fisket ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fisket ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren."

Transkript

1 ,<.-", fisket ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle Bergen l ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstater og paa Fiskeri Onsdag 26 januar 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til direktørens kontor. Fisket. Uken 6-22 januar. Sto r sil d fis k e t blev i forløpne uke ikke saa godt som man hadde ventet efter det forholdsvis gode veir som man hadde gjennem hele uken. Fangstene var meget ujevne og mest smaa, særlig i ukens første halvdel. Senere tok fisket sig '0p paa Gripnavet, hvor der tidligere har været smaat Jiske iaar. For Aalesund og Søndre Søndmør hadde man tildels meget gode, men ujevne fangster. Den samlede ukefangst nordenfor Stat blev 035 hl. mot i samme uke ifjor hl. For Søndre Søndmør hskedes der ganske bra i sidsfe del av uken. Derimot er det fremdeles meget smaat i Titran, hvor deltagelsen er liten iaar. Halten har der ikke været noget sildefiske. hittil iaar. Paa grund av de lave priser blir værdien paa første haand meget mlindre end i de foægaaende aar. V ærdien av laarets storsildfiske nordenf'0r Stat er beregnet til.3 million kr. moit 2.3 ifjor, 2.9 mill. i 924 og 2.5 mill. kr. i 923. Sildefisket i S.o g n 'Og F j'0 r cl ane var meget godt i sidste uke. Fra Harbakke i S'O l un d meldes.om g'0de utsigter til.fors.at stængning. Solund distrikt deltar i sildefisket 60 notbruk med 450 mand. Desuten er der i dette distrikt gjort en hel række snurpen'0tfangster, S'0m er ført til andre distrikter og.omsat der. Man antar at der fra Sogn og Fjordane er tilført Bergen.og tildels -augesund hl. snurpenotsild, hvorav iset 5000 hl. Av resten hl. er antagelig mesteparten saltet. For M a a l ø y var der et forholdsvis bra drivgarnsfiske. Ved Bulandet blev ukefangsten 4960 hl. drivgarnssild. S ø n d rev a a r s i l d cl i s tri k t har fisket gjort en bra begyndelse,.mest med drivgarn langs Ytre Øygard -Fedje-Glesvær. Vaarsildopsynei sættes 26 jan. Fiskeridirektf rens kontor. Nr. 4 Fet :s i l d fis k e t fortsæuer i det nordlige Norge, saaledes i Kvæfjord og Hillesøy i Troms, i Balslfjord og Eidslfjord i N'0rdland og i Namsos i Nord-Trøndelag. T'0 r:s k elf is k et. Lofotopsynet sæftes 26 januar og Møreopsynet 2 "februar. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tællingsmænd. Torskefisket. Tro ms. - Hillesøy 22/: Denne uke 09500, hvorav saltet, iset, 8500 hængt, damptran 5 hl, rogn iset 40 hl., fiskepris 8, lever 20, fiskevegt 300, tranprocent 50. Tro m s. - Berg 22/: Denne uke 49000, hvorav 3000 iset, slaltet, hængt, damptran 23 hl., rogn 2, iset, 8 saltet, fiskeprils 8, lever 5.-20, rogn 0. Tro m s 2i2/: Fylketls kvantum , hvorav HO' 000 saltet, iset, hængt, damptran 85 hl., rogn 68 hl. Nor d l and. - Øksnes 2,/: Øksnes-Langenes smaagarnfangst denne uke 0-200, mest smaat, llinemotorer , linebaater , opfisket torsk, hvorav iset 43600, hængt 300, saltet 20500, damptran 89 hl, rogn 7 hl. iset, fiskevegt , leverholdighet , tranprocent 38-50, priser torsk 8-6, lever 20, rogn 0-20, belægget nu 04 motorbaater, 2, smruabaater, 70 mand, kjøpe'l'mangel, da landkjøpere tilbakeholden selv til 6 øre. Nor d l and. - Borge 22/: Borge, denne uke trækning hver dag men liten fangst, sjelden over 00 pr. trækning, opfisket ca torsk, hvorav halvparten hængt, resten saltet, 5 hl. damptran, belæg 65 garnbaater, 390' mand. Nor d l and. - Bø i Vesteraalen 22/: Siden forrige beretning - 2 nretters garn, Hovden , Nykvaag , Aasandfjord 40-'250-00, Straumsjøen 8-250'- 50, Skaarvaag ~ 20', Vinjesjøen, Steinesjøen og Værøy ', opfisket parti stk. torsk, hvorav hængt 20'OD stk., saltet stk. og iset 5000 stk., damp tran 40 hl., rogn 2 hl., leverholdighet 300'-350, tranprocent 45-48, fiskevegt , priser torsk 8-0, lever 25, rogn 5, belæg 55 motorbaater, 480 mand, kjøpefartøi og 7 landkjøpere, godt dypsagnfiske, optil 00 stk. --

2 30 f S K E T S GAN G 26 januar Nor d l and. - Dverberg 22/: Til vinterfisket ankommet 52 baater, 260 mand, 2 'kjøpere paa land, siden nytaar er opfisket stk. torsk, hvorav iset, saltet, hængt, 285 hl. lever, hvorav dampet 38 hl. dampmedicintran, 22 hl. rogn iset, priser torsk pr., lever 0.20, rogn 0.0 pr. liter, leverholdighet 300, fiskevegt 290, tranpro cent 40-47, det væsentlige fiske foregaat ved Andenes. Nor d l and. - Yttersiden 22/: Opfisket ialt stk. torsk, hvorav hængt , saltet 63000, iset 5 300, damptran 203 hl., rogn 49, Helgeland, Selvær, opsynet sat, fiskepartiet ubetydelig. Mør e. - Aalesund 6/-22/: Opfisket torsk 0000 kg, (5000 stk.), pris kr pr., alt iset. Det meste fisket i Borgundfj orden. Storsildfisket... - Til 22/ 927. Derav Uke- Total- Til Distrikt fangst fangst set Saltet sildhl. hl. hl. hl. oljefabrik Nordenfor Statt: Halten... _ Titran ~) Kristiansund Bjørnsundværene Romsdalsværene N. Søndmør Aalesund S. Søndmør ) : ~~ alt Sogn og fjordane ) Desuten 50 hl. til hermetik, Sør - T l' ø n del a g. - Titran onsdag 9/: 5 driyere hl., pris 6~, tilstede 6 drivere, 7 kjøpere, sydvest, utrygt "eir. Sør - Trø n del a g. Titran torsdag 20/: 4 drivere ialt 24 hl. S ø l' - Trø n del ag. Titran fredag 2/ : 20 drivere hl., pris 7. S ø l' - Trø n del a g. Titran søndag 23/: 0 drivere hl. S ø l' - T l' ø n del a g. Titran mandag 24/: 8 drivere hl., pris 6. Mør e. - Bjørnsund 7/: 0 baater hl., pris kr. 4. Mør e. - Aalesund 8/: Hertil idag 24 dampskibe, 40 motorbaater 0-, hl., pris 4.00, godt veil'. Mør e. - Kristiansund 8/: Fra Griphavet-Bjørnsundfeltet 8 motorbaater hl., pris 6X, godveir, Bjørnsund igaar 0 motorbaater hl., pris Mør e. - Finnøy i Romsdal 8/: Fra Onahavet idag 24 motorbaater hl., pris 4.00, godveir. Mør e. - Søndre Søndmør 8/: Gjennemgaaende smaat, kun nogen faa baater hl., veh:et godt. Mør e. - Bjørnsund tirsdag 8/: 34 motorbaater hl., pris Mør e. - Bjørnsund onsdag 9/: 52 motorbaater h., pris M ø l' e. - Aalesund igaaraftes og idag 9/: 38 dampskibe, 63 motorbaater, 2-600'-75 hl., pris '0-4. Mør e. - Nordre Sunnmør 9/: 3 motorbaater, gjennemsnitlig 4 hl., pris 4. M ø l' e. - Søndre Søndmør 9/: '06 drivere h., pris , tilstede 2'02 motorbaater, 2 dampskibe, 33 landkjøpere, 47 mand. Mør e. - Kristiansund 9/: Fra Grip, Onahavet 42 motorbaater 2-2'00-39 h., pris 5-7-5X, fra Svinoyhavet dampbaat 52,5 hl. gaarnatsild, pris 4%, tilste,de 3 fiskedampskibe, 86 motorbaater, isectampskb, 9 salte- og transportfartøier, 28 landsaltere, 84'0 mand. M ø re. - Romsdalsværene 9/: 2 motorbaater h., pris 6, godveir. M ø l' e. - Kristiansund torsdag 2'0/: Fra Griphavet Bjørnsundfeltet 3 dampskibe, 26 motorbaater 0-30'0-53 hl, pris 5.75, største fangst Brona, store sildeaater observert Griphavet. Mør e. - Aalesund 20/: 0'5 drivere hl., pris 4. M ø l' e. - Nordre Søndmør 20/: 9 rnotorbaater middelfangst 36 h., pris 4, ujevnt fiske. M ø l' e. - Søndre Søndmør 20;: 75 drivere ' hl, pris 3.30'-4, godveir. M ø l' e. - Romsdalsværene 20;: motorbaater hl., pris 4, godveil'. Mør e. - Kristiansund fredag 2/: V æsentlig Griphavet 76 drivere h., pris , godveir, utreise. M ø l' e. - Bjørnsund torsdag 20'/: 47 drivere 2-4'0-8 hl., pris 4.7, Mør e. Aalesund 2/: 59 drivere hl., pris 4. lv øre. Nordre Søndmør 2/: 23 drivere gjennernsnitlig 23 hl., pris 4, bedst fiske Svinøy, Stat. T l' oms 22/: Fylkets kvantum , hvorav saltet, 43 0'00 set, 2,2 500 hængt, damptran 85 hl., rogn 68 hl. Mør e. - Kristiansund lørdag 22/: 5 drivere 6-45'0-8'0 hl., middelpris 4, største fangst Uriphavet. Mør e. - Kristiansund søndag 23/: 6 drivere 8 - J30-47 hl., pris 4, utreise. M ø l' e. - Bjørnsund fredag 2/: 53 drivere hl Mør e. - Bjørnsulld lørdag 22/: Fangster hl., pris 4.'0. M ø l' e. - Titran 23/: 25 drivere hl., pris 5.75_ Mør e. - Romsdalsværene 23/: 3 drivere ' hl., pris Mør e. - Aalesund 23/: 228 drivere hl., pris 3.9'0. M ø l' e. Nordre Søndmør 23/: 7 drivere hl., pris 4. M ø l' e. - Søndre Søndmør 23/: 0 drivere ' hl., pris 3.30'. lv øre. - Kristiansund mandag 24/: 69 drivere Griphavet-Baksbotnen 0' h., pris HO-4, utreise. Mør e. - Aalesund 24/: 66 drivere h., pris 4, utrygt veil'. M ø l' e. - Romsdal'sværene 24/: 5 drivere hl. godveil', pris S o g n o g F j ord a e. - Maaløy 8/: Hertil idag 26 baater 2-0'-4, pris 6.00, Kraakenesfeltet endel sei. S og n o g F j.o r dan e. - Harbakke 8/: nat et stæng ved Utvær, rikt snurpenotfiske samme steds. S o g n.o g F j.o l' dan e. - Bulandet 8/: Snurping foregaat inat. Fleste avgaat med fuld last. sing forega-ar paa en baat, 2 smaa landnotstæng, betydelig garn tap paa clrivfeltet av sildetyngden. Pris endnu ukjendt.

3 26 januar 927 f S K E T S GAN O S o g n o g F j ord ane. - Bulandet 8/: Et større landnotstæng idag, usolgt, 2 drivere ', pris 4.25, snurpenotsild 5.00'. S o g n o g F j ord ane. - Maaløy 9/: 27 baater fra llordvest Kraakenes, , pris 4. S o g n o g F j ord ane. - Bulandet 9/: Snurping foregaat inat, men mindre, et større landnotstæng idag, drivfisket godt, men liten deltagelse, isebaat, pris landnotsild 7, garnsild S o gnog F jo r dan e. - Maaløy 20'/: 4 baater hl., en damper 75 hl., pris 4. S o g n og F j ord ane. - Bulandet 20'/: Et større stæng Værlandet, stænget onsdag, delvis sprængt inat, lit et garnfiske. S o g n og F j ord ane. - Harbakke 20'/: Ved Utvær optat 900 hl. for isning, et nyt stæng sammesteds ca. 2'000 hl., snurpenotfiske foregaar Strømfjorden. S o g n o g F j ord ane. - Maaløy 2/: 35 baater Kraakenesfeltet , pris 3.5'0. S o g n o g F j ord ane. - Florø 2/: 20'0 hl. snurpellotsild fra Utvær, 2 drivere Kinn 70 hl., pris 4, saltet. S o g n o g F j ord ane. - Bulandet 2/: Et større stæng \ed Melvær igaarkveld, 2 isebaater laster idag til pris 9 og 7, :2 laster Lset sild avgaat herfra paa ialt 380'0, herav snurpesild 900, resten landnotsild til priser henholdsvis 5 og 7, idag drivere 5-200'-35, pris 4, til idag saltet her 8'0 tønder, opgave totalkvantum og anvendelse forøvrig imorgen. S o g n og F j ord ane. - Maaløy lørdag 22/: 27 baater hl., pris 3-3X. S o g n og F j o r cl ane. - Bulandet 22/: 5 drivere hl., pris 4, et mindre stæng lørdag. S o g n o g F j ord ane. - Solund 22/: Levert ukekvantum ved Utvær 900 hl. storsild, iset, for eksport, pris f-; kr. pr. hl., igjen i stæng angives ca. 4000' hl., utsigter fot fortsat stængning, tilstede 60 notbruk, ca. 450 mand, snurpenotfangster ført til andre distrikter og omsat der. S og n og F j- ord ane. - Bulandet 22/: 5 drivere , pris 4, totalkvantum drivsild 4960', hvorav saltet 200, resten bortført fersk for hjemmefo~:bruk, en iselast avgik idag 2600', pris 9, en last so']gt idag til 0', for levering mandag, et mindre stæng Buland idag, henstaar i stæng nu 5 it Vaarsildfisket. Hor d a l and. - Fedje 9/: Drivfangster Korsfjorden 2-8 hl., Blomvaag-Fedje 20-~50 hl., nogen faa baater Fedje paa landsæt 2-40 hl., sildepris 4 pr. hl. Hor d a l and. - Fedje 20'/: 23 drivere Fedje ~)O hl., pris 3.25, intet landsætfiske, Korsfjorden smaa drivfangster Turøy-Hernar 5 til 20'0 helst mindre fangster, stæng Heggholmen, l Herdlevær, Blomvaag, 2 Turøy. Hor d a l and. - 2/: Natdrivfiske Fedje-Solsvik fra 30 til 200 hl., godt na:t'sættiske Hernar-Algerøy igaaraftes, snurpestæng Blomvaag, gode utsigter langs 0ygaren. Ho l' d a l and 22/: nat et stæng Landroøen, 2 DYl'0en., antagelig mindre stæng, drivfangster inat Fedje-Korsfjorden fra 0 til 200 hl., endel snurpefangster Lonø-Tofteviken. Hor d a l and 24/: dag 2 stæng Algenqy, no gen snurpefangster syd- og nord,siden Korsfjorden, ved Solsvik to natsætbaater 45 og 90 hl., landliggeveil'. S ø n d rev a a r s i dd i s tri k t 24/: De sidste 4 døgn seifiske og sidstforløpne uke ogsaa sildefiske, dette helst med drivende red'skaper langs ytre 0igard, Fedje-Glesvær. alt cptat garnsild 2750'0, landnotsild 360'0 og posenot:sild 2500 hl. samt sei 00' 0'00 stk., 'respektive middelpriser 3.75, 8 og 4.50 samt l, landnotsilden iset, den øvrige sild dels saltet, dels til formelfabrikker og seien til hjemmeforbruk, tilstede 80 drivgarn, 30'0 landnot og ikke faa meget ambulerende posenotlag, samt 00 seilere. Av posenotsild fanget i Nordre vaarsilddistrikt samtidig tilført hl; hvorav 5000 iset. fetsild- og smaasildfisket. TrO ms. - Kvæfjord 22il: Denne uke stængt, optat og pos.et 5<65 hl., hvorav 490 sldoljefabrik, 75 agn, pris 3.50 og 7 pr. maal. - Hilles0!y, denne uke ingen nystæng, optat Ersfjord 4500 hl., hvorav 2,75 agn, 4225 sildoljefabrik, pris 2.70, tilstede 9 bruk, 2 kjøpere, ingen utsigter. N o l' d la n d. - Hadsel 22(: Denne uke opfisket Eidsfjord 5000' hl. fetsild, solgt sildoljefabrik, pris 2.50', tilstede 23 landnotbruk, 8 snurpenolbruk. Nor d l and. - Bø 22/: 2 stæng Jørgensfjord, smaasilcl, optat 3200 maal, solgtfabrikvare for kr Nor cl and. - Fylket 22/: 9800 hl., hvorav det hele solgt til sildoljefabrik. Nor d l and. - Balsfjord 22/: Denne uke optat 700 hl., sildo,]jefabrik, pris 3.25, tilstede 4 bruk, ingen kjøpere. N o l' d l and. - Fylket 22/: Kvantum 6265 hl. Nor d - Trø il del a g. - ~amsos 22/: Efter ny ta ar sat 3 s,tæng ved Senes, tilsammen 200' hl., optat av tidligere stæng under Heia 3260 hl., alt solgt til hermetik, skjæresild og shdoljefabrik, de sidste nætter opfisket i Bjørumsfjorden 434 hl. garnsild som hovedsagelig er solgt til sildoljefabrik, størrelse 3-4-streks, pris 5-,6 pr. hl., tilstede 63 garnskøiter, 4 kjøpere, træg avsætning, utsigter til vedvarende fiske. Nor d - T l' ø n del a g. - Fylket 22/: hl., hvorav saltet 660, iset 4000', hjemmelforbruk 20', skjæresild 500, hermetik 554 og solgt til hermetikfabrik hl. Sør - T l' ø n del a g. - Bjørnøl' /-5/: Sat 8 notstæng i Stoksund, derav 5 større og 3 mindre. ntet garnfiske. Der.antag8ls optat 50' hl. til hermetik, pris kr. 4 og 3.40' pr. hl., salg vil væsentlig ske til sildoljefabrikker, leverance hindres f.or tiden av sydostlig stormveir. Brising- og smaasildfisket. Mør e. - Vestnes 5/: Denne uke opfisket og solgt 06 hl. hermetiksild, pris Hysefisket m. v. Mør e. - Aalesund og Borgund 6/-22/: Op-fisket tils. 2030'0 klg., derav skate 4300' ~l kr. 0.2, hyse 5000 it 0.25, haabrand 30'0' stk. it kr , ræker 000' kg..a kr..00. Alt iset. "" fiskeristatistikken 924 utkommet kooltnission hos A.schehoug & Co., Oslo Pris kr. 00

4 32 f S K E T S Fisket utenlands. Det nyfundlandske torskefiske. Vicekonsulatet, st. John's beretter 22/2 926 gjennem generalkonsulatet, Montreal: Fisket sluttet for nogen tid siden med en beregnet fangst av omkring kvinta.ler. Prisene har været meget lave og fiskerne har faat litet ut av sine fangster. Det maa frygtes at mange av dem i det kommende aar ikke vil fortsætte fisket, hvis de kan faa anden beskjæftigelse. Der er endnu en stor mængde fisk her og avskibningen gaal' trægt paa grund av markedsforholdene paa den anden side. Det svenske sildefiske. Opfisket, hl. 926/27 26/9-22 " /26 { 2/ 8 _ /8_3% Saltet, hl Utført 26/ 8 - Uken 6/-22/: Opfisket 6499 hl., derav - hl. (- valar) garnsild, 02 hl. trawlsild,5487 hl. notsild. Middelpris i Gøteborg trawlsild kr pr. hl., not,sild kr. 2,25. Saltning" 400 hl. notsild. Sæsongen til 22/ 927: Opfisket 9609 hl., hvorav 37330' hl. ( valar) garnsild, hl. trawls,d, hl. notsild. Sæsongen til 23/ Ø26: Opfisket hl., hvorav 3454 hl. ( valar) garnsild, 6242 hl. trawlsild, 3646 hl. llotsild. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar in den bys handel mellem' kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalings-. vilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsæt~ ning har fundet sted. Tran: Bergen. 2/ 8-2/8-8ft 2 Kr. Kr. Uldaret damptran, nordlands pr. tønde -"- finmarks n- sei damptran.... Prima koldklaret damptran pr. Raamedicin, nordl., uklaret.... pr. tønde Blank mediein, nordl..... Blank industriel pr. Brunblank,. mediein, nordlands.... pr. td. do. industriel pr. Bruntran.., Pressetran, bundklar Sildolje, brunblank.... Rogn:. sort pr. eksportfyldt td pr. td. Rundfisk: Usorteret Lofots..., 2/ pr.vegt U sorteret helgelands.... Tynd vestre, hollænder Fyldig vestre hollænder /4 3.50/4 Almindelig hollænder u 5.50/575 Bremer., Samfængt (italiener) Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/ Do. do. 50/ o A N O 26 januar Y27 8 2/ Kr. Kr. Usorteret finmarks, over 200 gr pr. ve gt Finrnarks, gr... " 2/2.50 2/2.50 do gr do. over 600 gr Titling: Hollænder Bremer finmarks 00/200 gr Rotskjær: ZarHisk Vækkedisk /6.00 Høkkerfisk / Danskfisk, stor do. smaa..." Sei: Prima storsei 50/ pr. vegt " middelsei 40/ Afrikasei 50; do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: flækket..... Rund...,...,... o. o o Hyser: Afrika, høsthyse, 40/ do. hyse 30/40..., Samf. vaarhyse 40/S _ Almindelig do. 30/ :;e.oo Længer: Skruelænger.... Klipfisk: lste sort, Lofots Fetsild: Oarnsild, fiskepakket 0/2 stk. pr. } Do. do. 2/4" -,,- Do. do. 0/2" ="=} Do. do. 2/4 'o " Skjæresild, eksportpakket Storslld: Eksportpakket pr Fiskepakket, rund,... /2.00 0/0.50 Vaarsild: Exportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund.... slandssild.... pr. vegt pr. pr. tønde pr. Aalesund. 4/ 2/ Tran: Uklaret darnptran, Søndmørs Kr, Kr. eller Nordlands /94 pr. tønde Do. finnmarks /89 Koldklaret damptran... o Sæltran.... pr. Rogn: ste sort eksportpakket.... pr. tønde 2del sort 3dje sort Klipfisk: Søndmørsk /3 2.50/2 pr. vegt Lofots finnmarks / Længe Brosme

5 26 januar 927 f S K E T S o A N O 33 Saltfisk: Finnmarks torsk.... Pr ess e fis k: Presset lange.... Rotskjær: Sei, samfængt.... S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg.... slandssild.... " fiskepakket.... Kristiansund N. 2/ Kr. pr. 20 kg, pr. kg pr. td. pr. 2/0.50 pr. td. Tran: 4/ 2/ Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands pr. td. Finnmarks... Raa medicin.... Blank medicin.... pr. Rogn: Nordmørs samfængt stavfyldt td... l Lofots... f pr. td. Klipfisk: Nordmørs... } /2.25 pr. vegt Lofots.... Finnmarks / Sal tfisk: Finnmarks pr.20kg Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm..., } " smaasei 30/40 " / /0.52 pr. S i d: Storsild, eksportpakket 0, rundsalt. slandssild.... Haugesund. Hit 2/ pr. td. pr. kr. kr. Vaa:rsild, eksportpk., ganet, 0 fob. 3.50/ pr. td. Do. do. mindre merker, ganet, 0 6/700 Do. do. flækket... _ Mindre merker, ganet, 0 f.o.b Storsild, eksportpakket ganet, 0 fob - slandssild, f.o.b. fiskepakket /0.36 pr. Fetsild, notsild 8/0-0/2-2/4 stk. pr pr. td. " fiskepakket fra lager.... Makrei, saltet i.... Sildolje: Lys f.o.b pr. Mørk f.o.b. efter kvalitet / Sildemel / /3 pr.loo Fiskemarkedet utenlands. k v i n t a l = 50 i Bilbao, Vigo, Santander. Kartagena, Malaga ; 40 i Barcelona, Tarragona; 60 i Portugal. k ass e = 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro. ty s k p u n d = 0.5 eng e s k p un d 0.45 Klipfisk og tørfisk. Nor.cl - S p a n i en. - Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 20/: Opgave over k>lipeskimporten til Nord-Spanien i desember 926: Bilbao Co runa Vigo alt Norge sland & færøerne Storbritannien Tyskland Opgaven er ifølge uofficiel statistik samt indberetninger fra vicekonsulatene. B i l b a o. - Generalkonsulatet beretter 8/: ngen impmt. Beholdning norsk fisk 000 kvintaler, islandsk , priser uforandret. Kurs pund 3D, francs 24.50'. L iss a bon. - Legatiolen beretter 9/: Lissabon import lste halvdel jan. islandsk 6 ton, tysk 8. Beholdning norsk 700', islandsk 50, skotsk 6, tysk 50. Priser norsk 20'-260 esc., islandsk , skotsk 50'-225, tysk 50'-20'0. Kurs de sidste dager har man kunnet spore en svak tendens til bedring i omsætningen. nteressen for kjøp med den baat som nu laster i Norge har været liten, tiltro ds for at lagrene av importert fusk ikke er store. Den nationale bankesk dækket nu endel av forbruket, men heller ikke denne vare har hat Hogen livlig omsætning. slandsfisk ouereres nu til en pris av 38/ til 42/ pr. 60' O P ort o. - Legationen, Lissabon, beretter 9': mport lse hrulvdel jan. nyfundland,sk 04 ton, anden 2. Beholdning norsk 396, nyfundlandsk 3579, anden 453. Priser norsk stor middels 80'-90' esc., nyfundlandsk stor middels, første 280', anden 220, smaafalden første 230'-240, anden 20'0-20', tysk 58-60, portugisisk stor middels 20'0, liten 80'-90. Tar a g ona. - Konsulatet beretter 3/2: ndførsel av klipfisk i des. 926 har utgjort pr. 'skib 40' Daa islandsk klipfisk. - Nuværende beholdninger er : 20' ada islandsk klipd'isk, som noteres til ptas ' pr. 40' R i ode Jan eir o. - Legalionen gir følg. bekræftejse paa sit telegram av 3,/2: de forløpne 3 uker er del' ankommet 3D 923 kasser klipfisk, hvorav 6729 kasser norsk, 2645 kasls.er skotsk, 2249 kasser kanadisk og 300 kasser tysk klip.. fisk. Markedet er uforandret. Beholdningene anslaaes til at utgjøre e.a kasser. Ven edi g. - Konsulatet beretter 20/ om markedet i des. 926 og lste halvdel av jan. 927: mport av norsk fisk direkte til Venedig i nævnte tid har ulgjort 8 805, derav i jan. - Prisene er de samme som i forrige rapport og meget faa forretninger er but gjort i denne tid. Bl e nos A ire s. - Legationen beretter 22/: KlipEsktilførsel,siden 3/ kasser. Beholdning 5000, Pris 34 pesos kassen. Kurs 46% pence pr. guldpeso. Ankomne norske fisk gjennemgaaende tilfredsstillende kvalitet, klipfiskpråsene stigende tendens. Nea pel. - Konsulatet beretter 9/ om markedet i des. 92,6: desember har der været livlig omsætning i klipfisk,

6 34 F S K E T S o A N O 26 januar 927 især av f.isk fra Nyfundland, Kanada (Gaspier) og fra sland, mens norsk klipfisk har været lilet efterspurt grundet den altfor høie pris, som de norske eksportører note'de i motsætning til Ny.fundlands-husene. - Salget av stokfisk har holdt sig normal, kanske været litt livligere end i de seneste aar pna grund av de rimeligere priser. - Pr. ultimo desember beregneders paa lager: Stoldisk: HoHænder, ordinario 45000, bremer 20000, italiener 22,0 000 og Finnmarken 23,0 0'00 - KUpfisk: slandsk saltfisk , framk lave , St. John's (Nyfundland) , kanadisk (Gaspier) 3000 og norsk Salgspriser idesbr (Lit.): Stokfi!sk: Hollænder, ordinario , bremer , italiener og Finnmarken ,0. - Klipfisk: hlandsk saltfisk , fransk lave , St..John's (Nyfundland) , kana:disk (Gaspier) ' og norsk Fersk fisk og sild~ New c a st e. - Konsulatet, Hull, beretter 8/: 88 kasser flyndre 8/-0/, kveite 8/-5/, 235 kasser storsild 9j -24/, halvkasser 0/. Konsulatet, Hull, beretter 2/: Onsdag og torsdag 458 kasser fisk, pris Hyndre 6/-9/, kveite 8/-5/ pr. stone, 600 kasse-r sild,0/kassen. L ond o n. - Konsulatet, Hull, beretter 8/: 92 kasser flyndre, 8/-/. Konsulatet,Hull, beretter 20/: 53 kasser, norsk.flyndre 0/- /, overty'ldt fis.k, røket sild. Konsulatet, Hull, beretter 2/: London, faa norsk rødspætte 0/. Hull. - Konsulatet beretter 8/: ngen sildebaater idag, rester fra igaar delsolgt 0/-2/. Noksaa meget trawlfisk, in at taake. Konsulatet, Hull, beretter 9/: 5 baater 9000 kasser storsild, størstedelen solgt 0/-9 kassen. Konsulatet, Hull, beretter 20/: 2 baater storsild 4300 kasser, delsolgt 0/-3/, masser billig trawlfisk. Konsulatet, Hull, beretter 2/: dag ingen tilførsler storsild, r8ster fra igaar 2/- 3/. Konsulatet, Hull, beretter 22/: En baat 450 kasser sild fra Bergensleden, flere kvaliteter, faa solgt 25/-20, kassen. Konsulatet, Hull, beretter 24/: 2 baater fra Bergensleden med 3200 kas.ser sild, flaut salg, 22/, 20 kasser fra lørdag 6/ kassen, masser billig fisk. Ham b u l' g - A l t o a. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 8/: 3 baater storsild 600 kasser, pris 6 pf. pundet. Fra Skotland 3 bater 275 tons, pris 8-0. Auktion Altona 09 kasser storsild 7-8~, us:rtert hyse 22 pi. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/: Tilraader forsigtighet da streik delvis utbrudt fiskeindustrien Altona. gaar ankommet yderligere to baater kasser storsild, markedet trykket, uktion Hamburg 500 kasser 4%-6;::; pf. pr. pund, hyse 4-2X, middels 3-26;::;, smaa 22Y;-25lf, stor tor:sk, uten hnde 7-20, middels 2-3, smaa 0-3, sei 4-7Y;, h::abnnd , pighai 20~-25, AUona 400 kasser sild 4-5, ha:lbr:md 2-33l:?, pighai 2X, sei 5 p. pundet, fra Skotland to ba ter 80 t ns sild. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 20/: Streiken fiskeindustrien bilagt. Auktion 3.0 ks. storsild 4%-5;::; pf. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 2/: 2 baater iset sild ankommet, forhaandspris idag 5;::;, auktion Hamburg 50' kasser sild 4~-6, stor hyse , middels 25-27, smaa 2!~ Altona, 50 kasser sild 6%-8%, haabrand 5-20;,~ pl'. pundet. Fiskeriagenten,. Hamburg, beretter 2/: Til St. Pauli fiskem:lrked (Hamburger Fisohauktion G: D. ~. H.) ankom i ukens løp med ruteskibene fra Norge pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnaadcle i auktionen (pl pr. pund): Hyse, stor 4--23, middels 3-27, smaa 2;::;- 28, torsk, stor uten hode 7-20, middels 2-3, smaa 0-3, sei 4-7lf, haabrand og pighai 20~ Til Altona fiskemarked (R. Koser) ankom i ukens løp med ruteskibene fra Norge pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling.opnaadde i auktionen (pf. pr. pund): Hyse, usortert 22, sei 5; haabrand 5-33~~ og pighai 2X-23X. - Fra Norge ankom i ukens løp 3 direkte baater med løs sild og 7 baater - derav 2 idag - med kasser og desforuten 340 kasser med ruteskibene. - Grundet de store tilførsler - ogsaa av slotsk sild - flauet markedet av og prisen gik ned fra pf. 7 til 5-5l:? Der var ogsaa rikelige tilførsler til det tyske indland av svensk sild, som i væsentlig grad trykket markedet. - Paa auktionsmarkedene solgtes i ukens løp paa St. Pauli fiskemarked 2000 kasser og paa Altona fiskemarked ca. 800 kasser, som efter markedets stilling opnaadde henholdsvis pf. 4l:? til 6 og pl. 4 til 8% pr. pund. - Fra Skotland ankom direkte baater med ca kas.ser og 35 tons løs sild og med ruteskibene fra Leith og Dundee 686 kasser, Prisene fot skotsk sild var p. 8 til pf. 4 efter markedets stilling. - Onsdag utbrøt streik i nogen bedrifter i Altolla, men forhandlingene førte til enighet og arbeidet blev optat igjen den næste dag. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 22/: Auktion Hamburg 6to' hyse 5-5;::;, middels 8-0, torsk 0-, smaa 5-8, sei 8-9, haabrand -20, pighai 4Yl-5, 300 kasser sild 5-3%. - Altona haabrand 6~/~- 20~, hyse 4-23, :sei uten hode 8, 50 kasser sild 6-6%, forhaandspris iset 5,fra Skotland 250 tons 6-7 pl pundet, daarlige ulsigter fersksildmarkedet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 24/:. 3 baater ea kasser sild, pris 4;::;-5, forhaandspris idag 3-5j~, fra Skotland 3 baater ca. 270 tons sild, pris 8-0, auktion Altona haabrand 8-23, usortert hyse 20-22% pl pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/: En baat ;)0 tons sild, forhaandsipris idag 4%-5, auktion Hamburg hyse stor 22-24, middel!s 23-26, smaa , torsk stor 6-, lliddels og,smaa 5, haabrand 5-2Y;, pighai 6, uten hode H-5~~, middels kveite 08, 320 kasser si:ld 5-674, Altona pighai 6;,,-~, haabrand 2l:?~25, smaa kveite 52-M, hyse usortert 4-20}-~, torsk uten hode 5-.6~, stor med hode 8, 300 kasser sild 3%- 674 p. pundet. W ese r m li n d e. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 2/: uken 2/-8/ ankom til Wesermlinde fiskemal'keli 45 trawlere med tilsammen pund fersk fisle Derav 2 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig pun, 7 fra østersjøen med pund, gjennemsnitlig pund, 7 fr a sland med pund, gjennemsnitlig pund og 9 fra Nordkap med pund, gjennemsnitlig 0300 pund. - Desfcruten ankom fra Skotland 5 baater med ca. 9000'00 pund og l baat fra Norge med ca pund fer:;;k sild. - Efterspørselen efter fersk fisk var god og i auktionen opnaaddes delivs høie priser. - Auktionsprisene var (pf. pr. pund): Hyse p. 5lf-89, l 5-73, torsk 3-47, l 4%- 28%, sei 4-4, rød3pætter 30-65%, pigvar og kveite Hummer. Ham bur g. - F~skeriagenten beretter 2/: Med ruteskibene fra Norge ankom i ukens løp 9 kasser levende hum- mer. Prisen var M pr. pund fortoldet. - mark el' idag = kr

7 7 2750n 26 januar 927 F S K E T S o A N O 35 Vintersildefisk.eriene 927 (Storsild- og vaarsildfisket). Rapport nr. om fisket til 22' Fylke Opfisket mængde garn Herav med Totalfangstens anvendels e~~ Gj.snitspris -~:---~~e~ Til ~~~~=-Tii herme- snurpe- land not not olje tik Hl. H. H. H. Kr. pr. hl. H. H. H. H. ~~=w=n=d=el=~=}=.=.=.=.. ~~2=3=4=6=oo~~=~=4=6=O=6~~~~~~~~=~=5=~=4~~===m=--=~=~ ~4il Fettpct. fisketid Begyndt Avsluttet omkr. 7h omkr. 4/ Sogn & Fjordane Hordii land \ '' 3 Rogiil md '-:WUOif' j.... omkr. 9 Vest-Agder og østov l T-i-s ~d-6~-2-62-O ool ~ ~ ' '------_--,~------~------~------~------~ ils. 926 til :23/ Sør T;øndelilg og--! -~~--~~---~--~~-~-~ -~~--~~~-~~~--o-m-ck;-r-.-c4:-;-t l\øre 926 til ' , - - _}JS ~~ ,, ' c-- SO~~l ~3;}o~~~n~~~~---~~~~ 6880! _ omkr. 5/ H(;~~~~la;lg2ig~~o~~~ ----=---- _ ----' =---!-~-~~-~~~-~~~---_~~--~~~- Sild frii Storholmen sh 2.7 pel. fett, Baksbotnen '3h 2.2, Baksbotdl:n 4ft 2.9, Bakshotnen 5ft 0.9, On havet 7/.9, Kvitholmen 20/ 0.2, Storholmen Sild fra Bulandet 9ft 0 pet. fett. 3 Garnsild kr. 3.75, snurpenotsild 4.50, landnotsild Foreløbig anslaat. 5 S~ld fra Fedje 22ft 7.6 pel fett, fra Torsvik u fl 0 l. Rogn. Nor d - S p a n i e n. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 8/: Fremdeles intet sardinfiske. Slapt rognmarkecl. Pris ekstra Tran. Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 2/: Fra Norge ankom 04 fate - derav 245 fate hærdet tran - og 2::5 Fra Spanien og Portugal 3S8 fate, fra Japan 300 fate, fra Sto' britannien 247 fate, fra Azorerne 77 fate (hvaltran), fra Danmark 8 fate og 7 fate fra Holland. - Markedet var rolig. Medicintran noteres litt lavere nemlig kr. 05 cil mens noteringene for de øvrige sorter er uforandret. - Linolje er meget fast med stigende tendens og noteres fra Holland Guld,en og for tysk vare M pr. 00 netto fortoldet. Salt sild. K 6 n i g s ber g. - Konsulatet beretter 9/: Der er i den senere tid vist nogen interesse for norsk slosild og no gen mindre partier blev solgt. Der betaltes for og lu eir. - Forøvrig var forretningen i denne uke rolig med normal efterspørsel. Prisene er uforandret og noteres: Yarmouth matulls 55/ til 57/, Yarmouth matties 48/ til 50/ cil -- Nye tilførsler er ikke indtruffet i denne uke. Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 2/: Tilførslene androg til 50'3 Derav 42 fra Norge, 549 fra Stor britannien og td. fra Danmark. - Der var litt omsætning i skjæresild, derimot var slo- og vaarsild uten forretning, hvortil de store fersksildtilførsler i væsentlig grad bidrog. - For skjæresild noteres kr pr. td. efter størrelse. Noteringene fol' fjorfanget slo- og vaarsild er nominel uforandret, men man sælger gjerne litt billigere, dersom der er utsigt til forretning. - Ny slosud offererles fra kr. 2 til 9 eil uten at der - saavidt vites - har været avsluttet forretninger. - Noteringen for flækket sild er uforandret kr pr. td. ( stk.). - TiUørslene fra Storbritannien bestod næsten ute ]ukkende av skotsk vintersild, som især for de mindste merker fandt livlig avsætning til 32/-34/ pr. td. for matties og 42/-c- 44/ for matfulls. Ham blir g. - Fiskeriagenten beretter 22/: Første tilførsler saltet slosild Ursolgt, da daarlig kvalitet. ' " Ste t t i n. - Fiskeriagenten, Hamburg, indsender følg. beretning datert Stettin 9/: Forretningen i norsk. sild el' daarlig, 926-aars slos~lod tilbydes allerede til kr. 8 pr. td. uten at finde kjøper, da der foreligger offerter av ny slosild til kr :). - Og:saa vaarsild tilbydes billigere, da der el' daarlig efterspørsel efter denne vare. Fetsild sæ]ges i smaapartier til kr pr. td. fra lager. Fra BergenoHereres 0-2 og 2-4 til kr. 45 uten at Ende praaagtning. - Heller ikke i skotsk sild er avsætningen stol' og enclnu mindre i Yarmouth-sild. Prisene har ikke forandret sig synderlig og er for crownmatfulls 57/6-58/, for erownmatties 58/, Yarmouth fulls 68/-70/, matfulls 56/-56/6, mattie:s 46/6. - Fra Lochfine er ankommet ca uten at der er solgt noget,.da prisene er for høie. Sidste telegrafiske beretnin~er. (Nedenstaaende beretninger er indkommet efter redaktionens avslutning og de gjentas i næste nr. paa sine resp. pladser). fersk sild og fisk. l li l. - Kon:sulatet beretter 25/: baat 900 kasser sild fra Fedje, delsolgt 7/-6/, omkring 400 kasser fra igaar 5/-6/, storm sydvest. Storsildfisket. lv ø l' e. - Kristiansund tirsdag 26/: Fra Smøla-Bjørnsundhavet 84 drivere hl., pris 4. Bedste fiske Baksbotnen. lv øre. - Bjørnsund mandag 24/: 23 drivere hl., pris 4. M ø l' e. - Aalesund tirsdag 25/: 5, dampskibe, HJ7 motorbaater hl., pris M ø l' e. - Nordre Søndmør 25/: 7 motorbaater hl., pris 4-,s,70. S ø l' - T l' ø n del a g. - Titran 25/: 2 drivere hl., pris 6. Mør e. - Søndre Søndmør 25/: 60 drivere hl., pris 4, landligge. M ø l' e. - Romsdalsværene 25/: 30 motorhaater 30-HO -59 hl., pris ~.67, utrygt veir, vendereise.

8 36 fs KETS o A N O 26 januar ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestation. Stationer Til indlandet Til utlandet Oslo Fo~- Sye- Dan- \ Tyskøvng nge mark land Fra Trondhjem : 9-5 ialt ) ~ i Sld.. J. /. U r Cf" ) Fisk... 9,.:::/ l' j :Zl R70,;- Q \ Fra Bergen: 9-5 ft ialt Sild alt 7 7~0 Fisk fra Andaisnes : 9h- 5 h ialt i 99250' Sild ) JO l' Fisk ) Heri indbefattet 7000 sild til Polen og 7000 ~ild til Danzig. Tilførsler til Oslo (0st- og vestbanen) vekten angit brutto. l Kveite Uer Hyse ~J Torsk... \ Sild Anden fisk Rogn o Hvalkjøt.~ alt Engelsk forbud mot anvendelse av preserverende stoffe i fødevarer. Generalkonsulatet, London, indberetter telegrafisk 25/: Efter nylig ikrahrædne bestemmelser forbud mot preserverende stoffe i fødevarer, anbefales norske eksportører av ræker saahemt saadanne ikke anvendt at led 'sage Jorsendeser med erklæring derom, da ræker fra andre land har været tilsat saadanne, hvilket har gjort importører betænkelige. Skib laster -. M.s.»Tampa«laster Oslo og Øst-Norge 25 januar-5 febr. for Boston, Philadelphia, Baltimore og Norfolk - Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Tortugias«laster Oslo/Vestlandet ult. januar/primo februar for Havana, New Orleans og Galveston/Houston. - Wilh. Wilhelmsen. Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari "/' >Oh "> "h ~. ">. J _"h... Os/o: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. æ R. M Fres Sv. kr D. kr.., Gylden ' Sw. fres Dollar Bp.lga F. mark Pesetas Lire Czek. kr sl. kr. ) i sterr kr London: sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. Eseudo / / / h l 2 7 /32 Pes0 2 ).....J.6 5 /s / !tG: 46 7 h6 46 7!t6 Mis 3 ) /s / / h6' 5.84 Yen 4 ) 2 5 / / /32 2/6 /2' 2 3 /32 2 /s Tael 5 ) 2/6 2/6 2;6 2/6 2! 2/6 /2 2/636 Bombay.. /6 /3 /63/s2 /6 3 s2 l/6/s2 /6/64 i ;6 3 /32 Honkong /3/4 /3/4 [/3/4 2/- 2/ - 2/ 3 /6 ) Bergensnotering. 2) Buenos Airis. 3) Rio. 4) Yokohama. 5) Shanghai. Oljemarkedet. Stavanger Norsk-Engelsk Mineralolje Aktie- O selskap meddeler 4/2 nedenstaaende priser gjældende fra nævnte dato: Prisene angaar Bergen, Stavanger og sublagrene og gjælder for olje levert paa fat. Solan\lje, pr ".. kr. 0.2 Petrol,?um (Triumf), pr "» 0.27 Benzin, pr. fob. Bergen og Stavanger..» 0.49 Fiskeindførselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk indiført fm utlandet til Oslo sjotoldsted i uken 6/-22/ 927: Fra Dan m a l' k levende fisk kr , fersk fisk kr Fra U. S. A. saltet fisk 400' Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of fisheries, Bergen. Nor w e g i a n fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian isheries now bcing earried on, from the beginning of the year, 927 to January 22th. L arg e her r ing s in hectolitres (hl.) land ed , ieed 9209, saltet 254, to fish oil fadories Sp ri n g Her r ing s in hedolitres (hl): landed ieed 3600, saltet and to fish oil fadories

9 januar 927 f S K E T S Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen Bergen Omladning ogomisningavfiske/orsendejser Telefon egen central Telegr.adr. "Nordenfjeldske" GAN G 37 DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB. B. D. s. BERGEN Kontortid og 430-7, Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-6 linjer) nr Tel efonvakt 8 fm.-lo em. søndage 9 fm..-lo em.) Telegramadresse: Bergenske. ~ Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 8. Det indeholder ddaljerte ~ oplysninger om alle selskapets inden- og utenlandske ruter FMfi OLE Q.. OLSEN, BE~GEN Telegr. noro". Telef Sped.avd. 2'20 Representerer: Det forenede Dampskibs-Selskab AlS inel. Skandinavien Amerika Linien, Elerman's Wilson Line Ltd., Dampfschifffahrts-Oesellschaft "Neptun", Chr. Salvesen & Co., Johnson-Linjen - Rederi AfB Nordstjernan, Furness, Withy & Co. Ltd, Bibby Line, Ozean Linie, United Fruit Company, Atlantic Navigation Corporation. ai; BERGENS PRVATBANK Opretttet 855 BERGEN - OSLO - HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER Haugsho!mens Mel & Sildolje Fabrik, Bergen Sildolje - Mel Telegr. : WLFLOK Erling We flock EXPORTAGENT Sild, Fislrel'Del etc_ Telegr. : PROORESS CeA.GUNDEQSEN Als BE~GEN S p ed iti o nsav de li nge n,' Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr. : "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne TeJegramadr.: "Caglinie" NORGE MEXCO GULf LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilmger fra øst- & Vest-Norge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, \ Galveston & Houston Det Belt"genske Datnpskibsselskabs Spedi"tionsavdeling, Bergen Omladning samt omisning avjerskfisk Telegramadresse : «Bergensped» u Samuelsen & Søn ~ Etableret 905 Spedition BERGEN Telegr.adr.: "Spedition" Omisning av fersk fisk Toldklarering ALBERT MOHN, Bergen Etableret 764 Mottar ti! forhandling og kjøper i fast regning."' Tør-fisk og Tran Telegr.adr.: Albertmohn ~~"========~==========~ Det beds te Marked for Klipfisk er Bilbao a nort g Fernandez del Campo no. 7 - BLBAO jeg ønsker at representere Klipjisk- og Rogneksportører Ved Konsignationsforsendelser indrømmes partielle forskud Salgsavregning sendes inden en Maaned efter Varens Ankoms Bankforbindelse: Banco Urquijo Vascongado Telegr.adr.: "Ortegal", Bilbao Bygningsbeslag, Vaerktøi Motorbaatutstyr Kjøkkenutstyr Pli Carlsen & Søn, Bergen c. Sundtsgt.5. Telef.: 975c,40Q6 JERNVAREFORRETNNG Telegramadresse:,.Jerncarlsen" Kobberslol l ~, ;;;;~~~~~~~~~~:~~~~;~;~B:~~;~m~~:';;;~/~~;f~;d N. AN!!2~~!FNO!R~~ N_;NB~RGEN EtalJ.leret 868 Sælger ::~:::i~~s:::e~f.k~::s,a~:~ ~:::::~:~ fra lager: St.O C k 'f li s k, R O 9 n, S i d, T r Cl n Oliven Olje - Tomatpurt!e Telegrafadresse : "Antonico" Tilbud og forespørsler utbedes. Telegramadresse "F is k".

10 i -, ' - l , ! SO! 920: l / 334 l. ' ' _ i_ Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 5 januar 927 og uken som endte 5 januar. Toldsteder Oslo..... Kristiansand.. Egersund... Stavanger ).. Kopervik... Haugesund 2 ).. Bf'wpn3) F orø... M åløy... A llesund 5 )... M olde... K ristiansund.. T 'ondhjem... B )dø... S rovær 6 )... N Hvik... T 'ornsø... H V ~~~~.~~~~.~.:: V ldsø... A ldre7~. Fetsild i Vaarslid og skaaretl sild ' ) ! - 48 l Nordsja- : Brisling Storsild sild 3~ i slandssild l Klipfisk, norsk 0) Rundfisk Rot skjær Sei 2.50 Hyse, rund -, - Anden tarfisk Rogn D.m. tran 236 R.m. tran Blank Brun bl3fk i 4 Brun ') ~ ~ gsl ~.~ ~~' 2C ) = 67~50 -, - l 5050 ' 649 li ' / alt i l t 973 uken, ;i7 i~ i ( Goi-827--i7'6-8"2-28-4M-W---=- l Haakjærr. Hæl'det hvaltran,! _-- i ~. 8)973 Toldsteder Hvaltran tran nosetran Sldetran Sild, fersk rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk Hummer Ræker. saltet. Sæl- BoUle-.. Sild, Makrei, Makrei, Laks, Levende Anden Fisk ks. l stk. fartal,. l l!. Oslo l l 432 i ! Kristiansand ' Egersund." l i Stavanger ) Kopervik ! -- - l , Haugesund 2 )" ] i _- - i -! : ~;::~:~?::!.. =, ~ ~98 =-090 _78 = = i 42~99 i 5~59 8~05 ~~~lu~d;i:: = -8 = =! = :.:: = :.:: 56 ~~~ li = 200 Fisk saltet l Fiskemel, ' Sildemel!evermel, Sælskind fiskeguano kl?;. 4 4 ' 34 99[ ! - jj~i Molde ! i Kristiansund.. : ; l Trondhjem... [ : , 7899 i Bodø , - - l 80 l , ~. -' i i -- l' Svol~ærG)... Narvik i / - Tromsø l 45 - ' i Hammerfest l ! -._ : ]OOOOOl 2960 Vardø..., -! : -,-. -: - -; -! ! - - i - X~~~~ 2::::::::~' _-_ = _. 676 = i-- = = _~_ 20 2 ~~~ = 559 ~~-ooo _J2~ ~ ~._8~_9~ : ! ! uken 85 i 82! ' JO i Hermetik i 54! ) Desuten 2 kryddersild. 2) Desuten hvalmel, 2700 hvalbarder. 3) Desuten 395 stearin. 4) Herav Finmarks og anden rundfisk. 5) Desuten 258 stearin, 80 pressetran. (j) Desuten 225 pressetran. 7) Deslten 495 idr. hvaloljefettsyre, margarit. S) Fra Fredrikstad. ~) Fra Skudeneshavn.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere