fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926"

Transkript

1 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke. Der var et rikt fiske saavel med landnot som med snurpenot langs Bømmeløen og et meget godt garnfiske utenfor Lindesnes. Der blev sat en hel mængde større og mindre landnotstæng, og der staar nu adskillig sild i stæng til senere optagning for Æersksildeksporten. Hvor meget der staar i stæng er det for nærværende vanskelig at ha no gen sikker mening om, men man kan vistu8k gaa ut fra at adskillig over staar i laas. sidste uke blev der optat 0J 000 ~garnsild, 4 50'0 landnotsild og :snurpenotsild, ialt i uken vaarsild vestenfor Lindesnes mot i samme uke ifjor , i eoo og i Omkring Lindesnes blev i uken opiisket og tilført Kristiansand og ialt er her nu opesket vaarsild med garn, hvorav iset 32 ona, til sildolje 8000 og til hjemmeforbruk 5000 Da middelprisen er kr pr., blev værdien herav 0000 kr. Sogn og fjordane blev i uken opfisket 677 garnsild. Det samlede kvantum nu utgjør S i de fis k e t n O' r de n for Sta t. sidste uke er opesket 4099 sild, hvorav 2949 opfisket med drivgarn og 50 optisk et av 2 snurpenotdampskibe. fet sil d o g s m a a s i l cl fis k e t. Talvik i Finmark er sat flere sildestæng i sidsfe uke, hvorav hittil er optat 4950 : S kre i fis k et hadde en god uke, særlig i Lofoten. Den samlede ukefangst blev 7.76 million stykker, hvorav falder paa Lo:foten 4.9 mill., paa Møre.47 mill. og paa Sogn og fjordane 0.3 mill. stk. Hjor var ukefangsten 5 mill. stk., i mill. og i mill. Bergen Onsdag 24 mars 926 ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige sider kr ved henvendelse til Fiskeridirekterens kontor. Nr. 2 stk. i tilsvarende uke. Som helhet betragtet maafisket hittil betegnes som godt. Mængden hittil er noget mindre end.ifjor til samme tid, men forøvrig noget større end i de foregaaende 9 aar. For finmark fylke mangler kvantumsopgave for 'ill,ars, men efter de foreliggende beretninger er Esket allerede meget godt, særlig i 0stfinmarken. Troms fylke var fisket smaat i sidste uke, og fangsten blev bare 33 ego stk. mot 58 OnD stk. ifjor. Det hele kvantum er nu ' stk. mot ifjor og stk. i 924. Lofotens opsynsdistrikt var fisket meget godt i uken, særlig i 0stlofoten. Paa Yttersiden er fisket nu avtagende og Hskerne har allerede for endel reist til Lofoten. Utbyttet paa Yttersiden er bedre end i de Æoregaaende aar, nemlig nu 2 68 OnD stk. mot l ifjor og 60:5000 stk. i 924. Paa Helgeland er ogsaa aarets parti større, nemlig stk. mot ifjor og stk. i 924. Vikna har fisket iaar været.meget smaat og er mindre end i de foregaaende aar. OpEsket er bare stk. mot ifjor og i 924. SørTrøndelag er partiet stk mot 653 aen ifjor og stk. i 924. Møre tok fisket sig godt ap i uken og utsigtene betegnes som gode. Partiet er større end i de foregaa~ ende 2 aar. Partiet er stk. mot ifjor og '00 stk. i Sogn og fjordane har fisket bedret sig endel siden \reiret blev bedre. Hittil er opfisket 745 '000, stk. 'mot ifjor, i 924 og l stk. i 923.

2 26 FS KE TS GAN G 24 mars 926 ~ Fangstmeldinger fra opsyn, iylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tællingsmænd. Skreifisket Fin m ark 9/3 Øksfjord garnbaater 80.,20., BreivikbDtn 50.,285, Breivik , Galtenfjord , Hasvik Jinesmaabaater 65B35, BreivikbDtn , Breivik lcdd, HalSivaag ', mdtorskøiter Hasvaag 450.2,30., Sørvær 50.0., Maasø, LillefjDrd garn '50., Refsbotn 60' 50.20, Snefjord , Kohbefjo,r.d '70, RyggefjDrd d'y'psagn '70., Skarsvaag mdtdrskøiter , Kamøvær , Kjelvik , HDnningsvaagene 500''250.0., Helnes Simaabaater , Kjelvik , HDnningsvaagene , Mehayn 60.0'50.0., Gamvik , FinkDngkjeila , Sjaanes , Berlevaag , Vardø loddeagnet Ene , Kiberg , Vardø dypsagll , Kiberg , Makkaur 30.0.,450., Vadsø, Nordvaranger lastede line Dg juk;sebaater lddde, Mehavn, Vamnger mange loddestreng Vadsø havn, pris tdrsk 0.5, hyse 0.3, lever T l' om:s 20./3: Hillesøy, denne Dg for.rige uke delvis , hvorav saltet, hængt, damptran 6 h., fiskepris 34, lever Berg Dg TDrsken: Denne uke , hvdrav 3 ODD saltet, iset, hængt, damptran 3D, rdgn 28, fiskepris 36, lever 2535, rogn , fy,lkets kvantum , hvdrav saltet 0' iset, hængt, damptran 8902 h., rogn 343. N O' r d l and LDfotens opsynsdistrikt 7/3: Lørdag gjennemsnitlig garn Kjeøy, SVDlvær 40.0., Brettesnes 50., Kabelvaag 240., Henningsvær 20.0., Stamsund 00., Ure 80., linebaater Brettesnes, Balstad 80., SVDlvær 00., Kabelvaa,g 350., Henningsvær 400., Stamsund, Ure 320., lineskøiter Brettesnes 8DD j SVDlvær, Henningsvær , Stamsun:d 750., Balstad 220., dypsagnskøiter Kjeøy Mandag gjennemsnitlig garn Kjeøy , RiSlVær, Ure 20.0., Brettesnes 20., Skroven 350., Svolvær 300., Kabelvaag, Henningsvær 250., HDpen 320., Stamsund, MDrtsund 0.0., linebaater R~svær, Brettesnes, Stamsund 200., Skroven, SVDlvær 40., Kahelvaag 450., HDpen, Henningsvær, Ure, Mortsund 300., Balstad 80., Nusd'jD,rd 80., lineskøiter Brettesnes, Stamsund, MDrtsund 750, Hopen, Henningsrvær 800, Balstad 20.0., nat ogdaglineskøiter Svo:lvær 20.0, Kabelv,aag 40.0., dypsagnskøiter Skroven, Henningsvær Tirsdag gjennemsniilig garn R~svær 30.0., Brettesnes 70., Skroven, Hopen 470., Svolvær 400., Henningsvær 50., Stamsund, Ure, MDrtsund 0.0., linebaater Risvær 230., Brettesnes, SkrDven, Henningsvær 80, Svolvær 0.0., HDpen, Stamsun:d, Ure 250., MDrtsund 280., Balstad 50., linesikøiter Brettesnes, Hopen 50'0, SkrDven 40.0, SVDlvær, Henningsvær, Stamsund 70.0., MDrtsund 90.0., Balstad 220., fiskepriser usløiet 5080., leverpris 3447, fersk rdgn 27 35, idag gddveir. ND r d l and Lo[otens Dpsynsdis,tr~kt 20/3: Fiskeparti 0.57 mill~dner, hvor:av saltet, 2.Dm hængt, resten iset, leveflparti 636, dampmedicintran 7 539, rognparti 24 68, hvdrav hermetik 2334, leverhdldighet 2, , tranprocent 42':'5<6,. fi:skevegt garnfisk 320., linefisk 2.9.9, fiskepriser usløiet 5080., kiilovis 5, leverpris 3050., fersk rdgn 0.38, baatalital 6335, hvorarv 97 garnbaater, 2,224 ddryer fra 2394 mdtoefarkdster Dg 3 dampskibe, 0sUDfDten 3590., Henningsvær 76, VestlolfDten 397, Værøy, Røst 72, kjøpefartøier 42, hvdrav 332 0stlDfDten, Henningsivær 5, VestlofDten 26, Værøy, Røst 3, landkjøpere 20.7 jevnt fordelt. Onsdag gjennemsnitlig garn Kjeøy 000, Risvær 250., Brettesnes, Henningsvær 0'0, Skroven 500, SVDlvær 30.0, Kabelvaag 280., Stamsund 80., Ure 40., linebaater Kjeøy 380., Risrvær 30, Brettesnes 60., SVD,lvæ'r 0.0., Kaibelvaag 600., Henningsrvær 200., Stamsund 250, Ure 220., Balstrud: 80, lineskøiter Brettesnes 380., Henningsvær, Stamsund 800, Balstad 860., nat og daglineskøiter SVDlvær 90.0., dypsagnskøiter Kabelvaag, Henningsvær Torsdag gjennemsnitlig garn Kjeøy 750., Risvær, Svolvær, Hopen 400, Brettesnes, Henningsvær, Stamsund 80., Skroven 50.0., Kabelvaag 30.0., Ure 40., MDrtsund 00., linemdtd!rer Risvær, Brettesnes, SVDlvær, H enningsvær, Mortsund 50., SkrDrven 00, Kabelvaag 500., Hopen, Balstad 250, Stamsund, Ure 220., lineskøiter Brettesnes 650, SkrDven 40.0., Henningsvær 50.0., Stamsund 700., nat og daglineskøiter Svolvær 600, Kabelvaag 380., HDpen Fredag gjennemsnitlig garn Kjeø,y 700, Risvær, Kabelvaag 350., Brettesnes 90., SkrDven 60.0., SVDlvær 400, HDpen 450, Henningsvær 20., Stamsund, Ure 70., Værøy 480., Røst 240., linemdtorer Risvær 80, Brettesnes, SkrDven, SVDlvær, Henningsvær, Stamsund, Balstad 50, Kabelvaag 500, Hopen, Værøy 200, Ure 750., lineskøiter Brettesnes, Henningsvær 650., Stamsund 600., nat og daglineskøiter SVDlvær 50.0., Kabelvaag 400., Hopen 700, dypsagnskøiter Kjeøy, Henningsvær 30.0., idag nordøstlig, sterk. N O' l' d l and Lo[otens ytterside 9/3: ØksnesLangenes siden forrige beretning hele og delvise trækninger, 4 nætters smaagarn 60'80.0., natliner 3DGOO, daglinemotorer Retterbakken , mest hyse og smaafisk, opfisket stk. tdrsk, hvdrav iset , hængt 3800, saltet 62700, damptran 325, rdgn 266, hvorav iset 693, saltet 573, fiskevegt, leverholdighet, tranprocent uforandret. priser tdrsk 35, lever 35, rdgn 520, belæg ufdrandret. N o l' d l and LDfotens ytterside, Dverberg 20/3: Sid,:;n sidste beretning 6 hele, 8 del<vise sjøveirsdage, opfisket stk. tdrsk, hvoif'3v saltet, hængt iset, 504 lever, hvdrav dampet 737 dampmedicintran, 344 hl rdgn, helæg, priser, leverholdighet ufdrandret, uveir hindret bedriften. N o l' da n d Lofo,tens ytterside, Borge 2/3: lvandag 47 nætters garn , tirsdag, onsdag og tdrsdag , fredag 2 nætters garn , fiskeparti , hvor'av hætngt B35DOO, resten saltet damptran, 430 rogn, 65 haater tilstede. Nor da n d LofDtens ytterside 20./3: alt opfisket stk. torsk, hvorav hæng,t , saltet ', iset , damptran 477 hl, rogn 2646, beretning mangler fm Borge, Flakstad. Helgeland: Opfisket l stk. tdrsk, hvdrav hængt 4500, saltet , iset , damptran 2376 hl, lever 20., da feilagtig rogn 79 beretning fra Herøy tilbakesendt SaUen, i Steigen Dpfisket stk. torsk, alt hængt. Nor d la nd Bø i Veseraalen 20'/3: For Nykvaag og Hovden fiskes fremdeles, ellers er flaaten reist LDfoten, 2 næuers garn, bedst Hovden, idag Dptil 0.0., opfisket parti stk. tdrsk, hvdrav hængt stk, saltet 2~ stk., is'8lt stk., damptran 479, rogn 460. N O' l' d T l' ø n del a g 20/3: VLlmafisket 20. mars 92(3: Fiskeparti , hvorav ubetydelig hængt, damptran 379, rognpluti 480., kildpris 5,7, leverpris 35, losrdgn 23, fiskevegt 230., tranpl'ocent 4550., fangster igaar Dg idag Dptil 700., paa linebruk, garnbruk og snørebruk mindre nu, bra sjøveir. Sklinnrufisket 8/3, partiøkning ubetydelig, torsdag tonætters garn S ø l' T l' ø n del a g Halten 3/3: Der deltar i fisket: 67 baater med 286 mand. Sjøveirsdage o. hele, delvis 2. Ukeparti fisk stk., rdgn 3D, lever 57 Av leverpartiet anvendt til dampning av me:dicintran 57, hvorav utvundet 26 Lever tild,vers til anden tran o. Priser rund garnfisk 6070 øre pr. stk., rund linefisk 5060, rdgn 20., lever 20. pr. Uter. alt fiskeip<3rti stk., rdgn 52 h., damptran 95 LeiVer tildvers til anden tran 6 Garnredskapene henstaar henimot 8 dage gamle.

3 34 mars 926 F S K E T S o ANG 27 Sør Trø n del a g 20/3: Fylkets samlede fiskeparti ~)7:i9 000, dampmedicintran 43, lever 354, rogn 736, tilstede 7no baater med 3097 mand. Mør e 7/3: ndmeldt 5 dampskibe, 227 dækkede, 385 aapne motorbaater, 882 robaater, 9920 mand. Torskefisket Nordmørs og Romsdalsværene lørdag ;storm, landligge, Nordre Sandmør faa trækninger garn 0200, en baat 500, Søndre Søndmør dels overstaatte garn Mandag Nordmørsværene dels 9 nætters l'8dskaper garn 50~000, liner 5200, snøre 2000, Romsdalsværene overstæatte redskaper 2020, Nordre Søndmør flere nætters garn 50l000, snøre 20350, Søndre Søndmør 45 nætters garn 00000, snøre Tirsdag Nord'illørsværenenatstaat garn 9220, liner 20~30, snøre 3D80, Romsdalsværene garn 20250, snøre 0200, NODdre Søndmør garn 40000, liner 50'600, snøre 000', Søndre Søndmør garn 50000, snøre 200HOO, Borgundfjorden lørdag garn 030, mandag 520, tirsdag 5200, Ørskog dagsfangster 520. \ øre 20/3: Fiskeparti slk skrei, rogn 6649, lever 58, medicintran 4488, leverhol:digihet , fiskevegt , tranprocent 4555, rundfiskpris , leverpris 3D40, torskefisket sidste dage gjennemgaaende godt, Nordmørsværene onsdag garn 00600, line 20460, snøre 0380, torsdag garn 00700, Ene 25500, snøre 5400, fredag garn 40700, liner 80530, snøre 3040, Romsdalsværene onsdag garn 50'300, liner 00HOO, torsdag garn Ga 300, liner , fredag garn 40400, liner 20900, Nordre Sunnmøre onsdag garn 50450, liner 00~300, snøre 0050, tirsdag garn 50000, liner 00700, snøre 5000, fredag garn 50800, liner 00300, snøre 5000, Søndre Sunnmøre onsdag garn 00900, snøre , torsdag garn 0000, en baat 800, snøre , fredag garn 50GOO, snøre 50250, Borgundfjorden dagsfangster 52050, Ørskog dagsfangster 530. S o gnog F j ord ane 7 i3 : TOTskeEsket Sogn og Fjordane lørdag 3/3 slormhindring paa havet, 5/3 flere nætters garn Kraakenæs 00500, Kvalheimsviken 40'300, Fælleshavet 00600, 6/3 i Selje distrikt 50'300, Kraakenæs 50850, Flister 50230, Bortne, Bryggen, Rugsund, Nordfjordeid 0220, Kvalheimsviken 50500, Fælleshavet 50 ;)00, Frøysjøen 30300, Gulenfjordene 060, Araddgrunden og Batalden 40200, Kinnhavet 2050, Flokenæs 2055, Bulandet Fiskens leverholdighet , rognholdighet , vegt , rundfiskpris 60.00, fettprocent 45 52,deltagelse i fisket, motorbaater 484, smaagmnsbaater 574,. rykkbaater 0, logifartøier 27, kjøpefartøier 3, landkjøpere 53, seilere 8, trandamperier 50, antal mand 4257, godveir. S o gnog F j o r,d ane 20/3: Torskefisket Sogn og Fjordane de sid ste dage ytre Stat garn 40700, Skaarafjorden 2050, rykk optil 20, Flister og Barmsund 50300, Kraakenes storgarn 50600, Kvalheimsviken og Fælleshavet 50600, rykk 2060, Frøysjøen 30400, Bremangerpollen 0270, rykk optil 30, Vingene, Bortne 2050, Bryggen, Davik, Nordfjordeid, Aalifoten 0200, liner optil 20, Gulenfjordene 0 40, Batalden, Aralden, Kinnhavet 2090, Flokenæs,2050, totalkvantum fisk, hvorav saltet 57945, hjemmefoy, brukt , hermetikvare stk, dampmedicintran 980, saltet rogn 996, hermetikrogn 20, opsat lever 84 h., godveil'. Bankfisket. Fin m a l' k, Berlevaag og Gamvik, februar: Opfisket røclspætte 23400, pris kr , alt iset. Nordland, Værøy og Røst /37i3: Opfisket kveite 95, pris.00, sei 2000 stk, pris Kveiten iset, seien hjelhængt. M ø l' e Aalesund 4/320/3: Opfisket kveite 3000, pris kr..65, alt iset, ræker 2,500, pris 0.90, ekspo,rteret, skate 000, pris 0.0. Seifisket. Mør eaalesund 4/320/3: Opfisket sei 9000 (3000 stk.), pris 0.2 pr. Saltet 6000, hjemmeforbruk Storsildfisket. Opfisket, ft_2% ft _2/3 Distrikt Ukefangst set, Totalfangst set Saltet, Derav Saltet Til sildolje, [ ~ Til sildolje Nordenfor Statt: HaltenSulen Titran... ) Smølen.... Kristiansund Bremsnes Kornstad Bjørnsundværene Q Romsdalsværene N. Søndmør Aalesund S. Søndmør. ~ a lt 4349[_5_2_9_00_, 0_8_00_ ) Eftermelding. Aalesund 5/3: 5 drivere 3075, gjennemsnijlig 40 hl, pris 9 kr. pr. Aalesund 6/3: 3 drivere 2005, gjennemsnitlig 36, pris 5 kr. pr. Aalesund 7/3: 8 drivere 3090, gjenne'lllsnitlig 47, pris 9 kr. pr. A a les u n d 8/3: 0 drivere 230 En snurpenotdamper 450, prils 69 kr. pr. A a les u n d 20/3: 7 drivere 4075 h., en snurpenotdamper fra Søndre Søndmør 700, pris 4 kr. pr. Ukefangst 4099, anvendt til agn og sildolje. A a les u n d 22/3: 8 drivere med tilsammen 500 Fra Søndre Søndmør ca snurpenotsild. Endel solgt til agn, pris 8, 'og endel til sildolje kr pr. Størstedelen av fangsten er usolgt. Fetsildfisket. Til sildolje Optisket set Saltet 926 /_2 / } ft_2 /s... 5S , ft_30/s ,000 Brisling og smaasildfisket ngen tilførsler til herrnetik S ol a va n g e r, /35/3: fa bi'ikkene.

4 28 F S K E T S GAN O 24 mars 926 Vaarsildfisket /t 2 0/3 /l_2/s },6/5 Haugesund paa 22% kr. pr. Til hermetik Opfisket, set, Saltet, sildolje, d. l 40 l C l /3: Utenfor Lindesnes 6 garnbaater natsæt, silden tilført Kristiansand, pris H a u g e:s u n d 6/3: God natsætiornemmelse Gjeitung (Bremnes), omkring Espevær 50 garnbaater 230, i Bærøfjorden 25 baater 20'50, mellem Hjartnesvaag og Langevaag og ved Bokns sydside 00 baater 3020 paa natsæt,,ogsaa inat ruegen landno,tkastning paa strækningen Langevaag Bærøfjor:denMosterhavn, ved Bømmeløens vestside etpar mindre, i Mølstrevaag større og ved Vaagholmene( Bokn) et større stæng idag. Eg e l' sun d 7/3: 50 farkoster gode fangster natsæt 0yagrunden utfor Egersund. S kud ene s h a v n 7/3: Natsæt Vikevaagen, Skude, Beiningen ujevnt, bra fangster. K v i t ing s ø y 7/3: Paa strækningen Kolsboen, Tungenæset mislig, tildels bra fangster, fra strækningen Kraage, Seisrpo, Eima ujevnt, tildels meget rike natsætfangster idag. H a u g e is u nid 7/3: 75 garnbaater MosterhavnBærøfjorden 500,,omkring Espevær 50 baater 2590, og ved Bokns sydside 00 baater 3020 paa natsæt, 3 større stæng Bærøfjorden, større og mindre Bokns sydside inat. H a u g e is u n d 7/3: Utover dagen ilere større stæng i 25090, paa natsæt, silden tilført Kristiansand, pris B~ 2.00' kr., salg. H a u g e s li n d 7/3: Utover dagen flere større stæng i Bærøfjorden og bra posenotfiske ved Mosterhavn. M a a l ø y 7/3: SHdefisket, en driver idag vest av Oldervæggen 65 sild log et bomkast igaar i Frøyskjærene, opslag 9 utstedes ikke saalængesildefisket er saa ubetydelig og al intereisse dreier sig om torskefisket. E g e l' sun d 8/3: 50 farkoster misligt natsæt utfor Egersund. S kud ene s h a v n 8/3: 30' baater natsæt Vikevaagen, Slmde, Skidnedal 560',2,5, pris 2 pr. K v i t ing s ø y 8/3: Paa strækningen Kraage, Seispo, Eime mislig, tidels gode natsætfangster, ogsaa for Tunge endel bra fangster. H a u g es u n d 8/3: Til Kristiansand idag fra Lindesnes 80 garnbaater 602,50'20 hl, pris X% kr. R a u g e sun d 8/3: 0' garnbaater gode natsætiangster ved Gjeitung, 75 baater ujevne tildels bra fangster mellem Bømmelhavn 'Og Mos,terhavn, omkring Espevær 50 baater og langs Bokns sydostside 80 baater 090 paa natsæt, mindre stæng Gjeitung, større R,oaMs,fjorden, større Trøiterosen, større Mosterhavn, større Spdsøen og støtre Smørsund, bm posenotfiske ved Mosterhavn iformiddag, hek,toliterpris hersteds 2.00' kr. K v i t i n;g s ø y 9/3: Paa natsæt rundtom Kraage og Seispo mislig idag ved Tungenæs mislig, tildels bra fangster. H,a u g e sun d 9/3: 30 garnbaater langs Bømmeløen3 inder'side, ujevne he,lst smaa fangster, 5 baater Gjeitung 5 50, 50 baater Espevæ,r og Holsøene 580 og 50 baater i Boknsundet 060 paa natsæt, t mindre sltæng V ikafjorden, Gr'Otlefjord, Gisøvaagen, større og mindre Vorlandsvaag, Langevaag, Trøiterosen, Klungervik, større Mølstrevaag og llitet i Bokllsundet inat. S kud ene s h a v n 9/3: 30 baater natsæt Vikevaagen, Skude, Skidnedal 860'20', pris 2 pr. H a u g es un d 9/3: Til Kristiansand idag fra Lindesnes 50 baa,ter , pris ~ kr. pr. S kud ene s h a v n 20/3: 30 baater natsæt Vikevaagen, Skude, Skidnedal 57030, pris 2 pr. K v i t ing s ø y 20/3: Paa natsæt for indsiden, næsten sorte garn idag, ved Tungenes endel mindre fangster. M aa l ø y 20/3: Vaarsildfisket Sogn og Fjordane denne uke endel garnsild i Frøyskjærene, pris 3.66, silden vanskelig at olffisætte, mestedelen gaar til sildoljefabrikkene, torskefisket har størs,t interesse, et litet landnotstæng ved Smørhavn, Kalvaag og utsigter til videre stængning, totalkvantum hl, derav sahet 29, iset 3439, hjemmeforbrukt 8 203, siljoljefabrikvare 970 H a u g e sun d 20/3: Søndre vaarsilddistrikt, i forløpne uke rik,t notfiske omkring Bømmeløen og meget godt garnfiske utenfor Lindesnes, iaar optat garnsild , landnotsild og posenotsild 45,500'0, respektive middelpriser 3.30, 8.25 og 3.30 kr. pr., hvori sidst 400 notsild, iset , sahet , hermetisert g.6500, til formelfabrikker og til hjemmeforbruk 86000, derhos torsk og sei it henholdsvis 00 'Og 62 øre, fisken mes,tedels til fabrikker og hjemmeforbruk, omkring Lindesnes iaar 55,000 garnsild, middelpris 2.00 kr., iset 32000, til formelfabrikker 8000 'Og til hjemmefotbruk H a u g es u n d 20'/3: 5 garnbaater Gjeitung 545, 60 baater GisøsundetVikafjorden 020', 20 baater Bømlos inderside 0'40, 50 baater i Boknsundet 595 og etpar baater i Hervikfjorden god fornemmelse paa natsæt, større stæng Toska, større,og mindre Grotlefjord, vestre Gisøvaagen, mindre Roalds.fjord, 2 mindre Langevaag, mindre Vo'flandsvaag, 4 omkring Totholmen og nogen bomkast hist og her in at. H a u g e s un d 20/3: Til Kristiansand idag fra Lindesnes 80 baater 70'23000', pris %% kr. H a u g e sun d 22/3: Siden lørdag aften større stæng Hisiken, mindre Toska, Løklingholmene, Gjeitung, StokiVik, Gisøsund, RoaMsfjord, etpa,r mindre og større omkring Mos.terhavn og ved Lyngholmene. H a u g es li n d 2,2/3: Til Kristiansand idag fra Lindesnes 50 farkostør' 30'20020, pris fisket utenlands. Det islandske torskefiske. Beregnet fuldvirket, Utført /J 5/s /5/ ) / 28 / /_ i925 \ f /3/~ ljl3!r Fisikirfjelag, Reykjavik, beretter 7/3: Torskefisket 5j tons sto'r, 223 smaa, 48 hyse, 66 sei, tota,l 40'24 tons beregnet fulidlvitiket vare /26 924/25 Det kanadiske torskefiske. Opfisket, Tilvirket h / 3/ o.l30 /_ 3 h /_3 h Utført, % 856 Det svenske sildefiske. Opfisket, Saltet, Utført tdr. 2/8 2 : / 8 } loh2/s /8 2/ 8 _4/ / 8 _4/ 4?

5 24 mars 926 f S K E T S o A N O 29 Uken 4/320/3: Opfisket 8024, hvorav ( valar) garnsild, 6899 kawl<shd, 25 notsild. lvid,delpris i Gøteborg trawlsild kr. 7.50, notsild kr pr. SaHning Sæsongen til 20/3: OpEsket hl, hvorav 7 27 ( valar) garnsild, trawlsild, notsild. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Tr an: Bergen. Uklaret damptran, nordlands....,, finmarks... n sei damptran.... Prima koldklaret damptran.... Raamedicin, nordl., uklaret.... Blank industriel.... Brunblank, mediein, nordlands.... do. industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rundfisk: Tynd vestre, hollænder.... Fyldig vestre, hollænder.... Almindelig do Bremer... < Samfængt (taliener).... Høstrundfisk.... U sorter et finmarks over 200 gr.... Finmarks, gr.... do do. over 600 Titling: finmarks, gr.... Hollænder.... Eremer.... Sei: Afrikasei do. Smaasei / / Hyser: Afrika, høsthyse, 40/50... do. hyse 30/40... Storsild: Fiskepakket, rund, ny... Eksportpakket pr sj and s s i l d, fiskepakk., samfængt. Vaarsild: Exportpakket pr fiskepakket, rund... Ga 9/ 3 Kr. Kr pr. tønde pr. 00/05 00 pr. tønde pr pr. vegt / / pr. tønde pr. kg pr. tønde Aalesund. 2/3 9/ 3 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands... 0/5 05/00 pr. tønde Do. finmarks... 05/0 00/95 Koldklaret dampiran Klipfisk: Søldmørsk... 9/8.00 9/8~00 pr. ve gt Lofots... 9/)8.00 9/8.00 finmarks /5 5.50/5 Længe /66.50/6 Blaalænge.... Brosme' /0.00 Saltfisk: Loiots og Nordlands fob. fiskeplads.. 6/6.25 6/6.2~ pr. 20 kg, finmarks /6 5.75/6 pr. S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg / /6 pr. slandssild o Kristiansund N. Tran: 23 9/3 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands... 05/08 00 pr. td. Rogn: Seirogn...,.. 30/33 30/33 Klipfisk: N ordmørs... pr. vegt Lofots /8 7.50/8 finmarks... 5/ Saltfisk: Lofots pr.20 Tørfisk: Prima storsei, 50,60 cm /0.70 pr. S i d: Storsild, eksportpakket 0, rund salt /6.00 pr. td. ganet.. slandssild.... Haugesund. 2 3 kr. Vaarsild, eksportpk., ganet, 0 fob. 0 ) Mindre merker, ganet, 0 fob. slandssild, f.o.b.... Sildolje:. Lys f.o.b.... Mørk f.o.b /0.45 Sildemel... 29;30.00 ) Nominelt. 2) Ny. 9a kr ) pr. td. pr. pr. 0.43') ) pr.00 kg N. lnthonsen & GD. BERGEN EXPO RTF'O RR ETN NG Etableret 868 5tock'fisk, Rogn, Sild, Tran Telegrajadresse : Antonico i

6 30 FS K E TS NAupel: Konsulatet, Neapel, beretter 8/3 om markedet i febr. 926: ndførselen i februar utgjorde: Stokfisk: Fra Norge ' Klipfisk: Fra Norge , Danmark , Frankrige 22640, Stmbritannien 24790, Kanada og fra U. S. A ' Fiskemarkedet i febr. var mere livlig end i foregaaende maaned, men prisene var svakere grundet overiflod paa varer. Dette skyldtes at der blev sat ind paa markedet her varer ogsaa fra kjøbmæn i Genua, Livorno og fra Skilien. Ved maanedskdlftet januarfebruar beregnedes paa lager: Stokfisk (): Hollænder, ordinario 85000, Bremer 37000', taliener 30000, Finmarken 9'5000. Klipfisk (): slandsk salto A N O 24 mars 926 Fiskemarkedet utenlands. k v in t a l = 50 i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena, Malaga ; 40 i Barcelona, Tarragona; 60 i Portugal. k ass e = 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro. t Y s k P u n d = 0.5 G il g e l s k p u n d 0.45 Klipfisk og tørfisk. Lissabon: Le:gationen, Lissabon, beretter 6/3: Lissabon klipfisk. import s.kotsk 0 ton. Beholdning norsk 250, nyiundlandsk 0, skotsk 20, tysk 30. Priser norsk $C., ellers uforandret. Kurs franc Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 6/3: Ukesalg 000 kvintaler norsk, 4000 islandsk. Priser norsk 6096, islandsk Beholdninger 2000 norsk, islandsk. Kurs pund 34.53, francs (renua: Generalkonsul'atet, Genua, beretter 5/3: Siden generalkonsulatet sidste rapport av 5/2 er der ankommet hit følgende kvanta. Tørfisk: Fra Norge 659 bundter. Klipfisk: Fra sland 390 tons, Frankrik 360, Holland 243, Eng<land 47, Norge 20 og fra Danmark 3 tons. Mot alm indelig forventning, var forbruket for samtlige klipfisksorter meget litet i anden halvdel av februar og første halvdel arv mars og dette skyldes, mener importørene, for endel den megen sygdom (influenza, sterke forkjølelsessygdomme etc.) som hargrasert i flere itahenske provinser. Prisene er som følge herav begyndt at falde temmelig sterkt; det er dog haap om at rimeligere salgshetingelser vil fremkalde et livligere forbruk~ og øket import, specielt under den kommende sæsong. Tørfisk og især Finmarks,fisk hargjennemgaaende været vel søktng de herværende lagre er næsten uttømt. Man hitsætter nedenfor engrossalgsprisene i Lire pr. 00, fri paa kjøperens jernbanestation i Nordtalien. Tørfisk : Tynd westre 000, fyldig vestre 750,. Finmarksfisk 675,. vaarhyse 500 og smaa westre 700. Klipifis:k: Fuldvirket islandsk smaafisk 450, fuldvirk~t islandsk kuller 400, labrador st yle. 370 labrador kuller 300 og fransk lave 300. Tarragona: Konsulatet, Tarragona, beretter 28/2: ngen klipfiskimport i tiden 5/228/2. Beholdningene 90000' islandsk. Notering ptas. 785 pr. 40' Oporto: Legationen, Lissabon, beretter 8/3: Klipfiskimport lste halv,del mars, norsk 376 ton, nyfundlandsk 98, tysk.n~. Beholdning norsk 53, nyfundlandsk 3672, anden 288, pris norsk stor, middels 230 esc., middels 200, smaafalden HiO, nyfundlandsk stor middels første 360, anden 240, liten middels 260, liten første 230, anden 90. fisk 980' 000, Nyfundlandslk , Gaspier (Kanada) 60' 0'0'0, Norsk , Fransk, tør og Fransk lave Salgspriser i februar (Lire pr. 00 ): Hollænder, ordinario 86,0850, Bremee , taliener og Finmarken KEpfisk: slandsk saltfisk 40'400, Nyfundlandsk 60600, Gaspier (Kanada) (30 60, Norsk , Fransk, tør ' og Fransk lave 400'390. Fersk fisk og sild. H u l: Konsulatet, Hull, beretter 6/3: 4 baater del0sser notsild, naut salg 7/6/, faa halve kasser 6/, overliggende garnsild 4/ kassen, 2 baater ulasset. Konsulatet, Hull, beretter 7/3: 4 baater losser notsil,d 8/, halvkasser 5%/, snurpenotsild 7Y.!/7/ kassen. Konsulatet, Hull, beretter 9/3: 850 kasser posenotsild, flaut salg 6/, 870' kasser bedste notsild, flaut salg 4/3/ kassen. Konsulatet, Hull~ beretter 22/3: 2 baater 4900 kasser nolsild 3/2/ kassen. Hamburg: Fiskeriagenten, beretter 6/3: Fersksildmarkedet flaut 44Y.! p. pr. pund. Fiskeriagenten beretter 7/3: A uktion Hamburg 40 msser fersksild 46 pf. pr. pund. Fiskeriagenten beretter 9/3; Fersksildmarkedet megd flaut, 34 pi. pundet. Fiskeriagenten beretter 9/3: Der var i ukens løp ingen tilførsler av fersk fisk fra Norge til St. Pauli fiskemarked. Fiskeriagenten beretter 20/3: Forhaandspris fersk sil j 3%4 pf. pr. pund. Altona: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/3: 500 kasser 3% 5, 500CJ pund pighai 4X6 p. pr. pund, fersksildmarkedet flaut. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/3: Auktion Altona 500 pund pighai 7 8 Y.! p. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/3: Til Anona fisl,emarked (H. Koser) ankom,fra Norge 300 pund torsk og ca pund pighai, som i auktionen opnaadde (pf. pr. pund): Torsk 273, pighai 76. Ftiskeriagenten, Hamburg, beretter 20/3: Auktion AUona 500' pund pighai 6%~8% pi. pundet. Ham blir g A l to n a: Fiskeriagenten beretter 9/3: Med direkte baater ankom fra Haugesund og Kristiansand / og 427/2 kasser fersk sild,og med ruteskibene 403 kasser. Paa grund av de store tilførsler flauet markedet av og prisene gik ned f,ra pf. 4%5 i begyndelsen av uken til pl. 34 pr. pund i slutten av uken. For øieblikket er markedet meget flaut og der er liten utsigt til bedring før' paaske. Paa St. Pauli fiskemarked solg!es i ukens løp ved auktion lhio kasser, som efter kvalitet og markedets stilling opnaadde ira p. 3 til 6X og paa Altona fiskemarked 399/ og 20/2 kasser, som opnaadde fra pl. 3 til 6 pr. pund. Fra Skotland ankom med ruteskibene fra Leith og Du.ndee 3203 kasser og 44 tønder fersk sild. Der var ogsaa litt tilfjrsler fra Sverige. Prisene for skotsk sild var p. 824 og for svensk sild p. 57 pr. pund. Wesermlincle: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/3: uken fra /3 7/3 ankom til Wesermunde fiskemarked 37 trawlere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 7 fra Nordsjøtm med pund, gjennemsnitlig pund, 7 fra 0st3'

7 24 mars 926 F S K E T S o A N O 3 Transporten DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9,30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linjer) nr Telefonvakt 8 fm.lo em. søndage9 fmlo em.) Telegramadresse : Berg en s ke. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 6. Det indeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c. A. GUNDEQSEN Als BE:QGEN Spe dit i o ns av de linge n: Ekspedifion og omisning av fisk Telegramadr.: Cagsped fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. ; CagJinie NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst & VestNorge til Bos t O n, B a l tim ore, P h i l a cl e l p h i a & New p ort New s, Havan a (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston sjflen Dl ed pund, gjennemsnitlig pund, 8 fra sland med pund, gjennemsnitlig 0l 300 pund og 4 fra Nordkwp med pund, gjennemsnitlig 6500 pund. En trawler fra Nordkap hadde kun pund. Fra Norge ankom 3 baater med ca pund fersk sild. Tilførslene var temmølig knappe, da en del av fangsten blev bragt til England og va,r derfor auktionsprisene tildels høie. Auktionsprisen8 var (pf. pr. pund): Hyse 2802, l 2090, torsk 943%, l 036, sei 250%, røds'pætter 458, pigvar og kveite l Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 9/3: Med ruteskibene ankom fra Norge i ukens løp 2 kasser levende hummer. Prisen var M pr.!pund fortoldet. mark er idag ~ kr. l.,k Rogn. NordSpanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 6/3: Opfisket Vigo forrige uke 630 kurver. Rognmarkedet uforandret. Tran. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 9/3: Fra Norge ankom 46>9 fate og 254 tdr. Fra SydAmerika 257 fate, fra Japan 200 fate, fra Danmark 5 fate, ha England 90 fate, fra Levanten 47 fate, fra Holland 35 fate og 33 fate fra Spulliell og Portugal. Forretningen var rolig og naar undtages medicintran, som er litt høiere, er noteringene uforandret. Noteringene cif. Hamburg er (kr. pr. 00 netto): Medicintran 25, ~ys sæltran 7475, lys levertran 707, brunblank 606 og brun Linolje noteres ka Holland uforandret Fl. 39, mens tysk vare kan kjøpes til M pr. 00 netto fortoldet. av fiskevarer. OLE Q. OLSEN, BEQGEN Telegr. Oro. Telef Sped. avd R. e pr es ente rer: Ellerman's Wilson Line, Ltd. Hull. Dp.t Forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn DampfschifffahnsGesellschaft.Neptun, Bremen. Chr. Salvesen & Co.,Leith Furness, Withy & Co. Ltd., Liver?ool. Bibby Line, Liverpool. Ozean Linie, Hamburg. United Fruit Company, New York S.s.»Louisiana«laster ØstNorge 263 mars for Portland, Baltimore og Philadelphia. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Stureholm«laster Aalesund/Chrisliansund ste halvdel april foll' Savannah, Havana, New Orleans og Galveston. W ilh. W i,lhelmsen. S.8.»Delaware«laster ØstNorge 524 april, Stavanger 2G april for Boston, Philadelphia, Norfolk og Baltimore. Wilh. Wilhelmsen. Salt sild. Hamburg: Fiskeriagenten beretter' 9/3: Tilførslene androg til 246 tdr. Derav 343 tdr. fra Norge, 028 tdr. fra Storbritannien, 29 tell'. fra Holland, 5 tdr. fra Danmark og td. fra Sverige. Der var ingen bedring i efterspørselen efter norsk sild og markedet maa fremdeles betegnes so:m flaut. Prisene for s}osild er uforandret, derimot er skjæresild litt lavere.. Tilførslene fra Storbritannien bestod hovedsagelig av skotsk vintersild, som heller ikke fandt syljderlig paaagtnillg. Der var ogsaa tilførsler fra rland. Noteringene er (kr. pr. td.): Ny slo sild, utsortert , , , , 'skjæresild, , , , 60' , , irsk large funs (sh. pr. td.) 65, fulls 60, matfulls 55, spents 28, Sto'rllowa,y, large fulls 55, fulls 50, matfulls 45. Vaarsild 'o[fereres til kr. 6 pr. td. eii. K6nigsberg: Konsulatet, K6nigsberg, beretter 6/3: Forretningen i ny norsk s}osild er fremdeles uten betydning og efterspørselen forblir meget liten. Prisen noteres til norske kr. 22 eif. Angaaende sildehandelen forøvrig er her intet nyt at berette. Omsætningen er blit noget mind,re og prisene endnu litt lavere. Her noteres: Almindelig Yarmouth matties 4/6, matfulls 45/ cif. ubeskattet. Utførselssfatistikken. Det Statistiske Centralbyraa meddeler 6;'3: Paa grund av sterke henstiuinger fra interesseret h0'ld skal fra april d. a. run d ti s k (B b 9) og her ill e t i s k sm a a s i l cl O' g b ris l ing (B c lb c 6) angis saaledes i de statistiske skemaer: Ad. B b 9 tørhsk, rundfisk : B b 9 a rundhsk, finmarksvare. B b 9 b rundfisk, anden. Ad. B' c B c 6 hermetisk smaasild og brisling: Bel a røkt smaasild i olje. B c 2 a» i tomat. B c 3 a»~ ellers. B c 4 aurøkt smaasild i olje.'

8 32 f S K E T S o ANG 24 mars Dampmedicintran Øvrige land Australien U. S. A Klipfisk. Sydamerika Øvrige land alt Hermetik. Spanien... ',' lodd Portugal og Madeira Anden tran talien Kuba alt Brasilien.... Argentina.... Øvrige land S alt sild. l alt Sverige Danmark Rusland '. Polen Letland.... alt... Danmark. '... Tyskland..... Storbrifannien... Frankrige... talien... Østerrike..., Br. Sydafrika... New Zealand... Australien... U. S. A... Kanada... SydAmerika i alt... Øvrige land... B C 5 aurøkt smaasild i tomat. Bc6a» ellers. B c l b røkt brisling i olje. B c 2 b» i tomat. B c 3 b» ellers. B c 4 burøkt brisling i olje. B c 5 b» i tomat. B c 6 b» ellers. Man vil paa det indstændigste henstille til eksportørene at angi varesorten saa tydelig som mulig. Det er saaledes ikke nok at opgi: Hermetik B c l b, men at anføre paaskemaet: Røkt brisling i olje (Bclb) Tyskland.... Nederlandene.... Belgien.... Storbritannien.... Frankrige.... Spanien.... talien.... Australien.... U. S. A.... Sydamerika.... Øvrige land V ærdien av fiskeutførseien janfebr Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsop2aver. li ' Februar Januarfebruar Varegrupper il kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. ''il''~~, ~i Sild og fisk.... Hermetik.... Sildemel, fiskemel, hval kjøtmel, fiskeguano m. v \ 2437 Tran (fete oljer, fett,! : spek mv.).._.._._.. Tils ! 8 7)

9 ' J: il ~ 24 mars 926 f S K E T S o A N O 33 Varernes navn Sild, fersk ialt... Herav: Vaarsild.... Storsild.... Fetsild..... Brisling.... Fisk, fersk, ialt... Herav: forsk.... Lange.... Hyse.... Makre.... Kveite (hellefisk).. Glyndre.... Aa!.... Laks... ' ørret... '' Anden.... Tørfisk ialt.... i Herav: Rotskjær.... Rundfisk.... Lange.... Sei.... Hyse (kolje).... Brosme.... Klipfisk ialt..... Herav: Torsk.... Lange... Sei..... ~.... Hyse (kolje).... Brosme.... Sild, saltet ialt... Herav: Vaarsild.... Storsild (slosild) ' Petsild.... Skjæresild.... Nordsjøsild.... slandssild.... Brisling... ' Kryddersaltet, her under appetitsild. Brisling, kr.saltet (anl sjos).... Salt fisk, ialt.... Herav: Torsk i tdr. og kasser løs i fartøi.. Makre.... Anden... ' Sild, røkt flækket og anden.... Hummer..., st kr. fiskeutførselen januarfebruar 926. Efter det Statistiske Cenhalbyraas maanedsopgaver. Febru:u \ Januar~februa_r_ l 925 Varernes na vn Q) 'O... bl~ ei:: æq) :s Februar Januarfeoruar ) Ra:ker Hermetik ialt ' Herav: ~) Røkt smaasil d og brisiing i 0 je l ~ ~ Do. i tomat Do. ellers Urøkt smaasi d og , brisling i ol je ' , Do. i tomat ~ Do. ellers ~ ~ Vaarsild, k ippers, (røkt og ur økt) i ; 064 olje [ i! 859 l Do. i tomat Do ellers ::::: : 77' 70 Makrei.,..., , Fisk forøvrig ' i Krabber, ræket :, 'si(j ~'ll Rogn (ogsaa <aviar) , (pud Fiskeboller, l ding, ka ker o..) ! l 64 Sildemel.... [ Fiskemel Hvalkjøtmel Levermel ', : Sæl og lobb eskind Hvalbarder. ' : [ Fiskeguano e ll [ Hvalguano P3o l Benmel ; Rogn, salt et: ~~d:~s~.::: ! : ! Tran ialt Herav: , Dampmedicin Raamedicin '' 7375[ Blank...! Brunblank Brun.... Av sæl Av bottlenose Av hval kke særskilt opgit Sildetran Fra uten!. fa ngst ~654! [ felterhjemfø r t tran [ Hærdetspisef, e tt(av tran, alle s.) [ Hærdet tekni sk fett ! 55224i ' :: % O O O O O !6S00 O 92 O / (av tran, alles!.)[ ~~~~~. 'i'

10 : 34 fs K E TS o A N O 24 mars 926 Utenlandsk mynt London... kr. pr. æ Ber~in guldmark r Pans fres. Stockholm sv. kr. 00 d. kr. Kjøbenhavn... Amsterdam gylden 5 j Ziirich sw. fres. e!l NewYork... dollar ~ Antwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag czck. kr. sland, nominel 00 s!. kr. Wien østerr. kr. l f Lissabon, pence pr. escudo..... Buenos Aires, pence pr. peso..... j Rio de Janeiro, pence pr. mils..... g Yokohama, sh/d. pr. yen......s Shanghai, sh/d. pr. tae..... Bombay, sh/d l Honkong, sh/d..... Vekselkursene (salgskurser). Pari kurs 6/3 7/ ~ / i /8 7 /8 0 3 /8 3/0 /8 /6 /8 2/3 5 / /2 44 h6 7 /8 /0 /32 3/0. /8 /6 /8 2/3 3 /4 ~~~ ==~======~========~===== ~ ] /2 44 /4 7 /8 /0 3 /8 3/0 /8 /6 2/3' / i :25 : U / /6 7 ' /8 /0 3 /8 3/0 /8 /6 2/?N /0 3 /8 2/3/4 /5 63 /64 2/3 / : , CJ ,75 2 / /8 7 3 h6 /0 3 /3 3/0 /8 /6 /8 2/3 5,'8 Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje' Aktieselskap meddeler nedenstaaende priser fastsat /2 926: Prisene angaar Bergen, Stavanger og sublagrene og gjælder for olje levert paa fat. Solarolje, pr ',... Petroleum (Triumf), pr ,.. Benzin, pr. fob. Bergen og StLvanger.. Benzin pr. levert fra Haugesund...,.. kr. 0.24» 0.30» 0.58» 0.60 Fiskeindførselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk indført fra utlandet til Oslo sjøloldsted i uken 4/320/3 926: Fra Dan m ark fersk fisk kr. 80, levende fisk kr , saltet fisk 640 Sve r i g e fersk fisk kr. 380, sahet sed netto 5 Fra Eng l and fersk fisk kr Fiskets Gang The weckjy intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Diredor of f'isheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 9'26 to march 20th. Fat her r ing s in : landed 955, iced salt ed 200, fish oil factories 69575, eanning faetories 80. L arg e her,r ing s in : land ed 76023, ieed , salted 20'992, fish oil faelories l S P r ing her r ing s in : lallided , ieed 502 GOD, salted , fish oil and eanning faetoties C o d in lliumber of fisb: land ed ODD, prepared for salted and dried Hsh , for stoekfisn Cod liver oil produeed in 3378, livers of eod to other oils in 3936, eod mes in 393,5. Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjer!s, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Til indlandet Til utlandet Stationer alt Oslo For Sve Dan Tysk=i øvrig rige mark land fra Trondhjem : i 7/a_3/a ialt Sild ~~ Fisle... ~..,r Fra Bergen: 7/3_3/3 ialt tiO Sild Fisk Fra Andaisnes : '/a_l3/3 ialt Sild... Fisk Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen), vekten angit brutto. Fiskesort Sis % /3 /3 2/s _4h ~~lt~ ~~~~~e' : ::.::: 6~~ ~T ~; ~~!~~ ~~~i ~~~~ Hyse : 30i 870 Torsk... ' : 6380 Sild An,den fisk ] 320[ 4480!, Rogn ! HvalkJøt '~~i~3~60 4i~~6~~o4~2)\~~~r6

11 ~~~~~~ ~ o Rapport nr. 8 om torskefisket stk. Derav sløiet torsk Lever til Priser for Tilstede vegt i Damp overs til 926 Torsk i Rogn leverhol~ medicin andre lever til 20 mars 000 stk. i sløiet kjøpe baater hængt saltet dighet stk tran i transorter pr. torsk far ~000 stk. 000 stk. lever i pr. rogn tøier fiskere i l 3 ) pr. Finmark Vinterfiske 030 til 28/ ) Troms fylke... 2) Lofotens opsynsdistr (Herunder Værøy og Røst) ) Yttersiden HelgelandSalten ~ N.Trøndelag Vikna ~5~ S.TrøndelagFosen Møre fylke ) Sogn og fjordane fylke ) Søndenfor ~ Tilsammen Mot i 925 til 2/ i /3 _ ~ i 923 7/ fi74 i 922 8/ i 92 9/3 6) i / 3 7) i 99 22/ _ i 98 2il/ i 97 7/ i 96 8/ i 95 20/ i 94 2/ i 93 22/ i 92 23/ ~~ ~ r i / [._..J ~ i 923 _ 7/ / i 922 _ 8/ / Lofoten i 925 til 2/ i 92 9/ ~]8= i 920 _ 2 / _. 5) ~l ! pr. stk pr. stk.. 25 _ 22/ 3 ~ i ~ i 98 23/ ~ i 97 7/ i 96 _ 8/ i 95 _ 20/ i 94 _ 2/ i 93 _ 22/ i 92 _ 23/ Tællingen i regelenoptat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. l) omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker. 2) omgjort til stk. 3) 00 liter lever gav i Lofoten 4256, i Møre 4555, i Sogn og Fjordane 4855, Vikna 4550 og Øksnes 3~50 liter dampmedicintran. 4) Prisen for loo stk. usløiet torsk var i Lofoten fra 5080 kr., i Sogn og Fjordane 6000 og i Møre fjo 30 kroner. 5) Herav 97 garnbaater og 2224 doryer fra 2394 motorfarkoster og 3 dampskibe. Østlofoten er stationert 3590, i Hennlllgsvær 76, i Vestlofoten 397 og i Værøy og Røst 72 baater. : 6) Opgave fra Finmarken mangler. 7) Opgave kun til 8/ for Finmarken. :. ''....,,,.,...,....,..., :.. : ~. ',,.. r '

12 Toldsteder Norges utførsel av fiskeprodukter fra i januar til 3 mars lq26 og i uken som endte 3 mars. i fetsild Vaarsild,og skaaret Storsild Nor.dsjø. Brisling lsl~nds Klipflsk, tdr. sild tdr. tdr. sild sild norsk tdr. tdr. l. tdr. Rundflsk Oslo _. 460 Kristiansand Egersund ' Stavanger ) Kopervik2)... i' Haug~sund3) l ! 500 8ergen 4 ) l Florø! ! ~Måløy ';'~esund...: Molde Ktistiansund ffron4hjem ! 5025 b?dø Svolvær Rot Hyse, Andl Sei skjær rund tørfl 9655 i!narvik kg 8~ ~ ~ao:~~;fe~ t ;) = = = = ;\lnrdø..... l' Vadsø... 2! 55495! Rogn D.m. R.m. Blank Brun tran blank Brun tran tdr. tdr. tdr. tdr. td tdr. r = ~O 3 ~, = 2~~i 67~~ 84~m s6:;223sis [' ' luken i ,~dre').. ;;;; ')3~:~: 56:: 4209~ Haakjærr. tdr. Hærdet hvaltran tdr. i = 7 ) ,,'~slo i Kristiansand.. Hval Sæl '.Tol<lsteder tran tran tdr. tdr. BoUlenosetran tdr Sildetran /Sild, fersk tdr. ks. Sild, røkt Makrei, saltet tdr. 377 Makrei, fersk Laks, fersk levende aal Anden fersk fisk :Jtgers'und...,:Stavanger l) ~K'opervik2)... Haugesund 3 ) Bergen 4 ) ;);.orø: (,Måløy Hummer stk l Ræker /faale~..tnd Mold~... Kristi~nsund (s Tronqhjem ! Bodø,... Svolvær fisk saltet i fartøi fisk saltet i tdr. 07 Sildemel Narviik i Trom.s Ham.. ø l' l erfest5 ) Vard~ Vadsø... _., 30 i 200 Andr~6~ ~ 225 =~ 278 8) 4638!_.= alt t 8 47 fiskemel, levermel, Sælskind fiskeguano uken i l Hermetik i ' ~ B l ) Desuten 25 tdr. ansjos og 28 tdr. kryddersild. 2) 2 tdr. krydret islandssild. 3) Desuten hvalrne. 4) Desuten 9064 islandsk klipfisk. 5) Desuten 6500 hvalroshuder. 6) Desuten 2573 tdr. hvaloljefettsyre, margarit, 276 tdr. fettsyretran, 3397 Mr. hærdet tekn. fett. 7) Herav tdt. fra Fredrikstad og 3765 tdr. fra Sandefjord. 8) Herav l 00 tdr. vaarsild og 2 00 ks. fersk sild fra Skudesneshavn.

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

GLIMT AF GHANA BERETNINGER OM MENNESKER, SKOLER OG KAKAO

GLIMT AF GHANA BERETNINGER OM MENNESKER, SKOLER OG KAKAO Vidste du at Ghana er verdens næststørste producent af kakaobønner? Danmark købte og sendte slaver fra Guldkysten (i dag Ghana) over Atlanten til Dansk Vestindien? For at forbrænde en chokoladebar skal

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER 2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Charlottenlund Slot Jægersborg Allé 1 2920 Charlottenlund Telefon 33 96 33 00

Læs mere

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul.

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul. DEN DANSKE STAT Slang, helst til at skille i mindre Dele, en fin og stærk Fiskeline, helst oprullet paa et»hjul«(fig. 64), saa at den kan løbe frit ud langs Stangen og atter let oprulles ved Dreining paa

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

OM SPORENE EFTER EN LOKAL BRÆDANNELSE YNGRE END STOR BRÆENS A VSMEL TNINGSPERIODE l DEN SKANDINAVISKE HALVØS BRÆSJØOMRAADE

OM SPORENE EFTER EN LOKAL BRÆDANNELSE YNGRE END STOR BRÆENS A VSMEL TNINGSPERIODE l DEN SKANDINAVISKE HALVØS BRÆSJØOMRAADE OM SPORENE EFTER EN LOKAL BRÆDANNELSE YNGRE END STOR BRÆENS A VSMEL TNINGSPERIODE l DEN SKANDINAVISKE HALVØS BRÆSJØOMRAADE AV DR. GUNNAR HOLMSEN NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, BIND Ill, NO. 7. - UTGIT AV

Læs mere

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK 1906 FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG H. H. THIKI.KS BOGTRYK KKR I INDHOLD MARIUS KRISTENSEN, Takt og

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere