelsesgrupper dec-12 dec dec Antal fuldtidspersoner jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Kontanthjælp, match 1 Kontanthjælp, match A-dagpenge Fleksjob Sygedagpenge Førtidspension Udvikling i tal: dec-10 dec-12 dec-13 Faktaboks: Kontanthjælp, match Kontanthjælp, match A-dagpenge Fleksjob Sygedagpenge Førtidspension

21 Udviklingen i Hvidovre - andel af arbejdsstyrken Ledighed og aktivering (bruttoledighed) Figur 2 Besparelsespotentiale 5 4,5 4 3,5 Kontanthjælp, match 1 seneste måling: december 2013 Pct. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 dec-10 2,1 2,2 1,5 1,5 1,4 1,4 dec-13 dec-12 2,9 2,6 1,6 1,5 1,4 1,4 0 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Hvidovre Kommuner på Vestegnen Hele landet Figur 3 Pct. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 dec-10 4,1 3,8 3,2 Kontanthjælp, match ,6 dec-12 4,8 dec-13 4,6 3,9 4,4 4,4 4 3,8 3,6 0 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Hvidovre Kommuner på Vestegnen Hele landet 3

22 Udviklingen i Hvidovre - andel af arbejdsstyrken Ledighed og aktivering (bruttoledighed) seneste måling: december 2013 Figur 4 Besparelsespotentiale 6 5,5 dec-10 5,4 A-dagpenge 5,4 dec-12 5,6 Pct. 5 4,5 4 3, ,8 4,8 4,2 4,4 dec-13 4,1 3,6 3,5 2,5 2 1,5 1 0,5 0 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Hvidovre Kommuner på Vestegnen Hele landet Figur 5 Pct. Fleksjob 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 dec-10 dec-12 dec ,1 1,8 1,9 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 1 0,5 0 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Hvidovre Kommuner på Vestegnen Hele landet 4

23 Udviklingen i Hvidovre - andel af arbejdsstyrken Ledighed og aktivering (bruttoledighed) Figur 6 Besparelsespotentiale 6 5,5 5 Sygedagpenge seneste måling: december 2013 Pct. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 dec ,6 3,8 dec-12 3,5 3,5 3,4 3,1 3,0 dec ,7 2,5 0 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Hvidovre Kommuner på Vestegnen Hele landet Figur 7 Pct ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 dec-10 9,2 8,5 8,5 7,9 Førtidspension 9,3 dec-12 9 dec-13 8,7 8,2 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 8,1 8 7,8 7,7 Bemærk: aksestart på 5,0 Hvidovre Kommuner på Vestegnen Hele landet 5

24 Ressourceforløb og ledighedsindikatorer - Udvikling over tid Arbejdspladser på Vestegnen og i regionen (antal stillinger i Jobnet.dk for job med almindelige ansættelsesvilkår (inkl. hotjob)). seneste måling: december 2013 Figur 8 Besparelsespotentiale Antal ledige stillinger i Jobnet Antal stillinger dec dec dec jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Kommuner på Vestegnen Hovedstaden-Sjælland Figur Ressourceforløb (antal fuldtidspersoner) 42 Hvidovre dec Ishøj Antal fuldtidspersoner jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Hvidovre Rødovre Glostrup Brøndby Albertslund Vallensbæk Ishøj Høje-Tåstrup Glostrup 3 6

25 Ledighedsindikatorer - besparelsespotentiale i Jobcenter Hvidovre Besparelsespotentiale 1. kvartal kvartal 2013 senest opdateret: Besparelsespotentiale Forsørgelsesydelse Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,79 3, ,5 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,51 4, ,8 Sygedagpenge 2,15 2, ,6 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 7,42 7, ,6 I alt 16,86 17,6 0 0 Kilde: Anm.: Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. 7

26

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 20 8. april 2014 2 Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere