norske fi$lt~ri~r. Uken januar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar."

Transkript

1 Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften. Der er i uken kun ilandbragt maal storsild mot i tilsvarende uke ifjor maal. Av ukefangsten er maal indbragt til Kristiansund, til Titran, 843 til Halten, 400 til Aalesund og til Bulandet. Til de øvrige steder var fangsterne ubetydelig. Til Kristiansund tirsdag 9 drivere med for 4-230, gjennemsnitlig 60 maal, pris 35 kr. pr. maal, onsdag 11 drivere med , gjennemsnitlig 125 maal, pris 35 kr., torsdag 23 drivere med , fredag 78 drivere med og lørdag 7 drivere med 0-200, igjennemsnit 40 maal, pris 36 kr. pr. maal. For de øvrige steder var der næsten kun landligge. For Moldøen er endnu intet fiske anmeldt, men for Bulandet i Nordre Bergenhus er der fisket litt storsild idet der onsdag indkom 10 drivere med fra maal og torsdag 20 drivere med fra maal, pris 16 kr. Til 26 januar er der ialt opfisket maal storsild mot , i 1916, i 1915, i 1914, i 1913 og maal i Der er iaar saltet maal mot i 1917, i 1916, i 1915, i 1914, i 1913 og maal i Til hjemmeforbruk er anvendt maal mot i 1917, i 1916, 3787 i 1915, 1115 i 1914,4556 i 1913 og 4250 maal i V ærdien av ukens storsildfangst antages at kunne sættes til ca kroner mot i tilsvarende uke ifjor kr. og i kr. Værdien av sæsongens hele storsildfangst antages at være ca kroner mot ifjor til 27 januar kr., til 29 januar kr. og til 30 januar kr. p syn et i s ø n dr edi stri k t blev sat den 18. dennes men der har været smaat fiske for uveir. næst foregaaende uke blev i Søndre Bergenhus, nordenfor Bremnes opfisket 3000 maal garn- og 3000 maal notsild, størrelse stk. i maalet, pris 27 1 /2-28 kr. pr. nl-aal. sidste uke meldes fra Fedje at 2 drivere torsdag hadde 20 og 45 maal og 35 landsetbaater hadde fra 2-15 maa1, i gjennemsnit 8 maal, pris 15 kr. Der var da gode utsigter for strækningen Ronglevær - Torsken - Fedje, men veiret har siden været daarlig for bedriften. Lørdag meldes der om godt drivgarnsfiske fra mil nord og nordvest av Utsire,. og man hadde op til 30 maal pr. ba at, likesom man hadde endel gode -drivgarnsfangster fra Sirahavet. Søndre Bergenhus er der i sidste uke i Finnaas og Tensfjorden opfisket 9500 maal garnsild, pris 12 1 / /2 kr. pr. maal, og maal notsild, pris Sildens størrelse er omkring 575 stk. i maalet. Sildefisket fortsættes utenfor Sotra, hvor der ogsaa foregaar et bra seifiske. Haugesund har fersksildprisen variert mellem 17 1 /2 og 25 kr., gjennemsnitlig omtrent 21 kr. pr. maal. Skreifisket er endu ganske ubetydelig. _ Der foreligger ikke nogen opgave om vinterfisket i Finmarken, saa det maa antages at være meget smaat. For Dverberg, hvor der er tilstede 75 linebaater og 18 kjøpere, er der endnu int~t opfisket, da uveir oljemangel og agnmangel har hindret fiskeribedriften. For lvlyken hadde man en sjøveirsdag i sidste uke: paa garn hadde man gjennemsnitlig 200 stk., pris 25 øre pr. 100 stk. sløiet fisk veiede 340 og der gik 300 stk. til 1. hl. lever og av 1 hl. lever fik man 50 l. dampmedicinfran. Selvær er opfisket 1000 stk., pris 40 øre pr., leverholdighet 300, leverpris 105 og rogn pris 40 øre pr. liter. psynet ved Lofotfisket blev sat den 23. ds. men der har endnu ikke været noget fiske. Veiret. Meteorologiske observatorium beretter: Sydkysten hadde de første 3 dage svag eller laber SV, derpaa laber N, fra fredag av svag SV igjen. Paa vestkysten var vinden ligeledes laber SV i begyndelsen, men allerede paa mandag gik den om paa nordkanten, onsdag var den øst, og resten av uken laber eller frisk SV; sterk kuling av syd_ torsdag. Nordlandskysten har gjennemgaaende hat frisk bris mellem SV og S undtagen nat til tirsdag, da vinden var nordlig. Lofoten var der storm av syd søndag, og av SV fredag. Finmarken har hat friske eller sterke vinde, oftest fra sydkanten, men i midten av uken nordlige; storm mandag og onsdag i Vardø. Storsildfisket. td~gramm~r. pslag /1: Storsildfisket. Kristiansund: 19aar landligge for uveir. Til Aalesund igaar 1 dampskib fra frohavet mistet lænken 40 maal og 3 motorbaater med ialt 100 maal, _ idag moderat veir, almindelig utseiling. pslag /1: Storsildfisket. Til Kristiansund igaar 9 dampere fra Griphavet med maal, størrelse , pris utreise igaaraftes, men veiret utrygt. pslag /1: Storsildfisket. Til Kristiansund igaar fra Griphavet 8 dampere og 3 motorbaater , pris Tilstede 14 dampere, 16 motorbaater, 26 saltefartøier, 24 landsaltere og 610 mand. Klart og stille veir. Til Titran igaar fra Titran Smølenhavet 8 drivere maal, pris

2 Svinø 22 UkENtLGE MEDDELELSER FR NRSK FiSKERBEDRFi FRA FSKERlblREKT0REN 30 januar Til Aalesund igaar fra Storholmen- Svinøhavet 30 dampere maal, silden menes staa for dypt.. Tilstede 45 dampere, 35 motorbaater og 820 mand, mest landligge. Til Søndresøndmør igaar fra Svinøhavet 2 dampere 3-7 maal, utrygt veir. pslag /1: Storsildfisket. Til Kristiansund igaar fra Griphavet 14 dampere og 9 motorbaater maal. pris Romsdalsværene : ndkomne fartøier ingen nævneværdig fangst for uveir. Til Aalesund igaar fra Storholmen 10 drivere maal, størrelse 525. Til Søndresøndmør igaar fra Svinøhavet 3 dampere og 6 motorbaater maal, størrelse 550, pris 27, delvis utseiling igaar. Til Bulandet onsdag 16 drivere 1/Z-60 maal, idag 20 drivere rnaal, pris 16. pslag /1: Storsildfisket. Til Kri. stiansund igaar fra Griphavet 66 dampere og 12 motorbaater maal, størrelse , pris Vestlig kuling, faa baater ute. Til Romsdalsværene igaar 8 motorbaater fra nahavet maal, landligge. Aalesund ubetydelig fangst, igaar uveir. ps;lag : Storsildfisket. Til Kristiansund fredag 4 dampere og 3 motorbaater maal, pris Lørdag uveir over hele fangstfeltet. Samlet ukefangst maal, hvorav til Kristiansund 8600 maal, Titran 1170, Halten 843, Bjugn 620, Bulandet 1200 og til Aalesund 400 maal. pgave fra Stoksund mangler. Totalfangst til 26 januar maal, hvorav saltet maal og hjemmeforbruk 4645 maal mot ifjor maal, hvorav saltet maal. pslag 18. Trondhjem 26/1: Titran: Ukeparti storsild Titran-Bustvik 1170 maal, ialt saltet 1750 tønder, pris pr. maal, fremdeles veirhindringer for driften. Halten: Halten-Sulen januar i uken inbragt 1344 maal, pris 30-33, saltet 2128 tønder, ialt maal, saltet handelsvare tønder, stormen avtat, men luften fremdeles tæt av sne. Bjugn lensmandsdistrikt : uken januar ilandbragt Valsfjorden 620 maal storsild, hvorav saltet 600 maal, pris Under indeværende fiske ialt ilandbragt 8310 Distrikt Fetsildfisket j 9 ~ 1-18, til 26 januar. alt optat maal Solgt sildolje- fabrik maal set rnaal maal, hvorav saltet 8210 maal. Rissa lensmandsdistrikt: Denne uke ilandbragt hertil 58 maa! storsild, hvorav saltet 87 tønd~r, pris 36, totalkvantum 586 maal, hvorav saltet 820 tønder, hjemmeforbruk 70 maal, Stiftamtmanden. Finmarkens amt Tromsø amt...,... ' Nordlands amt...,...,,, Namdalen...,..., S. Trondhjems amt Romsdals amt..., l 500 N. Bergenhus amt..., Tilsammen l Mot i l l' l l l l l i i Derav i l l i 1913 l l l i 1912 l i 1911 l' l l. l. l Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 21 11_ , Bris- Pris Smaa- Hvorfra ling pr. sild skj. skj. skj. Solgt hermetikfabrik maal Saltet _~ ~ kke opgit P ris Blan- Pris pr. ding pr. s kj. skj. skj. Stavanger amt S. Bergenhus alnt..., N. Bergenhus amt - '' l l Romsdals amt Nordlands amt,,,,. l l Tils Røkt l l. l V ærdi brisling.,...,...,..., kr Vaarsildfisket. smaasild..,...,.... blanding..., k-r pslag 19. Haugesund 23/1: Veskystfisket i Søndre Bergenhus ytre skjærgaard nordenfor Bremnes (hvor telegraftraaden i ustand) optokes forrige uke 3000 maal garn- og 3000 rnaal notsild, størrelse , pris 27 1 / Hval set etpar mil nordvestenom Utsire nylig. Buvik. pslag 19. Haugesund 28/1: Vestkystfisket iaar. Søndre Bergenhus mellem finnaas og Tensfjorden optokes forrige uke 9500 maal garnsild, pris 12 1 / /2 og maal notsild, pris 14-21, sildens størrelse omkring 575. Endel til hjemmeforbruk, men mesteparten saltet, sildefisket fortsættes og seiefiske paabegyndt utenfor Sotra. Stavanger amt: 1/2 snes drivgarnsfarkoster bra fornemmelse paa Sirahavet de sidste næher, hval og fugl set etpar mil vestenom Tananger. Haugesund har fersksildprisen hittil variert mellem 17 1 /2 og 25 gjennemsnitlig omtrent 21. Buvik. pslag 21. Haugesund 26/1: Godt drivgarnfiske 2-3 mil nord og nordvest av Utsire inat. ptil 30 maal pr. baat. psynet. Skreifisket. pslag 29. Bodø 26/1: Dverberg: Veir, oljemangel og agnmangef hindret fiskebedriften, tilstede 75 linebaater, 375 mand, 18 kjøpere, intet opfisket. Myken: uken en sjøveirsdag, garn gjennemsnitlig 200, pris 25 øre pr., fiskevægt 34( leverholdighet 300, tranprocent 50, tilstede 18 farkoster, 100 mand. Selvær: fiskepartiet 1000, alt avsendt fersk, leverholdighet 300, kilopris 40, leverpris 105, rogn 40, tilstede 8 kjøpere, 39 motorbaater, 200 mand Amtmanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen 26/1: uken pslag 21. fedje 24/1: 2 drivere 20 og kun en delvis sj0veirsdag. Strømsjø optil maal 35 landsetbaate maal, pris nætters garn Hovden-Nykvaag - Aasandfjord - -> optil 8 nætters 15, størrelse 575. Gode utsigter Ronglevær- Torsken og fedje. psynet Priser. Torsk 30 øre pr. kg.. pslag 21. Stavanger 26/1: Enkelte pene lever 50 øre pr. liter. Bclæg 33 motorbaater, drivgarnsslumper idag fra Sirahavet ; Hauge- 11 smaabaater intet nævneværdig parti opfisket. sundspris psynet. Lensmanden. pslag 36. Dverberg 26/1: Paa grund av uveir, oljemangel og agnmangel er hittil intet vinterfiske begyndt. Tilstede 75 linebaater, 375 mand og 18 kjøpere. Siden nytaar intet opfisket. Lensmanden. feisildfisket. pslag 47. Namsos 28/1: Nærøy: Solgt 140 tønder saltet garnsild, 5-6 streks, pris 25 uten salt og træ. ptat 2400 maal notsild, pris 8--10, derav saltet 100 tønder, 5-6 streks, 2000 tønder samfængt, 400 kasser sendt fersk, 800 maal til sildolje. ndestængt staar ca. 500 maal, garnfisket slut. Kolvereid: l denne uke opfisket av tidligere stæng 650 maal notsild, derav saltet handelsvare 650 tønder, streks 210 tønder indkast ti! sildoljefabrik, pris pr. maal 15, igaar ingen kjøpere. alt Namdalen maal notsild, maal garnsild, tilvirket handelsvare tønder notsild, tønder garnsild, sildoljefabrik tønder hermetikfabrik 775 tønder, agn 608 tønder og iset 162 tønder. Politimes1[eren.

3 30 januar 1918 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 Ut~nlaltdsk~ fisk~ri~r. Uken januar. Det svenske sildefiske for Bohuslen hadde en ukefangst av hl. mot i tilsvarende uke ifjor 4615 hl., i hl. og i hl. Til 26 januar er ialt optisket hl. mot hl. i 1917, i 1916, i 1915, i 1914 og hl. i Det saltede parti er iaar hl. mot i 1917, i 1916, 6599 i 1915, 5422 i 1914 og hl. i td~gramm~r+ Det svenske sildefiske. pslag 4. 22/1: Sildefisket Bohuslen hadde en ukefangst av 7364 hl., pris kr. Totalfangst hl. mot i og Bergen. i aar er saltet hl. N. Anthonisen & C. mot ifjor og 1311 i pslag 4. 28/1: Sildefisket Bohuslen hadde en ukefangst av hl. storsild, pris kroner. Totalfangst hl. mot i og aar saltet hl. mot i og mark~asb~r~tnjng~r m.. Uken januar. td~gramm~r+ Kl i pfi skmarkedet. pslag 5. 23/1: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Salg 100, beholdning norsk, priser Santander ingen beholdning. Paris London Fra generalkonsulatet i Genua, dat. 22 desember Siden min indberetning av 21 L m. er der ikke ankommet nogen fisk fra Norge til Genua. De herværende importørers salgspriser stiller sig nu saaldes: Pris pr. 100 ufortoldet. Meddelelse fra Provianteringsdirektøren. Trankommissionærer. Under henvisning til kgl. res, av 25 / og av meddeles at Statens opkjøp av alle sorter tran - sildolje fra sildoljefabrikkerne undtat - foregaar gjennem Statens trankommissionærer. Hittil er ansat: Stavanger. la lsen. Ths. S. Falck. Haugesund. Peder. Lie & Co. le Samsonsen. Rasmus Tjøsvold } Aakrehavn Jens Knudsen Josef Nielsen, Veavaag. Bernhd. Garvik, Espevær. P. Elias Pedersen, Skudesnes. Amund Arnet & Co. ngvald Berg. Jacob Bentzon. AlS Johan Bugge & Co. Heldahl & Co. AlS sdahl & Co. Clement Johnsen AlS. M. H. Kielland. Jac. Joh. Larsen & Co. AlS Johan C. Martens & Co. Chr.. Mohn. Albert Mohn. Wm. A. Mohn. AlS Mowinckel & Co. AlS Halfdan Pedersen. G. C. Rieber & Co. AlS Christian von Tangen AlS von Tangens Sønner. Thesen & Co. Florø. A. Haave. Moldøen. L. P. Lefdahl.. Kr.. Lefdahl. Ulf Lem. Andreas smundsvaag. Stokfisk, (uanseet sortering & kvalitet)... lire Aalesund. Klipfisk (islandsk smaa- Peder Devold. fisk)... lj Brødr. Aarsæther. Klipfisk, labrador egte Jørgen Heggen. Alt % kontant, frit fra lager luf Holm AlS i frihavn, efter Genua vegt. Beholdningerne av klipfisk er for tiden ubetydelige; der er imidlertid megen efterspørsel efter denne fiskesort, hvorav der ventes hertil endel ladninger labrador. Jervell & Co. AlS Albert Hovde. Molde og Romsdalen. Sivert Halstensen, S. Bjørnsund. Hans Tande, N. Bjørnsund. Kristi ansund. Christian Johnsen. Nicolay Vo1ckmar. Ansgar Aandahl. Erik Rolfsen. Astrup & Co. Trond hj em. Mollan & Woldseth. Bodø. Ragnar Schjølberg. Lofoten. Rich. Hansen, Brettesnes, le Larsen, Gjerstad. L. Bergs Sønner, Svolvær. S. & C. Sverdrup, Reine. ndre Vesteraalen. Chr. Frederiksen, Melbo. Exportcompaniet, Sortland. Senjen og Steigen. P. C. Pedersen, Kilbotn, Harstad. Vestfinmarken.. Klykken, Skjøtningsberg. Daniel Klykken, Honningsvaag. John Bruun, Kjelvik. Arth. Johnsen, Rolfsøhavn. Alb. Krane, Bredvik. Tromsø. Andr. Aagaard. Arnesen & Georgsen. Fritz Dreyers Eftf. Johs. Rye-Holmboe. Hans Johnsen. L A. Killengreen & Søn. Hammerfest. Feddersen & Nissen. G. Robertson. A. Finckenhagen. Vardø. Anton K. Larsen følge nævnte resolution av er salg av alle sorter animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer (heri indbefattet alle sorter tran og sildoljer) til andre end Staten forbudt. For grakse gives der dog dispensation, men kun for salg til sildoljefabrikkerne. Andragende om saadan dispensation indsendes til Provianteringsdirektøren. (Fettavdelingen). Kristiania 7de januar 1918.

4 24 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 30 januar 1918 Aarets hvalfangst.. Almindelig oversigt. (Efter Norsk Hvalfangsttidende). De høist ekstraordinære forhold hvorunder hvalfangstbedriften de sidste par aar har arbeidet, har i 1917 utviklet sig videre. De fangende selskapers antal er end yderligere gaat tilbake, og den hele bedrift fører en sterk kamp for sin tilværelse. En række selskaper som tidligere hadde employert sine kokeridampere i fragtfart, har fortsat hermed, og en række dampere er herunder gaat tapt som følge av torpedering. Den almindelige stigning av konjunkturerne har ført til, at hvalfangstaktier ut gjennem aaret har staat i en høide som sandsynligvis i adskillig grad overstiger deres ønskelige værdi. Der er i 1917 av norske fangstselskaper drevet hvalfangst ved Syd Shetland, Syd-Georgia og Alaska. bestanden har saaledes været rikelig og forholdene forøvrig gode. Vanskeligheterne bestod denne sæsong ikke i at faa fangsten om bord, men i at faa skibene vel frem til avsætningsstedet for produkterne. Dette lykkedes dog ogsaa for samtlige disse ladningers vedkommende. De øvrige selskaper, som pleier drive fangst her, har været sysselsat med almindelig fragtfart. Laboremus har siden sommeren 1916 hat Roald Amundsen i fragtfart. Efter henimot et aars fart støtte skibet i Thames paa en mine og blev i maanedsvis liggende i engelsk havn. Skibet har nu endelig faat anledning til at paabegynde sin reparation. Selskapet har iaar solgt 2 av sine hvalbaater. Den tredje ligger oplagt i Syd-Amerika og en er fremdeles bortleid til den norske stat. Hektor & Hvalen har hat sine kokerier i fragtfart. aarets løp er Hektoria og Benguela torpedert, saa selskapet nu kun har s/s Hvalen Syd-Shetland. tilbake. Her er i denne sæsong fanget av Normanna le var likeledes i fragtfølgende selskaper og med saadant fart. Skibet blev torpedert paa veien resultat: hjem til Norge lastet med gjødnings- Ørnen av Sandefjord,. disponent stoffe. Søren L. Christensen har med 6 Til fangst i indeværende sæsong hvalbaater og 2 flytende kokerier hat gaar atter de samme selskaper som en fangst av ca fat olje. sidste aar drev fangsten. Sydhavet av Sandefjord, dispo- Det til fangst ved Syd Ørkney i nent P. Bog en, har med 3 fangst- sin tid stiftede selskap Rethval hadde baater og flytende kokeri hat en fangst ogsaa sat sit kokeri i fragtfart, og av ca fat olje. ski bet blev ut paa eftersommeren Norge av Larvik, disponent C hr: torpedert av tyskerne. Nielsen & Co., har med 3 hvalbaater og flytende kokeri hat en fangst av ca fat olje. alt er der saaledes fra dette fangstfelt Syd-Georgia. Paa dette felt er drevet av følgende norske selskaper: hjembragt ca fat hvalolje Sandefjords hvalfangerselskap, - mot fat i 1916, fat i 1915, fat i 1914, fat i 1913, fat i 1912 og fat i Pr. deltagende fangstbaat er utbyttet iaar altsaa ca fat, mot 7530 fat i 1916, 6480 i 1815,7400 i 1914, 6600 i 1913, 5300 i 1912 og 4700 i aar har kun norske selskaper drevet paa dette fangstfelt. Fangsten foregik iaar under meget gunstige forhold. Skibene kom forholdsvis sent i fangst, og sæsongen kunde dog avsluttes tidligere end hvad der almindelig er tilfældet. Hval- disp. P. Bogen, har med 4 fangstbaater en fangst av fat olje. Tønsberg hvalfangeri av Tønsberg hadde med 4 fangstbaater en fangst av 786 hval, hvorav fremstiledes fat olje og 9537 sækker guano cean av Larvik hadde med 3 fangstbaater en fangst av 439 hval, hvorav er fremstillet fat olje og 6201 sækker guano. Bryde & Dahls hvalfangerselskap drev ogsaa denne sæsong fangst med flytende kokeri og 3 fangstbaater; fangsten utgjorde fat olje. alt er der altsaa av norske fangstselskaper paa dette felt fanget fat hvalolje mot fat i 1916, fat i 1915 og i Foruten av ovennævnte norske selskaper er der i sæsongen drevet fangst av Cia Argentina de Pesca av Buenos Aires, The South Georgia Co. av Leith og The Southern Whaling & Sealing Co. av North Shields. Disse selskapers fangstresultater skal vi senere komme tilbake til. * Nordfelterne har iaar, for første gang siden Svend Foyn begyndte, været uberørte av fangsten. Dels ligger jo disse felter i krigszonen, og dels har vanskeligheterne ved at skaffe kul og øvrig utrustning været saa store, at man ikke har vovet at sætte nogen fangstekspedition igang. Det eneste sted utenfor Sydhavet, hvor norske fangstmænd iaar har været i virksomhet, er Alaska, hvor United States Whaling Co. iaar som vanlig har drevet fangstvirksomhet med 3 baater fra fast station i Port Armstrong, Syd-Alaska. Fangsten utgjør 5274 fat olje mot 6058 i 1916 og 8200 i Foruten dette selskap har North Padfic Sea Produds Co. med tre hvalbaater været i fangst paa Akutan, Nord-Alaska. Dette selskap er amerikansk. Paa kysten av Afrika har intet norsk selskap drevet for egen regning. South African Whaling Co. har leiet bort sin station og sit materiel til et engelsk selskap. De øvrige norske selskaper her er dels opløste og dels driver de fragtfart med sine kokerier. Dette sidste var saaledes tilfældet med South Atlantic, som fik sin kokeri damper Esperanca torpedert av tyskerne, og BasC hvis kokeri det meste av aaret har været i amerikanske farvand. Paa kysten av Sydøst-Afrika er isom~ mer drevet fangst av et par engelsksydafrikanske selska per. Paa kysten av Australien er al hvalfangst foreløbig indstillet og det meste materiel som tilhørte de engang her arbeidende selskaper er solgt.. * Av den store norske hvalfangstvirl~~ somhet er der saaledes kun en ubetydelighet tilbake. Krigen, som paa saa mange maater har grepet ind ogsaa i de neutrale folks næringsliv og som

5 ~--- )0 januar 191B UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK fsl\erbedrlft fra FSKERDREKTØREN 25 ~ c saa høi grad har rammet friheten paa havet, har ogsaa lagt sin brutale haand over denne næringsgren og hindret dens utvikling og bestaaen. Vi er endog avskaaret fra at faa fangstens produkter hjem, men maa, saa haardt vi end selv trænger dem, finde os i at avhænde dem andetsteds til priser, som vi end ikke selv kan ha nogen indflydelse paa. midlertid har verden aldrig i den grad lidt under fettmangel som nu. Heller ikke har den kemiske industri nogensinde naadd til en saadan fuldkommenhet med hensyn til forædling av produkterne. Der er derfor meget som taler for, at naar krigen engang er slut, vil man atter bli vidne til et sterkt opsving i denne for os saa særegne bedrift. Lofoiopsynet. psynschefen ved lofotfisket telegraferer 26 ds. -at Lofotopsynet traadte [kraft 23 ds. For Kabelvaag 26 ds.; for Hopen 27 ds. og for Brettesnes sæhes opsynet 30 ds, ~ Vaarsildopsynet. MARKEDSPRSER. Bergen, 28 januar Eksportmarkedet er uten noteringer. Salt fra pakh us, Middelhavs, har forgjæves været søkt til stigende priser, optil 50 kroner pr. maal a 140 liter. Beholdningerne ga ar med nu til saltningen av sild. Slukning av fyrlamper i fiskeridistrikterne paa grund av peiroleumsmangelen. følge velvillig imøtekommenhet fra Fyrdirektøren er der mellem denne og Fiskeridirektøren truffet saadan ordning at beslutning om slukning og tænding av fyrlamper i fiskeri distrikterne saavidt mulig vil bli bekjendtgjort gjennem cirkulærtelegram etpar dage iforveien, istedenfor som oprindelig bestemt, at man maatte være forberedt paa at disse efter fiskets forløp vilde bli slukket og tændt uten forutgaaende varsel. Brisling etc. tilfø-rt Bergen i tiden 13/1 19/r Hvorfra N.Bergenhus 1 amt... do. Bris- P' Smaa- P'!ing fs. sild ns. skj. pr. skj. skj. pr. skj do S. Bergenhus amt ~ do ~136i8~ 6992 V ærdi brisling smaasild kr Tils. kr Brisling eic. tilfa-rt Bergen i tiden '21/1~26h Bris- Pris Smaa- Pris Hvorfra!ing pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. Fyrdirektøren telegraferer 28 ds.: Fyrfortegnelsen nr Mohol- S. BergenhUsl met1 fyrlampe Andenes vil bli slukket amt Vaarsildopsynet blev efter depar- fra 1 februar ~ ~ N. Bergenhus amt... : ternentets bestemmelse Sat 18 ds. Som opsynschef fungerer iaar som Kongelig resolution N. Bergenhus i tidligere hr. fiskeriinspektør Buvik. av 22 januar. amt Brislihg etc. tilført Stavanger i tiden / Hvorfra Bris-!ing skj. Smaa- Pris sild pr. skj. skj. Pris pr. skj. - Stavanger amt S. Bergenhus amt N. Bergenhus amt Romsdals 1 amt S. Tr.hjems amt Nordlands amt il~. 11~~ ~ Røkt ~ V ærdi brisling... kr smaasild kr L 2. medhold av 1!itra d i lov nr. 5 av 14 mai 1917 med tillægslov av 14 desember s. a. bemyndiges Provianteringsdepartementet eller den, dette dertil bemyndiger, til at paaby anmeldelse av forraad av fettstoffe og oljer av enhver art og til at træffe bestemmelse om, hvorledes og inden hvilken frist anmeldelse skal finde sted. vertrædese av de i medhold herav utfærdigede bestemmelser straffes efter 8 i nævnte lov med bøter eller fængsel indtil 6 maaneder eller med begge disse straffe. Bestaar overtrædeisen i undlatelse av at avgi opgave eller avgivelse av urigtig eller ufuldstændig opgave over forraad av varer, kan vedkommende vareforraad ved dom inddrages hos den skyldige eller den, paa hvis vegne han har handlet. 3. Denne resolution træder i kraft straks. ~- ~- ~---~- Tils ' Desuten 248 skj. blanding a kr fra S. Bergenhus amt. V ærdi brisling... kr smaasild blanding kr Hvalfangst ved Jan Mayen. (Efter Norsk Hvalfallgsttidellde). Sidste sommer har en ekspedition fra Sandefjord under ledelse av kaptein Lystad besøkt farvandene rundt den polare vulkanø Jan Mayen. Det var ekspeditionens hensigt først og fremst at undersøke hvalbestand og øvrige muligheter for hvalfangst, men dernæst ogsaa selve den hvor der antas at være mineralske værdier. Det er en række privatmænd i Sandefjord som har bekostet ekspeditionen som nu vil søke at utnytte de værdier som maatte forefindes.

6 -~----~----~--_.~ -----~---~ _._ UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDHFT FRA fskerdrektøren 30 januar Der blev iagttat en ikke ubetydelig Adskilt ved dype have fra alle nærhvalpestand, og det er meningen til. meste land ligger Jan Mayen ensom sommeren at sende ut en fangst- ute i Grønlandshavet. Mellem Norge ekspedition. Der vil likeledes bli og Jan l\1ayen er havet 1760 favner foreta! fagmæssig undersøkelse av dypt, mot Spitsbergen over 2000 favøens muligheter forøvrig. ner, mot Grønland over 1300 favner Havneforholdene vil antagelig volde og mot sland over 1000 favner dypt. vanskeligheter. Man mener dog at Mohn gir en indgaaende beskrivelse ha fundet en bugi som vil kunne av det høie Beerenberg og dets vulgjøre tjeneste som havn. kanske oprindelse. Derefter beskriver * han den lavere sydlige del og fortsætter: Jan Mayen er opkaldt efter hol- Av dale gives der ingen av større lænderen Jan Mayen som i 1611 op- llængde; de større dale paa nordlandet daget øen. Den er vulkansk og høi, er fyldt av bræerne og sydlandet synes især dens nordøstlige del, som helt at være meget litet indskaret av dale. optages av dea ca m. høie Av bækker er der faa. vulkan Beerenberg. Den sydvestlige Karakteristisk for Jan Mayens kyst mindre del forbindes ved en smal er de paa mange steder opstaaende landtange med den øvrige del av klipper i havet. De er vistnok for øen. Denne har flere gange været størstedelen rester av lavastrømmer, besøkt av polarekspeditioner. Sæl- som er gaat ut i havet. fangere og hvalfangere har i ældre Jan Mayens kyster er paa mange og nyere tid oftere av søkt de om- steder bratte og høie. Paa andre liggende havstrøk, men kun sjelden steder er der et lavt forland, bestaalandet paa øen. ende av lava, tildels dækket med sand. Den norske nordhavsekspedition Fm-landet ligger tildels saa lavt at det med dampskibet Vøringen besøkte er dækket med rækved. Lave strander i 1877 øen. pen blev da kartlagt og av sand er ogsaa mangesteds tilstede dens natur studert, likesom der blev og indeholder store mængder av rækforetat en række astronomiske obser- ved, kjæver og hvirvlerav hval, vrakvationer. sit verk om Nordhavs- gods og tang. ekspeditionen fortæller professor Mohn ngen steder paa øen findes en blandt andet om Jan Mayen: havn, som kan yde et skib eller en baat ly i alle slags veir. Lille Sandbugt. synes efter beskrivelsen i Zeespiegel at avgi en god baathavn, dækket av utenfor liggende skjærgaard. Landgang paa øen er derfor mulig bare naar sjøen er forholdsvis rolig, men dette er vistnok en sjeldenhet. undtagen naar havisen ligger rundt om øen. Merkværdige er de to laguner som er adskilt fra havet ved volde av sort sand, bare nogen faa meter høie, et par hundrede skridt brede, som fører fersk vand og og hvis speil bare ligger ubetydelig høiere end havet. Vestsidens lagune er saa dyp, at den vilde kunne gi en god havn om tangen blev gjennembrudt i tilstrækkelig dybde. Østsidens lagune er mindre dyp. Jan Mayen ligger helt i den østgrønlandske polarstrøm. Under 10 til 20 favner er havet hele aaret igjennem iskoldt. m vinteren er der ofte aapent vand ved Jan Mayen, navnlig passerer sælfangerne jevlig vestenfor øen. Sommeren er kold, en naturlig følge av det iskolde vand. General-rapport 00'1 de større norske fiskerier(norw.fisheries )-r Total- l\v(lntum til 26/ Kvantum for uken til Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. 26/ (Qu3ntities reported too late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.) 1 A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... ~ mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne '(Herring Fisheries) : l. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember 1 ) , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember 1 ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Norrlsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) o o o 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring uscd fresh is not included). 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerei, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included)_ ~ Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang angives som kilde. AlS John Griegs boktrykked.

7 ' ) i - Fetsild 1 Toldsteder Vaarsilcl og sl~aaret Storsild N~~~JØ- norg~s utførst) a fi~k~pro hlkt~r fra 1 januar fu 26 jinnuar ~CH$ og j!n~~n $~~ ~ne!te 2~ januar,> sild telr. ' Kristiania Sandefjord Kri~tiansand Flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansun d 3) Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre alt uhn l<lipfisk, t a.a, A d [) R sla.mis. l<hpfisk, 'sl dsl Rundfisk ; R? - Sei llyse, 11 en Rogn.m..m. Blank Brun- Brun ~aasild norsk at < l j_ : skjær runn tø-rfisk i. tran tran blank ) qærr., e c. '.s.;.. 1 l a td!. td r. 'h' ' ) ) ~50 _ ', i ~891-1-;;;71 ill = = 30 1= ! : i Toldsteder Hærdet hvalolje Hvaltrall Sæltran Bottlenosetral1 Sildetran Sild, fersk ks. Sild, Makrei, Makrei, 1 Laks, r.okt saltet fersk fersk Levende aal Anden Fisk, fersk fisk Hummer saltet stk. fartø-i Fisk, saltet i Sildemel Fiskeguano kg, Sælskind Hermetik kg.. Kristiania... Sandefjord.. Kristiansand. Flekkefjord. Stavanger. Kopervik.. Haugesund. Bergen... Florø.... Aalesund.. Kristiansund. Trondhjem. Bodø.. Svolvær. Narvik. Tr0111sø.. Hammerfest 9 Vardø. Vadsø.... Andre :iilll'---=--- ~~ --10-'--8-/' uken --=-- --=--1-= ) Heri medtat 11 torsketrall og 157 koldklaret (torsk). 2) Heri medtat 45 lys surtran og 16 pressetran. 3) Berigtigelse for storsild og fetsilds vedkommende. 1! il =, = - i _ / -, -! =-~-=--~ ~- 1_ - - l - - i i) _ ; :-~ ,

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken an Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk tisk~rib~ariftj fra tisktridir~ktør~n nsdag 22 januar 1919 Nr. fangst 35 maal, pris kr. 38, tirsdag nqr$k~ fisk~ri~r~ fra Svinøhavet-Storholmen 5 dam~ Uken 12-18 januar.

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere