VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars. alt er opfisket maal storsild. Desuten blev i uken opfisket i Søndre VAARSLDFSKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav. tat sig godt op. Ukefangsten blev 40 notsild, alt anvendt til agn, pris '6050 maal, hvorav i Søndre kr. 67 pr. maa. vaarsildclistrikt maal garn og øst l and s fi s k et. Mandag hadde maal notsilc og i Nordre Ber 5 baater fra Kristiansund 2402 genhus amt 50 maal notsild. Der maa, tirsdag' 5 baater 22 maa), blev saltet i uken maa, alt i onsdag 0 baater :305 maal, fre Søndre distrikt. Tilsammen er der dag 8 baater 204 maa og løriaar fisket maa. Av garnsilc dag 0 haater 253 maal, prisen er der fisket maa og av not varierte i uken fra 3 6 kr. pr. maal sild maal. Paa Søndre di Ukefangsten blev 900 maa, alt iset. strikt falder maal og paa Totalkvantum 346 maa. Nordre Bergenhus maa. alt er Skreifisket hadde en samlet ukeder iaarsaltet maal Garn fangst av 8.9 millioner stk. Herav fisket foregik beclst for Kvitingsøerne, falder fisk paa Tromsø amt, hvor 70 baater mandag hadde 500, paa Lofoten, paa tirsdag 250 baater 8500 maal, onsdag Værøy og Røst, paa Yttersiden, 90 baater 4200, torsdag 30 baater : paa HelgelandSalten, Vikten 4550 og fredag 60 baater ialt , Søndre Trondhjem , maal, clernæst falder de største fang ROl:hsclals amt , Nordre Ber: ster for Røvær og EspeværBraride genhus og søndenfor sund. Endel posenotfangster hadde stk. fisk. Som det sees faldt fisket man: for Røvær, Espevær, Gjeitung, særlig smaat for Yttersiden og i Tromsø Brandesund, Stolmen_ og Glesvær. Nye amt, naget bedre for HelgelandSallandnotstæng sattes' paa flere steder, ten. Lofoten maa fisket nærmest bl.a. utenfor Farsund, Rennesø,Rø betegnes som smaat i sidste uke,' fangvær, Espevær og Brandesund. Der sterle var jevnt smaa i de fleste vær. antages at sta a megen sild i laas til Vikten og i Fosen fiskedes godt i senere optagning. Nordre Bergenhus uken. var sildefisket smaat, særlig samler For Finmarken mangler endnu opinteressen sig om torskefisket. Uisig gave over fisket i februar maaned. terne var gode for V ærlandethindøen Fisket er fremdeles noksaa smaat over sidste uke. Onsdag var tilstede i Søn hele amtet. Det samlede parti i Lodre vaarsilddistrikt 300 landnotlag, 70 foten er stk. fisk mot posenotlag og 000 andre fiskelag ifjor, i 92 og Nordre Bergenhus 40 notlag og i 9. Der er tilstede garnlag. Priserne var yderst lave, 5457 baater) hvorav i Vestlofoten 2334 mandag kr. 3 4, tirsdag i Haugesund baater. Av de fremmøtte 285 kjøpekr. 3, onsdag fra.75 til 3.25, i Hauge fartøier er 79 stationert i Vestlofoten. sund 2.75, torsdg var middelprisen Av baatantalet. er 003 garnbaater og kr og fredag kr doryer fra 78 skøiter, 243 mo S t o l' sild fi sk e t gav ikke noget torbaater og 6 fiskeclampskibe. For nævnevæl.;dig uthytte i uken. ctil Aale Roinscalsamt fiskeces udmerket i uken, SUlt indbl'agtes 600 m.a al, der, blev idet nall. opfiskede stk. fisk Nr. saa det hele parti koll op i stk., herav falder paasøndmør, l paa Romsdalen og 2 22 (loo paa Nordmør. Nordre Bergenhus fiske des ogsaa meget godt saa ukepartiet blev stk., et meget pent resultat. alt er i amtet opfisket stk. Garnfisket var ukens sidste dage bra overalt, tildels udmerket godt. Desuten er her opfisket stk. sei, hvorav ængt, seipris var øre pr. stk. Særlig for BulandetFindøen godt seifiske. Søndenfot' i Søndre Bergenhus og Stavanger amter opfiskedes i uken stk. torsk samt sei. Det samlede skreifiske stiller sig to fore iaar sammenlignet med de gaaende aar til samme tid: tjuj8 :gæ ::J CD S CD ::J l 'd (Jq... q ct ::: S.., p' CJ :' c+?' w e.o fo!::.. w fo!::.. w W 00 :J w 0 W :J 00 (:, ' W W o ' '... w 00 fo!:: ' W :J Prisen i uken var Lofoten for usløiet 3846 pr. stk. og prisen pr. var 34 øre og leverprisen 2 20 samt 020 øre pr. liter. Vikten var fiskeprisen 24 øre pr., everprisen 45 og rognprisen 58 øre pr.. Romsdals amt betaltes fra 3752 øre pr. stk. fisk, leveren 0 7 øre pr. liter. Rognen

2 væl, 02 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 mar 94 Beretninger. er allerede lø. Lofoten veiet 00 E>!peværBrandesund 86 gal'lbaater, tilsam men henholdsvis 50, 200, 8nOO, 3400 og stk. :fisk fra og der gik 050 maal; derh0s 5 baater optil 80 maal fra stk. lever i hl. rrran Storsildfisket. ved Egersund, endeloptil 70 maal utenfoi Tananger og 25 baater bra fangster paa Dtise pro centen var fra Fra opsynsbetjenten i Halten, dat. 0 mars viken (Stavangel') og omkring Utsteitkloster 94: Siden sidste rapport: Til Halten ind Nye landstæng: Uten fot Tilførselen til Hamburg i uken var Farsund, Rennesø, bragt av 2 drivere 4/3 og 6/3 25 maal, til T ' K 3557 kasser sild, hvorav 2748 kasser var norsk, pris 58 mark kassen, kt ' f k 8' l spevær, Jel ung, ran esun og 0 S l. db t 2 d' 49 'l oska pr. Hisken og 'orsfjordmundingeu'l u en n l'ag av nvore... maa, t,;]'d E d l 'l. d i'lolus e. t e 9 ene ] e l poseno tf angster. R ø sammen 67 maa. Alt so l g t t l agn le. E G' 't B d d St l l'espe lve vær or r. pr. maa. t 'ld t' 690 t 97 n' k t h d l 89' men; poseno Sl ens s ørre se,prs l 3945 kasser skotsk, pris 8 6 mark a : ma, l V' e an e svare 'Haugesund 3. Buvik. tønder, resten tl agn. og 3 kasser svensk sild. Søndag Opslag H. Opsynets feltstation /3: Vaarsildfisket idag: Utenfor Farsund ankom til Hamburg , Flekkefjord 70, Egersund 28, Kvitingsøerne 90, kasser va ar sild, pris 6 7 mark kassen. Skreifisket. Røvær 00 og Bømmel, Brandesund ] 00 garnbaater, tilsammen henholdsvis 350, 2325, 400, Til Hull sendtes ogsaa meg en vaar Fra opsynsbetjenten i Halten, dat. 0 mars 4200, 3300 og 300 maal; cerhos gode fangsild sidsle uke. Prisen der først i 94: Uken 3/30/3: )lter utenfor Tananger og Utstei \3 hele og 2 l kloster. tildels sjøveirsdage i uken. Størrelse , pris 3 / 4 3/ 4, Nye stæng: Røvær mindre og Espevær større, endel posenotfangster Røvær og Brandesund, pris uken var 9 /Z2 / 2 shillings, faldt Opfisketparti: stk. fisk, 45 hl. rogn, lørdag ned til 77 /2 shillings kassen. 64 hl. lever. Av leverpartiet er alt med grat til dampning av medicintl'an, hvorav utvundet Finmarken foregaar fremdeles 32 hl. noget agnsildfiske. Bergsfjord er Priser: Fisk rund pl'. 00 kr. 444, sløiet pr. 3 / 2 4 øre, pds pr. hl. rogn 5, ialt optat 7400 maal, pris 24 og i lever pr. hl. kr. 46. Fikehoder kr Talvik er sat større og 2 mindre f'llt: stk. fisk, 445 hl. rogn, 336 hl.. dampmedlcllltran. stæng, blandmg av sior bladsild og smaa garnsild. Siden ny ta ar er her <'ra lensmanden i Bjørnør, dat. 2 mars O tat 5500 maal sild hvora f rbr kt 94: Deltagede.i skreifi:'lket i Bjø!'nør er p,v O u 24 større og 00 mllldre garnbaater, 46 snøre 000 maal, saltet 00, iset til og linebaater med 947 mand. f'ksport 500 maa] og til sildolj' efabrik. Siden sidste in.dberetning antages?fisket stk. skre, utvundet dampmedlcltran ken 000 maal; resten til agn, pris 79 hl., lever til andre transorter 60 hl., rogn 35 kr. 279 hl. Fisk, rogn usolgt. Lever 3 øre. Siden fiskets begyndelse antages opfisket stk. skrei, utvundet 564 hl. damptran, Veiret: Meteorologiske Obs er lever til andre transorter 37 hl., rogn 980 hl va to ri u m beretter: ukens første halvpart hersket rolige veirforhold baade paa Syd Vestkysten. og Torsdag begylldte det at blæse frisk nordost paa kagel'akkysten, men østlig eller tildels sydostlig vind paa strækningen fra Lindesnes til Stat Den holdt sig paa Vestkysten ogsaa den følgpnde dag, mens Sydkysten fik nordenvind. Lørdag hadde man paany frisk til sterk sydost paa Vestkysten og tildels ogsaa paa Sydkysten. Det nordenfjeldske har hat rolig veil' svak eller laber østenvind indtil lørdag, da del' i Nordland optraadte frike eller sterke vinde av om0pende retning. Lofoten hadde sterk sydvest om morgenen; i løpet av dagen gik den østlig med avtagende styrke. Paa Tromsø og Finmarkskysterne har veiret været mere blæspnde. Specielt har det holdt sig urolig i 0stfinmarken, som søndag hadde sterk vind fra øst, tirsdag fra nordost, torsdag, fredag og lørdag fra nordvest. Vestfinmarken og paa Tromsøkysten var ogsaa vinden østlig eller nordostlig i Fra opsynsbetjenten i Kya, dat. 2 mars 94: Uken 5/32/3: Tilstede 24 garnbaater med tilsammen 48 mand, Jinebaat mpd 2 manrl,,i lilleskøite. med motor med ti2 mand g 70 nøl'ebahtel' m... d 707 mand, 3 kgifartøier, 0 kjøpefartøier ialt 9] 9 malld og 3 landkjøperp. 3 hele og 2 del vise sjøveirsdage. Ukens phrti: n5000 stk. fisk alt srltet, 500 hl rogn 0,2: 3:29 hl. levet. A v leverpartiet er 249 hl. medgaat til dampning av medicintran, og tilovers for anden tran 80 hl. Pris pr. 00 usløiet fisk kr. 3643, lever 03 kr. pr hl. alt siden fiskets be2:ynrlelse, inden opymidistriktet: Fisk stk., 965 hl. rogn, 32 hl. lever, 270 hl. lllt'dicintran. Fra op,;ynsbf'tjf'ntf'n i Titran, dat. 2 mars '.j}4:. Uken 6/32/3: 'rilstede 8 grll'nbaater med 39 mclnd, linpbaater med 62 mand, 7 Jinpskølter med 32 lllhnd, 4u sllørebaatel' med 525 mand, ialt 658 mand. 4 logifartøil', 30 kjøppfartøi... r og 2 land kjøpere. 5 hple Ol!; delvis >ljøveirsdage i uken. Ukens parti: stk. fisk alt saltet, 485 hl. rogn og 325 hl. lever. Av leverpartiet er 36 hl. medgaat til dampning av medicintran, (hvorav tilvirket 59 hl.), og til Overs for anden tran 89 hl. Pris pr. 00 usløiet fisk kr. 3436, rogn ikke sal!!, lever kr. 0, pr. 00 fiskehoder kr 080. alt siden fiskets begynd... lse inden npsynsdisl rikt et: Fisk stk., rogn 80 hl., lever 598, derav for anden tran 462 og tilvirket 59 hl. dampmedicintran. Telegrammer. omkring 2 3 / 4 i Haugesund, Gode utsigter for VærlandetHindøen. Tilstede i søndre vaarsilddistrikt 300 landnot, 70 posenot og 000 andre fiskelag ; i nordre Bergenhns 40 not og 50 garnlag. Buvik. Opslag 9. Opsynets feltstation 2/3: Va arsildfisket idag: Utenfor Farsund 20, Flf'kkefjord 70, Egersund 25, Kvitingsøerne 30, Røvær 0 og EspeværBrandesund J 00 garnbaater tilsammen henholdsvis 300, 200, 500, 4550, 3000 og 200 mral, hvorhos endel gode fangster utenfor Tananger og nnder Rennesø, middelpris Endel posenotslumper utenfor Røvær, Stolmen og Gl;il'\svær, størrelse 690. Bra torsk og sei ogsaa i søndre vaarsilddistrikt nu. Buvik. OpSlag 9. Opsynets feltstation 3/3: Vaarsildfisket idag: Utefor Farsund 20, Flekke jord 50, Egersund 40, KvitingsøerneMofterø 60, Røvær 00 og EspeværBrandesund tilsammen henholdsvis 200, 800, 2000, 4600, 3400 og 800 maltl, endel ogsaa utenfor Tananger, middelpris 2 / 4, Under Rovær og Stolmen noget pos... notfiske. Buvik. Op)llag Hl. Op)lynpts feltstation 4}3: Vaarsil dfi:'lk et : dag mindre, ruskeveir; utsigt.er for Bømmeløens indrf'side. Etpar D.indre stæng Kors(jordens nordside og Haasteinen i Askvold. Totalfangst iaar: søndre distrikt maal garn og maal notsild, hvorav saltet maal; ifjor henholdsvis , og Nordre Bergenhus likeledes 7200, 400, 2500, 4000, 9750 og søndre vaa'silddistrikt optat torsk og sei, hvorav en væsentlig del til fabrikkerne. Buvik. Opslag 9. Opsynets feltstation 6/3: Vaarsildfisket : dag utenfor Farsund nogen, Flekkefjord 0, Røvær 25 og EspeværBrandesund 40 garnbaater tih;ammejhenholdsvis 50, 60, 25 og 365 maal, Egersund ubetydelig, MølstrevaClg enkelte ba''lter optil 0 maal. Nye landstæng Espevær, Brandesund l, Mjgstt'r 2, Korsfjordmundingens nordside 2 og 2 ved Hægøen (Nordre Bergenhus), derhos elldel posenotfangster paa,strækningen MølstrevaagG'læsvær. Buvik. Opslag 2l. Haakensund 0/R: gaaraftes et stæng Tellevaag, et stæng Hummelsund. dag et stæng Sveggesund og bomkast Hummsund. Et stæng Ajgerø. Op>!lag. Haugesund 0/3: Røvær: Rikt gal'dfi.ke for ca. 00 baater, voldsom strøm forspilder stængning. Opslag 2. Kil'kehavn 0/3: Meget godt garnfiske idag utenfor Kirkehavn, omkring Anablø og Kjeø. Et mindre stæng Abelnæ!! og et mindre stæng Anabelø inat. Opslag 2. Opsynets feltstation 0/3: Godt første halvpart av uken, men varierte sildfiske i søndre indseiling til Egersnnd irlag. adskillig i sidste. For det meste angaves Vaarsildfisket. Opslag 2. Bisken 0/3: Godt garnfiske dens styrke som laber til frisk. Opslag 9. Opsynets feltstation 0/3: Vaar ved Melinl.!;svaag og Brandesuld, men faa sildfisket idag utenfor Farsund 5, Flekke baater, ellers Rmaat, endel posenotfangster fjord 60, Kvitingsøerne 250, Røvær 00 og ved Brandesund.

3 8 mars 94 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKT0REN 03 Oplag 2. Stolmen 0/3: dag et stæng Stolmen. Endel snurpenotfangster nord og Sølldmør ved Salthelle og et par snurpenotfangster siden Korsfjorden og ved Stolmen Leverholdighet Fivestsiden Stolmen. skevegt , tranprocent Fiske Opslag 2. Glesvær 0/3: dag et stæng Opslag 22. Fosnavaag /3: Kvalsvik pris rund 3752, leverpris 07. Rognen Fuglø, et Vardø. fremdeles sild tilstede, faa deltagelse, idag løs, Sid ste dage 8mølen godt linefiske, Kristiansund likesaa, garn Aarsbo kun 4, meget god natsætfangst. Opslag 2. Haakensund /3: Tellevaag et større stæng, Faglø 2 stæng, Algerø et Opslag 22. Sandshavn /3: dag god fornemmelse paa andsæt ved Klauholmen, Sandsø. liner , garn Bjørnsund, gen, liner , garn smaat. Hustad, stæng, Hævrø, Stolmen et stæng. Nordsiden Korsfjorden endel snurpenotfangster. liner , garn Ona, garn Ulla, gam , liner Opslag 22. Sandshavn 2/3: dag 3 baater smaat. Vigra garn , liner smaat. Opslag 2. Kirkehavn /3: dag godt ved Klausholmene, tildels god natsætfangst. Giske, Aalesund, Ulstein, Herø, Sande goflt garnfiske Kjeøen, Aabelø, Kirkehavn, 3 Paa Gj ærsvik baat god natsætfangst, hvor garnfiske nær land, liner smaat. mindre stæng igaaraftes Abelnæs. ogsaa bomkast.. Opsynschefen. Opslag 22. Bulandet 2/3: Meget gode Opslag 25. JYoldøen 5/3: Fiskepartiet Opslag 2. Haugesund /3: Røvær: Garnfisket ogsaa idag meget godt. land. utsigter nordsiden Bulandet, hval og fugl nær Nordre Bergenhus alt saltet. Pri Opslag 2. Haakensund 2/3: gaaraftes Opslag 22. Sandshavn 2/3: eftermiddag og idag 2 stæng vestsiden Stolmen,et Tonnevik, 2 Vardøosen. Opslag 22. Bulandet 2/3: dag 2 mindre et større stæng paa Gj ersvik. stæng nordsiden Bulandet, rikt seifiske. Opslag 22. Sandshavn 3/3: Gjøbogen : Opslag 2. Haugesund 2/3: Røvær: GarnfiRket litt. mindre idag, stæng ved Nipsholmen. dag smaabaat meget god natsætfangst, Opslag 2. Kvitingsø 2/3: For vestsiden iøvrig ingen deltagelse. og' hele indsiden meget rik natsætfangst idag. Opslag 22.. Hindøen i Askvold 6/3: 2 mindre stæng Hægøen idag. Opslag 2. Haugesund /3: Røvær: mindre stæng' ved Bryggelanclsholmen. Litt posenotfiske for vestsiden, Opslag 2. Hisken 2/3: Ved Espevær, Storsildfisket. Gisøsund og Brandesund : Bra garnfiske idag, Opslag 5. 5/3: Storsildfisket: Kristian700, Smaagarn Bremangerpollen men faa baater ellers smaat. sund: ndkommen daglig nogen drivere fra Frøysjøen 20300; paa ryk Frøysjøen optil Opslag 2. Kirkeha vn 2/3: Fra Flekkefjord til Kirkehavn, ogsaa idag godt garnfiske. 524, igaar 0 kr. Driverne slutter. Aale holdighet , fettprocent 3443, rogn Griphavet, ukefangst 333 maal til agn, pris 59. Fiskepris 4043, vegt , lever sund: Nogen drivere fl:a Svinøhavet dalig, holdighet , leverpris 45. Bra Opslag 2. Hisken 3/3: Godt garnfiske ukefangst 600 maa, hjemmebrukt. Driv.erne seifiske Værlandet, Hindøen. Vanlig deltaslutter. Samlet ukefangst 933 maal. Total gelse. Opsynschefen. idag ved Espeværs sydside, Gisøsundet og' Holsøerne, ved JYlelingsvaag og Brandesund kvantum 2933 maal. Desuten sidste uke mindre. Opslag 2. Abelnes 3/3: Utenfor Flekkefjord avtagende) helst ujevnt garnfiske idag. Opslag 2. Haakensund 3/3: Nye stæng, igaar eftm. to Vardø, idag et Tellevaag, et Golten, et Stolmen, flere smaa stæng indenfor. Opsynet, Opslag 2. Haugesund 3/3: Røvær: Paa Bryggelandsosen godt garnfiske av sild, mindre seifiske, JYølstrevaag: Omkring Ramsholmene bra seifiske, Opsynet, Opslag 2. Kvitingsø 3/3: Paa natsæt tildels bra. Natsætfangst idag, bra sei og torskefiske her. Opslag 2. Abelnæs 4/3: Mislig, tildels sorte garn paa natsæt idag utenfor Flekkefjord. Opslag 2. Haugesund 4/3: Røvær: NQgetmindre ga:mfisk... idag Mølstrevaag: Bomkasting inat der. Smørsund enkelte garnbaater rik fangst, Opsynet Opslag 2. Glesvær 4/3: Nye stæng igaar eftermiddag og' idag: 2 Stolmen, Humllelsnnd, 2 JYløvig, Turø et laas sprængt l Medicintran 873, lever til anden tran 65, rogn 2846 hl. Leverpris 34. Level' holdighet , fettprocent Rognholdighet Garnfisket sidste dage bra overalt, tildels udmerket. Seipartiet 276,000, hvorav ca hængt. Priser Godt seifiske BulandetFindøen. Opsynschefen. Opslag 25. Moldøen 2/3; Garnfisket Nordre Bergenhus sidste dage: SeljeStat mangler efterretning'. Raudeberg 00500, , Vaagsvaag 00000, 2flO 400, Dampskibe , , Bremangerhavet Kalvaag 40000, Dampskibe KinnBatalden 80 landsætfiske Sølllresøndmør 450 maal, hvorav Opslag' 27. Trondhjem 4/3: Amtets sam 40 notsild, pris 67, anvendt til agn. lede fiskeparti 8 / JO mill, Dampmedicintran 34, lever 95fl, rogn Opsag 7. 2/3: 0stlandsfisket: Kristian Stiftamtmanden. sand idag' 8 baater 230 5; ialt 200. Opslag 28. Sørgj æslingerne 5/3: Viktenmaa, pris 4..,. fisket: Fiskepartiet , hvorav ube Opslag: 7. 2/3: 0stlandsfisket: Kl'lstn tydelig hængt. Damptran 729, leverpartiet sand: Tlrsda 5 baater 202 aal, lalt,ubetydelig, rognpartiet 970, tranprocent m.a al, pl'ls 6. gar 0 baater l30fl 46, fiskevegt , fiskepris 24, lemaal, alt 50 maal, pns 5. verpris 45, rogn 58. Baatantal 965, Opslag 7. 5/3: 0stlamlsfisket: Kristian kj øpefartøier 50, landkj øpere 6. Fredag, sand: Fredag 8 baater 204 maa, pris lørdag garn , liner , igaal' 0 baater 253 maa, pris 4 / 2, 50, snøre Sklinnafisket : Fi Ukefangst 900 maal, alt iset. Grimstad: skepartiet 88000, hvorav' hængt 0000, uken fjordfisket 47 snes fin sild. Total damp tran 62, leverpartiet 55, rognpartiet kvantum 3464 maa. 27. Fiskepris 23, leverpris 0. fetsildfisket. baatantal 65, kjøpefartøier 7, landkjøpere 4, lineskøiter optil 2000, snørebaater optil 500. Flatangerfisket : Fiskepal'tiet damptran 3, rognpartiet 72. Hals. Opslag 50. Vadsø 5/3: Bergsfjord: ntet..nyt stæng forløpne uke, alt optat 7400 maal, Opslag 29. Bodø 4/3:. YtterSden pfiderav solgt agnsild 6740, sildoljefabrik 560, sket , hvorav saltet , set pris 24 kr. Talvik større, 2 mindre 77200, resten hængt,.damptran 49, ever stæng, blanding stor bladsild, smaa garnsilc. 32, r?gn 44 hl. Pnser m.. S0m sdste alt efter ny ta ar 5500 maal, hvorav forbrukt beretlllllg. Sdste uke smaat for de fleste 000, saltet 00 tønder, iset til eksport 500 vær. V røy, Røst opfisket , hvor,a: maal, sildoljefabrikker 000, resten til agn. saltet , resten hængt,.damptrn 866, Pris 35 kr. Amtmanden. lever 2, rogn 450 hl. Prser: Fsk, lever somsidste beretning, rogn 5]8. Fi Stolmen. Ved nordsiden Stolmen daglig gode snnrpenotfangster. Opslag' 2. Kvitingsø 4/3: Helst mislig, skevegt Jeverholdighet tildels bra paa natsæt her omkring idag. Skreifisl<et. Fettprocent Tilstede 242 mane. Salten. Helgeland opfisket , hvorav Opslag 2. Espevær 5/3: Ved Brande Opslag 24. Aalesund /3: Sidste dages saltet 00000, iset 000, resten hængt, RundR nordside 4 nye landnotstæng sidste fangster: Smølen g'am , liner 60 damptran 2076, lever 70, rogn 2492 hl. Priser som sidste beretning; rogn for et enkelt døgn. Meget fugl i Nordøerne, Espevær Kristiansund liner , garn ujevnt, Aarsbog liner , garn 500 vær optil 20, fiskevegt som sidste beretning Hustad liner 00200, garn 00 Opsag 2. Haugesund 6/3: Røvær: Ganske smaat idag paa natsæt. Mølstrevaag: øvrige vær som tidligere. Av det opfiskede Leverholdighet i et enkelt vær , for 50U. Bjørmmnd garn, liner Ona garn Ulla smaat, Nigra garn 200 l baat 0 maal. Smørsund: Omtrent sorte kvantum falder paa JYyken, Valvær , 200, liner smaat, Aalesund dampskibe garn. saltet , resten hængt. Aasvær , garn , liner smaat. Giske garn 500 saltet , iset 8000, resten hængt. Herøy O pslag 2. Espevær 6/3: større landnotstæng ved Espeværs sydside igaaraftes og smaat. Hel'ø garn Sanele garn de øvrige vær ingen kvantumsforøkelse. Sid 500. Hareide garn , liner , saltet , resten hængt. For 2 ved Brandesund idag. Ujevnt tildels bra , bra rykfiske begge steder. ste beretning JYyken Valvær datert 7de ds. garnfiske ved Espeværs sydside. Pos.enotl)aatene begyndt at haave sild litenfor Espe Opsynschefen. Amtmanden. Opslag 24. Aalesund 4/3: Fiskepartiet værfyret. Opslag 28. Sørgj æslingerne /3 : Vikten stkr., rogn 863, medicintran 585, fisket: gaar og idag garn , Opslag 2. Stolmen 6/3: gaaraftes og lever 390 hl., hvorav paa Nordmør henholdsvis liner , snøre Ujevnt.dag 2 stæng. Tælevaag: Vardø, Viksø, 22:d , Romsdal men økende. Fiskepris 23, leverpris ] 3

4 Opsynsbetjenten. blev! 04 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 mars 94 6, rognpris 58. Mang'el fersksildagn. Godveir. Sklinnafisket /3: Sidste dage rikt fiske. :E'isken nær land. Fiskepris l2. Faa kjøpere; kun et kjøpefartøi. Hals. Opslag 29. Selvær 4/3: Træne , saltet 07500, resten hængt. Opslag 30. Svolvær 4/3: Fiskepartiet 6 3 / 0 million, hvorav 9/ 0 mill. hængt. Leverpartiet 582, dampmedicintran 57, rog'npartiet hl. Leverholdighet , tranprocent 4349, fiskevegt , fiskepris usløiet 3846, kilopris 34, leverpris 220, rognpris 020. Baatantal 5457, hvorav 003 garnhaater, 3005 doryer, fra 78 skøiter, 243 motorbaater, 6 fiskedampskibe, 2334 Vestlofoten. Kjøpefartøier 285, hvorav 79 Vestlofoten. Onsdag gjennemsnit garn Risvær 280, Brettesnæs 250, Skroven 30, Hopen 400, Henningsvær 50, Ure, Balstad 80, ellers Linebaater Risvær 200, Brettesnæs, Skroven 00, Hopen 300, Henningsvær, Stamsund, Ure 45, Balstad 80, vestenfor Torsdag lineskøiter Risvær 640,. Brettesnæs, Skroven 270, Hopen 450, Henning'svær 420, Stamsund 500, Ure 280, Balstad 00, Sørvaagen 700, Risvær garn 200, linebaater 80. Fredag garn Brettesnæs, Ure 200, Kabelvaag, Henningsvær, Stamsund 50, ellers mindre. Linebaater Brettesnæs, Hopen, Stamsund 70, Henningsvær 200, Sørvaagen 20, Værøy 380, Røst 70. Lineskøiter Brettesnæs 450, Skroven 300, Hopen 400, Henningsvær 485, Stamsund 550, U re 70, Sørvaagen 800, Værøy 550, Røst 290. Opgave Risvær mangler. Utvalgsformand: De sidste dage dog optil 200 for Kvalnes. Partiet ikke nævnevæ'dig forhøiet. Lensmanden. Opslag 36. Røst 33: Fiskepartiet hvorav saltet 52000!, resten hængt, damptran 572 hl., lever hl., rogn 60 hl. Fi skepris sløiet 3639, lusløiet 445, kilopris 3 /!!, lever 4]6, rogn 68. Fiskevegt , leverholdigthet , tranprocent 44. Tilstede 70 gal'lmotorer, 84 garnbaater, 76 linemotorel!, 47 linebaater, 5 linedampskibe, 249 doryerj 602 mand, 26 kjøpefartøier, 8 landkjøpere, 7 damperier. Siden sidste beretning 5 hele, delvis sjøveirsdag. Gjennemsnitlig fangst i denne uke garnskøiter og baater 390, lineblaater 460, dampbaater 200. Opslag 36. V ærø 3/3: Fiskepartiet , derav saltet , dampmedicintran 294 hl., leverpartiet 0 hl., rognpartiet 840 hl., fiskevegt 20, leverholdighet 500, tranprocent 36, kiloprs 3, usløiet 40, leverpris 25, rognpris il5. Belæg 7, linebaater 8, linemotorbaater 34, doryer 37. Tilstede 540 mand, 0 landkjøpere, 6 kjøpefartøier. Sid ste uke 4 hele, delvise sjøveirsdage. Gj enhemsnitlig fangst 340. Opsynsbetj enten. Opslag 8. 6/3: Landets skreifiske til 4 mars 27.0 mill. stykker, hvorav 3.0 hængt, 22.8 saltet, 2:d 352 hl. dampmedicintra!, 4437 hl. lever, 3938 hl. rgn, mot i l Leveropgaven Nordre Bergenhus berigtiget Opslag 30.. Svolvær /3: Mandag gjennemsnit garn Risvær 380, Hopen 350, Stam Finmarkens vinterfiske beregnet til 3 ja sidste uke. sund 240, Reine 200, ellers mindre. Linebaater Risvær 40, Henningsvær, Stamsund nuar. 60, Sørvaagen 80. Lineskøiter Risvær, Hopen, Henningsvær, Reine 300, Stamsund, Balstad 400, Sørvaagen 700. Lørdag mindre. Balstad forøvrig omtrent lignende Tirsdag garn, Brettesnes 270, Skroven, Kabelvaag 50, Utenlandskf fiskerier. Hopen, Ure 200, Henningsvær 400, Balstad Uken 8, 4 mars. 80, Røst 340 ellers mindre. Linebaater Skroven, Ure, Balstad 200, Henning'svær 230. Stamsund 50, Værøy 360, Røst 60, forøvrig mindre. Det svens k d etiske i Bo Lineskøiter Brettesnæs, Skroven, Henningsvær 250, Stamsund Balstad 400, Ure 200, Reine huslen blev ogsaa li sid ste uke drevet 00, Sørvaagen 800, Røst 370. Fiskepris med trawl og opghes som godt torsdag paa strækniligen Skagen Marusløiet 3846, kilopris 24, leverpris ]2 7, rognpris 020. Utvalgsformand. Opslag 3. Tromø 4/3. Amtets totalkvantum strand, pris kr. 5. f57.00 pr. hl , derav iset og hængt l uken 7 mars opfisket , dampmedicintran 907 hl., lever 375, rogn 444. Priser uforandret, forhøieisen bl, hvorved totalfalngsten blev skyldes for endel nøiagtjgere opgaver over hl. og i sidste uke blev opfisket 5273 tidligere fiske fra Karlsøy og Skjærvøy. ngen opgaver fra Karlsøy denne uke. hl. Totalkvantumelt til 4de mars er Stiftamtmanden. Opslag 34. Tromsø 2/3: Gryllefj ord: Lineskøiter, fredag til onsdag 300SJOO, Haveggen Priser uforandret. Mefjordvær fredag, lørdag, smaabaatliner, optil 200, garn 350, mandag, onsdag smaabaatliner, garn optil :doo, skøiter optil?oo Stlftamtm anden. Opslag 36. Tunstad 4/3: 0ksnæs: Be læg, priser men videre som før. 2 hele, 3 delvise sj øveirsdage. Gj ennemsnitsfangster garn 80, liner 40. Ytterbakken hl. Der er ialt saltet Om det sko t s e s i de fi s k e henvises til fiskeriageht Johnsens neden staaende beretning Fra Norges fisklriagent i England, datert Hull, 3 m4rs 94: Det skotske sild efiske. Ved hyse, brosme og uer samt endel torsk, nær Stornoway er fisket slut for denne mere land bra kveitefiske. Parti: 7230, sæsong. Totalfangsten fra Januar = stk. torsk, hvorav )7500 saltet, hængt, iset, til dato udgjør ialt 09,635 crans til kveite, 2846 hyse, brosme og uer; hl. 365 en værdi av mot crans rogn, 264 damptran, 32 udampet lever... Opsynsbetjenten. og værdl av forrge aar. Det Opslag 36. Bø i Vesteraalen 4/3: Fisket vil bemerkes, at værdien iaar er befremdeles smaat, bedt Hovden 23 nætters tydelig lavere end fjoraarets hvilket garn 30500, hner Nyk.. ' vaag' liner , garn har S grund, at der kun er saltet Partiet væsentlig uforandret. Lensmanden. ca tønder iaar mot det dob Opslag 36. Bøstad 4/3: Borge denne uke.. ' sjøveir hver dag, men omtrent svart for fisk. belte ifjor.. Den saltede sild er solgt til 8/ a 8/6 pr. tønde fob, hvilken pris saavidt gir salterne en smule fortjepeste. De næst største fiskevær \Vick og Scrabster har en totalfangst af crans, værdi Æ 33,94, sammenlignet med 3,89 crans og 5339 forrige aar. Anstruther viser ogsaa betydelig øket fangst, idet totalfangsten til dato utgjør 234 erans, værdi 4,39, mot 3463 crans og Æ 4850 ifjor. Fisket i forrige uke var det største under under hele sæsongen og priserne gjennemsnitlig 22/ var tilfredsstillende for fiskerne, hvis ikke redskapstapet hadde været saa stort som tilfælde blev. Det meddeles fra skotske saltere at norske sildedrivere under Shetlandsfisket kan faa levere sine fangster ved salterierne til dagens priser og saaleces undgaa at komme op i flokken ved fiskemarkedet. Telegramm er. Det svenske sildefiske. 9pslag 4. /3: Sildefisket Bohuslen: dag godt trawlfiske SkagenMal'strand, pris 6 / 2 9. Ukefangst 2 36 hl. Totalfangst til 7 mars bl. Totalsaltning 0570 tønder. Opslag 4. 2/3: Sildefisket Bohuslen: drg godt trawlfiske SkagenMarstrand, pris 5 / 4 '7 kroner hektoliteren. Opslag 4. 7/3: Sildefisket Bohuslen: gaar middelsgodt tra wlfiske Skagen Mm'strand, mest halvstol', pris 35, storsild 8 kroner. Opslag 4. 7/3: Sildefisket Bohuslen: Ukefangst 5273 hl. stol'sild med trawl, ingen saltling. Totalkvantum hl. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 6/3: Gijon middelmaadig. Vigo slet. Rognmarkedet uforandret. Beholdnillgerne likesaa. Markedsberetninger mo v. Uken 84 mars. Fiskeriagent Asserson indberetter under 4 ds.: Saltsildmarkedet. Paalitelig opgave over) hvormeget der lagrer av skotsk vintersild, el' vanskelig at erholde. Der fin der nogen omsætning sted, men lagrene er neppe rømmet. de sid ste 4 dage er ankommet ca tønder. Largefulls og fuls staar nu i Jfr; Der er ankommet noget matfulls, og de skal være solgt til.;lb. 25. Der forlanges vistnok.;lb

5 8 mars 94 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 05 s los il d gjøres fremdeles liten eller Tilførslen av norsk sild utgjorde i ingen forretning. U gan et 4/450 skal uken 702/ l og 86/2 være solgt til Jl{r;. 2829, mindre vare Fra Sverige 589, fra Skotnd er forretningsløs og kan nominelt no 73/, 250/2 og 69/4, fra Engteres med Jb. 258 efter kvalitet og land 305/ og 45/2 størrelse. G an et 6/700 er ogsaa for For anden end norsk sild er priserne i'etningsløs, og noteringen er nominelt omtrent som tidligere, men man kan Jb ved kjøp av partiet over 20 komme skj ær e s ild er det forholdsvis stille, uuder dagsnoteringerne, som er: hvilket Elbsilden delvis gives skylden Crownfulls og largefulls Jb. 39 for. Noget større begjær er der ikke. 4, Yarmouthfulls Jb. 3536, matfulls Priserne var gode undtagen for sild og brisling. Dampskibene hadde fisket paa Store Fiskebank og Vikingbanken. C u x h a ven. Uketilførslen utgjorde VE. Fisket i Elben hindredes delvis av uveir. Paa 5 dage indbragtes ikke brisling. Dampskibene fra Nordsjøen hadde VE, fra Skagerak VE, fra sland kom l dampskib med VE, hovedsagelig torsk. Noteringerne er: 30/35 Jb , ogmatties Jb / 2, hollandsk Fra Norges fiskeriagent i England, 35/40 Jb. 3635, 40/45 Jb. 3433, prima og kleine Jb; 33. datert Hull, 3 mars 94: 40/50 Jb. 3332,50/60 Jb. 3,60/70 Fersksildmarkedet. Hele uken Sildehandelen i uken endt 3 Jb. 303 og 70/90 Jb. 28. har priserne ligget nede, og der er m ar s. Endskjøndt sildefisket i Skot Av n y va ar s i l d har prøvepartier ikke tegn til bedring. Man regner her land nu er paa det nærmeste slut fanc av kontrflktsvare været paa kaien. at man med en indkjøpspris av kr. 2 tes der her idag paa indandsmarke Der forlanges for 6/700 Jb. 4 og for pr. kasse maa ha Jb for at komme derne adskillige rester av røktsild, som 7/800 Jb. 5. Kombineret skal disse til sine penge; med en indkjøpspris av foreløbig dækket det daglige behov og størrelser være solgt hertil for Jb.2 / 2 kr. 2 / 2 Jb.7.80 og med kr. 3 Jb \ hvorved salget av den norske iset sild eif. N og en større kjøpelyst er der For levering mandag sælges til Jh. 6 /2. gik trægt gjennem hele uken. Nogen ikke, og de rikelige tilførsler av fersk Priserne har i uken været Jlh interessant utvikling var jo ogsaa utesild gives nogen skyld herfor. Tilførslerne har utgjort: lukket gjennem den voldsomme tilfør Tilførslen til Hamburg har til dato jan. 74 jan. sel fra Norge. Handel uten konkurranse utgjort: 7 mars, mars. 4 mars. er ikke forrretning, men herved menes kasser kasser kasser N k ( l ) d Sk oortssk a e sorter t r. Norsk ikke at alle som er engagert i kom Svensk '57 mereiel virksomhet altid skal fly paa Hollandsk,...:.= Sk k halsen paa sin konkurrent og forsøke Tils ots.. at kvæle ham. Der findes saadan Stettin. Uken som endte 7 ds. Tils venskabelig kappestrid, en sund rivalisering, Markedet var stille og kjøperne holdt som uten at bryte med ven Ferskfiskmarkedet gik hurtig ned sig reserveret saavel likeoverfor norsk og i uken er adskillig solgt til tapsom skabelig høflighet er skikket til at styrke skotsk vare. bringende priser. slandshysen, som og cementere dem ved at indprente et Av gammel vaarsild lagrer ea staar ved siden av vor nordnorske, har element av gjensidig respekt for hverandres tønder og av gammel slosild ea. 500 bevirket dette. næste uke ventes en arbeide. En fair og square tønder, som man gjerne vil bli av med. række baater til Geestemiinde, og nogen konkurranse bringer frem alt som er Den gamle slosild var av bra kvalitet bedring i markedet her kan man neppe bedst i og hos alle som er engagert i og har holdt sig godt, mens kvaliteten regne paa. Tilførslen har i uken utav handelsvirksomhet, den styrker obser den nye jo lar tilbake at ønske. gjort ea. 870 kasser. vationsevnen, kvikker op opfindsomhe Der er saa at si ingen forretning \ Av de 'offieielle ukeberetninger hitgj ten, modner Ems evne til dømmekraft ort. sættes : og opelsker initiativ og foretagsomhet. Paa en auktion i denne uke blev Uken som endte 7 mars. Kommereiel konkurranse foregaar paa forlangt Jb. 7 for uganet 6/700, Jb. Al i'o T a. Dampskibene hadde møtt 8 for ganet 6/700, Jb. 9 /2 for ganet slet veir, og fangsten var derfor mindre 5/600 og Jb. 22 for uganet 4/500, end i uken før. 8 dampskibe losset men der blev ikke reflektert og ikke VE fisk. Priserne var gode. git motbud. Fra utlandet kom betydelige, ja meget Fra Norge er offerert ny slosilc til store tilførsler, især fra Norge. aukj. 7 og opover. tionen solgtes foruten hvad damprkibene Ny vaarsild offereres fra Norge til bragte, 542 kasser sild, adskillig torsk Jb. 2 eif., og paa stedet utbydes vaar flyndre og sild fra østersjøen og 46 sild sterkt til Jb. 2 /2/3. Kjøperne kasser dansk flyndre, forøvrig av er tilbakeholdne, men noget skal være norsk vare ete..: VE.' Ved omsat. bryggen laa 23 seilere med sild og skjæresild og fettsild er der lit et brisling fra Elben. at gjøre. Priserne er noget lavere. Hamburg. Fra39 mars ankom 9 Noteringen er for skjæresild: 35/40 fiskedampskibe med Ji fisk, 9 Jff,;. 38) 40/45 Jfib. 3738, 45/50 Jb.35 seilere hadde VE sild og bris 36, 50/55 Jff,;. 32, 60/70 Jb. 303 ling. Den samlede omsætning (sild, bris 70/90 Jb ling etc. indbef.) utgjorde l re. mange ls,'mere'og mindre' effektiv, alt efter vedkommendes initiativ som leder forretningen. nitiativer rikelig repræsenteret i Norge, men der mangler som oftest plan og system. ledelsen av fersksildeksporten tumles den vildt og for at komme skadesløs fra forretningen gjælder det at holde længst ut tror man, men dette holder ikke altid stik i praksis. Efterat et dampskib laa over med fuld last fra lørdag ankom paa mandag yderligere 2 laster hvorav de to delvis solgtes til //6 og for den tredje holdtes priserne i 2/, men som senere gik ned i 9/60/. Saa tirsdag utgjorde tilførslen 4520 kasser i

6 06 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 mars 94 en av de ledende holdt prisen for den ene last til 2/6, som imicllertitl redueertes til 0/ senest 7/6 og suttelig sendtes endel til indlandet, antagelig med negativt resultat. Den anden last blev solgt til 0/ en pris som Telegrammer. Fersksildmarkedet. Opslag 2. 0/3: Fiskeriagent Asserson telegraferer : Hambu r galtona : Uketilførsel kasser sild, hvorav 3306 norsk, pris vaarsilc 6 3 / 4, storsild 48, 7053 skotsk, 322, 626 svemk, igaar idag 8000 kasser vaarsild 78, lettere pakning 6 / 2, hovedsagelig 77 / 2, 3900 kasser skotsk 35 Jf&. kassen. Opslag 2. /3: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 4500 kasser notsild, 9 / 2 ] 2 / 2 shillings kassen. Yderst trægt. Opslag 2. 4/3: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 4000 kasser notsild, hal v parten solgt 77 / 2 shillings kassen, yderst trægt. Opslag 2. 2/3: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: 200 kasser skotsk sild, 48 Jf. kassen. Opslag 2. ] 2/3: Fiskeriagenterne telegraferer: HamburgAltona: Tirsdag og igaar 5000 kasser vaarsild 67, noget usolgt. 350 kasser østlandssild 57 Jf6. kassen. Hull : 8945 kasser not sild 8 shijlings kassen. Opslag 2. 2/3: Fiskeriagent Johnsen tele, graferer : Hull: 5700 kasser notsild 8 shil Engs kassen. Opslag 2. 3/3: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Ham burgaltona : 4200 kasser vaarsild 67, litt 7 / 2, 300 kasser skotsk sild 05. Opslag 2. 4/3: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: Auktionssolgt 70 kasser vaarsild 56 Jf. kassen. Opslag 2. ] 5/3: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 4000 kasser notsild 98 3 / 4 shillings kassen. Trægt salg. Opslag 2. 6;3: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: Uketilførsel 3557 kasser sild, hvorav 2748 norsk pris 58, 3945 skotsk 86, 3 svensk, igaar 5800 kasser vaarsild 67 Jf&. kassen. Opslag 2. 6/3: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 2600 hassel' notsilcl 6 shillings kassen. Meget usolgt. Opslag 2. 7/3: FiskeriagEnt Johnsen: Hull: 7300 kasser notsild, smaaslg omkring 5 shilings. Resterne fra igaal' 44 / 2 sillings kassen. ndlandets l'øksildbehov foreløbig dækket. stod mere forhold til røkesildmarkedets stilling. Paa onsdag tokes Ferskfisl<markedet. Opslag 3. markedet med storm, idet 5 laster paa 0/3: Fiskeriagent Asserson tele graferer : Hamburg Altona : Oeres 23() kasser ca kasser ankom, torsdagens tilførsel var 5700 kasser. For begge fisk, hyse lys 2030, mørk 022) kveite flyndre 820, sei 4. Opslag 3. 2/3: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HnmburgAltona: Nidelven 305 dage blev prisen fra 8/ til 7/6. dag merkedes en litt fastere stemning paa kasser fisk, hyre lys 253], mørk 54, kveite 2354, flyndre 2040, torsk 44 indlandsmarkecerne saaat de2 ankomne laster paa 3970 kasser blev graferer: Ham burgaltona : Oastor 97 kas / 2, Opslag 3. 3/3: Fiskeriagent Asserson teleser fisk, hyse lys paa det nærmeste utsolgt til 8/99j / 2, mørk 57, kveite 2053, flyndre 232, adskillig islandshyse ankommet, mer ventes. alt ankom i uken 5 dampskibe med kasser notsilcl fra vaarsilddistrikterne. Kvaliteten og pakningen ser fisk, hyse lys 734, mørk 720, kveite Opslag 3. 4/3: Fiskeriagent Asserson tele graferer: HamburgAltona: Sirius 239 kas meget god. tilsvarende uke ifjor utgjorde importen kasser. mor 2757, flyndre 2539, sei 67, ørret gen ventes yderligere 4 laster, som Klipfiskmarkedet spaar ilde for forretningen, paa mandag da størsteparten formentlig blir telegraferer: mport norsk 3570, færøisk 50, Opslag 5. 7/3: Generalkonsulen i Bilbao salg 2550, 50, beholdninger ()OO, priser liggende over. norsk uforandret, færøisk 6500, Santander salg norsk 50, islandsk 00, beholdninger 50, 400, priser uforandret. Paris 06.2G. London Konsulatberetninger. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 9 mars: mport og omsætning av kjipfisk fra 7 mars 94, alt pr. kvintal a 50, androg til: Bilbao. Salg 000 norsk. Beholdning pr. 7 mars 580 norsk. Prisen for ste sort opgaves notert til ptas a 6.00 for norsk. Sanfander. Salg 050 norsk, 00 islandsk og 45 engelsk. Beholdning pr. 7 mars 00 norsk 500 islandsk. Prisen for ste sort opgaves notert til ptas a 6.00 for norsk og ptas for islandsk. Paa Madrids børs notertes idag: Pesetas 06.5 pr. 00 fre. a/v l/paris l a/v l/london. følge vicekonsulaternes indberet. ninger hadde sardinfisket i den forløpne uke følgende utfald: Vigo: slet; der opfiskedes 358 kurver, mest espadin. Gijon: nogenlunde godt. Rognmarkedet i Vigo holdt sig fremdeles stagnerende; der importertes i ukens løp 246 tønder rogn og da der intet forbruk var anslaaes beholdningerne til ca. 700 tønder. Fra generalkonsulatet i Genua, dat. mars 94. Siden min indberetning av 2 f. md. er der til Genua indført fra Norge: Stokfisk: med Otto Thoresens linje 368 baller Klipfisk': med Otto rrhoresens linje 40 kasser De herværende importørers salgspriser en gros stiller sig nu saaledes: Markedets Pris pr. 00 Stokfisk: tendens ufortoldet Lire Bergen: ma tynd vestre.. flau 30/34 fyldig do. do. 2/5 smaa do. (vel søkt men næsten utsolgt) Finmarken : ma 2/400, 4/600., rolig 08/0 6/ elo. 2/5 Klipfisk: slanda... do. 82 Hyse do. 72 Labrador st yle..... do. 70/77 (efter kvaliteten) alt ; 4 % kontant, frit fra lager i frihavn, efter Genua vegt. Av Finmarksfisk findes der kun meget litet igjen paa lager, men en del ny forsyning ventes hi t med det første. Av Lofotfisk, saavel av 93 som fjorfisk, findes imidlertid forholdsvis betydelige' beholdninger, som menes at ville være fuldt tilstrækkelige for behovet til sæsongens slutning. Fra konsulatet i Bordeaux, dat. l mars 9 J 4 til Utenriksdepartementet. Del' skibeces herfra ifølge toldkammerets opgave av klipfisk i februar maaned: Til Spanien talien Martinigue og Guadelope... G400 andre lande Der ankom av bankfisk Efterspørslen er som vanlig paa denne aarstic livlig, og er der saaledes som det vil sees f. eks. til Spanien skibet et ret betydelig kvantum. Prisen holder sig vedvarende høi og er mig opgit med fres. 48/49 for stor og fra 44/46 for middels tørret vare alt pr. 50 Efterretninge, ne fra sland, hvor fisket nu paagaar lyder ikke gunstige; stormende veil' har i betydelig grad hindret fiskerne.

7 J8 mars 94 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 07 Fra generalkonsulatet i lissabon, dat. 4 mars 94. Siden sidste klipfiskrapport av 7 f. m. har dis Solferino bragt hertil (28 f. m.) 390 tons og dis S. Telmo (den 4 ds) 700 tons norsk klipfisk. Ved d/s,,80ferinos ankomst var lagrene av norsk vare omtrent uttømt med undtagelse av et parti midd et fisk (ca. 60 tons), der solgtes til esc. $ pr. 60 Vicekonsulatet i Oporto har under 3 ds. incberetet: februar maaned var dette marked uten tilførsel av klipfisk fra Norge. Den 28f. m. var beholdningen av norsk og tysk klipfisk 78 tons og av engelsk 770 tons. Priserne noteres fra: Esc. $ pr. 60 porsk og tysk og esc. $ pr. 60 engelsk klipfisk. Fra konsulatet i Barcelona, datert 7 mars 94. Herved indberettes følgende om fiskemarkedet incen dette konsulatdistrikt siden sidste rapport av 4 f. m. Barcelona. Hertil importertes islanclsfisk, tysk fisk, iransk fisk og 75l norsk fisk (stokfisk, brosme og lange). slandsfisk noteres 50 a 54 ptas., tysk fisk 52 a 53 ptas., fransk fisk 40 a 50 ptas. og norsk fisk 43 a 48 ptas.; alt pr. kv. å 40 Beholdningerne opgives at være ca kv. Tarragona (2 mars). Til dette marked indførtes 4000 islandsfisk. Beholdningen anslaaes til 45 a , der avsættes til 49 a 53 ptas. Fra konsulatet i Stettin til Utenriksdepartementet, datert 5 mars. Konsulatet gir sig herved den ære at fremkomme med beretning for februar maaned: Saltf:3ildmarkedet. Av norsk sild ankom der i aarets første 2 maaneder til Stettin: Vaarsild Slosild Skjæresild Fetsild l 024 fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, 6 mars 94. Tilførslen av fersk fisk samt fersk vaarsild var meget stor forrige uke fra nærmeste kystdistrikter. Fra nordlige distrikter ankom ogsaa flere større partier fisk i is samt saltet fisle Endel av den ferske fisk nordenfl'a Andre sorter val' svært litet iset, og vil jeg anmode tilsammen 2 74 om god isning herefter, da man vel mot i samme tidsrum ifjor: snart kan vente mildveir. Vaarsild tdr A v den saltede fisk fandtes ogsaa Slosild.., flere partier som val' altfor let saltstrøet. Man bør salte fisken bedre Skjæresild Fetsild D' 2362 Andre sorter...,... tilsammen Vaarsild. Ny vare blev utbudt fra N orge ned til ca. Jb. 2 cif, og endel avslutninger kom ogsaa istand derti. Forrige aars vaarsild var fremdeles. forsømt. Som nominelle noteringer for < denne kan gjælde Jlb. 0 h0. Slosild. Markedet var meget flaut i februar. Den allerede i januar indtraadte stilstand i efterspørselen fortsatte hele maaneden, og den yderst træge avsætning indskrænket sig derfor til bagateller ad gangen til stadig vikende priser. Der forlangtes henimot slutten av februar for prima, strampakket 4/500 omtrent Jb. 2423, 5/600 Jfb. 222, 6/7 O O Jf!(,; , 7/8 O O Jb Fra Norge blev de forskjellige størrelser offerert kombinert til priser ned til ca. Jb. 9 cif uten dog at finde reflektanter. Skjæresild. De største sorteringer til og med 4050 var livlig begjært, men tilbudet derav yderstknapt. For de mindste størrelser, som var rikelig forhaanden, vistes der der pr. kv. Carfagena. (28 februar). Hertil importertes ngelsk og fransk fislc Priserne stiller sig som følger: Engelsk, stor 70 ptas., middels 68 ptas., smaa 65 ptas., islandsk imot mindre interesse. Der opnaadcles 56 ptas.; alt pr. kv. a 50 Beholdningerne er smaa. Jf!(,;. 30 efter størrelsen. ved utgangen av februar fra J/;{r;. 43 til Malaga. (24 februar). Siden 7 januar er hertil ankommet ultimo februar: Crownlargefulls Jlb.4.50, For de øvrige sildesorter noteres islandsfisk og nyfundlandsfisk. erownmatties Jf;{r; , erownlar crownfulls Jlb. 42, crownmatfulls J/lb. 42, gespents Jb. 32, crownfilling Jb. 3; Paa Barcelonas børs notel'tes den Yarmouth fuus J!;{r;. 3627, matfulls 6 ds. for avisla veksel paa Paris ptas. Jfb , matties Jb pr. 00 francs og paa London 34.50; hollænder prima J/;{r;. 34, kleine ptas pr. 09. J!;{r; , alt for ufortoldet vare. herefter, da man ellers risikerer at den sleipner og )l tar sig underveis. For senest ankomne partier nordenfra kan noteres: Øre pr. kilo Fersk kveite, stor & midd do. smaa 2030 rødfisk (uer) , flyndre hyse Nysaltet torsk, godt saltstrøet 2022 brosme lange New York Notering paa norske flskevarer pr. 2 t februar 94. Makrel, $ , {) ' Sild, fet, KKKK ' slandsk, il skjæresild.., l 0.50 Fiskeboller, 4 rat. pr. daa.se : Fiskeboller, 2 rat. pr. daase.,..,... ) 0. / 4 /2 Sardiner, /4 æsker med nøkkel buljoll Theis...,l 7.25' 7.50 Viking.. ' /6. Makre, sauset, 6 ounces pr. dus. ' 4 ounees

8 08 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK li'skerbedrft FRA FSKERDREK'r0REN 8 mars 94 februar l mars april mal l 7 juni 4 Uken sqm endte Vaarsildfisket 93. (Efter uketelegrammerne). Ukefangst. maal, / ', ' ' Totalfangst. maa Total tilsv. uker 92 maal l l02i) l Efter den endelige beretning om vaarsildfisket for 93 utgjør værdien av fisket: Søndre vaarsilddistrikt.,...,.,... kr Nordre Bergenhus mot i 92 kr Undersøkelse av torskebestanden. alt kr vinter er der blit maalt mange tusen torsk i Lofoten og Finmarken og hos en stor mængde torsk er rund vegt, sløiet vegt, levervegt, rogn eller melkevegt undersøkt. Undersøkelsen utføres av kapt. P. Rønnestad for Fiskeridirektørens kontoi' hvor materialet bearbeides. Her hitsættes uogen gjennemsnitstal 'uv det hittil indkomne materiale. V = sløiet vegt i Lg. længde i cm. L. v. = levervekt i gram. Sted, dato Antal Lg. V L. v. Honningsvaag 3/:5/ Henningsvær /23/ Sørvaagen 0/2 2 / BOl'geVær}. (Ytt, er 'd ) 26/2... Sl en Henningsvær 6/3' 7/ Torskamerkningen. l i lofoten, av Gunnar Furø av Søn'eirrorsk nr. 7746, 79 cm. lang, blev sen. Fisken maalte ved gjenfangsten utsat 0 mai 93 nær Honningsvaag, 8 cm. Den hadde altsaa vokset 2 cm. Magerøen i Finmarken og blev gjen i længde 'og blev fanget igjen meget fanget, stor og pen, 2 februar iaar nær det sted hvor den blev sat ut.. i nærheten av Ulla fyr, Søndmør, av Torsk nr. 620, utsat samtidig med Ole K. Flem, Flemsøen. nr. 5740, maalte ved utsætningen 75 Torsknr.5740,utsatutenforReine cm. blev gjenfanget 2 mars 94 ved i Lofoten april 93, længde 79 cm, Balstad i Lofoten, av Johan Pedersen, gjenfanget 6 mars 94 ved Sørvaagen Kirkefjord, Flakstad. Vekst cm. Ogsaa denne fisk gjenfanget nær utsætningsstedet. Torsk nr. 8474, 94 cm. lang, utsat 3 juni 93 ved Berlevaag i Finmarken, gjenfanget ved Henningsvær, Østlofoten, ti mars 94, incevel't ved P. Bakken, jagt 'lmoder og maalte da 97 cm., vegt rund 6.5 kg, sløiet Torsk nr, 8464,78 cm. lang,utsat 26 mai 93 i ytre del av Baadsfjord, Finmarken, gjenfanget ved Reine i Vestlofoten 6 mars 94 av Nikolai Arntzen, Reine. Denmaalte da 85 cm. og veiet 3.6 kg rund. Veksten 7 cm. er den største av de hiuil gjenfangede. 'rors Jr nr. 6962, 68 cm lang, utsat 8 april 93 ved Røst, gjenfanget ved Risvær i Østlofoten 0 mars 94 av Johan Larsen, M,Yrset, rrysfjorden. Den maalte ela 70 cm. rror sk nr. 6757, 7 cm. lang, utsat 8 april ved Moskenes, Vestlofoten; gj enfanget ved Værø av Ottar Johnsen, Bolla, bbestacl, 0 mars 94. Den maalte da 74 cm. Torsk nr. 5792,70 cm., utsat l april 93 ved Reine, Vestlofoten, gjenfanget 6 mars 94 samme sted, av Herlof Pedersen Reine. Den maalte da ogsaa 70 cm og veiet rund 2.4 Belgian. Efter beretning fra generalkonsulatet i Antwerpen utførtes fra Norge til Belgien: Mængde i tons 9 92 Sild Hermetik (fisk) Anden fisk Værdi i fres. 9 H2 Sild Hermetk (fisk) Anden fisk Spanien. Efter den officielle' spanske handelsstatistik for 92 var importen fra Norge i 92 til Spanien tons klipfisk og tørfisk til værdi pesetas. Den samlede indførsel til Spanien av klipfisk og tørfisk var i tons , værdi i pesetas ,, ,,

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere