Resultatrevision 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013"

Transkript

1 Resultatrevision 2013 Marts

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Resultatoversigt Resultatoversigt Stevns De 4 ministermål i 2013: Forsørgelsesgrupper i 2013: Indsatsen i 2013: Besparelsespotentiale Stevns Beregning af besparelsespotentialet Opfølgning på resultater og resultatkrav vedr. bevilling til ekstra virksomhedskonsulenter

3 1. Indledning Resultatrevision 2013 for Jobcenter Stevns vedrører beskæftigelsesindsatsen i Formålet med Resultatrevisionen er at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Stevns i 2013, herunder 1 : Resultaterne i Stevns ift. beskæftigelsesministerens mål. Udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper. En opgørelse af de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. En vurdering af om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats i Stevns. Opgørelse af hvorvidt jobcentret har opfyldt de mål, som jobcentret selv har opstillet for den virksomhedsrettede indsats i Beskæftigelsesplan Opfølgning på de mål og resultatkrav, der er opstillet for indsatsen ifm. tildelingen af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene, for at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering. Ved siden af dette udgør Resultatrevision 2013 samtidig en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer af indsatsområder og strategier, som Jobcenter Stevns skal foretage i Beskæftigelsesplan Her henvises bl.a. til vurderingen af om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats i Stevns. I Resultatrevision 2013 anvendes data, der er trukket via jobindsats.dk inden udgangen af 1. kvartal Konkret drejer det sig om: Resultatoversigt for Stevns i december Besparelsespotentiale Stevns for perioden 1. kvartal 4. kvartal Disse 2 opgørelser er suppleret med data fra databanken i jobindsats.dk I forhold til tidligere Resultatrevisioner er Scorecard udgået. 1 Udarbejdelse af resultatrevision for 2013, brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 18. april Det skal pointeres, at når resultatet i Stevns sammenlignes med den gennemsnitlige udvikling i klyngen, så er der tale om den gamle klynge. Den gamle klynge bestod udover Stevns af følgende jobcentre: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. I den nye klynge er Stevns placeret sammen med 20 andre jobcentre. 3

4 2. Resultatoversigt Data opdateret den Resultatoversigt Stevns Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. samme udvikling i Ift. udvikling i Grad i periode klyngen ift. pct./antal 2 perioden klyngen ift. før, pct. 2 året før, perioden pct. 2 perioden året året før, pct. 2 før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec

5 Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode. 2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 2.1 Resultatoversigt Stevns Resultatoversigt for Stevns, som trækkes via jobindsats.dk, indeholder resultaterne for Jobcenter Stevns i december 2013 indenfor 3 overordnede områder. De 3 områder er: 1. Ministermål: 2 af de 4 ministermål. (forklaring på hvorfor, at det kun er 2 af ministermålene følger nedenfor). 2. Forsørgelsesgrupper: Antal borgere fordelt på i alt 8 forsørgelsesgrupper. 3. Indsatsen i forhold til opfyldelse af minimumskrav, hvad angår manglende jobsamtaler og manglende aktive tilbud. (forklaring på hvorfor, at aktiveringsgraden ikke er med, følger nedenfor). Via Resultatoversigten, er det muligt at sammenligne udviklingen i december 2013 i Stevns ift. til måneden før, og i forhold til december 2012 i Stevns, samt ift. gennemsnittet for den gamle klynge i december (Se note 2 på side 3). Det er ligeledes muligt at se den bedste udvikling i klyngen ift. december I forhold til Resultatoversigten i Resultatrevision 2012 er der sket følgende ændringer: Ændringer i ministermålene, både indhold og målgrupper. Se næste afsnit De 4 ministermål i 2013: Konkret er der sket følgende ændringer i ministermålene for 2013 ift. Resultatoversigten i Resultatrevision 2012: Målet vedr. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er udgået. Målet vedr. Arbejdskraftreserven er ændret til Antal langtidsledige personer. Målet vedr. Permanente forsørgelsesordninger er ændret til Tilgang til førtidspension. Målet vedr. Uddannelsesgrad har erstattet Unge under 30 år. Et nyt mål vedr. et Styrket samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I det følgende gennemgås ministermålene enkeltvis, ligesom de præcise formuleringer for ministermålene for 2013 er fremhævet: 5

6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Af brevet vedr. udarbejdelse af Resultatrevision 2013, fremgår det, at som følge af, at det af tekniske årsager ikke har været muligt, at sikre validiteten af målingen til opfølgningen af det beskæftigelsespolitiske mål om at flere unge skal have en uddannelse, skal målingen af uddannelsesgraden derfor ikke indgå i udarbejdelsen af Resultatrevisionen. I stedet for anbefales det, at der kommenteres på udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse, herunder på indsatsen for at få flere unge i uddannelse 3. Tabel 1 Udvikling i andel unge (16-29 år) fuldtidspersoner i Stevns på offentlig forsørgelse i pct. af arbejdsstyrken, i antal unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Stevns samt det totale antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Stevns i De unges andel af arbejdsstyrken Antal unge fuldtidspersoner Januar 3,5 % Februar 3,8 % Marts 3,8 % April 3,7 % Maj 3,4 % Juni 3,5 % Juli 3,4 % August 3,2 % September 3,1 % Oktober 3,3 % November 3,3 % December 3,1 % Kilde: jobindsats.dk Alle ydelser under ét. Total antal fuldtidspersoner Værd at bemærke: De unge på offentlig forsørgelses andel af arbejdsstyrken i Stevns i 2013 falder fra 3,5 %, via 3,8 %, til 3,1 %. Et fald på 0,4 pct. point. Antallet af unge på offentlig forsørgelse faldt fra 376 til 330 fuldtidspersoner. Et fald på 46 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 12,2 %. Det totale antal af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse faldt med 227 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 7,4 % 4. Dermed er tale om et større fald i antallet af unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse end faldet for det totale antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Af tabel 2 nedenfor fremgår det, hvordan de unge på offentlig forsørgelse i Stevns fordeler sig på i alt 9 forskellige offentlige ydelser i Derigennem er det muligt, at identificere hvilke ydelser, der bidrager til det ovenfor konstaterede fald på 46 unge fuldtidspersoner på offentlige ydelser i De offentlige ydelser udgøres af: A. Matchkategoriserede ydelser: Dagpenge, Særlig uddannelsesydelse, Kontanthjælp, Revalidering, Sygedagpenge, Ledighedsydelse, B. Ikke-Matchkategoriserede ydelser: Ressourceforløb, Fleksjob og Førtidspension. 3 Som note 1. 4 Egne beregninger. 6

7 Tabel 2 Udvikling i antal unge (16-29 år) fuldtidspersoner i Stevns på offentlig forsørgelse, fordelt på 9 ydelser i Forsikrede ledige Fleksjob Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kilde: jobindsats.dk Alle ydelser under ét, samt egne beregninger. * = Det samlede antal unge under 30 år på førtidspension. Det er ikke antallet af nytilkendelser. Særlig uddannelsesydelse Kontanthjælp Revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Ressourceforløb Førtidspension * Værd at bemærke 5 : Af de i alt 9 offentlige forsørgelser er der 2 af dem, der antalsmæssigt skiller sig ud: Antal forsikrede ledige og især antal kontanthjælpsmodtagere. Tilsammen udgjorde de i december 2013, 78,8 % af alle ydelser. Antal kontanthjælpsmodtagere alene udgjorde 64,8 % af alle ydelser i december Derfor er det heller ikke nogen overraskelse, at de 2 typer offentlig forsørgelse tilsammen stod for et fald på 47 unge fuldtidspersoner. Set isoleret, udgjorde faldet på 21 unge forsikrede ledige fuldtidspersoner fra januar til december 2013, et fald på 31,3 %. De 26 færre unge fuldtidspersoner på kontanthjælp fra januar til december 2013, udgjorde et fald på 10,8 %. Af de øvrige typer offentlig forsørgelse bør det bemærkes, at antallet af unge fuldtidspersoner på revalidering stiger fra 5 til 8, mens antallet af unge på sygedagpenge ikke overraskende er lavest i sommerhalvåret. Set ift. bekæmpelse af ledigheden for de unge, var det positivt, at antallet af såvel forsikrede unge ledige som unge kontanthjælpsmodtagere faldt i 2013 (Tabel 1 og 2). Det var ligeledes positivt, at antallet af unge på revalidering steg (selvom der er tale om små tal). Ovennævnte udvikling, vedr. faldet i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Stevns, bekræftes endvidere af Figur 4 Udviklingen i antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse (pct.) i jobcentrene i Østdanmark, december december 2013, på næste side øverst 6. Af figuren fremgår det, at Stevns med et fald på 10,3 % har det 4. største procentvise fald blandt alle 44 jobcentre i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Det skal bemærkes, at i denne opgørelse er der ikke sondret mellem ydelsestyper. 5 Egen beregning. 6 Figur 4, s. 14n i Kvartalsrapporten Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark 4. kvartal 2013, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland marts

8 Ift. indsatsen for at få flere unge i uddannelse, har Jobcenter Stevns haft en høj grad af fokus på unge kontanthjælpsmodtagere i 2013, pga. den Tværgående Ungestrategi (under 30 år). Som et led i denne strategi, udarbejdede et konsulentfirma en analyse af ungeområdet i Stevns. Resultaterne af analysen medvirkede til at jobcentret, især i 2. halvår af 2013, har haft fokus på at få de unge ledige i job og i uddannelse i henhold til den gamle kontanthjælpslovgivning. Lovgivningen havde mest fokus på job, men lokalt har Jobcenter Stevns også haft fokus på at få de unge i uddannelse. Konklusion: Det kan ikke vurderes om ministermålet er opfyldt, pga. at der ikke foreligger metode og tal for uddannelsesgraden. Men det er positivt, at antallet af unge på offentlig forsørgelse faldt i 2013, og at de unges andel af det totale antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ligeledes faldt. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Værd at bemærke: Af Resultatoversigt Stevns fremgår det at: Tilgangen til førtidspension i Stevns i december 2013 udgjorde 32 personer. Tallet dækker over tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. Dermed var der tale om et fald på 36 % i tilgangen til førtidspension, set ift. udviklingen i Stevns i samme periode i Den gennemsnitlige udvikling i klyngen (den gamle) udgjorde et fald på 55 %. Når det gennemsnitlige fald ses i relation til et fald på 69 % for den bedste udvikling i klyngen, indikerer det, at der generelt har været tale om store fald for jobcentrene i klyngen. 8

9 Når faldet i Jobcenter Stevns ligger under gennemsnittet for klyngen, kan det bl.a. skyldes, at de øvrige jobcentre tidligere har haft en højere tilgang til førtidspension end Stevns, og derfor i 2013 har kunnet reducere tilgangen mere end Stevns. Af tidligere Resultatrevisioner og Beskæftigelsesplaner fremgår det, at Stevns igennem mange år har haft en lavere tilgang til førtidspension end klyngen og andre jobcentre i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 7. Jobcenter Stevns har dermed i 2013 fastholdt de gode resultater indenfor førtidspensionsområdet i de senere år, ved fortsat at have fokus på at begrænse tilgangen til førtidspension. Konklusion: Med et fald i tilgangen af personer til førtidspension på 36 % i Stevns, må ministermålet betragtes som opfyldt. Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Af Resultatoversigt Stevns fremgår det, at: Antallet af langtidsledige personer i Stevns i december 2013 udgjorde 178. Værd at bemærke: Set ift. december 2012 var der tale om et samlet fald på 16 % i antallet af langtidsledige i Stevns. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen udgjorde et fald på 20 %, et lidt større fald end i Stevns. Det samlede fald i antal langtidsledige personer, både i Stevns og for gennemsnittet i klyngen, dækker over modsatrettede udviklinger for henholdsvis forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere. De 82 langtidsledige forsikrede ledige i Stevns i december 2013 udgjorde et fald ift. samme måned året før på 48 %. Dette fald var lidt større end faldet i klyngen på 44 %. Omvendt resulterede de 96 langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere i Stevns i en stigning på 75 % fra december 2012 til samme måned i På trods af den store stigning for Stevns, er det værd at bemærke, at stigningen for klyngen var endnu større, idet den gennemsnitlige udvikling i klyngen udgjorde en stigning på hele 129 % for de langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere. Blandt årsagerne til faldet i antallet af forsikrede langtidsledige i Stevns Kommune, er de borgere, der faldt ud af dagpengesystemet i 2013, som følge af den forkortede dagpengeperiode. Dertil kommer, at Jobcentret via den udarbejdede ungeanalyse (se side 7), fik ekstra fokus på de langtidsledige unge. Konklusion: Med et fald i det samlede antal langtidsledige i Stevns på 16 %, må ministermålet betragtes som opfyldt. 7 Se eks. Beskæftigelsesplan 2014 for Jobcenter Stevns s. 9 n. Her fremgår det, at Stevns har haft gode resultater og har gjort det bedre end andre kommuner før reformen vedr. førtidspension og fleksjob trådte i kraft. Se også Beskæftigelsesplan 2013 for Jobcenter Stevns s. 8, hvor det fremgår, at tilgangen til førtidspension i Stevns i perioden er reduceret med 41,9 %. 9

10 Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Ministermål 4 var nyt i 2013, og som følge af, at der ikke blev udstukket nogle konkrete mål for indsatsen på dette område, blev der lagt op til, at det enkelte jobcenter selv skulle opstille og formulere et konkret mål, inden for rammerne af det fjerde beskæftigelsespolitiske mål. Der blev ligeledes lagt op til at kommunen selv skal beskrive, hvordan og hvornår, der følges op. På baggrund heraf formulerede Jobcenter Stevns, at det i forhold til at indgå i en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder, var målet: Målet er, at Jobcenter Stevns ved udgangen af 2013, i løbet af året har haft: 100 ledige i virksomhedspraktikker og i virksomhedscentre, 120 ledige i løntilskudsjob samt etableret 20 vikarforløb i forbindelse med jobrotation. Dertil kom, at Jobcenter Stevns yderligere havde 6 overordnede mål for den virksomhedsrettede indsats, som ikke er/var direkte målbare. Blandt disse kan nævnes målet om, at virksomhedskonsulenterne i højere grad end det er tilfældet nu, skal nå ud over kommunegrænsen i bestræbelserne på at reducere ledigheden generelt, at antallet af offentlige løntilskudspladser i Stevns Kommune skal udnyttes fuldt ud, og at der skal indgås en konkret samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd. Her skal det blot fremhæves, at Stevns Erhvervsråd og Jobcenter Stevns den 20. november 2012 indgik en aftale om praktikpladser til unge i Stevns Kommune. I marts 2013 blev der i den forbindelse udsendt breve til mere end 100 virksomheder i Stevns Kommune. Der kom ikke resultater ud af dette initiativ 8. Målet er, at Jobcenter Stevns i løbet af året har haft 100 ledige i virksomhedspraktikker og i virksomhedscentre og i løbet af året har haft 120 ledige i løntilskudsjob 9 Bemærkninger ift. måling af målsætningen: 1. I jobindsats.dk er der ikke nogen opgørelser vedr. virksomhedscentre. 2. I jobindsats.dk er der ikke nogen opgørelser vedr. antallet af fuldtidspersoner i virksomhedspraktikker og ditto for antallet af fuldtidspersoner i løntilskud. I stedet for er antallet af ledige i virksomhedspraktikker og løntilskudsjob i Stevns trukket via: bi.ams.dk: KVL rapporter, Kvartalsoversigt for løntilskud og virksomhedspraktik for Jobcenter Stevns. Nedenfor følger tabel 3 som omhandler: Antallet af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i Stevns i virksomhedspraktik i 1., 2., 3. og 4. kvartal Antallet af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i Stevns i løntilskud i 1., 2., 3. og 4. kvartal Oplyst af UTA-koordinator i Jobcenter Stevns, Ulf Christensen den 28. marts Et virksomhedscenter er en privat eller offentlig virksomhed, hvor der løbende står et antal pladser (mindst 4) til rådighed for jobcentret. Målgruppen er de svageste ledige. Der foreligger en skriftlig kontrakt mellem jobcentret og virksomheden. Fra jobcentret er der tilknyttet én mentor og én virksomhedskonsulent. Målet er at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet. 10

11 Tabel 3 Antal forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i Stevns i virksomhedspraktik og i løntilskud i 1., 2., 3. og 4. kvartal Stevns Antal forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik Antal forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i løntilskud 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Kilde: bi.ams.dk: KVL rapporter, Kvartalsoversigt for løntilskud og virksomhedspraktik for Jobcenter Stevns. Det skal bemærkes, at perioderne for de enkelte forløb varierer fra person til person. Som følge heraf, er det ikke retvisende at lægge tallene sammen. Af tabel 3 fremgår det, at der har været mellem 135 og 194 personer i virksomhedspraktik, og mellem 64 og 76 personer i løntilskud i de 4 kvartaler i Pga. det førnævnte forbehold vedr. perioden for de enkelte forløb, er det ikke muligt at opgøre, hvor mange forskellige personer, der er tale om i de 4 kvartals-statistikker. Konklusion: Pga. forbeholdet vedr. længden af perioden for de enkelte forløb, er det ikke muligt at opgøre, hvor mange forskellige personer, der er tale om i de 4 kvartals-statistikker, men det vurderes, at målet om 100 ledige i virksomhedspraktikker og 120 ledige i løntilskudsjob er opfyldt. Målet er, at Jobcenter Stevns i løbet af året har etableret 20 vikarforløb i forbindelse med jobrotation I jobindsats.dk er der ikke nogen opgørelser vedr. jobrotation. Men af egen intern opgørelse over rotationsprojekter i både private og offentlige virksomheder, fremgår det, at der i løbet af 2013 blev etableret rotationsprojekter, der omfattede 23 ansatte samt 24 vikarer 10. Konklusion: Med 24 vikarer i løbet af 2013 i Stevns, må målet betragtes som opfyldt. Samlet konklusion vedr. at styrke samarbejdet med virksomhederne Ud fra de 2 delkonklusioner, må det vurderes, at målet om en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder er opfyldt. Opsummering af resultaterne i Stevns for målene ift. de 4 ministermål i 2013 Efter gennemgangen af resultaterne for de 4 ministermål, følger her en kort opsummering af om ministermålene for 2013 i Stevns blev opfyldt eller ej. Som det fremgår af gennemgangen, er der flere af målene, der af forskellige årsager ikke kan måles direkte, om de er opfyldt eller ej. Med disse forbehold viser resultaterne for de 4 ministermål set i forhold til de opstillede mål i Beskæftigelsesplan 2013 for Stevns, følgende: 10 Oversigt over jobrotationsordninger, marts 2014, intern opgørelse, Jobcenter Stevns. Af hensyn til de involverede virksomheder, inkluderes opgørelsen ikke i Resultatrevision

12 1. Flere unge uden uddannelse skal starte på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Konklusion: Det kan ikke vurderes om ministermålet er opfyldt, pga. at der ikke foreligger metode og tal for uddannelsesgraden. Men det er positivt, at antallet af unge på offentlig forsørgelse faldt i 2013, og at de unges andel af det totale antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ligeledes faldt. 2. Færre personer på førtidspension. Konklusion: Med et fald i tilgangen af personer til førtidspension på 36 % i Stevns, må ministermålet om færre personer på førtidspension, betragtes som opfyldt. 3. Begrænse antallet af langtidsledige personer mest muligt. Konklusion: Med et fald i det samlede antal langtidsledige i Stevns på 16 %, må ministermålet betragtes som opfyldt. 4. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Konklusion 1: Pga. forbeholdet vedr. længden af perioden for de enkelte forløb, er det ikke muligt at opgøre, hvor mange forskellige personer, der er tale om i de 4 kvartals-statistikker, men det vurderes, at målet om 100 ledige i virksomhedspraktikker og 120 ledige i løntilskudsjob er opfyldt. Konklusion 2: Med etableringen i løbet af 2013 af rotationsprojekter i Stevns, der omfattede 23 ansatte samt 24 vikarer, må målet om etablering af 20 vikarforløb i forbindelse med jobrotation dermed betragtes som opfyldt. Samlet konklusion vedr. at styrke samarbejdet med virksomhederne Ud fra de 2 delkonklusioner, må det vurderes, at målet om en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder er opfyldt Forsørgelsesgrupper i 2013: Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner i kategorierne nedenfor). Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Stevns Kommune, udgjorde i december 2013, svarende til et fald på 8 % ift. december Værd at bemærke: Med et fald på 8 % i antal forsørgede i alt i Stevns, havde Stevns et større fald end klyngen, hvor faldet udgjorde 6 %. Det samlede fald dækker over store forskelle i udviklingen på de enkelte forsørgelsesydelser. Efter gennemgangen af de enkelte forsørgelsesydelser, vil der afslutningsvis blive samlet op på hvilke forsørgelsesydelser, som Jobcenter Stevns især bør have fokus på i

13 Jobklare ydelsesmodtagere Antallet af jobklare fuldtidspersoner i Stevns udgjorde 711 i december 2013, svarende til et fald på 18 % ift. december Værd at bemærke: Med et fald på 18 % i antal jobklare fuldtidspersoner i Stevns, havde Stevns et større fald end klyngen, hvor faldet udgjorde 16 %. Både hvad angår dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og jobklare personer på ledighedsydelse, havde Stevns et større fald end gennemsnittet i klyngen. Eneste undtagelse er revalidering, men her var der kun 3 fuldtidspersoner i Stevns. Faldet i antal jobklare kontanthjælpsmodtagere udgjorde 9 % Faldet i jobklare dagpengemodtagere udgjorde 24 % Faldet i jobklare sygedagpengemodtagere var på 20 % Indsatsklare ydelsesmodtagere I december 2013 udgjorde antallet af indsatsklare ydelsesmodtagere i Stevns 442 fuldtidspersoner, hvilket var en stigning på 4 % ift. december Værd at bemærke: Stigningen på 4 % i Stevns lå dermed over stigningen i klyngen på 2 %. Den samlede stigning dækker over en stigning i de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og i antal personer på revalidering, og et fald i antal indsatsklare sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere steg med 20 %, mod en stigning på 13 % i klyngen. Antallet af indsatsklare sygedagpengemodtagere faldt med 36 %, mod et fald på 13 % i klyngen. Antallet af indsatsklare revalidender steg med 20 %, mod et fald i klyngen på 1 %. Antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere udgør ca. 80 % af alle indsatsklare personer i Stevns 11. Midlertidigt passive ydelsesmodtagere I december 2013 var der i alt 135 midlertidigt passive ydelsesmodtagere opgjort i antal fuldtidspersoner, i Stevns, hvilket var en stigning på 2 % ift. december Værd at bemærke: Hvor Stevns havde en stigning på 2 %, havde klyngen et fald på 12 %. Til gengæld havde Stevns et fald i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere på 32 %, mod klyngens fald på 23 %. Stevns havde en stigning på sygedagpenge på 15 % og på ledighedsydelse på 205 % (Bemærk at sidstnævnte er steget fra 5 personer i 2012 til 15 personer i 2013= de små tals lov). Forrevalidering Ligesom i Resultatrevision 2011 og 2012, er der ikke registreret nogen fuldtidspersoner på forrevalidering. 11 Egen beregning. 13

14 Fleksjob Der var i december fuldtidspersoner i fleksjob, svarende til et fald på 1 % ift. antallet i december Værd at bemærke: Ift. december 2012 havde Stevns et fald i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob på 1 %, mod en stigning på 4 % for klyngen. Førtidspension Antallet af personer på førtidspension udgjorde i december fuldtidspersoner, svarende til et fald på 4 % ift. antallet i december Blandt årsagerne, der bremser tilgangen til førtidspension, kan nævnes etableringen af et rehabiliteringsteam, der indstiller borgere til ressourceforløb, i stedet for førtidspension. Værd at bemærke: Ift. december 2012 registrerede Stevns et fald i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension på 4 %, mod et fald i klyngen på 3 %. Opsamling af hvilke af forsørgelsesgrupperne, som Stevns især bør have fokus på i 2014 I dette afsnit identificeres det hvilke forsørgelsesgrupper, som Stevns især have fokus på i Formålet hermed er dobbelt: 1. At reducere antallet af borgere på forsørgelse. 2. At reducere tilgangen til forsørgelsesydelser. Generelt har Stevns haft gode resultater ift. de forskellige ydelsesgrupper i 2013, men af ovennævnte gennemgang fremgår det, at Stevns primært har en udfordring i 2014 ift. at reducere antallet i følgende forsørgelsesgrupper: Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Generelt at reducere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Indsatsen i 2013: Ifølge brev om udarbejdelse af Resultatrevision 2013, skal måling af aktiveringsgraden i Resultatoversigten ikke indgå i Resultatrevision 2013, da opgørelsen af aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere er under revidering 12. Derfor vil der her kun være fokus på opfyldelse af minimumskrav ift.: Jobsamtaler til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Aktive tilbud til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Opfyldelse af minimumskrav Nedenfor gennemgås de 4 kategorier enkeltvis. 12 Som note 1. 14

15 1. Manglende jobsamtaler for de forsikrede ledige: Her klarede Stevns med en manglende andel af jobsamtaler på 2 % sig bedre end klyngen, der havde en manglende andel af jobsamtaler på 5 %. 2. Manglende andel jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagerne: Her klarede Stevns med en manglende andel af jobsamtaler på 9 % sig dårligere end klyngen med en gennemsnitlig manglende andel af jobsamtaler på 6 %. 3. Manglende andel aktive tilbud for de forsikrede ledige: Her klarede Stevns med en manglende andel af aktive tilbud på 1 %, sig bedre end klyngen, der havde en manglende andel af aktive tilbud på 3 %. 4. Manglende andel aktive tilbud for kontanthjælpsmodtagerne: Her klarede Stevns med en manglende andel af aktive tilbud på 12 %, sig dårligere end klyngen med en gennemsnitlig manglende andel af aktive tilbud på 5 %. Af gennemgangen vedr. opfyldelse af minimumskravene, fremgår det, at: Stevns har fine resultater ift. indsatsen overfor de forsikrede ledige. Stevns har en udfordring ift. kontanthjælpsmodtagerne. Tilgangen af antal kontanthjælpsmodtagere i de senere år, har betydet et væsentligt højere arbejdspres, hvilket har haft en afsmittende effekt på minimumskravene. Jobcenter Stevns vil derfor fortsat i 2014 have en høj grad af fokus på såvel de unge uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere (16-29 år), som de over 30-årige kontanthjælpsmodtagere. Det skyldes, at antallet af forsikrede faldt i 2013 og antallet af kontanthjælpsmodtagere steg i

16 3. Besparelsespotentiale Stevns Rapport udarbejdet den 11/03/2014 Besparelsespotentiale Stevns jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidsperso ner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidsperso ner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidsperso ner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,87 3, ,3 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,25 3, ,2 Sygedagpenge 2,06 2, ,7 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 8,06 8, ,0 I alt 17,24 17, ,2 Kilde: Anm.: Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. 3.1 Beregning af besparelsespotentialet Set ift. Besparelsespotentialet i Resultatrevision 2012, er der sket følgende ændringer i opgørelsen af Besparelsespotentialet i Resultatrevision 2013: I 2012 blev besparelsespotentialet for Stevns opgjort for i alt 7 forsørgelsesydelser, samt et samlet beløb i alt. I 2013 opgøres besparelsespotentialet for Stevns for i alt 4 forsørgelsesydelser, samt et samlet beløb i alt. I 2013 omfatter Kontanthjælp under besparelsespotentialet for Stevns: Revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp. I 2013 er de 3 forsørgelsesydelser; ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension samlet under overskriften Permanente ydelser. 16

17 I 2012 var der selvstændige opgørelser for Revalidering inkl. forrevalidering, Ledighedsydelse, Fleksjob og Førtidspension. I 2013 sammenlignes der ikke længere med klyngen. Besparelsespotentialet giver en oversigt over de enkelte jobcentres muligheder for at reducere nettoudgifterne til de 4 ovennævnte forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. (som det fremgår af anmærkningerne til skemaet på side 17). Formålet med opgørelsen over besparelsespotentialet er, at sætte fokus på den økonomiske del af beskæftigelsesindsatsen. Konkret beregnes besparelsespotentialet i jobcentret ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde (kolonne 3) med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at kunne beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (kolonne 2) (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (kolonne 1). Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner (kolonne 3) findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret (kolonne 1) er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger (kolonne 2), er der tale om et negativt besparelsespotentiale. Dette betyder, at Jobcenter Stevns bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Samtidig er det negative besparelsespotentiale et udtryk for, at Stevns klarer sig bedre end rammevilkårene tilsiger. Her er det vigtigt at pointere, at de negative besparelsespotentialer ikke regnes med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser, selvom Stevns i Besparelsespotentialet for 1. kvartal 4. kvartal 2013 konkret har 3 negative besparelsespotentialer ud af de 4. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen (kolonne 1) end jobcentrets rammevilkår tilsiger (kolonne 2), og at Jobcenter Stevns dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Som det fremgår af Besparelsespotentiale Stevns jobcenter på s. 17, udgør besparelsespotentialet for Stevns vedkommende i 1. kvartal 4. kvartal 2013: 12,2 mio. kr. Det er værd at bemærke, at besparelsespotentialet i Stevns i 2013, således kun vedrører én (overordnet) forsørgelsesydelse: Kontanthjælp (inkl. Revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp). I det følgende gennemgås besparelsespotentialet for de enkelte forsørgelsesydelser. Som følge af den ændrede opgørelsesmetode vil besparelsespotentialet ikke blive sammenlignet med besparelsespotentialet i A-dagpenge: Her er angivet et besparelsespotentiale på -6,3 mio. kr. 17

18 Det betyder, at Stevns bruger færre penge på denne forsørgelsesydelse end rammevilkårene tilsiger. Kontanthjælp (inkl. Revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp): Her er angivet et besparelsespotentiale på 12,2 mio. kr. Det betyder, at Jobcenter Stevns dermed har et potentiale for at spare penge på denne forsørgelsesydelse. Sygedagpenge: Her er angivet et besparelsespotentiale på 5,7 mio. kr. Det betyder, at Stevns bruger færre penge på denne forsørgelsesydelse end rammevilkårene tilsiger. Permanente ydelser (Ledighedsydelse, Fleksjob og Førtidspension): Her er angivet et besparelsespotentiale på - 5,0 mio. kr. Det betyder, at Stevns bruger færre penge på denne forsørgelsesydelse end rammevilkårene tilsiger. Besparelsespotentiale i alt for Stevns: Her er angivet et besparelsespotentiale på 12,2 mio. kr. Sammenfatning: Overordnet angiver Besparelsespotentialet for Stevns for 2013, at indsatsen ift. at nedbringe udgifterne ift. beskæftigelsesområdet skal koncentreres om Kontanthjælp (inkl. Revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp). 18

19 4. Opfølgning på resultater og resultatkrav vedr. bevilling til ekstra virksomhedskonsulenter Resultatrevisionen skal indeholde en opfølgning på de mål og resultatkrav, der er opstillet for indsatsen ifm. tildelingen af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering, jf. bekendtgørelse nr af 18. november I dette afsnit følger Stevns kommunes plan for anvendelse af bevillingen med de overordnede mål for indsatsen og de konkrete resultatkrav. Bevillingen vedr. de ekstra midler til virksomhedsrettede konsulenter i perioden 15. september december I 2013 udgjorde bevillingen til Jobcenter Stevns i alt kr. Jobcenter Stevns har anvendt bevillingen ifm. ansættelse ultimo 2010 af 3 nye virksomhedskonsulenter, udover de 2, som i forvejen var ansat. Den 22. februar 2011 indsendte Jobcenter Stevns nedenstående konkrete kvantitative resultatmål for udvidelsen af andelen af personer i virksomhedsrettede tilbud for den 4-årige bevillingsperiode og de kvantitative milepæle for hvert enkelt af de 4 år. Milepælsplanen så således ud: Status Mål Mål Mål Målgruppe Navn Tilbudstype Sygedagpengemodtagere Offentligt Løntilskud Sygedagpengemodtagere Virksomhedspraktik (2.3) Kontanthjælpsmodtagere Virksomhedspraktik (undt. Virksomhedscentre) (2.3) Kontanthjælpsmodtagere Privat Løntilskud (2.3) Kontanthjælpsmodtagere Offentligt Løntilskud Dagpengemodtagere Virksomhedspraktik Dagpengemodtagere Offentligt Løntilskud Dagpengemodtagere Privat Løntilskud Forsikrede Voksenlærlingeforløb Ikke forsikrede Voksenlærlingeforløb 0 Alle Revalidering Virksomhedsrevalidering Alle Revalidering Løntilskud Kontanthjælpsmodtagere Virksomhedscentre Isbryderordningen Handicap Udsatte Unge Under 18 år Selvforsørgende personer tilmeldt (ingen forsørger) 0 - Personer omfattet af integrationslovgivningen Kilde: Tillæg til Stevns Kommunes Beskæftigelsesplan 2011 vedr. ekstra midler til virksomhedsrettede konsulenter. S. 37 i Beskæftigelsesplan 2011 Stevns Kommune. 19

20 I december 2013 nåede Jobcenter Stevns op på 200 virksomhedsrettede tilbud ifølge egen intern opgørelse. Dette var under det fastsatte mål på 235 personer pr. 15. september Årsagen hertil var bl.a. en udskiftning i gruppen af virksomhedskonsulenter og dermed faldende produktion i oplæringsperioden. 20

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2014 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2013 1 Indhold

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunen årligt udarbejde en

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 20 8. april 2014 2 Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund

Læs mere