fra fjsk~rldlr~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fjsk~rldlr~kt0r~n"

Transkript

1 Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, , S234. henholdsvis J 4375, 56, og , , Foruten disse partier er der.ogsaa saltet meget i Møre fylke og muligens ogsaa i Søndfjord. Herom skal meddeles senere, naar dette er nærmere undersøkt. Elter de nu foreliggende opgavef et der iaaf ialt opfisket vel 0 millioner kilo kystmakre, er det største parti som n:ogensin c e B ank fis k e t fra Aalesund var fet s i l d fis k e t har tat sig be ogsaa i sidste uke hindret av storm, tydelig op i Finmark. fylke. Talvik saa der blev mest vendereise. Der hadde man fra 2050 maal, pris indkom kun 5 dampskibe med fra leo 04 optil 30 kroner maalet. Det )p'til 4500 kg. kveite, ingen lange og er opfisket. Av partiet antages at meste var handelsvare. Her er til brosme. Prisen var for kveite kr. være saltet flekket ca. 2.4 mill kilo. stede 35 garnskøiter og ca. 30 kjø pr. kg. fjor var partiet 5.4 mill. og i 920 pere. nden Loppa er der et meget Til Kristiansund indbragtes i mill. kg. godt sildegarnfiske ved Stjernesund kvartal d. a kg. fisk til en og 0ksfjordskjæften, paa skøiter op samlet værdi kr Hl 50 maal, pris tirsdag 25 kr. og H j e ill før t i s l an cl s s i d. onsdag 02 kr. pr. maal. Le sidste uke er ånmeldt hjemført lil besby mindre fiske, saa almuen der Haugesund 645 tdr., til Veavaag Fetsildfisket. fra drar til Talvik og Alta. 850 J Bergen 50C6,.Maaløy 2750, Lensmanden i' Vestnes beretter 9/9 Namdalen har foregaat Wt silde Aalesund 0087, Krisiknsund 045 d. a.: Siden forrige opga ve sendt. herfra fiske i Leka, hvor der er sat 2 mindre og til Trondhjem 2600 tønder sild 29/8 d. a. er der av notlag stængt i stæng og optat i uken 65 maal mest fisket ved sland. alt er til 23 sepfabrikvare, pris 05 kr. maalet. tember anmeldt hjemført fra nore ker i Stavanger o:.; Trondhjem til en pris Tomrefjorden 0); i Fiksdal 750 skjepper smaasild, som er solgt til hermetikfabrik Nærøy er optat 50 maal, hvorav mændenes Eske ved sland av kr pr. skjeppe. Der er siden forrige opgave ingen fetsilti fanget her; men saltet 2 tdr. 45streks vare, pris tønder i fiskepakning, mot til samme der er litt smaasild fremdeles i Tomrefjorden og Lervaag. Tresfjord derimot 3 kr. alt iaar i Namdalen 2352 Hd ifjor 7923 tønder.. foregaar intet sildefiske nu. maal, hvorav saltet 6663 tdr., mot 980 maal og 506 tdr. ifj or. Byneset i SørTrøndelag er sat 5 notstæng, hvorav. optat 900 rna al. Herav iset 200 mc;tal, saltet 300 tdr., god kvalitet, pris 30 kr. rnaalet. Bjugn er sat 2 notstæng. Av ukens parti blev 26blaal iset, hermetik 50 maal og saltet 50 tdr., størrelse 47 streks, pris 236 kr. Fillan blev der sat 4 notstæng, størrelse 46streks, pris kr pr. maal alt i SørTrøndelag 5 28 maal, hvorav saltet 5 78 idr., mot maal og 9 88 tdr. ifj or. l\løre fylke er iaar opfisket 0990 maal, hvorav saltet l 379 tdr., mot ifjor maal og. 200 tdr. for hele landet er til 23 september opfisket maal, hvorav iset 3383 maal, solgt til sildoljefabrikker ] maal j hermetik 4042 mal og saltet til handehvare 04 9 tønder', Dor g e ill a kre l fra Nor d s j øen. Der indkom i sidste uke l fartøi til Egersund med 57 idr. Hekket og til Kris;iansand 3 svenske fartøier med 90 tdr., hvorav 829 tdr. Hekket. Prisen er nu fastsat og der bydes kr og 0.45 for henholdsvis nr. 2, 3 og 4. alt er iaa' anmeldt indbragt.til 23 september av Fylkesmanden i Vadsø telegraferer 2/9: Sildefisket. Talvik 2050 aa, pris 4 0 kroner optil,30 kroner tnaalet, hovedsagelig handelsvare. Ca. 30,:;l garnskøiter. Loppa storartet fiske. St.iernsund0ksfjordk,iæften optil 50 maal. Silden aatcsprængt av sil deyngel Pris: tirsdag 25 kroner, onsd<l 02 krener maalet Skøiteanial pere kan ikke opgives. Lebesby fiske. Almuen der drar til Talvik og Alta. Fylkesmanden i Bde telegraferer 22/9: 34 svenske og 4 norske fadøier iil Fetsildfisket Meløy: Garn sammen 3633 tdr., hvorav 3363 tdr. l'eglen smaat taat 4 maal, fjord optil 3 stamper, priser uforandl. et. saltet flekket, mot ifjor av 2 far Hadsel: Siden indberetnilg 2 septemtef tøier 5946 tdr. ".intet fiske) Eidsfjord derimot flere mindre. J. _.stæng, Strand landet ved Sløvær, ialt oprlcl K y s l ill a kle l fs k e t hadde en 900 maal notsild; snurpenøter 00 tkefangst av ca kg. Desutenl Sløværfjorden opfisket garn sild 65.. Q d de.., saltet handelsvare 00 tønder, pris cl el ve edel meldng ha Trønce 0':"3, garnsild alt v;.nh'n.c:! lagen opgit opl t : kg. ma.krel inden fyjket6680 maal) hvorav s3ji8t d h l., J. ::' J. hancelsvare 78?O tønder, solgt l enne sæsong". JOl av sa tel i!,_.kel fabnk 50847;' eksportert G maa], 3000 tdr., resten forbrukt fersk inden hjemmeforbruk... '. L:.mdet. Det saltede parti er beregnet Fylkesmanden T:l'omsø.. lelegra"erer tl kg. Fra Nordfjord i SQgn 26/9:,,t" c..,. ntet sildejis.kclan.l'k!.t hei'til kontoret 02' FJ'ordane meldes at her er sa.liet f' k. <J,ornge u, e... ': 3640 telr. beregnet til 364,000 'kg..

2 _'.l 340 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 september 922 Distrikt Fetsildfisket til 23 september 922. alt optat maal set maal Derav Solgt Solgt sildoje hermetikmaal fabrik fabrik maal, Finmark fylke Troms fylke..., Nordland fylke ' Namdalen S. Trøndelag fyle Møre fylke...,... " Sogn og Fj. fylke... [ Saltet tdr. Tilsamme _ _ Mol i ' l '.'...,... 'j "... j '7'0329 " Cdtgrammtr. Fetsildfisket. Opslag 43. Molde 23/9: Denne uke ikke anmeldt noget fetsildfiske. følge lansmandens opgaver ialt opfisket i fylket 0990 maal, derav saltet 379, hermetik 2725, skjæresild 2 000, agn 2 650, fersk handelsvare 265, sildoljefabrikker 49 eg hjemmeforbruk 66 maal. Fylkesmanden. Opslag 44. Trondhjem 23/9: Bynes lensmandsdistrikt: uken 522 september sat 5 notstæng. Opfisket 900 maal. Herav iset 200 maal, solgt sildoljefabrik 500 maal, saltet handelsvare 300 tønder. Kvalitet god. Pris 30. Bjugn lensmandsdistrikt: denne uke sat 2 notstæng. Opfisket 50 maal, hvorav iset 200 maal, solgt hermetikfabrik 50 maal, saltet handelsvare 30 tønder. Kvalitet 47. Pris 236. Fillan lensmandsdistrikt: denne uke sat 4 notstæng. Opfisket 00 maal, hvorav alt iset. Kvalitet 6'4. Pris alt opfisket inden fylket iaar 528 maal, hvorav iset 282 maal, solgt sildoljefabrik 7 37 maal, hermetikfabrik 37 maal, saltet handelsvare 578 tønder. Fylkesmanden. Opslag 47. Namsos 24/9; Nærøy: uken optat 50 maal notsild, pris 3; herav tilvirket handelsvare, 45strek, 2 tønder, som skjæresild 75 maal, av garnsild er saltet 25 tønder. Leka: uken optat 65 maal, hvorav 55CJ maal er solgt til sildoljefabrik, 45 maal anvendt til agn, 20 maal til skjæresild; pris 05 pr. maal. 2 smaastæng sat i Frøviksundet. alt Namdal 2352 maal, derav solgt sildoljefabrik maal, tilvirket handelsvare 6663 tønder, iset 300 maal, hjemmeforbruk 396 maal, utkast 30 maal, kreatursild 375 maal, skjæresild 95 maal, agn 45 maal. Politimesteren. Opslag 9. 27/9: Fetsildfisket. Til 23 Eeptember anmeldt opfisket maal, hvorav iset 3383 maal, solgt sildoljefabrikker 7377 maal, hermetik 4042 maal og saltet handelsvare 049 maal mot ifjor henholdsvis , 4375, 7425, 56, Sildefisket i Nordsjaen. Opslag 9. 27/9: ngen nordsjøsild anmeldt ilandbragt sidste uke. Dorgemakrelfisket fra Nordsjeen. Opslag 7. 25/9: Dorgemakrei fra Nordsjøen. Sidste uke njrsk fartøi med 57 tønder og til Kristiansand 3 svenske fartøier med 90 tønder, hvorav 829 flekket. Prisen er nu sat og bydes 0775 og 45 øre pr. kilo for nr. 2, 3 og 4. alt til 23 september anmeldt 34 svenske og 4 norske fartøier med tilsammen 3633 tønder, hvorav 3363 flekket, mot ifjor 2 fartøier med tønder. Til svenske havner er der hittil ilandbragt omkring tønder flekket nordsjømakrel. Kystmakrelfisket. Opslag. 26/9: Kystmakrelfisket: Ukefangst kg., hvorav til Trøn:le lagen i hele sæsongen , Kristian", sand , Langesund og Hvaler 8300 kg. Priser: Kristiansand 70 øre pr. kg., Langesund 55 og Hvaler Totalfangst kg. UtnJanask flskrir Uken 723 september. Det islandske sildefiske er nu slut for iaar. Der er iaar opfisket og saltet paa sland tønder, hvorav 9853 tønder kryddersild. Det hollandske sildefiske 40 har til 20 september et ilandbragt kvantum av 8379 tdr. mot til samme 7850 tid ifjor 29787, i og i td. Prisen var for 578 fuldsild og for matjes gylden pr. tønde. Det svenske sildefiske i Kattegat var i uken smaat for uveir. Prisen var for garnsilden kr pr. val a 80 stk. Det t Y s k e sil def i s k e hadde en ukefangst av tdr. og total fangsten er iaar 5792 tdr. Det engelske sildefiske paa strækningen Scarborough Grimsbyy armouth har git usedvanlige smaa fangster og kvaliteten er daarlig. Prisen var 3554 shilling pr. crans. Tor s k e fis k e t ved sla n d. Generalkonsulatet i Reykjavik meddeler i telegram av 23 september at torskefisket med dæksfartøier og motorbaater siden sidste indbereining har været middels godt for strækningen ReykjavikPatriksfjord, men derimot daarlig fiske for safjord. Med motorbaater fisket man ogsaa godt for Akureyri. Med aapne ba a ter har fisket været under middels ved Reykjavik, godt for safjord og Akureyri, men daarlig fiske for Patriksfjord. Ved Seydisfjord har der været et middels godt torskefiske, derimot intet fiske ved Vestmannaøyene. Al trawlfisken er bragt fersk til utlandet. tdtgrammtr. Makrelfisket ved Skag e. Dorgefisket er helt slut for Det tyske sildefiske. iaar og i sidste uke var der heller Opslag 4. 22/9: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer 2 september: ikke noget fiske med not. Med bund Tyske sildefiske forrige uke 5384 tdr. garn blev optat 0000 snes makrel, Opslag 4. 26/9: Fiskeriagent Reusch, hvorav en del smaamakrel, som b:ev Hamburg, telegraferer 25 septe;nber: Uke solgt til 75 øre pr. snes. For den fangst tyske sildefiske 2308 kantjes. større makre betaltes 33f2 kr. snesel alt er iaar ilandbragt til Skagen Engelske sildefiske snes makre. Opslag 4. 25/9: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 25 september: Engelske Det sve n s k e dor g e mak r el sildefiske strækningen Scarboroug;hGrimsbyy armouth usedvanlig smaa fangster. Hjemført slandssild. Opslag9. 27/9: Hjemført sidste uke fiske i Nordsøen har hittil et iland tønder islandssild. alt hjemfø.rt bragt,parti av tønder flekket iaar tdr. o79 23 tønder ifjor. makrel. Priser 3554 shilling pr. cran. valijet. Daarlig

3 27 september 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØ<EN 34 _..._.._.. _._._._._ Det hollandske sildefiske. Opsla 4. 25/9: Hollandske sildefiske. Til 20 september ilandbragt tønder, mot ifjor, i 920 og i 99. Priser: fuldsild og matjes gylden tønden.. Sildefisket ved sland. Opslag 0. 2/9: Generalkonsulatet Reykjavik telegraferer U september: 0yfjord distrikt saltet sidste uke 8502 tønder, hvorav 825 kryddersild. Seydisfjord 06 tønder. alt ned saltet paa sland tønder, hvorav 9853 tønder kryddersild. Opslag 0. 20/9: Generalkonsulatet Reykjavik telegraferer 9 september: Sildefisket ansees avsluttet 0yfjorddistriktet. ngen kvantumsforøkelse sidste uke. Tele raferingen derfra ophører. vana i tidsrummet 8 til 28 august' meddeles følgende: ndførselen androg til 580 kasser. Beholdningen pr. 25 august var anslaat til: kasser fisk i alt} hvorav 300 kasser norsk fisk, 800 Alaska og kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial«for kanadisk og Alaska $.75 $ Nor s k fisk noteres med $ 3.00 Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy.: London 60 dv. $ 4.44 pr.. Paris 3 dv. $ 0.39 pr. 5 fr. U. S. A. 3 div. 5/32 P. F ra konsulatet i Kønig!sberg til Utenriks:epartementet dat. 5 septem Klipfiskmarkede.. "ber 922:" Opslag 5. 20/9: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 9 september: Uke tilførsel S i l d. intet. Klipfiskbeholdning: norsk 2000 kvintaler, islandsk Priser: norsk pesetas, islandsk Kurser: pund 29.22, francs Opslag 5. 27/9: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 26 september: Uketilførsel 2438 kvintaler islandsk. Klipfiskbeholdning 500 norsk, islandsk, priser norsk 7687 pesetas, islandsk Kurs pund 28.8, franc Opslag 5. 2/9: Legationen Lissabon telegra ferer 20 september: Lissabon. klipfiskimport: islandsk 263 ton, britisk 29, nyfundlandsk 46, tysk ; beholdning: islandsk 70, britisk 90, nyfundlandsk 60; priser: islandsk esc., britisk 250 ;280, nyfundlandsk ; kurs: pund 2Y:;. Op:)[to: impjrt Clansk 3, britisk 543, fransk 93, tysk 2.5; beholdning: dansk 80, britisk 930, fransk 40 ton; priser: dansk 50200, britisk , fransk 80 esc. Opslag 5. 23/9: Legationen Buenos Aires telegraferer 22 september: Klipfiskmarkedet: Tilførsel siden 25 august 5200 kasser; beholdningen Buenos' Aires utgjorde kasser. Pris: 42 argentinske apirpesos pr.' j kasse a 45 kilo norsk klipfsk. Kurs 43% pense pr. guldpeso. Kliphskmarkedets stilling uforandret. ForSkjellige utenlandske meddelelsera Bilbao 2 september 922: Sardinfisket Vigo forrige uke 3572 kurver. Havre 20 september 922: Orundet storm daarlig sardinfiske. Ankommet Douarnenez 2000 og Lorient 5086 tønder Bergensrogn. Sidste uke ankom damperne»d. Siedler«og»Oderstrøm«med ilsammen 4 963/ og 290/2 tønder skotsk og Shetlands sild. følge markkursens bedring blev priserne betydelig ned sat og noteres: fra legationen i Havana, dat. Si den sid ste beretning ingen nye september 922: tilførsler. Markedet er uforandret. Angaaende klipfiskmarkedet Ha Her noteres: o C' C' t'o,t OC'lOO<.Ocoo t'o <.O _ C' C' C() C' Ol Ol,...,...,...,..., : o : o : :.::t fra konsulakt i Kønigaberg til Utenriksdepartementet dat. september 922: S i l d. 000 o o o o C"l C' t'o! o C' o o <.O o.0 "'t< o ttd""",c'lc'lc()c'lolol,...t """...,...4,...( Fra generalkonsulatet i Oenua, til Utenriksdep artementet dat. 5 september 922 : Siden generalkonsulatets sidste indberetning av den 4 f. m: er der hertil ankommet følgende partier: Tørfisk: Nied dis >/ngeborg Bakkevig« baller»strombolk »Solferino« Klipfisk:»Stromboli« baller»solferino«(fra sland) 2240»Adiv«(;;) 255 tons»thyra«()) 34 foruten de to ladninger med dis»fagerborg«. og m/s»njal«(se sidste rapport). K l i P fis km ark e det hd r end mere fæstnet sig og efterspørselen er livlig.. Priserne stiller sig som følger: Lit. 470 for ny Lebrador St yle. Lit. 50 for gl. islandsk smaafisk. Lit. 460 for gl. islandsk kolje. Viniersaltet labrador St yle me'l m/s»njall«opnaadde 450 lire. Priserne er pr. 00 kg. levert her fortoldet. Tør fis k m ark e det er fremdeles meget flaut; kun de fineste sorter som Tynd Weshe har været gjenstand for en ganske bra omsætning.

4 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK PSKERBEDRFT FUA FSKERDREKT0HEN 27 september 922 Opgave over avsendt s;ld, fisk til Sverige over Storlien august 922. Sild ' Saltfisk 2_! Vegf Kr. Vegt' Kr. Vognlast... ' i Stykgods i Hvorfra '.20! 580i35 Bris!ing etc. tilført Bergen. i ticien 9/'J 7/ Brislina. Pris s l. b pr. (j. s l q.. Smaasild skj. Vegt Kr ca kvintaler til Portugal; 9 DO til talien, til Gibraltar lor ordre, til England, til Britisk Vestindien og kvintaler :til Kanada. i !markd$brtnlngr ma O i. Sogn og Fjord", fylke Hordaland"fylke... >. Møre.fylke... :... : Tils. Værdi brisling...f..... smaasild..... blanding... :... r,.. Hvorfra Brisling, etc. tilført Stavanger' i tiden 4/9,,,6/ Bris Pris Smaa Pris Blanling pr. sild pr. ding skj. skj. skj. skj. skj. Hordaland fylke no [ Sogn og Fjordane do [V\øre do...: _ _ Tils : Røkt \ " _. 400_._==.2,=_, Værdi brisling kr Tils. n Hyse...,j6 7,25 70,OOpr.pund " l... " 5,70 67}25 Torsk... " 22,25 77,00 " L...,,20,00 53,25 Sei... " :,00 37,75 Pris Pris. Mossa Rødspætter " 40,0000,00 pr. pr. skj. skj. skj' Pigvar...,,20,00 350,00 Kveite... " 70,0056,00 Tilførslerne av tysk trawlsild til HamburgAltopa androg i ukens løp til ca. 2 millioner pund, som blev solgt til urt 40/55. pr. pund efter kvalitet. Desforuten ankom fra Gt. Grimsby 329 kasser fersk sild, SOll! opnaadde.;/l 40. pr. pund. smaasild... : Sal t s i l d m ark e det. blanding'... : S t 'ldflj: d' l mossa ,", }_OO_.OO løp a ti t ;;;rd.ned:ao S0 U (;:r...,... Tils. kr. 4: ,fra N orge og 245 t d,r. f ra Sk o t aw',. d Den rolige stemning, som har befinmarksfisk har ogsaa været efter: Lit. 700 for fyldig westre. :hersket saltsidmarkedet helt siden spurt i' det sidste) men' de priser man» 600 ny finmarksfisk. :begyndelsen av maaneden) gjorde opnaar her r lchldet staar ikke i forhold tir indkjøpspriserne kalkulert til : fisk.» 550.' gml. stor finmfirks sig ogsaa gjældende i denne uke og der var ingen bedring i efterspør sedagskurs; da pundet i forhold til Bren» 475 ny hyse. : len. Noteringerne holdt sig ogsaa er i stadig stigende.» 375 gammel hys; iomtrent uforandret. mportørernes salgspriser stiller Alf pr. 00 kg. fortoldet. sig som følger: Lit. 800 for fynd westre (elkelte Generalkonsulatet i Montreal telepartier De sidst betalte priser var': Pr. tolldc ekstra fin kvalitet den sa a graferer 6 september 922: 922 Slosild, 4/500,j kaldte Superior, blev betalt med ca. Nyfundlands klipfiskeksport:' lh 5/ lire).gjorde fra 26 august til Z 'september' " 67700,;' 7500 " "

5 27 september 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN Vaarsild, 5j600.Jf6 6/700 " 7/800 " Pr. tønde Skjæresild efter størrelse... kr. 52,50/54,00 Det iysk sildefiske androg til 5 dennes til kantjes i 55 reiser, mot 92: »» 920: »» 99: » Paa grund av de vanskelige ernæringsforhold venter illc;l.n i de nærmeste dager, formodentlig fra 25' ds., utførselsforbud for ferskfisk og sild, saltsild, klipfisk og tørfisk samt tilberedt fisk med urtdfagelse av mari nade i tønder og fater og av konserver. De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) 6800 ;gnst 922 JanuarAugust 922 Cwts. Cwts. For alle sorter tils Specifisert for følgende sortp.r : Sild Brisling [ Makrei..., " l Torsk Lange Sei...,... ' Hyse Hvitting ' Flyndre Kveite Skate og rokke \ (Ved Norges fiskiagent De skotske fiskerier. i Storbritannien og rland.) 8 84fi (dgrammr. Agust 922 JanuarAugust 922 Saltsil dmarkedet. Cwts. Cwts... i Opslag. 23/9: Fiskeriagent Reusch,! Hamburg, telegraferer 23 september: Uke For alle sorter tils tilførsler' saltsild: 80 tønder norsk, 245 i... skotsk. Markedet uforandret. i Speclflsert for følgende sorter: Sild t:23,l fersksildmarkedet. Brisling Makre. Opslag 2.25/9: Fiskeriagent Reusch, : '. Hamburg, telegraferer 23. september: Fra li 2'5 september utførselsforbud for ferskfisk, fersksild, saltsiid, klipfisk, tørfisk.. Finland. Torsk Lange. Sei Hyse. Hvitting Flyndre Kveite.. Skate & rokke l Det finske fiskeriselskap Peisanzo.. il samme tidsrum ' bolagets virksomhet i Peijenga. iner er beliggende i Vaida:laks paa garn aar blev sælfangsten meget Som nævnt i»fiskets Gang«nr.,Fiskarhalvøen, en anden i Puinmanki liten, ialt 300 sæl, imot 500 ifjor. 25 lor 22 juni 92, blev der ifjor paa samme halvø og den tredje i 'Aarsaken til det daarige utbytte dannet et større fiskeriselskap, aktie Nurmenråtti' i nærheten av Petsamo skyldtes stormfuldt veir i april og bolaget Petsamo, hvori den. finske fjordmunding. mai. Sjøen ved vestkysten av Fiskarstat er interessert, med formaal at Bolagets hovedkvarter er i Trifuna halvøen var saa klar, at sælen ikke drive fiske og fangst paa kysten av by ved Petsamofjon:len, hvor det di gik i garnene. Forøvrig var forekom etjenga i,nordihavet, t forædle sponerer over to bygninger. Desuten sten av sæl iaar usedvanlig liten. fskn sam:t forøvng at dnve.handel har det oprettet fem butikker i de for Sælfangsten begynder i april og fort g mustn, derun.der trælastvlrksom. skjellige distrikter av Petsamoom sætler indtil vandet blir saa varmt) l Et.. velskapets direktør hr. Halleen: raadet for at kunne forsyne befolk at sælen søker ut til iskanten i sgr»iufvudsstadsbladet5> for 2 ningen med levnetsmidler og fornø havet. august cl a. endel.oplysnmger om denheler av alle slags. bolagets virksomhet og fiskeriforhol Laksefisket. dene i Petsamoomraadet, hvorav. Piskeriernei Petsamo. Laksefisketbegynder saasnart sælogende hitsættes : Eftersom vaaren skrider frem træk len har reist nordover) men iaar ind ndenfor Petsamoomraadet er der ker sælen sig litt efter litt fta Hvite fandt laksen sig først i begyndelsen oprehet 3 fiskemottagelsesstationer, ihavet nordovel Denne. sæl er svc;ert av juni, mens den vanligvis kommer hvor fiskerne leverer sine fangster til mager, særlig hannerne, hvorfor den omkring 0 mai. Paa den norske bolaget. Den største av disse statio ikke kan skytes, men maa fanges. i : nordkyst hadde det været god tilgang

6 344 UKENTLGE MEDDELELSER FiJR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 september 922 Opgave over avsendt fersk fisk laks og sild fra Trondhjems ilgodsavdeling. 922 Fi s k Laks Sild Svenske st. Danske st. Norske st. Norske st. Svenske st. Danske Tyske st. Norske st. Uken over over over st. over over. Kornsjo KornSjø i Storlien Chr.berg Chr.berg Storlien Chr.berg l! Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. i Kg. l Kg. li Kg. 4/ h27/7... ] _ 3 / /8 _ / 8. ;... o /s_7/s /S_24/ ' /s_3/s , 30! paa laks, og man haapet ogsaa paa god fangst i Petsamo særlig paa grund av at sælen optraadte faatallig og tidlig forsvandt nordover. Utbyttet blev under en middelsfangst. Torskefisket. Torsken indfandt sig iaar ikke i Bogen nævneværdig mængde før ved midtsommer, men tilgangen var dog betydelig mindre end ifj or. Torsken blir kjøpt op av ',laget ved mottagelsesstationerne, li. _' den saltes paa russisk vis. Paa grund av at torsken indfinder sig saa sent paa aaret, kan den ikke i likhet med i Norge tørres i det fri. Den ligger 2 til 3 maaneder i salt, før den sælges. Underhandlinger paagaar mellem" Petsamobolaget og de russiske myndigheter om salg av salttorsken til Rusland mot kontant betaling eller trælast, hvorav der _er stor mangel i Petsamo, hvis nordre del er saagodtsom skogbar. slutten av juli avbrytes fisket en maaneds tid, idet alle, undtagen skoltelapperne, drar avsted til fjeldtrakterne, som ligger i flere mils avstand fra hjemstedet, for at bjerge ind tilstrækkelig vinterfor for sine kjør. for at kunne gjøre torskefisket mere økonomisk lønnende tænker man paa at opføre tørkerier. foruten torsk fiskes der ogsaa hyse, som er mindre værdifuld og blir delvis eksportert til Norge og delvis anvendt som agn under.kveitefiskel Kveitetisket. da sild fanget paa finsk omraade 'ikke er underkastet told. Den første Denne lækre fisk kommer fra det ladning Petsamosild til Sydfinland store dyp i shavet, og i september burde kunne ventes sent i høst. er den ilaadd ind under kysten, hvor den fiskes paa 8000 favners vand.,senere søker den ind paa grundere vand. Den bedste fiskeplads er en banke beliggende nordvest for Hano, et stykke nordom Petsamofjorden. Kveiten sælges i fersk tilstand til Norge, idet det med de nuværende transportforhold ikke lønner sig at føre den til SydFinland. Kommer en jernbane til Petsamo istand, kan kveiten bli en vigtig eksportartikel til det sydlige og indre finland. Sildefisket. Den: mest værdifulde fisk for PetsamD er silden, som bestaar av fetsild av samme sort som fiskes i Tanafjord. Den er 2324 cm. lang og jevnstor. Silden viser sig først i august eller september, men tiltar i mængde utover høsten. Dog gives der sæsonger, i hvilke den helt uteblir. 'aar venter man et godt sildefiske, idet store stimer sildeyngel som i sommer viste sig langs Petjengakysten bebuder, efter kystbeboernes sigende, godt sildeindig om høsten. Petsamobolaget har anskaffet sig to snurpenøter, den ene 50 favner, den anden SO meter lang., Bolaget har foretat store utrustninger for sildens tilvirkning og saltning, og saltsilden skal transporteres sjøveien for at sælges i SydFinland. Man antar, at dette vil lønne sig, Foranstaltninger for fiskeriernes fremme. For at fremme fiskerierne har lansstyrelsen anskaffet 6 motorbaater og et antal seilbaater, som paa avbetalingsvilkaar. er solgt til befolkningen, men disse baater tilfredsstiller paa langt nær behovet. Tidligere var befolkningen godt rustet med baater, men under krigen og bolsjevikstyret forsvandt en mængde av disse. Desuten blev et betydelig antal baater ifjor høst ødelagt aven orkanagtig storm. Petsamobolagets midler er ikke tilstrækkelig til at kunne anskaffe ba a ter til befolkningen, men for at fremme anskaffelsen av baater har fiskeristyreisen henstillet til regjeringen om dannelsen av et laanefond for fiskere paa 2/2 million mark. Av dette fond skulde Petsamofiskerne eventuelt kunne erholde laan til anskaffelse av baater. Bolaget har to motorbaater, en større og en mindre hvalfangstbaat, som begge væsentlig benyttes til transport" samt til at assistere uncer sildefisket.

7 27 september 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 345 Kystmakrelfisket 922. : Herav t k ' uken kg. a g. Hvortil indbragt Til Trøndelagen.. 23/9 ) Sund og Austevoll... 30/ Fana... 9/' Tysnes... 0/8, Fjelberg, skaanefl 6/ _ vik og Herdla.. l Fjell... 26/ Bergen... 23/9 l Hisken... 2/ Espevær... 7/ Sveio... 29/ Haugesund... 5/ Skudenes 2 )... 9/ Stavanger... 23/ Egersund... 23/ Kirkehavn..." l Flekkefjord..." Farsund... 24/ Kristiansand.. 22/ l Lillesand... 6/ Aaensire... 6/ Arendal... 22/ 9 l Grimstad... 23/ Risør..." Kragerø Skaatøy " Langesund... " Nevlunghavn 24J6 l FLværn..." l' Vasser... 6/ Kristianiafj....f t 6/ } / Horten... 2 / Onsøy... 8/ Hvaler... 23/ Fredrikstad... 7/ Fredrikshald.." Tils Av fangslefi er kg. opfisket med garn, med not, resten med dorg eller andre redskaper. Fangstens anvendelse: Solgt fersk kg., iset kg., flekket , rund og preserveret kg Salte og flekkeprisen i Kristiansand var fra kr pr. snes. Værdien av kystmakrelfisket til 2 septem ber kan sættes til ca. 4 mill. kroner. ) alt i sæsongen. 2) = Skudeneshavn. Nyfund,land. Tor s k e t ran.»trade Review«for 9de ds. meddeler,at efterspørselen efter torsketran har Hltat og at priserne paa grund av det forholdsvis mindre kvantum opdrivelig p'aa nuværende tidspunkt holder sig faste. det hele tat viser markedet en gunstig holdning og man venter regelmæssig forespørsler, fra nu og fremover. Ved salg som i denne uke fandt sted i det lokale marked blev der betinget fra $ 0 til $ 20 pr. ton, alt efter partiernes størrelse. Med i c i n t ran. følge New Vorkaviser for apotekvarer er efterspørselen i det sidste bedret, da drogeforretningerne begynder nu at gjøre sine indkjøp av den medicintran som disse bedrifter anvender til visse præparater, som særlig forbrukes om vinteren. Britiske trawlere: skal delta i fisket ved Nyfundland. To engelske trawlere) hjemmehørende i Hull, er avgaat for at drive fiske utenfor Nyfundland. fisken skal saltes ombord 'og eherhvert bli oplosset i Nyfundland, hvorfra den senere sendes til Spanien og andre lande, hvor saltet fisk er godt efterspurt. Trawlerne som beregnes at være borte i 4 a 5 maaneder har hver en besætning av 25 mand isfedetfor 3 mand som er det vanlige antal under fisket i Nordsjøen og Hvitehavet. Den forøkede besætning inkluderer flere norske flækkere som er vant til dette fiske, foruten 2 radiotelegrafister, en ekstra kok og en navigatør. Berigtigelse.»f iskets Gang«nr. 38 for 20 september d. a., side 334, midterste spalte, 5te linje fra oven, om slands torskefiskerier 922 staar:»60 7 skippund storfisk«, istedenfor rigtig: 067 skippund storfisk. Fragtreduktion for fersk fisk med hurtigruterne. Handelsdeparteme'ntet meddeler i skrivelse av 20 septbr. at efter departementets bestemmelse blir fra oktober førstkommende fragten for ferskfisk med hurtigruterne at ned sætte paa samme maate som for fersk kjøtt,' saaledes at foruten sløifning av det nugjældende 0 procenttillæg regulativets satser reduseres med 0 pci. fragtnedsættelsen gjælder ikke fersk sild, som heller ikke var ind befattet i den fra 5 aprild. a. foretatte nedsættese av ferskfiskfragterne. Fortegnelse over merkepligtige norske fiskefarkoster 922 erholdes tilkjøps i bokhandelen foren pris av kr pr. eksemplar. Registret omfatter fiskefarkoster ordnet distriktsvis. Registret gir oplysning om følgende: Farkostens merke, art, navn, anvendelse, byggeaar, længde, bredde og dybde, for motorfakoster motorens navn og størrelse, for dampfartøier, maskinens størrelse. Fremdeles anta! av de fiske og fangstbaater (doryer o. s. v.) som hører til en hoved farkost y og endelig eierens navn og postadr. Desuten Hndes indtat en fortegnelse over fiskeriinspektørerne og over til synsmændene i hvert merkedistrikt ; merkeloven, reglerne for merkning av fiske farkoster m. v., samt opgave over opsynsdistrikter. Konsulatberetning. Generalkonsulatet i Montreal telegraferer den 23 dennes: Nyfundlands klipfisk eksport fra :2 september til 9 september omkring 2200 kvintaler til Portugal, til SydSpanien, 5000 BritiskVestindien, 800 Kanada, kvintaler til Alicante og Neapel. Generalkonsulatet i Reykjavik, telegraferer 2 dennes: Klipfiskeksporten første halvdel september Spania 24, talia 90, Leith 4, Kjøbenhavn 57, via Norge 6 ton.

8 norgts utførsti liv fisktørodukttr fra januar tn 6 stpttmbtr 92f og uktn som tn4tt 6 stpttmbtr. O"> t Z? O t t::l t t"" trt r' Cf) trt '"j O z O Cf) t ta., t t::l ;j oj '"j > '"j en S sa tn..., ($l tt.l Z tv "', en () 'S. () Sl o' fl) >t e.o tv tv Fetsild Nordsja slands Kr fl k Klipflsk, T '! Rot Hyse, Anden D.in. R.m. Brun Haa Vaarsild og skaaret Storsild Brisling, lp s, islandsk Rundflsk Sei Rogn Blank Brun Toldsteder ' sild sild norsk etc. skjær rund tarflsk tran tran blank kjærr. tdr. sild tdr. tdr. kg. kg. tdr. tdr.. tdr. tdr. tdr. tdr,. kg. kg. kg. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tde, Kristiania Kristiansand Egersund, Stavager Kopervk Haugesund., Bergen..., : Florø...""", Aalesund.".., ( Molde.."" Kristiansund : Trondhjem " QO Bodø...".. " SvOlvær..." Narvik..."." Tromsø..."... ' Hammerfest " Vardø )... " Vadsø..." Andre.2) , alt i3s r7928Till03i3s l uken j:: _.._ i Fisk, Hærdet Hval. Sæl Bottle Sild, Makrei, ' Makrei. Laks, Levende Anden Fisk, Fiske Toldsteder Sildetran Sild, fersk Hummer saltet Sildemel' hvalolje ' tran Sælsklnd Hermetik tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk saltet guano tdr. tdr. ks. stk. i farta i tdr. tdr. tdr. i tdr. kg. kg. kg. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kristiania Kristiansand Egersund Stavanger....., Kopervik Haugesund :: Bergen... 60, Florø... ' Aalesund :: Molde... : Kristiansund. l Trondhjem Bodø Svolvær l 357 Narvik Tromsø Hammerfest Vardø ) Vadsø... l l A.ndre 2) BO 6 ' f54 uken 469! , t) t) 0 57 l ) For 2 uker. 2) De5uten 4 30 kg. margarit (ialt til dato ), 80 tdr. tranfetsyre og 90 tdr. hvaloljefetsyre. 6630

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fr a fi s k ~ri," j r~ klø r~n

fr a fi s k ~ri, j r~ klø r~n 12 aargang UkntUg mddlsr for norsk fjskribdrift fr a fi s k ri, j r klø rn Onsdag 17 august 1921 Nr.. 33 ner. alt i SørTrøndelag 27326 norsk fiskrlr. maal, hvorav saltet 15 965 tdr. mot Uken 713 august.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere