fra fisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket var ubetydelig. en var drev fisket. Etpar dampere hadde Uken 27 august2 september. fra 1845 kr. maalet. Ved ukens omkring en 6000 lange og brosme slutning var der tilstede 30 garnbaater, og noget kveite. Nogen faa motorbaater hadde fra f ETSLDFSKET var noget bedre 18 notbruk og 1 kjøpefartøi. Frøya i sidste uke. Ukefangsten blev sidste uke 3 mindre notstæng smaa lange og brosme og litt kveite. For maal, hvorav saltet til. Flatval flere smaastæng og i Andenes og Bleik blev i uken 13 handelsvare tønder mot i til Hallaren er opfisket 800 maal, hvorav 20 august opfisket fisk, svarende uke ifjor henholdsvis saltet 800, pris 15. alt er i hvorav 500 kveite og maal og tønder. Tromsø Søndre Trondhjems amt opfisket 7535 svartkveite, 9000 torsk og 8700 amt fiskedes bra enkelte steder, sær maal, hvorav saltet til handelsvare sei. en var for kveite 48 Hg i Trondenes, hvor der siden sidste 3164, iset 1717 maal, solgt til 50, lange 25, brosme 20, torsk 35, beretning er sat flere notstæng og oljefabrik 2455 maal og solgt til hyse 20, sei 22 og for anden fisk optat 9000 maal som blev saltet til hermetikfabrik 580 maal. 35 øre pr. For Værøy og Røst handelsvare. en var Namdalen blev kun opfisket 80 var der intet nævneværdig fiske i de fra 1525 kr. pr. maal. bbestad maal i Leka, hvorav saltedes 15 sidste uker. blev i uken saltet tt! handelsvare og resten fabrikvare. Kysrmakrelfisket holdt sig fremdeles bra paa sydkysten. Ukefang 3200 Sildens størrelse var mest For hele landet er til 2 september 56 steks og en mindre del 34 opfisket maal mot i streks, pris 1630 kr. Kvæfjord 1915, i 1914, i 1913 blev sat etpar mindre stæng, pris og maal i Det saltede Paa garn hadde man enkelte kvantum utgjør iaar tønder dage optil 7 maal, men ellers var mot i 1915, i 1914, gjennemsnitsfangsten kun 1/z maal i 1913 og i alt er i Tromsø amt optat Til oljefabrikker er solgt maal, hvorav saltet til handelsvare maal mot i 1915,4160 i 1914, 82220, solgt til oljefabrikker i 1913 og maal i maal, iset 500 rna al, solgt til set til eksport er iaar 2217 maal hermetikfabrikker 2559 maal og an mot 4146 i 1915, 6750 i 1914, 4649 vendt til agn 2915 maal. i 1913 og maal i Nordlands amt, blev der fisket N ordsjø,1 sidste uke indnoget enkelte steder, men i det store kom til Bergen 1 damper og 1 motorog hele var fisket smaat. Tjøtta baat med henholdsvis 78 og 102 er i de to sidste uker opfisket 6000 tønder fiskepakket Nordsjø. Primaal, hvorav saltet til handelsvare sen var 5055 kr. pr. tønde. alt 4000 : not 2540 og er iaar ilandbragt 1891 Nordsjøgarn 3033 kr. maalet. Alsta mot 1434 i 1915, 3012 i 1914 haug blev saltet i uken 1525 tønder, og 7460 i i Hemnes 2000 og i Folden 1152 Av slandss ild indførtes i uken, størrelse 26 streks, pris , hvorav 650 til Aalesund og kr. maalet. Desuten blev der fisket 180 til Haugesund. alt er iaar sten blev stk., hvorav til Kristiansand , nsø 85000, Stavanger 80000, Lillesand 75000, Langesund 50000, Kragerø , Risør 30945, Grimstad Egersund og til Bergen stk. alt er iaar til 2 september opfisket stykker kystmakrei mot i 1915, i 1914 og stk. i Veiref. Meteorologiske o bservatorium beretter: Sydkysten hadde de første to dage frisk N, tirsdag svak vestenvind, onsdag frisk nordenvind, resten av uken meget svake vinde mellem S og NV. Vestkysten hadde de fem første dage tildels friske nordlige vinde, fredag morgen frisk S, lørdag laber bris av VSV. Nordlandskysten har hat svak litt i Øksnes, Hamarøy, Steigen, Meløy hjemført 9170, fiskepakket slands eller laber bris av S eller ost hele og i Vik. alt er i Nordlands amt mot i 1915, i 1914, uken. Lofoten likesaa. opfisket maal, hvorav saltet i 1913, i 1912 og Finmarkskysten har hat let bris fra til handelsvare 51533, solgt til i sydkanten hele uken. oljefabrikker maal og solgt ngen dorgemakrei er indbragt til hermetikfabrikker 1600 rna al. fra Nordsjøen i sidste uke. Bjugn i Søndre Trondhjems amt Bankfisket fra Aalesund var

2 234 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 september 1916 Fetfisket Politimesteren i Namsos telegraferer 2/9: Denne uke tre smaastæng smaa AarsethfjordenLeka, optat 80 rnaal, handelsvare 15 tønder, oljefabrik 45 maal, 1015 rnaalet. øvrig intet fiske. Fiskeriinspektør Johnsen, Bodo, telegraferer 4/9: Sildefisket: For tiden intet fiske av betydning for TjøttaVefsen hovedsagelig smaastæng, smaafaldende og smaa; garnfisket uvæsentlig, omkring l maal for natten, naar undtages l baai forrige uke fik 8 maal. Øvrige Helgeland heller intet fiske av betydning, heller ikke heromkring, Folden Harstadkanten. Forrige uke fik l baat 2 mil utfor Andenes l maal paa garn. Fra Laksefjord meldes ogsaa om smaafaldende, neppe nogen stængning sidste dage. Min mening neppe væsentlig fiske før utpaa høsten, men da antagelig kun garnfiske, hvis ikke Tromsøfjorden vil gi nogen fangst. td~gramm~r maal, som er saltet til handelsvare og utgjør tønder. Gjenstaar uoptat ca. 100 maal Tovik, Roglen. bbestad: Denne uke optat. td~gr ammtr. Fangsten foregaat Sørlavangen, Fiskeri,rne.ved slaqdi 2500 maal, hvorav saltet handelsvare 3200 psl~g io.. 30/8: 0tenriksdepartementet tønder, iset 200 maal. Silden 56 streks og har igaar telegrafisk meddelt mig følgende: en minde del 34 streks. Flere notlag og Paa forespørsel har jeg faat vite at der for kjøpere tilstede Hillesøy: fiskedampskibe fra sland vil bli fordret erklæ Denne uke 0 mindre stæng, optat 120 maal, ring fra eieren med forpligtelse til at fisken hvorav saltet handelsvare 170 tønder. vil bli ilandbragt i Norge. Ved mottagelsen 26 maalet, 3 bruk, 3 kjøpere. Hittil optat av disse dokumenter vil fartøiet øieblikkelig inden amtet ialt maal, hvorav saltet. bli frigit. Legationen tilraader eiere til paa handelsvare tønder, solgt oljefabrik forhaand at fremsende saadanne dokumenter ker 6420 maal, solgt hermetikfabrikker 2559 efter at ha samraadet sig med den britiske maal, iset 500 maal, til agn 2915 maal. legation angaaende forpligtelsens utstrækning. Stiftam tmanden. pslag 9. 4/9: Til 2 september anmeldt optat maal fet, derav iset 2217 maal, solgt oljefabrikker maal, solgt hermetikfabrikker 4739 maal, saltet handelsvare tønder, mot i maal, herav iset 4146 maal, oljefabrikker maal, saltet tønder og i Sild'efisket i Nordsjaen. Sildefisket ved sland. pslag /8: Konsulen Reykjavik telegraferer: Siden sidste beretning saltet Øifjord tønder fiskepakket. alt iaar tønder mot i , og mark~dsb~r~tning~r m.. Uken 27 aug.2 sept. pslag 9. 4/9: landbragt 1891 tønder fiskepakket Nordsjø mot 1434 i 1915, 3012 i 1914 og 7460 i Fetfisket. pslag 44. Trondhjem 2/9: Bjugn: tdtgramm~r. uken sat 10 mindre notstæng, ubetydelig ndfert slands. garnfiske. uken opfisket 245 maal, hvorav Salfmarkedet. garn 15 maal,. not 230 maa1. Herav pslag 9. 4/9: Hjemført slands 9170 iset 15 maal, solgt oljefabrik 105 maal, fiskepakkede tønder, mot i 1915, pslag 1. 5/9: Generalkonsulen Hamhjemmeforbruk. Sildens kvalitet er 37, tember uforandret med undtagelse av hol saltet handelsvare 155 tønder, resten til i 1914 og i burg telegraferer: Saltpriser 28 sep pris alt opfisket 3130 maal, landsk, hvorav kun ganet Nordsjø av derav iset 675 maal, solgt hermetikfabrik 280 dette aars fangst noteres. maal, oljefabrik 1455 maal, saltet handels Kystmalo'elfisket. vare 1105, resten hjemmeforbruk. Til pslag 11. 5/9: Sidste uke anmeldt opstede ved ukens slutning 30 garnbaater og fisket stykker makre, hvorav til 65 mand, 18 notbruk med 330 rnand, 1 kjøpe Stavanger 80000, Kristiansand , Lillefartøi. Frøya: Sidste uke 3 mindre notstæng sand , Langesund og nsø sid ste smaa. Flatval flere smaa stæng. Hallaren 2 uker Totalfangst til 2 september opfisket 800 maal, saltet 500 maal til 800, stykker mot i 1915 solgt hermetikfabrik 300 maal, pris 15 kr..pr. 9425,380 i 1914 og i aa; maal, belæg som før. alt 3000 maal, set er saltet flækket stykker mot i , hjemmeforbruk 300, oljefabrik 800, her og i metikfabrik 300, saltet 1400 maal til 2100 tønder. pfisket ialt inden amtet 7535 maal, hvorav iset 1717 maal, solgt hermetikfabrik 580 maal, oljefabrik 2455 maal, saltet handelsvare 3164 tønder. Stiftamtmanden. pslag 48. Bodø 2/9: Vik: pfisket 70 maal, saltet handelsvare 70 tønder, pris 36. Tjøtta: To sidste uker opfisket 6000 maal, hvorav saltet handelsvare 4000 tønder, pris not 2540, garn 303~. Alstahaug: pfisket i uken 1196 maal, hvorav saltet handelsvare 1525 tønder, solgt oljefabrikker 35 maal. Hemnes: pfisket 1500 maal, hvorav saltet handelsvare 2000 tønder. Meløy: pfisket 100 maal, hvorav saltet handelsvare 100 tønder, pris Folden: pfisket 1870 maal, hvorav saltet handelsvare 1152 tønder, solgt oljefabrikker 111 maal, sortement 26 streks, pris 630. Steigen: pfisket 600 maal, hvorav saltet handelsvare 200 tønder, solgt oljefabrikker 450 maal. Hammarøy: pfisket 200 maal, alt solgt oljefabrikker, pris 10. Øksnes: pfisket 200 maal, hvorav saltet handelsvare 150 tønder, pris alt opfisket inden amtet maal, hvorav saltet handelsvare tønder, solgt oljefabrikker maal, solgt hermetikfabrikker 1600 maal. Amtmanden pslag 49. Tromsø 2/9: Kvæfjord: Siden sidste indberetning optat ca maal, hvorav saltet ca tønder, pris Et par mindre stæng Gullesfjord. Garnfisket Finsæter torsdag optil 7 maal, idag gjennemsnitlig 112 maal. Trondenes: Siden sidste beretning flere stæng, optat og solgt 9000 Ut~nlandsk~ fisk~ri~r. Uken 27 august 2 september. Sildefisket ved sl and. Efter meddelelse fra hjemkomne fiskere var fisket ved slutningen av august fremdeles godt saavel for Siglefjord og Raufarhavn, men der har været stor mangel paa tomtønder, saa der av den grund en tid var stans i fisket. Veiret har været godt paa fangstfeltet. Efter telegram fra konsulen i Reykjavik av 29 august er der siden hans sidste beretning saltet i 0ifjord tønder fiskepakket. alt er der iaar til 29 august saltet paa sland tønder mot i 1915, i 1914 og i F erskfi skmarkedet. pslag 3. 5/9: Generalkonsulen Hamburg telegraferer: Sidste uke ingen tilførsel til HamburgAltona av fersk fisk fra Norge. Kli pfiskmarkedet. pslag 5. 30/8: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: ngen beholdning. Santander : Salg 30 norsk, ingen beholdning. er 8400, Paris London \on$ulatbtr~tningtr Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 22 august 1916: mport og omsætning av klipfisk i uken fra 1319 august 1916, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao. Salg 120 norsk. ngen beholdning. en for 1ste sort opgaves notert til ptas for norsk. Santander. Salg 110 norsk. Beholdning pr. 19 august 30 norsk. en for 1ste sort opgaves notert til ptas for norsk. Paa Madrids Børs notertes 21 aug.: Ptas pr. 100 fres. a/v 1/ Paris. Ptas pr. 1 æ a/v 1/ London.

3 203 6 september 1916 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 235 Vicekonsulaterne indberetter om sardinfisket i forløpne uke: Vigo. Slet; der ilandbragtes 1422 kurver. Santander. ntet. Rognmarkedet er mat. uken vites omsat ca. 40, hvorefter beholdningerne anslaaes til ca. 810 Fra generalkonsulatet i Lissabon, dat. 17 august 1916: Beholdningen av engelsk fisk paa markedet i Lissabon utgjør idag ca. 420 ts., hvorfor notertes fra 18 20;80 esc. pr. kv. med tendens til nedgang for de ringere kvaliteter, av hvilke der nemlig er overflod. Med dampskibet Santiago ankom den 13 ds. 800 kasser (22.4 ts.) og 850 baller (51.2 ts.) norsk fisk, samt med dampskibet Setubal den 14 ds. 400 kasser (ca. 11 ts.) og 1650 baller (ca. 93 ts.) av samme vare. Der er desuten kommet nogen partier norsk fisk fra England (Hull), som skal være solgt direkte til importørerne ufortoldet, angivelig til en pris av 56 og pr. 100 Til markedet i porto bragte dampskibet Santiago den 12 ds. 22 ts. norsk fisk som imidlertid solgtes allerede før varen naadde mottagernes varehuser.. Beholdningerne anslaaes den 15 ds. til 800 ts. engelsk fisk, hvorfor notertes uforandret fra esc. pr. kvintal. Fra generalkonsulatet i Genua, dat. 16 august 1916: Siden generalkonsulatets indberetning av 12 f. m. er der ikke ankommet nogen fisk til Genua fra Norge. De herværende importørers salgspriser stiller sig nu saaledes: Markedets pr. 100 Stokfisk: tendens ufortoldet. Bergen 1ma tynd Lire vestre... : mangler Bergen 1 mafyldig vestre... nominel 395/415 Finmarken 1ma, alle størrelser. 385/400 Klipfisk: Labrador, egte... nominel 145 st yle Alt + 4 o / o kontant, frit fra lager vegt. i frihavn,~;..;efter_genua Markedet er fremdeles rolig og kanadisk og Alaska $ uten nævneværdig omsætning Kurser for kubansk mynt eller Fra konsulatet i Messina, dat. 8 U. S. Cy: august 1916: London.. 60 div $ pr. cb mport av stokfisk til Messina fra 1 Paris 3 div.84.50~ pr. 5 fr. til 31 juli 1916: U. S. A... 3 div 1/16 a par pr. %. Pr. jernbane fra Reggio 610 ngen import av klipfisk i samme tidsrum. Rettelse: Kurante priser (indførselstold indbefattet). Stokfisk: Hollænder, Bergen, gammel Lire 300. Andre kvaliteter mangler. Klipfisk: ngen notering. ndberetning fra legationen i Havana, dat. 1 august 1916: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 7 juli18 juli Fiskets Gang nr. 34 for 23 august d. a., side om eksportforbud og maksimalpriser fot fisk er indløpet et par feil i den kgl. resl. under post V for saltfisk staar prisen for brosme anført med kr. 0.66, skal være kr pr. og under klipfisk staar sei og hyse kr skal være kr pr. Kystmakrelfisket 191«:1. meddeles følgende: :=:=b~~ '1 nd ragt ndførselen androg til 2153 kasser H vor t i l in db rag t T uken stk. alt stk. og 270 tabaler.,...;...~ Beholdningen pr. 21 juli var an Bergen... 2/ slaat til: 8675 kasser fisk ialt, hvorav Haugesund... 2/ kasser norsk fisk, 575 skotsk, Skudenes... 3/ Alaska og 2200 kanadisk, samt Stavanger... 2/ tabaler. Egersund... 2/ erne var ifølge Revista fidal Farsund... 19/ for norsk fisk $ og for kana Mandal... 12/ disk og Alaska $ ; der Kristiansand.. 1/ noteres for den norske vare $ 16.00, Lillesand... 1/ kanadisk og Alaska $ Arendal... 2/ Kurser for kubansk mynt eller Grimstad... 2/ U. S. Cy: Risør... 1/ London 60 div $ pr. 02. Kragerø, Paris div $ $ Skaatø... 1/ pr. 5 fr. U. S. A... 3 div 1/16 a par pr. %. ndberetning fra legationen i Havana, dat. 3 august 1916: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 18 juli28 juli meddeles følgende: ndførselen androg til 4381 kasser og 762 tabaler. Beholdningen pr. 28 juli var anslaat til: 7500 kasser fisk ialt, hvorav 5000 kasser norsk fisk, 300 skotsk, 200 Alaska og 2000 kanadisk, samt 400 tabaler. erne var ifølge Revista ffidal for norsk fisk $ 16.00, skotsk $ og for kanadisk og Alaska $ ; der noteres for den norske vare $ 16.00, skotsk $ Langesund... Nevlunghavn Fredriksværn nsø..... Hvaler / / / / / Tilsammen Mot i ] Av fangsten er stk. fisket med garn, stk. med not, resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av de forskjellige indberetninger hitsættes : S kud ene s: Fangstfelt omkring Syrevigene og nordenom Skude, fisken ujevn, mest smaafaldende.

4 236 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 september 1916 Egersund: Størrelse fra smaafaldende til middels. Kvaliteten meget god. Fisket foregaar hovedsagelig som flufiske med stang paa gnebugten og ved Jæderranden. Risør: Fisken blir gjennemgaaende fet, benyttes delvis til saltning.. Kragerø, Skaatø: Fisket foregaar fremdeles paa sæt utenfor Jomfruland. Almindelig størrelse og kvalitet. Fisket har i denne uke delvis været hindret av uveir. Fredriksværn.: Fisket har været drevet av 15 makrelsjegter ved Rakkebaaerne. Fisken er av almindelig størrelse og god kvalitet.. Brisling etc; tilført Stavanger i tidsrummet 14/ 8 _19/ Hvorfra Bristing Smaapr. pr. Stavanger amt Søndre Bergenhus amt Tils Røkt Tomat Tils Desuten 6460 blanding a kr fra Stavanger amt. Røkt. Værdi brisling... kr smaa blanding kr tidsrummet 21/8_26/ Bris Smaa Hvorfra ting pr. pr. Stavgr. amt Søndre Bergenhus amt Nordre Bergenh1!s amt Tils Røkt ' Tomat c' Desuten 1510 blanding il kr. 5 fra Stavanger amt. Røkt. V ær di brisling... kr smaa blanding Tils. kr Norges utførsel av fiskeprodukter i mai Efter en av det Statistiske Centralbyraa utgit maanedsopgave over vareomsætningen med utlandet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i mai maaned 1916 saaledes: Varernes navn Hermetik: Røkt brisling (sardiner)..... Røkt vaar (kippered herrings).. Anden ehermetik..... Fiskehermetik forøvrig..... Laks, fersk..... Makrei, fersk.... Kveite, fersk... Aal, fersk.... Sild, fersk.... Anden fisk, fersk... Rundfisk..... Rotskjær.... Sei.... Hyse... Anden tørfisk... Klipfisk.... Fet og skjære Vaar... Brisling... Nordsjø.... Slo (stor østlands)... slands..... Makrei, saltet..... Anden salt fisk i fustager... Do. i kasser Do. i fartøi... Sild, kryddersaltet.. Do., røkt..... Ansjos (kryddersaltet brisling).... Hummer... Ræker.... Sælskind.~..... Hvalbarder..... Rogn.... Fiskeguano... Benrnei..... Sildemel,' fiskemel og hvalkjøtmel.. Tran, dampmedicin raamedicin.... blank... brun blank.... brun.... av sæl... av hval(olje) av. etran.. Mai Januarmai Mængde 1 ;1, enhet hl. hl. hl. stk. hl. hl 1) Heri medregnet kjøthermetik } } 1) } 1) J < 33815,~.; } ~~ } hl ~ i~~} hl ' } ' } '

5 o september 1916 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 237 MARKEDSPRSER. Bergen, 4 september. Paa tranmarkedet er omsætningen indskrænket til nogenlunde uforandrede priser, kr. 415 for damptran, kr. 345 for blank, kr. 325 for brunblank og kr. 320 for brun tran. rundfisk er omsætningen endnu høist ubetydelig i sorteret vare. Klipfiskmarkedet er uten tilførsler. rogn kjendes ingen forretning. Fetmarkedet maa betegnes som meget fast. For frie partier har der senest været betalt kr. 65 for 36 streks i gode forhold. Salt fra pakhus: Middelhavs kr pr. maal il 140 liter, engelsk og tysk kr 'pr. maal il 140 liter. Brisling etc. Tilført Bergen i tidsrummet 28 aug.2 sept Bris Smaa Hvorfra!ing pr. pr. Nordre Ber genh. amt Søndre Bergenh. amt Tils Desuten 452 blanding il kr fra Søndre Bergenhus amt. Værdi brisling... kr smaa blanding kr Brisling etc. tilført Haugesund i tidsrummet 1530 august Hvorfra pr. S. Bergenhus amt Stavgr. amt Q Do Tils V ærdi brisling... kr smaa kr Distrikt Fetfisketl916 til 2september. Derav Talt optat Solgt Solgt set olje hermetik Saltet maal maal fabrik fabrik maal maal Tromsø amt Nordlands amt Namdalen Søndre Trondhjems amt Tilsammen Mot i kkeopgit i i i i fi$k~mark~d~t i B~rg~n. msætningspriser for fiskeri produkter i Bergen ved noteringsutvalget. Varesort Tran: Uklaret damptran, Nordlands Blank industri el... o Brunblank medicin, Nordl..... Bruntran pr. tønde.... fiskeriraadet t 9 ~ 6 (pslag paa Bergens børs). 1 Mandag Tirsdag nsdag 1 Torsdag 1 Fredag 1 Lørdag kr. sammentrær paa Fiskeridirektørens kontor i Bergen den 9 oktober d. a. laar er der foretat nyt valg og Raadet faar delvis ny sammensætning. Fiskeridistrikterne blir repræsentert saaledes: Sm aal enen e: Fisker Jørgen Dahl, Sponviken. Varamand: Fisker Bernhard Haabu, Hvaler. Jarlsberg og Larvik: Fisker G. M. Larsen, Larvik. Varamand: Fisker. Knem, Svelvik. Bratsberg: Lensmand Bjørnaali, Langesund. Varamand: Kirkesanger Taranger, Skaatø. Nedenes: Fisker Thor Andersen, Aakerøen. Varamand: Fisker Nils Berentsen, Dykvaag. Lister og Mandal: rdfører Jens Smith, Søndre Undal. Varamand: Fisker Petter Jacobsen, Hitterøen. kr. kr. kr. kr. kr Stavanger: Endnu ikke valgt. Søndre Be r gen h us: rdfører og fisker P.. Kleppe, Bakkesund. Varamand: ~ke valgt: Bergen: Kjøbm. Carl Joys. Varamand: Kjøbm. Agnar Salvesen. Brisling Smaapr. Nor.dre Bergenhus: Handelsmand Ulf Lem, Moldøen. Varamand: Handelsm. A. Haave, Florø. Romsdal: Kjøbm. Joh. Fr. Nielsen, Kristiansund, og ordfører og fisker Knudt tterlei, Fjørtoft. Varamænd: Kjøbm. R. Kvalsund, Aalesund, og handelsmand Paul. Huse, Harøen. Søndre Tro ndhj em: rdfører John Bjørgan, Ørlandet. Varamand: Handelsm. Johs. Berg, Jøssund. ~ Trondhjem: Kjøbmand ngvar Klingenberg. Varamand: Kjøbm. L.. Hegstad. Nordre Trondhjem: Fabrikeier Brandtzæg, Abelvær. Varamand: Namsos. psynsbetj. J. Hals,

6 238 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 september 1916 Nor d l and: rdførerne og fiskerne J. Selsøy, Selsøy, og P. Nicolaisen, Vega. Varamænd: Martin Guneriussen, Sortland, og Kr. lvlonsen, Borge. Tromsø: Fisker Da'nckert Broks, Senjen. Varamand: Fisker Martin Rasmussen, Rensaa. Finmarken: Tilsynsm. og fisker J.. Grøtturn, Vardø, og fisker Normann Pedersen, Melkø. Varamænd: Amtsfuldmægtig Trasti, Vadsø, og handelsmand W. Larsen, Honningsvaag. Brisling etc. tilført Stavanger tidsrummet 28/8_2/ Hvorfra Bris!ing Smaa pr. pr. Stavanger amt Søndre Bergenhus amt Tils. 7] Røkt Tomat Tils Desuten 8565 blanding a kr. 5 bestemme at denne indførsel alene fra Stavanger amt. Røkt. maa foregaa over enkelte grænsesta V ærdi brisling... kr tioner, som de skal eller kan anvise. smaa L blanding Denne bekjendtgjørelse trær ikraft kr paa forkyndelsesdagen. Berlin, 23 august Bekjendtgjørelse om f~andring av iverk~ættelsesbestemmelserne om indfersel av salt o. s. v. av 5 april Av 23 august ' henhold til 2 3 i Forbundsraadets forordning om indførsel av salt av 17 januar 1916 (Reichsgesetzbl. S. 45) som bestemt i Forbundsraadets forordning av 4 april 1916 (Reichsgesetzbl. S. 234) i forbindelse med.bekjendtgjørelsen om, indførsel av saltfisk, klipfisk og fiskerogn av 5 april 1916 (Reichsgesetzbl. S. 237) bestemmer jeg: L 8 om iverksættelsesbestemmelserpe om indførsel av salt o. s. v. av 5 april 19i6 (Reichsgesetzbl. S. 238) indsættes som avsnit 2 følgende: Landscentralmyridigheterne kan endvidere indskrænke. eller forbyde indførselen i grænsetrafikken, de kan Rikskanslerens stedfortræder Dr. Helfferich. Skotske efiske. (Efter Fishery Board for Scotland). Edinburgh, 28 august landbragt (crans) i uken til 26 ds. og i tilsvarende uke forrige aar: Østkysten (med Northumberland) Shetland Vestkysten (undtagen Firth of Clyde) alt fra 1 januar: landbragt (crans) Saltetganet () Saltetuganet () Røkt etc. (crans) Fersk (crans) Saltet eksportert () ' General.. rapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries). Kvantum Totalfor uken til kvantum til Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. 2/ / (Quantities report ed too late to be inc1uded in the report for this week are added to totals for next week.) 1': A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran.(Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)...,... hl. o B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarefisket (Spring Herring), februarmars... maal a 150 liter 2. Fetfisket. julidesember!)... ;... ;... ~; fdr., saltet, fiskepakket. (Fat Herring). (Barreis salted, seapacked)' 3. Storfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal li 150 liter b. 'for østlandet (the South Coast)... mlial a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember)... ~., saltet, fiskepakket (Fishingby drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slands indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Bareis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) ) Al forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not inc1uded). '. 2) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh orexp. in iceorsalted for the Scandinavian riarket,' is not inc1uded). ~~ Ved eftertryk av disse meddelelsei m a a Fiskets Gang angives som kilde. AlS John Grjegs boktrykkeri

7 100 Anden ~~ ~~ norg~s utførsd av fi$k~roukt~r fra 1 januar til. 2 s~t~mb~r 1916 og i uk~n som ~ndt~ 2 s~t~mb~r. Toldsteder Fet Vaar lg Skaaretl stor,,,,, Klipfisk, ' j 1 Nordsja Brisling 1 sla.nds Khpfisk, islandsk Rundfisk R~t Sei Hyse, Anden Rogn D.m. R.m. Blank Brun Brun ~aai! norsk t. skjær rund terfisk tran tran blank kjærr. i! ~(~:! Kristiania. Sandefjord. Kristiansand Flekkefjord. Stavanger. Kopervik.. Haugesund. Bergen... Florø.... Aalesund.. Kristiansund Trondhjem. Bodø... Svolvær... Narvik... Tromsø... Hammerfest Vardø. Vadsø Andre alt uken ! _ ~ ti ::: j 525, , ', t ~~? li i = ' ~ ~ i l' 1000 i l l l 726! G i582 = = = = = =! = 75 2[) !m ~~95(~ }596_15i59j3.350jll } l.t Makrei, Makrei, Laks, Levende Sildetran jsild, ferskl ~~~t saltet fersk fel'sk aal i fersk fisk ks. td.l 1 1, 1 '_ Hu:nm stl er Fisk, saltet i l:artai Kg. Fisk, saltet i Hærdet Hval Toldsteder hvalolje tran BoUle nosetran Sæltran SHdemel Fiskeguano Sælskind Hermetik Kristiania... 1 _ ~ Sandefjord.. l Kristiansand Flekkefjord Stavanger., l ! 1 Kopervik.., 19j 43 Haugesund Bergen..., Florø..., Aalesund.., Kristiansund Trondhjem n 5131 Bodø... ' i Svolvær... ' 469 i Narvik... ' j Tromsø... ' l Hammerfest i Vardø Vadsø.. Andre. 'a't: 10~~ 14~ l uken fra Narvik utført rogn kasser == ! j = :~~ 465!~_~~_ ~ 289 ~ E~ 35E, 983:~ ~ no \57 l ) \ ~ as ' ~ ~) '

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 9946 Hængt Ukntli!l ddlsr for norsk tiskribdrifl fra tiskridirktørn 10 aargang nsdag 2 juli 1919 Nr. 27 norsk fiskrir. Uken 22-28 juni. PSYNET under V AARTRSKE FSKET i Finarken blev hævet lørdag den 21

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere