Resultatrevision 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2011"

Transkript

1 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012

2 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. De første 4 mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren, mens de øvrige 2 mål er selvstændige mål for Faxe Kommune. Nedenfor er opsummeret ministermålene og selvstændige mål, samt resultater for Faxe Kommune efter december Indsatsområder Mål samt resultater af beskæftigelsesindsatsen i 2011 Mål 1 Arbejdskraftreserven Resultat Mål 2 Permanent offentlig forsørgelse Resultat Mål 3 Unge under 30 år Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses til 800 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på ca. 13 pct. fra december 2009 til december Arbejdskraftreserven er i december 2011 på 870 personer. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal fastholdes på et niveau svarende til 1878 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning på 1,1 %. I december 2011 var antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse på Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 550 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 1,3 % fra december 2009 til december Resultat I december 2011 var antallet af unge ydelsesmodtagere 626. Mål 4 Ikke-vestlige indvandrere Resultat Mål 5 Sygedagpenge Resultat Mål 6 Rettidighed Resultat Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 184 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 1,5 % fra december 2009 til december Antallet af personer på offentlig forsørgelse var i december 2011 på 221 personer. Antallet af sygedagpengesager over 26 uger reduceres med 12 % fra 247 sager i december 2009 til 220 i december Sager med forløb over 52 uger begrænses til 50 sager. Antallet af sygedagpengesager på over 26 uger er i december 2011 på 203. For sager over 52 uger er tallet i december 2011 på 76 sager. Jobcenter Faxe skal i 2011 være blandt de 10 bedste jobcentre i beskæftigelsesregionen m.h.t. rettidighed. Jobcenter Faxe er nr. 1 i den samlede rettidighedsmåling for december 2011 fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Resultatoversigt Forsørgelsesgrupper Jobklar - match Aktiveringsgrad a- dagpenge Aktiveringsgrad for jobklarer kontanthjælpsmodtagere Indsatsklar - match Aktiveringsgrad for indsatsklarer kontanthjælpsmodtagere Midlertidt passive - match Forrevalidering Introduktionsydelse Fleksjob Førtidspension Arbejdskraftreserven - Kommentarer til ministermål Resultat for Ministermål 1 for Kommentarer til indsatsen Permanent offentlig forsørgelse - kommentarer til ministermål Resultat for ministermål Kommentarer til indsatsen Unge under 30 år - kommentarer til ministermål Resultat for ministermål Kommentarer til indsatsen Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere kommentarer til ministermål Resultat for Ministermål Kommentarer til indsatsen Mål 5 - Selvstændigt mål for Faxe Nedbringelse af sygedagpengesager Sygedagpengesager over 26 uger Sygedagpengesager over 52 uger Resultat for lokalt mål Mål 6 - Rettidighed selvstændigt mål Faxe Kommune Resultat for lokalt mål Rettidighed sammenlignet med klyngen A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere Tillæg nr. 3 - Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Strategi for indsatsen Kvantitative måltal Mål Virksomhedsrettet aktivering - langtidsledighed Resultatmål Kommentarer til indsatsen Besparelsespotentiale Scorecard ministermål Bilag 1 Resultatoversigt for ministermålene for 2011fordelt på jobcentre... 34

4 4 1. Indledning Jobcenter Faxe udarbejder hvert år i lighed med de øvrige jobcentre en resultatrevision på baggrund af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i det forgangne år. Resultatrevisionen er sammen med beskæftigelsesplanen et de af værktøjer, der skal understøtte jobcentrets arbejde i den beskæftigelsespolitiske indsats. Hvor beskæftigelsesplanen udstikker målene for indsatsen, følger resultatrevisionen op på resultaterne i forhold til målsætningerne, der er fastsat i planen. Resultatrevisionen har derved til formål at give et samlet overblik over de opnåede resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Det skal derved give de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen et beslutningsgrundlag for de prioriteringer, der skal foretages i forbindelse med udarbejdelsen af næste års beskæftigelsesplan. Resultatrevisionen består overordnet af 3 tabeller, som er tilgængelige på De 3 tabeller består af en resultatoversigt, et scorecard for ministermålene og en oversigt over besparelsespotentialet. Der har tidligere også været et scorecard for rettidighed, men der er kommet nye målinger af opfyldelsen for minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud, og scorecard et er derfor ikke en del af resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen skal til høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd samt til behandling og godkendelse i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet. Center for Beskæftigelse & Omsorg og Jobcenter Faxe, april 2012

5 5 2. Resultatoversigt Resultatoversigten er opbygget omkring tre elementer, som jobcentret skal forholde sig til og kommentere på: Beskæftigelsesministerens 4 indsatsområder Udviklingen på forsørgelsesgrupper Indsatsen i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af rettidighed Struktur for Resultatrevisionen Udviklingen i forsørgelsesgrupperne sammenlignet med klyngens resultater. Resultaterne fremgår af resultatoversigten. Under gennemgangen af forsørgelsesgrupperne vil der ligeledes bliver set på aktiveringsgraden for match 1 og 2. De enkelte ministermål i forhold til de opnåede resultater for De selvstændige mål for Faxe Kommune Indsatsen i forhold til rettidighed, som er opstillet i resultatoversigten. Tllæg nr. 3 i Beskæftigelsesplanen for 2011 i forhold til den virksomhedsrettede indsats. Besparelsespotentialet Scorecard for ministermålene I forhold til Resultatoversigten, der vil fremgå af det følgende afsnit, sammenlignes Jobcenter Faxes resultater med jobcentre med samme rammevilkår den såkaldte klynge. Klyngebegrebet For at kunne sammenligne jobcentrene har man fra central side nedsat nogle klynger, der skulle være sammenlignelige i forhold til rammevilkårene. Faxe Kommune er i klynge med: Thisted, Lemvig, Varde, Vejen, Næstved og Køge.

6 6 Resultatoversigt - Faxe Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec

7 7 2.1 Forsørgelsesgrupper Ud over ministermålene består resultatrevisionen af en opgørelse over udviklingen i de forskellige ydelser fordelt på målgrupper i Jobklar - match 1 Der er samlet 1596 fuldtidspersoner i december 2011 i Faxe Kommune, der er i match 1. Dette er en nedgang på 4 pct. i forhold til Fordelt på fuldtidspersoner på de forskellige ydelsesgrupper er der i december 2011: 855 berørte personer på a-dagpenge, hvilket er et fald på 4 pct. i forhold til december Klyngens gennemsnit er en nedgang på 9 pct. og den bedste i klyngen har en reduktion på 19 pct. 269 på kontant- og starthjælpsområdet, hvilket er niveau som i dec Det bedste resultat i klyngen er en nedgang på 19 pct. 366 på sygedagpenge, hvilket er et fald på 13 pct. ift. december Det bedste resultat er en nedgang på 23 pct. ift er på revalidering, hvilket er en nedgang på 55 pct. Dette er bedre end den gennemsnitlige udvikling for klyngen i forhold til sidste år på 46 pct. 100 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Antallet af personer er steget med 39 pct. Dette er over gennemsnittet for klyngen, der er på 23 pct Aktiveringsgrad a- dagpenge Der har været en mindre stigning i aktiveringsgraden på 2 pct. i forhold til december Aktiveringsgraden er i december 2011 på 35 pct. for a-dagpengemodtagere, hvilket er 2 procentpoint mere end gennemsnittet for klyngen Aktiveringsgrad for jobklarer kontanthjælpsmodtagere Der har været et fald på 1 pct. ift. december 2010 for jobklarer kontanthjælpsmodtagere. Niveauet er i december 2011 på 39 pct., hvilket er lidt over gennemsnittet for klyngen Indsatsklar - match 2 I matchgruppe 2 er antallet af ledige steget med 11 pct., hvilket svarer til 620 berørte personer. Fordelt på fuldtidspersoner på de forskellige ydelsesgrupper er der i december 2011: 374 på kontant- og starthjælp i december 2011, hvilket er en stigning på 14 pct. ift Dette er lidt mere end gennemsnittet for klyngen. 88 på sygedagpenge, hvilket er en stigning på 23 pct. ift. sidste år. Klyngens gennemsnit er en del mindre med et fald på 8 pct.

8 8 35 på ledighedsydelse, hvilket er en stigning på 12 pct. Det bedste resultat er et fald på 20 pct Aktiveringsgrad for indsatsklarer kontanthjælpsmodtagere Der har været et fald i aktiveringsgraden på 1 pct. fra december 2010 til december 2011 i Faxe Kommune. Dette svarer til en aktiveringsgrad på 32 pct., hvilket er bedre end gennemsnittet for klyngen Midlertidt passive - match 3 Der er i alt 268 fuldtidspersoner i match 3, hvilket er et fald på 11 pct. i forhold til december Det bedste resultat i klyngen er på 25 pct. Fordelt på fuldtidspersoner på de forskellige ydelsesgrupper er der i december 2011: 118 på kontant- og starthjælp, hvilket er et fald på 11 pct. i forhold til dec Det bedste resultat i klyngen er et fald på 27 pct. 135 på sygedagpenge, hvilket er et fald på 15 pct. Den bedste udvikling er et fald på 28 pct. i klyngen. Gennemsnittet er på 8 pct. 15 på ledighedsydelse, svarende til en stigning på 67 pct.gennemsnittet for klyngen er en stigning på 10 pct Forrevalidering Der er i december fuldtidspersoner på forrevalidering i Faxe Kommune, hvilket svarer til et fald på 30 pct. ift. december Det bedste resultat i klyngen er et fald på 74 pct Introduktionsydelse Der er i december fuldtidspersoner på introduktionsydelse, hvilket svarer til en stigning på 3 pct. ift. dec Gennemsnittet for klyngen er en stigning på 23 pct Fleksjob Der har været et fald på 2 pct. fra december 2010 til dec på antallet af fuldtidspersoner i fleksjob forløb. Det bedste resultat er et fald på 9 pct. i klyngen. Det kan dog diskuteres, hvor positivt et fald i antallet af fleksjobforløb er både for borgeren og jobcentret. Et fald i antallet af fleksjobforløb vil alt andet lige give en stigning i antallet af personer på ledighedsydelse, hvilket ikke kan tolkes som en positiv udvikling. Faxe Kommune har derfor i 2011 ikke kun fokuseret på antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse herunder fleksjob, men i lige så høj grad på tilgangen til permanent offentlig forsørgelse.

9 Førtidspension Der har været et fald fra december 2010 til dec i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Faldet er på 4 pct., hvilket er bedre end klyngens bedste resultat ift. sidste år. Som ved fleksjob er det dog et noget relativt begreb at tale om positiv/negativ udvikling i forhold til antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Der har derfor i forhold til denne forsørgelsesgruppe i lighed med fleksjob og ledighedsydelse været fokus på tilgangen til ydelsen i Faxe Kommune.

10 Arbejdskraftreserven - Kommentarer til ministermål 1 Der har været en stigning i arbejdskraftreserven på 4 pct. fra december 2010 til december 2011 i Faxe Kommune. Opdelt på andelen af ydelsesgrupper er det på kontanthjælpsområdet, der har været den største stigning med en negativ udvikling på 6 pct. mod 3 pct. for a- dagpengemodtagere. Til sammenligning har det jobcenter i klyngen, der har klaret sig bedst haft en nedgang på 19 pct. i reserven. Det bedste resultat i klyngen står Thisted 1 for med en nedgang på 21 pct. a-dagpenge og 9 pct. for kontant- og starthjælpsmodtagerne i forhold til sidste år Resultat for Ministermål 1 for 2011 Ministermål 1 - arb.kraftreserven Udgangspkt. Dec Resultat for Dec Måltal for ultimo 2011 Arbejdskraftreserven Faxe Kommune når ikke det ønskede mål for arbejdskraftreserven for december 2011 og overskrider mållet med 70 fuldtidspersoner. Den samlede arbejdskraftreserve i december 2011 er på 870 fuldtidspersoner. Figur 1 Udviklingen i arbejdskraftreserven fra dec til dec fordelt på ydelsesgrupper 1200 I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Kilde: jobindsats.dk, Ministermål arbejdskraftreserven, opdateret marts 2012 Som det ses af ovenstående graf, er arbejdskraftreserven stigende i vinterperioden og faldende hen over forår og sommer, hvilket følger en generel tendens for ledigheden i Faxe Kommune. De 1 Jobindsats.dk, Resultatoversigt for Thisted

11 11 store udsving ses i forhold til de a-kasser med tilknytning til byggesektoren. Der har været en stigende tendens fra efteråret 2010 og til marts 2011, hvorefter niveuet er faldende. Det er dog tydeligt, at niveauet er en del højere end det forventede, da måltallet blev fastsat i foråret På daværende tidspunkt var forventningerne, at der ville ske en forbedring af arbejdsmarkedssitutionen i løbet af 2011 og Det er særligt fra november 2011 til december 2011, at der sker en stigning, der forhindrer Jobcenter Faxe i at nå det ønskede mål om højeste 800 fuldtidspersoner i arbejdsstyrken. I november 2011 var resultatet på 816 fuldtidspersoner mod 870 i december I forhold til ydelsesgrupper, så er det a-dagpengemodtagerne, der står for stigningen i arbejdskraftreserven. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er stabilt igennem hele perioden Kommentarer til indsatsen I forhold til den udvikling, der har været i arbejdskraftreserven fra december 2009 til december 2011 er Jobcenter Faxe meget opmærksom på den udvikling, der er sket på området og har stor fokus på at reducere tilgangen til arbejdskraftreserven mest muligt, blandt andet ved at give en så tidlige indsats til flest muligt. Jobcenter Faxe har endvidere ansøgt om Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland om midler under puljen til jobrettet opkvalificering af langtidsledige i 2012 for at nå gruppen af unge ufaglærte.

12 Permanent offentlig forsørgelse - kommentarer til ministermål 2 Det andet ministermål retter fokus mod at begrænse antallet af personer på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Dette mål er opstillet for at undgå, at der parkeres borgere, herunder borgere med handicap, på permanent offentlig forsørgelse. Ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanent forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal fastholdes på et niveau svarende til 1878 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en stigning på 1,1 %. Der har været et forholdsvist stabilt antal af borgere på offentlig forsørgelse. Det er dog væsentligt at begrænse antallet mest muligt, således at der ikke sker en stigning i området som følge af den stigende ledighed. Ministermålet ligger op til, at antallet på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension skal begrænses mest muligt. I forhold til klyngen klarer Faxe Kommune sig positivt med en en nedgang på 1 pct. i forhold til december 2010, samt et fald i tilgangen til permanent offentlige forsørgelse på 17 pct. ift. december 2010, hvilket er en del bedre end gennemsnittet for klyngen, hvor der har været en stigning på 9 pct. Figur 2 Udviklingen i ministermål 2 december 2009 til december Kilde: jobindsats.dk ministermål 2, opdateret 7.februar 2012 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 Måltal for 2011 = 1878 Resultat 2011 = 1832 dec-11

13 13 Som det ses af figuren, er antallet af fuldtidsledige stabilt i forhold til ministermål 2. Tendensen ses fra december 2009 og frem til december Figur 3 Udviklingen i ministermål 2 fordelt på ydelsesgrupper, december 2009 til december 2011 Fleksjob og Ledighedsydelse Førtidspension dec-09 jan-10 Kilde: jobindsats.dk ministermål 2, opdateret 7.februar 2012 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Både ydelsesgrupperne fleksjob & ledighedsydelse og førtidspension er på et stabilt niveau i Faxe Kommune i 2010 og ind i I 4. kvartal ses der er et mindre fald i antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Resultat for ministermål 2 Ministermål 2 Udgangspkt. Dec Resultat for Dec-11 Måltal for ultimo 2011 Antal fuldtidspersoner Som det ses af resultat for december 2011, er måltallet på højst 1878 personer på permanent offentlig forsørgelse blevet indfriet for ministermålet med et resultat på fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse i Faxe Kommune ved udgangen af 2011.

14 Kommentarer til indsatsen Faxe Kommune vil fortsat have fokus på dette område i Indsatsen i Faxe Kommune har også i 2011 været rettet i mod tilgangen til ydelserne indenfor permanent offentlig forsørgelse, som den beskæftigelsespolitiske indsats også er rettet mod i Blandt andet har Faxe Kommune vedtaget en tværgående inkluderende beskæftigelsesindsats i første halvår af Dette indebærer blandt andet, at der løbende bliver drøftet, om Faxe Kommune har de rette tilbud til den svagere gruppe af borgere, der ligeledes ønskes inkluderet på arbejdsmarkedet både i forhold til de borgere, der allerede er på permanent offentlig forsørgelse, men ligeledes i forhold til de borgere, der er i fare for at blive marginaliseret.

15 Unge under 30 år - kommentarer til ministermål 3 Dette mål har været en del af de beskæftigelsespolitiske mål de seneste år. Der er dog en ændring i forhold til tidligere, da målet nu gælder alle ydelsesgrupper og ikke som tidligere kun a- dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Der er udmeldt følgende ministermål for ungeområdet, og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2011: Ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 550 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 1,3 % fra december 2009 til december Betegnelsen unge ydelsesmodtagere dækker som sagt over samtlige ydelsesformer. Det vil sige a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse, revalidering, forrevalidering, fleksjob, førtidspension og sygedagpenge. Faxe Kommune har haft et mindre fald i forhold til december 2010 på 1 pct., hvilket svarer til gennemsnittet for klyngen. Figur 4: Udviklingen i ministermål 3 - unge under 30 år, december 2009 til december Måltal for 2011 = 550 Resultat 2011 = dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Kilde: jobindsats.dk ministermål 3, opdateret 7.februar 2012 Ovenstående figur illustrerer udviklingen i ministermål 3 i 2011 for ledige unge mellem 18 og 29 år - i forhold til, det samlede antal af unge på offentlig forsørgelse. Der er siden september 2010 sket en

16 16 stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere. Et svag fald ses fra foråret og henover foråret, men fra sommeren 2011 er tendensen svagt stigende frem mod december Tabel 1: Udviklingen i alle ydelsesgrupper december 2010 til december 2011 dec- 10 jan- 11 feb- 11 mar- 11 apr- 11 maj- 11 jun- 11 jul- 11 aug- 11 sep- 11 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Starthjælp Revalidering Forrevalidering Introduktionsydelse Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Kilde: jobindsats.dk ministermål 3, opdateret 7.februar 2012 Ser vi på fordelingen på ydelsesgrupper, er den største gruppe kontanthjælpsmodtagere efterfulgt af a-dagpengemodtagere. Fra juli 2011 og frem til december bevæger niveauet sig mellem 615 og op til 628. Der er i denne periode ikke markante udsving i forhold til ungeledigheden i Faxe Kommune. okt- 11 nov- 11 dec Resultat for ministermål 3 Ministermål 3: Unge under 30 år Udgangspkt. Dec Resultat Dec-11 Måltal for ultimo 2011 Ydelsesgrupper i alt Det var forventet, at der kun ville ske en svag stigning i forhold til udgangspunktet for december 2009 på 543 til 550 personer, svarende til en stigning på 1,3 %. Antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år har i 2010 derimod været stigende til et niveau, der er markant højere end måltallet for ministermål 3 for Sammenlignes niveauet for ungeledigheden i december 2010 med selvsamme i december 2011, er niveauet stort set identisk. Det forventede måltal på højest 550 fuldtidsledige under 30 år ved udgangen af 2011 er derfor ikke indfriet.

17 Kommentarer til indsatsen Ungeledigheden er til stadighed en stor udfordring i Faxe Kommune. Der er derfor ekstra fokus på dette område. Blandt andet er der fra politisk side bevilliget 2 jobkonsulenter ekstra til jobcentret, der i en midlertidig periode skal være med til at styrke indsatsen overfor de unge ledige. I august 2012 åbner der et ungdomsuddannelsescampus i Haslev som en del af indsatsen for at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. Jobcenter Faxe har siden 4. kvartal af 2011 arbejdet med et projekt bevilliget af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, der ligeledes skal hjælpe flere unge i uddannelse. Der arbejdes i projektet tværgående med uddannelsesinstitutionerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, VUC Storstrøm og Jobcenter Faxe omkring de udfordringer Faxe Kommune står overfor i forhold til ungeledigheden og et lavt uddannelsesniveau. De Lokale Beskæftigelsesråd i Faxe, Sorø & Ringsted har desuden i samarbejde bevilliget midler til en ungekampagne målrettet flere praktikpladser. Kampagnen har været afviklet i 2. halvår af 2011.

18 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere kommentarer til ministermål 4 Der er udmeldt følgende ministermål for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2011: Ministermål 4: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 184 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 1,5 % fra december 2009 til december Der er forholdsvis få borgere med ikke-vestlig baggrund i Faxe Kommune ca. 617 personer i Af dem er det en lille andel, der er på offentlig forsørgelse set i forhold til landsgennemsnittet. Der har dog været en stigning i forhold til december 2010 på 6 pct., hvilket er 1 procentpoint mere end klyngens gennemsnit. Figur 5 Udviklingen i ministermål 4 på alle ydelsesgrupper 250 Mål for 2011= dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Kilde: jobindsats.dk ministermål 4, opdaterede 7.februar Kilde: jobindsats, herkomst 2010

19 19 Som det ses af grafen, har antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere været stadigt stigende siden december 2010 til et niveau, der er en del højere end de forventede 184 personer. I december 2011 er resultatet på 221 personer. Figur 6 Udviklingen i ydelsesgrupper mål 4 70 A-dagpenge Kontanthjælp Starthjælp Revalidering Forrevalidering Introduktionsydelse Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension dec-09 jan-10 Kilde: jobindsats.dk ministermål 4, opdateret 7.februar 2012 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Ser vi nærmere på de enkelte ydelsesgrupper fordelt på ministermålet, er det introduktionsydelse, der har været stigende, hvilket skyldes et højere antal af integranter i Faxe Kommune end forventet. Derudover stiger både a-dagpenge og sygedagpenge i løbet af sidste halvår af De øvrige ydelsesgrupper er forholdsvis stabile Resultat for Ministermål 4 Mål 4: Ikke-vestlige Udgangspkt. For Dec 2009 Resultat for Dec-11 Måltal for ultimo 2011 Fuldtidsledige

20 20 Måltallet for ultimo 2011er på højest 184 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Som det kan ses af udviklingen for ministermålet for Faxe Kommune, er det forventede resultatet for udgangen af 2011 ikke indfriet på dette ministermål Kommentarer til indsatsen Faxe Kommune har ligget forholdsvist stabilt i forhold til antallet af ledige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Der har dog været en stigning fra 2009 til 2011, som der bør rettes mere fokus på, således at den udvikling der er set fra 2009 til 2011 ikke udvikler sig til et problem i Faxe Kommune. Der er i Faxe Kommune taget initiativ til at udarbejde en medborgerskabspolitik, der blandt andet vil forholde sig til integrationen af medborgere fra ikke-vestlige lande.

21 Mål 5 - Selvstændigt mål for Faxe Nedbringelse af sygedagpengesager Der er i 2011 ikke udmeldt ministermål for sygedagpengeområdet. Faxe Kommune har gennem hele 2010 haft stor fokus på at reducere antallet af sygedagpengesager og med stor succes. Faxe Kommune har valgt at beholde dette tidligere ministermål som et selvstændigt mål for kommunen for fortsat at have ekstra fokus på denne ydelse og begrænse tilgangen mest muligt. Der er derfor besluttet følgende selvstændige mål for 2011 på området: Mål 5: Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager lokalt mål for Faxe Kommune. Jobcenter Faxes mål: Antallet af sygedagpengesager over 26 uger reduceres med 12 % fra 247 sager i december 2009 til 220 i december Sager med forløb over 52 uger fastholdes på 50 sager Sygedagpengesager over 26 uger Antallet af sygedagpengesager over 26 uger er hentet fra jobindsats.dk. Der kan være usikkerhed omkring tallene i op til 2-3 måneder på grund af det registreringsefterslæb, der kan forekomme på området qua den indberetningsperiode, som arbejdsgiver har til kommunen. I nedenstående tabel er opgivet tallene frem til december 2011 de seneste par måneders tal, skal som før nævnt tages med et vist forbehold. Figur 7 Udviklingen i sager over 26 uger januar 2011 til december Mål for 2011 = 220 Resultat 2011 = jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Kilde: jobindsats.dk, tidligere ministermål 2, opdateret 7.februar 2012

22 22 Som det ses af tabellen, har antallet af sager over 26 uger bevæget sig omkring 210 til 220 sager pr. måned. Der har været et fald fra september til november Det selvstændige mål for Faxe Kommune er indfriet ved udgangen af 2011 med et resultat på 203 sager over 26 uger Sygedagpengesager over 52 uger 3 Ud over nedbringelse af sager over 26 uger, er det også et mål for Faxe Kommune at få nedbragt antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Figur 8 Antallet af personer med sager over 52 uger, Mål for 2011 = 50 Resultat 2011 = apr Kilde: KMD Opus, opdateret april Antallet af sager over 52 uger har været jævnt faldende i Fra december 2010 til maj 2011 er niveauet af sager forholdsvist stabilt omkring 70 sager pr. måned. Fra juni til august 2011 sker der et fald i antallet af sager, der når helt ned på 58 sager i juli Antallet af sager er i december 2011 steget til 76 sager. 3 Data fra jobindsats.dk og KMD Opus vedr. sygedagpenge opgøres forskelligt i de to systemer og er derfor ikke direkte sammenligelige. Jobindsats.dk opgøres i antal sygedagpengeforløb. KMD Opus opgøres i antal sygedagpengesager, dvs. i antal cpr.nr.

23 Resultat for lokalt mål 5 Lokalt mål - sygedagpenge Udgangspkt. Dec Resultat Dec Måltal for ultimo 2011 Sager over 26 uger Sager over 52 uger Som det ses af resultat for december for sager over 26 uger, er målet indfriet for For målet på sager over 52 uger har der været en stigning i antallet af sager, således at resultatet for december 2011 er 76 sager mod et måltal på 50 sager. Dette mål er således ikke indfriet for 2011.

24 Mål 6 - Rettidighed selvstændigt mål Faxe Kommune Et af de forhold, der kan være medvirkende til at få ledige hurtigere i selvforsørgelse, er ved at afholde job - og cv samtaler rettidigt, samt at aktive tilbud gives rettidigt. Jobcenter Faxe ligger generelt i den pæne ende mht. rettidighed, og det er ambitionen, at rettidighed ikke skal være noget, der fylder, men bare er der. Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for rettidighed for 2011: Selvstændigt mål for rettidighed Jobcenter Faxe skal i 2011 være blandt de 10 bedste jobcentre i beskæftigelsesregionen m.h.t. rettidighed Det kan diskuteres hvilke målinger, der skal benyttes til at vurdere resultatet af dette mål, og hvordan man i det hele taget kan måle Jobcenter Faxes placering i forhold til de øvrige jobcentre. Ser vi på Jobcenter Faxes placering i forhold til målet, må der tages afsæt i en samlet opgørelse, der både indeholder manglende rettidighed for a-dagpenge og kontant & starthjælp. Der benyttes derfor de månedlige opgørelser over manglende indsats til tiden, der udsendes af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Rettidighed måles fra 2011 i manglende rettidighed/indsats. Det vil sige, at de data, der trækkes, er udregnet efter, hvor mange jobsamtaler og aktive tilbud, der ikke er blevet afholdt til tiden.

25 25 Tabel 2: Oversigt over manglende indsats til tiden i Østdanmark, december 2011 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, januar 2012.

26 26 Faxe Kommune klarer sig godt på jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere. Der var i december 2011 kun en manglende rettidighed på jobsamtaler på 1,5 % og på aktive tilbud på 4,2%. Udfordringen er placeret på kontanthjælpsområdet i forhold til aktive tilbud, hvor der er en manglende rettidighed på 9 %. På jobsamtaler med kontanthjælpsmodtagere er der en manglende rettidighed på 2,2 %. Faxe Kommune er på en samlet 1. plads i december 2011 ifølge oversigten. Faxes resultater på rettidighed er dog samlet set bedst forhold til de øvrige jobcentre i Beskæftigelsesregionen Resultat for lokalt mål 6 Selvstændigt mål 6: Udgangspkt. Jan Resultat Dec-11 Måltal for ultimo 2011 Placering i forhold til de øvrige Nr. 8 Nr. 1 Blandt de 10. bedste jobcentre i beskæftigelsesregionen Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Det selvstændige mål for Jobcenter Faxe om at være blandt de 10. bedste på rettidighed er indfriet i forhold til den samlede oversigt for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Rettidighed sammenlignet med klyngen I forhold til Resultatrevisionen skal rettidigheden ligeledes sammenlignes med klyngens resultater, så hvor der i det foregående er set på rettidigheden i forhold til Østdanmarks resultater, ses der i det følgende på resultaterne sammenlignet med klyngens resultater. Der er fra august 2010 kommet nye rettidighedsmålinger. Det er derfor ikke længere muligt at benytte scorecard for rettidighed fra jobindsats.dk. Der er derfor trukket tal for klyngen på jobindsats. dk for for a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere på minimumskravene til aktive tilbud og jobsamtaler. Resultaterne på rettidighed fremgår ligeledes af Resultatoversigten først i Resultatrevisionen A-dagpengemodtagere I det følgende er opstillet manglende aktive tilbud til a-dagpenge modtagere. Til sammenligning er indsat de øvrige jobcentre i Faxes klynge: Køge, Lemvig, Næstved, Thisted, Varde & Vejen. Tabel 3 Aktive tilbud for a-dagpengemodtagere December 2011 Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen Antal personer omfattet af aktive tilbud Antal personer der mangler et aktivt tilbud Andel personer der mangler et aktivt tilbud 4,6 7 6,9 10,3 9,7 5,9 5,7 Kilde: jobindsats.dk, seneste opdatering d.27. marts 2012

27 27 Som det ses af tabellen, er det Jobcenter Faxe, der klarer sig bedst sammenlignet med klyngen. Andelen af personer, der mangler et aktivt tilbud er i december 2011 på 4,6 pct. i Faxe, hvilket svarer til 44 personer, der ikke mangler at få et aktivt tilbud til tiden. Der vil sige, at der er 915 personer ud af de 959, der har fået et aktivt tilbud af a-dagpengemodtagerne. Tabel 4 Kontaktforløb for a-dagpengemodtagere December 2011 Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen Antal personer omfattet af kontaktforløb Antal personer der mangler en jobsamtale Andel personer der mangler en jobsamtale 1,5 8,6 4,3 6,1 2,3 4,8 2,9 Kilde: jobindsats.dk, seneste opdatering d.27. marts 2012 Som det ses af tabellen manglende jobsamtaler, er Faxe igen det jobcenter med det laveste niveau på manglende rettidighed. I forhold til a-dagpengemodtagere var der 14 personer, der ikke nåede at få deres jobsamtale til rette tid. Dette svarer til 1,5 pct. af de 963 personer, der er i kontaktforløb i december 2011 i Faxe Kommune Kontant- og starthjælpsmodtagere Tabel 5 Aktive tilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere December 2011 Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen Antal personer omfattet af aktive tilbud Antal personer der mangler et aktivt tilbud Andel personer der mangler et aktivt tilbud 8,8 7,2 5,5 9,6 18,1 14,1 14,5 Kilde: jobindsats.dk, seneste opdatering d.27. marts 2012 Faxe Kommune klarer sig generelt lidt dårligere på rettidigheden i forhold til kontanthjælpsmodtagere. Der har gennem 2011 været stor fokus på dette område blandt med afsæt i det selvstændige mål for Faxe Kommune omkring rettidigheden i beskæftigelsesplanen for Dette er ligeledes et mål for I december 2011 var der 46 personer på kontanthjælp, der manglede et aktivt tilbud. Dette svarer til 8,8 pct. ud af de 525, der er omfattet af tilbuddet. Tabel 6 Kontanthjælp for kontanthjælp og starthjælpsmodtagere December 2011 Faxe Køge Lemvig Næstved Thisted Varde Vejen Antal personer omfattet af kontaktforløb Antal personer der mangler en jobsamtale Andel personer der mangler en jobsamtale 2,3 6,2 0,6 4,4 7 4,2 5 Kilde: jobindsats.dk, seneste opdatering d.27. marts 2012 Sammenlignet med klyngen klarer Faxe Kommune sig godt. Det er kun Lemvig, der formår at have færre manglende jobsamtaler end Faxe. I december 2011 er der 15 personer, der ikke har nået at

28 28 få deres jobsamtale til rette tid. Det svarer til 2,3 pct. ud af de 644 personer, der er omfattet af kontaktforløb.

29 29 3. Tillæg nr. 3 - Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Jobcenter Faxe har på baggrund af Beskæftigelsesministeriets initiativ "Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed" modtaget midler til ansættelse af en ekstra virksomhedskonsulent fra udgangen af 2010 til udgangen af Bevillingen er fordelt i forhold til Jobcentrets relative andel af dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Faxe Kommune har modtaget kr som del i bevillingen. Midlerne skal anvendes til ansættelse af en virksomhedskonsulent, der kan hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede aktive tilbud Strategi for indsatsen Jobcenter Faxe har valgt at rette indsatsen mod kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Matchgruppe 2 er typisk den gruppe af ledige, der har størst risiko for at blive langtidsledige. Indsatsen vil blive fordelt på opsøgende virksomhedskontakter samt virksomhedsrettet aktivering. Målet er at få skabt et øget antal pladser til virksomhedsrettet aktivering af matchgruppe 2. Det vurderes, at ansættelsen af en ekstra virksomhedskonsulent vil styrke den virksomhedsrettede indsats for borgere, som er langtidsledige eller er i risiko for langtidsledighed Kvantitative måltal Det er målet, at der samlet set vil være næsten en fordobling af antallet af virksomhedsrettede pladser over den 4 årige bevillingsperiode fra 50 personer i september 2010 til 95 personer i december Mål Virksomhedsrettet aktivering - langtidsledighed Der skal for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (langtidsledighed) skabes 95 pladser i virksomhedsrettet forløb i december 2013, svarende til en stigning på 90 % i bevillingsperioden (fra oktober 2010 til december 2013).

30 30 I forhold til den ekstra virksomhedsrettede indsats er der blevet fastsat følgende mål for bevillingsperioden for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2: Resultatmål 2011 Resultatmål Status for december 2011 Måltal 2011 Måltal 2012 Måltal 2013 Antal personer Kilde: jobindsats.dk, Opdateret februar 2012 Figur 9 Udvikling og mål for Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Antal aktiverede Kilde: jobindsats.dk, opdateret 7.februar 2012 Mål 2011 = 75 Mål 2012 = 85 Mål 2013 = 95 januar 2011 februar 2011 marts 2011 april 2011 maj 2011 juni 2011 juli 2011 august 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 december 2011 januar 2012 februar 2012 marts 2012 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 august 2012 september 2012 oktober 2012 november 2012 december 2012 januar 2013 februar 2013 marts 2013 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 august 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december 2013 Målet for 2011 er en aktivering af 75 personer (ikke fuldtidspersoner) i match 2 ultimo I december 2011 er resultatet på 64 personer og målet er derfor ikke indfriet for Kommentarer til indsatsen Der vil fortsat være fokus på at nå målet i 2013 med at skabe 95 pladser til virksomhedsrettet aktivering for borgere i match 2. For at styrke indsatsen har jobcentret siden 2010 benyttet virksomhedscentre som led i den målrettet aktivering for borgere i match 2. Jobcentret har haft god erfaring med denne model i kombination med virksomhedsrettet aktivering med andre virksomheder uden virksomhedscenteraftale for samme målgruppe. 4 Ikke fuldtidspersoner

31 31 Jobcenteret har i dag indgået 6 aftaler med virksomheder, hvor der er oprettet et virksomhedscenter med i alt 17 pladser. Pladserne omhandler arbejdsfunktioner indenfor: Pleje, rengøring, butik, lager, pædagogisk område, køkken, ejendomsservice, produktion, grønne områder. Der arbejdes fremadrettet på at oprette nye centre, som matcher de aktuelle behov, der vil bl.a. være indenfor bl.a. detail, lager og rengøring.

32 32 4. Besparelsespotentiale Data opdateret den Besparelsespotentiale - Faxe Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,83 3, ,2 Kontanthjælp 3,51 3, ,0 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,64 0, ,9 Sygedagpenge 2,53 2, ,9 Ledighedsydelse 0,59 0, ,4 Fleksjob 1,54 1, ,7 Førtidspension 5,94 7, ,7 I alt 18,58 18, ,2 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Skemaet viser Faxe Kommunes mulige besparelsespotentiale ud fra en sammenligning med de andre kommuner i klyngen. Besparelsespotentialet bliver genereret på baggrund af en sammenligning med den kommune, der klarer sig bedst indenfor et givent ydelsesområdet. Det negative besparelsespotentiale er de områder, hvor kommunen klarer sig godt i forhold til klyngen. Der ses f.eks. et negativt besparelsespotentiale på 20,7 mio. kr. i forhold til klyngen, hvilket ifølge oversigten betyder, at Faxe Kommune klarer sig meget bedre end de øvrige kommuner i klyngen. Ligeledes klarer Faxe Kommune sig positivt i forhold til klyngen på fleksjob, ledighedsydelse og sygedagpenge. Det er således de grupper, der er under målet permanent offentlig forsørgelse samt sygedagpenge, at Faxe Kommune formår at bremse udviklingen i. Hvorimod der er en negativ udvikling på a-dagpenge, kontanthjælp og revalidering herunder forrevalidering. Ser vi på antallet af fuldtidspersoner på ydelserne i pct. af befolkningen har Faxe Kommune 18,58 pct. sammenlignet med klyngen, der har et gennemsnit på 18,75 pct.

33 33 5. Scorecard ministermål Data opdateret den 07/02/2012 Scorecard - Faxe Ministerens mål Arbejdskraftreserven Dec 2011 Personer på permanen te forsørgelsesordninger Dec 2011 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Dec 2011 Ikkevestlige indvandrere o g efterkommere på offen tlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Udvikling i ft. samme måned året før, p ct. Antal fuldtidspersoner Udvikling i ft. samme måned året før, p ct. Antal fuldtidspersoner Udvikling i ft. samme måned året før, p ct. Antal fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling i ft. samme måned året før, p ct. Thisted , , , ,9 1 Lemvig 350-2, , ,3 75-0,8 2 Vejen 697-7, , , ,3 3 Varde , , , ,0 4 Faxe 870 4, , , ,4 5 Køge , , , ,3 6 Næstved , , , ,4 7 Hele klyngen , , , ,9. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering Skemaet Scorecard ministermål viser det seneste års udvikling indenfor de tre ministermål for jobcentret og altså ikke i forhold til målsætningen. Samlet set er Faxe på en 5. plads i klyngen af sammenlignelige jobcentre. Det er især stigningen i arbejdskraftreserven og antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, der i forhold til klyngens resultater er en udfordring for Faxe Kommune. Thisted har fra 2010 til 2011 haft en nedgang på 18 pct. i arbejdskraftreserven, hvilket er det bedste resultat i klyngen. De jyske kommuner i klyngen klarer sig bedre i forhold til arbejdskraftreserven end de sjællandske kommuner. I forhold til de øvrige mål er der ikke nogen bemærkelsesværdig forskel mellem den jyske og sjællandske del af klyngen.

34 34 Bilag 1 Resultatoversigt for ministermålene for 2011fordelt på jobcentre

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 20 17-04-2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget i alt 7 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. De

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 20 8. april 2014 2 Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere