fra tisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september. FETSLDFSKET hadde en ukefangst av kun 4000 maal, der er dog ikke mottat nogen opgave fra Tromsø. Det saltede parti beløper sig til ca tønder i uken. Der er sat flere smaa stæng i Vik i Helgeland. Garnfisket enkelte nætler optil 5 maal, almindelig 11/2 maal. Ukefangsten blev her 2400 maal, hvora:v saltet 3000 tønder, og maa saaledes betragtes som det bedste fiskedistrikt i denne uke, ingen andre distrikter kommer op over 400 maal. Prisen for notsild 3080, garnsild 7585 kr. pr. maal. Brønnøy blev ukefangsten 222 maal. Ellers meldes om nogen faa sruaa stæng og ubetydelig fiske. Vikna er ialt stængt og optat ca. 420 maal, som er virket til handelsvare, pris kr. 45 pr. maal. Fosnes intet sildefiske. Namsos opfisket 55 maal, ellers intet fiske. Sørtrøndelag fylke. Her blev i Frøya opfisket 400 maal. Der er sat 3 smaa notstæng, men intet garnfiske. Pris 1021, kvalitet 56 streks. afjorden er opfisket 50 maal, som er solgt til handelsvare for 84 kroner maalet. For hele landet er der til 27 september opfisket maal fetsild, hvorav iset 870 maal, solgt til sildoljefabrikker m:aal, til hermetikfabrikker 5859 og saltet handelsvare tønder mot ifjor henholdsvis og Dorgemakrelfisket i Nor d sjø en. Der blev i sidste uke indbragt 1590 tønder flækket og 986 tønder rundsaltet makrei av 22 fartøier til Kristiansand. Prisen for flækket kr pr., rund 5080 kr. pr. tønde. alt til 27 september indbragt til Kristiansand av 100 svenske fartøier 5234 tønder flækket og 2824 tønder rundsaltet nordsjømakrel. K y s t mak re fis k eter nu avtagende, og ganske slut for enkelte distrikter. Uke fangsten beløper sig til ' stk., herav falder 6000' paa Bergen, paa Kristiansand, paa rendal og 4550 paa Kristiania og omegn. Priser Bergen 43, Kristiansand 80 og rendal øre pr. stk. Til 27 september er der ialt opfisket stk. mot ifjor og B ank f i 8 k e t. ntet bankfiske for storm. H j e m før t i s l a il d s S i l d. Der blev i sid ste uke hjemført 2155 tønder islandssild, fordelt paa Trondhjem, Veavaag og Bergen. Talt er der til 27 septhr. hjemført tønder. Vei r e t. Meteorologiske observatorium beretter: Vindforholdene har i ukens løp været væsentlig bestemt av tre barometriske depressioner, som har passert nordover langs kysten. Søndag 21 septbr. Lavtrykeentret ligger utenfor Nordlandskysten. verveiende frisk, vestlig vind søndenfor centret. Den gaar over til sydvest østenfor Lindesnes og til nordvest paa kysten fra Lindesnes til Statt. Vestlig kuling paa Romsdalskysten. Sydlig til sydøstlig kuling paa Nordlandskysten, og frisk, østlig bris paa Finmarkskysten. Mandag 22 septbr. Nyt lavtrykcentruml over Nordengland. Vinden dreier over paa syd langs hele sydkysten fra Fredrikshald til StaU. Det forrige trykcentrum er rykket op paa Finmarkskysten og medfører sterk, sydvestlig kuling langs Nordlandskysten og Lofoten, og sydøstlig kuling langs Finmarkskysten. Tirsdag 23 septbr. Trykcentret bevæger sig opover langs vestkysten, og medfører sydvestlig' kuling langs kysten fra Fredrikshald til Skudesnes. Frisk, sydlig bris fra Skudesnes til Sognesjøen. østlig bris fra Florø til Lofoten. Sydlig, svak vind paa Finmarkskysten. nsdag 24 septbr. Frisk, vestlig bris fra Fredrikshald til Brønnø. Paavirket aven ny barorneterdepression over Færøerne dreier vinden om eftermiddagen over til sterk, sydvestlig kuling søndenfor Skudesnes, og til laber, østlig vind paa kysten fra Florø til Trondhjemsleden. Let, sydvestlig bris paa Nordlandskysten, og let, vestlig bris paa Finm.arkskysten. Torsdag 25 septbr. Laber, vestlig bris paa kysten fra Fredrjkshald til Kristiansund N., svak vekslende vind paa Nordlandskysten ; svak, sydlig vind paa FinmHrkskysten. Fredag 26 septbr. En ny depression er i nattens løp kommet ind til vestkysten. Den bringer i dagens løp meget frisk, vestlig bris over kysten fra Statt til Lindesnes sydvestlig paa kysten østenfor Lindenes. Svak, vekslende vind paa Romsdalskysten og let, østlig bris paa NordJandskysten. Paa Finmarkskysten er svak, vekslende, helst nordlig vind. Lørdag 27 septbr. Kuling til stor'ffi fra vest paa østkysten Lister. Nordvestlig kuling langs vestkysten, 1

2 312 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FR FSKERDREKTØREN 1 oktober 1919 som paa strækningen StattSørgjæslingerne gaar over til storm. Meget frisk, østlig bris fra Bodø til Vardø. Fetsiidfisket. Brtnjngr Fylkesmanden Vadsø telegraferer 15 september: Sild tilstede Laksfjordbunden, likeledes formerket sild ltanfjord forrige uke. ntet stængt. tdgrammr Dorgemal<relfisi<ei i Nordsjaen. pslag 7. 22/9: Dorgemakrelfisket i Nordsjøen: Sidste uke 34 svenske fartøier til Kristiansand med 2803 tønder flækket nordsjømakrel, pris kr , henholdsvis for merkerne 15 eller for blandet kr pr. 829 tønder rundsaltet 5080 kr. tønden. pslag 7. 27/9: Dorgemakrelfisket i Nordsjøen: Sidste uke 22 svenske fartøler med 1590 tønder nækket og 986 tønder rund nordsjømakrel. Pris nækket 1.10 pr., rund 5080 kroner pr. tønde. alt iaar av 100 svenske fadøier 5234 tønder flækket og 2824 tønder rund. Kysimakrelfiskei. pslag /9: Kystmakrelfisket hadde en ukefangst av stk., hvorav til Kristiansand 44000, Langesund og Kristianiafjorden Pris Kristiansand 2880, Kristianiafjorden 45 øre pr. stk., Langesund kr. 1 pr. alt til 20 september opfisket mot ifjor , og pslag /9: KystmakreUisket hadde en ukefangst av stk. makre, hvorav til Kristiansand 13700, rendal og Bergen Priser Bergen 43, Kristiansand 80 og rendal øre pr. stk. alt til 27 september opfisket stk. mot ifjor og Fetsildfisl<et. pslag 44. Trondhjem 20/9: afjorden lensmandsditrikt: uken 1219 september sat 8 mindre notstæng, garnfisket fra 31;6 maal, middelfangst 2 maal, opfisket 470 maal, hvorav med not 130 maal, herav antages saltet handelsvare 705 tønder, resten hjemmeforbruk. Kvalitet 26 streks, pris 2584 kr. Tilstede 70 garnbaater med 150 mand, 12 notbruk med 220 mand, 10 kjøpefartøier. Ørland lensmands,... distrikt: uken sat 18 mindre notstæng, garnfisket 150 maal, opfisket 1850 maal, derav solgt sildoljefabrik 60 maal, saltet handelsvare 2400 tønder, resten hjemmeforbruk. Pris 1945 kr., kvalitet 46 streks. Tilstede 25 garnbaater med 50 mand, 18 notbruk med 350 mand, 9 kjøpefartøier. alt opfisket inden fylket maal, heravantages iset 620 m'a.al, solgt sildoljefabrik 8440, hermetikfabrik 320 maa, saltet han(!.els,vare tønder. Fylkesmanden. pslag 44. Trondhjem 27/9: afjl;den lensmandsdistrikt: uken 1926 september intet stæng sat. Garnfisket fra 02 maal, middelfangst maal. pfisket 50 maal, hvorav saltet handelsvare 70 tønder, resten hjemmeforbruk. Pris 1021, kvalitet 23 streks. Pris 84 kr. Tilstede 70 garnbaater med 150 mand, 8 notbruk med 150 mand, 16 kjøpefartøier. Frøia lensmandsdistrikt: uken 1824 september S'lt 3 smaa notstæng. ntet garnfiske. pfisket 400 maal, herav imtages solgt hermetikfabrik 40 maal, saltet handelsvare 500 tønder, resten hjemmeforbruk. Pris 1021, kvalitet 56 streks. Tilstede 10 notbruk med 160 mand, 4 kjøpefartøier. alt opfisket inden fylket maal, heravantages iset 620 maal, solgt sildoljefabrik 8440 maal, hermetikfabrik 360 maal, saltet handelsvare tønder. Fylkesmanden. pslag 47. Namsos 20/9: Leka: 2 sidste uker nogen smaastæng, 36 streks, handelsvare 350 tønder og 70 tønder skjærsild, pris 2070 Namsos: Sid ste uke opfisket 58 maal sild, 46 streks, herav solgt 57 maal, pris 5060, og virket til handelsvare 1 maal, solgt matsild, pris 68 øre pr. etykke, intet nyt stæng. Fosnes: Næstsidste uke tilvirket handelsvare av garnsild 58 tønder, pris pr. maal 7075 kr. Sjdste uke intet nævneværdig sildefiske. alt Namdal maal, hvorav virket handelsvare tønder, solgt sildoljefabrik maal, agn og hjemmeforbruk 1156 maal, iset 250 maal. Politimesteren. pslag 47. Namsos 27/9:. Namsos: pfisket denne uke 55 maal 4, 5 og 6 streks, herav solgt 54 maal, pris 45 kr., og virket til handelsvare 1 maal, solgt matsild, pris 7 8 øre pr. stykke. ngen nye stæng. Vikna: Hittil stængt ca. 420 maal og virket til handelsvare, 5 streks. Pris 45 kroner. ngen fremmede kjøpefartøier bruk. Fosnes: ntet sildefiske denne uke. Fra Leka ingen indberetning. alt Namdal maal, hvorav virket handelsvare tønder, solgt sildoljefahrik maal, agn og hjemmeforhruk 1157 maal, iset 250 maal. Politimesteren. ps1lag 48. Bodø 20/9: Vik i Helgeland: Flere smaastæng Sandvær, Mardalsvik i uken, storm hindret drivgarnsfisket, som enkelte nætter har utgjort 28 maal. Ukefangst 1400 maal,. hvorav saltet handelsvare 1800 tønder. Pris notsild 6083, garnsild 8084 kr. Brønnøy: uken 2 nye stæng og opfisket 432 maal, pris 7590 kroner. Hadsel: Delvis veirhindring, driv, garn Eidfjord 04 maal. Ukefangst 140 maal. Pris 6775 kr. fylket ialt opfisket maal, hvorav saltet handelsvare tønder, solgt sildoljefabrik 4911 maal. Fylkesmanden. pslag 48. Bodø 27/9: Vik i 11 egeland: Flere smaa stæng ndklakken, Mardalsvik, Sandvær. Garnfisket enkelte nætter optil 5, almindelig 1 maal. Ukefangst 2400 maal, hvorav saltet handelsvare 3000 tønder. Pris notsild 3080, garnsild 7585 kr. Brønnøy: Ukefangst 222 maal, litt garnfiske. Meløy: 4 smaa stæng Reipaaen, fabrikvare, Garnfisket enkelte nætter sættegarn no gen faa sætninger optil 9 maal. Pris garnsild 80 kr., notsild usat. Hadsel: Drivgarnsfisket Vesteraalsfjord, Eidsfjord 05 maal. Ukefangst 200 maal. Pris 75 kr. Bø: Drivgarnsfisket 02 maal. Øksnes: uken 4 smaa stæng Stenslandsfjord, blandingsvare. Ukefangst 250 maal. Pris 3040 kr. fylket ialt opfisket maa, hvorav saltet handelsvare tønder, solgt sildoljefabrik 4911 maal. Fylkesmanden. pslag 49. Tromsø 20/9: Talangen: alt opfisket fra Tenskjær 600 maal, alt tilvirket handelsvare. Liten utsigt for landstæng. Pris sidste dage Hillesøy: ptat i denne og forrige uke 250 maal, alt tilvirket handelsvare. Litt garnfiske. Pris handelsvare Tilstede 5 bruk og 5 kjøpere. Tromsøysund: ptat forrige uke 2500 maal, hvorav 1500 maal solgt til handelsvare, resten solgt til sildoljefabrik. Pris handelsvare 3045, fabrikvare gjennemsnitlig 15 pr. maal. Tilstede 15 landnotbruk med 225 mand, 30 posenotbruk med 540 mand og 20 smaabaater med and. alt 805 mand, 15 kjøpefartøtier. l landnotsild nu optat. For tiden smaat med fisket, for Skulsfjord fiskes optil 1 maal paa drivgarn. alt optat inden fylket maal, hvorav saltet handelsvare 28105, solgt sildoljefabrikker 6375 maal, solgt hermetikfabrikker 4230 maal, agn 1207 maal, resten anvendt til hjemmeforbruk. Fylkesmanden. pslag 9. 22/9: Til 20 september anmeldt optat maal fetsild, hvorav iset 870, solgt sildoljefabrik 38086, hermetjkfabrik 5819 og saltet handelsvare : tønder mot ifjor henholdsvis pslag 9. 29/9: Til 27 september optat maal fetsild, hvorav iset 870, solgt sildoljefabrikker 38086, hermetikfabrik 5859, saltet tønder mot ifjor henholdsvis , j Hjemført slandssild. pslag 9. 23/9: Sidste uke hjemført tønder islandssild, hvorav til Kopervik 4338 og Veavaag 4058 tønder. alt ia:ir hjemført tønder. pslag 9. 30/9: Sidste uke hjemført 2155 tønder islandssild, hvorav til Bergen 420, Veavaag 812 og Trondhjem 923. alt iaar hjemført tønder. Utnlandsk fjsl(rir. Uken 1427 september. Forskjellige ufenlåndske meddelelser. Havre 15 septbr C'n Sardinfisket Nantes godt. carneau godt. Bilba' 16 septbr Daarlig sardinfiske. Havre, 22 septbr Sardinfisket Nantes meget godt. Concarneau noksaa godt. Bilba', 23 septbr Regulært sardinfiske. Barcelona, 15 septbr Kurs paa Paris 61.00, kurs paa London Yarmouth, 17 septhr vleveringen av sild er begyndt Lowestoft, fra 120 crans og nedover. Pris 39 til 41 shillings pr. cran.

3 1 oktober 1919 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FR FSKERDREKTØREN Great Yarmouth, 20 septbr Ganske stor beholdning av overliggende sild Yarmiuth, 3018 sh. pr. cran. Skotske baater ankommer til Yarmouth og Lowestoft. Brisling etc. tilført Bergen i tiden 23/813/ Bris Pris Smaa Hvorfra ling pr. sild skje skje skje Pris Blan Pris pr. ding pr. skje sl{j. skje Barcelona, 19 septbr ,l. :: ': Kurs paa Paris 60.40, kurs paa 1\ London Sogn og Fjordane fylke V ærdi brisling.... kr Great Yarmouth, 24 septbr smaasild Fangsterne større ved Lowestoft, blanding fersksild 8538 shillings pr. crau. Tils. kr Great Yarmouth? 25 septbr Yarmouth fangsten til 20 septbr eran, fersksild idag 1725 shillings pr. eran. tdgrammr. Det sl<otsl<e sildefiske. pslag 4. 16/9: Fiskeriagent Johnsen telegraferer 16 septbr. : Sildefisket Yar Mouth, Lowestoft 15 september rikt fiske, priser 4225 pr. cran. pslag 4. 25/9: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer: Yarmouth smaat fiske grundet ruskeveil', Lowestoftkjøperne anbefaler myndigheterne at betale fiskerne,151 pr. cran for 70 % av fangsten denne sæsong, for resterende 30 % frit salg. Distrikt Fetsildfisket til 20 september Derav alt optat Solgt Solgt set sildolje hermetikmaal fabrik fabrik maal maal maal Finmark fylke... Troms fylke Nordland fylke Namdalen li... l ' S. Trøndelag fylke Møre fylke Sogn og Fjordane fylke... Hordaland fylke Tilsammen Saltet Det hollandske sildefiske. pslag 4. 30/9: Hol1andske sildefiske til 24 september tønder mot i , , Sildefisket ved sland. pslag /9: Generalkonsulen Reykjavik telegraferer, at der i Patriksfjord distrikt er lledsaltet i sæsong'en ca tønder, safjord 115 septbr. 6200, 0fjord 815 septbr Sildefisket omtrent avsluttet, kun enkelte drivgarnsiiskere fortsætier. Totalfangst beregnet til tønder. Telegraferingen ophører. Torskefisl<etved srantt pslag 10. 1/10: Generalkonsulen Reykjavik telegraferer: Torskefisket Reykjavik trawlere middels godt. Fangsten til England. Patriksfjord dæksfartøier godt, baater meget godt. safjord intet torskefiske. kureyri dæksfartøier intet, baater middels godt. Seydisfjord middels godt. Vestmannøerne middels godt. vgivelse C V erklæringer ved indf6fsel av salt ophæves. Telegram fra Handelsdepartementet 30 septbr Provianleringsdepartemeniets. kundgjørelse av 6 september 1918 om avgivelse av erklæringer til kamrene ved indførsel av salt ophæves fra og med 30 septbr Mot i i i o i kke opgit i i i Distrikt Fetsildfisket til 27 september Derav alt optat Solgt Solgt maal set sildolje hermetikmaal fabrik fabrik maal maal Finmark fylke... Troms fylke Nordland fylke., Namdalen fl D S. Trøndelag fylke Møre fylke Sogn og Fjordane fylke... Hordaland fylke Tilsammen Mot i i i i , kke opgit i i i Saltet

4 1 314 UKENtLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERtBEDRFT FR FiSKERDREKTØREN i oktober 1919 De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Juli 1919, Januarjuli c; Cwts. Cwts. \,+ For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makre G, Torsk Lange Sei Hyse Flyndre Kveite Samme tidsrum De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Juli 1919 Juli 1918 Cwts. Cw ts.. F or alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makre Torsk o Lange Sei... Hyse Flyndre Kveite... De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Juli 1919 Cwts. C wts. \ Januarjuli For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makre..' Torsk Lange Sei o J Hyse Flyndre Kveite Samme tidsrum versigt over fisket ved berdeen i maaneden: Der ankom fra fangstfelterne 523 trawlere, 160 damplinebaater, 46 større og 242 mindre motorbaater, 180 seilbaater og 382 sildedrivere. Fra sland ankom 10 trawlere med cwts. ferskfisk til en værdi av 8756' fra Færøbanken ankom 49 trawlere med en fangst av cwts. og n værdi av æ Fra det nærliggende dypvandsfelt torvførtes cwts. til en værdi av ce De fleste linebaater hadde god fangst av Kveite og anden fisk.. Fiskepriser: Motorbaater 21/2, større hnebaater 34/10, mindre do. 23/3 og sildedrivere 13/3 pr. cwts. \ ;B Rettelse. Fiskets Gang nr. 34 under konsulatberetninger staar, at be holdningen i Barcelona av færøisk klipfisk utgjorde 1 august 61000, men efter senere meddelelse er opgit til Saltet rogn. Handelsdepartementet telegrafe rer 29 september: Den herværende franske handels attache ber oplyst, at den franske regjering fremdeles kjøper saltet rogn gjennem firmaet Johan C. Mar tens til følgende priser pr. tønde il 120 god samfængt kvalitet Torskerogn 150 kroner. Sei og langerogn 130 kroner. Kystmakrelfisket Hvortil indbragt Til 1 ndbragt uken stk. alt tk. Bergen / Hisken / Haugesund... 9/s Skudenes / Stavanger / Egersund / Farsund HiUerø Kristiansand.. 19 / Lillesand / rendal / Grimstad... 2 / Risør / Kragerø, Skaatøy... 2 / Langesund / } do. 2 l' / F redriksværn.. 24 / Nevlunghavn 21 / nsø... 7/ Kr.aniafjorden 2 / Tils Mot i

5 oktober 1919 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FR FSKERDREKTØREN 315 Kystmakrelfisketl919. Hvortil indbragt Til ndragt uken stk, alt stk. Bergen... 27/ Hisken... 28/ Haugesund... 9/ Skudenes... 11h Stavanger... 6/ Egersund... 16/ Farsund Hitterø Kristiansand.. 26/ Lillesand... 26/ rendal... 27/ Grimstad... 2 / Risør... 26/ Kragerø Skaatøy... 2 / Langesund... 27/ Fr.værn... 24/ Nevlunghavn 21/ nsø... 7/ Kr.aniafjorden 27/9 4550/ Tils Mot i v fangsten er stk. fisket med garn, stk. med not resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Statens kjøpepligt i finmarken. Handelsdepartementet telegraferer 30 september: Statens kjøp av fisk, iland bragt i Finluark fylke inden utgangen av september mtaaned, gjøres avhængig av, at vedkommende færdige produkter anmeldes til salg til Staten gjennemi Fiskeeentralens overvraker i leveringsdistriktet inden nedennævnte anmeldelsesfrister og vrakes og leveres til Staten inden nedennævnte leveringsfrister: Saltfisk anmeldelsesfrist 31 oktober, leveringsfrist 15 november Klipfisk anmeldelsesfrist 15 november 1919, leveringsfrist 31 januar Tørfisk anmeldelsesfrist 31 oktober 1919, leveringsfrist 31 jan pgave over avsendt fersk fisk fra Trondhjems ilgods avdeling i uken 29/8_4/ Til Sverige over Storlien stykgods Charlottenberg danske stationer over Charlottenberg norske stationer over avsendt fersk sild i uken 29/8_4/9 1919: Til Sverige over Storlien.... Sum stykgods stykgods = 1 vognl.. Charlotten berg... ' stykgods. norske stationer Sum pgave over avsendt fersk fisk fra Trondhjems ilgodsavdeling i uken 5/9_11/ Til Sverige over Storlien ' stykgods Charlottenberg danske st. over norske stationer Sum stykgods over avsendt fersk sild i uken 5/9_11/9 1919: Til Sverige over Storlien.... norske stationer Sum 120 stykgods = 1 vognl stykgods pgave over avsendt fersk fisk fra Trondhjems ilgodsavdeling i uken 12/9_18/ Til Sverige over Storlien stykgods Charlottenberg norske stationer Sum stykgods over avsendt f ers k sild i samme tidsrum: Til Sverige over Storlien stykgods Charlottenberg Kornsjø norske stationer Sum stykgods markclsbrtningr m. tj. ndberetning fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, 15 september 1919: Sildefisket ved Yarmouth og Lowestoft. Jeg gir mig herved den ære at indberetle om', at tilførslerne av sild til Yarmouth er i stadig økende, og enkelte baater har fisket optil 190 erans paa natsæt. Priserne er regulært efte'r sildens kvalitet. Bedste sort Sllii anvendes til let rundtørket sild er solgt til 71/, denne sild sælges hovedsagelig i London under navn av»y armouth bloaters«; an den sort ned til 50/, overliggende fisk, 61/ og 60/ for fersk og strøsaltet ombord i skibene, mens simplere vare er solgt ut til 22/ pr. eran. Mesteparten sælges indenlands som fersk og røkt. Der er litt liv i røktsildbranehen for middelhavsmarkederne. En deputation av østkystfiskere er i London, for at fremlægge sine krav til myndigheterne om garantert pris, idet de mener at være like berettiget til samme ret til en statsgarantert pris som salterne under det skotske fiske. Men skulde myndigheterne imøtekomme fiskernes krav av 50/ pr. eran, vil den anden seetion av industrien uten tvil forlange like beskyttelse

6 316 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FR FSKERDREKTØREN 1 oktober 1919 for den saltede sild. Det synes imidlertid høilig utrolig, om man i regjeringskredser finder at kunne gaa ind paa fiskernes forlangende, ti efter den iaar gjængse kalkula Hon, vil prisen for 1 tønde spekesild i Yarmouth stille sig saaledes: 10 eran fersk sild il 50/.. ;t 25,, Tønder, salt og arbeidspenger il 26/ , 4, Hvorefter 14 eksportpakket spekesild koster ;t 43, 4, og 1 tønde 61/9. J eg har lagt 2/ ekstra til i denne kalkulation for transportomkostninger av tomtønder, ganepiker og bødkere fra Skotland. En section av den skotske saltsilrlindustri er helt imot nogensomhelst statsgaranti. Man gaar ut fra, at en salter ikke kan salte sild i Yarmouth under 75/ pr. tønde, som jeg mener er en o.verdrivelse. Men man.ræsonerer ogsaa, at det vil være vanskelig at faa avsætning, hvilket er høist sandsynlig. deen om regjeringens støtte er dog sterkt anbefalt av mange saltere. Den nærværende agitation er imidlertid utga at fra fiskerne selv, som mener sig at være forurettet av salterne i Skotland, som, betalte for lave priser, og de tror nu at tiden er inde for opreisning, eller som man uttrykker sig hertillands : What is sauce for the goode is sauce for the gander.«ndberetning fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, 17 september 1919: Lotsystem:et paa skotske fis k e far t ø i e r. Da der fra tid til anden vises stor interesse fo.r det aktuelle lotsystem meuem de skotske fiskere, hitsætter jeg følgende: Størstedelen av fiskedampskibene (garn og linebaater) og seilbaater benyttet i den skotske fiskeindustri eies av fiskerne. Mesteparten av trawlerne eies av kompanier, men i de senere aar er trawlskippere blit eiere av trawlere, og tendensen gaar i den retning. Fiskerne har erhvervet sig fartøierne paa forskjellige betalingsmaater. Paa enkelte pladser (spedelt i fiskebyerne i Fifeshire) er skipperen hovedeier, eller skipperen med forskjellige medlemmer av sin familie, og i mange tilfælder blir flere fiskere, som. er eller ikke er i familie, medeiere av skibet. enkelte tilfælder har de spart saa mange penger sammen at de har kunnet kjøpe en fiskedamper kontant, men i de fleste tilfælder har de ikke nok opspart til at dække hele kjøpesummen. de sidstnævnte tilfælder henvender de sig til fiskesalgsmanden, som sælger fisken for dem; eller andre kjøbmænd de har forbindelse med, for at faa demi til at garantere for dem i en bank, saa de kan faa det nødvendige beløp paa kassa kredit«. Bankerne utfører saadanne forretninger i tilfælde ansøkeren er en driftig og kyndig fisker og garantisten er en anset.og sikker mand. Skulde garantien være stillet aven fiskesalgsmand, sæuer han som betingelse at han faar fisken ilandbragt paa visse pladser tilsalgs, mens i tilfælde garantisten sku de være en anden kjøbmand, gjør han selvfølgelig regning paa at faa levere redskaper, kul, proviant o. L Kassa krediten blir behandl t paa sam:mø somi en overtrukken almindelig bankkonto, alle baatens indtægter blir indbetalt, og renten blir beregnet av balaneen fra den ene dag til den anden. Ved fiskets avslutning betales kjøbmanden fo.r redskaper og andre varer, og det som blir tilovers deles i tre dele en tredjepart blir kreditert baaten, en tredjepart for redskaper og en tredjepart deles mellem besætningen. Hver av mandskapet, som har saa og' saa mange garn, deler lotten efter garnantallet, mens baatens lot er anvist til avskrivning paa det laante beløp i banken. Renten som beregnes varierer i henhold til bankernes no.teringer av rentefoten men det beregnes alt id 1/2 % mindre for disse laan eller kassa kredit. Hvis man engagerer andre end ::dotmænd«ombo.rd, saa faar de ukeløn paa samme maate som maskinist fyrbøter og kok Moray Firth laaner man de nødvendige penger paa en litt anden maate. Der kjøper ofte fiskerne selvet fiskefartøi for deres sparepenger, eller for penger som de laaner mot pant i sine huser. andre tilfælder en redjepart av skibets kostende laanes i banken mot første prioritet, og (efter fiskerens ønske eller behov) part er git til fiskesalgsmænd, eller skibsbyggeriet faar part i skibet efter indkjøpspris mot anden pri'ritet. En kassa kredit aapnes i bankerne i likhet med i Fifedistriktet. Fiskeskibet disponeres av fiskerne, Fis k e dam p ski b e (D ' i v g a r T s fis k e). ndtægterne paa driften gjøres op almindelig paa følgende maate ved avslutningen av hver av de tre sæsonger, som man almindelig regner,med indtræffer i aarets løp. Fra bruuoindtægterne trækkes fra kom,m,ission til fiskehandleren, som sælger f.angsten ved offentlig auktion, kul, olje, maskinrekvisita og maskinisternes og som regel fyrbøternes hyre. enkelte tilfælder trækkes fra utgifterne for assurance, proviant og kokkens hyre. Balancen deles saa i tre dele, skibets, garnenes og mandskapets lot. Fra disse trækkes igjen f. eks. fo.r skibeis vedko.mmende utgifter' til vedlikehold og assurance, hvis sidstnævnte ikke er fratrukket bruttofortjenesten. Garnlotten bærer utgifterne ved barkning, og i Peterhead ogsaa førerens hyre, mens fra mandskapslotten f'ratrækkes proviant og i de aller fleste tilfælder for skibe hjemmehørende ipeterhead kokkens hyre. lmindelig blir mandskapets og rederens nett' like stor. \ Systemet at dele nettoindtægten i tre like dele selvom det er almindelig regel, er ikke altid fulgt. Saaledes for største delen av nstruther og nogen faa av Fraserhurghskibene er forholdet: Skibet fire tiendedele, garnene tre tiendedele og mandskapet tre tiendedele, mens i no.gen tilfælder er forholdet i nstruther syv nittendedele seks nittendedele og seks nittendedele henholdsvis. Fis k e d a ml p ski ber (L i n e h ruk). Disse skibe er for størstedelen hjemimehørende i berdeen, 'g det

7 1 oktober 1919 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fiskerbedrft fr fskerdrektøren 317 almindelig brukte system fqlr deling av indtægterne er følgende: lle driftsutgifter kul, agn, hyre til maskinist etc. fratrækkes brutloindtægten, nett0'en deles, en halvdel til skibet og den anden deles mellem mandskapet. Fiskere som ikke holder sin part med liner, det vil si leiede folk, er betalt med fra 25/ 30'/ pr. uke inklusiv k0'st. andre distrikter, hvor fiskeskibene er tilfædig benyttet f0'r linefiske, er systemet for delingen i almindelighet det sam:me, det vil si, halvparten av nettoindtægten gttar til baaten og den anden halvpart til mandskapet 5 som hver h0'lder en like stor part med liner. Eyem0'uthdistriktet er systemet en smule mer indviklet. Endel garn medbringes almindelig for at fiske til agn, og hver gang linerne ægnes trækkes av 12/ til vedlikehold for garnene og et lignende beløp til mandskapet, g neuoindtægten er delt saaledes: skibet tre syvendedele, mandskapet tre syvende dele og linerne en syvendedel. Trawlerne er tildels for kirtere perioder utrustet for linefiske, eierne forsyner dem med redskaper, og i slike tilfælder deles nettoindtægten i 14 dele, av hvilke skipperen faar l /s part g styrmanden (bedslmanden) 1 /s. 1 De andre av luandskapet har fast løn, men de som arbeider paa dæk faar i tillæg en bonus stor 3 d pr. f: av nettoen, og maskinfo1kene 6 d pr. f: for bruttoindtægten 0'ver f: 40 pr. uke. lle betales fir hver tur. Sei l b a a ter. Den almindelige praksis er at dele nettoindtægten i 13 lotter, av hvilke nandskapet faar 6 resten blir delt paa f0'rskjellige maater melleru baaten og redskaper. Clyde smaabaater. Baatene sqlm brukes paa Clyden er mindre end de som anvendes under sildefiske paa østkysten. enkelte distrikter bestaar mandskapet av 4 mand, paa andre steder 4 mand Q1g en gut. Not er almindelig anvendt, og under fisket benyttes 2 baater, delvis motorbaater eller seilbaater. Hvor begge er m.otorbaater,. er indtægten efter fradrag av arbeidsutgifter almindelig delt i 13 lotter, eller ifald der ingen gjæld er paa motoren helt ut! 12 lotter. sidstnævnte tilfælde gaar alle reparatjoner og driftsomkostninger fratrukket bruuoindtægten. Delingen ifald det er seilbaater, efter fradrag av arbeidsutgifter, er almindelig 12 louer. Den almindel ige maate at de le paa er 1 lot til hver not og 1 til hver haat og maskine, undtagen naar maskinen er betalt fuldt ut, da gaar en 1/2 l0't til baat og maskine, resten blir saa delt mellem mandskapet; gutter, hvor de anvendes, faar en 1/'2 mands lot. Leiede folk. Med undtagelse av berdeen er hyrede folk meget sjelden betalt efter fast ukenløn. De har næsten altid samme betingelser som det øvrige mandskap, Q1g faar like stor lot som de som er interessert i baaten ener redskaperne, naar undtages baateller redskapsloten. De er almindelighet hyret for hele sæsongen. M ' tor b a a t :8 r. Med hensyn til de store motqlrhaater (drivgarnsfiskere) paa østkysten, er der ingen faste regler. ;Modus Q1perandi er.den sammel som 0'venfor dam,pskibene, nettoindtægten deles i fqlrskjellige dele til baaten, garnene og mandskapet. ndberetning fra: Norges fiskeriagent i England, Hans Jbhnsen, dat. Nedenstaaende er forholdet i Eyemouth, Fraserburgh og B uckie, som Hull, 18 septbr. 1919: tilsammen repræsenterer 63 % av 8 i de s æ s ' n gen i Fra s e r hele østkystflaaten: bur gh. Baaten... Redskaper Mandskap o. Eyemouth 5/19 7/19 7/19' Fraserburgh 2/8 3/8 3/8 2/8 2/8 4/8 hørte til de sedvanlige begivenheter ogsaa i fisketsl gang, og som følge gik man til streik. Sildesæsongen i Fraser burgh har derfor været merkbar i mange henseender idet sildeopkjøperne Q1g fiskerne har hat flere vanskelige problemer at løse i de sidste fire maa!leder før enighet opnaaddes. Blandt de mange vanskeligheter av alle slags kan nævnes markeder, pengespørsmaal, kul, olje, arbeidskraft o. L, og utsigterne i begyndelsen av 8æsongen var alt andet end lyse. Sildesalteren hadde lite haap Qm at faa øieblikkelig avsætning fqlr sine arer, ti Tyskland og Rusland, de tg største ill!arkeder for saltet sild, var fuldstændig avsperret, og at salte sild for at lægge Q1P paa lager, hører ikke hjemme hertillands. Tidlig fiske i mai nlaanerl. Sildefisket paa østkysten av Skotland har i de senere aar begyndt aar for aar tidligere, og iaar begyndte Hogen faa baater endog i begyndelsen av mai maaned. Pr'iserne er gode, tiltrodsfor at silden var bløt og umoden. Den blev røkt og solgt i fersk tilstand, idet antallet av røkeovner i Fraserburgh øktes meget under krigen. De gode priser opmuntret flere baater at komme til Fraserburgh, og inden meget kort tid var der en temmelig stor flaate som fisket fra byen. Resultatet for fiskerne var daarlig. rbeiderne iland var utilstrækkelig f0'r at behandle fangsten, som meget Q1vergik det kvantum røkerne kunde overkomme, og grundet sildens umodne og bløte tilstand egnet den sig ikke til nedsaltning, saa at en mængde sild kastedes tilbake i sjøen. ndlandsmarkederne var overfyldt, og priserne faldt til et par shillings pr. eran. Mindstepris forlangt. Fiskerne gik en alvqlrlig tid imøte. De daglige utgifter økedes stadig, og for dam,pdriverne var de ukentlige utgifter fra f: 70 til f 100. Fraserburgh, sqlm er Skotlands Buclde største sildecenlrum, har i indeværende sæsong ikke skilt sig ut fra andre britiske industrier, idet disput mellelh prqlducent og kjøper For at dække dennø utgift beregnet man at en pris paa mindst 35/ pr. cran maatle betales for god moden sild il and bragt før en bestemt tid paa dagen. For at fremtvinge dette be

8 Toldsteder norgs utførst) au fjsktl'rodukttr fra 1 januar til u $vtmbr 1919 og i uknt som ndt 1 $tmbr., C;.:) t::l o' K ristiania... S, mdefjord... K ristiansand.. F ekkefjord... S :avanger... K opervik.... H augesund... B rgen... F orø... alesund... K ristiansund.. T 'ondhjem... B )dø... S rolvær.... N arvik... T 'omsø... H ammerfest.. V ardø... V 'ldsøl)... ldre... alt uken Toldsteder K ristiania... S: mdefjord... K ristiansand.. F.ekkefjord... S :avanger... K opervik... l augesund... B :rgen... F orø... 'lesund... K ristiansund.. T 'ondhjem... B )dø... S rolvær... N 3.fvik... T 'omsø... H ammerfest.. V 'lrdø... V 'ldsøl)... 1dre Hærdet hvalolje Hval Sæl Bottletran tran nosetran altl 1' uken ::: Sildetran Sild, fersk ks. Sild, rakt Makrei, saltet _ Makre. fersk Desuten utført fra Kristiania 9595 fersk brisling og fra Sandefjord 75 fat cottonolj e. 1) Fra 1/1_13/9. 2) Røkt. laks, fersk ) Fetsild mpfisk, Nordsja slands l<lipfisk, Rot Vaarsild og skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Hyse, nden Sei D.m. R.m. Brun Haaskjær sild sild norsk Rogn sild etc. rund tarfisk tran Blank tran Brun blank kjær. tdl levende nden Fisk, Hummer fisk, Fiskeaal fersk fisk saltet saltet Sildemel' Sælsklnd Hermetik stk. i fartai guano i kg ' _ c: t) Z >:l t t) t) t'l l t) l Cf) t'l :::o 'l.:=tl Z.:::o Cf) 'l Ci3 ('l1. 63 t) ;d ::a 't ;;o ;p 'l ;;o 8 E rr1 g o ::>T o (P >t... < <

9 norgs utførsd au fisk.. noduktr fra l januar til 20 svtmbr 1919 og uknt som ndt 20 $ptmbr. Fetsild og skaaret Storsild sild Hval Sæl Bottletran tran nosetran laitil uken 1 14 Nordsja Brisling slands Klipfisk, sild sild norsk Sildetran Sild, fersk ks. Sild, Makrei, rakt saltet kg' _ _..._ 1{lipfisk, islandsk Rundfisk etc Makrei. Laks, fersk fersk Rot Hyse, nden D.m. R.m. Brun 1 Ha. skjær Sei Rogn rund tarfisk tran tran Blank blank Brun kjærr. tdl : _ Ms Levende nden fisk, Fisk, Fiske Hummer saltet Sildemel Sælsklnd Hermetik aal fersk fisk i fartai saltet guano stk. i _ fi : _. 1 _ i o ::<; c:r r::; e.o e.o c:::: g t' tl tl tl t' tl t' Cf) 'Tl ;::o Z ;::o Cf) 'l en m 63 t5 ;::o 3 'l $2 'Tl en tl ;::o a B3 z H B F K T B S N T H V V S K F H B F K T B S N T H V V Toldsteder ristiania... mdefjord... ristiansand.. lekkefjord... :avanger... opervik.... augesund... ergen... lorø... alesund... ristiansund.. 'ondhjem... )dø... rolvær..... arvik... 'omsø... ammerfest.. ardø... adsø... ndre... alt uken To1dsteder ristiania... mdefjord... ristiansand.. lekkefjord... tavanger..... opervik... augesund... rgen... orø... alesund... ristiansund.. 'ondhjem... )dø... rolvær... Hvik... 'omsø... ammerfest., ard ø... ldsø... ldre... Vaarsild Hærdet hvalolje 1419

10 322 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FR FSKERDREKTØREN 1 oktober 1919 Fra generalkonsulatet i B i l b a o, dat. 2 septbr. 19'19: mport og om. sætning av klipfisk i uken fra 25 augustl septbr. 1919, alt pr. kvintal il 50 kil, androg til: B i l b a o: Salg 20'85 islandsk. ngen beholdning. Pris.en for lste s.q1rt Qipgaves notert til ptas. 140'150 fqir islandsk. San tan der: ntet. Paa Madrids børs nqiterte 1 september 1919: Ptas pr. 100 fres. a/v l/paris. Ptas pr. 1 f: a/v /Lndon. ngaaende sardinfisket i fqirløpne uke indberetter vieekonsulaterne følgende: V i g o: Godt, der ilandbragtes 9791 kurver. San tan der: n tet. Fra generalkonsulatet i B i l b a o, dat. 10 septbr. 1919: mport og om. ætning av klipfisk i uken fra 1 S septbr. 1919, alt pr. kvintal il 50 kilo, androg til: B i l b a o: mport' pr. dis Tordera 987 islandsk, pr. dis Mormeda 493 islandsk, pr. dis Ciriti moros 452 islandsk, pr. dis Marquis de Campo 682 islandsk og pr. bark >'>Falken«8124 islandsk. Samlet import islandsk. Salg 7738 islandsk. BehQildning pr. 8 septbr islandsk. Prisen fqir lste sort opgaves not ert til ptas for islandsk. San t a T d er r: ntet Paa Madrids børs. notertes 8 september 1919: Ptas pr. 100 fres. alv l/paris. Ptas pr. 1 ;t a/v /Lndon. ngaaende sardinfisket i forløpne uke indberetter vicekonsulaterne følgende: Vi g o: Meget godt, der il andbragtes kurver. S a il tan der: ntet.. Fra generalkonsulatet i B i l b a 0., dat. 16 septbr. 1919: mport og om. sætning av klipfisk i uken fra 8 l5 septbr. 1919, alt pr. kvint al il 50 kil, andrig til: B i l b a o: Salg 3000 islandsk. ngen beholdning. Prisen for lste sirt Q1pgaves nqltert til ptas fir islandsk. San t a l der: mport pr. Cirilo moros 160 engelsk. Salg 160 engelsk. ngen beholdning. Paa Madrids børs nitertes 15 september 1919: Ptas pr. 100 fres. a/v l/paris. Ptas pr. f: alv l/london. ngaaende sardinfisket i forløpne uke indberetter vicekonsulaterne følgende: V i g o: Daarlig, der ilandbragtes 3687 kurver. San tan der: ntet. følge den sedvanlige efter uoffieiel opgave utførte statistik har klipfiskimporten til Nordspanien været som følger i august maaned: kvintaler norsk til Bilbao islandsk til BilbaQl. 150 engelsk til Santander norsk til Vigo. 750 engelsk til Vigo. 634 engelsk til Ciruna. Til Pasajes fandt ingen import sted. Fra generalkonsulatet i L iss a bon, dat. 4 septbr. 1919: D/S San Lucar«losser i disse dage 376 ton nirsk fisk. Fir lma nyfisk forlanges der es<}. 72 pr. 60 kilo fortoldet. Beholdningen av nyfundlandsfisk er 480 ton, som sæ 1ges til esc efter kvalitet. pirto lagredes ved maanedsskiftet 200 ton norsk vare og 4200 tin nyfundlands. Priserne var de sam m.e som nævnt i sidste beretning av 21 f. m. Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities reported too late to be inc1uded in the report for this week are added to totals for next week.). Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember l )., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 150 liter 4. Ddvgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember l ), saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for merika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to meriea) Totalfor uken til kvantum til 27/ / ) l sild forbrukt fersk er ikke medrgnet. (ll Herring us ed fresh is not inc1uded). 2) l makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (ll mackerel, us ed fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian ma.r_k_e=..t,_i_s _n_ot_i_n_cl_ud_e_d.:...}. Ved eftertryk av disse meddelelser m aa Fiskets Gang angives som kilc.le. ls Jahn Griegs boktrykkeri,

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere