NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0.

4 For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk, rekke III IV, senest nr n» VI, nr.. VI,,. VI,. If VI,,,. - - Bergen. A/S John Griegs boktrykkeri z N. Niissen & Sons.

5 INDHOLD. Side Forord * Oversigt over indholdet * Samlet værdiutbytte * Fiskerne og deres deltagelse i fiskerierne 0* Torskefiskerierne * Sildefiskerierne * Brislingfisket * Makrelfiskerierne * Utbyttet av de enkelte fiskerier * Torskefiskerierne * Torskens kvalitet 0* Sildefiskerierne * Brislingfisket * Laksefisket *- Makrelfiskerierne * Hummerfisket * De øvrige fiskerier * Haakjærringfiske * Sælfangst m. v *. Næbhvalfangst * Hvalfangst * Fisk til husbehov 0* Fiskefartoier, redskaper og anlæg * Utførsel av fiskevarer m. v. * Tabeller. Personel og arbeidsmidler Tab. Fiskere og farkoster hjemmehørende i hvert distrikt (by, herred). a Tilvirkningsanlæg og fiskeredskaper distriktsvis b Registreringspligtige fiske- og fangstfartoier c Utbytte av fiskerierne Torskefiskerierne (torsk, sei, hyse, lange, brosme etc.).. Sild, brisling, laks, sjøørret Makrel, kveite, hummer, uer, ræker, aal, forskjellig" a Nærmere opgave ang. forskjellig" i tab. a b Alle saltvandsfiskerier i hvert av de storre kyststrok 0 Nærmere opgaver vedk. de større fiskerier Skreifiskerierne Loddefisket i Finmarken Fetsildfisket og vaarsildfisket 0 Storsildfisket, brislingfisket og makrelfiskerierne

6 Tab. Side Kystbefolkningens forbruk av egen fangst ( Fisk til husbehov") 0 Fiskenes norske, transke, engelske og zoologiske navne Utforsel av fiskeri- og fangstprodukter Femaarsgjennemsnit, -0 For hvert aar fra 0-0 a For hvert aar fra - h 0 For - c Utforselsmængde av hver varesort i hver maaned i Utforselsmængde av hver varesort for hvert toldsted i Utforselsmzengde av de vigtigste sorter for de vigtigste land for hvert aar fra - a b cd Table des matières. Pag. Avant propos * Résumé * Produit total * Les pêcheurs et leur participation dans les diverses pêches 0* Pêches de morue * Pêches de hareng * Pêches d'esprot * Pêches de maquereau * Produit de chaque pêche * Pêches de morue * Characteristiques de la morue de l'année 0* Pêches de hareng * Pêches d'esprot * Pêche de saumon et de truite de mer * Pêches de maquereau * Pêches de homard * Les autres pêches * Pêche de leiche * Chasse de phoques etc * Chasse de baleine à bec (globiocéphale) * Chasse de baleine * Consomption de poisson per les pécheurs 0* Embarcations, engins de pêches et établissements * Exportation de produit de pêches etc * Tableaux. Tab. Personnel et materiel Pêcheurs et embarcations par communes a Établ'ssements et engins de pêches, par communes b Embarcations de pêche et de chasse marine enrigistrées. c

7 Tab. Pag Produit des pêches Espèces de genre gadoide (morue, eglefin, merlan etc.) Hareng, esprot, saumon et truite de mer Maquereau, flétan, anguille, crevettes diverses" a Données plus détaillées sur Forskjellig" (diverses) de tab a.. b Toutes les pêches maritimes sur les princ. parties de la côte 0 Données plus détaillées sur les pêches principales Pêches de morue de mer ( Skrei") Pêches de morue d capelan ( Loddetorsk") Pêches de hareng gros et hareng d'hiver 0 Pêches de hareng grand, d'esprot et de maquereau Consomption domestique de poisson par les pecheurs 0 Designations norv., française, angl. et scientifique de diverses espéces des poissons et autres animaux marins traités dans les tableaux Exportation de produits de pêche et de chasse marine... Moyennes de cinq ans de à 0. Les années 0-0 a Les années - b 0 Les années - c Exportation de chaque article par mois en Exportation de chaque article par ports en Exportation des plus importants articles par pays -.

8 Forord. Den tabellariske oversigt over Norges Fiskerier fremlægges for i alt væsentlig i den form som er benyttet siden 0. Der er dog gjort nogen ændringer i de tabeller som dengang blev opstillet efter omlægningen av dette verk i mere detaljert retning. I aargangen (hvortil henvises) blev tilføiet en ny tabel (tab. I b) og foretat endel andre ændringer. I utgaven for blev stoffet komplettert og øket paa flere kanter. Saaledes blev antal av arbeidere ved fiskeforædlingsfabrikker medtat i tab. I a, i tab. er foruten samlet værdi for hver kommune ogsaa tat med samlet vegt, idet da vegten av forskjellig" ikke er medregnet. Gruppen forskjellig" er derimot behandlet mer utførlig i en ny tabel, b, som altsaa blir en oversigt over kvantum og værdi av vore sjeldnere fiskearter. Endvidere er tabellerne over utforsel omarbeidet og etpar nye tabeller vedk. fordelingen av aarets Luførsel efter maaneder og bestemmelsesland er indtat sidst i boken. Det bør her bemerkes at opgaverne over fangsten og værdien av de fiskesorter som fiskes utenfor opsylittiden for de store fiskerier, i overveiende grad er anslagsvise, hvorfor de ikke maa opfattes som helt noiagtige og uttømmende. I utgaven for er ingen andre væsentlige forandringer foretat end at der i tab. a er tilfoiet samlet vegt av al fisk ilandbragt i hver by og hvert herred. I utgaverne for og er ingen væsentlige forandringer foretat. Tabellerne over utforsel er fortsat og utvidet. For nærv. utgave () er der tilfoiet en ny tabel (tab. c) en fortegnelse over registreringspligtige fiske- og fangstfartoier. Fiskeridirektørens kontor, Bergen den januar 0.

9

10 Oversigt over Norges fiskerier Det samlede værdiutbytte. Paa grundlag av de paa fiskepladserne betalte priser utgjorde den samlede værdi.. Tidligere blev de egentlige kystfiskerier opfort for sig, og bankfisket fra Romsdalsbyerne, Nordsjøsildfisket, dorgemakrelfisket i Nord sjøen og den fra Island hjemførte sild og torsk underett for sig. Denne utskilling av bankfisket fra RomsdalsDyerne kan dog ikke sees at ha nogen interesse, særlig da der jo ogsaa drives banlifiske andetstedsfra som ikke har været regnet fra i summen av kystfiskeriernes utbytte. Derimot kan det ha sin interesse at utskille de værdier som vindes ved fiskeri utenfor norske farvand altsaa væsentlig i Nordsjøen og ved Island. I nedenstaaende tabel er nævnte sondring gjennemfort for de sidste 0 aar. Endvidere bor i anledning det samlede utbytte bemerkes at aargangen indførte den skik ikke at medregne endel kvanta og værdier tilfort Kristiania, Bergen og Stavanger, fordi disse kvanta og værdier derved utvilsomt vilde bli medtat to ganger. Dette gjælder hele tilførselen til Kristiania, likesaa til Bergen dog undtat Islandssild, Nordsjøsild og Islandstorsk samt for Stavangers vedkommende hummer og laks. Aar Norske farvand tons tusen Fiskeri Fremmede farvand tons ) tusen Alt fiskeri ) tons tusen Hvalfangst og sælfangst 000 ' Totalværdi 000 k r * ' 0 0 ' 0 ' ' ' Gj.sn , 00 I foranstaaende tabel er nævnte reduktion foretat forsaavidt dc sidste 0 aar anga ar. Det, vil da sees al værdiutbyttet i, ikke som anført i aargangen, var det tredjestørste, men det allerstorste -. ) Fiskernes forbruk av egen.fangst ikke medregnet. ) Island, Nordsjoen, Færoerne

11 indtil da opnaadde. Ogsaa siden har totalutbyttet været stadig voksende dog er der nedgang i. I ovenstaaende tal er ikke medregnet fiskernes forbruk av egen fangst. Se herom tab. og s. 0*. Fiskearter Nr. Anført i nummerorden efter værdiutbytte i 0/, 0/, 0/, Skrei Storsild Og østlandssild Vaarsild Loddetorsk Fetsild Kystmakrel Sei Smaasild Fjordtorsk Brisling Hyse Lever Laks Haakjærringlever Kveite Banktorsk Brosme Hummer Lange Lodde Uer Islandssild Ræker Nordsjøsild Rødspette Stenbit Agnskjæl Sjøørret Krabbe Hvitting Blaalange Aal Lyr Tareaske østers Pigvar Blaaskræl Horngjæl Skate Islandstorsk Nordsjørnakrel Svartkveite Andre og ikke særsk. nævnte Tilsammen Sammendrag Torskefiske (alle) Sild, brisling, makrel Andre , 0 0, 0,, 0,0 0,,,,,,,,0,0,, 0 0, 0, 0, 0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0( 0,0 0 0,0 0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0 <0,0 <0,0,,,,0,0,,0,00,,,, 0,, 0,, 0,0 0, 0, 0, 0,, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 <0,0 <0,0 0,0 <0,0 <0,0 0,0 <0,0 0, ,00 00,,, 0,, ,,, 0,,,,,,,,, 0,0 0,. 0, 0, 0, 0,0 0,, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0, <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0, 0, 0,0 0, 00,00 0,0,, ) For og blev lever tat med under Andre og ikke særskilt nævnte. Det her gjælder lever av torsk og torskeartet fisk, skrei og loddetorsk undtat, da værdien herav er indbefattet i fiskens værdi.

12 * Nr. Fiskearter Anført i nummerorden efter * kvantum i Kvantum tons") / Kvantum o / 0 Kvantum tons") tons') 0 o 0, Vaarsild,, 0, Storsild og Østlandssild... 00,00 0, 0, Skrei 0,0,0,0 Smaasild 0,,,0 Fetsild,,,0 Loddetorsk 00, 0,, Sei, 0, 0, Lever ) 0 0, , Brisling, 0, 0, Kystmakrel 0,,0 0, Hyse,, 0 0, Fjordtorsk, 0, 0,, Lodde 0,, 0 0,0 Banktorsk 0, 0, 0, Brosme 0, , Haakjærringlever 0 0, 0, 0,0 Lange - 0, 00 0, 0, Islandssild 0 0,,0,0 Kveite 0 0, 00 0,0 00 0, Uer 0, 0 0, 0,, Stenbit 0, 0,0 0 0,0 Nordsjøsild 0, 0 0, 0 0, Laks 0, 0, 0, Hummer 0,0 0,0 0,0 Tareaske 0,0 0 0, 0,0 Krabbe 0,0 0,0 0,0 Rødspette 0,0 0 0,0 0,0 Ræker 0,0 0 0,0 0,0 Blaalange 0,0 0, Agnskjæl 0,0 0,0 0,0 Lyr 0,0 0,0 00 0,0 Hvitting 0,0 0,0 0,0 Sjøørret >0,0 0,0 0,0 Blaaskjæl <0,0 0 <0,0 <0,0 Aal 0,0 0,0 0,0 Skate <0,0 <0,0 <0,0 Horngjæl <0,0 <0,0 <0,0 Østers <0,0 <0,0 <0,0 Pigvar <0,0 <0,0 <0,0 Svartkveite - - 0,0 0 0,0 Islandstorsk ,0 0,0 Nordsjømak rel ,0 0,0 Andre 0 0,,0 0, Tilsammen 00,00 00,0 00,00 Sammendrag Torskefiskene 0,,,0 Sild, brisling, makrel 0 0,0 0,0, Andre, 0, 0 0, y egten av de sorter som opgives i hl. eller stykketal er angit som om hl. eller td var lik 00 kg. makrel regnet lik / kg. hummer fra Vestlandet lik 0., fra Star- og Østlandet lik 0. kg. skrei regnet lik. kg. fra Romsdals amt og sydover og.0 kg. fra Trøndelagen og nordover. ) Herav 0 tons av skrei og loddetorsk. I og blev lever tat med under andre.

13 Som det fremgaar av tabellen var værdiutbyttet av saltvandsfiskerierne i stone end i noget foregaaende aar. Den 'samlede værdi,av de norske saltvandsfiskerier fordeler sig paa hver fiskeart som vist i ovenstaaende tabel hvor for aaret er medtat alle de arter om hvilke spørgeskemaerne for dette aar indeholdt sporsmaal. For tidligere aar end spurtes ikke om () tareaske, () lyr, () blaaskjæl, () pigvar og () skate. Det samlede kvantum av de norske saltvandsfiskerier fordeler sig paa hver fiskeart som vist i ovenstaaende tabel. For aaret er rnedtat alle de arter om hvilke spørgeskemaerne for det aar indeholdt sporsmaal. SKAGERAK NORDSJØEN io I SHAVET HELE i.ysten > -- NORSK E HAVET 0- or e pr kg. -??0 0 0 '' /,, - Fig.. Bevægelsen i ; gjennemsnitlig,,pris for alle fiskesorter underett for hver av te fire, kyststrækninger og for hele kysten.

14 * tons 00,000 oo,000 itoo,000 00,0oo \I et Y\e\r`c)'., / 0. NIS N% ,000, f dj0ert / O.. * N /.;*... fr et, *---- _ _ Shagerctk -Jain -f 'cz Fig.. Bevægelsen i opfisket kvantum av alle fiskearter 0- for de fire kyststrækninger og for hele kysten. Folgende tabel viser bevægelsen i pengeværdi av de vigtigste fiskearter for aarene 0-, Aar Torsk Sild Makrel Sei Brisling

15 * Følgende tabel viser bevægelsen i opfisket kvantum i tons av de vigtigste fiskearter for aarene 0-. Aar Sild Torsk Sei Brisling Makrel 0 Gj.snit 0- tons tons tons tons tons Fordeles værdien av de egentlige fiskerier paa de forskjellige kyststrækninger blir forholdet folgende: Amter og kyststrækninger Kvantum Tons 0/ /0 Pris ore pr. kg. I Smaalenenes amt Akershus amt Buskeruds amt Jarlsberg og Larviks amt Bratsbergs amt Nedenes amt 0... Mandais fogderi Skagerakkysten Lister fogderi Stavanger amt ') S. Bergenhus amt Bergen ) 0 0. N. Bergenhus amt Nordsjøens kyst Romsdals amt S. Trondhjems amt N. Tronhjems amt Nordlands amt 0W. 0.. Tromso amt..0. Finmarkens amt Norskehavets kyst Ishavskysten. 0.. Ialt ) Ikke alle tilførsler til Stavanger by er medregnet. Se side *. ) Befgens by, kvanta ikke medberegnet.

16 * Folgende tabel viser bevægelserne i opfisket kvantum, værdi og gjennemsnitspris av alle fiskesorter for de storre kyststrækninger 0 -. Kyststrækning Aar Kvantum Pris ore pr. Tons o 000 0/0 kg Skagerakkysten (Svenskegrænsen Lindesnes) Gj.snit 0-..., Nordsjøens kyst (Lindesnes-Stat) Gj.snit Norskehavets kyst (Stat-Brynilen, d. e.... Finmarkens vest grnse) GJ snit Ishavskysten.. 0. (Finmarken) Gj.snit

17 0* Kyststrækning Aar Tons Kvantum o o 000 0/0 Pris ore pr. kg. Hele kysten ' W Gj.snit Deltagelsen i fiskerierne. Fiskerne. Ifølge Riksforsikringsanstaltens statistik vedr. Ulykkesforsikringen for fiskere, utgjorde antallet av fiskere i mand. Av disse var havfiskere (heri indbefattet kystfiskere), fjordfiskere og fangstmærld. Efter lensmændenes opgaver var der ialt 00 fiskere, hvorav drev fiske som eneste erhverv, som kovederhverv og 0 som bierhverv. Hertil kommer personer som deltok i fiskens tilvirkning til handelsvare samt arbeidere ved hermetik-, sildolje-, guanofabrikker o.. Som man ser opgir lensmændene endel fler fiskere end det antal som er optat i fiskerforsikringen. Grunden hertil tor væsentlig ligge i at en del av de av lensmændene under bierhverv" opførte fiskere ikke,optages i fiskerforsikringen da deres fiskeri enten er ubetydelig eller bare drives i en enkelt sæsong av aaret. Efter fiskerforsikringens aarsberetning for hitsættes følgende oplysninger: Antallet av forsikrede som foruten fiskere og fangstmænd ogsaa omfatter personer beskjæftigede i smaaskibsfart var i. Den samlede præmie utgjorde kroner.

18 I omkom av de forsikrede personer under fiske eller færdsel paa sjøen. Nedenfor gives en oversigt over antallet av godkjendte" ulykker, deres følger og de tilkjendte erstatninger siden forsikringens oprettelse (). Aar Ulykker Antal O/o Derav døde drukn. Erstatning kroner Antal efterlatte enker barn andre o Her følger en tabel over dru.kningsulykkernes fordeling paa aarstiderne. Aar. kv.. kv.. kv.. kv, Deltagelsen i torsk.fiskerierne. FOr 0 blev deli- ikke sondret mellem deltagerne i skreifiskerierne og deltagerne i vaartorskefisket i Finmarken (loddefisket). Der gives nu særskilte opgaver for hvert av disse fiskerier ; men i nedenstaaende tabel anføres de samlet for sammenligningens skyld. Her skal kun bemerkes at i de egentlige skreifiskerier deltok mand, hvorav i Finmarkens amt, og i loddefisket mand, altsaa tilsammen mand.

19 * Deltagelsen i de sidste 0 aar og i den sidste menneskealder stiller sig saaledes: Aar Antal deltagere Aar Antal deltagere Gjennemsnitlig I Til belysningen av deltagelsen i de vigtigste fiskeridistrikter (amtsvis) i de sidste 0 aar hitsættes folgende tabel: Aar Romsdal Nordland Finmarken iberegnet loddefisket Gjennemsnitlig Det maa vel merkes at disse tal er noget for hoie da de fleste fiskere under fisket flytter fra et opsynsdistrikt til et andet, ofte flere ganger og enkelte kan da bli tællet to ganger. Indførselen av motor i fiskefartoierne har i hoi grad øket betydningen av denne indskrækning i tallenes betydning. Sildefiskerierne. Herunder falder fetsildfisket, vaarsildfisket, storsildfisket paa Skagerakkysten, storsildfisket paa Vestkysten, Nordsjø-sildefisket og sildefisket ved Island.

20 * Over deltagelen i de fire første av disse fiskerier haves opgaver for et længere tidsrum. Nedenfor hitsættes en tabel over deltagelsen i de sidste 0 aar. Aar Fetsildfiskerierne Vaarsildfisket Storsildfisket Vestkysten Storsildfisket Skagerakkysten Gjennemsnitlig ca ca Deltagelsen i fetsildfiskerierne (tabel ) har vekslet meget sterkt, saaledes i mand og i 0 mand. Grunden hertil er at forekomsterne av fetsild langs kysten har været i hoi grad vekslende, enkelte aar er silden helt uteblit. I deltok garnbaater med en besætning av 0 mand, og notlag. Opgaverne over deltagelsen i fetsildfiskerierne er noget mangelfulde. Særlig er dette en folge av usikkerheten med hensyn til om smaasil.dfiske maa henregnes til fetsildfiske. Da smaasildfiske ikke er noget selvstændig fiske nogensteds, men i Romsdals amt og søndenfor drives sammen med brislingfisket og nordenfor Romsdals amt sammen med fetsildfisket, bør de personer som driver smaasildfiske tælles sammen med brislingfiskerne resp. fetsildfiskerne. Spørgeskemaerne for, og er dog saaledes avfattet at man tor vente noget storre klarhet herover i senere aarganger. Folgende tabel belyser deltagelsen gjennem et længere tidsrum : Aar Antal deltagere

21 * Til nærmere belysning av deltagelsen fra de amter hvor fiskerierne er foregaat hitseettes folgende tabel: Aar Sondre Nordre Bergen- Bergenhus hus Sondre Nordre Romsdal Trond- Trond- Nordland Tromso hjem hjem Deltagelsen i vaarsildfisket var i 0 mand, derav som garnfiskere med ialt garnbaater. Av notlag deltok 0. Storsildfisket i Romsdal og S. Trondhjems amt er et drivgarnsfiske. Der deltok i 00 mand med farkoster, mest motorskoiter og dampskibe. Brislingfisket. Sammen med brisling fiskes ogsaa smaasild eller musse saa fisket burde kanske rettest hete brisling- og mussefisket". Det drives med finmaskede noter av mange typer fra Romsdals amt til svenskegrænsen dog ubetydelig paa strækningen fra Stavanger ti- Kristianiafjorden. Den samlede deltagelse i var 0 mand, derav opgit som snurpenotfiskere. Mere indgaaende sporsmaal angaaende brislingfisket fandtes ikke i skemaerne for, men blev indtat i de senere utsendte. Besvarelserne er derfor noget uensartet men synes dog at være av stor interesse. Der opgives at det deltagende antal notlag var, derav opgives 0) som snurpenotlag og som landnotlag. Makrelfiskerierne. Deltagelsen i kystmakrelfiskerierne i de sidste 0 aar og siden sees av folgende tabeller:

22 * Aar Antal deltagere Aar Kystmakrelfiskerierne Gjennernsnitlig Folgende tabel viser deltagelsen fra forskjellige amter i de sidste 0 aar: Aar Jarlsberg og Larvik Bratsberg Lister og Mandal Stavanger Gjennemsnitlig Fra Smaalenenes amt deltok i mand og fra Nedenes. Av det hele antal deltagere opgives som garnfiskere, som notfiskere 0 hvorav bare i Stavanger amt. Antallet av deltagende farkoster opgives til ialt og notlagenes antal til. Om deltagelsen i høstmakrelfisket i Nordsjøen henvises til side *. Det tilfoies her at dette fiske i paa grund av krigen ikke blev drevet av norske bare av svenske fiskere. Utbytte av de enkelte fiskerier. Torskefiskerierne. (Tabel ). Det samlede utbytte av skretfiskerierne var i 000 stk. fisk, hl. lever, hl. rogn samt mill. stk. fiskehoder til en samlet værdi av. Gjennemsnitsprisen for 00 stk. rund fisk (hode, lever og rogn iberegnet) blir saaledes..

23 * Utbyttet av vaartorskefisket i Finmarkens amt (loddefisket) var i stk. ) fisk, 0 hl. lever, mill. stk. fiskehoder til en samlet værd i. av. Nedenfor følger en tabel, som viser det samlede utbytte av samtlige skreifiskerier og loddefisket i de sidste 0 aar: Aar Vegt tons ) Stk. fisk tusen Lever hl. Rogn hl. Samlet værdi pr. 00 stk. rund fisk ) 0 ) 0 ) ) Gj.snit I Gjennemsnitsfangsten i de siden forløpne aar er. millioner stykker. Angaaende de forskjellige landsdeles andel i torskefiskeriernes utbytte bemerkes: Finmarkens amt. Der gives tre see opgaver over Finmarkens torskefiskerier (hvori deltar fiskere fra Nordland, Tromso amt og Finmarken selv), nemlig () skreifisket" eller vinterfisket fra (nytaar til loddefiskopsynet begynder i slutningen av april) tab. og, () loddefisket" eller vaartorskefisket fra slutningen av april til utgangen av mai, tab. og og () sommer- og høstfisket" indtil aarets utgang, tab., under rubr. Banktorsk" og fjordtorsk. Denne sondring blev indført i ) Det bemerkes at fisken i Finmarken og tildels i Tromso amt sælges paa vegt. Det i statistikken anførte stykketal er fremkommet ved at dividere kilotallene med. for Romsdals amt og sydover og. fra Trøndelagen og nordover og de fremkomne tal er derfor ikke at opfatte som virkelige antal av fisk, men av normalfisk".0 kg. Det virkelige fisketal er i almindelighet meget stone i Finmarken, i A. 0 millioner stk., i 0 à 0 millioner stk. ) For og er vegten beregnet paa grundlag av særlige veininger utført i Aalesund og Lofoten (se s. *), for tidligere aar efter forholdet fisk =. kg, (sløiet fisk uten hode og indvolder).

24 * Fiskeristatistikken for 0. For Finmarkens vedkommende gir opgaverne oplysning om vegt av fisken i sloiet tilstand, ikke over stykketal. Følgende tabel gir en oversigt over de to hovedfiskeriers utbytte i de sidste 0 aar : Aar Skreifisket tons Loddefisket tons Ialt tons Gjennemsnitlig Tromso amt. Ogsaa i dette amt sælges fisken paa vegt og opgaverne gjælder vegten av fisken uten hode og hale. Fisket har i de sidste 0 aar været mindre end i tidligere aar. Følgende tabel viser fangstmængden i de sidste 0 aar: tons 0 0 tons 0 I gjennemsnit 0-00 tons Nordlands amt. I Lofotens opsynsdistrikt foregaar landets største skreifiske. Inden opsynsdistriktet') fiskedes i. millioner stk. skrei. Lægges hertil det opfiskede kvantum paa Yttersiden samt i opsynsdistriktet efter opsynstiden, hvilket tilsammen utgjør 00 stk. skrei, blir den samlede fangst for Lofotens og Vesteraalens fogderi, 00 stk. skrei. Inden Lofotens opsynsdistrikt utgjorde fiskernes antal, den samlede fangstmængde og fangstmængden pr. fisker i de sidste 0 aar for som følger. ) Opsynsdistriktet omfatter fra ogsaa Værøy og Rost.

25 * Aar Antal fiskere Opfisket kvantum i tusen Fisk pr. fisker Gjennemsnit 0- Gjennemsnit Fra, da Lofotens opsynsdistrikt ogsaa omfattet Værøy og Rost, utgjorde fiskernes antal, opfisket kvantum stk. skrei og fangstmængde pr. fisker 0 stk. skrei. I henholdsvis 0, og. I de sidste 0 aar opfiskedes folgende kvanta i amtets forskjellige deler, uttrykt i tusener: 0 Aar Lofoten og Vesteraalen Salten Nordre Sondre Helgeland Helgeland Ialt 000 stk. 000 stk 000 stk. 000 stk. 000 stk gjen.snit 0 Nordre Trondhjems amt og Sondre Trondhjems amt. I førstnævnte amt foregaar skreifiske væsentlig fra fiskeværet Sørgjæslingerne, Vikna, i sidstnævnte fra Nord-Frøya, Sør-Frøya (været Titran) samt jornør. Utbyttet i de sidste 0 aar var folgende:

26 ,, '" Aar N. T.hjems amt S. T.hjerns amt Trondelagen ialt I gjennemsnit Romsdals amt. Skreifisket i de romsdalske fogderier, seerlig Sondmen, er efterhvert vokset op ved siden av Lofotens skreifiske i betydning. Følgende tabel viser de opfiskede mængder inden de tre fogderier i de sidste 0 aar: Aar Sondmør Romsdal Nordmor Tilsammen 000 stk 000 stk. 000 stk. 000 stk , i , i 0 I gjennemsnit 0 0 Kysten søndenfor Stat. Ogsaa søndenfor Stat har skreifisket i de senere aar undergaat sterk vekst og skreifisket har stadig utbredt sig sydover. Saaledes opgives for,, og et mindre kvantum fisket i Mandais fogderi (Spangereid herred), altsaa utfor Lindesnes som nu er sydgrænsen for skreifiske. Nedenstaaende tabel viser utbyttet amtsvis i de sidste 0 aar:

27 0* Aar N. Bergenhus amt S. Bergenhus amt Stavanger amt Lister og Mandais amt Ialt syd for Stat 000 stk. 000 stk. 000 stk. 000 stk gj.sn stk Folgende tabel søker at belyse utbyttet av de store skreifiskerier i sammenlignet med gjennemsnittet for 0-. Kystdel Gj.-snit 0- Overskud 0/0 Finmarken Tromso amt Nordland Trøndelagen Romsdals amt Vestlandet Hele riket tons 00 stk. 000 stk Fiskens kvalitet. Bedømt efter levermængden og rognmængden stiller kvaliteten sig saaledes i de sidste 0 aar, idet tallene i tabellen uttrykker antal liter lever eller rogn pr. tusen fisk. I sidste kolonne er leverholdigheten desuten uttrykt som antal skrei pr. hl. lever:

28 * Aar Romsdals amt Lever Rogn Lofotfisket Lever Tromso amt ) Finmarken') Skrei Lodde fiske Rogn ) Lever Rogn Lever Rogn Lever Riket Skrei og Loddetorsk Lever Rogn ) Stk. pr. 00. lever Distrikt Dato Antal undersøkt R M Længde RM cm. cm. Rund RM kg. kg. Sondmor 0/_ / Lofoten /-0/..... Vestfinmarken... / Vegt Sloiet Lever RM kg. kg.... R g.g Særlige maalinger og veininger av skreien begyndte i og er siden fortsat. Nedenfor hitsættes i tabelform nogen av de vigtigste giennemsnitstal for. R rognfisk. M melkefisk. Rogn Melke g. Priserne. Nedenstaaende tabel gir en oversigt over priserne sidste 0 aar: Aar I Skrei Fiskehoder Lever Rogn Sloiet Rund 00 stk. hl. 00 stk ) opsynschefens beretning opgives noget højere tal, som er fremkommet derved at der til grund for beregningen er lagt kvantum av rogn og fisk paa det stadium av fisket da nyttiggjørelsen av rognen ophorer. Denne beregningsmaate er vel i og for sig rigtigere, men for at kunne sammenligne distrikterne er vi her twit til at lægge det hele skreikvantum til grund for beregningen. ) For rognens vedkommende bare skreikvantum lagt til grund for beregningen. ) For Tromso og Finmarkens amters vedkommende forstaaes her ved skrei". kg. sloiet fisk. de

29 * Sildefiskerierne. Tabel. Det samlede utbytte i var folgende: Vaarsild Storsild. Fetsild. Smaasild. Nordsjosild.. Islandssild.. 0 hl Ialt 0 hi. 0 0 pr. hl.. mot i. 0.,, ,, ,,. If II,.. 0 pr. hl.. mot i. ht. 0 _ I gjennemsnit hl. 0 pr. hl pr. hl..0 Som det vil sees var altsaa utbyttet av sildefiskerierne i baade hvad kvantum og værdi angaar storre end i noget tidligere aar. Gangen i de forskjellige fiskerier fremgaar av folgende tabeller: Vaarsild. Storsild. Gjennem- Aar Kvantum snitspris Aar Kvantum pr. hl. hl. hi T. 00 H Gj.snit Gj.snit Gjennemsnitspris pr. hl ,.0..

30 * Fetsild. S'maasild. Aar Kvantum hl. Gjennemsnitspris pr. hl. Aar Kvantum hl. Gjennemsnitspris pr. hl., , ec 0 ; , , , Gj.snit 0. Gj.snit 0. 0.!... Nordsjosild. Islandssild. Aar Kvantum hl. kr, Gjennemsnitspris pr. hl. Aar Kvantum hl. Gjennemsnitspris pr. hl G 00 00, ') 0) 0) ) ) ) -- ) ) ).--. ) , 0 ' ' Man har ikke fuldstændige opgaver over nordmænds utbytte av sildfisket ved Island. Det er betydelig storre end hvad det til Norge hjemførte kvantum gir uttryk for.. Desuten er der fanget flere tusen tønder sild til sildoljefabrikkerne, hvilken fangst udelukkende besørges av nordmænd. ) Heri kun modtat den til Norge indiorte Islandssild.

31 * Brislingfisket. (Tabel ). Følgende tabel viser utbyttet av dette fiske i de sidste 0 aar : Aar Kvantum hl. utbytte Gjennemsnitspris pr. hl gjennemsnit 000 WO Laksefisket. (Tabel ). Aar kg.. Laks Pris pr. kg. kg. Sjøørret Pris pr. kg

32 * Nedenstaaende tabel viser utbyttet av laks og sjøørret sammenlagt i de sidste 0 aar: Aar Kvantum kg. Væicliutbytte Gjennemsnitspris pr. kg I gjennemsnit. Ovennævnte opgaver angaar kun sjøfisket. For elvefiskets vedkommende henvises til beretninger fra inspektoren for ferskvandsfiskerierne. Makrelfiskerierne. (Tabel a). Kystmakrelfisket gav i et større utbytte end i noget av de sidste 0 aar. Til sammenligning hitsættes folgende opgaver over de sidste 0 aars utbytte : Aar Kvantum Veerdiutbytte kg. Gjennemsnitspris pr. kg I gjennemsnit Kystmakrellens gjennemsnitlige vegt anslaaes til ca. et tredjedels kilo saa at vegten av fangsten i kan dreie sig om ca. tons. Ved veininger utfort i nærheten av Lindesnes i var gjennemsnitsvegten gram.

33 * fiøstmakrelfisket i Nordsjøen ) (dorgefisket). Folgende tabel viser deltagelsen i og utbyttet av dette fiske i de sidste 0 aar: Aar Antal Antal fiskerefartøjer Den hele fangstmængde tdr. utbytte Gjennemsnitspris pr. tonde ?? Hummerfisket. (Tabel a). Aar Beregn. vegt kg. Kvantum Stk. utbytte Gjennemsnitspris pr. 00 stk. pr. kg p gj.snit Vegten er beregnet efter veininger utfort i og da Vestlandshummeren veiet ea. 00 g. og Ostlandshurnmeren ca. 00 g. Aarsaken til det daarlige utbytte av hummerfisket i og og senere aar var krigen. Priserne faldt straks krigen brot ut fra pr. kg. til.00 og endda lavere. esters, vild og opdrættet. (Tabel b). Ifølge de meget ufuldstændige opgaver som foreligger, har fangsten i de 0 sidste aar utgjort i værdi: Aar ) Hostmakrelfisket i Nordsjøen blev paa grund av krigen kun drevet av svenske fiskere.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V,

Norges Officielle Statistik, række V, Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvége, série V,) Nr. - se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. (Banques prive'es par actions.) - 0. Skolevæsenets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt : Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

C. A. 9. STATISTIK OVER SAMT BERETNINGER ANGAAENDE. DERES DRIFT M. V. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIAN IA.

C. A. 9. STATISTIK OVER SAMT BERETNINGER ANGAAENDE. DERES DRIFT M. V. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIAN IA. C. A. 9. STATISTIK OVER NORGES FISKTRIER I AARET 1877 SAMT BERETNINGER ANGAAENDE. DERES DRIFT M. V. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIAN IA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 8 7 9. Indhold.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 Sortert pr krets - aktivitetstall kvinner menn sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26-0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M TOTAL SK0145 Østfold Svømmekrets 169 704 122 44 131

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Helår 2015 Askvoll JFL Kategori Pris Askvoll JFL

Helår 2015 Askvoll JFL Kategori Pris Askvoll JFL 1 Hovedmedlem 685 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 300 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 175 4 Pensj./Uføremedlem 465 5 Familiemedlem 235 6 Sidemedlem 235 Askvoll JFL Askvoll JFL 1 Hovedmedlem 620 2

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Helår 2015 Grong Jff Kategori Pris Grong Jff

Helår 2015 Grong Jff Kategori Pris Grong Jff 1 Hovedmedlem 625 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 370 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 215 4 Pensj./Uføremedlem 470 5 Familiemedlem 170 6 Sidemedlem 170 Grong Jff Grong Jff 1 Hovedmedlem 630 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt

Læs mere