fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde."

Transkript

1 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat endel notstæng i en flerhet av amtets herreder og utsigterne synes at fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august i 93, 43 5 i 92 og i 9. Til sildoljefabrikker er solgt maal, mot 970 i 94, i 93, i 92 og i 9. - Iset til eksport er 2050 maal mot 6500 i 94) 4269 i 93, 5950 i 92 og 0070 i 9. Nordsjøsild. I sidste uke indkom motorkutter Maiblomsten., til Bergen med 4 tdl'.nordsjøsild, der være gode. Ialt er inden amtet opfisket solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde maal fetsild, hvorav er Det samlede parti er iaar 434 saltet til handelsvare tønder, fiskepakket Nordsjøsild mot 302-i iset 464 maal og solgt til sildoljefabrikker maal. 94, 7460 i 93 og 9588 i 92. Av I s l and s s i l d indførtes i sidste I Tromsø amt har ogsaa fetsildfisket uke 20 92f) tønder, hvorav til Bergen begyndt, men silden er smaafaldende , til Haugesund 4587 I Bjarkøy er sat flere mindre stæng, og til Kristiansund 3000 Ialt er hvorav hittil er optat maal, iaar indført mot 987 i mest fahrikvare. I Salangen, Tranøy 94, i 93 og 5 75 i 92. og i Hillesøy er sat nogen stæng, like- Brislingfisket er fremdeles smaat som der ogsaa i de nordlige distrikter saavel i Stavanger som i Søndre Berskal være stængt sild, men indberet- genhus amt. I tiden 9-4 august ninger herom mangler. tilførtes Stavanger 625 skj. brisling, sat henholdsvis 2 og 4 mindre not- makrel. Plisen var ~O, 70,55,45 og Fetsildfisket. Nr og op til rund fisk foruten endel kveite. Fangsterne var gjort paa Haltenbanken, Storeggen og paa bankerne ved Røst, hvorfra de ø største fangster blev gjort. Motor baaterne hadde fra rundfisk, bedst fangster for de som indkom lørdag. Fisket for Røst faldt ujevnt i første halvdel av august. Kystmakrelfisket var smaat i sidste uke. Ukefangsten blev stk., hvorav til Kristiansand , Stavanger , Langesund og til Fredriksværn i forrige uke og i sidste uke stk. Ialt er iaar opfisket stk. mot i 94 og stk. i 93. Av aarets parti er saltet flækket stk. mot i 94. Medgarn er iaar opfisket stk., med not stk. og resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Beretninger. Fra politimesteren i Namsos, datert 2 august: Vikten makr.el..leka 2 stæng I Leka i Namdalen er optat endel hvorav 2470 skj. fisket i Stavanger sild av tidligere stæng, men der blev amt og 3745 skj. i Søndre Rergenhus ingen nye stæng sat i sidste uke. Ialt amt. Prisen var henholdsvis kr er i Namdalen opfisket maal, og kr pr. skj. hvorav saltet til handelsvare 832 Dorgemakrelfisket i Nordsjøen. tønder, solgt til sildolj efabrikker 735 I uken indkom til Kristiansand Il maal og iset til eksport 40 maa. svenske og 2 norske fartøier med hen- I 0rlandet og i Rissen er i uken holdsvis 429 og 05 tønder flækket makrei 270 maal. Pris Oirkulærtelegram utfærdiget. Hermed antagessildfisket slut, da intet nyt stæng. Telegrammer._ stæng. Inden Søndre Trondhjems amt 30 øre pr. for merkerne nr. l til Opslag 44. Trondhjem 2/8: Sildbereter ialt opfisket 4890 maal, hvorav iset 5. Ialt er iaar indbragt av 38 far- ning i nken 4-2 angust 95. 0rlandet 200 maal, solgt sildoljefabrikker 530 tøi er 259 tønder, hvorav 4 norske lensmandsdistrikt sat 6 mindre notstæng. Intet garnfiske. I uken opfisket 000 maal, maal og saltet handelsvare 3700 tdl'. med 4 tønder, resten svenske. Ifjor hvorav iset 200 maal, saltet handelsvare For Romsdals amt foreligger endnu til samme tid var av 207 fartøier 200 Kvalitet 4-7 streks. Pris 8-27 kroner. IRissen lensmandsdistrikt sat 4 ingen meddelelse om fetsildfiske, men ilandbragt tønder og i 93 mindre stæng. I uken opfisket 72 maal, det forlyder at man ruster sig for 45 -fartøier med 2830 tønder. hvoravantages saltet handelsvare 20 tdr, Pris Kvalitet 5 a 6 streks. Resten dette fiske, da det viser sig, at der er B ankfi s k et fra. Aalesund- falder til hjemmeforbruk. Opfisket ialt inden amtet sild tilstede flere steder. fremdeles godt. Først i uken indkom 4890, hvorav iset 200, solgt sildoljefabrik 530, saltet handelsvare For hele landet er til 2 august til Aalesund 3 dampere med fra 6000 Stiftamtmanden. opfisket maal fetsild mot lange og brosme og ca. Opslag 47. Namsos 2/8: Flatang'er:Denne 5560 i 94, i 93, kveite, men de fredag og lør- uke tilvirket 80 6 streks,020 kasser til isning. Leka: Denne uke 8900., ~olg:t i 92 og i 9. Det saltede kvantum utgjør iaar fangster gjennemgaaende, etpar hadde maal, hvorav handels.vare 832 tdr:, sild dagindkomhe dampere hadde større sildoljefabrikker 390, ialt Namdalen 9o 500 oljefabrikker 735, iset 20 kasser. _ i fiskepakning mot i 94, 6000, mens de øvrige hadde alle over Politimesteren.

2 254 UKlNTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 25 august 95 Opslag 48. Bodø 2/8: Bindalen: Tosen- uken 750 maai, hvorav saltet handelsvare 70 Indført Islandssild. fjord 7 smaa stællg i uken ca maal: tønder, til sildoljefabrikker 700 maal, pris 5.25, litt g'arnfiske, ujevnt, optilp/2 maal god tilstede 3 notbruk, 2 kjøpere. Tysfjord: I Opslag 9. 23/8: Illdført Islandssild 2944 kvalitet, merker notsild 4/6, garnsild 3/5, uken sat 3 mindre stæng, optat i uken 700 fiskepakkede tønder mot 987 i 94 og tilstede 5 notbruk, 4 kjøpere. I Sørhorsfjord maal, hvorav saltet handelsvare 70 tønder, i 93. stæng ca. 70 maal, alt optat. Priser. not- til sildoljefabrikker 400 maal, tilstede 4 notsild 6-20, garnsild Opfisket 300 bruk, kjøper. Værøy:' I uken opfisket 0 maal, hvorav saltetr- handelsvare 300 tønder, maai, hvorav saltet handelsvare 5 tønder. Kysfmakrelfisket. til guano 70 maai, r6sten hj emmeforbruk. Flakstad: I uken opfisket 3760 maal, hvorav Vik:!. uken 5'smaaståmg Vikvaagen, 'Sand- saltet. handelsvare c 9030 tønder, til 'sildoljevaag.-:.ni lit~t stæng UJ;sfjorden,. optat 500 fabrikker 40.maal,saltet skjæresild 220iner, uke anmeldt opfisket stykker makrei, Opslag. 24/8: Kystmakrelfisket: Sidste maal, hvorav iset 75 maal, saltet handels- alle stæng optat, notbruk og kjøpefartøier hvorav til Langesund , Stavanger vare 375 tønder, resten hjemmeforbruk, pris avreist. Buksnes:!, uk~n 2 mindrestæng og til Kristiansand stykker. Totalfangst stk. mot i 2. Brønnøy: I uken mindre stæng og l' større, tilsammen opfisket i uken 8~6 Strømøy, inat væsentlig mindre merker, pris maal, hvorav saltet handelsvare 70 tønder. 94 og i 93. Iaar er saltet 7 --, Maalkvantum uerholdelig', saltet Hadsel: I uken flere smaastæng ved Grundsøhandelsvare 970 tønder, 400 maal fabriksild, fjord, Nordfjord, Støvra, Bundal, IngeIsfjord, og i 9] 3. Priser Kristiansand 0 flekket stykker mot i maal iset, makrei 440 tønder, saltet til Sommersæt, Bogen, Reljord optil 400 maal -30, Langesund 2-2 og Fredriksværn 0- fabrikvare 300 maai. Vega: I uken fisket saltet handelsvare 600 tønder, pris,25-30, 4 øre pr. styk. Prisen pr. snes var i Kristiansand fra kr maal. hvorav saltet handelsvare 00 sortement mest tre og fire streks, sættegarn tønder, iil fabrikker 00 maai. Ingen nye Ingeisfjord O-l/a maai, Eidsfjorden sat stæng sild tilstede, ingen notbruk. Velfjord: mindre stæng, optat 200 maai, saltet handels I uken 3 mindre stængoksfjordbotn, Sildtoven, vare 200 tønder, solgt sildoljefabrik 60 maal, Lillekøia, Storfjord, mesteparten optat. pris 5-8, tilstede 0 notbruk, 6 kjøpere, Paagarn smaat sortement 3/6, pen kvalitet, posenot damper. Sortland: I uken 4 mindre opfisket i uken 75maal, hvorav saltet han- stæng Sørfjord, optat i uken 450 maal, hvorav delsv.are 480 tønder, resten til agn og hjemme- saltet handelsvare 675 tønder, prima kvalitet, forbruk. Pris '8 og 20. Tilstede 3 notbruk, pris Øksnes: Sild av alle merker 20 garnbaater, 5 kjøpefartøier. Tjøtta: I tilstede, sat l mindre stæng, hvorav optat uken større stæng omkring Kvalnes, Bogen 200 maal til agnsild og hjemmeforbruk, garnoptat 500 maal, hvorav saltet handelsvare. fangster optil maal, tilstede 4 notbruk, tønder,. pris 25. Herøy : I uken flere posere, 20 sættegarn. Ialt opfisket inden smaastæng strækningen Dønna-Teigstad- amtet 0206 maal, hvorav saltet handels Borfjord. Opfisket i uken 2500 maal, hvorav vare tønder, skjæresild 320 tønder, saltet handelsvare 6800 tønder, til skjæresild iset 465. maal, solgt hermetikfabrikker tønder, iset 00 maal, ti~ sildoljefabrikker maal, solgt sildoljefabrikker maal til 3700 maai. Alstahaug: I uken 3 mindre agn 700 maal, guano 70 maal, resten hj emmestæng.atervaagen,.optat 400 maai, væsentlig forbruk. Amtmanden. 5/6 streks, pris 0-2. Tilstede 8 notbruk, Opslag 49. Tromsø 2/8: Bjarkøy: Flere 4 kjøpefartøier. Stamnes: I uken 8 mindre mindre stæng, hittil optat maai, derav stæng, Ulvingen ca. 400 maal, smaafaldende, 900 saltet kjøbmandsvare, resten fabriksild. pris 3.:-5. Opfisket i uken 3700 maai, Pris Salangen: Denne uke stængt ca. hvorav saltet handelsvare 5200 tønder. 00, 4. streks og nedover mest smaasild, Hemnes: I uken 3 mindre stæng ved Ut- hittil optat og solgt fabrikvare 900 maal, skorpen større. stæng paa litt over. 500 pris 5-6 kroner. Tilstede 5 notbruk, ingen maai. Intet garnfiske. Pris 30. Uhetydelig kj øpere. Trauøy: I Faksfj ord stængt forrige optat og saltet. Tilstede 7 notbruk, 3 kjør e- uke ca. 50 maal, delvis solgt til husbruk i fartøier, hvorav 2 dampskibe. Nesna: luken distriktet. Ingen kjøpere tilstede. Hillesøy: opfisket9800 ma.al, hvorav saltet handelsvare Flere mindre stæng denne maaned, derav 2500 tønder, skjæresild 2000 tønder, pris sid ste uke. Optat og solgt handelsvare I uken lstæng Bardal, Daavogn, maal, fabrikvare 750 maal, pris henholdsvis 2 Dønna, 2 Sjo.na. Tilstede 8 notbruk, 5 0 og 7 kronet, tilstede nu 4 notbruk, ingen kjøpefartøier~ Rødøy: I uken nogen smaa- lrjøpere. Endel sild skal være stængt i nordstæng, optat 850maal; hvorav saltet handels- distrikterne, indberetning herom savnes. vare 200 tønder, til sildoljefabrikker 60 maai.. Stiftamtmanden. Meløy: Ingen. nye stæng, optat 90 maal,..'. hvorav saltet handelsvare 300 tønder, pris. Op~lag 9. 23/8. :ril 2 au~us\ meldt op- 5-20, stængt yderligere 700 maal makrei, tat 05?,97 ~aal ~etsild, derav Iset maal, o~t.at. 300 rilaal, solgt sildoljefabrik. Pris I solgt sildoljefabnkker maal, saltet 4-5 Gildeskaal' I uken optat 5900 maal handelsvare fiskepakkede tønder mot '., d l 80 d '' i 94 og hyoray sal~et han e svare O. tøn. er, ti sildclijefabnkker 500 maal, pns notsild l. 25. Endel garnfiske i Beiarfj.orden med fangst optil 2 maal, pris garnsild 30. Tilstede 4 Berigtigelse. kjøpefartøier, 36 notbruk. Av makrei optat i uken 800 maal levert sildoljefabrikker, Bodø 22/8: I opslag 48 den 4.var for pris 3-5. Beiarn: Ved Evjen fisket i uken Flakstad opgit 470 maai, skal være ca ca. 000 maal sild, hvorav saltet handelsvare maal, hvorav saltet handelsvare 340 tønder 20 tønder. resten hjemmeforbruk. Pris 2. og i opslag 48 den 23 var for samme opgit Bodin: I uken optat 800 maal, hvorav saltet 3760 maal, skal være ca maal med 9030 handelsvare 20 tønder, resten hjemmeforbruk, tønder til handelsvare og 220 tønder skjærepris 2. Bodin: I uken optat 800 maal,' sild. Amtmanden. Utenlandske fiskerier. Uken 5-2 L august. Sildefisket ved Island har hittil slaat godt til for snurpenotfiskerne. Det er flere aar siden der blev gj ort saa store fangster saa tidlig paa aaret. Den bedste tid for fitlket pleier at være i sidste halvdel av august. Drivgarnsfisket har imidlertid været mindre. Der pleier heller ikke at være noget særlig drivgarnsfiske før silden begynder at gaa ut. Konsulen i Reykjavik har den 20 ds. telegrafert at der siden sidste beretning av 2 ds. i 0fjord er saltet sild og i SeydisfJord 400 Ialt er iaar saltet tønder mot i 94 og i 93. Til norske havne er ialt indført mot 987 i 94, i 93 og 875 i 92. Det amerikan s ke mak l' elfi sk e. Konsulen i Boston telegraferte den 20 ds. at der var saltet 5896 tønder amerikansk makrel. Prisen paa sommermakrei var 0 dollars tønden. Den 23 ds. telegraferte konsulen at det saltede parti var 608 tønder mot Il 582 i 94 og ~729 i 93. Det ho and s k e s i Ide fis k e har til 3 august et saltet parti av tønder mot i 94 og 7582 i 93. Prisen var for fuldsild og matties gylden pr. sjøpakket tønce. hvorav saltet handelsvare 32 tønder. Paa Salten i. de to sidste nætter fisket paa garn optil 2 maal, pris 35. Folden: Et mindre Dorgemakrelfisket. Nordsjøen. sildestæng Bratfj ord, flere mindre makrelstæng Sj ongfj ord, Djupvik og Sørfoldbugten, Opslag 7. 23/8: DorgemakreI fra Nordsjøen: Til 2 august meldt ialt 38 fartøier med tilstede 0 notbruk. I uken opfisket 420 maal hvorav saltet handelsvare 630 tønder, 259 tønder flekket makrei, mot ifj or optat makrei 2i60 maal, hvorav solgt til sildoljefabrikker' 2200 maal, til hermetikfabrik bragt til Kristiansand, hvor ukens pris , Aarets fangst ind Telegrammer. 200 maal, saltet 60 maal, 90 tønder til handelsvare, kvalitet sild fin fetsild sortement 2/?, Det hollandske sildefiske, pris 25-27, makrellen smaafaldende, pris 5-5~50,tilstede. 7kjøpefartøier, hvorav 3 Sildefisket i Nordsjøen. Opslag 4. 9/8: HDllandske sildefiske til dampsldbe., Steigen: I uken opfisket 80 maal, Opslag 9. 23/8: Ilandbragt 484 tønder 3 august tønder mot i hvorav saltet handelsvare 80 tønder, resten fiskepakket Nordsjøsilrl mot 302 i 94 og og i Priser fuldsiltl42-43, hjemmeforbruk. Ingen nye stæng. Garnfiske i 93. matties gylden' sjøpakket tønde. ubetydelig. Pris optil 30. Hamarøy: I uken sat 2 stæng Sagfjorden,. væsentlig' smaasild i

3 2?l august 95 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN. 255 Det amerikanske makrelfiske. Bilbao. Salg 75'0 norsk og 26'0 færøisk. Beholdning pr. 4 august 95 Opslag 6. 20/8: Konsulen Boston telegraferer: Amerikanske makrelfiske saltet '0 norsk og 20 færøisk. tønder mot i , pris sommermakrei 0 dollars tønden. Prisen for ste sort opgaves notert Opslag 6. 24/8: Konsulen Boston telegrafer er: Amerikanske makrelfiske saltet til pesetas 73 a 75 for norsk og tønder mot 582 i 94 og 2729 i a 83 for færøisk. 93. Pris sommermakrel 4 dollars tønden. Santander. Salg 280 norsk. Beholdning pr. 4 august norsk. Sildefisket ved Island. Prisen for ste sort opgaves notert Opslag 0. 20/8: Konsulen Reykjavik tele til pesetas 75 for norsk grafer el' : Siden sidste indberetning,saltet 0fjord tønder sild, Seydisfjord 400. Ialt tønder mot og Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao,6/8: Sardinfisket meget rlaarlig. Markedsberetninger m. V. Uken 5-2 august. Telegrammer Saltsildmarkedet. Opslag. 23(8: VicekonsulenAltona telegraferer: Lørdag saltsilclmarkedet: Slofulls 5/600 58, hochseefulls 5/ , 6/ , 7/ Stettin god omsætning, fetsildpriser uforandret, slosild 55-60, vaarsild Tranmarkedet : Tranpriser uforandret. Ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 8/8: Vicekonsulen Altona telegraferer: Hambnrg-Altona 6-8 ds.: Paa Madrids børs notertes idag: Pesetas 9.00 pr. 0'0 fres. a/v / Paris. Pesetas 25.0 pr..q a/v / London. Ifølge indberetninger fra vicekonsulaterne har sardinfisket under forløpne uke været meget daarlig. I Vigo 'opfiskedes 439 kurver. Rognmarkedet i. Vigo forholder sig fremdeles fuldstændig desanimert, og beholdningen av denne vare ansees at være den samme som ved forrige ukes utgang nemlig ca. 27'0'0 tønder. Fra konsulatet i Rio de Janeiro til Utenriksdepartementet, dat. 8 juli 95. I tidsrummet -5 juli ankom til Rio de Janeiro 30'0 kasser skotsk klip :fisk via Liverpool og 8 hele og 75 hal ve kasser norsk fisk fra Kristiansund med nen Norske Syd-Amerikalinjes dampskib Salerno, som løp ind her 5 juli. Med disse smaa tilførsler er behold- Priser kveite 07-30, sei 23-20: flyndre 4, pigvar stor 9, Il)iddels 2, smaa 90. Ops]ag 3. 23/8: Vicekonsulen: Altona ningen gaat adskillig ned og anslaaes telegraferer lørdag: Hambnrg-Altona: Kveite mi til ca. 600'0 kolli. Detaljpriserne middels 05, stor smaa sei 28-26, torsk 30, hyse' mørk 25, fly'ndre notertes av Junta dos Corretores med: \59 a 65 milreis pr. kasse for uken 5: -0 juli og med 58 il, 60 milreis for Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 8/8: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Norsk salg 750, beholdning 20, priser uforandret, færøisk salg 260, beholdning ] 20, priser uforandret. Santa-nder salg 280 norsk, beholdning 200, priser uforandret. Paris London Op~lag 5. 24(8: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: Import norsk 500,salg 620, beholdning 280, priser uforandret. Salg færøisk 60, beholdning 60, priser uforandret. Import og beholdning islandsk Santander : Import norsk 480, salg 480. beholdning 200, priser uforandret. London Paris KOllsulatberetninger. ' Fra genetalkonsulatet i Bilbao, dat. 6 august 95: Import og omsætning av klipfisk fra 8--4 aligust 95, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: ' uken 2-7 juli. Kursen paa milreis har været nogenlunde fast omkring 2 / 2 a 2 3 / 4 d. avista. Fra legationen i Havana, dat. 3 juli 95: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 6/7_28/7 med... deles følgende: Indførselen androg til 277 kasser og 0 tab aler. Beholdningen pr. 30 hval' anslaattil kasser fisk ialt,hvorav 0 0'00 kasser norsk fisk, ingen skotsk og 2200 kanadisk, samt 700 tab aler. Priserne var ifølge Revista Oficial for norsk fisk $ L25~.5'O og for skotsk $ 0.75; der noteres for den norske vare $.50 og for den skot~ ske $ Kurser: London 6'0 div (5 a $ 4.44) 7 / 2 a 7 5 / 8 % p. Paris 3d/v... '0 /2 a '0 3 / 8 % d. New York 3 d/v. 5/8 a 3/4 % p. Fravicekonsulateti Douarnenez,. dat. 4 august 95. Siden min ærbødige indberetning av 7 d. m. har sardinnsket vætet' fremdeles meget ujevnt:. Paa 3~d. b~ater er det kun 00 som har hatgod~ångst, det vil si 4a 5 tusen,. enkelte 800'O~ Prisen h0der sig derfor 0P' til 33' a 35 francs pr. tusen; Dampskibet Florvaag åhkom'jgaar med 22'09 rogn til DouaTuenez. Fra generalkonsulatet i 'Lissabon, dat. 6 august 95: Siden sidste rapport av,2 ds. er':d~r ikke tilført vort marked nogennorsk klipfisk, hvorfor der 'kun 'eksisterer ubetydelige rester av midded vare. Priserne er esc. 9.2'0 til esc I Oporto har dampskibet Sicilia losset 77 tons, hvorefter beholdningen der er 00 tons norsk klip:fisk og 457 engelsk, der sælges til respektive esc til esc. 2.6'0 og 22.6'0 til fra Krigsforsikringen,' for norske skibe, dat. Kristiania 7 august 95. Vi tjllater os herved at meddele, at vi for den -igjenværende del av fiskesæsongen beregner præmie pet. for fartøier paa dorgemakrelfisket....b,risung,.,etp. Tilførsel til Stavanger i tidsr~m-rnet 9/ 8 _4/ Hvorfra Brislin'!)' skj~ Pris pr. c skj. Stavanger amt;... ' S. B.-hus amt... '... c Tils Røkt 0;' lo lo.. Ol Tomat'... :... ' ~ ----~------~--~----~--~---- Vætdi brisling.. :... kr ~O'O I

4 256 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 25 august 95 Importen av fiskevarer til de Forenede Stater. Generalkonsul Chr. Ra vn, Newyork, har meddelt følgende oversigt over indførslen av fiskevarer til de Forenede Stater i budgetaaret 93-4, sammenlignet med næstforegaaende budgetaar: Sild. MakreI. Andre fiskevarer. Tørfisk og klipfisk. Hermetisk fisk i olje etc Fra $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Norge n Frankrike Holland... ' Italien... ; Japan..., PortugaL Storbritannien og Irland Sverige Tyskland Britisk Nordamerika Andre lande Sum Fersk fisk indførtes til en værdi av $ , hvorav $ fra Britisk Nordamerika, og av skaldyr $ l ,- hvorav $ fra Britisk Nordamerika og $ fra Japan. Markedsberetninger fra Kjøbenhavn. Ved leopold Gyth. 27 juli august 95. I de siden min forrige beretning forløpne to uker er der tilført vort marked ca ny fetsild. - Dette kvantum har jkke strakt til overfol'; det sterke begjær efter ny sild. Som en følge derav har alle ankomne partier fundet kjøpere til hittil uhørte priser, skjønt varen for størstedelen har været av fet tarvelig kvalitet og i mange tilfælde tillike alt andet end velbehandlet fra avskibernes side. 4-6 Der betaltes for 0-2 stk. notistflrsild ~- -:- Handelen med ny sild er saa smaat begyndt her paa pladsen. Midt i forrige maaned kom den første Nordsjøsild hertil samtidig med nogle partier stor, fet forfangsild. Begge sorter mødtes straks med vrang... vilje fra kjøpernes side, og salget gik til at begynde med trevent til kr Senere har fraværelsen av stor notistersild bragt saavel nordsjøsilden som forfangsilden i kurs, saa at der nu kan opnaaes kr. 50 for nordsjøsild og kr. 58' for forfangsild. I de to sid ste uker har vi hat til 6-8 -:: Fredriksværn. S ;.:- Do. 2/ S ] førsel av ny notistersild. Varen er ::- Hvaler... 4/ S meget smaafaidende og vilde under mindre Tils sedvanlige forhold være litet kurant, paa basis av 90 kgr.s pakning. Mot i men der har ikke været mere av den Intet ligger usolgt, og det synes end netop til at forsyne de handlende giv et, at næste ukes tilførsel vil bli med nyheten, og silden har derfor opnaaet fancy priser, nemlig længe ikke betydelig større kvantiteter garn, 2 mn 58 med not, resten med mødt med etusvækket begjær. Saa Av partiet er fisket med for 4-6 stk. kr. 60, kommer paa markedet, er der utsigt dorg, snøre eller andre redskaper. 6-8,,56, til, at priserne kan holdes paa det nuværende Av de forskjellige indberetninger 8-20,,50, niveau. hitsættes : 20-22,,45, S kud ene s : Deltagelse 6 notlag mindre,,40. med 60 mand, fangstfelt ved J eitungerne-skudenes. Størrelsen noget Norsk sælfangst i Amerika. Hvorledes priserne vil komme til at Ifølge Fishing Gazette, 3 juli, har stille sig for, de nærmeste tilførsler, ujevn, kvalitet god. den norske sælfanger Niørd fanget vil selvfølgelig bero paa disses størrelse. Stavanger: Av partiet er sæl i St. Lawrence-Gulfen iaar og faat Kommer der et nogenlunde stort kvantum frem, rpaa priserne reduceres Alt fra Ryfylkefjord me. solgt til fabrikkerne, resten solgt fersk. ialt 5000 stk. som nu er ført til trankokeriet i North Sidney. meget betydelig, og navnlig vil den Eger su n d: Av partiet er 3000 rene smaasild, som nu er gaaet godt med, sandsynligvis gaa helt ut av spillet. stk. fisket med garn, resten med dorg, garnmakrellen middels størrelse, dorge- kr , 63-65, 60-62, 55-57, 50-52, 43-45, 35-38, Kystmakrelfisket 95 Hvortil indbragt Til Bergen... 2/ S Espevær... 2/ 6 Haugesund... 4/ S Skudenes... 2/ s Stavanger... 2/ S Egersund... 2/ S Farsund... 7/ s Mandal... 2/ S Kristiansand.. 2/ S Arendal... 2/ S Grimstad... 2/ S Risør... 4/ S Kragerø... 7/ s Langesund... 2/ S Indbragt I uken I stk ;:-; Ialt stk

5 august 95 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 257 makrellen under middels. Kvalitet meget god. Kristiansand: Notfisket har slaat mindre gout til denne uke, men hvad der har været fanget har været stor fisk og bedre vare end før. Priserne til fiskerne har været fra kr til kr pr. snes, og utsalg til hjemmebruk 0-30 øre pr. styk efter størrelsen. Grimstad: Det er væsentligst smaa makrel nu, men god, fet vare. Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. (Opslag paa Bergens børs). Varesort Tran:! Mandag I Tirsdag I Onsdag I TOrSdagl Fredag I Lørdag- 6/8 7/8 8/8 9/8 20/8 I 2/8 kr. kr. kr. kr kr. kr. Brun tran pr. 06 /2 fater Rundfisk: Slukfisket foregaar paa grundene, ca. Vestre holl., fyldig l mil ute. Do, almindelig Ri sør: Fisken er gjennemgaaende Bremer.... 2l.50 smaafaldende, den store fisk er encnu Samfængt ikke begyndt I sl and s s i l cl./ Langesund: Den (væsentlige del av det opfiskede kvantum er smaamakrei, 0.4 fanget i bundgarn og vad (not). Snørefisket 8laat daarlig til. Fefsildfisket 95 til 2 august 95. Fr edriksværn. Fisket har foregaat paa baaerne heromkring av 6 Ialt optat Derav motorsjegter. Fisken er almindelig stor og av god kvalitet. Bergens kornmo fiskeauktion. Fredag 20 august 95. Engros pris. Laks, pr. Tert ørret... l.30 Røket hyse Fersk rødfisk Saltet brosme Do. lange Do. torsk Do. sei Do. rødfisk Salgstid 9- og 4-7. I Distrikt maal Iset I Solgt SildeOlje-I Saltet maal fabrikker maal I I Tromsø amt )... Nordlands amt Namdalen Indherred Søndre Trondhjems amt Romsdals amt Nordre Bergenhus amt... - I Ialt I :Mandag 6 august 95. Engros pris. Lax, pr. Tert...,...80 ørret.,, I Mot i Røket hyse l i Fersk rød:6.sk i Saltet brosme..., II i 9... Do. lange I Do. torsk Do. sei Do. rødfisk ) Skjønsmæssig beregnet da opgaverne mangeliulde. førte parti er antagelig endel benyttet til hermetikfabrikker. fabl'iksild. Av det til sildoljefabrikker op Opgaverne anfører nemlig kun Cirkulælere nr. 30. Den av kaskoassurandørerne vedtatte forsikringssum er ikke bindende for Krigsforsikringen, som dog ikke kan forsikre h ø i er e beløp end kaskoassurandørerne. Et skibs inckjøpsd Fra Krigsforsikringen for norske skibe har vi mottat følgende, dat. pris kan heller ikke under de nuværende forhold ventes godkjendt som Kristiania, 9 august 95. N aar forsikret skib forliser ved krigs- forsikringssum. Forøkelse av det Ældre Hav- fiskefond. ulykke, kan erstatning til mandskapet for tapt tøi etc. efter Jov av 4 mai d. a. (kr. 600 til kaptein, 400 til første styrmancl og maskinist, kr. 300 til anden styrmand og maskinist, og kr. 200 til hver av den øvrige besætning) straks utbetales av rederen, som ved indsendelse av mandskapets kvitterin- Stortinget har under 20 juli d. a. ger øieblikkelig vil faa sit utlæg refun-i fattet beslutning om forøkelse av det -dert av os.. Ældre Havfiskefonds midler med kr.

6 258 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 25 august i overensstemmelse med komiteens indstilling. I sin indstilling til Stortinget uttaler Næringskomite nr. l i den anledning følgende: Forannævnte fond, som er oprettet i 889, utgjør i henhold til forskjellige stortingsbeslutninger, av hvilke den sidste er av 3 april 907 kr Desuten er der ved senere stortingsbeslutninger av det Nye Havfiskefonds midler indtil videre overført til det Ældre Ha vfiskefond, et samlet beløp av Tilsammen utgjør saaledes fondets kapital.. kr Det Nye Havfiskefonds kapital, som før det ovennævnte beløp kr blev overført til ældre fond utgjorde kr er nu gaat ned til kr , idet endvidere et beløp av kr i 93 blev overført til Finmarksfondet. I propositionen redegjøres nærmere for det Ældre Havfiskefonds stilling. Det fremgaar herav, at fondets midler paa det nærmeste, er opbrukt. Det sees videre av departementets redegjøreise, at der i de sidst forløpne 5 aar er utbetalt 628 laan til et samlet beløp av kr Likesaa oplyses, at laanetrangen fremdeles er meget stor, og departementet gjør i den anledning opmerksom paa, at efter hvad der er blit fremholdt, er der flere distrikter, hvor man først i den aller sidste tid er kommet efter med hensyn til at benytte sig av disse laan for derved at anskaffe sig bedre og mere I sjøgaaende fiskerbaater. Det fremgaar ogsaa av propositionen, at der gjentagende er gjort henstillinger om, at fondet bør forøkes. Det oplyses i forbindelse hermed, at de efterhvert indkomne avdrag, som antagelig kan sættes til gi ennemsnitlig kr a kr om maaneden, ikke er tilstrækkelig til at imøtekomme trangen til laan til anskaffelse av fiskerbaater og fartøier. Under henvisning hertil har da departementet ikke fundet det forsvarlig længere at utsætte med at imøtekomme de reiste krav om en forøkelse av det Ældre Havfiskefonds midler og foreslaar saaledes, at nævnte havfiskefond forøkes med kr Kom i t e e n er enig med departementet i, at en yderligere utsættelse med at forøke det Ældre Havfiskefonds midler ikke vil være forsvarlig likeoverfor de store interesser, det her gjælder. Den betydning, fiskeribedriften har i vort lands næringsliv, gj ør det til en nødvendighet, at den ogsaa fremdeles erholder den fornødne støtte fra Statens side til fol,tsat utvikling og fremvekst. Oprettelsen av havfiskefondene har sikkert nok i væsentlig grad bidradd til den utvikling og fremgang, fiskeribedriften, særlig i de senere aar har undergaat. Komiteen slutter sig derfor til departementet8 forslag o ill, at fondet forøkes med Likesaa gaar komiteen ut fra, at de nuværende vilkaar for utlaanene fremdeles gjøres gjældende indtil videre. I henhold til foranstaaende og forøvrig under henvisning til propositionen indstiller komiteen til Stortinget at fatte følgende beslutning: Stortinget samtykker i, at der av statskassens kontante beholdning avgives indtil kr til forøkelse av det Ældre Havfiskefonc. fieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). I Kvan= Total- Hvad der fiskes i uken, men 'anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. l fo;l/~k~~l~l k;~/~u~l~l (Qunatities reported too late to be included in the report for this week are add.ed to totals for next week.), ~ A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni.... mill. st. (pieces) O Dampmedicintran (Cod liver oil)... I hl. O Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) I I hl. O Bo Sildefiskerierne (Herring Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars maal a 50 liter o 2. Fetsildfisket juli-desember ) (ny sæsong)... '., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis, salt8d, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) maal a 50 liter b) for østl~tndet (th~ South Coast) maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barrels, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket (Herring from Iceland landed in Norway) (Barrels, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) o O O ) Al sild forb~ukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) li) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. amc',erel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) (All Ved eftertryk av disse meddelelser m a. a Fiskets Gang angives som kilde.

7 Norges utførsel av fiskeprodukter fra I januar til 4 august og ul<en, som endte 4 august 95, Toldsteder Vaarsild Fetsild og skaa-i Storsild ret sild tdr, Nordsjø- I Brisling sild tjr. Islandssild KJipfisk, norsk K!ipt, is iandsk etc. I Rundfisk Rot. skjær Sei Hyse, f'und kq.'. Anden tørfisk kg'. Rogn tllt. D.m. tran t,lr. R.m. tran t,il!'. Blank Brunblank Brun Haakjærr. tlll'. Kristiania.. 8andefjord.. Kristiansand. I!'lekkefjord Stavanger... Kopervik.... Haugesund.. Bergen... o. Florø.... Aalesund.... Kristiansund. Trondhjem.. Bodø... j Svoiv~r.... Narvik..... Tronisø... Hawmerfest. V::.rdø.... Vadsø.... Andre.... Ialt I uken E !:I93 ~ ;) ~ L Ti HO 4ti / ;) L U iJ U l ! f,02 32,)0 3227l 742f)fj 30668U ! 293!) J,0 6J Uol : J 0U 382 2l : l ml 0752}l /90 0J,6 3 4t3:d S:{ 540; 48'l MI42 0t3 7n HoO I H I 3 \:)77 58 I - 34 I ~7 3 uoo I (j9~':: 453 l U m I 535 I - 250t! U 65U 2tl9 2Ju 4 ' ll 382 0l! 506 :d 95.t l H ----; fcl ) To:idsteder Hærdet hvalolje Hvaltran Sæl- IBn {l~~~- Silde-Isild ferskl Sild røkt I Makrei, tran tran tran', saltet d d ks. t r. Idr. t r. tar. Makro I, fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. fisk, saltet Fisk, Fiske- Sildemel i far tøi saltet guano k.g. i tur. Sælskind Kg. Hermetik Kristiania... Sandefjord.. Krist iansanu.l!'lekkefjord. tstavanger. Kopervik... l::iaugesund.. Bergen.... Florø.... Aalesund... Kristiansund l'lowlhjelll.. Bodø.... Svolvær.... Narvik.... Tromsø...,[ HammerJet>l. Vard.... Vad8::... r Andre~~ ~I ~ 46!:J d8 = !:JUl 240 }j\:)tl 3-! 4-; _ l8d :& 4v5 ::!07 ~6J :d ~ :d5::> ~ 4-7 å 4~ 3 55~ \: (jo 65:& l 28J,u l 30!:J ~o ~ ~3::' _70246 :d42 72d l uken I 4n l!:joo - I 40iJ 74U 7 5 H:~ U tiO ] u4~ 2,, ,7;) 4lt J U\:)3 48 \:)4 --- ~ G8 6520u l: BdB 26 :d!:j !:J 60J 04., I !:J t!;j~ 202U ti ;') ot!07) B J /74 :d~ 004:d U 54:: HO UUU }) 8Ju (j07 70!:J 405:d UU 7!:J 7U l: 2!:Jl:J :d 493 8uO 788 2u 59 :J75B3d7 8.:) 22 50v UoB OOU 2: lJo ):) ouul ;:$ , t! ti8u 75u lu ~jdu UO l t3ti4 6 UUO l!:jo 4 Oi !:J± 3902 ~ 2 9S \:)UO o 58~ U ~O 842 (:i{j 2-~i GS7 8~i) ti fi09 3~f) :H!:J5~ 525UO 26d! u _.-

8

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Onsdag 18 august Nr. 33

Onsdag 18 august Nr. 33 ang Ukentlige_meddelelser for norsk fiskeribed-rift, i _f:ra tlskeridirektoren Onsdag 18 august 1915. Nr. 33 maal mot 1820 i 1914, 13 368 i 1913, hvorav 10 200 kg. torsk, 7000 'brosme, Norske' fiskerier'-.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift I. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 7 september 1910 Nr. 36 gjort et mindre stæng i Kolvereid, og til samme tidspunkt 180 anløp og Norske fiskerier. ialt

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere