Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms"

Transkript

1 ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-: ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -' t -' e;c --' t nsdag 28 februar 92 vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre stre. Særlig gjælder dette Rms garnsild g 30 0 maal ntsild. Av maal ntsild mt ifjr maal Nrske fiskerier. Uken 8-24 februar. dals amt, Vilden g Lftens psynsdistrikt. ntsilden er en hel del fanget med snurpenøter, hvrav enkelte har gjrt SKREE'SKERERNE frtsætter me- Til ukefangsten har Lften bidradd gde fangster. det hele er silden get gdt i frhld til aarstiden, g mest, nemlig l 2 mill. stk., uagtet fangfangsten utgjrde i uken 4.3 mill. sterne fr de fleste vær falder knappe. fisket med nlmindelige nøter (landnøter) endnu kmmet litet under land, saa stk.. fr distrikterne søndenfr Fin- Dernæst kmmer Rmsdals amt med vanskelig har kunnet fregaa. Fisket marken. pgave ver februarfangsten mkring 8 mill, Trmsø amt med er fremdeles spredt paa mange kanter i Finmarken kan først ventes mkring 0.7 mill., Salten-elgeland me(l vel g uj evnt, saa m der fiskes ensteds midten av mars. - Skreifiskeriernes 0.5, Yttersiden 3 mill ) Værøy, Røst en dag eller t, kan elet den følgende ttalutbytte iaar sammenlignet med de samt Søndre Trndhjems amt 0.2 mill. dag være daarlig. Bedst har frmentlig tre nærmest fregaaede fisket falclt ved Karmøens syd- g aar vil, sees hver g strækningen søndenfl' Stat av nedenstaaende tabel: 0.5 mill. fruten en del sei. Fra Vik- sydvestside samt fr Utsire g Røvær. ten g mliggende distrikter mangler Sydligst, ved FJeh:efjrd, er der stans pgave fr denne uke..i fisket. Utsig ter til fiske- eller mindre Priserne var i Lften lu. frnemmelser' har der været saa langt pr. stk. sløiet fisk, 5-22 øre i)r. nede sm ved Bki l Karmsu(let, ind liter lever g 3-6 øre pr. liter rgn. mt augesund, ved Espevær g nrd Lignende priser hldes langs hele kysten ver til Stra. Nrdre Bergenhus med mindre avvikelser. vr amt har fangsten mest [QTegaat ved fisken. sælges efter.vegt, er prisen 0 Frøiskjærene i Bremanger. Priserne -4 ørl pr., almindeligstll-2 har dreiet sig fra 6 ptil 0 lu. pr. øre. U sløiet betales paa Søndmør med maal. Sm følge av priserne g det kr. pr. stk, men falder - billigere nrdenfr.... g Fiskevegten var i Lften , W W '0 -',c l- W leverhldigheten , tranpreenten Tranpreenten er i -a [fl - ei) a W W de øvrige dstrikter gjennemgaaende rj.::... ei) CD ;.. f--. lavere. Det samme er tildels tilfældet med leverhldigheten. Fiskevegten er dels større, dels litt mindre. Lftens flaate er i uken øket med ca. 5 baater. Man har i uken pnaadd gan- Nr. 9 ringe fiske er der bittil saltet kun 30 maal, frøvrig er det meste iset til eksprt. D riv g ar nsf i s k et e f ter st r s i d nrcenfr Stat har kun git en ukefangst av 2250 maa, mest brukt sm agn. Brislingfisket har været yderst nnge i _ uken g brislingens kvalitet slet ske gde fangster fr Brettesnes g Veiret. M ete r lg i s le e bs e r- w W CD t -' Skrven, næsten like saa _gde sm fr va tr i u ill beretter: -l c CD - l- W CD t c Vestlftens bedste vær. psynet agtes den første del av uken hersket l- W W utstrakt gsaa til Raftsundet. hvr der der fremdeles rlig veil' med adskillig Sm man herav vil se, er det sam- er utsigt til fiske. taake paa Sydkysten. Tirsdag fik man lede utbytte til dat meget større iaar Va a r s i l d fi s k et gaar fremdeles frisk nrdstlig vind med snefald østenend i de fregaaende aar, mend rgn- smaat. Ukefangsten utgjrde 45 0 fr Neset, mens det rlige veil' vedg delvis evermængden staar frlds- maa, hvrav 250 maal i Nrdre Ber- varte paa Sydvest- g Vestkysten. vis tilbake. Da det imidlertid er mars genhus amt, resten i søndre vaarsild- gsaa nsdag frmiddag blæste der maaneel, sm er skreifiskeriernes bedste distrikt. fjr hadde man til samme frisk nrdst; men vinden løiet utver tid, vil det væsentlig kmme an paa, tid maal, hvrav 850 i Nrdre dagen. Fredag begyndte det igjen at hvrledes fisket da slaar til, g hvr- Bergenhus amt. Av ttalfangsten er blæse; østenfr Neset var vinden nrc- ledes veirliget blir i den maaned, m mal garnsild, resten stlig, vestenfr sydstlig. Utver

2 70 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 28 febrnal' 92. <J.) <J.) S..:; ;a D ad,!:< ad,!:<,...,,..., t t- cq '<l t- :> l-.:i' '- t- :> t- '- -.:i't :> '- )0 '<l t- cq:,..., -.:i' er. cq '- 0::. ) :> t-cq 0 cq,... t- '- :l l t C t L 0.0 lt :> )0 )n '< t-,..., 0:>0,..., 0 t- 0-,...,..., t- '-0 '- t,..., lcc '- :> '-cq :> t- cq C '<l t,...-\cq l :> '<l :> t-,..., '<l t '<l cq cq 0 '<l '<l 0- t l.c t...,j\ t- l G\'< er;, cq '- L,..., '- t- '- 0 t t t t t '-,...,,... t L,..., t- :> 0- t t-,...,t-cq,...,,... cq,..., l'- L,...-\ '- '- cq,...-\,...-\ cqll '- 0' :>,...-\ -.:\'...- cr;...- < L tcq :> '<l,...-\ L t- t- '-,c::...- cq cr; 0:>...-< : '<l 0 0- '- :> 0' '- t- :,...-\...- '- '<...- '- '<'-0...,j\ L er;, t :\'...- L cq 0:> er;,,...-\ 0- '<l 0- '- t-...-cqcq '- CC 0:>...- ' ,... cqcq '<l t-,..., L L; '<l t- :>...-,...,0 '<t- '- '- '<cq '- L '<...- : t-...- t-cq er;, CC cq'<ll 0 '<l '-t- : t- '<'-' '- t- cq,...,cq '- t- '-cq '-cq -\...- 0:>'<0,... <:,0,...,0,... t- Q L '-.:0 <:,0...-'-0 l ' L Le:: cq:>,...,...- lt:l,...,,...-\ :> 0-,...,,...-\,...-\ cq 0-0- cqt- L L L er;, L <:. '-0' cq L- er;, '-0'-0 er;, er;, '- t- L 0:>0 er;,cq '<l '<l 0-,...; '- '-,...-\ -.:\'...- L L...- cqcq '<l '- 0'-0 l,...-\,...-\ cq'-,...-\...- l cq 0 cq L cq,... :>,..., :> '-.- L L cq :> L t- cq 0-0:>...-,...-\ cq...-l L L :> cq,...-\,...-\,...-\ cq...- cd,!:< Pi-' :;:...-. <J.):> : : l'-<,...- Q.) J=l. ::l <J.) <J)...- ::l <J.) ' <J.) r;:: is) <J.) <J.) l::: r;::'d'd. r-cl rn r- --' '&rb <tlqr/l <tl Tranhandelen i Tyskland m. m. 9. (nelberetning fra fiskeri agent Westergaarel). Dampmedicintran betaltes i januar med Jfb. 06 g steg senere til Jlb. 40 til Jf&. 45 i slutningen av mars, derpaa gik priserne sukcessivt nedver til J g naadde i desember Jb Raa medicintran) januar J. 8085, juli J , desember Jb. 80. Bruntran, januar J/. 37, juli )6;. 40, desember Jb Japantran, januar,lb. 43 h, juli J. 35 /2, desember Jlt;. 34. Grønlandstran Nyfunell.-tran vajtran Priserne var i januar J. '45 J. 55 / 2 J. 50 juli...,,4 desember......,,42 Sildljen gik desværre nedver det hele Jf& desember Jlb Diverse lande.... Arnerika.... Strbritannien.... Spanien g Prtugal.... Danlnark.... Sverige.... Nrge.... Japan.... Nrd g Sydafrika g Syd Bruntran havet amburgs imp0't: , / 2 40 aar. Januar Ab , juli ' amburgs lagerre 9 Blanktran Damptran Raa medicintran desember: 90 l l l ] Den samlede imprt bestd av følgende stte} : 9 n 909 tek tek Bruntran Blanktran Damptran Raa mediein Tysklands imprt g eksprt av tran: 9] mprt Eksprt mprt alt Nrge Danmark Strbritannien Japan sterig-Ungarn 89 7 Rumænien Eksprt kg'

3 28 februar 92 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA. FSKERDREKTØREN mprtværelien... Ah Ah Eksprtværelien Tysklands imptt g eksptt Ctv spele, hval, ttanfedt etc.: 9 90 mprt Eksprt mprt alt Nrge Strbritannien Frankrig lland 3 l 7 mprtværeli... jh Jfb Eksprtværelien l 0 Fiskeguan g sildemel. i Tyskland 9 i. Eksprt Utenlandske fiskerier = Uken 8-24 februar. m sildefisket i Bhuslen freligger ingen nye meddelelser. Til 7 februar var ttalkvantummet hektliter g den hele saltning utgjrde , ifjr til samme tid resp Fisket kan ansees avsluttet. Telegramm er. Sildefisket ved Bhuslen. pslag 4. 2/ 2 : Sildefisket Bhuslen: Ukefangst 330, ttalfangst til 7 februar hl., ttalsaltning tell 9 resp Frretningen i fiskeguan, resp. fiskemel fr fderøiemed, utviklet sig Sardinfisket. begyndelsen av frrige sæsn. meget gunstig, særlig da Japan g Amerika Til Bergens børs telegraferes: Biiba 26,'2: tk stre partier til gjødning saaledes at hvad der blev igjen i Eurpa av Sardinfiket Vig meget slet; Gijn ngpnlunde gdt. nrsk, britisk g tysk prduktin, ikke var mer end at gde priser kunde prethldes, ihvrvel prduktinen i alle land er steget. Det kan vist siges, at mtrent alt hvad der nu.kmmer til Tyskland av disse fiskeprdukter anvendes til svinefdring, mens tidligere alt gik til gjødning. :Man fretl'ækker til fder det fedtfrie mel tilberedt avalslags magerfisk sm trskehder etc., g heri har vi nu faat en sterk knkurrent i Strbritannien, hvr der findes stre -fabrikker i Grimsby, Aberdeen etc., hvr Markedsberetninger mei VG Uken 8-24 februar. Telegrammer. et udmerket magermel prduseres med kun 2-3 % fedt. Saltsi dmarkedet. De nrske sildlje- g melfabrikker i Nrge prduserer et mel, sm pslag. 2G/ 2 : Fiskel'iagent Wef'tergaCll'll vistnk er meget prtein rikt, men sm gsaa hlder til % fedt, g telegraferer flr amburg: Kønigsberg 89 nrsk sild, markedet fast, Yarmuth5ilel dette er frmeget, da fectet let ksyderer. første haand nærmest l'ømmet, slsild Der arbeides hjemme fr at redusere fedtgehalten, men jeg trr, man Stettin 8 nrsk, 74() svensk, slsild fast, uganet ufrandret, slfuld , denne bedrifts interesse burde ta mere energisk fat fr hurtigere at naa , , støne maalet. Det er et spørsmaal av str øknmisk betydning. fetsild e;tel'spurt, ufrandret, mindre fetsild. merkes ngen intel'e'ssf', svenskfnlls 27, medium 25, matties 24 / 2, largespents 5 / 2, Priserne har været fra 8-20 Jf!0. fr becste sild- g fiskemel i første haand. Avfaldende srter -3 Jlh. lavere. Yarmnth crwnbranded, hllandsk kan bet'agtes rømmet. Rmburg- 75 nrsk, uganet Knslimen tk av utver høsten, grundet den sterke idermangel, sm strsild , , igjen hadde tilfølge str nedslagtning. Derfr synes udsigterne mindre gde, , 5-e 7-9, ganet slfuld , 7-80) 23-24, særlig dersm det viser sig rigtig sm man her ymter m, flt kjøpelysten vactrsild, mars levering 3 / 2-4 A. tønde!]. i Amerika g Japan er mindre. Dette faar man avyente g se m det frhlder sig rigtig. F ersksildmarkedet. pslag 2. 2 /2: Fiskerii:gent. Westergaard Tysklands imprt g eksprt av tilvitket dyr- g fiskeguan : telegraferer: ambnrg-al'cna: Direkte 385:3, Mira 744 kasser sild, vaal'sild 2-4, i2 smaasild 2-3 / 4, 0 svensk sild 7- mprt Eksplt mprt Eksprt 8 JffD. kassen ]:.g. pslag 2. 2/2 : Fiskel'iagent Jhnsen telegl'afel el': ull: gaar 050 kasser Varsild. alt..._._. 2_5_9 9_6_ _ _3 7 4_0_0 4_9_3_f)_5_U_0 Garnsild 3-3/, 2 ntsild 6-7 sh. kasell. Nrge... ; pslag 2. 2/2 : Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: ull: 8 kasser nutsild. 4 / 2, Belgien (-5 8 garn sild. 2/ 4 sh. kassen. Strbritannien., pslag 2. 22/ 2 : Fiskeriagent Westerga::ml lland l telegraferer: Rmburg-Altna: Nidelven ;3860 kasser vaarsild. 2 / 2-4, 63 smaasilel Amerika, / 4 Jlf. kassen. Endel us]gt. pslag 2. 23/ 2 : Fiskeriagent Jbnsen telegraferer: ull: gaar 45 kasser ntsild mprtværeli 9 J& Eksprtværeli J. l sh. kassen, meget uslgt pslag 2. 24/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telpgl'aferer: amburg-altna: Direkte bart 70,Castr 074 kasser vaarsild 4-0, 46 smaasild 03h-2 J. kassen.

4 72 UKENTLGE MEDDEJELSER FR NRSK FSKERTBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 28 februar 92 psja,g' / 2 : Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: ull: Fredag 550 kasser ntsild -3, lørdag 23-4 sh. kasen, meget nslgt. psag 2. 26/ 2 : Fiskeriagent \Vestergaanl telegraferer: ambnrg-altna: Uketilfør5el hsspr silr, derav vaarsild 9-4, 405 Rmaasilrl 0-3 / 4, 2430 sktsk sild 8-24, 039 svensk sild 7-8 Jl6, kasseu. pslag 2. 27/ 2 : Fiskeriagpnt Jhnsen telegraferer: nn: gaar 60 kasser gal'lsild 2-3 sh. kassen, meget nslgt. pslag 2. 27/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Gndrød 294 kasser vaarsild 9-2, 5 smaasild 7-2 / 2, direkte 50 vaarsild ] 2-9 Jf,;. kassen. pslag 2. 27/ 2 : Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: ull: 22 kasser garnsild -2 / 2, 7 Aalesunds daarlig palming 7 3 / 4-0 sh. kassen. Ferskfis,kmarkedet. pslag 3. 20/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: am bnrg-altna : Mira 266 kasser fisk, hyse 5-,- 24 3,4' sekunda 6 5, kveite 49-80, flyndre 20-33, sei 4-4 / 2. pslag 3. 22/ 2 : Fiskeriagent Westergaardl telegraferer: am burg-al tna: Nid el ven 353 kasser fisk, hyse 9-2, sekunda 0-6, sei 6-7, flyndre 8-36, kveite pslag 3. 26/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: am burg-altna : astr 28 kasser fisk, ljyse 9-23, sekunda 7-4, sei 5 8 / 4-7 / 3, flyndre 20-40, kveite pslag 3. 27/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: amburg-altna: Gudrød 290 kasser fisk, hyse 2-27, seclnca 4 / 2 -], sei 5, flyndre 5-30, kveite Kl i pfiskmarkedet. pslag 5. '27/ 2 : Knsulen Bilba telegraferer: Bilba: Salg 50 kvintal nrsk, 2 islandsk, 950 færøisk, behldning 6, 2, 650, ufrandrede priser. Santandtr: Salg 740 nrsk, 848 islandsk, behldning 6, 902, priser: 57, 5J nrsk, 55, 54 islandsk. Avista kurser: Paris 07.75, Lndn ulen ntering. Knsulatberetninger. Behldning pr. 7/z nrsk g 750 islandsk. Prisen nminel fr lste srt pgaves ntert til pesetas 58 a 59 fr nrsk g 55 a 57 fr islandsk. S < ::! + S i;l:> t;:j :: p.. p....r -.:) Fra generalknsulen' i Bilba, dat. 9/2: mprt g msætning av klipfisk fra /z _7/2 92, alt pr. kvintal a 50, andrg til: Bilba. Salg nrsk, 2 islandsk g 360 færøisk. Behldning pr. 7/z 750 nrsk, 4 islandsk g 6 færøisk. Prisen fr lste srt pgaves ntert til pesetas 58 fr nrsk g 57 fr sælges fr reis islandsk g:59 a 65 fr fæl;øisk. Santander. mprt pr. dampskibet Santiag 09 nrsk g 6 islandsk. Salg 76 nrsk, 350 islandsk. Paa lvladrids børs ntertes idag: har fundet sted hertil siden min rapprt Pesetas - pr. frc, a/v l/paris. av ds. Dampskib San Telm', sm G a/v l/lncl. var underveis hertil med klipfisk fra Der har i frløpne uke i Santancler Nrge blev grundet yeirfrhldene her g i Vig ikke fundet sted nget sar- berdret til Lissan fr eler at lsse dinfiske ifølge beretningerne fra de g videresende prt-lasten. derværende viceknsulater. Behldningen anslaaes til: 90U tns Viceknsulen i Gijn meddeler, at nrsk g islandsk fisk g 9 tns fisket der i samme tidsrum har været newfuncllandsk fisk. temmelig gdt. Priserne nteres ufrandret: msætningen av rgn har været høist Reis :-3 0 pr. 60 nrsk ubetydelig. g reis pr. 60 newfundlandsk fisk Fra legatinen avana, dat. 29/ : Viceknsulatet i Altna dat. 7 h: rj:>. pj:: u z :::; Viceknsulatet tijlater sig herved at p:;-' i;l:> r:n p.. < t--> i;l:> p;-' ::::r S S c7 ::::l S< indberette, at den 4 ds. ankm fra >-:: augesund hit den første direkte skibsladning fersk vaarsild iaar paa 480 kasser, hvrfr der betaltes 5, 6 g 7 Jb. pr. kasse. gaar, den 6, ankm den anden ladning vam;sild paa 339 kasser, g pnaadeles fr disse ca. J. 4 pr. kasse. Denne ukes direkte imprt av nrsk vaarsild til Altna var saalecles 7499 kasser fersk sild. frrige uke ankm til Altna ver amburg 5033 kasser fersk sild fra' Nrge, 049 kasser fra Sktland g 30 kasser fra Sverige, g priserne var fr den nrske sild 0-8 J :::> rj:>..-,: :::; (l < < N r:n i;l:> i;l:> - - 'S.-s >-:: r:n M- >-:: >-:: p e. -'... e. < CfQ e. e.... es: -' -'... i;l:>,:s. ::; r:::n c-t- r:n. P'T CfQ ::;. p ' (J) >-::.. 8 /-, -- Z ::::l l... - s::: l VJ :) e. CD CD J;t i;l:> Q' r:j CD < dci' t;:j -- l:t ::::l r >-::.. t;:j M- -.:) :::;.. VJ -.:) e., '.. rj:>. Cf),... P'T '' ::-;-' :::: p:;-' < -' i;l:> i;l:> t?: < >-:: ::::l + :: i;l:> ljq 'S. e. (J) /-' c-t- P'T... CJ) c:. :=.. ;;,]l :>... t;:j... c. p..... c:. p- /-' c:.... i;l:> < + 03 ::;... >-'.. r:j -.:) -l -.:) -l i;l:> 8 c-t- s 0;. ::! -- /-' et> t--> ;.. :::: 'J et> r Cf) CfQ rj:>. i VJ S Fra generalknsulen i lissan dat. ';/2 92: Siden sidste ldipfiskrapprt av 2 ds. har dampskib SetubaF bragt ca. 2 tns nrsk klipfisk til Lissan (5 ds.) Behldningen av nrsk vare anslaaes idag til 720 tns strfalden fisk, der pr. 60 kg g 48 tns smaafalden fisk, der pnaar reis pr. 60 kg, Prtugisisk ldipfisk betales med reis Av anden klipfisk frefindes her kun ubetydelige behldninger. Viceknsulatet i prt skriver under 5 ds.: ngen ny tilførsel av nrsk klipfisk (J) den sktske J. g den svenske 7-8 Jb. pr. kasse. nsdag i næste uke inrltræffer fastetiden, g da blir der da i flere egne av Tyskland hvedsagelig spist fisk, hvrfr det er at vente, at priserne,paa sild i de kmmende uker vil hlde sig ppe, hvis ikke ufrudseet verfyldning paa markedet slullde indtræffe. Sm bekjendt slg elet svenske :fiske paa Bhuslen iaar gdt til, hvrfr markedet her i hele januar maaned var yerfylct av svensk sild, hvilket bevirket, at priserne i frrige maaned var meget trykkende g lave; de varierte fra 5-3 Jlb. pr. kasse; men da i de sidste 4 dage intet nævneværcig fiske fra den kant har fundet sted, er det at anta, at den svenske sild, sm ifjr var en saa trykkende g fte tapbringende knkurrent fr vre vaarsildeksprtører, nu paa det nærmeste er phørt at tilføres dette fiskemarked. erav sees, at utsigterne fr vaarsildens avsætning her iaar stiller sig i et langt bedre lys end ifj r, g er det at haabe, at dette sæsnfiske hjemme iaar vil fincle avsætning her til priser, sm fuldt ut kan pveie, hvad fjra.aret mangen gang bragte i tap; dg fr at

5 23 28 februar 92 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 73 naa det maal er det derfr gsaa Prisniveauet hldt sig i 9 gunstig, m det end ikke nattdde den ønskelig, at eksprtørerne hjemme arbeid er sammen med litt større enighet, høide, sm aaret 90 kunde pvise. Den gjennemsnitlige aarspris utgjrde Pris i øre saaat de i fa;lllesskap paaser, at vaafsildeksprten hit blir regelmæssig, g i 9U9, 90 g 9 henhldsvis Fiskesrter t; t; $ 8.4, 0.88 g 9.38 spansk guld, l-eregnet efter de høieste - men allike! C'd ' <ll.;:; 'd_ p..,.., <ll S) at ikke markedet her pludselig verfyldes, m 'priserne her skulcle vise en vel fr lave - prisnteringer i de 'd kuuansl{e børs beretninger. Paa gru ndlag av disse nteringer er gsaa føl- Yitting... kg stigende tendens. gende pgaver ver den gjennemsnitlige Kveite ndberetning fra legatinen i avana maanedspris i 9 (g 90) betil Utenriksdepartementet, datert 2 regnet: Kngeflyndre yse... 5c februar: 90 9 Saaledes sm i mine tidligere ind- Januar..,..., beretninger befrygtet staal' man nu Februar verfr det faktum, at den sktske Mars Ræker klipfisk i det nys frløpne aar har fr- April Sild, fersk trængt den nrske fisk fra dennes aare- Mai..., D..., / kasse! lange førende stilling paa det kubanske Juni marked. Efterat imprten fra Nrge Juli Tilgangen gd, efterspørslen livlig. endnu saa sent sm i 908 var næsten August Brisling etc. 5 ganger saa str sm indførselen fra September EngJand, viser den freløbige statistik ktber Tilførsel til Stavanger i tidsrummet fra de kubanske tldkammere, at der Nvember i 9 ankm ver 0 mere Desember februar. av den sktske end av den nrske Priserne var vedutgangen av 9 vare. sterkt pgaaende g naar idag helt p Følgende efter den vennævnte sta- i $ 4. Den tidligere mtalte tendens tistik utregnede tabel vil gi et billede til utjevning av prisfrskjellen mellem av de frskjellige eksprtiandes stilling den nrske g sktske fisk hlder sig paa markedet i 9 (g 90). mk g. pl'tmængden er angit i 0 ufrandret; ved fj raarets slijtning var p- eller den nterte difterence kun 50 cents i 90 lml nedgang i den nrske:vares favør. 9 Nrge Kanada England Frenede stater Anrlre lande Tilsammen Det vil herav bl. a. sees, at de sktske eksprtører - tiltrds fr nedgangen ittalimprten - i løpet av dette ene aar har mere end frdblet sin avsætning, g denne stigning falder helt verveiende paa markedet i avana - den nrske vares gunstigste avsætningssted. Med undtagelse av ngen enkelte uheldige partier, sm ankm hertil i høstmaalledel'ne, har 9 været et kvalitativt guntig aar fr den nrske fisk, men mt den sktske kampagne, sm bemerkelsesværdig nk har været ledet av et faatal- maaske endg kun et par - eksprtører' i Glasgw g Aberdeen, har vi altsaa heller ikke ifjr magtet at hlde stand, m end den vldsmme nedgang i de t fregaaende aars nrske imprt nu viser et betydelig mindre tal. Den sktske knkurrance el' imidlertid i 9 sterkest grad gaat ut ver den kanadiske fisk, hvis imprtkvantum efter en smuk pgang i 909 g 90 atter ifjr gik ned tilnæsten halvdelen av den i 90 indførte mængde. Ngen indførsel til Kuba av kanadisk fisk under syigagtig nrsk prindelsesbetegnelse antages ikke at ha fundet sted i det frløpne aar. fra den kmmunale fiskeauktin. Ved T., Anfindsen. Be:r:gen, 26 februar 92. Tilførselen av fersk fisk, hvedsagelig sei g trsk, var meget str frrige uke fra nærmeste kystdistrikter fra nrdlige distrikter tilførtes gsaa endel iset fisk, sm blev mindre gdt betalt ved siden aval den nyslagtede fisk. A v vaarsild tilførtes ca. 4 kasser prisen hlder sig endnu nksaa høl mt tidligere aar, kr. 6-7 pr. kasse dag var tilførselen til en frandring meget lmap fra nærmeste distrikter grundet uveir lørdag, g ankm der heller ikke nget nævneværdig nrdenfra. Øre pr. kil Nrdenfra : Fersk iset kveite) str med hde d. midd. d. smaa rødfisk (uer), prima flylldre.... hyse.... Fra kystdistrikterne : Fersk trsk, rund, str, pr. stk sei, Av vaal'sild tilførtes intet idag. - Saltet fisk fremdeles litet efterspurt Stckhlms prvisriske fiskehal. Markedsntering fr tiden 5/z_2/2. Laks, fersk Rødspette Trsk Bris- Pris Smaa- Pris vrfra ling pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. Stavanger amt Røkt Desuten 265 skj. blanding fra Stavanger amt g 350 skj. fra Søndre Bergenhus amt til en pris Et kr. pr. skj. Røkt. V ærdi brisling kr smaasild blanding kr pgave ver fersk sild avsendt fra Trndhjem statin i tiden 5 h til 22 h. Til nrske statiner bl'. utenlandske d rrils. Nva Sctia bl'. en versigtsartikkel i en alifaxavis m klipfiskfrretningen uttales det, at med undtagelse av Lunen burg bank fisken tar alifax praktisk talt al sin klipfisk fra distrikter- utenfr prvinsen, nemlig fra Gaspekysten, Magdalen slands g Nyfundland. Det har været frbundet med vksende vanskelighet at skaffe de nødvendige kvanta, hvilket har resultert i at tre av de største eksprthuse har etablert sig i St. J lm's N. F. g til en vis grad dækker sine rdres ved at skibe direkte til de knsumerende markeder fra denne havn. Dette hal' sin grund i utviklingen av hummcrfrretningen g de meget bedr priser fiskerne faar

6 2 74 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 28 februar 92 fr den ferske fisk. Lunen burg klipfisken staar i en klasse fr sig g behersker markeclerne i Vestindien) mens kystfisken er nødvendig fr frretningen paa Brasilien g Eurpa. Med Prt Rics g Kubas vksende velstand g et jevnt behv paa de fleste andre vestindiske markeder er utsigtm ne fr den tungt saltede, let tilvirkede Lunenburg bankfisk likesaa gde, m ikke bedre end fr nget andet fiskeriprdukt i verden. Det uttales videre, at mderne, stre trawlere, mrd i hvilke der kan arbeides med tre skift, sandsynligvis vil danne det nye grundlag fr klipfisktilvirkningen paa Nva Sctia. 20 kvint al mt 2250 i 90, g bragte prisen p fra $ 6.25, sm den Bay f Fundy fangsten beløp sig til begyndte med, bl $ 7, den høieste pris ca 4 kvintal. Nva Sctias kyst- i denne frretnings histrie. Fra et fiske gav 3 kvintal klipfisk eller kjøpmalldssyllspunkt har frretningen 30% under 90. Fangsten paa i 9 været særdeles utilfredsstillende. Gaspekysten utgjrde mkring 8 Paagrunc av dell umaadelige varme kvintal eller 35 % under gjennem- blev vaarfangsten bragt paa markedet snittet. Priserne fr Lunenburg fisk i en slet tilstand, mens smmerfangvar meget høiere end ngensinde tid- sten, sm nævnt hadde vel 5 % mer gere. Va ar- g smmerfangsten maa vand i sig end vanlig. Lagerne i aha pnaadd gjennemsnitlig $ 6.50 pr. lifax g Lunenburg sies at være de kvintal Paa grund av det ugunstige mindste sm er kjendt paa denne aarsveil' fra september av blev fisken leve- tid; men mt dette kan stilles det ret i en meget bløtere tilstand end faktum at de høie priser har indskrænvanlig, hvilket vil si et tillæg av 25 ket knsumen saavel i Eurpa sm i cents pr. kvintal fr tilvirkeren sam- Vestilldien, utenm Prt Ric. menlignet med tidligere aar. Den Nva Sctia bankfiske gav i 9 skarpe knkurranee blanct kjøperne Rapprt nr. 5 m skreifisket 92. stk. Derav Priser fr Tilstede sløiet trsk Lever Damp. vegt i tilvers 92 Trsk i medieintil andre lever Rgn til 24 februar 0 stk. leverhldig- tran i hl. stk. pr. hl. kjøpe baater hængt saltet trans rter het stk. i hl. sløiet far stk. 0 stk. leveri h. 4 i hl. rgn ) trsk tøier fiskere pr. hl. Finmarkens Vinterfiske til 3/ 92 ) l Trmsø amt øre pl'. 5-' Lftens psynsdistrikt ) 6 ) Yttersiden'... l 43, øre _. pr Røst & Værøy i øre pr elgeland-salten ,2.4 øre 5-2 l N. rrrhj. amt--vikten ) pl' S. Trndhj. amt-fsen Nrdmør fgderi W } 30-37t Rmsdals fgderi ] Søndmør fgderi Søndenfr Stat ) Tilsammen Mt i 9 til 'J5/ i 90 26/ i / l l--=- -'-, i / ] l Lften i 9-25/ i l l i i /2 20 l i / 2 23 l 3 l Tællingen i regelen ptat fredag aften, fr enkelte distrikter trsdag euer nsdag. ) fisk mgjrt til stk. efter 270 = stk. - 2) erav Vikten 90 g Sklilna 450. pgave kun til 8 februar. - 3) Anslag svis. - 4) l hl. lever gav i Lften damptran, i Værøy 40, i Røst 42-48, i :Meløy 33, i Myken-Valvær 4L-50, i Vilden 45, i SkJinna 43, i Rl.sdals amt ) erav 32 i Vestlften. - 6) erav 724 garnbaatel', 2048 dryer fra 29 skøiter, 684 mtrbaater g 26 fiskedampskibe i Vestlften.

7 Nrges utførsel av fiskeprdukter fra / til 7/ 2 92., g uken, sm endte 7/ 2, ',, Kristiania SandetJrd Kristiansand Flekkefj rd Stavanger ' Kpervik augesund Bergen Flrø Aalesund Kristiansund Trndhjem Bdø Svlvær ' Narvik Trmsø fl ammerfest Vardø Vadsø Andre alt 4-; uken 729, 3885, 930, , Tldsteder Kristiania.... Sandefj rd... Kris iansand Flekkefjrd Stavanger.... Kpervik.... Fetsild Nrdsjø- slands- mpfisk, Klipf., is- Rt yse, Anden D.m. R.m. Brun- aa- Vaarsild g skaa- Strsild Brisling Rundfisk Sei Rgn Blank Brun Tldsteder sild sild nrsk ret sild landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. kg'. valtran Sæltran Bttlensetran Sildetran Sild, ferskl Sild, røkt ks Makrel, saltet Makrei, fersk laks, fersk levende Anden aal fersk fisk augesund... - ) ' Bergen Flrø Aalesund !) Kristiansund., -, 29, 40 25) -, -, - --:-, -, Trndhjem , Bdø Svlvær Narvik Trmsø ammerfest Vardø Vadsø..., Andre ummer Fik,salt.et.FiSk saltet Sildemel fartøi ' stk. ' i Fiskeguan Sælskind ermetik alt uken l::l w C' c' d p:> >-:: -' e. -' w Cl P:i Z f-3 Q C t: pj Z Pi Pi t:d t i::rj t: t:d -3 t:d t:<:l t: Pi f-3 0, G ;:: l) Tidligere anført fra augesund 2445 istedetfr 244.iJ. -

8 76 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT :PRA FSKERDREKTØREN 8 februar 92 Bergens markedspriser fr fiskevarer. Maa ikke pfattes sm frit mrd nteringel. (Meddelt av handelsfreningens fhv. sekretær). Tilførslen av iset sild til ull i uken endt 23 februar 92. Meddelelse fra fiskeriagen' en i ull, 23 februar 92. Gamsild. Mandag 9 februar 2 4 ks. vaarsilcl, pris pr. ks. 0/-/6 Bergen, 24 februar 92. 'r' anm ar k e det synes at bli flauere 9 l 650 9/6-0/9 fr hver dag. Uklaret damptran er 9 7 ]0/-0/9-2/6 saaledes avgit til kr. 60. Bruntran /-/ staar nminelt i kr. 34. Tirsdag /-3/6 Run cl fis k fuldstændig stille. nsdag 2 9 Klipfisk g rgn uten frretning /3 rrrsdag 22 Paa s i de m ark e det er tidligfanget 2 fetsild msat til kr fr resp. l-ll-v g V streks vare Strsild staar i kr. fr tidligfanget Fredag ,: g kr. 0 fr senfanget vare. 23 rester fra igaar ks. verhldes til imrgen. alt 2 ks. vaarsild (garn- & ntsild). Ntsild. 3/-3/6 3/-,-4/ 6/-7/3 /-/6-4/ 0/6-/6 /6/ 0/-/6 /----2/9 /----2/9 Eksprten fra St. Jhn's N. F Eksprten fra januar- februar stiller sig saaledes: ndførselen til England av sa'diner i januar maaned 92 g i samme maaned 9 Jl2 i aarene 9 g 90. K l i pfi s k: kvintal kvintal (MeddelelE'e fl'a fiskeriagent Jhnsen). Prtugal..,..., Spanien.., ndføl'sel Værdi av inclførsel es!talien..,...,,..,., ] 028 Britisk -Vestindien.,, Brasilien januar maaned Kanada,..,.,..,,,, Fra Nrge',,.,... cwts England..., 668 Frankrike l 387 rland.,.,...,..., f) 453 De Frenede Stater Prtugal,,.,, Andre lande Andre lande l alt cwts tien:!.:.! u: mne anrr:lk k:eeie Pf u:'s::::). f::iil kv27::nlriil Nuantilies reprted t late t be included in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.) 2 A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni...,...,..., mill. st. (pieces) 4.3 Dampmedicintran (Cd liver il).,,,,. :,.,.,...,.,...,.,.,...,,.,...,.. -, '-hl Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils),..,,...,...,.., hl. 550 B. Sildefiskerierne (erring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring ening), februar-mars...,... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli---desember ),...,..,,,...,.,..., saltet, fiskepakket (Fat erring) (Barres, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large erring), kther, desember, februar: a) fr vestlandet (the 'Vest Cast),.,.,.., ' maal a 50 liter b) fr østlandet (the Suth Cast),,. '....,... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember ),..,.,.., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea). (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne,...,..., saltet, fiskepakket (erring frm celand landed in Nrway) (Barres, saltec, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) l) Al sild frbrukt fersk er ikke medl'egnet. (All eri ing used fresh is nt includec.) 2) Al makre, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske muked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives sm kilde.

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere