fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C."

Transkript

1

2 ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa Ubgtscren«øotlag, t bet gcmptllhf Dfpciit. 1843,

3 SOlenneflet cr beflemt til at l^æve 9latuvett3 ^Jerrf. ct itttrmer jtg benne ftn æefietttmelfe, fovji 09 for? nemnteltg beb at lære at berøærrae egen Jltføærelfe inpb be mange gjenber, font true fainme, l^sjortwattbt be ttf^nltge i Suften, ber frembrt'nge brcelsenbe g >ebemter, ere be farligfte, n fremffrtbenbe gisiltfatton terer bet bette. idijeralt, lpi?or benne Ipar teb, finber man be ftore, 3ttniofp]^«ren for))ejienbe SWorabfer ubtørrebe pg Sorbbunben berf fovi>anblet til 3lgerlanb, be t^ffe, meb forb( rt>eltge Dunjier fsangre fot>e enten reent ubs r^bbebe eher aatnebe for Suftens Srcel og olens traaler og be unber btsjfe foijeé tætte Sot)tage pqt^ ftaaenbe < um)3er meb bcres antmaljle og tjegetawlifte forraabnebe Segemer, ipijoraf be meejt obelceggenbe (S^gbomme ubt»ifle ffg, aflebebe gjennem reenftge Sa^ naler. ar tfle ogfaa ahe t Sti^tltfatton fremffrti benbe Sanbe ijtbjl t Duarantatneanp-alterne, ber t fiibj}? opjtgte 3lar^>unbrebe ^»ar naaet faa l^øt en rab af

4 guifcfontmett!^ct>, at o(5 ii'tte etsjævn mob ben tjncntaljle 9)ej}, bet ijeftltge 3nbtcn«gule gckr, g(;pler(i SWortit>5 ^rtr tffe ben ubobeltge gnglcenber 3 en nev i cinen D))fmtbet et, om enb tffe ganife ffffrenbe, faa bog fovmt'fbenbe SWibbel mob be lit^sfarltgc, bet men^ nejteli'ge Slaf^n fa«ffænbenbe S3ernefo>) )er, og ftem)>er tffe Sisgefunjtcn nu fet'ervt'geve og fetervigere mob be mrtttgcftvtebe c(imatt TEe og almi'nbelige ^gbomme? X>evtmob t be Sanbe, 3élami'i?men t forening meb gatfllt'smen l^erffev t 5{jten og )>(i(t 3lfnfa«Slorbf^^ jien t be Sanbe, l^tjor St'sjtltfatfoncn jiacier jjt'he, l^ijtis 3nb6^ggere Itgefont ere ftfønebe t celbgnmle, fv«bereg gorfoebre nebursjcbe gormer er!!)^cnneffet nffjtett ijcergelojl gi'tjet ttl ^Jnt'^ for ben t»eb be i l^t'ne benébele t ufor(eblct Silftanb Itggenbe morabftge, ffot»^ rige, funt)5i'ge Sgne forbcerl^ebc Sufts 3nbfl'^belfe. er^ fra er fejten i 3:tber, ba Surojjoeerne ftobe (jflvt et I(t= Sere Srtn af Sfln'ltfatton enb mt, oftere fommen til sjor Serbenébeel, meb fojrbelca belceggels fer i eg^nbelfen af bet 18be Star^nnbrebe og berfra l^ar ogfaa ben for fim libet kfjcnbtc (S()olcra SDJorbué for tffe mange 9lar tiltage, efterat l^at)e bort^ riffet ober to SKt'tlioncr Slfiater, tnnet ftg SSet forft tt( SWorea, )S)or ben i>ifte ffg t Sinteren 1824 og 1825, ftben ol^er St^rfiet, Ungarn, gjolen, Stu^lanb ti'f Suros ^berjte 9?orbett. SDog fa;m)jebe asibenffab og Stnnfl faa l^elbtgen mob ben, at t gnro)ja ben«cfere tffe

5 HcVc mange ug beitis D))(;olt> ttarebc fun lort. (Sanflebe^ l'cflrfbcv ten freinjlvitcnte ii»titfahon nieb tjorcubc ijpr SiaHTrrife«f<irltgfie gjcntier be ufijnlige og kinger bersjcb be golteflag, bcr l&^lbe ben, 9)lcnncfTct!3 ejientntelfe nærmere, at txtre Slatne rens.^»erre. Stgefom S(;olera 9Jlorb«eb bet 19be Slar^^un^ brebe«4be I)rcenntum ubtrebte ffg oi)er en ^or Deel «f Hro)>a nnber Ipaarbe Stam}5e ^er nu for grt^ Rebens < ag, mekem golfene og giegenterne, fremfalbte af 3ultreijoluttonen i granfrtgj faalebe^ angreb bett ortentalflc 5)efl i S3eg tnbelfen af attenbe 3(arl^unbrebe ttffjien alfe Sanbe i i>øt SBerbensbeel ogfaa unber Uo^ bige (strtbtglpeber bengang mellem?anbencé ^er^ ffere tnb{s trbe«om at iiblnbe bereé 23eftbbelfer. 3 SJeften af Suro)?«flrebe gnglanb, ^ohanb, jlerrtg, bet t^bfle ØJtge, aijoten og 35ort»gaI i gorem'ng mob granwg t 14 Star (1700^1714) om (jem af»egge enten iletfer Se0 50l ben I.'^ ott Sari euer ben franfte itong Subi>tg ben XlV.'é (aonncfon ber (lulbe arije ben i?eb bet ^absburgile 2)^naftieg Ubbøen t <S))anten lebtgwcsjne ftjanfle S^rone og i bet«5«orben ls)at>be fajl SBittte nt «bs)tbe jtt gjjonarfies r(snbfer tnbtil iøflerfoen sjcebnet ben rn^ftjle Ejar 9Jeter ben I., S^ji at mblemme Steflanb i fine tater

6 Stugufl ben II. ftf (Sfld^feit og ^Jofctt gv^gt for fceit govtmbrffe nteb sjcrrig ilong grcbenf ben IV, af Sanittarf h'j eit Deb forte æacitenflililanbe cif&ntbt 2Uaavi^ Srtg (1700^1721) mob bctt fijenffe ^ong (Sari ben XII. Cm benne faa'oclfom om ^itn cgii.'cnl;eb l^ar porten ojjtegnet g»ieget, Stbet om ^Jej^cn, ber lebfagebe egtsjcnl;cbcrnc, og om ben«s'iffri'isrclfe t 3)anmarf, ber bog inbfifntnfebe ftg tfl ^elftngoer og ^jø{>en^at)tt, ^at'e bi fun 6a!?t mitnbtfige OberlfeSjertnger (nbttl lig, ba I)r. a)lanfa f en forh-æpftg SJf^nbKng, mba riffet t ^tjlorifl ÆtbéfErift for 1840, Ijie 5fnb^ 2bct )cfte for 1842, 3bte SSmbs 2bet )efte for 1843, 4bc æfnbs Ijie ^efte grimbet )aa fin'ftkge 55ibnc«6 )rb fra l^i'in S:ib, ar gføet og en om^cenbelig Seretning berom. C)gfaa jeg er i S3e tbbelfe af et jorigtnals fcocunient til )ijlorfcn om nccttnte ClJi^otb i anmarfé.g>os>ebf}'ab, fom, ffjonbt bet t bet SScefentKge melber og maae melbe om bet famme, fom be ^aanbs f!n'fter r. SWanfa ^ar benyttet ttl fft Slrtetbe, bog omtaler gt og 5lnbet ttl btéfeé u)5)jlertng. 5«tt Dn'ginalbocument tefiaaer i en»aamlfng af æreue, j!rei?ne 1711 Cct 1712) af et»teblem af ben ba t ^Ijoten^aijn i Slnleblebntng af ^^ej^en, a3t»ert bens gang l^al'be tnben fine SBolbe, o)3rettebe (Sunb^ebécom^ mtépon, Sicentiat og 55rofe^for 2«ebtctnæ Sol^anne««)!nule ttl ^an«srobcr Slau«sSflure, 2)r. Pt(ofo=

7 og ogneljvæil til Slørrcbrob^ SWenigfieb t g^en famt i ^voinnbfenå (Salltitgl^erreti, af jeg cv en Defcenbent i 4be :Ocb. S5eb <Stbert af abfltfltge SWebbelrifcv t )}riijflte 5(nltggenber, ber ndturiigtjtfø ^tt ubelabe«, letjcre be ^o^ebmomentertte nogle enbog t bet nfeltgaaetibe ttl en gortelltng cm jtabeng Jlrcengflcr itnber (un ^ajiigtbrcebenbe ))tbemte. fanttttenarbetbc, l^bcib be erom berette, til et )eelt, l^ar osjennæijnte r. Sllflttfoé?Cf(;anbling gjort ot)er=^ fføbigt. 3eg mebbeler berfor bette, meb fambittigl^eb«^ fulbefte STroffafe mob frof. SWule«^aanbffrift, t en til i.^ore 2)age (ja^fcnbe Srebform. Sjaaffee jjfi pg^a^ benne gorm tnteresfere en Secl af S^ferne meer enb 9lf^nblingen«. $5«le æres, batmt 4 3uU )eben er oijermaabe trt;ifenbe og en farlig mit* fot l^erffer ))rtfl mange teber ^er i tåben. Jlongen jtaaer t Segret meb at forlabe o«og reife til hertug* bommerne, efterat l^aije flitfet be flejte l;er guarnifone=^ renbe aiegimenter bib, for at brage mob be t>enj!e i fmmern." Mnbtt SBtev, bateret 25 3ult f. 9f. Unber ben beftinbifle 93arme, H ar, ubuifler mitfotten ftg meer og meer bobbrtngenbe, og t gor=

8 ^olb l^crt«t'om golfetø Ufi^rltgl^cb. )!?er!cn Stbl'flré^ ler eller 53efaltrtger fan af^elbe ben nnbe fra at ie^ føge ten S^tje. aaleteé letcr (Ssgbontinen emfrtng Pijer l&cle (Staben, fra ^mtsj ti( ^^uuci, for )iirtig cit tortr'^ffe eboerne. Sen er egentlig ingen 53eft i l)oie te rab, men en jjcjjagtig <S'^gbom (Febris pestilentialis) af faninte 9?atnr fom ben, ber fibft rafebe i Sanjig og nijltg t 3 gj'erbingaar )ar ^uferet t ^eh pngcer, ^l^orfra ben er fommen til ^Ijeicn^at^n. 3 forrige Uge tortres? ben 05 Pt'er 400 SJJennefler, l^tjori«blanbt Sognepræjien Jaa S^ri iiansi^al'n, SWag. Sanlel. 3gaar Webe l^er 10 ganbibater orbinerebe til at ^jeljje t'ore 9)rcejter beb be ^ge«etjening meb <3acramentet. )S)ab mig angaaer, ba l^ar Jeg ingen Sioltgi^eb, tbet jeg maae ftbbe i nnb )cb«commi<jftonen fra Sporgen tif 5(ften." Xicbie tatettl 1 Slujufl f.»»3^9 jtrii?er bette ret) t njja^feltg Siiftanb i eommi^ffonen, l^tjor jeg fibber Itgefom fajtnaglet. en Jjebi?arenbe utaalelige ^ebe ^lar gitret ( mitfotten, ber nu cr i ncejlen alle SS^cné aarbe og )nfe, 5lraft tif i forrige Uge at fcrlbe 745, i benne Uge otjcr 900 SWenneflfer, og, fclil'cr Snften itfe ftjalere, i)il ben t)iji næjllommenbe Uge togge et enbnu ftorre 3lntal af ^^jo^ ben^ijnij 3nbi)aanerc t raijen. SSi l^atje en Sl^angel Vaa Sigbærere, fom be 12 < tubcnter, ber n'^lig l^at>e

9 latct ftg antage fertil, fim li'tct ^'»e af(; itli.ntc. Dg^ faa fat>ne ijt ct'pgc ti( be ocnbc5 eticitmg»tcb (Sacramcntct, en gorvetning, alle be, i?t l^avk, ere gaaebe billtgen og uforfagte )jaa en cncfle ogne? ncer, SJJag. Slnub Somment)? t»cboitarm'font^s ftrfen. STæn! engang: benne inoblcfe 9)Janb forlob, nben ajetfetiaabclfe, meb g^amilte og ol^at^e IB'^cn i 3:trébag5, efterat ^an i < enbag«)5aa 5.*rccbifejio(cn ^asjbe falbet 5ljol)cn^at)n et oboma og omorra, og raabt: frelfe ftg fan «b af benne fomebelji fin grffnbfelefe llgnbeltg(;eb af.^errcn til )belæggclfe tnb«i>iebe <Stab." g,vent)>lct, an l^ar gføet )}aa Ub^Htn^ brtng, er fulgt af SJlange til jlor ef^mfrtng for OiJ, at Sinitfotten paa benne SWaabe ffal ubbrebe ftg ot)cr Sanbet, ineben«foge at l^inbre ben fra at gribe t>tj bere om Ig l^er i S^en. 3 benne ^enfeenbe l^aije In befalet St'gene bragte til ral'cn nben golge, (jaalagt ^Jræfterne at tcere i?eb beres (g^gebeføg tforte, tfiebet for beres SSt'ngefjoler, lange forte S3o>-b«gefa(> 5er eher Scerrebsfitlcr, gjennemtrufne meb et bem mebbeelt pcp mobftaaenbe gluibuw, forbubet celgefjffrltngerne^ idm^ leben meb galb^belfe af ulbne og Itnnebe SSarer og truffet temmelig gobe Slnftalter til 2)øbéboernc«gor^ feglt'ng. 3lf biéfe og anbre ijore gor^olb^regler til at jtanbfe >gbommett«gremgang t>ilte i>t ipaabe alt obt. 3fa;r ftaaer sjort )aab til ub. 2)eben træber oé imobe ftlleijcgnc og i)ibe iffe Sliben og 2;tmcn, naar

10 ^crrm Mber pij j^crfra. ^eleitbe bette Inttlcr g^owet pnifnng t>ore Sllterc at forfone ftg meb ub i Sacra^ ntcntei, enbog t <5elfla6 )3aa «fottev ctbgaitgett, fcnt 3:tIfCE(bet ijar i ^olmcns flirte afstgte ønbag. S)?acttte be Sonintuntcereiibe idcerbigett n^be S^rtjit Sc^ gerne cg SBlob! SOJaatte t)t alle web c rifiekgt mb Ifielltgl^olbe ben fnart foreflnaenbe SSebebag, ber er dtt^^ prbnet i Slnlcbning af gjrøttclfen, ^mm titjliflet! 2)ett er befierot til t Slutmngen af benne SSHaaneb og tiil i)lti?e )3aa'&uben ftben at Ipolbe«otter cle Smiget." Ciertc»leu, bdtetet 8 Stugull f. 5t. tiet ar bel^aget ub at fretfe nitg ub af garevne, jeg ftben Sortfcnbelfen af nitt foregaacnbe S3rct» tit St'g i^itr i?ceret t. ^aa Smbeb^ijcgite l^ar jeg i afutgte Uge beføgt glcre af i)ore )ejlbef($ngte og taget ^tt ot>er bereø Stt'g. en 2)cc{ af bt^fe &'tg fanbt jcg Buboiies og Carbunculos, jjaa en anben fun forten brune 5)letter. 3)e Dobc«3(ntal fra Ijte Stugufi til ag«! Saturn beløber ftg til os)er 1300 gjerfoner, alle bortr )f!ebe efter 2 a 3 S)ageg Stbelfer, nogle paa ben, ^t»or be f^ge ere gaaebe nb. SWaajlee sjare Slb^ ffiuige bertblanbt rebbebe, ^at>be bt funnet paffe bore ^Jattenter tjenlige S]ttring«mibler, l^bab bi beb <Staben«S)Jangel jjaa 2ilfør«ler fra Søeftben, blanbt anbre Str^ titler af gi 1,, Snffer, rt;n ifle ar funnet og s?tlle net))3e fnavt foinme til at funne. gnbnu ere tn-

11 gett flf jsejlkfcengte )ufe fpærrete. af feé fcortbebe eboere, bev blt'ye 6cgrat>ne i ffi^cna Sltrs fegaarbe, faae 3Drfc>}(w!cijtclfe nict) fitrflttte 5ltjtcr og rai)c; lpt)on'mob be, fom jorfces itbenfor )f}er)jort Iceggc^ ubeit l^tin lirfeltgc fif, be glcjje tiutge ubm ilific, i 12 a 16 t ccit ras.\ noevme t>t øå bejt i mit foregaaenbe rcij omtalte fficbcbag. De«flal l^olbes ben 21be i tnbei)ft;vcnbe ajlaaneb otjer )c(e anmarf mcb en tfl Sagen passs^ fenbe affattet, fort, meget fmitf on, ber ftceit fonbag^ It'g ffal o)j(æfeg jjaa ^Jræbifcjlolen. 2:ertett bltijev til ^otmeéfe 5)falm. 62, : 5J?tjn jel Her efter «b. )an er mit >aab, min S^roft. min min S3efljermelfe, at jeg flal iffe falbe. atiin alig^eb er l^oé nb, min Sere, min (St^rfeé ^^li 3^)e; min Jilflngt er ^aaber )3aa ^am olttb, fjære golf, laber Sberé )jerter o)) for ^am: ub er J>or Sillib, <Sela!" til Slftenfang Sljjoftl. r. 3, 19: Derfor fatter et anbet tnb, og Sjenber om, at Sberé ^nber maae ixjrc nb^ flettebe, jjaa bet SSebergtJcegelfena 3;iber maae fomme fra.^»errens Staf^jn." gemte æres, bateict 15 Stugujl f, S(. ub ar frembele«kt>aret mig unber be arcr, mit 5lalb fom Sæge ubfcetter mig for i benne Stb.

12 Dflfaa l^rtr ^ait giyct nu';] Kraft Hl at forvettc mtit jcrm'ng i gotiuméfioncu, ter nu cr famlet fra ^11. 8 til 12 gormibtag pg fra Sil. 2 til 7 gftcrmtcbag..?>art fcc i 9?aatc til t'or iil<^ffcltge Stab! Jcb ben«<s»^gboinepnbc t'fl l'el fnart forene ftg -^ungcrgnøb. 311 Æilførfcl til Sljol'en^tjn fra gsjllanb, g^en, Sollanb, galfter nteb be anbrc banffeoer cr forbuben, og garten Pt^er 93cltct ntchnn Sorfeer pg 5?'^bprg bleijen fpoirret. Dpg: palieniia vincit oinnia! 3 forrige Uge ere l;er bpbe ot>er 2,000 SWenncfter, beriblanbt ben ^ngjte GapcKau til ^ofmen«sltrfe, og flere grneittimmer enb SRcenb, flere S3ont, enb Prne. 3 3;orébag«biet) cn ftor lebig 5)(ab5 i gioljlrcebet iubi.n'ct til «^ln'lefteb for i'or grue ScguiJ 5(fbobe, ber iffe ftnbe mere 9tum )3a grue Strfegaarb, pg t'gaar prbinercbei5 ^er Ptte n^c eanbit>ater til 5)cfi()r(iej^er. ^cle ommeren tgiennem l;ar je^ ihe feet en 3;uli))an, en 9{eglife, et Sttrfebær, cn ckcr aubre ^rtt)eblomfier og grugter..t)t*ab jeg l^ar feet Pg bagltg feer cre Sobe og oenbe." jette Src», tatcret 22 Srugujl f. ST. SSt ]^at)e n»hg gjennemgaaet t^ore ebcltiter, pg bercftcr t)tl jeg p )gti?c 2)tg 3;aHet paa gjejicn«dffere fra 19 til 26 Sult. 3 bit^fe 7 age cr bet belobet ftg til 120 forne ^Jcrfpuer af 9}Jaubt)'pnnet, 293 l^pyne 5>crfoner of D^tnbefjomtet, 120 Srengeborn, 212 JHges bprn, følgelig talt, fom jeg for ^lar mclbt 2)ig, til 745

13 SOlcnnefifer. tbcit cr, font u nf mfne 3 ititftforc^ gnaenbe IBrei'c til t)i( fcct, ^cbcltg^cbcn tiu taget twanbt oé, og bett ^ar i benne Uge enbnu i^ævet ftorve, enb t fttjlaf,n'gte. lanbt be Dobe mellem 15 og 22 Stuguft tcehe In fccggeecipcffanerne til )oimcn^ åtrle, 4 af be førji ovbinerebe 5?e)lj.nMcfter, og min ene Sollega i Sommisftonen SKebictnæ Sagnev Hanbt be ^ge min anben eohega i gommi^ftonen Slebecinis gic^tel. 5lf be tols tnbenter, ber ere traabte i t)or 3;j,e«efte fom Sigfecerere, ere ingen bebe, jnen een af bem ligger f^g, og to anbre ere lo&ne fra 0^. fan SrefoIbigljcbentJ Slirfcgaarb, (igefaalibet fom tjor grne, mobtage flere Siig, faa ^eller Sngen ber bliijer mere kgratten. gt 93ar ^enfigtémæspge Slnorb^ ninger mob mitfottené Ubbrebelfe ere n^lig emanerebe. Den ene antnfer )augeiotter bisfe )Iabfe ^er i 35pm at fibbe jjaa meb bereé Slobber, aloer, ^aat o. f. 5?. til Ubfalg, ibet ben firfsngelig fortaber bem at gaae omfrtng fra tii at falb'^be biéfe are ben anben befaler lobeteggelfen af alle be gjevfreaturer, ber maatte teftnbe ftg i Staben«))cftbefcettgte ^ufe bel at mærfe )jejil>cfængte )ufe. Qeg ^ar tffe fannet bare mig for Satter i?eb at Ifffe, at man i Cbenfe, ber jo ingen fmittet tab er, n«, af g^r^gt for 3)eften, foger at ubr^bbe alle betø ^ons, 9 nber, jeé, angl^un^fngle, ja enbog iloer, ber albeleg iffe mobtage mitten..^i'orlebes forjiaaer man ber Jjore

14 Slnovtnttt^cr! O sancta siinplicitas mons par- <uriens, peperit ridiculus imis! Sti I«tntiig l'il jeg cntnu bcmcerfc, nt iffo >))cn jtcbei- incb i ( om# miijfioncn, ber l^ar ftne SBIeber Jjaa 3iaat iufct, at terneé epcerring ucj govbubct mob Silførfcl ^cr tif S^cn fra crfi'brn er l^cesjct, 03 at i)t tgaar b. 21 3t«gufl efter c)lemmelfe l^elifgl^olbt ben i Stnicbning af t)or anorbncbe 33ebebag." Vsenfce SBies, fcateret 29 Stujjujl f. SI. Stitbcntcriie Jjcb Itort Um'^erftttet ere enttgrercbc )3aa omtrent 200, for bet mcjic «)tl;rlige ^Jerfoner, nær, bcr, «beft;mrebe for eget og anbre«trobfc tjore Slnorbm'nger til at begrcenbfe mitfotteit«itbbrebelfe. 9lbf!illtge af biéfe græffe bebe afvigte Uge, ber t bet ^ele borttog, 2,600 af 3nbt»aanere, for at lægge (Storjiebelcrt af bem t bc Slien lange Slitler, fom onber og olbater, tbet gjeften Ipar pt t>cb t>ore fffbijanlige OratJere, nu ojjfafte ubenfor ^Jortcne faa rummelige, at latter ilule Ian mobtage 200 affjelebe Jegemer, ber t Sieglen foreij til bett JjaaSfJuft&ogne meb gjlabfe, nogle for 6, anbre for 8 ^tjier, l^ijor btisfe lofte«0)3 og neb af bertil befltffebe golf. Snbføtber ftf bette goft ere Itgefaa ufi^rltge, fom l^tne tnbenter. 3eg ^lar ofte feet en af bem ffbbe oijerflrfft)«))aa en, en anben ligge lang«ub ab en anben ^ifle, og unber ang og Satter føre be ^^abattera, ^tjlerne inbfluttebe,

15 til omtftlte Suler. ^Jaa benne g»aflt>e ^rtr mits fottcrt rtngretcn og bovtr^iffct faa mange af i?ore bcerere, at bt nu fai)ne beres tiljtra;ffeltge 3lntal, og lpat)e maattet fee f. g,r. ^ DtJtnber ene ubba:re ))fla bere«mbre en Sltjle, l^ijori Stget af en Soyen, og eet gruenttmmer og eet SWanbfoIf jlæbe i?eb ^)ol»eb og gøbber et l^oit ^Jienncjleé faagobt font nogne Stig til ratten, Optrin, jeg feltj n^iigen l^ar tjæret Sibne til,!bt l^alje berfor ipensenbt oé til l^der ( tiftamtmanb l^er i Sliget meb Slnmobning om ot an Inlbe fenbe o«golf fra jlt Stift, ber Sjare ijillige og fliffebe til at tortbære bore X)øbe. 2)r. gidsel beg^nber at fomme ftg. ub Ipar enbnu bebaret mig fra tjgbomnten, )ufet ogfaa, Ipijort jeg boer, jtj'ønbt ben l^ar angreben nogle teber l^er i aben, og gjort et af bem albeleø cbe ))aa Seboere. 2)u ft>ørger om, l^ijorban SOlag. Sommeru))«rjebne bil blitje? Seg bceb bet iffe. Stun bet t>eeb jeg, at ^an er Mbet for Sletten og benter ftn om, Sønnen i Slnlebning af ^Jefien ffal ojjtefe«iper fr«3>r«bife tolene l^ber idnébag, tffe oftere." Dttenbe SSres, fcateret 5 e))temjer f. St. Tiøben l^ar t 3tugujl gjort en oberorbentlig rtig )øj} iblanbt o^. Sfter en gortegnelfe, jeg ^ar, ere ba l^er 9,142 SOIenneffer, beriblanbt flere fruentimmere, enb SKanbfolf, falbne for benå See. awange, ber

16 i ScVtcmfccv flal falbe bcrfor i bor wltjfmt'gc hit-, t»ccb ene ub. 5)}iert fmt 9«an fliitte fifl fccrh'l fra tjor fftflaflm^te UjcsS Dotdtjic, t>cv bog tffe cr jlct fna fulb fom bett fra 22 til 29 StugutT:, faa t)tl bcrca 3tnhil Wføe ftort nuf. Snkt Unbcr, at golf, s>ebgaren bercø Jfø l^cr fyccijcr i, knytte Sctlig^cbcn, faa ofte bcit gti?c3, til at brages bort fra i)or ))cjlbcffl:ngte a>jen l>aa beime 9)?aabe cr <Smitfottcn fommen til ftlbe og til nogle ^errebcr beromfring..?)ijab om bcii nu ogfaa forte«oijcr til gjrotjtnbferne! gor at ^inbre at bette ffal flee, ^ar Eommicifioncn, ber n'^ltg iar faaet en Siføert af 3 n'^e 5Wcblcmmer, en )t)crft(ieutcnant, en SOkjor og eneralfc^gntefter (Srnjl, foraulebiget, at meget ftrænge Orbre afgaae iaften til ^orfoer, i^ala lunbborg og 33orbirtg6org om at SnB^n maae ))a«fere ol'er S3anbctte ber uben et ^^as, cgen^fl:nbtgen unber* f!rei>et af gongen. a'jnet, in' leeb Ha Siglia;rerc, er nn, fom golge af l^or friijclfe til alle S^igetsJ <Stiftamtma;nb berom, afhjulpet, og efter^aanben ere ^er fomne golf tnb fra ejellanb, Sollanb, galjter, g^^en og39ltattb, for at til^i b'^be bere«sljenefte l^eb t^ore ibelige Sirt'ef'Si'^' Jert nn mangle In tgjen eiftlige. 2)c fiibji orbinerebe gjeitpræfter ere bobe faa to n«r ben til grue og ben til 3:rinitati«Sogn, 5Wag. (^oren ci>el er ene om gorretningerne i fin ahenig^eb, og aeene t tsegge ^ofpitalerne nbenfor yen ligge oijer 900 < 9ge,

17 bcj* riiftbe«}>fla og Jan fngett faac«. (Sr bet t'ffe imtev bi^fe CmjiÆnbtg^ebcr itklpasjcltgt, ot l^ørc t 1o})))cn ftge l^^ab ^an enbnu tbag ^ar øjcntrtget i eommtéflotteit: bc eanbtbater, ber fremfwie ftg til Orbinatiotten [om bue tffe {eg ex fjeb flf at tubijte fitge 9)erfoiter." )«oftb f )ttb«j)tg? SSar bet t!fe tebre, om t»t funbe fltiffe et'flltge ttl S>ore betjening web mtnbre Scerboitt, men web were SRob tit nt gaae Soben tmøbe, enb bet SKob, fom f. Sy. ^nub Sowmeruj) beflbber? Sccnf! benne SJtanb l^ar n^ltg Uæret l^er fsjjen, bog tffe for, (jngeiv fttlb oijer fin glugt fra fin >iorb t 9tobcn«<Stitnb, nu at ftaae ben«sibenbe bt, Ifgefaalibet fom for at flsftftere ijeb ben eytraorbtnatre gafte^ og ffiebebag, fom ffal l^olbeé forfifowmenbe )ttgbag i S^jobenl^atJU og )ei tngoer (iffe Jsaa anbre teber); men for atter at reife fra S^en, uben jit getpge C)i?erl^oi?ebeé bertti gtitne (samtijfte. Ser er nebfat en Sowmtéflon til at fjenbe t l^an«sag, l^ttorifcknbt anbre iaabberg og teenbuti^ l^aijc cebe." Slimbe te», fcateret 12 etjtemjer f. St. 3)en ejrtraorbtnatre gaflen og ebebag, jeg i wtt foregaaenbe fflret) ttl ig omtalebe at ffuee Ipolbe^ t S^j økn at>n og )elf?ngoer, iar funben <Steb l^er til be^emt Sltb, uben at Stogen bebe t ^trferne, fom mps' tet fajjjeltg ^av fortalt Sjar Silffflbet. STerten til ntei^fen ttar gjfalm. 91, t>cn, fom ftbber (2)

18 Uttber bfn ^ute^ea ejljiermclfc, og bliuer unber ben 3tlincegttgc^ f^gge: ^an ftger til herren: SUtn SLtlltt) og mfn org; milt ub, ))aa ben jeg l^aabev. Itan frelfcr Mttg flf3ægeren5 nflrej og fra ben jtabelt'gc SJcj^Uenfe. ^an flftl flejuie 2)i'g meb ftnc gjcrc, og bitt Stlltb ^al t)(sve nnbev ^(ins Singer,' l^ans (5anb eb er effjermelfe og {jolb. SltSu firti ihe forfærbeé for tené ruelfe; eller for Skiltene/ fow fl^fe om 2)rtgen. ^or g^ej^tlenfe, fom tommer fnigenbe i SOlorfet; for ^gbom, fom for^ bffrijer om a)hbbrtgcn. 2)erfom SLufinbc ffllbe S) eb bttt ibe; og Zi Æufinbe»eb bin l^oire ^rtrtnb; ba ffal bet bog iffe rrtmme ^Jrtrt 35 i g." Sil Sofojjrcebifcn talcbeé o»cr 3)falm. 7, : SSil gjlan iffe tebre fig, fa«^»aber l^an t)ceéfet fitsijærb, og f^jcenbt fin Sue og meber til. idg l^an ^)rt!)er lagt bobe^ lige Slub berpaa; fine 3)ile l^aijcr l^an be^ rebt til at forbærde. <Sce! $an ^)at»er onbt ifinbe; ^ an er frngtf ommelig meb Ul^flte, men ^an jlal febe en geil." Slftenfangé Seytcn t^ar 2 Sor. 1, 5, Sl^i ligefom 6l;ri)ti SU belfer lomme ouerflobigen otser oé, faalebeé er og Ssor Sroji oi>erflobig S)eb S^riftnm. 3a, t>i l^atje enbog ^og o«feltt fcelbet i?or JDobøbom, faa at i?{ iffe ffulbe forlabe os

19 prta Vi felt), men jjaa ut>, fotit o)jl?æ!fer be font frtcbe oé fra faa jior en ot>éfare og frier enbnu; ttl ^t)em bf Ijiaise at l^an og frembele«flal frie o«." 3gaar biet* i^er jsaa tt^e 8 Sanbibater orbinerebe til at betjene S>ore ^Jeftpatienter. De Døbe«Stntal beraf t forrige Uge beløb jtg til otter 2,800, og iffe, fom SWan l^ar fagt, lun til 1, i Isatte Orunb til at nære bet ^aab, at obeltgl^ebert 1^03 oij bil blitjc ittinbre t benne Uge." Xienbe Sre», baterct 26 cpfcmser f. 31. Sigefom SSægteren Ictnge^ efter 9Worgcnftunbcn, faa længe«ogfa«t>i efter at bet SKorJe, Iptjort t>i lette, maae ttige for ub«slaabe«dette f^ne«nu ogfaa ot tnue fltnne neb til o^. De to fibfte Uger l^rttte iffe tjceret faa bobbringenbe for ^joben^abn, fom be nærmeji foregaaenbe, ffjønbt ligefaa ^ajiigt, ibet be af t)ore 5)epcf(ingte fom i bem ere bortr^ffebe, fun l^ade ligget 2 a 3 Dage ))rta %eleiet. De, l^oé l^bilfe Bubones og Carbuiiculos ttife jtg, labe fig nu t gieglen l^elbrebe; Ipuorimob ncejien StUe, )>aa Sege^ mer (netter eller maculi lomme tilf^ne, boe frembe^ le«. S3i ibag gjort et muligt nøiagtigt DiJcrflag otter ballet 3aa ttore Dobe fra mitfottens beg^nbenbe gjttring 11 Suni b. 91. tnbtil nu, og funbet bet«etob til otter 20,000 et langt ioiere clob, enb tti i gørjiningen ttentebe bet jfulbe Isatte naaet. 3 t'ctte Sal (2*)

20 tcfiitbe jlg 21 rifhfge, ben e«e af be it^iig Prbtnerebc ^^eflisrff^er, 18 El^irurger, 3 æogtr^f^ fere ben ene Scrf'"/ bett anbett gen evtng, ben SivcbieS Stabn ijeeb jeg tffe 2 Stéfe^forev i unbl^eb^contmtefionen, en SO^ttngbc (Stubentev 3a(i Ølegentfen og Salfcnborf^ eohegtunt, (ibjtihige fornemme -^erfoner, meeji ScmoifeEer. SlEe ^lloflere, alle benø cbici, r. 2B a g n e r nær, og Unfoerfitetet^ føenbe ^^ebeher lefe frembele^. S3eb nogle Debéfalb Ifiar nn en, nu en anben SRcerfcf Itgl)cb funben < tcb. Seg t>tl fortølle I)tg en. ( tt fimtjel 5^one, nteb et f)5ttbt Sarn ri?f}et, bobe, og Sarnct lesjcr enbnu, ffjonbi bet la«at bie l^enbe to 3)age efter ^lenbeø Søb. Sn SJJcerlelig^eb af et anbet lags er benne, at IB^enø fgraijelfeø>)labfer nu frern^ b^be isfuet af en SWcengbe 5?ffm>)e{)0te t»eb <Stbcn af ^»tnanben, tbet bi, for at Iptnbre ^Jlflbfeneg Ubbnn^ntn? ger, l^ar maattet labe Ijore 3orb berinb til raijenes bebre X>fffning, )5aa grue ilirfegaarb ober 800 paci nogle af be anbre ligefaa mange. i ^a5>e for? (IreJjet 22 Sj^irurger fra )amburg, fom ahe ere art# lomne. 3 S«ag. ilnub^ ag Sjil nol falbe Som meb bet gorjte." GUeftc Ste», iaterct 3 DctcJer f. SI. SSertimob l^feab ben i Seg'^nbelfen'gjorbe, ^ijem? foger Smitfotten nu mere be gornemme«og Slige«S3oliger, enb be Slinget og gattige«bog meb af

21 tagente ^Irceftcr, font ijorc fiijicr ubtnfe for benne Uge, fccr hm tæller noget oijer 1300 Sobe, og be for nærs ntcjiiifijfgte, ber l;ar et omtrent ligefna jtort Stntal ber? «f. SOIaatte bet nu IpffeS 03 at tnbflrænfe ben til be teber, l;ijort ben for Siben rafer, og l?f Utlle ba l^ciabe bet SSebfie. Sil bette Otemeb l^rtr t)t fortubett d glatning fra fintttebe til fnnbe ^ufe, og til gorbtt^ betg Oi?er^olbelfe taget i bor 3;ienep:e en Sro)) <SoU bater og 3J»^ttcre, ber Stat og Sag jlal )5atroulcre om^ fring )>aa aberne, for at o)3tage og bringe be tenbe meb bereé obé i (Stutteriet. Sette IJængfel er faalebe«nu Hct>en fulbt af Strrejianter. SWan fjulbc troe, at S^gbommen l;at>bc gjort iljoben^afn tit ctt mennefictom rfen. I)ette er langtfra tffe Siilfcclbet. SJJan forbaufes bcb at fee ben jiore golfesjriinmel ))a(» Oaberne be talrige gorfamlinger i ^irferne." Stolste Sve», tatem 10 Dctoter f. 3C. gra flere Siber er bet nogenlunbe I^tHet øe at flanbfe G))tbemienS gor 3lantelfe, ntebené bt fra anbre, fiobenbe an mob gamle Sebtcegter og SJettigl^eber, l^ert l^abe ijffret u^elbige. I)e tore Sjitle iffe tabe ftg af^ (Olbe fra at nebfætte berejs jseftbobe J'aarorenbe f be^ re^ aabne gamitiebegrasjelfer, og faalebe^ er bet miag? wifle tof lommet inb i Slirlerne, for ifær at f^tbc fammeé ober ral^ijelberne anbragte lufte tote, l^tjor golf af be l^oiere < t«nbcr, blanbt Ipijilfe ^gbommen nu ogfaa meefi Jterfler, ^sje taber. 5lt jeg fefo ^lar

22 unbørtaet Smttteit i iitrfevne, f^lber jeg maajlee ben OmjicEutitg^eb, at jeg, ntævfenfce ben giennem gjellegul^ tjet i mttt <3toI ojjfh'genbe Stglugt, t'tibe fprlfob Stolen." 55aa l^ore SebeHjier, b'er ub tsxe lot>et frem^ beles Wfoe mmbre og mmbre fulbe, ere, ftben jeg ftbjl fireij 2)tg til, lom«e 3 af t»ore gje^jsrcejter, nuit ^ust l^evt«^one, og fnart Hl bel ogfaa mm Zymx, font ligger farlig f^g, faae en )labs ber, )i)ormcget jeg enb ar fogt at aft^ærge ^n jlulbe faae en faaban, tfoer iseb albrtg at tage ipam meb, naar jeg teføgbe 9)ej}))as tienter eker fliffe l^am )en jjaa noget for Smitten mi^toenft Steb." S3i web ag«)jopett mobtaget et Sret) fra (Statøraab Øtofenlran^, 3lmtmanb os?er 9l )l)org Stmt, Ifttiort {>an raaber o5 at ontegge SOtebicamentma«gaftner l^oå i?ore JJrffj^er, et ^og ^S)er for ^ns ogn, at Scegemibler firaj: Ian ijcere tteb^^aanben til bem, ber he^e'oe famme. SJianben^ 9laab fan t>ære belmeent. SJJtblertib lunbe tst iue onbet enb fmile af et DJaab, ber, IJiijtå bet 6let> taget tilfølge, lun t)tlbe gjore!fc>ort tjnbe»cerre. Se^wben Isatte tjore ^Præjle«' npj»t be^ jtihe til at be enbnu flulbe ijcere 3l J0tl^e!ere." 9loeé!ilbe, ^i&or lun et 9)ar.gJttfe ttoe fmittebe, er atter funbt, Itgelebe^ tefinbe be og iper angrebne >erreber t bet«omegn fig igjen i?el." 5lf 9)rcfeéforerne jlbbe t (Snnb^ebcommt^fionen aiector SJlagntftcné, a3i)1ojj))ctt, Steen bit c^, Seg, og ecretarttté Slnc^erfen."

23 3 SJiig. Si, 2;c>mntent))é cig ev enbmt tngcn 3)om falbcn." STrettenfce tc«, batciet 17 Dclokr f. SI. *^gbpmmert cr frcmbelcs t 3lft(tgenbe, og Stlbe ^asjc ijcevct bet mere, l^ln'is golf l^abbe t)ufl ftg mmbre trygge. Sien t ben arcm'ng, ot nu er ftl are forbt, ubfcette 5>Jattge ftg, letjinbtgeit ceev trobjlgcn, for ^pu bemteti«3(ngrcb, og l^olbe o«fafllebeis langt ftorre ahete i)eb bore cjtrfefcelfcr for at ffftte ( ^gbommeit Orffttbfcr, cnb t»t for Ian fan itfe forejittte fig ^t>or ufi'^rltgt golfet paa fettere SLtb cr btoet, og l^ijttfe o))rorenbe (Scener )5aa goijlo^l^eb ogfaa jeg ba ar ijceret tebtbne til. S^ffeé bet o«tffe meb bet obe eller Dnbe at ktnge golfct ttl gornuft, faa S>tl sjort Ottbe i?enbe tilbage meb forn^ebe i^ræfter. t ere meget bef^mrebe for at bctte ffal flee." SJltne mange gorretntnger tthabe mtg bennegang tffe at fortælle Dt'g mere om SB^enø STiljlanb. S^utt bette Jjtl jeg meb ^enf^n l^ertil enbnu bemærfe, at af Dore ere tffe mere enb 5, maaffe 6 tltije, og for bet gorjle ttfce 3ngen blføe befltffebe t be Sort«bobe«Steb." Cjorttnbe S3re», bateret 24 Dctoier f. ST. 93ort,g)aab om at trafen, ub l^ar Vifilftgt D^r fnart t>tl itcere osjerjlaaet, fan tffe anbet cnb jtige, naar Vt fammenltgne i)ore ugentlig Dobes ^ntal nu meb bet

24 fov et 5Jrtv iljlrtflnefccr ITten. 3 en cnefje Uge af SIu^ guft fceleb bette Stntal ffg til 3,300, og t forrige Uge lun tt( 260, l^ijoribkanfct, efter 9)t;cenomenct ))aa fenere Stib, glere af fce gotere, enb af be (asere (Stcenber, gkrc af enb af idi>tnbefjonnct. SSeb benne SKori-alitetcné bet'^beltge?tftage(fe IpoS 0:3, ffulbe ntan mene, at <Sitnb )ebécomnu'«fjoncn3 Slrtet'be «n er mt'n^ bre, enb bet for tiar. Sette er bog langtfra tffe ZiU fæibct, Slu ]^ar St nof at liejtihe web 53 ien» fulb? fonine Ubreitfclfe fra mttteftoffet. 3 benne ^en^ feenbe l^ar SJiai'eflæt forejirettet oø en gor^olbs^ regel, fom Ui fee oé nobfagebe til at neblcegge aher^ wnberbanigfi gorejlihing fmob. {»ar nemlig to ange giset o«jtræng Orbre meb egen^icbnbig Unber^ firtijt til at ojjbrænbe alle be < eng!f«ber, faat»cl bc Ijobe fom be ^elbrebebe J»a5?e ligget )3aa. 3f(e at tale om Umulig^ieben for od ert, ibet Staturen fel^ l^at 15» ul))en mangen 5^cft >at{ettt iblanbt ois, l^bt«d)3 olbé# jteb nnber ^anss Sjgbom S5i iffe fjenbe, ijil Ubforelfen af benne Orbre obetegge flere tuflnbe enge til et ffielob, efter loft idijerjlag, af 70,000 3?b. og ^»ab flal ba bore gattige meb mange Slnbre Ifiabe at ligge }5aa til 93inter? t Sete af bare ^alm, eller af )alm meb et néfelt SJdlfe oi)er, ]^t»ors?eb lun fmittenbe ^gs bomme og fior SJlortalitet )3aa n^e i>il fremfomme? 2)igfe og lignenbe gorejtilltnger agte tsi at gjore gen meb 9)ojlert >>aa Xtrebag. SDtaaffee Inlle bt berbeb }jaabrage oé $tller^oi tfamme? ajlen benne

25 S3ctrflgtmng jld tffc (ifjfi-ærfe o«fra frentbefc«, ntcb frtmme Uforfffrbetl^et) fom fur, ftt gjure ft anfce for»or 9)ltgt mob ben Stab, til ^ijtg grelfe i en flor g^ob, i)t Jiat^e fnnet bet ^ccbcrltge ^alb at»irfe. ^ib«til l^aije t)f bcrfor l^o«en >eci af golfet hm l^ojtet en vtnge Søn. Slbflflltge enbog inbsjtijet en anonym bilage oijer o«til gongen, ]^i?ort be Wanbt anbet frents lomme mcb be Søgnagtigl^eber, at Sommiøftonen t en og anben )enfeenbe tffe ^ar fotet Slnjtalter til bet Dnbe«gifljielpmng, at ben par labet 1200 SRcnneffer ontfomme Jjaa ib^enø aber og (Stræber, at ben tffe efter pigt l^ar forget for be <S )ge i Sajaret^erne o. f. ajjajejtæt par pat>t ben Slaabe, ftrar at fenbe Slagen til bor Srtlæring. amme pat>e t>i auerebe afgisjet i en omftcenbeltg, fraftfulb, frimobig triselfe, fom for gobe SeHbftpeb par bicteret og." Stngaaenbe akag. a;ommeru)5, ba er enbnn ingen )om falben t pan«ag. lti)cr ben tffe efter pané Sepag, par pan tfinbe at»nbanfe (Sagen for.g)øte ieret." *) gcmtettbe Sns, batcict 7 9lo»emicr f. SI. efter 16 a 17 Uger«cengftelt'ge S3eflemmelfe, aanbe bi nu friere og friere. )i)tlfet gobt a;egn ))aa at (St;g^ bommen er ftt noer, pa!?e i?t tffe bert at ben forrige Uge fcersbebeoé fun 90 a}^ennefter. Dog, blanbt biéfe beftnber f?g en SJlanb, fom 5>en fasjner Dm 03«««tnbclige Ubfalb tale leoen«tffe.

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Motoroversigt. Opel Benzin- og Diesel-motorer ( 57-86)

Motoroversigt. Opel Benzin- og Diesel-motorer ( 57-86) Motoroversigt. Opel Benzin og Dieselmotorer ( 57 6) Side 1 af 6 r: Cylinderstilling og antal: R = Cylinder i række V = Cylinder i Vform : = Overhead valves; Stødstangsmotor = Camshaft in head; Knasten

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Windows Vista: Vælg: Start->Netværk. Vælg Netværks og deling center: .!J Senest ændret. Fiere» " <' ~--------li,- Mapper.

Windows Vista: Vælg: Start->Netværk. Vælg Netværks og deling center: .!J Senest ændret. Fiere»  <' ~--------li,- Mapper. Windows Vista: Vælg: Start->Netværk Vælg Netværks og deling center: H.!J Senest ændret Fiere» Mapper "

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere