Onsdag~23 august 1922

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onsdag~23 august 1922"

Transkript

1 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev sat 3 og i Vega 0 mindre stæng, mest 4-5 streks vare, 4-6 kr. maal. Optat blev 350 maal, hvorav saltet 450 Vega er tilstede 5 notbruk og 3 kjøpere. Tjøtta blev optisket 450 maal. 4-5 streks sild, der blev saltet til 600, pris 5 kr. maalet. Herøy er ialt opfisket 850 maal, hvorav saltet 30 og solgt sildoljefabrikker 8000 maal, pris - 5. Hemnes sat ialt smaa stæng, hvorav optat 350 maal. Herav saltet 760, pris handelsvare 0- kr. og for fabrikvare 0 kr. maalet. Nesna er sat mindre notstæng hovedsagelig fabrikvare, pris og i Steigen er sat et mindre stæng ved Brændvik, antagelig handelsvare. Her meldes OlT godt garnfiske. Austnesfjorden i Vaagan er sat 8 notstæng, pris 0- kr. Paa garn hadde man gjennemsnitlig maal. Her :er tilstede 5 snurpenøter, 7 notbruk, 0 garnbaater og 8 kjøpere. alt er i Nordland fylke opfisket 4 70 maal, hvorav saltet til handelsvare 350 mot ifjor maal og 935 idr. Sør-Trøndelag har fisket gjort en bra begyndelse enkelte steder. Hitra blev sat i sidste uke 5 notstæng, hvorav optat 3535 maal 5 streks vare: pris 7/-9 kr. og i Bjugn blev sat 9 stæng, hvorav litt optat, størrelse 5-6 streks,,pris 9. Fillan blev der sat notstæng, hvorav optat 00 maal, hvorav saltet 475 tdr,. størrelse 3-5 streks, pris 5-36 kr. maalet. alt i Sør-Trøndelag 5808 maal, hvorav saltet 975 mot 3634 maal og ifjor. Namdalen er fisket i tiltagende og silden er mest anvendt til saltning. Kolvereid blev saltet streks vare, pris 5-0 kr. maalet. Fosnes optat i uken 98 rnaal, hvorav saltet 98, pris 6-0 kr. Leka er sat nogen smaastæng, størrelse 4-5 streks, fin vare, p_-:is -0 kr.optat blev boo maal, hvorat - saltet 440 Namsos optat 0 maal, hvorav saltet 85 og i Nærøy blev i uken sat 6 mindre stæng og der var ogsaa noget garnfiske. Her blev optat 48 maal notsild, pris handelsvare 0---? kr., fabrikvare 8- kr. Av garnsild blev der saltet 75, pris 30-3 kr. maal. alt i Namdalen iaar 6797 maal, hvorav saltet 434 mot ifjor intet nævneværdig fiske. Møre fylke er fisket fremdeles smaat, litt er der i de sidste uker opfisket i Sund lensmandsdistrikt. For hele landet er ialt til 9 august anmeldt opfisket maal, hvorav iset 07 maal, solgt til sildoljefabrikker maal, hermetik 97 maal og saltet til handelsvare mot ifjor henholdsvis og i S i de fis k e t i Nor ds j øen. Der indkom4 fartøier til Bergen med 6, 30, 00 og 5, tilsammen 47 i uken. Prisen var kun kr..00 tønde. Nogen fartøier har foreløbig lagt op, da prisen er for lav. Til Maaløy indkom fartøi med 0 alt er iaar ilandbragt 84 nordsjøsild mot 530 ifjor. B ank fis k e t f r a A a les li n d var i sidste uke meget hindret av stormende veir saa fangsterne for en stor del blev smaa og ujevne for de fleste fartøier. Der indkom 40 motorbaater og 7 dampskibe med fra lange og brosme og noget kveite Ukefangsten blev kveite, 6000 lange, bl[;;.alange og andre fiskesorter. For kveiten var prisen :'a kr Forøvrig var pfi. _. uforandret, for lange 30, torsk og blaalange 0, brosme lb c;;; hye: 30 øre Værdien av ukens fangst kan beregnes til ca kroner. sla il d s s i l d. Der blev i sidste uke av dapskib hjemført til Stav: anger 999 tril ob:, til Ao.>- md 4887 sild fra fislet utenfor sa.:ill,: T--.lt er iaar hjemført 8786 tønder islandssild. ngen s het l and s s i l d er annieldt hjemført i sidste uke. Dorgemakrei fra Nordsjø e n. Der er ialt indkommet til Kristiansand 7 svenske fartøier med 78, hvorav 734 flekket og 47 rundsaltet mot ifjor 33 fartøier mot 303 K y s t mak re fis k e t. Ukefan get Totalfanget iaar mot ifjor. Btrttningtr. Fetsildfisket. Lensmanden i Sund telegraferer august til fylkesmanden i Molde: 404 hl. fetsild opfisket denne uke, 300 hl. benyttet fersk. resten saltet til hjemmefrbruk eller hndelsvare. Lensmanden Gjemnes telegtaferer august til f,ylkesmanden i Molde: denne og forrige uke ingen sild stængt i Gjemnes lensmandsdistrikt. Lensmanden i Vestnes beretter 4. august 9: dag foretok jeg reise rundt Tomrefjorden for at indhente oplysninger om det der i den sidste tid foregaaende fetsildfiske. Fisket har kun været drevet av folk somr hjemmehørende i Tomrefjorden og Fiksd'l. Der' er ialt bl it opfisket fetsild paa garn ca. 50 maal. Dette fiske har været særdeles ujevnt, idet enkelte har faat kun nogen faa sild og andre har faat optil il 3 maal. Denne garnsild har kun blit solgt til bygden og prisen har for det meste været 3 øre st. De i Tomrefjorden hjemmehørende notlag har søkt at faa stenge med not; men dette har vist sig at være særdeles vanskelig, da silden har gaat i spredte stimer og

2 304 UKENTLGE MEDDELELSER FH{ NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKi-RDREKTØREN 3 august 9 dertil holdt sig midt i fjorden. Det har lykkedes at aa sat tre stæng og efter som notbaserne oplyste skal der i disse tre stæng være anslagsvis ca. 0 maal. Denne sild er endnu ikke levert; men der var idag kommet saltefartøier som skulde kjøpe og prisen var kr for not sild og 8.00 for garnsild. Størrelsen er fra 5 cm. til cm. og saltet handelsvare 74 0 tønder mot ifjor henholdsvis ,,=- S ' Opslag 9. /8: Fetsilclfisket. Til 9 august anmeldt opfisket maal fetsild, hvorav iset 07 maal, solgt sildoljefabrikker maal, hermetik 97 maal og saltet til handelsvare tønder mot ifjor henholdsvis har dog kjøpt en del makrei, som er bestemt til Norge. Skagen ligger ogsaa et par norske kjøpere, som indkjøper mak re til saltning. alt er iaar opfisket og indbragt til Skagen snes makre. tdgrammr. ttlgrammer. Dorgemakrelfisket fra Nordsje-en. ndfe-rt Shetlandssild. Fetsildfisket. Opslag_7../8: _ Do,rgemakr:eL.fra Nord- Opsag 9. /8: ngen shetlands sild indsjøen: Siden onsdag til Kristiansand 5' ført sidste uke. Opsag 44. Trondhjem 9/8: Hitra ensmandsdistrikt: uken sat 5 notstæng, svenske fartøier med 57 flekket og 47 der er opfisket 3535 maal, derav iset 34 rundsaltet dorgemakrel, ingen priser maal, solgt sildoljefabrik 434 maal, hermetikfabrik 97 maal, saltet handelsvare 75 svenske fartøier med 78, hvorav 734 sal alt iaar indbragt til 9' august av 7 Sildefisket ved sland. Opslag 0. 8/8: Generalkonsulatet tønder,' kvalitet 5, pris '. Fillan flekket og 47 rundsaltet mot ifjor 33 fartøier med 303 Reykjavik telegraferer 7 august: safjorddistriktet nedsaltet forrige uke 870' tøn lensmandsdistrikt: uken sat notstæng, der er opfisket 00 maal,herav iset 5 der, sildefisket safjnrd godt. Totalfangst maal, solgt sildoljefabrik 50 maa, saltet handelsvare 475 tønder, kvalitet 3-5, ndf.e-rt Nordsj.øsild. iaar 679 tønder. pris Bjugn lensmandsdistrikt: Opslag' 9. 5/8: Sidste uke ilandbragt uken sat 9 stæng, der ei' opfisket tønder nmdsjøsild. alt il and bragt Kiipfiskmarkedet. maal, solgt sildoljefabrik 00 maal, saltet laar 78 tønder mot 74 ifjor. handelsvare 40 tønder, kvalitet 5-'-:6, pris 9. Opslag 5. 9/8: Legationen Lissabon alt opfisket inden fylket iaar 5808 maal, Opslag 9. /8: Sildefisket Nordsjøen. telegraferer 6 august: Lissabon: Klipheravantages iset 77 maal, solgt sildoljefabrik 648 maal, hermetikfabrik 97 maal, Maaløy 0 tønder, ialt iland bragt iaar 84 holdning islandsk 55, britisk 5. Priser: Sid ste uke Bandbragt til Bergen 47 og til Hskimport islandsk 77 ton, britisk 5. Be saltet handelsvare 975 tønjer. nordsjøsild mot 530 ifjor. slandsk 05-5 esc., britisk Fylkesmanden. Kurs: pund 3Yz. Oporto: mport-islandsk 45 ton, nyfundlandsk 39, fransk 60. Beholdning islandsk 40, nyfundlandsk 960. Opslag 47. Namsos 0/8: Kolvereid: K Y$tmakrelfi sket. Optat denne uke 790 tønder 4:-5-6 streks, Priser: islandsk 46---:-50 esc., nyfundlandsk nyfisk stor 80, middelsl 8-60, Opslag. 5/8: Kystmakrelfisket: pris 5-0, derav 700 tønder handelsvare Ukefangst , hvorav til Bergen og 90 tønder kreatur-sild. Fosnes: uken smaafaldende 06-0, gammeuisk lste 7 75, Hisken 8 000, Skudenes optat 98 maal, herav tilvirket handelsvare kvalitet 0, den kvalitet , Stavanger for uker Kristiansand 6000, Horten 6000, Kristiania 98 tønder, solgt sildoljefabrik 36 maal, pris 6--0 kroner. Leka: Nogen smaastæng i Eiterfjorden, 46 st'ek8, fin vare. Opslag 5. /8: Generalkonsulatet BilbaO' telegraferer august: Uketilførsel fjorden Totalfangst mot ' ifjor. uken optat500 maal, derav tilvirket handelsvare 440 tønder, 0 maal saltet, men Opslag. 3/8: Ukefangst 60396, ningen 00'0 norsk, 5000 islandsk. Priser: kvintaler islandsk Klipfiskbehold anvendelse usikker, pris -0. Namsos: hvorav til Fjell for to uker, Tysnes , B'Jrgen 75 65, Herdla 6 750, Kurs: Pund 8.67, fr'ancs norsk 80-9 pesetas, islandsk Opfisket 0 maal, hvorav 30' maal garnsild, herav 85 tønder handelsvare, resten Stavanger 500, "Kristiansand , 30 maal garnsild solgt til 5 ørø slk., Langesund for uker 7900 og Horten notsild 4-5 og 6 streks. Nærøy: uken Totalfangst kg'. Priser: Konsulatbrttnlngtr. optat 48 maal notsild, herav saltet 9'6 Fjell øre, Tysnes <30, Bergen tønder, pris 0-8, 5-6 st'ek8, solgt sildoljefabrik 48 maal, pris 8-, garn salsan 70, Langesund 35-40, Horten , Herdla 30-50, Stavanger 60, Kristiantet 75 tønder, pris 30',,-3. uken sat 6 mindre stæng, ialt Namdal 6797 maal, derav solgt til sildoljefabrik 86 maal, handelsvare 434 tønder, iset 300 maaj, hjem Hjemf.ørt slandssild. meforbruk 90 maal,' utkast 30 maal, kreatursild 60 maal. Politimesteren. der islandssild og av shetlandssild. indført OpsJag 9. 5/8: Hjemført ialt 9'40 tøn 305 tønder. Opsllag 48. Bodø 9/8: Brønnøy: Denne Opslag 9. /8: Av islandssild blev i A vs kri f t av' telegram av juli 9 fra' det norske generalkonsulat i Reykjavik til -Handelsdepartementets fiskeavdeling : Klipfiskeksporten første halvdel juli Spanien 50, Leith 3, Kjøbenhavn 6, Bergen 5 tons. ulm 3 smaastæng i Skillebotn, Vega to uken hjemført 4887 tønder til Aalesund og smaa stæng i Rørøyvika-Vikvaagen, mest 999 tønder til Stavanger, ialt hjemført iaar 4-5 streks, prisl 4-6; ialt optat tøndør islandssild. maal, hvor:av tilvirket handelsvare ca. 450 F kl'. tønder, 5 notbruk, 3 kjøpere. Tjøtta op ra onsu at et Kømgsbm'g til ftsket 450maal, 4-'-5 streks; hvorav saltet 9fnl njfsk" f' brl "r Utenriksdepartementet, datert 3 auca. 600 tønder, pris 5. Herøy: Optat ialt \l,," "" n t maal, hvorav saltet handelsvare 30 ' gus. : tønder, solgt fabrikvare maal, pris Sil d: Forrige uke heller ingen tilfabriksild, saltevare 5. Hemnes: alt Mak r elf i 's k e t ved Ska gen førsler hverken av norsk ener skots'k. smaa stæng, ialt optat 350 maal, hvorav saltet handelsvare 760 tønder, solgt var i forløpne uke meget godt, men Priserne gik op tilfølge av høiere fabrikvare 60 maa, pris 0-, fabrikvare makrellen var meget smaafaldende. fd. f t d 0. Nesna: Lundstørn omegn mindre or angen el' angs an ene og nostæng, hovedsagelig fabrikvare, pris. fra bundgarn er indbragt 'teres: Steigen: Et mindre slæng Brændvik, anta- l k gelig handelsvare, godt garnfiske. Vaagan: snes, lvorav un' 0 pct. var av de 9 norsk vaarsild Jtf 00/ stæng Austnesfjorden, hvor ogsaa endel større merker, pris 5 øre til kr. 9 norsk vaarsild.j/!l 700/800 frosset, pris 0-, garnfiske gjennemsnit- M lig maal, tilstede 5 snurpenot, 7 not- snes. ed not blev optat 3000 snes, tønde i waggonlaster. bruk, 0 g'arnbaater, 8 kjøpøre. alt op- hvorav halvparten' stor, pris Shetland Matties.J/!l tat 470 maal, hvorav saltøt 390 tønder. handelsvare, solgt fabrikker 80' maal..50. Ved dorgning er optat Shetland Mattfull.J/!l Fylkesmanden. snes, hvorav 0 pd. var stor makrel, 9 Yarmouth Matties.J/!l Opslag 9. 5/8: Fetsildfiskøt: Til der betaltes med /- kr. sneset. 9 Yarmouth Maitfull.J/!l 400 august anmeldt opfisket 0358 maal fet-. Den overveiende del av ukens fancrst tønde i waggonlaster. sild, hvorav iset 575 aal, solgt sildolje-l. '.' " '. t:: fabrikker 5596 maal, hermetik 00r maa glk hl Svenge. Frysmngskompagmet For enkle tønder nogethøiere.

3 6/, 3 august 9 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSKFSKERBEDRFT FRA' FSKERDREKTØREN 305 Fra konsulatet ei Kønigsberg til Utenriksdpartementet, daert 7 august 9: S i d: Den forløpne uke bragte en tilførselavsq3 tønder norsk sild damper»fojna«. følge den kollossale 'tilbakegang i markkursen stillede priserne sig. nu som følger: 9 vaarsild.!t :..!t » '» 3000-Jt Shetland Mattfull.!t Matties JJt Yarmouth trade Mattfull,it trade' Matties."li 7000 Markedet er 'fast tilfølge de ugun stige fangstefterretninger. Fra konsulatet i Messina til uten;. c Kystmakrelfisket 9. riksdeparteentet,.,gatert,4 august. - ' Herav 9. ' Hvortil indbragt Til - '. uken alt mport av stokfisk og klipfisktil ;--_i_ ---;--- Messina i juli, 9. Tysnes... 0/ ' Stok fj sk: " Bergen /s :o/s. "Segovi.a" fra Ber-.. 'f 5/ gen... '... ; lq3 950, FJelL... J 'K l i p fis k: ntet.. t / Kurante priser: Herdla, Fjellberg Stokfisk, hollandsk ny Lit. 650 % og Skaanevik.... " italiensk "600",, Espev'æi..... Hisken.... " scardoso Klipnsk, San Pietro Stokfsk" bløt " 350" " Haugesund.... " 350 " " Sveio.... " a 5 Skudenes..., k " G t'l Stavanger.. :... / 8 9/ 8 Fra general onsulatet i,enua 'd ' Egersund...,... 9/ s Uteiiriksdepartementet, at. 4 august Kirkehavn... 9/ 8, 9:- ri 8 Fra konsulatet i Konigsberg til Siden genealkonsulatets sidste ind- Farsund:... ' D.',,, Flekkefjord.. _. 9/8, Utenriksdepartementet, dat. august, beretning av 5 L m. er der hertil Kristiansand.. 8/ s 9: ankommet 'følgende. partier k li P - Lillesand..,... 9/ 8 9/ 8 7/ 6. / 8 5/7 9/ 7 ) n 'l ' 5 ObO,0700,8000',, , 77 'l \,,, l 500 ' ' Sil d. fis k: Med dampsk.»henri Frais- 9/ ' Arendal... 8 Fia fangstlandene meldes videre tar- sinet«0 bundter Fransk Lavee, med Aaensire... / 8 velig fangst Fangsftiden for Shetland, dampsk.»gartland«03 bunslter is- Grimstad... 9/ [' 7509 ogskotland 'vil være slut senest landsfisk (hovedsagelig Labrador St yle Ri.sør... / 8 medio septembet. Beh6ldningerne i, og fuldvirket kolje). Endvidere ankom / Kragerø Skåtøy.. 8 K6nigsberg er megetsmaa. der nylig med dampsk.»san Miguel«f / ) Priseme noteres: 688 baller..- Med samme skib uti osse- 9/ Langesund J norsk vaarsild 4/500 til 8/000 des,der, ogsaa et partis tok f 'i s k Nevlunghavn 4/ !t 3900 til./lt paa 4954 baller. Fr.værn... 4/ norsk. vaasjld 4/5QO til. 5/600 K l i pf i Skill a k e det er frem- Vasser... / (? 775,il 3300/3400. deles fast med uforandrede priser. Horten... 8 ' norsk vaarsild4500 til 5/600' Man venter nu hertil, inden kort tid Onsøy h !t 700/800 pltønde. motorsk.»njal«med ca. 00 skpd. Hvaler...'.;... / ' Shetland mattfull.;fl Labradorfisk. samt. dampsk.»fager- Fredrikstad... 9/ Shetland matties borg«med ca. 635 skpd. mest islandsk Fredrikshald.. 9/ 8 l Yarmouthtrade mattfull.!t Labrador St yle. Kristianiafj.... 9/ fYanhouth trade matties.!lt Hvadt ø r fi s k angaar er forbru- Tils for enkle tønder betales Jt ket vedvarende yderst Htet. Av ny mere. finmarksfisk blev endel omsat til en følge senere meddelelser er endel pris av 05 shillings cif. og videre tal i denne opgave berigtiget. fra legationen Havana, dat. 3 solgt til 580/600 lire fortoldet,' leveaugust 9:' ring september. Av fyldigwestre Av de forskjellige indberetninger Angaaende klipfiskmarkedet i Ha-: blev der solgt endel mindre partier til kan hitsættes : vana i tidsruinmet 7 juli-8 juli med- 600/60 lire eif. Andre smaa partier Eg er sun d: fisket har her været deles følgende: av Superieur tyndwestr opnaadde,meget hindret av uveir. Oarnmakrel ndførselen androg til 58 kasser. en pris av 765 lire eil lener stor og kvaliteten meget god. Beholdningen juli var anslaat Priserne for gammel fisk stiller sig Prisen var øre til 6367 k asser f S k la,. t h vorav 34 som følger: Kri sti ans and: Det meste av 'kasser norsk fisk, 5 Alaska og 3000 Tynd westre.. Lit. 800 fangsten er blit saltet for det amerik ana d S k'. Fyldig westre» 650 kanske marked. Saltep risen varierte Priserne var ifølge»revista Oficial«. Finmarken.,» 580 mellem kr snes. f k d' k Al k $ 50» 375 L ang e sun d: Her deltok 33 baa or ana S og as a. - Hyse "...,.... ter i fisket. Makrellen var av middels $'.75. Norsk fisk noteres ikke. R t k' r» 45 o s]æ k 40 k K urser f or k u b ans k" myn t e er US'.. alt fra pakhus fortoldet. størr, else. Prisen var r. O. g. Cy: London 60' div. $ Paris 3 d!v $ fr. u. S. A. 3 d/v. 4 P. ) Omfatter kull Herdla.

4 306 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 august 9 Skotland. Opgave over sildefisket paa øst og vestkysten av Skotland, ved Orknøerne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland fra januar 9 til august 9 og for samme tid i 9. Sted Total fangst crans \ Saltet, ganet 9 l 9 9 l 9 \ Vinterfisket ( januar-- 3i mars)..., Sommerfisket (fra april) Northtimberland Østkysten Orknøerne Shetland Siornoway Castlebay., Andre std. vestkysten Glasgow... : alt sommerfisket altfor vint.- og sommerf. \ Hvorfra Brisling etc. tilført Stavanger. i tiden 7/8_/8 9. Brisling Hordaland fylke Røkt Pris, Smaasild Pris Eksportert 9 l [ Blanding Vær di brisling... kr smaasild..." O " blanding..." Tils. kr Hvorfra Brisling etc. tilført Bergen i tiden 4/8_/8 9. Brisling Sogn og Fjordane fylke Hordaland fylke.. Tils. 00 Pris Pris smaa- Pris Pris Blanding Mossa l Pris sild \ i Toldavgiftene paa utenlandsk saltsild i Frankrike. Handelskammeret i Havre har rettet nedenstaaende henvendelse til vedk. franske myndigheter:» betragtning av fiskeriernes og sildesaltningens betydning for vor bys talrike arbeiderbefolkning og havnevirksomhet, har hanqelskammeret, efter behandling i dets toldutvalg, besl uttet, i likhet med hvad der allerede er gjort av handelskammeret i Boulogne-sur-Mer, at anmode myndigheterne om at forhøie toldavgifteme paa tilvirket sild av utenlandsk oprindese og bringe dem op i følgende satser: Mini- mums- tarif fre. Generaltarif fre. Hel sild, saltet (a 00 ) 0 5 Sild, røket (a 00 ) Sild, saltet eller røket uten hale og hode (a 00 ) Sildefilet, saltet eller røket (a 00 ) «3.00 Toldopgjør for klipfisklast ankommet til Spanien før traktatens ikrafttrædeise. 900! Værdi brisling... kr smaasild " blanding " mossa..., " Tils. kr Skrivelse fra Utenriksdepartementet, dat. 9 august 9. Til Deres underretning har man den ære at meddele at legationen i Madrid i telegram av 7 august har indberettet at den spanske generaltolddirektør paa legationens henvendelse om toldopgjør først efter traktatens undertegnelse naar der blir stillet garanti for toldens betaling for klipfisk ankommet til Spanien før traktatens ikrafttræden har uttalt, at lignende henvendelse ogsaa var gjort fra frankrikes side umiddelbart før den spansk-franske traktats ikrafttræden, men ikke indvilget som stridende mot spansk lov. Saaledes vilde heller ikke et norsk andragende herom bli indvilget. Den eneste utvei vilde være midlertidig at lagre fisk paa frilagre, saafremt konventionen ikke er traadt ikraft ved klipfisklastens ankomst til Spanien. Som bekjendt har imidlertid den norske stat fundet at burde garantere.[

5 '.. J. 3 aug'ust9 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 307 avskiberne av klipfisk med dampskib»sevilla«traktatens toldsatser for denne' åsts vedkommende. De. skotske,fiskerier. (V.ed Norges, fiskeriagent i StorbrHannien og rland.) Juli 9 Januar-juli ; :----- Cwts.,.,: Cwts. :. (onstanter fo!' omberegning av tørrede og saltede fiskevarer til fersk tilstand. Efter. opgaver mottat i november 96 fra: K ortsu:l Robertson, Hammerfest (om tørfisk). Fisker. Orøttum, Vardø (om saltfisk). Kjøbmand Ole Valderhaug, Aalesund, (oin lipfisk og saltfisk). Disponent Eriksen, Sørvaagen (om " saltfisk). Handelsm. Sofus Sverdrup, Reine (om' saltfisk, kli pfisk og tørfisk). Handelsm. Edw. Olsen, Andenes { om saltfisk). Handelsm. Overgaard, Andenes (om saltfisk). KonstilDavid Tjøsvold, Haugesund (om' sild). Konsul Waage, Stavanger (om sild). O.r.sakf. Ragnar Schjølberg, Bodø (om saltfisk og klipfisk). Handesm. Albert Nilsen, Nygaard ( om:kli pfisk og tørfisk), sammenarbeidet av kand. real. Oscar Sund. l. An/al liter fersk raastof medgaat gaat til. fremstilling av 00 kilo, jærdig vare Fiskesort.!:!:.!:!: til tid. C; en :. 3 en aj en.!:!: c:. Cl ::s ' -l Torsk ' 76 ' Sei Hyse Lange Brosme Antal liter fersa raastof medgaat til en tønde av følgende varer: Varesort Ant. liter Salt fetsild (00 ) 5 storsild (0 ) 37.5 vaarsild (0) 45.6 sma3sild (00) 33 skjæresild ( OO) 300 rogn (0 ) 70 (tørsaltet) rogn (0 ) 50(lakesaltet) For. alle sortertils Specifisert for følgende sorter: Sild l Brisling Makrei Si Torsk Lang 35644' Sei :0. Hyse Hvitting 894 6: ' Flyndre G73 Kveite ' ' Skate & roke 5,040, :.95 l samme tidsrum 9 i.... '96856 l E n kor t O v e r sig t O VeT fis k f "ved A b, erd ee n i j u l i m a a n.e d. Det var en 'uheldigmaaned for trawlerne, hvorav mange ikke dækket utgifterne. 59 trawlere drev fiske ved Færøerne og hjemførte fisk til en værdi av f: l TOOO. 56 dampline baater var paa Hske og de større far-, koster hadde gjennemgaaende et godt utbytte. bragte ind fisk Hl Aberdeen i maaneden; kvantlimrriet utgjorde 46'40cw,ts. og værdien f: 343. landført av ngelske fiskebaater 407 cwts., værdi: ;t 995. o j enn em s nit s p r ise r p:r. c w t s. Store motor-linebaater var mindre 9 heldige med fangsten. For damp- Damptrawlere.... 7/3,. snurrevadbaater,var 'fisket meget Store linebaatec /0 ujevnt,' endel med 6 dages' turer av. $maa linebaater.... 5/9 gavet utbytte for 07 ankomster f: 85 Sildedrivere /9 baat. Der var kun 5 tysk traw- Flyndre, notfisket.. 5/ lere og 3 danske snurrevadbaater som Do. 'danske drgnot 43/3 De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Juli 9 Januar-Juli 9 9 4/. 4/".0/.3, 8/8 40/0 Cwts. : Cwts. : il For alle sorter!: ms l '83 -" Specifisert for følgende sorter: Sild.... Brisling... '.. Makre.... Torsk...,. Lange.,.... Sei...,... :. Hyse... ".. Hvitting... :... '. Flyndre... :'.,...,. Kveite...,.... Skate og rokke ' 34930, 4 976, ",7849, 6& ' 'l ; &, l l :-._---- samme tidsrum 9: J07..3:

6 norges utførsel av fiskeprodukter fra l januar til august 9 og t uken som endte august. W lo oo Fetsid TOldsteder Vaarsid \Qg skaaret\ Storsild sild Kristiania ) Kristiansand Egersund Stavanger ) Kopervik Haugesund Bergen, Florø Aalesund S) Molde Kristiansund Tiondhjem Bodø Svolvær l 709 Narvik... -., l 834 Tromsø Hammerfest Vardø... -,.. Vadsø... ; Nordsja sild Brisling 56, :'!, ;,;: slands sild 6 Klipfisk, norsk Klipfisk, islandsk etc. Rundfisk : Rot skjær Sei 4305 Hyse, rund Anden tarfisk 05 Rogn 74 D.m. tran l , '5 90 _. t , ' Andre ).:...:. 539q " 0 '457 ' alt : :5793,895 :046:3094"895 :6889:3' uken ' '805-' '-'8-7-- Hærdet Toldsteder hvalolje Hvaltran. Sæl tran Kristiania ) Kristiansand.. 90 Egersund... Stavanger ).. Kopervik... Haugesund Bergen Florø... Aalesund 3).. 3:0 Molde..." Kristiansund. frondhjem Bodø... BoUle nosetran Sidetran Sild, fersk ks. Sild, rakt 'L'70'o ' , Makrei; saltet Makrei. ferk Laks, fersk , l Levende aal Anden fersk fisk ' ! Hummer stk , Fisk, saltet i farta i 'Fisk, saltet i R,m. tran 0,07 9 Sildemel Blank no Fiske.. guano ! 600 K" Narvik : , Tromsø... 5 _ _ ) Hammerfest !-- - -" Vardø Vadsø _ lndre455_ Svolvær... - Ml alt & 5U , ! uken ! dl J J :) ) Brull blank Brun l Sælsklnd Haakjærr. 38 Hermetik r-, rl: :; r" f. '"' rr: C C' rr, r' ttl r (fr m :;o 'i' O :;:o Z O :::t CfJ :: CfJ t'li ;::u ca t CJ ;::u ::r; - 'i' :::o > 'i' 9i: 08 (fl 339 6:9 l 5j 86 t'li 49)J J:O 5)835 sl ;::u l 35) tt Z 4878 tv C;.. :.:> t:: \Q t::... (.O tv tv ) For 4 uker. - ) Desuten hvalguano. - 3) Desuten utført iaar l<g. levermel. - 4) Desuten utført 5 tranfetsyre fra Fredrikstad.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fr a fi s k ~ri," j r~ klø r~n

fr a fi s k ~ri, j r~ klø r~n 12 aargang UkntUg mddlsr for norsk fjskribdrift fr a fi s k ri, j r klø rn Onsdag 17 august 1921 Nr.. 33 ner. alt i SørTrøndelag 27326 norsk fiskrlr. maal, hvorav saltet 15 965 tdr. mot Uken 713 august.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere