fra fjsl(~ridjr~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fjsl(~ridjr~ktør~n"

Transkript

1 UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor _ 8689 maal og 7 23 tdr og i _ Uk;l 52 august. F SørTrøndelag hadde man et nok ' saa bra fiske. Aafjord blev sat Drivgarnsfisket i N(}rrl&jø en. ETSLDFSKET er fremdeles smaat mindre notstæng og paa garn hadde En motorskøite indkolll til Bergen i Nordland og fra Troms fylke man optil 2 maal. uken blev der med 98 tdr. Nordsjøsild. Det var foreligger endnu ingen officiel op opfisket maal, hvorav saltet det samme fartøi som indkom foregave. Her skal være opfisket en hel tdr., størrelse 36 streks, pris gaaende uke. Der er nu ialt ilanddel sild, men den er saa smaafal 824 kr. pr. maal. Tilstede ved bragt 87 tønder. dende at alt er solgt til sildoljefa ukens slutning 25 garnbaater, 5 Av islandssi d blev i uken hjembrikker. Der indhentes nu nærmere notbruk og 9 kjøpefartøier. 0r bragt til Aalesund 836 tønder av oplysninger om det til fabrikvare landet blev i uken sat 3 mindre not motorskonnert "Faustina". solgte parti, der efter private med stæng, men der var intet garnfiske. Dorge makrei fra Nordsjøen. deleser skal være ganske belydelig. pfisket blev kun 300 maal, hvorav sidste uke indkom 3 svenske far nden Nordland fylke blev der sat saltet 425 tønder, størrelse 45 streks. tøier til Kristiansand med 370 tdr. flere nye stæng i Brønnøy, hvor der Pris 525. Tilstede 30 garnbaater, flekket og 8 tdr. rundsaltet makret i uken blev opfisket 8 maal, hvorav 0 notbruk og 5 kjøpefartøier. Der er ingen priser sat endnu og saltet 73 tønder og i Vik blev sat Hitra blev intet stæng sat og der den hele fangst er oplagt i Kristian 2 smaastæng og optat 320 aal, blev litet optat i uken. Her er til sand. Til andre steder er ingen hvorav saltet 250 tdr., pris 20 stede 0 notbruk. Derimot blev der Nordsjømakrel indbragt iaaf. alt er kr. pr. maal. Vega blev yderligere i Bjugn sat 4 mindre noistæng og der nu iaar av 47 svenske fartøier sat 6 stæng og ukefangsten blev 200 paa garn hadde man optil 2 maal. indbragt til Kristiansand 572 tønder maal, hvorav saltet 900 tdr. Stør Der blev opfisket 250 maal, hvorav hvorav 5670 flekket og 5 Tundsaltet. rese 5 streks. Her er tilstede 5 saltet 2200 tdr., resten anderledes an Etpar norske fartøier er i uken indnotbruk og 9 kjøpere. Prisen var i vendt, størrelse 35 streks, pris 8 kommet til Espevær efter 3 ttkers uken 94 kr. Nesna blev optat, 39 kr. pr. maal. Tllstede ca. 30 dorgning uten nogen farigst. 400 maa, pris 0, og i Bodin 5000 notbruk, 50 garnbaater og 20 kjøpe Kystmakrelfisket hadde en ukemaal, alt solgt til sildoljefabrik, pris fartøier. Bjørnør blev i tiden 78 fangst av kg., hvorav til Ber 7 8. Folla blev sat 2 nye stæng august sat 0 mindre 0tstæng og gen , Stavanger , i Sørfjord, størrelse 36 streksfin paa garn optil 3 maal. Her blev i Kristiansand 2 500, Nevlunghavn kvalitet, pris 8. Ukefangst 450 samme tid opfisket 3600 maal, hvorav 0500, Langesund 24500, nsøy maal. alt er opfisket maal, der blev saltet 3000 tdr., resten iset 23500, Hvaler 4500 og Vasser hvorav saltet til handelsvare og fabrikvare. Sildens størrelse var tønder mot ifjor maal og fra 36 streks og prisen fra tdr. kr. pr. maal. Her er tilstede 9 not Namdalen var fisket smaat, men bruk, dampskib, 60 garnbaater og der er nogen utsigter for fortsat fiske 7 kjøpefartøier. alt er i dette fylke i Nærøy, hvor der blev saltet i uken opfisket maal, hvorav saltet 05 idr. 35 streks vare, PrlS 0 til handelsvare tdr. mot ifjor 3 kr. pr. maal. Vikna blev der 27 0 maal og saltet tdr. alt er iaar opfisket kg., der efter kg.=3 stk. gjør stk. mot ifjor og stk. i 98. Efterat foran3taaende va'r sat er der saltet 500 tdr., hvorav 200 tdr. garn For Møre fylke er ikke indløpet kommet opgave om fetshd'fisket i sild, pris 05. Leka hadde man nogen melding for sidste uke. Troms fylke i tiden februar til 4 nogen smaastæng i Eiterfjorden og For hele landet er til 2 august august. Silden har været smaafaldende blev saltet 350 tdr., pris 8 pr. anmeldt opfisket 8049 maal, hvorav og hovedsagelig været anvendt til aa. Kolvereid og Fosnes hadde iset 7 97 maal, solgt til sildoljeman nogen mindre fangster, pris 2 fabrikker 2278 maal, hermetikfabrik 52 kroner nlaalet. opgivne tids fabrikvare. Prisen har dreiet sig om. JaH er i Namdalen iaar op maal og saltet til handelsvare rum er der o'pfisket i fylket fisket aal, hvorav saltet til tdr. mot ifjor henholdsvis maal, hvorav saltet til handelsvare * "

2 . alt Solgt fabrik UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fsker BEDRFT FRA fskerdrektøren.' 25 august tdr so;gt'til '"ficl6ifjefcltjf'ikker versigt over vindforholdene ved den norske kyst i uken 52 august enlttik'tibrl 5Z0maal" (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger fra Geofysisk institut B.) og solgt til ai:l ;i48'):mctl ;,;.:..,". Vindstyrken 'er angit i Beauforts sjøskala fra 02. lvled dette':,jilg blev det samlede '.,.]::, fetsildfiske fl:hele landet Station!5 all gnstl6 8 s august 7 8 3ug ust 8 au gust!9 8 s 3Ug ust!20 augtlstl28 august mrg. mrg. _mr_ g... mrg. mrg. 8 mrg. mrg. l maa, hvorav iset 79T :maal)solgl til sildoljefabrikker a, her T. metikfabrik 407 8a og saltet til Færder fyr... N 4 SW 5 SW 6 N 2[N 3 NN 6i 3 l l r::;6 n4 t d ks0 fyr... NN\V WSW 4 WSW 2 N 30 4 Jam elsvare u Ld Løri er. Lister fyr... NNW 5 Wr:,JW5 wsw 50N 3 NW 5 NN 3 N 5 Utsire fyr.... Bulandet... WSW 4 W 5 W 6S0 3N 7N 6 Runde WNW 4 VvSW 5 S\V 7S0 3NN 6NN 60 2 Hustad W 3 W 6 W 7WSW 3 N 2N 4 Titran... W 6 W 8 SW 9WNW 6 20N 50 5 nl",''' ''co!'c. B,jØli."H6i', Sørgjæs.gerne NNW 5 S 5 N 4w 6 NN 3N 30 3 Brønnøy... NW 4 S distrikt M Y (en... N\V 7 S 4 SVv 4 \AJ 5 2 6W 3N N 2NN 2 Røst.... Andenes..... Gjesvær.... nf\ " ",\. n:n Vardø... gali?j?en...:..:_. _'...;.....:... '._' Fetsildfisl<et til 2 august Derav Distrikt optat Solgt set sildolje hermetikfabrik Saltet a al maal tdr. maal a3 Nordland fylke..., Namdalen dat. S. Trøndelag fylke , Møre fylke }5? Fiksdal til 'u'.",'n." "'" om det i Tom Tilsammen 'i. 353T smaasildfiske. hjemmehørende i Nlol l j 52 hl. været en i ; E8n der har llævneværdig fiske da umulig at faa solgt silden ]. )) Fetsildfisl<et Trondhjem 2/8: Aafjord ub::n antages sat notstæng. Garnfiske fra maal. Saltet handels \;are tønder, iset 50 maal, solgt sildoljefabrik lmaal. Resten hjemmeforle vahtet 36 streks, pris pr. maal kr. Tilstede 25 garnbaater med 5 notbruk 300 mand samt 9 Ørland lensmandsdistrikt : antagessat 3 mindre notstæng, in pfisket 300 maal) derav handelsvare 42:5 tønder, resten hjernmefo.rbruk. Kvalitet 45 streks, pris pl. maal 5:25. Tilstede 30 gambaater n, n"'dic.q,rued 70. mand, 0 notbruk med 50 mana, y._.c,a'h,e a",,' t l'':' ''t l J l l sam.) lil ra ensmanclsav ma,{re. ' 'l l' L t l t. 'H.,""'..., c ' l l CS'.lTll(.: u,u'n ml8 nis æna 00' ntet H( (,03. phsket av tidlh7er n;tstæng ",,,vu'uhj'.", som mnal, derav saltet handelsvare 36 tand 8', Kvalitet 45 streks, samt smaasild. Tilstede 0 notbruk med 40 mand. lenslna.ndsdistrikt: rnindre notstæng. l uken antages Garnfiske fra maal. pfisket 250 maal, herav iset 450 maal, solgt sildolj efabrik saltet handelsvare 2200 tønder. Kvalitet 35 pr. maa 839. Tilstede <<c Pgit] notbruk med 540 mand, 50 garnbaater med 00 mand, samt 20 kjøpefartøier. Bjørnør lensmandsdistrikt: tiden 78/8 aniages,. sat 0 mindre notstæng, Garnfiske fra '3 maal pfisket 36D maal, iset 450 maal, solgt sildoljefabrik (jf) maal) saltet handelsvare 3000 tønder. Kvalitet 36 streks. Pris pr. maal 58 kr. Tilstede 9 notbruk, dampskib med 80 mand, 60 garnbaater med 20 mand, 7 kjøpefartoier med 35 mand. alt opfiske! inden fylket maal) heravantages iset 767, solgt silcloljefabrik 8593\ hermetikfabrik 282 maal, saltet handelsvare tønder. Fylkesmanden. pslag 47. Namsos 2/8: Nærøy: Denne uke optat 250 maal notsild, tilvirket herav 355 tønder handelsvare. 45 stl'eks, pris 5 kr. pr. maal. Utkast 2() maa, optat 70 maal garnsild, hvorav tilvirket 05 tønder handelsvare, 35 streks, pris 0 3 pr: mua. Utsigter fortsat fiske. Vikna optat 3 smaastæng, tilsammen ca. 00 maal, saltet ca. 500 tønder, hvorav 200 tønder garnsild, pris 05 kr. Leka: Nogen smaastæng Eiterfjorden. Solgt sildoljefabrik 50 maal, tilvirket handelsvare 350 tønder, pris 8 pr. lpaal. Kolvereid: ptat 50 maal sild, levert sildoljefabl'ik, pris 2 kr. pr. maa.

3 :. i l ' '.2S august 920 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK flskeflbedrlft. FRA pgave Fosnes: Denne uke oplat 50 maal og sclgt handelsvare, 36 streks, pris 4 kr, pr.!lianl alt Namdal 3868 maal, hvorav over sildefisket paa øst og vestkysten av Skotland, rknøerne og She;tancl <;Het handelsvare 2668 tønder og solgt øerne og paa kysten av Northumberiand fra januar til 7, ::"j}doljefabrik 3024 maal. Politimesteren. 920 og den samme tid forrige aar. pslag 48. Bodø 2/8:,Brønnøy: Ved fiskcri8gc:li Johnsen, Hllll. )enne uke opfisket 8 maal sild. Derav,:::tltet handelsvare 73 tønder, solgt silclojjel'abrik 35 maal. Flere nye stæng. Størrelse og pris som før. Vik: 2 smaa stæng. Sted Tota_ Ln Sltc gane:t. T t:l<;efangst 320 maal, hvorav saltet han 920 El i (;elsvare 250 tønder. Resten hjemmeforbruk. Pris 20. Vega: Yderligere =+7[ cr8ns=:cransl' Tønder Tønder Tøidcl" ' ;Trider. li stæng. Uke fangst 200 rraal, hvorav saltet handelsvare 600 tønder, solgt sildoljelabrfk 400 maal. Resten hjemmeforbruk. Vinterfisket ( ]anuar i.. i.!! 3 ) '860'08" Rr n 7 f )] R7ff] 74'7' t!)rrelse ;) streks. Tilstede 5 notbruk, 9 mar:::, '.].,_c,.cc_ 2 kjøpere. Pri 94. Hemnes: ngen nye stæng. Ubetydelig garnfiske Utskarpen. Nesna: Ukefangst 400 maal, solgt Northumberland... ] 35 : ! Sommerfisket (fra aprii)l: sudoljefabrik, pris 0. Boden: pfisket 0stkysten....; , 50:JD maal, solgt sildoljefabrik, pris 78. Folla: 2 srnaa stæng Sørfold. Sortement rj:\nøerne,... 2 'l l Ls. '.{7 ' <)h n ile) u u.!.ul! ÅJ";', BG6, fin kvalitet, pris 8., Sl let l" eln d søerne...., 58 0 hc'g(;c' l"c'ql...., 'J..700 _ Ld.. J ly} maal. alt inden fylket opfisket 27 Si.ornoway... li "t 003! 22926[ 7' 86 maal hvorav saltet handelsvare 4339 ton. solgt sildoljefabrikker maal, Castlebay... ) hjemmeforbruk. Andre steder vestl, Fylkesmanden. kysten : [' l 390 pslag L9. Tromsø 2/8: HiLlesøy: Glasgow...::,.' i...,. _.._....."<..._ ptat sid ste uke 20 maal, anvendt til uildol.lefabrik, pris Tilstede 5 bruk. alt_merfi_sket_...'... l'.ji , ngen l'jøpel'. bestad: ptat siden sidste indberetning 3000 maal) alt solgt sild i oljefabrikker. Størrelse 35 streks. alt fo vinter og somli. 07 '_ i 4 i / "h r:;.h. Pris levert fabrikken. kr. maalet. Tid merfsket...:67 L)/! 80 7, v v_7 '_. 570L,... "' er optat i fylkets forskjellige dii tiden februar til.j august C) (),)2 n:aal, hvorav anvendt til handelsvare HD telr., sildoljefabrikker 5776, l!t:rmetikl'abl'ikker 570, hjemmeforbruk agn 748 maal. Silden har været og prisen har dreiet sig om 32 kr. maalet. ptat inden fylket (JR 772 maal, hvorav anvendt handelsvare JD tek, sildoljefabrik 54896, hermetik ['abrik 570, hjemmeforbruk 750 og agn 7Jtl. Fylkesmanden. ). 23/8: FetsihHisket. Til 2 anmeldt opfisket 8049 Paal fethvorav iset 797 maal, solgt shdolje 2278 maal, hermetikfabrik 3537 maalog saltet handelsvare tmder, mot ifjor henholdsvis 8803, J() landbragt 87 londer N ordsj øsilcl. Det h a ds k e s i de fis ketil 8 august har et ilandbragt parti av tdr. mot ifjor, 7.83 i 98 og 204 tdr. i 97. Det skotske sildefiske hadde til 2 august en totalfangst av crans, hvorav saltet Tønder mot i fjor cram, og saltet tønder. aar er eksportert tønder mot 0784 ifjor. Sildefisket ved sland. uken 8 4 august blev nedsaltet 0fj,ord distrikt 4230 l tønder. alt er nu i dette distrikt nedsaltet tønder... (ltnlan(lsl\ ns lil ir. Uken 52 august. forkjellige utenlandske meddelelsbl Havre 8/8: Sardinfisket Lorient Makrelfjsket ved Skagen var meget smukt, Nantes, Nloyenne, Cl ogsaa sidste uke meget godt og carneau, daarlig. uisigterne er fremdeles lovende for [ort8at fiske. Ukefangsten blev ca snes, der næsten utelukkende er fisket med not. Dorgefisket og Skotske sildefiske. bundgarnfisket har været ubetydelig. pslag 4, 2/8: Den fete makrel er endnu kun indklimet i ringe mængde. Prisen saltet Hull, telegraferer 23 land: Til 2 tønder mot ifjor HGiH<VU har variert meget efter de daglige tilførsler, nemlig fra kr. 4,50 kr..00 pr. snes. Ukens fangst gik for den største del til Tyskland og ca. Det hollandske sildefiske. Makrelfisket ved S!mgen. ndberetnlng fra agent i England, Hans Hull fiskedes under oversigt, saa kvantum til dato utgjør 59 mot Cfans i 5000 snes til Sverige. Frysnings pslag.!l:. 2/8: Hollandske sildefiske te de antal tønder til 0 august ilandbragt 3858:l: tønder mot kompcmiet har opkjøpt større partier i 99, 697 i 98 og 88 i 97. tønder ifjor.

4 352 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 25 august 920 hittil er anerkjendt av myndigheterne er tønder, mot tønder som satedes under regjeringens garanti ifjor. Der staar saaledes igjen tønder for salternes regning som de selv disponerer over paa det aapne marked til høiere priser end de som kommer under regjeringens længer og en anden Fiskerne ttjgratrunr. rapporterer at store sværmer av hund F ersksildmarlædet. hai gjør stor skade paa garnlænk pslag 2. 20/8: Fiskeriagent Reusch, erne. Hamburg telegraferer 9 ds.: Til dato er tønder spel(esild pund fersk tysk Nordsjøsild solgt 2.00 skibet fra Lerwick til Amerika pr. pund. garantiplan. Det er meget tvilsomt De engelske fiskerier. om fangsten paa østkysten vil økes (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) synderlig i de gjenstaaende to uker av fisket paa denne strækning; den Cwts. JT.. / CwtsJanuarJU: store sæsong for fiskerflaaten er fra denne tid til slutten av november concentreres om Shields og Yarmouth, For alle sortertils.! _U;l6_576_ j_4Q8 hvor fiskerne har et stort virkefelt og Specifisert for følgende sortfr:: ideelle markeds og salgsforholde. Sild De prøver av fetsk sild som i disse Brisling..., riage kommer i handelen frashields Makre og Scarborough leverer prima røktsild. Det er bemærkelsesværdig at Torsk i Lange... o : 8664 Sei... o o i 0 4 den sild paa det engelske marked Hyse ! leveres fra Shields er den fineste hertillands og at fangsfeltet er mellem Flyndre... o o Hvitting ' denne by og den norske kyst. Reisende over Nordsjøen vil paa denne Kveite..., i Skate og Rokke aarstid og senere paa' høsten observere en mængde utenlandske drivere Hummer... o o Stk ( 889 Stk, Skalfisk : ' Krabbe...,, " paa nævnte strækning og nærmest østers. o o,, Norge. Shetland. Blaaskjæl {C"t Cwts ! Fisket tok en bedre vending paa.:erse... ;t ; i 9 r tirsdag og onsdag, med gjen nemsnitsfangster av 20 crans, men paa torsdag var fangsten kun 4 crans i, gjennemsnit. Ukens fangst ved Lerwick utgjorde 6808 crans, værdsat De irske fisl<erier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) til , mot 406 crans for Juni 920 samme uke ifjor. Fangsten for sæsongen er crans, mot Juni 99 Cwts. crans ifjor. Denne store differense Cwts. i fangsten vil ikke kunne utjevnes i den kone tid av sæsongen som staar For alle sorter tils _._, igjen. Der var 35 engelske drivere Specifisert for følgende sorter: i Lerwick paa søndag som nu drager Sild Brisling... sydover, likesom skotske bødkere og Makrei gallepiker er reist hjem. Torsk Paa grund av at silden i forrige Lange... o uke 'var blandet med meget tomsild Sei... hadde salterne et møte med fiskerne Hyse l Hvitting hvor det besluttedes at fastsætte følgende priser: Kveite... Flyndre / pr. cran hvor der er 25 % Skate og Rokke o eller mindre av tomsild, 47/ 6 pr. Skalfisk : cran mellem 50 /0 og 45/ pr. Hummer o o, Stk Stk cran hvor halvparten eller mere er Krabbe o spent sild. østers... " " Der var 3 svenske kuttere paa Blaaskjæ... " " o Cwts. Lerwicks havn i slutten av uken, Diverse... Cwts. " " hvorav en kutter hadde saltet 600

5 ! 7/s Aksel 25 august 920 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERiDREKTØREN 353 j(ystmal<relfisket 920. " ndbragt Hvortil indbragt Til """, Bergen... ' 2/ s Hisken... Haugesund... 2 /8 Skudenes... 2 /8 Stavanger... 2/s Egersund... 2 /8 Flekkefj /8 Farsund Aaensire... /8 HiHerø... 2 s Kristiansand.. 2 /8 Lillesand... 2s Arendal /8 2 Grimstad... ::.: /f} 2 Risør... /8 KragerøSkaatøy 2 /8 Langesund... 4/s Nevlunghavn u/p, Fr.værn... His Vasser... 5/s Kristianiafj... 2/s His Kraakerøy... { 2/ l uken kg alt kg i [ l l' 54"cl Tillæg til fortegnelsen over merkedistrikfer og tilsynsmænd i anledning registrering og merkning av fiske og fangstflaaten. :') Merkedistrikt Nordlandfylke Hol... il Langenes.... Steigen,,,,,,,.'! Sø Trldelagl NldFløya... " Betegner, at vedkommende ogsaq er Riksforsikringenstilsynsmand. Fylkes : bokstav Møre fylke Kristiansund... i '. Søvde......! M. i N. N. N. S. T. Herreds, : \ by : bokstav H, L. L. S. S. G. N. F. i den varme aarstid. Jo større avstanden er mellein laste"'dgl'os.sepladsen, desto mer forsigtig b0r man være med isingen og ikke spare her 6320} 4480 \ / S 2 60 Kurante priser: nsø... His Stokfisk primario (consorzio.)... Lire kg. Hvaler His 4 500, Skjeberg... / Stkfisk mercantile...,,645 Berg... His Klipfisk St. John's prima Tils kvalitet ,,545 Av fangsten er kg. fisket med garn, kg. med not og Fra Generalkonsulatet i Lissabon, resten med dorg," snøre eller andre dat. august 920. redskaper. Konsulatet i porto opgir behold Tilsynsmandens navn Postadresse rdf. ing. Johansen lstamsund Ad. Jakobsen Klo Langenes Karolius Brunvær ipr. Vaag, (i Steigen) Ervik. K:'. Grimstad S. E. i:!:.. L. Vik,!Dyrvik' : Kri.sti(i"ns.!,d, " Søvdsootn. for at indta bunkerkul for den videre reise hit, ankom ladningen i meget Fra konsulatet i Messina. forskjellig kvalitet, og størsteparten ngen import av stokesk og klip var daarlig. Silden blev betalthl d fisk til Nlessina i juli maaned d. a.. til 2. mark pundet. Man kan saaledes fremholde, at' for en saa ømfindtlig vare' som fersk sild, særlig i den varme aarstid, er hovedbetingelsen for at ladninge kan ank9m!le i frisk, god tilstan9, at der ises godt paa. Den fer.ske fetsjjd fra, Trond 7 hjemskanten og "nordover er en,meget eftertraktet vare her, aar den ankommer i frisk tilstand, hvorved ogaa et større forbruk av is til ladningen Der er saltet flækket kg. ningerne av klipfisk dersteds igaar til rundsaltet kg. og iset og 540 tons norsk og 960 tons engelsk eksportert ca kg. vare. Priserne notertes fra esc. 54. Av de forskjellige indberetninger til esc. 06. pr. kvt., fortoldet. hitsttes : ecrentebæreode... '., Ris ør: Notfisken falder smaafaldende ; snørefisket synes at være aven bedre kvalitet; men veiret er saa urolig, at fisket av den grund er smaat.,". ga"ak6 hit dis "Smnøel"; Fra vicekonsulatet i Altona, dat. av Bergen "med 085 halve Kas"ser 7 ugust 920.., ' iset ferk fetsild fr Tropdhjem,. og Vcekonsulatet mdbereher, at den 700 kasser av ladningen solgtes for l? ds. ankom dis "Fisk" av Trond,jf; 3. for pundt,og deresterende hjem. med 95 kasser.fersk iset f.etsild 385 kasser solgtes for,:f6 L75 og 2. Kristianiafjorden: Fangstfeltet 'har hovedsagelig været ved Steilene, fra Bjugn ved Trondh]em. Ladnmgen pundet. Kasserne indeholdt omtrent Askerlandet og Lysakerfjorden. Endel var av god. kvalitet, og den omsahes 90 pnd i kassen. LadningenankQl opfisket utover Bundefjorden ved efter en pns av l6 4. for pundet, i frisk og god stand. Næsset. Fiskens størrelse har været og kassen indeholdt ca. 60 pund. Den sidst ankomne ferske fetsildfra 37 hg. Dens kvalitet meget god. Den 3 ds. ankom hit dis "Bjogna" ladning til Altona var den 8 novemav Krstiansund N med 2005 kasser ber 94 dis "Naddodd" av Bergen, nsøy: fisket denne uke har deltat 7 baater og snekker med ca. fersk set Sld, hvorav var 370 halv som ankom fra Vesteraalen med mand. Der er megen fisk men kasser og 635 hele kasser fetsild ogsaa kasser fersk fetsild. daarlig salg. fra Bjugn ved Trondhjem. Da skibet underveis blev meget forsinket paa grund av storm og uveir og maahe anløpe Kristianssand S som nødhavn

6 UKENTLGE MEDDELELSER FR NSK fskef<lbedrlft.fra FlSKERlDiRtKT0REN 25 august 920 pgave over varer avsendt fra Trondhjem til Sverige over Storlien maaned 920. Sild Saltfisk Tran Vegt Kr. Vegt Kr. i Vegt Kr pgave over varer avsendt fra Trondhjem til Sverige over Storlien juni maaned 920. Vegt Sild Kr. Saltfisk ve'gt; Vognlast : J'gods i ' _08_6_2_0...!.2(:...).:..;;79:.:0.:.;::.3.:::.5...! :.J...::: :::95 Nyfundland. Markedspriser St. John's 3 juli. Kystfisket nr.....,,,,2.... Labradorsoft.... Do. landsaltet.... Stor, Vestndien..... Hyse, pr. kv Smaa, Vestndien.... Sild pr. tønde, skotsk pakket.... Split sild, alm. pakning Laks nr., stor pr. tre. Do. ", smaa pr. tre. Hummer, pr. kasse, nr., pundbokser.... Torsketran pr. fat, h. w. pkg.... Torskelevertran pr. gal. nr..... $ Eksport fra januar 30 juli Klipfisk, kv Sæltran... fat Torsketran...." Sælskind... stk mai Stipendier for fiskere og fiskeriarbeiderei For budgetaaret 9202 er av Stortinget bevilget kr til stipendier for fiskere og fiskeriarbeidere. Dygtige fiskere og fiskeriarbeidere (formænd, tilvirkere og andre) som ønsker ar studere fisket eller tilvirkningen i andre lande, vil fortrinsvis komme i behagtning, saaledes til studium av sildens og klipfiskens behandling og de krav som stilles paa tilvirknings og omsætningsstederne. Stipendium. tilstaaes gjerne til ansøkere som for 'studiets skyld vil ta arbeide i utlandet for kortere tid. Man vil herunder saavidt mulig være stipendiaterne behjælpelige med at skaffe dem plads. Det anbefales at ansøkningerne utarbeides i samraad med fiskeriselskaper eller 'handelsforeninger, med hvis uttalelse de indsendes hertil gjennem distriktets fiskeriinspektør inden desember 920. Laks... tierees Makrei og sild, tdr Asserson. Hvaltran... fat Torskelevertran fat ørret tdr Hummer... kasser <ol<ostaug. Kundgjørelse fra' Finansdepartementet. medhold av lov av 6 august 920 fastsættes herved som gjældende indtil videre følgende al\simalpriser for kokostaug: For "prima": V ed salg fra grossist kr pr. l<g. Ved salg fra detaljist " 2.40,, For "superior" : Ved salg fra grossist ]n pr. kg. Ved salg fra detaljist 260 Denne bestemmelse trr i kraft" fra og med mandag 23 august 920. Fra sanime tidspunkt ophæves de ved kundgjørelse nr. 745 av 8 juli 920 fastsatte maksimalpriser for kokostaug. vertrædese straffes med bøter indtil kroner eller med fængsel indtil 6 maaneder eller begge deler. Miner ved sland. Utenriksdepartementet har den 6 august fra generalkonsulatet i Reykjavik mottat følgende telegram: "Miner rapporteres drive ved Langanes hvor nordvest for samme paa saakaldte Heklubank en færøisk fiskekutter er seet springe i luften. Fire andre færøiske kuttere savnes. Advarsel bedes speeielt til st ill et førere av fartøier som paa denne tid avgaar fra Norge for at delta i sildefisket utenfor sland". Statens Fiskeriforsøksstation i Bergen Fiskeridirektørens kontor, Bergen analyserer, undersøker og gir vei 20 august 920. ledning ved tilvirkning. av fiskeri produkter. Bj. P. Lindman.

7 9 Toldsteder norgs utf0rs a" nslipro'htter fra januar tu 4 august ')20 og ukn som endt 4 august.. Fetsild <lipfisk, Vaarslld log skaaretl Storsild Nordsja Brisling slandssild norsk skjær rund tarflsk tran tran <lipfisk, Rot Hyse, Anden D.m. R.m. islandsk!rumlflsk Sei Rogn tdr. sild i tdr. sild td r. etc. kg. kg. td r. tdr. tdr. tdr. kg. kg. kg. kg. tdr. tdr. kg. Haa Brun Brun kjærr. Blank blank tdr. tdr. tdr. tdr. l'0 c.n t tv o Kristiania Sandefjord.... i _ l l Kristiansand ! Sl 56 '.! _ i Egersund... _ , Stavaner [ Kopervli< Haugesund , 6363 Bergen... 8S605 60? ' Florø l _ Aalesund : , Kristiansund " Trondhjem : l' Bodø ! Svolvær i : Narvik i Tromsø... _ l 942 : g Hammerfest.. = ' 8293 = = =! 86643/ U 2':00 [ 0 _ = _ Vardø U 40 X:= :ll 76 :: 89 : 5 48 ::: :: 3 o: 9i l 97437l9388:0728 r 24 3 :9 :: l 377 uken ' Hærdet Fisk, Hval Sæl= Bottle= Sild, Makrei, Makl'el. laks,! levende Anden Hummer Fisk,. Fiske Sildetran Sild, fersk saltet Hermetik Toldsleder hvalolje tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk saltet Sildemel Sælsklnd guano tdr. ks.. stk. i fartai tdr. tdr. tdr. tdr. i telr. kg. kg. kg. kg. tde kg. lo kg' hr kg. 2 \b' t', \b' kg Kristiania Sandefjord Kristiansand :;) Egersund Stavanger : Kopervik Haugesund Bergen Florø l _40 Aalesund Kristiansund Trondhjem : 283 Bodø Svovær Narvik Tromsø g Hammerfest 6 " Vardø Vadsø i 7470 Andre alt: U uken C : t'li' r t'tl t'tl ' rr r l" r (j) t'tl ;;d< n. Z!:<J (j) 7 "Tl U3.A rn ;;;:J 53 t'li' ;:d ;; l "Tl S; "Tl Ci t't! ;;o 6,;j rr S) ;;o rr Z w C,ilJ C,)l.

8 356 UKENTLiGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 25 august 920 Skreifisket i Vikna 920. ndberetning fra opsynsbetjent Hals. Fortsætteise fra forr. nr. c. Poliiivæsenet. Forseelser mot ret, lov og orden paa land og havn er sjeldne. Noget anderledes stiller forholdet sig paa havet, her er det ed' del mennesker, som slipper sig løs, foretar handlinger som ikke holder maal med fordringen til retskaffen, grei fremfærd. Det er særlig.overholdelsen av utrorsog sættetid samt reel behandling av andenmands":' redskap og fangst paa fangstfeltet det skorter paa. Under ivaretagelsen av eget tarv kommer hensynet til andres interesser nok saa langt i bakgrunden. Kan man opnaa et 'forsprang likeoverfor andre ved utror, saa tar man det, selv om det sker paa ulovlig vis, kan man opnaa at bjerge eget redskap og fangst, selv om:det foregaar paa bekostning av andenmands eiendom, saa gjør man det, gjør det selv med stor risiko for at bli trukket til ansvar. Gaar det saa er det bra, gaar det ikke, er det værre end hvad mange andre gjør. g hvaa risikoen med at fare uvorrent og''ulovlig frem under redskapstrækning paa fangstfeltet angaar saa er den" desværre ikke ret stor. At føre det nødvendige bevis for uvorrenhet eller ran paa havet, hvor flere baater samtidig ligger under bjergning av bruk ogfangst, er ofte meget vanskelig. Man kan ha en sterk mistanke om, at det N. N. baatlag, som harforseet sig, men det fældende bevis lar sig ofte ikke føre. Denne omstændighet virker slappende paa retsfølelsen, paa respekten for mit og dit. Selv del\ som vil fare pent og forsvarlig frem, tvinges saa at si av omstændigheterne og sedvanens magt til at slappe paa fordringerne til human behandling og fremfærd, kvier han sig for at ta det slig som andre, saa staar han der ti slut med tomme hænder. En bedring i dette uheldige forhold kunde opriaaes, ifald de valgte ti synsmænd, ivaretok sine plikter paa en mere fyldestgjørende maate, men herpaa skorter det adskillig. Der gis tilsynsmænd, som gjør sin plikt, men mange er utilgivelig efterladne. psynet er for faatallig til at overkomme alt og alle, men med de mange valgte tilsynsmænd skulde man ha greiet ikkesaa litet, om alle hadde gjort det man burde og sktlde. Desværre blir det ikke gjort av alle og det er beklagelig. Der har i vinter været i fungtion som tilsynsmænd i Viknadistriktet 35 mand, at dømme efter de meldinger, som r mottat fra disse mænd, er det ikke mange som er blit var forgaaelser eller forseelser under fiskets gang. cl. Sundhetsvæsenet. Distriktslægen i LekaVikna forrettet ogsaa iaar som fiskerilæge. Den knappe tilgang paa læger gjorde, at ingen ansøke re haddes til fiskerilægestillingen. Fiskerilægen har saavidt gjørlig hat faste. kontordage i Sørgjæslingerne, nemlig en dag ukentlig, herfra er fl'etat endel turer til Ytterværene. Sykestuen har været i drift fra slutten av febuar til henimot slutten av april. Den har hat en fast sykepleierske foruten nødvendig anden betjening (husmor, tjenestepike). Driften av sykestuen er ogsaa iaar indehat av Gjæslingfiskernes sykekasse. Angaaende driften av Sørgjæslingernes sykestue fremtidig henvises til min indberetning for 99. Sundhetsassistenten har virket i opsynsdistriktet nogen del av opsynstiden. Der har været forholdsvis liten sygdom blandtbelægget iaar. Sykestuen, hadde laa patienter. De hygienske forhold i værene er ganske bra, der merkes stigende sans for renslig, praktisk stel saavel hvad flid, kosthold og husvær angam'. fortsæites i næte nr. Generalrapport om destørre norskefiskeriel(norw.fisheries) Hvad der fiskes i uken, mell anmeldes forsenl ti! ill komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities re.poded (00 late to uc illcludrd in ilje E'port for his weel, are added to tota!s for next week.) A. Skrei (torske) fisl\et (Cod Fishery), januarjuni... mill. sl (pieces) Dampmedicintrall (Cod liver oil)...,...'...,... hl.. Lever tilovers til anden tran (Liver for otber oils)...,... hl. 8. Sildefiskerierne (Herrilg Fisheries) : " L Vaarsildfisket (Spring Herrilg), februarmars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket julidesember l ) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herrilg) (Barrels salted, seapacked) 3. Storsildfisl<et (Large Herring), oktoler, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal il 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal il 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember )... tde, saltet, fiskepalcket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne... tde, saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Banes, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (SeapacKed mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) Kvalltum Totalfor uken til kvalltum til 2/ / l ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not inclllded). 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skanjilwiskc markej, er iklh: medreg!lct. (All mpc!<erel, used fresh or cxp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included). Ved eftertryk av disse meddelelser maa.fiskets Gang" agivcs som kiloe. AlS John Griegs boktrykkeri og N. Nilssen & S0n.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere