MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK"

Transkript

1 MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave

2 FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen gennemgå kenepensum sådan som det e beskevet efte bekendtgøelsen af 5. Kompliceede bevise fo visse sætninge e estattet med anskuelige begundelse, da det ligge udenfo denne bogs amme, eksempelvis at give en stingent matematisk behandling af begebe som gænsevædi og kontinuitet. Anvendelse af lommeegne. De foudsættes, at man ha ådighed ove en matematiklommeegne (he TI89) Selv om sådanne avanceede lommeegnee let kan diffeentiee og educee selv de vanskeligste udtyk, så vise efaingen, at det e meget svæt, at anvende matematikken, hvis man ikke e i stand til at manipulee med simple udtyk, heunde at diffeentiee enkle funktione. Det blive også næsten umuligt at læse en teknisk tekst elle høe et foedag, hvoi de indgå nogen matematik, hvis man ikke i imelig gad beheske symbolikken. Defo e det nødvendigt at øve potensegle, diffeentiationsegle m.m. samtidig med, at man natuligvis ved, hvodan en avanceet lommeegne kan foetage beegningene i mee kompliceede sammenhænge. Defo anføes de i nogle af eksemplene og opgavene, at disse skal egnes uden hjælpemidle, dvs. uden bug af lommeegne og bog. I de øvige eksemple og opgave må man natuligvis benytte såvel lommeegne som bogen til hjælp. Eksemplene e dog ofte egnet både med og uden bug af lommeegne. Opgave e anføt efte hvet kapitel. En facitliste til disse opgave findes bagest i bogen. juni Mogens Oddeshede Lasen ii

3 Indhold INDHOLD Regneegle... Opgave til kapitel.... Plangeometi I. Koodinatsystem Afstandsfomel Den ette linies ligning Ciklen De tigonometiske funktione sinus, cosinus og tangens Definition af sinus og cosinus Definition af tangens....6 Ligefem og omvendt popotionalitet....7 Ensvinklede tekante Retvinklet tekant... 4 Opgave til kapitel Vektoe i planen 3. Definition af vekto Regneegle Vektos koodinate Skalapodukt Retningsvinkel, polæe koodinate Vinkel mellem vektoe Pojektion Tvævekto, Deteminant... 3 Opgave til kapitel Plangeometi II 4. Indledning Den ette linie Vinkel mellem to ette linie Afstand mellem punkt og linie Paametefemstilling fo et linie Skæing mellem to ette linie Skæing mellem linie og cikel Tangent til cikel Beegning af side og vinkle i en tekant Opgave til kapitel iii

4 Indhold 5 Funktionsbegebet 5. Definition af eel funktion Sammensat funktion Monoton funktion Omvendt funktion... 5 Opgave til kapitel Standadfunktione 6. Indledning Potensfunktione Polynomie Eksponentialfunktione Logaitmefunktione Nogle anvendelse af logaitmefunktione Radioaktivt henfald Logaitmiske skalae Tigonometiske funktione Indledning Definition af sinus, cosinus og tangens Peiodicitet Relatione mellem tigonometiske funktione Gafe fo de tigonometiske funktione De omvendte (invese) tigonometiske funktione Løsning af tigonometiske gundligninge Svingninge Opgave til kapitel Regession 7. Indledning Lineæ model Bestemmelse af egessionsligning Vudeing af om model beskive data godt Eksemple på lineæ egession egnet på TI Opgave til kapitel Gænsevædi og kontinuitet 8. Gænsevædi Kontinuitet Opgave til kapitel iv

5 Indhold 9 Diffeentiation 9. Indledning Diffeentialkvotient Regneegle fo diffeentialkvotiente Diffeentiation af standadfunktionene Højee afledede... 8 Opgave til kapitel 9... Funktiones monotonifohold, ekstema og asymptote. Monotonifohold, ekstema.... Asymptote Funktionsundesøgelse... 4 Opgave til kapitel... 9 Nogle anvendelse af diffeentialegning. Optimeing.... Kinematik Indledning Jævn etlinet bevægelse Ikke etlinet bevægelse Økonomi... 7 Opgave til kapitel... 9 Integation. Indledning Ubestemt integal Integationsegle Bestemt integal Numeisk integation Rumfang af omdejningslegeme... 4 Opgave til kapitel Diffeentialligninge 3. Diffeentialligninge af. oden Indledning Lineæ diffeentialligning af typen y ( x) + a y( x) = b Lineæ diffeentialligning af typen y ( x) + a y( x) = q( x) Logistisk vækst Numeisk løsning Diffeentialligninge af. oden med konstante koefficiente v

6 Indhold Opgave til kapitel Rumgeometi 4. Vektoe i ummet Koodinatsystem i ummet Skalapodukt Linie i ummet Vektopodukt Plane i ummet Polyede, cylinde, kegle og dees umfang Kuglen Opgave til kapitel Statistik 5. Indledning Gafisk beskivelse af data Kvalitative data Kvantitative data Kaakteistiske tal Nomalfodelte obsevatione Ikke nomalfodelte obsevatione Guppeede fodelinge Stikpøve Indledning Udtagelse af stikpøve Stikpøvens støelse... 7 Opgave til kapitel 5... Facitliste... 4 Stikod... vi

7 . Regneegle. Regneegle Selv om man kan få en lommeegne til at beegne alle type af egneudtyk, e det alligevel nødvendigt at væe fotolig med de gundlæggende egneegle. Eksempelvis skal paentese sættes matematisk koekt fo at få det koekte esultat, ligesom det jo ikke e sikket at lommeegneen educee et udtyk til den fom som e mest hensigtsmæssig i de følgende egninge, og så man jo selv væe i stand til at foetage en ydeligee omfomning. Endelig blive det svæt at læse en tekst eksempelvis i fysik elle høe en et foedag, hvis man ikke i imelig gad kan følge beegningene. Vi vil defo kot epetee disse egle Regel Eksempel Multiplikation og division udegnes fø = 6+ = 5 addition og subtaktion Potense og ande funktionsudtyk udegnes 3 5 ( 3) = = 3 føst. Hvet led i den ene paentes ( a 3b)( 6b+ 4a) = ab+ 8a 8b ab = 8a 8b ganges med hvet led i den anden 5a 3 ( ab 3a) = a 4 b 5a 4 Minustegn må ikke følge umiddelbat efte gangetegn, de skal sættes en paentes To bøke ganges med hinanden ved at gange tælle med tælle og nævne med nævne En bøk ganges med et tal ved at gange tælleen med tallet. Man dividee en bøk med en bøk ved at gange med den omvendte bøk. Alle led i tælleen skal dividees med nævneen Man lægge bøke sammen ved at sætte på fælles bøksteg. Fælles nævne kan altid findes ved at gange nævnene sammen Bøke fokotes ved at dividee alle led med samme tal To potense med samme gundtal multiplicees ved at addee eksponentene To potense med samme gundtal dividees ved at subtahee eksponentene Man opløfte en potens til en ny potens ved at multiplicee eksponentene og beholde oden ( a ) Flyttes et led ove på den anden side af lighedstegnet skiftes fotegn Flyttes en fakto ove på den anden side af et lighedstegn dividees med det (dog må ikke dividees med ) I en ligning kan man gange alle led med samme tal ( ) Andengadsligning- fomel 8 ( 3) + = 6+ 4= 7 4 = = = = = a ab = a b a = + = = = + = + = 4 6 6a b a 4b = (bøk fokotet med 3) 3a+ 9b a+ 3b a a = a a a 8 3 = a = a x+ 3= 5 x = x = 3 x = 3 5 x + = 4x + = b b 4ac ax + bx + c = x = ± a

8 . Regneegle Eksempel.. Regneegle a) Reduce uden bug af lommeegne b) Løs uden bug af lommeegne ligningen Kontolle facit ved bug af lommeegne. Løsning: 3 3 a 5b ab 5b 3a x 3 5 x + 3 = a 5b ( a) (5 b) a) ab = ab = ( a b ) b 3a 5ab b) x 3 5 x + 3 Antages x + 3 fås 8 x 3= 5 ( x+ 3) x 3= x+ 5 8x = 8 x = x = 8 TI89: Føst vælges Auto som den mode hvoi lommeegneen skal aflevee esultatet : Vælg MODE\exakt/apox\Auto 9 4 3*(3*a/(5*b)-5*b/(3*a))*a*b ENTER Resultat ok F\ solve((x-3)/(x+3)=5,x) ENTER Resultat ok Ønskes esultatet som en decimalbøk, så tyk på gul tast og ENTER elle skiv eksempelvis 5. femfo 5

9 Opgave til kapitel Opgave til kapitel.. (uden hjælpemidle) Beegn a) b) 5 ( 4+ 6) c) d) (5 + 4) e) 6+ ( ( 3) ( 3) ).. (uden hjælpemidle) Skiv som ufokotelig bøk 6 a) 3 8 b) c) 3 4 d) e) (uden hjælpemidle) Reducé 4a+ 8b a) b) 4 a+ 8 b a 4a+ 8b c) a+ 4b d) 4a ab 4a 5 e) 5 a 5 5a x + f) x+ 3 3 x 3

10 . Regneegle.4 (uden hjælpemidle) Udegn a) ( 3x 5) 6+ ( 7x+ 3) 3 ( 8x ) ( ) b) ( 3x 5)( y+ 3) ( 5x+ )( y+ ) c) ( x+ 5y) ( x 5y) d) x 5 ( x 7 x 3 )( 3x 3 x ) e) ( x+ 3y) ( 3x y).5. (uden hjælpemidle) Reduce 3a 7a ( a+ b) ( a b) b 6b b) abc a bc c) 6x 6 a) ( ).6. (uden hjælpemidle) Find tallet x af følgende ligninge a) 5x + = 3x b) 5 x 3 x 3 x 7 + = 3 6 x + 7 x 8 c) 5x 3 = 5x +.7. (uden hjælpemidle) Løs ligningene: 3 5 a) a x = a 3 9 b) a x = ( a ) c) 4x + 3= x (uden hjælpemidle) Løs ligningene: a) x 4 = b) x = 4 x c) ( x ) ( x 9) =.9. (uden hjælpemidle) Bestem tallet a, så -3 e od i ligningen x 3 + 3x ax + 3= 4

11 .. Afstandsfomel. Plangeometi. Koodinatsystem Ved et koodinatsystem vil vi i denne bog altid fostå et etvinklet koodinatsystem I figu. e tegnet et xy - koodinatsystem Den vandette koodinatakse kaldes x - aksen elle. aksen og den lodette kaldes y - aksen elle. aksen. Punktet P på figuen ha koodinatene (x, y). Punktet med koodinatene (,) kaldes begyndelsespunktet og benævnes i denne bog med O... Afstandsfomel Sætning. Afstandsfomel Afstanden mellem to punkte og = (, ) e PQ = ( x x ) + ( y y ) Fig.. Koodinatsystem P = ( x, y) Q x y Bevis: Punktet C (se figu.) ha koodinatene ( x, y ). Vi ha nu, at PC = x x og QC = y y Af den etvinklede tekant ABC fås nu ifølge Pythagoas PQ = PC + CQ = x x + y y Heaf fås fomlen. Fig. Afstandsfomel 5

12 . Plangeometi I Eksempel.. Afstandsfomel Bestem afstanden mellem punktene A=(,3) og B=(-4,6). Løsning: Ifølge afstandsfomlen fås: AB = ( 4 ) + ( 6 3) = = 45 = Ret linies ligning Lad de i et koodinatsystem væe givet en et linie l. Fig.3. Ret linie y = a x+b At linien l ha ligningen y = ax+ b vil sige, ) at alle punkte på linien l ha koodinate, de passe i ligningen, og ) ingen punkte udenfo linien ha punkte de passe i ligningen. Indsættes x = i ligningen fås y = a + b, dvs. linien l skæe y-aksen i punktet (.b). Sættes x = fås y = a + b = a+ b. Heaf ses (jævnfø figu.3) at nå x vokse med, så ænde y - vædien sig med a Tallet a kaldes linien hældning (elle hældningskoefficient). E linien paallel med x - aksen e dens hældning, og den ha ligningen y = b. En linie paallel med x - aksen, ha ligningen x = c, hvo c e liniens skæing med x - aksen. Eksempel. Ret linies ligning Tegn i samme koodinatsystem liniene ) l med ligningen y = x 3 ) m med ligningen y = 3x+ 3) n med ligningen y = - 4) p med ligningen x = 3 Løsning: Ved indsættelse af x = og x = fås ) l gå gennem punktene (,-3) og (,5) ) m gå gennem punktene (,4) og (,) 3) n gå gennem punktet (,-) og e paallel med x- aksen 4) p gå gennem punktene (3,) og e paallel med y - aksen 6

13 .3 Ret linies ligning TI 89: Gul tast\y= (findes ove F) Skiv *x-3 ENTER Skiv -x+ ENTER (Bemæk: foanstillet minus vælges nedest på tastatu) Skiv - x = 3 e ikke en funktion, og kan defo ikke angives Gul tast\gaph (findes ove F3) Hvis tegningen ikke e tilfedsstillende vælges Gul tast\windows og man sætte xmin, xmax, ymin og ymax til passende vædie. En et linie kan væe givet ved at den gå gennem givne punkte, elle ved, at man kende et punkt på linien og liniens hældning. De gælde følgende sætning: Sætning. Ret linies ligning Hvis en ikke lodet linie l gå gennem to punkte P = ( x, y ) og Q = ( x, y) e liniens y y hældning a = og liniens ligning y y = a( x x) x x Bevis: Lad l have ligningen y = ax+ b. Da punktene P og Q ligge på linien gælde y = ax + b og y = ax + b. y y Tække vi nu de to ligninge fa hinanden fås y y = ax + b ( ax + b) y y = a( x x) a = x x Tækkes ligningen y = ax+ b fa ligningen y = ax + b fås y y = ax+ b ( ax + b) y y = a( x x ) Eksempel.3. Linie bestemt ved at gå gennem to punkte Bestem ligningen fo linien gennem punktene A = (-, 3) og B = (4, -). Løsning: Vi ha hældningen a = 3 = 4 = 4 ( ) Ligningen e : y 3 = ( x ( ) y 3= x y = x Geneelt gælde, at enhve et linie ha en ligning af fomen ax + by = c 7

14 . Plangeometi I.4 Ciklen På figu.4 e i et koodinatsystem tegnet en cikel med centum i C= ( x, y ) og adius. De gælde da følgende sætning Sætning.. Ciklens ligning En cikel med centum i C= ( x, y ) og adius ha ligningen Fig..4. Cikel ( x x ) + ( y y ) = Bevis: Lad P = (x,y) væe et vilkåligt punkt på cikelpeifeien. Da cikelpeifeien bestå af netop de punkte, hvis afstand til centum e adius e CP I følge afstandsfomlen haves nu CP = ( x x ) + ( y y ) = ( x x ) + ( y y ) = = Eksempel.4 Cikle ) En cikel ha centum i punktet (, -3) og adius 4. Find ciklens ligning ) Angiv adius og koodinatene til centum fo den cikel, de ha ligningen ( x+ ) + ( y 6) = 5 Løsning: ) Af sætning. fås ligningen ( x ) + ( y ( 3)) = 4 x 4x+ 4+ y + 6y+ 9= 6 x + y 4x+ 6y = 3 ) Af sætning. fås, at centum ha koodinatene (-, 6) og adius = 5 Reducees ciklens ligning ( x x ) + ( y y ) = x + y x x y y+ x + y = se vi, at ha vi en ligning af typen x + y + ax+ by+ c= så e det muligvis ligningen fo en cikel med x = a, y = b, x + y = c. () 8

15 .5 De tigonometiske funktione sinus, cosinus og tangens Eksempel.5 Ligning fo en cikel Undesøg om ligningen x + y + x 8y+ 3= femstille en cikel, og angiv i bekæftende fald centums koodinate og adius. Løsning: Sammenlignes x + y + x 8y+ 3= med fomen () ses, at x = x =, y = 8 y = 4 og ( ) + 4 = 3 = 4. Vi ha følgelig, at ligningen x + y + x 8y+ 3= femstille en cikel med centum i (-, 4) og med adius Ved en enhedscikel fostås en cikel med centum i begyndelsespunktet O = (, ) og med adius Ligningen fo en sådan e x + y = Fig..5. Enhedscikel.5 De tigonometiske funktione sinus, cosinus og tangens. Odet tigonometi betyde tekantsmåling. Kan man egne vinkle og side ud i en tekant, kan man ved tianguleing opdele en polygon i tekante, hvis side og vinkle så også kan beegnes. Tigonometiske beegninge va således helt afgøende fo at de stoe sejlskibe i 4- og 5- tallet kunne sejle ove de stoe oceane eksempelvis fa Euopa til Ameika. Endvidee va de uundvælige ved landmåling. Som en ikke geometisk anvendelse kan nævnes at de tigonometiske funktione e nødvendige til en beskivelse af svingninge f.eks. ved bølgebevægelse elle elektiske svingninge (vekselspænding i elektiske kedsløb). 9

16 . Plangeometi I.5..Definition af sinus og cosinus Lad P væe et punkt på enhedsciklen, og lad v betegne en vinkel fa x - aksen til linien gennem O og P, hvo v egnes med fotegn (positiv mod uet). Funktionene cos v og sin v defi- nees da ved, at punktet P skal have koodinatene P = (cos v, sin v). Fig..6. Definition af cos og sin. Nå det deje sig om geometiske beegninge f. eks. i tekantsbeegninge egnes vinklene i gade. Dette e således tilfældet i dette og de to følgende afsnit. Hvis intet andet e nævnt, så gælde he, at v 8 Til beskivelse af svingninge og ande fysiske anvendelse anvendes et andet vinkelmål (adiane). Dette ske i kapitel 6. Af definitionen følge ) sin v og cos v ) sin = sin (8 ) =, sin(9 ) =, cos =, cos(9 ) = og cos(8 ) = -. 3) sin v + cos v = ( ) ( ) Følge af, at OP = og benyttelse af afstandsfomlen. Eksempel.6. Beegning af sin og cos på TI89 Beegn sin (3 ), sin ( ) cos (3 ) cos Løsning: Føst sike vi at vinkelmålet e i gade ved MODE\ Angle = Degee\ENTER Funktionene findes på tastatuet i fjede ække. 3 3 sin(3) =/ sin()= cos(3)= cos() = -/

17 .5. Definition af tangens Ofte skal man foetage den omvendte beegning. Dette e vist i det følgende eksempel. Eksempel.7. Beegning af sin og cos på TI89 Lad v 8 Find v, af følgende ligninge a) sin v =.7 b) sin v = -.7 c) cos v =.7 d) cos v = -.7 Løsning: a) Som det femgå af figuen vil såvel vinklen v som vinklen (8 - v) have en sinus på.7. Benyttes lommeegneen fås v = sin ( 7. ) = Lommeegneen give defo kun vinklen i føste kvadant Den anden vinkel blive = Om man ved en ved en tekantsbeegning skal benytte begge vinkle elle kun den ene må afhænge af det konkete poblem. b) cos v = -.3 v = cos ( 3. ) = 33, He e de kun én løsning, hvilket bevike, at man sædvanligvis vil foetække cos femfo sin ved beegningene, hvis det e muligt..5.. Definition af tangens Definition af tangens: sin v tan v =, v 9 cos v Vædiene fo tan v aflæses på tangenten til enhedsciklen i (,). Bevis: Linien gennem punktet O og P=(cos (x), sin (x)) sin x ha hældningen α = = tan x. cos x Heaf ses, at punktet T ha koodinatene (, tan(x)). Fig..6. tan aflæses på tangenten

18 . Plangeometi I Eksempel.8. Beegning af tangens på TI89 ) Beegn tan (54.3 ), ) Beegn tan(3. ) Løsning: ) tan(54,3) =.39 ) tan(3) = -.9 Eksempel.9. Beegning af tan - på TI89 Find v, af ) tan v =.7 ) tan v = -.5 Løsning: ) v = tan - (.7) = ) Lommeegneen beegne en negativ vinkel u på figu.7. Ønskes en løsning v i intevallet [;8 ] fås v = 8 + u u = tan - (-.5) = v = 8 + tan - (-.5) =53.44 Fig..7. tan - af negativt tal.6. Ligefem og omvendt popotionalitet Ligefem popotionalitet: To støelse x og y siges at væe (ligefem) popotionale, hvis de findes et tal a >, så y = a x Eksempel.. Popotionalitet Lad en bil køe med den konstante hastighed 9 km/time hen ad en motovej. Tiden t og den tilbagelagte vejlængde y e da popotionale. Eksempelvis på time e de tilbagelagt 9 km, på time e de tilbagelagt 8 km osv., så y = 9 t Omvendt popotionalitet To støelse x og y siges at væe omvendt popotionale, hvis de findes et tal a y = x a >, så

19 .5. Definition af tangens Eksempel.. Omvendt popotionalitet Lad afstanden ad en motovej fa et punkt A til et punkt B væe km. En bil køe fa A til B med den konstante hastighed v km/time hen ad motovejen. Tiden t og hastigheden v e da omvendt popotionale. Eksempelvis køes v = km/time tilbagelægges vejstækningen på time, med 5 km/time tilbagelægges vejstækningen på time osv. Vi ha følgelig, at v = t.7. Ensvinklede tekante I figu.8 e tekant ABC en fostøet udgave af tekant ABC, idet alle sidelængde i tekant ABC e dobbelt så lange som de tilsvaende længde i tekant ABC. Ved fostøelsen bevae tekanten sine vinkle. Tekantene siges at væe ensvinklede. Man kunne natuligvis i stedet have benyttet et andet støelsesfohold end. Fig.8. Ensvinklede tekante Definition: To tekante kaldes ensvinklede, hvis de te vinkle e pavis lige stoe. Man kan vise, at: To tekante ensvinklede ensliggende side e popotionale dvs. A= A, B = B, C = C De findes et tal k så a = k a, b = k b, c = k c Lineæ intepolation Ved lineæ intepolation antage man, at den tabellagte funktion ænde sig lineæt (dvs. som en linie elle en plan) i det omåde, hvoi man foetage intepolationen. Eksempel. Intepolation i en vejs tabel Find den vædi af y som svae til en vædi af x på Et uddag af tabellen omking det elevante sted e følgende: x y

20 . Plangeometi I Håndegning Vi se, at stige x med.5 (fa 5.65 til 5.7) stige y med (fa.5 til - 3.) Af de ensvinklede tekante (se figuen) ses nu, at stige x med.3 (fa 5.65 til 5.68), så vil y stige med 3. ( 785. ) = Vædien i x = 5.68 e følgelig y = = 53.9 Lommeegne: x x=5.65 x=5.7 y=3. y=.5 y y Med de angivne bogstave e fomlen: y = y+ ( x x) x x I TI89 indtastes følgende: y+(y-y)/(x-x)*(x-x) STO int(x,x,y,y,x) (STO findes i næstsidste ække) Vi ha nu gemt en funktion it i lageet (Main) Vi kan nu benytte den ligesom enhve anden funktion Gå ind i HOME, Tyk på VAR-Link (ove tasten -) og vælg int ENTER I HOME stå nu int( Vi skive nu int( 5.65, 5.7,3,.5, 5.68) Resultat 53.9 Et poblem e at huske den ækkefølge, man skal indsætte de 5 vaiable..8. Retvinklet tekant. Betegnelse: I en etvinklet ABC, hvo C = 9 (se figu.9) kaldes c fo hypotenusen og de to ande side fo katete. I fohold til A kaldes a fo den modstående katete og b fo den hosliggende katete. De gælde følgende vigtige sætning Sætning.3. Retvinklet tekant I en etvinklet ABC, hvo C = 9 gælde Fig.9. Retvinklet tekant sin A = a, cos A = b, tan A = c c a b elle modståede katete hosliggende katete sin(spids vinkel) =, cos(spids vinkel) = hypotenuse hypotenuse modståede katete tan(spids vinkel) = hosliggende katete 4

21 .7 Retvinklet tekant Bevis Et koodinatsystem e indlagt som vist på figu., med A i begyndelsespunktet og C ud af x - aksen. Fig.. Retvinklet tekant De to tekante ABC og APQ e ensvinklede, så dees side e popotionale, dvs. sin A cos A Da PQ = sin A, AQ = cos A og AP = fås a = b = c Heaf fås sin A a, cos A b sin = = og tan A c c = A a cos A = b PQ BC AQ = = AC AP AB Fomlene i sætning.3 sike, at hvis vi kende en side og enten en vinkel elle ydeligee en side, kan vi beegne de esteende side og vinkle (foudsat natuligvis at tekanten eksistee). De e 5 såkaldte tekantstilfælde: ) Givet sidene a og b: c findes af c = b + a, A af tan A = a og B = 9 - A b ) Givet sidene a og c: b findes af c = b + a, A af sin A = a og B = 9 - A c 3) Givet A og siden a: b findes af tan A = a, c findes af sin A = a og B = 9 - A b c 4) Givet A og siden b: a findes af tan A = a, c findes af cos A = b og B = 9 - A b c 5) Givet A og siden c: a findes af sin A = a, b findes af cos A = b og B = 9 - A c c Eksempel.3. Retvinklet tekant I en etvinklet ABC, hvo C = 9 e A = 35,6 og siden a = 5.3. Find de ubekendte side og vinkle. Løsning: B = 9 - A=9-35,6 = tan A a a 53 = b = b = b = 743. b tan A tan sin A a a 53 = c = c= c= 95. c sin A sin

22 . Plangeometi I Opgave til kapitel..(uden hjælpemidle) Bestem en eksakte vædi af afstanden mellem punktene A = (-4, 3) og B = (-3, -8). Bestem med 3 decimale længdene af sidene i tekant ABC, hvo A = (-3, 4), B = (5, 7) og C = (, 5).3 Undesøg om tekant ABC e ligebenet, nå A = (5, 8), B = (6, ) og C = (, 4).4. (uden hjælpemidle) En linie gå gennem punktene A = (, ) og B = (3, -). Find liniens ligning..5. (uden hjælpemidle) En linie l gå gennem A =(-3,) og B = (, 5). Opskiv ligningen fo l.6.(uden hjælpemidle) En linie l gå gennem A = (, -3) og ha hældningen. a) Tegn linien l i et koodinatsystem b) Opskiv linien l s ligning. c) Find koodinatene til linien l's skæingspunkte med koodinataksene..7.(uden hjælpemidle) a) Opskiv ligningen fo den linie l, de gå gennem punktet P = (5, 3) og ha hældningen a = 3 b) Opskiv ligningen fo den linie m, de gå gennem punktet P =, og ha 3 hældningen a = (uden hjælpemidle) Linien l gå gennem punktene A = ( -, 4) og B = (7, 6). Find en ligning fo den linie m som skæe x - aksen i (4, ), og som e paallel med l..9. En linie gå gennem punktene A = (-3,) og B = (,4). Undesøg om punktet C = (5, 7) ligge på denne linie... (uden hjælpemidle) En cikel ha centum i punktet C = (-,3) og ha adius 5. a) Opskiv ligningen fo ciklen b) Vis, at punktet D = (,6) ligge på ciklen c) Find skæingspunktet mellem ciklen og x - aksen. 6

23 . Opgave til kapitel. (uden hjælpemidle) Angiv centum C og adius fo hve af følgende cikle a) x + ( y 3) = 4 b) ( x+ ) + ( y 6) = 5. Angiv centum C og adius fo hve af følgende cikle a) x + y + x 6y = 6 b) x + y x = 6 c) x + y + x+ 8y = 8.3 (uden hjælpemidle) På figuen e afsat længden af nogle af sidelængdene i de to tekante. Beegn de eksakte længde af de to esteende side.4 (uden hjælpemidle) Valutakusen på svenske kone e 78.9 k, dvs. til svenske kone svae 78.9 danske kone. a) Hvis de til x svenske kone svae y danske kone, hvad e så elationen mellem x og y. b) E de ligefem elle omvendt popotionalitet mellem x og y..5 (uden hjælpemidle) En kostba gave til et byllup koste k. Lad de væe x pesone de ønske at bidage til gaven, og lad det beløb hve peson skal give væe y. a) Angiv elationen mellem x og y b) E de ligefem elle omvendt popotionalitet mellem x og y..6 (uden hjælpemidle) ABC e etvinklet med C= 9. Det oplyses, at sin( 3 ) =. Beegn de manglende side nå a) A = 3 og a = 5 b) A = 3 og c = 8.7 Angiv med 4 decimale cos(6 ), sin(7 ), sin( ), tan(3 ), cos( ).8 Lad vinklen v lige i intevallet v 8 Find med decimale de vædie af v, hvo a) cos v =.345 b) sin v =.345 c) cos v = ABC e ligebenet med b = c, A = 35 og a = 8. Find de manglende side og vinkle. 7

24 . Plangeometi I. Hvo mange gade stå solen ove hoisonten, nå en m høj flagstang kaste en skygge på 5 m.. Ud fo en etlinet kyst ligge en lille ø med et fy F. Bestem fyets afstand fa kysten, nå sigtelinien 4 m længee nede ad kysten danne en vinkel på 35 med kystlinien.. En cikel ha centum i punktet C og en adius = 4 m. Et punkt P ligge i afstanden 8 m fa C. Fa P tækkes tangentene til ciklen. a) Beegn afstanden fa P til tangentenes øingspunkte med ciklen. b) Beegn den vinkel som de to tangente danne med hinanden..3 Fa et skib ses et 65m højt fy unde en vinkel på 8.5. Hvo lang befinde skibet sig fa fyet.? 8

25 3.. Definition af vekto 3 Vektoe i planen 3. Definition af vekto Ved mange målinge og beegninge e man blot inteesseet i at opnå et tal som esultat. Man sige også, at esultatet e en skala. Dette gælde eksempelvis ved måling af en masse ( kg) elle en afstand (5 m). Ofte e tallet fosynet med en enhed. I ande tilfælde e man ikke alene inteesseet i et tal som esultat, men også i en etning. Dette gælde eksempelvis hvis man vil angive et skibs hastighed, som jo både e den etning skibet sejle i, og dens fat. Dette ske nomalt ved pile som både ha en etning og en længde (se figuen). Et andet eksempel e de kæfte de påvike et legeme. Også he ha man behov fo både at angive kaftens etning og dens støelse. Det e netop egning med sådanne 'pile', vil skal se på i dette kapitel. Et liniestykke e bestemt af sine endepunkte. Vi fosyne nu liniestykke med en etning elle oienteing, som vi angive ved hjælp af en pilespids i den ene ende. Definition: Mængden af alle liniestykke med samme længde og samme etning kaldes en vekto. Hve af disse oienteede liniestykke kaldes en pil, og hve pil kaldes en epæsentant fo vektoen. a b b a Fig 3.: Vektoe På figu 3. e pilene AB og CD epæsentante fo samme vekto, som vi betegne med AB. Da de to pile epæsentee samme vekto skive vi AB = CD, Vi kalde A fo pilens begyndelsespunkt og B fo dens endepunkt. Vektoe betegnes også med små bogstave med pil ove: a = AB 9

26 3. Vektoe i planen På figu 3. epæsentee EF og GH en anden vekto b. Læg mæke til, at AB BA, fodi de to pile ikke ha samme etning. Vi vil i det følgende tillade os at tale om vektoen epæsenteet ved pilen AB. AB i stedet fo det mee koekte vektoen Længden af vektoen a = AB skives a og definees som længden af liniestykket AB. Nulvektoen e en vekto med længden. Egentlig vekto: Vekto de ikke e nulvektoen 3. Regneegle Vektoaddition. Lad a og b væe to egentlige vektoe. Vektoen a+ b definees på følgende måde. Et vilkåligt punkt A vælges som begyndelsespunkt fo a. Lad B væe endepunkte fo a. Deefte afsætte vi b med begyndelsespunkt i B. Endepunktet fo b kaldes C (se figu 3.). Vektoen a+ b e da defineet som vektoen med begyndelsespunkt i A og endepunkt i C. Vi ha altså AB+ BC = AC (kaldes indskudssætningen, da B e skudt ind mellem A og C) a b a a+ b a+ b a+ b b Fig 3. Vektoaddition Kæftenes paallelogam. En anden måde at konstuee summen af a og b e ved at afsætte de to vektoe med samme begyndelsespunkt (på figu 3. i punktet D). Vektoen a+ b e da diagonalen i det af a+ b udspændte paallelogam. Hvis a og b va kæfte de påvikede et legeme i punktet D, så e a+ b den esulteende kaft. Det ses umiddelbat af en figu, at de gælde a+ b = b + a og a+ ( b + c) = ( a+ b) + c Disse egle bevike, at man egneeglene fo addition af eelle tal og fo vektoaddition blive de samme. Man kan således hæve og sætte plus paentese efte behag.

27 3. Regneegle Vektosubtaktion Fo eelle tal gælde som bekendt, at 6-4 e det tal de lagt til 4 give 6, elle 4 + (6-4) = 6. På samme måde skal det gælde, at b + ( a b) = a. På figu 3.3 e a og b afsat med samme begyndelsespunkt. a b e da den vekto, de ha begyndelsespunkt i b s endepunkt og endepunkt i a s endepunkt. a b a a b b Fig 3.3 Vektosubtaktion Multiplikation med tal Definition: Lad a væe en egentlig vekto og t væe et eelt tal. Vektoen t a e da bestemt ved: Hvis t > : t a og a e ensettede og t a e t gange så lang som a. Hvis t < : t a og a e modsat ettede og t a e t gange så lang som a. Hvis t = : a =. a a b b b Fig. 3.4 Multiplikation med tal Specielt ses, at ( ) a e vektoen de e modsat ettet a og lige så lang som a. Den benævnes kot a. Fo multiplikation af vektoe med tal gælde se sædvanlige egneegle som vi e vant til fa tal. Eksempelvis ( a + 3b ) 4( 3a b ) = a + 6b a + 8b = a + 4b Ved en enhedsvekto e fostås en vekto med længden a Enhedsvekto e ensettet med en given vekto a e e = a a Hvis eksempelvis a ha længden 5, så e en enhedsvekto i a s etning e =. 5

28 3. Vektoe i planen 3.3 Vektoes koodinate Lad i et koodinatsystem punktene O, E og F have koodinatene O = (,), E = (,) og F = (,). Vektoene i = OE, j = OF kaldes koodinatsystemets basisvektoe (jævnfø figu 3.5) En vekto a kan nu skives a = ax + ayhvo a x e paallel med x - aksen og ay e paallel med y - aksen. Da a x e paallel med i findes de et tal a, så ax = ai hvo tallet a e entydigt bestemt. Analogt haves ay = a j Vi ha defo a = ax + ay = ai + aj Vi sige, at vektoen a ha koodinatene (a, a ). Fo at kende foskel på punktes og vektoes koodinate, vælge man ofte at skive vektoens a koodinate lodet : a =. a a x j i ay Fig Basisvektoe i a 3 i j a = 3 i + j = 3 Fig Vektos koodinate Regning med koodinate a Sætning 3.. Lad a = og b b = a b Da gælde a + b a b ta a+ b = a b = t a = a + b a b,, ta Bevis: a = a i + a j, b = b i + b j a a+ b = ai + a j + bi + b j = ( a + b) i + ( a + b) j = a På ganske samme måde bevises de to ande fomle. + b + b

29 3.3 Vektoes koodinate Eksempel 3.. Regning med vektoe Lad de væe givet a = og b = Find koodinatene til a+ 5b Løsning: a+ b = ( ) + = = TI-89: *[-,3]+5*[3,5] Resultat [ 3] Stedvekto Lad P=(x, y) væe et punkt i planen og O=(,). Vektoen OP kaldes stedvektoen til punktet P. Det ses umiddelbat af figu 3.7, at stedvektoen punktet P ha samme koodinate. OP og Fig 3.7. Stedvekto Sætning 3.. Koodinate fo vekto givet ved to punkte Lad punktet A= (a, a ) og punktet B = (b, b ). b a De gælde da, at vektoen AB = b a Bevis: Af indskudseglen fås: OB = OA+ AB AB = OB OA Da OB og OA e stedvektoe, ha de samme koodinate som A og B. Heaf fås b a b a AB = OB OA = b = a b a Eksempel 3.. Koodinate fo vekto givet ved punkte Lad punktene A = (5,) og B = (-3, 6). Find koodinatene til vektoen AB. Løsning: AB = 3 5 =

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Matematisk formelsamling til A-niveau - i forsøget med netadgang til skriftlig eksamen 1

Matematisk formelsamling til A-niveau - i forsøget med netadgang til skriftlig eksamen 1 Mtemtisk fomelsmling til A-niveu - i fosøget med netdgng til skiftlig eksmen Food Mtemtisk fomelsmling til A-niveu e udejdet fo t give et smlet ovelik ove de fomle og det symolspog, de knytte sig til kenestoffet

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner

Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner A Matematik naturvidenskaben om Mange -regning med formelregner FORmler FORudsiger Algebra Geometri y = 0 y = b AB = ( x y ) B y = a y = b + a*x r^2 = x^2 + y^2 x r y y/y y = a = a y = b * a^x A sin A

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere