fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd kvalitet, g Uken -6 januar. der gik 700 sild i maalet. Vinterfetsildfiske drives med Q TRSLDFSKET paa Vestkysten frdel i Tysfjrden i Nrdland, hvr der sl g udmerket til paa Griphavet, i Stefjrden er sat 4 større g l men paa andre fiskefelter var mindre stæng, g desuten er der gdt der ingen nævnerærdig fangst. Uke- garnfiske. Prisen er fra 2 /z -- 5 kr. fangsten blev 8 00 maal, hvrav maalet; der er ptat i uken saa meget Nr. 2 gsaa bra; man fik der liter camptran aven hl. lever. Av b l' i s l ing tilførtes Stavanger i sidste halvdel af desember 240 skj., hvrav Stavanger amt leverte ca , Rmsdals amt 2500 g den ubetydelige rest km fra Bergensamterne. Priserne fra /2 til 2 /2 kr. Fra 2 til 6 jan. tilførtes l 50 skj., mest fra Stavanger amt. Prisen /2-3 / 4 kr. Bedste fiskeplads val' da Erfjrd blev bragt ind til Kristiansund sm maal. ver maal g 3000 til Aalesund. Til 6 januar er ga at til sildljefabrikkerne ; av det var ttalfangsten 8800 maal mt øvrige,er uer saltet litt,nget iset, g Veiret. Meterlgiske bser i 9, i 90 g nget gaar til agn. Fra 'andre steder vatrium beretter: i 909. Dr er ialt iset er ingen meldinger ankmmet. Sydkysten hadde de første dage i maal til eksprt fr utlandet mt Den største- interesse vil herefter uken laber vestlig vind; trsdag gik i 9, i 90 g 300 knytte sig til det begyndte skreifis k e. den nrdlig g fredag nrdstlig; ]øri 909. Saltet er 700 maal mt Finmarkens vinterfiske har fra ktb'ilr dag hadde man frisk nrdst. Da vinden i 9, ] 4 50 i 90, til aarets utgang git den ualmindelige gik m paa nrd, sank temperaturen, i 909. Da fisket i denne sæsn be- fangst av nær 0.9 mill. kg., hvrav g de sidste dage har termmetret vist gyndte 9 dage senere end ifjr vil det mtrent 3/4 er saltet til klipfisk) henimt adskillige kuldegrader. sees, at fisket i begge disse aar fal- /4 mill. hængt til nmdfisk. Prduk- Paa Vestkysten blæste frisk til sterk der mtrent like rikt. Deltagernes an- tinen av dampmedicintran gaar p søndenvind fra først av; men allerede tal er imidlertid betydelig mindre end til 3844, g av lever til anden mandag (nytaarsdag) var den løiet adfør jul bl. a. frdi hele fiskerflaaten, tran har man 240 hl. Til dette er skillig. Tirsdag ptraadte frisk vestlig sm hlder til paa Søndmør, ikke har dg fruten trskeleveren brukt lever eller nrdvestlig vind, nsdag nrdlig været i nævneværdig drift. Middel av hyse m. v., hvrav der fiskes b8- g derefter fr det meste østlige vinde fangsten til Kristiansund var 4 januar tydelig sammen med trsken. Fiske- av ringe styrke. 00 maa, 5 4, 6 8 maal, g de prisen pgives til fra 8-3 øre kg. g det nrdenfjeldske blæste sydvestlig indkmne driveres antal var samme leverprisen fra 0 til 30 øre literen. strm søndag. Den løiet ut paa natten, dage 27, 29 g 7 fal'tøier. Desuten De nrdlige dele av rrrmsø amt men blæste atter sterkere mandag aften. gik endel direkte til Aalesund, saale- har gsaa hat bra trskefiske, g gsaa tirsdag blæste sterk vestenvinc des 6 januar 2 drivere med 00 fra Karlsøy herred alene pgives fang- paa Rmsdalskysten. Nu begyndte den maal gjennemsnitsfangst. Sildetyng- sten til /2 mill. kg. Fisket fr Senjen dg at dreie nrdlig, g de følgende den paa G-riphavet var saa str, at var første dage i det nye aar gdt. dage blæste først nrdlig g derefter garnene tildels tk saa meget sild, at Fisken falclt her smaa. 00 stk. veiet østlig vind av mindre styrke. dele av lænken - enkeltvis endg den 200 a 250 kg. Der gik 400 til 450 Paa kysterne nrdenfr Lften har hele - taptes, hvilket betydelig fr- stk. lever i en hl, g man fik 45 liter vinden været meget varierende baade ringet nettut,byttet fr uken. Prisen damptran aven hl. lever. Fr And av retning g styrke. Den har ftere gik ned fra 8 /2-9 krner trsdag øen har det været veirhindringer efter staat nrdlig g bragt megen sjøgang. til 6-7 / 2 lørdag. Sildens størrelse nytaar, men fisket var gdt i desember. Lørdag fik man strm av sydvest har avtat litt. 6 januar meldes fra Øksnes, at fisket paalftens ytterside. Finmarken St r sil d fi sk e t paa S y dk y ste n var gdt, især linefisket, idet de enkelte har man hele uken hat kldt veir. - Østlandsfisket - har været yderst fangster pgives fra stk. Nrdland indtraadte kuldegraderne nsubetydehg i uken. N at til 3 januar Fiskens vegt val' der 320 kg. pr. 00 dag, g længere syd paa kysten sank fik 50 drivere fr Kristiansand ialt 80 stk. sløiet fisk; der gik 650 lever i en termmetret under frysepunktet trsdag maal, g natt.en efter 30 drivere 30 hl, hvrav man kun fik 40 liter damp- eller fredag. Ved ukens utgang hermaa, ngen faa lllaal er desuten fisket tran. Fra Bø i Bø herred varfiskte sket der streng kulde ver hele landet.

2 0 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 0 januar 92 Skreifisket. Telegrammer. pslag 32. Vadsø 5/ : Gammelvær: nsdag liner , Nnf,,(ird , mtrskøiter Bergsfjrd g NuffjLrd , 0ksfjrd ig:utr , asvik , asvaag' enkelt 400, Vinna, Kaa'al'n, Gaarshpen , Kl'itnes p<a 4 døgn verstaat line 8i50, Vadsø idag 2C-500 trsk i kg. Bi'eivikbtn, <-l\-øsuml, landligge, agnmangel. Frøvrig strmhindring amtet. Amtmanden_ pslag 32. Vadsø 6/ : pfisket amtet under vinterfisket ktber-3 desember kg. trsk, derav saltet (j, ængt , anvendt fe'skfiskhandel 45 00, iset 55000, resten frbrukt. Leverkl'antum 240 hl. Dampmedicintran 3844 tell Fiskepris 8---3, leverpris 0-30, pga ve fr Vardø distlikt mangler. Amtmanden. pslag 32. Vadsø 6/ : Trskefisket sidste dage jevnt. lastece smaabaater T<-llvik distrikts midtre dele Sjel'sund, indre Rgnsund, Kmagfjrd, Kl'snes g Lang(jrcmundingen 500 til 800 kg., længere inde kg. Amtmanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen (lir: Fisket begyndt med bra resultat. g-aar garntrækning vden Nykvaag Aasan(jrd Straum sjøen Tidligere gdt. linefiske, men nu agn mangel. pfisket parti 65 e, hvrav saltet )amptran 42 hl. Lever 0 hl., rgn 50 hl, fiskevegt 360, fettpl'cent Leverpris 3-5. Belæg: 39 mtrbaater, 45 baater, 490 mand. Lensmandei. Strsildfisket. drivere, denw 25 dampskile maal, til Aalesund 8 campskile tilsammen 200 mnal, pi G, til Eg'gesbnes dampsldb 250 mna], pl is 7 /2' pslag 7. 3/ : 0stlanusfisket: Arendal illat 6 drivere ialt 5 maal. Pris 26. Gdveil'. Kristiamand inat 50 crivel'e i,dt 80 maal. P is Gel kvcllitet. pslag 7. 5: 0stlanchfiskd: Fr Kristiansand 30 drivere maal, pris 5) stønese 700 sild i aalet, gel kyi,litet. pslng 7. 'll: 0stlandsfisket: ntet nævneværdig ttalkvantum. Sidste d<lge landligge fr kuling g snefk. pslflg 7. 9/ : 0stlandsfiskeL: gaar 30 djivere utfr Klistiansand, mid.elfallgst 2 maal, pris 7, l fm Frecriksvem 3 mil 8Yll av S\ inør 2 / 2 maal, størrelse 800, sterk kulde. Fetsildfisket. pslag 48. Bdø G/ l : l'ysjl'd 4 større g mindre stæng Sletfjrclen hvr gdt garnfiske. Pris 2.50-). Tilstede 38 ntbruk, 45 garnbaater, 9 kjøpel e. pfisket denne uke 8030 maal, sm er amtets kvantum fra nytaar 92, derav iset 730 maal, slgt sildljefabrikker 6200 maal, saltet til handelsvare 400 tønder. Amtmanden. pslag 50. Vadsø Gil: Kaafjl'd i Alten sicste uke 9 2 mindre stæng-, sm fremdeles staaence, T,tlvik g 0ks(jrd intet nyt Kvantum uvæ- Amta.anden. stæng, garnfisket ubetydelig. sentlig frøket. Utenlandske fiskerier. pslag 5. Uken -5 januar. 3/ : Strsildfisket Vestkysten: Kristiansund: Landligge siden søndag. Uveir. dag delvis utseiling. Vendereise befrygtes. Tilstede 9 fiskedampskibe, 27 mtrfartøier, slandsfisket. Sidste telegram 2 isedampskibe, 4 saltedampskibe, 6 saltelægtere, 54 seilsaltere, 30 salte- g iseanlæg fra knsulen i Reykjavik melder, at iland mand. Aalesund: Mderat veil'. trskefisket med baater var daarlig Alle ute. Dampskibene Griphavet. ngen der g i Almreyri, nget bedre de utenbys l,jøpere. Søndre Søndmør: Del vis utseiling. Vendereise befrygtes. 95 mtrfartøier, andre pladser, g at fisket med trawl 5 seildl'ivere, l kjøpefal'tøi, 25 land var gdt ved Vestfjrdene, mens dæks kjøpere, 660 manc. fartøier - bankfiskerne - intet havde pshtg 5. 5/ : Strsildfisket Vestkysten: dag fra Griphavet : Til Kristia.nsund 29 utrettet. dampskibe maal, pris 7 / 4-8 /2, S'l f' l. B l l nget garntap, veiret gdt, driverne ute. Til l C e S (et lus en gaven Aalesund 3 dampskile maal, ukefangst av 5925 hl. g en ttalstørrese 60, pl:is 8. P.aa Svinøhavet. intet fan st f hl. m t fiske, fr Ttran mgen drft. g a l pslag 5. 5/ : Strsildfisket Vestkysten: 9 g i 90. Fisket fregaar Fra Griphavet : Til Kistiansund 27 dampskibe fremdeles i den sydlige del av maa, størrelse , pris 8 kysten med :Thfarstrand sm midtpunkt / 2-9. Endel ga'ltap fr sildetyngde. Til Aalesund 7 dampskibe tilsammen 500 maal, fr virksmheten. Sidste ukes fangst derav 5 dampskibe med helt eller delvis galntap, pris 8. Fra Svinøhavet til Aalesund faa var bedst ved istlarne. Der var saltet drivere uten nævneværcig fangst, til søndre 8636 tønder, litt mere end i de t Søndmøl' 5 drivere, micdelfangst kun J /3 maa. fregaaende aar til samme tid. Sidste pslag 5. 7/: Strsildfisket Vestkysten: Ukefangsten 8 0) maal, ttalfa:nst til 6 pris var 5-4 kr. hl. januar 8800 maal, derav iset 67000, saltet Der fregaar sildefiske ved Sk t 700, resten hjemmebrukt, mt henhldsvis i 9. Av ukefangsten lands vestkyst, rland g Crnwall, 4800 maal til Kristiansull, 3000 hvrfra Lndn g byer i det indre til Aalesund. gaar fra Griphavet : Til Kristiansund 7 drivere, derav 60 dampskibe av England_frsynes med fersk sild maal, størrelse , pris 6-7 / 2, Adskillig garntap, veiret gdt. Til Aalesund 2 drivere, derav 3 dampskibe maa, pris 7, strt garntap fr sildetyngce. Paa Svinøhavet ubetydelig' fangst; nahavet ingen, vest a v Kraakenes ubetydelig. pslsg 5. 8/ : Strsildfisket Vestkysten: Telegramm er. Trskefisket ved sland. Kat iil søndag g sønd8g y(lerligere fra: pslag 0. 8/ : Knsulen Gl'iphavet-RamsøfJrcen til KristiaLsund 36 grafere' : Trskefisket med Reykjavik, Akureyri, middels gdt safjnl, Seycis(jrd, gdt Patl'iksfjrd. Dæksfartøiel' illtet, tra.\vlfiket Vestfjrdene gdt. Sildefisket -ved Bhuslen. pslag 4. 3h: Sildefisket Bhuslen: ntet sildefiske paa kysten, uvei]'. pslag 4. 4/ : Sillefisket Bhuslen: Mil- dels gelt Rydligst. Pris 4-6 kr. hl. psl8g' 4. 5/: Sihlefisket Bhuslen: Meget gdt sydligst. Pris 3 kl'. hl. pshlg' 4. 5/ : Sildf:'fiskl:'t Bhuslen: llag maatte fiskerne ihmd fur uveir, ingen fangst. pslag 4. 7/: Sildefisket Bhuslen: Ukefangsten?il 925, ttalfangst 293 f)20 hl. mt i 9 f!,' i 90. TtaJsaltnilY 863G tønder mt 294 i 9, 5+40 i 90 Fisket fregaar mest sydpaa vell Tistlarne, sid ste pris 4-5 kr. hl. pslag 4. 9/ : Sildefisket Bhuslen: gaar likt sydpaa 3-3 / 2 kr. hl, gllt veir. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilba 8/ : Ubetydelig sarcinfiske Vig, Gij{m, Salltancel'; ingen '0gnLsætning Vig. Markedsberetninger m. V. Uken -5 desember. Telegrammer Saltsi d marked et. pslag l. 3/ : Fiskeriagent vvestergaard telegraferer fra amburg: Kønigsbergs imprt 47539, britisk 46800, 0andsk, tysk 35285, nrsk Lagerne 3J 563, Yar- ut 93 36, sktsk ) nrsk ti 86, hllandsk 433, tysk 67. pslag. 8/ : Fiskel'iagent WeRtel'gam'd teleglafel'el': Danzig imprt i tønder sild, derav bl itisk , 0andsk 30084, nrsk j28, tysk Lagerne 7666 tøndtr, derav bitisk, 3968 hllandsk, 242 nrsk. pslag. 9/ : Fiskeriagent Westergaanl telegrafert-r fra <mburg: Rig<is lager 8500 tønder fetsild, britisk sild. Fersl<sildmarkedet. pslag 2. 3/ : Fiskeriagent Jhnsen telegraferer: u : gam', idag 30C kaser strsild -4, 000 svensk sild 0, irsk, sktsk sild vernlt indlandet. pslag 2. 4/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: am burg-altna : Kng-arald 493 kasser sild, mesteparten smaasild, 4-6 Jt6. kassen, endel uslgt. pslag 2. 4/ : Fiskeriagpnt Westergaard telegraferer: amburg-altna: ercules 808 kasser sild, strsild 4-2 l / 2 ; smaasild 5-4 / 2, mesteparten uslgt. pslag 2. 4/ : Fikeriagent Jhnsen telegraferer: ull: 23C kasser' strsild 9 / 2, 000 svensk sild 2 sh. kassen, pslag 2. 5/,: Fiskeriagelterne telegrat'erer: ull: 4300 kasser strsild 7-7 / 2 sh. kassen. amburg-altna: Atle Jarl 823 kasser strsild 2--4, direkte bam J6. kassen. pslag 2. 7/: Fiskeliagent Jhnsen tele Reykjavik tele- gtl'ferer: ull: 2800 kasser ka;;;sel' 'strsll( banter daarlig 8 sl!. kassen.

3 0 januar 92 UKENTLGE MEDDELELSBR FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKBRDREKT0REN l psll'lg 2. R/j: Fiskeriagent J 0n8en telegtaferer: ull: 3500 kas:;:er str;;ild () sh., halvparten kndemnert, 8300 svensk sild 8 / '::!. sh. kassen. pslag 2. 9/ : Fiskeriagenterne telegraferer: ull: 2800 kasser svensk sild 8 sh. kassen. amburg-altna: Mint 52 kasser strsild sekunda 7 2 \ 23 smaasild 0 l / 2 -, 0000 svensk 8 / 2-7] '2 A&. kassen. psl:l.g 2. fl/l: Fiske iagent Westergaard telegrafer: amburg-atna: Uketilf0'sel 4455 kasser sild, 509nrs],: strsild 4-2, smaasild 6-4, 9374 svensk 0-7 A&. kasst'n. Ferskfiskmarkedet. ps]ag 3. 3/: Fikeliagent \Vesterg;ul.l'd telegraferer: amburg-altna: Mald 9 kasser. Fisken fremkm dnarlig tilstand, llyse 20-26, sekunda 8-7, kveite pslag 3. 4/ : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: ambnrg-altna: el'cules 7 kasser fik, hyse 23-28, sekunda 4-20 flyndre 25-35, sekunda 7-20, kveite 40-74, sei 3 3 / 4, pslag 3. 5/ : Fiskeriagent WestergaRl d telegraferer: amburg-altna: Jarl 08 kasser fisk, hyse 25-28, sekunca 6-P /2' kveite 46-72, spi 9, mkring 25 kas-er llyse kndemnert. pslag 3. n/ l : Fiskeriagent \Vestergaard telegraferer: amburg-altna: Mint 37 >:as:,;er fisk, hyse 30-43, kveite Klipfiskmarkedet. pslag 5. 9/ : Knsulen Bilba telegra Bilba: mprt 2040 kvintal nrsk, 770 islandsk, salg 900., 200, behlcning 2890, 2770 priser: nrsk 5800, 590J, islandsk 5900, San tander slgt 220 nrsk, bellldnild' 970 pris 5800, ', Avista kurser: Paris 07.()5, Lndn Knsulatberetninger. Fra legatinen i avana, dat. 2/ l 2 : Angaaende klipfiskmarkedet i avana i ticsrummet 8/2 _8/ 2 meddeles føl- d. 4/700 Klipfisk: d. d. gende: Priserne stillet sig: Labradr ma.... d. d. 2da.... d. d. st yle... d. tydeligere end i andre aar, hvilket km Prisen fr ] ste srt Sønclmør pav, at priserne fr fransk g engelsk gaves ntert til ptas g fr klipfisk ntertes temmelig høie g cler- islandsk 59. fr heller ikle saa stre kvantiteter sm Sanfander. Salg 260 nrsk. Beellers blev ldført derfr8. Av denne hldning pr. 3 /2 90 nrsk. grund ble\' der gsaa gjrt en bet yde- Prisen fr l ste srt pgaves ntert ligere frretning i nrsk klipfisk. er- til pesetas 60 a 62 fr nrsk. under km det dg frskjellige ganger til Paa Madrids børs ntertes : temmelig stre -vanskeligheter fr kjø- Pesetas pr. 00 fre a/v l/paris. perne ved avsætningen, idet varen, der a/v l/lnd. km til indskibning i de varme smmel'maanecler, delvis ankm hit sterkt følge indberetningel'ne fra vieeknsulerne phetet, g m dette tildels kan skyldes var i frrige uge fisket (sar det yarme. veil' under reisen, saa diner) Jitet i Vig, g sm følge herav mua der dg gsaa være en feil i varens tilberedning, at denne ikke ankm ganske tør, da disse vanskeligheter, f. eks. ved den engelske fisk var msætningen av rgn gsaa liten. Fra Gijn meldes gdt sardinfiske, mens der fra Santander plyses, at der praktisk talt intet fiskedes. neppe frefindes. hvert fald er det at tilraacle de nrske eksprtører aldrig at hitsencle varer i den varme aarsticl, da i tilfælde, at varen her blir refusert, vilde salg andetsteds være meget vanskelig, g ved længere lagring bedæ!.'yes varen meget hurtig. Desuten maa de nrske eksprtører bli,jar ver, at man her i Neapel nu kun ønsker at erhlde den allerbedste vare, g at derfr ikke længere sm tidligere kun den simplere vare sendes til Neapel, ellers vil vanskeligheterne aldrig phøre. Fra knsulen i Venedig, dat. 2 jan. 92: løpet av desember maaned blev imprtert hertil kg. tørfisk. Fra generalknsulen i Genua, dat. 4 januar: Siden min sidste indberetning av 9 desember er her til Genua indført fra Nrge: Med tt Thresens linje 9044 baller = kg. stkfisk g kg. klipfisk. Priser g efterspørsel stiller sig nu saaledes: Pris pl'. l\f al'kecets 00 kg. Stkfisk: tendens ufrtlclet. Bergen: Lire ma tynd vestre... flau 30 el. 8 d. 88 d. fyldig d. smaa J'inmarken: lma 2/400 gr. ndførselen andrg. til 2433 kasser Bergen, prima vestre... lire 35/40 g 50 tabaler. D:, sekunda J 5/20 Priserne var ifølge Revista fieial Finmarken, pnma 4/600 nu. 65/68 fr nrsk fisk $ g fr sktsk D., 3/500,, 63/64 $ ; der nteres fr den D., 2/400,, 60/63 nrske vare $ 0.25 g ff den sktske alt eif Veneclig, ufl'tlclet pr. % kg. $ Situatinen stillet sig utver maa Kurser: Lndn 60 d/v... 9 / / 8 % P. Paris 3 div / / 8 % P. amburg 3 d/v... 4 / / 8 % P slandsk... mangler d. hyse flau alt -;- 4 % pr. kntant. Fra knsulen j Neapel. dat. 3 /2 : Fiskemarkedet i Neapel i desember maaned 9. andenhalvdel av denne maaned er der ingen fisk ankmmet hertil, g ventes den næste damper de første dage av januar. Stillingen er rlig g li ten efterspørsel frhaanden, hvrfr gsaa priserne er nget lflttere. almindelighet har knsumen i stkfisk iaar været beneden meget flau fr nye frretninger, ncberetning fra generalknsulatet i da der val' yderst liten efterspørsel fra Ri de Janeir til Utenriksdepartementet, imprtørernes side, der nu først vil realisere den kjøpte g allkmne vare. dat. 4 desemher 9. J eg har den ære at meddele, at der Priserne i Finmarksfisken er gsaa i tidsl'lullllet 5-30 nvember d. a. litt slappere. ankm følgende partier klipfisk til Ri de Janeir: Fra generalknsulen i Bilba, dat. Via amburg kasser 2/: mprt g msætning av klipfisk Bremen fra 24/2 _30/, alt pr. kvintal a 50 kg., GøtdJrg andrg til: 'l Li vel'pl Bilba. mprt pr. clampsk.,aalesund New Yde fater 400 islanclsk.. Salg 400 nrsk, tidsperiden var en gd gjennem 200 islandsk, 50 færøisk. Behldning snitsmsætning, g sm detaljpriser kan pr. 3 /2 750 nrsk, 200 islandsk. nteres:

4 2 UKENTLGE :MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 0 januar mil reis pr. f[tt fr fisk fra Gaspe 'l Peixling l' pr, kasse nrsk fisle 4-42 sktsk fisk. Paa sildemarkedet betales fet- tiden 29/z 9 til 4/ 9 2. sild med kr. 4 a 6-2 h 4--0 a 2 Til nrske statiner kg. bl'. fr resp. - -V-streks vare efter utenlandske d li kvalitet. Strsild dreier sig m kr. 0. Tils. 580 kg. bl'. ndberetning fra det nrske knsulat i elsingfls til Utenriksdepartementet, datert 28 desember 9: Angaaende imprten av fersk sild fra Sverige tillater man sig at meddele følgende: Den regelbundne dampskibsfrbindese Stckhlm-Åb g Stckh]m angø byr en bekvem anledning til frsendelse av fersk fisk i større g mindre partier, g en saacan imprt fandt gsaa sted i ikke ringe utstrækning sidstleden vinter. Under indeværende vinter antages denne imprt at ville ta større dimensiner, da dampskibsfrbindelsen Stckhlm -- _Ab fra nytaar vil Lli daglig. ittil har dg det milde reir lagt hindringer i veien fr, at indføl'selen har kunnet ta ngen større fart, men saas[trt khlt veil' sætter ind, er der fra interessert hld truffet frberedelser til at drive denne frretning p til den mfatning, den nu synes at ha frutsætninger fr. Da silden kun paa almindelig maate er pakket i kasser, lider den meget under mild veir, g det har hændt, at større partier ved fremkmsten er Llit kassert, - sidst nu straks før jul, da mkring 0000 kg. av plitiet i elsingfrs blev beslaglagt g nedgravet. Angaaende priserne plyses, at silden av detaljhandlerne sælges til 40 a 50 penni pr. kg. berende paa tilgangen Avsretning tør jevnt kunne paaregnes, naar varen kun er fersk g vel behandlet. Bergens marl<edspriser fr fiskevarer. )aa ikke pfattes sm frit mbrd nteringer. (Meddelt av handelsfreningens fhv. sekntæl' ) Bergen, 6 januar 9. Tranmarkedet er fremdeles rlig Kldklaret damptran er llsat til kr 84, uklaret Finmarksvare til kr. 77 g bruntran til kr. 34 h. Rgn g klipfisk uten hamlel. Run dfi s k er kun gjenstand f r liten msætning. rrynd \estrefisk el betalt med kr. 7, fyldig vestre mee l kr. 4.75, almindelig med kr. 5 g samfrengt med kr Brisling etc. Fra den kmmunale flskeauktil. rrilførsel til Stavanger i tidsrummet 8-30 desbr. Ved T. Anfindsen. Bris- Pris Smaa- Pris vrfra ling pl. sild pr. skj. skj. skj. S]lj. Rmsdals amt! N. B.-hus amt! l S. B.-hus amt Stavanger mtl rrils Røkt... r Kl'yd re t Salte t S'! - Trv ført set til eksprt rrils ul Vær di brisling... kr smaasild kr ' idsrummet 2-6 januar 92. Bris- Pris Bmaa- Pris li vl'fra lin_ pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. S. B.-hus amt Stav anger amt ! List er g Manda s amt rrils =-[ Røk t l' Salt et., Trv ført..., set til eksprt rril fdermelf Tils. l Yæ,di brisling... kr ,50 smaasild..., kr pgave ver, fersk sild avsendt fra Trnchjem statin i tiden 2/ 2 til 29/ 2, Til nrske statiner kg. br. utenlandske d rrils kg. bl'. Bergen, 8 januar 92. Tilførselen av ferskfisk var meget knap frrige uke grundet den lange jule- g nytaarshelg; der tijførtes markedet endel fersk strsei fra nærmeste distrikter, g pnaadele elenne meget høie prise!. dag derimt tilførtes ikke saa litet fersldisk, hvedsagelig sei, saavel nl'- elenfra sm fra nærmeste kystdistrikter, g vil der antagelig kunne gjøres l 'egning paa str tilførsel herefter, ifald det s]aar inel med frst g stille veil' sm idag. Fr idag ankmne paytier knn nteres: 0e pr. kil Fersk rødfisk (uer) hyse sei, rund, pr. stk Nysaltet trsk..., 8-20 brsme Av saltfisk haves frtiden endel paa lager us]gt, g da efterspørselen antagelig vil bli liten nu en tid fremver, fraraaeles indsending av større partier. Stckhlms prvisriske fiskehal. Markedsntering fr tiden 28/2 9-3/ 92. Pris i øre Fiskesrter <J) <J) '0 r P:l Graasei... kg. vitting..., Kveite.., yse Kngeflyndre Laks, fersk... ) Rødspette Rødtunge Trsk Lange, saltet Ræker Ræker, smaa l 26 Sild, fersk / kasse D. ] ul 295 ummer, levende snes

5 0 janual' 92 UKENTLGE MEDDEljELSER FR NRSK FSKElUBEDRFT FRA FSK ERDREKT0 REN. 3 Tilførslen av iset sild til ull i uken -6 januar 92. Nt... l' Meddelelse fl'a fiskeriagenicn i ull, 6 januar 92. Ved sland kr Mandag Brislingfisket... l januar 9470 ks. svensksilcl... 7/-9/9 pr. ks Tirsdag strsild, 500 slgt til... Agnsildfisket g vaarsildfisket / nsdag 3 del av venstaaende last... 2/6-3 Flyndrefisket ks. strsild slgt til \ /-/6 Aalefisket ' svensksild / Strandfisket (utenm aalg flyndrefisket)... Trsdag l... ' 2/-2/ Laksefisket... strsild / ummerfisket resten av tirsdagens strsildlast slgt til 8/6--9/ Krabbefisket Fredag ks. strsild slgt til /-7/9 Rækefisl(et alt kasser, hvrav 9795 kasser nrsk strsild g 0stersfisket kasser svensk sild. Mens silrlefisket g sildepriserne i Markedet er fremdeles frretningsløst fr nrsk sild, sm kull kan de fregaaende anr hvedsagelig har virket nrmerende paa brultindtægten anvendes lkalt i røkeriel'ne. Røkesildmarkederne er verfyldt av sild av av Bhuslelsfisket, :' flere frskjeldaarlig kvalitet fra ull, g sm følge derav er der liten efterspørsel. Lndn ige fiskerier denne gang medvirket til g indlandsmarkeclerne faar daglig frsyning av prima fersk sild fra Crnwall, det pene resultat. avfisket indbragte rland g Sktland. saaledes ikke mindre end kr., luens det bed ste resultat de furegaa- Markedsberetning m. tran. (Ved W. Thedr Reincke). ende aar, nemlig 906, kun indbragte har adskillige tusen kvintal senranget kr. g 909, sm ikke var fisk været hldt ver hele vinteren g nget daarlig aar, kr. dette yar især tilfælelet fra St. J llll's Sel v makt',elfiskt gavet. særdeles amburg, 5 januar 92. lysende resultat, det det lldbragte syel g vest. Saaviclt vi kan frslna 94 G65 kr., mt kr. i 909 l\arkedet el' mtrent ufrandret. vil eler ikke være nget av dette næste g l kr. i 908, hvilket var aar. Den sene høst- g yinterfisk Cl' J eg nterer: det bedste aar fr makrelfisket før blit kjøpt av a merikanske firmaer, g 90. Brutt salgspriser. næsten al tilgj ængelig fisk Petty Paa grund av trawlerflaatens økning - utenm de 8 trawlclampere trawlede 72 mtrbaater indbragte g Damptran, kldkl. Lfts Af,;. 97/00 arbr g megn er kjøpt av Gartn Pew C. i sidste uke. Dette maa nødsaa trawlfisket mere end tidligere nemvendigvis bevirke høie priser fr den lig l kr. mt u. aaret Raamecicintl'an Blank trsketran... Brunblank d..., Blank industriel... ;.. Brunblank d Brun levertran.... Sæltran, lys.... D. brunblank.... D. brun.... Sildetran, lys.... D., brunblank.... D., brun...,... 78/80 70/75 55/60 42/43 38/39 38/39 42/43 38/39 35/36 34/36 32/33 3/32 valtran, uraffinert nr. 4 første færdige fisk til smmeren. før. vad sildefisket angaar var drivgarnsfisket ikke særdeles gdt. Det inclbragte nemlig kun kr. mt Bhuslensfisl<et 90'-. resp ,282320,40087, g i de 5 fregaaende aar. Gøteb. and.- & Sjøfartstidn. fr Derimt gav ntfisket rikt utbytte g 2 desember 9 skriver: indbragte sm det vil sees ikke mindre end lu. fr et fangstutbytte av hl, det største utbytte Fiskeriintendenten i vestre distrikt har nu utarbeidet sin aarsberetning m Gøtebrgs- g Bhuslensfiskerierne i periden l april 90-3 mars 9. Fiskeriernes bruttulbytte pgives til kr. mt resp , , , g D., l i de 5 næstfregaaende aar. D., 2 38 Det frløpne fiskeaar har saaledes D., 3 36 været et virkelig rekrcaar, sm med D., 4 35 næsten kr. slaar det rikeste fiskeaar hittil, nemlig De angjældende summer frdeler sig saaledes paaele frskjellige fiskerier: Fra Nyfundland. avfisket... kr The rrrade Review fr 23 desember Rkkefisket lvakl'elfisket: skriver: Drivgarn.. kr. R Drg i Kattegat g Der er ingen frandring i prisen paa fisk av ngen slags denne uke, g f' retningel'ne fregaar kun l.:jøbmand g Skagerak '; kjøbmand meem. Markeclerne hlder Drg in rdsjøen..., R86 0 sig gdt, g ekspl'tørcrne vil tiltrcls Nt l 94 66?) fr de høie l)riser kmme vel JJ' ennem V fi l t L' t,7,'95 E '' n er s re..., :.J l l sæsnen..:..t træ \: vec st ngen er Trawlfisket... l den mstændighet, at lagrene vil være l Sildefisket: tmme til vaaren. Fra umindelig tid Drivgarn. kr sildefisket hittil har git. de 5 fregaaende aar gav ntfisket følgende utbytte: h. kr ,, l ,,3 42-:b gsaa brislingfisket var rikt, det indbragte nemlig fiskerne kr. mt resp , , , g kr. i de 5 nærmest fregaaende aar. ummerfisket gav et betydelig mindre kvantum end i de nærmest fregaaende aar, nemlig snes mt snes i 909-0, snes i g snes i , men pl'iserne var meget høie, g bruttutbyttet utgirde derfr ikke mindre end k''ner, et resultat, sm ikke er pnaadd siden , da bruttindtægten av dette fiske utgjrde 460 :334 kr utgjrde det kun kr. 7 fiskere mkm i aaret.

6 4 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT 'RA FSKERDREKTØREN 0 januar ' Markedsberetning. Fra fiskeriagent Westergaard tek llandsk Svensk..., Kønigsbergs imprt: amburg, 5 januar 9 ]90 tdl'. Sktsk g engelsk llandsk g tysk Nrsk Lagerne 3 dsr.: Nrsk sild llandsk rrysk, Britisk tek l Markedet her gsaa stille i denne tid, nteringerne er: Fetsild efter kvalitet KKK g KK Jlb , K smaafaldende 27-25, MK 8-2.3, M 5-7, skjæresild Vaarsild 5/600 4 / 2-5,6/700 Slsild uganet 9-24, ganet l2 /z-3, /z. sktsklagt 20-24, største g mindste merker mest efterspurt. Crwnlargefulls Jb / 2, crwnfulls 35 / 2) crwnlargespents 24, engelskfull 29 /z, matfull h, matties /z. llandsk prima g kleine Jb. 30 h amburgs imprt: Sktsk gammel.... matjes.... ny.... llandsk gammel tdr ] ny luarkedet h8r sm altid i juletiden været meget stille Nrsk g vil vedbli at være det til den russiske jul er ver. Svensk Fr slsild bedste Bergens merker frlanges 5/550 Tysk sjøveien... ' llgallft Jlb. 24 h-25, 7/800 ganet Jlb. 24, mens ringere partier utbydes til Jlb Fetsild nteringerne varierer efter kvaliteten: L a g ern e 3 desember: '7/8 g 9/0 pr. kil Jf!? Sktsk / llandsk / 'llysk... ' Nrsk sl- g fetsild l Yarmuth matfulls Jf.? 3, matties Jfb. 29) anerkjendte skjæresild merker l til 2 Jlb. høiere. brisling Stettins imprt: 9 Britisk, gammel Sktsk matjes t., 928 crwnfull, fulls crwnmatfull medium g matties crwnmatties spents trnbellies Engelsk fulls matfulls, matties Nrsk fetsild, gammel.....,: ny.... skjæresild.... sl- g vaarsild.... rrysk vaar- g islandssild l Frretningen stille. Nteringerne er: 2 323/ Fetsild større mærker Jlb , mindre efter kvalitet, slsild uganet 4/ , 450/ , / , ganet 5/ , ;22, 7/ B , brisling letsaltet 20-28, salt 8-20, vaarsild , skjæresild størreserne 8/20 til 35/40 yderst lmap, 4840 senest betalt med 24-27, mindre Fra Danzig har jeg endnu ikke 0ttat pgave ver imprt g lager Man ser med almindelig tillid mt vinter- g vaar frretningen. N aar msætningen Yil begynce fr alvr, avhænger av lagerne i incandet. er ligger adskillig slbrændt sild fra ismmer. m denne veralt er tat 5 03 med i lagerpgaverne, kan være tvilsmt.] l Finder den kke kjøpere fr Rusland. til en billig pris;>il den til 23 vaaren gaa til guanfabrikkerne Str runcsaltet vaarsild til røkning falder knap iaar, uuder 500 strampakket kjøper røkerne den nødig.

7 Nrges utførsel av fiskeprdukter fra / 4 til 30/2 9 g uken, sm endte 30/ 2 Nrdsjø- Slands- Klipfisk, Vaa,sild Fetsild Strsild Klipf., is- Brisling sild sild nrsk landsk etc. Tldsteder tell. tdt'. tj. tdl'. tek kg. kg. Kristiania / ' _:: SandetJrel K l'istiansand Flekkefjrd ' il Stavanger Kpervik augesund l Bergen.... 2G L f> Flrø Aalesund f> KriRtiansund Ml Trndhjem Bdø Svlvær Narvik Trmsø ammerfest Vardø... 0!? Vadsø Andre alt ukenl t 200 val- Sæl- Tldsteder tran tran tell'. tek Kristiania.... Sandefjrd... Krisiansand Flekke(irel Stavanger.... Kpervik.... augesund... Bergen.... Flrø.... Aalesund.... Kristiansund Trndhjem... Bdø.... Svlvær.... Narvik f> Trmsø ammerfest. 896 Vardø Vadsø...,,! Bttlel0setran M Sperma- Sildetran Sild, ferskl Sild, røkt cettran ks. kg. tell' Makrel, saltet tell' Andre j Rt- Sei yse, Anden D.m. R.m. Brun- _ Rgn Blank Brun aa- Rundfisk skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. kg. l' kg. tell'. kg. kg. tell. tek -g. tell' ':9j }) ti , _ f>7:2 K i-r--g Makrei, fersk kg laks, fersk kg Anden fersk fisk l'g l!) , wt nn =- ummer Fik,salt.etFiS-k saltet! Sildemel fartøi ' stk. i kg. kg ± 639l j i =- Fiskeguan kg (j :du S ælskind ermltik stk. kg f> 248 i t :0 933 l (j t ! i4ii65i f-'..!::l s::: f-'. w d Z..:J ø trj el t t 00 trj!:cl :J Z 00 :J [fl t'j!:cl t t:..j!:cl l':j -3 :J!:d 00!:cl!;: trj p:i -3 '0. t'j i:ft

8 6 0 januar 92 amburg-altna fiskeauktiner. En grs priser. Tilførsel 692 kasser nrsk fisk kasser sild. 28/ 2 em. Laks...,, pr. % D. sekunda..,.... Tert..,.... ørret, str.... D. middels.... D. smaa.... Kveite, str 30 Cj[; pver D. strmidd ri D. middels 0-22 Cjf) Kveitebarn 8 Cjf) nedver yse, str.... D. smaa...,. D. sekunda.... Flyndre, str...,.... D. middels.... D. smaamiddels... ' D. smaa.... D. N rdlmds.... Rødtunger.... Pigvar.'...,.... Strsei.... Aal.... rrrsk.... ummer.... Makrel pr. styk Strsild pr. kasse D. sekunda.... Vaarsild....,Fetsild.... Smaasild.... Østlancssild.... Svensksild...,.... Sktsksild.... amburg, 6 Januar. Jf&. Pf. Ff / 4-f) Pf. Pf L Jf&. Jf,; \Vestel'gaard. Pf / J&. 0 tien! = u: mne au:,>rlk keeie Pf:: u:ss::::s). f;:i!il Quantities reprted t late t be incuded in the reprt fr this week are added t ttals fr next wee.) A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces)? Dampmedicintran (C el liver il)..., hl.? Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils)... hl.? B. Sildefiskerierne (erring Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring ening), februar-mars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket j uli---desember )..., saltet, fiskepakket (Fat erring) (Barres, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large erring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the 'Vest Cast) ny sæsn... maal a 50 liter 8 00 b) fr østlandet (the Suth Cast) maal a 50 liter Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barres, salted, seapackec) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (erring frm celanc landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. lakrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2)... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) Ttalkvantum til 6/ 9 l ) ) l ) l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All en ing used fresh is nt included.) 2) Al makrel, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (Al mackerel, used fresh l' exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) 3) Dette el' fangsten i Finmarken fra ktber til 3 desember 9 g mecltages i sæsnen fr Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives sm kilde.

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere