fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen"

Transkript

1 fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 29 juli 925 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirektørens kontor. Nr. 30 Fiskeutbyttet fra /l_25/ (De store fiskerier). Sto r s i l d, hl.: opfisket , iset 97000, saltet , til sildolje 45000, til hermetik 690, værd(ca. kr Va a r sil d, hl: opfisket , iset , saltet 5 000, røket 2000, til sildolje , til hermetik Værdi ca. kr Fet sil d, hl: opfisket , iset 9304, saltet 4000, til sildolje 45086, til hermetik Tor s k (skrei og loddetorsk), stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , til klipfisk Biprodukter, hl.: dampmedicintran 94453, lever til andre transorter 232, rogn K Y s t mak re, : opfisket , omsat fersk , saltet og flækket 86000, rundsaltet 5000, til hermetik fisket Uken 9/725/7. fet s i l d fis k e t i de vanlige fetsilddistrikter i Nordland og Troms fylker er endnu ikke begyndt. Fra Alteidet i Kvænangen meldes opfisket 3000 hl. solgt til sildoljefabrikker. Fra andre steder i NordNorge er intet fetsildfiske anmeldt. Sogn og Fjordane fortsæher et ganske bra fetsildfiske, særlig i Bremanger, hvor der i uken blev sat flere mindre noistæng, som ialt indeholdt ca hl. Fra Sor Trøndelag er indkommet meldinger om lortsat litt fiske i uken 2/78/7. Efter de foreliggende noget ufuldstændige opgaver er der 'opfisket i dette fylke i.alt ca hl. fetsild, hvorav saltet 3800 hl. B ank fis k e t for Aalesund og Borgund var ikke saa godt som i de foreg'aaende uker. Fi'sket faldt meget ujevnt. Ukefangsten utgjorde mot i den foregaaende uke For Værøy og Røst er der melding om fisket for tiden 4/7/7. K y s t mak re fis k e t gir endnu smaa fangster. Det heter fra Kristiansand at den sterke varme er skyld j at fisket er saa smaat. Der haapespaa 'bedre fiske, naar veiret blir koldere. Ukefangsten utgjorde kun ca. 820'00 for søk s fis k ete f ter s o!t mer s i l d paa sydkysten fortsætter uten at forekomster er paavist. 8 sæl fan g e re meldes indkommet til Aalesund fra Danskestrædet. lndkomne rapporter, Bankfisket. V æ r ø y og R øst, 4/7/7: Opfisket 4700 fisk, hvol'a\t 700 kveite, 000 rødspætte, 000 torsk og 000 sei. Samlet værdi kr. 320'. Aalesund og Borgund, 9/725/7: ndkommet 7 dampskibe org 77 motorbaater med en samlet fangst av fisk Herav kveite, pris kr..55, lange, prs 0040, 9000 blaalange,.prs 0.30, brosme, pris 0.35, 5900 totsk, prils 0.30, 5000 hyse, pris 0.50, 2000 uer, 200 ræker, pris.00 og 600G anden fisk, wis 0.50 pr. Kveiten og 4000 hyse iset, aj :lange og bmsme saltet. Desuten 80 hl. leiver anvendt til 32 hl, damptran. Samlet værdi kr. Dl 075. Fetsildfisket. Lensmanden i Frøya beretter 8/7: uken fra /7 til 7/7 er i Frøya lenslllandsdistrikt sat n'otstæng. Der er opfiske,t 30 hl., saltet handelsvare 25 tønder, kvalitet 45. Lens!illanden i Bjugn beretter 8/7: Bjugnfjorden sidste uke sat 0 la~s fra 30,200 maal, 4 streikls, 5 streks saht utskousilld, tilvirket handelsvare 500 maal s'altet, 500 maaliset, 500 maal sildoljelfabr,iik, pris 054 kr. pr. maal, 2 fremmede kjøpere, 8 notbruk.

2 5, FS K ETS G A N O 29 juli 925 Lensmanden i Fd!llran berette,r 8/7: uken 08 juli i Fillan lensmandisidistrikt opf:ustket 200 hl. garnsild ialt, saltet handelsvare, kvalitet 45 streks, pris 2030 kr. Lensmanden i Ørland beretter 8/7: uken 3/7 til 8/7 er i Ør'land lensma'lldsdistrikt ingen notstæng sat. Garnf.iske ca 30 maral, saltet handeilsvare 40 tøndej:, kvalitet 4'5 streks, hjemmeflorhruk ca. 3 maal, ti,lls,tede ca. 20 baater med 80 mand. FylkesmallJden i Troms beretter 25/7: Opfisket Alteidet 3000 hl. fetlsild, sildo'ljefahrik, pris 3.50, thstede 0 p:otbruk, 4 kjøpere. Lelismanden i Bremanger beretter 25/7 fra Kalvaag: Denne uke flere smaastæng her med samlet fangst ca hl., hvor,av endel meget smaafaldende. TQtralkvantum ca hl., saltet denne uke 5700, dera~ handelsvare 5200, skjæresild 350, hjemmef,qtbruk 50 hl. Prtiser indth 36 bedste merker, mindre 0 pr. hl. Tilstede 5 notbruk log 8 kjøpere. ngen nævneværdig stængning de par sidste dage. Rygter garnfiske fol' Oldervæggen dementeres. Fylke l alt "T=ro~=m~s... ;\)()O hl. hl. hl.! 3000; : SørTrøndelag 5500! i 3775 Møre... : 35; 35 Sogn og FJo.[ 2750 =, 0950 Tils (= 6 5 L_ J~ Z2~_ i T ~ : 685 i ' l 00 J...: i ' Brisling og smaasildfisket Tiiførsler til Aaleslnd og Søndmør Hvorfra Brisling. skj. hl Pris pr. skj. Sogn og Fjordane fylke i Møre fylke... ::::::: : :_~i Tils. 650 =~_ Tilførsler til Bergen og omegn 9/7_25/ Hvorfra Hordaland fylke...,,~...! Værdi kr =,, Sæl og hvalfangsten. Brisling skj. l Pris pr. skj. l ~ Tils Værdi kr Aa'lesund,9/725/7: ndkommet 8 fartøier med fra stk. sæl. Forsøksfisket paa sydkysten. Forsø~sleder Konrad NiLsen telegraferer 27;7: Forsøkt 4 gange denne uke liste sæt SSO,av Lindesnes, 20 kvartmil 2det sæt 75 kvartmil SV av Lindesneis, 23 favne. LilJe fiskerbank, 3dje :sæt 30 kvartmijl av Lodberg fyr O t S, 9 favne, 4de sæt Ho'men fyr i 880, 50 favne. kull uogen faa sild hver gang. Kystmakre fisket. Hvortil Til Sidste Ukefangst Fangst ialt ukepris kr.! Kristiansund... 25/ Aalesund Måløy... 3 / Bergen... 4/ Espevær... 6/ Haugesund Skudesnæs... 8/ Stavanger... 25/ Egersund... 25/ Kirkehavn...?6h Flekkefjord Farsund... 20/ Kristiansand l Lillesand... 25/ Arendal... 25/ Risør... 24/ i Grimstad... 26/ Skaatøy..., SO Langesund... 8h.00 Do. 25/ Nevlunghavn... 2 /6 6 SOO Fredriksværn / Holmsbo Oslofjorden... 25/ 7.50 l \ Hvaler..., 2r.h Onsøy... 27/G Vasser og Færder Fredrikstad o 8h Do. 26/ Fredrikshald 8/ Do j Anmeldt i sæsongen til 2;5/ Anmeldt i sæsongen til 8/ Uken som endte Værdi.93 mill kr. Opfisket med garn: , med not: 37430, resten med dorg, snøre 'eller andre redskaper. Solgt fersk indenlands: , utenlands Fisket utenlands. Det portugisiske sardinfiske. Legationen, Lissabon, ber~tter 6/7: Hølge nu mottat meddelelse utbragte sardinfisket i Setubal i juni kurver motsvarende ca kasser færdig vare. den tilsvarende maaned ifjor var utbyttet blot kurver eller ca kasser hermetisk nedlagt

3 juli 925 FSKEts GANG 363 ~ vare, og bedringen fisket holder sig saaledes fremdeles. Det skal bemerkes at forrige maaneds fangst bestod hovedsagelig aven blanding av sardiner og saakaldt»carapau«, uten at det er mulig at opgi hvor meget der falder paa hver av disse fiskesorter. Carapau er en liten sardinlignende fisk, som nedlægges paa samme lllaate som sardiner, men som betinger en meget billigere pris end disse. Carapau turde kanske nærmest sies at staa i samme forhold til sardiner som musse til brisling hjemme i Norge. Det franske sardinfiske. Konsulatet, Nantes, beretter 22/7: Vestfrankrike 3/79/7. Paa grund av det gode veir er fisket fremdeles bra og tiltrods for at fiskerne i sid ste uke kun har hat feln virkedage er det opfiskede kvantum ca der er solgt til gjennemsnitspris av Fr. 455 pr. 00 Det skotske sildefiske. Sommersildefisket ialit efter telegrafisk beretning av 28/7 fra konsulatet, Leith: Opfisket, crans Saltet, Utført, 925 /4_25/ /4_25/ /4_3 /9..., (; 002 Det skotske sildefiske ialt i tiden /8/7 efter»fishery Board«s opgave: Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans ~~~2~. 925~;~~ Vinterfisket ialt ( jan. 3 mars) Sommerfisket fra l april: Northumberland S Eyemouth distr. 04: Aberdeen ~64 Peterhead ~ , Fraserburgh Banff Buckie Wick Resten av 0stkysten QO Orkney Shetland Stornoway distr Barra Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde) Glasgow. 'o _=.~ 688 ~~_. 572 Sommerfisket ialt ' Vinter og sommerfisket ialt Det tyske sildefiske. Sa!tet kantjes /6_2/ {~~:=::~:2 2~~ ~~~ Det hollandske sildefiske /6 _5/ { :;~6~:;~7 Saltet Det islandske sildefiske. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 27/7: Sildefisket begyndt 0yfjord distrikt, hvor nedsaltet forrige uke 3 563, hvorav 47 krydder saltet. Det nyjundlandske torskefiske. Tilvirket, Utført, ' /_8/ f / _3/ \ /_/ /_8/ Utførs,elen av khptfisk :fra St. John'is og utha~nene tilsammen efter );,.Newifoundland Trade Review«, St. John's: Fra St. lohn's og uthavnene tils.: Portugal.... Spanien... '.... talien.... Britisk Vestndien.... Brasilien... '.. Kanada.... England'.... U. S. A.... Grækenland.... Porto Rico...,.. Kuba...,.... Fransk Vestn di en /_37 924? ???? Generalkonsulatet, Montreal, indsender nedenstaaende beretning fra vicekons:ulatet, St. J ohn's, dat. 7/7: Siden sidste beretning er der ikke meg en forandring i situationen. Paa sydkysten har der hittil været knapt med fisk. Paa nordkysten til»the Straits of Bell isle«er»the trap fighery«mislykket hittil, men snøre og linefiskernefaar fra 2 til 5 kvintaler pr. dag. Der er ingen rapport fra det sydlige Labrador hittil. Den nordlige del var efter sirdste melding blo~eret av is, men som allerede meddelt er der gode tegn til godt fiske. Postbaaten vil komme tilbake næste uke og dens rapport vil bli oversendt. Geenralkonsulatet, Montreal, indsender 6/7 følgende opgave meddelt ved Customs Department, St. Johns: Eksporteret fra St. ]ohn's og uthavnene ialt: /8 9243/ / 925 3/ " alt

4 fs KETS o A N O 29 juli 925 Skotlands fiskerier. Efter "fishery Boards opgave er der ilandbragt Skotland følgende mængder i juni 925: Fiskesort ===='::===== Cwts. Cwts. Cwts. Cwts. Alle fiskesorter (undtat skaldyr).... Derav: Sild.... Brisling og smaasild.. Makre.... Torsk.... Lange.... Brosme...,.... Sei.... Hyse.... Hvitting...,.... Kveite.... Flyndre.... Skate og rokke.... Lever.... Rogn..., , i ?? 8 7?? Den samlede værdi av oven anførte ilandbragte mængder utgjør (tallene i parentes angaar tilsvarende tid 924): juni f: (490642), januarjuni E ( ). Hertil kommer værdien av skaldyr (krabbe, hummer, østers m: v.) som utgjør: juni E 9 85 ( 058), jan.juni f: 48?9 (55572). Totalværdien blir saaledes juni.,g (50 700), jan.juni f: ( ). Kanadas fiskerier. Generalkonsulatet, Montreal, indberetter følgende utarbeidet paa grundlag aven fra vedk. kanadiske myndigheter m'ouat opgave:. Den samlede fangst paa A tlanterhavs og Stillehavskysten utgjorde i mai lbs. værdsat til $ mot i samme maaned ifjor 70' lbs. til en værdi av $ Der var større fangst end tidligere av torsk, kolje, helleflyndre, sild, mak re, laks, muslinger (scallops) og hummer. Atlanterhavskysten: Der fiskedes i løpet av maaneden lbs. av torsk, kolje, lysing (hake) og lyr (pollock) mot i mai maaned ifjor. Silderfisket bragte '0 lbs. sammenlignet med 37 O l 600 i samme tidsrum i 924. Sildemængden var især stor i Northumberlandstrædet og ved Magdalen sl. Makrelfisket gavet betydelig utbytte, da der op Eskedes lbs. sammenlignet med i mai maaned ifjor. Den største del av fangsten blev landed i Guysboro County, Nova Scotia. Alose (Alosa præstabilis, shad) gavet utbytte av lbs. hvilket var lbs. mere end i samme tidsrum ifjor. fangsten foregik for den største del i nærheten a'v St. John N. B. Av muslinger (scal0ps) blev der indbragt 264 tønder imot 85 tønder i mai ifjor. Paa hummer var der stor tilgang, men stormfuldt veir i slutningen av maaneden satte Hsket noget tilbake. Fangsten utgjorde lbs. sammenlignet med i mai 924. Av fangsten blev omsat i fersk tilstand og resten blev hermetisk nedlagt og utgjorde kasser. Av fangsten i mai 924 blev lbs. omsat i fersk tilstand og der blev nedlagt kasser. Hummerfisket har indtil mai maaned utgang git et utbytte av lbs., hvorav lbs. er omsat fersk og der er blit nedlagt 757 kasser. det samme tidsrum ifjor var fangsten kun lbs. Herav omsattes i fersk tilstand og der nedlagdes kasser. Stillehavskysten: Der opfiskedes lbs. helleflyndre sammenlignet med lhs. i mai foregaaende aar. Av laks fiskedes der lbs. sammen lignet med i samme tidsrum 'ifjor. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Tran: Bergen ;' Uklaret damptran, nordlands pr. tønde» finmarks » seidamptralll Prima koldklaret damptran....,85.80 pr. Raa medicin, Nordlands uklaret Blank do. do..... o.5 Blank industriel Brunblank, medicin, nordlands do. industriel Bruntran Pressetran, bundklar Sildolje, brunblank Rogn: lste sort pr. eksportfyldt td pr. tønde 2den,, dje,, Samf. fyldt mell. bundene.... Rundfisk: Usorteret Lofots... 30/3.00 3/3.50 pr. vegt do. helgelands Tynd vestre, hollænder Fyldig do. do Almindelig,, Bremer Kr. Kr.

5 29 juli 925 F S K E T S o A N O 365 Samfængt (taliener).... Høstrundfisk.... Ny usorteret finmarks over 200 gr.... Titling: Hollænder.... Bremer.... Rotskjær: Zartfisk gammel V ækkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk.... Sei: Prima storsei do. middelsei Afrikasei do. Smaasei 50/ / / / / Brosmer: flekket.... Rund.... Hyser: Afrika, høsthyse,. 40/ do. hyse 30/ Længer: Skruelænger..,.... Klipfisk: lste sort, Lofots.... feisild: Notsild, fiskepakket.... Storsild: Fiskepakket, rund.... Vaarsild: Exportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund.... Aalesund. 2h 24h Kr. Kr pr. vegt pr. tønde /7 6.50/ /7 24h Tran: Uklaret damptran, SøndmørB eller Nordlands.... Do. Finmarks.... Koldklaret~damptran.... Kr Kr. 70/75 pr. tønd{~ 65/68 95 Sæltran / /0.90 pr. Sæltran fra anden tur /0.87 Bruntran Rogn: ste sort eksportpakket.... 2den ".... 3dje ".... Samfængt fyldt tønde.... Klipfisk: Søndmørsk... l Lofots... '"... f Finmarks.... Længe.... Brosme.... Sei.... Saltfisk: Søndmørsk og lofotstorsk.... slandsk torsk.... Finmarks torsk pr. tønde /24.50 pr. vegt / /0.50 pr. Pressefisk, kasser a 00 Presset lange /0.75 S i d: Storsild, eksportpakket 0... slandssild.... Kristiansund N. Tr an: Uklaret damptran, N ordmørs.og Nordlands.... Finmarks.... Raa medie in.... 7/7 _) Kr. 65/62 60/55 Blank, industriel Brunblank, industriel Bruntran Rogn: Nordmørs, samf. (stavfyldt tønde)... \ Lofots... 0,75 ) pr. td. pr pr. td. 65/68 pr /76.00 pr. td. Klipfisk: N orq.mørs og Lofots / pr. vegt Længe { Blanklænge Blaalænge Brosme Sei Saltfisk: Nordmørs... l Lofots.... f Finmarks Saltsei.... Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm Middels storsei 40/50 " Sekunda " 50/60".... Prima smaasei 30/40 " Samf. middels 40/50 ".... Smaa Smaasei 20/30 " S i d: Storsild, eksportpakket 0,' uganet ) ) U ten omsætn ing. 2) Rund saltet. pr pr / ) pr. tel. Fiskemarkedet utenlands., Klipfisk og tørfisk. Lissabon: tilrs'lutning Ul den telegrafiske ill'dberetning meddeles følgende vedrørende klipfiskmarkedet /75/7: T~lførsel : Skotsk... " " " Tysk.... Beiholdninger: Norsk.... N y:frundlandsk " Skotsk... " Tysk... " ".... " ca. 35 ton..» 2» au ca. 56 ton ca. 25 t'on» 20»» 20»» 2» alt ca. 260 ton

6 366 FS K E T =S_~O_A N O 2_9_ju_h_' _9_25 Priser: No'r,sk, gammel..... " ny... ".... Nytfundlandsk, grummel ny.. " " Sknt,sik.... Tysk.. " Esc » 320'350» 80» 230» 300» 280 Markedet har silden HLdlste rarpport undergaat ikke liten bedring og det iser nu ut til at man begynder at lmmme Olv'er i mere normale fnrholld. Omsmtningen har været større end ventet, saaledes at beiholdnngene er bet betydelig formind,siket. Hvis situatijnnen utwhder sig videre paa samme maat'e sil{juilde der vmre haah om at lagrene vil være paa det nærmeste eller kansike endog helt tømte inden næste skibning,fra Norge ankommer med D/S»San Telmn«. Dette vilde være saa meget mer glædehg som de urorilwldsmæslsig store forraad hittil hiar virket som en tyngsel ipaa alle hetvmrende inte'8lslserte. Grunden til at forholdene nu ha,r artet sig bedre end beregnet turde dog for en stoll' del ligge i den tilfældige omstændigihet at der er gaat betydelige kvant'a norsk khrpfisk fra Lisisabon tb Porto hvor der har været ti'lmldig mangel \paa vkkehg god norsk vare. Som en medvirkende aarlsak kan næ,vnes at tilgangen paa fer,sk filsk i den senere tid er avtat, bl. a. som følg:e av at det nu atter er blit forbudt fremmede Hskefar,tøier at un!sæue sin f,ang'st i portugisisk ha~tl. Alt i alt skulde der nu være haab om at se liu lysere paa fremtden, men det maa dog' advares mot 'a,v hensyn hertil at gjøre noiget forsøk pan yderugere at stramme eksrportno,teringene i Nnrge, idet dette blot vil kunne skade markedet. Prisene oip'ly:ses for tiden at ha en stabil tendens her. Nngen smaa partier slwlsk fisk har i den forløpne tid været arvsat her. Et mindre parti paa 00 baller»blue winged«orpgis at ha været solgt til 49/2 pr. 60, og et andet paa omkring 400 boher»white winged til ca. 5/6 pr. 60 eif. Kurs pr. dato ese pr. pund sterling. Oporto: Legabionen, Lissalbon, beretter 24/7: Klipfilsk'impo't nyfundland:sk 675 ton, ty,sk 60, beholdning nor,sk 533, nyfundlandsk 892, tysk og anden 404, priser norsk 70'200 esc., nyfund'landsk ny 360'670, anden 90300, tysk 002,70. Havana: Legationen, Havana, beretter 23/7: KlipfiJsktilførsel siden 9 juli 40'0' kasser. ngen beholdning, pris norsk 4.50 dlollars mssen bacalao suiperior a 45 havanalpakning fra importør til grossist. Eft.er'srpøriseilen efter klipr'iisk nnrmal, prisene stigende tendens. Bilbao: Generalilwnsulatet, Bil:bao, beretter 28/7: Uketiliførlsel 2000 islandsk, beihohininger 8000 norsk, ilslands'k, priser norsk 92,00' ptas., islandsk K ur's :E = 33.53, 00 frcs. = 3,2.75 \ptas. Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 28/7: 0000'0, priser 80'208 pr. 00 Beholdninger Neapel: Konsulatet, Nea.p'8~, beretter 2/7: Juni maaned, hvori i andre aar Omsætningen av haade stokfisk og ldipfisk i almindelighetaltidhar været H\'liger'e, er iaar forløpet rohg og der har været sluttet UJbetytdel:ige forretninger. Denne slapihet paa ma.rikedet tilskr,ves de altfor høie priser og ogsaa irels dal3.r[iige kurs. mrporten har i juni utgjort: Stokfis!k: Fra NlOrge.. Kli;pfisk: Fra Danmark » Storibritannien....» Kanada....» Forenede Stater Salg:sprS'er i juni: StokHs!k: HolJmnder Bremer " taliener.. F,in:marken Klip[isk:,s,landisk saltfisk Nyfundlanæsk.. Fransk Gaspier.. NOl~sk.... " " Berlin: Fersk fisk og sild kg, 6672» 35205» 760» Lit » » 650(j80» Lit » » » 750'800» 620'640 Trafj!kins.pe~dør KiVerum beretter fra Berlin 20/6 til Norges f'skeriagent i Hamburg: uken fra 38 juli er til EckernfOrde ankommet 3 ivorgnlaster siild (fetsild) fra Norge. til Berlin 2. Forisendeisene til BerJ,ing indeholdt 860 av Størrelse 8,20 s,tkr. pr. For dette parti oipnaaddes 22 pf. rpr. pund. Den anden vogn indeholdt 7200 meget :smaa vare, angilvelig gjennemsnitlig 33 stkl". pl'. Fm' dette parti opnaad:des kun 6 pf. pr. pund. Partiet til Eekernforde fo'rsøkes idag solgt i Berlin. Hel'lværenide ~mlportører bebuder prisstigning i engel,sk fetsilid <og mener, at prisen paa den norske derfor ogsaa vil gaa op. Paa grund av den sterke hete er fersk filsik med undtagelse av laks uten omsætn.ing, [or norsk lal<js tilbydes der i fast regning M. 2 franko Berlin. Hull: Konsulatet, Hull, beretter 24/7: Flaut salg laks //5 pundet (kr pr. ), meget varmt. VlesfHmunde: FiJSlkeriagenten, Hamburg, beretter 24/7: l uken fra Hi til 2,2 juli anikjom til Wesermilnde Hsk,emarked 30 tra\\'le'e llled tillsammen pund fersk fisk. Derav 4 f,ra Nordsjøen med pund, gjeilnemsnitlig ca pund, 5 fra lsland med pund, gjennemsnitlig ca puind og fra Nordkap med 3700' pund. Eftel'lspørselen efter fersk fi'sk var igjen meget daal'lig. hovedsagelig paa grund av den sterke varme. Prisene for masseil'rusik var derfo.r la,ve og en stor del gik til klipfiskverket Auktionspris.ene var: Hyse "» l.. To.rsk "» l.. Sei...,.. Rødsipætter.. Pigwar.. " K:veilte.... Pf. 743,pr. 'pund» 33» 5!024!0» 37» 3» 30'76» 776» 5094

7 29 juli 925 F S K E T S o A N O 367 Ham burgal tona: Fd.skeriagenten, Hamburg, beretter 24/7: Til St. Pauli Hskemarked (Harmburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom fra Norge 2,267 pund aal, 9 pund kveite og 269 pund laks, som i auktionen opnaadde: Aal.... Pf pr. pund Kveite, stor....» 3740 m:idde[ls..» 5376 avfaldende..» 3040 Laks » Smaalak>s......» 204 Til Altona fiskemarked (H. Koser) aniwm fra Norge 829 pund laks, hvorav 700 pund olpnaaelde M , litt blot ly og sekunda M..50 pr. prund. Underihaand'ssal'gsprisen for laks var M pr. pund. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 24/7: Fra Bergen ankom en direkte baat med 70.0/2 kalsser fedsk sild, som opnaadde :pl 02 pr. pund. Med direkte baater fra Wick og Lerwick ankom 974/ og n32/2 kasiser fersk skotsk sild. Pdsene var fra pl 7 til 2 pr. pund. Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 24/7: Med ruteskibene ankom fra Norge 3 kas'ser levende hummer. Prisen var høiere og opnaaid,des fm M til M pr. pund fortoldet. mark el' idag = kr..3. Rogn. Frankrike: Kon,s'll'latet, Nantes, beretter 22/7: Nogen ny imp'ort av rogn har ikke fulldet stetd siden vor sidste rapport, der er omsat SlDaa partier alv tidllgere importeret rogn th og 2R3 francs for henhiolds,vis., 2. og 3. sort. Konsulatet, Nantes, beretter 25/7: Middels sardinfiske, rognprisene 360'340'320. Tran. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 24/7:. Fra Norge ankom 798 fate og 72 telr., derav 79 fate hærijet tran. Fra Storbritannien 33 fate og 4 fate fra Spanien. Tranmarkedet var ro[i,g og n'nteringene er gjennemg;aaende litt lavere nemlig: Men icintran.... kr [H'. 00 Lys sæltran :» 0004»» ]()vertran» 9396» Bl'unbllank..» R890» Brull » 8385» Linolje er holiere og noteres h. Fl. 53!/:! pr. 00 netto for loko vare. Salt sild. Danzig: Konsulatet, DanzLg, beretter 20./7: ulven 2 til 8 ds. in,(høde:s ialt oa tldr. hele og hallve, sild f,ra Yarmouth og LowestoH. Der er :sto'r efterspørsel efter Y armouths ild, som holvedsagellig handles. For de andre,sorter er forretningen rolig øieblri:kiket. Med undtagel:se av den nye 'shd, SOlD er steget med ca. S ish. pr. tønde, er prisene uforandret fra forrige r'apport. Hamburg: Fis:ker:i>agenlen beretter 24/7: Tiillførslene androg til 4596 l Deruw 449 Mr. fra Norge log røsten fra Sikotland. Forretningen i slo og vaarisild var uforandret rolig. Skjæresilid har været gmske g'odt søkt, men er nu og.saa ro~igere. Den tropiske varme, :som har hetlsket i Tyskland i længere Hd, influerer paa forretningen og v!anskeliggjør forseijjjdelsen til indlandet. For skjærehilid har været betalt: FOl' 30'40....» 40,50» » kr. 60 pr. td.» 48» 44 :» 4.24 Til},for'slene fra SkoNand var igjen betydelige og androg til 349/ og 2,3 596/2 Paa grund av den sterke varme gik salget av den letsa!lteele skotske matjessild slærpende og kun kvalitetsvare var søkt. Denne blir lagret i fr(ylseriene for senere konsum. Betalt er: Stornoway, large.. 90/0'0/ pr. 2/2 td. selecteld /88/» mediums.. 45/55/» Shetland, large /75/» 88lected /5,2/» mediuiffils /40/ ~» For ny ShetlaiLd fuusild er betalt for large ful:ls 75/80/, iuus 6,5/7o./og for matfulls 55/62/ pr. t,d. For tysk sild forlanges M. 70 for superio!", M. 65 for SOl" ttierte, M. 60 fm prima, M. 55 for kleine og. M. 47 for matjes pr. td. fob. fiskerihavn. F.or havtønder forihøies prisen med M. 3 pr. 2/2 tidl'. Konigsberg: Konisulatet, Konigsberlg, beretter 20/7: Prisene for Yarm.outhsild er imidlert,id fo'rhøiede. Her n'oteres: Matities 28/, matil'ul:ls 38/ ab ager. Till provinsen la,stedes og!sha i denne uke nogen partier. Fra Yamnoutih ankom daiffilpskibene»seemos: med 348/ og 500/2 Mr.,»Fingal«med 2874/ og 750/2 tdl'. de nærmeste dage ventels en baat fra Sihetland med ny sild. Ste t t in:. FiJskeriagenten, Hamburg, indsender 8/7 nedenstaaende beretning, dat. Stettlin 6/7: denne uke anlmm fda Shetland 2 damlplskijbe med tilsammen ca. 7000' Efterspørselen efter ny vare var meget stor og med undtagelse av Ht matjels blev altlsrolgt til gode priser. Tilførs[ene fra Norge var smaa og desværre er efterspnrselen endnu meget beskeden. Skjæresild har været solgt til kr. 40'48 elfter størrelise. Betalt er: Shetland, large æull og funs 68/70/ pr. tel. matfuus /48/ matjets, large /67/ matjes, selecteæ /47/ matjes, medillms / De næste tijllfø"ser, ca ankommer lørdag med d.,s.»gar'ibaldi«. Pl"isene er fastere log man vil ilkke avgi matties under 45/, matfuuis 47/ og funs og large fulls 72/. Fiskeriagenten,ind,sender 2.5/7 følgende beretning, dat. Stettin 28/7: denne ulke anikjom en damper fra Lerwick med ca tdl'. tildels saltet som matjes. Matjessiilden gik ti,! fryseriet. Haardsaltet vare var godt søkt og der blev Het UiSO~gt arv ladningen. Prisene var temmelig hoie og der belv betalt fot matties 48/, 0' matfulls 5/ og 70/, for fujs.

8 368 fs K E T S GAN O 29 juli 925 ~ Fra Norge ankom:mer :mindre kvanta, som for,det meste gaar til lager. Efterslpørselen er fremdeles meget,slvak og lr'isene er uforandret. Man betaler for: ld25 s,losild, " kr. 27 pl". hl "...» » 32 Vaarsild har liten interesse og sælges til kr pr. tel. Ler var offerte i nyfanget fetsild til kr. 00 rpr. td. for gode middel,stør.relser, men prlsen var for høi og førte derfor ikke til foretning. Det ser ut til at der iaar i Norae blir hedre fetsil~]fangst, hvad man f~m' hualpe. Et go~lt fetsildfiske vilde gjøre den skotske sild stor konkul'rance. Det tyske ferskfisk og fersksildmarked 924. A" fiskedagent Johan R'eusch, Hamburg, 5/7 9'25. Ferskfiskmarkedet. Stillingen paa ferskfi~kmarkedet i Tyskland i 924 \iar i det store og hele tat ugunstig. Den efter inflationstiden sterkt redueerte kjøpekraft hos den store del av befolkningen og som en følge derav den almindelige pengemangel, i forbindelse med forholdsvis billige tilbud av andre næringsmidler, i særdeleshet indiørselen av billig, godt frosset kjøt, gjorde sin indflydelse gjældende paa efterspørselen efter fersk fisk. Hertil kom ogsaa vanskelighetene ved forsendelser til det besatte gebet og det formindskede forbruk i disse distrikter paa grund av den almindelige, daarlige, økonomiske stijing. Av disse grunde opnaaddes paa de tyske auktionsmarkeder tildels meget daarlige priser for fersk fisk og det forekom ikke saa sjelden, at fisken i det hele tat var usælgelig og gik til klipfiskverkene eller til fiskemelfabrikkene. Saaledes blev for eksempel over halvparten av tilførslene til Wesermunde i mai maaned solgt til det derværende klipfiskverk og man regner med, at dette i hele aaret 924 overtok 8 pet. av tofalimporten av. fersk fisk, som ankom med de tyske trawlere til dette marked. Regner man hertil? at driftsutgiftene til de tyske trawlere var omtrent 60 pet. dyrere end i normale tider, kan man forstaa den vanskelige stilling? som de tyske havfiskeselskaper har hat i det forløpne aar. De tyske trawlere har derfor ifjor gjennemgaaende været længere oplagt end vanlig for at gjennemgaa de nødvendige reparationer. Den ovennævnfe ugunstige stilling paa det tyske ferskfi,skmarked har naturligvis ogsaa hat sin indflydese paa tilførslene av norsk fisk. kke desto mindre var der i aarets løp regelmæssige tilførsler fra Norge med ruteskibene til H a ill bur g og A l t 'O n a og med enkelte avbrytelser saaledes under streiken i mars vade di.sse tilførsler praktisk talt hele aaret rundt. Størst var importen av kveite, laks og aal. A v de billigere fiskesorter som torsk, hyse og sei, var tilførslene forholdsvis ubetydelige, da det viste sig, at disse sorter ikke kunde opnaa lønnende priser paa det tyske marked. Støt:st var importen av kveite. Prisene var meget forskjellige. februar opnaaddes for stor kveite pr. pund pf. 70'72, i april pf. 4026, i mai pf. 7, i juni pf. 305, i juli pi. 4307, i august 30'8, i oktober pf. 869, i november pi og i desember pi. 46. Middelstor kveite opnaadde i mai pf. 84, i juni pf. 80'98, i juli pf. 50'09, i august pf. 407, i oktober pf. 0'727 og i noivember pf og smaa kveite i mai pi. 520', i juni pi. 56, i juli pl 20 77, i august pi. 204 og i oktober pi. 69. Laksprisene var i mai pf. 90'220, i juni pf , i juli 5305, i august pf og i september pf for ørret opnaaddes i juni pf og i juli pf Aalprisene var i juli pf. 7222, i august pf , i september pi. 5900', i oktober pf. 7329, i november pf. 20'59 og i desember pf For hyse opnaarddes i januar pf. 2240, i februar p. 546, i mai 'pf. 36, i juli pf. 0'2 'Og i desember pf pund hyse, som i desember ankom med Raumabanen fra Aalesund til Altona opnaadde for stor pf. 67, for middels pf og for smaa pf. 35. Sei opnaadde i januar pf. 46, i april pf. 3/~S. Torsk i januar pf. 79 ;4, i februar pf. 79, i april 3/2 og i desember pf. 56. Av andre fiskesorter kan nævnes makrel, som opnaadde pf. 225, lerflynfdre pf. 3069, rødspæhe pf. 230, pigvar pf. 50'42 og sletvar pf. 84. W ese r m li n cl e. Paa auktionsmarkedet solgtes i pund fersk fisk mot pund i androg tilførslene kun til pund paa grund av streik paa fiskedampskibene. C u x h a ven. Tilførslene til auktionsmarkedet med tyske trawlere androg til 0'4 50'4285 pund mot pund j 923. Bre mer h a ven. Tilførslene androg til pund, derav 8 0'2830 pund fra sland og pund fra Nordsjøen. De gjenemsnitlige auktionspriser var i pf. pr. pund: For nordsjøfisk : Stor torsk Sei Hyse Kveite Pigvar Januar... 25,9 6,8 84,5,35,50 April... 23,4 9,6 65,7,36,89 Juli... 27, /2 Oktober ,3 57,4,06,35 Desember ,6 24,5 64,5,39,77 for islands:fisk: Januar... 3,5 4,9 27,5,4 April... 8,7 6,7 2,,45 Juli... 7,3 4,5 9,6 75,4 Oktober... 9,9 6,8 26,6 79, Desember... 6,6 5,9 2'2, 82 (Forts. næ6le nr.).

9 29 juli 925 FS K EfS o A N O 369 fersk fisk med jernbanen til Tyskland. Trafikinsektør Kverum beretter fra Berlin 20/6 til Norges fiskeriagent, Hamburg: Enkelte norske eksportører har i den sidste tid sendt kveite som s t y k god s p r. j er n b ane t i l T Y sk and. Det t e m a a p a a :cl et ste r k e ste fra r a a des. f ragten blir henved dobbelt saa stor som for V'ognladninger (mindst 5000 ), varen blir omlastet diverse gange, man kan ikke gjøre regning paa befordring i avkjølet vogn og befordringsiiden blir for lang. N aar jernbanens vedkommende har anbefalet jernbanetransport av fersk fisk og fersk sild til de indretyske markeder, saa har det altid været fremhævet, at det kun kan bli spørsmaal om vognladningsvirse forsendelser i direkte gaaende kjølevogner. Da varen i de omhandlede smaaforsendelser kom frem i daarlig forfatning, dækket salgsprisene kun saavidt fragten og i et enkelt tilfælde blev,denne heller ikke dækket ved det indkomne beløp. Bortset fra tapet for den enkelte avsender, er forsendelser av denne art ialfald i den varme aar:stid, skadelig overhodet for norisk fisks renome i Tyskland. fiskeforsøkene ved Svalbard. Fiskerikonsulent versen, Statens fiskeriundersøkelser, telegraferer 26/7 fra Advent Bay:»Har fortsat undersøkelisene i fjordene her omkring, tre linesætninger i Adventfjorden viste stor forekomst av hyse og enkelte torsk i fjordmundingen, men ingen forekomst i selve fjorden hvor mindre dyp og koldere bundtemperatur. Træk med ræketrawl samme sted gav ingen almindelige ræker; men betydelig mængde andre arter ræker bedste linestub i mundingen Adventfjorden gav 65 stor hyse paa tusen krok. Som interessant forsøk blev tyve femtiliters kasser frossen agnsild efter bestilling herfra avsendt fra Nikolay Dahl, Trondhjem, den 0 juli. Kassene var omviklet med pergamentpapir, pakket to og to sammen i tætte kasser av pløiede materialer og mellem is. ndvendige og utvendige kasse isolert med to tommers torvstrø. 20' juli blev denne agnsild mottat i vort fryseri og fandtes helt brukelig og tildels endnu frossen. Tovik grundstøtte igaar fredag utfor Ad~entfjorden ved høivand og blev av Farm tat av grunden og indslæpt til Advent Bay. Tovik er meget læk og holdes nu flytende med Farms maskinpumpe, skibet blir landsat i fjæren imorgentidlig og skadens størrelse vil da bli kjendt, hvorefter avgjørelse træffes hvorvidt undersøkelsene kan fortsættes. F arms chef Hermandsen med befal og mandskap har ydet et fortræffelig og meget velvillig bjergningsarbeide.«~~forsøk paa ophjælp av det italienske fiske. Dekret av 24 mai d. a. offentliggjort i»gazzetta Ufficiale«for l juli sidstleden fastsæher bestemmelser for en omorganisation av den italienske fiskeriforvaltning. Dekretet indeholder følgende dispositioner : Oprettelse av et generainspektorat for fiskeriene, knyttet til finansministeriet, rekonstruktion av den raadgivende komite og av den permanente komite for fiskeriene, anvisning av nye fonds for fiskeopsyn, for fagutdannelse av fiskerne, for undersøkelser, studier og publikationer. Oprettelsen av et generalinspektorat for fiskeriene viser den betydning regjeringen tillægger det italienskt: fiskeriproblem. Ved at opreue dette har regjeringen villet skaffe sig en praktisk i nst itu ti on, som med fagkundskap og kraft skal virke for utnyttelsen av de r esurcer som landet har i sine omliggende have og i sine indsjøer. Den raadgivende komite for fiskeriene vil bli forsterket i sin sammensætning og bli tilknyttet kompetente personer. Den vil nemlig bli sammensat av 8 medlemmer, som skal vælges blandt de.industridrivende og blandt de mest betydelige eksperter paa hskerienes On raade og desuten av forskjellige selvskrevne medlemmer, hvorav, foruten chefen for det nye generalinspektorat, cheiene for de forskjellige koniorer dels i finansministeriet og dels i andre ministerier som har befatning med fiskeriindusirien. Den permanente komite, som blev ophævet for Hogen aar siden, vil nu bli rekonstruert i en heldigere form som raadgivende organ for Hskeriforvaltningens divers e kontorer, som i stor utstrækning vil komme til at ha fordel av denne ordning. Den nye bevilgning til fiskeopsyn vil herefter muliggjøre et effektivt opsyn, som man hittil fuldstændig har manglet og som i lang tid har været krævet av fiskerne. Forisaavidt angaar den faglige utdannelse, undersøkelser, studier og publikationer vil de bevilgninger, som allerede eksisterer paa budgettet, bli passende forøket, saa det kan bli mulig at utfolde en større aktivitet, særlig med henblik paa fagutdannelse av fiskerne. Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler 28/7 ne<denstaaende priser: Prisene angaar Bergen og Stavanger og gjælder fm olje levert paa fat. Fra sublagrene er prisene en øre høiere pr. Solarolje, pr kr Petroleum (Triumf), pr ;} 0.30 Benzin, pr ~ 0.69 Ovennævnte priser gjælder oglsaa Haugesund undtat benzinprisen, som der er kr. 0.7 pl'.

10 F S K E T Vekselkursene S O A N O 29 juli 925 (salgskurser). Utenlandsk mynt Pari 2 7 kurs r London... kr. pr. f Ber!in gul dmark Pans fres Stockholm sv. kr Kjøbenhavn d. kr c Q) Amsterdam gylden !j Ziirich sw. fres Newyork... dollar Antwerpen belg. fres Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire l Prag czck. kr sland, nominel 00 s. kr Wien, østerr. kroner pr. æ f Lissabon, pence pr. escudo /4 2 2 Buenos Aires, pence pr. peso /8 <5 f Rio de Janeiro, pence pr. mils /8 c o Yokohama, sh/d. pr. yen /8 3 /s l Shanghai, sh/d. pr. tael.... 3/2/3 l Bombay, sh/d... /6 /t:; Honkong, sh/d... 2/4 3 /8! 227! /7 25/7 27/7 =: ===:~::== /2 2 /2 2 /2 2 5 / / / / / /s 5 3 /4 5 3 /4 5 7 / /3:>. 5 3!tH /8 3 /s /8 3 /3 /8 /8 /8 7 /6 /8 /s 3/2 3/2 /4 3/2 /4 3/2 3 /8 3/2 /2 /6 /8 6 /8 /6 /8 /6V" 2/4 3 /8 2;4 3 /8 2/4 /4 2/4 5 /6 2/4 /8 ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjerns, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Stationer Til indlandet Til utlandet Sve Dan Tysk Oslo Forøvrig rige mark land alt 2270 Fra Trondhjem : 27._ 8 /7 ialt Slid... " Fisk Fra Bergen: '2/,_8/7 ialt Sild Laks ørret Hummer Aal flyndre Kveite Makrei Anden fisk Hvalkjøtt... Fra Åndalsnes: /7 ialt Sild Laks flyndre...,. Hummer Lange ) Anden fisk Hvalkjøtt Den ouicielle fiskerisiatistik fol' 922 Norges Fisker,ier 922 er utkommet i kommisls,ion hols H.Ascheihoug & Co., Oslo. Pris kr..00. Tilførsler til Oslo (Øst og vestbanen, vekten angit brutto) fiskesor_t _ _"h Uh l5h~: ~6h l n/~_lwhj~ajt ~ ~kg. kgo ~. ki, Kveite ~60i ~290i, 34.f0 flyndre... ~50! Hyse Sild...! i Laks Makrei Anden fisk ]0 Hvalkjøtt..., alt O! [ !63270 "VA.R.G"slnurningen har nu været forsøkt i flere aar. At forbrukerne er tilfreds med den, vil fremgaa av nedenstaaende: "De bedes godhetsfuldt sende mig en liten dunk presenningsmurning. Jeg kjøpte en lignende dunk hos Dem for 2 aar siden og var vel tilfreds med den". Harbakke 20/ Paul Takle (tegn). "Siden jeg fik seilsmurningen "Varg" ifjor sommer fra Dem og befandt den at være meget god for seilene, saa maa jeg bede Dem sende mig en dunk paa 50 kg". Harstadbotn, Harstad, 22/ E. Nilsen (tegn). Priser..:.. trædunker it ca. 5 kjl ca.~~[ c~. ~5~g. pr. kr kr..90 kr..75 inkl. emballage, netto kontant fob. Bergen. Med 5 kan smøres 6090 kvm. duk paa en side. "VARG" gjør duken myk, tett, seig, sterk og frier for "jordslag". Den er ogsaa god til barking av not og garn. Forhandlere høi rabat. Fabrikant: DAVD GJØRVEN, Bergen (Tidligere seilm. Gjørven & Christensen)

11 Transporten av fiskevarer. DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9.30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linjer) nr Telefonv.akt 8 fm.o em. søndage9fml0em.) Telegramadresse : Ber gen s k e. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 4. Det indeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter C'. A. GUNDEQSEN Als BEQGEN Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige. maanedlige seilinger fra øst & VestNorge til Bos t on, B a l tim ore, P h i l a cl e l p h i a & New p o rt New s, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap vi Aktieselskapef Thv. Halvorsen Bergen o m ad ni n g og o m is ni n gav fis kei o r sen dese r Telefon egen central 5040 Telegr.adr. "Nordenfjeldske" OLE Q. OLSEN, BE~GEN Telegr. Oro". Telef Sped.avd Representerer: Ellerman's Wilson Line, Ltd. Hull. Dp.t Forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn. DampfschiffahnsGesellschaft.Neptun", Bremen. Chr. Salvesen & Co.,Leith Furness, Withy & Co. Ltd., Liver:)ool. Bibby Line, Liverpool. Ozean Linie, Hamburg. United Fruit Company, New York M.s.»Trolleholm«laster Fredrillkshald 3 august for Boston, Baltimore og Philadelphia. Wilh. Wilhelmsen. M.iS.»Sturehoam«Jarster Aalesund og Christiansund 35 august for Havana, Vera Cruz, New Orleans og Galveston. W Uh. Wilhelmsen. rg,ens Transporfkompani Als Bergen OMSNNG OG SPEDlTlON aval slags fisk og fiskeprodukter. Telefon 3355, 058 Telegr.adr.: "Transport" Etableret 902 AlS HOSTAD Br GRONNNG Trondhjem NDKJØP OG EKSPORT AV FERSK OG SALTET FSK OG SLD. Telegr.adr. : ",Fisk~ Brødr. Dall Etableret 872 AKTESELSKAP Telegramadr. : "Daldamp" KR ST ANS U NON. lit DAMPSKBSEXPEDT:ON SPEOTON, SKBSMÆGL':F.E B EFRAGTN NG, ASSU RAN RESEBUREAU,c"li, c~6,~,!~!.~;~:~~~~~i~~j ~~~~~~~!!~~..:: ki~ : Telegrafadresse : A u k ti o n en. ~)'\,," Rikstelef 2699 Kontoret f.orøvrig 23 '. ~ ~ ~\. Kjøp.er fiskevarer og landmandspr?dukter i f!lst '.' ~ regn mg og mottar samme varer bl forhandhng Monopols kobberstof Te eg r. ad r.: Monopo, Bergen Als.,SAL T M PO RT" Tel.adr.:»Saltimpori» BER GEN Rikstelefon 083 mporterer alle sorter salt til fisk og sild i direkte skibsladninger E Als SM0RF ABRKEN VKNG Bergen Forlang vare margarinmerker: V i k ing nr., Ex P O rt, Aks a Telegr.adr.: "Vikings/abriker" Tele/on 772 v. Staw & Co.'s Saltimport Trondhjem. Direkte import av alle sorter salt for: FisKeribedriften, meierier & husholdningsbruk etc. Kul Koks Ved i prima Kvaliteter til billigste priser. Als Ottesen & Co., Bergen ALBERT BLYTT Als Finnegaardsgate 6 Bergen Omsætter i fast regning og mottar til forhandling: Tørfisl\, saltfisk, tran, rogn etc. Tel eg raf adr.: "A l b l Y tt «

12 _ ~~~~~~ Fetsild Toldsteder Vaarsild og skaaret Storsild Nordsjø B' r sild tdr sild r.ls mg. Oslo Kristiansand Egersund Stavanger ) Kopervik Haugesund... [ ergen l 342 florø Måløy Aalesund Molde Kristiansund " Trondhjem Bodø... Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest 2) Vardø... Fiskeutførselen fra januar til 8 juli 925 og i uken som endte 8 juli. slandssild Klipfisk, norsk Rundfisk : 00 Rotskjær i l' ~ Vadsø Andre B)... 5) _._ ~ ~ 4) 0759 ~.._ ~ ~ alt Sei '74620 Hyse, rund Anden tarfisk Rogn 72 D.m. tran l R.m. tran Blank Brun blank 87 : 020 uken 2293 ' ul = =, 4 59 Brun 25 l Haakjærr. Hærdet. hval tran 97 Toldsteder Hvaltran Sæltran Bottle a nosetran Sildeiran jsild, fersk ks. Sild, Makrei, Makrei, Laks, Levende Anden røkt saltet fersk fersk aal fersk fisk Hummer stk. Ræker Fisk saltet i fartai Fisk saltet i Sildemel Fiskemel, levermel, fiskeguano Sælskind Hermetik Oslo Kristiansand.. Egersund... Stavanger').... Kopervik... Haugesund Bergen Florø... Måløy... Aalesund Molde Kristiansund. Trondhjem Bodø... Svolvær... Narvik Tromsø Hammerfest 2) Vardø... "... Vadsø... Andre:!) ~50 jl 5) alt l6 uken r J ~ 8m ~ l , 25780, ) ) ) ~ i ) Desuten hvalkjøtmel og hvalbenmel. 2) Desuten 600 lvalroshuder. :3) Desuten 8069 hvaloljefettsyre, margarit, 2425 hærd. fettsyretran, 3844 hærd. teknisk fett. Fra Sandefjord 35 spisefett og 78 hærd. sildolje. 4) Herav fra Fredrikstad og tra Sandefjord. 5) Herav 29 vaarsild, 5660 ks. fersk sild, fersk fisk, 74 stk. hummer og 00 idr. saltfisk fra Slmdenæshavn.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen desember 1926

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen desember 1926 hl. ' 60608 200 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 29 direktørens

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fiskets Gang Fiskeutbytte SOlg~ I I hl. I hl. : hl.

fiskets Gang Fiskeutbytte SOlg~ I I hl. I hl. : hl. Fskeutførselen 000! tk fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle O cl 4 l ~ 923 postanstalter og paa fsker..... _._..

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere