fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C."

Transkript

1

2 ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa Ubgtscren«øotlag, t bet gcmptllhf Dfpciit. 1843,

3 SOlenneflet cr beflemt til at l^æve 9latuvett3 ^Jerrf. ct itttrmer jtg benne ftn æefietttmelfe, fovji 09 for? nemnteltg beb at lære at berøærrae egen Jltføærelfe inpb be mange gjenber, font true fainme, l^sjortwattbt be ttf^nltge i Suften, ber frembrt'nge brcelsenbe g >ebemter, ere be farligfte, n fremffrtbenbe gisiltfatton terer bet bette. idijeralt, lpi?or benne Ipar teb, finber man be ftore, 3ttniofp]^«ren for))ejienbe SWorabfer ubtørrebe pg Sorbbunben berf fovi>anblet til 3lgerlanb, be t^ffe, meb forb( rt>eltge Dunjier fsangre fot>e enten reent ubs r^bbebe eher aatnebe for Suftens Srcel og olens traaler og be unber btsjfe foijeé tætte Sot)tage pqt^ ftaaenbe < um)3er meb bcres antmaljle og tjegetawlifte forraabnebe Segemer, ipijoraf be meejt obelceggenbe (S^gbomme ubt»ifle ffg, aflebebe gjennem reenftge Sa^ naler. ar tfle ogfaa ahe t Sti^tltfatton fremffrti benbe Sanbe ijtbjl t Duarantatneanp-alterne, ber t fiibj}? opjtgte 3lar^>unbrebe ^»ar naaet faa l^øt en rab af

4 guifcfontmett!^ct>, at o(5 ii'tte etsjævn mob ben tjncntaljle 9)ej}, bet ijeftltge 3nbtcn«gule gckr, g(;pler(i SWortit>5 ^rtr tffe ben ubobeltge gnglcenber 3 en nev i cinen D))fmtbet et, om enb tffe ganife ffffrenbe, faa bog fovmt'fbenbe SWibbel mob be lit^sfarltgc, bet men^ nejteli'ge Slaf^n fa«ffænbenbe S3ernefo>) )er, og ftem)>er tffe Sisgefunjtcn nu fet'ervt'geve og fetervigere mob be mrtttgcftvtebe c(imatt TEe og almi'nbelige ^gbomme? X>evtmob t be Sanbe, 3élami'i?men t forening meb gatfllt'smen l^erffev t 5{jten og )>(i(t 3lfnfa«Slorbf^^ jien t be Sanbe, l^tjor St'sjtltfatfoncn jiacier jjt'he, l^ijtis 3nb6^ggere Itgefont ere ftfønebe t celbgnmle, fv«bereg gorfoebre nebursjcbe gormer er!!)^cnneffet nffjtett ijcergelojl gi'tjet ttl ^Jnt'^ for ben t»eb be i l^t'ne benébele t ufor(eblct Silftanb Itggenbe morabftge, ffot»^ rige, funt)5i'ge Sgne forbcerl^ebc Sufts 3nbfl'^belfe. er^ fra er fejten i 3:tber, ba Surojjoeerne ftobe (jflvt et I(t= Sere Srtn af Sfln'ltfatton enb mt, oftere fommen til sjor Serbenébeel, meb fojrbelca belceggels fer i eg^nbelfen af bet 18be Star^nnbrebe og berfra l^ar ogfaa ben for fim libet kfjcnbtc (S()olcra SDJorbué for tffe mange 9lar tiltage, efterat l^at)e bort^ riffet ober to SKt'tlioncr Slfiater, tnnet ftg SSet forft tt( SWorea, )S)or ben i>ifte ffg t Sinteren 1824 og 1825, ftben ol^er St^rfiet, Ungarn, gjolen, Stu^lanb ti'f Suros ^berjte 9?orbett. SDog fa;m)jebe asibenffab og Stnnfl faa l^elbtgen mob ben, at t gnro)ja ben«cfere tffe

5 HcVc mange ug beitis D))(;olt> ttarebc fun lort. (Sanflebe^ l'cflrfbcv ten freinjlvitcnte ii»titfahon nieb tjorcubc ijpr SiaHTrrife«f<irltgfie gjcntier be ufijnlige og kinger bersjcb be golteflag, bcr l&^lbe ben, 9)lcnncfTct!3 ejientntelfe nærmere, at txtre Slatne rens.^»erre. Stgefom S(;olera 9Jlorb«eb bet 19be Slar^^un^ brebe«4be I)rcenntum ubtrebte ffg oi)er en ^or Deel «f Hro)>a nnber Ipaarbe Stam}5e ^er nu for grt^ Rebens < ag, mekem golfene og giegenterne, fremfalbte af 3ultreijoluttonen i granfrtgj faalebe^ angreb bett ortentalflc 5)efl i S3eg tnbelfen af attenbe 3(arl^unbrebe ttffjien alfe Sanbe i i>øt SBerbensbeel ogfaa unber Uo^ bige (strtbtglpeber bengang mellem?anbencé ^er^ ffere tnb{s trbe«om at iiblnbe bereé 23eftbbelfer. 3 SJeften af Suro)?«flrebe gnglanb, ^ohanb, jlerrtg, bet t^bfle ØJtge, aijoten og 35ort»gaI i gorem'ng mob granwg t 14 Star (1700^1714) om (jem af»egge enten iletfer Se0 50l ben I.'^ ott Sari euer ben franfte itong Subi>tg ben XlV.'é (aonncfon ber (lulbe arije ben i?eb bet ^absburgile 2)^naftieg Ubbøen t <S))anten lebtgwcsjne ftjanfle S^rone og i bet«5«orben ls)at>be fajl SBittte nt «bs)tbe jtt gjjonarfies r(snbfer tnbtil iøflerfoen sjcebnet ben rn^ftjle Ejar 9Jeter ben I., S^ji at mblemme Steflanb i fine tater

6 Stugufl ben II. ftf (Sfld^feit og ^Jofctt gv^gt for fceit govtmbrffe nteb sjcrrig ilong grcbenf ben IV, af Sanittarf h'j eit Deb forte æacitenflililanbe cif&ntbt 2Uaavi^ Srtg (1700^1721) mob bctt fijenffe ^ong (Sari ben XII. Cm benne faa'oclfom om ^itn cgii.'cnl;eb l^ar porten ojjtegnet g»ieget, Stbet om ^Jej^cn, ber lebfagebe egtsjcnl;cbcrnc, og om ben«s'iffri'isrclfe t 3)anmarf, ber bog inbfifntnfebe ftg tfl ^elftngoer og ^jø{>en^at)tt, ^at'e bi fun 6a!?t mitnbtfige OberlfeSjertnger (nbttl lig, ba I)r. a)lanfa f en forh-æpftg SJf^nbKng, mba riffet t ^tjlorifl ÆtbéfErift for 1840, Ijie 5fnb^ 2bct )cfte for 1842, 3bte SSmbs 2bet )efte for 1843, 4bc æfnbs Ijie ^efte grimbet )aa fin'ftkge 55ibnc«6 )rb fra l^i'in S:ib, ar gføet og en om^cenbelig Seretning berom. C)gfaa jeg er i S3e tbbelfe af et jorigtnals fcocunient til )ijlorfcn om nccttnte ClJi^otb i anmarfé.g>os>ebf}'ab, fom, ffjonbt bet t bet SScefentKge melber og maae melbe om bet famme, fom be ^aanbs f!n'fter r. SWanfa ^ar benyttet ttl fft Slrtetbe, bog omtaler gt og 5lnbet ttl btéfeé u)5)jlertng. 5«tt Dn'ginalbocument tefiaaer i en»aamlfng af æreue, j!rei?ne 1711 Cct 1712) af et»teblem af ben ba t ^Ijoten^aijn i Slnleblebntng af ^^ej^en, a3t»ert bens gang l^al'be tnben fine SBolbe, o)3rettebe (Sunb^ebécom^ mtépon, Sicentiat og 55rofe^for 2«ebtctnæ Sol^anne««)!nule ttl ^an«srobcr Slau«sSflure, 2)r. Pt(ofo=

7 og ogneljvæil til Slørrcbrob^ SWenigfieb t g^en famt i ^voinnbfenå (Salltitgl^erreti, af jeg cv en Defcenbent i 4be :Ocb. S5eb <Stbert af abfltfltge SWebbelrifcv t )}riijflte 5(nltggenber, ber ndturiigtjtfø ^tt ubelabe«, letjcre be ^o^ebmomentertte nogle enbog t bet nfeltgaaetibe ttl en gortelltng cm jtabeng Jlrcengflcr itnber (un ^ajiigtbrcebenbe ))tbemte. fanttttenarbetbc, l^bcib be erom berette, til et )eelt, l^ar osjennæijnte r. Sllflttfoé?Cf(;anbling gjort ot)er=^ fføbigt. 3eg mebbeler berfor bette, meb fambittigl^eb«^ fulbefte STroffafe mob frof. SWule«^aanbffrift, t en til i.^ore 2)age (ja^fcnbe Srebform. Sjaaffee jjfi pg^a^ benne gorm tnteresfere en Secl af S^ferne meer enb 9lf^nblingen«. $5«le æres, batmt 4 3uU )eben er oijermaabe trt;ifenbe og en farlig mit* fot l^erffer ))rtfl mange teber ^er i tåben. Jlongen jtaaer t Segret meb at forlabe o«og reife til hertug* bommerne, efterat l^aije flitfet be flejte l;er guarnifone=^ renbe aiegimenter bib, for at brage mob be t>enj!e i fmmern." Mnbtt SBtev, bateret 25 3ult f. 9f. Unber ben beftinbifle 93arme, H ar, ubuifler mitfotten ftg meer og meer bobbrtngenbe, og t gor=

8 ^olb l^crt«t'om golfetø Ufi^rltgl^cb. )!?er!cn Stbl'flré^ ler eller 53efaltrtger fan af^elbe ben nnbe fra at ie^ føge ten S^tje. aaleteé letcr (Ssgbontinen emfrtng Pijer l&cle (Staben, fra ^mtsj ti( ^^uuci, for )iirtig cit tortr'^ffe eboerne. Sen er egentlig ingen 53eft i l)oie te rab, men en jjcjjagtig <S'^gbom (Febris pestilentialis) af faninte 9?atnr fom ben, ber fibft rafebe i Sanjig og nijltg t 3 gj'erbingaar )ar ^uferet t ^eh pngcer, ^l^orfra ben er fommen til ^Ijeicn^at^n. 3 forrige Uge tortres? ben 05 Pt'er 400 SJJennefler, l^tjori«blanbt Sognepræjien Jaa S^ri iiansi^al'n, SWag. Sanlel. 3gaar Webe l^er 10 ganbibater orbinerebe til at ^jeljje t'ore 9)rcejter beb be ^ge«etjening meb <3acramentet. )S)ab mig angaaer, ba l^ar Jeg ingen Sioltgi^eb, tbet jeg maae ftbbe i nnb )cb«commi<jftonen fra Sporgen tif 5(ften." Xicbie tatettl 1 Slujufl f.»»3^9 jtrii?er bette ret) t njja^feltg Siiftanb i eommi^ffonen, l^tjor jeg fibber Itgefom fajtnaglet. en Jjebi?arenbe utaalelige ^ebe ^lar gitret ( mitfotten, ber nu cr i ncejlen alle SS^cné aarbe og )nfe, 5lraft tif i forrige Uge at fcrlbe 745, i benne Uge otjcr 900 SWenneflfer, og, fclil'cr Snften itfe ftjalere, i)il ben t)iji næjllommenbe Uge togge et enbnu ftorre 3lntal af ^^jo^ ben^ijnij 3nbi)aanerc t raijen. SSi l^atje en Sl^angel Vaa Sigbærere, fom be 12 < tubcnter, ber n'^lig l^at>e

9 latct ftg antage fertil, fim li'tct ^'»e af(; itli.ntc. Dg^ faa fat>ne ijt ct'pgc ti( be ocnbc5 eticitmg»tcb (Sacramcntct, en gorvetning, alle be, i?t l^avk, ere gaaebe billtgen og uforfagte )jaa en cncfle ogne? ncer, SJJag. Slnub Somment)? t»cboitarm'font^s ftrfen. STæn! engang: benne inoblcfe 9)Janb forlob, nben ajetfetiaabclfe, meb g^amilte og ol^at^e IB'^cn i 3:trébag5, efterat ^an i < enbag«)5aa 5.*rccbifejio(cn ^asjbe falbet 5ljol)cn^at)n et oboma og omorra, og raabt: frelfe ftg fan «b af benne fomebelji fin grffnbfelefe llgnbeltg(;eb af.^errcn til )belæggclfe tnb«i>iebe <Stab." g,vent)>lct, an l^ar gføet )}aa Ub^Htn^ brtng, er fulgt af SJlange til jlor ef^mfrtng for OiJ, at Sinitfotten paa benne SWaabe ffal ubbrebe ftg ot)cr Sanbet, ineben«foge at l^inbre ben fra at gribe t>tj bere om Ig l^er i S^en. 3 benne ^enfeenbe l^aije In befalet St'gene bragte til ral'cn nben golge, (jaalagt ^Jræfterne at tcere i?eb beres (g^gebeføg tforte, tfiebet for beres SSt'ngefjoler, lange forte S3o>-b«gefa(> 5er eher Scerrebsfitlcr, gjennemtrufne meb et bem mebbeelt pcp mobftaaenbe gluibuw, forbubet celgefjffrltngerne^ idm^ leben meb galb^belfe af ulbne og Itnnebe SSarer og truffet temmelig gobe Slnftalter til 2)øbéboernc«gor^ feglt'ng. 3lf biéfe og anbre ijore gor^olb^regler til at jtanbfe >gbommett«gremgang t>ilte i>t ipaabe alt obt. 3fa;r ftaaer sjort )aab til ub. 2)eben træber oé imobe ftlleijcgnc og i)ibe iffe Sliben og 2;tmcn, naar

10 ^crrm Mber pij j^crfra. ^eleitbe bette Inttlcr g^owet pnifnng t>ore Sllterc at forfone ftg meb ub i Sacra^ ntcntei, enbog t <5elfla6 )3aa «fottev ctbgaitgett, fcnt 3:tIfCE(bet ijar i ^olmcns flirte afstgte ønbag. S)?acttte be Sonintuntcereiibe idcerbigett n^be S^rtjit Sc^ gerne cg SBlob! SOJaatte t)t alle web c rifiekgt mb Ifielltgl^olbe ben fnart foreflnaenbe SSebebag, ber er dtt^^ prbnet i Slnlcbning af gjrøttclfen, ^mm titjliflet! 2)ett er befierot til t Slutmngen af benne SSHaaneb og tiil i)lti?e )3aa'&uben ftben at Ipolbe«otter cle Smiget." Ciertc»leu, bdtetet 8 Stugull f. 5t. tiet ar bel^aget ub at fretfe nitg ub af garevne, jeg ftben Sortfcnbelfen af nitt foregaacnbe S3rct» tit St'g i^itr i?ceret t. ^aa Smbeb^ijcgite l^ar jeg i afutgte Uge beføgt glcre af i)ore )ejlbef($ngte og taget ^tt ot>er bereø Stt'g. en 2)cc{ af bt^fe &'tg fanbt jcg Buboiies og Carbunculos, jjaa en anben fun forten brune 5)letter. 3)e Dobc«3(ntal fra Ijte Stugufi til ag«! Saturn beløber ftg til os)er 1300 gjerfoner, alle bortr )f!ebe efter 2 a 3 S)ageg Stbelfer, nogle paa ben, ^t»or be f^ge ere gaaebe nb. SWaajlee sjare Slb^ ffiuige bertblanbt rebbebe, ^at>be bt funnet paffe bore ^Jattenter tjenlige S]ttring«mibler, l^bab bi beb <Staben«S)Jangel jjaa 2ilfør«ler fra Søeftben, blanbt anbre Str^ titler af gi 1,, Snffer, rt;n ifle ar funnet og s?tlle net))3e fnavt foinme til at funne. gnbnu ere tn-

11 gett flf jsejlkfcengte )ufe fpærrete. af feé fcortbebe eboere, bev blt'ye 6cgrat>ne i ffi^cna Sltrs fegaarbe, faae 3Drfc>}(w!cijtclfe nict) fitrflttte 5ltjtcr og rai)c; lpt)on'mob be, fom jorfces itbenfor )f}er)jort Iceggc^ ubeit l^tin lirfeltgc fif, be glcjje tiutge ubm ilific, i 12 a 16 t ccit ras.\ noevme t>t øå bejt i mit foregaaenbe rcij omtalte fficbcbag. De«flal l^olbes ben 21be i tnbei)ft;vcnbe ajlaaneb otjer )c(e anmarf mcb en tfl Sagen passs^ fenbe affattet, fort, meget fmitf on, ber ftceit fonbag^ It'g ffal o)j(æfeg jjaa ^Jræbifcjlolen. 2:ertett bltijev til ^otmeéfe 5)falm. 62, : 5J?tjn jel Her efter «b. )an er mit >aab, min S^roft. min min S3efljermelfe, at jeg flal iffe falbe. atiin alig^eb er l^oé nb, min Sere, min (St^rfeé ^^li 3^)e; min Jilflngt er ^aaber )3aa ^am olttb, fjære golf, laber Sberé )jerter o)) for ^am: ub er J>or Sillib, <Sela!" til Slftenfang Sljjoftl. r. 3, 19: Derfor fatter et anbet tnb, og Sjenber om, at Sberé ^nber maae ixjrc nb^ flettebe, jjaa bet SSebergtJcegelfena 3;iber maae fomme fra.^»errens Staf^jn." gemte æres, bateict 15 Stugujl f, S(. ub ar frembele«kt>aret mig unber be arcr, mit 5lalb fom Sæge ubfcetter mig for i benne Stb.

12 Dflfaa l^rtr ^ait giyct nu';] Kraft Hl at forvettc mtit jcrm'ng i gotiuméfioncu, ter nu cr famlet fra ^11. 8 til 12 gormibtag pg fra Sil. 2 til 7 gftcrmtcbag..?>art fcc i 9?aatc til t'or iil<^ffcltge Stab! Jcb ben«<s»^gboinepnbc t'fl l'el fnart forene ftg -^ungcrgnøb. 311 Æilførfcl til Sljol'en^tjn fra gsjllanb, g^en, Sollanb, galfter nteb be anbrc banffeoer cr forbuben, og garten Pt^er 93cltct ntchnn Sorfeer pg 5?'^bprg bleijen fpoirret. Dpg: palieniia vincit oinnia! 3 forrige Uge ere l;er bpbe ot>er 2,000 SWenncfter, beriblanbt ben ^ngjte GapcKau til ^ofmen«sltrfe, og flere grneittimmer enb SRcenb, flere S3ont, enb Prne. 3 3;orébag«biet) cn ftor lebig 5)(ab5 i gioljlrcebet iubi.n'ct til «^ln'lefteb for i'or grue ScguiJ 5(fbobe, ber iffe ftnbe mere 9tum )3a grue Strfegaarb, pg t'gaar prbinercbei5 ^er Ptte n^c eanbit>ater til 5)cfi()r(iej^er. ^cle ommeren tgiennem l;ar je^ ihe feet en 3;uli))an, en 9{eglife, et Sttrfebær, cn ckcr aubre ^rtt)eblomfier og grugter..t)t*ab jeg l^ar feet Pg bagltg feer cre Sobe og oenbe." jette Src», tatcret 22 Srugujl f. ST. SSt ]^at)e n»hg gjennemgaaet t^ore ebcltiter, pg bercftcr t)tl jeg p )gti?c 2)tg 3;aHet paa gjejicn«dffere fra 19 til 26 Sult. 3 bit^fe 7 age cr bet belobet ftg til 120 forne ^Jcrfpuer af 9}Jaubt)'pnnet, 293 l^pyne 5>crfoner of D^tnbefjomtet, 120 Srengeborn, 212 JHges bprn, følgelig talt, fom jeg for ^lar mclbt 2)ig, til 745

13 SOlcnnefifer. tbcit cr, font u nf mfne 3 ititftforc^ gnaenbe IBrei'c til t)i( fcct, ^cbcltg^cbcn tiu taget twanbt oé, og bett ^ar i benne Uge enbnu i^ævet ftorve, enb t fttjlaf,n'gte. lanbt be Dobe mellem 15 og 22 Stuguft tcehe In fccggeecipcffanerne til )oimcn^ åtrle, 4 af be førji ovbinerebe 5?e)lj.nMcfter, og min ene Sollega i Sommisftonen SKebictnæ Sagnev Hanbt be ^ge min anben eohega i gommi^ftonen Slebecinis gic^tel. 5lf be tols tnbenter, ber ere traabte i t)or 3;j,e«efte fom Sigfecerere, ere ingen bebe, jnen een af bem ligger f^g, og to anbre ere lo&ne fra 0^. fan SrefoIbigljcbentJ Slirfcgaarb, (igefaalibet fom tjor grne, mobtage flere Siig, faa ^eller Sngen ber bliijer mere kgratten. gt 93ar ^enfigtémæspge Slnorb^ ninger mob mitfottené Ubbrebelfe ere n^lig emanerebe. Den ene antnfer )augeiotter bisfe )Iabfe ^er i 35pm at fibbe jjaa meb bereé Slobber, aloer, ^aat o. f. 5?. til Ubfalg, ibet ben firfsngelig fortaber bem at gaae omfrtng fra tii at falb'^be biéfe are ben anben befaler lobeteggelfen af alle be gjevfreaturer, ber maatte teftnbe ftg i Staben«))cftbefcettgte ^ufe bel at mærfe )jejil>cfængte )ufe. Qeg ^ar tffe fannet bare mig for Satter i?eb at Ifffe, at man i Cbenfe, ber jo ingen fmittet tab er, n«, af g^r^gt for 3)eften, foger at ubr^bbe alle betø ^ons, 9 nber, jeé, angl^un^fngle, ja enbog iloer, ber albeleg iffe mobtage mitten..^i'orlebes forjiaaer man ber Jjore

14 Slnovtnttt^cr! O sancta siinplicitas mons par- <uriens, peperit ridiculus imis! Sti I«tntiig l'il jeg cntnu bcmcerfc, nt iffo >))cn jtcbei- incb i ( om# miijfioncn, ber l^ar ftne SBIeber Jjaa 3iaat iufct, at terneé epcerring ucj govbubct mob Silførfcl ^cr tif S^cn fra crfi'brn er l^cesjct, 03 at i)t tgaar b. 21 3t«gufl efter c)lemmelfe l^elifgl^olbt ben i Stnicbning af t)or anorbncbe 33ebebag." Vsenfce SBies, fcateret 29 Stujjujl f. SI. Stitbcntcriie Jjcb Itort Um'^erftttet ere enttgrercbc )3aa omtrent 200, for bet mcjic «)tl;rlige ^Jerfoner, nær, bcr, «beft;mrebe for eget og anbre«trobfc tjore Slnorbm'nger til at begrcenbfe mitfotteit«itbbrebelfe. 9lbf!illtge af biéfe græffe bebe afvigte Uge, ber t bet ^ele borttog, 2,600 af 3nbt»aanere, for at lægge (Storjiebelcrt af bem t bc Slien lange Slitler, fom onber og olbater, tbet gjeften Ipar pt t>cb t>ore fffbijanlige OratJere, nu ojjfafte ubenfor ^Jortcne faa rummelige, at latter ilule Ian mobtage 200 affjelebe Jegemer, ber t Sieglen foreij til bett JjaaSfJuft&ogne meb gjlabfe, nogle for 6, anbre for 8 ^tjier, l^ijor btisfe lofte«0)3 og neb af bertil befltffebe golf. Snbføtber ftf bette goft ere Itgefaa ufi^rltge, fom l^tne tnbenter. 3eg ^lar ofte feet en af bem ffbbe oijerflrfft)«))aa en, en anben ligge lang«ub ab en anben ^ifle, og unber ang og Satter føre be ^^abattera, ^tjlerne inbfluttebe,

15 til omtftlte Suler. ^Jaa benne g»aflt>e ^rtr mits fottcrt rtngretcn og bovtr^iffct faa mange af i?ore bcerere, at bt nu fai)ne beres tiljtra;ffeltge 3lntal, og lpat)e maattet fee f. g,r. ^ DtJtnber ene ubba:re ))fla bere«mbre en Sltjle, l^ijori Stget af en Soyen, og eet gruenttmmer og eet SWanbfoIf jlæbe i?eb ^)ol»eb og gøbber et l^oit ^Jienncjleé faagobt font nogne Stig til ratten, Optrin, jeg feltj n^iigen l^ar tjæret Sibne til,!bt l^alje berfor ipensenbt oé til l^der ( tiftamtmanb l^er i Sliget meb Slnmobning om ot an Inlbe fenbe o«golf fra jlt Stift, ber Sjare ijillige og fliffebe til at tortbære bore X)øbe. 2)r. gidsel beg^nber at fomme ftg. ub Ipar enbnu bebaret mig fra tjgbomnten, )ufet ogfaa, Ipijort jeg boer, jtj'ønbt ben l^ar angreben nogle teber l^er i aben, og gjort et af bem albeleø cbe ))aa Seboere. 2)u ft>ørger om, l^ijorban SOlag. Sommeru))«rjebne bil blitje? Seg bceb bet iffe. Stun bet t>eeb jeg, at ^an er Mbet for Sletten og benter ftn om, Sønnen i Slnlebning af ^Jefien ffal ojjtefe«iper fr«3>r«bife tolene l^ber idnébag, tffe oftere." Dttenbe SSres, fcateret 5 e))temjer f. St. Tiøben l^ar t 3tugujl gjort en oberorbentlig rtig )øj} iblanbt o^. Sfter en gortegnelfe, jeg ^ar, ere ba l^er 9,142 SOIenneffer, beriblanbt flere fruentimmere, enb SKanbfolf, falbne for benå See. awange, ber

16 i ScVtcmfccv flal falbe bcrfor i bor wltjfmt'gc hit-, t»ccb ene ub. 5)}iert fmt 9«an fliitte fifl fccrh'l fra tjor fftflaflm^te UjcsS Dotdtjic, t>cv bog tffe cr jlct fna fulb fom bett fra 22 til 29 StugutT:, faa t)tl bcrca 3tnhil Wføe ftort nuf. Snkt Unbcr, at golf, s>ebgaren bercø Jfø l^cr fyccijcr i, knytte Sctlig^cbcn, faa ofte bcit gti?c3, til at brages bort fra i)or ))cjlbcffl:ngte a>jen l>aa beime 9)?aabe cr <Smitfottcn fommen til ftlbe og til nogle ^errebcr beromfring..?)ijab om bcii nu ogfaa forte«oijcr til gjrotjtnbferne! gor at ^inbre at bette ffal flee, ^ar Eommicifioncn, ber n'^ltg iar faaet en Siføert af 3 n'^e 5Wcblcmmer, en )t)crft(ieutcnant, en SOkjor og eneralfc^gntefter (Srnjl, foraulebiget, at meget ftrænge Orbre afgaae iaften til ^orfoer, i^ala lunbborg og 33orbirtg6org om at SnB^n maae ))a«fere ol'er S3anbctte ber uben et ^^as, cgen^fl:nbtgen unber* f!rei>et af gongen. a'jnet, in' leeb Ha Siglia;rerc, er nn, fom golge af l^or friijclfe til alle S^igetsJ <Stiftamtma;nb berom, afhjulpet, og efter^aanben ere ^er fomne golf tnb fra ejellanb, Sollanb, galjter, g^^en og39ltattb, for at til^i b'^be bere«sljenefte l^eb t^ore ibelige Sirt'ef'Si'^' Jert nn mangle In tgjen eiftlige. 2)c fiibji orbinerebe gjeitpræfter ere bobe faa to n«r ben til grue og ben til 3:rinitati«Sogn, 5Wag. (^oren ci>el er ene om gorretningerne i fin ahenig^eb, og aeene t tsegge ^ofpitalerne nbenfor yen ligge oijer 900 < 9ge,

17 bcj* riiftbe«}>fla og Jan fngett faac«. (Sr bet t'ffe imtev bi^fe CmjiÆnbtg^ebcr itklpasjcltgt, ot l^ørc t 1o})))cn ftge l^^ab ^an enbnu tbag ^ar øjcntrtget i eommtéflotteit: bc eanbtbater, ber fremfwie ftg til Orbinatiotten [om bue tffe {eg ex fjeb flf at tubijte fitge 9)erfoiter." )«oftb f )ttb«j)tg? SSar bet t!fe tebre, om t»t funbe fltiffe et'flltge ttl S>ore betjening web mtnbre Scerboitt, men web were SRob tit nt gaae Soben tmøbe, enb bet SKob, fom f. Sy. ^nub Sowmeruj) beflbber? Sccnf! benne SJtanb l^ar n^ltg Uæret l^er fsjjen, bog tffe for, (jngeiv fttlb oijer fin glugt fra fin >iorb t 9tobcn«<Stitnb, nu at ftaae ben«sibenbe bt, Ifgefaalibet fom for at flsftftere ijeb ben eytraorbtnatre gafte^ og ffiebebag, fom ffal l^olbeé forfifowmenbe )ttgbag i S^jobenl^atJU og )ei tngoer (iffe Jsaa anbre teber); men for atter at reife fra S^en, uben jit getpge C)i?erl^oi?ebeé bertti gtitne (samtijfte. Ser er nebfat en Sowmtéflon til at fjenbe t l^an«sag, l^ttorifcknbt anbre iaabberg og teenbuti^ l^aijc cebe." Slimbe te», fcateret 12 etjtemjer f. St. 3)en ejrtraorbtnatre gaflen og ebebag, jeg i wtt foregaaenbe fflret) ttl ig omtalebe at ffuee Ipolbe^ t S^j økn at>n og )elf?ngoer, iar funben <Steb l^er til be^emt Sltb, uben at Stogen bebe t ^trferne, fom mps' tet fajjjeltg ^av fortalt Sjar Silffflbet. STerten til ntei^fen ttar gjfalm. 91, t>cn, fom ftbber (2)

18 Uttber bfn ^ute^ea ejljiermclfc, og bliuer unber ben 3tlincegttgc^ f^gge: ^an ftger til herren: SUtn SLtlltt) og mfn org; milt ub, ))aa ben jeg l^aabev. Itan frelfcr Mttg flf3ægeren5 nflrej og fra ben jtabelt'gc SJcj^Uenfe. ^an flftl flejuie 2)i'g meb ftnc gjcrc, og bitt Stlltb ^al t)(sve nnbev ^(ins Singer,' l^ans (5anb eb er effjermelfe og {jolb. SltSu firti ihe forfærbeé for tené ruelfe; eller for Skiltene/ fow fl^fe om 2)rtgen. ^or g^ej^tlenfe, fom tommer fnigenbe i SOlorfet; for ^gbom, fom for^ bffrijer om a)hbbrtgcn. 2)erfom SLufinbc ffllbe S) eb bttt ibe; og Zi Æufinbe»eb bin l^oire ^rtrtnb; ba ffal bet bog iffe rrtmme ^Jrtrt 35 i g." Sil Sofojjrcebifcn talcbeé o»cr 3)falm. 7, : SSil gjlan iffe tebre fig, fa«^»aber l^an t)ceéfet fitsijærb, og f^jcenbt fin Sue og meber til. idg l^an ^)rt!)er lagt bobe^ lige Slub berpaa; fine 3)ile l^aijcr l^an be^ rebt til at forbærde. <Sce! $an ^)at»er onbt ifinbe; ^ an er frngtf ommelig meb Ul^flte, men ^an jlal febe en geil." Slftenfangé Seytcn t^ar 2 Sor. 1, 5, Sl^i ligefom 6l;ri)ti SU belfer lomme ouerflobigen otser oé, faalebeé er og Ssor Sroji oi>erflobig S)eb S^riftnm. 3a, t>i l^atje enbog ^og o«feltt fcelbet i?or JDobøbom, faa at i?{ iffe ffulbe forlabe os

19 prta Vi felt), men jjaa ut>, fotit o)jl?æ!fer be font frtcbe oé fra faa jior en ot>éfare og frier enbnu; ttl ^t)em bf Ijiaise at l^an og frembele«flal frie o«." 3gaar biet* i^er jsaa tt^e 8 Sanbibater orbinerebe til at betjene S>ore ^Jeftpatienter. De Døbe«Stntal beraf t forrige Uge beløb jtg til otter 2,800, og iffe, fom SWan l^ar fagt, lun til 1, i Isatte Orunb til at nære bet ^aab, at obeltgl^ebert 1^03 oij bil blitjc ittinbre t benne Uge." Xienbe Sre», baterct 26 cpfcmser f. 31. Sigefom SSægteren Ictnge^ efter 9Worgcnftunbcn, faa længe«ogfa«t>i efter at bet SKorJe, Iptjort t>i lette, maae ttige for ub«slaabe«dette f^ne«nu ogfaa ot tnue fltnne neb til o^. De to fibfte Uger l^rttte iffe tjceret faa bobbringenbe for ^joben^abn, fom be nærmeji foregaaenbe, ffjønbt ligefaa ^ajiigt, ibet be af t)ore 5)epcf(ingte fom i bem ere bortr^ffebe, fun l^ade ligget 2 a 3 Dage ))rta %eleiet. De, l^oé l^bilfe Bubones og Carbuiiculos ttife jtg, labe fig nu t gieglen l^elbrebe; Ipuorimob ncejien StUe, )>aa Sege^ mer (netter eller maculi lomme tilf^ne, boe frembe^ le«. S3i ibag gjort et muligt nøiagtigt DiJcrflag otter ballet 3aa ttore Dobe fra mitfottens beg^nbenbe gjttring 11 Suni b. 91. tnbtil nu, og funbet bet«etob til otter 20,000 et langt ioiere clob, enb tti i gørjiningen ttentebe bet jfulbe Isatte naaet. 3 t'ctte Sal (2*)

20 tcfiitbe jlg 21 rifhfge, ben e«e af be it^iig Prbtnerebc ^^eflisrff^er, 18 El^irurger, 3 æogtr^f^ fere ben ene Scrf'"/ bett anbett gen evtng, ben SivcbieS Stabn ijeeb jeg tffe 2 Stéfe^forev i unbl^eb^contmtefionen, en SO^ttngbc (Stubentev 3a(i Ølegentfen og Salfcnborf^ eohegtunt, (ibjtihige fornemme -^erfoner, meeji ScmoifeEer. SlEe ^lloflere, alle benø cbici, r. 2B a g n e r nær, og Unfoerfitetet^ føenbe ^^ebeher lefe frembele^. S3eb nogle Debéfalb Ifiar nn en, nu en anben SRcerfcf Itgl)cb funben < tcb. Seg t>tl fortølle I)tg en. ( tt fimtjel 5^one, nteb et f)5ttbt Sarn ri?f}et, bobe, og Sarnct lesjcr enbnu, ffjonbi bet la«at bie l^enbe to 3)age efter ^lenbeø Søb. Sn SJJcerlelig^eb af et anbet lags er benne, at IB^enø fgraijelfeø>)labfer nu frern^ b^be isfuet af en SWcengbe 5?ffm>)e{)0te t»eb <Stbcn af ^»tnanben, tbet bi, for at Iptnbre ^Jlflbfeneg Ubbnn^ntn? ger, l^ar maattet labe Ijore 3orb berinb til raijenes bebre X>fffning, )5aa grue ilirfegaarb ober 800 paci nogle af be anbre ligefaa mange. i ^a5>e for? (IreJjet 22 Sj^irurger fra )amburg, fom ahe ere art# lomne. 3 S«ag. ilnub^ ag Sjil nol falbe Som meb bet gorjte." GUeftc Ste», iaterct 3 DctcJer f. SI. SSertimob l^feab ben i Seg'^nbelfen'gjorbe, ^ijem? foger Smitfotten nu mere be gornemme«og Slige«S3oliger, enb be Slinget og gattige«bog meb af

21 tagente ^Irceftcr, font ijorc fiijicr ubtnfe for benne Uge, fccr hm tæller noget oijer 1300 Sobe, og be for nærs ntcjiiifijfgte, ber l;ar et omtrent ligefna jtort Stntal ber? «f. SOIaatte bet nu IpffeS 03 at tnbflrænfe ben til be teber, l;ijort ben for Siben rafer, og l?f Utlle ba l^ciabe bet SSebfie. Sil bette Otemeb l^rtr t)t fortubett d glatning fra fintttebe til fnnbe ^ufe, og til gorbtt^ betg Oi?er^olbelfe taget i bor 3;ienep:e en Sro)) <SoU bater og 3J»^ttcre, ber Stat og Sag jlal )5atroulcre om^ fring )>aa aberne, for at o)3tage og bringe be tenbe meb bereé obé i (Stutteriet. Sette IJængfel er faalebe«nu Hct>en fulbt af Strrejianter. SWan fjulbc troe, at S^gbommen l;at>bc gjort iljoben^afn tit ctt mennefictom rfen. I)ette er langtfra tffe Siilfcclbet. SJJan forbaufes bcb at fee ben jiore golfesjriinmel ))a(» Oaberne be talrige gorfamlinger i ^irferne." Stolste Sve», tatem 10 Dctoter f. 3C. gra flere Siber er bet nogenlunbe I^tHet øe at flanbfe G))tbemienS gor 3lantelfe, ntebené bt fra anbre, fiobenbe an mob gamle Sebtcegter og SJettigl^eber, l^ert l^abe ijffret u^elbige. I)e tore Sjitle iffe tabe ftg af^ (Olbe fra at nebfætte berejs jseftbobe J'aarorenbe f be^ re^ aabne gamitiebegrasjelfer, og faalebe^ er bet miag? wifle tof lommet inb i Slirlerne, for ifær at f^tbc fammeé ober ral^ijelberne anbragte lufte tote, l^tjor golf af be l^oiere < t«nbcr, blanbt Ipijilfe ^gbommen nu ogfaa meefi Jterfler, ^sje taber. 5lt jeg fefo ^lar

22 unbørtaet Smttteit i iitrfevne, f^lber jeg maajlee ben OmjicEutitg^eb, at jeg, ntævfenfce ben giennem gjellegul^ tjet i mttt <3toI ojjfh'genbe Stglugt, t'tibe fprlfob Stolen." 55aa l^ore SebeHjier, b'er ub tsxe lot>et frem^ beles Wfoe mmbre og mmbre fulbe, ere, ftben jeg ftbjl fireij 2)tg til, lom«e 3 af t»ore gje^jsrcejter, nuit ^ust l^evt«^one, og fnart Hl bel ogfaa mm Zymx, font ligger farlig f^g, faae en )labs ber, )i)ormcget jeg enb ar fogt at aft^ærge ^n jlulbe faae en faaban, tfoer iseb albrtg at tage ipam meb, naar jeg teføgbe 9)ej}))as tienter eker fliffe l^am )en jjaa noget for Smitten mi^toenft Steb." S3i web ag«)jopett mobtaget et Sret) fra (Statøraab Øtofenlran^, 3lmtmanb os?er 9l )l)org Stmt, Ifttiort {>an raaber o5 at ontegge SOtebicamentma«gaftner l^oå i?ore JJrffj^er, et ^og ^S)er for ^ns ogn, at Scegemibler firaj: Ian ijcere tteb^^aanben til bem, ber he^e'oe famme. SJianben^ 9laab fan t>ære belmeent. SJJtblertib lunbe tst iue onbet enb fmile af et DJaab, ber, IJiijtå bet 6let> taget tilfølge, lun t)tlbe gjore!fc>ort tjnbe»cerre. Se^wben Isatte tjore ^Præjle«' npj»t be^ jtihe til at be enbnu flulbe ijcere 3l J0tl^e!ere." 9loeé!ilbe, ^i&or lun et 9)ar.gJttfe ttoe fmittebe, er atter funbt, Itgelebe^ tefinbe be og iper angrebne >erreber t bet«omegn fig igjen i?el." 5lf 9)rcfeéforerne jlbbe t (Snnb^ebcommt^fionen aiector SJlagntftcné, a3i)1ojj))ctt, Steen bit c^, Seg, og ecretarttté Slnc^erfen."

23 3 SJiig. Si, 2;c>mntent))é cig ev enbmt tngcn 3)om falbcn." STrettenfce tc«, batciet 17 Dclokr f. SI. *^gbpmmert cr frcmbelcs t 3lft(tgenbe, og Stlbe ^asjc ijcevct bet mere, l^ln'is golf l^abbe t)ufl ftg mmbre trygge. Sien t ben arcm'ng, ot nu er ftl are forbt, ubfcette 5>Jattge ftg, letjinbtgeit ceev trobjlgcn, for ^pu bemteti«3(ngrcb, og l^olbe o«fafllebeis langt ftorre ahete i)eb bore cjtrfefcelfcr for at ffftte ( ^gbommeit Orffttbfcr, cnb t»t for Ian fan itfe forejittte fig ^t>or ufi'^rltgt golfet paa fettere SLtb cr btoet, og l^ijttfe o))rorenbe (Scener )5aa goijlo^l^eb ogfaa jeg ba ar ijceret tebtbne til. S^ffeé bet o«tffe meb bet obe eller Dnbe at ktnge golfct ttl gornuft, faa S>tl sjort Ottbe i?enbe tilbage meb forn^ebe i^ræfter. t ere meget bef^mrebe for at bctte ffal flee." SJltne mange gorretntnger tthabe mtg bennegang tffe at fortælle Dt'g mere om SB^enø STiljlanb. S^utt bette Jjtl jeg meb ^enf^n l^ertil enbnu bemærfe, at af Dore ere tffe mere enb 5, maaffe 6 tltije, og for bet gorjle ttfce 3ngen blføe befltffebe t be Sort«bobe«Steb." Cjorttnbe S3re», bateret 24 Dctoier f. ST. 93ort,g)aab om at trafen, ub l^ar Vifilftgt D^r fnart t>tl itcere osjerjlaaet, fan tffe anbet cnb jtige, naar Vt fammenltgne i)ore ugentlig Dobes ^ntal nu meb bet

24 fov et 5Jrtv iljlrtflnefccr ITten. 3 en cnefje Uge af SIu^ guft fceleb bette Stntal ffg til 3,300, og t forrige Uge lun tt( 260, l^ijoribkanfct, efter 9)t;cenomenct ))aa fenere Stib, glere af fce gotere, enb af be (asere (Stcenber, gkrc af enb af idi>tnbefjonnct. SSeb benne SKori-alitetcné bet'^beltge?tftage(fe IpoS 0:3, ffulbe ntan mene, at <Sitnb )ebécomnu'«fjoncn3 Slrtet'be «n er mt'n^ bre, enb bet for tiar. Sette er bog langtfra tffe ZiU fæibct, Slu ]^ar St nof at liejtihe web 53 ien» fulb? fonine Ubreitfclfe fra mttteftoffet. 3 benne ^en^ feenbe l^ar SJiai'eflæt forejirettet oø en gor^olbs^ regel, fom Ui fee oé nobfagebe til at neblcegge aher^ wnberbanigfi gorejlihing fmob. {»ar nemlig to ange giset o«jtræng Orbre meb egen^icbnbig Unber^ firtijt til at ojjbrænbe alle be < eng!f«ber, faat»cl bc Ijobe fom be ^elbrebebe J»a5?e ligget )3aa. 3f(e at tale om Umulig^ieben for od ert, ibet Staturen fel^ l^at 15» ul))en mangen 5^cft >at{ettt iblanbt ois, l^bt«d)3 olbé# jteb nnber ^anss Sjgbom S5i iffe fjenbe, ijil Ubforelfen af benne Orbre obetegge flere tuflnbe enge til et ffielob, efter loft idijerjlag, af 70,000 3?b. og ^»ab flal ba bore gattige meb mange Slnbre Ifiabe at ligge }5aa til 93inter? t Sete af bare ^alm, eller af )alm meb et néfelt SJdlfe oi)er, ]^t»ors?eb lun fmittenbe ^gs bomme og fior SJlortalitet )3aa n^e i>il fremfomme? 2)igfe og lignenbe gorejtilltnger agte tsi at gjore gen meb 9)ojlert >>aa Xtrebag. SDtaaffee Inlle bt berbeb }jaabrage oé $tller^oi tfamme? ajlen benne

25 S3ctrflgtmng jld tffc (ifjfi-ærfe o«fra frentbefc«, ntcb frtmme Uforfffrbetl^et) fom fur, ftt gjure ft anfce for»or 9)ltgt mob ben Stab, til ^ijtg grelfe i en flor g^ob, i)t Jiat^e fnnet bet ^ccbcrltge ^alb at»irfe. ^ib«til l^aije t)f bcrfor l^o«en >eci af golfet hm l^ojtet en vtnge Søn. Slbflflltge enbog inbsjtijet en anonym bilage oijer o«til gongen, ]^i?ort be Wanbt anbet frents lomme mcb be Søgnagtigl^eber, at Sommiøftonen t en og anben )enfeenbe tffe ^ar fotet Slnjtalter til bet Dnbe«gifljielpmng, at ben par labet 1200 SRcnneffer ontfomme Jjaa ib^enø aber og (Stræber, at ben tffe efter pigt l^ar forget for be <S )ge i Sajaret^erne o. f. ajjajejtæt par pat>t ben Slaabe, ftrar at fenbe Slagen til bor Srtlæring. amme pat>e t>i auerebe afgisjet i en omftcenbeltg, fraftfulb, frimobig triselfe, fom for gobe SeHbftpeb par bicteret og." Stngaaenbe akag. a;ommeru)5, ba er enbnn ingen )om falben t pan«ag. lti)cr ben tffe efter pané Sepag, par pan tfinbe at»nbanfe (Sagen for.g)øte ieret." *) gcmtettbe Sns, batcict 7 9lo»emicr f. SI. efter 16 a 17 Uger«cengftelt'ge S3eflemmelfe, aanbe bi nu friere og friere. )i)tlfet gobt a;egn ))aa at (St;g^ bommen er ftt noer, pa!?e i?t tffe bert at ben forrige Uge fcersbebeoé fun 90 a}^ennefter. Dog, blanbt biéfe beftnber f?g en SJlanb, fom 5>en fasjner Dm 03«««tnbclige Ubfalb tale leoen«tffe.

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623 620 Den nye ShabninE under man{e ugunstige Omgivelser, men det {elder ikke andre, Den, der har Aosvaret lor Familien, bor derlor se til, at der ved Bordet saa vidt muligt tales om b hagelige og nyttige

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere