Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite hindreces bedriften av uveir. det ind til Brønnøy fra Trænabanken. Til hele synes fisket at skulde ta sig godt Andenes og Bleik indbragtes i uken op i Nordlands amt, men meget av 4 ds. kun 650 fisk for uveir 'ETSLDlnSKET tok sig, ganske hænger jo av sildetyngdens størrelse For Molcløen opfiskecles i sidste uke bra op i uken i N or dl a n cl s am t, og om den siger ind i fjordene fisk, hvorav 8000 hyse hvorukepartiet blev vel Litt fiske des ogsaa i Tromsø am t, og 2000 torsk. indre Vesteraalsfjord og i ytre BørøY nemlig i Kvæfjord og i Karlsøy. sund i Hadsel hadde man de tre sidste S ø n dr e Tl' on dhj ems amt. nætter paa drivgarn, dampskibe 0 Aafiorclen opfiskedes Beretninger. 3020, med motorskøiter 5 streks sild og sattes 5 mindre stæng Fetsildfisket. 577 og med smaabaater i uken. Bjugn litt garnfiske, uke Lensmanden i Aure telegraferer 7 oktober: 6 3. alt i uken 500, fangst 77 fl 3 5streks garn sild. Denne uke 7 mindre stæng indeholdende ca streks, optat 350, pris alt saltet til 2000 Kvaliteten Frøya blev sat 6 notstæng og i kroner et. Solgt til isning 900 meget god og av partiet er \/4 tostreks, Bjørnøl' 8 mindre stæng av de mindste kasser, saltet handelsvare 80 tønder. Garnfisket 03, opfisket 380, saltet 2/4 trestreks og resten firestreks. Pri merker, pris optil kr. 2 pr.. handelsvare 600 tønder. alt opfisket 840 sen var fra kr pr.. Der Aure i Romsdals amt sattes 7, saltet handelsvare 360 tønder, let saltet 8330 kasser, iset 600 kasser, skj æresild 300 tønder, sildolje 850. deltar i fisket 5 dampere, 74 motor mindre stæng indeholelenele ca skøiter og 2 aapne baater samt 20 av 46streks vare. Prisen var Lensmanden i Bjørnør indberetter 5 oktbr, : notbruk. Senere er meldt om adskillig kr pr.. Sildefiskeberetlling fra Bjø'llør distrikt for stængning i Eielsfj ord, men hittil uele Landets samlede kvantum av fetsild uken fra 85 oktober 94. uken antages sat 8 mindre llotstæng. Garnfisket =. lukkende fabriksild, men man har haap utgjorde til 7 oktober ptat ialt 800 notsild. Deravantages om større sild ved senere stængning. mot i 93, i 92 iset 300, saltet handelsvare 600 tønder, resten til hj emmefol'brnk. Sildens kvalitet er For Bø har uveir i høi grad hindret og i 9. Det saltede parti f)o streks og' mindre. Pris pr. kr. 2. drivgarnsfisket, nat til lørdag, onsdag er nu ialt mot Med det tidligere opfiskede kvantum skulde for indeværende fiske være opfisket ialt 800 og torsdag hadde man almindelig sjø 93, i 92 og , hvorav iset 300 maa!, saltet handelsvare veir med fangster fra 040. Uke tønder, resten til hj emmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning: 20 garnbaatel' fangsten blev 253, hvorav saltet Brislingfisket var ubetydelig med 40 mand, 3 notbruk med 50 mand og 3 til handelsvare 3770 tønder, prisen var sidste uke. kjøpefartøier, hvorav 2 dampskibe, med 5 mand. Tilsammen 05 mand. i gjennemsnit kr. 28 pr.. Stør Av slandssild hjemførtes uken resen var 2 og 3streks og kvalheten til Aalesund 2300 og til Stavanger udmerket og saagodt som fri for a;ate. 747, hvorav 597 var krydret. Silden er nu seget længere ind og staar alt er iaar hjemført Telegrammer. nu omtrent mellem Dragsnes og Gauk mot i 93, i 92 Fetsildfisket. værøy. Her er tilstede 300 baater og og i 9. pslag' 43. Molde 7/0: Denne uke 7 min 58 kjøpefartøier, hvorav 8 dampskibe. Av dorgemakrei indbragtes intet i dre stæng Aure indeholdende ca Øk. l.. l. l k fi ]] 46 streks. ptat 350. Pris 3033 snes var utsgterne gor e l SC ste SC ste u e, saa s ret er s ut. kroner et. Solgt til isning 900 kasser. uke. Mandag og tirsdag hadde man Av kystmakre fiskedes ubetydelig Garnfiske Aure 03. pfisket380. i LangnesvikenlVeværene med drivgarn i sidste uke, kun litt for Egersund, Ukekvantnm alt opfisket '' tønder, hvorav tilvirket handelsvare 8750 fra 530 og med posenøter Langesund og Grimstad. tønder fetsild og 4430 tønder skjæresild. Amtmanden , onsdag drivere 07, Bankfisket fra Aalesund har i pslag 44, Trondhjem 7/0: Sildeberetposenøter 50, torsdag garn bedre forløpne uke for en stor' del været ning for uken 07 oktober 94: Aaog med poseiøter 50. Silden hindret av uveir paa havet. En dam fjordens lensmandsdistrikt antages opfisket 360., hvorav solgt sildolj efabrik 0., var blandingsvare, posenotsilden mest per bragte mel, efter 2 dages fiske saltet handelsvare 520, resten hjemmeav de mindre merker. Silden er paa paa Tampen 2000 kveite ocr forbl';k. valitet 56 streks.. Pris 7 kr,,.. o Garnnske lltet. Notstæng 5 mmdre. BJugn indsig, men antages endnu ikke at rundfisk. Forøvng var fangsterne lensmandsdistrikt garnfiske fra / 2 2/ 2, midvære indkommei i Gavlfjorden ; prisen ubetydelig. Endel dampere var lørdag delfal:gst 2/3 : pfisket i uken garnsld. set 80, saltet handelsvar for garnsild omkring kr. 30 og for endnu kke mdkomne. Trsdag bragte vare 870 ter., resten hjemmeforbrnk. Sildens

2 Utenlandske fiskerier. Uken 7 oktober. '20rtciber 94 kvalitet 35. Pris Tilstede ved hritmmiens sildefis'kerier gaal' 90 % ukens slntning60' garnbaater med 420 mand, 8 notbruk, 0kjøpefartøier. J3'røya lensmandsdistrikt intet sildefiske forløpne uke. land. setsildeksporten gir i beelste i sal t for konsum hovedsagelig i Rus Hitteren lensmandsdistrikt antages sat 6 notstæng. Garnfiske høist ubetydelig. Antages opfisket 400, alt med not. antages iset hadde en ukefangst av tønder. stabilitet for et lands sildenskerier. Det hollandske sildefiske tilfælde ingen norm for priserne og 400. Tilstede ved ukens slutning 6 notbruk med 90 mand, ingen garnbaater. 3 kjøpefartøier. Pris pr. tønde fersk sild kr mot i 93 og pladsen og blir en faktor i regulerin alt er til 4 oktober ilandbragt Den skaffer konkurranse paa fiske 2. Bjørnøl' lensmandsdistrikt antages sat 8 mindre notstæng. ptat 800. Alt notsild. antages iset 300. Saltet sild og for ihlen 89 nyttig..man anbefaler at koneentrere i 92. Prisen var for fuld gen av priser; av den grund el' den handelsvare 600 Resten hjemmeforbruk. Kvalitet 56 streks og mindre. Pris pr. gylden tønden. den største del av fangsten paa det kl'. 2. Tilstede ved ukens slut 20 garnbaater, Det svenske sildefiske med saltede produkt. Hvad forbruket av 3 notbruk, 3 kjøpefartøier. alt opfisket i amtet 6 040, hvorav iset 4040, drivgarn hadde en ukefangst av 6200 iset sild hel tillands utover høsten anvall. sild. Kvaliteten god. Prisen gaar, saa beror salget av norsk sild solgt sildolj efabrik 2020, saltet handelsvare tell'. Stiftamtmanden. pslag 48. Bodø 7/0: Hadsel: 3 sidste var paa første haand i begyndelsen paa Yarmouthfisket. Hvis fisket fortav uken kr og senere kr. sætter som i tidligere aar til medio nætter drivgarnsfiske indre Vesteraalsfj ord, ytre Børøysund, dampbaater 03020,motorskøiter 5377, smaabaater 63, pfisket denne uke 500, alt saltet, handels Koppargrund vet av Læsø. Uketil indenlandsk konsum. Skulde fisket pr. vall. Fangstfeltet var desember har man rikelig tilførsel for vare 2000 tønder. Kvalitet fin fetsild, sortement førslen til Hamburg val' 4 til 5000 ophøre gjennem foranstaltninger fra /4 to strek, 2/4 trestrek, /4 firestrek. Pris Tilstede 00 drivere, derav 5 dam kasser svensk sild. Prisen var J/!&. 28 de militæl!e myndigheter kan forbruket pere, 74 motorskøiter, 2 aapne baater, 20 notbruk, 20 kjøpefartøier. Bø: Uveir i høi 22 pr. kasse. For en last der an av norsk iset storsild ansættes til 6000 grad hindret drivgarnsfisket. Nat til lørdag, kom mandag 9 ds. var prisen Jb. 20 høist 0000 kasser ukentlig. For at onsdag og torsdag almindelig sj øveir med 22. opretholdepriserne herover bør eksfangst fra 040. uken opfisket 253, hvorav saltet til handelsvare 3770 Med snurpenot fiskedes i sidste uke porten være regulær og i passende Pris 2530, gjennemsnitlig 28 pr.. Sortement mest 2 og 3 streks, ndmerket kvalitet hl. alt er med not opfisket kvanta for det. daglige behov. Forsaagodt som aatefri. Silden er seget noget hl. storsild. certe ladninger av storsild bringer længere illd og staar nu omtrent meem Dragsnes og Gankværøy. Tilstede ca. 300 baater m det svenske makrelfiske i altid tap. Der maa indføres system og 58 kjøpefartøier, hvorav 8 dampskibe samt Nordsjøen foreligger ingen meddelelse i forretningen. En fælles sammenslutfra sid ste uke. Fisket antages av ning av interesser er det som gavner llandkjøper. Øksnes: Langnesviken, ][eværene 23 oktober fangster drivere 5 30, posere 50800, 4 oktober sluttet. baateierne og fiskerne bedst og bedrivere 07, posere 50, f) oktober garn bedre, posere 50. Alt blan fordrer utviklingen av norsk fiskeribedriftdingsvare, posesildmest mindre merker. Silden Telegrammer. paa indsig, men antages endnu ikke indkommen Gavlfjorden. Priser garnsild omkring 30, Det hollandske sildefiske. * posesild 58 kroner et. Uveir hindret Fiskeriagent Assersom, Hamburg, fiske igaar. alt inden amtet opfisket pslag 4. 9/0: Hollandske sildefiske til skriver den 8 els.:, hvorav saltet til handelsvare 50293, 4 oktober tønder mot i 93 til fabrikker 400. Resten delvis hjemmeforbrl.lk og bortført til Harstad. ihlen 89 gylden tøncen, og i 92. Priser fuldsilc2.do22.5o, A mtmand en. pslag 49. Tromsø 7/0: Kvæfjord: Sardinfisket. Tilvirket handelsvare 230, intet fiske denne Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 9/0: uke. Karlsøy: Dnvgamsfiske Helgøy septem Sardinfisket Gij on godt, Santander og Vigo bel' opfisket og tilvirket handelsvare 50, daarlig. pris optil 30 kr. Stiftamtmanden. pslag' 9. 6,0: Lensmanden 0k:mes telegraferte igaar: Trettende oktober drivere Langenesviken 530, posere ; fjortende drivere 07, posere smaat; idag efter forlydende bedre. Silden paa indsig' men endnu ikke indkommen Gavlfjorden, svære sildestimer antages tilstede, blandingsvare, mest mindre merker. Stor tilstrømning tiskel'e, kj øpere. Antages opfisket 8000, hvorav 2000 tønder saltet, resten fabriksild og agno. pslag 9. 9/0: Til 7 oktober meldt optat fetsild, hvorav iset 8840, solgt sildolj efabrikker 4570, saltet fiskepakkeue tønder mot i 93 og i 92. Hjemført slandsild. pslag 9. 9/0: Hjemført tønder slandssild mot i 93 og i 92. Markedsberetninger m. V. Uken 8 oktober. Angaaende utsigterne for eksport av sild under det sig nærmende storsildfiske skriver fiskeriagent Johnsen, Hull under 0 d. m. Som svar paa den skeede henvendelse skal jeg fremkomme med den oplysning, at jeg anser utsigterne for salg paa fiskepladserne ekseptionelt heldige iaar for fiskerne og baateierne. Der har aldrig før været saa gunstig leilighet som nærværende. Den norske høst, og vintersild har ingen konkurranse fra noget hold paa lange tider fremover. Det kvantum som vil komme til at saltes under Yarmouthfisket ihøst, vil bli av underordnet betydning. Av Stor anledning av hr. Fiskeridirektørens ærede skrivelse av 2 ds. tillater jeg mig at meddele: Da Tyskland er henvist til at søke sit behov for sild dækket i Norge og Sverige, er det den almindelige opfatning her, at storsildfisket i kommende sæsong vil bli omfattet med usedvanlig interesse. Dette gjælder baade for saltsild og fersksild. Hvad fersksilden angaar, agter de herværende firmaer paa vanlig vis at delta enten ved at pakke selv paa fiskepladserne eller ved at optræ som kommissionærer her. Begivenheternes utvikling vil nærmere klargjøre hvilke veier man hør vælge for forsendelsen hertil. alle tilfælder staar det fast, at interessen for storsilden er meget sterk. Da Yarmoutfisket vil bli uten betydning for Tyskland, skulde man anta at priserne vil bli gode. Man forutsætter her, at alt blir gjort for at finde silden og j eg tillater mig at henstille til Aalesunds Rederifor

3 2 oktober 94 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK lnskerbedrft FRA FSKERDREKTØREN 393 ening, at den i likhet med tidligere Fetsildfisket 94 til 7 oktober. aar vil organisere et forsøksfiske i saa Derav vid utstrækning som mulig. Det offentlige bør herunder stille sig mest mulig fabrikker alt optat Distrikt set Solgt sild,olj, Saltet imøtekommende paa grund av den store national økonomiske betydning fisket Tromsø amt vil faa, specielt nu da det gjælder at Nordlands amt tr.ække kontanter til landet. Namdalen Søndre Trondhj ems amt Fiskeriagent Asserson indberetter Romsdals amt l 2 50 under 5 ds.: 'N ordre Bergenhus amt Saltsildmarkedet. Paa det herværende marked er slosild saa at si alt :Mot i fuldstændig rømmet, og avslutnings. prisen har for god kvalitet været.;u;. i , /46. Det er skade at slosilden i i \ sin helhet iaar har været av temmelig tier, som nøt en slank avsætning, var ihlen. Kursen er høi for gylden. Der simpel kvalitet; ti vi har jo in ankommet. Kjøperne her fik over betales ca. Jlh. 85 for fl. 00. Vaar terese.,av o'.t,,pyko.nsjlmenterne,en taket, og følgen var en tilbakegaaende silden har nu i Stettin naadd op i vare, som de ønsker igjen, selvom der bevægelse i priserne, den første som.;u; for 5/6, 6/7 og 7/800 komhar er anden sild at faa. været at spore, siden krigen be binert. Beholdningerne gsaa der er behuldningerne gyndte. For øieblikket kan man sætte redusert betydelig tiltrods for de store prisen til J/!&. 35/36. For uganet, stor tilførsler. Slosilden er ogsaa paa det faldende vare forlanges mer. Stettin nærmeste rømmet. Den noteres med synes at være fastere for islandssild, J&. 404 ror 5/600, Jlh.42 for 7/800. idet den nyter bra efterspørsel. Pri Fetsilden er vedvarende gjenstand sen er der J/!&. 35/36. Som det vil for godt begjær og priserne er uforan av vaarsild er nu ubetydelige, og følgen er en videre stigning i prisen. Der forlanges nu for god vare,;lb. 34/35. Der har været meget vakre partier vaarsild paa markedet, og den store prisforskje mellem slo sild og vaarsild har ikke atid, naal' hensees til kva forstaaes er avfaldende vare forsømt. dret, endskjønt forretningen i det sidste liteten, været begrundet. Det er et Kun god kvalitet kommer i betragt har været noget roligere. Kjøperne spørs, om senfanget storsild i det ning, saaledes som markedet for nær har imidlertid liten interesse for de hele burde tillates at føre navnet slosild. Stedet, hvor silden fanges, bør Gammel vaarsild er efterspurt, og Garnsilden har været noget mager, værende ligger an. smaa merker over 7 stkr. pr. ikke være avgjørende for, hvad silden man regner med en pris her av Jh. og kjøperne forlanger i det mindste kaldes, naar navnet indebærer en kvalitetsangivelse. Litt flæksild har været paa marke føres: 22/25. en kjøtfuld sild. Som priser kan au Va ar sild og slosild har været gj enstand for en rivende avsætning, især Skjæresild er der ikke synderlig liv 2/3,,5658 det og er betalt med godt Jh /2 stk pr. J!&. 60 de mindste merker. At disse er saa. De større merker har været for 3/4 54 kurante, kommer meget av at de av sømt. Som gjennemsnitlig pris kan man 4/5,,5052 detaljisterne kan sælges med god for sætte.;u;. 35. At markedet i øster 5/ jeneste for en groschen (0 pf.) pr. rik nu er aapnet ved salg fra Norge 7/8 )) 40 stykke, og dette er en pris man nødig turde faa en gavnlig indflydelse. 8/9,,36 a vviker fra., At islandssilden gaar saa Skotsk sild har der været ubetyde 9/20,,34 meget trægere maa for en væsentlig lig av paa det herværende marked. 20/22,,28/30 del tilskrives den omstændighet at nteressen for denne vare er her me nteressen for skotsk sild er ved stykketallet er saa litet. Detaljprisen get liten. Mindre poster er omsat i varende stl' i Stettin. Mit telegram maa op i 20 pf. pr. stykke, forat fortjenesten skal bli den samme som paa skillig under Stettin. faat et feilagtig indhold. Det skulde det sidste til priser, som ligger ad av 5 ds. sees i oversættesen at ha vaarsild og slosild. slandssildens Paa kj ølelagerne ligger adskillig skotsk hete: Fetsild uforandret. Mindste kvalitet er gjennemgaaende udmerket, matjes, hvorav dog de billigere sor sorteringer forsømt. Skotsksilcpriserne og man skulde ikke tro at stykketallet kunde spille en saa stor rolle bay og andre kostbarere sorter, som Ferskfiskmarkeder. Fra Norge ter skal være rømmet. Downings hævdet. Paa grund av kvaliteten skulde man var bestemt for eksport, ligger igjen. hal' tilførslerne i det sidste været me imidlertid kunne vente at forholdet Shetland large betales med Jh. 50/60, get smaa. Saa meget større har til ændret sig, naar slosild og vaarsild Castlebaysmed J/!&. 707fJ. førslerne været fra Holland og Dan helt er rømmet. Tysk sild er fuldstændig rømmet. mark. Del' kan være 6 8 vognlad Paa grund av de større tilførsler av Hollandsk sild svinger noget i pris ninger daglig. forrige uke omsattes islandssild og billige tilbud fra Kjøbenhavn og Gøteborg trykkedes mar ds. fl. 26 for prima, fl. 28 for sor uten sild Desværre er forbindelsen efter fangstresultaterne. Der notertes ca. 250 tons fisk av alle sorter for k edet noget straks efter de første par tierte fl. 32 for superior og fl. 24 for med indlandet endnu ikke saa sikker

4 394 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN li} oktober 94 at forsendelserne foregaar med den Prisen for lste sort opgaves notert begyndte drivgarnsfiskerne at samles gamle regelmæssighet. Markedet kan til pesetas 54 L 56 for norsk og 66 i Kristiansund idet flere av Nordlandsa 72 for færøisk. derfor ikke skaffe avsætning for et dampskibene da ankom. Veiret var saa stort kvantum som i fredstid. Da Santander. mport pr. dampskibet fra først av jevnt stormende og de fragten og omkostningerne nu er meget større end før, maa man ha ad Beholdning pr. l ho 530 norsk. efter silden fik de intet, desuagtet vokste Segovia 2259 norsk. Salg 069 norsk. faa dage driverne fik være ute og' drive skillig høiere priser ogsaa; men disse Prisen for l ste sort opgaves notert fiskerflaaten efterhvert saa der den 0de avhænger av tilførslerne. de sid ste til pesetas 53 a 55 for norsk. desember i Kristiansund var 00 dampdage med betydelige tilførsler er markedet Paa.Madrids børs notertes idag: nskefartøier og 30 ll0tordrivere. Til flauet av. Hyse fra Sydnorge Pesetas pr. 00 frc. a/v l/paris. midten av desember var indkommet betaltes med 2427 pf. pr. % hvilket l ljlondon, kun 40 drivgarnssild til Kristianneppe er tilstrækkelig, naar man skal ha nogen fortjeneste. sund fra Sulenhavet. Den /2 kom Telegrammer. Saltsild markedet. pslag. 20/0: Fiskeriagent Asserson telegraferer:; [Stettin: Priser crownfulls 67 66, crownmatfulls 6564, crownmatties 57 50, mediumfulls 5852, matties 5450, kraftigiholdbar:vare almindelig hævdet. Avfaldende kvaliteter mindre efterspurt. Hollandsk primavoll 6260, vaarsild fordrer 32 34, slo sild '.utsolgt, fetsild uforandret, islandsk 3036, anbud fra Sverigc 30 cif. Kønigsberg: følge manglende tilførsel stigende llriser, matfulls 5556, matties 52 53, simplere vare tilsvarende billigere, tysk;)natj es Hamburg: Priser va ar sild 3435, islands uforandret. De store tilførsler av skotsk vare hal' naturligvis indflydelse paa markedet, specielt for islandsk. f ersksi dmarkedet. pslag 2. 9/0: Fiskeriagellt Asserson telegrafer er: HamburgAltona : UketilfrJrsel 4 til 5000 kasser svensk sild, priser ]'0' mandag' offereres ferskfiskmarkedet. pslag 3. 6/0: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: Sidste 3 dage 70 kasser fisk, hyse 24 27, torsk HlS. Stl' tilførsel fra Holland og Danmark. Klipfiskmarkedet. pslag 5. 20/0: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Salg 850 norsk, 20 færøisk, beholdninger 60050, u(orandrede priser. Santalldel' : Salg 840 norsk, beholdning 690 norsk, uforandrede priser. Paris 0500, London Man tillater sig herved at meddele, at fisket ifølge meddelelser fra de respektive vicekonsulater holder sig omtrent paa samme niveau som tidligere: fra Santander og Gijon meddeles der saaledes om temmelig rikelig fiske, mens der i Vigo er saagodtsom intet. Av sardiner blev der paa dette sidste sted i hele foregaaencle uke kun tat 3 kurver. Som følge av de daarlige resultater har baatene saagodtsom ophørt med at reise ut. Rognsalget er derfor nul. Beholdningen er vedvarende omtrent L 600 tønder. Fra konsulatet i Venedig, dat. 6 oktober 94: løpet av september maaned ankom hertil tørfisk. For flytende og prompt vare stillet priserne sig: Bergen prima vestre 93 Lit Finmarks, prima ny, 2/400, 4/ sh. 00 alt ufortoldet pr. 00 cif. Trods den almindelige daarlige forretningsgang, blev den flytende og prompte vare snart realisert til de høie priser. Senere i maanedens løp gjorde sig atter en flauere tendens gjælclende og priserne især for Finmal'ksfisken falclt adskillig; efterspørselen blev ogsaa ringere. Storsi dfisket 934. Storsildfisket begyndte meget sent, Konsulatberetninger.. før jul var der ubetydelige fangster Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. men i dagene efter jul slog fisket ind 2 oktober: mport og omsætning fra med ganske bra fangster. m fisket 40 oktober 94, alt pr. kvintal for Kristiansund og Nordmøre har a 50, androg til: opsynsbetjentd. Brun avgit en ind Bilbao. Salg 2480 norsk og 80 beretning for tiden til utgangen av færøisk. Beholning pr. l ho 350 januar 94 og hvorav hitsættes. norsk og 70 færøisk. Allerede første halvdel av november underretning fra Valdersund om at 2 skøiter 3 a 4 mil nordvest av Halten hadde faat henholdsvis 8 og 0 sild og den 3/2 underretning fra Titran at et dampskib hadde faat 3 sild paa Sulenhavet samtidig som der fra Sulenhavet til Kristiansund kom 5 dampere med tilsammen 40 sild, dermed begyndte fisket saa smaat men veien til drivfeltet var lang og veiret meget rusket og utrygt. De som forsøkte det gamle drivfelt GripSmølenhavet fik intet, silden stod altsaa nordenfor ; det var kun de større dampskibe som vovet sig den lange vei og de hadde en gang av 05 timer fra drivfeltet til Kristiansund som nærmeste avsætningssted; i uken fra 4/22 /2 indkom saaledes kun 700 men silden trak dog sydligere efterhvert saa ved nytaarstider var samtlige dampdrivere og endel av de større lllotordrivere med uagtet veien endnu var lang, men de forholdsvis store fangster og de høie sildepriser fristet, men orkanaktige storme avbrøt fisket gang paa gang og forvoldte ogsaa forlis og ulykke hvorom senere. Like over nytaar med større fangster begyndte ogsaa redskapstapene som j det.. urolige veil' blev baade mange og store, en enkelt nat tapte over 20 drivere hele lænken og det var et trist syn at se den ene damper efter den anden komme ind paa havnen snip og snau for alle sine redska per; efter konferanse med flere erfarne fiskeskippere antages det samlede redskapstap under storsildfisket at dreie sig om /4 million kroner. Første halvdel av januar var der i Kristiansund 65 dampfiskefartøier, 73 motordrivere 9 isebaater, 7 saltedampere, 48 seilsaltere 30 isesaltelag paa land, 8 saltelæktere 3650 mand, hvilken fiskeralmue holdt sig nogenlunde jevnt hele januar maaned ut, men i midten av januar begyndte fisket paa de gamle

5 oktober 94 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 395 felter paa Griphavet samtidig som det optil nogen og tredive tusen kroner; navn eller særskilt kjendemerke ; hvis sluttet. op paa Sulenhavet, men veiret med motordrivernes fortjeneste var det all e fiskefarkoster var tilpligtet at la hindret i høi grad fisket, fra 24 januar i. det store og hele ikke rart bevendt, sig indregistrere og paamale et løpetil 4 februar var kun et sjøveil', og enkelte gjorde det godt men for de nummer med f. eks sine respektive da endel av drivdamperne skulde til flestes vedkommende var det et skralt amters forbokstav foran nummeret vaarsildfisket ved Haugesund og endel storsildaar. for hele landet ikke at kome op gaa over til torskefisket samtidig som Seifisket har heller ikke git det ut i for høie tal og man saa hadde eler val' begyndt sildefiske. paa na bytte ivinter som forleden fiske, det en officiel fortegnelse, vilde man ha og Svinøhavet begyndte fiskerne at opfiskede kvantum er vel stkr. en ganske god veiledning til at kunne forlate Kristiansund, den 2 var der som ogsaa iaar udelukkende er kommet finde efterspurte farkoster likesom da saaledes i Kristiansund 97 dampfiske mandskaperne tilgode. al baatmerkcutdeling med derav følfartøier og 8 motordrivere som frem Av ulykker er der desværre flere; gende arbeide, besvær og omkostninger deles ventet paa sjøveil' og fiske, der under de orkanaktige storme ved nyt baage for torske og sildefiskets vedvar ikke tvil om at silden fremdeles aarstider seilte ishavskutter Rap av kommende vice uncgaaes; meget ofte stod paa Griphavet men uveiret hindret Brandal som drev sildefiske, paaland har fiskerne under vaarsildfisket baade fisket. Den 5 februar reiste jeg fra i snetykke straks nordenfor Kristian i nordre og søndre vaarsilddistrikt Kristiansund for at gaa over i vaarsild sund hvorved 7 mand omkom, mens 5 som paa Søndmør spurt om de ikke fisket, hvorefter hr. vraker Røe over reddet sig op paa en holme og blev i kunne faa male fast nummer paa sine tok underretningsvæsenet for Kristian meget forkommen tilstand av folk fra bauter, da de derved undgik megen sunds vedkommende. land hentet derfra; en anden ishavs tidsspilde med indhentning og avleve Utrustningerne til at ta mot stor kutter l,sspurven ('. ogsaa fra Brandal ring av merkerne samtidig som de silden var paa langt nær ikke saa kom under stormen sporløst bort med slap at beskadige sine baater ved den stor iaal' som forleden aar, her var alle mand (6 mand). Motorskøite aarlige merkespikring, likeledes slap knapt halvdelen saa mange seilsaltere Svanen mistet 9/ under stormen de da omkostninger ved mistede merhvilket antagelig kom av at der ifjor mand Sigur cl Hansen fra Lødelingen ker og mulkt ved forglemmelse eller taptes tildels meget paa den saltede 9 aar gammel; en yngre mand S. skjøtesløshet ved ikke at ha levert storsild, og de som vilcle salte iaar Frisvold fra Kristiansund fik under merkerne tilbake. kom hovedsagelig ikke før efter nytaar, garn dragning i storm og mørke den tiden efter at bl'. Brun var reist men priserne paa silden holdt sig paa høire haand ind i motorspillet og av blev der opfisket og indbragt til Kr i grund av de gode konjunkturer for slitt; en av dis Rarnoen fra Aale stiansund 3 30 til en værdi isesild saa høie at der blev forholdsvis sunds mandskaper gik en mørk aften av kr og for de øvrige distriksvært litet saltet; av isere(' var der utfor en brygge i Kristiansund o g ter i Nordmøre 2700 til værdi til en begyndelse ogsaa faa, men de druknet. kr kom dog efterhvert og da isesild Flere av motorskøiterne savnedes storsildfisket for li a t en S ul en priserne i utlandet holdt sig høie paa længe efter stormene, men de kom dog deltok 6motorskøiter med en besætgrund av at uveiret jevnlig avbrøt alle tilslut tilrette tildels havarert ning av 38 mand. Fisket tok sin befisket saa silden i utlandet gik godt og fordrevne av stormen tjl de for gyndelse den 20 desember 93 og undav, efterhvert var konkurransen stor skjeligste steder, saaledes var en f0r avsluttedes 7 mars næstefter. Efter om at kapre fiskebaatene efterhvert drevet like til Rørvik i Namdalen. opsynsbetjentens endelige beretning som de kom ind med fangst og pri Fiskernes opførsel iland har i det blev der opfisket 96 ma.al til en v.ær.di serne gjennemgaaende høie. store og hele været meget god. av kr Av partet blev tllvlr Silden gik høit ivandet iaar da Daglige veirtelegrarnmer fra Vei hol ket som handelsvare 897 tønder, resten der først kom, almindeligst 82 favt men avsendt av handelsmand Ramsli anvendt til agn. ners slag paa kaggetaugene, enkelte vinder fot hvert aar større interesse fisket fra Ti t' a n deltok 5 baagik utenom den drivende flaate og for og er av uvurderlig nytte for fiskerne. ter; fisket begyndte 27 desember og søkte med 5 favners slag og de fik Sundhetstilstanden blandt fiskerne sluttet den 20 mars. Av baatene var som regel mest, likesom de der fisket var saflvidt mig bekjendt meget god. 23 dampskibe og 82 motorbaater. med ordinært slag fik den meste sild aar mer end ellers føltes savnet Redskapstapet var større end vanlig. øverst i garnene, dog var fisket iaar av register over alle fiskefartøier; under sær var der flere som paa grund av høist ujevnt, mere ujevnt end saavidt stormene da fartøierne blev fordrevne sildetyngde mistet sine garn. For vites tidligere aar, man kunde til stadig kom til opsynet mange forespørsler den i rritran stationerte flaate anslaaes het høre at av drivere side om side fra de forskjelligste kanter av landet redskapstapet til ca kroner. hadde den ene rik fangst, mens den efter de savnede baater, kun med op 2 mand omkom under fisket. Her blev anden hadde saagodtsom sorte garn, givelse av fartøiets navll, saaledes spur efter den endelige opgave opfisket dog kunde saadant træffe for den ene tes der bl. a. efter en motorkutter til værdi kr en gang for den anden en anden saa Glimt baade fra Moldøen og bbe Til Romsdalsværene blev av 74 under fisketiden jevnedes det for endel stad, under fisket var der 4 motor farkoster indbragt 2850 storsild ut, men ved fiskets slut val' utbyttet drivere av samme navn og hvilken til værdi kr Fisket foregik høist ujevnt, saavidt jeg har hørt var var saa den rette; mange farkoster i januar og februar og fangstfeltet var dampdrivernes bruttoutbytte fra 4 å 5 har saaledes aldeles intet paamalet nahavet og Stor];llmen.

6 'l' 3 l 396 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT 'RAFSKERDREKTØREN 2 oktober HH4 Fisket utenfor Aalesund var gjenl ningen StorholmenSvinøen. Det 3000 og værdien kan sættes nem hele første halvdel av januar hovedsagelige fiske faldt fra oven til ca. kr ubetydelig; først den 9 samme maa nævnte dag og til 20 februar. Fang Storsildfisket 934 gavet midned indkom de første fangster til sten blev ca storsild til dels utbytte saavel hvad fangst som Aalesund fra nahavet. Straks der en antat værdi av ca. kr [Værdiutbytte angaar. 'J.abellerne vil efter begyndte fisket ogsaa paa stræk For Søndre Søndmør blev fisket ca. ærmere belyse fiskets forløp. Storsildfisket (Efter telegrammer under fisket). Ukefangsterne. Storsildfisket Totalfangsten ved utgangen av hver uke. uken som endte lndbragt iset saltet h' Jemme brugt rnaal Uken som endte ndbrag't rnaal iset rna al saltet hjemmelllaal brugt lllaal 3 desember januar februar mars... 4 D.'..., l 'ris. 29 i l u l desember januar l 7 februar mars [ 6286! 50 i 7 786i l5n l , ] Specialopgave for Kristiansunds distrikt. (Ved opsynsbetjent Brun). Uken Ukekvantum indbragt til Kristiansund Bjøl'lsunal Smølell alt Gjennem sllitspris pr. lllaal Væreli kr. Fangstens anvendelse Saltet set Hjemmebrukt desember :::::: l 9 l desember 3 januar. 40 januar.. i 2: i j D u 'ill389 :: : l ' 630 Den samlede værdi av den hele fangst utgjorde ca. kl' ' Gjennemsnitsprisen blir saaledes ca' kr. 5pr. mot ifjor og kr Hvor fangf3ten blev indbragt: Halten Sulen Titran Kristiansund og tilliggende distrikter Romsdalsværene i Aalesund ll Søndre Søndmøre Søndenfor Stat '' _

7 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 0 oktober 94 og uken, som endte 0 oktober. l':; Fetsild Nordsjø slands Klipfisk, Vaarsild og skaa Storsild Brisling Toldsteder sild sild norsk ret sild hil'. Kristiania Sandefjord.. Kristansand !flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø '700 Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø... Andre \)040 alt uken Hval Sæl Bottle Makrei, Sildetran Sild, fersk T0!dsteder tran Sild, røkt tran nosetran saltet ks. Kristiania Sandefjord Kristiansand Flekkefj ord Stavanger..., Kopervik o 75 Haugesund Bergen..., Florø Aalesund., Kristiansund ' Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest. 02 Trondhjem.. Vardø..., =.' 5 3, Vadsø Andre alt l uke:u Klipf., is Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa Rundfisk Sei Rogn Blank Brun landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. t(lr. tur....l n i:? \ Makrei, Laks, Levende Anden fisk, saltet Hummer fersk fersk aal fersk fisk i fartøi stk ' Fisk, saltet Sildemel i ;;ir5i5l;wimm= Fiskeguano ' u 673B U U Sælskind i l HermetU : p / _3_ o o ;N 0 cr' ro ::... oj:.. d trj t: trj t:::' t 00 SE j Z 00 l 00 t:;t i;... :d tt:j t:::',...; ':J 8 j i; > l'!j tt:j :;d... t:::',...; :;d tt:j 8 :;d t?:j Z CJ,j l

8 2 398 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDJ.REKTØREN 2 oktober 94 Konsula tberetninger. Fra generalkonsulatet i Lissabon, dat. 7 oktober 94: Beholdningen av klipfisk idag er ca. 720 tons, og priserne noteres fra Esc til Esc pr. 60 De sidst ankomne partier fisk pr. dampskibene Santiago og Condor er av mindre god kvalitet, og daarlig tørret. Mesteparten er støvet. Dampskibet Condor laa her i længere tid forinden at losningen paabegyndte og er dette sandsynligvis den væsentligste aarsak. Tarragona (2 september). Til dette marked indførtes norsk fisk. Beholdningen er 0 000, der avsættes til ptas. 48 a 50 pr. kv. a 40 Cartagena ( oktobe'). ngen tilførsel har fundet sted til dette marked i september maaned og beholdningen er som følge herav liten. Prisen for slandsfisk er ptas. 60 pr. kv. a 50 løpet av næste uke ventes hertil den første ladning nyfisk fra Nyfundland. Malaga (24 september). Siden september er hertil ankommet 2248 engelsk fisk. Da Barcelonas børs, fremdeles er Konsulatet i porto indberetter den lukket finder ingen officiel kursnotering 6 ds.: sted. Siden min rapport av 5 septlr. er ingen ny tilførsel av norsk klipfisk fundet sted hertil. Beholdningen anslaaes idag til: 83 tons engelsk og 600 tons norsk klipfisk, hvorfor priserne noteres fra: Esc. ] engelsk og 8.00 ' norsk kli pfisk. Fra konsulen i Barcelona,. dat. 7 oktober 94: Herved incherettes følgende om fiske, markedet inden dette konsulatdistrikt siden sid ste rapport av 7 f. m.: Barcelona. Hertil importertes slandsfisk. Priserne opgives at være ptas. 55 for lste og ptas. 46 a 52 for 2den sort pr. kv., 40, og beholdningen ca kv. Statistik over det hollandske sildefiske til 7 oktober. A v fiskeriagent Assers on fartøier ,t Pris pr. tønde: Fuldsild Tomsild gylden gylden '] Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet l/l_l/j 94. Hvorfra Bris Pris Smaa il Pris ling pl'. sild pr. skj. skj. skj. skj. Stavanger amtl S. B.hus amtjl S.T.hjems amt! _ TilS r400 = Røkt [ 400 r 320 Tomat.! l 00 Tils Desuten 300 skj. mossa a kr. 2 fra Lister og Mandals amt, røkt, l 285 skj. mossa a kr. 2 fra S. Bergenhus amt, røkt, og skj. blanding t, kr. 3 fra S. Bergenhus amt, røkt. Værdi brisling,... kr smaasild mossa blanding Fiskemarkedet i Bergen. kr msætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. (pslag paa Bergens børs). Torsdag 5 og fredag 6 oktober notertes for prima kolddaret damptran kr. 55. fieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). f:;!:ill kv.: til Hvad der fiskes l uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages følgende ukes rapport. 7 / (Quantities reported toa late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) r A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni...,... mill. st. (pieces) 8l.5 Dampmedicintran (Cod liver oil).. hl. 57 l7 Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl B. Sildefiskerierne (Hen'ing Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring Herdng), februarmars.. a 50 litet 2. Fetsildfisket julidesember )., saltet, fiskepakket (Fat Hen'ing) (Barres, salted seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the 'Vest Coast) ny sæson a 50 liter b) for østlandet (the South Coast) do a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barrels, salted,seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne...., saltet, fiskepakket (Hen'ing from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder ifiskepakning (Seapacked mackerel lanced in Norway from the NorthSea, salted for export to Ameriea) ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.)' Ved eftertryk av disse meddelelser m 3 a Fiskets Gang angives som kilde.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere