STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland fra 5 til kr. maalet g litt ntsild i erøy til sildlje- Skreifisket. fabrikkerne. Fra rrysfjrden, hvr der pslag 32. Vadsø!.!3/!.!: Liner, Andsnes nsdrg , Lppen , Gammelantagelig er mest sild, er ingen uke- vær , Bergsfjrd skøite igaar 200, STRSLDFSKET i uken gav kun pgave. Øksnes er der fremdeles asvik, Tabrshavn? Meltefjrd, asvaag l denne uke , Breivikbtn , " 4850 maal, hvrved ttalfangsten nget garnfiske av strsild, der med- Sørvær , Gjesvær , Maasø i sæsnen til g med 23 desember tages i fetsilckvantum g betales med , avøsund, Latø, Renø ]50-400, Finnes , Tufjrd , køiterna blev maal, hvrav blev 0 kr. maalet 'rrmsø amt fiskes , jelmsø smaabaater iset til eksprt, saltet g resten fremdeles nget i Lyngen, men virl{- skøiter , llningl'vaagene g Kjelvik smaabaat 700, skøiter , Kjølhjemmebrukt. 90 hadde man til smheten er ubetydelig gsaa i Fin- lefjrd ;)00, Gamvik , :Finsamme tid maal, hvrav marken er der sild tilstede i, Alten, kngkjeilen , Lsvik lastede baater, Dyfjrd , Kvitnes , var iset g saltet. rralvik, Bergsfjrd m. fl. steder, men almindelig 800, Berlevaag , Bugø- Fangsten paa Svinøhavet var yder st driften er yderst ubetydelig. Trønde- nes : Vadsø 250, alt trsk i Altmancen. UjeVn g ringe med avtagen mt ukens lagen er det. kun Bjørnør, sm har ende, paa nflhavet fiskedes mtrent ptat 000 maal garnsild, g der er Strsildfisket. intet, fr Titran var fangsten upaa- sat ngen mindre laase. Ntsild bel G l d pslag 5. 2 /2: Strsildfisket. Vestkysten: kl agelig, dg i avtagenne, paa rip- ta es lle 4 / 2 g garnsild med 6 kr. Til Titran mandag 5 drivere , igaar havet g utenm Ramsøfjrden var maalet. Til 23 desember er der i 26 drivere la9, pris 5-6, endel f. bl' l l f drivere seilt til Kristiansund fr salg. Til "angsten gsaa nget ujevn, men enre sæsnen ptat la t maa et- Kristiansulfl igaar fra Grip-Ramsøtjrden end de øvrige steder, g gjennemsnits- sild mt i 90, derav iset 70 drivere, derav 40 dampskibe ' K. d. d 4 l J maal, pris 7 / 4-9 /!.!, veiret utrygt. Paa nafangsten fr de t. nstiansun maa mn i 90 g havet yderst smaat. Til Aalesund igaar fra kmne drivere, hvrav de fleste var slgt til sildljefabrikker maal Svinøhavet 00 drivere maal, l mtrbaat utfr Strhlmen 20 maal. nat dampskibe, feddt fra 26 til 54 maal mt 7440 i 90. Det til handelsmest landligge. Til søndre Søndmør igaar fra fr ukens frskjellige fangstnætter, vare saltede parti beregnes til Svinøhavet 45 dtivere, derav 3 dampskibe bedst lørdag. Derfr er der av ukens fiskepakkede tønder, mt i 0-20-/ 3 maal, pris 7-7/, størrelse nat landgge. fangst tilført Kristiansund 0500 maa, 90 g i 909. pslag 5. 20/]2: Strsildfisket Vestkysten: mens Aalesund kun fik 900 g søndre m ngen begyndelse av s t l' S i l d- Kristiansund: dag 90 drivere, derav 60 dampskibe maal, pris 9 3 / 4 -l, fisker Søndmør kun 550 maal. Gjennem- fisket ved landets sydkyst har flaaten ngenlunde sm sidste nsdag, gdt snitsfangsten paa Svinøhavet var lør- man endnu intet hørt. veir, driverne ute. Aalesund: nat faa drivere ute, ubetydelig fangst, tilstede 70 mtrdag saa lav sm 8 maal fr de drivere, Brislingfisket har i sid ste uke baater, 4 dampskibe, 460 mand, 8 he'bende sm km til Aalesund g kun 2 maal været ubetydelig, efter hvad man kan sildekjøpere, ] dalpskib, sm iser. Søndre Søndmør: uat 2 mtrbaater tils. 3 maal, fr dem til søndre Søndmør. Litt dømme efter de sparsmt indløpne ellers landligge, kuling; tilstede 50 drivere, sild km til Mldøen ved ngen der meddelelser, g ele fleste ntlag har derav 3 dampskibe, 40 mtrbaater, 7 seilkuttere, 2 kjøpefartøiel', 20 kjøpere paa land, hjemmehørende fartøier. Titran fik sluttet fisket fr at begynce igjen ver 00 mand. tilført 600 maal, der var prisen lavest, nytaar. pslag 5,. 2/]2: Strsildfisket Vestkysten: sidste fangstdag kun 5-6 kr. maalet. Trskefisket Finmarken Til Titran igaar 2 drivere maal, er størrelse , pris 6, idag 5 drivere Lørdag var prisen i Kristiansund 8 / 2, fremdeles gdt fr de fleste vær fra maal, pris 5-6. Flere avsluttede A l d 8 d S d t t l t'l.[' 'b T dl'ivning før jul, tilstede 25 drivere, 7 kjøpel."l.a esun g paa søn re 0n - am e s syngrænse l 0 l ana, g fartøier. Litt sætt.egarnsfiske / 4 mil av land. mør 7 / 2 kr. maalet. Størrelsen er ngen- der er endel skrei - gytefisk - i Rmsdalsværene tilstede 28 mtl'baater, 3 J l k.[' t l 580 f t S' d h'tt'l! kjøpere paa land, 55 mand. Paa nahavet uncte sm u en lør, mes me em. angs erne. enjen er er l l ingen uævneværdig fangst. Til Aalesund 30 g 650 sild i maalet. Fiskernes antal ubetydelig trskefiske, bedre fr Ande- drivere fra Svinøhavet maal, størt k t kt. l t k. Øk ly B k' relse 630, pris 8 /!.!. Til søndre Søndmør 3 av s er l øpe av u en paa næs g l snæs 0b ø, }Vr s reen mtrbaater 2-0-7/ 3 maal, størrelse 630, grunc av hjemreise til julehelgen. gsaa er kmmet under land, endnu pris 7 / 2, Til Kristiansund fra Grip-Ramsød g neppe l størr e mæng e. en maal, størrelse , pris 8/2- '. d D fjrden 58 drivere, derav 40 dampskibe, - Fet sil d fi sk et var i sidste uke ubetydelig veralt undtagen i Nrdland, falder i regelen mager. 9 /2, regn, utrygt, ugen drivere ute. hvr eler ptges ialt 900 maal, mest pslag 5. 22/2 : Strsildfisket Vestkysten: dag til Kristiansund 4 drivere, Qerav 8 dampntsild i amarøy til pris 3-6 kr. skibe, maa, pris 8 / 2, Til Aale-

2 376 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERDEDRFT ],'RA FSKERDREKTØREN 28 (lesbr. 9 sund 35 drivere, derav 5 dampskilje, m<lal, pris 8'/2-8. Til søndre Søndmør 3 mtrbaater, maal, pris 7-7 / 2, Til Mldøen driver fra Svinøhavet 3 maal, pris 9 / 2, Fleste fiskere sluttet til julehelgen. pslsg l. 23/ 2 : Strsildfisket Vestkysten: Uketangst 4850, ttalfangst til 23 desember maa, hvrav iset, saltet, resten hjemmebrukt mt henhldsvis i 90. Av ukefangsten til Titran 600, Kristiansund 0500, Aalesund 900, søndre Sandmør 550, øvrige steder ubety(!elig. dag til Kristiansund fra Griphavet 9 dampskibe, m,:tal, pris 8 / 2, fra Svinøhavet til Aalesund 30 drivere, maal, pris 8. Til søndre Søndmør 32 drivere, maal, pris 7 / 2, til Mldøen 2 llrivere, -0 maal, pris 9. psilg 5. 27/ 2 : Strsildfisket Vestkysten: dag til Kristiansund fra Griphavet 2 damp Utenlandske fiskerier. Uken 7-23 desember. Sildefisket i Bhuslen gaven ukefangst av hl, hvrved ttalfangsten til 23 desbr. blev 9504) hl. mt 7657 un g i 909. Der er hittil saltet tønder mt 87 i 90 g 4364 i 909. Midt i uken under et ganske gdt fiske sank priserne hurtig ned til 3-4 kr. g var lørdag 4-5 kr. hl. Da var der gsaa tegn til at silden trak længere nrdskibe maa. Størrelse , ver. pris 7 / 2-8 / 2, veiret gdt, driverne ute. pslag 8. Trndhjem 23/ 2 : psyn t.elegraferer 22: Titran: Strsildfisket 'ritran denne uke 600 maal, derav sendt fersk 00 Telegramm er. maal, silltet 2400 tek, størrelse 600--(j30, pris 5-7. alt. siden fiskets begyndelse 0200 Sildefisket ved Bhuslen. maal, saltet 5300 tdl'. Resten sendt fersk. l 4 2 S'ld fi k tr l " l.c' l t St 'ld ps ag. h2: ese, lus en: g'aar bsket nu p lrt.lør JU. a en: rs - dt d t kt. f d 3 3/ k l l fisket alten, Sulen sid ste uke: avfisket g sy paa, s er', prs a.- 2 r. l. 00 maal, sættegarnsfisket 32 maal, pris 7-6. psrg 4. 22/2:.Sildfisket Bhuslen: Litt alt: 267 maal, tilvirket handelsvare 345 tdr" sydpaa, strømlnndnng, 3 kr. hl.. 3 hjemmefrbruk. Stiftamtmanden. pslag 4. 23/ 2 : Silllefisket Bhuslen: Knapt, middels sydpaa, øvrige kyst intet, 3-4 kr. hl. Fetsildfisket. psrg 44. Trndhjem 23t2: Bjørnør: sicste uke antages sat 6 mindre ntsfæng. Ga'llfiske fra / 2 til 5 maa. Midceangst 3 maa. de 2 sidste uker pfisket 000 maal garnsild. eravantages iset 500 maal. Saltet handelsvare 750 Resten til hjemmefrbruk. Sildens kvalitet er: Garnsild 4-2 streks, ntsild 2-6 streks. Pris pr. maal 'arnsild 6 til 4.50, ntsild uslgt. Ttalkvan um )230 maa, hvrav iset 5000 maal, saltet hfwdelsvare tek, resten til hjemmefrbruk. Tilstede ved ukens slutning: 50 garnbaater med 340 mand, 6 ntbruk med 90 mand. pfisket i"lt inden amtet maal hvrav iset 3008 maal, slgt silelljefabrik 9220 maal, saltet handelsvare ll) 855 tur. Stiftamtman<len. pslag 48. Bdø 23/ 2 : erøy: ptat sid ste uke 200 maal fabrikvare. Nesna: Drivgarn Nnlsjnen 2- maal, pris garnsild 5-, ntsild 3-6. Tilstede 3 ntbruk, 60 garnbaater, 3 landkjøpere. Det ekstrardinære ])syn Nrdsjnen hævet 22 ds. amarøy: '2 millre stæng Bøsnes. Sidste nke ptat ca maal fabrikvare. Pris ntsild 3--6, tilstede 8 ntbtuk. Øksnes strsilll.fisket vedvarer,rygpllen avsperret, kvantum ukjendt, garnfisket 22 ds. 2-7 maal, pris 0 krner. alt inden amtet pfisket rnaal, derav iset )950 maa, slgt sildeljefabrikken maa, til hermetikvilre 300 maal, saltet. til handelsvare tønder, til russesild 550 tønder. Amtll,anden. pslilg 49. Trmsø 23/]2: Amtspilrtiet maal, hvrav iset 2800, fabdkvate 25000, handelsvare tøndet. Lyngen: Et mindre stæng- hvedsagelig' slgt ljefabrikker, pris 3, gm:nfisket -26 maal, pri 6-7. Tilstede 7 mtrskøiter, 2 ntbruk, 2 kjøpere. Stiftamtmanden. pslag 50. Vadsø 23/ 2 : Kaafjrd i Alten denne uke 3 mindre stæng. Talvik distrikt intet nyt stæng, paa garn almindelig halv til en stamp, Bergsfjrd, Lang-fjrd et mindre stæng, likesaa Ulsfjrd. ptagne kvantum uvæsentlig frøket. Amtmanden. pslag 9. 27/ 2 : Til 23 desembr meldt ptat maal, derav iset 4700, slgt sildljefabrikker maal: saltet fiskepakkede tønder mt i 90 g i 909. pslag 4. 27/ 2 : Sildefisket Bhuslen: Ukefangst 54770, ttalfangst 23 desbr hl mt 7657 i 90, i 909. Ttalsaltning 4520 tønder mt 87 i 90, 4364 i J09. Sidste pris 4-5 krner hektliteren. Markedsberetninger m. v. Uken desember. Priserne paa fersk iset strsild er fremdeles ujævne g tildels lave baade i ull g am burg-altna. Svensk sild betaltes gsaa i den senere tid bedre end strsild, men frskjellen i pris er dg ikke altid nu saa str sm før. Se nærmere pslag 2. amburg -- Altna fik i uken til 23 dennes tilført 54 kasser strsild mt 909 kasser svensk sild. Telegrammer. Fersksildmarkedet. pslag 2. 20/ W.: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: ull: 5000 kasser strsild 7-8 sh. kassen. Aar lsser llgen msælning. pslag 2. 2 /2: Fiskeriagent vvel'tergaard telegraferer: 8maasildprisen 9-2. Ragnvald Jarl berigtig-es til 8-5 JlG. kassen, istedetfr 8-7. pslag 2. 2/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: amburg-altna: Atle Jarl 254, Jæderen 903 kasser strsild 2-9, smaasild 4 Ab. kassen, enrel uslgt. pslag 2. 2/ 2 : Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: ull: Strsild 6-7, 6420 kasset pslag. 23/ 2 : Fiskeriagelt Jhnsen telegraferer: ull: g<\ar ] 200 kasser strsild 7 3 / 4-8 /'2' idag / 2 sh. kassen. pslag 2. 27/ 2 : Fiskeriagent J 0n8en telegraferer: ull: 8300 kasser strsild -7, 7900 svensk sild ] 2--0 sh. kassen. pslag 2. 27/2 : l<'iskeri<-lgent Westergaard telegraferer: am bnrg'-altna : Uketilførsel 909 kasser sven.-::k 6-, 54 nrsk strsild 2-9, sma<\sild 8-4 JlG. kassen. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. 2 /2: l<'iskeriagent Westergaard te leg raferer : am bnrg-altna : Jarl 304 kasser fisk, hyse 8- -3, sekunda 5-7, flyndre 5-26, kveite 20-79, sei 9 / 2, aal 40. pslag 3. 23/ 2 : Fiskeriagent \Vestergaard telegraferer: amburg-altna : Castr 54 kasser fisk, hyse 4-9, sekunda 5 /4--] 3, kveite Klipfiskmarkedet. pslag 5. 27/ 2 : Knsulen Bilba t.elegraferer: Bilba: Salg 850 kvintal nrsk, 70 færøisk, behldning 250, 50, ufrandrede priser. Santandel' : mprt 2600 nrsk, salg 80, behldning 450, pris A vista kurser: Paris 07.05, Lndn Ntertes 22 desember. KnSulatberetninger. Fra generalknsulen i Bilba, dat. 8/2: mprt g msætning av klipfisk fra /2-6 /l?, alt pr. kvintal a 50, andrg til: Bilba. Pr. dampskib "Santiag" 3050 nrsk g pr. dampskib "Ella" 890 færøisk. Salg 600 nrsk, 080 færøisk. Behldning pr. 6/ nrsk, 20 færøisk. Prisen fr lste srt Søndmør pgaves ntert til pesetas g fr færøisk 59. Santander. Salg 20 nrsk. Behldning pr. 6/2 30 nrsk. Prisen fr ste srt pgaves ntert til pesetas fr nrsk. Paa Madrids børs ntertes 8/2: Pesetas pr. 00 fre, a/v l/paris a/v l/lnd. gsaa i sidst frløpne uke har der været uveir langs kysten, saa sardinfisket ifølge indberetninger fra vedkmmende vieeknsuler har været saa gdt sm helt hindret i uken. Vieeknsulen i Vig har meddelt, at der til nævnte havn er ankmmet følgende mængcer rgn fra Nrge i nvember maaned d. a.: Fra Kristiansund pr. dampskib "Chr. Gylstrff" 75 tdr. g fra Bergen pr. samme dampskib 20 tdr., ialt 95 tdr. svensk sild 4-9 sh. ka'sen. Fra viceknsulen i Duarnenez, dat. pslag 2. 22/2 : Fiskeriagent Westergaard 6 desember: Da frløpne uke siden telegraferer: ambnrg-altna: Castr 740 kasser strsild 0-.;6. kassen. ærbødige av 9 ds. er hengaat uten

3 ._ desbr. U UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 377 fiske, maa dette aars sardincampagne kmne mængder dipfisk. Frsaavidt sen gik derimt ned imt slutningen av ansees sluttet. det hele tat maa der freligger plysninger, utgjrde de aaret. De' første sktske lvlatjes-sild fisket iaar betegnes sm meget maa- i nve m ber maaned d. a. til inddelig, fandt her kjøpere til rb ; ti, naar undtages paa Venclee- landet videresendte mængder nrsk ved livlig avsætning steg prisen endg kysten, hvr det begyndte ret tidlig klipfisk fr Bilbas vedkmmende 7328 til rb g længe var gdt, m end ustadig, kvintaler g fr Santanders vedkmvar fangsten paa Mrbihankysten kun mende 267 kvintaler. aarets løp indførtes igjen efter længere tid større partier fra Nrden g anden dag gdt, i Cncarneau England. Kvaliteten viste sig tilfreds- aldeles intetsigende den hele tid, fr Fra knsulen i Neapel, dat. 5 de- stillende, g der fandt sted en større de nrdliger : pladse, Audierne indbefattet, nul, g fr Duarnenez kun sember : Fiskemarkedet i Neapel i frretning i denne srt til stigende nvember: Tilførslerne til det her- priser. ngen dage fra tid til anden gdt. Rgntilførselen hertil beløper sig ialt vad nrsk fetsild angaar har denne srt igjen vundet større terræng i -- w..., ::i.. CD _._._._--_ "'- l'c 'CJ,:l CJ,:l l. t\!), ;:::: "' CJ,:l Cl -.:] tj -.:]' -.:] y::... )._---- l:, S i,...,... crq l.',... -.:] l -.:] ---_._----- ) CN W ) ) l -.:] w... l ) CJ,:l w -.:] CJ,:l Sm nævnt viser venstaaende tal ttalindfølselen til de frskjellige havne g indeslutter saaledes gsaa de i transit til det spanske indland an- værende marked siden begyndelsen av nvember til idag beløper sig til fra Nrge direkte stkfisk g klipfisk. Sm følge av disse temmelig betragtelige tilførsler har markedets stilling i den sid ste tid været nget lettere g til ca 8300 tdr., hvrav fra Bergen Rigas avsætningsdjstrikt. De første 457 td!'.) fra amburg ca tdr. tilførte august-september fangede blev trskergn -- antageligvis islandsk - betalt med: MK rb a 7; g sildergn, samt fra franske havne K rb ; KK rb a 20; ca. 250 tdr. Den resterende behldning her paa stedet maa anslaaes til kunde kun faa salg bli gjrt. ertil sm fran anført var tilfredsstillende KKK rb it 2. Da kvaliteten mindst 2000 tdr. hvrav ca. 800 tdr. kmmer gsaa, at sm almindelig paa kunde man in drømme en prisstigning sildergn. Cncarneau g Lrient denne tid knsumen av stkfisk næsten av rb. l. maa behldningerne visselig være stre. ganske phøl'er, idet man her i helligdagene mtrent udelukkende knsumerer Fr Yarmuthsild frlangtes straks Utsigterne fr næste aars rgnfrretmnger frekmmer mig litet pmun fra begyndelsen temmelig høie priser, klipfisk erav kmmer meget stre saaledes fr Matj es r bl. 2 t 2 50 g trence. kvantiteter fra Frankrike, der ellers fr Matfull rbl. 22 a England fr det meste ankmmer hertil allerede hldt man vedvarende paa økede pri.fra generalknsulen i Bilba, dat. i nvember, dg manglet iaar en fr- ser, g efterhaandn hævede disse sig 5 desember: følge nu indhentede sendelsesleilighet fr de franske eks- gsaahenimt slutten av aaret. pprtører, g først fr faa' dage siden hævelsen av den "bligatriskeg' vrak plysninger skal ttalindførselen av klipnsk til nedennævnte imprthavne i er betydelige kvantiteter ankmmet ning til en "fakultativ" bør hilses sm N rdspanien ha været følgende med 2 dampere. Dette muliggjrde, en lettelse i sildefrretningen. Den nvember maaned d. a.: at imprten av nrsk klipfisk her i fra utlandet indførte sild blir nu alliden sidste tid var temmelig str. kevel bedre beandlet g bedre pakket. r-3b:j-:l:jr4?z g g r-3 :s Q 2.. Ved de stre tilførsler av fransk -':Jq Til Riga indførtes sild fra de frklipfisk er dg de herværende impr- skjellige lande sm følger:... r t-s CD t:: d. M: : tører, sm i regelen ikke dispnerer Sktland g England tdr.. : CD'" CD. stre kapitaler, sterkt engagert med N < ::::s l' 5' ---_. -- -_... rge... 6 " -- sine penger, saa at varer ankmne med t\!) l an d... 30",... t\!) CJ,:l l ;: 00 t-s ) ) t\!) s: de sidste nrske dampere kun lang- sland CJ,:l 00 Cl.c:.. smt uttages, idet imprtørerne nu Sverige... l 78 " CJ,:l 00 _._-_... _-beskjæftier sig med. salg av klipfisk. alt tdr. Under dsse mstændigheter er derfr..!! t'd l't. t ' t fi k mt tønder l 909. lr l en l en eresse 0' s \: S, Aarsberetning fr 90 fra knsulatet i Riga til Utenriksdepartementet: Sildeimprten tiltk igjen nget i det frløpne aar, der væsentlig hadde sin grund i den økede tilgang av nrsk fetsild, sm helt igjennem pviste en gd kvalitet g passende srtering. Av nrsk vaarsild ankm der mindre end i de sidste aar, mens imprten av sktsk g Yarmuthsild hldt sig mtrent paa samme høide sm i 909. Vaarsild av ny fangst blev betalt med rb til rb. 3.50i fraaret; pri- g 'først i januar, naar knsum en av Aarsberetning fr 90 fra vicedenne igjen tiltar, er en bedring i knsulatet i Libau til Utenriksdepartefrretningen at vente. mentet: Til Libau indførtes sild fra følgende lande: tdl'. tdl'. Nrge Strbritannien Sverige Danmark Tyskland lland begyndelsen av sæsnen 90 betaltes fr vaarsild av de mindre merker rubel - / 2 g fr større

4 UKBNTLGE MEDDETJELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 28 desbl'. Ull merker 'b. 2-2/z, derimt gik gir en rist sm er 2 ft lang g 2 priserne ned henimt aarets slutning ft bred. Dersm det fretrækkes, til 'b. 9/z -0 - resp. 0-0 /z. kan risten gsaa være 3 ft bred, i Fetsild pnaadde rb. 7-8 fr MK, hvilket tilfælde der bør være fem 2- rb. 9--'9 /z fr K, rb fr ft løpere slaat fast til fire 3-ft stæn KK. slandssild std i januar i rb. ger. Stængerne kunde være nget 8, men prisen dalte hurtig, saa man sterkere -- fr eksempel 4 tmmer allerede i februar slgte til rubl. 6 /z bred g 3/4 tmme tyk. Tykke stlg i april fr rbl 3. aarets sidste per blir hamret ned i jrden sm støtmaaneder pnaaddes kun rb. / 2-2. ter fr risterne, g tykke 6-ft lange Ved det sktske fiskes begyndelse bjælker blir slaaet fast tværs ver dem. pnaaddes fr Fulls rb. 9, i juli - Tre av de smalere eller t av de breaugust rb g i september dere rister kan strækkes ver et par g senere maaneder rb. 22 / 2-23 /z av disse støtter. pr. tønde. Fr l\atflllls henhldsvis Staaltraadsstrenger blir gsaa rb. 6/z--7/z 8-9, 9-20 pr. benyttet. Disse er strenger av meget tønde. Fr Matties betaltes en rubel sterkt galvanisert staaltraadsnet 6 ft mindre end fr Matfulls. bred, med fem tykke 'staaltraade lø- Fr Yarmuth Matties betaltes ved pende igjennem dem; kanten derav er sæsnens begyndt>lse i ktber rb. 9- gsaa av sterk staaltraad. Disse staal- 9 /z, nvember /z g i traadsstrenger har det fl,trin, at de desember maaned rb. pr. tønde ptar meget litet plads, naar de pbefra herværende lager. vares vd slutningen avtørringssæsnen. Fersk sild i is har intet marked i Statinære staaltraade. -- Un- Libau, idet her mangler røkerier. Et dertiden blir en statinær staaltraadspar frsøk, sm har været gjrt med ramme pstillet. Støtter 5 eller 6 ft fersk sild fra Nrge mislykkedes, idet bred pstilles med niellemrum av 2 varerne ikke fandt kjøpere hersteds, ft, g sterke galvaniserte staaltraade saa silden maatte gaa videre med strækkes tværs ver dem mkring 9 samme skib til Tyskland. tmmer fra hinanden. Længden av disse statinære staaltraade kan rette Klipfisktørring paa lægter. sig efter pladsens størrelse, g skulle Aven beretning fra Nrges fiskeri- hæves ca. 2 / 2 ft ver jrden likesm agent i England hidsættes følgende de transprtable træ- g staaltraadsm klipfisktørring paa lægter: rister. rrørring paa trælægter. - Metden at tørre paa trærister er der Altna fiskemarked. J. Kser.. meget, sm ta l er f r. E :.;n stranc lb ren (Meddelt 8,V fiskeriagent vvestel'ga8,rd). England g lland: Fisk pel Sild ks. l Makre stk _--- Jl& Danmark: Fisk P d Sild... 8 ks _._-._--- JlJ Sverige: Fisk... '.' Sild pd. 75 ks. JlJ. alt JJ ] Bergens markedspriser fr fiskevarer. Maa ikke pfattes sm frit mbrd nteringer. (Meddelt av handelsfreningens fhv. sekl etæl'). Bergen, 23 desbr. 9. Tranmarkedet er uten ethvert liv. Seneste priser fr kldklart damptran var kr. 85 g fr bruntran kr. 35. R gng kl i pfi skuten handel. Rundfiskmsætningen indskrænke' sig til smaapster i almindelig llæncler til kr. 4 /z g, samfængt til kr. l 2 /2. Paa sil de mar k edet indskrænker tilførslerne sig til sen fanget garnsild, der reali seres til mkring kr l fr l, g V streks vare. Str si d har været fast til kr. 9 /z. Stckhlms prvisriske tiskehal. er ikke altid dispnibel, men ethvert msætningen i ktber maaned 9 : Markedsntering fr tiden 4/2 -_2 /2. stykke jrd kan benyttes til pførelsen -- Fd. Jfi&.-- av rister. Men et stykke aven græs- Damptrawlere., l Pris i øre mark maa dg ansees fr det bedste, Seiltrawlere Fiskesrter da der er mindst fare fr at støvet El bfiskere l skal blæse derhen g paa fisken. Dersm man kan vg te sig fr den fare, ndsendt tysk uten kan ristetørring stles paa sm en Graasei. ; handl vitting " abslut ren g heldig tørringsmaate Kveite " Endvidere er faren fr at fisken skulde Under indsendt utenl. er desuten yse " skldes eller saltbrændes, n'aar slen Kngeflyndre...." medregnet værdien, men ikke vegten, av er het, næsten utelukket; fisken tørres gsaa hurtigere paa rister end paa Pigvar ,,00 00 Laks, fersk... " høvring, østers, 3 stør, 24 kasser sild, 3267 stk. makrel. Rødspette " en strandbrec, grundet paa at luften Desuten slgte 6 evers, 29 fldevers g 452 jller sin fangst ved Trsk " Rødtunge..." kan virke paa fisken nedenfra saavel sm venfra. Aal, smaa, levende" bryggen. Trær i ste r laves paa følgende maate: - Fire løpere, hver av dem 2 ft lang g P /z tmme i kvadrat, blir fastgjrt til fire stænger hver 2 ft lang, 3 tmmer bred g 5/8 tmme tyk, i like avstand fra hinanden. Dette Den utenlandske fisk var fra: Nrge: J&. Fisk..., pel Sild l 379 ks Ab. 3, Ræker ' D, smaa... " Sild, røkt " D. fersk... / kasse D. "... /2" ummer, levende snes Krabber,,,

5 Nrges utførsel av fiskeprdukter fra / 4 til 6/!2 9 g uken, sm endte l(y'/20 b 00 Tlcst eeler Kristiania... Sandet]rd.. Kristiammnd. Flekkefj rd. Stavanger... Kpervik..,. augesund.. Bergen.... Flrø.... Aalesund.... Kristiansund. Trnchjem " Bdø.... Svlvær.... Narvik.... Trmsø.... ammerfest. Vardø slands- Nrdsjø- Brisling sild sild tek Klipfisk, Klipf., is- Rundfisk nrsk landsk etc. l {g Rtskjær Sei yse, rund Anden tørfisk Rgn 07 D.m. tran 4535 R.m. tran 8 Blank tdr. 468 Brunblank ter. 090 Brun t<lr'. 9 aakjærr. tdr. :,... re S c' :-',... <:C,... """ Vaelsø.... Andre alt = (j i ( c: t".j Z t' Q t;j t?:j ::::: C;j t".j t" t", r pj Z r ' val- Sæl- Bttle- sperma- Sildetran Sild fersk Sild røkt Makrei, Makrei, Laks, Anden mer Fk, salt.et Fisk saltet Sild.emel Flske- Sælskind ermetik Tlcsteder tran tran nsetran ettran "saltet fersk fersk fersk fisk um fartø. ' guan t Cl'. l t e l l. - td L - td L - tdr. ks. td' l. kg'. l {g. ' k g. ' stk. l',.g., tdr. l {g.. stk. uken ' , , J ' ! , t ! i ' ! ) , Z49500\.--!:." 8E , M q 675, f:i ! G Rfl ",, P> r t".j '0. CN -l '-D r,... :'j C;j pj Vaarsild ) Berigtiget. Fetsild tek Strsild tdl ,

6 380 UKENTLGE l\'[eddeelser FR NRSK FSKERlBEDlUFT FRA FSKERDREKTØREN 28 desbr. l! pgave ver fersk sild avsendt fra Trndhjem statin i tiden 4/2 til 2/2' rra nrske statiner 6 80 br utenlandske d _, -,-,-- rrils bl'. Markedsberetning m tran. (Ved 'lv. Thedr Reincke). amburg, 22 desember 9. Medicinale srter yderst rlig; derimt later det til, at stemningen fr industrielle srter er nget fastere. J eg nterer: Brutt salgspriser. Damptran, kldkl. Lfts Jb. 97/00 Raamedicintl'an "" 78/80 Blank trsketran..." " 70/75 Brunblank d.... ",,55/60 Blank industriel " 42/43 Brunblank d.... " 38/39 Brun levertran " 38/39 Sæltran, lys " 42/43 D. brunblank..... " 38/39 D. brun...,.. " 35/36 Sildetran, lys... " 34/36 D., brunblank.... " 32/33 D., "' brun " 3/32 valtran, uraffinert nr. " 4 D., " " 40 D., " 2" 38 D., " 3" 36 D., " 4" 35 amburg-altna fiskeauktiner. En grs priser. Tilførsel 682 kasser nrsk fisk kasser sild Laks... pr. % D. sekunda.... Tert.... ørret, str.... D. middels.... D. smaa.... Kveite, str 30 % pver D. strmidd % D. middels 0-22 % Kveitebarn 8 % nedver yse, str.... D. smaa.... D. sekunda.... Flyndre, str.... D. middels.... D. smaamiddels... U. smaa.... D. Nrdlands.... Rødtunger.... Pigvar.... Strsei.... Aal.... rrrsk.... ummer.... Makrel pr. styk Strsild pr. kasse D. sekunda.... Vaarsild.... Fetsild.... Smaasild.... Østlandssild.... Svensksild.... Sktsksild.... Ff / Pf U / / 2 40 Pf ! / 4 j/ ' ' _._--_...- amburg, 23 desember. Westergaard. lieneral=rapprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). Kvantum Ttal-.. fr uken til kvantum til vad der fiskes l uken, men anmeldes frsent til at kmme med, ptages i følgende ukes rapprt. 23/ 23/ Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.) 2 2 A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni mill. st. (pieces) 64.4 Dampmedicintran (Cd liver il) hl Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl B. Sildefiskerierne (erring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring en'ing), februar-mars maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli---desember )... tdr., saltet, fiskepakket (Fat erring) (Barreis, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large erring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the 'Vest Cast) ny sæsn maal a 50 liter b) fr østlandet (the Suth Cast)" -... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember ) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne... tdr., saltet, fiskepakket (erring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2)... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All erring used fresh is nt included.) 2) Al makre, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertryk av disse meddelelsr Q a a. "Fisket (lan" ilngives sm kilde.

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013 Why S Serius? Incrprated Senirkursus Vrk Påsken 2013 Hej alle glade frhenværende medarbejdere. Vi savner jer i firmaet g vi håber i spreder glæden g indsamler smil. I dette kmpendium er alle de skøre påfund,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere