Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked"

Transkript

1 Specialeafhandling for Cand. Merc sudie Erhvervsøkonomisk insiu Forfaere: Anne Kvis Nielsen Jan Furbo Fuglsang Pedersen Vejleder: Tom Engsed Udviklingen i boligomkosninger, efficiensanalyse sam udbuds- og priselasicie på de Københavnske boligmarked - Ved esimering af user-cos, auoregressive efficiensmodeller sam dynamiske elasiciesmodeller Handelshøjskolen, Aarhus Universie

2 1. Baggrund for Hovedopgave Problemformulering Valg af videnskabelig meode User-cos begrebe af Miles (1994) Transakionsmodel af Andrew & Meen (2003) Udbuds- og priselasiciesmodel af Saks (2005) Daamaeriale Afgrænsning User-cos Udledning af user-cos begrebe Udviklingen i de københavnske boligmarked Definiion af køberne på de københavnske boligmarked Inpu variable il user-cos Egenkapial Egenkapialens forrenning Egenkapialens alernaiv rene Marginalskaesas for posiiv neokapialindkoms Den anvende lånerene i User-cos Skaefradragsreen Drif, vedligeholdelse og adminisraions omkosninger Afskrivningsrae på københavnske boliger Grundskyld Ejendomsværdiska Handelsomkosninger i forbindelse med ejerboligskife Forvene prissigningsak på boliger Beregning af User-cos Andre mulige prissigningsforvenninger User-cos og nominelle prissigninger User-cos og likvidie Kriik af User-cos Perspekivering af user-cos Korrelaionsmodel af Andrew, M. & Meen, G. (2003) Andrew & Meen modellen De korreke mål for ubalancen på boligmarkede - Ledighedsraen Livscyklus eori De implicie huslejeniveau Esimaion af ubalancen på boligmarkede Coinegraionsmodellen/ ubalance esimaion Afsni om variable Vægede disponible familieindkoms (ry) Anal Husholdninger (hh) Anal boliger (h) Formue indkoms variablen (w) User Cos Variablen (rr) Wsh variablen Klassiske OLS forudsæninger Tes for heeroskedasicie Tidsvarierende varians (auokorrelaion) H* esimaion i forbindelse med parcelhuse

3 3.7.1 H* esimaion i forbindelse med ejerlejligheder Esimaion af residualer i forbindelse med parcelhuse Uni roo Uni roo es af residuale i H* esimaionen for parcelhuse Ubalancen Definiion af efficiens Hypoeseesning af efficiens i den svage form Uni roo es på ransakionsmodellen Resulaer fra Transakionsmodellen Parceller Ejerlejligheder Konklusion på parcelhus- og ejerlejlighedsmarkede Kriik il analysens konklusion Modelkriik Teoreiske forklaringer på prisilpasningsprocessen på boligmarkede Saks dynamiske 3 variable model Saks ligningssysem Bindeledene mellem arbejds- og boligmarkede i den dynamiske model Dynamikken i modellen ved e arbejdseferspørgselschok Langidseffeker Opdeling af Danmark i områder Beskrivelse af Variable il modellen Præliminær analyse Reguleringens effek på boligudbud sam -priser Reguleringsvariablen Opdeling mellem regulerede og ikke-regulering områder Pris- og udbudselasicieen ved e øge arbejdseferspørgselschok Delkonklusion på præliminære undersøgelser Forklaring Klassiske forudsæninger for den dynamiske model Heeroskedasicie Auokorrelaion Anagelser om saionarie Konklusioner og resulaer Forolkning af Dela Forolkning af Tea Forolkning af Bea og Gamma Opsummering af København Sammenligning af idligere resulaer Perspekivering af resulaerne den dynamiske model Amerikanske resulaer Modelkriik af Saks dynamiske model Konklusion Konklusion på user-cos Konklusion på efficiensanalysen af de københavnske boligmarked Konklusion for Saks pris- og udbudsmodel Opsummering af opgavens delkonklusioner

4 English summery The Danish real esae marke has recenly been presened as one of he mos overvalued markes in Europe by he inernaional organizaion OECD. The real esae prices on he Danish marke has more han doubled in he las 15 years and even rebled in Copenhagen. Wheher he boom in house prices can be explained by lower expendiures (ineres rae, axes ec.), marke inefficiency or specific fundamenals is he scope of he hesis. Since he fases developmen has been on he Copenhagen real esae marke, he scope in he hesis will be based on his marke. The mehod used o analyze house expendiures lies wihin he user-cos mehodology. This mehodology is widely used for esimaing he cos of occupying a house. Dealing wih he issue of efficien housing markes for Copenhagen real esae marke, he scope is wheher he marke is informaional efficien wih regards o price- and ransacional informaion. The las issue in his hesis deals wih he mechanisms of price- and supply adjusmens. The paper is going o answer how oday prices on he housing marke can be explained wihin he framework of regulaion on building expansions and he dynamics wihin he housing- and labor markes during he years from 1991 o During he years from 1987 o 2006 i has become more expensive o own and hold houses and flas. User-cos on houses and flas in Copenhagen has risen seadily during he las 19 years. Acually, user-cos has risen a an average real rae of approximaely 5.4 % each year during he menioned period. The growh rae includes boh houses and flas. The rise in user-cos can parly be aribued lower ineres raes and lower real ax raes on housing. The lower ax deducions on capial loose has had an opposie effec on user-cos, hough. Oher parameers, like higher employee raes and salary, has o be included o explain he oal effecs of he rise in user-cos. Anoher hing is ha he rise in user-cos can be a naural cause of he very low price level in The rise in user-cos primarily arises from wo periods saring from he fourh quarer of 1998 o he second quarer of 2001 and again from he second quarer of 2005 o he hird quarer of These wo periods colludes wih he reducion of ax deducions on capial loose and he inroducion of loans wihou he 3

5 obligaion o pay morgages. Though, i srikes ones mind how come hese wo evens don reduce he housing prices immediaely bu has an effec on prices wih an approximaely wo years lag. Considered in isolaion, he fac, ha changes in prices and urn-over raes on Copenhagen houses and flas from he previously quarer unil oday does no affec he imbalance on he housing markes, indicaes marke efficiency. This conclusion is moderaed if housing prices and ransacions of oday can be explained by prices and urn-over raes from previous years. On he housing marked for houses ha hosing price of oday can be explained by prices and urn-over raes nine quarers back in ime, and on he housing marke for flas housing prices can be explained en quarers back in ime. This indicaes marke inefficiency, and he resul also indicaes ha he marke for flas is less efficien han he marke for houses. The oal conclusion is ha he marke for flas is informaional efficien afer en quarers wih regards o pas price- and ransacion informaion, and he marke for houses is efficien afer nine quarers. A concluding remark is ha here is a endency of mean-reversion wihin boh markes wih regards o prices and urn-over raes. In some years here has been negaive correlaion beween prices and urn-over raes, while here has been posiive correlaion in laer years. This implies ha speculaion in a rising price sraegy is difficul o ime. Anoher hing is ha he gains from speculaion on he observed imperfecions on he separae lags are marginal. Agens and speculaors on he housing marke can herefore no gain from speculaing in under- and overvalued housing unis by iming buying and selling. Also, his speculaion opporuniy is oo cosly for invesors, and herefore no ha aracive. The Copenhagen housing marke is very differen han oher housing markes wihin Denmark. Mos surprisingly, he elasiciy of supply a he Copenhagen housing marke in he years from 1991 o 2006 urns ou o be very high compared o oher areas in Denmark. Copenhagen is esimaed o be one of he mos price elasic areas in Denmark. Even hough he house prices in Copenhagen have risen o very high levels, also he number of employees has raised more in his area compared o oher areas in Denmark. The facs, ha he has been a growh in he number of inhabians and he 4

6 number of building permissions has increased, rejec he characerisaion of he Copenhagen housing marke as a regulaed area. Frederiksborg am, which lies jus besides Copenhagen, has he nex lowes esimaed elasiciy of supply. I s considered ha commue beween he nearby areas o Copenhagen causes Roskilde am and Frederiksberg am o obain some of he highes price elasiciy. The he growh in new jobs has been very low compared o he increse in he overall price level. If inhabians from Frederiksborg and Roskilde commue a work in Copenhagen, he price elasiciy in hese areas seems overvalued. The Copenhagen housing prices are furhermore more influenced by real wages and he number of employees han he res of Denmark. The Copenhagen housing prices is influenced by real wages up o 5 o 10 imes more han he res of he counry. The higher wages in Copenhagen is as menioned one of he explaining facors behind he high housing prices in Copenhagen. The risk is, ha he high price sensiiviy o wages increases he probabiliy of huge fall in prices, if he real wages should fall. Changes in he number of employees in Copenhagen have also had a significan effec on he housing prices. I s especially he high volume in he number of employees ha has caused he increase in housing prices in Copenhagen. The connecion beween employmen and real wages has no been ha pronounced. This can be explained by facors as ex. general wage negoiaions and paren financed housing purchase arrangemens. The main reason for he lacking connecion beween employmen and real wages may be he exensive commuing from areas nearby Copenhagen, ex. areas in he norh of Zealand. 5

7 1. Baggrund for Hovedopgave De danske boligpriser er sege voldsom igennem de sidse 19 år, især er boligpriserne i hovedsaden sege krafig. Dee har umiddelbar medfør sore signinger i boligomkosningerne for førsegangskøberne, på rods af a faldende rener igennem perioden har rukke omkosningerne i den modsae rening. OECD har i den senese sabiliesrappor anyde, a Danmark har e af de mes overvurderede boligmarkeder i verden sammen med USA, Frankrig og Spanien 1. OECD lagde i rapporen væg på, a Danmark i 2005 havde en af de højese inflaionsraer på huspriser global se, som skal ses i de perspekiv, a de danske boligmarked i mange år forinden har haf e høj husprisniveau. Der har yderligere i perioden være ændringer i renefradragsreen sam skaesop på ejendomsværdiskaen. Alle disse fakorer gør de spændende a undersøge den samlede effek på boligomkosningerne for boligejerne. Er de bleve billigere eller dyrere a bo over de sidse 19 år? Samidig med udviklingen i de sigende anal ejerlejligheder il salg, har der være en markan nedgang i analle af bolighandler på de københavnske marked. Liggeiderne er i perioden sege væsenlig i forhold il idligere, og de samlede anal udbude boliger il salg er sege fra ca boliger d. 1. mars 2006 il boliger d. 9.maj 2007, jvf. Dansk Ejendomsmæglerforening. Især har de københavnske ejerlejlighedsmarked opleve en markan forandring i løbe af de sidse år. Spørgsmåle er, hvorvid de sore fald i analle af boligsalg er forenelig med sigende huspriser på e efficien boligmarked, og kan analle af ransakioner i dag og i foriden forklare boligprisen i dag? Såfrem ovennævne negaive sammenhæng mellem anal handler og priser er en indikaor for en ubalance på boligmarkede, hvorledes kan de eses, hvorvid boligmarkede er inefficien? De er yderligere opgaveskriverne opfaelse, a København har være underlag en omfaende regulering på udsykning af grunde il opførelse af nye boliger, hvilke kan have være en medvirkende fakor il de sigende huspriser på dee område. En anden nois opgaveskriverne har gjor sig er, a andelen af høj uddannede beboere i København over de sidse år har være sigende på bekosning af faggrupper med en 1 Recen House price developmens 2006: The role of fundamenals, OECD 6

8 mere prakisk og ikke-akademisk uddannelse. Sidsnævne har ofe i medierne klage over, a de ikke længere har råd il a bo i København. Der har i de senese 2 år være e byggeboom på de københavnske marked, og der foreligger på nuværende idspunk e udbud af nybyggeri på ca. 1/3 2 af de samlede udbud på ejerlejlighedsmarkede i København. Der forvenes yderligere en massiv ilvæks af nybyggede ejerboliger i København, bl.a. i Øresaden. Ifølge Øresadskonsorie skal der sammenlag bygges 3 mio. eagekvadrameer i Øresaden over de kommende år. Heraf er halvdelen allerede udsykke og solg. Samidig har Overborgmeser Ri Bjerregaard i forbindelse med si 5000 boligprojek bebude nye boliger på Carlsberg grunden, Valby og Sydhavn mv., hvor de førse bygges i Derudover er der samidig sor byggeakivie andre seder i København, såsom Islands Brygge og omkring andre havnearealer. Udbudde af lejligheder i København aldrig har være sørre, ide der er ca boliger il salg. Der har dog ikke være mege byggeakivie på parcelhusområde i københavnsområde konra ejerlejlighedsområde. Dee kunne ev. skyldes, a huspriserne endnu ikke har ram byggepriserne eller skyldes regulering (manglende byggegrunde mv.) De ville være mege ineressan a sammenligne de o markeder. Endvidere er de ankevækkende, a parcelhuse pr. bebygge kvadrameer er billigere a opføre sammenligne med en ilsvarende ejerlejlighed. Dee kunne umiddelbar yde på en mere omfaende regulering af parceller. Sluelig har de være en moivaion for opgaveskriverne a undersøge, hvorledes den ændrede befolkningsmæssige ilgang af høj uddannede har påvirke boligpriserne og boligudbudde, sam hvorvid regulering kan forklare de høje boligpriser på de Københavnske boligmarked. Noge kunne yde på, a eferspørgslen efer boliger på de Københavnske marked neop er på vej ind i e elasisk boligudbud 3, hvor der bygges e mege sor anal lejligheder se i forhold il den eksiserende boligmasse. Ifølge Danmarks saisik besår den eksiserende boligmasse af ca ejerlejligheder i Københavns og Frederiksberg kommune. Analle af boliger har siden 1980 erne være relaiv konsan, og de er udelukkende indenfor de sidse o år, a den eksiserende masse er bleve forøge. Ovennævne observaioner gør de ineressan a anvende en model, der inegrerer dynamikken fra arbejdsmarkede med 2 Arikel: Tusinder af luksuslejligheder sår omme 3 Boligpriserne er på e så høj leje, a de er renabel a bygge. Boligpriserne oversiger byggepriserne (Tobin s Q) 7

9 boligmarkede, for a se om de dagens københavnske boligpriser kan forklares ud fra sammenspilsmekanismerne fra disse o markeder. 1.1 Problemformulering De ønskes undersøg, hvorvid de er bleve dyrere for parcelhusejere og ejerboligindehavere på de Københavnske boligmarked i perioden Dee ønskes undersøg i en user-cos sammenhæng, hvor årsagerne il udviklingen i usercos vil blive analysere og forolke. De ønskes yderligere undersøg og analysere, hvorvid de københavnske ejerlejligheds- og parcelhusmarked er efficien ud fra boligpris- og ransakionsinformaion i ilsvarende periode. Sluelig ønskes de undersøg og analysere, hvorvid dagens boligpriser og udbud kan forklares ud fra boligregulering og dynamikken fra boligmarkede og arbejdsmarkede i perioden Valg af videnskabelig meode Opgaven er overordne se bygge op i 3 delopgaver: User-cos begrebe af Miles (1994) 4 User-cos er de i lierauren mes korreke mål for de omkosninger, der påligger ejeren af en bolig. User-cos sammenkæder selve omkosningerne i forbindelse med a bo (boligforbruge) med de inveseringsmæssige aspek, ide også afkase ved boligkøb indgår i user-cos. Således viser user-cos de reelle omkosninger, som der pålægger en boligejer. User-cos begrebe er udvikle af David Miles og videreudvikle af lekor Jens Lunde (Copenhagen Business School) il danske ejerboliger Transakionsmodel af Andrew & Meen (2003) 5 Modellen er en korsige auoregressiv model, der beskriver sammenhængen mellem huspriser og analle af ejerboligransakioner. Modellens o variable, henholdsvis anal ransakioner og huspriser, responderer på kor sig på ubalancer på 4 Lunde (1998a) 5 Andrew & Meen (2003) 8

10 boligmarkede. Formåle med modellen er a klargøre, hvorvid ransakioner og priser reagerer på ubalancer på boligmarkede, som fremkommer som følge af e misforhold imellem eferspørgernes fakiske og ønskede boligforbrug Udbuds- og priselasiciesmodel af Saks (2005) 6 Modellen er en dynamisk, auoregressiv model, der skal forklarer, hvorledes deerminanerne huspriserne, boligudbud, lønninger og ilflyningen il e område påvirkes af egne auoregressive led sam påvirkes af chok (fejlled) og forklarende fakorer hidrørende fra de øvrige, ovensående deerminaner ved e eferspørgselschok efer flere arbejdsagere. Eferspørgselschokke efer flere arbejdsagere fremkommer som følge af, a flere virksomheder kommer il område og eferspørger mere arbejdskraf. Formåle med denne model er a forklare mekanismerne, der har før il de høje boligpriser og boligudbudde på de Københavnske boligmarked i dag. 1.3 Daamaeriale Opgavens modeller ønskes esimere med daa, der har så lange idshorisoner som mulig, dog med de forbehold, a de er mulig a finde idsserier for de relevane variable så lang ilbage i iden. Sor se alle variable il brug for opgaven er ilgængelige i saisikbanken. Den vil således være den absolue primærkilde il brug for opgaven. Sekundær kilde il boligpriser er Realkredi Rådes daabase, hvor de nyese boligpriser opgøres hver kvaral. Probleme er blo, a boligpriserne findes fra 2006 og ilbage il 1995, hvorfor vi må bruge sammenkæde daa fra Realkredi Råde med daa fra Danmarks saisik. E ande problem er, a nogle daaserier i Danmarks Saisiks daabase ikke er fuld ud opdaere, selvom der eksiserer al herpå. De gælder bland ande idsserien for gennemsnilig personlig indkoms og familieindkomser, hvor daa for disse o idsserier udelukkende findes fra Tal fra iden før 1991 er funde i ældre saisiske specialpublikaioner "Indkomser og formuer" udgive af Danmarks Saisik. Nye al fra 2006 er ikke offenlig ilgængelig, jf. bilag 1. 6 Saks (2005) 9

11 1.4 Afgrænsning Der afgrænses fra a analysere de øvrige boligformer, andelsboliger sam lejeboliger, da disse er underlag en omfaende poliisk regulering, således a priserne derfor ikke afspejler den sande markedsværdi. Der afgrænses ligeledes fra a analysere på erhvervsejendomme, herunder konor- sam domicilejendomme. Yderligere afgrænses der fra a ese den særke og semi-særke form for efficiens på de Københavnske boligmarked i afsni 3. Såfrem priserne på boligmarkede afspejler al hisorisk, offenlig ilgængelig informaion i markede sam priva informaion om boligforhold, kan markede siges a være efficien i den særke form. I den semi særke form for efficiens afspejler boligpriserne al hisorisk og offenlig ilgængelig informaion. I den svage efficiens form afspejler boligpriserne udelukkende al hisorisk informaion. De er den svage efficienshypoese, der i denne opgave eses. Opgaven eser således, hvorvid ændringer i priser og ransakioner fra forrige periode il indeværende periode kan forklare ubalance på boligmarkede i forrige periode. Ligeledes eser opgaven, hvorvid hisoriske ransakioner og priser kan forklare boligpriserne i dag. Priserne forudsæes a følge en ilfældig gang, Random walk. Hvorvid boligpriserne følger en Random Walk vil denne opgave dog ikke ese. I afsni 4, hvor de ved hjælp af Saks udbuds- og priselasiciesmodel undersøges, hvorledes dagens priser og boligudbud kan forklares af modellen, medages flere danske områder som sammenligningsgrundslag for analysen på de københavnske boligmarked. De begrundes med, a de er nødvendig a lave en komparaiv analyse for a belyse de fakorer, der kan forklare, hvorfor priserne og boligudbudde på de københavnske marked kan være forskellige i forhold il øvrige områder i Danmark. Såfrem de havde være mulig, ønskedes der foreage en analyse over en længere årrække, især med henblik på afsni 4, hvor boligpriserne og -udbude søges forklare ved Saks udbuds- og priselasiciesmodel. Dog afgrænses perioden naurlig af de fakum, a de ikke har være mulig a få idsserier på alle de essenielle variable, der går længere ilbage end il 1991 og frem il De væsenligse elemen i Saks model er udviklingen i boligpriserne i de forskellige områder i Danmark. I den oprindelige arikel af Saks indgår der ca. 80 forskellige byområder udelukkende besående af sørre byer i USA. De er ikke mulig a få en ilsvarende daamængde for boligpriser sam alle de øvrige variable il brug for 10

12 modellen på danske byer. De har udelukkende være mulig a få idsserier på variablene på amsniveau. Danmark er desuden e lang mindre land i forhold il USA og har færre sore byer i sammenligne med USA. Såfrem der blev lave en ilsvarende analyse på byer i Danmark, kunne der opså illikvidie mh. boligpriser i byer med få ransakioner. Dermed ville boligpriserne i nogle byer variere krafig som følge af e lav anal handler. En måde a undgå illikvidie kan ske ved a aggregeres boligpriserne på amsniveau. Dee giver dog e ab i den informaionsmæssige værdi for de enkele byer i Danmark, f.eks. vil de samlede vægede boligpriser i Århus am være sammensa af en af Danmarks billigse byer (Randers) og med en af Danmarks dyrese byer (Århus) 7. Derudover vil boligpriserne på amsniveau desuden blive påvirke af landområder, der hisorisk se har lavere boligpriser end byerne. Manglende daa på by-niveau sam problemer med illikvidie begrunder opgavens valg af undersøgelse på ams-niveau. De må dog forvenes, a opdelingen af områder på ams-niveau vil være e nogenlunde mål for sammenligning af boligpriser områderne i mellem, da subsiuionseffeken indenfor e am er sørre end imellem amer. F.eks. er der en sørre subsiuionsmulighed for en øsjyde i a vælge bopæl i Århus am og ev. pendle il Århus i forhold il a flye il Københavns am. Dermed giver gennemsnispriserne for amerne sadig e god udgangspunk for boligomkosningerne sammenligne med København. Da opgavens hovedformål ikke er specifik ree mod a opgøre pris- og udbudselasicie for hver enkel byområde i Danmark, men ree mod København, giver dee ikke e væsenlig ab af informaion. Saks anslår, a 20 observaioner for alle variable for hver område skulle være en ilsrækkelig sikprøvesørrelse il esimaion af modellen. Da de indsamlede daa sarer i 1992 giver dee 14 observaioner for hver område. Dee kan fjerne noge af forklaringsgraden, men de vurderes dog sadig a kunne give e indblik i reguleringseffekerne i hovedsaden i forhold il resen af lande. Der afgrænses fra a foreage saionarieses på variablene i den dynamiske model, ide idsserierne ikke er lange nok heril. Derfor argumeneres og vurderes variablenes saionarie ud fra andre empiriske es. 7 Jf. saisikbanken 11

13 Efersom den dynamiske model udvikle af Saks er forholdsvis ny, er der ikke funde ilsvarende analyser på andre markeder end de amerikanske. Derfor vil perspekiveringen udelukkende ske på baggrund heraf. 2. User-cos 2.1 Udledning af user-cos begrebe User cos begrebe fremkommer i realieen som en udledning af boligkøbernes eferspørgsel efer bolig mål på husholdningsniveau under forudsæning af, a de er underlag en række budgeerings- sam krediresrikioner. De anages, a husholdningerne vil forsøge a maksimere deres forvenede livsidsnyefunkion, hvor en opimal kombinaion mellem boligforbrug og forbrug af andre goder. Husholdningernes nyefunkion kan opskrives således: U(H, c ) De anages, a husholdningernes indæger besår af lønindkoms, og a de enen bealer eller modager neo finansielle akiver. Agenerne er desuden resringere il udelukkende a kunne låne kapial imod friværdi i boligen. Yderligere anages der a være en maksimal raio i forholde mellem realkredigæld og huses værdi,. Denne grænse er i Danmark lovgivningspåkræve og er il for a minimere risikoen for e finansiel kollaps. Desuden er de også i låneinsiuernes egen ineresse a have en gældsresrikion, ide der forekommer asymmerisk informaion mellem realkrediinsiuion og lånagere. Selvom boligen fungerer som e udmærke pan, er der sadig risiko for ab på lånagere, der ikke kan ilbagebeale deres lån på erminer. Anagelser il husholdningernes opimeringsproblem: De anages, a alle forbrugskøb, modagelse af lønindkoms og bealing af rener foreages i begyndelsen af hver periode. 12

14 Variablene i budge resrikionen og de øvrige begrænsninger E (.) er forvenningsoperaoren beinge af informaion på idspunk T c forbrug i periode y arbejdsindkoms i periode S neo finansielle akiver (ekskl. Realkredi gæld) i saren af idspunk M den udesående gæld på idspunk M 0 P prisen på en boligenhed på idspunk H analle af boligenheder eje i saren på idspunk r real afkase af finansielle akiver r real lånerene på realkredi m = diskoneringsrenen p ( H afskrivningsraen på boliger ejendomsska p ) drifs-, vedligeholdelses- og adminisraionsomkosninger W neo formue W S + p H - M En husholdnings opimeringsproblem er således på idspunk = 0: T 0 ( U 0 ) E0 U ( H, c ) /(1 (1) 0 MaxE ) Periode il periode budge resrikionen er: c y p H ( ( 1 r) * S 1 S (1 rm ) M 1 M p ( H (1 ) * H 1) ) p (2) Budge begrænsningen (2) siger, a forbrug skal være lig med lønindkoms (y), plus indkomsen fra finansiel formue (r * S -1), minus nye indæger fra finansiel formue (S -S -1 ), plus overskudde af nye realkredilån i forhold il neo forøgelsen af boligenheder (M M -1 p (H (1 )H -1 )), minus omkosningen ved a beale 13

15 rener på eksiserende gæld (r m M -1 ), minus de direke omkosninger i forbindelse med ejerskab (hermed menes skaer og vedligeholdelsesomkosninger) (p H ( p + )). Øvrige begrænsninger: S 0, for alle (3) M p H ), for alle ( 0) (4) ( S p H M 0 (5) T T T T Begrænsning (5) siger, a neo formuen skal være posiiv på idspunk T (ved sluningen af husholdningens livsid). Såfrem < 1, dvs. a den illade max. raio i forholde mellem realkredigælden og boligens værdi er mindre end 1, beyder begrænsning (3) og (4), a neo formuen (ekskl. human kapialen) alid er posiiv (W >0 i alle perioder). Komplemenære slack beingelser: S 0 (6) 1 ( * p * H M ) 0, (7) 2 hvor * p * H er Lagrange muliplikaoren associere med resrikionen 2 M Den førse førseordensbeingelse for opimeringsprobleme er følgende: 1. U c ( c, H ) E ((1 r) /(1 )) * U c ( c 1, H 1) 1 (8) Den førse 1.ordensbeingelse er marginalnyen af ande forbrug (end boligforbrug) på idspunk, og kan opskrives således: U ( c, H ) U ( c H ) / c c Den anden 1.ordensbeingelse er forøgelsen af nyen i perioden, som sammer fra en marginal signing i boligforbrug. i er lagrange muliplikaoren associere med resrikionen S 0 b er andelen af signingen i boligens sørrelse, som er finansiere ved realkredi 14

16 . u p er den beingede kovarians mellem signingen i den marginale nye af ande forbrug ( U ( c, H ) / U ( c, H ) og den proporionelle ændringsrae i huspriser mellem c idspunk og +1, ( ṗ ). c Den førse 1.ordensbeingelse er sandard Euler ligningen, som for husholdninger, der ikke er underlag kredibegrænsninger, relaerer den marginale nye af forbrug på idspunk il forvenningen af marginalnye på idspunk +1. Hvis krediresrikionerne er bindende, således a husholdningen ingen finansielle akiver holder, så er 1 0, og den marginale nye af nuværende forbrug er højere end den ilpassede forvenning il fremidig marginalnye, mh. afkas og diskoneringsrene. Den anden førseordensbeingelse for opimeringsprobleme er følgende: 2. U c ( c, H 9 U c ( c, H ) * p * (1 b) p b * (1 rm ) /(1 r) (9) E (1. p ) *(1 ) /(1 r) ((1 ) /(1 )) *. u p 1 / U c ( c, H ) * b *(1 rm ) /(1 r) E (1. p ) * (1 ) /(1 r) Den anden 1.ordensbeingelse sæer marginalnyen af boligforbrug lig med produke af den marginale nye af forbrug og den effekive forbrugsomkosning af boligforbrug. Hermed defineres user-cos implici med denne beingelse, som er lig den marginale ransformaionsrae mellem bolig forbrug og andre forbrugsgoder. I opimum må 1.ordensbeingelsen være lig med den marginale ransformaionsrae ( U ( c, H ) / U ( c, H )). c c User-cos som e specialilfælde E specialilfælde af den anden 1.ordensbeingelse er en siuaion, hvor 1 0; r r; 0. m u p 15

17 I dee ilfælde er der ingen bindende kredi resrikioner. Der er ingen forskel mellem omkosningerne efer ska forbunde med realkredi gæld og afkase fra finansielle akiver. Der er ingen risikopræmie på boliger, neop fordi a uforvenede flukuaioner i huspriserne er uafhængige af flukuaioner i marginalnyen af formue. I dee ilfælde simplificeres den anden 1.ordensbeingelse il: U H ( c, H ) / U c ( c, H ) p 1 p E (1 p) *(1 ) /(1 r) (10)... ) For små værdier af E ( ṗ ),, og E (1 p ) *(1 ) /(1 r) 1 E ( p r ovensående simplifikaion yderligere approximeres il den fra lierauren mere velkende form 8 :. H ( c, H ) / U c ( c, H ) p p r E ( p U ) (11) kan Dee er den velkende formel for user-cos. Der skelnes dog ikke mellem, hvorvid finansieringen af boligen fremkommer som fremmedkapial eller egenkapial. 2.2 Udviklingen i de københavnske boligmarked Lundes user-cos model 9 for danske ejerboliger er således opsille på denne måde. Der skelnes i modellen mellem egenkapial og fremmedkapial. Forrenningen af finansiering på egenkapial og fremmedkapial er forskellig. Yderligere besår fremmedkapial af både realkredilån sam ypisk banklån. Udover finansieringsomkosninger pålægger der boligejeren omkosninger som adminisraion, drif og vedligeholdelse, afskrivninger, grundskyld, ejendomsværdiska, handelsomkosninger sam forvene prisinflaion på boliger. Disse omkosninger er opgjor som en procenssas af boligens gennemsnilige værdi. I modsæning il Miles user-cos model, der er udvikle il de briiske boligmarked, er der i Lundes model medage ejendomsværdiska sam handelsomkosninger. I UK eksiserer der igen boligska for boligejere. Lunde medager ydermere 8 Se fx Poerba (1984) og Smih, Rosen & Fallis (1988) 9 Boligøkonomi og finansiering, F82 volume 1 16

18 handelsomkosninger, som udgør en ikke ubeydelig andel af boligens værdi, jf. afsni Formlen for user-cos er således følgende: uc E i (1 T ) F * i (1 T ) K ( d q a * T e h p ) (12) * E, E, F, F, g ej, Hvor, E egenkapialen i E, T E, afkaskrave på egenkapialen for posiiv neokapial indkoms Efersom finansieringen af bolig med fremmedkapial besår af realkredilån og banklån, bliver omkosningerne ved finansiering med fremmedkapial opsplie i o finansieringsdele: F i *(1 T ) Andel af realkredilån* renen på 30 årlig fasforrene lån * (1- * F, F, skaesasen på negaiv kapialindkoms) + andel af banklån* renen på fasforrene lån plus 4 % illæg årlig* (1- skaesasen på negaiv kapialindkoms) K Boligens gennemsnilige markedsværdi i perioden d Adminisraion, drif og vedligeholdelse q Afskrivninger på boligen a* gt Grundskyldspromille e h Ejendomsværdiskaen (lejeværdi ska) Handelsomkosninger P Forvene prissigninger 2.3 Definiion af køberne på de københavnske boligmarked For både parcelhusmarkede og ejerlejlighedsmarkede anages de, a køberne er førsegangskøbere, der skal lånefinansiere hele boligens værdi med 80 % realkredi 17

19 lån, 15 % banklån sam 5 % egenkapial. Køberne erhverver sig bolig primær med forbrug for øje og er ikke dreve af spekulaive moiver. De anages, a gruppen af førsegangskøbere udgør en homogen gruppe, og a de alle befinder sig i beskaningsgruppen for højindkoms. De kan dog diskueres, hvorvid førsegangskøberne burde anages a ilhøre indkomsskaegruppen for folk med mellemindkoms. Efersom førsegangskøberne anages a være folk, der neop har færdiggjor deres sudier eller øvrige lærepladser og neop er komme ud på arbejdsmarkede, synes dee a ale for a bruge mellemindkoms som udgangspunk for beskaning. Dog vil folk, der kan låne med henblik på finansiering af bolig i København, ypisk være bemidlede folk, hvorfor anagelsen om opbeskaning synes a være accepabel. Anagelsen om beskaning påvirker ydermere udelukkende omkosningerne i forbindelse med egenkapialforrenning, og derfor effeken af valge af skaesas ikke sor. Egenkapialen udgør som førnævn 5 % af den samlede boligværdi. Sluelig skal de nævnes, a beregningerne af afskrivninger, grundskyld, adminisraions- og vedligeholdelsesomkosninger sam handelsomkosninger udgangspunk i en sandard lejlighed på 50 kvadrameer, og for parcelhusene ages der udgangspunk i en sandard parcelhus på 150 kvadrameer. 2.4 Inpu variable il user-cos Københavnsområde defineres i user-cos modellen som København og Frederiksberg kommune sammenlag med Københavns am. Sammenlægningen begrundes med, a i publikaionen Byggeri og boligforhold udgive af Danmarks saisik er København og Frederiksberg kommune sam Københavns am lag sammen fra 1987 il Egenkapial Andelen af boligkøbe, der finansieres ved egne opsparrede midler, sæes il a udgøre 5 % af boligens værdi. Denne procensas er age fra en ypisk boligfinansiering i en salgsopsilling hos ejendomsmægleren. Den egenkapial, som boligkøberne skal sille med ved køb, vil sandsynligvis være forskellig og er fassa ud fra fakorer som den pågældende købers krediværdighed og formue (poeniel pan), dennes nuværende og kommende poeniale for ilbagebealing af rener og afdrag. 18

20 Yderligere fakorer, der beydning for egenkapialens sørrelse, er alder, esimere anal arbejdsår, den enkeles forhandlingsevne i siuaionen sam ekserne samfundsøkonomiske fakorer, som har indvirkning på krediinsiuernes risiko for ab på udlån il boligkøbere. Egenkapialen ved køb kan således variere mege fra få procen for særdeles krediværdige købere hel op il 10 % for købere med en ringe kredivurdering. På baggrund af førnævne fakorer vurderes de, a 5 % egenkapialsfinansiering af boligen er en rimelig anagelse Egenkapialens forrenning Da ejerboligen er en risikabel invesering, skal ejeren af boligen have en højere forrenning af egenkapialen i forhold il realkredilåne og boliglåne. De er dog umiddelbar ikke ilgængelige daa for en sådan forrenning, og der kan ilmed argumeneres for forskellige afkaskrav for forskellige boligyper. F.eks. kan srandvejsvillaen være en mere volail invesering end en lille oværelseslejlighed i København. De er derfor vurdere, a afkaskrave il egenkapialen er den fase rene plus 10 % i spread på årlig basis. I enkele ilfælde kan en førsegangskøber låne hele beløbe i banken, hvoraf de sidse 5 % lånes il en slags kassekredirene. Denne rene vil sandsynligvis være lavere end de afkrævede afkaskrav il egenkapialen. Umiddelbar hænger dee ikke sammen med en Miller og Modigliani eori 10, hvor de samlede kapialomkosninger skal være de samme. Dee er e forudsæningsbrud i forhold il user-cos definiionen, ide boligkøberen kan låne e højere beløb end boligens værdi med pan i humankapialen. Dee gør de endnu svære a sæe e korrek afkaskrav il forrenning af egenkapialen Egenkapialens alernaiv rene Alernaivrenen il a invesere i e lige så risikabel objek som boligen skal findes enen som marginal beskaningssasen af afkase ved invesering af egenkapialen i en frivillig markedspensionsordning, en porefølje af akier eller i en obligaionsporefølje. 10 Miller, M. (1988) 19

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement Hovedopgave i finansiering, Insiu for Regnskab, Finansiering og Logisik Forfaer: Troels Lorenzen Vejleder: Tom Engsed Prisdannelsen i de danske boligmarked diagnosicering af bobleelemen Esimering af dynamisk

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II Hvordan ville en rendyrke dual indkomsskaemodel virke i Danmark? Simulering af en ensare ska på al kapialindkoms Arbejdspapir II Ændre opsparingsadfærd Skaeminiserie 2007 2007.II Arbejdspapir II - Ændre

Læs mere

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab Poreføljeeori: Inveseringsejendomme i inveseringsporeføljen - Med særlig fokus på invesering gennem e kommandiselskab Jonas Frøslev (300041) MSc in Finance Aarhus Universie, Business and Social Sciences

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet

Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet Modellering af den Nordiske spopris på elekricie Speciale Udarbejde af: Randi Krisiansen Oecon. 10. semeser Samfundsøkonomi, Aalborg Universie 2 RANDI KRISTIANSEN STUDIENUMMER 20062862 Tielblad Uddannelse:

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Prisfastsættelse og hedging af optioner under stokastisk volatilitet

Prisfastsættelse og hedging af optioner under stokastisk volatilitet Erhvervsøkonomisk insiu Afhandling Vejleder: Peer Løche Jørgensen Forfaere: Kasper Korgaard Anders Weihrauch Prisfassæelse og hedging af opioner under sokasisk volailie Suppose we use he sandard deviaion

Læs mere

Teoretisk og empirisk markedskvalitetsanalyse af Københavns Fondsbørs i perioden fra januar 2001 til august 2003

Teoretisk og empirisk markedskvalitetsanalyse af Københavns Fondsbørs i perioden fra januar 2001 til august 2003 Insiu for Finansiering Vejleder: Carsen Tanggaard Kandidaafhandling Forfaer: Sudienummer: 243060 Teoreisk og empirisk markedskvaliesanalyse af Københavns Fondsbørs i perioden fra januar 2001 il augus 2003

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne Pricing of Oil Derivaives -Wih he SABR and Schwarz models Prisfassæelse af Oliederivaer -Med SABR og Schwarz modellerne Mark Søndergaard Pedersen CPR xxxxxx-xxxx Alex Rusanov CPR xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

Indekserede Obligationer

Indekserede Obligationer Insiu for Finansiering Cand. Merc. 3. emeser Lærer: vend Jacobsen Forfaere: Per Frederisen Torben Peersen Indeserede Obligaioner - En analyse af den implicie opions enise aspeer og anvendelsesmuligheder

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD B A T k a r e l l e BAT Nr. 1 februar 2007 Bedre arbejdsmiljø, overholdelse af idsfriser, færre mangler - resulaerne fra re års arbejde med BygSoL-projeke er il a age og føle på. Side 2 Trods høje økonomiske

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud En-dimensionel model af Sprce dworm dbrd Kenneh Hagde Mandr p Niel sen o g K asper j er ing Søby Jensen, ph.d-sderende ved oskilde Universie i hhv. maemaisk modellering og maemaikkens didakik. Maemaisk

Læs mere

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik B A T k a r e l l e BAT Nr. 5 sepember 2007 Den 29. juni besluede forligsparierne a revidere Øsafalen. Revisionen kom i sand efer god en måneds forhandlinger mellem Beskæfigelsesminiserie, Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Computer- og El-teknik Formelsamling

Computer- og El-teknik Formelsamling ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 2011 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Side 2 af 116 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale begivenheder...

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?*

Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?* Hvordan værdiansæes unoede virksomhed i praksis?* Af Chrisian Pesen, Thomas Plenborg og Finn Schøl Resumé Værdiansæelse af unoede virksomhed giv anledning il en række særlige problemsilling (eksempelvis

Læs mere

GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER

GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER Geodæisk Insiu før og efer GIER GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER Sasgeodæ, dr. scien. Knud Poder 1 Beregningsopgave med konsekvenser 1.1 Opgaven I 1953 fik Geodæisk Insius afdeling GA1 en sørre beregningsopgave,

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller Lekion 1 Reakionshasigheder Epidemimodeller Simpel epidemimodel Kermack-McKendric epidemimodel Kemiske reakionshasigheder 1 Simpel epidemimodel I en populaion af N individer er I() inficerede og resen

Læs mere

Professionel erhvervsudlejning

Professionel erhvervsudlejning Den grønne vej il sor bundlinie Læs side 30 ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og invesering udgives i samarbejde med Byggesocieee Nr. 08 2013 6. årgang Konor, lager & forrening? - Lejerne finder

Læs mere

Ejendomsværdibeskatning i Danmark

Ejendomsværdibeskatning i Danmark DET SAMFUNDSVIDENSABEIGE FAUTET Økonomisk Insiu ØBENAVNS UNIVERSITET andidaspeciale aine Gønbæk von Fühen Ringsed Ejendomsvædibeskaning i Danmak Analysee i en anvend geneel ligevægsmodel Vejlede: oul Schou

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 2.5.2014 KEU syd Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Arbejdslivet til søs er godt men der er stadig udfordringer

Arbejdslivet til søs er godt men der er stadig udfordringer Nr. 3 augus 2009 ISSN 1395-7414 Udgive af Søfarens Arbejdsmiljøråd Life a sea is good The well-being of seamen on Danish ships is generally good, whaever heir naionaliy. Even beer han he rumours relae

Læs mere

Insolvens blandt danske boligejere 2010

Insolvens blandt danske boligejere 2010 Syddansk Universitet Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Gintautas Bloze og Morten Skak 20. august 2012 Insolvens blandt danske boligejere 2010 I den følgende analyse er det valgt at se på ejerboliger

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Velkomst og introduktion 2 Peter Engberg Jensen Tidligere koncernchef i Nykredit Lise

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

Udarbejdet af gr. 542 Aalborg Universitet, AAUE 2002 Det teknisk-naturvidenskabelige falkultet Institut 7 Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg

Udarbejdet af gr. 542 Aalborg Universitet, AAUE 2002 Det teknisk-naturvidenskabelige falkultet Institut 7 Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg Udarbejde af gr. 542 Aalborg Universie, AAUE 2002 De eknisk-naurvidenskabelige falkule Insiu 7 Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg Tielblad Tiel: Klimacompuer il vækshus Tema: Appara- og/eller sysemkonsrukion

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen SKRÆPPEBLADET sepember 2005 Tovrækning ved sommerfesen i Hasselhøj/Hasselengen Nr.07 ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.dk Hjemmeside: www.skraeppeblade.dk

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Projekt Målsætning med projektet var at øge den nuværende viden om investeringer i byliv og byrums-kvaliteter At operationalisere begreberne byliv

Læs mere

Kommunikation der samler virksomheden

Kommunikation der samler virksomheden IPVis Connec Asger Andersen info@ipvis.dk Kommunika der samler virksomheden +45 8888 7777 765 Kalender 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Salg Magnus Knudsen Nicklas Kaspersen Oscar Chrisoffersen Anne Peersen

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ 53 S æ r l i g e h u s d y r o p d r æ Hvad spiser de? Mange pelsdyr er kødædere, men de er ikke mulig a give dem levende bye a spise. Derfor har forskerne udvikle en særlig slags foder, der er ilpasse

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer?

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Christian Heebøll d. 4. juni 2014 NB. Foreløbige resultater Motivation: Boligprisudvikling har haft en central betydning

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Byg en mur rundt om din pc

Byg en mur rundt om din pc BESKYT PC EN MOD ANGREB FRA INTERNETTET: Byg en ur rund o din pc Ny progra på cd en Med en firewall på copuen har du en effekiv ur od kriinelle fra innee. Freov vil du finde firewallen ZoneAlar på cd en,

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks for enfamiliehuse med et Laspeyres indeks,

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Kirkeligt Teater. Underholdende

Kirkeligt Teater. Underholdende Kirkelig Teaer For børn og familier, minikonfirmander, konfirmander, unge og voksne»de er Kirkeeaeres oplevelse, a når børn og unge morer sig under forkyndelsen, husker de mege bedre den bibelske forælling«foredrag

Læs mere