fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C."

Transkript

1

2 ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa Ubgtscren«øotlag, t bet gcmptllhf Dfpciit. 1843,

3 SOlenneflet cr beflemt til at l^æve 9latuvett3 ^Jerrf. ct itttrmer jtg benne ftn æefietttmelfe, fovji 09 for? nemnteltg beb at lære at berøærrae egen Jltføærelfe inpb be mange gjenber, font true fainme, l^sjortwattbt be ttf^nltge i Suften, ber frembrt'nge brcelsenbe g >ebemter, ere be farligfte, n fremffrtbenbe gisiltfatton terer bet bette. idijeralt, lpi?or benne Ipar teb, finber man be ftore, 3ttniofp]^«ren for))ejienbe SWorabfer ubtørrebe pg Sorbbunben berf fovi>anblet til 3lgerlanb, be t^ffe, meb forb( rt>eltge Dunjier fsangre fot>e enten reent ubs r^bbebe eher aatnebe for Suftens Srcel og olens traaler og be unber btsjfe foijeé tætte Sot)tage pqt^ ftaaenbe < um)3er meb bcres antmaljle og tjegetawlifte forraabnebe Segemer, ipijoraf be meejt obelceggenbe (S^gbomme ubt»ifle ffg, aflebebe gjennem reenftge Sa^ naler. ar tfle ogfaa ahe t Sti^tltfatton fremffrti benbe Sanbe ijtbjl t Duarantatneanp-alterne, ber t fiibj}? opjtgte 3lar^>unbrebe ^»ar naaet faa l^øt en rab af

4 guifcfontmett!^ct>, at o(5 ii'tte etsjævn mob ben tjncntaljle 9)ej}, bet ijeftltge 3nbtcn«gule gckr, g(;pler(i SWortit>5 ^rtr tffe ben ubobeltge gnglcenber 3 en nev i cinen D))fmtbet et, om enb tffe ganife ffffrenbe, faa bog fovmt'fbenbe SWibbel mob be lit^sfarltgc, bet men^ nejteli'ge Slaf^n fa«ffænbenbe S3ernefo>) )er, og ftem)>er tffe Sisgefunjtcn nu fet'ervt'geve og fetervigere mob be mrtttgcftvtebe c(imatt TEe og almi'nbelige ^gbomme? X>evtmob t be Sanbe, 3élami'i?men t forening meb gatfllt'smen l^erffev t 5{jten og )>(i(t 3lfnfa«Slorbf^^ jien t be Sanbe, l^tjor St'sjtltfatfoncn jiacier jjt'he, l^ijtis 3nb6^ggere Itgefont ere ftfønebe t celbgnmle, fv«bereg gorfoebre nebursjcbe gormer er!!)^cnneffet nffjtett ijcergelojl gi'tjet ttl ^Jnt'^ for ben t»eb be i l^t'ne benébele t ufor(eblct Silftanb Itggenbe morabftge, ffot»^ rige, funt)5i'ge Sgne forbcerl^ebc Sufts 3nbfl'^belfe. er^ fra er fejten i 3:tber, ba Surojjoeerne ftobe (jflvt et I(t= Sere Srtn af Sfln'ltfatton enb mt, oftere fommen til sjor Serbenébeel, meb fojrbelca belceggels fer i eg^nbelfen af bet 18be Star^nnbrebe og berfra l^ar ogfaa ben for fim libet kfjcnbtc (S()olcra SDJorbué for tffe mange 9lar tiltage, efterat l^at)e bort^ riffet ober to SKt'tlioncr Slfiater, tnnet ftg SSet forft tt( SWorea, )S)or ben i>ifte ffg t Sinteren 1824 og 1825, ftben ol^er St^rfiet, Ungarn, gjolen, Stu^lanb ti'f Suros ^berjte 9?orbett. SDog fa;m)jebe asibenffab og Stnnfl faa l^elbtgen mob ben, at t gnro)ja ben«cfere tffe

5 HcVc mange ug beitis D))(;olt> ttarebc fun lort. (Sanflebe^ l'cflrfbcv ten freinjlvitcnte ii»titfahon nieb tjorcubc ijpr SiaHTrrife«f<irltgfie gjcntier be ufijnlige og kinger bersjcb be golteflag, bcr l&^lbe ben, 9)lcnncfTct!3 ejientntelfe nærmere, at txtre Slatne rens.^»erre. Stgefom S(;olera 9Jlorb«eb bet 19be Slar^^un^ brebe«4be I)rcenntum ubtrebte ffg oi)er en ^or Deel «f Hro)>a nnber Ipaarbe Stam}5e ^er nu for grt^ Rebens < ag, mekem golfene og giegenterne, fremfalbte af 3ultreijoluttonen i granfrtgj faalebe^ angreb bett ortentalflc 5)efl i S3eg tnbelfen af attenbe 3(arl^unbrebe ttffjien alfe Sanbe i i>øt SBerbensbeel ogfaa unber Uo^ bige (strtbtglpeber bengang mellem?anbencé ^er^ ffere tnb{s trbe«om at iiblnbe bereé 23eftbbelfer. 3 SJeften af Suro)?«flrebe gnglanb, ^ohanb, jlerrtg, bet t^bfle ØJtge, aijoten og 35ort»gaI i gorem'ng mob granwg t 14 Star (1700^1714) om (jem af»egge enten iletfer Se0 50l ben I.'^ ott Sari euer ben franfte itong Subi>tg ben XlV.'é (aonncfon ber (lulbe arije ben i?eb bet ^absburgile 2)^naftieg Ubbøen t <S))anten lebtgwcsjne ftjanfle S^rone og i bet«5«orben ls)at>be fajl SBittte nt «bs)tbe jtt gjjonarfies r(snbfer tnbtil iøflerfoen sjcebnet ben rn^ftjle Ejar 9Jeter ben I., S^ji at mblemme Steflanb i fine tater

6 Stugufl ben II. ftf (Sfld^feit og ^Jofctt gv^gt for fceit govtmbrffe nteb sjcrrig ilong grcbenf ben IV, af Sanittarf h'j eit Deb forte æacitenflililanbe cif&ntbt 2Uaavi^ Srtg (1700^1721) mob bctt fijenffe ^ong (Sari ben XII. Cm benne faa'oclfom om ^itn cgii.'cnl;eb l^ar porten ojjtegnet g»ieget, Stbet om ^Jej^cn, ber lebfagebe egtsjcnl;cbcrnc, og om ben«s'iffri'isrclfe t 3)anmarf, ber bog inbfifntnfebe ftg tfl ^elftngoer og ^jø{>en^at)tt, ^at'e bi fun 6a!?t mitnbtfige OberlfeSjertnger (nbttl lig, ba I)r. a)lanfa f en forh-æpftg SJf^nbKng, mba riffet t ^tjlorifl ÆtbéfErift for 1840, Ijie 5fnb^ 2bct )cfte for 1842, 3bte SSmbs 2bet )efte for 1843, 4bc æfnbs Ijie ^efte grimbet )aa fin'ftkge 55ibnc«6 )rb fra l^i'in S:ib, ar gføet og en om^cenbelig Seretning berom. C)gfaa jeg er i S3e tbbelfe af et jorigtnals fcocunient til )ijlorfcn om nccttnte ClJi^otb i anmarfé.g>os>ebf}'ab, fom, ffjonbt bet t bet SScefentKge melber og maae melbe om bet famme, fom be ^aanbs f!n'fter r. SWanfa ^ar benyttet ttl fft Slrtetbe, bog omtaler gt og 5lnbet ttl btéfeé u)5)jlertng. 5«tt Dn'ginalbocument tefiaaer i en»aamlfng af æreue, j!rei?ne 1711 Cct 1712) af et»teblem af ben ba t ^Ijoten^aijn i Slnleblebntng af ^^ej^en, a3t»ert bens gang l^al'be tnben fine SBolbe, o)3rettebe (Sunb^ebécom^ mtépon, Sicentiat og 55rofe^for 2«ebtctnæ Sol^anne««)!nule ttl ^an«srobcr Slau«sSflure, 2)r. Pt(ofo=

7 og ogneljvæil til Slørrcbrob^ SWenigfieb t g^en famt i ^voinnbfenå (Salltitgl^erreti, af jeg cv en Defcenbent i 4be :Ocb. S5eb <Stbert af abfltfltge SWebbelrifcv t )}riijflte 5(nltggenber, ber ndturiigtjtfø ^tt ubelabe«, letjcre be ^o^ebmomentertte nogle enbog t bet nfeltgaaetibe ttl en gortelltng cm jtabeng Jlrcengflcr itnber (un ^ajiigtbrcebenbe ))tbemte. fanttttenarbetbc, l^bcib be erom berette, til et )eelt, l^ar osjennæijnte r. Sllflttfoé?Cf(;anbling gjort ot)er=^ fføbigt. 3eg mebbeler berfor bette, meb fambittigl^eb«^ fulbefte STroffafe mob frof. SWule«^aanbffrift, t en til i.^ore 2)age (ja^fcnbe Srebform. Sjaaffee jjfi pg^a^ benne gorm tnteresfere en Secl af S^ferne meer enb 9lf^nblingen«. $5«le æres, batmt 4 3uU )eben er oijermaabe trt;ifenbe og en farlig mit* fot l^erffer ))rtfl mange teber ^er i tåben. Jlongen jtaaer t Segret meb at forlabe o«og reife til hertug* bommerne, efterat l^aije flitfet be flejte l;er guarnifone=^ renbe aiegimenter bib, for at brage mob be t>enj!e i fmmern." Mnbtt SBtev, bateret 25 3ult f. 9f. Unber ben beftinbifle 93arme, H ar, ubuifler mitfotten ftg meer og meer bobbrtngenbe, og t gor=

8 ^olb l^crt«t'om golfetø Ufi^rltgl^cb. )!?er!cn Stbl'flré^ ler eller 53efaltrtger fan af^elbe ben nnbe fra at ie^ føge ten S^tje. aaleteé letcr (Ssgbontinen emfrtng Pijer l&cle (Staben, fra ^mtsj ti( ^^uuci, for )iirtig cit tortr'^ffe eboerne. Sen er egentlig ingen 53eft i l)oie te rab, men en jjcjjagtig <S'^gbom (Febris pestilentialis) af faninte 9?atnr fom ben, ber fibft rafebe i Sanjig og nijltg t 3 gj'erbingaar )ar ^uferet t ^eh pngcer, ^l^orfra ben er fommen til ^Ijeicn^at^n. 3 forrige Uge tortres? ben 05 Pt'er 400 SJJennefler, l^tjori«blanbt Sognepræjien Jaa S^ri iiansi^al'n, SWag. Sanlel. 3gaar Webe l^er 10 ganbibater orbinerebe til at ^jeljje t'ore 9)rcejter beb be ^ge«etjening meb <3acramentet. )S)ab mig angaaer, ba l^ar Jeg ingen Sioltgi^eb, tbet jeg maae ftbbe i nnb )cb«commi<jftonen fra Sporgen tif 5(ften." Xicbie tatettl 1 Slujufl f.»»3^9 jtrii?er bette ret) t njja^feltg Siiftanb i eommi^ffonen, l^tjor jeg fibber Itgefom fajtnaglet. en Jjebi?arenbe utaalelige ^ebe ^lar gitret ( mitfotten, ber nu cr i ncejlen alle SS^cné aarbe og )nfe, 5lraft tif i forrige Uge at fcrlbe 745, i benne Uge otjcr 900 SWenneflfer, og, fclil'cr Snften itfe ftjalere, i)il ben t)iji næjllommenbe Uge togge et enbnu ftorre 3lntal af ^^jo^ ben^ijnij 3nbi)aanerc t raijen. SSi l^atje en Sl^angel Vaa Sigbærere, fom be 12 < tubcnter, ber n'^lig l^at>e

9 latct ftg antage fertil, fim li'tct ^'»e af(; itli.ntc. Dg^ faa fat>ne ijt ct'pgc ti( be ocnbc5 eticitmg»tcb (Sacramcntct, en gorvetning, alle be, i?t l^avk, ere gaaebe billtgen og uforfagte )jaa en cncfle ogne? ncer, SJJag. Slnub Somment)? t»cboitarm'font^s ftrfen. STæn! engang: benne inoblcfe 9)Janb forlob, nben ajetfetiaabclfe, meb g^amilte og ol^at^e IB'^cn i 3:trébag5, efterat ^an i < enbag«)5aa 5.*rccbifejio(cn ^asjbe falbet 5ljol)cn^at)n et oboma og omorra, og raabt: frelfe ftg fan «b af benne fomebelji fin grffnbfelefe llgnbeltg(;eb af.^errcn til )belæggclfe tnb«i>iebe <Stab." g,vent)>lct, an l^ar gføet )}aa Ub^Htn^ brtng, er fulgt af SJlange til jlor ef^mfrtng for OiJ, at Sinitfotten paa benne SWaabe ffal ubbrebe ftg ot)cr Sanbet, ineben«foge at l^inbre ben fra at gribe t>tj bere om Ig l^er i S^en. 3 benne ^enfeenbe l^aije In befalet St'gene bragte til ral'cn nben golge, (jaalagt ^Jræfterne at tcere i?eb beres (g^gebeføg tforte, tfiebet for beres SSt'ngefjoler, lange forte S3o>-b«gefa(> 5er eher Scerrebsfitlcr, gjennemtrufne meb et bem mebbeelt pcp mobftaaenbe gluibuw, forbubet celgefjffrltngerne^ idm^ leben meb galb^belfe af ulbne og Itnnebe SSarer og truffet temmelig gobe Slnftalter til 2)øbéboernc«gor^ feglt'ng. 3lf biéfe og anbre ijore gor^olb^regler til at jtanbfe >gbommett«gremgang t>ilte i>t ipaabe alt obt. 3fa;r ftaaer sjort )aab til ub. 2)eben træber oé imobe ftlleijcgnc og i)ibe iffe Sliben og 2;tmcn, naar

10 ^crrm Mber pij j^crfra. ^eleitbe bette Inttlcr g^owet pnifnng t>ore Sllterc at forfone ftg meb ub i Sacra^ ntcntei, enbog t <5elfla6 )3aa «fottev ctbgaitgett, fcnt 3:tIfCE(bet ijar i ^olmcns flirte afstgte ønbag. S)?acttte be Sonintuntcereiibe idcerbigett n^be S^rtjit Sc^ gerne cg SBlob! SOJaatte t)t alle web c rifiekgt mb Ifielltgl^olbe ben fnart foreflnaenbe SSebebag, ber er dtt^^ prbnet i Slnlcbning af gjrøttclfen, ^mm titjliflet! 2)ett er befierot til t Slutmngen af benne SSHaaneb og tiil i)lti?e )3aa'&uben ftben at Ipolbe«otter cle Smiget." Ciertc»leu, bdtetet 8 Stugull f. 5t. tiet ar bel^aget ub at fretfe nitg ub af garevne, jeg ftben Sortfcnbelfen af nitt foregaacnbe S3rct» tit St'g i^itr i?ceret t. ^aa Smbeb^ijcgite l^ar jeg i afutgte Uge beføgt glcre af i)ore )ejlbef($ngte og taget ^tt ot>er bereø Stt'g. en 2)cc{ af bt^fe &'tg fanbt jcg Buboiies og Carbunculos, jjaa en anben fun forten brune 5)letter. 3)e Dobc«3(ntal fra Ijte Stugufi til ag«! Saturn beløber ftg til os)er 1300 gjerfoner, alle bortr )f!ebe efter 2 a 3 S)ageg Stbelfer, nogle paa ben, ^t»or be f^ge ere gaaebe nb. SWaajlee sjare Slb^ ffiuige bertblanbt rebbebe, ^at>be bt funnet paffe bore ^Jattenter tjenlige S]ttring«mibler, l^bab bi beb <Staben«S)Jangel jjaa 2ilfør«ler fra Søeftben, blanbt anbre Str^ titler af gi 1,, Snffer, rt;n ifle ar funnet og s?tlle net))3e fnavt foinme til at funne. gnbnu ere tn-

11 gett flf jsejlkfcengte )ufe fpærrete. af feé fcortbebe eboere, bev blt'ye 6cgrat>ne i ffi^cna Sltrs fegaarbe, faae 3Drfc>}(w!cijtclfe nict) fitrflttte 5ltjtcr og rai)c; lpt)on'mob be, fom jorfces itbenfor )f}er)jort Iceggc^ ubeit l^tin lirfeltgc fif, be glcjje tiutge ubm ilific, i 12 a 16 t ccit ras.\ noevme t>t øå bejt i mit foregaaenbe rcij omtalte fficbcbag. De«flal l^olbes ben 21be i tnbei)ft;vcnbe ajlaaneb otjer )c(e anmarf mcb en tfl Sagen passs^ fenbe affattet, fort, meget fmitf on, ber ftceit fonbag^ It'g ffal o)j(æfeg jjaa ^Jræbifcjlolen. 2:ertett bltijev til ^otmeéfe 5)falm. 62, : 5J?tjn jel Her efter «b. )an er mit >aab, min S^roft. min min S3efljermelfe, at jeg flal iffe falbe. atiin alig^eb er l^oé nb, min Sere, min (St^rfeé ^^li 3^)e; min Jilflngt er ^aaber )3aa ^am olttb, fjære golf, laber Sberé )jerter o)) for ^am: ub er J>or Sillib, <Sela!" til Slftenfang Sljjoftl. r. 3, 19: Derfor fatter et anbet tnb, og Sjenber om, at Sberé ^nber maae ixjrc nb^ flettebe, jjaa bet SSebergtJcegelfena 3;iber maae fomme fra.^»errens Staf^jn." gemte æres, bateict 15 Stugujl f, S(. ub ar frembele«kt>aret mig unber be arcr, mit 5lalb fom Sæge ubfcetter mig for i benne Stb.

12 Dflfaa l^rtr ^ait giyct nu';] Kraft Hl at forvettc mtit jcrm'ng i gotiuméfioncu, ter nu cr famlet fra ^11. 8 til 12 gormibtag pg fra Sil. 2 til 7 gftcrmtcbag..?>art fcc i 9?aatc til t'or iil<^ffcltge Stab! Jcb ben«<s»^gboinepnbc t'fl l'el fnart forene ftg -^ungcrgnøb. 311 Æilførfcl til Sljol'en^tjn fra gsjllanb, g^en, Sollanb, galfter nteb be anbrc banffeoer cr forbuben, og garten Pt^er 93cltct ntchnn Sorfeer pg 5?'^bprg bleijen fpoirret. Dpg: palieniia vincit oinnia! 3 forrige Uge ere l;er bpbe ot>er 2,000 SWenncfter, beriblanbt ben ^ngjte GapcKau til ^ofmen«sltrfe, og flere grneittimmer enb SRcenb, flere S3ont, enb Prne. 3 3;orébag«biet) cn ftor lebig 5)(ab5 i gioljlrcebet iubi.n'ct til «^ln'lefteb for i'or grue ScguiJ 5(fbobe, ber iffe ftnbe mere 9tum )3a grue Strfegaarb, pg t'gaar prbinercbei5 ^er Ptte n^c eanbit>ater til 5)cfi()r(iej^er. ^cle ommeren tgiennem l;ar je^ ihe feet en 3;uli))an, en 9{eglife, et Sttrfebær, cn ckcr aubre ^rtt)eblomfier og grugter..t)t*ab jeg l^ar feet Pg bagltg feer cre Sobe og oenbe." jette Src», tatcret 22 Srugujl f. ST. SSt ]^at)e n»hg gjennemgaaet t^ore ebcltiter, pg bercftcr t)tl jeg p )gti?c 2)tg 3;aHet paa gjejicn«dffere fra 19 til 26 Sult. 3 bit^fe 7 age cr bet belobet ftg til 120 forne ^Jcrfpuer af 9}Jaubt)'pnnet, 293 l^pyne 5>crfoner of D^tnbefjomtet, 120 Srengeborn, 212 JHges bprn, følgelig talt, fom jeg for ^lar mclbt 2)ig, til 745

13 SOlcnnefifer. tbcit cr, font u nf mfne 3 ititftforc^ gnaenbe IBrei'c til t)i( fcct, ^cbcltg^cbcn tiu taget twanbt oé, og bett ^ar i benne Uge enbnu i^ævet ftorve, enb t fttjlaf,n'gte. lanbt be Dobe mellem 15 og 22 Stuguft tcehe In fccggeecipcffanerne til )oimcn^ åtrle, 4 af be førji ovbinerebe 5?e)lj.nMcfter, og min ene Sollega i Sommisftonen SKebictnæ Sagnev Hanbt be ^ge min anben eohega i gommi^ftonen Slebecinis gic^tel. 5lf be tols tnbenter, ber ere traabte i t)or 3;j,e«efte fom Sigfecerere, ere ingen bebe, jnen een af bem ligger f^g, og to anbre ere lo&ne fra 0^. fan SrefoIbigljcbentJ Slirfcgaarb, (igefaalibet fom tjor grne, mobtage flere Siig, faa ^eller Sngen ber bliijer mere kgratten. gt 93ar ^enfigtémæspge Slnorb^ ninger mob mitfottené Ubbrebelfe ere n^lig emanerebe. Den ene antnfer )augeiotter bisfe )Iabfe ^er i 35pm at fibbe jjaa meb bereé Slobber, aloer, ^aat o. f. 5?. til Ubfalg, ibet ben firfsngelig fortaber bem at gaae omfrtng fra tii at falb'^be biéfe are ben anben befaler lobeteggelfen af alle be gjevfreaturer, ber maatte teftnbe ftg i Staben«))cftbefcettgte ^ufe bel at mærfe )jejil>cfængte )ufe. Qeg ^ar tffe fannet bare mig for Satter i?eb at Ifffe, at man i Cbenfe, ber jo ingen fmittet tab er, n«, af g^r^gt for 3)eften, foger at ubr^bbe alle betø ^ons, 9 nber, jeé, angl^un^fngle, ja enbog iloer, ber albeleg iffe mobtage mitten..^i'orlebes forjiaaer man ber Jjore

14 Slnovtnttt^cr! O sancta siinplicitas mons par- <uriens, peperit ridiculus imis! Sti I«tntiig l'il jeg cntnu bcmcerfc, nt iffo >))cn jtcbei- incb i ( om# miijfioncn, ber l^ar ftne SBIeber Jjaa 3iaat iufct, at terneé epcerring ucj govbubct mob Silførfcl ^cr tif S^cn fra crfi'brn er l^cesjct, 03 at i)t tgaar b. 21 3t«gufl efter c)lemmelfe l^elifgl^olbt ben i Stnicbning af t)or anorbncbe 33ebebag." Vsenfce SBies, fcateret 29 Stujjujl f. SI. Stitbcntcriie Jjcb Itort Um'^erftttet ere enttgrercbc )3aa omtrent 200, for bet mcjic «)tl;rlige ^Jerfoner, nær, bcr, «beft;mrebe for eget og anbre«trobfc tjore Slnorbm'nger til at begrcenbfe mitfotteit«itbbrebelfe. 9lbf!illtge af biéfe græffe bebe afvigte Uge, ber t bet ^ele borttog, 2,600 af 3nbt»aanere, for at lægge (Storjiebelcrt af bem t bc Slien lange Slitler, fom onber og olbater, tbet gjeften Ipar pt t>cb t>ore fffbijanlige OratJere, nu ojjfafte ubenfor ^Jortcne faa rummelige, at latter ilule Ian mobtage 200 affjelebe Jegemer, ber t Sieglen foreij til bett JjaaSfJuft&ogne meb gjlabfe, nogle for 6, anbre for 8 ^tjier, l^ijor btisfe lofte«0)3 og neb af bertil befltffebe golf. Snbføtber ftf bette goft ere Itgefaa ufi^rltge, fom l^tne tnbenter. 3eg ^lar ofte feet en af bem ffbbe oijerflrfft)«))aa en, en anben ligge lang«ub ab en anben ^ifle, og unber ang og Satter føre be ^^abattera, ^tjlerne inbfluttebe,

15 til omtftlte Suler. ^Jaa benne g»aflt>e ^rtr mits fottcrt rtngretcn og bovtr^iffct faa mange af i?ore bcerere, at bt nu fai)ne beres tiljtra;ffeltge 3lntal, og lpat)e maattet fee f. g,r. ^ DtJtnber ene ubba:re ))fla bere«mbre en Sltjle, l^ijori Stget af en Soyen, og eet gruenttmmer og eet SWanbfoIf jlæbe i?eb ^)ol»eb og gøbber et l^oit ^Jienncjleé faagobt font nogne Stig til ratten, Optrin, jeg feltj n^iigen l^ar tjæret Sibne til,!bt l^alje berfor ipensenbt oé til l^der ( tiftamtmanb l^er i Sliget meb Slnmobning om ot an Inlbe fenbe o«golf fra jlt Stift, ber Sjare ijillige og fliffebe til at tortbære bore X)øbe. 2)r. gidsel beg^nber at fomme ftg. ub Ipar enbnu bebaret mig fra tjgbomnten, )ufet ogfaa, Ipijort jeg boer, jtj'ønbt ben l^ar angreben nogle teber l^er i aben, og gjort et af bem albeleø cbe ))aa Seboere. 2)u ft>ørger om, l^ijorban SOlag. Sommeru))«rjebne bil blitje? Seg bceb bet iffe. Stun bet t>eeb jeg, at ^an er Mbet for Sletten og benter ftn om, Sønnen i Slnlebning af ^Jefien ffal ojjtefe«iper fr«3>r«bife tolene l^ber idnébag, tffe oftere." Dttenbe SSres, fcateret 5 e))temjer f. St. Tiøben l^ar t 3tugujl gjort en oberorbentlig rtig )øj} iblanbt o^. Sfter en gortegnelfe, jeg ^ar, ere ba l^er 9,142 SOIenneffer, beriblanbt flere fruentimmere, enb SKanbfolf, falbne for benå See. awange, ber

16 i ScVtcmfccv flal falbe bcrfor i bor wltjfmt'gc hit-, t»ccb ene ub. 5)}iert fmt 9«an fliitte fifl fccrh'l fra tjor fftflaflm^te UjcsS Dotdtjic, t>cv bog tffe cr jlct fna fulb fom bett fra 22 til 29 StugutT:, faa t)tl bcrca 3tnhil Wføe ftort nuf. Snkt Unbcr, at golf, s>ebgaren bercø Jfø l^cr fyccijcr i, knytte Sctlig^cbcn, faa ofte bcit gti?c3, til at brages bort fra i)or ))cjlbcffl:ngte a>jen l>aa beime 9)?aabe cr <Smitfottcn fommen til ftlbe og til nogle ^errebcr beromfring..?)ijab om bcii nu ogfaa forte«oijcr til gjrotjtnbferne! gor at ^inbre at bette ffal flee, ^ar Eommicifioncn, ber n'^ltg iar faaet en Siføert af 3 n'^e 5Wcblcmmer, en )t)crft(ieutcnant, en SOkjor og eneralfc^gntefter (Srnjl, foraulebiget, at meget ftrænge Orbre afgaae iaften til ^orfoer, i^ala lunbborg og 33orbirtg6org om at SnB^n maae ))a«fere ol'er S3anbctte ber uben et ^^as, cgen^fl:nbtgen unber* f!rei>et af gongen. a'jnet, in' leeb Ha Siglia;rerc, er nn, fom golge af l^or friijclfe til alle S^igetsJ <Stiftamtma;nb berom, afhjulpet, og efter^aanben ere ^er fomne golf tnb fra ejellanb, Sollanb, galjter, g^^en og39ltattb, for at til^i b'^be bere«sljenefte l^eb t^ore ibelige Sirt'ef'Si'^' Jert nn mangle In tgjen eiftlige. 2)c fiibji orbinerebe gjeitpræfter ere bobe faa to n«r ben til grue og ben til 3:rinitati«Sogn, 5Wag. (^oren ci>el er ene om gorretningerne i fin ahenig^eb, og aeene t tsegge ^ofpitalerne nbenfor yen ligge oijer 900 < 9ge,

17 bcj* riiftbe«}>fla og Jan fngett faac«. (Sr bet t'ffe imtev bi^fe CmjiÆnbtg^ebcr itklpasjcltgt, ot l^ørc t 1o})))cn ftge l^^ab ^an enbnu tbag ^ar øjcntrtget i eommtéflotteit: bc eanbtbater, ber fremfwie ftg til Orbinatiotten [om bue tffe {eg ex fjeb flf at tubijte fitge 9)erfoiter." )«oftb f )ttb«j)tg? SSar bet t!fe tebre, om t»t funbe fltiffe et'flltge ttl S>ore betjening web mtnbre Scerboitt, men web were SRob tit nt gaae Soben tmøbe, enb bet SKob, fom f. Sy. ^nub Sowmeruj) beflbber? Sccnf! benne SJtanb l^ar n^ltg Uæret l^er fsjjen, bog tffe for, (jngeiv fttlb oijer fin glugt fra fin >iorb t 9tobcn«<Stitnb, nu at ftaae ben«sibenbe bt, Ifgefaalibet fom for at flsftftere ijeb ben eytraorbtnatre gafte^ og ffiebebag, fom ffal l^olbeé forfifowmenbe )ttgbag i S^jobenl^atJU og )ei tngoer (iffe Jsaa anbre teber); men for atter at reife fra S^en, uben jit getpge C)i?erl^oi?ebeé bertti gtitne (samtijfte. Ser er nebfat en Sowmtéflon til at fjenbe t l^an«sag, l^ttorifcknbt anbre iaabberg og teenbuti^ l^aijc cebe." Slimbe te», fcateret 12 etjtemjer f. St. 3)en ejrtraorbtnatre gaflen og ebebag, jeg i wtt foregaaenbe fflret) ttl ig omtalebe at ffuee Ipolbe^ t S^j økn at>n og )elf?ngoer, iar funben <Steb l^er til be^emt Sltb, uben at Stogen bebe t ^trferne, fom mps' tet fajjjeltg ^av fortalt Sjar Silffflbet. STerten til ntei^fen ttar gjfalm. 91, t>cn, fom ftbber (2)

18 Uttber bfn ^ute^ea ejljiermclfc, og bliuer unber ben 3tlincegttgc^ f^gge: ^an ftger til herren: SUtn SLtlltt) og mfn org; milt ub, ))aa ben jeg l^aabev. Itan frelfcr Mttg flf3ægeren5 nflrej og fra ben jtabelt'gc SJcj^Uenfe. ^an flftl flejuie 2)i'g meb ftnc gjcrc, og bitt Stlltb ^al t)(sve nnbev ^(ins Singer,' l^ans (5anb eb er effjermelfe og {jolb. SltSu firti ihe forfærbeé for tené ruelfe; eller for Skiltene/ fow fl^fe om 2)rtgen. ^or g^ej^tlenfe, fom tommer fnigenbe i SOlorfet; for ^gbom, fom for^ bffrijer om a)hbbrtgcn. 2)erfom SLufinbc ffllbe S) eb bttt ibe; og Zi Æufinbe»eb bin l^oire ^rtrtnb; ba ffal bet bog iffe rrtmme ^Jrtrt 35 i g." Sil Sofojjrcebifcn talcbeé o»cr 3)falm. 7, : SSil gjlan iffe tebre fig, fa«^»aber l^an t)ceéfet fitsijærb, og f^jcenbt fin Sue og meber til. idg l^an ^)rt!)er lagt bobe^ lige Slub berpaa; fine 3)ile l^aijcr l^an be^ rebt til at forbærde. <Sce! $an ^)at»er onbt ifinbe; ^ an er frngtf ommelig meb Ul^flte, men ^an jlal febe en geil." Slftenfangé Seytcn t^ar 2 Sor. 1, 5, Sl^i ligefom 6l;ri)ti SU belfer lomme ouerflobigen otser oé, faalebeé er og Ssor Sroji oi>erflobig S)eb S^riftnm. 3a, t>i l^atje enbog ^og o«feltt fcelbet i?or JDobøbom, faa at i?{ iffe ffulbe forlabe os

19 prta Vi felt), men jjaa ut>, fotit o)jl?æ!fer be font frtcbe oé fra faa jior en ot>éfare og frier enbnu; ttl ^t)em bf Ijiaise at l^an og frembele«flal frie o«." 3gaar biet* i^er jsaa tt^e 8 Sanbibater orbinerebe til at betjene S>ore ^Jeftpatienter. De Døbe«Stntal beraf t forrige Uge beløb jtg til otter 2,800, og iffe, fom SWan l^ar fagt, lun til 1, i Isatte Orunb til at nære bet ^aab, at obeltgl^ebert 1^03 oij bil blitjc ittinbre t benne Uge." Xienbe Sre», baterct 26 cpfcmser f. 31. Sigefom SSægteren Ictnge^ efter 9Worgcnftunbcn, faa længe«ogfa«t>i efter at bet SKorJe, Iptjort t>i lette, maae ttige for ub«slaabe«dette f^ne«nu ogfaa ot tnue fltnne neb til o^. De to fibfte Uger l^rttte iffe tjceret faa bobbringenbe for ^joben^abn, fom be nærmeji foregaaenbe, ffjønbt ligefaa ^ajiigt, ibet be af t)ore 5)epcf(ingte fom i bem ere bortr^ffebe, fun l^ade ligget 2 a 3 Dage ))rta %eleiet. De, l^oé l^bilfe Bubones og Carbuiiculos ttife jtg, labe fig nu t gieglen l^elbrebe; Ipuorimob ncejien StUe, )>aa Sege^ mer (netter eller maculi lomme tilf^ne, boe frembe^ le«. S3i ibag gjort et muligt nøiagtigt DiJcrflag otter ballet 3aa ttore Dobe fra mitfottens beg^nbenbe gjttring 11 Suni b. 91. tnbtil nu, og funbet bet«etob til otter 20,000 et langt ioiere clob, enb tti i gørjiningen ttentebe bet jfulbe Isatte naaet. 3 t'ctte Sal (2*)

20 tcfiitbe jlg 21 rifhfge, ben e«e af be it^iig Prbtnerebc ^^eflisrff^er, 18 El^irurger, 3 æogtr^f^ fere ben ene Scrf'"/ bett anbett gen evtng, ben SivcbieS Stabn ijeeb jeg tffe 2 Stéfe^forev i unbl^eb^contmtefionen, en SO^ttngbc (Stubentev 3a(i Ølegentfen og Salfcnborf^ eohegtunt, (ibjtihige fornemme -^erfoner, meeji ScmoifeEer. SlEe ^lloflere, alle benø cbici, r. 2B a g n e r nær, og Unfoerfitetet^ føenbe ^^ebeher lefe frembele^. S3eb nogle Debéfalb Ifiar nn en, nu en anben SRcerfcf Itgl)cb funben < tcb. Seg t>tl fortølle I)tg en. ( tt fimtjel 5^one, nteb et f)5ttbt Sarn ri?f}et, bobe, og Sarnct lesjcr enbnu, ffjonbi bet la«at bie l^enbe to 3)age efter ^lenbeø Søb. Sn SJJcerlelig^eb af et anbet lags er benne, at IB^enø fgraijelfeø>)labfer nu frern^ b^be isfuet af en SWcengbe 5?ffm>)e{)0te t»eb <Stbcn af ^»tnanben, tbet bi, for at Iptnbre ^Jlflbfeneg Ubbnn^ntn? ger, l^ar maattet labe Ijore 3orb berinb til raijenes bebre X>fffning, )5aa grue ilirfegaarb ober 800 paci nogle af be anbre ligefaa mange. i ^a5>e for? (IreJjet 22 Sj^irurger fra )amburg, fom ahe ere art# lomne. 3 S«ag. ilnub^ ag Sjil nol falbe Som meb bet gorjte." GUeftc Ste», iaterct 3 DctcJer f. SI. SSertimob l^feab ben i Seg'^nbelfen'gjorbe, ^ijem? foger Smitfotten nu mere be gornemme«og Slige«S3oliger, enb be Slinget og gattige«bog meb af

21 tagente ^Irceftcr, font ijorc fiijicr ubtnfe for benne Uge, fccr hm tæller noget oijer 1300 Sobe, og be for nærs ntcjiiifijfgte, ber l;ar et omtrent ligefna jtort Stntal ber? «f. SOIaatte bet nu IpffeS 03 at tnbflrænfe ben til be teber, l;ijort ben for Siben rafer, og l?f Utlle ba l^ciabe bet SSebfie. Sil bette Otemeb l^rtr t)t fortubett d glatning fra fintttebe til fnnbe ^ufe, og til gorbtt^ betg Oi?er^olbelfe taget i bor 3;ienep:e en Sro)) <SoU bater og 3J»^ttcre, ber Stat og Sag jlal )5atroulcre om^ fring )>aa aberne, for at o)3tage og bringe be tenbe meb bereé obé i (Stutteriet. Sette IJængfel er faalebe«nu Hct>en fulbt af Strrejianter. SWan fjulbc troe, at S^gbommen l;at>bc gjort iljoben^afn tit ctt mennefictom rfen. I)ette er langtfra tffe Siilfcclbet. SJJan forbaufes bcb at fee ben jiore golfesjriinmel ))a(» Oaberne be talrige gorfamlinger i ^irferne." Stolste Sve», tatem 10 Dctoter f. 3C. gra flere Siber er bet nogenlunbe I^tHet øe at flanbfe G))tbemienS gor 3lantelfe, ntebené bt fra anbre, fiobenbe an mob gamle Sebtcegter og SJettigl^eber, l^ert l^abe ijffret u^elbige. I)e tore Sjitle iffe tabe ftg af^ (Olbe fra at nebfætte berejs jseftbobe J'aarorenbe f be^ re^ aabne gamitiebegrasjelfer, og faalebe^ er bet miag? wifle tof lommet inb i Slirlerne, for ifær at f^tbc fammeé ober ral^ijelberne anbragte lufte tote, l^tjor golf af be l^oiere < t«nbcr, blanbt Ipijilfe ^gbommen nu ogfaa meefi Jterfler, ^sje taber. 5lt jeg fefo ^lar

22 unbørtaet Smttteit i iitrfevne, f^lber jeg maajlee ben OmjicEutitg^eb, at jeg, ntævfenfce ben giennem gjellegul^ tjet i mttt <3toI ojjfh'genbe Stglugt, t'tibe fprlfob Stolen." 55aa l^ore SebeHjier, b'er ub tsxe lot>et frem^ beles Wfoe mmbre og mmbre fulbe, ere, ftben jeg ftbjl fireij 2)tg til, lom«e 3 af t»ore gje^jsrcejter, nuit ^ust l^evt«^one, og fnart Hl bel ogfaa mm Zymx, font ligger farlig f^g, faae en )labs ber, )i)ormcget jeg enb ar fogt at aft^ærge ^n jlulbe faae en faaban, tfoer iseb albrtg at tage ipam meb, naar jeg teføgbe 9)ej}))as tienter eker fliffe l^am )en jjaa noget for Smitten mi^toenft Steb." S3i web ag«)jopett mobtaget et Sret) fra (Statøraab Øtofenlran^, 3lmtmanb os?er 9l )l)org Stmt, Ifttiort {>an raaber o5 at ontegge SOtebicamentma«gaftner l^oå i?ore JJrffj^er, et ^og ^S)er for ^ns ogn, at Scegemibler firaj: Ian ijcere tteb^^aanben til bem, ber he^e'oe famme. SJianben^ 9laab fan t>ære belmeent. SJJtblertib lunbe tst iue onbet enb fmile af et DJaab, ber, IJiijtå bet 6let> taget tilfølge, lun t)tlbe gjore!fc>ort tjnbe»cerre. Se^wben Isatte tjore ^Præjle«' npj»t be^ jtihe til at be enbnu flulbe ijcere 3l J0tl^e!ere." 9loeé!ilbe, ^i&or lun et 9)ar.gJttfe ttoe fmittebe, er atter funbt, Itgelebe^ tefinbe be og iper angrebne >erreber t bet«omegn fig igjen i?el." 5lf 9)rcfeéforerne jlbbe t (Snnb^ebcommt^fionen aiector SJlagntftcné, a3i)1ojj))ctt, Steen bit c^, Seg, og ecretarttté Slnc^erfen."

23 3 SJiig. Si, 2;c>mntent))é cig ev enbmt tngcn 3)om falbcn." STrettenfce tc«, batciet 17 Dclokr f. SI. *^gbpmmert cr frcmbelcs t 3lft(tgenbe, og Stlbe ^asjc ijcevct bet mere, l^ln'is golf l^abbe t)ufl ftg mmbre trygge. Sien t ben arcm'ng, ot nu er ftl are forbt, ubfcette 5>Jattge ftg, letjinbtgeit ceev trobjlgcn, for ^pu bemteti«3(ngrcb, og l^olbe o«fafllebeis langt ftorre ahete i)eb bore cjtrfefcelfcr for at ffftte ( ^gbommeit Orffttbfcr, cnb t»t for Ian fan itfe forejittte fig ^t>or ufi'^rltgt golfet paa fettere SLtb cr btoet, og l^ijttfe o))rorenbe (Scener )5aa goijlo^l^eb ogfaa jeg ba ar ijceret tebtbne til. S^ffeé bet o«tffe meb bet obe eller Dnbe at ktnge golfct ttl gornuft, faa S>tl sjort Ottbe i?enbe tilbage meb forn^ebe i^ræfter. t ere meget bef^mrebe for at bctte ffal flee." SJltne mange gorretntnger tthabe mtg bennegang tffe at fortælle Dt'g mere om SB^enø STiljlanb. S^utt bette Jjtl jeg meb ^enf^n l^ertil enbnu bemærfe, at af Dore ere tffe mere enb 5, maaffe 6 tltije, og for bet gorjle ttfce 3ngen blføe befltffebe t be Sort«bobe«Steb." Cjorttnbe S3re», bateret 24 Dctoier f. ST. 93ort,g)aab om at trafen, ub l^ar Vifilftgt D^r fnart t>tl itcere osjerjlaaet, fan tffe anbet cnb jtige, naar Vt fammenltgne i)ore ugentlig Dobes ^ntal nu meb bet

24 fov et 5Jrtv iljlrtflnefccr ITten. 3 en cnefje Uge af SIu^ guft fceleb bette Stntal ffg til 3,300, og t forrige Uge lun tt( 260, l^ijoribkanfct, efter 9)t;cenomenct ))aa fenere Stib, glere af fce gotere, enb af be (asere (Stcenber, gkrc af enb af idi>tnbefjonnct. SSeb benne SKori-alitetcné bet'^beltge?tftage(fe IpoS 0:3, ffulbe ntan mene, at <Sitnb )ebécomnu'«fjoncn3 Slrtet'be «n er mt'n^ bre, enb bet for tiar. Sette er bog langtfra tffe ZiU fæibct, Slu ]^ar St nof at liejtihe web 53 ien» fulb? fonine Ubreitfclfe fra mttteftoffet. 3 benne ^en^ feenbe l^ar SJiai'eflæt forejirettet oø en gor^olbs^ regel, fom Ui fee oé nobfagebe til at neblcegge aher^ wnberbanigfi gorejlihing fmob. {»ar nemlig to ange giset o«jtræng Orbre meb egen^icbnbig Unber^ firtijt til at ojjbrænbe alle be < eng!f«ber, faat»cl bc Ijobe fom be ^elbrebebe J»a5?e ligget )3aa. 3f(e at tale om Umulig^ieben for od ert, ibet Staturen fel^ l^at 15» ul))en mangen 5^cft >at{ettt iblanbt ois, l^bt«d)3 olbé# jteb nnber ^anss Sjgbom S5i iffe fjenbe, ijil Ubforelfen af benne Orbre obetegge flere tuflnbe enge til et ffielob, efter loft idijerjlag, af 70,000 3?b. og ^»ab flal ba bore gattige meb mange Slnbre Ifiabe at ligge }5aa til 93inter? t Sete af bare ^alm, eller af )alm meb et néfelt SJdlfe oi)er, ]^t»ors?eb lun fmittenbe ^gs bomme og fior SJlortalitet )3aa n^e i>il fremfomme? 2)igfe og lignenbe gorejtilltnger agte tsi at gjore gen meb 9)ojlert >>aa Xtrebag. SDtaaffee Inlle bt berbeb }jaabrage oé $tller^oi tfamme? ajlen benne

25 S3ctrflgtmng jld tffc (ifjfi-ærfe o«fra frentbefc«, ntcb frtmme Uforfffrbetl^et) fom fur, ftt gjure ft anfce for»or 9)ltgt mob ben Stab, til ^ijtg grelfe i en flor g^ob, i)t Jiat^e fnnet bet ^ccbcrltge ^alb at»irfe. ^ib«til l^aije t)f bcrfor l^o«en >eci af golfet hm l^ojtet en vtnge Søn. Slbflflltge enbog inbsjtijet en anonym bilage oijer o«til gongen, ]^i?ort be Wanbt anbet frents lomme mcb be Søgnagtigl^eber, at Sommiøftonen t en og anben )enfeenbe tffe ^ar fotet Slnjtalter til bet Dnbe«gifljielpmng, at ben par labet 1200 SRcnneffer ontfomme Jjaa ib^enø aber og (Stræber, at ben tffe efter pigt l^ar forget for be <S )ge i Sajaret^erne o. f. ajjajejtæt par pat>t ben Slaabe, ftrar at fenbe Slagen til bor Srtlæring. amme pat>e t>i auerebe afgisjet i en omftcenbeltg, fraftfulb, frimobig triselfe, fom for gobe SeHbftpeb par bicteret og." Stngaaenbe akag. a;ommeru)5, ba er enbnn ingen )om falben t pan«ag. lti)cr ben tffe efter pané Sepag, par pan tfinbe at»nbanfe (Sagen for.g)øte ieret." *) gcmtettbe Sns, batcict 7 9lo»emicr f. SI. efter 16 a 17 Uger«cengftelt'ge S3eflemmelfe, aanbe bi nu friere og friere. )i)tlfet gobt a;egn ))aa at (St;g^ bommen er ftt noer, pa!?e i?t tffe bert at ben forrige Uge fcersbebeoé fun 90 a}^ennefter. Dog, blanbt biéfe beftnber f?g en SJlanb, fom 5>en fasjner Dm 03«««tnbclige Ubfalb tale leoen«tffe.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo ; l^fj S^ttwUnøcr ^L/f ^ tu &ctt f )Cttffe ^etrc{ aat& :ftlf

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

Pres^ttteh la. Sstate of the late Dr. w.h.lchse

Pres^ttteh la. Sstate of the late Dr. w.h.lchse L 91 3o5 84-1 d.l efte Pres^ttteh la dg Sstate of the late Dr. w.h.lchse / m ^ettfe astie^ ællrre i I* t»r i e V % ittbfamlebe 1/.» af fom gaacv til 5lnno 1300, 2ri)ft i bet t^cmpclt^c Cfficin. ^ / //

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

øf tt ø The Estate of the late Dr. V.H. Lohse '...:.V«WI :,.,.

øf tt ø The Estate of the late Dr. V.H. Lohse '...:.V«WI :,.,. u *. '4 m:- "7)^' "1 øf tt ø The Estate of the late Dr. V.H. Lohse '...:.V«WI :,.,. Bil»tr tt{) til ^ i f t r i f i d;vonoicgi[f Ovbcit Af ase&ci StitiPttfcin f o r f t e ) e f t e. / r c r i u ^ r

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

%. ^ot\)e. Pattttwtrksi. brief HC 04183J. v.l. ftabøflrttm« t)anmarf og Se fi^btigere SanDc. ^aa Uniioerfitetébog^anbler S. 21. SReitjcté gorlag.

%. ^ot\)e. Pattttwtrksi. brief HC 04183J. v.l. ftabøflrttm« t)anmarf og Se fi^btigere SanDc. ^aa Uniioerfitetébog^anbler S. 21. SReitjcté gorlag. Pattttwtrksi "CD ^l'tl ll.]tr^e lutimcft nttf $tnft)n til ^^øt^madiet øm '^fflutninø (tf ^øl^- 00 gauijeløføwninøer tneti ftabøflrttm«hf i) %. ^ot\)e. t)anmarf og Se fi^btigere SanDc. ^aa Uniioerfitetébog^anbler

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere