FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra kg. rundfisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk"

Transkript

1 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET har været drevet fangster, fra 0-30 rndfisk enkelte steder i Trmsø amt. g litt kveite. Trndenes er siden sidste be- SælfangstenfraAalesndharfaldt retning stængt maal g av dette bra. De fleste sæl- g bttlenseg tidligere stæng er saltet 5 tdr. fangere er n kmmet hjem til Aale Der gjenstaar qptat 0 maal. Pris snd fra shavet g de fleste med gd 9 kr. pr. maa Hillesøy er der i fangst; jsær har sælfangerne gjrt ken sat mindre stæng i Erefjrd det gdt. g et mindre i Katfjrd. Størrelsen Drgemakrelfisket i Nrdsjøen. nqrsk-fiskrjr Uken 9-5 jli. Fetsildfisket. tlgrammr Opslag 49. Trmsø 5/7 Trndenes Siden sidste beretning stængt maal, herav samt av de ved frrige beretning ptate 4 maal er saltet 5 tønder g slgt agn 60 maal, gjenstaar ptat 0 maal. Pris 9 pr. maal Hillesøy. Denne ke mindre stæng 5-6 streks i Erefjrd, et mindre stæng i Katfjrd. Tilvirket handelsvare 5 tønder, slgt agn 5 maal, 3 brk, kjøper. alt ptat inden amtet 3 75 maal, derav saltet handelsvare 35 tønder, slgt sildljefabrikker 80 maal, slgt hermetikfabrikker maal, agn 75 maal. Stiftamtmanden. Opslag 9. 7/7 Til 5 jli anmeldt ptat 3 75 maal fetsild, derav slgt sildljefabrikker 80 maal, slgt hermetikfabrikker maal g saltet 3 5 tønder. var 5-6 streks vare. Her er tilstede sidste ke indkm svensk fartøi 3 ntbrk. nden Trmsø amt er med 55 tønder, der alt var rndsaltet. ialt pfisket 375 maal fetsild, hvrav Der er ikke anmeldt nget nrsk fartøi slgt sildljefabrikker 80 maal, slgt g deltagelsen fra nrsk side antages Drgemakrelfisket i Nrdsj--en. hermetikfabrikker maal, anvendt at bli betydelig iaar. Opslag 7. 5/7 Drgemakre fra Nrd- J'''' t t'l h sjøen svensk fartøi indkmmet til Kristitil agn 7t»naal g sa et an- Kystmakrelfisket har paa flere ansand med 55tønderrndsaltetmakrel. ngen delsvare 35 tønder. Fra andre steder faldt gdt i sidste ke. Til pris sat. steder er intet fetsildfiske anmeldt. Bergen blev indbragt a. 40 stk. fjr var til denne tid ialt pfisket hvedsagelig mindre vare, til Hage- Sildefisket i Nrdsj.ø-en. 750maal, hvrav saltet til handels- snd 74 stk. til Stavanger 5 O 9 7/7 Nd' d.. ps ag. ngen r sjøsi anvare 99 tdr. stk., tl Farsnd de t Sdste ker meldt indbragt i ken. ngen N rdsj øsild er anmeldt 950 stk., til Mandal 40 stk., ilandbragt i sidste ke. Det samlede til Kristiansand 6 stk., til Lilleparti er saaledes fran9ret 93 tdr. sand 45 stk., til Arendal 5 Utnlandsk fiskerir. mt 30 i 95, 750 i 94 g stk., til Grimstad 9380 stk., til Risør 3848 tdr. i stk., til Hvaler 50 stk. g Uken 9-5 jli. Brislingfisket drives med nksaa til Onsø 8 stk. - alt er i ken bra tbytte i Stavanger, men derimt anmeldt pfisket stk. mt Det amerikanske makrelfiske. er det mindre i Søndre Bergenhs i tilsvarende ke ifjr stk. Knslen i Bsten telegraferer den amt. tiden 3-8 jli blev der tilført alt er iaar pfisket stk. 7 ds. at der er saltet 735 tønder. Stavanger 4 skj. bris ling, hvrav mt i 95, i Pris smmermakre 5 dllars tønden skj. fisket i Stavanger amt g 94 g 9 43 stk. i 93. fjr til denne tid intet anmeldt p-. 60 skj. fisket i Søndre Bergenhs. Saltsildmarkedet i Hambrg. fisket. Prisen var fr brislingen i Stavanger Saltsildpriserne fr ken 5- jli amt kr. 8. g frøvrig kr. 7. pr. frandret. skj. Desten blev der tilført Stav- Ferskfiskmarkedet i Hambrg. anger 070 skj. smaasild, 5875 skj. Priser frrige ke hyse 34-45, smaa tdgrammr. blanding g 750 skj. mssa. Prisen 0-5, hdeløs 38, smaa 5, trsk Sardinfisket. var fr smaasild 6, blanding 7 g fr hdeløs 57-70, middels 40-56, smaa Bilba 6[6 Viknslaterne indberetter 5 h d l 40 b gsaa denne ke m daarlig sardinfiske, idet mssa 6 kr. pr. skj. 0-3, ange. eøs, rsme der til Vig kn blev indbragt 66 krver Bankfisket fra Aalesnd har været hdeløs 0-, smaa 5-0, sei 4, g til Santander intet. d k ft k Rgnmarkedet er fremdeles flat g ten drevet med bra tbytte gsaa i si ste laks a tinspns - e er va- msætning, hvrfr behldningerne anslaaes til ke. Dampskibene hadde fra 80 litet, mandag engrspris 80-3 det samme sm i fregaaende ke. til 40 lange g brsme g pfennig pr. pnd. fra 5-5 kveite. Etpar dam-

2 94 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 jli 96 Det amerikanske makrelfiske. 65 kasser nrsk fisk, 5 kanadisk, Opslag 6. 8/7 Amerikanske makrelfiske samt 6 ta baler. Saltet 735 tønder. Pris smmermakrei 5 dllars tønden. markdsbrtningr m.. Uken 9-5 jli. Saltsild markedet. tdgrammr. Opslag. 8/7 Generalknslen Hambrg telegraferer Hambrg-Altna Saltsildpriser 5- jli frandret. F erskflskmarkedet. Opslag 3. 8/7 Generalknslen Hambrg telegraferer Hambrg-Altna Fiskepriser frrige ke hyse 34-45, smaa 0-5, hdeløs 38, smaa 5, trsk hdeløs 57-70, middels 40-56, smaa 0-35, lange hdeløs 40, brsme hdeløs 0-, smaa 5--0, sei 4, laks aktinspriser efter kvalitet, mandag engrspris 80-3 pfennig pr. pnd. \nslatbtrtningr. Fra generalknslatet i Bilba, dat. 3 jli 96 mprt g msætning av klipfisk i ken fra 5 jni-- jli 96, alt pr. kvintal a 50 kil, andrg til Bilba. Salg islandsk, 90 færøisk g nyfndlandsk. Behldning pr. jli 96 4 islandsk, 50 færøisk g 5 nyfndlandsk. Prisen fr ste srt pgaves ntert til ptas fr islandsk, fr færøisk g fr nyfndlandsk. Paa Madrids Børs ntertes idag Ptas pr. fres. alv Paris. Ptas pr..,g alv Lndn. Viknslatet i Vig )ndberetter, at sardinfisket i frløpne ke var litt bedre end i den fregaaende, idet der km iland 386 krver. Vi- Priserne var ifølge "Revista Ofiial" fr nrsk fisk $ 6. g fr kanadisk g Alaska -$ l.-5.; der nteres fr den nrske vare $ 6. g fr kanadisk g Alaska $.-5.. Krser fr kbansk mynt eller U. S. Cy Lndn 60 div $ pr..,g. Paris... 3 div $ $ pr. 5 fr. New Yrk... 3 div /6 0 p, Fra generalknslatet i Bilba dat. jni 96. følge den sedvanlige efter ffiielle pgaver tførte statistik klipfiskimprten til Nrdspanien i desember mnd. 95 været sm følger (i kvintaler paa 50 ) Q)... >= Cf')..q< e. e. lo..q< e. lo..q< Cf') t-..q< t-..q< t- C'lCf') t- lo e. Cf') 0"l0 t- Cf') lo..q< lo Cf') Cf')... t- lo lo Cf') e. lo..q< t- en en en "'d-.- en Cl) /Sl gp8d Z.J!lU-. lo lo lo e. t- lo knslen i Santander melder, at fisket Av nrsk fisk imprtert ver Bilba der kn har været betydelig. var kvintaler fr transit til indmat Rgnmarkedet er fremdeles med frandrede behldninger. landet, mt ifjr 4.03 kvintaler. Fr Santanders vedkmmende var de imprterte 5 kvintaler fr transit til Fra legatinen i Havana, dat. 5 indlandet, mt intet ifjr. jni 96 Angaaende klipfiskmarkedet i Ha V.a i tidsrmmet 6 mai-8 jni meddeles følgende rdførselen andrg til 94 kasser g 846 tabaler. r ehldningen pr. 9 jni var ansaat til 80 kasser fisk ialt, hvrav -t-<!-< S Fra generalknslatet i Bilba dat. 30 jni 96. følge den sedvanlige efter ffiielle pgaver tførte statistik klipfiskimprten til Nrdspanien i nar mnd. d. a. været sm følger kvintaler paa 50 ) >= 0O..q< e. e. 0 e. e. lo..q< e. Cf') Cf') t- e. lo en Cl)!-< bjj Z.J lo - lo e. e...q< Cf') Cf') lo Cf') e. e. lo C'l..q< e. «j- Cf')..q< t-!-< S t-<? Av nrsk fisk lsset i Bilba gik 448 kvintaler i transit til indlandet mt ifjr 5559 kvintaler, g av nrsk fisk lsset i Santander gik 60 kvintaler i transit til indlandet mt ifjr kvintaler. Fra generalknslatet i Bilba dat. 30 jni 96. følge den sedvanlige efter ffiielle pgaver tførte statistik har klipfiskimprteh til Nrdspanien i i febrar maaned været sm følger kvintaler paa 50 ) lo Cf') e. <il t- t- lo..q< -O e. t-< Cf') Cf') t- e.... Cf') Q)... e. e. lo U t- t- lo lo..q< >= lo l-< Q) t- "Cl lo C Cf) e. t- e. Cf') ;9 lo e...q< æi Cf') e. lo!-< en en 4-< en Cl) 0 bjj!-< O Eld O O _.- Z.J t-<

3 9 jli 96 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 95 Av det til Bilba ankmne parti fiskimprten til Nrdspanien i april Av nrsk fisk imprtert ver Bilnrsk fisk antages 4 48 kvintaler at maaned d. a. været sm følger (i ba gik 4460 kvintaler i transit til være gaat i transit mt ifjr kvintaler paa 50 ) indlandet mt ifjr 96. Fra generalknslatet i Lissabn datert 4 jli 96 Behldningen av nyfndlandsfisk i Lissabn tgjrde igaar mkring 30 kvintaler, sm finder avsætning til en pris av es Der ankm 50 islandsk vare sm ntertes til es Andre kvaliteter findes ikke paa markedet. Oprt var behldningen av engelskfisk pr. 30 jni a. 8 s., hvrfr prisen ntertes fra es Siden medi mars findes ingen nrsk fisk paa markedet dersteds. Fra generalknslatet i Bilba dat. 30 jni 96. følge den sedvanlige efter ffieielle pgaver tførte statistik har klipfiskimprten til Nrdspanien i mars maaned d. a. været sm følger (i kvintaler paa50 ) d bjj > _. l..q t--. l..q t--. e. t--. ; U) U) U) aj ';sl 'JJ Eld Z L ; e. e. l..q ; e. e. ; l..q l..q e. t--. l..q LD e. l..q E- Av det til Bilba ankmne parti nrsk fisk gik 9 kvintaler i transit til indlandet mt ifjr 5 36 kvintaler. Fr Santanders vedkmmende var tallene henhldsvis 30 g 55. r- Fra generalknslatet i Bilba, dat. 30. jni 96. følge den sedvanlige efter ffiielle pgaver tførte statistik har klipd t--. "' 0;. LD ; S - ll e. ; "'... """";0 e. l""""; "' l 0 e. t--. t.nl..q0; U)n t.n LO , - U) Cl) 'JJ..;...J -O s ZL E- Av nrsk fisk imprtert ver Santander gik 70 kvintaler i transit til indlandet, mt ifjr. Fra generalknslatet i Bilba, dat. 30. jni 96. følge den sedvanlige efter ffiielle pgaver tførte statistik har kipfiskimprten til Nrdspanien i mai maaned d. a. været sm følger (i kvintaler paa 50 ) d... "Cl C d C d _C/)_ )",lle ",l ;... l..q 0;! ; ; e. m ne l..qoo l..ql..q e. l..q e. LD el e.. l lc'l l..q e. e. ;. U) Cl) Sl 'JJ..;...J - Eld s ZL E- Fra legatinen i Havana, dat. jni 96. Angaaende klipfiskmarkedet i Havan a i tidsrmmet 8 jni-6 jni meddeles følgende ndførselen andrg til 35 kasser g 567 tabaler. Behldningen pr. 6 jni var anslaat til 6 5 kasser fisk ialt, hvrav 6 0 kasser nrsk fisk, 5 kanadisk, samt 6 tabaler. Priserne var ifølge "Revista Ofiial" fr nrsk fisk $ 6. g fr kanadisk g Alaska $.0Q-$ 5.; der nteres fr den nrske vare $ 6. g fr kanadisk g Alaska $.- $ 5.. Krser fr kbansk mynt eller U. S. Cy Lndn 60 div $ 4.7-$ 4.73 pr. Paris... 3 div $ $ pr. 5 fr. New Yrk... 3 div 6 % p. Fra viknslatet i Altna, datert jli 96 tilsltning til viknslatets indberetning den 8 f. m. kan jeg videre indberette, at Altna redere har yderligere bestilt 8 nye fiskedampere, hvrav ved hambrger verfter g de øvrige ved andre tyske verksteder. Disse nye fiskedampere, sm allerede i dette aar skal sættes i fart, erhlder hver en længde av 37 m. g maskinen 4 ind. hestekræfter. slandsfisket. Fra Det kgl. Utenriksdepartement. Skrivelse til mønstringsheferne datert Kristiania den 5 jli 96 Det er meddelt departementet, at den britiske regjering kræver, at ethvert skib sm klareres fra sland, skal anløpe britisk havn. Departementet finder det nder disse mstændigheter tilraadelig at mandskaper paa fartøier sm reiser paa islandsfiske, frsynes med pas.

4 96 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 jli 96 Kystmakrelfisket 96. Skreifisket 96.! ndbragt Hvrtil indbragt Til ken stk. alt stk. Nedenfr følger en pgave ver hvrledes skreifisket faldt i de frskjellige ker i 96 g ver det samlede kvantm fisk ved hver kes sltning. Derav Lever til- Dampvers til Uken sm Ukefangst mediinandre Rgn endte 0 stk. hængt saltet. tran transrter hl. 0 stk. 0 stk. hl. hl. Ttalfangst 0 stk. Janar ) Febrar Mars ) April ) Mai Jni l Tilsammen Mt i Bergen Hagesnd... 5/ Skdenes... 5/ Stavanger... 5/ Egersnd... 8h 440 Farsnd... 5h Mandal... 5/ Kristiansand.. 5/ Lillesand... 5h Arendal... 5/ Grimstad Risør... 5/7 Kragerø, Skaatø... Langesnd... Nevlnghavn Fredriksværn Onsø... Hvaler / / / / Tilsammen Mt i " i i Av fangsten er 3 40 stk. fisket med garn, stk. med nt, resten med drg, snøre eller andre redskaper. Av de frskjellige indberetninger hitsæues Bergen. Hele fangsten er pfisket med nt. Makrellen er meget smaa, saa der gik en 5 a 6 stk. paa Ha g es n d. Av kefangsten er 97 kasser a 60 sendt til Kristiania g 9 er levert til hermetikfabrik. Skdesnes. Fangstfeltet er Rennesø g ved Skdenes. Fisken er smaafaldende, men av almindelig bra kvalitet. Sta van g er. Fisket fregaar med nt g der gaar stkr. paa Far sn d. Partiet 950 mfatter ker. Ved eftermelding er der tidligere yderligere pfisket stkr. i jni maaned, saa det samlede parti blir 5 0 stkr. ) dette parti er medtat hvad der fiskedes i Finmarken i desember 95. ) dette parti er medtat hvad der fiskedes i Finmarken i janar g febrar 96. Man d a l. Ukepartiet er fisket med 3) Likesaa i mars g g til april, idet psynet fr vaarfisket traadte i kraft 3 april. nt. Makrellen var gjennemgaaende smaa. Kristiansand. De fleste drivgarnsbaater har n lagt ap fr at t- rste sig til ntfiske. Av den sam-

5 jli 96 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 97 lede flaate, a. 80 baatlag, deltar n kn baa!er med drivgarn. Av kens fangst er 54 0 stk. fisket med garn g resten med nt. Smmerfisket maa hvad kvantm angaar ansees sm mislykket. L i esa n d. Over halvparten av kepartiet er smaafaldende vare. Alt er fisket med nt. Are n dal. Av kefangsten er 09 stk. fisket med nt, resten med snøre. Gr i ms tad. Ntfisket fregaar i jrden g tenfr paa sjøen. Brisling et. Tilført Bergen i tidsrmmet 8-5 jli 96. Hvrfra Bris- Srnaa-!ing Pris. sild Pris skj. pr. skj. skj. pr. 5kj. Nrdre Bergenhs Søndre Bergenh Tils Desten l 09 skj. mssa a kr. 4 ra N. Bergenhs amt, samt 7 skj. mssa a kr fra Søndre Bergenhs amt. V ærdi brisling... kr smaasild..." O 35. Brisling et. Tilførsel til Stavanger i tidsrmmet Bris- Pris Srnaa- Pris Hvrfra!ing pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. S tavang. amt S. Bergenhs amt N. Bergenhs am t _._- -- Tils Røkt Tmat Desten 450 skj. blanding a kr. 7. -fra Stavanger amt. Røkt. 750 skj. mssa a kr. 6. fra Stavanger amt. Røkt. 75 skj. blanding a kr. 7. fra S. Bergenhs amt. Røkt. V ærdi brisling... kr smaasild " - blanding mssa " Tils. kr MARKE OSPRSER. Bergen, 7 jli. Av tran blev i frløpne ke msat endel klaret damptran til mkring kr. 40 g brntran til mkring kr. 40 g brntran til mkring kr. 30, til hvilke priser indehaverne dg freløbig synes tilbakehldne. Av rndfisk har der været tilført endel partier, sm er betalt med kr. 37 samfængt til nrdlændingerne. Kjøperne er meget tilbakehldne g stemningen maa betegnes sm fla. sild kjendes ingen frretning. Salt fra pakh s Middelhavs kr..50 pr. rna al a 40 liter, engelsk g tysk kr pr. maal a 40 liter. Utførselsfrbd fr er, kveite g sei. ll. Finans- g Tlddepartementet tfærdiger de nærmere bestemmelser fr kntrllen. De øvrige nærmere bestemmelser sm maatte være nødvendige, tfærdiges av Landbrksdepartementet. V. Overtrædeise av disse bestemmelser g de med hjemmel av disse tfærdigede nærmere bestemmelser er belagt med straf. V. Denne resltin træder i kraft fredag den 4 jli 96 kl. middag, dg saaledes at fisk, sm det hittil ikke har været frbdt at tføre g sm ved resltinens ikrafttræden er indlastet i skib eller jernbanevgn fr - ten. mlastning - at føres til tlandet, skal være ndtat fra bestemmelserne. V. Kgl. resltin av 3 jni 96 phæves fra den tid nærværende resltin træder i kraft. S<tske sildefiske. (Efter Fishery Baard fr Stland). Edinbrgh, 3 jli 96. landbragt (rans) i ken til ds. g i tilsvarende ke frrige aar Ved kgl. resltin av 0 jli er det bestemt medhld av 4 i lv av 8 agst 94 m salg g tførsel av fødevarer m. v. bestemmes, at det indtil videre skal være frbdt at tkr føre fra riket Østkysten (med Nrthmberland..... Shetland..... Vestkysten (ndtagen Firth f Clyde) alt fra janar landbragt (rans) Uer (rødfisk), kveite (helleflyndre). Saltet-ganet (tdr.) l. Sei, fersk eller iset eller saltet. Saltet-ganet (tdr.) Undtat fra frbdet er sei, sm Røkt (rans) tføres til steder, beliggende paa Fersk (rans) den rssiske Nrdishavs- eller Saltet sild eksprtert t h k t T'l d d H V e avs ys. an re ste er (tdr.) i tlandet skal tførsel av sei sm er saltet knne fregaa paa de vilkaar, sm nærmere bestemmes. Landbrksdepartementet Edinbrgh, 0 jli 96', landbragt (rans) i ken til 8 ds, g i tilsvarende ke frrige aar eller den, sm departementet bemyndiger dertil, kan saaledes Østkysten (med Nrthmberland) bestemme, at den, sm faar tilladeise til tførsel av sei, skal Vestkysten (ndtagen Shetland tilbakehlde et vist kvantm indtil Firth f Clyde) vegtprnt av sei eller - efter det ffentliges valg - anden fisk g stille dette kvantm til dispsitin fr indenlandsk frbrk til de priser g iøvrig paa den maate, sm departementet eller den, sm det dertil bemyndiger, nærmere bestemmer. alt fra janar landbragt (rans) Saltet-ganet (tdr.) Saltet-ganet (tdr.) Røkt (rans) Fersk (rans) Saltet sild eksprtert (tdr.) 'll

6 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN jli 96 lddefisket i Finmarken 96. Distrikt Derav Lever Damp- Opfisket Hængt til Hængt Saltet til Rsse- kvan- medi- Leverhl- Fiske- Tran- Fiske- Lever rndfisk til rtklipfisk behand- set skjær let trn intran dighet vegt pt. pris pris hl. tdr. Gr. Jakbselv Sydvaranger... - _ Nesseby Nrdvaranger Vadsø Kiberg Vardø Havningberg-Syltefjrd Baadsfjrd Kngsfjrd ') - Berlevaag Finkngkjeilen Gamvik Mehavn Kjøllefjrd Lebesby Kjelvik Hnningsvaagene Skarsvaag Kjelvik frøvrig Gjesvær Maasø Hjelmsø ] ngø Rlfsø Hammerfest Hasvik Lppen-Øksfjrd Talvik Amtet Opfisket hy s e , derav hængt , saltet klipfisk 89, iset , rssebehandlet 55. Sei 43950, derav hængt 7 750, iset 7080, resten saltet. Ste i n b it 8 30 saltet rssevare. Kve it e 9785, hvrav iset 7 0, resten saltet. Uer 5667, hvrav iset 550, rssebehandlet 0 5, resten saltet. Opsynet hævet 3 jni. General.. rapprt m de større nrske fiskerier(nrw.fisheries) Hvad der fiskes i ken, men anmeldes frsent til at kmme med, ptages i følgende kes rapprt. (Qantities reprted t late t be inded in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.) A Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), janar-jni mill. st. (pies) Dampmediintran (Cd liver il)... hl. Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils)... ;... hl. B. Sildefiskeri erne (Herring Fisheries). Vaarsildefisket (Spring Herring), febrar-mars... maal a 50 liter. Fetsildfisket jli-desember ) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels salted, seapaked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, febrar a. fr vestlandet (the West Cast)... maal a 50 liter b. fr østlandet (the Sth Cast)... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, jni-desember)... tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barreis, salted, seapaked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring frm land landed in Nrway) (Bareis, salted, seapaked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen, saltet fr Amerika ) tønder i fiskepakning (Seapaked makerellanded in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameria) Kvantm Ttalfr ken til kvantm til 5/7 96 5/7 96 O 504 O 668 O 5379 O O O O O 93 O ) Al sild frbrkt fersk er ikke medregnet. (All Herring sed fresh is nt inded). ) Al makrel, sm er frbrkt fersk, eksprtert i is eller saltet rnd fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All makerel, sed fresh r exp. in i r salt ed fr the Sandinavian market, is nt inlded) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a "Fiskets Gang" angives sm kilde. A/S Jhn Griegs bktrykkeri.

7 l! Hermetik nrg$ tførsd a fhkprdktr fra janar til 5 jli 96 g kn sm tndt 5 jli. Fetsild Tldsteder Vaarsild g skaaret!. Strsild Nrdsja- 'd,ris B' ' mg,sl<ands- Klpfi"l< ", i. l<lipfisk, d tdl sild tdr S sild nrsk S an sk. tdr tdr. td et. td r.. r. Rndfisk Rtskjær rnd tran Hyse, D.m. R.m. Haa- Sei Anden Rgn tran Blank Brn- Brn kjærr. tarfisk tdr. tdr. tdr. blank tdr. telr. tdr. telr. ' Kristiania., Sandefjrd.. -- i Kristian"sand. l i Flekkefjrd. Stavanger i Kpervik l 8 -- Hagesnd Je Bergen ] 37 Flrø... ", Aalesnd Kristiansnd i..Je0 Trndhjem ' 6690i Bdø.... " ' ' Svlvær Narvik Trmsø... 4 i Hammerfest! Va rdø X i 58 " --- ===-, i lj , i ! 0, l 50 l i ---! 7[(; ] i \ i ; l l l 0! ! - i < 4 4 5" i l = = 8 00 i =, = = --= = ' = = = !_89-; i%--S88 33 ;;4 97d-j7 - ken i Hval- Sæl- Bttle-. Sild, Makrei, laks, Levende Anden Fisk, Fisk,. Fiske- i. ; Tldsteder tran tran nsetran Sldetran rakt saltet fersk aal fersk fisk Hmmer. S;ltt. saltet Sildemel i gan Sælskld tdl tdr. telr. tdr. tdr. stk.. al i i tdr. i Kristiania... MO nl Sandefjrd Kristiansand., flekkefjrd Stavanger i l Kpervik.. 9 _. 7487' - -,! Hagesnd Bergen... l r }"lr ! 30 Aalesnd ; Kristiansnd i Trndhjem , Bdø....Je Je Svlvær Narvik i 4976 Trmsø Hammerfest Vardø Vadsø. Andre Fra Narvik tført rgn kasser == ; i 8540;

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken Ukntig madsr for norsk fiskrjbedrjft fra Jiskridirktørn 9 aurgeng nsdag 8 mai 98 Nr. 9 nor$k fiskri r. Uken 28 apric4 mai. TRSKEFSKERERNE i Finmarken var de første dage bra, men var senere mindre bra saa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere