fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen"

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter og paa fiskeri Onsdag 8 mai 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til direktørens kontor. fiskeridirekthens kontor. Nr. 20 fisket. Uken 8j54/5. V a art :O r:s k e f i 'S k e il: i Finnmark var ogsaa i sidste uke meget smaat og naadde bare en ukefangst av 0.5 iuiuion sh< moi i tilsvarende uke ifjor, da fisket var usedvanlig godt 5.8 million :stk. Der var et stormende veir hele sidste uke, likeledes er der stor agnmangel overalt, saa der ogsaa av denne gr:und var landligge i de fleste distrikter. Enkelte dage hadde man for Honningsvaag ca kg. ifisk og for Berlevaag og Kjøllefjord 3000 a 4000 kg. fisk, men euers var det yder'st sm.aat. Der er liten Hsketyngde under kysten deroppe iaaf, likesom der er litet av lodde tilstede. Mangelen paa agn har iaar været større end paa flereaar. Fangstuthyttet for finnmark er bertydeig mindre end,i de foregaaende 5 aar, men større end i 6aars.perioden 92 til og med 96.!.fjor naadde fisket en rekord. Prisene har paa grund av det daarhge fiske gaat yder Hgere op.og der kan ventes yderligere stigning. Deltagelsen blev i uken øket med.07 motorbaater. Sønden:for Finnmark er :skreik,vantummet øket nrogd ved skraaphsket i Bø, som,forøvrig er helt avsluttet. K y st 'ill a kre l f i.s k e t har tat sig godt op paa sydkysten, hvot dog deltagelsen JtiHil har været hten fra norsk side. Paa vestkysten har uveir hindret fis[{jet unrdtagen i de par sidste dage, da man hadde ganske g.odt makrehiske paa Sirahavet. Gjensidiges gaard Karl.T ohans gate 6. Norges eldste livsforsjkringsselskap <i5 tenfibige. Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmænd, lensmænd, vrakere og srpecielt ansatte tællingsmænd. Nor d l and. Værøy og Rost: Optisk et 23/43'0/4. kveite 85'0 kg. il 0'.50'0.7'0, lange 80'0 kg. il 0'.'0, brosme 50.0 kg. il 0.0,6, torsk 35'00' kg. il 0'.06, sei 500' kg. il 0'.06. Kveiten iset, de,t øvrige hjellhængt. Deltagelse 25 fartoier og baater. Optisket 30'/47 j3 : Kveite 0'50' kg. il 0.40'0'.60. Fisket hindret av storm. Ueltagelse 24 fartøier og b::\later. Mør e. Aalesund og Borgund: Fisket uken 8/34/5 drevet væsentlig som hjemmefiske a.v 3'0 motorbaaler og av 6 daill[)ski,be pala bankene. Ukefangs,t iau 7 7'00' kg. fisk, derav 3500 kg. kveite, 4'00'0 kg. skate, 23 50'0 kg. kveite, 3700' kg. blaalange, 00'0 kg. brosme, 500'0 kg. torsk, 8000 kg. hyse, 000 kg. sei, 000 kg. ræker og 000 kg. anden fisk. Pris kveite kr..0, skate 0.2, lange 0.20, blaalange 0., brosme 0.09, torsk 0'.35, hyse 0.27, ræker 0.8'0 og for sei og anden fisk 0.30 Av fangsten iset 2500 kg. kveite, 5000 kg. lange, 4000 kg. skate, 80'00 kg. hyse og 5000 kg. torsk, saltet 8000 kg. lange, 370'0 kg. blaalange og 000 kg. brosme, den 0vrige fisk til hjemmeforbruk. Torskefisket. Fin n m ark /5: Tirsdag, Baad,sd'jord stor,skøiter stormhindret 5000, sdøldragere 2000, meget hyse, Berlevaag to motor baater 30'00, Gamvik lineskøiter 300, Kjøllefjord lineskøiter 3500, Kjel,vik otringer '000, baater 350', Honningsvaag 4'00, sjøldragere 500, storskøiter 7000, Kamøvær lineskøite 20'00, Hammerfest juksebaater 50, Hasvik linebaater 50, Sørvær 300', forøvrig landligge,,storm, agnmangel. Fiskepris, Kiberg 67, Vardø 60', Havninglberg, Hjelmsø, RoUsø 5, Syltefjordene, Hammerfest 56, Baadsfjord '0, Berlevaag, Mehavn 9, Kjøllefjord, Kjelvik, Kamøvær 8, Lebesby, ngø 6, Honnnigsivaag 90', Gjesvær 57, Hasvik 55Yz, forøvrig 7. Le!verpris, Vardø 2033, Havni:ngberg 2, Baatslfjord 40', Kongsfjord, Kamøvær 20, Berlevaag, Gamvik, Kjøllefjord 3'0, lv8havn 4043, Kjelvik 25, Honningsvaag 3i235, Gjesvær 520', Hammerfest, Hasvik lo, øvrige vær 5, leveriholdighet ØstFLnnmark 257, Ves,tFinnmark 500, baatantal 2786, kjøpefartøier 85.

2 FS KETS o A N O 8 mai 927 F i l 'l m ark 2/5: Onsdag N e'80seby linebaat 300, Kjøllefjord stor,srkøiter stormhindret 2000, Dyfjord baater 30.0, SværhoU smaamotorer 60.0, Honningsvaag smaaskøher 2.000, storskøiter 68.00, Hammerfest juksebaater 80, linebaater 5.0, forøvrig landligge,,storm, agnmangel. F in n ill ark 4/5: Opfisket vaanl'isket Finnmark 28849,62 kg. torsk, hvor'a,v hæng,t rundfisk 959'24.04, sauet ]{)'iphsk ,g, rotskjæ,r 97 75, iset 7084, russesaltet 5.000, resten forbrukt, leverikvantum 445 hl., damipilledicintran 3628, 2842 baater, hvorav 45 motorer, re,sten '0 og seilbaater, i Nordvaranger 86, Kiberg 7.0, Vardø 320, Baad,s,fjord 223, Berlevaag 338, Gamvi,k 83, lvehavn 230, Kjøllefjord 2,25, onningsvaag 263, lvaasøy 8, Hammerfest 70, Hasvik 2, resten spredt, 688 mand, 280 landkjøpere, 88 kjølpefartøier, hvorav Vardø 7, Baatsfjord 5, Berlevaag, Finkongkjeila, Mehavn 39, Kjøllefjord 5, Honningsvaag.0, fiskepris ndre Syltefjord, ngø, Lo,ppa 6, Hasvik 5,6, Gjesvær, Hammerfest 37, Kiberg G7, Kong:srfjord, Gamvik, Lebesby 7, Nordvaranger, Vadsø. Maa,sø 8, Berlevaag 79, Kjøllefjord, Kamøvær 89, Vardø 6 0, lveha'vn 90, Honning.s:vaag 9, BaatsLi'jord 02, forøvrig 5, leve'l,pris Lopipa Gl0, Hasvik 0, Hammerfes:t 05~ Havninglberg 2, lvaasø <8, Nordvaranger 58, Gjesvær 520, Kongsfjord, Lebesby 2.0, Kjelvik 25, Kamø,vær 2030, Vardø 2033, Berlevaag 2230, Gamvik 30, Kjøllefjord 3032, Honningsvaag 3040, lvehavn 4.043, Baats,fjord 4045, øvrige vær 5, leverholdighet ØstFinnmark 2'9, VestFinnmark 455_ fiskevegt ØstFinnmark 25,5, VestFinnmark 246, tranprocent ØstF:innmark 35, VestFinJlJmark 36. Fredag Baatsfjord lineskøiter stormhindret 2,5.00, Kjelvik sjøldragere 3.00, baater 2.oOJ Ryggefjord, Kohbeifjord, Refsbotn, Snefjord juksebaater 8.0, linehaater 20'0, Hammerfest 200, forøvrig landligge, storm, agnmangel. Fin n m ark 5/5: Lørdag N e~:se:by linemotor 300, juksel'aater.00, Vardø lineskøite 4.00, baater 5.0, Syltdjord linemotor 0'0, Baatsfjord lineskøiter 2500, FinkongkjeUa motorer 3.00, linemotorer Tana 2000, Gamvik smaaskøite gammelt agn 300, Meihavn storskøite 2GO,smaaskøiter' 6.00, Kjøllefjord sjøldmgere 2.000, otringer 30'0,,storskøiter 4000, Kjelvik smaamollorer 600, baater 200, Gjesvær sjøld,rage,re 50.0, Hammerfest baater 00, Sølwær 250, forøvrig landligge, agnmangel eller ikke landkommet. Fin n'ill ark 7/5: Mandag Kiberg linebaa,ter 000, Vardø storskøiter 300'0, baater 4.00, ujevnt, Havningberg baater je.vnt lastet, Syltefjord lørdagkveld lineskøite 2000, mandag baater 300, smaamotorer 200, Baatsfjo,rd lineskøiter 3.000, Kong:gLi'jord 3.000, jukseskøite 300, Berlevaag storskøiter 600'0, sjøldragere 2,5.00, ujevnt, Finkong:kjeila baater 500, ujevnt, Gamvik 00, juksebaater.00, Mehavn storskøiter tohalings 40.00, sjøldragere 700,,seinøter optil 3.00, Skjøtningberg juksebaater 300, linebaater 400, Kjøllefjord 6.0.0,,sjøldragere 5.00, skøiter 25.00, Dyfjord baater 400, sei tilstede Skjøtningberghavet, Kjelvik smaamotorer 50'0, baater 20.0, Honningsvaag 300, skøiter 350.0, Kamøvær mo,torer 500, baater 600, Hamme.rd'est line 'juksebaalerl0, agnmangel Vadsø, Nordval'a'llger, Hjelmsø, Hasvikværene. N o l' d l and. Bø i Vesteraalen 4/5: Skraapfisket avsluttet med olprfisket parti stk. torsk, hvorav saltet stk., hængt 3, stk. og iset stk., damptran 260 hl., sat lever 85 hl., rogn 865 hl. Nor d l and. LOlfotens ytterside 2/5: Opfisket stk. torsk, hvorav hængt , saltet 64000, iset :29 '00; damrptran 485 hl., lever' 34, rogn N o l' d,l and. Helgeland 2/5: Opfisket ' stk. torsk, hvorav hængt 6,64.0.0, saltet 04800, iset 47.00, damptran. 750 hl., lever 65, rogn 275. Nor d l a n cl. Salten 2/5: Opfiskece kvan tull nforand fet. N o l' d l 'a n d. Yttersiden 6/5: Skraapfisket Bo aysluttet, ialt op.fisket 270'6.00 stk. torsk, hvorav hængt 4.0;) HOO., saltet 64000, iset 36200, damptran 485 hl., Jeyer }l9. rogn Nor da n d. Helgeland 6/5: alt opfisket 8~t~ GOO stk. torsk, hvorav hængt , sauet 04800'. iset 47 00, damptran 820 hl., lever 30, rogn Nor d l and. Salten 6/5: Uforandret. fetsild og smaasildfisket. Nor d l and. Hadsel 6/5: Denne uke opfisket 2300 hl. smaasild, hvorav 2200 sildoljefabrik, 300 hermetildabl'ik, pl'i~ henholdsvis 4.50 og 9.00, tilstede 3 landnotbruk, ialtopfisl,et hl., hvorav saltet handelsvare 5.0 tønder, solgt sildoljefabrik hl., hermetik,fabrik 5600, iset 5.0, reslen agn og hjemmeforbruk. Brisling og smaasidfisket. lvøre. Bolsøy 4/5: Denne uke er opisket50l L sild som er anvendt til agn, pris kr. 2 pr. hl. Aalesund og Sunnmøre 7/54/5: Tilført hermetikbbr. 00 skj. blanding fra Sogn og Fjordane, pris kr. 2.0ClVaaløy. Tilført hermetik:fa:br. /57/5 lgoo st:j. mossa fra Sogn og Fjordane, pris kr Tilført 8/34 i;) 800' skj. mossa fra Sogn og Fjordane, pris kr Kystmakrelfisket. Ukefangst '/0_4/5 Priser Totalfangst kg. kr. kg. fr.stad... \ VasserFæder... \ FLværn... _ G Langesund ' 800 Risør i LOG 30 Arendal ' Grimstad Lillesand Kr.sand S Mandal farsund Kirkehavn [ 0_ Flekkefjord Egersund , Stavanger SkudenesKopervik Haugesund ~~~ ~~ ~ Alt fisket med garn. Av fangsten er kg. iset til utlandet, resten solgt fersk indenlands. V ærdi kr fisket utenlandso Makrelfisket ved Skagen.»Fiskets Gang«s korres\pondent beretter 6/5: Makrelfisket tok sin begyndelse ør8't i mai, men det var før,5t i den forløpne uke at der blev nævneværdige fangster, i siclste uke er der med drivgarn indbragt ca snes, pris'en var først i uken o,ver 8 kroner, men sank i ukens løp ned til l\an kan regne at,gjennemsnitsprsen har været 4~ kr. Svenske fiskere har herav indbragt ca. 3800,snes. DlUlclgarnene hal' været ute længe men før,5t i ukens sidste dage var der mahrel nemlig 350 snes, der kostet gjennellsnitlig kr. 3.50

3 8 mai 927 f S K E T S G ANG 29 Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttryk lor hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. T ran: 0/5 3/5 Kr. Kr. Uklaret damptran, nordlands pr. tønde,, finmarks: ø sei damptran ) ) Prima koldklaret damptran Raamedicin, nord!., uklaret Blank mediein, nordl..... Blank industriel Brunblank, medicin, nordlands.... pr. td. do. industriel Bruntran, karblandet Pressetran, bundklar Sildolje, lys Sildolje, brunblank Rogn: Samfængt, fyldt mellem bundene... 32/37.CO 33/38.00 pr. td. Rundfisk: l! sorteret Lofots...,... U sorteret helgelands.... Tynd vestre, hollænder' a Fyldig vestre hollænder Almindelig hollænder.... 3/4.00 Bremer.,.... 3/4.00 Samfængt (italiener) Høstrundfisk Afrika rundfisk 30/ Do. do. 50/ Usorteret finmarks, over 200 gr.... Finmarks, gr... o 2.00 do gr do. over 600 gr.... Titling: Hollænder.... Bremer.... finmarks 00/200 gr.... Rotskjær: ZarHisk.... V ækkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk, stor.. :.... do. smaa.... Sei: Prima storsei 50/60... " 3.00 " middelsei 40/50, Afrikasei 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: Flækket.... Rund..,.... Hyser: Afrika, høsthyse, 30/ do. hyse 30/50... ".25 Samf. vaarhyse 40/50...,.. Almindelig do. 30/40... " pr. vegt pr. vegt Længer: Skruelænger.... Klipfisk: ste sort, Lofots.... Fetsild: Garnsild, fiskepakket 0/2 stk., Do. do. 2/4,.,, f Do. do. 0/2",, l Do. do. 2/4,.,, f Skjæresild, fiskepakket.... Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund,.... Vaarsild: Exportpakket pr. 0 kg fiskepakket, rund.... slandssild..... ) Prima lys. 0/5 Kr ,} 3/5 Kr pr. vegt pr. tønde Kristiansund N. T ran: 6/5 3/5 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands pr. td. finnmarks.... Raa mediein.... pr. td. Blank medicin.... Rogn: Nordmørs samfængt stavfyldt td... l Lofots f 38/39 38/40 pr. td. Klipfisk: Nordmørs... l f pr. vegt Lofots... f 9.80 ' 0.00 Finnmarks /9.00 Saltfisk: N frdtmørs \f L o os... ; pr. 20 kg. Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm \ " smaasei 30/40 "... f Prima smaasei, 30/40... l Seeunda " 30/40... " J ~maa " 20/ S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg., rund salt. 4/4.50 4/4.50 pr. td. slandssild kg. pr. Aalesund. 6/5 3;5 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands... 35/40 42/45 pr. tønde Do. Finnmarks... 30/ Koldklaret damptran Bruntran Sildolje /0.45 ) 0.37/0.45 ) Sæltran Rogn: ste sort eksportpakket.... pr. tønde 2den sort 3dje sort

4 220 fs K ETS o A N O 8 mai 927 Samfængt, fyldt tønde.... 3dje sort...,.... Klipfisk: Søndmørsk.... Lofots... '"...,.. Finnmarks.... Længe.... Brosme.... 6/5 3/5 Kr. Kr / / pr. vegl Sei /6.35 Saltfisk: Søndmørsfisk.... Lofots torsk, fob fiskeplads.... Sei.... Pr ess e fis k : Presset lange Rotskjær: Sei, samfængt / 0/.50 ) " Afrika /0 S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg / /4.50 pr. td. slandssild, fiskepakket, 80 kg ) Efter kvalitet. Haugesund. 6/5 3/5 kr. kr. Vaa:csild, eksportpk., ganet, 0 kg. fob pr. td. Do. fiskepakket, 85 kg. fra lag er 7.50/ /8.00 Do. flækkesild / Do. rund, 0 kg Do. mindre merker, ganet 0 kg Storsild, fiskepakket fra lager.... slandssild, f.o.b. pr. 00 kg.... fetsild, nofsild 20/22 stk. 00 kg. pr. td. fiskepakket fra lager.... Makrei, saltet i Sildolje: Lys Lo.b /0040 Mørk f.o.b. efter kvalitet.... Sildemel pr. 00 kg. Fiskemarkedet utenlands. k v i n t a l = 50 kg. i Bilbao, Vigo. Santander. Kartagen::t, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Rio de Janeiro. ty s k P un d = 0.5 kg. eng e l s k p u n d 0.45 kg. KBpfisk og tørfisk. T a l' r a g ona. Konsulatet beretter 30! 4: ndf0rselen av khpd'isk hertil i tiden 5/430/ kg. isa;rudlsk, beholdning kg. islandsk, pris ptas pr. 40 kg. L iss a bon. Legationen gir 6/5 følg. kommentar til sin beretning for 2den halvdel april: Ogsaa i,sidste halvdel av april h:ir konsumet været meget stort paa grund av de lave utisalgs,priser. For d.s. ~SoHerino«som nu er mlderveis fra Norge formodes de fleste,salg at være av,sluttet til omkring '28/ for Lofot nr. 2, men ved siden herav er der solgt endel ganske store restpartier Lofot og Finnmarksifisk til uetydelig lavere priser. Desuten skal der været skibet en række mindre poster j, koilsignation mot j'orskud omkring 30/ netto. Via Hamburg er komme,t 850 baller fra Aalesund. Under incltrykket av dlsse sterkt varierende priser fra Norge og delvis SOlD følge av densimrpe konkurranee.om salgene her, har den pri,g,stramning som skuldevære indtraadt i Norge ikke git noget utslag her. Tendensen har snarere været synkende. Med d.s.»:solferino«er der ogsaa,skibet nogen smaapal'tier nyfisk. hvorav Vesteraalsk er isolgt til 4,2/6, Søndmørsk 43/6 og ny sei 30/. Forøvrig od'[e'ertes der i sidste uke som følger: Nor'sk 3,2/ til 44/, nyrundlandsk 34/ til 44/, skotsk 33/ til 42/ og tysk 30/ til 38/, ah pr. 60 kg. H a van a. Legationen beretter 3/5: Klipfisktillførsel siden 2/ kasser. Behol.dning Pris 8.50 dollars. kassen, liten e,fter,sipørsel. L i v or' n o. Konsulatet beretter /5 om markedet i april: april maaned 92,7 indførtes til Livor:no følgende klvan:a: Fra Norge intet, fra Frankrike 770 bl. ldipfisk kg., fra Labrador via England 200 ft. klitpfisk kg. og fra Holland 50 bl kg. Følgende priser noterte5 (Lit.): Høstfisk (,sipugnoho) 4003t60, italiener , Finnmarken '0, , , westre com'aillt Klipfisk: Fransk lave, l'ste kva] , islandsk, labrador st yle , alt pr. 00 kg. cif. Livorno. Bra s i l i en. Konsulatet, Sao Paulo beretter 5/5: Kliplf'.isktilførsel Santos siden 20/ kas,ser, beholdning Sao Paulo 8000, pris 20 milreis kassen, ankommet 900 kolli kanadisk og 3200 kasser skotsk fisk, liten ehersporsel. Fersk fisk og sild. New c as te. KoTtsu}tatet, Hull, beretter to/5: 9aal' 70 kasser, derav 550 til indlandet, flyndre G/, 87 kasser kveite 4/0/. New c as te. Konsulatet, Hull, beretter 3/3: Onsdag, torsdag 840 kasser Hsk, hvorav 400 indlandet, pris ~vei.te 4/ 0/, Hy[)cdre 4/7%/. L ond o n. Konsulatet, Hull, beretter 0!5: Lave priset' fisk, London 44 kasser fisk, p"is. kveite 7/9/, flyndre 8/. L ond on. Konsulatet, Hull, beretter 2/5: 68 kasser fis:k, pris kveite 7/8/. L () n don. Konsu.latet, Hull, beretter 3/5: dag 53 kasser, pris kveite 7/9/. H li l. K0Jsulat.et beretter 2/5: 5,5 kasser fisk, flyndre 4/64/, kveite 6/64/6, trawisk billig. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 9i5: Auktion Hamburg kveite med hode middels 570, smaa 42'50' pf. pundet. Ham b u ' g A l t ona. Fiskeriagenten beretter /5: Auktiolll Hamburg hyse 2,3 Y:;,,sekunda 48, kveite 3042, flyndre 2%30, Altona hyse 59%, flyndre 2636 pi. pundet. Ham b u ' g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 2/5: Auklion Hamburg 20 kasser,sild 20%23% pl. pun.det. Ham bur g A l t {) n a. Fiskeriage'lten beretter 3/5: AuMion Hamburg 'stor hyse 523, middels 2,228, smaa 20 25%. ~ A,tona 20/2 kasser fersksild 2323% pr. pundet. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 3/5: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) a:nilwm i ukens løp fra Norge dels pr. jernbane og dels med fnteskibene 9300 pund :l'ersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opttaadde i auktionen (!pti'. pr. pund): Hyse, stor 223, middels 2228, Stmaa 2025%, sekunda 3}j8, k,veite, middels og smaamiddel 575, smaa 4250, meget smaa 243 og rødstpætter 2%30. Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp med ruteskibene :!'ra Norge pund fersk fisk, som efter kvalitet,og markedets stilling

5 8 mai 927 FS K E T S o A N O 22 opnaadde i auktionen (pr. pr. pund): Hyse, origirialpaikning ;}9, kveite middel og smaamrddel 607 og røds:pætter Til St. Pauli fiskemarked ankom i ukens løp fra Norge 20 kasser fersk sild og til Altona 20'/2 kas,ser, som j auktionen opnaadde henholds,vis pf. 207:)23% og pr. 2323,Y:; pr. pund. Fra rland ankom direkte baat med 5 kasser og 260 kg. lø:s 'sild. Prisen var 'pf. 20 pr. pund. Der var ogsaa tilførsler a:v hollandsk og dansk,sild,som Olpnaadde henholdsvis pi. 67 og pi.,8 pr. pund. 'V e :s e l' m li n d e. Fisker:iagenten, Ham burg, beretter 35: uken 4/50/5 var ferskiisktilførslene til Wesermilnde fiskemarked mrndr'e, da Here trawlere er lagt op. Alt i ah ankom 2:2 trawlere med tilsammen: pund. Derav 7 fra Nordls,jøen med pund, gjenllemsnitlig pund og 5 fra sland med pund, gjellillemsni:tlig 38700' pund. Der var ingen tilfør:sler hverken fra østersjøen eller fra Nordkap. Auktionsprisene var (pt pr. pund): lyse l G487:), l 3%327:), torsk 429%, l 37:)7, sei 37:)22, l'ødspæher 36!/:l80, pigvar 0l39 og kveite Hummer. Ham bur g. Fiskeriagenten beretter 3/3: Med ruteskibene ankom i ukens løp fra Norge 2 kasser levende hum ller. Prisen var litt lavere nemlig M pr. pund forto,ldet. mark er idag = kr Rogn. Nor d S p a ni e n. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter j 0/5: ntet sardinfiske. ngen rognomsætning. Tran. H a b u l' g. F:iskeriagentetll beretter 3/5: Fra Norge anl(om 9,27 fate derav 66 fate hærdet tran og 43 Fra Japan 699 fate, fra Skotland 80 fate og 27 fate fm Danmark. Medicintran er steget yderligere og noter8ls idag 0' eif. De øvrige noteringer er uforandret nemlig (t pr. 000 kg.) for: Lys sæltran 29~0~0, lys levertran 30, brunblank 27, brun 22. Linolje er fast og sigende og noteres fra Holland Fl ,og for tysk vare M. 80 pr. 00 kg. netto fortoldet. Salt sild. Kon i g s ber g. Konsulatet beretter /3: l næste uke ventes en damper fra Norge med nogen mindre partier fefsild og. efterspørselen efter dentle v'are større, dog handler det sig foreløbig kun om prøvetønder. Prisen kan først opgives erfter varens ankomst. Oglsaa i andre sildesorter var forretningen tmredsstihende og begunstiget av det kolde veil'. Til Litauen og Rumænien eksportertes' auer en del derblandt \'interfang8lt,sild. dag noterøs: Yarmouth ma,td'ulls 54/~ ;)'5j, Yarmouth mauies 50/5/ en. ujo,rtoldet. Ham bur g. Fiskeriagenten beretter 3/5: Tild'ørslene androg til G979 Derav 897 fra Norge, 4982 tell'. fra rland og 200 tidl'. fra Sverige. Der var ingen bedring i forretningen i norsk :sild og notøringene er uforandret. Tilfør,sene fra rland bestod utelukkende av ny matjessild, Kvaliteten tilfredsstiller ikke, hvorfor salget gik slæpende og "ed besigtigelsenidag over ca. 5000/2 tdl'. blev neppe mere end ca. 000/2 anbra'gt. Prisene for irsk matjessild var idag 40/ +5/ pr. 2/2 for lm~ge og 30/3'5/ for seløcted, men da avsætningen er daarlig, blir pri,sene sa'ldsynligvis lavere. Ste t t in. Fiskeriagenten, Hamburg, indsender.følg. beretning dat. Stettin /5: Markedet har ilcl{8 forandret sig siden sidste beretning. Efterspørselen e[ter nor>sk sild er ikke blit bedre, der sælg:es kun Hogen faa tønder. Noteringene er uforandret. Det Tschekoslovakiske markede fiskeriagenrt Reusch, Hamibufig, reiser en av de første dage av juni til Tsohekos:lovakiet f.or at studere.de derværende avsætningsiilluligheter for norske fiskeprodukter. fiskeriagenten vil herunder ii den utstrækning han har anledning 'utlføre opdrag for norske eksportører. Hr. Reusoh's adresse er: iopfensack 9, liamburg, telegr.adr.: fiskeriagent, Hamburg. Bygningsbeslag, Værktøi Motorbaatutstyr Kj ø kken utstyr Pf Carlsen & Søn, Bergen c. Sundfsgt.5. Telef.: 975c,40Q6 JERNVAREFORRETNNG Telegramadresse: "Jerncarlsen' Johan Didrichsen jr... Oslo Telegramadr. : "JOHAND" Omsætfer alle sorfer fran, SildOlje, sæl olje, hvalolje, sildemel, forskernei etc, CHR.. RGENS SØNNER BERGEN BERGENS TRAAD & DREV FABRK Carl Fiskaaen Haugesund Taugverk5nørerTraad mperialdelmport ml blh. Hamburg 37 Mottar til forhandling og kjøper i fast regning: Nordlandsmel, Vestlandsmel, Torskemel, Hvalmll, Hvalbenmel, Hvalguano og alle slags Tran. Prima norske reje/'ance/'. Telegr. Telefoner "Fiks" Eksport av fersk, saltet slandsog fetsiid. fiskehandler Ole lersen ~~ Telegr.adr.: Lerøen, Bergen BER GEN TELEFON: Omsætfer alle sorter fisk: laks. Kveite, Hummer, Makrei, Sei, Torsk, og Kolje samt Sild 'AJtid finfin vare til reelle priser Schlotterhose & Go. Maskinfabrik & Apparatebyggeanstalt Wesermunde G. Tyskland bygger som specialfirma de anerkjendt bedste anlæg for utnyttelse av Fisk og Fiskavfald til tilvirkning av førsteklasses fiskemel, arbeider under garanti uten lukt. Tran, Produktions & Forædlingsanlæg. fremragende refereneer. Besigtigelse av anlæg i drift mulig. ALBERT MOHN, Bergen Etableret 764 Mottar til forhandling og kjøper i fast regning Tørfisk: ~og Tran Telegr.adr.:,Albertmohn Ko~~erstoll

6 222 F S K E T S Det Nord enfj eldske Dampskibss elskap vi Akfieselskapef Thv. Halvorsen Bergen Telefon egen central 5040 Omiadning ogomisning av fiskeiorsendejser Telegr.adr. "Nordenfjeldske" r NORGE MEXCO GULf LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilznger fra Øsi & VestNorge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, ~ Galveston & Houston o A N O 8 mai 927 DET BERGENS'KE DAMPSKBSSELSKAB 3_ D. S. BERGEN Kontortid 9.30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linjer) nr Tel efonvl!.kt 8 fm.o em. søndage 9 fmlo em.) Telegramadresse : Be r ge n s k e. Det indeholder detaljerte Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 7. oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter r Co: Aø GUNDEQSEN Als BEQGEN Spe dit i o ns av de tinge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gj ennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegl'amadr.: "Caglinie" Det Bergenske Datnpskibsselskabs Speditionsavdeting, Be~gen Omladning samt omisning avjerskfisk Haugsholmens Mel & Sildolje Fabrik, Bergen Sildolje Telegramadresse : «Bergensped. Mel Telegr. : WLFLOK Ering W. flock EXPORTAGENT Sild, Fisken.cl etc.. Telegr. : PROGRESS fjermeti~eti~etter tj'er~am,!/n., CiJrease/Jroo/, trertiament DREYERS GRAFSKE ANSTALT STAVANGER Als Haugesunds Sjøforsikrin~sselskap HAUGESUND Overtar alle slags Sjø og Transportforsikringer K. Kolbeinse~i & Go. A s Haugesund "Kolbro" TeJegr.adr.: Telegramadresse : jøstbø, Stavanger Johannes 9stensjø & CO Als Haugesund Telegramadr. : Sjøco S i de X p ort ø re r L an det s stø r ste ~ommissionærer: Sildemel. sildolje, rogn tø n dep rud uk t i on T fjeldberg Bruk Toe~:~o~.:ø!;:: ;rivat,: Hundvaag pr. Stavanger Buøy 8 Sildeoljefabrik. Kjøp av fersk og saltet sild. Mekanisk verksted 2 slipper Age n ter for r a a o i em o t o re n A van c e. kjøpes ved vore agenter. Nye agenter ansættes, hvor vi ikke er repræsen!ert. SKAALEVK KEMSKE FUUUK A.S. m BERGEN BERGENS PRVATBANK Opretttet 855 BERGEN OSLO HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER Etableret 905 Spedition uelsen & Søn ~ BERGEN Telegr.adr.: "Spedition" Omisning av fersk fisk Toldklarering. argstl.urotogen t~6wm!ifiiki!m""'" (for presenninger, seil, garn, not, taug etc.) Gjenpart av to breve: JeO' har brukt VARG baade paa torskegarn, makrelgarn 00' tall~ der har været utsat for raat hele sommeren. Jeg finder atvaro er et udmerket middel at fri for raat. Efter min erfarino' overtræffer det alt før brukte bevaringsmiddel. Jeg har vist det frem og fortalt det med mine kolleger. Jeg tror at VARG har fremtiden for sig og vil bli et meget benyttet middel. Egøen den 4. oktober 926. Kristoffer Egoe; (tegn). Siden jeo' fik seilsmurningen VARG ifjor sommer fra Dem og befandt den at være meget god for seilene saa.maa jeg bede Dem at sende mig en dunk paa 50 kg. Send regn mg med. Ærbødigst E. Nilsen, Harstadbotn, 22/5 25. VARGsmurningen fabrikeres av David Gjøpven, Bergen Kjøper: Sild og BrislingSardiner, Kippers, etc. Telegramadresse:. "S o o fo" Telefoner: Kon t';']:e t PrivaL o. Fretheim Olsen Bergen Kontor: Sverres gate 24 l Trygve Olsen &: Co." Als, Stavanger Sælger fra lager: Oliven Olje Tomatpuree Salt Makre. Tilbud og forespørsler utbedes. Telegramadresse "Fisk". " z

7 Pari [ o kg.,! 223 FS KET S GAN O 8 mai 927 Skib laster. S.S.»~ieilia til OPOl'to, beregnes lastekal' Bergen omkring 8/:>. Spanskelinjen. \.8. ::>Sevila<: til Lissab~m, SyitSpanien, Catalonien og arseille, beregnes lasteklar Bergen omkring 23/530/5. SpanskeJinjen. ;\.s. "S,m lviguel~ til VestHalien, eventuelt ogsaa øst talien, beregnes lasteklar Bergen omk'. 30/5. Spanskelinjen. ~.s.»louisiana: laster ØstNorge 827 mai og Stavanger ~8 mai fol' Boston, Philadelphia, Baltimore og Nodolk. Wilh. Wilhelmsen. M.s. :>Tampa< laster Oslo 28 mai for Charleston, Uatanzas, Cuba og Tampa, Fa. Wilh. Wilhelmsen...:\Ls. ))America: laster Oslo 30 mai, Aalesund og Kristiansund primo juni for Havana, Vera Cl'UZ, Houston, Galveston og Ne,,, Orleans. Wilh. Wilhelmsen. l\ls. :;,Toledo<{ laster 0stNt;rge 2den halvdel juni, Vest Norge ult. juni for Hav:.ma, Vera Cl'UZ, Ne,,, Orleans og Galve ~:ton. Wilh. Wilhelmsen. Oljemarkedet. Bergen, Haugesund, Stavanger f.o.b.: Solarolje fatevis kr. 0.9, petroleum :l>triumf«0.26. Leveret fra de øvrige byer og distriktslagere øre mere. Benzin pl'. kg. f.o.b. Bergen og Stavanger kr. 0.43, øvrige byer Opgit av Stavanger NorskEngelsk Mineralolje AlS. 24/ Mynt. i Vekselkursene (salgskurser). 0 / 5 /5. Oslo: kr. kr. kr. J~... ' R. \ Fres ! Sv. kr :, 03.5~ li 03.5~ D. kr , Gylden [55.00 Sw. fres : 74.50! Dollar Bp.lga F. mark i Pesetas Lire ! 2.25 ' Czek. kr f.50 s!. kr. ) sterr kr. i London: sh. d. sh. d. sh. d. Eseudo i 2.53 Peso 2 ).! 47.53! Mis 3 ). 5.Rl 5.84 Yen 4 )... /l /2/lP/32 Tae5)... 2/6 3 /4 i 2/6 /4 Bombay.. /5 28 /32 : 5 G3 /64 ionkong 2% 2 /8 2/0 3/3! 4/0 ' lgh ~_.._.._ l~ kr. kr. [kr. kr. 8.80, l.80: 9l i i ! i '55; ~ 74.50' / ~:~~ 5~.~~ 5~:~~ 5~:~~ i ' '25! l ,h. d.,!l. d.,h. d.,h. d ! , ' 5.84! l~s! /~5/8 l~5/8l~:i2 2./.2/6,~/lG 2/6~')/.6 2i~D/S :;5,h2 5~9/32 ;5"/" 2 3 /4 2 5 /s i 2 5 /8 2 3 /8 ~~~~~ ) Bergellsnotering. 2) Buenos.Aires. 3) Rio. 4) Yokohama ~) Shanghai. Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestation Til indlandet Til utland~t Stationer alt ollf~or::~ Sve Dan:.:yslz.:. S o i øvrig rige mark land '==== kg. kg. kg. ' kg. i kg. kg. Fra Trolldfzjem: / 7/' t ] 07UO ị ~~,) la """'! Slld." \ 20 Fisk... ' fr~ Be;f ell :, l,, v alt L.8070 ] 2290 Sild. " : 240 Fisk Fra Åndalsnes: /5 'lo ialt Sild...,... \ ~ Fisk... '" l Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen) vekten angit brutto. Fiskesort 2,'5 Kveite...! 3/5 kg. kg. 4/0 5/5 G/5 7 h_s/r,.i Tils. kg. kg. k~. kg. 930\ li l Flyndre... 20~ 60 i Hyse... : i ; 3940 Torsk., : [ Sei : , ! ~::~~::::::::::' 20: ~~~~~~ :~~ ;;90 ;~~i ~~~~ Hv~lkjØt.... '] 400! Uel \' i =ii~i~r;;;. : dt~~~i~~~~h ~6~~! ~ci~~~ ~~~~~i~~: 6 ~~~~ Fiskeindføl'selen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk jndført fra utlandet til Oslo.sjøtoldsterl i uken 8/5Hi:) 927: Fr'a Danmark levende fisk kr. 7450, fersk fisk kl'. 30. Fra Eng la cl fersk fisk kl'. G475. Fra Ho a cl fersk fisk kr Fra U. S. A. salt,fisk 5000 kg. Fiskets Gang A weekly intehigence organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries, Bergen, Nor w e g i a n fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now bcing carried on, from the beginning of the year, 927 to May Htll. C o d in number of fish: land ed ) prepared for stockfish for salted and dried fish Cod liver oil produced in hl , livers of (Od to other oils in hl. 677, eod roes in hl S hor em a c k e rei in kilograms (kg.): landed , lsed fresh , expended in ice

8

9 23263_ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ 50 ~ ~ Rapport nr~ 5 om t,orskefisket til 4 mai Torsk i 000 stk. hængt : saltet 000 stk. 000 stk Derav 00 stk. sløiet torsk Lever tilvegt i kg. Damp lovers til leverh~ medicin andre dighet ~tk. tran i hl. i transorter lever : i hl. i hl. 4)! 40! 2420 i i 564 l 06 : l 5272 ~ ~ ~ Rogn i hl i 3902 i \ ~~ i i sløiet torsk 47 Priser for lever pr. hl. rogn pr. hl... 5=~5_ l ~ Tilstede kjøpe l baater far i tøi er fiskere Sluttet Sluttet Sluttet Sluttet SluHet sluttet SluHet Sluttet SluHet Mot i 926 til S / '_ / D 924 7/ '2/ / / / /5... / 98 / J / / / /5... ~? 93 7/ ]/5... Finnmark vaar eller loddefiske til 4 /5 926 Til / ! _ D '. :) o.. 4/ / 5 99 / / ~.. 6/ /_,u /. / ;:) o ~) ! 2546 l' l l l i i 4749 i : : _~ ~ (T~i ~ i()06~2()oo ' i 00689! ! i l Tællingen i regelen optnt fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. 83 0~ ' 84!Æ83 i. lm ';'.s~ ! ~ l ~ 020 i 3449! ~68 _ ()2f ~~ ()(j" _~~~ 842 ()OO _._~ ~ ' 83 i ! " 0' 7.l~=~ [256" ~ ) kg. omgjort til stykker efter 270 kg. = 00 stk. 2) kg. omgjort til stk. 3) kg. omgjort til st:,. 4) 00 liter lever gav i finnmark 3536 liter dampmedicintran. 5) Herav 45 motorbaater og 39 ro og seilbaater. Vardø er stasjonert 320 baater, i Berlevaag 338, i Baadsfjord 223, i Hammerfest 70, i Hasvik 2, i Honningsvaagene 263, i Kjøllefjord 225, i Mehavn 230, i Kiberg 70 og i Nordvaranger 86 baater. ~ 6) Desuten 280 kjøpere paa land.

10 208S9: 372 ', 75 ' tartisk i 865?: tran 383 " Brun : 27d500 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 7 mai t 927 og i uken som endte mai. Fetsild Nortlsja slands Klipfisk, Toldsteder Vaarsild log skaaret Horsild Bl'isling sild sild norsk sild kg. Rundfsk kg. Rot skjær!<g. Sei kg. Hyse, Anden l Rogn D.m. ruld i (h' k g. td\'. R.m. Haa,! Hær'det Bnm tran Blank blank kjærr, hvaltran! 05() ' r(ristiansånd. ' 45 2, \ Ege~und : Stavanger 2) 2S4 i 33 4 S3 i Kopervik... Haugesund 3 ) S S0, Bergen 4 ) ! S ? 7895/'5)378S854 Fl?rø Maløy S 20S0, Aalesund 6 )... : i ~) '' Molde Kristiansund Trondhjem ! Bodø.... i Svol,:ær 7 )..., N~rvlk 8'" Tlomsø) Hammerfesi 9 ) Vardø i X~~~~';i': '"l = ") 73' = = = : ! 669 l 2! S 232,, i : 543: i 70 i 0, i ' 2_~50 [ r _ ! =00: 9i : i ' ! i [, ) 548' ' 688 5~ 73 : 45 g~~ _~50 _ i _!! _ = _ i = ~ i :8T78,.' 7 33i 24~H :" ~ : 2335 i 804 i 5: = i. i 86!. i i ) 8566 i Hval Sæl BottJe.,..! Sild, Makrei, Makrei, Laks Levende Anden Fisk Fisk Fiskemel, Toldsteder tran tran nosetran Sldetran lsld, fersk rakt saltet fersk fersk eal fersk fisk Hummer Ræker. saltet. saltet Sildemel. levermel, Sælskind Hermetik tdr ks ' tk k' farta k ti k k i kg. kg. kg. kg. kg. S. g. kg. j g. i s ~~~ano g. kg. i ~ j i Os0) ' 3873 Kristiansand" 094: Egersund..., l 892 i 2330: 93: Stavanger 2).. : , Kopervik... Haugesund 3 ).. : ; , Bergen 4 ) , 29903, G837 Florø 308 ' 5504! 27 76:3: Måløy 27, 22950, Aalesund 6 ) Molde : Kristiansund ~ Trondhjem : ' Bodø... i! 4360: Svolvær')... : , Narvik...: 33: TromsøS) l Hammerfest 9); Vardø l 327 Vadsø ' l440s g ' ' 7349, ' i l 42920, Andre 0 )... 5) ) ,84754 Llt:S , '8 474:== ,i!9il~35K l uken: ) : S: , i , 2 28 i : : ! l H l : l , ) 580 l ' , _.. ~, , : ~3 290, 42525, 2 73! 40.7 ) Desllten 04 stearin. 2) Desuten kryddersild, 258 ansjos, 500 kg. islandsk klipfisk. 3) Desuten 5 krydret islandssild, kg. hvalmel, 2700 kg. hvalbarder, kg. hvalguano, sild, strøsaltet kg. og 3800!<g. saltet lange. 4) Desllten 42 stearin, 8000 kg. fersk brisling. 5) Herav kg. finmarks og l 373 kg. anden rundfisk. G) Desuten 867 stearin, 632 pressetran, 30 surtran, l 350 kg. fiskeskind. 7) Desuten 935 pressetran. 8) Desuten 8800 kg. hvalroshuder. 0) Desuten 700 kg. hvalroshuder. 0) Deslltenl76 llvaloljefettsyre, kg. margarit, 2250 kg. krydret sild, 50 SOO kg. hvalkjøttmel. ) fra fredrikstad. U) Herav 824 fra Skudeneshavn. 3) fra Skudeneshavn. H) Herav 270 halve ks. fra Bergen. 5) Herav 69 fra Brønnøysund i januar. 6) Herav 2 42 kg. fr~ Brønnøysund i aarets løp.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n 31 10 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~ridjr~ktør~n OnsdilS 18 juni' 1919 Nr. 25 nor$k~ fls k~rj~r. Uken 8-14 Juni. Desuten er der iaaf iset til eksport 86 000 == 31 850 stk.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i.

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i. fiske s Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 5 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<:

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<: i e fi ket 7 a arg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00.pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. fisket Uken 3/0-6/.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

NOTISBOK JOHAN NILSEN LYNGHAUG

NOTISBOK JOHAN NILSEN LYNGHAUG NOTISBOK JOHAN NILSEN LYNGHAUG Side 1: Sommertur med M/K "Juni" 1920 Ole Jørgensen Kjøbt 1/2 kg suker kr. 1,00 Kjøbt 1/2 kg suker - Finsnes kr. 1,00 Kjøbt1/2 kg suker paa Sjøveien kr. 1,00 Kjøbt salt paa

Læs mere