fra fjsk~ridjr~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fjsk~ridjr~ktør~n"

Transkript

1 Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket maal fetsild mt fartøier med 20396, i Uken august. 7457i 95, i 94, fartøier med 700, gi i 93, i 92 g fartøier med E~SLDFSKET var sm~at ~gsaa i maal i 9. Det saltede kvantum Ba n kfis k e t fr Aalesund er i f sdste uke. Der blev alt uken utgjør iaar fiskepakkede tøn- sterkt avtagende da deltagelsen i fisket pfisket 4877 maal, hvrav der der mt 4584 i 95, i fr tiden er liten. sidste uke indblevsaltettilhandelsvare5536tønder. 94,7665 i 93,58770 i 92 km etpar dampere med fra Nrdlands amt fiskedes litt i flere g i 9. Til sildlje lange g brsme fruten herreder. Tj6tta blev sat flere smaa- fabrikker er slgt maal mt litt kveite. Fr Andenes g Bleik er stæng paa antagelig mkring i 95, 3570 i 94, i i tiden 30 juli-2 august pfisket maal, pris 35 g ptil50 krner maalet. 93, i 92 g i fisk, hvrav 2300 Her er tilstede 50 ntbruk. Flden set til eksprt er 902 maal mt 3246 kveite, svartkveite g blev pfisket 2865 maal, hvrav saltet i 95, 6500 i 94, 4289 i 93, uer. Prisen var fr kveite 3686, størrelse 2-6 streks, pris 640 i 92 g 8505 i 9. aar 40-45, brsme g hyse 20, lange, 5-32 krner, i Alstahaug blev p- er slgt til hermetikfabrikker 4439 trsk g anden fisk (uer) 30 øre pr. fisket 654 maal, 'hvrav saltet 2725 maal. Fr Røst g Værøy har der, pris krnergihemnes ngen Nrdsjøsild er anmeldt været ubetydelig fiske i desidste uker. blev pfisket 00 maal, hvrav saltet ilandbragt i sidste uke. Kystmakrelfisket var nget min- 500, størrelse 2-6 streks, pris Av s l and s s i d indførtes i sidste dre i sidste uke, men enkelte steder ntsild 40-50, garnsild 36 kr. maalet. uke 3000 til Aalesund g 300 fiskedes der nksaa bra. Ukefang de øvrige herreder var fangsterne til Haugesund. alt er iaar anmeldt sten blev stk., hvrav til mindre i sidste uke. alt er i Nrd- indført 8350 tønder fiskepakketlslands- Hvaler 05000, til Kristiansand 82000, lands amt pfisket maal, hvrav sild mt i 95, 7072 i 94, til Stavanger 60000, til Langesund saltet til handelsvare 42326, slgt 39 9 i 93, 8625 i 92 g , til Kragerø 42600, til Lilletil sildljefabrikker 4300 maal g i 9. sand g til Risør stk. - til hermetikfabrikker 600 maal. Brislingfisket har bedret sig n- alt er iaar pfisket stk. Bjugn i Søndre Trndhjems amt get i Stavanger amt, men er endnu mt i 95, i er i uken sat 4 mindre stæng, men ubetydelig i Søndre Bergenhus amt. 94 g stk. i 93. der var intet garnfiske. Sildens stør- uken 7-2 august tilførtes der Saltsildmarkedet i Hamburg er rese var fra 5-7 streks, pris 5-8 Stavanger 070 skj. g i uken 4 ufrandret gsaa fr uken 27 aug. krner maalet. Bjugn er tilstede -9 august skj. brisling. september. Fr slandssild ingen 30 garnbaater med 65 mand g 2 Prisen var 7 kr. pr. skj. Desuten ntering. ntbruk med 360 mand. Frøya var blev der i de samme 2 uker tilført ubetydelig fiske i frløpne uke, men Stavanger skj. srnaasild g Veiret. Meterlgiske bservat nøiagtig pgave mangler. Søndre 5590 skj. blanding. Prisen var fr Trndhjems amt er ialt pfisket 5790 smaasild 2 g fr blanding 5 kr. pr. maal, hvrav iset 502 maal, slgt til skj. uken 2-28 august tilført es sildljefabrik 550 maal, til hermetik- Stavanger 2500 skj. brisling, 6050 fabrik 280 maal g saltet til handels- skj. smaasild g 2035 skj. blanding. vare 229 Drgemakrelfisket i Nrd- Namdalen var fisket ubetydelig, sjøen. sidste uke indkm svensk idet der kun blev saltet 65 til fartøi til Kristiansand med 0 handelsvare. Fr Trmsø amt faldt fisket bedst i Bjarkøy g bbestad. alt er i Trmsø amt pfisket maal, hvrav saltet tønder. flækket makrel. Der var ingen priser sat. alt er iaar iland bragt av 4 fartøier 377 tønder. ngen nrske fartøier er indkmmet med drgemakrel iaaf. fjr var til samme tid rium beretter: Sydkysten hadde de første par dage nrdlige vinde, svak eller laber bris, derefter let bris fra vestkanten indtil lørdag, da vinden gik m paa øst, samme styrke. Vestkysten har hat laber eller frisk vind fra nrdkanten hele uken, hvedretning NNV. Rmsdalskysten hadde dg ren vestenvind nsdag; trsdag g fredag. Nrdlandskysten hadde svak vind, dels nrdlig, dels østlig, eller vind-

2 - -, ~ ~ -' ~ ~ ~-l...-,-, 230 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 30 august 96 stille. Lften var vinden de t ngen slags mistænkelig type i henseende til. pslag 49.,Trmsø 26/8: Kvæfjrd: Denne krigsmagters peratiner. uke 6 stæng sterfjrd ca. 000 maal, 2 første dage N eller N, laber bris, Baade frdi seifisket var saa mislig sm stæng ved Hemmestad, en enkelt garnfisker de t næste dage let bris av øst, derpaa igjen svak, nrdlig vind g lør fælde paany at reise derut. Y derligere 2 mindre stæng. ptat 98 maal, tillike av hensyn til slaatten var en str del 5 maal. Herav ptat ca. 200 maal, hvrav av fiskeralmuen nu hjemreist fr senere i til- saltet handelsvare ca. 325 tønder. Bjarkøy: dag meget svak SS. Netp pkmne skøiter hadde liten fangst, hvrav saltet handelsvare 47 tønder. Pris blanding av strsei g stabbesei. ngen bruks- 30, merker 3-5. bbestad: Av de i dette Finmarkskysten hadde den første baate fr tiden. Nuværende pris fr samfængt distrikt i denne maaned fretagne stæng er halvpart av uken N eller st, svak sei kr. 0.7 pr., lever kr..00 pr. liter. ptat 6000 maa, hvrav saltet handelsvare Sid ste nat (natten til 4 ds.) var der av 5500 tønder, slgt sildljefabrikker 800 maal, eller let bris, senere S, svak. stedets psittere fregaat fetsildfiske med garn slgt hermetikfabrikker 44 maal, iset 400 paa selve vaagen. Der blev ptat 22 maal maal. Fremdeles utsigt til stæng. Flere nt- 4-5 streks, fin vare, sm alt blev saltet til lag g kjøpere tilstede. Pris pr. maal 23- handelsvare. Pris kr maalet. 30. Størrelse fra 3 til 6 streks. Hillesøy: Gdveir, men skddet. Denne uke ptat 40 maal, hvrav saltet handelsvare 60 tønder. Pris 26 maalet. 3 bruk, B~r~tning~r 3 kjøpere. Hittil ptat inden amtet ialt Smmer-seifisket maal, hvrav saltet handelsvare Fetsildfisket. tønder, slgt sildljefabrikker 6420 maal, slgt ndberetningfra lensmanden i Karlsø, datert 6 august 96 m smmer-seifisket. Plitimesteren i Namss telegraferer 26/8: hermetikfabrikker 2559 maal, iset 400 maal, Mandag 4 d. m. fandt jeg at maatte freta Denne uke 3 smaastæng smaasild Gravik, til agn 295 maal. en inspektinsreise til fiskeværet Trsvaag fr tilvirket handelsvare 50 tønder. Flatanger et Stiftamtmanden. at øve psyn under det paagaaende smmerseifiske derute. tønder. øvrig intet sildfiske anmeldt. Cirtat maal fetsild, derav iset 902 maal, mindre stæng Fløan, tilvirket handelsvare 5 pslag 9. 29/8: Til 26 august anmeldt p den anledning skal jeg herved tillate mig kulærtelegram ikke sendt. slgt sildljefabrikker maal, slgt hermetikfabrikker 4439 maal, saltet handelsvare ærbødigst at avgive følgende beretning:. Stedet har i smmer hat et belæg av paa tønder, mt i maal, det høieste ca. 70 fiskeskøiter. Fruten stedets herav iset 3246 maal, sildljefabrikker faste landhandlere har der ligget landkjøper samt 3 fartøikjøpere paa vaagen, maal, saltet 4584 tønder g i væsentlig fr leverkjøp g trandampning. En av de fremmede leverpkjøpere driver gsaa mførselshandel i henhld tilrdnet næringsbrev..r, russiske fiskepkjøpere paa fartøier har henligget der, men var nu avseilet uten tilnærmelsesvis fuld last. Fiskeriet har faldt temmelig smaat i hele smmer, g ganske fr intet at regne fr seintfisket. Grunden hertil kunde selv ikke fiskerne tyde eller ha ngen frklarlig frmening m. Mens der i tidligere aar har været fisket fr Trsvaag fra til ver millin av strsei, er der i smmer ikke bragt paa land dersteds mere end ca av smaat g strt. Fr bruksbaatene var fangsten en tid upaaklagelig, saalænge der var agn at pdrive. Men det viste sig i længere perider vanskelig baade at faa sildeagn g faa dette til at hlde sig brukbart mere end et par sætninger. Der anslges samlet av fiskeprdukter i Trsvaag denne smmer: Av sei (se venfr) trsk brsme hyse g steinbit kveite Desuten : '. Av haakjærringfisk.... ca haakjærringlever hl. - anden lever, høist Priserne har stillet sig saadan:. Fr sei, str kr. 0.20, mindre 0.5 pr. ; fr nærværende 0.7 fr samfængt. - trsk pr. - brsme, hyse g steinbit kveite, str 0.50, smaa 0.20 pr. haakjærringfisk pr. - haakjærringlever fra høist 2.00 ned til.00 pr. liter. - anden lever fra.35 ned til 0.90 pr. liter. Al leveren er prducert til damptran. g fisken - med undtagelse av litt brsme sm er hængt - slgt til eksprtvare g til indenlandsk frbruk. rdenen i fiskeværet har hele tiden været gd; ingen fredsfrstyrrende frhld frekmmet. Hellerikke ulvligheter spurtes. - Et mistænkelig tilfælde av frmdet dynamitfiske franlediget undersøkelse, sm imidlertid ikke ledet ti! nget. - Missinsskibet Eliezer har i et par uker liketil den seneste tid ligget i fiskeværet fr emissærvirksmhet. Paa øen Kja arbeides fr tiden med 8 mands arbeidsstyrke paa pførelse av fyrbygning. Der har ikke i smmerens løp været bservert ute i havet fremmede fartøier av F etsildfisi<et. t~l~grammer. pslag 44. Trndhjem 26/8: Bjugn; uken sat 4 mindre ntstæng, intet garnfiske. uken pfisket 30 maal ntsild sm er slgt til hermetikfabrik. Sildens kvalitet E,-7, pris 5-8. Med det tidligere pfiskede kvantum skulde fr indeværende fiske været pfisket ialt 2885 maal, derav iset 660 maal, slgt hermetikfabrik 280 maal, sildljefabrik 350 maal, saltet handelsvare 950, resten hjemmefrbruk. Tilstede ved ukens slutning 30 garnbaater med 65 mand, 2 ntbruk med 360 mand. frøya: frløpne uke ubetydelig fiske. Nøiagtig pgave mangler. pfisket ialt inden amtet 5790 maal, hvrav iset 502 maal, slgt hermetikfabrik 280 maal, sildljefabrik 550 maal, saltet handelsvare 229 Stiftamtmanden. pslag 48. Bdø 26/8: Bindalen: uken pfisket 80 maal, hvrav saltet handelsvare 40 tønder, slgt sldljefabrik 50 maal, pris Vega: pfisket 50 maal, hvrav saltet handelsvare 5.0 tønder, mest 5 g 6 streks. Velfjrd: pfisket 300 maal, hvrav saltet handelsvare 350 tønd er. Tilstede 20 garnbaater. Pris 40. Tjøtta: Flere smaastæng paa antagelig mkring 4000maal, tilstede 50 ntbruk. Pris 35, 45 g 50. Herøy: pfisket 300 m aal, hvrav saltet handelsvare 200 tønder, slgt sildljefabrikker 00 maal. Alstahaug: pfisket 654 maal, hvrav saltet handelsvare 2725 tønder, pris Stamnes: pfisket 480 maal, sildljefabrikker 200 maal, pris 40. Hemnes: pfisket 00 maal, hvrav saltet handelsvare 500 tønder. Srtement3-6 streks, pris ntsild 40-50, garnsild 36. Meløy: pfisket 800 maal, hvrav saltet handelsvare 420 tønder, slgt sildljefabrikker 450 maal, pris 5. Gildeskaal: pfisket 360 maal, hvrav saltet handelsvare 36 tønder, pris Et mindre makrelstæng Sørfjrden. :Flden: pfisket i uken 2865 maal, hvrav saltet handelsvare 3686 tønder, slgt sildljefabrikker 450 maal, kvalitet fetsild, srtement 2-6 streks, pris Makrei 55 maal, slgt til hermetildabrikker. Hamarøy: pfisket 200 maal, hvrav saltet handelsvare 60 tønder, slgt sildljefabrikker 00 maal, pris Tilstede ntbruk 2 kjøpere. alt pfisket inden amtet maal, hvrav saltet handelsvare tønder, slgt sildljefabrikker 4300 aal, slgt hermetikfabrikker 600 maal. Amtmanden. Sildefisket i NrdsJen. pslag 9. 29/8: ngen Nrdsjøsild anmeldt indbragt sid ste uke. ndfrt slandssild. pslag 9. 29/8: n'dført slandssild 8340 fiskepakkede tønder, mt i 95, 7072 i 94 g 39 9 i 93. Drgemakrelfisket i NrdsJøen. pslag 7. 28/8: Drgemakrel fra Nrdsjøen sidste uke: svensk fartøi til Kristiansand med 0 fækket makre. ngen pris sat. alt til 26 august 4 fartøier, alle svenske, med 377 tdr-, hvrav 22 flækket, mt i fartøier med 2858 tønder, i fartøier med tønder g i fartøier med 700 Kysfmakrelfisket. pslag. 29/8: Sid ste uke anmeldt pfisket stykker makrel, hvrav til Bergen 7000 stykker, Stavanger , Kristiansand 82000, Lillesand 30300, Kragerø , Langesund g Hvaler stykker. Ttalfangst til 26 august stykker mt i 95, i 94 g i 93. aar er saltet flækket 980 stykker mt i 95 g i 94. Ut~nlandsk~ fisk~ri~r. Uken august. Sildefisket ved sland har faldt gdt i de fregaaende uker. Knsulen i Reykjavik telegraferer den 5 august at d~r siden sidste beretning var pfisket fr 0ifjrd distrikt 3507 tønder g at der ialt er p-

3 30 august 96 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 fisket 25 0 tønder. Efter knsulens telegram av 23 august blev der i tiden 5-23 august pfisket i 0ifjrd tønder. - alt er iaar saltet til 23 august , mt til 20 august ifjr 98649, i g i tønder. Det am erikansk e m akr elfiske. Knsulen i Bstn telegraferer den 28 augu~t,at der var saltet mt til 3 september , g i Cdtgrammtr. Det amerikanske makrelfiske. pslag 6. 29/8: Knsulen Bstn telegraferer: Amerikanske makrelfiske: Saltet mt 608 i 95 g 582 i 94. Pris smmermakrei 9 dllars tønden. Sildefisket ved sland. pslag 0. 24/8: Knsulen Reykjavik telegraferer: Siden sid ste beretning saltet Øifjrd tønder. alt iaar tønder mt i , g mark~asb~r~tning~r. m.. Uken august. Saltsild markedet. tdtgrammtr. Santander. Salg 60 nrsk. Behldning pr. 2 august 40 nrsk. Paa Madrids Børs ntertes 2 aug.: Ptas pr. 00 fres. a/v Paris. Ptas pr. ce a/v Lndn. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 5 august 96: Viceknsulaterne indberettet gsaa denne uke m daarlig sardinfiske. Til Vig indbragtes 738 kurver g til Santander høist ubetydelig. Rgnmarkedet synes at ha bedret sig lidt. Der imprtertes i uken 553 rgn sm tillikemed behldningerne fra før utgjør ca. 050 uken msattes ca. 200, hvrefter behldningerne anslaaes til ca. 850 Fra generalknsulatet i Lissabn, dat. 4 august 96. Behldningerne av nyfundlandsfisk i Lissabn var den 8 august mkring 480, hvrfr ntertes esc pr. kvintal. Frespørslen var meget liten g andre kvaliteter fandtes ikke paa markedet. prt var behldningen pr. 3 juli 950 engelsk fisk, g nteringerne esc Kystmakrelfisket 96. pslag l. 28/8: Generalknsulen Ham- b urg tlf e eg ra erer: S a t sildpriser 26 aug. Hvrtil indbragt Til - ndbragt -,-~ l septbr. ufrandret utenm islandssildepris uken stk. alt stk. sm ikke er ntert. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. 28/8: Generalknsulen Hamburg telegraferer: Sidste uke ingen tilførsel fersk fisk til Hamburg fra Nrge.. Klipfiskmarkedet pslag 5. 24/8: Generalknsulen Bilba tele &raferer: Salg 20 nrsk, ingen behldning. Sa.ntander: Salg 0, behldning 30 nrsk, pnser ufrandret. Paris Lndn ~n$ulatbtrttningtr Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 4 august 96: mprt g msætning av klipfisk i uken fra 62 august 96, alt pr. kvintal a 50 kil, andrg til: Bilba. Salg 30 nrsk. Behldning pr. 2 august nrsk. Prisen fr ste srt pgaves ntert til ptas fr nrsk. Bergen... Haugesund... Skudenes... Stavanger... Egersund... Farsund... Mandal... Kristiansand.. Lillesand... Arendal... Grimstad... { Risør... Kragerø, Skaatø... Langesund... N evlunghavn Fredriksværn nsø... Hvaler... 2/ 8 25/ 8 25/ 8 26/ 8 25/ 8 '26/8 26/8 l l Av fangsten er stk. fisket med garn, stk. med nt, resten med drg, snøre eller andre redskaper. Av de frskjellige indberetninger hitsættes : Eg e r sun d. Garnfisket fregaar med faststaaende garn langs kysten. Fisket med krkredskaper væsentlig paa gnebugten. Størrelse fra smaafalden de til nget ver middels. Kvaliteten meget gd. Pris 5-22 øre pr. styk. Fars un d. Her er fremdeles meget makrei, men vanskelig at faa tillands, snurpent findes ikke. Grimstad. Det pgivne kvantum er fisket med nt, desuten fregaar endel snøre- g drgefiske av privatflk til hussaltning. Pris øre pr. Ris ø r. fisket deltar ca. 60 baater; fisken. begynder at bli fet. Pris 20 øre pr. styk. Kragerø. Skaatø. Fisket fregaar fremdeles paa sæt utenfr Jmfruland. Gdt veir, almindelig størrelse paa fisken. Pris 5 a 20 øre pr. styk. L ang es u n d. Størrelse ca. 3 /4 stk. pr. Kvaliteten bedre. Av partiet er 7600 stk. fisket med nt. Brisling etc. Tilført Bergen i tidsrummet 2-26 august 96. Hvrfra Bris- \ing Pris Smaasild Pris skj. pr. skj. skj. pr. skj !-!.-!.~ Nrdre Ber genh. amt D... J ; Søndre Bergenh. amt ~~~ Tils Desuten 539 skj. blanding a kr fra Nrdre Bergenhus amt g 30 skj. blanding a kr. 5 fra Søndre Bergenhus amt. Værdi brisling... kr smaasild blanding MARKEDSPRSER. kr Tilsam.men Mt i Bergen, 28 august. ] Paa tranmarkedet er der- ingen fr andring at ntere. Der er fremdeles

4 232 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 30 august 96 litt msætning til de gamle priser av kr. 420 fr uklaret damptran, kr. 345 fr blank, kr. 325 fr brun blank g kr. 320 fr bruntran.. rundfisk, klipfisk g rgn er der mgen nævneværdig frretning.. Fr fetsild saltet fr eksprtfrbudets lkrafttræden har der været stigende interesse g man har kunnet pnaa kr. 55 verhdet fr 3-6 streks i gde frhld. Salt fra pakh us: Middelhavs kr pr. maal a 40 lit~r, engelsk g tysk kr pr. maal a 40 liter. Sktske sildefiske. (Efter Fishery Bard fr Sctland). Edinburgh, 2 august 96. landbragt (crans) i uken til 9 ds. g i tilsvarende uke frrige aar: Østkysten (med Nrthumberland)... Shetland... Vestkysten (undtagen Firth f Clyde) alt fra januar: landbragt (crans) Saltet-ganet () Saltet-uganet () Røkt etc. (crans) Fersk (crans) Saltet sild eksprtert () Distrikt Fetsildfisket 9 J 6 til 26 august. Derav alt ptat Slgt Slgt maal set sildlje- hermetikmaal fabrik fabrik maal maal Trmsø amt Nrdlands amt Namdalen Søndre Trndhjems amt Mt i kke pgit i i i i jisk~mark~d~t i B~rg~n msætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget. Saltet (pslag paa Bergens børs) Var e srt Mandag Tirsdag nsdag Trsdag Fredag, Lørdag kr. kr. kr. kr. kr., kr. 735 Tran: Blank industri el..... Brunblank medicin, Nrdl Bruntran pr. tønde General-rapprt m de større nrske fiskerier(nrw.fisheries)- Kvantum fr uken til Hvad der fiskes i uken, men anmeldes frsent til at kmme med, ptages i følgende ukes rapprt. 26/8 96 (Quantities reprted ta late t be incuded in the reprt fr this week are added t ttals fr next. week.) A Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cd liver il)... hl. Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal å 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember l ) , saltet,fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a. fr vestlandet (the West Cast)... maal å 50 liter b. fr østlandet (the Suth Cast)... maal å 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne , saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Bareis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen, saltet fr Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) Ttalkvantum til 26/ ) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is nt incuded).. 2) Al makrei, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, us ed fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian mark_e~t,_i_s _n_t_i_nc_lu_d_e.d)_. Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives sm kilde. AlS Jhn Griegs bktrykkeri.

5 0 nrg~s utførsd au fi$k~rdukt~r fra januar til 26 august 96 g uk~n sm ~nt~ 26 august. Tdsteder Fetsild Vaarsild lg skaaretl Strsild sild Nr~sja- Brisling sl~nds- Klipfisk, sild sild nrsk {lipfisk, islandsk etc. Rundfisk Rtskjær Sei Hyse, rund Anden tarfisk Rgn D.m. tran R.m. tran Blank Brunblank Brun Haakjærr. Kristiania Sandefjrd.. Kristiansand. 775 Flekkefjrd. Stavanger Kpervik Haugesund. ' Bergen..., Flrø Aalesund.., Kristiansund Trndhjem Bdø Svlvær Narvik Trmsø... 2 Hammerfest. 62 Vardø Vadsø...' Andre alt l uken , l ~; 67:~i '~ '2 29~lU 2209:'~ 30-~9 3U:~~ ~G 50443:82' Tldsteder Hærdet hvallje Hvaltran idr. Sæltran Bttlensetran Sild, Sildetran /Sild, fersk rakt ks. / Makrei, saltet Makrei, fersk Laks, fersk,' Kristiania.. M Sandefjrd. - Kristiansand ; Flekkefjrd Stavanger Kpervik Haugesund Bergen Flrø Aalesund... G Kristiansund. Trndhjem ;) Bdø Sv~,:,ær ~~lvlk llmsø ' 2 i~~merfest : - - Vatdø... ' Vadsø ' -, Andre... - _ led t - -_ i cl ~ l;l ~ (i,~- -S uken - l B Fra Narvik utført rgn kasser 234. Fisk, Anden Fisk, fersk fisk Hummer saltet saltet stk. fartai i Levende aal , i ; ~ ~ ( i 2536 Sildemel Fiske- Sælskind guan l <:g ~ t) ! Hermetik ,

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fsk~rb~drfl fra fsk~rdr~kt0r~n 9 aa'gang nsdag 23 ktber 1918 Nv.. 43 l1~r$k~ fjsk~r~r. Uken 1319 ktber. r' ET SL D Fl S KE Tvste sdste uke r en lten bedrng, det ukefangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere