Kort om. Potenssammenhænge Karsten Juul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul"

Transkript

1 Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul

2 Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge Dobbeltlogitmis oodintsystem Potensligning Sådn vose potenssmmenhænge Udegn og b i y b ud f to punte på gfen Potensegession Popotionle vible Omvendt popotionle vible Nå vible f vieligheden e omvendt popotionle... 8 Kot om potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte n downlodes f Hæftet må benyttes i undevisningen hvis læeen med det smme sende en e-mil til som dels oplyse t dette hæfte benyttes, dels oplyse om hold, læe og sole.

3 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge. Definition En smmenhæng ldes en potenssmmenhæng hvis ligningen e f typen y b hvo b e positiv. Bemæ En potenssmmenhæng e ie det smme som en esponentiel smmenhæng. En esponentiel smmenhæng h en ligning f typen y b hvo e esponent. Esempel Nogle vdtise omåde sl dæes med vdtise le de hve veje 38 enhede. Vi indse: Sætning Hvis omådet e le bedt, e lenes vægt Hvis omådet e 3 le bedt, e lenes vægt Hvis omådet e 8 le bedt, e lenes vægt 38 8 Hvis omådet e le bedt, e lenes vægt 38 Nå y e vægten f lene på et omåde de e le bedt, så e y 38 Dette e en potenssmmenhæng. En potenssmmenhæng y b e ftgende hvis e negtiv vosende hvis e positiv. Gf fo potenssmmenhæng og Gfen fo en potenssmmenhæng ligne nomlt en f gfene nedenfo. y 0,5 1,9 y 0,4 0.8 y Kot om potenssmmenhænge Side Ksten Juul

4 . Dobbeltlogitmis oodintsystem. -sen og y-sen e inddelt på en speciel måde. Mn sige t de e logitmise sle. Hvis sene blev fotst nedd, så ville vi se t lle tllene e positive. De e hveen 0 elle negtive tl. Advsel: Antllet f delestege mellem to hele tl e ie det smme lle stede på sene. Koodintsystemet e dobbeltlogitmis fodi både -sen og y-sen e logitmise. 0,73 Den så linje e gf fo y 68. I et sædvnligt oodintsystem e denne gf en um uve. Gfen fo en potenssmmenhæng e en et linje nå vi tegne den i et dobbeltlogitmis oodintsystem. Fo ingen nde smmenhænge e gfen en et linje i et dobbeltlogitmis oodintsystem. 3. Potensligning En ligning f følgende type (hvo e opløftet til en potens) (3.1) b c h løsningen (3.) c b Vi vil løse ligningen 8, Metode 1: Vi buge eletonis ligningsløse Vi tste ligningen 8, og få den løst mht. fo > 0 og få 1, Løsningen e 1, 6 Metode : Vi buge fomel (3.) 8, Ligningen 8, h løsningen 1, Løsningen e 1, 6 Metode 3: Vi omsive ligningen 8, 8, 8, 1,59503 Løsningen e 1, 6 Kot om potenssmmenhænge Side 011 Ksten Juul

5 4. Sådn vose potenssmmenhænge. Sætning Bevis Om en potenssmmenhæng y b gælde fo et positivt tl : Hve gng blive gnget med, så blive y gnget med. Vi stte med en tilfældig -vædi: 1 Vi gnge 1 med og få en en ny -vædi: 1 y-vædiene som høe til 1 og lde vi y 1 og y Opgve y b d y e y-vædien høende til -vædien fo b ( 1 ) d 1 b 1 ifølge potenseglen b 1 ( b) d vi blot h byttet om på æefølgen fo y 1 y1 b 1 De gælde ltså t vi få y nå vi gnge y 1 med Det v dette vi sulle bevise. b d y 1 e y-vædien høende til 1. Et dy vose sådn t y,7 hvo y e vægten i gm, og e længden i cm. Nå dyet e blevet 40 % længee, hvo mnge pocent tungee e det så blevet? Metode 1 som IKKE buge sætningen ovenfo Vi n f.es. stte med længden 1 : Nå 1 e y,7 1, 7 Længden de e 40 % længee end 1, e 1 1,40 1, 40. Nå 1, 40 e y,7 1,40 4, 656 Vi egne ud hvo mnge pocent vægten 4, 656 e støe end vægten, 7 : 1,956 4,656,7 1,956 0, ,3185%,7 Dyet blive 71 % tungee nå det blive 40 % længee. y b Metode som buge sætningen ovenfo At blive 40 % støe, e det smme som t blive gnget med 1, 40. Nå blive gnget med 1, 40, så blive y gnget med 1,40 1,71319 At y blive gnget med 1, 71319, e det smme som t y blive 71,319% støe. Bemæ t vi IKKE sætte 1,40 ind i ligningen. Vi buge esponenten f ligningen. Dyet blive 71 % tungee nå det blive 40 % længee. Kot om potenssmmenhænge Side Ksten Juul

6 5. Udegn og b i y b ud f to punte på gfen. Opgve: Puntene (, y) (, 1) og (, y) (4, 48) ligge på gfen fo smmenhængen y b. Udegn tllene og b. Metode 1. Vi sætte ind i fomle fo og b Af ( 1, y1) (, 1) og (, y ) (4, 48) få vi y log( y ) log( 1 48 ) 1 log( ) log( 4 ) 1 y1 1 b 3 1 Metode. Vi løse ligningssystem med eletonis ligningsløse Puntene (, y) (, 1) og (, y) (4, 48) ligge på gfen fo y b, så 1 b og 48 b 4 Vi tste dette ligningssystem og få det løst mht. og b. Vi få og b 3 Metode 3. Vi løse ligningssystem uden eletonis ligningsløse Puntene (, y) (, 1) og (, y) (4, 48) ligge på gfen fo y b, så 1 b og 48 b 4 Vi dividee høje ligning med venste: 48 b 4 1 b Vi foote de to bøe og omsive: En f potenseglene sige t b b Vi indsætte denne vædi f i ligningen dvs. 1 b b 3 1 b og få Metode 4. Vi buge potensegession Vi tste puntene (, y) (, 1) og (, y) (4, 48) og få udføt potensegession på dem. Vi få og b 3 Kot om potenssmmenhænge Side Ksten Juul

7 6. Potensegession. Opgve De målte tl i tbellen vise fo et bestemt dy smmenhængen mellem lde og længde. Alde i døgn Længde i mm Smmenhængen n med god tilnæmelse besives med ligningen y b hvo y e længde (målt i mm), og e lde (målt i døgn). Hvd sl og b væe fo t ligningen y b psse bedst med tbellen? Besvelse Denne tbel tste vi. Vi få udføt potensegession på hele tbellen og få y 6,7903 0,8007 Dvs. ligningen y b psse bedst nå 0,80 og b 6, 79 Bemæ Hvis vi ie buge hele tbellen, så due besvelsen ie. 0,8007 Gfen fo y 6,7903 gå ie gennem tbel-puntene, men det e den potensgf de fvige mindst f puntene. Hvodn tste vi på Nspie? I et vindue med Liste og Regne tste vi tbellen som vist til høje. I menuen vælge vi Sttisti/Stt-beegning.../Potensegession... Så femomme et vindue vi udfylde som vist nedest til høje. Nå vi i et mtemtifelt i et notevindue få vi tste f () og tye på Kot om potenssmmenhænge Side Ksten Juul

8 7. Popotionle vible. Definition Om to vible og y sige vi t y e popotionl med hvis y og e det smme tl fo lle vædie f. Opgve De to vible og y e popotionle. Tbellen vise nogle smmenhøende vædie f og y. Hvd e y nå e 10? Hvd e nå y e 15? Besvelse Udegne : D og y e popotionle, e de et tl så (1) y. I tbellen se vi t nå 4 e y 18. Dette indsætte vi i (1): 18 4 Denne ligning løse vi mht. og få 0,75 dvs. () y 0, 75 Udegne y : Fo t finde y nå e 10, sætte vi til 10 i (): y 0,75 10 Hef få vi y 7, 5 så y e 7,5 nå e y I opgven stå ie t vi sl udegne. Vi sl selv vide t vi sl udegne føst, så vi n buge til t udegne de tl de e spugt om. Vi n løse ligningen ved t dividee begge side med 4. Udegne : Fo t finde nå y e 15, sætte vi y til 15 i (): 15 0, 75 Vi løse denne ligning mht. og få 0 så e 0 nå y e 15 Vi n løse ligningen ved t dividee begge side med 0,75. Kot om potenssmmenhænge Side Ksten Juul

9 8. Omvendt popotionle vible. Definition Om to vible og y sige vi t hvis y e omvendt popotionl med y og e det smme tl fo lle vædie f. Opgve De to vible og y e omvendt popotionle. Hvd sl de stå på de tomme pldse i tbellen? 1 36 y 9 6 Besvelse Udegne : D og y e omvendt popotionle, e de et tl så (1) y. I tbellen se vi t nå 1 e y 6. Dette indsætte vi i (1): 6 1 Vi løse denne ligning mht. og få 7 De gælde ltså: () Udegne y : y 7 Fo t finde y nå e 36, sætte vi til 36 i (): 7 y 36 Hef få vi y så y e nå e 36 I opgven stå ie t vi sl udegne. Vi sl selv vide t vi sl udegne føst, så vi n buge til t udegne de tl de e spugt om. Vi n løse ligningen ved t gnge begge side med 1. Udegne : Fo t finde nå y e 9, sætte vi y til 9 i (): 7 9 Vi løse denne ligning mht. og få 8 så e 8 nå y e 9 Vi n løse ligningen ved føst t gnge begge side med og deefte t dividee begge side med 9. Kot om potenssmmenhænge Side Ksten Juul

10 9. Nå vible f vieligheden e omvendt popotionle. Opgve På en sæm e et etngel som vi n ænde ved t tæe med musen. Højde og bedde e omvendt popotionle. Højden e,5 nå bedden e 8 Hvd e højden nå bedden e 3,? Besvelse Vi lde højden fo h og bedden fo b. Udegne : D h e omvendt popotionl med b, findes et tl så h b D h, 5 nå b 8 må,5 8 Vi gnge begge side med 8 og få 0, dvs. (1) Udegne h : h 0 b Vi sætte b 3, i (1): h 0 3, Hef få vi h 6, 5 så højden e 6, 5 nå bedden e 3, Kot om potenssmmenhænge Side Ksten Juul

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere