fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926"

Transkript

1 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke. Der var et rikt fiske saavel med landnot som med snurpenot langs Bømmeløen og et meget godt garnfiske utenfor Lindesnes. Der blev sat en hel mængde større og mindre landnotstæng, og der staar nu adskillig sild i stæng til senere optagning for Æersksildeksporten. Hvor meget der staar i stæng er det for nærværende vanskelig at ha no gen sikker mening om, men man kan vistu8k gaa ut fra at adskillig over staar i laas. sidste uke blev der optat 0J 000 ~garnsild, 4 50'0 landnotsild og :snurpenotsild, ialt i uken vaarsild vestenfor Lindesnes mot i samme uke ifjor , i eoo og i Omkring Lindesnes blev i uken opiisket og tilført Kristiansand og ialt er her nu opesket vaarsild med garn, hvorav iset 32 ona, til sildolje 8000 og til hjemmeforbruk 5000 Da middelprisen er kr pr., blev værdien herav 0000 kr. Sogn og fjordane blev i uken opfisket 677 garnsild. Det samlede kvantum nu utgjør S i de fis k e t n O' r de n for Sta t. sidste uke er opesket 4099 sild, hvorav 2949 opfisket med drivgarn og 50 optisk et av 2 snurpenotdampskibe. fet sil d o g s m a a s i l cl fis k e t. Talvik i Finmark er sat flere sildestæng i sidsfe uke, hvorav hittil er optat 4950 : S kre i fis k et hadde en god uke, særlig i Lofoten. Den samlede ukefangst blev 7.76 million stykker, hvorav falder paa Lo:foten 4.9 mill., paa Møre.47 mill. og paa Sogn og fjordane 0.3 mill. stk. Hjor var ukefangsten 5 mill. stk., i mill. og i mill. Bergen Onsdag 24 mars 926 ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige sider kr ved henvendelse til Fiskeridirekterens kontor. Nr. 2 stk. i tilsvarende uke. Som helhet betragtet maafisket hittil betegnes som godt. Mængden hittil er noget mindre end.ifjor til samme tid, men forøvrig noget større end i de foregaaende 9 aar. For finmark fylke mangler kvantumsopgave for 'ill,ars, men efter de foreliggende beretninger er Esket allerede meget godt, særlig i 0stfinmarken. Troms fylke var fisket smaat i sidste uke, og fangsten blev bare 33 ego stk. mot 58 OnD stk. ifjor. Det hele kvantum er nu ' stk. mot ifjor og stk. i 924. Lofotens opsynsdistrikt var fisket meget godt i uken, særlig i 0stlofoten. Paa Yttersiden er fisket nu avtagende og Hskerne har allerede for endel reist til Lofoten. Utbyttet paa Yttersiden er bedre end i de Æoregaaende aar, nemlig nu 2 68 OnD stk. mot l ifjor og 60:5000 stk. i 924. Paa Helgeland er ogsaa aarets parti større, nemlig stk. mot ifjor og stk. i 924. Vikna har fisket iaar været.meget smaat og er mindre end i de foregaaende aar. OpEsket er bare stk. mot ifjor og i 924. SørTrøndelag er partiet stk mot 653 aen ifjor og stk. i 924. Møre tok fisket sig godt ap i uken og utsigtene betegnes som gode. Partiet er større end i de foregaa~ ende 2 aar. Partiet er stk. mot ifjor og '00 stk. i Sogn og fjordane har fisket bedret sig endel siden \reiret blev bedre. Hittil er opfisket 745 '000, stk. 'mot ifjor, i 924 og l stk. i 923.

2 26 FS KE TS GAN G 24 mars 926 ~ Fangstmeldinger fra opsyn, iylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tællingsmænd. Skreifisket Fin m ark 9/3 Øksfjord garnbaater 80.,20., BreivikbDtn 50.,285, Breivik , Galtenfjord , Hasvik Jinesmaabaater 65B35, BreivikbDtn , Breivik lcdd, HalSivaag ', mdtorskøiter Hasvaag 450.2,30., Sørvær 50.0., Maasø, LillefjDrd garn '50., Refsbotn 60' 50.20, Snefjord , Kohbefjo,r.d '70, RyggefjDrd d'y'psagn '70., Skarsvaag mdtdrskøiter , Kamøvær , Kjelvik , HDnningsvaagene 500''250.0., Helnes Simaabaater , Kjelvik , HDnningsvaagene , Mehayn 60.0'50.0., Gamvik , FinkDngkjeila , Sjaanes , Berlevaag , Vardø loddeagnet Ene , Kiberg , Vardø dypsagll , Kiberg , Makkaur 30.0.,450., Vadsø, Nordvaranger lastede line Dg juk;sebaater lddde, Mehavn, Vamnger mange loddestreng Vadsø havn, pris tdrsk 0.5, hyse 0.3, lever T l' om:s 20./3: Hillesøy, denne Dg for.rige uke delvis , hvorav saltet, hængt, damptran 6 h., fiskepris 34, lever Berg Dg TDrsken: Denne uke , hvdrav 3 ODD saltet, iset, hængt, damptran 3D, rdgn 28, fiskepris 36, lever 2535, rogn , fy,lkets kvantum , hvdrav saltet 0' iset, hængt, damptran 8902 h., rogn 343. N O' r d l and LDfotens opsynsdistrikt 7/3: Lørdag gjennemsnitlig garn Kjeøy, SVDlvær 40.0., Brettesnes 50., Kabelvaag 240., Henningsvær 20.0., Stamsund 00., Ure 80., linebaater Brettesnes, Balstad 80., SVDlvær 00., Kabelvaa,g 350., Henningsvær 400., Stamsund, Ure 320., lineskøiter Brettesnes 8DD j SVDlvær, Henningsvær , Stamsun:d 750., Balstad 220., dypsagnskøiter Kjeøy Mandag gjennemsnitlig garn Kjeøy , RiSlVær, Ure 20.0., Brettesnes 20., Skroven 350., Svolvær 300., Kabelvaag, Henningsvær 250., HDpen 320., Stamsund, MDrtsund 0.0., linebaater R~svær, Brettesnes, Stamsund 200., Skroven, SVDlvær 40., Kahelvaag 450., HDpen, Henningsvær, Ure, Mortsund 300., Balstad 80., Nusd'jD,rd 80., lineskøiter Brettesnes, Stamsund, MDrtsund 750, Hopen, Henningsrvær 800, Balstad 20.0., nat ogdaglineskøiter Svo:lvær 20.0, Kabelv,aag 40.0., dypsagnskøiter Skroven, Henningsvær Tirsdag gjennemsniilig garn R~svær 30.0., Brettesnes 70., Skroven, Hopen 470., Svolvær 400., Henningsvær 50., Stamsund, Ure, MDrtsund 0.0., linebaater Risvær 230., Brettesnes, SkrDven, Henningsvær 80, Svolvær 0.0., HDpen, Stamsun:d, Ure 250., MDrtsund 280., Balstad 50., linesikøiter Brettesnes, Hopen 50'0, SkrDven 40.0, SVDlvær, Henningsvær, Stamsund 70.0., MDrtsund 90.0., Balstad 220., fiskepriser usløiet 5080., leverpris 3447, fersk rdgn 27 35, idag gddveir. ND r d l and Lo[otens Dpsynsdis,tr~kt 20/3: Fiskeparti 0.57 mill~dner, hvor:av saltet, 2.Dm hængt, resten iset, leveflparti 636, dampmedicintran 7 539, rognparti 24 68, hvdrav hermetik 2334, leverhdldighet 2, , tranprocent 42':'5<6,. fi:skevegt garnfisk 320., linefisk 2.9.9, fiskepriser usløiet 5080., kiilovis 5, leverpris 3050., fersk rdgn 0.38, baatalital 6335, hvorarv 97 garnbaater, 2,224 ddryer fra 2394 mdtoefarkdster Dg 3 dampskibe, 0sUDfDten 3590., Henningsvær 76, VestlolfDten 397, Værøy, Røst 72, kjøpefartøier 42, hvdrav 332 0stlDfDten, Henningsivær 5, VestlofDten 26, Værøy, Røst 3, landkjøpere 20.7 jevnt fordelt. Onsdag gjennemsnitlig garn Kjeøy 000, Risvær 250., Brettesnes, Henningsvær 0'0, Skroven 500, SVDlvær 30.0, Kabelvaag 280., Stamsund 80., Ure 40., linebaater Kjeøy 380., Risrvær 30, Brettesnes 60., SVD,lvæ'r 0.0., Kaibelvaag 600., Henningsrvær 200., Stamsund 250, Ure 220., Balstrud: 80, lineskøiter Brettesnes 380., Henningsvær, Stamsund 800, Balstad 860., nat og daglineskøiter SVDlvær 90.0., dypsagnskøiter Kabelvaag, Henningsvær Torsdag gjennemsnitlig garn Kjeøy 750., Risvær, Svolvær, Hopen 400, Brettesnes, Henningsvær, Stamsund 80., Skroven 50.0., Kabelvaag 30.0., Ure 40., MDrtsund 00., linemdtd!rer Risvær, Brettesnes, SVDlvær, H enningsvær, Mortsund 50., SkrDrven 00, Kabelvaag 500., Hopen, Balstad 250, Stamsund, Ure 220., lineskøiter Brettesnes 650, SkrDven 40.0., Henningsvær 50.0., Stamsund 700., nat og daglineskøiter Svolvær 600, Kabelvaag 380., HDpen Fredag gjennemsnitlig garn Kjeø,y 700, Risvær, Kabelvaag 350., Brettesnes 90., SkrDven 60.0., SVDlvær 400, HDpen 450, Henningsvær 20., Stamsund, Ure 70., Værøy 480., Røst 240., linemdtorer Risvær 80, Brettesnes, SkrDven, SVDlvær, Henningsvær, Stamsund, Balstad 50, Kabelvaag 500, Hopen, Værøy 200, Ure 750., lineskøiter Brettesnes, Henningsvær 650., Stamsund 600., nat og daglineskøiter SVDlvær 50.0., Kabelvaag 400., Hopen 700, dypsagnskøiter Kjeøy, Henningsvær 30.0., idag nordøstlig, sterk. N O' l' d l and Lo[otens ytterside 9/3: ØksnesLangenes siden forrige beretning hele og delvise trækninger, 4 nætters smaagarn 60'80.0., natliner 3DGOO, daglinemotorer Retterbakken , mest hyse og smaafisk, opfisket stk. tdrsk, hvdrav iset , hængt 3800, saltet 62700, damptran 325, rdgn 266, hvorav iset 693, saltet 573, fiskevegt, leverholdighet, tranprocent uforandret. priser tdrsk 35, lever 35, rdgn 520, belæg ufdrandret. N o l' d l and LDfotens ytterside, Dverberg 20/3: Sid,:;n sidste beretning 6 hele, 8 del<vise sjøveirsdage, opfisket stk. tdrsk, hvoif'3v saltet, hængt iset, 504 lever, hvdrav dampet 737 dampmedicintran, 344 hl rdgn, helæg, priser, leverholdighet ufdrandret, uveir hindret bedriften. N o l' da n d Lofo,tens ytterside, Borge 2/3: lvandag 47 nætters garn , tirsdag, onsdag og tdrsdag , fredag 2 nætters garn , fiskeparti , hvor'av hætngt B35DOO, resten saltet damptran, 430 rogn, 65 haater tilstede. Nor da n d LofDtens ytterside 20./3: alt opfisket stk. torsk, hvorav hæng,t , saltet ', iset , damptran 477 hl, rogn 2646, beretning mangler fm Borge, Flakstad. Helgeland: Opfisket l stk. tdrsk, hvdrav hængt 4500, saltet , iset , damptran 2376 hl, lever 20., da feilagtig rogn 79 beretning fra Herøy tilbakesendt SaUen, i Steigen Dpfisket stk. torsk, alt hængt. Nor d la nd Bø i Veseraalen 20'/3: For Nykvaag og Hovden fiskes fremdeles, ellers er flaaten reist LDfoten, 2 næuers garn, bedst Hovden, idag Dptil 0.0., opfisket parti stk. tdrsk, hvdrav hængt stk, saltet 2~ stk., is'8lt stk., damptran 479, rogn 460. N O' l' d T l' ø n del a g 20/3: VLlmafisket 20. mars 92(3: Fiskeparti , hvorav ubetydelig hængt, damptran 379, rognpluti 480., kildpris 5,7, leverpris 35, losrdgn 23, fiskevegt 230., tranpl'ocent 4550., fangster igaar Dg idag Dptil 700., paa linebruk, garnbruk og snørebruk mindre nu, bra sjøveir. Sklinnrufisket 8/3, partiøkning ubetydelig, torsdag tonætters garn S ø l' T l' ø n del a g Halten 3/3: Der deltar i fisket: 67 baater med 286 mand. Sjøveirsdage o. hele, delvis 2. Ukeparti fisk stk., rdgn 3D, lever 57 Av leverpartiet anvendt til dampning av me:dicintran 57, hvorav utvundet 26 Lever tild,vers til anden tran o. Priser rund garnfisk 6070 øre pr. stk., rund linefisk 5060, rdgn 20., lever 20. pr. Uter. alt fiskeip<3rti stk., rdgn 52 h., damptran 95 LeiVer tildvers til anden tran 6 Garnredskapene henstaar henimot 8 dage gamle.

3 34 mars 926 F S K E T S o ANG 27 Sør Trø n del a g 20/3: Fylkets samlede fiskeparti ~)7:i9 000, dampmedicintran 43, lever 354, rogn 736, tilstede 7no baater med 3097 mand. Mør e 7/3: ndmeldt 5 dampskibe, 227 dækkede, 385 aapne motorbaater, 882 robaater, 9920 mand. Torskefisket Nordmørs og Romsdalsværene lørdag ;storm, landligge, Nordre Sandmør faa trækninger garn 0200, en baat 500, Søndre Søndmør dels overstaatte garn Mandag Nordmørsværene dels 9 nætters l'8dskaper garn 50~000, liner 5200, snøre 2000, Romsdalsværene overstæatte redskaper 2020, Nordre Søndmør flere nætters garn 50l000, snøre 20350, Søndre Søndmør 45 nætters garn 00000, snøre Tirsdag Nord'illørsværenenatstaat garn 9220, liner 20~30, snøre 3D80, Romsdalsværene garn 20250, snøre 0200, NODdre Søndmør garn 40000, liner 50'600, snøre 000', Søndre Søndmør garn 50000, snøre 200HOO, Borgundfjorden lørdag garn 030, mandag 520, tirsdag 5200, Ørskog dagsfangster 520. \ øre 20/3: Fiskeparti slk skrei, rogn 6649, lever 58, medicintran 4488, leverhol:digihet , fiskevegt , tranprocent 4555, rundfiskpris , leverpris 3D40, torskefisket sidste dage gjennemgaaende godt, Nordmørsværene onsdag garn 00600, line 20460, snøre 0380, torsdag garn 00700, Ene 25500, snøre 5400, fredag garn 40700, liner 80530, snøre 3040, Romsdalsværene onsdag garn 50'300, liner 00HOO, torsdag garn Ga 300, liner , fredag garn 40400, liner 20900, Nordre Sunnmøre onsdag garn 50450, liner 00~300, snøre 0050, tirsdag garn 50000, liner 00700, snøre 5000, fredag garn 50800, liner 00300, snøre 5000, Søndre Sunnmøre onsdag garn 00900, snøre , torsdag garn 0000, en baat 800, snøre , fredag garn 50GOO, snøre 50250, Borgundfjorden dagsfangster 52050, Ørskog dagsfangster 530. S o gnog F j ord ane 7 i3 : TOTskeEsket Sogn og Fjordane lørdag 3/3 slormhindring paa havet, 5/3 flere nætters garn Kraakenæs 00500, Kvalheimsviken 40'300, Fælleshavet 00600, 6/3 i Selje distrikt 50'300, Kraakenæs 50850, Flister 50230, Bortne, Bryggen, Rugsund, Nordfjordeid 0220, Kvalheimsviken 50500, Fælleshavet 50 ;)00, Frøysjøen 30300, Gulenfjordene 060, Araddgrunden og Batalden 40200, Kinnhavet 2050, Flokenæs 2055, Bulandet Fiskens leverholdighet , rognholdighet , vegt , rundfiskpris 60.00, fettprocent 45 52,deltagelse i fisket, motorbaater 484, smaagmnsbaater 574,. rykkbaater 0, logifartøier 27, kjøpefartøier 3, landkjøpere 53, seilere 8, trandamperier 50, antal mand 4257, godveir. S o gnog F j o r,d ane 20/3: Torskefisket Sogn og Fjordane de sid ste dage ytre Stat garn 40700, Skaarafjorden 2050, rykk optil 20, Flister og Barmsund 50300, Kraakenes storgarn 50600, Kvalheimsviken og Fælleshavet 50600, rykk 2060, Frøysjøen 30400, Bremangerpollen 0270, rykk optil 30, Vingene, Bortne 2050, Bryggen, Davik, Nordfjordeid, Aalifoten 0200, liner optil 20, Gulenfjordene 0 40, Batalden, Aralden, Kinnhavet 2090, Flokenæs,2050, totalkvantum fisk, hvorav saltet 57945, hjemmefoy, brukt , hermetikvare stk, dampmedicintran 980, saltet rogn 996, hermetikrogn 20, opsat lever 84 h., godveil'. Bankfisket. Fin m a l' k, Berlevaag og Gamvik, februar: Opfisket røclspætte 23400, pris kr , alt iset. Nordland, Værøy og Røst /37i3: Opfisket kveite 95, pris.00, sei 2000 stk, pris Kveiten iset, seien hjelhængt. M ø l' e Aalesund 4/320/3: Opfisket kveite 3000, pris kr..65, alt iset, ræker 2,500, pris 0.90, ekspo,rteret, skate 000, pris 0.0. Seifisket. Mør eaalesund 4/320/3: Opfisket sei 9000 (3000 stk.), pris 0.2 pr. Saltet 6000, hjemmeforbruk Storsildfisket. Opfisket, ft_2% ft _2/3 Distrikt Ukefangst set, Totalfangst set Saltet, Derav Saltet Til sildolje, [ ~ Til sildolje Nordenfor Statt: HaltenSulen Titran... ) Smølen.... Kristiansund Bremsnes Kornstad Bjørnsundværene Q Romsdalsværene N. Søndmør Aalesund S. Søndmør. ~ a lt 4349[_5_2_9_00_, 0_8_00_ ) Eftermelding. Aalesund 5/3: 5 drivere 3075, gjennemsnijlig 40 hl, pris 9 kr. pr. Aalesund 6/3: 3 drivere 2005, gjennemsnitlig 36, pris 5 kr. pr. Aalesund 7/3: 8 drivere 3090, gjenne'lllsnitlig 47, pris 9 kr. pr. A a les u n d 8/3: 0 drivere 230 En snurpenotdamper 450, prils 69 kr. pr. A a les u n d 20/3: 7 drivere 4075 h., en snurpenotdamper fra Søndre Søndmør 700, pris 4 kr. pr. Ukefangst 4099, anvendt til agn og sildolje. A a les u n d 22/3: 8 drivere med tilsammen 500 Fra Søndre Søndmør ca snurpenotsild. Endel solgt til agn, pris 8, 'og endel til sildolje kr pr. Størstedelen av fangsten er usolgt. Fetsildfisket. Til sildolje Optisket set Saltet 926 /_2 / } ft_2 /s... 5S , ft_30/s ,000 Brisling og smaasildfisket ngen tilførsler til herrnetik S ol a va n g e r, /35/3: fa bi'ikkene.

4 28 F S K E T S GAN O 24 mars 926 Vaarsildfisket /t 2 0/3 /l_2/s },6/5 Haugesund paa 22% kr. pr. Til hermetik Opfisket, set, Saltet, sildolje, d. l 40 l C l /3: Utenfor Lindesnes 6 garnbaater natsæt, silden tilført Kristiansand, pris H a u g e:s u n d 6/3: God natsætiornemmelse Gjeitung (Bremnes), omkring Espevær 50 garnbaater 230, i Bærøfjorden 25 baater 20'50, mellem Hjartnesvaag og Langevaag og ved Bokns sydside 00 baater 3020 paa natsæt,,ogsaa inat ruegen landno,tkastning paa strækningen Langevaag Bærøfjor:denMosterhavn, ved Bømmeløens vestside etpar mindre, i Mølstrevaag større og ved Vaagholmene( Bokn) et større stæng idag. Eg e l' sun d 7/3: 50 farkoster gode fangster natsæt 0yagrunden utfor Egersund. S kud ene s h a v n 7/3: Natsæt Vikevaagen, Skude, Beiningen ujevnt, bra fangster. K v i t ing s ø y 7/3: Paa strækningen Kolsboen, Tungenæset mislig, tildels bra fangster, fra strækningen Kraage, Seisrpo, Eima ujevnt, tildels meget rike natsætfangster idag. H a u g e is u nid 7/3: 75 garnbaater MosterhavnBærøfjorden 500,,omkring Espevær 50 baater 2590, og ved Bokns sydside 00 baater 3020 paa natsæt, 3 større stæng Bærøfjorden, større og mindre Bokns sydside inat. H a u g e is u n d 7/3: Utover dagen ilere større stæng i 25090, paa natsæt, silden tilført Kristiansand, pris B~ 2.00' kr., salg. H a u g e s li n d 7/3: Utover dagen flere større stæng i Bærøfjorden og bra posenotfiske ved Mosterhavn. M a a l ø y 7/3: SHdefisket, en driver idag vest av Oldervæggen 65 sild log et bomkast igaar i Frøyskjærene, opslag 9 utstedes ikke saalængesildefisket er saa ubetydelig og al intereisse dreier sig om torskefisket. E g e l' sun d 8/3: 50 farkoster misligt natsæt utfor Egersund. S kud ene s h a v n 8/3: 30' baater natsæt Vikevaagen, Slmde, Skidnedal 560',2,5, pris 2 pr. K v i t ing s ø y 8/3: Paa strækningen Kraage, Seispo, Eime mislig, tidels gode natsætfangster, ogsaa for Tunge endel bra fangster. H a u g es u n d 8/3: Til Kristiansand idag fra Lindesnes 80 garnbaater 602,50'20 hl, pris X% kr. R a u g e sun d 8/3: 0' garnbaater gode natsætiangster ved Gjeitung, 75 baater ujevne tildels bra fangster mellem Bømmelhavn 'Og Mos,terhavn, omkring Espevær 50 baater og langs Bokns sydostside 80 baater 090 paa natsæt, mindre stæng Gjeitung, større R,oaMs,fjorden, større Trøiterosen, større Mosterhavn, større Spdsøen og støtre Smørsund, bm posenotfiske ved Mosterhavn iformiddag, hek,toliterpris hersteds 2.00' kr. K v i t i n;g s ø y 9/3: Paa natsæt rundtom Kraage og Seispo mislig idag ved Tungenæs mislig, tildels bra fangster. H,a u g e sun d 9/3: 30 garnbaater langs Bømmeløen3 inder'side, ujevne he,lst smaa fangster, 5 baater Gjeitung 5 50, 50 baater Espevæ,r og Holsøene 580 og 50 baater i Boknsundet 060 paa natsæt, t mindre sltæng V ikafjorden, Gr'Otlefjord, Gisøvaagen, større og mindre Vorlandsvaag, Langevaag, Trøiterosen, Klungervik, større Mølstrevaag og llitet i Bokllsundet inat. S kud ene s h a v n 9/3: 30 baater natsæt Vikevaagen, Skude, Skidnedal 860'20', pris 2 pr. H a u g es un d 9/3: Til Kristiansand idag fra Lindesnes 50 baa,ter , pris ~ kr. pr. S kud ene s h a v n 20/3: 30 baater natsæt Vikevaagen, Skude, Skidnedal 57030, pris 2 pr. K v i t ing s ø y 20/3: Paa natsæt for indsiden, næsten sorte garn idag, ved Tungenes endel mindre fangster. M aa l ø y 20/3: Vaarsildfisket Sogn og Fjordane denne uke endel garnsild i Frøyskjærene, pris 3.66, silden vanskelig at olffisætte, mestedelen gaar til sildoljefabrikkene, torskefisket har størs,t interesse, et litet landnotstæng ved Smørhavn, Kalvaag og utsigter til videre stængning, totalkvantum hl, derav sahet 29, iset 3439, hjemmeforbrukt 8 203, siljoljefabrikvare 970 H a u g e sun d 20/3: Søndre vaarsilddistrikt, i forløpne uke rik,t notfiske omkring Bømmeløen og meget godt garnfiske utenfor Lindesnes, iaar optat garnsild , landnotsild og posenotsild 45,500'0, respektive middelpriser 3.30, 8.25 og 3.30 kr. pr., hvori sidst 400 notsild, iset , sahet , hermetisert g.6500, til formelfabrikker og til hjemmeforbruk 86000, derhos torsk og sei it henholdsvis 00 'Og 62 øre, fisken mes,tedels til fabrikker og hjemmeforbruk, omkring Lindesnes iaar 55,000 garnsild, middelpris 2.00 kr., iset 32000, til formelfabrikker 8000 'Og til hjemmefotbruk H a u g es u n d 20'/3: 5 garnbaater Gjeitung 545, 60 baater GisøsundetVikafjorden 020', 20 baater Bømlos inderside 0'40, 50 baater i Boknsundet 595 og etpar baater i Hervikfjorden god fornemmelse paa natsæt, større stæng Toska, større,og mindre Grotlefjord, vestre Gisøvaagen, mindre Roalds.fjord, 2 mindre Langevaag, mindre Vo'flandsvaag, 4 omkring Totholmen og nogen bomkast hist og her in at. H a u g e s un d 20/3: Til Kristiansand idag fra Lindesnes 80 baater 70'23000', pris %% kr. H a u g e sun d 22/3: Siden lørdag aften større stæng Hisiken, mindre Toska, Løklingholmene, Gjeitung, StokiVik, Gisøsund, RoaMsfjord, etpa,r mindre og større omkring Mos.terhavn og ved Lyngholmene. H a u g es li n d 2,2/3: Til Kristiansand idag fra Lindesnes 50 farkostør' 30'20020, pris fisket utenlands. Det islandske torskefiske. Beregnet fuldvirket, Utført /J 5/s /5/ ) / 28 / /_ i925 \ f /3/~ ljl3!r Fisikirfjelag, Reykjavik, beretter 7/3: Torskefisket 5j tons sto'r, 223 smaa, 48 hyse, 66 sei, tota,l 40'24 tons beregnet fulidlvitiket vare /26 924/25 Det kanadiske torskefiske. Opfisket, Tilvirket h / 3/ o.l30 /_ 3 h /_3 h Utført, % 856 Det svenske sildefiske. Opfisket, Saltet, Utført tdr. 2/8 2 : / 8 } loh2/s /8 2/ 8 _4/ / 8 _4/ 4?

5 24 mars 926 f S K E T S o A N O 29 Uken 4/320/3: Opfisket 8024, hvorav ( valar) garnsild, 6899 kawl<shd, 25 notsild. lvid,delpris i Gøteborg trawlsild kr. 7.50, notsild kr pr. SaHning Sæsongen til 20/3: OpEsket hl, hvorav 7 27 ( valar) garnsild, trawlsild, notsild. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Tr an: Bergen. Uklaret damptran, nordlands....,, finmarks... n sei damptran.... Prima koldklaret damptran.... Raamedicin, nordl., uklaret.... Blank industriel.... Brunblank, mediein, nordlands.... do. industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rundfisk: Tynd vestre, hollænder.... Fyldig vestre, hollænder.... Almindelig do Bremer... < Samfængt (taliener).... Høstrundfisk.... U sorter et finmarks over 200 gr.... Finmarks, gr.... do do. over 600 Titling: finmarks, gr.... Hollænder.... Eremer.... Sei: Afrikasei do. Smaasei / / Hyser: Afrika, høsthyse, 40/50... do. hyse 30/40... Storsild: Fiskepakket, rund, ny... Eksportpakket pr sj and s s i l d, fiskepakk., samfængt. Vaarsild: Exportpakket pr fiskepakket, rund... Ga 9/ 3 Kr. Kr pr. tønde pr. 00/05 00 pr. tønde pr pr. vegt / / pr. tønde pr. kg pr. tønde Aalesund. 2/3 9/ 3 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands... 0/5 05/00 pr. tønde Do. finmarks... 05/0 00/95 Koldklaret dampiran Klipfisk: Søldmørsk... 9/8.00 9/8~00 pr. ve gt Lofots... 9/)8.00 9/8.00 finmarks /5 5.50/5 Længe /66.50/6 Blaalænge.... Brosme' /0.00 Saltfisk: Loiots og Nordlands fob. fiskeplads.. 6/6.25 6/6.2~ pr. 20 kg, finmarks /6 5.75/6 pr. S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg / /6 pr. slandssild o Kristiansund N. Tran: 23 9/3 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands... 05/08 00 pr. td. Rogn: Seirogn...,.. 30/33 30/33 Klipfisk: N ordmørs... pr. vegt Lofots /8 7.50/8 finmarks... 5/ Saltfisk: Lofots pr.20 Tørfisk: Prima storsei, 50,60 cm /0.70 pr. S i d: Storsild, eksportpakket 0, rund salt /6.00 pr. td. ganet.. slandssild.... Haugesund. 2 3 kr. Vaarsild, eksportpk., ganet, 0 fob. 0 ) Mindre merker, ganet, 0 fob. slandssild, f.o.b.... Sildolje:. Lys f.o.b.... Mørk f.o.b /0.45 Sildemel... 29;30.00 ) Nominelt. 2) Ny. 9a kr ) pr. td. pr. pr. 0.43') ) pr.00 kg N. lnthonsen & GD. BERGEN EXPO RTF'O RR ETN NG Etableret 868 5tock'fisk, Rogn, Sild, Tran Telegrajadresse : Antonico i

6 30 FS K E TS NAupel: Konsulatet, Neapel, beretter 8/3 om markedet i febr. 926: ndførselen i februar utgjorde: Stokfisk: Fra Norge ' Klipfisk: Fra Norge , Danmark , Frankrige 22640, Stmbritannien 24790, Kanada og fra U. S. A ' Fiskemarkedet i febr. var mere livlig end i foregaaende maaned, men prisene var svakere grundet overiflod paa varer. Dette skyldtes at der blev sat ind paa markedet her varer ogsaa fra kjøbmæn i Genua, Livorno og fra Skilien. Ved maanedskdlftet januarfebruar beregnedes paa lager: Stokfisk (): Hollænder, ordinario 85000, Bremer 37000', taliener 30000, Finmarken 9'5000. Klipfisk (): slandsk salto A N O 24 mars 926 Fiskemarkedet utenlands. k v in t a l = 50 i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena, Malaga ; 40 i Barcelona, Tarragona; 60 i Portugal. k ass e = 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro. t Y s k P u n d = 0.5 G il g e l s k p u n d 0.45 Klipfisk og tørfisk. Lissabon: Le:gationen, Lissabon, beretter 6/3: Lissabon klipfisk. import s.kotsk 0 ton. Beholdning norsk 250, nyiundlandsk 0, skotsk 20, tysk 30. Priser norsk $C., ellers uforandret. Kurs franc Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 6/3: Ukesalg 000 kvintaler norsk, 4000 islandsk. Priser norsk 6096, islandsk Beholdninger 2000 norsk, islandsk. Kurs pund 34.53, francs (renua: Generalkonsul'atet, Genua, beretter 5/3: Siden generalkonsulatet sidste rapport av 5/2 er der ankommet hit følgende kvanta. Tørfisk: Fra Norge 659 bundter. Klipfisk: Fra sland 390 tons, Frankrik 360, Holland 243, Eng<land 47, Norge 20 og fra Danmark 3 tons. Mot alm indelig forventning, var forbruket for samtlige klipfisksorter meget litet i anden halvdel av februar og første halvdel arv mars og dette skyldes, mener importørene, for endel den megen sygdom (influenza, sterke forkjølelsessygdomme etc.) som hargrasert i flere itahenske provinser. Prisene er som følge herav begyndt at falde temmelig sterkt; det er dog haap om at rimeligere salgshetingelser vil fremkalde et livligere forbruk~ og øket import, specielt under den kommende sæsong. Tørfisk og især Finmarks,fisk hargjennemgaaende været vel søktng de herværende lagre er næsten uttømt. Man hitsætter nedenfor engrossalgsprisene i Lire pr. 00, fri paa kjøperens jernbanestation i Nordtalien. Tørfisk : Tynd westre 000, fyldig vestre 750,. Finmarksfisk 675,. vaarhyse 500 og smaa westre 700. Klipifis:k: Fuldvirket islandsk smaafisk 450, fuldvirk~t islandsk kuller 400, labrador st yle. 370 labrador kuller 300 og fransk lave 300. Tarragona: Konsulatet, Tarragona, beretter 28/2: ngen klipfiskimport i tiden 5/228/2. Beholdningene 90000' islandsk. Notering ptas. 785 pr. 40' Oporto: Legationen, Lissabon, beretter 8/3: Klipfiskimport lste halv,del mars, norsk 376 ton, nyfundlandsk 98, tysk.n~. Beholdning norsk 53, nyfundlandsk 3672, anden 288, pris norsk stor, middels 230 esc., middels 200, smaafalden HiO, nyfundlandsk stor middels første 360, anden 240, liten middels 260, liten første 230, anden 90. fisk 980' 000, Nyfundlandslk , Gaspier (Kanada) 60' 0'0'0, Norsk , Fransk, tør og Fransk lave Salgspriser i februar (Lire pr. 00 ): Hollænder, ordinario 86,0850, Bremee , taliener og Finmarken KEpfisk: slandsk saltfisk 40'400, Nyfundlandsk 60600, Gaspier (Kanada) (30 60, Norsk , Fransk, tør ' og Fransk lave 400'390. Fersk fisk og sild. H u l: Konsulatet, Hull, beretter 6/3: 4 baater del0sser notsild, naut salg 7/6/, faa halve kasser 6/, overliggende garnsild 4/ kassen, 2 baater ulasset. Konsulatet, Hull, beretter 7/3: 4 baater losser notsil,d 8/, halvkasser 5%/, snurpenotsild 7Y.!/7/ kassen. Konsulatet, Hull, beretter 9/3: 850 kasser posenotsild, flaut salg 6/, 870' kasser bedste notsild, flaut salg 4/3/ kassen. Konsulatet, Hull~ beretter 22/3: 2 baater 4900 kasser nolsild 3/2/ kassen. Hamburg: Fiskeriagenten, beretter 6/3: Fersksildmarkedet flaut 44Y.! p. pr. pund. Fiskeriagenten beretter 7/3: A uktion Hamburg 40 msser fersksild 46 pf. pr. pund. Fiskeriagenten beretter 9/3; Fersksildmarkedet megd flaut, 34 pi. pundet. Fiskeriagenten beretter 9/3: Der var i ukens løp ingen tilførsler av fersk fisk fra Norge til St. Pauli fiskemarked. Fiskeriagenten beretter 20/3: Forhaandspris fersk sil j 3%4 pf. pr. pund. Altona: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/3: 500 kasser 3% 5, 500CJ pund pighai 4X6 p. pr. pund, fersksildmarkedet flaut. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/3: Auktion Altona 500 pund pighai 7 8 Y.! p. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/3: Til Anona fisl,emarked (H. Koser) ankom,fra Norge 300 pund torsk og ca pund pighai, som i auktionen opnaadde (pf. pr. pund): Torsk 273, pighai 76. Ftiskeriagenten, Hamburg, beretter 20/3: Auktion AUona 500' pund pighai 6%~8% pi. pundet. Ham blir g A l to n a: Fiskeriagenten beretter 9/3: Med direkte baater ankom fra Haugesund og Kristiansand / og 427/2 kasser fersk sild,og med ruteskibene 403 kasser. Paa grund av de store tilførsler flauet markedet av og prisene gik ned f,ra pf. 4%5 i begyndelsen av uken til pl. 34 pr. pund i slutten av uken. For øieblikket er markedet meget flaut og der er liten utsigt til bedring før' paaske. Paa St. Pauli fiskemarked solg!es i ukens løp ved auktion lhio kasser, som efter kvalitet og markedets stilling opnaadde ira p. 3 til 6X og paa Altona fiskemarked 399/ og 20/2 kasser, som opnaadde fra pl. 3 til 6 pr. pund. Fra Skotland ankom med ruteskibene fra Leith og Du.ndee 3203 kasser og 44 tønder fersk sild. Der var ogsaa litt tilfjrsler fra Sverige. Prisene for skotsk sild var p. 824 og for svensk sild p. 57 pr. pund. Wesermlincle: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/3: uken fra /3 7/3 ankom til Wesermunde fiskemarked 37 trawlere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 7 fra Nordsjøtm med pund, gjennemsnitlig pund, 7 fra 0st3'

7 24 mars 926 F S K E T S o A N O 3 Transporten DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9,30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linjer) nr Telefonvakt 8 fm.lo em. søndage9 fmlo em.) Telegramadresse : Berg en s ke. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 6. Det indeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c. A. GUNDEQSEN Als BE:QGEN Spe dit i o ns av de linge n: Ekspedifion og omisning av fisk Telegramadr.: Cagsped fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. ; CagJinie NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst & VestNorge til Bos t O n, B a l tim ore, P h i l a cl e l p h i a & New p ort New s, Havan a (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston sjflen Dl ed pund, gjennemsnitlig pund, 8 fra sland med pund, gjennemsnitlig 0l 300 pund og 4 fra Nordkwp med pund, gjennemsnitlig 6500 pund. En trawler fra Nordkap hadde kun pund. Fra Norge ankom 3 baater med ca pund fersk sild. Tilførslene var temmølig knappe, da en del av fangsten blev bragt til England og va,r derfor auktionsprisene tildels høie. Auktionsprisen8 var (pf. pr. pund): Hyse 2802, l 2090, torsk 943%, l 036, sei 250%, røds'pætter 458, pigvar og kveite l Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 9/3: Med ruteskibene ankom fra Norge i ukens løp 2 kasser levende hummer. Prisen var M pr.!pund fortoldet. mark er idag ~ kr. l.,k Rogn. NordSpanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 6/3: Opfisket Vigo forrige uke 630 kurver. Rognmarkedet uforandret. Tran. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 9/3: Fra Norge ankom 46>9 fate og 254 tdr. Fra SydAmerika 257 fate, fra Japan 200 fate, fra Danmark 5 fate, ha England 90 fate, fra Levanten 47 fate, fra Holland 35 fate og 33 fate fra Spulliell og Portugal. Forretningen var rolig og naar undtages medicintran, som er litt høiere, er noteringene uforandret. Noteringene cif. Hamburg er (kr. pr. 00 netto): Medicintran 25, ~ys sæltran 7475, lys levertran 707, brunblank 606 og brun Linolje noteres ka Holland uforandret Fl. 39, mens tysk vare kan kjøpes til M pr. 00 netto fortoldet. av fiskevarer. OLE Q. OLSEN, BEQGEN Telegr. Oro. Telef Sped. avd R. e pr es ente rer: Ellerman's Wilson Line, Ltd. Hull. Dp.t Forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn DampfschifffahnsGesellschaft.Neptun, Bremen. Chr. Salvesen & Co.,Leith Furness, Withy & Co. Ltd., Liver?ool. Bibby Line, Liverpool. Ozean Linie, Hamburg. United Fruit Company, New York S.s.»Louisiana«laster ØstNorge 263 mars for Portland, Baltimore og Philadelphia. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Stureholm«laster Aalesund/Chrisliansund ste halvdel april foll' Savannah, Havana, New Orleans og Galveston. W ilh. W i,lhelmsen. S.8.»Delaware«laster ØstNorge 524 april, Stavanger 2G april for Boston, Philadelphia, Norfolk og Baltimore. Wilh. Wilhelmsen. Salt sild. Hamburg: Fiskeriagenten beretter' 9/3: Tilførslene androg til 246 tdr. Derav 343 tdr. fra Norge, 028 tdr. fra Storbritannien, 29 tell'. fra Holland, 5 tdr. fra Danmark og td. fra Sverige. Der var ingen bedring i efterspørselen efter norsk sild og markedet maa fremdeles betegnes so:m flaut. Prisene for s}osild er uforandret, derimot er skjæresild litt lavere.. Tilførslene fra Storbritannien bestod hovedsagelig av skotsk vintersild, som heller ikke fandt syljderlig paaagtnillg. Der var ogsaa tilførsler fra rland. Noteringene er (kr. pr. td.): Ny slo sild, utsortert , , , , 'skjæresild, , , , 60' , , irsk large funs (sh. pr. td.) 65, fulls 60, matfulls 55, spents 28, Sto'rllowa,y, large fulls 55, fulls 50, matfulls 45. Vaarsild 'o[fereres til kr. 6 pr. td. eii. K6nigsberg: Konsulatet, K6nigsberg, beretter 6/3: Forretningen i ny norsk s}osild er fremdeles uten betydning og efterspørselen forblir meget liten. Prisen noteres til norske kr. 22 eif. Angaaende sildehandelen forøvrig er her intet nyt at berette. Omsætningen er blit noget mind,re og prisene endnu litt lavere. Her noteres: Almindelig Yarmouth matties 4/6, matfulls 45/ cif. ubeskattet. Utførselssfatistikken. Det Statistiske Centralbyraa meddeler 6;'3: Paa grund av sterke henstiuinger fra interesseret h0'ld skal fra april d. a. run d ti s k (B b 9) og her ill e t i s k sm a a s i l cl O' g b ris l ing (B c lb c 6) angis saaledes i de statistiske skemaer: Ad. B b 9 tørhsk, rundfisk : B b 9 a rundhsk, finmarksvare. B b 9 b rundfisk, anden. Ad. B' c B c 6 hermetisk smaasild og brisling: Bel a røkt smaasild i olje. B c 2 a» i tomat. B c 3 a»~ ellers. B c 4 aurøkt smaasild i olje.'

8 32 f S K E T S o ANG 24 mars Dampmedicintran Øvrige land Australien U. S. A Klipfisk. Sydamerika Øvrige land alt Hermetik. Spanien... ',' lodd Portugal og Madeira Anden tran talien Kuba alt Brasilien.... Argentina.... Øvrige land S alt sild. l alt Sverige Danmark Rusland '. Polen Letland.... alt... Danmark. '... Tyskland..... Storbrifannien... Frankrige... talien... Østerrike..., Br. Sydafrika... New Zealand... Australien... U. S. A... Kanada... SydAmerika i alt... Øvrige land... B C 5 aurøkt smaasild i tomat. Bc6a» ellers. B c l b røkt brisling i olje. B c 2 b» i tomat. B c 3 b» ellers. B c 4 burøkt brisling i olje. B c 5 b» i tomat. B c 6 b» ellers. Man vil paa det indstændigste henstille til eksportørene at angi varesorten saa tydelig som mulig. Det er saaledes ikke nok at opgi: Hermetik B c l b, men at anføre paaskemaet: Røkt brisling i olje (Bclb) Tyskland.... Nederlandene.... Belgien.... Storbritannien.... Frankrige.... Spanien.... talien.... Australien.... U. S. A.... Sydamerika.... Øvrige land V ærdien av fiskeutførseien janfebr Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsop2aver. li ' Februar Januarfebruar Varegrupper il kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. ''il''~~, ~i Sild og fisk.... Hermetik.... Sildemel, fiskemel, hval kjøtmel, fiskeguano m. v \ 2437 Tran (fete oljer, fett,! : spek mv.).._.._._.. Tils ! 8 7)

9 ' J: il ~ 24 mars 926 f S K E T S o A N O 33 Varernes navn Sild, fersk ialt... Herav: Vaarsild.... Storsild.... Fetsild..... Brisling.... Fisk, fersk, ialt... Herav: forsk.... Lange.... Hyse.... Makre.... Kveite (hellefisk).. Glyndre.... Aa!.... Laks... ' ørret... '' Anden.... Tørfisk ialt.... i Herav: Rotskjær.... Rundfisk.... Lange.... Sei.... Hyse (kolje).... Brosme.... Klipfisk ialt..... Herav: Torsk.... Lange... Sei..... ~.... Hyse (kolje).... Brosme.... Sild, saltet ialt... Herav: Vaarsild.... Storsild (slosild) ' Petsild.... Skjæresild.... Nordsjøsild.... slandssild.... Brisling... ' Kryddersaltet, her under appetitsild. Brisling, kr.saltet (anl sjos).... Salt fisk, ialt.... Herav: Torsk i tdr. og kasser løs i fartøi.. Makre.... Anden... ' Sild, røkt flækket og anden.... Hummer..., st kr. fiskeutførselen januarfebruar 926. Efter det Statistiske Cenhalbyraas maanedsopgaver. Febru:u \ Januar~februa_r_ l 925 Varernes na vn Q) 'O... bl~ ei:: æq) :s Februar Januarfeoruar ) Ra:ker Hermetik ialt ' Herav: ~) Røkt smaasil d og brisiing i 0 je l ~ ~ Do. i tomat Do. ellers Urøkt smaasi d og , brisling i ol je ' , Do. i tomat ~ Do. ellers ~ ~ Vaarsild, k ippers, (røkt og ur økt) i ; 064 olje [ i! 859 l Do. i tomat Do ellers ::::: : 77' 70 Makrei.,..., , Fisk forøvrig ' i Krabber, ræket :, 'si(j ~'ll Rogn (ogsaa <aviar) , (pud Fiskeboller, l ding, ka ker o..) ! l 64 Sildemel.... [ Fiskemel Hvalkjøtmel Levermel ', : Sæl og lobb eskind Hvalbarder. ' : [ Fiskeguano e ll [ Hvalguano P3o l Benmel ; Rogn, salt et: ~~d:~s~.::: ! : ! Tran ialt Herav: , Dampmedicin Raamedicin '' 7375[ Blank...! Brunblank Brun.... Av sæl Av bottlenose Av hval kke særskilt opgit Sildetran Fra uten!. fa ngst ~654! [ felterhjemfø r t tran [ Hærdetspisef, e tt(av tran, alle s.) [ Hærdet tekni sk fett ! 55224i ' :: % O O O O O !6S00 O 92 O / (av tran, alles!.)[ ~~~~~. 'i'

10 : 34 fs K E TS o A N O 24 mars 926 Utenlandsk mynt London... kr. pr. æ Ber~in guldmark r Pans fres. Stockholm sv. kr. 00 d. kr. Kjøbenhavn... Amsterdam gylden 5 j Ziirich sw. fres. e!l NewYork... dollar ~ Antwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag czck. kr. sland, nominel 00 s!. kr. Wien østerr. kr. l f Lissabon, pence pr. escudo..... Buenos Aires, pence pr. peso..... j Rio de Janeiro, pence pr. mils..... g Yokohama, sh/d. pr. yen......s Shanghai, sh/d. pr. tae..... Bombay, sh/d l Honkong, sh/d..... Vekselkursene (salgskurser). Pari kurs 6/3 7/ ~ / i /8 7 /8 0 3 /8 3/0 /8 /6 /8 2/3 5 / /2 44 h6 7 /8 /0 /32 3/0. /8 /6 /8 2/3 3 /4 ~~~ ==~======~========~===== ~ ] /2 44 /4 7 /8 /0 3 /8 3/0 /8 /6 2/3' / i :25 : U / /6 7 ' /8 /0 3 /8 3/0 /8 /6 2/?N /0 3 /8 2/3/4 /5 63 /64 2/3 / : , CJ ,75 2 / /8 7 3 h6 /0 3 /3 3/0 /8 /6 /8 2/3 5,'8 Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje' Aktieselskap meddeler nedenstaaende priser fastsat /2 926: Prisene angaar Bergen, Stavanger og sublagrene og gjælder for olje levert paa fat. Solarolje, pr ',... Petroleum (Triumf), pr ,.. Benzin, pr. fob. Bergen og StLvanger.. Benzin pr. levert fra Haugesund...,.. kr. 0.24» 0.30» 0.58» 0.60 Fiskeindførselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk indført fra utlandet til Oslo sjøloldsted i uken 4/320/3 926: Fra Dan m ark fersk fisk kr. 80, levende fisk kr , saltet fisk 640 Sve r i g e fersk fisk kr. 380, sahet sed netto 5 Fra Eng l and fersk fisk kr Fiskets Gang The weckjy intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Diredor of f'isheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 9'26 to march 20th. Fat her r ing s in : landed 955, iced salt ed 200, fish oil factories 69575, eanning faetories 80. L arg e her,r ing s in : land ed 76023, ieed , salted 20'992, fish oil faelories l S P r ing her r ing s in : lallided , ieed 502 GOD, salted , fish oil and eanning faetoties C o d in lliumber of fisb: land ed ODD, prepared for salted and dried Hsh , for stoekfisn Cod liver oil produeed in 3378, livers of eod to other oils in 3936, eod mes in 393,5. Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjer!s, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Til indlandet Til utlandet Stationer alt Oslo For Sve Dan Tysk=i øvrig rige mark land fra Trondhjem : i 7/a_3/a ialt Sild ~~ Fisle... ~..,r Fra Bergen: 7/3_3/3 ialt tiO Sild Fisk Fra Andaisnes : '/a_l3/3 ialt Sild... Fisk Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen), vekten angit brutto. Fiskesort Sis % /3 /3 2/s _4h ~~lt~ ~~~~~e' : ::.::: 6~~ ~T ~; ~~!~~ ~~~i ~~~~ Hyse : 30i 870 Torsk... ' : 6380 Sild An,den fisk ] 320[ 4480!, Rogn ! HvalkJøt '~~i~3~60 4i~~6~~o4~2)\~~~r6

11 ~~~~~~ ~ o Rapport nr. 8 om torskefisket stk. Derav sløiet torsk Lever til Priser for Tilstede vegt i Damp overs til 926 Torsk i Rogn leverhol~ medicin andre lever til 20 mars 000 stk. i sløiet kjøpe baater hængt saltet dighet stk tran i transorter pr. torsk far ~000 stk. 000 stk. lever i pr. rogn tøier fiskere i l 3 ) pr. Finmark Vinterfiske 030 til 28/ ) Troms fylke... 2) Lofotens opsynsdistr (Herunder Værøy og Røst) ) Yttersiden HelgelandSalten ~ N.Trøndelag Vikna ~5~ S.TrøndelagFosen Møre fylke ) Sogn og fjordane fylke ) Søndenfor ~ Tilsammen Mot i 925 til 2/ i /3 _ ~ i 923 7/ fi74 i 922 8/ i 92 9/3 6) i / 3 7) i 99 22/ _ i 98 2il/ i 97 7/ i 96 8/ i 95 20/ i 94 2/ i 93 22/ i 92 23/ ~~ ~ r i / [._..J ~ i 923 _ 7/ / i 922 _ 8/ / Lofoten i 925 til 2/ i 92 9/ ~]8= i 920 _ 2 / _. 5) ~l ! pr. stk pr. stk.. 25 _ 22/ 3 ~ i ~ i 98 23/ ~ i 97 7/ i 96 _ 8/ i 95 _ 20/ i 94 _ 2/ i 93 _ 22/ i 92 _ 23/ Tællingen i regelenoptat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. l) omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker. 2) omgjort til stk. 3) 00 liter lever gav i Lofoten 4256, i Møre 4555, i Sogn og Fjordane 4855, Vikna 4550 og Øksnes 3~50 liter dampmedicintran. 4) Prisen for loo stk. usløiet torsk var i Lofoten fra 5080 kr., i Sogn og Fjordane 6000 og i Møre fjo 30 kroner. 5) Herav 97 garnbaater og 2224 doryer fra 2394 motorfarkoster og 3 dampskibe. Østlofoten er stationert 3590, i Hennlllgsvær 76, i Vestlofoten 397 og i Værøy og Røst 72 baater. : 6) Opgave fra Finmarken mangler. 7) Opgave kun til 8/ for Finmarken. :. ''....,,,.,...,....,..., :.. : ~. ',,.. r '

12 Toldsteder Norges utførsel av fiskeprodukter fra i januar til 3 mars lq26 og i uken som endte 3 mars. i fetsild Vaarsild,og skaaret Storsild Nor.dsjø. Brisling lsl~nds Klipflsk, tdr. sild tdr. tdr. sild sild norsk tdr. tdr. l. tdr. Rundflsk Oslo _. 460 Kristiansand Egersund ' Stavanger ) Kopervik2)... i' Haug~sund3) l ! 500 8ergen 4 ) l Florø! ! ~Måløy ';'~esund...: Molde Ktistiansund ffron4hjem ! 5025 b?dø Svolvær Rot Hyse, Andl Sei skjær rund tørfl 9655 i!narvik kg 8~ ~ ~ao:~~;fe~ t ;) = = = = ;\lnrdø..... l' Vadsø... 2! 55495! Rogn D.m. R.m. Blank Brun tran blank Brun tran tdr. tdr. tdr. tdr. td tdr. r = ~O 3 ~, = 2~~i 67~~ 84~m s6:;223sis [' ' luken i ,~dre').. ;;;; ')3~:~: 56:: 4209~ Haakjærr. tdr. Hærdet hvaltran tdr. i = 7 ) ,,'~slo i Kristiansand.. Hval Sæl '.Tol<lsteder tran tran tdr. tdr. BoUlenosetran tdr Sildetran /Sild, fersk tdr. ks. Sild, røkt Makrei, saltet tdr. 377 Makrei, fersk Laks, fersk levende aal Anden fersk fisk :Jtgers'und...,:Stavanger l) ~K'opervik2)... Haugesund 3 ) Bergen 4 ) ;);.orø: (,Måløy Hummer stk l Ræker /faale~..tnd Mold~... Kristi~nsund (s Tronqhjem ! Bodø,... Svolvær fisk saltet i fartøi fisk saltet i tdr. 07 Sildemel Narviik i Trom.s Ham.. ø l' l erfest5 ) Vard~ Vadsø... _., 30 i 200 Andr~6~ ~ 225 =~ 278 8) 4638!_.= alt t 8 47 fiskemel, levermel, Sælskind fiskeguano uken i l Hermetik i ' ~ B l ) Desuten 25 tdr. ansjos og 28 tdr. kryddersild. 2) 2 tdr. krydret islandssild. 3) Desuten hvalrne. 4) Desuten 9064 islandsk klipfisk. 5) Desuten 6500 hvalroshuder. 6) Desuten 2573 tdr. hvaloljefettsyre, margarit, 276 tdr. fettsyretran, 3397 Mr. hærdet tekn. fett. 7) Herav tdt. fra Fredrikstad og 3765 tdr. fra Sandefjord. 8) Herav l 00 tdr. vaarsild og 2 00 ks. fersk sild fra Skudesneshavn.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. Medl. Kons Opr. Pris Seddel + diverse 1 183 DK Sedddel Album med 2 x 10 kr 1974 lot 1500 Si133, 5 x 10 kr S139, 10 x 20 kr Si140, 50 kr 1979, 100 kr

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 September 2010 2013 Friske og udhvilede efter en dejlig varm sommer,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10.

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10. fs10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2014 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel 1 På rejse til VM i fodbold Ane og Bjarne planlægger

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30

Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30 Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 14.00. Brevbud kan

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE Fiske sortiment Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60235 Muslinger blå kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60421 Muslinger spanske kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60172 Rejer nordsø frosne

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Valutaregning. 3. Jeg vil veksle 3.200 kr til svenske kroner til kurs 80. Hvor mange svenske kroner får jeg?

Valutaregning. 3. Jeg vil veksle 3.200 kr til svenske kroner til kurs 80. Hvor mange svenske kroner får jeg? Valutaregning 1. Hvad koster 600 (Euro) til kurs 750? 2. Hvad skal jeg betale for 300 (engelske Pund) til kurs 900? 3. Jeg vil veksle 3.200 kr til svenske kroner til kurs 80. Hvor mange svenske kroner

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Quantum View Manage Administratorvejledning

Quantum View Manage Administratorvejledning Januar 2010 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

AEU-1 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011

AEU-1 Matematik. Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT/GRØNLANDS HJEMMESTYRE/GREENLAND HOME RULE AEU-1 Matematik Piffissami nal. Ak./Tidspunkt.: 09.00 12.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Torsdag den 26/5-2011 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere