Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift"

Transkript

1 Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste uke. Mellem Risken og Fensfjorden var der et ganske bra. garnfiske, men det faldt noget ujevnt, prisen var Qimkring 8' kr. pr. rnaal. NQirdenfQir Jæderens Rev blev der fisket endel notsild paa forskjellige steder. Der blev et større stæng ved Sandviken i Bokn, hvor man Qigsaa hadde gode snurpenotfangster. Utenfor Bergenskysten er fisket fremdeles smaat, mens der er megen sild tilstede sydligere i opsynsdistriktet. sidste uke blev der' i søndre disf!rikt opfisket maal og ial t er iaar QiPfisket i dette distrikt m:aal, hvqirav garnsild og maal notsild, og hvoravantages saltet illiaal, iset maal, solgt til guanofabrikker 0 0'00 maal og anvendt til hjelumeforbruk maal. For hele sæsongen antages middelprisen at være for garnsilden kr. 8 Qig for notsilden kr. 4 pr. maal, hvqirefter værdien av vaarsildfisket i søndre distrikt skulde bli henimot 3.8 millioner kroner mot 4,5 mill. i 99 og 2.7 mill. i 98 til samme tid. Desuten er der opfisket Sitik. sei, der mest sqilgtes til hjemmeforbruk til en pris av kr. pr. stk. nordre vaarsilddistrikt er sildefisket fremdeles meget smaat. alt er i dette distrikt kun opfisket 3625 maal garnsild mot til samme tid ifjor maalog i maal. V ærdien av dette fiske kan sættes til henimot kroner mot 2.8 mhl. i 99 og.5 mhl. i 98. distrikt stiller sig efter de meddelte opgaver iaar sammenlignet med ifjor saaledes: 920 rnaa! 99 rnaa! Total Herav garnsild notsild fisket i Søndre distrikt fisket i Nordre distrikt Total saltning i 96 og 'maal i 95. Til hjem:m.eforbruk er iaar anvendt 5862 maal, mot 2076 i 99,8949 i 98, 8022 i 97, 2406 i 96 og rnaal i 95. 'V ærdien av ukens storsildfangst er beregnet til ca ' kroner og værdien av sæsongens hele fangst kan antagelig sættes til 5,9 mill kroner mot 24.5 mill ifjor 0,3 i 98, 26,6 i 97 og 27, millioner kroner i 96 Hl samme tid. l 98 var det samlede parti til S kre i fis k e t var ogsaa i sidsamme tid 6740'60 illaal, i 97 ste uke hindret meget av uveir i , i '00 og i 95. flere distrikter. Utbyttet er dog maal. Det saltede parti var adskillig bedre end i de foregaa-, i maal, i ende to aar. Lofoten var fisket og i maal til samme gjennemgaaende bra og ukefangtid. sten blev stk. alt er der Efter de meddelte priser blir den hittil opfisket i Lofoten.2 mill stk. samilede værdi av vaarsildfisket i mot 0,9 ifjqir, 0.3 i 98, 0,6 i 97, begge distrikter ca kr. 2, i 96, 4',5 i 95, 3,9 i 94, mot i 99, ' i 2.0 i 93 og 7.2 mill. i , i 97 og TrQims fylke er partiet nu kr. i 96. stk. mot 2800'0 i 99, i Sto r s i i d fis k e t nrdenfor 98, 4000 i 97 og stk. Stat var Slli,aat i sidste uke, mest i 96. Paa Yttersiden er opfisket paa grund av uveir, men deltagel- 650'00 stk. mot i 99? sen i dette fiske er nu minket be i 98, i 97 og tydelig, da prisen er bet lav og av stk. i 96; for Helgeland 8,ætningsfQirholdene er daarlige stk. mot ifjor, Der blev i uken opfisket i i 97 og maal, hvorav til Aalesund og 472 noo i 96; i Fosen Kristiansund 2430' maa!. tilsva- stk. mot ifjor, i 98, rende uke ifjor var ukefangsten i 97 og 30'0000 i 96, 38272, i og i 97 For Møre fylke er partiet maal stk. mot ifjor, i Til 28 februar er ialt opfisket 98, ' i 97, i maal storsild mot i og stk i 95; i Sogn og 99, i 98, i 97, Fjordane fylke stk. mot i 96 og maal i i 99, i 98, Der er iaar saltet 240 8ff i 97, i 96 og, :maal Dot i 99, i i 95. søndre vaarsilddistrikt er 98, i 97, 5035 i 96 iaaropfisket stk. mot og maal i 95. Det isede ifjor. Vikten med Flatanger er parti er iaar maal mot anmeldt opfisket stk., hvorav i i 98, 4960 i 97, intet i selve Vikten.

2 26 96 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 mars 920 Lofoten var der ved ukens slutning tilstede 264 baater mot 2676 i lh9', 2990 i 98, 2960 i 97. og 4825 i 96. Der er saaledes iaar fremlmøtt et mindre antal baater end i de nævnte tidligere aar. Av baatene er iaar 590 stationert. 0stlofoten, 32 i Henningsvær, 558 i Vestlofoten og 8 i Værøy ogl Røst. Der er fremmøtt 69 kjøpefartøier mot 30 ifjor, 98 i 98 og 240' i 97. Prisen var i Lofoten for usløiet fisk kr pr. stk. (ifjor.65-2) og kiloprisen var øre pr. (ifjor 37-45), for leveren 90-9 (ifjor 80-30) og for rognen øre pr. liter (ifjor 40'-90'). Dversigt over vindforholdene Yd den norske. kyst i uken februar 920. (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger til Geofysisk institut.) Vindstyrken er angit i Beauforts sjøskala fra 0-2. Station 22 febr. ' 23 febr.! 24 febr.! 25 febr... febr.! 27 febr.!28 febr. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg.! Færder fyr... WSW 4WSW 7W SW 3WSW 3SW SSE ksø fyr... SSW 2WSW 4WSW WSW 2SW l WSW Stille Lister fyr..... W 4W SENE Stille SW 3WNW 5 NW 3 Utsire fyr... WSW 4WNW S WNW 2 SW 2SW 4N 2W 4 Bulandet... SW 6WSW SSW SW 4SSW 6NNW 3S 6 Runde... SW 8W S Stille SW 4S 3N SSW 4 Hustad... WSW SW 8WSW 2SSW 3S S SSW 2 Titran... SW 9WNW 9 WNW S W 7E 4N 4SSW S Sørgjæsl.gerne SW 6WNW.7 NNW 6SW SENE 2NNW 4SE 4 Brønnøy... S SWNW'8 WNW 6S SE N 3E Myken... SW 7WNWl NW Røst... S 8 Andenes... SSW 3WSW 6 WSW Gjesvær... SE 3 SE 2SW alt er' j iåa:r tit 28 februar alp:' Vardø... SW S StHle SW fisket 4.3 mill. stk., hvorav '.8 Spitsbergen.. Stine N 6SE hængt, 2. saltet, 7340 hl. dampmedicintran, 507 hl. lever og 5305 forbud mot at drive med 2 lænker findes hl. rogn, mot i 99 henholdsvis 2.6 f. t. ikke. dag (25/2) atter sydveststorm med regn , Landligge. i ' Utvalgsformanden Balstad telegraferer '9, i februar 920: pslag 30 utgik herfra vanlig tid 2 ds. det indeholdt saadan kvan , i tumsopgave: Fiskepartiet 6.0 mill., hvorav - f ' mill. saltet, 3.0.mill. hængt, resten 2525 og i anderledes tilvirket. Leverpartiet 09, dampmedicintran 27, rognpartiet 50 hl., leverholdighet , tranprocent 45-67, fiskevegt Fiskepris usløiet 0 0 E 7NNE NE 6S S E 2NNE 2NNE 8SSW 4 8S 2NNW 4NNE SSSW 3 6NW 7S 7S 2SE S SNW 9W SWNW S N S 6NNE 7. Stille Stille Stille retning 745 maal, pris 4. ngen ute onsdhg uveir, opsynet hævet. Stoksund onsdag 2 dampskibe maal, pris 820, frisk sydvest. Til Kristiansund onsdag fra Griphavet 7 dampskibe, 7 motorbaater maal, pris -4-27, veiret utrygt. Tilstede dampskibe, Sg motorb;ater, 23 saltefartøier, 25 landkjøpere, 60 l!and. Romsdalsværene onsdag fra nahavet 39 motorbaater maal, pris 2-5. Kjøperne tilbakeholdne, liten utseiling. Nordre Søndmør onsdag fra nahavet dampskib 4 motorbaater maal, pris 3-5; Delvis utseiling. Endel baater gaar over til torskefisket. Aalesund onsdag 65 drivere , kilopris J leverpris 8005, rognpris Baatantal 737, hvorav 58 garnbaater, 629 doryer fra 962 motorbaater. 0stlofoten' 043, Henningsvær 95, nes antal sterkt avtagende. Fangsterne sal maal, middelpris 2. Kjøperne og fisker Brtnjngr Vestlofoten 430, Værøy, Røst 39, kjøpef... rtøier 52, hvorav 0stlofoten 33, Hennings konflikten. Søndre Søndmør onsdag fra tes utenom bygrænsen grundet arbeid 3- Skreifisket. vær 2, Vestlofoten 3, Værøy og Røst 2. Svinøhavet 0 dampskibe, 40 motorbaater maal, pris Maatte Fra opsynsbetjenten i Halten for uken trække tidlig for sydveststorm februar 920: Tilstede 30 motorgarnbaater med 39 Fetsildfisket. pslag 5. 27/2: Storsildfisket. Til mand, 2 seilgarnbaater med 48 mand, 2 Lensmanden Bjugn telegraferer 20 fet Homsdalsværene torsdag 3 drivere 3-70 motorlinebaater med 9 mancl, 2 seilsnøre- bruar 920: Sildefiskeberetning for uken -42 maal, pris 4.. Nordre Søndmør torsbaater med 5 mand. Tilsammen 46 baater fra 4/2-2/2 920: uken sat et større! dag fra Storholmen-nahavet 0 motormed 20 mand, kjøpefartøi, logifartøi, notstæng. uken opfisket 340 maal,herav baater 0--:84-34 maal, pris 3.. Fleste landkjøper. antages solgt sildoljefabrik.2480 maal J her- baater sluttet. Aalesund torsdag 45 drivere '2 hele sjøv_eirs.dge, -, e.etikfabrik570 maal; restenhjemmefor maal, størrelse 580, pris 2.. Ukens parti: 4000 stk. fisk, 6 hl bluk. Kvalitet 6-7. Pris 4-6. Med det Søndre' Søndmør torsda'g fi:!' Sviirøhavet rogn, '49 hl. lever. Leverpartiet anvendt til tdligere opfiskede kvantum skulde fl] maa) pris 2-'-4, veiret utrygt. dampning av medicintran, hvorav utvundet indeværende fiske ialt være. optisket 30 64Q 33 hl.. ' maa. l)elray, iselt 5450,,solgt sildoljefabri pslag 5. 28/2: Storsildfisket. Til Kri- Priser: Fisk pr. 00, rund, kr. 30, pr: 3285, hermetikfabrik55?,q: :ma.,;sf!:let stiansund fredag fra Griphavet2 damp sløiet 0.30, rogn. pr. hl. kr. 60, levet handelsvare 8900 tønder. Resten hjemme-. skibe;2 rtlbtorbaater. 6-=-':450 niaa]; pris pr. hl. kr. 60, hoder pr. 00 stk. pris ikke forbruk. Tilstede ved ukens slutning 8 3%-205. Fremdeles veirhindring. Til sat. notbruk med 270 mand, 3 kjøpefartøier. Aalesund fredag 5 drivere alt: Fisk 45000, rogn 54 hl., damp,.; maal, pris. Liten kjøpelyst. Titran medicintran 00 hl. Tilovers til anden tran Lensmanden Lebesby telegraferei- 26 sildefisket ansees avsluttet, alle fremmede 7 hl. februar 920: Ersfjord Hopseidet optat drivere avreist. gaar (24/2) indtraadte sjøveil' henimot med not til idag 6000maal samfængt sild, middag. Der blev almindelig utseiling og solgt til sildoljefabrikken, pris 4-6 kr. de fleste baater trak lænke med fang- maalet. Kvantummet bedes tillagt det op Sler fra , enkeitbaat 5UU ( og 4: fiskede parti pr. telegram 20/ lætters garn). Men der var ogsaa baater Laksefjordbunden fremdeles sild tilstede; S0m kom ind uten garn, da deres sætninger men driftenindstillet. var nedsat av andre, som ikke hadde indfundet sig til trækning. Dette grunder sig deri, at der nu almind8lig anvendes 2 sætninger pr. baat og da tdgrammr. som regel kun den ene lænke kan trækkes kr sjøveil', blir den anden henstaaende Storsildfisket. (forsømt) til skade for dem, som paa dette felt virkelig har indfundet sig for træk- pslag 5. 26/2: Storsildfisket. Til ning. ndtrær saa flere dages uveir, er Sørlnaakøy lørdag.3 dampskibe ialt 260 f,-'ngsterne utsat for ødelæggelse. Noget maal. Valdersund optisk et siden sid ste be- pslag 5. 29/2: Storsildfisket. Til Valdersund lørdag 4 driverer maal, pris 0. Aalesund 0 drivere, ialt 300 maal. Søndre Søndmør fredag 6 ebivere maal, lørdag en driver 70 maal, pris 3-5) sydveststorm. Samlet ukefangst 6 33 maal, hvorav til Aalesund 4G, Kristiansund 2430, Romsdalsværene 200, Søndre Søndmøre 70, Bjørnsundværene 660, Valdersund 473, Halten, Sulen 248. Nordre Søndmør 850 og Sø' Kraakøy 260 maal. Totalkvantum til 28 februar maal, hvorav saltet maal, iset maal, resten maal hjemmeforbruk.

3 3 mjrs 920 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fskeedrft fra fskerdrektøren pslag 8. Halten-Sulen 9/2-26/2: Ukefangst 248 maal, alt saltet. Pris 2-5. alt 3 65 maa], saltet handelsvare 2') 6 tønder, fremdeles stormende veil'. Fylkesmanden. Vaarsildfisket. pslag 9. Florø 25/2: Fra Vaagsvaag iaag motorbaat 35 maal, pris 5, utrygt vc'ir. Vanlig deltagelse. Fra Bulandet igaalllat 5 drivere nat faa baater , pris 5, utrygt veil'. Fra Kinn idag 4 motorbaater, damper } pris 9-2D. Tilstede 25 motorbaater, 4 landkjøpere, 60 mand. Gode utsigter. psynschefen. pslag 9. Haugesund 27/2: Søndre vaarsilddislrikt ujevnt, gjennemsnitlig ganske bra garnfiske nu mellem Lister og Fensfjorden, pris omkring 8.. Egersund kjøpermangel. Utenfor Jæderens rev noget notfiske paa forskjellige sleder, torskefiske bfgyndt utenom Karmøen, torskepris.50, seipris.00, tilstede 600 not- og 900 andre fiskelag. Buvik. pslag 2. Kvitingsø 24/2: Paa natsæt nordsiden og østsiden tildels noksaa bra nutsætfangster, idag dog enkelte baater ganske mislikt. pslag 2. Skudeneshavn 24/2: Bra fangster paa drift mellem Skude og Kvitingsø natsæt fra Svortingerne til Jeitungen og Kavholmsosen meget ujevne, tildels bra fangster. pslag 2. Tanager 24/2: ndkomne baater fra Kjør paa natsæt fra 2-0 maal, pris 7 lu'. maalet. pslag 2. Haugesund 24/2: DrivgarnsfFket Utsirefjorden inat endel farkoster mislig, enkelte bra fangster, likesaa Skutefjorden bra fangster idag. Røvær fornemrr..dse Bryggelandsosen idag, Brandesunds nordside fornemmelse natsæt idag, Bokens n('rdside og Skalbuøerne mestedels sorte g(;irn, GrønnestadsvaagEm Are mislig, enkelte bra natsætfangster. pslag 2. Egersund 24/2. Nogle sliøitel' mindre fangster ved Egersund overveiende sorte garn. Taake hindrede trækning idagmorges Siregrunden. Lensmanden. pslag 2. Haugesund 25/2: Drivgarnsfhiket Utsi ref jorden inat bra fangster, likesa.a Skutefjorden ujevnt tildels meget gode fangster. Paa natsæt Boken idag mislig, Røvær mislig tildels bra natsætfangster. Røværholden-Bryggelandsosen mindre stæng, Nipsholmen sammesteds idag. større stæng Sørvaagen-Utsire idag. Storsildfisl<et til 28 februar. Total Derav Ukefangst Distrikt fangst set Saltet maal maal maal maal Hjemmebrukt Helgeland l l 'l' - l l l l l l l l l l l l Namdalen' l l l l.. l l l l l l l l l l,l.. l Stoksund Sørkraakøy Valdersund Halten--Sulen Titran Kristiansund Bjørnsundværene l Romsdalsværene Nordre Søndmør Aalesund ' pslag 9. Maaløy 28/2: Sildefisket Søndre Søndmør l l l l l l l l l 'l' l fremdeles smaat. Fra Kinn meldes idag: Tilsammen Natsæt Sverslingen 8 baater , pris 0 kr. Ukefangst 740. Fra Buskøy llleides en ukefangst paa 650 maal, pris 5 Mot i 98/9 l l l l l l l' l l l l l l l , fra Buelandet en ukefangst paa 225 maal, pris 5. Det er idag indkommet nogen i 97/8 l l l l l l l l l l l l l l drivere Vaagsvaag er i t i 96/7. l, l l l l_ l l l l uken indkommet 20 maal. Totalkvantum amtet 3625 maal, omtrent alt saltet. i 95/6 l l l l l l l l l l l 'l' l psynschefen. i 94/5 l l l l l l l l l l l l i pslag 9. Haugesund 29/2: Søndre B j ørn sun dvæ ren e, heri indbefauet Rinderø, Bud, Hustad og Harøsund. vnarsilddistrikt sild nok, størrelse 550, terskefisket tar sig op. alt optat iaar Romsdalsværene omfa'uer Husø, Sandøy, Finnøy, Steinshavn paahatøen, Aukra og tterøen maal garnsild og maal notsild, respektive middelpriser 9 og 4 kr., saltet , iset 00000, til guanofabrikker 0000 og til hjemmeforbruk Drynen, hvis der paa sidstn. sted saltes sild.., Nordre Søndmøromfatter Lepsø, Haramsø, Flemsø, Fjørtoft, Bratvaagen, maal. Derhos torsk il 2.00 og sei il.00, noget saltet, men mest til hjemmeforbruk. Buvik. de fornemste er Ulsteinvik, Fosnavaag, Eggesbønes, Flaavær; Sands- Søndre Søndmør omfauer havriene mellem Bredsund og StaU, hvorav havn, Storholmen og.haugsholmen. _-.-_..;..;...-.:..,;, pslag 2. 25/2. ndkomne drivere fra. pslag 2. Haugesund 26/2: Almannamellem Skudenes og Kvitingsø møte som Stortingets Næringskomite nr. mr.al, paa natsæt saa at si sorte garn for vil overvære avholdes førstkommende ørhittil indkomne baate heromkring. dag kl. 3 eftermiddag i Skudesneshavn,, likesaa avholdes almannamøte kl. 3 em. pslag 2. Egrsund 25/2: Meget goe førstkommende søndag i totallokalet i Haugesund. begge disse møter omhandfangster natsæt Su'egrunden.. les propositionen om forandring i og tillæg Lensmanden. til vaarsildloven. Buvik. pslag 2. Solsvik 25/2: nat ved Fuglø -Stolmen et mindre stæng. Stolmen endel hmdsætfiske, drivere Korsfjorden 0-20 ninal) godt landsætfiske Storesund-Algerø, et bomkast Havnesundet, endel landsætfiske Trællevaag, sildetyngde Algerø- Storesund. maal pslag 2. Skudesneshavn 26/2: Gode nien ujevne drivgarnsfangster, optil 50 lllaal drevet fra vest av Kvitingsø til hen- imot Utsire, ubetydelig paa natsæt heromkring for hittil indkolline baate. pslag 2. Egersund 26/2: Rik natsæt pslag 2. Tananger 25/2: ndkomne fangst Søregrunden, kjøpermangel. baater fra sydsiden av Kjør paa natsæt Lensmanden. jevnt bra tildels gode fangster. Pris 7-7;0 kr. maalet.. pslag 2. Haugesund 26/2: Drivgarns psjag 2., Kvitin;gsø25/2: Paa natsæt nndsia.en helst mislig. For vestsiden noksaa bra fangster for nogen baater.... pslag 2. Tananger 26/2: Flere baater indkomne fra. Kjør paa natsæt, litt ujevnt, men godt fiske. Pris 8-8. Sent igaaraftes indkom 300 maal. pslag 2. ' Blomvaag 26/2: dag et stæng Skarvø-Alfheim meget godt. Natsætfiske ved Heggholmen---'Alfheimsøerne. God utsigter Hedøvær,. fisket Utsirefjorden idag helst smaa fang-: ster ved drivning. Skutefjorden ujevnt tildels bra fangster paa natsæt, Røvær idag mestedels sorte garn, bomkast Garviken inat, mindre stæng Saugøsundet og l bomkast Kallekirkesundet. Fæø inat gode furnemmeser, Urter Bokens vestside Ujevne natsætfangster. pslag 2. Solsvik 26/2: Meget godt landsætfiske ved Stolmen, men faa fiskere. Korsfjorddriverne 0-25 maal,mindre stænghisø og godt landsætfiske omkring Storesund-Algerø. Ved Fdje smaa drivfangster, intet Hmdsætfiske.

4 98 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 mars 920 pslag 2. K vitingsø 26/2: Tildels ganske bra natsætfangster heromkring idag., pslag 2. Kvitingsø 27/2: Noksaa bra Ukefangst natsætfangster heromkring idag. Uken som endte maal _ pslag 2. Egersund 27/2: Fremdeles godt fiske, natsæt Siregrunden, men ingen kjøpere. Lensmanden. pslag 2. Tananger 27/2: ndkomne flere baate paa natsæt ved Kjør, Skaadene fornemmelse, optil 20 maal, pris 8 kr. maal<t. pslag 2. Skudeneshavn 27/2: ndkomne drivere 2-80, maal, fangst vest av 'lidingsø paa natsæt ubetydelig fangst heromkring. priser 8c-9f, størrelse' omkring 565. Utsigter langs 0igaren, sjø hindrer sildeindsig. pslag 2. Egersund 28/2:, Ca. 30 skøiter, gode fangster, natsæt Silegninden. Lensmanden. 7 januar februar VaarsHdfisl<et 920 til 28 februar. Totalfangst Total tilsvarende uker maal 99 maal 98 ' 97 maal maal 96 maal 95 maal , pslag 2. Haugesund 27/2: Drivgarnsfieket inat delvis hindret av storm,' nogen Fetsildfisket til 28 'februar. i'aa farkoster mindre fangter, gode natsætfangster Brandesunds nordside idag hvor Derav mindre stæng og bomkast, idag enkel baat god fangst natsæt Romsholmen,. Røvær idag, D i st rikt alt op!at Solgt Solgt enkelte mindre fangster nafsæt, Bryggehllldsosen mestedels sorte garn, mindre maal set sildolje- hermetik- Saltet maal fabrik fabrik godt paa natsæt Bokns vestside, idag Fæøs maal maal sydside tildels bra natsætfangster. Urter gode fangster paa natsæt idag, større stæng Sandviken-Bokn idag, hvor gode snurpefangster, fornemmelse Hervik idag. Namdalen... o pslag 2. Solsvik 27/2: Godt landsætfiske, Alvheimsøerne drev, Heggholmen 2 So Trøndelag fylke o o o 0.0 o drivere Heggholmen-Korsfjord Møre fylke. o o o o n:.aal. Endel landsætfiske Stolmen. Silde Sogn og Fjordane o o o o o o Finmark fylke Troms fylke Nordland fylke... ' Hordaland fylke -- ' Tilsammen Mot i 98/ i 97/8 l; i 96/7 ' ' pslag 2. Tananger 28/2:' Paa gl'tlnd i 95/6 ' '. ' LV storm og tung sjø satte faa ba.a:tet igaa i 94/5., 'l ved Kjør, kommer ind med gode fangstel i 93/4 _' , paa natsæt, pris 8-9, kr.. maalet.. i 92/3 '.,, i i 9/2 l. l pslag 2. K vitingsø 28/2: Mislig for indsidenpaa natslbt idag, dog noksaa bra hmgster,sydvestsidell. psylet. de;t-fæø. formiddag sammesteds bra krdag garn 0-50, ry.k 0-40,. tirsdag. garn natsætfangster , ryk 20-30, paa grund av urolg og pslag2. Haugesund 28/2: Faa dri- stormende veil' har ikke noget effektivt vere ute inat, fangsterne Skutefjorden optil pslag 2. K vitingsø /3: Mislig paa torskefiske endnu begyndt, det synes som 40 maal, plis 9. Brandesund : Kun fornern- Hbisæt her idag. der er fisk tilstede ute paa bankerne. mese natsæt. Fæø 40 baater psynschefen. maal, ilatsæt et større stæng. Kallekirke- pslag 22. Kinn 25/2: Kinn vaarsild- pslag 24. Aalesund 28/2: pfisket i sundet iformiddag. Mislig paa natsæt fike idag, til Florø 4 motorkuttere og l\h;re fylke stk. skrei, 595 hl. rogn, Bokn enkelte baate optil 20 maal, snurping dampskib med drivgarnsild fra , 280 hl. medicintran, herav henholdsvis paagaar ved Kaarstø i Tysvær. pris Nordmør Romsdal pslag 2. Solsvik 28/2: mkring Alf- pslag 22. Kinn 27/2: Kinn vaarsildheim-heggholmen helst smaa natsætfang- fiske: Faa baater idag til Kinn fra Sversster. Ved Storesund to smaastæng og ube- hngen paa nalsæt Til Kinn tydelige natsætfangster. Stolmensmaa nat- og Florø 0 drivere , pris kr. 0 sætfangster. Alt fiskeri hindret grundet -,. Vanskelig avsætningsforholde. Kjø- 'uskeveir. permangel. pslag 22. Kinn: 28/2. Kinn idag,paa pslag 2. Kvitings0 28/2: Meget rikt) riatsæt Sverslingen 8 baater , pris dagsætfangster for sydsiden her idag. 0 kr. Ytterøen svarte garn. Storrp, til- dels vendereise. pslag 2. Haugesund 28/2: Bryggelrndsosen-Røvær idag ujevnt tildels bra natsætfangster. pslag 2. Noksaa bra natsætfangster heromkring idag. Skreifisket. pslag 24. Aalesund 25/2: Anmelt til deltagelse i torskefisket i Møre fylke. 8 pslag 2. Haugesund: Ujevnt tildels dampskibe, 965 motorbaater og 349 aapne bla natsætfangster østre Bokns sydside baater med 635 mand, uveir har hindret Endel snurpefangster iformiddag ved Her- br.driften lørdag og mandag, fangsterne paa vil;holmen-tysyær. mindre sbbng overstaaende garn 50600; liner , K'. artnæs-veavaag og l stæng Saugøsun- ryk , fangsterne i Borgundfjorden -, Søndmør ,Tranprocenten Rundfiskpris , leverpris Antal skrei pr. hl. lever gsaa denne uke veirhindring. Almindelig dagsfangster : Garn , line motorbaater , dampskib , ryk Fisket endnu svært ujevnt. Bedst. Jl' Kristiansund-Aarsbogen. dag kuling av sydvest. Fisket i Borgundfjorden noget jevnere end tidligeredagsfangster psynschefen. pslag 25. Florø 25/2: Fra Vaagsvaag: Garnbaater Bortnene mandag igaar ubetydelig Kvalheimsviken og Fallet igaar , trenætters garn idag overalt ubetydelig. Rognholdighet , leverholdighet , tranprocent 47-52, pris Fra Raudeberg mandag 6 motorpaater , tirsdag 30 baater , fleste ubetydelig Jiske, fettprocent 50, fiskevegt 250, tilstede 40

5 3 mars 920 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FJSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 99 notorbaater, 30 smaabaater,3q mand. Fra Selje: gaar Stat firen,ætters garn , ryk 50:--00, Skaarfjorden igaar og i(iag , paa ryk idag Rundfiskpris 25-40, tilstede i distriktet 20 smaabaater, 60 motorbaater, 700 mand, 'taldsviken30250, leverholdjghet 300 '380, rundfiskpris 50, tilstede 30 motor b:ater, 4 landkjøpere, 60 mand. psynschefen. pslag 25. Maaløy 28/2: Fra Raudeberg onsdag 20 baater , torsdag 3,b&ater , fredag 25 baater , ukeparti torsk, saltet. Pm Selje-Stadt frdag og idag 2-3 næt- ters garn Skam'fjorden samme dage , rykfiske ubetyde Hg. Ukekvantum torsk saltet. Fra Bremangerpoll, Renen,. Haaskallen og Bremangerhavet torsdag og fredag henhc,ldsvis og , idag vende- reise for storm, smaagarnsbaater Bremang'(rpoll ubetydelig, ukekvantum 46000, torsk, hvorav 6000 torvført. Fra Kalvaag torsdag 65 baater Bremangerhavet og vet av Frøiskjærene , fredag 50, baater , idag landlige. Uke ; parti torsk, saltet. Fra Kinn torsdag Bataldviken vest Store batalden n, fredag , idag vendereise. Uke.. kvantum 4300, hvorav 200 hjemmefor- bruk. Fra Vaagsvaag, Bremangerhavet torsdag , Kvalheimsviken 50-,-.500, fredag Bremangerhavet , Kvalheimsviken , smaagarn3- baater Bortne igaar og idag Ukekvantum torsk, hvorav 2000 hermetikforbruk. Totalkvantum torsk, 332 hl. damptran, 39 hl. rogn. Rundfiskpris pslag 27. Trondhjem 28/2: Fylkets samlede fiskeparti 55,dampmedicintran 275, lever 88, rogn Priser fisk 30, lever 60-80, rogn 60. Tilstede 287 brcater med 409 mand. Fylkesmanden. uveir hindret fisket. Fra Kalvaag: Bremm:.gerhavet og Frøysjøen , tirsdag 5 baater , idag 65 baater lb Rognholdighet Priser usat, tilstede 98 baater, 490 mand. Fra Bremangerpoll : Tirsdag Bremangerpoll ur.eytdelig, Bremangerhavet og Haaskillen 4: nætters garn 60-00, idag havfisket ul{jendt Grotli, Torvanger idag 2-00, fettholdighet ca. 60 pro cent, tilstede 63 motorbaater, 85 robaater, 7 dampere, 563 ltland. Fra Kinn: Mandag landligge, tirsdag faabaater 0-60, idag garnbaater Syarteskjæret 2-60, Storebatalden og Baverparti 204, dampmedicintran 222, rogn-' pslag 36. Breistrand 27/2: Øksnes: parti 2453 hl.. Leverholdighet , pfisket parti lik stk. tranprocent 55-63, fiskevegt garnfisk 290, torsk, derav saltet 5 70, hængt is 000, linefisk 280, fiskepris usløiet 00-55, iset stk., kveite, kilopris 30-35, leverpris 90-9, rognpris smaafisk, 508 hl. dampmedicintran, , baatantal 264, hvorav 630 garn- hl.udampet lever, 2 hl. rogn iset, 45 hl. baater, 250 doryer fra 7 motorfar- rogn saltet, fiskevegt 240-2U, leverholdigkoster. 0stlofoten 590, Henningsvær 32, hpt 050, tranprocent Priser: torsk Vestlofoten 558, Værøy, Røst 8. Kjøpe , lever 60-85, rogn 20-25, smaafartøier 69, hvorav 45 0stlofoten, Hen- ftsk 20-40, kveite hele og en ningsvær 5, Vestlofoten 3, Værøy, Røst G. cldvis sjøveirsdag. Garn , Cnsdag gjennemsnitlig garn Skroven 460, lmebaater nær land , alt Svolvær 800, Kabelvaag 450, Hopen 5.00, linernotorer. Ytterbakken tirsdag 500- Henningsvær, Stamsund, Ure 350, Balstad 4U-2800, torsdag paa otte dage gammelt 200, Sund 30. Linebaate:r: Svolvær 250, Ka- [.gn hyse og uer. belvaag, Hopen 30, Henningsvær 240, Bal- Fsket hindret av storm og snetykke. stad 70. Lineskøiter Hopen 260, Hennings- Lensmanden. vær 350, Stamsund 300. Dypsagn Skroven 2E:, Svolvær, Kabelvaag, Henningsvær 20. Torsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 70, Skroven og Kabelvaag 300, Svolvær 400, Hopen, Henningsvær 200, Stamsund 320, Ure 280, Balstad 70, Røst 680. Linebaater S\ olvær 200, Kabelval:'lg, Hopen 20, Henningsvær 50, Stamsund, Balstad 70, Værøy 40. Lines.køiter Brettesnes 20, Hopen 80, Henningsvær 50, Stamsund 580, Ure enkel skøite 500. Dypsagn Skroven 300, Svolvær, Kabelvaag 80. Fredag gjennemsnitlig garn Brettesnes 800, Skroven 240, Svolvær 580, Kabelvaag 300, ()pen 400, Henningsvær 70, Ure 200. Linebaater Brettesnes Henningsvær 00, Svolvær 300, Kabelvaag, Hopen 250, Stamsund 400, Balstad 50. Sb:øiteliner Brettesnes 200, Hopen 350, Henningsvær 280, Stamsund 400, Ure 60. Dypsagn Skroven 360, Kabelvaag 80, Hopen 50. dag sydlig, overskyet og storm. Utvalgsformand. pslag3. Tromsø 2/2: Torsken ukepr.rtiet torsk, derav er saltet 28200, iset 6500, hængt 3900 Dampt! an 32 hl., rogn 3 hl. Pris fisk 35-40, lever 60-80, rogn Tilstede 8 skøiter, 43 smaabaate, hvorav 00 garnbaater 6; 43 linebaater, 436 fiskere, 2 kjøpefartøier, 2 landkjøpere. gsaa denne uke veirhindring. For fisket længere fra land Hillesøy ukepartiet 8000, derav er saltet 6000, hængt 2000, damptran 6 og lever 2 hl. Pris fisk 30-35, lever Fylkets parti , derav saltet 53600, iset 59600, hængt 2400, damphan 4, lever 2 og rogn 86 hl. Hyse og brosme som før. Fylkesmanden. pslag 3. Tromsø 28/2: Torsken: Ukepartiet torsk, hvorav saltet 7 900, iset 6200, hængt 8500, damptran 2. hl., rogn 28 hl. Priser omtrent som. før. g:saa denne uke uveir saa fisk.eforsøk pslag 28. Sørgjæsling'erne 29/2: Vik- væsentlig kun inde paa fjorden. Hillesøy nafisket 29 februar 920 parti ubetydelig siden sidste melding 800G, alt SElltet. fredag lørdag nderværene liner, garn op- Dnmptran 8 hl.; lever 2 hl. Fiskepris 30 til 350, Ytterværene optil , tome't- -35, lever Fylkets parti ters garn, kilopris 30-32, leverpris 75-, hvorav saltet , iset , hængt 65, rognpris Stormhindring, agn ,- damptran 450 hl., lever 24 hl., sjaphet, litet belæg. Flatange:rfisket 29 rogn 4, hyse og brosme som før. febl'uar 920: Fiskepartiet 4000, damp- Fylkesmanden. tran 54, rognpartiet 53. Hals. pslag 32. Vadsø 28/2: Dypsagn 500 pslag 29. Bodø 28/2: Yttersiden: -000 torsk. Breivikbotn garn , pfisket parti stykker torsk, {obbevaag lineskøiter , smaa- hvorav hængt , saltet 45270, iset baater , enkelt garnbaat , 72880, damptran 082 hl., lever 306, rogn enkelt smaabaat Risvaag liner , 360. Helgeland: pfisket stykker Breiyiksrnaabaater liner , garn torsk, hvorav hængt , saltet 3500, , forøvrig stormhindring. Lodde iset 58500, damptrall 525 hl., rogn 77. tilstede Hammerfest, Honningsvaag og Fylkesmanden. Vadsø. Fylkesmanden. pslag 30. Balstad 25/2 : Lørdag og pslag 36.- Dverberg 28/2: denne uke mandag overalt landligge grundet storm har. uveir hindret bedriften saa ukekvanog snekave, tirsdag gjennemsnitlig garn tummet er ganske litet. pfisket Svolvær 700. Forøvrig landligge grundet. snestorm av nordvest. dag slydostkuling. stk. torsk, hvorav saltet, 500 hængt, 50Q iet, 227 hl..lever, hvorav dampet 55 Utvalgsformand. hl. dampmedicintran, 3 hl. rogn. Belæg, pslag 30. Balstad 28/2: Fiskeparti pliser, fiskevegt, leverholdighet uforandret..2 million, hvorav' 5/0.million saltet, D,f'su,ten Qi[lfisket smaafisk i (l/hl million hængt, resten eksportert Le- d :nne uke. Lensmanden. pslag 8: /3: Landets skreifiske til 28 februar 4.3 millioner stk., hvorav.8 hængt, 2. saltet, 7340 hl. dampmedicintran, 507 hl. lever, 5305 hl. rogn, mot ifjor henholdsvis ' Finmarkens vinterfiske beregnet til 3 desember. Fefsildfisl<et. - pslag 50. Vadsø 28/2: ptat ialt 4628 maa, hvorav saltet handelsvare 3 208, iset 730, fabrikvare og forbrukt 2855 maal. Meget sild: tilstede Alten. Driften delvis indstillet Lebesby. Pris fabrikvare 4 kr-o maalet. ' Fylkesmanden. Utnland$(. fis(rir. Uken februar. Det sveu$,ke sildefisk;e viste igjen opgang i sidste uke og der ilandførtes i uken hl. notsild og 76. h.. trawlsild., Fisket fcjtr'egik vest av Hamneskjær. og silden betaltes gjennemsnitlig.. i Gøteborg med 8 kroner hektoliteren. Der blev saltet i uken 09 hl., saaledes' at to.talsatningen beløper sig til 468 hl. Sæsongens Pl fiskede kvantum er hl. De t sk:o t s k e si de fis k e. Der meldes om godt fiske i Skofland og rike tilførsler. til Hull. Prisen noteres 4-6 shillings pr. eran ( eran = ea. 70 liter). tdtgrammtr. Sildefisket Bohuslen. pslag 4. 2/3: Sildefisket Bohuslen. Ukefangst hl.notsild og 76 hl. trawlsild, middelpris Gøteborg 8 kroner. Fikeklt vest Hamneskjær. Saltet 09 hl. Totalfangst hl, saltet 468 hl

6 00 UKENTLiGE MEDDELELSER fr NRSK fiskerlbedrft fra fskerdrektøren 3 mars 920 o p'g ave over varer avsendt fra Trondhjem til Sverige over Storlien maaned 920. ja'nuar Vegt Sild - S_altfiSk. Tørfisk -Kr-. -- Vegt \r. veg-t--;': lndberetning fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, 2 februar 920': ning.

7 3 mars 920 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 0 pslag2. 26/2: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 25 februar: Dagstilførsel kasser vaarsild, pris 4-20 sh. kassen, meget us3lgt. Prisen nedadgaaende. Sildefisket Skotland godt, 4-6 sh. pr. crans. Stor tilførsel av engelsk fersk fisk. pslag 2. 27/2: Fisk'eriagent Johnsen, Hull, telegraferer 26 ds. : Sildemarkedet overfyldt, ingen kjøpelyst. pslag 2. 2/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer mars: Totalimport forrige uke kasset vaarsild,' pris notsild delvis solgt 8-20 sh., snurpenot ild sh. kassen. pr. 6 dennes til ca ts. med uforandrede l priser. Lissabons banker noterer idag for escudos check: Kjøp 7 3 / 8 d, salg 7 4 d; 90 dagesvista 7 3 / 8 d. henholdsvis august maaned og de otte første maaneder av aarene 97 og 98 indførtes der i samlet sum følgende - mængder av-nævnte vare: august jan.-aug. Kanadas dampskibsfor bi n de, se med Bra s i l i en Skrivelse fra konsulatet i Montreal til Utenriksdepartementet, dat. Fra legati9nen i M adr i d til 8 januar 920: Utenriksdepartementet, dat. fe- Generalkonsulatet har meddelt, bruar 920: at Canadian Government Merchant Herved har jeg den -' ære at ind \onsulatbtrttnhtgtr. Marine hadde statet en direkte berette, at der ifølge:,; det fra generute paa Buenos Are.. Dt med- raltolddirektionen idag mottagne Fra legationen i Ber l i il til deles nu, at denne lnje vl sam- maanedlige resume av den spanske Ute,nriksdepartementet, dat. 3 jan. ti, i g, ' un,d,e r,h'ld, e regmæ,ssig: :'f, r, id-,' g utfø,rselsstatis, tik,,hen,h, lds- 920: bndelse.med braslanske,. hav VS september maaned og de 'Uølg,e'enbekjendtgjølelse:'av' 27ner nemhg::pernambuco';4h,-de, 'ni fø'rste maarieder av-'forrige aar ds. er overkurser 'for betaling av Janer' og Sant's.FartØlerne importertes til Spanien følgende t'ld i sedler flr februar D:aaned d. vil om som:merren avgaa fra Mon- mængder klipfisk (og tørfisk) : a. sat til 900' %. trealog lm vinteren fra Hali-. Riksfinansmlnisteren har paa en forespørsel svaret, at i enkelte tilfælder, hvor varer er kjøpt 'g betalt 'før den januar d. a. og hvor betaling av overkursen vil føre til ubillige resultater, vil denne kunne bli tilbakebetalt, dog kunde finansministeren ikke generelt for visse arter tilfælder tilsi saadan tilbakebetaling, ikke engang hv'r varerne var kjøpt og atter solgt før januar d. a., men :først f'rt'ldet' efter 3 døsember 'fo a. Paa den anden side er der 'gsaa truffet foranstaltninger til en efter følgendeopkrævning av overkursen f6r varer som er indføtt over det besatte' omraade- efter ' januar d/a., men før den 7 s.m. til hvilken Hd først f'r d'ette-omraadies('ve'd;.; kornmende de nye'beste'mmelser om t6ldbetaling i - guld paa grund av besætningsmyndigheternes.hold ning kunde bringes' til utførelse. Fra generalkonsulatet i L iss a h ' n, dat. 8 febr. 920:', Beholdningerne 'paa markedet i Lissabon utgjorde pr. 6 dennes ca. 30 tons norsk, 90 tons engelsk, 2 ts. islandsk _og.360,tons portugisisk fisk; prisnoteringe.rne var henholdsvis esc , o,mkdng64-72 og 62-,-,78,' alt pr. kvt. ' p ' r t l er fremdeles, ingen n'sk fisk paam,arkedet. Beh'ldningerne av engelsk vare ansloges fax. Man venter, at den for Bra- Ef shien bestemte last blandt andet for en stir del vil bestaa av saltet og tørret fisk. Fra iegati()uen i M adr i d til Utenriksdepartementet, dat. 0 februar 920: Herved har jeg den ære at indberette, at der ifølge det fra generåltolddirektionen idag mottagne maanedlige resume av den spanske ind- og utførselsstatistik, henholdsvis i august maaned og i de otte første maaneder av forrige aar importertes til Spariien følgende mængder klipfisk (og tørfisk): - :::, ro o 00,...; ro. l C\l o ro,...; :--. C\ o l ro.. :- 00 T-;';C\ll,...;i :-00r:-:- 00 0': ro o l t-. C\ ro..,...; C\ f6 d o o. C\,...;oo c80;l o.. :- l..fi;.l.. rol':ro ';l,...;c\l ro 00 C\ 0':'; 0': C\lrol:-CY:0 C\C\lC: C\lrol ro,...;roo,...;, henholdsvis september maned og de ni første maaneder' av aarene 97 og 98 indførtes der i samlet sum følgend mængder av nawnte vare: september l jan.-sept Fra legationen i Rio de,j-anei r o til Utenrksdepartementet, dat. 3 desbr. 99: Der ankom i 97 tl Rio 4903 kolli klipfisk. 98 ankom der kun kolli, mens der i indeværende aar er ankommet kolli.

8 02 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØEN 3 mars 920 de sidste seks aar viser ankomstopgavene følgende tal: kolli , Mens klipfiskimportenhar været jevnt. og hurtig avtagende under krigen, er stigningen merkbar siden vaabenstilstanden blev erklæret. Følgende lande har deltat i eksporten av klipfisk til Rio: Fra Sept Mars Juni Sept Des; Especial Regulær lnferior Mr. Mr. Mr Nor s k k l i p fis k noteres til Norge England Kanada herværende importører 0 øieblik kelig levering i til via Nework hele kasser 778 eif.rio. Regnes den p'jennemsnitkolli l'. t'l _i' <:> ge pns k -. l ;L og ursen hl hele kasser d., koster en kasse paa 58 kilo halve $000 tinas 7372 told, dispachering etc... 7$200 Priserne har i de to forløpne aar vælet (i milreis) : 25$ tinas hele kasser hal ve kasser janllar ' Nogen høiere kurs end 6 d. vil februar importørerne ikke. foreløbig gaa nars med paa at regne. Men selv om april...' mai o juni..., juli ' o august J september oktober ': november desember januar februar mars..,...,..,.., april G mai e' j.uni juli..., august september oktober november dese mber..., samme tidsrum har kursen for, dages sigtveksler paa London November /64 455/64 været (saavidt mulig paa maanedens Desember /64 8 5/32 første dag): 98 Januar /32 Februar... 35/8 Mars... 3 /32 April... 3/32.Mai... '.' 3/8 Juni... 3/8 Juli...,. 223/32 August... September....2)5/64 ktober... 23/i /64 33/6 35/32 39/32 4/6 4/2 42/32 433/64 49/32 Den nedgang som priserne har undergaat i indevære:nde aar, har sin grund i de maksimalpriser som den dertil opnævnte Commissariado. da Alimentaeao Publico fra tid til anden har fastsat. Denne prisreguleringskommission har under fjoraaretog indeværende aar bestemt følgendemaksimalpriser for klipfisk (pr. ): kursen 7/2 d.. skulde holde sig fremo\ler, vil dog en kasse koste mirs indlagt paa importørens lager.. g selv. til denne pris kan ill:an. neppe. vente nævneværdige -salg, saalænge det er importøren forbudt. at notere mere end 24$700 pr. kasse, hvori er indbefattet rentetap, kjøring og løpende utgifter. Kan a d i -s k fis k tilbydes de herværende importører til ea. $ 24 pr. kasse cif. Rio, hvad der med en dollarkurs av 3.70 er 96 milreis pr. kasse, levert hos importøren, eller med andre ord 29$200 billigere end den norske klipfisk., S k L t 8 k fis knoteres.i $ 28. cif. Rio, eller 0$800 paaimportøren's lager. mars. maaned indsendte det herværende handelska,mmer en annwdning til regjeringen om. -at fjerne klipfiskfra listen om de artikler, som skal belægges med maksitnalpris. Henvendelsen blev imidlertid resultatløs. Flere store partier klipfisk, som er ankommet hertil fra Norge i de sidste maaneder, er blit stillet til avskiberens disposition, og under den paafølgende besigtigelse kondemnert av sundhetsvæsenet som utjenlige til menneskeføde. Det er beklagelig, at vore første forsøk paa at bekjæmpe den kon kurrerende vare, Sll. under krigen har hat slik ubegrænset adgang til

9 3 mars 920 UKENTLGE. MEDDELELSER FR. NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 03 at skaffe sig indpas; skal falde saa Hygieniske foranstaltninger under de store idet man ombird der kan finde saauheldig ut. sildefiskerier paa Vestlandet. vel læge som sykepleiersker og de Jeg haaper, at disse partier ikke syke straks blir tat under kyndig i længden vil være nik til at skade (Efter»Norsk Fiskeritidende<i:. behandling. den norske klipfisk, sim ubetinget Styret for Vestenfjeldske l kreds Foruten flytende hospital vilde staar over andre landes pridukter, av Norsk firening for boligreflr' det ogsaa være i høi grad ønskelig men jeg vil advare mit en fortsat mer har nedsat en komite til at ut- om der' rundt lmkring i fiskerieksport til dette marked av under- rede spørs,maalet lm fiskernes bo- distrikterne blev oprettet fe t maals vare. Det er firutsætningen ligfirhold under de stire fiskerier syk e hus og er der allerede tat for at vi i det hele tat skal faa ind- og til at fremklm,mø med firslag skridt til at skolelokaler og, bedehus arbeidet vor fisk igjen, at vi leverer til disse boligforholds bedring.' paa forskjellige steder blir indrettet den kvalitet, som importørerne i Som biligreformfireningens re- til dette brule Fasle sykehus har Rio er vandt med at faa fra Norge. præsentanter i denne komite op- man i Bergen, Haugesund, Kalvaag, Skal vi kunne faa den samme an- nævntes stadsfysikus G eir s vol cl Florø g et litet i Skudesnes. del av salgene, som, vi tidligere har (form-and) g borgerm:ester W e t- Komitens forhandlinger resulterte været vandt til, ill.aa vore priser tel and, Stavanger. Fiskeridirek- i.at stadsfysikus G eir s vol d og desuten bringes ned, saaledes at tøren og de vestenfjeldske fylkers overlæge L i e reiste ind til Kristider blir et rimelig forhold mellem fiskedag blev anmodet om at p- ania for at bevæge statsmyndigden nirske, den skotske og den ka- nævne repræsentanter til komiteen. heterne til at bevilge det nødven;.. nadiske vares kostende. Saalænge Foruten de to tidligere nævnte fik dige beløp til leie og indredning av kanadisk klipfisk noteres henved komiteen følgende sammensætning: et saadant skib. Saken kom fore i 30 milreis billigere pr. kasse enq Konsulent T hor vel seil, Ber- btortinget lørdag den 24 jan. d. a., vor fisk, kan vi ikke konkurrere. gen, opnævnt av Fiskeridirektøren, idet statsraad Ber g optok spørs- En helt anden sak er det, at pr:i- opsynsmand Chr. P a l ese n, maalet til behandling. Efter en serne gjennemgaaende: maa ned, Kvittingsø, opnævnt av Rogaland kortere. debat fik departementet enhvis salg av klipfisk skal naa sin Fylkes Fiskedag, N i s. P ed e r- stem'mig bemyndigelse til at træffe tidligere høide. kke bare. for norsk sen, Storesund, opnævnt av Hr- de nødvendige forholdsregler. Det fisk, men ogsaa for de andre lan- daland Fylkes Fiskedag, disponent beslutledes at firespørre om!. ill a des produkter. Saken er nemlig S a l n Ba t a de T, Batalden, 0P- r i T e n kan stille et saadant skib til den, at klipfisk til 2$50 pr. kilo, nævnt av Sogn og Fjordane Fylkes dispositiln, men da det viste sig at tilberedt med en olje som nu klster Fiskerilag, P e G u S k e v i g, intet av marinens fartøier passer til 5$000 pr. kilo, saa at si udelukkende Haug'sbygden, pnævnt av Søndmør dette bruk, har man underhandlet kan konsumeres av den bemidlede og Rimsdals Fiskeriselskap og [ned private selskaper om leie av klasse, mens de tidligere store salg kjøhmand E b be As t ' U p, Kri- et passagerskib, saaledes med netop hadde sin grund i at klipfisk stiansund N., pnævnt av Kristian-»Sandnes dampskihsselskab«om var billig nok til at være et folke- sunds Fiskeriselskap.. dampskib»gann«, som tidligere har ernæringsmiddel. Bidrag til komiteens arbeide er gaat i natruten, men har disse un- Jeg har konferert med flere av bevilget fra fylkerne og byerne paa derhandlinger ikke ledet til noget de større importører om' utsigterne Vestlandet. resultat, da dette skib ved kontrakt til at faa omsætningen op i de Denne komite har den 9 og 20 er bundet.til et andet selskap. For samme tal som. den opviste før kri..: -januar d. a. hat møte i Bergen. tiden ligger man i underhandling gen, og som almindelig mening an- Blandt andet drøftedes spørsmaalet med»hardanger Søndhordlandske føres det, at betingelsen hedor maa om anskaffelse av et hospitalskib. Dampskibsselskab«om, leie av være den, at klipfisk kan tilbydes Komiteen blev enig om at flre- dampskib»rosendal«og haaper til en forholdsvis likesaa lavpris slaa for stats:myndigheterne at der man at denne vil gaa iorden i den som andre nødvendige fødevarer. &narest mulig hlir -utrustet en større allernærmeste fremtid. Læge og Som eksempel paa den alrnindelige passagerbaat. indretlet soml hospi- sykepleierske er allerede ansat. prisstigning kan nævnes, at okse- talskib. Et saadant vil avhjælpe Vi vil uttale vor uforbeholdne kjøt, Sll. før krigen kostet 700 reis et længe følt savn i fiskeværene, anerkjendelse av vore statsmyndigpr. kilo,.lu betales med $200. idet det ofte har været vanskelig heters raske og forstaaelsesfulde livenolje er samtidig steget fra at skaffe tilstrækkelig lægehjæl'p, optræden i denne for vore fiskere $600 til 5$0.00 o. s. v. naar saadan har været nødvendig. saa vigtige sak. Lægger man det almindelige pris- Særlig under epidemier, Slli! nu nivaa til grund, maa klipfisk ned i sidst, mens spanskesyken raset, var 00 shillings. pr; kasse df. Rio, hvis forholdene paa mange ste'der fe\t klipfiskimporten skal ha utsigt til fortvilet. Et hospitalskjb (Hn kill at anta sit gamle omfang'. g det følge f'iskerierne fra sted til sted er denle pris imporlørerne fæster og stationeres der hvor fiskersig naar man drøfter med dem a.lmuen er størst, vil selvfølgelig de fremtidige salg. være av den allerstørste betydning,.statens Fiskeriforsøksstation i Børgen analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter.

10 04 UKENTLGEMEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 mars til 28 februar Finmari< Vinierfiske til Troms fylke.... Lofotens opsynsdistrikt (herunder Værøy og Røst) Yttersiden.... Helgeland-Salten... N.-Trøndelag-Vikten S.-Trøndelag-Fosen. Nordmøre fogderi... Romsdals fogderi... Søndmøre fogderi... Sogn og Fjordane fylke Rapport nr. 5 om skrifiskt 920. Derav 00 stk. sløiet torsk Torsk i ---., vegt i. Damp- 000 stk. leverhol- medicin hængt saltet dighet stk. tran i hl. l 000 stk. 000 stk. lever i l h. 3 ) 824 ) ) ) { Søndenfor { Lever tilovers til andre transorter i hl Tilsammen Rogn i hl. 00 stk. sløiet torsk Priser for lever pr. hl. rogn pr. hl. _ øre pr. 4 Tilstede kjøpe- baater lar tøi er fiskere øre P) 360 pr..,) øre pr øre { pr {50-60_7 _ 050 rund rund - 250_und Mot i 99 til i 98 - i 97 - i 96 - i 95 - i 94 - i 93 - i 92 - /3. 2/3 3/3 4/3 27/ 2 28/ 2 /3 2/ Lofoten i 99 til /3 i 98-2/3 i 97-3/3 i i 95-27/2 i i 93 _/3 i 92-2/ l øre pr øre pr øre pr øre pr. 0-2 øre pr. lzg. 3-5 øre pr Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) ::omgjod til stykker efter 270 = 00 stykker. 2) omgjort til stk.. 3) 00 liter gav i Lofoten og i Møre liter dampmedicintran. 4) Prisen i Lofoten for usløiet fisk pr. 00 stk. 5) Herav 630 garnbaater, 250 doryer fra 7 motorbaater. Henningsyær er stationert 32 baater og 5 kjøpefartøier, Værøy og Røst 8 baater og 6 kjøpefartøier og i Vestlofoten 558 baater og 3 l<jøpefartøier.. 6) Partiet kun for Flatanger. Prisen anført for Vikten, hvor partiet ubetydelig.

11 Toldsteder Vaarsild log skaaretj storsild sild norg$ utf0r$danskproauktr fra januar til 2 fbruar 920 og i ukn som ndt 2 fbruar+ Nordsjøsild Brisling slandssild Klipfisk, norsk <lipfisk, islandsk etc. Rundfisl< kg.. Rotskjær Sei Hyse, rund Anden tørfisk Rogn D.m. tt'an R.m. tran Blank Brun blank Brun Haakjærr. en s Cf)... < N o Kristiania... Sandefjord... Kristiansand.. 37 Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund..., Kristiansund.. 85 Trondhjem.... Bodø... Svolvær..... Narvik.... Tromsø.... Hammerfest.. Vardø X :::::::::::: '. i. : - alt ' , = 59 uken Hærdet Hval- Sæl- Bollle- Sild, Makrei, Makre. Fisk, Sildetran Sild, fersk Laks, Levende Anden Fisk, Fiske- Hummer saltet Sildemel Sælsklnd Hermetik Toldsteder hvalolje tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk saltet guano tdr; ks. stk.,. i farts i i kg Kristiania Sandefjord... Kristiansand Egersund... Stavanger '50 Kopervik Haugesund Bergen _ Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær... Narvik..., Tromsø'... 3 Hamm erfest... '\. -. Vardø Vadsø Andre...; alt uken , * , - _ _ ' _ : , c: ':l C ttl o ttl t' Cf) ttl!;t;j 'Tl ;:o z 'l ;:o 03 ttl,';\j =ij >-:l 'Tl 'Tl Ci3, ttl ;:o 6 Ea ttl q <si ;:o o V *) Fiskemel. Fetsild

12 06 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 mars 920 Brisling etc. iilført Stavanger i tiden /2_28/ Hvorfra Brisling skj. Østfold fylke 220 vestfo l d Rogalanddo. - Hordaland fylke... - Møre fylke.. - Pris pr. skj. 6.00[ 6.00 Mossa skj Pris pr. skj Sør -Trøndelag fylke Troms do l Tils Røkt :26890[ - V ærdi brisling... kr mossa kr Ny fiskehavn paa sland. Efter Handelstidningens Veckoblad. den sidste tid har havfisket paa sland hat et storartet opsving og forskjellige foretagender har tat sig op paa de enkelte kyststrækninger. Med hensyn hertil holder man for tiden paa med planlæggelse aven fiskehavn ved Geldinganes. Dette sted ligger i nærheten av Reykjavik. Man tænker ikke paa at bygge denne havn paa Statens bekostning, men har for dette øiemed stiftet et aklieselskap med en kapital paa kr Arbeidet med denne havn skal begyndes til vaaren, og foruten molo, tænker man ogsaa at anlægge magasiner og tørkepladser med andre moderne indretninger. Kanadiske importbestemmelser for fiskehermefik ml V følge telegrafisk indberetning til Utenriksdepartementet fra generalkonsulatet i Montreal har de kanadiske illlyndigheter fastsat følgende bestemmelser, der vil træ ikraft førstk.. april. Ethvert importert kvantum av frem med fiske- 'g skaldyrhermetik maa være ledsaget aven fra kompetent myndighet i oprindelseslande t utfærdiget erklæring gaande ut paa at det garanteres, at paagjældende vareparti er blit fremstillet av friske raastoffer og at fremstillingen er f'regaat under betryggende sanitære forhold og' under passende tilsyn samt at partiet i skibningsøieblikket er helt igjennem' sundt 'g skikket til menneskeføde. Videre maa erklæringen indeholde fabrikantens eller eksportørens navn' og adresse, fahrikationsstedet samt en korrekt beskrivelse av partiets art 'g veh.-t 'ver- ensstemmende med fordringerne i >Section 2«av»Meat and Canned F'od act«. Statens fiskeriforsøksstation i Bergen General-rapport om de større norskefiskerier(norw.fisheries) Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars... maal fl 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember!)...,., , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, febqtar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal fl 50 liter b. for østlandet (the South Coast) maal fl 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember!)......, saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herringfrom celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (SeapacKed mackerellanded innorway from the North-Sea, salted for export to America) analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter. Totalfor uken til kvantum til 28/ / ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not included). 2) Al makrei, som erforbtukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian ma_rk_e-..:.t,_i_s_n_o_t _in_c_lu_d_ed--.:.)_. Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang angives som kie. AlS Jøhn Griegs boktrykkeri.

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere