Det gode liv. Livskvalitetsundersøgelse blandt danske blødere 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode liv. Livskvalitetsundersøgelse blandt danske blødere 2012"

Transkript

1 Det gode liv Livskvalitetsundersøgelse blandt danske blødere 2012 Udarbejdet af Danmarks Bløderforening December 2013

2 Forord Danmarks Bløderforening har i 2012 gennemført en tværsnitsundersøgelse blandt danske blødere med moderat til svær hæmofili A eller B samt von Willebrands sygdom type 3. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen, der har haft fokus på blødernes livskvalitet og oplevelse af at leve med sygdommen. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet til i samarbejde med de danske hæmofilicentre ved Aarhus Universitetshospital, Skejby, og Rigshospitalet, som har bidraget med input til spørgeskemaets indhold samt udsendelse af invitationer til undersøgelsen til alle danske blødere i målgruppen. Dataindsamlingen blev gennemført i september Det er tredje gang, Danmarks Bløderforening kortlægger blødernes oplevelse af egen livskvalitet. Derfor er det muligt at sammenligne data med oplysninger fra tidligere tilsvarende undersøgelser gennemført i 1988 og Det har givet værdifuld viden om udviklingen i blødernes livsvilkår de seneste årtier. Offentliggørelsen af livskvalitetsundersøgelsen har pga. omstruktureringer i sekretariatet i Danmarks Bløderforening trukket ud og der har derfor været flere forfattere tilknyttet afslutningsfasen af rapporten. På vegne af Danmarks Bløderforening vil jeg gerne takke personalet ved de to hæmofilicentre for deres sparring og medvirken til, at denne undersøgelse blev mulig. Samtidig vil jeg gerne takke Theis Bacher, Mikael Frausing, Lars Lerhmann og Lene Jensen fra foreningens bestyrelse og sekretariat for deres deltagelse i undersøgelsens styregruppe, Ane Lind Møldrup (t.o.m. december 2012) og Karen Binger Holm fra foreningens sekretariat for projektledelse og udarbejdelse af denne rapport, Lars Smith-Hansen ved Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Universitetshospital, der har forestået databearbejdningen samt professor Jakob Bue Bjørner for rådgivning undervejs i forløbet. Endelig en stor tak til alle blødere, der har deltaget i undersøgelsen samt til Novo Nordisk, Pfizer, Bayer Healthcare, Baxter samt Ernst og Vibeke Husmands Fond / Frantz Hoffmanns Mindelegat, som har bidraget til undersøgelsens finansiering. Terkel Andersen Formand 2

3 Danmarks Bløderforening Frederiksholms Kanal 2, København K Telefon: December 2013 ISBN: Styregruppe: Terkel Andersen Theis Bacher Jacob Bue Bjørner Mikael Frausing Karen Binger Holm Lene Jensen Lars Lehrmann Ane Lind Møldrup Projektledelse: Ane Lind Møldrup (t.o.m. december 2012) Karen Binger Holm (fra december 2012) 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 4 Resumé... 6 Kapitel 1 - Baggrund... 8 Blødernes historie og de tidligere livskvalitetsundersøgelser... 8 Læsevejledning Kapitel 2 - Metode Målgruppe Spørgeskemakonstruktion og udsendelse Statistiske metoder Kvalitative data Forbehold Kapitel 3 - Baggrundsdata Aldersfordeling Diagnosetype Familieforhold Uddannelse og erhverv Kapitel 4 - Blødning og faktorbehandling Antal blødninger og lokalisation Registrering af blødninger Faktorbehandling Adfærd ved blødninger Kontakt til sundhedsvæsenet Kapitel 5 - Funktionsevne Ledfunktion Smertestillende medicin Fysisk aktivitet

5 Daglige aktiviteter og hjælpemidler Kontakt til den kommunale socialforvaltning og hjælpeforanstaltninger Kapitel 6 - Blødernes generelle sundhedstilstand Blødersygdommens påvirkning i hverdagen Fysisk og psykisk velvære Det sociale liv Kontakt til Danmarks Bløderforening Kapitel 7 - Behandlingstilfredshed Generel behandlingstilfredshed Det akutte behandlingsbehov Kapitel 8 - Hepatitis og hiv Hepatitis C Hiv Kapitel 9 - Forældre Bekymringer Tryghed Kapitel 10 Konkluderende bemærkninger Alderspåvirkning på blødere Unge blødere og påvirkningen af blødersygdommen Kontakt til sundhedsvæsen og kommune Konklusion Kapitel 11 - Perspektivering Alders indvirkning på blødersygdommen (livstilssygdomme) Bløderidentitet i forandring unge blødere Fysisk aktivitets indvirkning på blødersygdommen Dokumentation af behandling Fokus på milde og moderate blødere Større opmærksomhed på smerte Kilder

6 Resumé Danmarks Bløderforening har tre gange med 10 års interval udarbejdet livskvalitetsundersøgelser af de danske bløderes livskvalitet (1988, 2001 og 2012). Formålet med den seneste undersøgelse har været at analysere, hvilke forhold der spiller ind på bløderes livskvalitet anno Især har fokus været lagt på alderspåvirkning af blødere, og hvordan profylaktisk behandling påvirker de unge bløderes liv. Formålet med dette har været at dokumentere behandlingens indvirkning på blødernes livskvalitet over tid. Hæmofili skyldes mangel på faktor i blodet. Faktorer - eller koagulationsfaktorer - er de blodkomponenter, der får blodet til at størkne. De mest almindelige former for blødersygdom er hæmofili A og B. Hæmofili A og B rammer næsten kun mænd. Sygdommene ligner hinanden og giver ofte led- og muskelblødninger. Livskvalitetsundersøgelsen 2012 bidrager med et langtidsstudie af danske bløderes livskvalitet over tre årtier, hvilket giver enestående indsigt i bløderbehandlingens fordele og ulemper. Gennem en deskriptiv analyse af blødernes livskvalitet bliver det herved muligt at analysere bløderbehandlingens effekter på nye måder. Undersøgelsen viser, at profylaktisk behandling giver bløderne en bedre livskvalitet, så deres levevilkår begynder at ligne almenbefolkningens mere og mere. Dog dokumenteres også, at blødere stadig invalideres tidligere end almenbefolkningen. Livskvalitetsundersøgelsen er en deskriptiv analyse, der bygger på spørgeskemabesvarelser fra 250 respondenter, heraf 54 børn og 196 voksne blødere (se tabel 2.1). Målgruppen er blødere i alle aldre med medfødt moderat til svær grad af hæmofili A, B eller von Willebrands sygdom type 3. Spørgeskemaet er blevet udarbejdet af en styregruppe, der har haft fokus på de to forrige livskvalitetsundersøgelser (1988 og 2001) for at give mulige sammenligninger. Alle data er indsamlet i 2012, og undersøgelsen er udarbejdet af Ane Lind Møldrup, der har været projektleder til og med december Undersøgelsen er færdigskrevet af styregruppen for livskvalitetsundersøgelsen. Undersøgelsen bygger på deskriptiv statistik, som er fremvist i krydstabuleringer, samt grafer og figurer. Analysens data er både kvantitative og kvalitative og er blevet indsamlet gennem spørgeskemaer. Rapporten bygger på selvrapporterede data. Livskvalitetsundersøgelsen 2012 viser, at der for første gang i historien i Danmark er en ældre generation af blødere, hvis gennemsnitsalder nærmer sig almenbefolkningens. Sikker medicin og effektiv hjemmebehandling har betydet, at bløderne i dag lever længere og kan leve et liv, der i højere grad ligner almenbefolkningens. I takt med at bløderne bliver ældre, begynder gruppen dog også at få livsstils- og aldersrelaterede sygdomme, hvis behandling kræver nøje koordinering i forhold til bløderbehandlingen. 6

7 Blødernes erhvervsfrekvens er også steget, og uddannelsesmulighederne er blevet forbedret formodentlig på grund af en mere effektiv behandling. Yderligere viser undersøgelsen, at bløderne har færre sygedage i 2012 sammenlignet med de tidligere analyser, samt at voksne blødere har færre smerter, og at smertebilledet begynder at ligne almenbefolkningens. Blødersygdommen fylder mindre for yngre blødere, hvad angår uddannelse og erhvervsvalg, men på trods af profylaktisk behandling invalideres bløderne stadig tidligere end almenbefolkningen. Den fysiske funktionsevne nedsættes hurtigere med alderen hos blødere end hos almenbefolkningen. Undersøgelsen viser således, at ledskader kan udskydes, men at risikoen for ledskader fortsat er høj. Selvom der historisk er sket en betydelig udvikling i behandlingen frem til i dag, er blødersygdommen stadig en potentiel livstruende sygdom med såvel fysiske som psykiske følgevirkninger, som sætter bløderne i en udsat position. Samtidig dokumenterer undersøgelsen, at op mod hver tredje oplever problemer med at få den rette behandling ved akutte blødninger, og at gruppen i kontakt med sundhedsvæsenet og befolkningen generelt ofte møder uvidenhed, og misforståelser opstår. 7

8 Kapitel 1 - Baggrund Baggrunden for nærværende undersøgelse er et ønske om at undersøge de forhold, der spiller ind på blødernes livskvalitet anno 2012 og at følge udviklingen i blødernes livskvalitet siden Blødersygdommene hæmofili A og B samt von Willebrands sygdom er sjældne, medfødte og kroniske sygdomme. Der findes flere former for blødersygdomme, men ovennævnte er de hyppigst forekommende 1. Omkring 450 danskere lider af hæmofili, mens knapt 400 har von Willebrands sygdom. Blødersygdomme skyldes en nedsat mængde af en af de komponenter, der hjælper blodet til at størkne. Det betyder, at blodet ikke størkner på normal vis, hvorfor blødninger nemt opstår og er lang tid om at stoppe igen. Hyppigst forekommer blødninger inde i kroppen i muskler eller led, hvilket på sigt kan medføre ledskader. Der er forskel på, hvor stor indvirkning sygdommen har på hverdagslivet afhængig af sygdommens sværhedsgrad, tilstedeværelsen af andre kroniske sygdomme og personens alder. I dag kan de fleste blødere behandles med faktormedicin, hvilket betyder, at personer med adgang til forebyggende og tilstrækkelig behandling kan leve et forholdsvis normalt liv med blødersygdom. Flere forhold betyder dog, at der er stor variation i, hvor mærket bløderne er af deres sygdom. I dag har børn og unge adgang til forebyggende behandling gennem hele barndommen, hvilket har stor betydning for den generelle sygdomsbyrde, mulighederne for fysisk udfoldelse og sandsynligvis også tidspunktet for ledskader. Blødere i andre aldersgrupper har ikke haft samme muligheder. Blandt personer, der modtog faktorbehandling før 1985, hvor faktorpræparaterne ikke var sikret mod smitteoverførsel, er mange blevet smittet med hepatitis C og/eller hiv I dag lever en mindre gruppe af bløderne med hiv, fortsat mange har hepatitits C, mens andre er kureret herfor. Derudover oplever mange blødere ledproblemer og slidgigt som følge af kombinationen af, at den gennemsnitlige levealder for bløderne er steget, samt at de ældste grupper af blødere typisk har levet et liv med mange og ofte længerevarende ledblødninger. Livsforholdene for de forskellige grupper af blødere er således meget forskelligartede, hvorfor det fortsat er værdifuldt at følge udviklingen i blødernes livskvalitet. Det betyder også, at alder implicit bliver en signifikant faktor i forhold til hvilke behandlingsmuligheder, den enkelte har og har haft gennem livet, og hvilke følgevirkninger af blødersygdommen der opleves i dag. Blødernes historie og de tidligere livskvalitetsundersøgelser Tidligere havde blødersygdomme en meget høj dødelighed og førte til svære og invaliderende ledskader. I slutningen af 1960 erne skete en revolutionerende ændring i blødernes livskvalitet og livsperspektiv, idet behandling med faktorpræparat blev muligt (Danmarks Bløderforening, 1995). Ved at oprense størkningsfaktorer fra bloddonorers blod blev det muligt at tilbyde bløderne en effektiv behandling. Det betød, at gennemsnitsalderen for blødere begyndte at stige (Danmarks Bløderforening, 2002). Desværre viste der sig en alvorlig og ofte fatal bivirkning ved behandlingen i 1 Ifølge den seneste optælling er der i Danmark 388 mennesker med hæmofili A, 93 med hæmofili B, 391 med von Willebrand og 87 med anden arvelig sygdom, jf. Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, Skejby, august Se mere på foreningens hjemmeside: World Federation of Hemophilia angiver, at 1: fødes med hæmofili A, mens 1: fødes med hæmofili B (på verdensplan). Se mere: 8

9 starten af 1980 erne, idet mange blødere gennem faktorbehandlingen blev smittet med hiv samt hepatitis B og C. Faktorbehandling gives intravenøst i blodbanen ved blødninger eller hver anden til tredje dag, hvis man er i fast forebyggende behandling. Bløderne var særligt udsatte for smitte, da en enkelt behandling gerne byggede på blod fra flere tusinde bloddonorer. Først i 1985 blev det i Danmark påbudt at varmebehandle faktorpræparater for at eliminere smitterisikoen, ligesom der senere er lavet regler for, hvem der må donere blod samt regler om screening af doneret blod. I dag er langt størstedelen af de faktorpræparater, der bruges i Danmark, rekombinante, dvs. at de er fremstillet ved gensplejsning, hvorfor der ikke længere er risiko for smitte (Breum, 2002). I 1988/89 blev den første livskvalitetsundersøgelse blandt danske blødere foretaget. Undersøgelsen var en del af et tre-årigt projekt Blødere og AIDS, som blev iværksat af Danmarks Bløderforening som følge af udbredelsen af hiv-smitte blandt blødere. Hovedkonklusionen for spørgeskemaundersøgelsen var, at blødergruppen adskilte sig fra almenbefolkningen i forhold til familietype og erhvervsfrekvens. Færre var i parforhold, og flere boede som voksne hos deres forældre. Der var en lavere erhvervsfrekvens blandt unge, og en større andel der modtog sociale ydelser i forhold til almenbefolkningen. Derudover var der regionale variationer med hensyn til, hvor hyppigt folk var i kontakt med deres hæmofilicenter og tilfredsheden med behandlingen. Man så, at en stor del af skolebørnene blev fritaget for fag, fik undervisning under langvarige indlæggelser på hospitalet, havde perioder med hjemmeundervisning, fik praktisk hjælp i skolen og modtog specialundervisning. I 2001 fulgte man op på undersøgelsen fra Den væsentligste udvikling i blødernes livskvalitet siden 1988 var en generel, positiv effekt af de forbedrede behandlingsmuligheder. Langt færre børn havde oplevet at være hospitalsindlagt i længere perioder, og der var ikke længere behov for hjemmeundervisning eller fritagelse fra skolefag. Et andet træk var, at sygefraværet for alle aldersgrupper var faldet, og at stort set alle tog faktorpræparat ved blødninger. Yngre blødere oplevede i mindre grad bevægeindskrænkninger i forhold til tidligere, og en mindre andel af de årige oplevede ledproblemer. I forhold til den almene befolkning havde blødergruppen i 2001 generelt et lavere selvvurderet helbred, fortsat en generelt lavere erhvervsfrekvens og en større andel var på førtidspension. Så hvordan tegner livet sig for blødergruppen i dag? Det er et væsentligt spørgsmål at undersøge, da vi i dag har en generation af børn og unge, der har haft adgang til forebyggende behandling livet igennem samt en hel generation af ældre blødere. Hvordan klarer bløderne sig for eksempel, når de kommer op i årene efter et langt liv med blødersygdom? Hvor godt klarer de unge sig? Oplever unge blødere de samme ledproblemer som tidligere generationer, eller beskytter den akutte og forebyggende behandling mod dette? Det væsentligste formål med indeværende undersøgelse har således været at følge udviklingen i blødernes livskvalitet fra 1988 og frem til i dag. Et sekundært formål har været at identificere fremtidige indsatsområder for Danmarks Bløderforening. 9

10 Læsevejledning Rapporten er opdelt i 11 mindre kapitler. Kapitel 2 beskriver undersøgelsens målgruppe og metode. De efterfølgende kapitler bygger på resultater fra livskvalitetsundersøgelsen. Kapitel 3 beskriver målgruppen på en række baggrundsdata, herunder diagnose, alder, køn, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. Kapitel 4 omhandler selve blødersygdommen og behandlingen heraf. Kapitel 5 beskriver blødernes fysiske funktionsevne, fysiske aktivitetsniveau, brug af hjælpemidler og hjælpeforanstaltninger samt kontakten til socialvæsenet. Kapitel 6 sætter fokus på blødernes generelle sundhedstilstand og sociale liv. Kapitel 7 omhandler behandlingstilfredsheden. Kapitel 8 sætter fokus på blødere smittet med hiv og/eller hepatitis C. Kapitel 9 behandler forældrenes oplevelser af at have et barn med blødersygdom, mens det afsluttende kapitel 10 konkluderer og diskuterer de væsentligste træk ved blødernes livskvalitet anno I kapitel 11 følges op på rapportens konklusioner med bud på hvilke indsatser, der med fordel vil kunne igangsættes på baggrund af nærværende undersøgelse. 10

11 Kapitel 2 - Metode Målgruppe Målgruppen for denne undersøgelse er blødere i alle aldre med medfødt moderat til svær grad af hæmofili A eller B eller von Willebrands sygdom type 3. Deltagerne skulle være bosiddende i Danmark og i stand til at læse og forstå dansk. Der er stor forskel på, hvordan blødersygdommen opleves afhængig af sværhedsgraden. Derfor har vi valgt ikke at inkludere personer med de mildere sværhedsgrader af blødersygdommene i undersøgelsen. De udvalgte grupper er hårdest ramt af deres blødersygdom, og sygdommene er umiddelbart sammenlignelige. Samtidig indgik de samme sygdomsgrupper i de tilsvarende livskvalitetsundersøgelser i 2001 og Der vil i rapporten blive sondret mellem børn og voksne. Grænsen går ved 15 år. Svarpersonerne på 15 år eller derunder har modtaget et specielt børneskema, som ikke indeholder så mange spørgsmål som voksenskemaet. Derudover har der sidst i børneskemaet været et par spørgsmål målrettet forældre. Forældrene er blevet opfordret til at besvare børneskemaet på vegne af deres barn eller i fællesskab med barnet. Lidt over halvdelen af børneskemaerne blev udfyldt af forældrene mens 39 pct. blev udfyldt af forældre og barnet i fællesskab. Ganske få børn har udfyldt skemaet på egen hånd. Blandt de voksne blødere har 87 pct. udfyldt det alene, mens enkelte har udfyldt det sammen med forældre eller ægtefælle. 26 af de 172 deltagere, svarende til 15 pct., er ikke medlemmer af Danmarks Bløderforening. Spørgeskemakonstruktion og udsendelse Projektets styregruppe har udviklet spørgeskemaet. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i spørgeskemaerne fra livskvalitetsundersøgelserne i 1988 og Dog er nogle af de tidligere spørgsmål taget ud, mens nye er tilføjet. Hæmofilicentrene i Danmark, Enhed for Trombose og Hæmostase på Rigshospitalet 2, Center for Hæmofili og Trombose og Børnehæmofilicentret på Aarhus Universitetshospital, Skejby, samt professor Jakob Bue Bjørner er kommet med faglige input til spørgeskemaet undervejs. Af hensyn til anonymitet er data ikke gemt på en måde, som kan identificere den enkelte bløders identitet. Vi kan således ikke følge udviklingen hos enkeltindivider over årene. Det betyder, at sammenligninger fra 1988, 2001 og 2012 sker på gruppeniveau frem for individniveau. Hæmofilicentre har været behjælpelige med at udsende invitationer til deltagelse i undersøgelsen til hele målgruppen. I alt blev der i september 2012 sendt 196 skemaer ud til unge og voksne og 54 skemaer ud til børn under 16 år. Spørgeskemaet var elektronisk med en personlig kode. Dog var det muligt at få tilsendt spørgeskemaet i papirform ved henvendelse. Efter 14 dage blev der sendt et rykkerbrev. Rykkerbrevet indeholdt, ud over muligheden for at besvare spørgeskemaet elektronisk, et skema i papirform for at sikre højest mulig besvarelsesprocent. 133 voksne og 39 børn, i alt 172 personer, besvarede spørgeskemaet, hvilket svarer til en samlet svarprocent på Pr. 1. februar 2013 ændret navn til Enhed for leukæmi, koagulation og godartede blodsygdomme. 11

12 I 1988 deltog 135 personer ud af 212 (64 pct.), mens der i 2001 deltog 164 personer ud af 190 (86 pct.) i undersøgelsen. Antallet af deltagere er således det højeste i de tre undersøgelsesår 3. Tabel 2.1: Besvarelsesprocent Børn (n=54) Voksne (n=196) Alle (n=250) Har besvaret 72% 68% 69% Har ikke besvaret 28% 32% 31% Besvarelserne er jævnt fordelt i landet. 62 pct. af børnene og 49 pct. af de voksne er tilknyttet hæmofilicentrene ved Aarhus Universitetshospital, Skejby, mens de resterende 38 pct. af børnene og 51 pct. af de voksne er tilknyttet Rigshospitalet. Statistiske metoder De statistiske analyser er udarbejdet i databehandlingsprogrammet SAS. Datamaterialet består af deskriptive fordelingstabeller og krydstabeller. Sammenligninger med tidligere undersøgelser er udelukkende deskriptive grundet målgruppens lille antal. For alle præsenterede tabeller gælder således, at det ikke er testet, hvorvidt de forskelle, der optræder, er signifikante. Data præsenteres i tabelform, hvor svarfordelingen angives med procenter. Kvalitative data I forbindelse med flere af spørgsmålene har respondenterne haft mulighed for at angive kommentarer i fritekst. Disse kommentarer indgår i undersøgelsen som kvalitative data, der supplerer og eksemplificerer de kvantitative data, der ligger til grund for den statistiske analyse. Det vil undervejs i rapporten eksplicit fremgå, hvilke konklusioner, der baserer sig på kvalitative data. Forbehold Rapporten bygger på selvrapporterede data, hvilket giver anledning til enkelte forbehold. I forhold til konklusioner om børnenes livskvalitet er det vigtigt at have in mente, at en stor del af børnene enten har fået hjælp til at udfylde skemaet, eller også har forældrene udfyldt skemaet. Det er således ikke nødvendigvis barnets egen oplevelse, der kommer til udtryk. Et andet forbehold drejer sig om dokumentation af blødningshyppighed og faktorforbrug. Idet en stor del af respondenterne har angivet, at de ikke registrerer blødninger og hjemmebehandling systematisk, er angivelse af blødningshyppighed og faktorforbrug behæftet med en vis usikkerhed. 3 Antallet af besvarelser kan lyde lavt, men da der kun er ca blødere i Danmark, finder Danmarks Bløderforening besvarelsesprocenten høj nok til at kunne give en deskriptiv beskrivelse af blødernes livskvalitet. 12

13 Kapitel 3 - Baggrundsdata Kapitlet indeholder en generel beskrivelse af gruppen af svarpersoner i forhold til en række demografiske variable. Herunder alder, diagnose, køn, familieforhold samt uddannelses- og erhvervsforhold. Aldersfordeling Til at starte med ser vi på aldersfordelingen. Af tabellen fremgår det, at der er sket en ændring siden For det første er der væsentligt flere personer, der deltager i undersøgelsen. Dette afspejler, at der er flere blødere i dag sammenlignet med tidligere. Undersøgelsens målgruppe består af 250 personer sammenlignet med 190 personer i Der er ikke væsentligt flere børn med blødersygdom med i undersøgelsen, hvorfor ændringen må skyldes, at bløderne i dag lever længere, frem for at der fødes flere med blødersygdom. Det ses også af tabellen, idet hele 33 pct. af svarpersonerne er 45 år eller ældre. Tidligere var der henholdsvis 16 og 19 pct. i denne aldersgruppe for undersøgelserne i 1988 og Der er dog en fejlkilde for aldersfordelingen i 2001, idet mange (25) af svarpersonerne dengang ikke opgav deres alder. Dermed ved vi heller ikke, om andelen af personer på 45 år eller ældre dengang reelt var større. Dog er det en meget positiv udvikling. Udviklingen giver god mening, da man før blødersagen i perioden fra 1948 til 1978 så, at blødernes gennemsnitlige levealder var stigende [2]. Der skete dog en dramatisk stigning i dødeligheden i 1980 erne og 1990 erne, idet mange døde på grund af AIDS. Det ser nu ud til, at den gennemsnitlige levealder igen er stigende. Aldersspredningen er i 2012 fra 1-76 år. Tabel 3.1: Aldersfordeling 1988, 2001 og (n=135) 2001 (n=164) 2012 (n=172) 0 15 år 21% 27% 23% år 20% 18% 13% år 26% 14% 16% år 17% 22% 14% 45 år og ældre 16% 19% 33% Diagnosetype Fordelingen af hvor mange personer, der har henholdsvis hæmofili A, B eller von Willebrands sygdom, ligger stabilt i forhold til de tidligere år, som tabel 3.2 viser. Det er hovedsagligt mænd, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, idet 125 mænd og 39 drenge har deltaget. Dette skyldes, at hæmofili er en X-bunden sygdom, hvorfor den kun rammer drenge og mænd 4. Otte kvinder har deltaget i undersøgelsen - alle har von Willebrands sygdom. Von Willebrands sygdom rammer begge køn, men kun få har denne sygdom i svær grad (type 3). Derfor har det ikke stor indvirkning på andelen af kvinder i denne undersøgelse. Da der er så få kvinder med i undersøgelsen, skelnes der i analyserne ikke efter køn. 4 Pigers kønskromosomer består af XX (to X er), hvorfor de kan kompensere med det andet X, hvis det ene bærer hæmofili. Drenge har ikke denne mulighed, da deres kønskromosomer består af XY. I meget sjældne tilfælde, hvor begge forældre er bærere af samme hæmofilitype (og videregiver dette X), kan piger/kvinder dog også få sygdommen (Jones, 1990). 13

14 Tabel 3.2: Svarpersoner fordelt efter diagnose 2012 Børn (n=39) Voksne (n=133) Alle (n=172) Hæmofili A 82% 74% 76% Hæmofili B 15% 19% 18% von Willebrands sygdom 3% 7% 6% Familieforhold Vi har spurgt ind til blødernes familieforhold. Alle børn bor sammen med en eller begge forældre. 77 pct. af de voksne bor sammen med andre personer, mens 23 pct. bor alene. En større andel bor sammen med andre i forhold til 2001, men der er ikke den store forskel på tallene fra Dog er der forskel på, hvem man bor sammen med. I både 1988 og 2001 boede 47 pct. sammen med en ægtefælle eller fast partner. I 2012 gør dette sig gældende for hele 62 pct. En del af forskellen skyldes formentlig, at man i dag kan leve et stort set normalt liv med høj levealder sammenlignet med tidligere. Ligeledes kan infektion med hiv og eventuelt infektion med hepatitis C have haft betydning for, hvor nemt det har været at få en fast partner. Med alderen bliver det ligeledes mere naturligt at bo sammen med en fast partner, hvorfor noget af forskellen kan skyldes, at der i dag er en større andel af ældre blødere. I 1988 boede mange voksne (21 pct.) fortsat hjemme hos deres forældre. I dag er billedet et andet. De unge er som i 2001 i stand til at klare sig selv, idet få voksne bor sammen med deres forældre. Det kan skyldes, at de unge i dag er mere selvhjulpne og dermed har et liv, der i højere grad minder om andre unges. Tabel 3.3: Boform for voksne 1988, 2001 og 2012 Voksne 1988 (n=103) Voksne 2001 (n=119) Voksne 2012 (n=133) Alene 25% 35% 23% Sammen med andre 75% 65% 77% Kun en mindre andel af bløderne har undladt at få børn på grund af deres blødersygdom eller komplikationer i forbindelse med sygdommen. I tabel 3.4 er personer, for hvem spørgsmålet ikke har været relevant, udtaget. Tabel 3.4: Har du undladt at få børn grundet blødersygdommen eller komplikationer hertil? 1988, 2001 og 2012 Voksne 1988 (n=105) Voksne 2001 (n=68) Voksne 2012 (n=108) Ja 28% 19% 18% Nej 72% 81% 82% Af friteksten til spørgsmålet fremgår det, at hiv-infektion for nogle har hindret adoption såvel som biologiske børn. Der er dog i dag kommet bedre muligheder for at få børn, når man er smittet med hiv og/eller hepatitis C. Infektionssygdomme er således ikke længere en hindring for at få børn, 14

15 omend det stadig kan være en udfordring. I besvarelserne angives det, at de afgørende tanker i forhold til at have fravalgt børn grundet blødersygdommen, er, ønsket om ikke at give blødersygdommen videre, at være smittet med hepatitis C, og at føle sig ude af stand til at tage vare på et barn på grund af blødersygdommens fysiske belastning. En mandlig svarperson beskriver endvidere, at et hospitals fertilitetsklinik har frarådet ham at få børn grundet blødersygdommens arvelighed. Da en mandlig bløder ikke får børn med blødersygdom (men vil få raske sønner og døtre som er raske, men bærere af blødergenet) tyder denne beskrivelse på, at der fortsat er stor uvidenhed om blødersygdomme i sundhedsvæsenet. I dette tilfælde om såvel arvegang som livsperspektiv for bløderne. Uddannelse og erhverv De voksne svarpersoner er endvidere blevet spurgt til deres uddannelsesniveau og erhvervsstatus, og resultaterne fremgår af henholdsvis tabel 3.5 og

16 Tabel 3.5: Uddannelsesniveau blandt voksne blødere 1988, 2001, 2012 og almen befolkning år år år 45+ år Alle 2012 (n=23) (n=28) (n=24) (n=57) (n=132) Ingen videregående uddannelse 83% 18% 29% 25% 34% Erhvervsuddannelse 13% 21% 29% 7% 15% Kort videregående uddannelse (1-2 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (5+ år) 4% 14% 8% 14% 11% 0% 32% 16% 30% 23% 0% 14% 12% 16% 12% Anden uddannelse 0% 0% 4% 9% 5% 2001 (n=19) (n=18) (n=29) (n=27) (n=93) Ingen videregående uddannelse 21% 17% 35% 30% 27% Erhvervsuddannelse 37% 39% 10% 33% 28% Kort eller mellemlang videregående udd. (1-4 år) Lang videregående udd. (5+ år) 21% 11% 41% 7% 22% 16% 33% 10% 26% 20% Anden uddannelse 5% - 3% 3% 3% 1988 (n=22) (n=33) (n=22) (n=20) (n=97) Ingen uddannelse 23% 24% 32% 30% 27% Erhvervsuddannelse 55% 36% 41% 25% 39% Kort eller mellemlang videregående udd. (1-4 år) Lang videregående udd. (5+ år) 14% 24% 9% 25% 17% 9% 12% 18% 15% 13% Anden uddannelse - 3% - 5% 2% For både 1988, 2001 og 2012 gælder, at en del personer har svaret, at de ingen videregående uddannelse har, fordi de fortsat er under uddannelse. 21 personer er på nuværende tidspunkt studerende, 83 pct. (19 personer) af de årige har i 2012 ingen videregående uddannelse, 16

17 heraf er 89 pct. (17 personer) studerende. Langt færre (20 pct.) af de årige havde ingen videregående uddannelse i henholdsvis 1988 og Sammenlignet med 2001 har en mindre andel en lang videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse, mens en større andel har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Nedenstående tabel viser de voksne bløderes erhvervsstatus. Tabel 3.6: Erhvervsstatus 2012 Voksne (n=133) Fuldtid 41% Deltid 2% Fleksjob, revalidering, jobtræning 5% Efterløn 2% Førtidspension 13% Pension 9% Arbejdsløs, uden for erhverv 12% Studerende 16% Størstedelen af de personer, der er i arbejde, arbejder på fuld tid. Små otte pct. er enten på deltid, i fleksjob, jobtræning eller revalidering. 14 pct. er på efterløn eller førtidspension. Ni procent er på ordinær pension. 12 pct. er arbejdsløse eller uden for erhverv, mens 16 pct. er studerende. Erhvervsfrekvensen angiver andelen af personer mellem 16 og 64 år, der indgår i arbejdsstyrken i forhold til en population. Arbejdsstyrken er antallet af personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvorvidt man er til rådighed for arbejdsmarkedet, kan opgøres på forskellige måder. I denne undersøgelse defineres arbejdsstyrken på baggrund af bruttoledigheden. Det vil sige, at vi inkluderer alle personer mellem 16 og 64 år, der er i arbejde eller ledige på den ene eller anden måde. Vi har ikke spurgt de studerende, hvorvidt de har et studiejob, er arbejdssøgende eller udelukkende er studerende. Vi antager således, at alle studerende har et studiejob eller et ønske herom, hvorfor de inkluderes i arbejdsstyrken. Personer uden for arbejdsstyrken er således personer på efterløn, førtidspension, pension eller personer ude af erhverv i øvrigt. Erhvervsfrekvensen er under denne antagelse 75,8 pct. blandt de årige blødere. Erhvervsfrekvensen for almenbefolkningen var til sammenligning 83,1 pct. for mænd i alderen år 5 i 2011 opgjort på samme måde. I 2001 var erhvervsfrekvensen blandt de årige 6 blødere 63 pct. Der er således sket en væsentlig stigning siden Det er meget positivt, at erhvervsfrekvensen blandt bløderne i dag 5 Tallet er beregnet ud fra den registerbaserede arbejdsmarkedsundersøgelse 2011 (RAS), Statistikbanken fra Danmarks Statistik: 6 I 2001 blev erhvervsfrekvensen generelt udregnet lidt anderledes da personer i alderen år indgik. Derfor er en sammenligning med 2001 behæftet med usikkerhed. Da arbejdsstyrken er faldende i de ældre grupper, vil erhvervsfrekvens i 2001 beregnet på baggrund af de16-64-årige formentlig være en anelse højere. 17

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Skriftligt bidrag til RADS fagudvalg om behandling af blødersygdomme

Skriftligt bidrag til RADS fagudvalg om behandling af blødersygdomme Skriftligt bidrag til RADS fagudvalg om behandling af blødersygdomme Med dette bidrag ønsker Danmarks Bløderforening at uddybe de emner, som foreningen fik mulighed for at tage op og kommentere på møde

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Danmarks Bløderforening. Bløderliv under forandring. et bidrag til at ældre blødere får bedre muligheder for at leve et aktivt liv

Danmarks Bløderforening. Bløderliv under forandring. et bidrag til at ældre blødere får bedre muligheder for at leve et aktivt liv Danmarks Bløderliv under forandring et bidrag til at ældre blødere får bedre muligheder for at leve et aktivt liv 4 Indledning og baggrund 5 Bløderne bliver ældre 7 Udfordringerne bliver flere 9 Aktiv

Læs mere

Danmarks Bløderforening. hæmofili. en introduktion

Danmarks Bløderforening. hæmofili. en introduktion Danmarks Bløderforening hæmofili en introduktion Hæmofili en introduktion ISBN 978-87-90861-16-7 Teksten er en revideret udgave af pjecen At være Bløder udgivet af Danmarks Bløderforening i 2003. Design

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Hæmofili. - en introduktion. Danmarks Bløderforening

Hæmofili. - en introduktion. Danmarks Bløderforening Hæmofili - en introduktion Danmarks Bløderforening Hæmofili en introduktion ISBN: 978-87-90861-21-6 Teksten er en revideret udgave af pjecen At være Bløder udgivet af Danmarks Bløderforening i 2003 og

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM Ændringer i sygdomsmønsteret har betydning såvel for borgerne som for sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Det er derfor

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 September 2015 ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Det er velkendt, at danskernes middellevealder er støt stigende. Beregningerne i dette

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Helbredsproblemer og. arbejdsliv årige, 2. kvartal Vesla Skov. Lars Peter Smed Christensen

Helbredsproblemer og. arbejdsliv årige, 2. kvartal Vesla Skov. Lars Peter Smed Christensen Helbredsproblemer og arbejdsliv 15-66 årige, 2. kvartal 2002 Vesla Skov Lars Peter Smed Christensen Helbredsproblemer og arbejdsliv 15-66 årige, 2. kvartal 2002 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder 21. juni 2016 Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Knap hver anden af dem, der gik tidligt på efterløn, havde smerter hver uge, før de trak sig tilbage. Det er pct. flere end blandt dem, der

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser:

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og HR NOTAT BILAG 1 Notat med supplerende analyser til evalueringen af stressklinikker 2017 I dette notat præsenteres analyseresultater,

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 I denne analyse ses på danskere med udvalgte kroniske sygdomme, som lever med flere af disse kroniske sygdomme

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere