fra ftskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra ftskeridirektoren"

Transkript

1 S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt , sal- stæng i Bergsfjrd g flere mindre tet g anvendt til hjemmefr- gjenstaar uptat i Alten. Samlet bruk 400 maal. Fisket fregaar frem- fangst maal, derav er 8000 deles udelukkende paa Sulenhavet. maal anvendt til agn g 5700 maal Deltagelsen i fisket fra Kristiansund slgt til sildljefabrikker. Trmsø Kristiansund 43 drivere med en gjen- i uken. Belægget var her sidst i uken 6 nye stæng, sm alle er ptat. kr. pr. maal. Lørdag indkm samme- fangster fra 20 til 300 maal. Gjen- Fr Hnningsvaagene g i Kjelvik disteds 69 fiskedampere med en middel- nemsnitsfangsten blev 154 maal pr. strikt hadde man i almindelighet fra 300 fangst pr. baat av 144 maal. Silden baat g prisen dreiet mellem kr. 12,50-600, en enkelt baat 1000, er iaar meget str, fra 540 til 580 g 11.50, i gjennemsnit kr. 12 pr. fr Skjøtningberg g ksefjrd 500- sild i maalet. Prisen var lørdag fra maal mest hyse, fr Kjøllefjrd 600- kr pr. maal. Ukekvan- Fetsildfisket var i uken ubety- 1700, fr Finkngkjeilen , turnet fr Kristiansund maal, delig. l Finmarken sattes 2 mindre fr Tyfjrd g fr Kngs nemsnitsfangst av 143 maal, pris kr drivgarnsfartøier, 21 kjøpefartøier uken blev ptat 1800 maal, der blev Mandag indkm 6 drivere til Kristi- g 2 landkjøpere. Hvedmassen av slgt til sildljefabrikker. Prisen var ansund med en gjennemsnitsfangst av flaaten her er antagelig mtrbaater, kr pr. maal. alt pfisket 182 maal pr. baat. Pris fra 16-20, saa fangsten blev liten i frhld til inden Nrdlands amt mual, i gjennemsnit kr. 18 pr. maal. Tirs- den anseelige flaate, men i den sidste hvrav saltet til handelsvare dag var fangsten usedvanlig str, idet halvdel av uken var veiret saavidt tell'. der indkm 123 drivere, hvrav 119 urlig, saa bedriften med mtrbaater Landets samlede kvantum fetsild dampskibeg 4 mtrbaater, til Kri- blev hindret. Ukefangsten fr Titran utgjør til 19 desember maal stiansund med fangst fra maal, blev 2260 maal, hvrav 170 iset g mt i 1913, g i gjennemsnitsfangsten blev 200 maal resten saltet. Priserne var søndag fra Saltet iaar tønder mt pr. baat. Dette antages at være en 15-18, mandag 15-12, tirsdag 12- i 1913 g i rekrd paa strsildfiskets mraade, da 10, nsdag g fredag l kr. Brislingfisket. tiden 7-12 der saavidt vites ikke tidligere er p- pr. maal. desember tilførtes Stavanger 3420 skj. naadd en saa str gjennemsnitsfangst alt er iaar til 19 desember pfisket brisling, derav 2220 fra Søndre Berpaa et saa strt antal drivere. Fang maal strsild mt 968 i 1913, genhus amt g 1200 fra Nrdre Trnd sten tirsdag blev maal g væra i 1912 g maal i hjems amt. Prisen var kr. 5 pr. skj. dien kr efter en gjennem- laar el' saltet maal mt 240 idesuten tilførtes Stavanger 6200 skj. snitspris av 13 kr. nsdag indkm 1913, 8285 i 1912 g i 1911 blanding, skj. smaasild g 4300 til Kristiansund 44 drivere med fang- set iaar maal mt 728 i 1913, skj. mssa. Prisen var fr blandingen ster fra 3 til 250 maal, igjennemsnit 2585 i 1912 g maal i kr. 3.50, fr mssa 3 g fr smaupr. baat 124 maal. Prisen var 14 kr. V ærdien av sid ste ukes strsildfangst silden 2 pr. skj. Balestrand er indmaalet. rrrsdag var gsaa en gd antages at sættes til kr , til l desember pfisket ialt 5800 dag, idet 97 drivere indkm til Kristi- hvilket maa betegnes sm et meget' skjæpper, pris 2 kr. skjæppen. ansund med en middelsfangst av 128 pent utbytte. Lægges hertil værdien B an k fis k et. tiden 6-12 desem. maal, høieste fangst var 300 maa1. av hvad der tidligere er pfisket skulc1e ber er fr Andenes g Bleik pfisket Prisen var fra kr. pr. maal. værdien av dette fiske ialt beløpe sig fisk, derav trsk m aftenen var veiret utrygt, saa driv- til kr. l g 5000 brsme, pris henhldsvis ningen val' litet sandsynlig, men allike- Fisket fr kmmende uke tegner 10 g 6 øre pr. vel indkm der fredag til Kristiansund hittil gsaa bra, da veiret er gdt. Vinterfisket i Finmarken var g- 53 fiskedampere med fra maal, Sidste søndag indkm 48 dampdrivere saa i sid ste uke meget hindret av strm igjennemsnit 127 maal, pris til Kristiansund fra Sulenhavet med de fleste steder, saa fisket blev smaat. 5 aargang var i uken meget er meget str, men ngen ptælling i amt er intet sildefiske anmeldt g det gelt g veii et var bra gjennem sidste uke var ikke mulig, da fartøi- samme var tilfælde fr Søndre rrrnd. hele uken: saa der blev pfisket erne gik ut g ind ustanselig. rrill hjems amt. l Eidsfjrden i Haelsel en mængde sild. Søndag indkm til Titran blev gsaa indbragt endel sild var intet garnfiske, men der blev sat

2 458 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 desember 1914 fjrd trsk g hyse. Fisket falder bedst i Tanafjrden g Laksefjrden, mindst er fisket i Vestfinmarken. Prisen var fra 9-12 øre pr. fr fisken g leveren betaltes med 16 øre pr. liter. Trsdag var prisen paa strsild i Ham burg g lørdag Jb. kassen. H u l falder silden fr str. Prisen var lørdag shil Engs kassen. Brislingfisket. Lensmanden idaviken indberetter under 14 desember 1914: Herved tillater jeg mig at indberette, at der paa frskj ellige steder i distriktet er pfisket i indeværende høst ca skj. smaasild (bladsild), der er levert fersk til hermetikfabrikker væsentligi Stavanger. Prisen kan sættes gj ennemsnitlig til kl'. l.s a kr pr. skj. Lensmanden i Vestnes indberetter under 15 desember 1914: Tmrefjrden er der nu paabegyndt ntfiske av mssa g brisling g der strømmer nu dit en mængde fremmede ntlag. idag 5 drivere maal, pris aften kuling av vest, kun 2 utreiste Kristiansund: dag fra Sllienhavet 20 fiskedampere maal, pris Veiret utrygt mange drivere ute. pslag 18. Trndhjem 19/12: psynsbetjenten Titran telegraferer idag: Strsildfisket: Titran denne uke 2260 maal, derav saltet 2090 maal, tilvirket 3130 tønder, sendt fersk 170 maal, nu pris , tilstede 21 kjøpefartøier, 2 kjøpere paa land '87, drivfartøier. Sidste døgn mest veirhindring. Stiftamtmallden. Veiret. Meterlgiske bserva tr i u m beretter: Sydkysten hadde nrdstlig vind i den første halvpart av uken, i begyndesen frisk til sterk, men fra tirsdag svakere. Trsdag fik man svak søndenvind, sm fredag tiltk adskillig i styrke, men atter løiet lørdag. Paa Vestkysten std vinden østlig først i uken med ringe styrke. Fra nsdag var den sydlig eller sydstlig, trsdag temmelig frisk, de andre dage svakere. mtrent de samme veirfrhld har hersket i det nrdenfjeldske. Trsdag g fredag var søndenvinden sterk eller tildels strmende i Lften; paa Rmsdalskysten har derimt vindstyrken været meget mderat hele uken igjennem. De nrdlige kyster har fr det meste hat søndenvind av mindre styrke. Mandag angaves dg frisk sydvest, g trsdag tiltk vindstyrken adskillig. Fredag g lørdag angaves sydlig til syel vestlig strm i 0stfinmarken. løpet av uken er temperaturen steget ver hele landet. Tirsdag fik de sydlige egne varmegrader, g efterhaanden har milelveiret rykket nrdver, saa at sidst i uken hadde endg Finmarkskysterne tildels temperatur ver nu!. Fetsildfisket. Beretninger. Lensmanden i Aure telegraferer 19 desember 1914: Denne uke 2 større g 3 mindre stæng Kallandsvaagen, Aarvaagsfjrd, ptat 1100 maal 6-7 streks, pris 6-8 krner maalet, garnfisket Kallandsvaag, Aarvaagsfjrd, Engc1alhølen 0-4 maal 5--6 streks, pris kr. maalet, pfisket garnsild 450 maal, ukekvantum 1500 maal slgt til isning. alt pfisket maal, saltet handelsvare tønder, iset kasser, skjæresild 300, sildelj e 1850 maal. J eg fretk idag reise ditind fr at føre psyn g indhente pgaver. 6 av bygdens pslag 32. Vadsø 18/12: Lppen egne ntlag g et fremmed lag hadde ialt trsk, hyse, Skarvfjrd 140 gjrt 8 mindre stæng. Fangsten var en blanding av mssa g brisling efter et av kjø perne antat frhld 4/5 mssa g 1/., brisling. Den 81' slgt til hermetikfabrikanter i Stavanger efter en pris av kr. l-1.eid fr mssa g kr fr brisling, alt pr. skjeppe. Hittil er ptat ialt 3000 skj., hvrav altsaa 2400 skj. mssa a kr kr brisling a kr kr Silden staar fremdeles i fjrden, g da det er nymaane imrgen haaper man paa yderligere fiske. Strsildfisket. Telegrammer. pslag /12: Strsildfisket: dag til Kristiansund fra Sulenhavet 123 drivere, hvrav 4 mtr, resten dampere, maal. Størrelse , pris , veiret gdt. Rmsdalsværene : Prøvedrift paa nahavet, fangst n gen faa sild. Til Titran fra Sulenhavet 39 drivere, hvrav 17 med fangst maal, pris pslag /12: Strsildfisket: dag til Titran fra Sulenhavet 23 drivere maal, støneise 500, pris Tilstede 81 drivfartøier, 18 kjøpefartøier, 2 landkjøpere. dag almindelig utseiling. pslag /12: Strsildfisket: gaar til Kristiansund fra Sulenhavet 44 drivere, derav 4 mtrbaater maal,pris 14. Gdveil', driverne ute. Uketælling av fiskerflaaten umulig, da baatene ustanselig ut g ind. pslag /12: Strsildfisket: dag til Kristiansund fra Sulenhavet 97 drivere, derav 3 mtrbaater maal, pris 11-13, størrelse Veiret utrygt, faa drivere ute, drivveil' ikke sandsynlig. Titran: dag fra Sulenhavet 71 drivere. hvrav 36 med fangst maal, pris aften utrygt veir, ikke utseiling. pslag /12: Strsildfisket: dag til Kristiansund fra Sulenhavet 53 fiskedampere maal, pris pklarende veir, driverne ute. pslag /12: Strsildfisket: Til Titran igaar 1 dampskib 40 maal idag l dampskib 30 maal, pris 11. Ukefangst 2260 maal, hvrav 170 iset, resten saltet. Veiret utrygt, liten utseiling. Kristiansund: dag fra Sulenhavet 69 fiskedampere maal, størrelse , pris / 4, Ukekvantum maal, hvrav iset 10200, saltet 57400, hj emmefrbruk 400 maal. Gdveir. Samlet landskvantum maal, hvrav iset, saltet, 400 hjemmefrbruk. pslag /12 : Strsildfisket: dag til Kristiansund fra Sulenhavet 48 fiskedampel'e maal, pris 12 1 / 2-1Jl/ 2-12, gdt veil'. pslag /12: Strsildfisket: Halten: tiden 24/11-18/12 fra Haltenhavet 12 drivere ialt 346 maal, størrelse 580, pris Titran: gaar 10 drivere maal, Skreifisket trsk, likemeget hyse, Hnning'svaagene, Kj elvik distrikt almindelig , enkelte 1000, Kistrand verstaat line ptil 300, Skjøtningberg. ksefjrd mest hyse. Kjøllefjrd , Dyfjrd smaat, pris , lever 16, Gamvik gammelt ag'n mest hyse, Finkngkjeilen trsk, Tyfjrd , Berlevaag 400 trsk, 600 hyse, Kngsøfjrd trsk g' hyse, Nrdvaranger , Vadsø mest hyse. Strmhindring fleste steder. Amtmanden. Fetsildfisket. pslag 44-. Trndhjem 19 12: Sildeberetning fr uken 12/12-19/ ntet fetsildfiske anmeldt. Stiftamtmanden. pslag 48. Bdø] 9/12: Hadsel: Eidfjrd. ntet garnfiske denne uke. 6 nye stæng sat Helfjrd,.Nelfjrd, Slum. Alle ptat. pfisket ntsild 1800 maal, alt slgt sildljefabrikker, pris , tilstede ca. 20 ntbruk, 2 kjøpere. alt pfisket inden amtet maal, hvrav saltet handelsvare tek, iset 5900 maal til sildlj efabrikker, maal hermetikfabrikker, 6550 maal g 1100 kasser skjæresild, tønder saltet agn, 1700 tønder g 600 maal, resten sm før. Amtmanden. pslag 50. Vadsø 19/12: Jj10rløpne uke 2 mindre stæng Bergsfjrd. Gjenstaar flere mindre stæng Alten. ptat ialt maal sild, derav til agn 8000 maal, sildeljefabrikker 5700, resten hjemmebruk, Amtmanden. pslag 9. 21/12: Til 19 desember meldt ptat maal fetsild, hvrav iset maal, slgt sildlj efabrikker maal, saltet fiskepakkelle tønder mt i 1913 g i Utenlandske fiskerier. Uken desember. Det sve n s k e s i de fis k e fr Bhuslen var smaat i sidste uke, da strm hindret bedriften i str utstrækning. Ukefangsten blev hl., ingen saltning. Prisen var fr strsild fra kr. pr. hl. Den samlede fangst til 19 desember utgjør hl. mt i 1913, i 1912, i 1911 g hl. i aar er saltet 975 hl. mt intet i 1913, 8246 i 1912, 4520 i 1911 g 1817 i L

3 23 desember 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK l!'skerbedrft FRA FSKERDREKTØREN 459 Telegrammer. Det svenske sildefiske. pslag 4. 16/12: Sildefisket Bhuslen: Undersøkelser efter silden paagaat i flere dage, idag nrdvest av Skagen. Trawlsild betinget igaar i Gøtebrg' 36 krner hl. pslag' 4. 17/12: Sildefisket Bhuslen: ngen sild ved Skagen igaar, litt ved Anhlt. pslag 4. 18/12: Sildefisket Bhuslen: gaar litt sildefiske ved Anhlt, pris 20 krner kassen. pslag 4. 19/12: Sildefisket Bhuslen: dag intet sildefiske fr uveir. pslag 4. 19/12: Sildefisket Bhuslen: gaar intet sildefiske med nt. Uveir. pslag 4. 21/12: Sildefisket Bhuslen: Ukefangst bl, ingen saltning. Pris Fisket var i uken bindret av strm. Ttalfangst til J 9 desember bl. mt i 1913, i 1912 g i Markedsberetninger m. V. Uken desember. Telegrammer. F ers ksildmarkedet. pslag 2. 17/12: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna : Pr. jernbane endel strsild, pris Jl0. kall8en. Vare underveis blir fferert nedver til 20, utsigterne ikke gde grulldet helligdag'ene. pslag 2. 18/12: Fiskeriagent Jhnsen, HYll, telegtaferer: 5000 kasser Kristiansundstrsild, delvis slgt shillings kassen. pslag 2. 18/12: Fiskeriagent Jhnsen, Hull, telegraferer: Admiralitetet bar stppet al skibsfart mellem Tyne g Flambrugh. pslag 2. 19/12: Fiskeriagent Jhnsen, Hull, telegraferer: T ladninger Kristiansundstrsild lit et slgt, shillings kassen. ngen efterspørsel fr:disse stre grve sild. pslag 2. 19/12: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna : Endel kasser smaasild / 2 Jl0.. Endel strsild med j ernbane frhaandsslgt Jf0. kassen. pslag 2. 20/12: Fiskedagent J bnsen, H\lll, teleg:rferer: Nrsk sild salglvanskelig, pns 12 shllhngs kassen, pslag' 2. 21/12: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hambnrg-Altna: Lørdag 2 dampere med strsild, pris Jf. kassen. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. 17/12: Fiskeriagent Assersn telegraferte igaar: Hamburg-Altna : Pr. j ernbane igaar idag' endel kasser.. fisk, hyse mørk 23-28, trsk 18-33, kveite pslag' 3. 19/12: Fiskeriagent Assersn telegraferer: Hamburg-Altna : g'aar idag med jernbane g dampskib endel kasser fisk, by se mørk 10-25, lys 28-29, kveite 30-83, trsk 30-35, sei 22. Kl i pfiskmarkedet. pslag 5. 22/12: Generalknsulen Bilba telegraferer: Salg 4020 nrsk, 1350 færøisk. Behldning 900 nrsk. Priser ufrandrede. Santander : ntet salg'. Behldning 100 nrsk.. Paris , Lndn Fiskemarkedet i Bergen. msætningspriser fr fiskeriprdukter i Bergen ved nteringsutvalget. (pslag paa Bergens børs). Varesrt Mandag Tirsdag nsdag! TrSdag] Fredag Lørdag 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12! rrran: kr. kr. kr. kr. kr. i Prima kldklaret damptran Fetsild: Garn a n1 Strsild:! Rund l5-14/ Distrikt Finmarkens amt.... Trmsø amt.... Nrdlands amt.... Namdalen.... Søndre Trndhj ems amt.. Rmsdals amt.... Nrdre Bergenhus amt... alt Mt lh ;.;--- Fetsildfisket 1914 til 19 desember. alt ptat maal Knsula tberetninger. Fra generalknsulatet i Bilba, dat. 7 desember: mprt g msætning fra 29 nvember-5 desember 1914 av klipfisk, alt pr. kvintal a 50, andrg til: set maal Derav : Slgt sildelje- fabrikker maal kr /1500 Saltet : !---i9-47-l : ! Vig, hvr g Santander men slet kun 1020 kurver pfiskedes. Vig synes intet rgnsalg 2t ha funde'1\i sted, da behlc1ningen ved ukens slut fremdeles anslaaes til mkring 1250 tønder. Bilba. mprt pr. dampsk. Ripa Fra generalknsulatet i Bilba, dat nrsk g 1330 færøisk. Salg 14 desember 1914: mprt g msæt nrsk g 1330 færøisk. Behld- ning av klipfisk fra 6-12 desember ning pr. 5/ nrsk. 1914, alt pr. kvintal a 50, andrg til: Prisen fr 1ste srt pgaves ntert Bilba. mprt pr. dampsk. San til pesetas 54 a 56 fr nrsk g 64 a Telm 4920 nrsk g 1350 færøisk. 70 fr færøisk. Salg 650 nrsk. Behldning pl'. 12 desember 4920 nrsk g 1350 færøisk. Santander. Salg 150 nrsk. Be- Prisen fr 1ste srt pgaves ntert hldning pr. 5/ nrsk. til ptas. 54 a 56 fr nrsk g 64 a 70 Prisen fr l ste srt pgaves ntert fr færøisk. til pesetas 54 a 52 fr nrsk. Santander. Salg 150 nrsk. Be- Paa Madrids børs ntertes idag:. ' hldmng pr. 12 desember 100 nrsk. P ese t as pr. 100f res. a / v l/p ans.. Cl L d Pnsen fr ste srt pgaves ntert a;,)) n n. '1 l' t ptas. 54 a 52 l 101' nrs {. følge viceknsulaternes indberetninger angaaende sardinfisket i frrige Pesetas 104,05 pr. 100 fre. a/v ljparis. Paa Madrids børs ntertes idag: uke var dette ngenlunde gdt i Gijn ,,1/ Lndn.

4 1 4f)0 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 desember 1914 Angaaende sardinfisket under frrige uke meddeler viceknsulaterne, at dette var ngenlunde gdt i Gijn men slet saavel i Vig sm i Santander, hvr gsaa uveir bidrg til at redueere fangsten. Vig pfiskedes kun 203 kurver under hele uken, altsaa Ca. femtedelen av et ngenlunde nrmalt dagsfiske. Rgnbehldningen i Vig anslaaes fremdeles til mkring 1250 tønder. uken 9 til 14- nvern bel' nterer J untaen 44 a 50 milreis pr. kasse g 43 t 48 pr. tina peixeling. Gaspe g Halifax nterer Juntaen ikke. Kursen paa milreis har været ngenlunde fast mellem 13 1 /2 a 14 d. de sid ste dage har ku'smarkedet dg været meget usikkert. Malaga (25 nvember). - Hertil er ankmmet siden sidste rapprt av 3 ds.: Fra England g fra Nyfundland Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 7/ 12 12/ Fra generalknsulatet i Messina, Bris- Pris Smaa- Pris dat. 9 nvember Hvrfra ling pr. sild pr. mprt av stkfisk til lvlessina fra skj. skj. skj. skj. Fra knsulatet i Venedig, dat. 12 l til 30 nvember desember 1914: G k Stavanger amt l løbet av nvember maaned ankm 6 italienske - dampere fra enua B g. S. B.-hus amt hertil: , 2 nrske dampere fra ergen f -N. B.-hus amt l g 2 engelske dampere ra Rmsdals amt tørfisk, hvrav gik Hull rrilsiunmen N. Tbjems amt til Triest. Nrdlands amt 8000' P. t'll t' l d T t 5 n 2.00 rlserne Sle Sg saa e es: mprt av klipfisk til Messina fra rmsø am, Lfts prima vestre... lit l til 3 nvem br Tlls = l-=- <'inmarks prima 2/600 4 italienske dampere fra Genua Røkt ' -6/ , 2 engelske dampere l fra Liver- Tmat, eif Venedig, knt 1/2 krigsassurance, pl 6000 g l fra Hull = l--=sm regel, ikke indbefattet i prisen. Tilsammen Efterspørselen med hensyn til Fin- Messina grssisters salgspris fb. Desuten 6200 skj. blanding a kr marksfisken var temmelig livlig fr Messina, tld betalt. fra S. Bergenhus amt. Røkt. Desuten prmpt g flytende vare; en gd del St k fi s k : blev gsaa eksprtert, hvilket frøket frespørselen. Derimt var Lftfisken mindre efterspurgt end vanlig. Fra generalknsulatet i Ri de Janeir til Utenriksdepartementet, dat. 18 nvember Ny hllænder, Bergen... lit Vestre, str taliensk Klipfisk: Engelsk lma kvalitet Fra knsulatet i Barcelna, dat. 10 første halvdel av nvembet ankm desember til Ri de Janeir følgende partier Herved indberettes følgendel1l fiskeklipfisk : markedet inden dette knsulatdistrikt Med den nrske Syd-Amerika-linjes siden sid ste rapprt avl8 f. m. dampskib Crneta - mhandlet i Barcelna. Hertil imprtertes generalknsulatets rapprt av 6 nvem slandsfisk g ber kasser g 50 tinas. nrsk fisk (lange g brsme). Pri- Via Liverpl 1000 kasser. serne pgives at være: Via New Yrk 766:tinas. lste srt slandsfisk... ptas. 54-n6 Med den-nrske Syd-Aamerika-linjes 2den dampskib,1 Ri de Janeir ankmmet Lange... l' ds., 136U kasser. BrGsme Behldningen anslaaes av kyndige alt pr. kvintal a 40 Behldningerne flk til ca. ] klli. Selv m dette er ca kvintal. muligens skulde være nget verdrevet, er behldningen d betydelig. g Tarragna (21 nvember). - ngen avsætningen synes fremde.les at være liten. Detaljpriserne svingel' mellem de særdeles lave priser, sm pnaaes fr den ældre fisk paa markedet, g de høiere priser fr den sid st ankmne fisk. Junta ds Crretres nterer fr uken 3 til 7 nvember 44 a 48 milreis -'1 pr. kasse fr kassefisk g 42 a 44 milreis pr. tina peixeling. Fr tilførsel. Behldningerne Cl' 7 a 8000 slandsfisk g litt nrsk fisk, der avsættes til henhldsvis ptas g ptas. 46 pr. kv. a 40 Cartagena (l desember). - Siden sidste rapprt har ingen tilførsel fundet sted. Priserne er: Engelsk fisk, str ptas. 75, middels ptas. 73, smaa ptas. 71, Labradr ptas. 58 g slandsfisk ptas. 60. Alt pr. kv. a skje mssa a kr fra S. Bergenhus amt. Røkt. V ærdi brisling kr smaasild blanding mssa kr Kanadiske agnfryserier. Den kanadiske regiering gir 50 % tilskud til prettelse av -agn fryserier g en præmie av 5 $ pr. tn (2 øre pr. ) agn sm blir frsset. Saadant præmiert agn maa der dg drives handelsmæssig nisætning riled. De- smaa agnfryseanlæg sm kster fra krner er av t slags - den ældste srt anvender enslags kurver, men de nyere g hedre anlæg er utstyrt med flate galvaniserte jernblikkasser med tætsluttende lk, størrelse 80 x-50 x 8 centimeter. En saadan æske rummer agnfisk g kster kr Frysningen fregaar i kasser eller rum med islerte vægger, ved hjælp av is sm lægges mkring agnkasserne. Systemet er altsaa det samme sm det hs s anvendte.

5 Nrsjø- Br'sling slndssild sild tllr. Klipfisk, Klipf., is- Rundfisk nrsk landsk etc. Nrges utførsel av fiskeprdukter fra januar til 12 desember 1914 g uken, sm endte 12 desember. :, Rtskjær Sei Hyse, rund Anden tørfisk Rgn 3iJ6 D.m. tran 5320 R.m. tran 302 Blank 53 Brunblank 61 Fetsild g skaa- Strsild ret sild Brun 2510 Haakjærr. l, c.. D S es' D ',...,... : *,,. Sandefjrd.. Kristiansand J'1ekkefjrd Stavanger Kpervik Haugesund Bergen :d Flrø Aalesund f) 2: Kristiansund Trndhjem Bdø , Svlvær Narvik Trmsø , Hammerfest l Vardø M Vadsø Andre alt ') , uken 22, , , , 10100\ , :d1 621 \ !), - Tuidsteder Hvaltran Sæltran Bttlensetran Sildetran jsild, ferskj Sild, røkt ks., Makrei, saltet Makrei, fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk Kristiania : :d Sandefjrd Kristiansand Flekkefjrd Stavanger Kpervik Haugesund Bergen Flrø Aalesund Kristiansund , d:::1, = ' 1' ' = = 1 14' 231l = ' Svlvær Narvik Trmsø Hammerfest Vardø... <0.' Hummer Fik,salt.etFiSk saltet Sildemel fartø ' stk. i Fiskeguan Sælskind Hermetik M3 Vadsø Andre ! alt : ukeill1i'3'9i, \ Q tj ' ; t' 00 pj j;,; Z 00 t.d t;; pj.... 1'!j;.!;d r::j );1:1. pj.... tj Pi 8: 1St!;d tj. +::- c:j;j.,... -,! Tldsteder Kristiania... Vaarsild

6 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 desember 1914 Utførselsfrbud fr Nrge. Efter krigsfrsikringens cirkulære nr. 16 fr 12 desember gjælder fr følgende varer fr tiden utførselsfrbud fr Nrge. Levende hester, kvæg, svin, sauer, gjeter g ren. Fødevarer undtagen fisk g fiskevarer, kndensert melk, smør, st, hær, vildt, fjærkræ, egg, kaffe, te, krydderier g raaprdukter fr margarinfabrikatinen (le stck, lard, arachid-, bmuldsfrø g kkslje). (D ndtat fra frbudet er gsaa, hvad sm trænges til bruk fr et skib paa en frestaaende reise). Frstffer. (Sildemel, hvalkjøtmel g levermel kmmer bl. a. ind under frbudet, derimt ikke hvalguan g fiskeguan ). Mineralske ljer. Kul. Kks. Trv. Guld, frarbeidet g ufrarbeidet, myntet g umyntet. Sølv. (Guld eller sølv frarbeidet sm smykker eller bruksgjenstande kan dg utføres). Aspetømmer. Tmsækker. Jutelærret (iutestrie). \ - (Gjælder ikke strie, der er anvendt sm emballage m andre til utførsel bestemte varer). Uld g uldvarer - derunder indbefattet alle srter avfald av uld, saavel reven sm urevidn tilstand. Huder g skind samt prdukter derav. Svvl, svvlblmme. Tjærefarvestffer g rganiske mellemprdukter fr tjærefarveprduktinen (saasm anilin, naftl, naftylamin, naftylaminsulfsyrer,. s. v.). Kautschuk (gummi elasticum), gutaperka g balata, alt i raa tilstand). Blikplater. Blikemballage,. dekrert blik, deler av blikplater. Alle slags lægemidler, derunder indbefattet raajd g jd. Frbudet indbefatter kun de stffer, -sm e pført i frtegnelserne litr. A. g B. i kgl. plakat av 29 august 1908 angaaende handel med gifter g aptekvarer). Autmbiler samt ringer til autmbiler g cykler. Kbber, ubearbeidet, med undtagelse av det, sm er prducert ved nrske verker g ledsaget av prindelsesbevis. Valsede eller pressede plater av kbber, av mindst 3 mm. tykkelse. Valsede eller smedede stænger av kbber eller messing, ikke videre bearbeidet. Valset traad av kbber eller av messing. Skaalfrmede emner til patrnfabrikatin av kbber eller av messing. Avfald av kbber g av kbberhldige legeringer (messing g lignende). Nyfundlands klipfiskeksprt indtil20 nvember i kvintaler a 50 til: 1913 Prtugal Spanien !talien Br. Vestindien Brazilien Kanada Britiske øer Frenede Stater Andre lande alt tiden 1 /10-2 / ) 26/99/t / 9 25/ /811/ Utbyttet av Labradrfisket indtil 31/ var kvintaler, frdelt paa 437 fartøier. Markedspriser. Merchantable. pr. $ Madeira.... Labradr.... D., shre cured - West ndia ) Ved en trykfeil blev i nr. 44 det samlede kvantum indtil 9/ pgit til istedenfr kvint aler. (jed:!=:'!,r u: rae andrr!k kee p n:,s::). {i:iil k[9l!i (Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week are add.ed t ttals fr next week.) A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni.... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cd liver il)... hl. Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring H81Ting), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember 1) , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the West Cast) ny sæsn maal a 150 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) d maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember 1 ), saltet, fiskepakkt (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) ) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering nsed fresh is nt included.) 2) Al makrei, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m 3- a Fiskets Gang angives sm kilde.

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fsk~rb~drfl fra fsk~rdr~kt0r~n 9 aa'gang nsdag 23 ktber 1918 Nv.. 43 l1~r$k~ fjsk~r~r. Uken 1319 ktber. r' ET SL D Fl S KE Tvste sdste uke r en lten bedrng, det ukefangsten

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere