FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut="

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal, garnsild kr Der Hisken Uken august. er samlet 155 garnbaater med 310 Tils. 101 fart tdr. mand, 58 ntbruk med 870 mand g Priserne var i Kristiansand i ukens 52 kjøpefartøier med 312 mand. begyndelse fr FETSLDFSKET er i gd gang Aafjrden er gjrt 5 mindre stæng, i de respektive srter; ved ukens slut=. saavel i Nrdland sm i det trnd- Fillan er fisket 6maal garnsild av ning vilde kjøperne ikke betale mer hjemske. Det saltede kvantum fr størrelse 2-4 streks g paa Frøya end , til hvilken pris hele landet til 20 august er maal. alt er pfisket i Søndre fiskerne var uvillige til at sælge, hvrtønder mt til samme tid ifjr. Trndhjems amt maal, hvrav fr makrellen blev plagt. Over det ptagne kvantum haves ikke saltet tønder. Av slandssild er ialt av aarets nøiagtig pgave, idet melding mangler Fra Ytre Hlmedal i Nrdre Ber- fangst hitført til landet tønder, fra Herøy g Gildeskaal. Utenm disse genhus amt er meldt, at sild skal være hvrav 7984 denne uke. Av det sama herreder er ialt ptat maal mt stængt, men pgaver er ikke indløpet. lede kvantum er 9871 tønder ankm maal til samme tidspunkt ifjr Nærmere underretning vil bli frsøkt met til Haugesund g viderefrsendt fr det hele land. - Der er iaar iset indhentet. Finnaas, Søndre Bergen- til Stckhlm. ialt 8365 maal mt 3524 maal ifjr. hus amt er fra 24 juli til 13 august Finmarken fiskes ifølge de 10- Sjnen, Nesna, er samlet 30 nt- saltet 580 tønder, væsentlig 5-streks kae aviser fremdeles adskillig sei, bruk, 80 garnbaater g 20 kjøpere. sild. Ved Mster g Bømmel std sm av russerne betales med fra 9 til Der er i uken ptat 50 maal. Paa 13 ds. en del stæng. Utsigterne ikke 10 Øre pr. kg. Leveren betales av drivgarn er fisket ptil 20 maal, i stre. landkjøpere med 15 øre pr. liter. Kvei Aasværfjrden 4 maal. Størrelsen er Drivgarnsfisket efter Nrdsjø- ten betales av russerne med 45 øre streks g prisen kr. 6 pr. maal. sild falder av fr hver uke g synes fr str g 25 øre fr smaa pr, kg. l Gildeskaal er sat flere større g at ville slutte med et meget daarlig Ba nkfisk et fra Aalesund har ifølge mindre stæng, g der meldes m ut- resultat. Ukens kvantum er kun 1129 Søndmørspsten været nget hndret sigter til frtsat stængning. Paa garn tønder paa 12 drivere, g sæsnens av nrdenvind. Dampskibe ha' paa er fisket ptil 8 maal. Ntsilden el' kvantum tønder, mt ifjr til en ukes tur fisket ca. 40 kg., paa gjennemgaaende 2:-4 streks, intet ut- samme dat , i g 11/2 ukes tur kg. Mtrkast. Ntsilden staar i kr g i Ukens kvantum 101'- baatene har hat ptil 20 kg. Andre garnsilden i kr. 4-6 pr. maal. Tele- deler sig med 460 tønder paa Bergen, pgaver kan ikke skaffes. grammet melder m kjøpermangel. De 261 paa Mldøen, 228 paa Flrø g Brislingfisket frtsættes efter frøvrige herreder, hvri større fiske fre- 180 paa Aalesund. Prisen var i lydende i Søndhrdland g delvis i gaar er Herøy, Lurøy, Meløy, Bdin, gen kr. 12, i Aalesund kr. 11. Stavanger amt. Der krydres nu ad Flden, Steigen g Srtland. Det sam- D l' g e fi s k et efter makre frtsæt- skillig ansjs. Stavanger hermetiklede saltede kvantum fr Nrdlands tes med udmerket utbytte, idet der i fabrikker tilførtes i uken, sm endte amt utgjør tønder. uken av 101 fartøier er ilandbragt 13/ 8, skjæpper, hvrav Fra Namdalen berettes m ngen fiskepakkede tønder, ialt fra skjæpper røktes. smaastæng i Nærø g Klvereid g litt fiskets begyndelse av 197 fartøier --- garnfiske i Fsnes g Flatanger. Fg tønder mt ifjr til samme dat deriets samlede kvantum er 61 maal, 1108 fartøier g 4403 tønder g i 1908 Veiret. Meterlgiske Obser hvrav 33 tønder saltet. 123 g Søndre Trndhjems amt fregaar Ukens tilførsel frdeler sig saaledes: det største fiske i Bjørnør,. hvr der i Kristiansand S. 44 fart tdr. uken er gjrt 22 ntstæng, 6 større g :b'arsund l mindre. Paa drivgarn er gjennem- Egersund snitsfangsten 3 maal. Ukens kvantum Kpervik er maal, hvrav kun 6 maal Veavaag... 8,. 629 garn sild. Størrelsen er 1-5 streks, Haugesund vatrium beretter: De fleste dage hersket temmelig frisk sydvestlig vind paa Sydkysten; lørdag mrgen hadde man dg frisk nrdenvind. Der har ptraadt vekslende skydække g er ftere faldt regn. Temperaturen har imidlertid hldt sig mkring det nrmale. Paa vestkysten har vindstyrken frem

2 230 UKENTLGE MEDDJijLELSER FOR NORSK FS:ElR:BEDRFT ltra FSKERDREKTØREN 24 august 1910 deles været liten. Man hadde halvklart veil' de første dage i uken; men garnfiske. alt 61 mml, derav iset 18 aarets, idet tallene er g maal, saltet handelsvare 33 tønder, resten tønder. bjemmefrbruk. Fgden. fra nsdag hal' veiret været verskyet, Opslag 48. Bdø 20/ 8 : Herøy: Garnfisket Ogsaa det tyske sildefiske staar g der er falc1t en del regn. Temperaturen har været nget lavere end tønder. Nesna: Sjnen sidste uke drivgarn pgave gaar kun til 13 ds., da det Sildøyfjl'd ngenlund' jevnt 1-3maal. Optat kvantum ikke pgit. alt tilvirket 75 et gdt stykke fran fjraarets. Sid ste før, men dg endnu litt ver det nrmale. pris 6. alt ptat 50 ma8,j, 'derav til han mt til samme tidspunkt ifjr. en stamp til 20 n1aa1, enkelt drivgarl1sfrsøk saltede kvantum utgjrde tdr. A::lsværfjrden 4 ma<'ll. Srtement 2-5, Det nrdenfjeldske hadde meget rlig delsvare 62 tønder, resten hj emmefrbruk. Ukekvantumet utgjrde dg kun] ntbruk,80 ga\'l1baater, 20 kjøpere. Lurøy: hal ddart veil' den første halvpart av Kastet 15 tønder, 2-5 streks, pris 6-10.G. tønder mt i uken, sm endte uken; i den sidste halvpart har nrdenvinden været mere fremtrædende, g Skarsfjrden, Glmmen, Støtt, Meløyvær, gd uken sm endte 13 ds. saltedes 7 ntbruk, 3 kjøpere. Thleløy: 6 mindre stæng, 6 ds. 0rnes, Støtt. GdL garnfiske Mesøyfjrden, saavel fredag sm lørdag angaves frisk kvalitet, 1-5 streks, pris alt ptat paa Orknøerne g Shetland, Østkysten 25 maal, hvrav saltet handelsvare 23 nrdst fra Rmsdalskysten. Del' tønder, resten hjemmefrbruk. 10 ntbruk, av Sktland g N rthumberland hersket fremdele klart eller halvklart ca. 50 garnbaater, 1 kjøper. Gildeskaal: 2 tønder mt 134 fl 12 uken før, g i uken sid ste døgn flere større, mindrestæng femrits, veil', g nedbørfaldet i løpet av uken Maarnes, Mrtd;:dsfjrden, Sund, Strvik. Garnfisket sid ste nætter ptil 8 maa. NtHild sm endte 20 ds tønder. Der var meget ringe. har saaledes i de t sidste uker været gjennemgaaende 2-4 streks, intet utkast. Paa Finmarkskysten har vinden saa Pris ntsild 6-10, ga\'l1sild 4-6. Samlet ptat kvmitum 'ikke pgit. alt saltet handels betydelig nedgang i 'fisket paa Sktland, at si den hele tid hldt sig mkring g silden synes at trække nedver til vare 5810 tønder. 20 ntbruk, kjøpermangel. nrdvest. Trsdag frisknet den til i Fremdeles utsigter frtsat stængning. Bdin: den engelske kyst. Det samlede sal- 0stfinmal'ken, g saavel fredag sm Siden indber:tning 6/8 enkel mindl:e væsentlig tede kvantum utgjør, til 20 ds nu ptat. Ltt garnfiske Salten 2 sldste nætter ', lørdag hadde man frisk til sterk nrdvest. Veiret har sm følge av den streks, ris alt. 0?tat58 maal, ekspr'terte kvantum utgjør til maal, kun faa baater. Srtement 1-5 tønder mt tønder ifjr. Det ds. nrdvestlige vindretning været verskyet, g der er hyppig falc1t nedbør. Saavel her sm i det nrdenfjeldske hvrav lset 650 maal, tilvrket handelsvare ' tdr ntbruk, mkring 20 kjøpe tønder mt fjr tl samme fartøier, 5 landsaltere. Flden: 5 smaastæng tidspunkt Rørstau. altptat maal, hvrav. iset 4 maal, tilvirket handelsvare frøvrig har temperaturen ligget nget tønder, 20ntbrnk, 3 kjøpefal'tøier, hvrav 1 dampskib. Steigen: 4 mindre stæng Leinesfjrden. Garnfiske væ.sentlig Brænil vik ujevnt. under det nrmale. Pris 5-10., Optat 10- maa!, saltet handelsvare Telegrammer. 15 tønder, 6 ntbruk, 3 kjø pel'e. Srtland: Stængt g ptat Sørfjrd 130 maal, hvrav saltet bandelsvare 2tdr., hvedsagelig 3-4 streks, pris 8. alt inden amtet: ptat (pgave Herøy, Gildeskaal mangler) Fetsildnsket maal, herav iset 1050, tilvirket handelsvare 48,530 tønder. Opslag 44. Trndhjem 2 / 8 : Bjørnøl' sidste Amtmanden. uke sat 29 ntstæng, hvrav ti større g 16 Opslag 9. 22/ 8 : Til 20 august meldt ptat mindre. Garnfiske 1-6, midc1elfangst 3 maa maal fetsild (pgave Herøy, Gildeskaal uken pfisket maal, hvrav gamsild mangler) iset 8365 maal, saltet fiske- 6, lltsilc maal. Herav iset 30 pakkede tønder mt Raltet i , i maa, saltet. handelsvare tdr., merker landbragt fm Nrd,-jøen , fin vare, pris garnsild 4, 5-6, ntsilcl tønder fi,kepakket clrivgarnssild mt (:i-lo. Ttalkvantum maal, hvrav i 1909, 1022H i 1908, i ndiset 36 maal, saltet handelsvare tdt. ført islandssild tønder. 'Tilstede 155 garnbaatel' med 310 mana, 58 nutbruk nec mand, 52 køpefartøier med 312 mand. AafJrden 5 mmdre ntstæng. Makrelfisket Garnfiske 1-6, middelfangst 2 maa. uken. pfisket aal, hvrav -gm'nsild 250, nt- Opslag : Drgemakre fra Nrdsjøen sild 3. Herav saltet handelsvare 8 tek, meldt ialt til 20 august 197 -fartloier med merker Pris 6, gm'nsild 3-6, nt tønder fiskepakket makrei, hvrav Ril(l 8. 'l'hllkvantum 2650 maal, hvrav iset flekket lut 108 fartøier, 4403 tønder,1140 maal, saltet handelsvare 1960 tdl'. Tll i 1909 g i Priser Krististede 60 gal'l1baatel' med 120 mand 5 ntbruk ansanti ukens beg-ync1else :-30--:-20, med 80 l1lancl g 3 kjøpefal'tøiel'. Fillan sidte ukens slutnillg intet salg. Kjøperne byr 75- uke pfisket 6 maal garnsild, hvrav til- fio Egel'Slllld llkens slntnirlg 75- Virket handelsvare 775 tdr., merker 2, 3, Risken pris 5'--:8. rl'talky:;mtum 19 'maal, hvrav saltet Wl1delsvare 2625 tdr. Tilstede 2 gal'l1baatel' med 4 mand, 8 ntbruk med J 20 lll<'tnd, 32 kjøpefclrtøier. Fr0ya pfisket 1 maal garnsild, hvrav virket handelsvare 160 telr., pris 6. Tialkvantum 9 maa], hvrav virket handelsvare 10 tek alt pfisket imlen amtet maa], hvmaviset 5515 maal, saltet handelsvare tdr. Stiftamtmanden. Opslag 47. Namss 20/s : Næl'ø: Nagen Utenlandske fiskerier.. - Uken august. Det hllandske sildefiske frt- smaastæng ATl1øfjrden., Denne uke iset-soo, maal, saltet handelsvare 10 tønder. Pris' sættes med gdt' resultat, men cl det ufrandret. Gal'llfiske ubetydelig. Klvereid: ilandbnigte kvantum i -ilkel) (til 17/ s ) 3 mindre stæng 0ksningsunc1et, tils. ca. 10 marl, 3-5 streks, Partiet slgt fr isnng er nget mindre end i del1' fregaaende, til 8 krner pr. maal. Av ptat ntsildsaltet tøndet mt : Ttal 75 tønder. Endel garnfiske, 1/2-11 maal,. pris 4--5., }!'snes g Flatanger: Ubetydelig kvantumet er fremdeles gdt franfjr- Lerwick. Aven str flaate sm gik ut mandag (15/ s ), km 2 fartøiel' ind tirsdag med gjennemsnitlig 9 crans hver. Kvaliteten ganske gd, g priserne var fra 22/6 til 29/ pr. cran. Onsdag 180 fartøier med gjennemsnitlig 9 crans hver, priserne fra 22/ til 28/. rril trsdag middag nagen g femti fartøier med gjennemsnitlig 5 crans, priserne 20/6 til 26/. Strnsay. Tirsdag indkm 30 fartøier med gjennemsnitlig 15 crans hver Kvaliteten var pblandet med bldsild, priserne var fra 18/ til 25/ pr. cran. Onsdag 45 fartøier med 15 crans hver. Priserne 21/ til 27/. Pete-rhead. 4 fartøier gik ut mandag, hvrav 110 indkm tirsdag med en gjeimemsnitsfangst av 9 crans. Kvaliteten daarlig fr saltning, da der var meget bldsild. Priserne Var fra 16/3 til 23/ pr. cran. Onsdag 120 fartøier gjennemsl1itlig 7 cl:ans, priserne 15/9 til 24/6. Til trsdag middag 70 fartøier gjennemsnitlig 10 crans, priserne 17/3 til 27/. Fraserburgh. 6 fartøier gik ut mandag; tirsdag kun 80 ankmnster med 5 crans hver gjennem,.. snitlig. Vindstille. Kvaliteten blandet, priserne23/6 til 29/. Onsdag 160 fartøier, 5 crans, priserne 2.8/6 til 16/. Til trsdag middag 150 fartøier med gjennemsriitlig 6 crans, priserne fra 22/ til 32/. Frhldsvis samme resultat fr \Vick, Aberdeen g Strnway.

3 _24_a_ug_1l_st_19_1_0 U_:E_{_E_N_T_L G_E_M_E_D DE_L-:E,--L_S_E_R_F_O_R_N_O RS_K_F_S_K_E RB_E_D_R Fj_T_F_R_A.._F_S_K_E_R_D R_E_K_T_0_R_E_N..._. 231 Fra Blyth, Nrth Shields g Scarbrugh berettes gsaa m daarlig fangst, mens man ved' Grjmsby har gjrt en gd begyndelse. (The Fish Trades Gazette). Det hittil i smmersæsnen saltede kvantum sild sammenlignet med fjraaret: H P:i w Z 2.. t <j p... O ::s CfCl p.... p... p... p... : c+ c+.. <l... CfCl p... t b:j t ::s t p... O ::: ::: ::: ::: p:;-'... - bo - :-: ::: p... -' e. i--' t-.:) c+ c r i--' t-.:) CJ.:i,... c+ p... t-.:) CJ.:i -' O':> O':> CJ.:i,... O':> t c+ Ot i--' i--' CJ.:i CJ.:i -' i--' i--' O':> CJ.:i CJ.:i CJ.:i O':> i--' CJ.:i O':> t-.:) -' c+ -1 r CJ.:i CJ.:i r CJ.:i p... CJ.:i r O':> -1 r Trskefisket paa Nyfundland. The Trade Review fr 6 august melder, at trap-fisket paa øvre delen av Labradrkysten praktisk talt er slut, g at det næsten intet utbytte har git. Med liner g snøre er siden fisket nget, men intet kan frhindre, at utbyttet paa den sydlige del av kysten blir et av de sletteste man kjender til. Fra de fiskere, sm er.flyttet nrd fra Kap Harrisn, er intet hørt,' men det antages, at de. vil gjøre regningssvarende ture. Bankfiskerne utenfr 3- Telegrammer.. kt. hllandske sildefiske. Opslag 4. 20/ S : Hllandske sildefiske i Nrdsjøen til 17/ S : Handbragt tdl'. saltet sild mt i 1909, i Priser 16-18, 12 1 / 2-13 gylden tønnen.,det tyske sildefiske., Opslag 4. 17/ S : Tyske sildefiske i Nrdsjøen til 13/ 8 : Saltet , tønder J?l.t i 1909, i Priser superil' 36, SOl' tierte 32, prima 27, kleine 25, matjes 22 Jlb. tønden.,det sktske sildefiske. Opslag 4. 23/ S : Sktske sildefiske østkysten med Orknøerne, Shetland g Nrthumberlancl 1 mai til 20 august saltet L195, eksprtert tønder mt saltet , eksprtert i Fel'sksild sh. pr. cran. Knsula tberetninger 0 Nrges plysningsk011tr fr næringsveiene ffentliggjør den ] 5 august følgende m klipfiskmarkedet' i Ri de Janeir i tiden fra den l til den 15 juli d. a. i henhld til beretning fra generalknsulatet, datert den 22 juli. dette tidsrum indførtes følgende partier klipfisk til. Ri de Janeir: Via Bremen 1330 kasser med dampskibet Bnn (,. Via Liverpl 590 kasser me,d dampskibet Cadern. Via New Yrk 4 kasser g 3fi5 fater med dampskibet Vltaire.. Omsætningen var liten, da kjøperne ventet yderligere prisfald. Detaljpriserne ntertes med 45 a 47 milreis Sildefisket ved sland. Pl:. ft fr merket C. R. C., 3 a 39 02' O ps l ag K l R' '1 l mlres pr. fat fr fisk fra Halfax g,s: nsn en ey \:JaVl \: te e.. graferer : Sidfm sidste indberetning a 43 ml1r81s pr. kasse fr nrsk tønder fiskepakket sild i 0fjrcl. fisk. Behldningen anslges til 30 Markedsberetninger m. v. Telegrammer. Saltsildmarkedet. Opslag 1. 17/ S ' Fiskeriagent. Westergåard telegraferer: Stettin: Første fetsildlast 8 tønder, dagsauktin prima reel KKK 32, KK 30, K 28, MK 25, M 22, priserne neppe hldbare ved større tilførsler. Opslag / S :. Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Kjøbenhavn pnaadde ca. 20 tønder ntsild. Trndhjemsk KKK 22-24, KK /2' K / 2, bergensk KKK 23, KK _22, K 21, MK 18. Gd efterspørsel. Opslag 1. 22/ S : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: - Kønigsberg uketilførsel 230 sktsk, 34 tysk g. hllandsk. Stettin uketilførsel sktsk. Gi'undet mindre fangst nteres crwnlargefull $5, fuls 31, matfuls 29, matties 26-27, ustemplet 31-32, 27 1 / / 2, 24-26, 20-23, lk skjæresild 30-35, 40:-45, 50-60, efter kvalitet. Vaarsild mark tønden. klli. Kursen var den 22 juli 16 11/16 d. pr. milreis. Fra generalknsulen i Bilba 16/ s : mprt g msætning av klipflsk fra 7/8 _14/ 8, alt pr. kvintal a 50 kg., andrg til: Bilba. Salg 2150 nrsk, 150 færøisk. Behldning pr. 14/ s 40 nrsk, 180 islandsk g 210 færøisk. Prisen fr lste srt pgaves ntert til ptas. 54 fr 'nrsk, ptas fr islandsk g ptas; 60 til 67 fr færøisk. Santander. mprt pr. Str.mbli 2217 nrsk. Salg 1397 nrsk. Behldning pr. 14/8 820 nrsk. Prisen fr lste srt pgaves ntert til ptas. 54 til 56 fr nrsk. milsgrænsen fisker bra. Paa Nyfundlandskysten er trap-fisket frbi, g Paa Madrids børs ntertes idag: Pesetas pr. 1 re. a/v / Paris. Ferskfiskmarkedet. der fiskes med liner g snøre. Der Opslag' 3. 17/s: ]'iskeriagerit Westergaard Angaaende, sardinfisket under frrige er ingen utpræget frbedring i ngen telegraferer: Hamburg-Altna: Nidelven 251 uke indberettes følgende fra viceknsulerne : kasser fisk,. laks , tert , retning,.. men baatflkene faar fra 1/2 ørret , hyse 111/ / 4, kveite 33-60, til l kvintal pr.mand m dagen. flyndre 20-40, aal ; Fra Vig,,Fisket var ngenlunde Veiret har i det sidste været udmerket Opslag 3. lf) s: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hambnrg':'Altmt: Trdenskjåld gdt g. rgnmarkedet livlig. Den 11 g tillatt stadig fiske, g hvis det hlder sig, vil stillingen ikke bli saa slet ørret , kveite 30-50, flyndre 16-40, 186 kasser fisk, laks ,220, tert , ds. ankm dampskib Sicilia med hyse 3-10 sm antat t uker i frveien. Trap 1 J2t aat 30--Al tønder rgn. Hele partiet var slgt før fartøiets ankmst. fiskerne tilvirker nu fisken,' g det er Klipfiskmarkedet. Fra Gijn. Ukens fiske var rikelig. et almindelig ønske at gjøre dette bedre i aar,hva.. gsaa kjøbmændene ferer: Bilba: Slgt 19 kvil1tal nrsk, 110 daarlig. Opslag 5. 24/ 8 : Knsulen Bilba telegra- Fra Santander meldes, at fisket var islandsk, 90 færøisk, behldning 21, 70, 120. bestemt frlanger., Priserne. er fr Priser til 67. San- Man tillater sig samtidig at medtander: Slgt 280, behldning 540. Priser dele, at natfiske av sardiner, hvrm srtert Large g Small $ 6 g $ 5, 55 til 57. frsamfængt $ 5;50 g $ A vista kurser: Paris 10780, Lndn der i Fiskets Gang (, fr den 10 ds. er indtat et utdrag aven indberetning

4 232 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 24 august 1910 til utenriksdepartementet, ved kngelig befaling er blit frbudt i Pntevedias g Villagarcias distrikter, men ikke i Vigs distrikt. Eierne av knservefabrikker i Vig g megn har i den anledning indsendt prtester til regjeringen med frlangende m, at frbudet maa bli utstrakt gsaa til Vigs distrikt. nrsk klipfisk. Desuten indførtes fra England kg. engelsk klipfisk samt fra Hamburg g Hull tilsammen kg. islandsk klipfisk. Dagens priser pr. kvintal a 40 kg. pgives at være: 1ma slandsfisk.... pesetas 47 a 48 nrsk engelsk a a 42 Fra viceknsulen i Duarnenez, 13/ S : fransk.... Ogsaa frløpne uke siden ærbødige av Behldningerne anslaaes ialt til 12 6 ds. er hengaat uten mindste fr- a 15 0 kvintaler. bedring i fiskets gang. Saaledes, naar Tarragna. (8 august). Pr. dampundtages Sabbles d'olnne, hvr ret skibet Mdesta g dampsk. Ers gdt, har fangsten veralt været ringe, tilførtes dette marked ialt kg. i Audierne endg nul g her kun ngen islandfisk g pr. dampsk. Slferius dage gd fr 1 a 150 baater. Pri- 14 kg. nrsk.vare.. serne fr tusindet 20 a 24 fres. Dagens behldmnger anslaaes tl Rgnmarkec1et ufrandret, andens rt, 40 0 kg. nrsk 72 0 k. issm er meget søkt, hldes i fr. 82 a landsk, der henhldsvs sælges tl pe- 85. ngen tilførsel siden 6 ds. Til- seas 42, a 46 g pesetas 42 a 47 pr. førselen til dat fra Bergen 19 tdr. kvmtal a 40 kg. imt 50 tdr. frrige aar til samme tid. Cartagena. (1 august). Fra Nrge imprtertes til dette marked 30 0 Fra knsulen i Messina. ndførsel kg. klipfisk, fra Marseille kg. av stkfisk til Messina fra 1 til 30 fransk g fra England kg. juni 1910: 2 engelske dampere fra engelsk fisk. Hull kil. ndførsel avklip- Priserne nteres sm følger: fisk til Messin,a fra 1 til 30 juni 1910: Engelsk pesetas 64, nrsk pesetas 4 italienske dampere fra Venedig 45 g fransk pesetas 44, alt pr. kvin kil.. tal a 50 kg. lvessinagrssisternes salgspriser - Behldningerne pgives at være iberegnet tld - er: smaa. Stkfisk: Hllandsk vestre. Lire 125 Malaga. (16 juli). Hertil indførtes ny.... )J 125 fra Nrge 71 0 kg. klipfisk, fra taliensk Frankrike 6477 kg. bankfisk g fra Klipfisk fra St. J hn's England kg. islandsk vare. ndførsel av stkfisk til Messina fra 1 til 31 juli 1910: 2 engelske dampere Paa Barcelnas børs ntertes den 10 ds. fr avista veksel paa Paris fra Hull kil. ngen pesetas pr. 1 fres. g paa Lndn pesetas pr. strg. indførsel av klipfisk til Messina fra l til 31 juli Messinagrssisternes salgspriser - iberegnet tld - er: Stkfisk: Hllandsk, vestre.. lire 124 fet fin taliensk, kv l mag. 1 Hyse Fra knsulen i Barcelna l1/ S : Herved indberettes følgende m fiskemarkedet inden dette distrikt siden knsulatets sid ste rapprt av 18 f. Dl. Barcelna. Hertil imprtertes fra sland pr. dampskibet Aalesund g dampskibet Ers tilsammen kg. klipfisk. Fra Nrge ankm pr. dampskibet Slferin 10 0 kg. Fra legatineni Havanna, dat. 2/S: Under ærbødig henvisning til min skrivelse av 12 f. m. har jeg den ære at meddele, at i mai 1910 har klipfiskindførselen til Cienfuegs fra. de frskjellige lande stillet sig saaledes: Vegt Vær di i 1 kg. i am. dll. Nrge England... ; Frenede stater ' Ovennævnte pgave maatte tilbakesendes til Cienfuegs til berigtigelse. Fra legatinen i Havanna, dat. 3/S: Angaaende klipfiskmarkedet i Havanna i tidsl'ummet 19/7_29/7 meddeles følgende: ndførselen andrg til 1582 kasser g 299 tabaler. Priserne var ifølge Revista Oficial fr nrsk fisk $ , fr kanadisk $ 6. i tab aler g $ i kasser g fr sktsk $ Kurser: Lndn 60 div / S % P. Paris 3 div / / s % P. Hamburg 3 div / / s % P. Fra legatinen i Havanna: rn <:1-<l... ::l ::l CJQ N r:j1. la:. p Ol.. Z :> w :>... w P Ol P::1 i- W ::l Ol :> -:] Ol 01 Ol p... Ot Ol ::l (Jq... ::l :> :> ;.j::. p Ol :>. W d rn p W :>. :> Ol -:] r:j1 Ol s ; l ''' S :> ;f -:] \.O :: Ol O). H 8 -d <:1- <l :s:: p ';' r:j1 <.,.tr m?? <+... S -' <l del' rt;< ml' ;f p-' <l :: < Fl >-j fr.... -d g p.. p.... p gave ver brisling g smaasild tilført Stavanger i tidsrummet S/S_13/S ' Bris- Pris Smaa- Pris H vrfra ling pr. sild pt. skje skje skje skje s. B.-hus amtln / 0.50 Stavanger amtl 860! 1.751\ 0.50 Tils Værdi av brisling... kr smaasild Tils. kr

5 24 august 1910 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 233 Opgave ver ttalkvantum g værdi av fisk ilandbragt paa den sktske kyst i juli maaned g fr 7 maaneder endt 31 juli (Ved Nrges fiskeriagent i Strbritannien g rland). Cwts. Juli maaneder endt 31juli Cwts. Fr alle srter Specifisert fr følgende srter: Sild. e Brisling Makre Trsk... ' Lange Sei Hyse Flyndre Nyfundlands eksprt. 1 jan.-30 juli. The Trade Review. Klipfisk: 1909 kvintal 1910 kvintal Prtugal Spanien talien Britisk Vestindien Brasilien Kanada England De frenede stater Andre lande Tilsammen ;..., Sæltran : England..... tuns 1 2 Opgave Andre lande :0 ver det stre smmer sildefiske paa østkysten av Sktland, ved Orknøerne Trsketran : g Shetlandsøerne g paa kysten av Nrthumberland. England... ii (Ved Nrges fiskeriagent i Strbritannien g rland.) Andre lande.. l Fra mai til 13 august 1910 g fr den samme tid i Hvaltran Dampmedicintran Sted Ttal fangst Saltet ganet Eksprtert Sælskind: - England... stk De fren. stater Crans Crans Østkysten Orknøerne Shetlandsøerne Nrthumberland alt Markedsberetning m tran. (Ved W. Thedr Reincke). Hamburg, 19 august Tranmarkedet er rlig men fast. Tønder Tønder Tønder Tønder Bergens markedspriser fr fiskevarer. Maa ikke pfattes sm frit mbrd nteringer. (Meddelt av handelsfreningens sekretær). Jeg nterer: Bergen, 20 august Brutt-. salgspriser. Tranmarkedet har en nget fa Damptran, kldkl. LftsA. -1 b6 ' tere ka'aktr. Kldklaret damptran Raamedicintran er saaledes msat til kr. 87, raa medicin til kr. 86 g bruntran paa Blank trsketran fater 75/80 70/75 55/60 38/40 36/37 Brunblank d. Blank industriel.... Brunblank d Sæltran, efter farve g lugt 39/41 D., brun Brun levertran Sildelje, lys... 37/38 D., branbank /36 D., brun... 31/32 Hvaltran, uraffinert nr. l 43 D., - 2,, 40 D., - 3,, 38 D., 4 36 til kr. 3 O a 31. Rgn er rlig. Seneste pris hal' været efter kr. 55 fr første srt. Klipfisk er handlet i Finmarksvare til hemmelig pris. Run dfi s k har været avgit til kr. 13 fr samfængt, kr. 15,50 fr almilndelig hllænder, kr fr fyldig yestrefisk g kr a 17 fr tynd vestre. Paa s i l dem a l' k ed e tmsattes fetsild til mkring kr fr de resp. merker. Nrdsjøsild har været avgit til n'. 11 a 12. Strsild g vaarsild staar i kr. 6. l Altna auktins fiskemarked. H. Kser. (Meddelt av fiskeriagent Westergaard). Omsætningen i auktinen i juli maaned var: Pd. fersk fisk. J/(g. Damptrawlere Seiltrawlere Elbfiskere ndsendt, tysk utenl han dl Desuten slgtes 115' stør, 60 0 makre g 1758 kasser sild, g ved bryggen laa 1494 jllen g 14 fldevers. Den utenlandske fisk km fra: Pd. J/(g, Danmark England g Hll Nrge Sverige makl'el g 1758 kasser sild.

6 234 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 24 august 1910 Makrelfisket fra Hitterøen. Berent T. Olsen, Kirkehavn, meddeler i indberetning av 15 august, at den kperative frening paa Hitterø under makrelfisket i smmer arbeidet med 14 skøiter, hvrav 5 med mtr. Mtrene var til str hjælp i stille veil', da seilladsen er nksaa lang, helt til Revkanten eller under Lister fyr. Med sydlig g østlig vind hænder det, at makrellen kmmer nærmere land, mens nrdvestlig vind drar strømmen Hamburg-St. Pauli auktins fiskemarked. Omsætningen maaned var: auktinen. Fersk fisk Skaldyr pd. stk. J6. juni Damptrawlere ] Seiltrawlere ndsendt, tysk utenl g fisken til havs. Den utenlandske fisk km fra: Der fiske des : 3dje uke av mai stk. Pd. JfÆ. 4de Nrge ste - juni Danmark den Sverige dje England.... 4c1e,: Hlland 1ste juli Tils stk. Fisket sluttet paa grund av vedvarende nrdvestlig vind. Der eksprtertes : til Kristiania kass. a 60 stk. - Arendal Hull... l 104 Tils kass. a 60 stk. Desuten saltedes 240 tønder a Omsætningen maaned var: auktinen Fersk fisk Skaldyr pd. stk. Damptrawlere Seiltrawlere ndsendt, tysk utenl i juli JfÆ Fra den kmmunale fiskeauktin. Ved T. Ai1findsen. Bergen, 22 august Øre pr. kil Prima laks tert ørret, str d., smaa kveite, str, hdeløs d., midd., d d., str, m. hde, d., midd., d d:, smaalapper )J flyndre rødfisk (uer)...,... 23:--26 hyse... ' Nysaltet trsk brsme Da der fra kystdistrikterne fremdeles tilføres markedet svært litet ferskfisk, vil disse priser antagelig kunn e pnaaes endnu en tid fremver. Saltfiskmarkedet er nu nget livligere, hvrfr indsending tihaades, men kun av nysaltet vare. stk., resten slgt til hjennnefrbruk. T skøiter, sm ikke er med i freningen, fisket gsaa fra Hitterø. Disses Opgave Den utenlandske :fisk km fra: Pd. J6. fangst std ngenlunde i frhld til de øvriges. NOlge ver fersk sild avsendt fra Trndhjem Frøvrig klages ver kmmunikatinsfrhldene, sm bevirker, at :fisken England Til nrske statiner kg. bl'. Danmark statin i tiden 11 /s. til 17/s. ikke kmmer frem til markedspladsene Hlland... 7_5_9_0 6_9_9_2_.'_'8 utenlandske d i.. den Rtand sm var øn.skelig eneral=rapprt m.de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). Hvad der fiskes i uken, men anmeldes frsent til at kmme med, ptages i følgende ukes rapprt. (Quantities reprted t late t beinciuded in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.). Tils kg. br. Kvantum Ttalfr. uken til kvantum til 2 /8 20/ 8 A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cdliver il)...' hl. Lever tilvers til anden tran (Lver frther ils)... : ; hl. B. Silde:fiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember l) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Hm'ring), ktber, desember, februar-: a) fr vestlandet (the West Cast)... : '... mal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni- desember 1 ), tdr., saltet, :fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barres, salted, seapackec1) 5. slandssild indkmmet til nrske havne tdr., saltet, :fiskepakket (Hen'ing frm leeland landed in Nrway) (Barres, salte:d, seapacked) C. lvakrelfisket ved drgere j Nrdsjøen saltet fr Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (eapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) O' 55.7 O O O ) Al sild._ frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh i s nt included.) 2) Al makre, sm er frbrukt fersk, eksprtert i' is eller saltet r:und fr det skandinaviske marked, el' ikke medregnet. (All mackerel, used fresh Ol' exp. in ice r salted fr the Scandinavian market,is nt included.) Ved eftertryk a, disse meddelelser a Fiskets Gang angives sm kilde.

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift I. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 7 september 1910 Nr. 36 gjort et mindre stæng i Kolvereid, og til samme tidspunkt 180 anløp og Norske fiskerier. ialt

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fsk~rb~drfl fra fsk~rdr~kt0r~n 9 aa'gang nsdag 23 ktber 1918 Nv.. 43 l1~r$k~ fjsk~r~r. Uken 1319 ktber. r' ET SL D Fl S KE Tvste sdste uke r en lten bedrng, det ukefangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere