fra tlskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tlskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18

2 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra Aalesund ifølge vare 4500 maal g agmril cl <'\8,1; fj rd strmhindret 2000, landligge, Dyfj rd desuten er pfisket med smaagarn ca. agnmangel, JYehavn strmhindl'et 1--2 ha- Søndmørsp. ialt 28 dampskibe, hvrav 4 damptrawlere. Fr linebaatenes b. i SØl'fjrd herred maa, derav agn en haling ptil 4000, Gamvik tringer 600 maa. linger, gammelt agn, ujevnt , fersk saltet ca maal kjøbmandsvare, agll- delvis trækning'el' , mtrskøiter en vedkmmende pgives fisket hittil at sild 4000 malil, fabl'ikvare 5000 mela!. haling , enkelt 2500, Finkngkjeilen, ha været smaat, tildels fr uveir g Lsvik, Tyfjrd landligge strm, Berlevaag Telegram fra amtmanden i Finmarken, dat. strmhindret sillaadækkere 1-2 halinger 0- mangel paa gdt agn. Der synes heb 2 mai 1914: 200, skøiter 1-3 halinger , Kngsfjrd gammelt agn , gjellllemgaa ler ikke at være megen fisk derbrte Om sildefisket indbereites: 0skarneR i Alten et stæng, antagelig 500 maa, utsigtel' videre ende smaat distriktet østver, landligge strm. aar. stængning agnsild. Langfjrd Talvik f1'ega at sidste tid stængning mindste srter smaa Amtmanden. Ldde tat Ekkerø, NOl'dvaranger. S æ lf ang ste n har fr Aalesundsfartøierne git bra fangster paa shavet staaende større g mindre stæng uptagne. garnsild, stængningen nu avtagende. En masse Opslag 35. Vadsø 30/4: Onsdag: Breivikbtn clypsagn , Breivik ingen utrr, iaar. Etpar fartøier indkm i slutningen av april med mtrent fuld last ligger fr nec1saltningen skjæresild. Kun en Ntbrukenes antal hel' varierende fra 10 til 15. En større pramme g et. dampskib hen Tufj rd, Rlfsø liner , smaadækkere en haling , ngø dypsagn ikke nævneværdig, enkellinetrækning 200, Gj æsvær skøi dyr. De sm enda var g anden dampbaat laster fr sildljefabrikkel' eller til agn. Ellers intet sildefiske. Utsigter ter , smaabaater , enkel paa fangstfeltet hadde fr det meste Bergsfjrd. smaadækker lastet Kamøvæl' lineskøiter , dypsagn , Skarsvaag 1400, gde fangster. Veiret har gjennemgaaende været bra paa fangstfeltet, Kjelvik liner , Hnningsvaagene liner 0lman dypsagn g liner smaabaater lastet, mest sydlig vind. Senere meldes at Telegrammerø smaadækkere , strskøiter 4000, enkel 2 halinger 8000, Maarø, Laksefj rd der yc1erligere er inc1kmmet flere damp:: dypsagn 180, Trskefjrd , Kjøllefj rd liner smaat, Skj øtllingberg , S<reifisl<et. kuttere fra shavet med ptil 2400 dyr Opslag 29. Bdø 2/5: Yttersiden: ngen dypsagn , Oksefjrd liner 2000, Omtrent 3/3 av fangstflaaten fra Aalesund antages nu at være indkmmet. Lften , resten hængt, damptran vik tringer faa trækllinger , mtrer kvantumsfl'økelse. V ærøy-røst: Opfisket Mehavn skøiter- ujevnt en t hainger , hvrav saltet , slgt til 6000, enkel 8000, smaaskøiter , Gam 3171, lever 459, rgn 4000 hl. Priser: fisk, , enkel tre halinger 2800, Finkngusløiet 9-33, lever 10, fiskevegt , kj eilen faa trækninger skøiter , leverhldighet , fettprcent 32. Op- mtrtring 000, Tyfjrd , Berlesynet hævet. Salten-Helgeland: Opfisket vaag smaaskøiter , mtrer , hvrav saltet l , iset , halinger , t henhldsvis 2500 g resten hængt, damptran 2657, lever 267, rgn 3700, Baadsfj rd delvis sjøveir hl. Fisket slut fr alle vær. 1500, Syltefjrd t skøiter, gammelt agn, Veiret: Meterlgiske Obs erv a tr i u m beretter: Søndag blæste der paa Syd- g Vestkysten laber til frisk sydvest, sm i løpet av dagen gik vestlig. Næste dag hadde man nrdvest pas. Vestkyste-n. Tirsdag var vinden dreiet tilbake til sydvest; men nsdag fik man nrdvest eller nrdenvind med tiltagende styrke g synkende temperatur, saa at termmetret trsdag g fredag sank ned paa frysepunktet. Lørdag var vinden løiet av, g den gik nu sydstlig eller sydlig. Det nrdenfjeldske hadde søndag faat sterk vestenvind, sm i løpet av samme eller den paafølgende dag gik vestlig til nrdvestlig, dg nget løi Beretningerø fetsildfisket. Fra stiftamtmanden i Trmsø, dat. 24 april 1914: Jeg tillater mig at indberette, at der fra nytaar til paaske i Lyngen lensmandsc1istrikt er pfisket følgende kvanta sild: a. i Lyngen herred maal, derav iset 800 maa, skjæresild :::000 maal, fabrik- Amtmanden Agnmangel Sørvær, Hasvik, Hj elmsø, Opslag 35. Vadsø 29/4: Tirsdag: Breivik- ngø, Gjæsvær, Skarsvaag, Syltefjrd. Strm btn gal'll enkel 100, dypsagn 100, Hjelmsø 0stfinmarken delvis Vestfinmarken. Ldde liner smaaskøiter gammelt a&nl tilstede. Eic1svaag, Eidsnes i Laksefjrd samt Vadsø. Amtmanden. Havøsunc1 ikke lallclkmne, Gjesvær smaabaater , skøiter , enkel 2 Opslag 35. Vadsø 1/5: TrEdag Breivikhalinger 4900, Skarsvaag liner smaadækkere btn c1ypsagn 20-50, Sørvær, Hasvik smaat, , Kamøvær tring 1500, skøitel' Hjelmsø nsdag aften lineskøiter , 2000, dypsagnbaat 2200, Hnningsvaagene li- trsdag smaaskøiter strmhindret , ner, smaabaater 300, smaac1ækkere , Havøsund ikke nævneværdig, Maasø smaastrskøiter 1-2 halinger , lanc1- baatene , Stikkelsvaag , ligge fr agnmang'el, Kjelvik 1nO-350, Kjøl- Ryggefjrd, Kbbefjrd , agnmangel, lefjrd liner verstaat 1300, Oksefjrc1 3200, Gjesvær smaabaater , skøiter 700- Dyfjrc1 smaat, l\ehavu mandags aften strm- 4500, 2 halinger , Kamøvær dypshindret , Gamvik agnmangel, Ris- agn , liner , skøiter enfj rc1 2000, Tyfj rd, Tana , Lsvik flere halinger , enkel 5500, Skars- 200, Kvitnes mandag31s-600, agl1mangelhav- vaag skøiter 3000, agnmangel, Helnes nsdag ningberg, Kvitnes, Kngsfjrc1, Skarsvaag-, liner 800, dypsag'l1 400, Rjelvik liner. trsdag Havøsnnd, Sandvikær, fof0 V l'ig landligge g-run- 7,5-:500, 2 smadækkere 2400, nll1gsvaelet strm. Ldde tllstede Gl'. Jakbselv, Varan- gee slllaac1ækkele , stlskølter 1-,8 gel'fj rden, Vardø, Skarsvaag. Fiskepris: ha1ll1ger uj evnt, fløpne uke Vardø, Havningberg', Kngsfjrd, Finkng- d;vpsag, Sl'tvlk. lastede, l1cle sljængt Srtkjeilen distrikt, Skal'svaag, JYaasø, Hjelmsø, vlk, JøllefJrcl lmer strskølte' ?, ngø, Rlfsø 10, Baadsfjrd, Berlevaag-, Hn- qksefjrc , smaskølter 150?, Kl ende mandag. Tirsdag øket vindstyrken til strm fra vest eller nrdvest. llingsvaagene, Hammerfest, Hasvik 10-11, fjrd 600, Mehavn -2 halng'er. stl'mhmdret Senere i uken hldt vinden sig nrdvestlig, men med avtagende styrke. lefjrd ditrikt ' Kjelvik 10l-l hinc1ret , Tyfjrd smaaskøiter 1100 Gamvik 11 Risfjrd 121/ 0 JYehavn 13 Kjøl , Gamvlk 2 tl'ækmnger strm Kamøvæl' 10i-ll, LØk;ik 9, Gjesvæ: lt: -1800, Vardø enkel lineskøite Bakkel gam Finmarkskysten hadde søndag g Level'pris: Vardø, Finkngkj eilen distrikt, mel.t ag-n 1000, nrdvetstrm, lalldhgg:e de mandag frisk til sterk vestenvind, derimt tirsdag g nsdag nget rligere Gamvik, Kjelvik, Hnning'svaagene, Skarsvaag, øvl'lge steder. Ldde tllstede Vardø, Nrd- JYaasø, Hjelmsø,. ngø, Rlfsø 10, Havning- varanger. Amtmanden. berg, Berlevaag 8, Kngsfjrd, Hasvik 8-10, Opslag 35. Vadsø 2/0: Frec1ag': 'ralvik veil' med tildels østlig vind. Trsdag Baadsfjrd 11, Risfjrd 12,.Mehavn 11-12, gal'll liner , JYaasø smaabaater Kj øllefj rd 8-12, Hammerfest Le- liner, stl'mhinc1ret, , Skarsvaag divel'hldighet: Havningberg, Hjelmsj, ngø strikt agl1l11angel, Kjelvik delvis trækning 350, hersket sterk nrdvestlig eller nrdlig vind, g fredag øket den til strm. 1500, Baadsfjrd, Finkngkjeilell , HOlluingsvaag-ene mest landligge, ngen smaa Lørdag std fremdeles vinden nrdlig, Kngsfj rd , Berlevaag' , dækkere liner Trsdag: Risfj rd Mehavn , Hnningsvaagel1e Frøvrig landligge fr strm. men nget løiende , Kjelvik , Skarsvaag 1400, Ldde tilstede Vadsø, Nrdvamnger. Rlfsø , Havik 2000, 3548 baater, Amtmanden. 234 jøpeartøir, vrav Hnningsvaa,gene Opslag 35. Vadsø 2/5: Opfisket under 87, KJøllefJrd bo, JHehavll 48, Vardø 16. vaarfisket kg-., derav hængt til Amtmandell. rnndfisk , hængt til rtskjær 1600, Opslag 35. Vadsø 30/4: Breivikbtn, saltet klipfisk , russebehancllet , Breivik, Sørvær landligge, strm, Skalvfjrd iset 4500, leverkvantum 1093 hl., dampme(1i fredag- c1ypsagll 400 kg'., igaal' strm, Hjelmsø cintran 3S30 tønder. Leverhldighet Vardø, 2 smaaskøitel' stl'mhindret , øvrig Kj elvik, Gj esvær , Havningberg', landligge, Tufjrd i Rlfsø t smaadækkere Syltefjrd, Kngsfjrd, niaasø, Hjelmø, ngø gammelt agn 400, strm, agnmangel, likesaa 1500, Baadsfjrd, Finkngkjeilell, Gamvik , Lebesby, Skal'svaag 1400, Berle vaag , JHebavll , Kjølle- strm, agnmangel Havøsul1fl, Maas0, Hartvikren, Kjelvik linebaatel' , KjyJlle-

3 fl mai 1914 UjG!NTJjGJ MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 175 fj rd , HOllningvaagelle , Vaarsildfisket Rlfsø 1400-HiOO, :ammel'lest , Hasvik 2000, LCJjJpen Tranprcent Finkngkjeilen Kjøllefjrcl40, Baadsfjrd, Hn (Efter uketelegrammerne.) ningsvaagene 3840, KOligsfjrd, Berlevaag 'l'tal tilsvarende uker 38, Vardø 33-35) 'Gamvik 35, lylehavn 39-40, Ukefangst 'l'talfangst Uken sm endte Kjelvik 30-35, Skarsvaag 35-40,'Hjelmsø 45, maal maal Hasvik 30. Fiskevegt Vardø, Havningberg, maal maal Syltefjrd, Kngsfjrd 250, Finkngkj eilen, Kjøllefjrd , Baadsfjrd , Berlevaag , Gamvik , Thehavn 31 januar , Kjelvik , Hnningsvaagene februar , Skan;vaag 270, Gjesvær, Hammerfest , JYaasø 220, Hjelmsø 230, Rlfsø , Hasvik 180. Fiskepris Vardø, Havningberg, K ngsfj rd, Finkngkj eilen, l\1aasø, Hjelmsø, ngø, Hammerfest, Hasvik, Lppen 7 mars 11 O , Baadsfjrd, Rlfsø 10-11, Gamvik, Gjes vær 11-12, Berlevaag 12-13, Mehavn 13, Kjøllefjrd /!!, Lebesby 9-10, Kjelvik 28!, 69 SSO il , Hnlljngsvaagene 1l-12, Skarsvaag 9-1l. Leverpris : Vardø, Syltefj rd, 4 april :1 Baadsfjrd, Berlevaag, Finkllgkjeilen, Gamvik, l l Lebesby, Kjelvik,Maasø, Hjelmsø, ngø, Ham merfest 10, Havningberg, Kngsfjrd, Helnes, 25 Hasvik 8, Skarsvaag, Lppen 8-10, lvehavn , Kjøllefjrd distrikt 8-12, Hnnings- _2 M_a_i --' : :.i-- il\ vaagene 10-12, Gjesvær 10-U, Rlfsø Baater 3966, derav 7 dampskibe, 2232 mtrbaater, 93 seilskøiter, i Gr. Jakbselv 5, Nrd- varanger 27, Vadsø 25, Kiberg 12, Vardø 218, Havningberg 55, Syltefjrd 25, Baadsfjrd 213, Kngsfj rd 50, Berlevaag 137, Finkngkj eilen distrikt 207, Gamvik 140,.Mehavn 320, Kjøllefjrd Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget, (Opslag paa Bergens børs). distrikt 510, Lebesby 52, Kjelvik 81, Hnningsvaagene 836, Skarsvaag distrikt 238, Varesrt Mandag Tirsdag Onsdag j Trsdag Fredag Lørdag Gjesvær 248, Maasø 125, Hjelmsø 96, ngø 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5. 2/5 \ 27, Rlfsø 14, Hammerfest 155, Hasvik 89, Lppen 7l mand. Landkjøpere 337, kjøpefartøier 298, hvrav Vardø 16, Baadsfjrd 27, Berlevaag 7, Finkngkjeilen 1, JYehavn Tran: h. kr. kr. kr. kr. kr. 48, Gamvik 4, Kjøllefjrd 50, Kjelvik 9, Prima kldklaret damptran... il Hnningsvaagene 90, Skarsvaag 8, Gjesvær 34, JYaasø 1, Hjelmsø 2, Lppen 1. Raa mediein, nrdlands..., Amtmanden. Opslag 35. Vadsø 3/5: Lørdag findes 2 Rgn: linebaater gammelt agn , JYaasø smaabaater , skøitene 700- lste srt , agnmangel, Kjelvik delvis utrr 50-2den , jevnt smaat, Kjøllefjrd 1000, Skjøtningberg , Gamvik ,. 3dje...,... [ enkel 2000, Finkngkj eilen , Tyfjrd , Berlevaag 270. Strm- hindring veralt. Amtmanden. Va a r s i d: Opslag 36. Røst 29/4: Fiskepartiet 36/ 10 Rund milline herav sallet , resten hæng --- Damptran 2470 hl., lever 160 hl., rgn 2200 hl. Fiskepris: nsløiet 29-33, lever 10. Fiskevegt , tranprcent 32,leverhldighet at den sktske vintersild paa det nær Det frlyder paa frskjellige hld Utenlandske fiskeriere Tilstede: 5 garnmtrskøiter, 18 Uken 25 april-2 mai. garnbaater, 3 linemtrskøiter, 16 linebaater, meste er rømmet. Priserne er fr 12 dryer, 220 mtnd, 5 damperier. Sillen nærværende Jl Avsætningen sic1ste beretning 3 delvise sjøveirsdage. Gjennemsnitlig fangst denne uke: Garn 120, liner 90. Opsynet Værøy g Røst hæves ic1ag. Opsyns betj enten. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 2/5: uken 2 hele g en delvis sjøveirsc1ag. Littløy, Gaukværøy Uveil' g. agnmangel har hindret bedriften. ngen nævneværdig frhøieise av partiet. Lensmanden. Opslag 8. 4/5: Landets skreifiske til 2 mai 63.0 mill. stykker, hvrav 11.1 hængt, 50.8 saltet, hl. danpmedicintran, 89 J3 hl. levr, h1. rgn, mt i G Sardinfisket. Telegrammeræ ] 5.00 har været mer tilfredsstillende i Ham burg end i 0stersjøprvinserne fr Til Bergens børs telegraferes: Bilba 4/5: denne sild. Gijn meget rikt. Vig gdt. Markedet ani- De mindre srter skjæresild har med. Behldning '1000 tønder; været bedre efterspurt i det siclste, Markedsberetninger m. Vs Uken 25 april-2 mai. De større er derimt vanskelige at rsælge. Priserne er sm under 18 f, m. pgit, nemlig 40/50 JM;. 30, 50/60 Jlb. 29, 60/70.;lb. 28, 70/90 Jth. 25. Fr leveranse august er - nget slgt til priser, sm ligger nær frannævnte. Fiskeriagent Assersn indberetter Sl sild er fremdeles uten efterspørunder 2 ds. : sel. Vaarsildfisket S a l t sil dm ark e cl et. den fr- Vaarsild 7/800 nteres. med Jl0. 13 Opslag 19. Haugesund 2/5: Vaarsildfisket: maal ntsild - mest iset - ptat løpne uke har der været litt efter- ---:--14. Omsætn!ngen er ikke str. søndre distrikt denne uke. Buvik. spørsel efter sktsk stemplet vare. Der 6/700 staar tilbake fr 7/800. Av nteres: largefulls Jl0. 34, fnus Jl0, 33, \ 8/900 er tilført litt, g der frlanges matfulls Jfff. 31. JM;

4 176 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 Tilførslen i uken har været ub etyde- meste. - Av ræker blev der i uken Opslag 2. 30/4: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 1700 kasser vaal'sild 8 shillings kassen, 1650 kasser 11 shillings. Meget lig av alle srter. fisket CfF i Elben. Stettin. Uken endt 25 april. uslgt. Mens msætningen av nrsk vare var Fra Nrges fiskeriagent i England, Opslag 2. 1//}: Fiskeriagent Jhnsen Hull: 1400 kassel' vaarsild ubetydelig, fandt sktsk stemplet sild datert Hull, 1 mai 1914: temmelig gd avsætning. Nteringerne var: largefulls Jb , fulls jffg / 2, matfulls j{g. 32, matties j{g / 2, largespents Jfg. 25. Tilførslen utgjrde 158 slsild, 185 vaarsild g 230 skjæresild; 74 svensk g 102 fra Danmark. F e r k s i l d m a l' k e det. Herm er Av de fficielle beretninger fr uken endt 25 april hitsættes : Ham b u l' g: Omsætningen utgjrde ialt te fisk. 22 trawlere bragte CfF, 15 seilere CfF le Tilførsler g priser i uken: Lørdag 25 april kasser vaarsild, endel slgt til 9/. vende flyndre. Fra utland g indland ankm desuten te, hvriblandt Mandag 27 april kasser va arsild, endel slgt til 12/-13/, meget adskillig pigvar g tunge. Priserne fr denne fisk lt tilbake at ønske. uslgt. Rester 8/-10/. Frøvrig betegnes priserne sm bra Tirsdag 28 april kasser vaarsild, endel slgt 7/-8/6-9/. g efterspørslen sm tiltagende. Veiret er kjølig. Onsdag 29 april kasser vaarsild 7/ -8/, meget uslgt. Rester A l t n a. Omsætningen utgjrde ca. l millin CfF fisk. 17 trawlere 7/, 9/, 9/6. bragte CfF. Desuten msattes Trsdag 30 april. Rester 8/, 9/ endel aal, ræker, CfF sild, 9000 kasser vaarsild, slgt 8/ kasser vaarsild, endel slgt 11/, meget te dansk flyndre g CfF anden indsendt vare. Tilførslen av levende uslgt. flyndre, sm sælg,es ved bryggen, var Fredag 1 mai. Rester 13/, 13/ str. 1 dampskib g 73 seilere bragte kasser vaarsild, slgt 13/ snes. 156 baater bragte frskjellig slags. elbfisk. Priserne. beteg alt kasser i uken. nes sm tilfredsstillende. Telegrammer. C u x h a ven. 16 trawlere bragte F ersksildmarkedet. ' Cf! fisk; 3 km fra sland, 3 Opslag:d. 28/4: Fiskeriagent.Jhnsen telegraferer: Hull: 6700 kasser vaarsild 7-9 fra Skagerak, 7 fra den mittre g nrdlige del av Nrdsjøen, 3 fra den shillings kassen. s.mmerveil'. sydlige del. Under sland :fiskedes ptil CfF, inrdsjøen CfF. slandsfisken bestd av trsk, sei g hyse. Klipfiskfabrikken kjøpte det Sil deh a n de le n i uken endt 1 mai. pet varme veir i begyndelsen av uken lammet isetsildhandelen g den frværredes end yderligere ved de verstaaende partier fra den ene dag til den anden. sælge ut den ene last paa lørdag genertes salget av de nyankmne laster paa mandag i den grad at en del blev verstaaende til tirsdag g frværret end yderligere situatinen fr de fire Da det ikke lykkedes at Ferskfiskmarkedet. shillings kassen. Opslag 2, 1/5: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: 1600 kasser ntsild 8 1 / / 2 J1.. kassen. Opslag 2, 4/0: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 7300 kasser vaarsild lli--12i shillings kassen. Opslag 3. 29/4: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: Tre Jarl 21 kasser fisk, kveite 37-60, flyndre 20-26, lys hyse / 4, ørret litet at berette. Der er i uken ankmmet en last paa ca kasser g et Htet parti med ruteskibet. Hvrvidt laster sm var frhaanden. Der var Klipfiskmarkedet. man kan gj Øre regning paa yder liten eller nærmest ingen efterspørsel Opsll1g 5. 4/0: Generalknsulen Bilba telegraferer: Salg nrsk 470, behldning ligere tilførsler her, avhænger helt av fra indlandet ei heller fra Lndn, 780, priser ufrandret. Santander: Salg markedet i Hull, idet priserne her hvrtil en direkte baat ankm paa nrsk 215, islandsk 50, behldninger 800, Pris nrsk dreier sig m 8-9. med en tilførsel mandag. K vahteten var desuten l mange Paris , Lndn paa kasser. Fr ngen tilfælder meget simpel. Ved det igaar kasser til gatesalg kan man vel pnaa iridtrufne. kjølige veir lykkedes det at et par mark mer. hæve prisen fr en lasts vedkmmende Knsulatberetninger. Fe' skf i s k m a l' k e det. Ukens til 11/, mens den anden last, aven tilførsel til auktinerne utgjør kun 32 slet kvalitet, slgtes til 8/. dag var kasser med tre skiber. Priserne har markedet kun tilført en last sm slgtes været mtrent sm først i uken telegrafert. til 12/ -13/6 g den verstaaende del fra igaar gik ut til 13/-13/9. De fleste røkerier reducerer sit mandskap imrgen g endel slutter helt med silderøkning fr denne sæsng. Opslag 2. 29/4: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna: 65 kasser sild 10 1 / 2 Jf. kassen. Opslag 2. 29/4: Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: Hull: 3000 kasser vaarsild 7-8 shillillgs kassen. ngen. efterspørsel. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 27 april: mprt g msætning av khpfisk fra april 1914, alt pr. kvintal a 50, andrg til: Bilba. Salg 250 nrsk. Behldning pr. 25 april 1250 nrsk. Prisen fr lste srt pgaves ntert til ptas a fr nrsk. Santander. mprt 75 engelsk. Salg 225 nrsk, 100 islandsk g 75 engelsk. Behldning pr. 25 april 515 nrsk g 200 islandsk. Prisen fr 1ste srt pgaves ntert til ptas a fr nrsk. Paa Madrids børs ntertes idag: Pesetas pr. 100 frc. a/v l/paris a/v l/lndn. følge viceknsulaternes indberetninger hadde sardinfisket i den frløpne uke følgende utfald: Gijn: ngenlunde gdt. Vig: idem; der pfiskedes 3941 kurver. Rgnmarkedet var nget annimert; der var ikke stre salg i Vig, men adskillige partier gik til de mliggende kystdistrikter, såaledes at behldningerne, tiltrds fr at der i ukens løp imprtertes 225 tønder, pr. 24 ds. anslaaes til mkring 1200 tønder. Fra legatinen i Havana, dat. 13 april Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 27 mars-7 april meddeles følgende:

5 6 mai 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 177 ndførselen andrg til 4881 kasser fersk fisk. administrativ henseende Vegti $'(1/ 2 ) Værdj i Jl6. g 265 tabaler. er der t frskjellige markeder; det Elbfiskere Behldningen pr. 10 april var an- ene ligger i Hamburg g administreres Fisk fra slaat til 7500 kasser nrsk fisk g av staten Hamburg; det andet ligger indlandet sktsk. i den prøisiske by Altna g admini-. utlandet.. ' Priserne var ifølge Revista Oficial streres av denne bys myndigheter. handlende fr nrsk fisk $ g fr Byerne Hamburg g Altna er fuldsktsk $ ; der nteres fr' stændig sammenvkset. De t fiske M i den nrske vare $ g den skske markeder ligger paa hver sin side av $ grænselinjen ved flden, kun 2-3 mi Kur ser: nutters gang fra hverandre Lndn 60 div e.g a $ 4.44) Altna fiskeridirektin har netp ut- Den fra utlandet ankmne fisk frdeler sig saaledes paa de frskjellige 19 3 / 8 a 19 1 /2 % P. git sin aarsberetning fr 1913, Ham Paris 3 div / 8 a 5 3 / 4 % P. burgs vil kmme senere, g paa grund lande: Hamburg 3 d/v / 8 a 4 1 / 4 % P. av vre interesser her, skal nedenfr Fra Generalknsulatet i Bilba, dat. 27 april 1914: følge ufficielle pgaver antas den ttale indførsel av klipfisk til nedennævnte nrdspanske havne i sidstledne mars maaned at ha utgjrt følgende antal kvintaler (a 50 ). t:j::j8t-:l:j W Z -S æ S- $:O rj'.l -S -S -S rj'.l -S r-j... ' p, [ : s. _.. CD CP t:l ::i l\::l i-' 00 i-' Ol l\::l l\::l 00 Ol. Ol Ol Ol. l\::l -1 i-' l\::l l\::l Ol. i-' i-' i-' l i-' Ol. Ol. i-' i-' C;:i OJ gives et krt utdrag av denne beretning. Omtrent 1/5 av værdien av msætningen i fiskeauktinen falder paa nrsk fisk. Vegti$'(l/lkg). Værdii. Damptrawlere Seilhavfiskefartøier l\::l -1, l\::l i-' 00 Ol. -1 Ol Av dette ttalkvantum antages Seil-havfiskefartøier: Nrge... Hlland... England... Sverige... Danmark... Vegt i 7J) Værdi i j{, l Nedenfr følger en nærmere pgave ver den fra Nrge ankmne fisk: Vegt i 'li) Hyse Trsk Sei.... Flyndre.... Laks.... ørret.... Aal.... Pigvar.... Kveite.... Hummer.... Ræker.... Sild 3958 kasser.... Makre stk Værdi i Gjennemsnitl!lpris i p:f' A. pr. ks pf. pr. stk 'Fruten i auktinen msættes gsaa Fiskeflaaten bestd av følgende farkster, fisk ved almindelig falbyden ved fiskebryggen. sm gjrde følgende antal turer: Det er seilfiskefartøierne g 26 damptrawlere turer smaabaatene sm sælger sin fangst paa 75 seil-havfiskefartøier denne maate. Desuten msættes den 147 fldevere danske flyndre, sm kemer med jern- 149 aapne baater banen, her. Omsætningen var sm Disse pgaver gir gsaa et billede følger: av det tyske fiskeri. første linje Værdi i. kmmer nu trawlerne, hvrav sm tidligere meddelt en række er under byg- kvintaler nrsk fisk at være trancitert Flyndre snes ning. Dernst kmmer seilfartøierne ver Bilba til indlandet, imt 3164 D. fra Elben kvintaler i mars Desuten ankm,, fra de egentlige, gamle fiskeridistrikter 200 kvintaler nrsk trancitvare til Fllievere: Frskjellig slags ved fldmundingen. Disse fartøier er fldfisk.... Santander tmastede av kuttertypen med 4 mands Aapne baater besætning. Saa har vi fldeverne, sm Dansk flyndre pr. bane er aven egen i Nrge ukjendt type. Altna ferskfiskmarked c;e De aapne baater er t slags, enten (Ved fiskeriagent A8ersn) lange, smale, spidsgattede, eller av al Den samlede ms'ætning paa Altna mindelig jllefrm. Hamburg-Altna er sm bekjendt ferskfiskmarked beløp sig saaledes til Med hensyn til vennævnte pgaver vrt vigtigste marked i utlandet fr Jb mt Jh i kan følgende videre tjene til plysning.

6 178 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 Trawlerne fisker alle i Nrdsjøen g Altna fersksildhandel i Skagerak, g fangsten bestaar av den sedvanlige Nrdsjøfisk ind bragtes saaledes bl. a CfF (Ved fiskeriagent Assersn). Mens vr ferske fisk msættes ved hyse. Kutternes hvedfangst bestaar auktin i fiskehallen, fregaar sildeav flyndre; sm fiskes utenfr kysten. handelen paa en helt anden maate. Elbfisken er av fof,skjellig slags g er Hver mttager av sild, hvad enten han fr de fleste s6rters vedkmmende' er kmmissinær fr nrske eksprtører nyttes til tørrehus. Gulvene i anden etage g lftet blev revet væk g frandring frøvrig fretat saaledes, at hele denne avdeling dannet et eneste rum. fra nederste gulv til taket. Dette tørrerum var i gulvet 10 1 / 2 x 16 ft g -høiden fra gulv til lftsbjelkene var 15 ft, det tilspidsede rum ver lftsbjelkene til mønen var ukjendt hs s. eller liar kjøpt silden paa fiskepladsen Den i auktinen msatte fisk fra i Nrge g er selvpakker, sælgersin l ft. En dør blev anbragt i sidevæggen indlandetbestaar ikke bare av fersk- sild bedst mulig, helst frinden al1- sm førte ned til tilstøtende vandsfisk. Denne pst mfatter al tysk kmsten, saa kun leveringen staar thfisk rum baade i første g anden etage. sm kmmer med jernbanen, g bake. Silden lsses ved Altna kai, rr regurlærbare luker blev anbragt hvedmængden bestaar av fisk fra 0ster- sm ligger nedenfr ferskfiskmarkedet, nær gulvet i de t yttervægger g i sjøen, trsk, flyndre g sild. Ved fisk ca. 10 minutters gang derfra. Kun lt selve taket nær mønen blev gsaa en fra handlende frstaaes fisk, S0111 fiske- ubetydelig kvantum sælges ved auktin. regulærbar luke anrdnet. Til. at hænge handlere her lar sælge i auktinen av Over Altna gaar det største kvanmangel fisken paa blev kun benyttet brd sat paa andre g bedre a vsætnings- turn fersksild g indførselen finder sted paa kant i passende avstand fra hver maater. det hele aar, hvad nedenstaaende p- andre, g smaa vinkelkrker spikret gave vil vise: paa disse fr at huke fisken paa, likesm sktlænderne giør det. Til p Fra Nrge Fra Sverige Fra Strbrit. Fra Danmark rrils. k' ' hængningsrum blev kun benyttet rum Januar met mellem anden etages g lftets Februar bjelkelag. :Mars.... April..., Hele anlægget var simplest mulig fr at frsøket kunde utføres paa billigste Mai maate, men tørrehuset viste sig Juni..., frmaalstj enlig. Juli.... l l Ophængningen g nedtagningen av August...,.., September fisken var selvfølgelig ikke saa letvindt anrdnet sm det kunde ha været m Oktber..., man hadde indrettet sig fr en virke- Nvember lig varig bedrift, men var nksaa grei Desember l fr et saa litet parti rrils Fr at frembringe varme blev 2 transprtable kksvne av sktsk m V ærdien av sildeindførslen utgjrde...,...,.,,. J{1; del benyttet. Sm regel var kun en Ved Altna kai lssedes videre laks j' vn inde ad gangen under tørringsg av anden fisk kg..., prcessen. Fruten hvad der er ms at i auktinshauen, ved fiskebryggen utenfr samme g hvad der er indført ver Altna kai, regner man at der paa anden maate er tilført byen ferskfisk til en værdi av Jh , saaledes at den samlede værdi av tilførslerne skulde utgjøre J Altna er videre hvedsætet fr den tyske fiskefrædlingsindustri. Saavel fersk fisk sm især fersk sild blir her bearbeidet fr det tyske marked. Den ferske fisk, sm anvendes her, blir hvedsagelig røkt. Den ferske sild blir enten røkt elter marinert. N get blir gsaa stekt. De vigtigste marinerte prdukter er Rllmps g Bismarck,sild, hvrtil jeg siden skal kmme tilbake..man beregner at denne industri i De i gulv g tak anbragte Tils. J{1; luker sm var ca. 5 x 1 1 /z ft viste Altna i 1913 hadde en samlet m- sig tilstrækkelig til at frembringe nk sætning til en værdi av J luftti'æk. Til frsøket blev 1206 sløiet trsk benyttet, men tørrerummet kunde dg ha rummet litt mere. frsøk med kunstig tørring av 28 g 29 mars blev partiet flækket saltfisk tu kupfisl< ved hjælp av g saltet i kar, sl<tske kksvne. Efter 7 døgns henliggen i kar blev (Utdrag av beretning fra rfhr versen). det den 4 april vasket i sin egen lake g lagt i stabel. Efter l døgns stabling hængt p i tørrerummet den 5 april, hvrefter ru mm et blev phetet til 14 a 15 grader C. i 2 døgn til den 7 april da Under samarbeide g med velvillig hjælp av hr, handelsmanc1 Einar 'iviig i Husvær fik jeg anledning til at utføre et litet frsøk med tørring av fisk ved kksvarme. Sm tørrehus blev en mindre del av et alminc1elig sjøhus benyttet. Sjøhuset sm var i 2 etager med lft ver blev avdelt g frandret saaledes at den ene fjerdepart kunde he- det blev nedtat g stablet. 8 april blev det mstablet. Omstablet igjen den 9 april. Den 10 april blev det igjen phængt i tørrehuset g dette phetet 20 a 22 grader C. i et døgn.

7 6 mai 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 179 Den 12 april blev partiet igjen stablet, g phængt igjen i tørrehuset den 13 april. Ophetet tørrehuset 2 døgn med temperatur fra 25 til 35 grader C. Den 15 april blev partiet tat ned g stablet g anseet sm færdigtørret, men enkelte meget stre fisk var dg fr litet tørret.. Partiet veiet i tørret tilstand 455, hvilket utgjør 37.7 % av fiskens vegt i sløiet stand. Den paa denne maate tørrede fisk viste sig at være av meget pen g upaaklagelig utseende. Like1Qdes var den meget velsmakende uten bismak av røk eller lignende. Efter mit skjøn var den likesaa velsmakende sm lufttørret fisk endskjønt det var let at skille den fra lufttørret fisk baade i lugt g smak. Uken sm endte 10 mai juni juli august 9 16 ) sept Den hadde ikke den fr lufttørret 13 fisk eiendmmelige litt gj ærede lugt g 20 smak, men det vil efter min pfatning 27 bli en smak sak, hvilken av de t 4 kt.. 11 srter man fretrækker at spise. 18 Det vnde vistnk ha været heldigere 25. at partiet var bleven stabelsaltet iste ;.----, detfr lakesaltet, ifald man vilde. ha anstrengt sig fr at fremstille en vare sm mest mulig lignet den almindelige nrske vare. Det viste sig at en str del av partiet var brændt (slbrændt) i større g mindre grad, men dette tilskriver jeg udelukkende uerfarenhet g kunde let være undgaat, ti den væsentligste aarsak hertil var vistnk, at fisken ikke blev tilstrækkelig avkjølet frinden den sid ste gang blev stablet. Kystmakrelfisket gik man paa Fiskeridirektørens kntr igang med at indhente ukentlige beretninger m kystmakrelfisket, fr hvilket fiske der tidligere ikke frelaa ngen plysninger før -i fiskeristatistikken, der først utkmmer langt ut i det efterfølgende aar. - Der blevansat tællingsmænd paa de vigtigste steder, hvr kystmakrelfisket fregaar. De indkmne beretninger blevefterhvert sm de indkm til kntret indtat i Fiskets Gang. Efter fiskets slut er beretningerne bearbeidet g resultatet herav indtages nedenfr i t tabeller. Den ene tabel viser ukefangsten g dens anvendelse i de Sted Ukefangst stk Kystmakrelftsket Ukefangsterne. Derav Ttalkvan- tum stk. Saltet Saltet set til Slgt, flækket rund utlandet fersk l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' \ l \ Derav Antagen Ttalkvantum stk. Saltet Saltet set til Slgt værdi flækket rund utlandet fersk kr. l) Bergen Risken ' 300 Haugesund , l Skudenes Stavanger Egersund, Ogne Flekkefjrd Farsund Kristiansand Lillesand Grimstad Risør Skaatø, Kra gerø Langesund Nevlinghavn Fredriksværn Vasser _ Onsøkysten Hvaler ]4500 Tils l ) Gjennemsnitspriserne var fr flere distrikter mangelfulde, saa værdien kun er beregnet efter skj øn. enkelte uker i tiden fra fiskets begyn- Det fremgaar avtabelerne at derfr dese den 10 mai g til dets avslut- de angivne ialt er pfisket ning den 25 ktber Den an- stk. makrel. Herav er stk. den tabel angir den samlede fangst g flækket saltet, stk. saltet rund, dens antagelige værdi fr de frskjel stk. iset til utførsel til utlige tællingsteder. jlandet g resten stk. er an- \

8 180 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 vendt her i landet i fersk tilstand. Kulla. Fiskets samlede værdi er beregnet til ca. kr Denne sum maa alene betragtes sm en anslagssum, da priserne er meget mangelfuldt pgit g fr endel beregnet her paa kntret. Trskelevertran... lbs lbs. Klipfisk G Sild..., Oversigt ver msat fisk i Bergen Makrei... l i Hermetisk laks..., (Ved T. Anfindsen). Strsild, fersk Smaasild, l 600 Brisling, Sild, røket Trsk, fersk saltet Sei! fersk saltet Pale, fersk Hyse, røket saltet Rødfisk, fersk saltet røket Kveite, fersk, smaa.... l 425 str Flyndre,,, Lax & Tert, fersk ørret, Hummer, Markre, saltet Pir, fersk l 804 Makrestørje, fersk saltet Aal, fersk Lange & Brsme, fersk saltet Nise, fersk Rgn til værdi: kr Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet april 1914, Bris- Pris HVOl'fra ling pr. skj. skje S. B.-hus amt Rmsdals amt Tils, Røkt Smaasild skj Pris pr. skje følge indberetning fra legatinen i Havana er der i budgetaarene l g imprtert fra Nrge til Kuba bl. a. følgende: 1_91_ 1-;-1_-, _91_1_1_2 1 Mængde V ærdi $ Mængde V ær di $ Sardiner Andre fiskeknserver Muslinger Ttalværdien av Kubas imprt fra Nrge i utgjør ialt $ mt $ i Desuten skj.,mssa a kr pr. skj. fra Stavanger amt. Røkt. Desuten skj. mssa a kr pr. skj. fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. Desuten 2600 skj. mssa a kr pr. ski. fra Nrdre Bergenhus amt. Røkt. Værdi brisling...,... kr smaasild mssa.., kr Blaaskjæl sm føde. Ved fiskeriagellt Hans Jhnsen. De Frenede Staters Regjering har sat igang videnskabelige undersøkelser med henblik paa at faa flk til at bruke mere fiskeføde g særlig blaaskjæl 0.1. sm billig næringsmiddel. Dr. rring Field, sm har været ptat med dette spørsmaal i 6 aar, indberetter, at blaaskjæl sm er svært litet kjendt g sjelden spist i Amerika, er den mest nærende føde man kan faa. En bestræbeise fr at faa blaaskjæl g andre skaldyr kjendt arbeides der nu fr. Bevægelsen er et praktisk frsøk fra Regjeringens side paa at mtarbeide den kstbare levemaate, ved at føre ind i handelen en billig, nærende g hittil ubenyttet føde. Naar flk blir pmerksm paa at man fr en krne kan faa nk mat til 10 persner g at man paa en acre kan avle bushels muslinger vil denne udmerkede mat bli meget anvendt g betydelig reducere hushldningsutgifterne i ethvert hjem. Markedet fr saltet g tørret fisk samt tran i De Frenede Stater i ndberetning fra generalknsul Ohr. Ravn, New Yrk. Malcrel. Den nrske makrel gav i sidste sæsng fuld tilfredsstillelse baade med hensyn til kvalitet g pakning. Priserne fra første haand her pgives fr ihøst g senere til $ 30 a 32 fr nr. l, $ 24 a 25 fr nr. 2, $ 17 a 18 fr nr. 3, $ 14 a 15 fr nr. 4 g $ 11 fl 12 1 /2 fr nr. 5. Der be,rettedes at være adskillig behldning her ved aarets slutning, sm imidlertid ventedes utslgt i fasten. mprtørerne synes at ta med r frsøket paa at bringe nrske g svenske fiskere til at kmme verens m et fælles salgsarrangement, idet de synes at tr, at en saadan verenskmst vil bli av krt varighet, m den i det hele kmmer istand. New Englands-fisket gavet utbytte av saltet makre, mt i det fregaaende aar Prisen her fr amerikansk g kanadisk makrel pr. tønde pgives til henhldsvis $ 30 i.l 31 g 25 g 27 pr. tønde. Bstn var prisen fr amerikansk fra $ 18 til 23 fr medium g fra $ 22 1 / 2 til 27 fr nr. 1. Sild. Førstehaandspris fr slandssild g slsild, 350 i.l 400 sild pr. td. - mindre sild finder ikke marked i de østlige stater -- pgives at ha variert henhldsvis fra $ 9 til 11 g fra 7 1 / 2 til 9. Smaasild nedlagt sm ansjs har utbragt fra $ 4 til 6 1 / 2 pr. halvtønde g Belly Cuts fra $ 9 til 11. Sktsk large fulls betinget fra $ 13 til 15. Kippered herring har vundet ad

9 ti mai 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 181 skillig favør til en pris av $ 3.00 til sp erm a cd- g 950 hvallje, sidste aar indført direkte hele skibs pr /4 tins, især frdi den mt henhldsvis g 1030 ladninger. Vr sildeeksprt til Belgien sktske vare, hvis kvalitet fretrækkes, i Markedet har hldt sig tem- er saaledes utvilsmt mere en femvanskelig kunde erhldes. Prisen fur melig ufrandret i 67 a 71 cents pr. dblet i de sidste fem-seks aar g denne hldtes i $ 1.35 pr. dusin l galln fr natural l g 11 a 73 cents pgik i de sidste t aar til ca pund tins. fr bleket spermacetlje; fr hvallje, hvrav antagelig ca ndførselen av stkfisk hindredes av ntertes 49 a 50 fr natural, 51 a var fersk vaarsild. Tilførselen til Belaltfr høie priser i Nrge, sm bragte 53 fr bleket g 40 a 4] fr crude, gien ifjr av fersk vaarsild pgives priserne fra første haand hei p til Menhadenfisket berettes at ha git frskjellig, men kan frmentlig sættes $ 12 a 13 fr rødskj ær, $ 13 a 15 blt en halvt saa str fangst sm fisket til mindst 8000 kasser a fr vækkerfisk, zartfisk g skrulænge i Den aarlige prduktin an- Jeg nærer ingen tvil m, at vr g bedste talian g $ l a 12 fr slaaes til gjennemsnitlig sildeeksprt kan økes betydelig paa den simplere,jtalian'. lje g tns guan. Prisen Belgien, g det ganske uten hensyn Det samme var tilfældet med klip- steg i aarets løp fra 25 cents pr. gal- til den nye kanal til Bryssel, sm til fisk, sm ikke synes at kunne kn- ln crude-lje til 36 cents i desbr. høsten vil gjøre det mulig fr sjøgaakurrere i pris her med amerikansk Fr guan pnaaddes derimt blt ende dampskibe at gaa like p til g Nyfundlandsfisk, mens der ind $ 255 pr. unit amniak plus 10 denne by. At denne kanals aapning føres adskillig nrsk klipfisk via New cents pr. junit kalkfsfat paa grund med tiden vil gjøre utsigten fr en Yrk til Vestindien. Det berettes, aven betydelig indførsel, deriblandt stigende eksprt av nrsk sild til at der i den frløpne sæsng indførtes en mindre kvalitet fra Nrge. Belgin større; vil jeg gjerne medgi, hertil en del tysk klipfisk, der sies at Tldens nedsættelse hadde indtil fe- men Jeg trr kke, at man bør bygge ha været like gd sm den nrske. bruar ikke bevirket ngen nedgang, paa denne mulighet sm nget, der Frsaavidt den muligens kan ha været her i fiskepriserne. Samtidig med vil indtræffe i umiddelbar frbindelse av nrsk prindelse, er det at bemerke, den nye tldlvs ikrafttræden gik ma- med kanalens aapning. Man bør ialat indkjøpsprisen pgives at ha været krelpriserne i Nrge p $ l a 2 pr. fald først g fremst grundig studere lavere end de nrske prispgaver. td., hvilket hldt prisen ppe her. det belgiske sildemarked, før man ind- Trskefisket i New England saavel- Sildepriserne er blit ufrandret, g later sig paa en øket eksprt av sild sm Kanada gavet mindre utbytte, nedgangen i prisen fr medicintran til Bryssel. En direkte fersksildlinje g behldningerne berettes frhldsvis siden ktber skyldes et større pris- til denne by vilde under de nuværende ubetydelige med stive priser. fald av $ 3 pr. td. i Nrge, ikke tld- frhlde utvilsmt kun bringe tap g Laksefisket paa Stillehavskysten var reduktinen her, saa at imprtørerne skuffelser. Den til Belgien ankmualmindelig rikt, idet der pgives pak- søker at dra nytte fr egen del av mende f er s k e nrske sild benyttes ket 7 1 / 2 millin kasser hermetik mt den phævede tld av $ 4.50 pr. td. væsentlig av de i landet værende røkei den fregaaende sæsng 6 milliner fr den ikke ubetydelige behldning, rier fr sm letrøket vare (saures dux) kasser, sm da var det største indtil sm de i dette øiemed hldt paa kredit- at sælges paa markedet til spisning i da pakkede kvantum. En str del av plag, indtil efterat tldlven var traadt stekt tilstand. En betydelig del av prduktinen berettes allerede slgt til ikraft. den ferske vaarsild spises dg gsaa de SOll følge av det stre fiske rime- Det berettes her, at flere av de ka- av arbeiderbeflkningen g de mindre lige priser. Fr sruet laks nteres fr nadiske fiskere frbereder sig paa at bemidlede klasser i g :ved Antwerpen tiden i New Yrk $ pr. tønde føre sin fangst fersk til de amerikanske g Bryssel i kkt eller stekt stand, a 200 pund. markedet istedenfr at indbringe den uten at være røket. Den saltede vaar- A v meclicintran pgi ves indført til til Kanada, fr at tilberedes fr ut. sild benyttes av røkerierne til ste l' k De Frenede Stater fra Nrge i 1913 førsel hertil i tørret g saltet tilstand. røkning (saures bruns). 8915, mt i 1912, Da der i Bryssel kun findes et røkeri 8562 i 1911 g 8433 i av betydning, g da arbeiderbeflk- Prisen fr nrsk medicintran hldtes Markedet fr nrsk sild i Belgien. ningen i Belgien endnu ikke er tili $ a pr. td. fra april til ndberetning fra generalknsul Leif Bøgh, strækkelig vænnet til at spise sild i utver høsten, g selv efter tldens Antwerpen til Utenriksdepartementet. den utstrækning, sm ønskelig kunde phævelse i begyndelsen av ktber være, vil det frstaaes, at en verdrehldt imprtørerne samme pris, paa Vr sildeksprt til Belgien er steget ven tilførsel av fersk vaarsild til mal'. grund av de vedhldende høie n- ganske betydelig i de sidste fem aar. kedet i Bryssel under de nuværende teringer i Nrge) indtil i midten av Fruten at flere firmaer i Antwerpen, frhlde vilde kunne bringe eksprtøktber, da den paa grund av nedad sm tidligere aldrig hal' tat sild fra rerne kummerlige priser g meget tap. gaaende marked i Nrge falclt her til Nrge, er begyndt regelmæssig at ind- Videre indvendes der mt vaarsilden $ 22 a 25, hvilken pris fremdeles n- føre betydelige mængder av denne fra Nrge, at den i fersk tilstand fte tertes i februar d. a., endskjønt medi vare, har desuten de betydelige røke- presenterer sig mindre heldig. Den cintran nu ffereres fra Nrge til $ 18 rier i Brygge g Ostende, Bryssel g er fte fr mager g kmmer frem a 20 fb. Alst begyndt i stigende grad at kjøpe med rgnen utflytt i kasserne. New Bedfrds hvalfangere berettes sild direkte fra Nrge. Røkerierne i Til str skade fr vre eksprtører at ha indbragt dertil i Brygge g O::;Lende har endgsaa i de er det fremfr alt, at vaarsilden fra

10 182 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 mai 1914 Nrge kmmer saa sent ut i sæsngen. Saagdtsm alt sendes sm bekjend i Enkelte belgiske røkerieiere, med Sildesæsngen her i Belgien strækker knsignatin - gsaa fr den saltede hvem jeg har knferert i saken, paasig fra august-september g indtil silds vedkmmende. De herværende staar gsaa, at den nrske vaarsild hlder sig sel v i sterkt røket tilstand paaske. Naar flk har spist sild i kmmisinærer, sm i almindelighet (saures bruns) langt daarligere end f. maanedsvis, længes selv arbeiderne g staar frit i valget av salgsmaaten, har eks. den nrske strsild, sm kmmer de mindre bemidlede ut i mars maaned vre eksprtører ganske i sin vld g kan hertil m høsten, g sm langt fre- < efter anden føde g hvis der ind-j praktisk talt ukntrllert frføie ver trækkes. Videre klages der ver, at ff.. 'l d 'lf d d ' va ar silden er fr str g derfr passer træ er mllc1velr, saa e es sm t æ et e tlsendte varer, sm de behager. 'd f'.,,. mm re r d e t bl' e gis k e mal' k e d. fte er paa denne tid l Belglen, avtar J større tlførslen er, dest mere tryk- saltet stand bør den frsendes i straks sildefrbruket. midlertid strøm- kes priserne ned, ikke mindst langt saavidt mulig ensartet størrelse mer tilbudene g frsendelserne av ute i sæsngen, naar det er vanskelig med sild pr. strampakfersk g saltet vaarsild ind til de her- at bli av med de ankmne sildepartier. ket tønde, al fald naar en skal.. anvendes tl sterk røknlng. Nu værende fiskehandlere fra nrske eks- K. mmlslonærerne.. fretar salget enten. k mmer vaarsl 'ld en gj erne l t øn d er paa prtører, sm uten enhver rganisatin 1 de. ffentlge (la mmque) eller pl'lvate stykker, g denne vare er synes at handle saa at si i blinde. auktlonslkaler, eller underhaanden vanskelg at plassere. (Frts.). Rapprt nr. 15 m skreifisket Trsk i til 2 mai 1000 stk. Derav 100 stk. sløiet trsk Lever Priser :fr Tilstede vegt i Damptilvertil andre mediein- Rgn lever leverhldig- tran i hl. 100 stk. hængt saltet pr. hl. kjøpe- baater het stk. i hl. transrter sløiet far stk stk. leveri 1 h1. 5 ) i hl. trsk rgn pr. tøier fiskere hl. Finmarkens Vinterfiske til 29 h ) rrrmsø arnt... l ) Sluttet Lftens psynsdistrikt l Sluttet Yttersiden... l l Røst & Værøy ) usløiet - Sluttet Helgeland-'-Salten Sluttet N. Trndhj. amt-vikten Sluttet S. Trndhj. amt-fsen l Sluttet Nrdmøre fgderi } } { Rmsdals fgderi Sluttet Søndmøre fgderi N. Bergenhus arnt Sluttet Søndenfr Sluttet -- Tilsammen / Finmarkpns vaar- eller lddefiske /2 øre ) fra 3 / ) gav ever 4095 l pr alt Mt i 1913 til 3/ -, ' - i / i / i / finmarkens vaar- eller lddefiske / 2 øre pr / : ir 1 hl.lever - pr, kg 5-8 øre i / gavlhl.lever pr * 6-12 øre i / l pr øre i /5 O (l pr. : Tællingen i regelen ptat fredag aften, fr enkelte distrikter trsdag eller nsdag. l) kg, fisk mgjrt til stk. efter 270 = 100 stk. - 2) 1) mgjrt til stk. - 3) Herav er stk. slgt til dampskibe :fra Lften, hvr partiet gsaa er medregnet i kvantumet. - ') mgjrt til stk. Av partiet er stk. rnssebehandlet g 600 stk. hængt tilrtskjær. - 5) 1 hl. lever gav i Røst 32 g i Finmarken l. damptran. - 6) Herav 7 dampskibe, 2232 mtrbaater g 93 seilskøiter..

11 Nrges utførsel av fiskepr dukter fra januar til 25 april 1914 g uken, sm endte 25 april Fetsild g skaa- Strsild ret sild Nrdsjø- slands- Brisling sild sild tur. Klipfisk, Klipf., is- Rundfisk nrsk landsk etc. Rt skjær Sei Hyse, rund Anden tørfisk Rgn D.m. tran R.m. tran Blank Brunblank Brun Haakjærr. O'l s. -' -' Kristiania... Sandefjrd.. R ristlansand. Flekkefj rd. Stavanger... Kpervik.... Haugesund.. Bergen.... Flrø.... Aalesund.... Kristiansund Trndhjem Bdø Svlvær Narvik q i Trmsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre Tldsteder Kristiania... Sandefjrd... Kristiansand Flekkefjrd Stavanger.,,. Kpervik. Haugesund.,. Bergen,..,.. Flrø,..,.,.. Aalesund... Kristia:r:sund ' Trndhjem... Bdø.,.,.... alt l ukenl Hvaltran Sæltran Bttlensetran 2343 Sildetran Sild, ferskj Sild, røkt ks Makrei, saltet, 14\ Makrei, fersk 1350 laks, fersk levende aal fersk fisk Svlvær..,.. - 3: ' - -,4 150 Narvik, Trmsø, Hammerfest Vardø, Vadsø..., Hummer jfik,salt.etfisk saltetl Sildemel fartøi ' stk. i l Fiskeguan Sælskind Hermetik Andre alt s800' s0 l uken l q t: g ::::; tj tzj t! tzj t! 00 tzj O!;d Z O!;d tzj tzj tj!;d :;j 8!;d > 00 'Q. Z - 00 e;:; Tldsteder Vaarsild Anden

12 184 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT PRA FSKERDREKTØREN 6 mai /12 Værdi i tikaler. 1912/13 Værdi i tikaler. rrtalimprt Herav fra Nrge Siam. siden heter det i raprten, var makre, Efter generalknsul H. BOl'gersens fisket anset sm det største g betydeligste næst efter trskefisket. Det indberetning utføl'tes eler fra Nrge til Siam i finansaarene 1911-] 2 g 1912 utgjrde en fjerdepart av værdien av -1913: Kl]nadas fiskerier, g et halvt dusin Sardin er:. fremmede natiner utrustet ekspbditinerfr at delta i det. Desværre blev bedriften drevet saa intens baade av amerikanerne g andre at ved utgangert'-av det nittende aarhundrede var makrellen utryddet eller brtskræmt fra de kanadiske farvande til alminde Anden hermetisk fisk. Av ttalimprten, t. 900 l, leverte Nrge mest, nemlig tikaler lig beklagelse fr alle interesserte. Frbruket av hermetisk fisk, særlig det sidste tiaar bar imidlertid fiskeriet sardiner, stiger aar fr aar g vil tat sig betydelig p g endskjønt det ganske vist bli betydelig større naar ikke kan. sammenlignes med tidligere Nrdbanen blir færdig. Røket fisk tiders kvanti staar det nu sm nr. L 1 falder ikke saa vel i smak sm urøket. blandt Kanadas fiskerier. Sardinerne maa være av billigste srt fr at kunne knkurere med de spanske g prtugisiske; de bør best være urøket efter fransk metde, g nedlagt i arachidlje g eller tmatsause. l Fr nrsk tørfisk g klipfisk er Siam Makrell ikke nget marked. Makrelindustrien i Kanada. (Av fiskeriagent Jhnsen, Hull). Den amerikanske knsul i Cbarltttwn, Prince Edwardsland gir i en indberetning til Washingtn ngen interessante plysninger m makrelindustrien i Kanada. Fr firti aar New Yrk. Ntering paa nrske fiskevarer pr. 17 april ' $ Sild, fet, KKKK slandsk, skjæresild Fiskebller, 4 rat. pr. daftse Fiskebller, 2 rat. pr. daase / 4,-11 1 /2 Sardiner, 1/4 æsker med nøkkel... $ bulj n... Theis... '1 Viking.. '1 1/ M akrel, sauset, 16 OUl1- ees pr. clus. l4 unees G.OO Markedsberetning m tran. (Ved W. Thedr Reincke). Hamburg, 1 mai Damptran nget fastere, industrielle srter rlig. J eg nterer: Brutt, salgspriser. Damptran, kldkl. Lfts Jtb. 60/61 Raamedicin 57/58 Blank trsketran,,53/51 Brunblank d. 46/47 Blank industriel... 41/42 Brunblank d /38 Brun levertran... 31/31 1 / 2 Sæltran, lys /43 1 /2 D. brunblank /39 1 /2 D. brun Sildetran, lys /39 D., brunblank... ' 34/35 D., brun /30 Hvaltran, uraffinert nr. O 47 1 / 2 D., l 46 D., 2 42 D., 3'1 40 D., fieneral=rllpprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). fov:;!:.ill kva;'::,- til Hvad der fiskes l uken, men anmeldes fol'sent til at kmme m. ed, ptages l følg.ende ukes rapprt. 2/ / (Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.) A. Skrei trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni.... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cd liver il)..., hl Lever tilvers til anden tran (Liver fr tber ils) bl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli--desember 1)..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels, saltpd, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the West Cast) ny sæsn maal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) d..... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember 1) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barrels, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t America) O 1) Al sild frbrukt fersk el' ikke medregnet. (All Hering used fresh is nt included.) 2) Al makrel, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke meul'egnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertrvk av disse meddelelser m 8- a Fiskets Gang angives sm kilde O

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n 31 10 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~ridjr~ktør~n OnsdilS 18 juni' 1919 Nr. 25 nor$k~ fls k~rj~r. Uken 8-14 Juni. Desuten er der iaaf iset til eksport 86 000 == 31 850 stk.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere