FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt"

Transkript

1 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved ukens slutning 70 garn Uken 17 september. baater med 190 mand, 48 notbruk FET S L D FS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. alt. ukefangst av 8709 maal, hvorav opfisket inden amtet maal, saltet maal. Heri er hvorav iset 250 maal, solgt sildoljemedregnet forrige ukes opgave fra fabrikker maal, saltet handels Tromsø amt, men opaver fra Tomsø vare maal. 'g Nordlands amter for denne uke For hele landet er der til 7 sep 'er endnu ikke indløpet og følgelig tember opfisket maal, hvorav heller ikke medtat. iset 670, solgt sildoljefabrikker pgaven fra Tromsø amt for for maal, solgt hermetikfabrikker 150 rige uke melder, at der i Kvæfjord maal og saltet handelsvare blev optat 3300 maal, hvorav solgt tønder mot ifjor henholdsvis til sildoljefabrikker 2800 maal, og , saltet 630 tønder. Fra Hillesøy med deles at at der i Sørfjorden blev sat og i mindre stæng, og optat 2000 maal, som blev saltet til handelsvare. Ba nkf i s ket holder sig smaat for bbestad er stængt ubetydelig, men Værøy og Røsts vedkommende. Fra utsigterne er gode. Der er flere not Værøy blev i uken som endte 31 bruk og kjøpere tilstede. alt inden august opfisket 4000 kveite. Fra Tromsø amt er der til 31 august op Røst blev opfisket i uken 17_24/ fisket maal, hvorav saltet og uken derefter 2700 handelsvare 7813 tønder, solgt sild' Fra Andenes og Bleik viser fisket oljefabrikker maal, resten til opgang idet der i uken 17_24/8 blev hjemmeforbruk og agn. opfisket fisk, hvorav Namdalen er fisket fremdeles kveite og sei, og i smaat. Fosnes blev opfisket 1420 uken som endte 31 august blev opmaal notsild og 50 maal garn sild. fisket fisk, hvorav Størrelse 36 streks, pris kveite og sei. Der er tilvirket 2070 tønder handels Bankfisket for Aalesund hadde en vare av notsild og 20 tønder av garn totalfangst av fisk til sild, solgt til hermetikfabrikkerne 130 en værdi av kr. ljemangelen maal. øvrig er kun smaapartier op har gjort sig sterkt gjældende saa fisket, partier som dreier sig om ca. mange dampskibe har dels været 80 a 100 maal, dog meldes om ut oplagt eller gaat over til haakjærringsigter til stængning paa strækningell fiske. NærøyFolla. alt i Namdalen er Sælfangsten er som allerede optat maal, hvorav saltet til nævnt (jfr. forr. nummer)slut for iaar handelsvare tønder, solgt sild med meget godt utbytte. Efter endelig oljefabrikker 3619 maal, anvendt til opgave er der av 60 dampskibe og hermetik 130 maal, resten til agn, 12 motorbaater fisked 8467 dyr. Derav hjemmeforbruk og noget frosset. er utvundet tønder spæk. Efter Fra Søndre Trondhjems amt meldes en pris av 165 kr. pr. tønde utgjør kun at der i Aafjorden er optat 860 værdien kr Skindet kan maal, hvorav er iset 100 maal og beregnes til efter en gjen nemsnitsvegt av 7 pr. dyr, og be1øper sig til en værdi av l kroner. Bottlenosefangsten er likeledes avsluttet for iaar med et middelsgodt resultat. Der er fanget 440 bottlenoser med en gjennemsnitlig vegt av 850 pr. bottlenose a kr pr. Samlet værdi kr H a a kj ær i ngfisk et har iaar været meget daarlig, de fleste baater som har drevet fra Aalesund er kommet hjem med liten ~Uer jn..g~n fangst.. Kystm akrelfjsket h~dqe en ijke: fangst av stk. hvor~v Langesund 94 l80 stk.] Krjstjarysaqd og til ~isør stk.. alt er optisket l stk. Derav er der opfisket med garn, med not, resten meq dorg, snøre, eller andre redskaper~ fjor til samme tid er opfisket stk. og i stk. Dor g e ru a kre 1f is k e t i Nor d s j ø ed. Sidste uke er der indkommet til Kristiansand 11 svenske fartøier med tilsammen 347 tønder rundsaltet makre!. alt er der anmeldt i Kristiansand 28 svenske fartøier med 1482 tønder rundsaltet makre, mot ifjor 48 fartøier med 3104 tønder. Fangsten er iaar ført til Sverige. Brislingfisket er meget smaat. tiden 27 septbr. er der tilført Stavanger brisling. Veiret. Meteorologiske observatorium beretter: Sydkysten hadde søndag svak sydost, de følgende 3 dage let nordvestlig bris, torsdag og fredag laber til frisk vestlig vind, og lørdag svak sydvestlig. Vestkysten hadde de2 første dage svak sydostlig vind, derpaa 4 dages frisk nordvestlig vind og lørdag svak sydost. tij

2 1 248 UKENTLGE MEDDELELSER FR NbRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 11 september 1918 Nordlandskystert hadde laber sydostlig vind de 3 første dage, resten nv uken let nordlig til nordvestlig bris. Finmarkskysten hadde de 3 første dage svak sydostlig vind, onsdag let nordostlig bris, og resten av uken laber nordvestlig til vestlig vind. kystmakrelfisket. t td~gramm~r. pslag /9: Kystmakrelfisket. Sidste uke anmeldt opfisket stk. makrei hvorav til Langesund 94180, Risør 48840, Kristiansand og i Kristianiafjorden alt til 7/9 er opfisket mot ifjor og i Distrikt fetsildfisket ill l september 19 J 8. Derav alt optat Solgt Solgt set sildolje hermetikmaal fabrik fabrik maal maal maal Saltet Finmarken...,... Tromsø amt Nordlands amt Namdalen S. Trondhjems amt Romsdals amt C N. Bergenhus amt Tilsammen Mot i 1917 o., ll i i 1915 o kke opgit i Fetsildfisket. i 1913 l pslag 44. Trondhjem 31/8: Aafjord i lensmandsdistrikt: uken sat 9 mindre notstæng og opfisket 600 maal, hvorav garnsild ' 200. Det opfiskede.er saltet til handelsvare med 900 tønder. Kvalitet 36, pris 3336 solgt sildoljefabrikkene maal, hjemmeforbruk 145 maal, agn 695 maal. mark~dsb~r~tning~r m.. kr. alt opfisket inden amtet maal hvorav antas iset 150 maal, solgt sildoljefabrik maal saltet handelsvare Uken 17 september. Stiftamtmal1den. tønder. Stiftamtmanden. pslag 9. 10/9: Til 7 september anmeldt optat maal fetsild, hvorav iset 670 pslag 44. Trondhjem 8/9: Aafjorden maal, solgt sildoljefabrikker , solgt <lipfiskmarkedet. lensmandsdistrikt: uken sat 4 mindre stæng, hermetikfabrikker 150 og saltet handelsvare pslag 5. 5/9: Generalkonsulen Bilbao, garnfisket 1/3 til 3 maal middelfangst 1/ tønder mot ifjor henholdsvis telegraferer: Salg 993 norsk, 500 islandsk, maal. pfisket 860 naal, hvorav iset 100, og i 1000 nyfundlandsk, beholdning norsk, handelsvare 125Q tønder. Kvalitet 46 streks, islandsk, 4500 nyfundlandsk, priser uforandret. Santander salg 71 norsk, 50 engelsk, Pris Tilstede ved ukens slutning garnbaater med 190 mand, 48 notbruk med beholdning 1514 norsk, 350 engelsk, priser 870 mand, 45. kjøpefartøier. alt opfisket norsk. inden amtet maal, hvorav iset 250 Paris London maal, solgt sildoljefabrik maal saltet, handelsvare maal. Stiftamtmanden. pslag 47. Namsos 8/9; Nærøy: Denne: uke opfisket 80 maal garnsild, pris 22 ~25. Herav saltet handelsvare 105 tønder~ 35 streke;.. nd,est.ængt staar ca. 100 maal. ljtsigter garn og notfisk paa strækningen mot F<;>lla. Leka: Denne uke 2 smaastæng, 4 6 st~eks. ptat 780 maal notsild, 15 maal garnsild, hvorav hand,elsvare 93 tønder 160 1n:aal s~ldoljefabik. Alt optat. Pris notsild 2~2.8, garns}ld 30.. Fosnes,: pfisket 1420 maal notsild, 50 ma<j.l gat;nsild. 36 srre!<s:, pris Der.a:,: tilvirket handelsvare 2070 tønde~ nots.i1d og 20 tønder garnsild resten t;11 hjemmeforbruk. Solgt hermetikfabrik 130 luaal, pris 25 kr. pr. maal. Fisket foregaar dels i Nordnamsen omkring Bragstad, Landvik og Fosdal dels i Altebotn i Sørnamsen. Endel mindre stæng end nu ikke helt optat. Kolvereid: Sidste uke 2 smaast:;eng paa Risverk (Kobhullet) ved pløfjorden og 3 smaastæng i Saltenfjorden opta~ 150 tønder i Salten og 80 tønder paa, Risv,e~k, solgt som handelsvare. Pris 27 kr. pr. maal. kke videre utsigter. Namsos: pfisket 50 maal 456 streks. t.erav 30. maal saltet og solgt til privatc~ resten solgt matsild for 5 øre stykket. alt Namdalen maal fetsild, hvorav.; vir;ket, til handelsvare tønder, solgt sildoljefabrik 3619 maal, hermetikfabrik 130 rpaal, agn og hjemmeforbruk 817 maal, f.rosset 80 maal. Politimesteren. Ut~nlandskt fisk~ritr. Uken 17 sepfem ber. pslag 6. 10/9: Konsulen Boston telegraferer: Saltet tønder makrei, bed pslp.g 49. Tromsø 31/8: Kvæfjord: pt<!t 3300 maal, hvorav solgt sildoljefabril{ ste kvalitet 35 dollars tønden mot ifjor kene 2800 maal, salet handelsvare 630 tønder. Hillesøy: Denne uke 2 mindre stæng tønder. i Sørfjorden, optat 2000 maal, saltet handelsvare bestad: Sidste uke ubetydelig stæng, men gode utsigter. Eere notbruk og kjøpere tilstede. alt optat inden amtet maal, hvorav saltet handelsvare 7813 tønder, Fra Provianteringsdepartementet. Ved kgl. resl. av 16 august d. a. Dei! amerikanske makrelfiske. er det bestemt: Konsulen Boston har under 4 sep L At den Provianteringsdepartetember telegrafere1 at der er saltet mentet senest Ved kgl. res!. av tønder makrel. Senere er 12 april 1918 givne bemyndigelse indløpet telegram av 8 september at til at træffe forskjellige bestemder er saltet tønder. Kvaliteten meser om indførsel og salg m. meget god.. Prisen 4 september 33 v. av flytendebrændsel, herunder d'ouars tønden, og 8 september 35 mineralske oljer av enhver aq di011ars tøllden. overføres fra Provianteringsde fjor til samme tid er der saltet partementet til ndustriforsynings tønder. departementet, til hvilket departement samtidig overføres den hittil under Statens Fettdirektorat sorterende petroleums og benzinavdeling. Det ameril<ansl<e makrelfiske. pslag 6. 6/9: Konsulen Boston telegraferer: Amerikanske makrelfiske saltet L tønder mot i 1917 og i Pris 33 dollars tønden. Denne resolution trær ikraft straks. Samtidig ophæves kgl. res!. av 9 februar 1917 indeholdende bemyndigelse for Provianteringsdepartementet til at træffe bestemmelse om den bedst mulige utnyttelse av petroleum og benzin. Kristiania den 31 august 1918.

3 11, september 1918 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 249 Kystmakrelfisket Hvortil indbragt Til Bergen... Haugesund / 8 Skudenes.... Stavanger..... Egersund... Farsund... Aaensire..... Hitterø... Kristiansand..! ndbragt uken stk alt stk sige regler og saaledes at der for De NorskEngelske Mineraloljeaktieselskaper som hittil kan beregnes et tillæg av 2 øre pr. naar oljen leveres fra selskapenes distribueringstanker i Sandshavn, Rinderø, Værøy, Balstad, Melbo, Skagen, Harstad, Andenes, Skjærvøy, Vardø, Mehavn, Honningsvaag og Sand vikvær Ved sal gid eta l j : a. For Standard White kr. 0, pr. liter. Lillesand... 24/8 Arendal b. For Prime White kr. 0,45 7/9 Do pr. liter. 6/9 Grimstad c. For Water White kr. 0,46 Risør... 7/ pr. liter. Kragerø, m tillæg for fragt m. v. til disse Skaatø... 7/ detaljpriser gjælder hvad der er be Langesund... 7/ stemt ved Provianteringsdepartemen Nevlunghavn 1 / tets kundgjørelse av 21 februar Fredriksværn 22/ venstaaende bestemmelser trær i nsø, Hvaler Kristianiafjor1 den indenj 7/8 for Drøbak 15/ kraft fra. og med torsdag den 29 august Samtidig ophæves de under 15 mars 1918 fastsatte priser for petroleum. Tils vertrædese straffes i henhold til Mot i lov av 17 juli 1918 med bøt~r i~dtil i, ~ ' kr. eller fængsel mdttl 6 i,.; maaneder eller med begge deler. ;;,, Benzin. ;;..;...;...;.;.;.,;,.;,;;;...;;;...,..~_._19_1_3_1_1_0_3_6 800 Meddelelse fra Statens prisdirekto Av fangsten er stkl fisket rat, dat 24 august med garn, stk. med not, lndustritorsynlrtg5departementet har resten med dorg, snøre eller andre efter anbefaling fra ndustriraadet redskaper. godkjendt en pris av kr. 0,82 pr. l<g. Nye maksimalpriser. Petroleum. Kundgjørelse fra ndustriforsyningsdepartementet av 24 august medhold av lov av 17 juli 1918 fastsættes herved som gjældende indtil videre følgende nye maksimalpris for petroleum: L Ved s a l g fra p et r ole u m s selssapene: a. For Standard White kr. 0,47 pr. b. For Prime White kr. 0,48 pr. c, For Water White kr. 0,49 pr. frit levert ved selskapets cisterneanlæg eller deres nærmeste omegn efter de hittil sedvansmæseksl. fat for de partier benzin importert med SS Hamlet pr. 8 juli 1918 ved salg fra petroleumsselskapene og AlS Vallø oljeraffineri. Ved salg til forhandlere er indrømmet en rabat efter indsendt opgave. Med hensyn til leveringssted, fragttillæg og salgsbetingelser forøvrig blir de hittil gjældende regler at befølge. Erstatningssmareolje. Kundgjørelse fra ndustriforsyningsdepartementet, datert 24 august Under henvisning til kundgjørelse av 8 mars 1818 om maksimalpriser paa smøreoljer og konsistensfett bestemmes herved at de fastsatte priser paa (t ung e og 1 ett erna ski n o l j er (olje B og C) (bestemmelsens punkt 2.). forhøies med kr. 1,00 pr. og pr. liter. Den nye maksimal~ pris blir saaledes: a. Ved salg i fustager. kr. 3,00 pr. netto inklusive fustage, levert fragtfrit til den jernbaneg station eller det dampskibsanløpsg sted som er nærmest kjøperens forretningssted. b. Ved salg i litervis i partier paa mindst 10 liter kr. 3,00 pr. liter netto, eksklusive emballage, frit fra forhandlerens lager; c: Ved salg i mindre deler kr. 3,15 pr. liter netto eksklusive emballage og levert fra sælgerens lager. Denne bestemmelse trær i kraft fra og med torsdag den 29 august Forøvrig gjælder hvad der er be stemt i nævnte kundgjørelse av 8 mars Nisetran. Kundgjørelse fra Provianteringsdepartementet av 26 august medhold av lov av 17 juli 1918 og under henvisning til kongelig resolution av 18 august 1916 jfr. skrivelse fra Provianteringsdeparte' mentet av 9 mars 1917 fasts~ttes herved som gjældende indtil videre en maksimalpris av kr. 2,00 pr. for nisetran. Denne bestemmelse trær i.kraft fra og med torsdag den 29 august vertrædelsestraffes i henhold til lov av 17 juli 1918 med bøter indtil kr. eller fængsel indtil 6 maaneder eller med begge deler. Mark seidamptran. Kundgjørelse fra Provianteringsdepartementet av 26 august medhold av lov av 17 juli 1918 og under henvisning til kongelig resolution av 18 august 1916 jfr. skrivelse fra Provianteringsdeparterrientetav9mars 1917 fastsættes herved som gjældende indtil videre en maksimalpris av kr. 1,70 pr. for mørk seidamptran. Denne bestemmelse trær i kraft fra og med torsdag den 29 august vertrædeise straffes i henhold til lov av 17 juli 1918 med bøter indtil kr.. eller fængsel indtil 6 maaneder eller med begge deler.

4 250 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 11 september 1918 Hermetik. Kundgjørelse fra Provianteringsdepartementet av 28 august medhold av lov av 17 juli 1918 fastsættes herved som gjældende indtil videre følgende maksimalpriser for salg av her m e ti k a v fis k : Pr. Ved salg Ved salg boks fra fra i liter grossist detaljist Kr. Kr. Fiskeboller... 1/ Do.... 1/ Seikaker i buljong.. l/l Do. i Do. 1/ Seikaker i brun saus.. 1/ Do. i Do. 1/ Seiboller... l/l 2, Do.... 1/ Torskerogn... l/l Do / Ved salg fra fabrik til grossister er prisen 10 pct. lavere end bestemt ved salg fra grossist, inkl. emballage og frit levert grossistens næmeste jernbanestation eller dampskibsanløpssted efter nugjældende regler. Ved salg fra grossist blir varen at levere inkl. emballage, frit jernbane eller dampskib eller frit tilkjørt kjøperen efter sedvanlige regler. Hvorvidt der til de fastsatte detaljpriser skal kunne foretas tillæg for utgifter ved varens transport fra grossisten til detaljistens forretningssted bestemmes av vedkommende provianteringsraad efter de i Provianteringsdepartementets kundgjørelse av 21 februar 1918 angitte regler. venstaaende l;}estemmelser trær i kraft fra og med torsdag den 29 august Samtidig ophæves de under 29 april 1918 fastsatte maksimalpriser for hermetik. vertrædeise straffes i henhold til lv av 17 juli 1918 med bøter indtil kr. eller fængsel indtil 6 maaneder eller med begge deler. Fra Provianteringsdepartementet. Under henvisning til departementets kundgjørelse av 30 august meddeles at Staten ikke kjøper britisk klausulerte sild og fiskevarer til hvis fremstilling der er anvendt salt av tysk oprindelse, saafremt vedkommende sild eller fisk er fanget eller til virket efter 30 august Kristiania den 4 september Landsfiskermøtet i Trondhjem september 1918 paa foranstaltning av Det kongelige Handels Leder: Dirigenter: Arrangør: Trondhjems Fiskeriselskap. og Fiskeridepartement. Fiskeridirektøren Hr. konsul ngvar Klingenberg, Trondhjem ordfører Moltu, Moltustranden, Søndmør forretningsfører Georg Lorentzen, Tromsø fiskeridirektør Asserson ntendanter: ) ingeniør SchmidtNielsen fiskeri assistent Sund Sekretærer: fiskerikonsulent Lindemann fiskerikonsulent Rønnestad Kasserer: fiskeriassistent Højdahl. Lokaler: Forsamlingslokale: Haandverkerforeningens sal, Kjøbmandsgaten. Sekretariatet: Samme sted. ntendantur: Fiskeriselskapets lokale, Sparebanken, øverst i Søndre gate. ndkvartering i Ekscerserhuset (v. Domkirken) og i Tabernaklet!', ved Elgesæter bro. For indkvartering fra og med søndag 22 og under møtedagene betales kr. 10. Adgangskort faaes i møtets ntendantur. Spisested: Dampkjøkkenet, Kongens gate. Billetter for fuld bespisning alle møtedager, a kr. 18 sælges søndag i ntendanturen, Sparebanken. Straks efter ankomsten bedes møtedeltagerne henvende sig i Landsmøtets intendanturkontor hvor de vil faa utlevert adgangstegn til møterne samt anvist nattelogi og bespisning, (se ovenfor), som maa betales samtidig med billetternes utlevering. Diskussionstemaer for torsdag em. bør være anmeldt tidligst mulig til møtets sekretariat som i den anledning holdes aapent søndag 56 em. Der tages uttrykkelig forbehold ang. forandringer i programmet. Program. Mandag kl. 10 fm.: D irigen t: Hr. konsul ngvar Klingenberg. 1) Foredrag av hr. statsraad FriisPetersen: Fiskerierne under krigen. 2) Foredrag av hr. fiskeridirektør Asserson : Retningslinjer i fiskeriarbeidet. Kl. 5 em.: Gudstjeneste i Domkirken med orgelmusik og korsang. Efter gudstjenesten omvisning i kirken. Tirsdag kl. 10 fm.: D i ri ge n t: Hr. ordfører Moltu. Foredrag av hr. direktør Hoel: Forslaget om en landsorganisation og sparekasse for fiskere. Kl. 5 em.; Dirigent: Fiskeridirektøren. l) Foredrag av hr. advokat Brøgger: Fiskeribanken. 2) Foredr ag av hr. ordfører Moltu: Kooperation av fiskere.

5 september 1918 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 251 nsdag kl. 8 fm.: Utflugt med jernbanen (ekstratog) til Steinviksholm, hvor hr. Henrik Mathiesen holder foredrag om borgen. Tilbake i byen kl. 4. Dampkjøkkenet serverer frokost fra kl. 6 og utleverer nistepakke med øl og mat a kr pr. stk. Middag serveres straks efter hjemkomsten. Kl. 6 em.: Dir i gen t: Fiskeridirektøren. Foredrag av hr. direktør Puntervold: Undervisning for fiskere. Torsdag kl. 10 fm.:. Dirigen t: Hr. forretningsfører Georg Lorentzen. 1) Foredrag av hr. fisker Konrad Nilsen: Gjensidig redskapsfo rs ikring. 2) Foredrag av hr. opsynschef Walderhaug: Reassuranceforening for den norske fis k erflaa te. Kl. 5 em.: Dir i gen t: Fiskeriqirektøren. Diskussion om emner, som forebringes av møtets deltagere. Det amerikanske fiskemarked. man tar i betragtning nuværende indskrænkede skibsleiligheter, er det ikke fornuftig at utskibe noget for tiden, uten at skibningen foregaar i et kjøle Sardiner og sild. rum. Derfor er efterspørselen meget Regjeringens forbehold angaaende liten og der er litet haap om bedring (Fra det norskamerikanske handelskammer for juni og juli 1918). importerte sardiner er ikke blit be i løpet av sommeren. grænset paa nogen maate ved den Fiskesæsongen fra Alaska er bemulige undtagelse fra importen av gyndt, og har været igang i løpet av sardiner fra Norge. Det er nu tillat de sidste uker. Det er endnu for at importere norske røkede sardiner, tidlig at si noget om fangstens størmen de priser som nu raader i Norge rese, skjønt nogen produsenter mener for denne artikkel er saa meningsløs at fangsten vil bli liten. Paa basis høie, at importørerne vil ikke indgaa av at der ikke vil bli importert noget forretninger med denne vare. Det fra Scotland, er der bet solgt store kan sees at der ikke er nogen import partier av Alaska sild, som er skotskav norske sardiner. Dette er meget behandlet. beklagelig saa meget mere som Med hensyn til British Columbia denne vare blir erstattet av amerikan sild er salget indskrænket, da kvaliske produkter, og vil lede til økede teten ikke er saa god som ventet. forretninger med den amerikanske. Følgelig blir den bedre sort, Alaska Der findes nu nogen prima partier av ~ilden mere efterspurt. sardiner i olivenolje pakket i Caii~ Markedet for Nyfundlandssild er fornien, og der er solgt store partier temmelig rolig. Vanskelig med at til rimelige priser, efter nuværende erholde kjølerum er for en stor del forhold. Naar man tar i betragtning aarsak til den flaue handel, og nyde høie priser paa olivenolje og knap fundlandsfiskernes priser er høiere end heten av den, og de høie priser paa lokale forretningsfolks. De mener at andet raamateriale, er det forbausende, ved at tilbakeholde varen vil de faa hvor billig varen blir solgt. Nogen de forlangte priser. Der har været produsenter i Californien nedlægger faa tilførsler, og salget har gaat smaat. sardiner i olivenolje som staar paa Der synes ikke at være stor forandring høide med de indførte sardiner. i priserne, som holder sig meget høie Med hensyn til sardiner fra andre $ 28 $ 30 forlanges for den europæiske lande meddeles at der er ynfangede skotsk behandlede sild. importforbud, saa intet kommer til Paa.grund av forbudet er der ikke Amerika. indført nogen europæisk makrel. Der Sildemarkedet er meget rolig, hvil er kommet noget amerikansk makrel, ket er rimelig paa denne ti.d av aaret. og prisen for denne synes rimelig. Al sild er opbevaret i ishuse, og naar De første priser for stk!. var $ 25$ 27 pr. tønde. Efter al sandsynlighet vil der ankomme makrel fra Halifax i løpet a v de første 2 eller 3 uker, men det er for tidlig at si noget om prisen. Det synes som om efterspørselen paa salt makrel er bedre nu end i de foregaaende uker, og følgelig er nogen av de gamle lagre blit omsat. Sait fisk. Saltfiskens situation er fremdeles uforandret. En betydelig forbedring er imidlertid oprettelsen av Preserved & Salt Fish Dealers' Association. Dette selskap er startet for at ophjælpe saltfiskhandelen. Dets hovedbeskjæftigelse for tiden er at samarbeide med myndigheterne med hensyn til fødevarekontrollen, og være behjælpelig naar det trænges ved provianteringsadministrationen i U. S. A. Selskapets eksekutivkomite har arbeidet ivrig for at faa importforbudet hævet for salt fisk fra de lande som har hørt ind under forbudet. De bestræber sig ogsaa for at forbedre situationen med hensyn til kjølerum som nu eksisterer i New York. Man venter høiere priser iaar end ifjor. Brisling etc. tilferi Bergen i tiden 2/9_9/ vorfra N.B ergenhus am t... S. B ergenhus am t... S. B ergenhus an 1t... Tils. Brisling 597 l Smaa sild Pris pr Pris pr V ærdi brisling... kr smaasild kr MARKEDSPRSER. Bergen, 9 september Paa eksportmarkedet mangler vedblivende enhver notering. Salt, fra pakhus, Middelhavs kr , engelsk kr , tysk fra skib (klausulfrit) kr Alt pr. maal a 140 liter.

6 252 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 11 september 1918 Brisling etc. tilf.ørt Stavangel i tiden 2/9_7/ Hvorfra Brisling Stavanger. amt Pris Mossa Pris pr. pr Røkt Værdi brisling... kr mossa Tils. kr a Meddelelse fra Provianteringsdepartemen tet angaaende lager av salt. Ved kgl. resolution av 6 september 1918 er det bestemt: henhold av litra d i paragraf 1 i lov nr. 5 av 14 mai 1917, jfr. lov nr. 15 av 14 desember 1917 om foranstaltninger til at sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter tilpligtes alle som pr. 1 oktober 1918 er i besiddeise av et lager paa mindst 10 ton eller 100 hektoliter salt at indsende skriftlig opgave herover til Statens fiskecentral. pgaven skal indeholde oplysning om hvad slags salt der haves paa lager om det er klausulheftet og i tilfælde hvorledes og hvormeget av hvert slags og av hver klausulgruppe, om hvem der er eier av saltet og hvor det er beroende. Senere blir lignende opgaver at avgi for hvert kvartal, altsaa pr. 1 januar og pr. 1 april o. s. v. vertrædeise av disse bestemmelser straffes med bøter eller fængsel indtil 6 maaneder eller med begge disse straffe. Kristiania den 9 september fra Provianteringsdepartementet. ndforsel av salt. medhold av lov nr. 5 av 22 mars 1918 om midlertidig indførselsforbud og kgl. resl. av 25 mai 1918 om bemyndigelse for Provianteringsdepartementet til at utfærdige forbud mot eller i det enkelte tilfælde at forby samt stille betingelse for indførsel av bl. a. fødevarer bestemmes herved: 1. mportørerne av salt skal for eftertiden forinden losning av saltet i norsk havn finder sted avgi til toldkammeret en behørig undertegnet erklæring for vedkommende saltparti indeholdende nøiagtige oplysninger om: a. Saltets art og bestemmelse. b. Hvorvidt saltet er klausulbeheftet og i tilfælde hvilken klausul det er belagt med. c. Vegtmængde i kilogram særskilt angit for hver enkelt saltart og for hver enkelt klausulgruppe. 2. Denne bestemmelse trær i kraft straks. 3. vertrædeise av denne bestemmelse straffes efter forannævnte lov av 22 mars 1918 med bøter eller fængsel indtil 6 maaneder. Kristiania den 6 september Generalrapport om de større norske fiskerier(norw mfisheries )~.. ~... Kvantum Totalfor uken til kvantum til Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsel1t til at komme med, optages i følgende ukes rapport. 7/ / Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) 1:.. o A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni. o mill. st (pieces) Dampmedicintran (Cad liver oil)... o o o o hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other ous).. o o o G 0 o o hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars o o '.' maal fl 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember l ).. o o o o o o o, saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast) o o o o maal il 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... o maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember!) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne. o '.' o, saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) o ) Al sild forbrukt fers k er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (Al! mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not inc1uded).. ~~~ Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang«angives som kilde. A/S John Griegs boktrykkeri, l 373

7 o ~ norg~$ unørs~~ (lij fhnc~prodtlkt'~r fra 1 jilnuar tn 7 S~pt~mb~r 14)13 og Mken som ~natf! 7 S~.,tltmb~r.. Fetsild l<lipfisk, Nordsjø slands ipfisk, Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa Rogn Toldstcdcr [ V.arslld og skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Sei Blank Brun sild sild norsk skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. sild etc.! kv 1::)' i Kristiania Sandefjord.. ~ Kristiansand. ~ Flekkefjord.. Stavanger _. 1 93') Kopervik Haugesund _. Bergen Florø Aalesund :3 9 Kristiansund. 20' / Trondhjern Bodø l t Svolvær D Narvik... Tromsø Hammerfest : Vardø Vadsø.. Andre alt tij 1:)70 ui(en i,_._. ToldstedLr Hærdet hvalolje idr. rlvaltran Sæltran Bottlenosetran Siidetran Si'd, fersk ks. Sild, røkt Makrei, saltet Makrei, fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk Hummer stie Fisk, saltet fartai Fisk, saltet i Sildemel Fiskeguano Sælskind Hermetik Kristiania... Sandefjord.. Kristiansand.. Flekkefjord. Stavanger. Kopervik.. Haugesund. Bergen l 2918 Florø... Aalesulld l Kristiansulld. Trondhjem. Bodø.. Svolvær... Narvik... Tromsø Hammerfest. l 194 l) 2 Vardø V~W Andre... _ l alt =2~ ~ ~ ) [ l uken L 'L ~ l3 ;)35

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere