Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt"

Transkript

1 ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg. postanstalter og paa Fiskeri Onsdag september 926 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. fisket Uken 22/828/8. Fet s i l d fis k eter endnu smaat forsaavidt angaar den egentlige fetsild til handelsvare. Derimot fiskes der adskillig smaasild,iblandet endel fetsild, men hovedmassen av denne sild blir solgt til fabrikvare. Utsigiene for sildefisket i Troms fylke har bedret sig meget i sidste uke særlig i Hillesøy og i Tromsøysund, men ogsaa her er det hovedsagelig smaasild, som man hittil har fanget. SørTrøndelag blev der i uken sat mange notstæng, men det er fremdeles bare smaasild. Aafjord blev der sat ikke mindre end 26 notstæng, som alle var meget smaa. Møre fylke var der ogsaa litt fiske. K y s t mak r e lif i s ke t var smaat i uken overalt. Fangstrnedinger fra opsyn, fylkesmænrl, lensmænd, vrakere og speciet ansatte tællingsmænd. Bankfisket. Nor d l and Andenes og Bleik, juli: Opfisket kg. fisk, derav 4996 kg. kveite, kg. svartkveite, 3000 kg. l'odspætte, 3700 kg. lange, 0500 kg. blaalange, 740 kg. brosme, :39:50 kg. torsk, 650 kg. hyse, kg. sei og 9600 kg. uer. Pris kveite kr..00, rødspætte 0.25, uer 0.22, brosme,,0.0, blaalange, torsk og sei 0.0'9, svartkveite og hyse 005 pr.!'g. set al kveite, rødspætte og uer, saltet, svertkveiten. den o\"l'ige Esk hjelhængt. Samlet værdikr. 40,43. Sildefiisket i Nordsjøen. Esp e v ær 22/828/8: fartøi indkommet med 0 tdr. BrisBng~ og smaashdfisket. S o g n og F jo r dan e Luster herred 8/8: tiden 2/87/8 opfisket ca skj. brisling Lusterfjorden. 3 er gen o g o ill egn 23/828/8: Tilført hermetikfabr. fra Sogn og Fjor;dane 900 skj. brisling, pris kr og 2'00 skj. smaasild, pris kr. 2.00, fra Hordaland 200 skj. brisling, pris kr. 6.()O og 600 skj. blanding, pris kr Fetsildfisket.. Fiskeridirektr rens kontor. Nr. 35 Derav v ~v Til "' o... Fylke alt :;:;~ v", ~ set sildolje 5.~"O i=:s: ~ >~::::::... [fj [fj fabrikker....0 Cl) <J.) ~..r::... ~5 hl. hl. hl. hl. hl. hl. Finmark Troms Nordland ,s NordTrøndelag. SørTrøndelag Møre ~_~gn og Fjord_~ne ,~ ~ Tils ~ ~ _ l) ) ) l) ) kke opgit. Tro m s 28/8 Denne uke Sifjord Torsken stængt og optat 5 hl. agn, pris 2, smaa utsigter Skuldsfjord, Tromsøysund tre smaa stæng tilsammen 420 hl., optat 300 hl. handelsvare, pris 5, gode utsigter, tilstede 40 notbruk, 5 drivgarnsskøiter. Katfjord, Hillp'ilOty 20 større og mindre stæng samt garnfiske, optat 7000 hl., hvorav 6 ODD fabrikvare, 500 handelsvare, 500 agn, p'l'is notsild 9.00, garnsild kr. pr. hl., tilstede 45 landnøter, 25 posere, 50 garnbaater, ca mand, 20 kjøpere. Fylkets kvantum hl., hvorav 00 handelsvare, fabrikvare, 20 hjemmeforbruk og 25 hl. agn. Nor d l and 30/8: Fetsildfisket, Brønnøy ingen nye stæng, ukefangst 50 tdr. garnsild, garnfisket siulaat. Hemnes, sidste uke 6 smaa stæng Utskarpen, ialt 30 maal, 46 streks, pris kr. 48, 4 kjøpefartøier, 9 notbruk. Bø, sidste uke 20 maal aatefri fetsild utenfor Litløy, hovedsagelig 45 streks, ialt opfisket i fylket 3856 hl., hvorav saltet handelsvare G500 tdr., skjæresild 200, solgt sildoljefabrik 2632,5 hl., hermetikfa brik 25, resten agn og hjemmeforbruk.

2 346 S K E T S o A N O september Y26 Sør Trø n del a g 28/8 Fillan lensmandsdistrikt. Uken 2,2/828/8, sat 3 notstæng, opfisket 700 hl., derav iset 00 hl., solgt.sildoljefabrik 45'0 hl., saltet handelsvare 5'0 tdr., pris 48. Bjugn lensmandsd:lstrikt. Uken 2,2/828/8 sat 7 notstæng, opfisket 483 hl., solgt sildoljefabrik 434 hl., hermetiliajbrik 49 hl., kvalitet smaasild, pris 79. Aafjord lensmandsdistrikt: Uken 22/828/8 sat 26 notstæng, opfisket 2820 hl., herav solgt sildoljefabrik 2435 hl., saltet handelsvare 22,5 hl., hermeti~fabrik 26'0 hl., pris 54. alt opfisket inden fylket iaar hl., derav iset 2460 hl., solgt sildoljefabrik hl., herrnetikfabrik 6854 hl., saltet handelsvare 80 tdr. Mør e 28/8 Denne uke opfisket Vestnes 70 hl. skjæresild, pris 5.60, 65 hl. hermetiksild, pds 7.50 og 48 hl. iset, pris 6.5'0, Veøy 350 hl. sildoljefabrik, pris 5.0'0, Bolsøy 450 hl. skjæresild, pris 6.00, Gjemnes 40 hl. smaasild, hjemmeforbruk, pris 0. alt anmeldt opfisket i :fylket 4066 hl., hvorav til skjæresild 9729 hl., sildoljerabrik 4406 hl., saltet handelsvare 3420 hl., hermetik 52'0 hl., iset handelsvare 648 hl. og hjemrneforbruk 75 hl. S o. g n og F j o. l' dan e Askvoll 5/82,/8: Tilført hel~metida:br. 407 hl. smaasild, pris,gjennemsnitlig kr 6.83, anvendt til hermetik 344 hl., god kvalitet, fisket ansees nu paa det nærmeste s!ut. Efter sigende ingen utsigter :for kastning nu. Kystmakrelfisket. Hvaler... Fr.hald... Fr.stad... Onsøy... Oslo... HolmsbuHorten... VasserFærder Fr.værn... Nevlunghavn... Langesund... SkaatøyKragerø... Risør... Arendal..., Grimstad...! Lillesanq... Kr.sand S...,... Mandal... Fånmnd... Kirkehavn... Flekkefjord... Aanasira... Egersund... Stavanger... Skudesne~Kopervik... Haugesund... Espevær..,'... Bergen... Fana... Solund... Askvoll lo Maaløy... Aalesund... Kr.sund... Ukefangst 22/8_28/8 kg Tils. ]02077 ) Herav 000 kg. efterrneding fra forrige uke. 2) Efterrneding. ) )5000 Priser kr, ?.20l.00.00! Tot.alfangst kg Av aarets fangst er saltet flækket kg., rundsaltet kg., iset for eksport kg. og til hermetik kg. V ærdi ca. kr Sildefisket ved sland. K l' is t i ans u n d N.: Hjemført uken 22/828/8 800 tdr. T alt hjem~ørt 5790 td,r. fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Som mer sil d fis k et ialt efter telegr. beretning fra konsulatet, Leith: Opfisket, crans Saltet, tdr. Utført, tdr. 926 /4_ 28 / /4 _28/ /4_30/ Det skotske sildefiske ialt i tiden 2 /8 efter :"Fishery Boards" opg ave. Sted ~~~~~ Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tdr. tdr Vinterfisket ialt ( jan.'3 mars) Sommerfisket fra april: Northumberland Eyemouth distr l Aberdeen Peterhead , 798 Fraserburgh Banff i 2354 Buckie Wick Resten av 0stkysten Orkney Shetland Stornoway distr Barra Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde) Glasgow Sommerfisket ialt i36755 ~~ Vinter og sommerfisket ialt Det tyske sildefiske. Saltet, kantjes 926 / 6_25/ ,5 925 /6_25/ /6 25 / Prisene fo,r tysk sild er uforandret naar undtages for kleine og for matjes, som noteres henholdsvis M. 55 og M. 46 pr. td. fob. fiskerihavn. Det hollandske sildefiske Saltet, kantjes 926 /6_8/ / 6_8/ / 6_8/s... ;... 3b 220

3 september 926 f S K E T S o A N O 347 Det islandske sildefiske Efter meldinger ifra slands fiskeriselskap stiller fisket sig saaedes: Saltet paa sland, tdr. Anvendt til Utført alt Derav sildolje, hl. tdr. Kryddersaltet O ? Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 30/8: 0yfjord distrikt nedsaltet forrige ulke 20' 976 tønder, hvorav 8248 tønder luyddersild. FersksildlP'riser uforandret. satfjo rd ukesaltning 30'5 tdr., derav 09 krydret. Seydisil'jord 620' tdr Det kanadiske torskefiske. Opfisket, kg. Tilvirket kg. Utført, kg. 3 / / :30 3 /7? Eksport av klipfisk i juni 9Q6 i cwts. ( kanadisk cwt. = 4,5 kg.). alt 48866, hvorav til Bermuda 262, Britisk Guiana 354, Britisk Honduras 34, Britisk V estnd ien : Barbados 30, Jamaica 633, Trinidad og Tobago 2594, andre Vestndiaihavner 44, Brasilien 53 6, Kuba 9492, Costa Rica 483, Hollandsk Guiana 320, Haiti 490, talien 5034, Panama 208, Portugal 5775, U. S. A. 3975, Porto Rico 9'2.59. V ærdi ialt $ Det islandske torskefiske ft_5/ f /5/ 'll/3/ Beregnet fuldvirket, kg. Utført kg CO /_ /~ ('0 FiskeutbyUe i skippund (= 60 kg.) i berlegnet virket stand efter slands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik: 926 lt _5/ 8 Storfisk Smaafisk Hyse Sei Tils. Pr. 5/ 8 '25 Reykjavik: Trawlere Andre Skib Havnefjord : Trawl ere,, Andre skib Vestmannøyene Sydkysten forøvr Vestkysten tl27 Nordkysten )2095 4R2 Østkysten la lt ) ) Pr. 5/8 925 G l) Opgave over utbyttet av torskefiskeriene i lse halvdel av august mangler fot Nordkystens vedk. 2) Herav ilandbragt.av utenlandske skib 0348 skippund. :l) Herav ilandbragt av utenlandske skib 762 skippund. Kliplfiskeksporten,5 ajug. i kg., meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik: alt , derav til Ba.rcelona og Bilbao , Barcelona , BHbao , Tarmgona ~!(j 000, Genua 49<6600, Hull 60200, Hamburg Av dette kvantum blev utført fra Reykjavik og omliggende pladser '0 kg., derav til Barcelona og Bilbao storfisk 6570'0, Barcelona storfisk , Bilbao storfisk , Tarragona storfisk 96000, Genua ialt , derav labrador , labradorhiyse 60'0, smaafisk 49400, hyse 0500, brosme 600, Hull ialt 60200, derav storfisk 32200, lange 2,7 700, hyse 300, Hamburg ialt 7200, derav sei 6200, smaafisk 000'. Makrelfisket ved Skagen. Uken 22/828/8 thførtes 350'0 snes bundgarnsmakrel, 500 snes dorgemakre, pris gjennemsnitlig kr Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk.. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. 24/S 27/ T ran: 8 Uklaret damptran, nordlands....,, finmarks....» sei damptran.... Prima koldklaret damptran Raamedicin, nordl., uklaret Blank medicin, nordl Blank industriel Brunblank, medicin, nordlands do. industriel Bruntran Pressetran, bundklar Sildolje, brunblank Rogn:. sort pr. eksportfyldt td " " " Samf. fyldt mellem bundene... l8/ /50.00 Rundfisk: U sorteret Lofots Usorferet helgelands Tynd vestre, hollænder Fyldig vestre hollænder AJmindelig hollænder Bremer., Samfængt (italiener) Høstrundfisk Usorteret finmarks, over 200 gr... 3/3.50 Finmarks, gr do gr do. over 600 gr Titling: Hollænder.... Bremer.... Kr. Kr pr. tønde ') Rotskjær:. ZarUisk V ækkedisk Høkkerfisk..., Danskfisk, stor 65/ / do. smaa..., pr. kg pr. tønde pr. kg pr. td pr. kg pr. td pr. vegt

4 348 F S K E T S G A N O september ,'S 27/ S Sei: Kr. Kr. Prima storsei 50/ J " middelsei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer:. Flækket Rund Hyser: Afrika, høsthyse, 40/ do. hyse 30/ Samf. vaarhyse 40/ Almindelig do. 30/ Længer: Skruelænger Klipfisk: ste sort, Lofots Fetsild: Skjæresild, eksportpakket pr. kg. Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg /7.00 pr. tønde Fiskepakket, rund, Vaarsild: Exportpakket pr. 0 kg pr. tønde Fiskepakket, rund Aalesund. 20/8 27/ S Tran: Uklaret darnptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands /93 93/94 pr. tønde Do. Finmarks... 88,90 88/90 Koldklaret damptrån Sæltran / /0.65 pr. kg. Rogn: ste sort eksportpakket pr. tønde 2den sort 53.0U dje sort Klipfisk: Søndmørsk pr. vegf Lofots / /3.~0 Finmarks /2.50 Lange Brosme..., Saltfisk: Finmarks torsk.... pr. 20 kg. Pr ess e fis k : Presset lange / pr. kg. Rotskjær: Sei, samfængt.... S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg /6 slandssild.... Kristiansund N. Tran: 20/ S Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Nordlands /92 Finmarks Raa medicin.... Blank medicin /6 pr. td. pr. kg. 27/ 8 Kr. 92/90 pr. td pr. kg. 2 /8 '27/ s Kr. Kr. Rogn: Nordmørs samfængt stavfyldt td... l Lofots... J 52;54 53/55 pr. id. Klipfisk: Nordmørs /3.25 3/3.25 pr. vegt Lofots /3.25 3/3.25 Finmarks /2.50 2/2.25 Saltfisk: Finmarks...,.. pr.20kg. Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm " smaasei 30/40 " / /0.57 S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg., rundsalt. 4/6.00 4/6.00 slandssild Haugesund. /6 kr. Vaarsild, eksportpk., ganet, 0 kg. fob. /2 27/: kr Do Mindre merker, ganet, 0 kg. fob. 925 slandssild, f.o.b /0.47 Do Sildolje: Lys f.o.b.... Mørk f.o.b. efter kvalitet /0.50 Sildemel pr. kg. pr. td. pr. kg. pr. td pr. 00 kg. Fiskemarkedet utenlands. k v i n t a l = 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagen::t, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Rio de Janeiro. ty s k p un d = 0.5 kg. e il g e s k P u il d 0.45 kg. Klipfisk og tørfisk. Rio de Janeiro: Legationen, Rio de Janeiro, bekræfter telegram av 2/8: de.. s~dste 3 uker er der ankommet 793 kasser klipfisk, hvorav 2530 kasser norsk og kasser skotsk fisl\.. Beholdningene anslaaes til at utgjøre ca kasser. Markedet betegnes av herværende importører som uforandret paa grund av de fortsatte konsignationer. 'arragona: Konsulatet, Tarragona, beretter 5/8: ndførsel av klipfisk i tiden /8 5/8: Ad sjøveien kg. islandsk, med jernbane 0000 kg. islandsk. Beholdningene utgjor kg. islandsk, som noteres til ptas. GO64 pr. 40 kg. Oporto: Legationen, Lissabon, beretter 9/8 i tilknytning til telegrafisk beretning av 8/8: Der har været litet salg av norsk fish:, kanske paa grund av de knappe beholdninger. Av nyfundlandsfisk er beholdningene meget store. Prisene har været faste, men det er ikke utelukket at de vil falele noget naar de store partier som ventes er ankommet. Man venter at der vil komme betydelige partier fransk fisk, som paa grund av valutaen kan offel'eres meget billig. For norsk fisk er eler ikke større haap om at prisene vil kunne utvikle sig i en tilfredsstillende retning.

5 september 926 f S K E T S GAN G 349 Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 24/8: Ukeimport 2700 kvintaler norsk, 500 islandsk. Beholdninger 9000 norsk, islandsk,priser norsk 6574, islandsk Kurs pund 3.58, francs 8.60 ptas. Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 24/8: Ang. markedet i Coruna har man mottat følgende rapport fra vicekonsulatet : Ukeimport: Fra Norge kg., fra England 2000 kg., fra T,yskland 2500 kg., ialt kg. Ukesalg kg. Beholdninger kg. Priser 4056 ptas. pr. 0.0 kg. fersk fisk og sild. Ham burga tona: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 24/8: Hamburg, middels kveite med hode 669, uten hode 4056, stor 40'6, aal Altona, stor laks , smaa 2232, aal 8496, stor kveite uten hode 4052 p. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 25/8: Hamburg, stor kveite med hode 4346, middels 50'60, sekunda hyse, stor 67, middels 2~,.smaa 9%2 pf. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 27/8: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom i ukens løp med ruteskibene fra Norge 3700 pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnaadde i auktionen (pf. pr. pund): KVeite, stor med hode '346, stor uten hode 406, middels med hode 5069, middels uten hode 4056, aal 809, hyse, sekunda, stor 67, middels 2Y:! og hyse, sekunda, smaa 9%2. Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp med ruteskibene fra Norge 4000 pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnaadde i auktionen (p. pr. pund): Laks, stor 24[305, Smaa 2232, aal 8496 og kveite, stor, uten hode Med 44 tyske tra were ankom i ukens løp til HamburgAltona pund fersk sild. Auktionsprisene var fra p. 3~ til p. 3 pr. pund. Fra North Shields ankom direkte baat med 6 kasser og kg. los sild og med rutebaaten fra Grimsby 379 kasser. Prisen for engelsk sild var fra pr. 0' til p. 7 pr. pund efter kvalitet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 27/8: Hamburg, priser aat 90!) pl pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 28/8: Altona, aal pf. pundet. \V ese l' ro il n de: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 27/8: uken 8/8 24/8 var tilførslene av fersk fisk til Wesermilnde fiskemarked betydelig større end i den foregaaende uke. Alt i alt ankom 63 tra\\'lere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 3 fra Nordkap med 39,8800 pund, g,iennemsnitlig pund, 25 fra sland med pund, gjennemsnitlig pund og 35 fra Nordsjøen med pund hvorav pund fersk sild gjennemsnitlig pund. Grundet varmere veil' tok efterspørselen efter fersk fisk av. Prisene for massefisk gik sterk tilbake og omtrent halvparten av tilførslene fra sland og Nordkap var usælgelig. Auktionsprisene var (pf. pr. pund): Hyse 855, l 60, torsk 626, l 43~~, sei 49%, rø,dspætter 482, pigvar 089 og kveite Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 27/8: Med ruteskibene fra Norge ml kom i ukens løp 8 kasser levende hummer. Prisen var kr pr. pund fortoldet. mark er idag = kr..09. Tran. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 27/8: Fra Norge ankom 364 fate derav 2060 fate hærdet tran og 380/ og 62/2 tdr. Fra sland ankom 97 fate, fra Danmark 30 fate, fra England 08 fate, fra Levanten 25 fate, fra Portugal 23 fate, fra Sverige 5 fate og 4 fate fra Holland. Markedet og noteringene var uforandret. Linolje var flau, men er nu litt fastere og noteres fra HoUand fl. 43 og for tysk vare M. 74 :pr. 00 kg. netto forloldet. Rogn. Nor d S p a n i en: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 2,4/8: N oget avtagend e sardinfiske. Mindre rognomsætning. Priser 36. Nye rogntilførsler NordSpanien 500 tønder. Salt sild. Danzig: Konsulatet, Danzig, beretter 23/8: uken 5/82/8 indførtes fra Stronsay, Wick, Lerwick og Fraseriburgh ialt 2460/ og 7086/2 tdr. sild, mens der ingen tilførsler var fra Norge eller Holland. Markedet for skotsk sild er fremdeles fast. For norsk silds vedkommende er der ingen efterspørsel, heller ikke for holland:sk. Her forlanges idag følgende priser!franco wag~on eller fob., ufortoldet (sh.): Medium matjes 6570, selected matjes 7580 pr. 2/2 td., large matjes 85'90,. trademark matjes 49'50,. trademark matfulls 5253, crownmalties 4748, crownmatfuls 55,506, 9'25 vaarsild 3, 926 vaarsild 92, og 926 slo sild 24,2:5. Halve tønder 3/ pr. 2j2 td. dyrere. Ham burg: Fiskeriagenten beretter 27/8: Tilførslene andirog til 779 tdr. Der,av 3764 tdr. fra Norge, 40.6 tdr. fra Storbriiannien og rland og tdr. fra sland. Markedet for norsk sild var rolig og noteringen er uforandret. Ogsaa forretningen i skotsk sild var roligere paa grund av de høie priser. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 24/8: Her er intet nyt at melde om norsk sild. denne uke blev her tilført 3607/ og 770'/2 tønder sild. Paa grund av messen.er her i denne uke blit gjort daarlige fonetninger og her var liten omsætning. Det ser nu ut til at det østlige mauiesmarked er blit dækket og dette kom bedst til uttryk derved at offertene for skotsk matties gik tilbake med 5/6/. Her blev betalt: Crownbrand matties 40'/4/, crownhrand matfulls 47/48/ cif. De øvrige sildesorter var overensstemmende. Stettin: Fiskeriagenten, Hamburg, indsender følg. beretning dat. Stettin 25/8: Siden min sidste beretning er ankommet fra rland, Shetland, Stronsay og Wick ca. 2,5000 Mr. Forretningen var i forrige uke livlig og tilførslene fra rland kunde ogsaa placeres. dag var besigtigelse over en ladning fra Shetland. Kjøpelysten var id,ag liten, da fisket ved Shetland skal ha bedret sig, rigtignok skal der nu for det meste kun fiskes tomsild. Denne vare har hittil ikke været tilført markedet, men idag ankom de første 25 tek, hvorfor der forlcangtes 40/ pr. td. og et bud av 33/ pr. td. blev avslaat. Ellers er prisene uforandret, naal' undtages matties, som kan kjøpes. til 44/ eller endnu billigere. norsk sild er der kun litt efterspørsel ener god kvalitet, som imidlertid

6 ' 350 f S K E T S O A N O september 926 Transporten av fiskevarer. ~~ OLE ~. OLSEN, BE~GEN DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB ~ B. D. S. Telegr. Oro". Telef Sped.avd Representerer: Det forenede DampskibsSelskab AlS incl. Skandinavien Amerika Linien, Ellerman's Wilson Line Ltd., DampfschifffahrtsOesellschaft "Neptun", Chr. Salvesen & C0., JohnsonLinjen R.ederi. ~/B N?rdstjernan, Furness, Withy & Co. Ud. Bibby Line, Ozean Lime, Umted Fruit Company, Atlantic Navigation Corporation. BERGEN Kontortid 9,30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linjer) nr Telefonvakt 8 fm.0 em. søndage9fml0em.) Telegramadresse: Bergenske. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 7. Det indeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets in den og utenlandske ruter S.s.»Brio«er anlagt for Oporto med lastning Bergen 9/9. Spanskelinjen. S.s.»Brav:o «til NOl'dSpauien beregnes lasteklar Bergen 30/8. 8panskelinjen. S.s.»Louisiana«laster VestNorge ultimo september for Havana, New Orleans og Galveston/Houston. Wilh. begynder at bli knap, da de nye tilførsler har været februarfangst. Over kr. 9 for 4500 vil ingen betale. For gode, reelle 5600 januarfangst betales kr, 23. Heller ikke vaarsild er bedre søkt. For 6700 og 7800 betales kr. 2 pr. td. MM c. A. GUNDE~SEN Als BE~GEN Spe dit i onsav de l inge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" Fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" ~ NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst & VestNorge til Bos to n, B a l tim ore, P h i l a cl e l p h i a & New p ort Ne V! s, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orlea~ Galveston & Houston.! Ny kaiavgift på uf og indførte varer i Oporto og leixoes. Utenriksdepartementet meddeler 28/8: følge indberetning fra egationen i Lissabon av 8 august naadde det tidligere omhandlede portugisiske lovforslag ikke at bli behandlet av det portugisiske deputer.etkammer før dets opløsning, men regjeringen har nu ved dekret nr av 3 august publisert i»den offentlige tidendes«lste serie, nr. 79 for 6 august bestemt at toldboden i Oporto og Leixoes skal opkræve en avgift paa pro mie av værdien av alle varer som behandles ved disse toldstationer, hvad enten de ekspor.. teres eller importeres. Undtat er alene varer i transit eller bestemt for reeksport. Avgiften er beregnet til utbedring av havnen. Ny lærebok i navigation for kystskippere fiskere og lodser. H. Aschehoug & CO.s forlag. Denne lærebok i navigation er bestemt for dem som vil erhverve sig det saakaldte kystskippercertifikat. Den tar desuten sigte paa den noget videregaaende utdannelse som efter den forestaaende revision av navigationsloven antagelig vi,l bli krævet av dem 'som herefter vil bli førere av de størrefiskefartøier paa havfiske og til,fjernere.farvand. Den er ogsaa an"passet for dem som ved selvstudium eller ved kortvarige kurser vil erhverve sig endel kundskaper i elementær navigation, som f. eks. de mange førere av smaafartøier av hvem der ikke forlanges noget certifikat, men som allikevel har behov for at kunne bruke kart og kompas. Boken er i det hele paa 60 sider og er utstyrt med en mængde l.figurer, karter og tegninger. Paa grund av sin oversigtlige form egner den sig ogsaa som haandbok. Værdien av fiskeutførselen jan.juli 926. Efter det Statistiske Centralbyraas macmedsopgaver. Varegru pp er Sild og fisk.... Hermetik.... Sildemel, fiskemel, hvalkjøtmel, fiskeguano m. v... l Tr:m (fete oljer, fett, \i spek mv.).. _.._._._. Tils. 926 Jtt~9;5 l~~ual~j;;~s } 000 kl} 000 kr. 'il 000 kr. l 000 kr [' : 6 94,5 4 ' '" lH Ei i [ : 4._.5 88_

7 september 926 f S K E T S G A N O 35 Vekselkursene (salgskurser). Utenlandsk mynt Pari kurs 25/ 8 26/ 8 27/ 8 28/ 8 30/ S ~~ c ======================~============== ( Lon?on kr. pr. æ Ber~m gul dmark Pans frcs. Stockholm sv. kr. Kjøbenhavn d. kr. Amsterdam gylden 5 ZoriC. h sw. frcs. e!j NewYork... dollar.~ Antwerpen belg. frcs. elsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag czck. kr. sland, nominel 00 sl. kr. l Wien østerr. kr. f Lissabon, pence pr. escudo..... l Buenos Aires, pence pr. peso... o Rio de Janeiro, pence pr. mils..... g Yokohama, sh/d. pr. yen......s Shanghai, sh/d. pr. tael..... Bombay, sh/d... l_lionkong, sh/d / / /6 7 9 /32 / J2/ 32 /6 2/2 3 / /32 45 hz /2 /32 /6 /32 2/23/ / /8 7 9 hz / 2 hz /6 2/2 / / /8 7 /6 /lf/4 /6!G4 2/2 3 / ' : / /8 7 9 /6 / 5 /8 5 3 /32 2/2 / , / /6 7 9 /6 / /0 2/9 3 /4 2/2 /8 Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler 7/8 nedenstaaende priser: Prisene angaar Bergen, Stavanger og sublagrene og gjælder for olje levert paa fat. Solarolje, pr. kg "..... ".... kr. 0.9 Petroleum (Triumf), pr. kg ~ 0.23 Benzin, pr. kg. fob. Bergen og Stavanger ~ 0.50 Benzin, pr. kg., levert fra Haugesund...» 0.52 Fiskeindførselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk indført fra utlandet til Oslo sjøtoldsted i uken 22/828/8 926: Fra Dan m ark fersk fisk kr Fra H o l and saltet fisk 600 kg. Fra U. S. A. saltet fisk 660 kg. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of f'isheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e S. Statement showing the landings oil' the main Norwegian fisheries now being earried on, from the beginning of the year 926 to August 28th. S h o l' e \ a e k e r e l in kilograms (kg.): landed , exported in iee , salted Fat her r ing Sl) in heetolitres (hl): landed 75 66, ieecl 368, lish oil factories 98379, eanning faetories 3386, salted GO 887. l) New season, beginning st July. lb ERG ENS PRVAT B4N K Opretttet 855 BERGEN OSLO HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER ferskfisktransporten pr. jernbane, Forsendelse fra TrondhjeP.s, Bergens og Aandalsnes jernbanestatioll. Stationer Til indlandet Oslo Fo~ FraTrO~dh~e~: lk~ ø:;g r::~ Sve 5/8 2/S ialt...! Sild R240 fisk fra Bergen: 5/8 _2/8 ialt Sild Brisling... Fisk Hvalkjøtt fra Andaisnes : 5/ 8 _2/ 8 ialt Sild Fisk ;;80 Til utlandet Dan \ Tyskmark land alt kg. kg~~~ k;~= Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen), vekten angit brutto. fiskesort 6/ 8 7/ 8 kg. [ kg. Kveite:... \ 860[ flyndre.. o... l Hyse... o Laks... ~ \ Sild.,..., Makre..., O' Anden fisk Hvalkjøtt lill kg. 9/ 8 kg. kg. kg. kg.

8 352 fs K E T S GAN G september 926 Fiskeutførselen fordelt paa land januarjuli 926. (Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver). Fersk sild. Juli Jan.juli Sild og fiskemel Juli J an.juli 000 kg. 000 kg. Juli 000 kg. 000 kg. Tyskland kg. alt Nederlandene alt Sverige Belgien Sverige Tyskland Storbritannien Tyskland..., Nederlandene Frankrige Frankrige.... Belgien U. S. A Japan.... Storbritannien Øvrige land U. S. A Frankrige Øvrige land.... Øvrige land Anden salt fisk i kasser og Tørfisk. fustager. Dampm<!dicintran. 000 kg. 000 kg. 000 kg kg. alt alt hl. Sverige..., Sverige alt Rusland Belgien Rusland.... Tyskland Storbritannien..., Letlkalnd.... Nederlandene U. S. A T ys and Belgien Øvrige land.... Nederlandene..., Belgien.... Storbritannien Fisk, saltet, løs i fartøi. Storbritannien.... Frankrige talien kg. 000 kg. Frankrige t 93 o Spanien... Vestafrika a talien.... U. S. A Rusland.... N Z l d Øvrige land Storbritannien ew ea an.... Klipfisk. 000 kg. alt Spanien Portugal og Madeira talien Kuba... 42L6 Brasilien Argentina øvrige land Salt sild. 000 kg. alt Sverige Danmark Rusland.... Polen Letland kg F k' Australien.... ra~ ngle 'd' U. S. A.... Øvnge an... S d ' Y amenm.... Hermetik. Øvrige land kg alt Danmark Tyskland Storbritannien Frankrige talien kg Østerrike Br. Sydafrika New Zealand Australien U. S. A Kanada SydAmerika i alt Øvrige land SydSverige er godt marked for S L AND S S L D FORSØG SALG GJENNEM ROHLN & LED HELSNGBORG Telegr.adr. "Transit" Telefon kg Anden tran hl alt Tyskland Nederl?ndene Belgien... " ' Storbritannien Frankrige Spanien talien Australien U. S. A Sydamerika Øvrige land Haugsholmens Mel & Sildolje Fabrik, Bergen Sildolje Mel Telegr. : WLFLOK J an.juli 000 kg hl hl Erling W. flock EXPORTAGENT Sild, FiS. l~entet Telegr. : PROGRESS etc"l ALBERT ~,2.!:!!", Mottar til forhandling og kjøper i fast regning Tørfisk og Tran L T_e_le_9_r._ad_r_:: A_lb_e_rt moh_" Bergen Havundersøkelsene med "Armauer Hansen" avsluttes for iaar. fiskerikonsulent rversen telegraferer 30/8 fra Longyearbyen: Har ut!ført 'Omfattende hydrografi sfjorden, tar alle oplagte saker ombord her og senere i Oreenhar: bour, derfra hjemreise antagelig tirsdag med hydrograf underveis, hvor forholdene tillater.

9 Hermefik hl. ' 4266 l sep tember 926 FS KETS o A N O 353 fiskeutførselen januarjuli 926. Efter det Statistiske CentraJbyraas maanedsopgaver. ; ~ Juli Januarjuli ~ Q) Juli Januarjuli Varernes navn Varernes navn.c ;~c i ~ ~ ~!m5!' ~ ~! Sil~, ;e~;"~al;... kg. ~J; Ræker.... = =.".=:.:=.=. =.. =.~kg=.=f==3=0=2=4~3 ==4=4=4=40~=4=8=5=5q=. 7~=4=8=8=536 Herav: ialt Herav: Vaarsild Storsild , Røkt smaasid i olje" } : Fetsild ! 23995, Do. brisling i olje. " Brisling " ! Do. smaasild i tomat" l 26 cs : l Fisk, fersk, ialt... " ' Do. brisling i tomat" f i Herav: Do. smasild ellers." 48l '[ Do. brisling ellers." J 46 Torsk...,...» 45209' 53[ Urøkt smaasild i olje" l ; l Lange , Do. brisling i olje f Hyse., :~ ~ 40u'" Do. smaasild i tomat" \ , Makrel u Do. brisling i tomat" _ J j Kveite (hellefisk) Do. smaasild ellers, " 287 \ ' Qlyndre... " Do. brisling ellers." 490 f Aal ' [ 26 0 Vaarsid, kippers,! Laks...,.., ! (røkt og urøkt) i: ørret r Anden , ! l ! Do. ~ ~~~~t' ::.. "' : Tørfisk ialt ~ ! Do. ellers... " : ( 54338; 535 Herav: Makrei " Rotskjær ' Fisk forøvrig... " Rundfisk(FA'inndme'nv~re" " , Krabber,ræker,skjæll ~ lf Rogn (ogsaa kaviar) L ange , ,: 3835 Fiskeboller, (pudi Sei "...» d' k kl) Hyse (kolje) l mg,. a er o.. Sildemel Brosme » : 6620 P' k l Klipfis/? ialt..... " , ~~a~z;f~;i:::::: " Herav: L l i everme... ' ", Torsk Sæl og kobbeskind " Lange i Hvalbarder... [ " i Sei... "..... ", 06585:, G ' Fiskeguano..., Hyse (kolje) ; Hvalguano...! " Brosme Benmel...! " Sild,saltetialt , R ltf \ ogn, sa e: va~::i~~: " l i ~:d:~~~. :: : :::::: : Storsild (slosild) Fdsild i Tran ialt... t Skjæresild Herav:! Nordsjøsild i Dampm~~icin... i [22807 Fra utenl. fangst slandssild Brisling ' Raamedlcm 6935 Blank..""... " Kryddersaltet, herl Brunblank... '' " under appetitsild.[ 9097; : Brun..., Bri~ling, kr.saltet (an ; Av sæl... sjos) Av bottlenose... i Salt fisk, ialt... " Av hval... Herav: i kke særskilt opgitl Torsk i tdr. og kasserl l Sildetran... i " ~, løs i fartøi.. " Makre] \ 8 T/ fe~terhjemført tran Anden..., Hærdefspisefett(av Sild, røkt flækket tran, alle sl)... kg. og anden "' , Hærdetteknisk fett Hummer.... stkr. 7625, 257, : (av tran, alle sl.) 905s , i \ ! ! i : Mi i 8 :!27i , 6370: : ~) l [ i 47599i ' [ '* j ; l i , !

10 l '!320202, 7: Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 2 august 926 og i uken som endte 2 august. ',, ~!,. Fetsild! '". Nor!lsja.. slands Klipfisk, Rot. Hyse, Anden D.m. R.m. Brun, 'Haa Hærdet Toldslcdcr v.,.rslld og skaaroll d,orslld sild Br:~llDg i sild norsk R.~.~fl.k skjær ~Ol r d illrflsk i R~gn ran ran B:=k, blank i Br~n kjær. hv~~lran rdr. sild dr. td luf. td k \~. k n.g. r { tur. tdr td t.h., tdr : td.. tdr ' lur. tdr. r. r. g. g..g. g. r. '. i i i : i Os.lo~)... _. 7 3! 4423,' _, 8767" 999 l, Knstansand ' 2785, 250 ' i i Egersund '', '"! Stavan&"er 2 ).. 7 0~4 l' , i Kopervlk 3 ) _! '!,, Haugesund 4 ) / i , 33 ' Ber~en5)... :: ' 65~ ~62 92~46! 50~580: 25~64 9~~04' 6~ ' l ~l 7686 i 296 Florø i ' Måløy : c, 73., Aalesund 6 ) ! ' \ i Molde Kristiansund R ! l, \ Trondhjem.. : ! 8767: ' Bodø , Svolvær 7 ) S , l 708 Narvik Tromsø 8 )... i, [ 5585[ 8234,, 37 Hammerfest 9). i U ~ Vardø... i 23950: 45, ~3 29, Vadsø... l' ; , : Andre~.2)0234,~_ ~~ 26 2) 65, ~_:) _=i 300 _=_=_~~~ ~_=: ~~_~=_ ~2~438~~ ~ : 227 ~~E , ~u3...s~~2±...i2]~ luken 8820 i J ! ' Hval Sæl Sottle Toldsteder tran tran nosetran tdr. tdr. tdr. Si Sildetran Sid, fersk l n kt saltet fersk il fersk aal fersk fisk i fartai saltet levermel, k k tdr. ks. H td k kg k kg stk. kg. i tdr. kg. fiskeguano g. g. g. r. g. g.. kg. kg. d M k M k l k l d A d Fisk f' k Fiskemel [, a re, a re,., a s, even e n en Hummer Ræker saltet S Sildemel ' Sælskind Hermetik 293 OSlOl) l Kristiansand ! , l 6550 Egersund Stavanger 2 ) ! l :, 77400: KopervikS) ' OOO! Haugesund 4 ) i l ! ! )... Bergen : : i , Florø R Måløy Aalesund G ) ~ Molde R Kristiansund SOl i {)8759 Trondhjem = ~a Bodø l Svol~ær7) l', ~osl = 2 NarVik Tromsø 8 ) _ ' Hammerfest 9), l Vardø ~. 39 i. l 554 Vadsø , 6 Andre ~ 3520 = 923 U) ~ J_= _5986_ ±'3 647,,) :::~_i~ 93 ~5 26~ ~~5 OO~: 468 _ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ' uken '\756449! J 8, = , :: [ ! 92274i i 78946/i ) Desuten stk. krebs. 2) Desuten 502 tdr. ansjos og 533 tdr. kryddersild, 2697 kg. torskehoder. 3) Desuten 9 tdr. krydret islandssild. 4) Desuten kg. hval guano. 5) Desuten 9064 kg. islandsk klipfisk, kg. fersk brisling og 685 tdr. stearin. 6) Desuten 743 tdr. stearin, 020 tdr. pressetran og 08 tdr. surtran. 7) Desuten 84 tdr. stearin og '5 tdr. lever paafyldt sprit. 8) Desuten 8000 kg. hvalroshuder. 8) Desuten 6500 hvalroshuder. 0) Desuten tdr. hvaloljefettsyre, kg. margarit, 783 tdr. fettsyretran, 8589 tdr. hærdet tekn. fett, 395 tdr. uhærdet tekn. fett, kg. hvalbenmel, 5000 kg. hvalguano, 75 tdr. surtran. ) Herav tdr. fra Fredrikstad og 6608 tdr. fra Sandefjord. 2) Herav 2555 tdr. vaarsild, 30 idr. brisling, 50 idr. islandssild, 2 00 ks. fersk sild, l 890 stk. hummer og 793 kg. hermetik fra Skudeneshavn. 45

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<:

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<: i e fi ket 7 a arg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00.pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. fisket Uken 3/0-6/.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere