OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før) Personer på kanten Indsats

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside Tabel 1.1: Antal fuldtidsledige i,, Antal ledige Ændring Ledighedsprocent mar 9 mar Antal % mar 9 mar Ledige i alt ,5 Dagpengemodtagere ,2 3,5 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,2 Ledige i alt ,2 Dagpengemodtagere , 3,7 5,6 Kontanthjælpsmodtagere ,2 Ledige i alt ,9 Dagpengemodtagere 28,6 2,9 3,6 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,4 3,1 4,8 Kontanthjælpsmodtagere , Hele landet Ledige i alt , Dagpengemodtagere ,2 3,2 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Tabel 1.2: Andelen af arbejdsstyrken i jobcenterets målgrupper Klynge mar-9 mar- mar-9 mar- mar-9 mar- Dagpenge 3,8% 5,7% 4,1% 6,2% 3,4% 5,4% Kontant- og starthjælp, match 1-3,9% 1,% 1,3% 1,5% 1,2% 1,3% Kontant- og starthjælp, match 4-5 2,5% 2,8% 2,8% 3,1% 2,6% 2,7% Revalidering og forrevalidering,7%,6%,7%,6%,7%,6% Sygedagpenge 1 3,8% 3,8% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6% Ledighedsydelse,7%,6%,6%,7%,5%,6% Fleksjob 2,4% 2,6% 2,2% 2,2% 2,1% 2,2% Førtidspension 12,9% 12,8% 11,9% 12,% 9,9%,1% I alt 27,6% 3,% 27,5% 3,1% 24,% 26,6% Note: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister indgår ikke i arbejdsstyrken. Målingen er derfor udtryk for hvor stor gruppen er i forhold til arbejdsstyrkens størrelse (og ikke hvor stor en andel gruppen udgør af arbejdsstyrken). 1 Data for sygedagpenge er for januar. 2 Data for førtidspension er for april 2

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven Fra marts 8 til marts 9 er arbejdskraftreserven steget med 61 %. Antallet af dagpengemodtagere er steget med 3 personer, svarende til en stigning på 87 %, og 81,5 % af reserven er dagpengemodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i reserven er steget med 1,1 %, svarende til 2 personer. I indgår 36,9 % af de ledighedsberørte i arbejdskraftreserven. Sygefravær Fra januar 9 til januar har der været en stigning på 23 % i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger i. Forløb over 52 uger er steget med %. Et redskab til at holde sygemeldte aktive under sygemelding er delvise raskmeldinger. I 13 % af sygedagpengeforløbene i januar anvendte Jobcenter delvise raskmeldinger, hvilket placerer midt i klyngen. Unge I alt er der 966 unge ledige fuldtidspersoner i, bestående af 38,4 % dagpengemodtagere, 16,9 % kontanthjælpsmodtagere match 1-3, og 44,7 % kontanthjælpsmodtagere match 4-5. Antallet af unge på dagpenge er fra marts 9 til marts steget med 77 %. I marts var 4,9 % af s arbejdsstyrke unge ledige på dagpenge, hvilket er blandt de 4 laveste andele i klyngen. Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er på et år faldet med 3 personer, således at der er 163 unge arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner i. Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget fra 337 fuldtidspersoner til 432 i marts. Dette svarer til en stigning på 28 %. Personer på kanten har 1.49 fuldtidspersoner i matchgruppe 4-5, og antallet er fra marts 9 til marts steget med 13 %. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 7,3 %, mens antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er faldet med 11,3 %. Dermed er ledighedsprocenten faldet fra 21,4 % til 18,3 % fra marts 9 til marts. I er antallet af førtidspensionister på et år faldet med,6 % til fuldtidspersoner i april. Det fald står i modsætning til klyngen og, hvor antallet er steget med hhv.,7 og 1,5 %. Rettidighed Rettidigheden for dagpengemodtagerne har haft en faldende tendens i perioden oktober 9 til marts, således at rettidigheden nu ligger under måltallet på %. I perioden oktober 9 til marts lå den gennemsnitlige rettidighed for jobsamtaler til arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 87,6 % hvor måltallet er %. I perioden oktober 9 til marts var den gennemsnitlige rettidighedsprocent på 87,1 % for jobsamtaler til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor måltallet er %. Rettidigheden for første og gentagne aktiveringstilbud til arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere lå i perioden september 9 til februar på hhv. 83,5 % og 63,8 %, hvor måltallet er %. Rettidigheden for første og gentagne aktiveringstilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere lå i perioden september 9 til februar på hhv. 57 % og 63,3 %, hvor måltallet er 75 %. 3

5 Resultatoversigt - Sv.borg/Langel./ Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Sygedagpengeforløb over 26 uger Feb Unge under 3 år i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Feb Antal forløb (26-52 uger) Feb Antal forløb (over 52 uger) Feb Revalidering - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Fleksjob - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Antal berørte personer Mar Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Antal forløb (over 13 uger) Feb Førtidspension - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Mar Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Feb Jobsamtaler kontant- og starthjælp Mar Første tilbud - a-dagpenge Feb Første tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Gentagne tilbud - a-dagpenge Feb Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7- procent. 4

6 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, mar. 9 mar., Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, mar. 9 mar., Sv.borg/Langel./ og klynge, indeks ,,8 6,5 3,6 72, 87,1, 118,2 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-M. Dagpenge Kontanthjælp Indeks mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 dp dp dp jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- kont kont kont Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, mar. 9, Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, mar. 9 mar., Sv.borg/Langel./ og klynge Andel i % 3 46,8 59,4 35, 47,6 32,7 38,8 35,7 52,2 Indeks 3 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-M. Dagpenge Kontanthjælp mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 dp dp dp jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- kont kont kont 5

7 Bemærkninger: Fra marts 9 til marts er arbejdskraftreserven steget med 372 til et niveau på 978 personer i alt. Dette svarer til en stigning på 61 %. Stigningen skyldes særligt et stigende antal dagpengemodtagere, der kommer i reserven, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er næsten uændret. I indgår 36,9 % af de ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, hvilket er lidt under gennemsnittet i og klyngen. Dette tyder på, at der, den nuværende konjunktursituation til trods, stadig er betydelige bevægelser i ledigheden. Som det fremgår af resultatoversigten stiger arbejdskraftreserven mere end ledigheden. Dette er et udtryk for, at selvom der fortsat er en stor afgang fra ledigheden blandt de nyledige, så bliver en stigende del af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne nu ledige i betydeligt længere tid, hvorfor arbejdskraftreserven og langtidsledigheden er stigende. Dagpenge 81,5 % eller 797 personer af reserven er dagpengemodtagere. Fra marts 9 til marts er reserven steget med 3 personer, svarende til en stigning på 87 %. Stigningen er mindre end gennemsnittet for regionen og klyngen, hvor reserven er steget med hhv. 118 % og 96 %. Udviklingen i arbejdskraftreserven skal ses i sammenhæng med, at antallet af fuldtidspersoner på dagpenge er steget med 53 % i perioden. Der er således en tendens til, at borgerne forbliver ledige i længere tid nu end for et år siden. Ligeledes er andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der kommer i reserven steget fra 26,8 % til 35,3 %. En udvikling, der kan genfindes i klyngen. For længerevarende ledige kan målrettet aktivering lette vejen tilbage til arbejdsmarkedet, hvor især brugen af virksomhedsrettede tilbud erfaringsmæssigt har en høj jobeffekt. Pr. 1. april har anvendt 73 % af deres kvote til offentlige løntilskud. har udnyttet 57 % af kvoten, mens har udnyttet 75 % af kvoten. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - % af arbejdskraftreserven er mænd, og reserven er det seneste år steget med 126 % for mænd og 33 % for kvinder. - Reserven stiger mest for gruppen over år. Denne gruppe er vokset med 192 %, svarende til 23 personer. Unge under 3 år er steget med 127 %, svarende til personer % af arbejdskraftreserven er under 3 år. Kontanthjælp Fra marts 9 til marts er reserven steget med 2 personer til 181 personer, svarende til en stigning på 1,1 %. I var stigningen på 31 %. s andel af ledighedsberørte, der kommer i reserven, er i marts på 46,6 %, hvilket ligger under gennemsnittet i klyngen. I forhold til en tidlig og aktiv indsats viser tal fra jobindsats.dk, at der i 75,9 % af alle påbegyndte kontanthjælpsforløb 1 i 3. kvartal 9 var afholdt første jobsamtale med den ledige inden for 3 måneder. For var den gennemsnitlige andel,5 % i samme periode. Med hensyn til aktivering var der i 68,7 % af alle påbegyndte kontanthjælpsforløb i 2. kvartal 9 afgivet første aktiveringstilbud inden for 3 måneder. For var den gennemsnitlige andel 68,2 %. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 56 % af arbejdskraftreserven er mænd, da antallet af mænd i arbejdskraftreserven er steget mest ( % svarende til 9 personer for mænd, mod et fald på 8 % for kvinder, svarende til 7 personer) % af arbejdskraftreserven er under 3 år, hvor reserven for denne gruppe er uændret siden marts % af unge under 3 år, der er ledighedsberørte, kommer i reserven. 1 Tallene er trukket for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, da disse indgår i arbejdskraftreserven. 6

8 3.2 Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, jan. 9 jan., Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre -3 Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, jan. 9 jan., Sv.borg/Langel./, klynge og, indeks ,3,3 2,1 31,7 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-M. Indeks jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan- Klynge Syddanm ark Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data for samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selvom de omfatter samme periode. Bemærkninger: Fra januar 9 til januar har der været en stigning på 23 % i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger i. I har man gennemsnitligt haft en stigning i sygedagpengeforløbene med en varighed på over 26 uger på 2,1 %. Siden januar 9 er antallet af forløb steget med 3 forløb til et niveau på 5 sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger. Ser man på sygedagpengeforløb fordelt på deres varighed, ses det, at ovenstående udvikling især skyldes en stigning i forløb med en varighed på uger og forløb over 52 uger, som er steget med hhv. 55 % og %. Af de forløb, der blev afsluttet i 3. kvartal 9 var status 3 måneder efter forløbets afslutning, at % var endt med beskæftigelse, mens 15,2 % af forløbene endte med påbegyndelse i fleksjob. For 3. kvartal af 8 var status 3 måneder efter forløbets afslutning, at 53,7 % var endt med beskæftigelse, mens 13,6 % af forløbene endte med påbegyndelse i fleksjob. Et redskab til at holde sygemeldte aktive under sygemelding er delvise raskmeldinger. I 13 % af sygedagpengeforløbene i januar anvendte Jobcenter delvise raskmeldinger, hvilket placerer midt i klyngen. Ligeledes viser foreløbige resultater fra arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg Aktive hurtigere tilbage at en tidlig og intensiv kontakt til den sygemeldte har en positiv effekt på vedkommendes sandsynlighed for at vende tilbage til beskæftigelse. 7

9 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. mar. 9 mar., Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./ og klynge, indeks mar. 9 = - -15,6-24,7 66,7 71, 9,3 17, Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-M Dagpenge Kont.hj. 1-3 Kont.hj. 4-5 Indeks mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- Klynge Syddanm ark Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./ og klynge, indeks mar. 9 = Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./ og klynge, indeks mar. 9 = Indeks 13 1 mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 Klynge okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- Indeks 1 1 mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- Klynge Syddanm ark 8

10 Bemærkninger: Fra marts 8 til marts 9 er antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. steget med 253, svarende til en stigning på 35,5 %. Stigningen ligger over gennemsnittet for klyngen og (3,2 % for begge). I alt er der 966 unge ledige fuldtidspersoner i, bestående af 38,4 % dagpengemodtagere, 16,9 % kontanthjælpsmodtagere match 1-3, og 44,7 % kontanthjælpsmodtagere match 4-5. Dagpenge Antallet af unge på dagpenge i er på et år steget fra 2 til 371 i marts, svarende til en stigning på 77 %. Den procentuelle stigning er lidt større end den gennemsnitlige stigning i regionen og klyngen. I marts var 4,9 % af s arbejdsstyrke unge ledige på dagpenge, hvilket er blandt de 4 laveste andele i klyngen. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - 69 % af de unge dagpengemodtagere er mænd, og antallet af unge mænd på dagpenge er steget med %, mens antallet af unge kvinder på dagpenge er steget med 95 % % af de unge dagpengemodtagere er mellem 25 og 29 år. Kontanthjælpsmodtagere Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er på et år faldet med 3 personer, således at der er 163 fuldtidspersoner i marts. Jf. nedenstående boks består gruppen af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i især af kvinder under 25. Erfaringerne fra HIG 2 viser, at intensiverede kontaktforløb har en positiv effekt på denne gruppe. I 3. kvartal af 9 fik ca. 34 % 2 af alle unge kvindelige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 2 jobsamtaler inden for 3 måneder. Denne andel er over niveauet for. I forhold til mænd vides det også fra HIG 2, at mænd reagerer positivt på en fremrykket aktivering. I 3. kvartal af 9 var der i 89,8 % (se note 2) af alle kontanthjælpsforløb for arbejdsmarkedsparate unge mænd igangsat et aktiveringsforløb inden for 1 måned. Den gennemsnitlige andel for er på,5 %. Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 63 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år. - Antallet af under 25-årige er faldet med 7 %. De årige er steget med 5 % % er mænd, men antallet udvikler sig anderledes for mænd (fald på 6 % mod en stigning på 2 % for kvinder). Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget fra 337 fuldtidspersoner til 432 i marts. Dette svarer til en stigning på 28 %, hvilket er mere end den gennemsnitlige stigning i og 3. højest i klyngen. I forhold til de unge ikkearbejdsmarkedsparate vides det, at særligt den håndholdte og virksomhedsrettede aktivering har en positiv effekt 3. Bl.a. har forsøg med aktivering i virksomhedscentre givet gode resultater 4. Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 67 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder, men antallet stiger mest for mænd (32 % mod 25 % for kvinder). 2 Beregnet som et simpelt gennemsnit for aldersgrupperne år, -24 år og år. 3 COWI (9). Analyse af årige med særligt fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse. 4 Discus (9). Evaluering af virksomhedscenter forsøget. 9

11 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, mar. 9 mar., Sv.borg/Langel./, klynge og Indeks , 19,4,5 7, kv7-3kv8 1kv8-4kv8 Syddanm ark 2kv8-1kv9 3kv8-2kv9 Klynge 4kv8-3kv9-5 - Bornholm Frederikshavn/ Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Kerteminde Faaborg- Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, feb. 9 feb., Sv.borg/Langel./, klynge og 3 Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, apr. 9 apr., Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre feb-9 mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 Klynge nov-9 dec-9 jan- feb- 1 Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. 2 Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse ,3 2,1-2,1 Bornholm Frederikshavn/Læsø Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg 1,5 Kerteminde Faaborg-Midtfyn

12 Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe udgør i 886 personer, svarende til 2,4 % af arbejdsstyrken. Det er tæt på gennemsnittet af klyngen og lidt over gennemsnittet for, hvilket betyder, at personer på kanten fylder lidt mere i end i. Fra perioden 4. kvartal 7-3. kvartal 8 til 4. kvartal 8-3. kvartal 9 har reduceret antallet med 15 %, hvilket er tæt på gennemsnittet i klyngen og større end i ( %). Kontanthjælp match 4-5 har 1.49 fuldtidspersoner i matchgruppe 4-5 og antallet er fra marts 9 til marts steget med 13 %. De største stigninger er for aldersgruppen under 3 år (35 %). Stigningen er højere end den gennemsnitlige stigning i klyngen. For både personer på kanten og kontanthjælpsmodtagere i match 4-5 viser resultaterne fra Ny chance til alle, at kommuner, der er gode til at få de langvarigt ledige i virksomhedspraktikker, klarer sig bedre i forhold til kampagnens mål end kommuner, der anvender aktiveringsformer med et mere indirekte jobfokus som eksempelvis korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter, særligt tilrettelagt uddannelse o.l 5. De virksomhedsrettede aktiveringsformer som praktik og privat løntilskudsansættelse har vist sig som effektive redskaber til at sikre en gradvis indslusning på arbejdsmarkedet og til at sikre udvikling af sociale og personlige kompetencer hos de ledige. Undersøgelsen har afdækket, at de virksomhedsrettede tilbud ofte med fordel kan anvendes relativt tidligt i forløbet, fordi de giver et klart endemål med indsatsen og dermed skaber motivation og håb hos borgerne. En tidlig og virksomhedsnær indsats kan således medvirke til yderligere at nedbringe antallet af personer på kanten og kontanthjælpsmodtagere i match 4-5. Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsprocenten er faldet fra 21,4 % til 18,3 % fra februar 9 til februar. Dette står i modsætning til klyngen og, hvor der er sket stigninger. Udviklingen i ledighedsprocenten skal ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse. Antallet af personer i fleksjob er i perioden steget med 7,3 %, svarende til 67 fuldtidspersoner, mens antallet af personer på ledighedsydelse er faldet med 11,3 %, svarende til 28 fuldtidspersoner. Den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse er på 24,5 uger, hvilket er tæt på gennemsnittet i klyngen og større end gennemsnittet for regionen på 23,5 uger. Førtidspension I er antallet af førtidspensionister på et år faldet med,6 % til fuldtidspersoner i april. Det fald står i modsætning til klyngen og, hvor antallet er steget med hhv.,7 og 1,5 %. Set i forhold til arbejdsstyrken er andelen dog fortsat højere end ( % mod 13 % i ). Antallet af førtidspensionister i alderen 3-39 år er faldet med 13 % (9 personer), mens antallet unge under 3 er steget med 15 % (3 personer). En nedsat arbejdsevne på et givent tidspunkt er ikke ensbetydende med en nedsat arbejdsevne resten af livet, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på indsatser, der begrænser tilgangen til førtidspension. Yderligere brug af virksomhedsrettede tilbud til personer på kanten og personer i matchgruppe 4-5 vil potentielt kunne medvirke til at nedbringe stigningen i antallet af nye førtidspensionssager. 5 Rambøll Management og Arbejdsmarkedsstyrelsen (8). Evaluering af Ny chance til alle afslutningsevaluering. Rambøll Management A/S, Århus. 11

13 3.5 indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for jan. mar. ), Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Andel i % 3 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Dagpenge Kontanthjælp, match 1-3 Kontanthjælp, match 4-5 Mål Figur 3.5b: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. for jan. mar. ), Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Andel i % 3 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Faaborg- Faaborg- Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for dec. 9 feb. ), Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Andel i % 3 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5d: Rettidighed for aktivering, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for dec. 9 feb. ), Sv.borg/Langel./, klynge og nabojobcentre Andel i % 3 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Faaborg- Faaborg- 12

14 Figur 3.5e: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5f: Rettidighed for første aktiveringstilbud, dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- Sv.borg/Langel./ Klynge Mål Sv.borg/Langel./ Klynge Mål Figur 3.5g: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, dagpengemodtagere Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5h: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- Sv.borg/Langel./ Klynge Mål Akt.grad i % okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- Sv.borg/Langel./ Klynge 13

15 Figur 3.5i: Rettidighed for jobsamtaler, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5j: Rettidighed for første aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- 65 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- Sv.borg/Langel./ Klynge Sv.borg/Langel./ Klynge Mål Syddanm ark Mål Figur 3.5k: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5l: Aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) 45 Akt.grad i % sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- Sv.borg/Langel./ Klynge Syddanm ark Mål okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- Sv.borg/Langel./ Klynge Syddanm ark 14

16 Figur 3.5m: Rettidighed for jobsamtaler, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5n: Rettidighed for første aktiveringstilbud, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- Sv.borg/Langel./ Klynge Syddanm ark Mål 3 sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- Sv.borg/Langel./ Klynge Syddanm ark Mål Figur 3.5o: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og Figur 3.5p: Aktiveringsgrad for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Sv.borg/Langel./, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- Sv.borg/Langel./ Klynge Mål 18 okt-9 nov-9 dec-9 jan- feb- mar- Sv.borg/Langel./ Klynge Syddanm ark Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Aktiveringsgraden er andelen af perioden gruppen af ledige har været i aktivering. En fuldtidsperson i aktivering er beregnet som en person, der har været 37 timer i aktivering pr. uge. Da der ikke er krav om 37 timers aktivering vil der være en større andel af især kontanthjælpsmodtagerne i aktiveringstilbud end aktiveringsgraden giver udtryk for. 15

17 Bemærkninger Dagpengemodtagere I perioden oktober 9 til marts var den gennemsnitlige rettidighed for jobsamtaler på 89,6 %, 75,4 % for første aktiveringstilbud og 89,1 % for gentagne aktiveringstilbud. Måltallet er i alle tilfælde %. Rettidigheden for dagpengemodtagerne har haft en faldende tendens i perioden, hvilket til dels kan forklares med højere volumen og fremrykket aktiveringstidspunkt for unge efter 1. januar. Det er imidlertid vigtigt at bevare fokus på rettidigheden for dagpengemodtagere, da en tidlig og rettidig indsats kan bidrage positivt til opfyldelsen af de øvrige mål. Aktiveringsgraden er fra oktober 9 til marts faldet fra 24,1 % til 23,6 %. Generelt har en lidt højere aktiveringsgrad end mange jobcentre i klyngen og i. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere I perioden september 9 til februar var den gennemsnitlige rettidighed på 83,5 % for første aktiveringstilbud, og 63,8 % for afgivelse af gentagne tilbud til tiden. Målet er i begge tilfælde %. For afholdelse af jobsamtaler til tiden er måltallet på % rettidighed. I perioden oktober 9 til marts lå den gennemsnitlige rettidighed på 87,6 %. Sidst i perioden har andelen dog været stigende. I februar og marts var rettidigheden over %. Aktiveringsgraden for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere var i oktober 9 på 44,1 %, men er siden faldet til,5 % i marts. ligger generelt lidt lavere end, og væsentligt højere end klyngen med hensyn til aktiveringsgraden for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere I perioden oktober 9 til marts var den gennemsnitlige rettidighedsprocent på 87,1 % for jobsamtaler, hvor måltallet er %. I alt var det 248 personer, der ikke fik deres jobsamtale til tiden. For afgivelse af første aktiveringstilbud lå den gennemsnitlige rettidighed på 57 % i perioden september 9 til februar. I januar var rettidigheden på 41 %. Måltallet er på 75 %. For gentagne aktiveringstilbud var den gennemsnitlige rettidighedsprocent i perioden september 9 til februar på 63,3 %, hvor måltallet er 75 %. De seneste 3 måneder er gennemsnittet faldet til 58,6 %. For de gentagne aktiveringstilbud synes det særligt at være personer på 3 år eller derover, der ikke får deres gentagne aktiveringstilbud rettidigt. Aktiveringsgraden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er i perioden fra oktober 9 til marts faldet fra 29,8 % til 28,9 %. havde i hele perioden en aktiveringsgrad, der var væsentligt lavere end klyngens gennemsnit, men lidt højere end s. Rettidighedsopgørelserne for kontanthjælpsmodtagerne er ikke korrigeret for ledige, der er fritaget for aktivering. 16

18 Resultatoversigt - Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Sygedagpengeforløb over 26 uger Feb Unge under 3 år i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Feb Antal forløb (26-52 uger) Feb Antal forløb (over 52 uger) Feb Revalidering - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Fleksjob - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Antal berørte personer Mar Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Antal forløb (over 13 uger) Feb Førtidspension - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau i niveau i måneden måned året klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Mar Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Feb Jobsamtaler kontant- og starthjælp Mar Første tilbud - a-dagpenge Feb Første tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Gentagne tilbud - a-dagpenge Feb Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7- procent. 17

19 Resultatoversigt - Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Sygedagpengeforløb over 26 uger Feb Unge under 3 år i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Feb Antal forløb (26-52 uger) Feb Antal forløb (over 52 uger) Feb Revalidering - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Fleksjob - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Antal berørte personer Mar Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Antal forløb (over 13 uger) Feb Førtidspension - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau i niveau i måneden måned året klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Mar Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Feb Jobsamtaler kontant- og starthjælp Mar Første tilbud - a-dagpenge Feb Første tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb 86 - ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Gentagne tilbud - a-dagpenge Feb Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7- procent. 18

20 Resultatoversigt - Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Sygedagpengeforløb over 26 uger Feb Unge under 3 år i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Feb Antal forløb (26-52 uger) Feb Antal forløb (over 52 uger) Feb Revalidering - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Fleksjob - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Antal berørte personer Mar Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Antal forløb (over 13 uger) Feb Førtidspension - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau i niveau i måneden måned året klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Mar Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Feb Jobsamtaler kontant- og starthjælp Mar Første tilbud - a-dagpenge Feb Første tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb 82 - ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Gentagne tilbud - a-dagpenge Feb Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb 69 - ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7- procent. 19

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision Slagelse

Resultatrevision Slagelse Resultatrevision 2009 - Slagelse Område: Sammenligningsgrundlag: Slagelse Jobcentre med rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere