' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og"

Transkript

1 . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i aargarag Onsdag 12 mars Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.' krorier mot 12,5 i 1918, 28;11 nut nulai',, ' maal og '29,3 mill.,kr. i ;...;...'~~.;...;...;.~~...;;:.': 0stlandssildfiskettok bra tli Total,...:... 91'42' for Farsund onsdag og torsdag da ' '. AAR.SLDFSK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og i sidste uke. første halvdel,,' notsild \.:... :.., kasser paa saavel.dag som nat Fisket: i Søndre, distrikt fiskedes der bedst omikring 13øim fisket i Nordre distrikt, sæt, pris 12 kr. kassen; men senere meløen og nye landnotstæng blev sat Total ;saltning... :... : i uken er intet sildefike anmeldt fra ' i Bømmelhavn~ Vastbostadvaag~n 'og Farsund. For Kristiansand faldt fisket paa strækningen Løklingholmerie og 1917 var det samlede parti til om bra torsdag da 10 baater indkommed Rogøene. Prisen var da omkring kr. trent samme tid 1,080,830 maal, i ialt 150 maal,pris 18 kroner kassen \~, :' 22 pr. maal og notsildens størrelse ,000, r 1' ,480, og i og fredag indkom 15 baaterrned ialt var 600 stk. i maalet. Desidste dage 1914: 428,000 maal. Det saltede parti 150 maal, pris 16. Lørdag indkom var derruskeveir, men allikevel var var i, ,430maal, i' baater med kun 15 maal ialt saa der bra fiske utenfor Flekkefjord, litt , j J ,og i 1914 fisket var smaat. For, Freddksværn i Bokn og meget godt i Hordaland maal., Efter de meddelte intet nævneværdig fiske 'i uken og Middelprisen paa første haand an priset.blir den.samlede værdi av stor for Grimstad kun 14 maal i ukens tages for hele sæsongen at være kr. sidfisket i begge distrikter omkring sidste halvdel. alt er for Østlandet pr. maa1. sidste uke blev i 20,5 millioner kroner mot 20,0 fjor, nu opfisket 1210 maal. søndre distrikt opfisket maal 21,4 i 1917 og 22,7 mill. kr. i Skreifiskerierne har endnuikke og ialt er iaar opfisketidettedistrikt 'Storsildfisket paa Romsdalsky tat nogen rigtigfart, saapartietfrem maal, hvorav maal 'sten var. smaat j sidste uke for storm deles er ubetydelig. Lofotens op med garn og 290 obo maal med not. og uveir. Ukefangsten. blev 3022 synsdistrikt blev ukefangsten 0.6 mit Av det samlede parti anfages saltet maal mot i tilsvarende uke ifjor lioner stk. mot 0.5 ifjor, 1.1 i 1917, og iset til eksport maal. Av ukefangsten iaar blevl mill. i 1916 og det samlede parti maal, resten tilhermetik og hjemme indbragt til Aalesund og 1000 maal for Lofoten er iaaf 1.5 mill. stk.,mot forbruk. Værdien avvaarsildfisket i til Søndre Søndmør. 0.8 ifjor, 1.7 i 1917, 4.1 i 1916 og søndre distrikt' sku de efter den op alt er 'til 8 mars anmeldt opfisket 9.0 mill. i 1915 i tilsvarende uke. givne middelpris bli kr. mot maal mot ifjor,. Senjen og Yttersiden og paa Helge kr. i Desuten er der i 1917, i 1916, iland varfisketsmaat, likesaaitrøndei dette distrikt opfisket stk. 507,345 i 1915 og maal i lagen. Romsdalen hindret uveiret sei, middelpris kr. ).2Spr. stk. og Saltet er iaar maal fisket saa ukefangsten kun blev stk. torsk, middelpris kr mot i 1918, i 1917, stk. og ialt er her opfisket pr. stk i 1916, 345,927 i 1915 og stk. mot i 1918, i nordre vaarsildistri~t var 79,855 maal i Der eriaariset 1917, i 1916 og sildefisket helt hindret av uveir i og eksportert maal mot stk sidste uke, saa der blev ingen nævne i 1918, 4960 i 1917, i 1916, For Finmarken mangler kvantumsværdig ukefangst. Kinn: er tilstede i 1915 og maal i opgave for fisket efter nytaar. 70 motorbaatgarnlag, 1 saltefartøi og Til hjemmeforbruk er a'nvendt Det samlede skreifiske stiller sig 12 landkjøpere, mensnotagene slut maal mot i 1918,8339 iaar til 8 mars sammenlignet med de tet og reiste sydover lørdag. Sulen i 1917, i 1916, i 1915 to foregaaende aar saaledes: _ ved Nøtøy er bra utsigter og og maal i (Setabellen øverst paa næste side.) her er tilstede 38 notlag, 4 garnlag, Værdien av ukens storsildfiske an~ Prisen Var i Lofoten for usløiet fisk!9 landkjøpere og 1 kjøpefartøi. slaaes tii ca kroner mot i til øre pr. stk. og kiloprisen Lægges fangsterne i søndre og svarende uke ifjor , f1917 var 20,27 øre pr., leveren benordre distrikt sammen utgjør det og i kr. taltes med øre og rognen samlede kvantum iaar sammenlignet For hele sæsongen er det samlede med 3050 øre pr. liter. Fiskens med ifjor: værdiutbytte beregnet til ca mill.. vegt var fra pr. 100 stk.

2 var der opfisket 12.2 mill. stk. Veiret.lV1eteorologiske observatorium beretter; DeLurolige veir fortsatte hele uken igjennem. Søndag blæste der sterk kuling eller storm fra syd langs hele kysten, mandag var retningen mere vestlig og styrken mindre, men nat til tirsdag satte der ind tildels sterk storm av NV, som foraarsaket endel ulykker. Onsdag var der endnusterk kuling av vest ved Florø, ellers svakere vind. Torsdag var forholdsvis rolig, men nat til fredag blev der sterk storm av vest paa strækningen Jæderen~Bergen, som utover dagen gik om paa nord og bredte sig helt op til Statt og nat til lørdag videre nordover til Lofoten; utover dagen stilnetdetsaa av i nogen grad. Der blev utsendt stormvarsler søndag, mandag, tirsdag, torsdag fredag. og Mot Bjørnsundværene, heri indbefattet Rinderø, Bud, Hustad og Harøsund. Smølen omfatter Veiholmen, Hopen og Bratvær m. fl. Romsdalsv æren e omfatter Husø, Sandøy, Finnøy, Steinshavn paa Harøen, Aukra og Otterøen. Not d re S øn dm ø romfatter Lepsø, Haramsø, Flemsø, Fjørtoft, Bratvaagen, Drynen, hvis der paasidstn. sted saltes sild.. SøndreSøndmør omfatter havnene mellem Bredsund og Statt, hvorav de fornemste er Ulsteinvik, Fosnavaag, Eggesbønes, Flaavær, Sandshavn, Storholmen og Haugsholmen. Kvernes omfatter værene mellem Kristiansund og Vevang. 928 Skreifisket. Ve~tkystfisket ~ 919 til 8 mars.. Opsynsbetjen i Halten beretter for uken 22/21/3 1919:... Tilstede: 52 garnbaater med 226. mand, 3 linebaater med 13 mand, 3 snørebaater med 8 mand. Tilsammen 58 baater med 247 mand. Uken som endte Ukefangst 3 kjøpefartøier og landkjøper..inaal Sjøveirsdage: 1 hel og 1 delvs. Ukens parti: Fisk Rogn 20 hl. ~~~~+~ Lever 40 hl. Av leverpartiet.. anvendt til dampning av 18 januar medicintran 29 hl., hvorav utvundet 15 hl. og tilovers for anden tran 11 hl... Priser: Fisk pr. 100, rund kr Fisk pr. sløiet kr å Rogn pr. hl. kr Lever pr. hl. kr Hoder pr. 100 kr alt: fisk Rogn 41 hl. Dampmedicintran 46 hl. Tilovers til anden tran hl. lever. T mars 3 større drivskøher henligger her avventende drivveir. Massen avseilet sydover. (Titran, 8 Kristiansund N.). Tota.1 tilsvarende uker Totalfangst maal l maal! maal maal maal l maal ~ februar d\ 15325[ \ b \ :9~O ~8~4 ~

3 12 mars 1919 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FLSKERBEDRfT FRA FSKERDREKT0REN 89 Sto rsi lin ske. td~gramm~r. Opslag 15: 10/3: Storsildfisket. Aalesund: Torsdag 1 motorbaat 80 maal, fredag 25 drivere maal, størrelse 600, pris 28, lørdag ingen drivning, ukefangst 1100 maa!. Søndresøndmør: Fredag fra Svinøhavet 40 drivere maal, pris 27, lørdag landligge for storm. 2 baater landsæt Muleviken utenom Skorpen lørdag 56 maa!. Ukefangst 1000 maal, alt saltet. Titran mest l1veir. Ukefangst foregaaende uke 400 maal, sendt fersk, pris 30. Romsdalsværene mest uveir. Ukefangst 50 maa!. Totalfangst til 8 mars maal, hvorav saltet 6,19079 maal, iset til eksport maal, hjemmeforbruk maal mot ifjor henholdsvis Søndag til Aalesund fra Svinøhavet 30 drivere maal, pris 28. Opslag 18. Trondhjem 8/3: Opsynsbetjenten i Halten meddeler 3/3: HaltenSulen 22/2 13: Ukefangst 472 maal iset, 172 saltet, 300 med 450 tønder. Pris 30. alt maal saltet handelsvare, tønder. Opsynsbetj enten i Titran telegraferer idag: Ogsaa denne uke fiskeridriften hersteds mest hindret av uveir. Ukeparti sild 400 maal, alt sendt fersk. Pris Fylkesmanden. Sildefisket Vestkysten. Opslag 19. Maaløy 5/3. F'ril Vaagsvaag: Fisket har hittil denne uke været hindret av uveir, belæg uforandret. fra Kalvaag: Denne uke intet sildefiske grundet uveir. Fra Kinn: dag storm stor sjø landligge, tilstede 20 notlag, hvorav 1 snurpenot 100 garnlag, 12 landkjøpere, 2 kjøpefartøier, ialt 750 mand. fra Selje: mangler efterretninger gnmdet linjebrud. Opsynsehefen. Opslag 19. Espevær 6/3: Søndre vaarsilddistrikt. Fisket nu helst omkring Bømmeløen, nye landstæng Bømmelhavn ~ Vestbostadvaagen og,raa strækningen Løklingholmene Rogøerne, pris omkring 22 notsildens størrelse Opsag 19. Maaløy 8/3: Fra Kalvaag: Vaarsildfisket hele uken hindret av uveir og ansees nærmest for slut her. Fra Kinn: dag almindelig utseiling til Røvingen for at forsøke efter sild paa dagsæt, endnu ikke indkommet. Ukekvantum 12 maal. Totalkvantum 5043 maal sild, hvorav 40 maal til hermetikfabriker, resten saltet. Pris 26, størrelse Notlagene avreiser idag sydover. Tilstede 70 motorbaatgarnlag, l saltefartøi, 12 landkjøpere, tilsammen 400 mand. Fra Askvold : Sulen er grundet uveir ingen fangst gjort denne uke, men bra utsigter ved Nøtøy. Tilstede 38 notlag, 4 garnlag, 19 landkjøpere, l kjøpefartøi og 485 m~nd. Totalkvantum amtet maal sild, hvorav hjemrneforbruld 785 maal til hermetikfabrikerne 250 maal, resten saltet, av kvantummet er maa! snurpcnotsild, maa! notsild, maal drivgarnsild. Opsynet. Opslag 21. Espevær 8/2: Paa natsæt omkring Espevær ubetydelig paa bundsæt, men paa kagsæt optil 40 maal, ved Nøking bra natsætfangst for faa baate, Bømmeløens østside ubetydelig, litt landstængning igaaraftes og idagmorges Vestbostadvaag og Løldingfjorden. Opsynet. Opslag 21. Haugesund 8/3: Bokn: Paa natsæt for nord og vestsiden mislig, enkelte baate bra fangster Mølstrevaag~LYllgholmen Tjernagel. Paa natsæt, mestedels overstaat garn, mislig, tildels bra fangster, l større stæng HelsevikenTjernagel. Opsynet. Opslag 21. Solsvik 8(3: gaaraftes et stæng ved Fedje, inat bra natsætfiske ved Stolmen og Vardosen, nordsiden Korsfjorden. Opsynd. Opslag 21. K vitingsøy 8/3: For nogen baater som satte igaaraftes ved Eime meget gode fangster. Opsynet. Opslag 21. Kvitingsøy 4/3: For de baate Opslag 21. Solsvik 8/3: dag et større som satte igaaraftes helst mislig, dog enkelte nyt stæng ved Fedje og utsigter for stængnoksaa bra. Opsynet. ning ved ennøen. Opsynet. Opslag 21: Haugesund 4/3: Ral11sho1l11erne Mølstrevaag tildels bra fangster paa natsæt, Opslag 22. Kinn 6/3: dag ingen utsigter, grundet storm faa baater trukket. Opsynct. lite haap om fiske mange fiskere avreiser sydover. Opsynet. Opslag 21. ~spe,:ær 5/3: dag indkomne, Opslag 22. Kinn 7/3: Kinn: dag efterbaater herol11kf1n~ ujevl~t, en (Ydel bra ~a~~ster, middag fra Røringen til Kinn 3 baater med bedst paa Nordeldvaagen 0b Roaldsfjorden, daosætsild 084 maal pris kr , daarpris Opsynet. lit kvalitet. ' Opsynct. Ostlamlsfisl<et. Opslag 21. Haugesund 5/3: Møishevaag Opslag 22. Kinn 9/3: Kinn: Røringen LyngholmenElstrevaag idag gode natsæt ioaaraftes til Kinn og Tansøy ca. 20 fmkoster OpsJag 17. 7/3: 0stlandsfisket. Farsund: fangster. Likesaa Langev(wg Vorlandsvaag P~la dagsæt fra 330 maa1, pris kr. ' , Sildefisket begyndt. Onsdag indbragtes 200 BømmelhavnBømmeløens indside hvor gode størrelse OpsYllet. kasser og torsdag 800 kasser paa nat og snurpefangster. flere landnotstæng ved fyren dagsæt, en enkelt baat badde 100 kasser sild, Hisken. Samme sted flere gode snurpefangster. pris 12 kroner kassen. Faa fiskere tilstede. Store Bokns vest og nordside tildeis gode Skreifisket Kristiansand: Torsdag godt fiske 10 baater natsætfangster. Meget fugt Røvær nordside Ops13g 24. A;:!lesund 5/3: ntet torskefiske her siden forrige indberetning kunnet ~) 30, ialt 150 maal, fin kvalitet, pris 18 kroner idag. Opsynet. l<as':ien. Fredag 15 baater 520, ialt 150 Opslag 21. Kvitingsøy 6/3: Paa natsæt foregaa gnmdet uveir undtagen i Borgundfjorden, og har fangsterne ogs<la denne uke maal, pris 16 kr. kassen. Fredriksværn: ntet nævneværdig fiske første halvdel av Opsynet. der været for det meste smaa. Tirsdag 8 for sydsiden her idag ganske bra fangster. uken. Tilstede: 15 motorbaater, 2 landl<jøpere, 34 mand. Opslag 21. Espevær 6/3: dag indkomne orkanagtig storm av VNV som gjo~de stor 50 pr. baat. Nat til igaar blaaste det en Opslag /3: 0stlandsfisket. Grimstad mandag, tirsdag og onsdag intet fiske, baater paa natsæt heromkril1g mislig, flogen skade paa fiskefartøier og andre tarkoster faa baater 1030 maal, pris 21, ved Gisøy baade ute i distrikterne men mest paa havgodt natsætfiske. Opsynet. nen i Aalesund. Veiret er fremdeles utrygt torsdag, fredag og lørdag indbragt 14 milal, pris 20 kroner til fiskerne. Fredriksværn intet nævneværdig fiske i uken. Kristiansand: dagsætfangster ved Rødholmen idag. Næste uke gaar hovedmassen av flaaten over Opslag 21. K vitingsø 6/3: Meget rike med snekave. ngen utseiling idag heller. Lørdag mindre fiske, storm, indkom 10 baater ialt 15 maal, pris 16 kroner kassen. Ukc Opslag 21. Haugesund 6/3: Utenfor Far. Opslag 24. Aalsund 8/3: Opfisket for Opsynet. til torskefiske. Opsynschefen. fangst til Kristiansand 315 maal og til F arsund 1000 kasser. sund og Flekkefjord godt garnfiske il:iag. hele M.øre fylke skrei, 1517 hl. rogn, Opsynet. 898 hl medicinhan, hvorav Normør henholds j. vis , Romsdal O~)slag ~1. SOlSVk ~/3: ~ Godt.nats:eLflske 50 og Søndmør lcver S~,dslden Stolmen,; et pr:1c1tsætfall g st.er :rc:~ holdighet garn 300, line 380, vegt pr. 100 skie Glæsvær.. Sild ~mder l~nd N~[dø_,1 siøiet fisk , tranproecnten 5052, H~nnøen,.t W01 natsælfangstel 30uO maal, fiskepris , leverpris 60l.15, llveir pns Opsynet. har hindret nogen væsentlig drift hele uken. Opslag 21. Haugesund 6/3: Paa natsæt Enkelte trælminger av ooverstaaede redskaper Mølstrevaag Ramsholmerne. Lyngholmen baade for Nordmørværene og for Rornsdalsidag helst smaat, BømmeihavnLangevaag værene har været garn 60200, line ujevnt, tildels gode fangster, godt paa natsæt For AalesundGiskeVigra har fangsternc ved Torskalisken, store Bokns vestside paa l l1ats garn været , enkelt iineendel mindre natsætfangster, for nordsiden baat 700, paa rykk Fallgsterne forcgode fangster, hvor masse fugl, faa fiskere gaat paa de indre torskebanker, fisken ujevn. tilstede. Opsynet. l Borgundfjorden er allerede noksaa stor almue. Fangsterne forholdsvis smaa 550 pr. Opslag 21. Solsvik 6/3: formiddag et baar, ogsaa idag utrygt veir, med snekave, de større stæng Fedje. Opsynet. fleste landligge. Opsynschefcn. Opslag 21. Solsvik 7/3: ga31'aftes stæng Opslag 25. Maaløy 5/3: Fra Vailgsvaag: 600, tilsammen optat de sidsk dage ning ved Hennøen endel paa natsæt ved Fisket har hittil denne uke været hindret av maal garn og maal notsild. Buvik. Stolmen og nordsiden Korsfjordmundingen, uveir, bc1æg uforandret. Fra Raudeberg: Opslag 19. Haugesund 8/3: Søndre vaarsilddistrikt : Ruskeveir de sid ste dage ogsaa, Opslag 21. Hisken 7/3: Paa natsæt ujevnt, tilstede 38 motorbaater, 8 landkjøpere, 278 pris 2021, ruskeveir. Opsynet. Paa grund av uveiret intet fiske siden lørdag, men allikevel godt fiske, bra utenfor flekkefjord, litt i Bokn og meget godt i Hordaland. trækning, et mindre stæng Nlellingsvaag igaar. 27/2 har havfisket været hindret av storm. tildels bra fangster, storm og sjøgang hindrer mand. Fra Bremangerpollen : Siden torsdag Hittil ialt maal garn og maal Opsynet. Paa Brernangerpollen indenfor Nesje tirsdag notsild, hvoravantages saltet og iset maal, resten til hermetik og hjemmeforbruk. Derhos ialt torsk og fisket idag. Opsynet pel, vanlig belæg. Fra Kalvaag: Opslag 21. KVl tl 11gSØ ~1/3. St h' ri og idag henholdsvis og 30200, orm 1l1urer leverholdighet , rogn , fett sei, det meste til hjemmeforbruk. førstehaands middelpriser : Sild 21 1 /2, torsk 2 1 /., faa baate trukket grundet storm, ubciydelig baater utror, men mestedelen vendereise, en Opslag 21. Espevær 7/3: Espevær kun Torskefisket hindret av storm, igilar endel sei l/l Den statsgaranterte vaarsildpris lavere fangst Løkling Langevaag ~ Bøinmelhavn keite delvis trækning FrøysjøenFrøyskjærene herefter. Buvik. mislig, tildels sorte garn, Opsynet. 45 næhers garn 25200, idag endel smaa

4 90 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FKERBEDRT FRA FSKERDREKTØREN 12 mars 1919 garnsbaater Frøysjøen 2050, leverholdighet 310, fettprocent 45, rognholdighet , fiskevegt , fiskepris 170, leverpris 100, tilstede 90 motorbaater, 40 robaater, l saltefartøi, 16 trandamperier, ialt 700 mand. Fra Kinn: Hittil ingen deltagelse i torske fisket og intet fiske. Fra Selje mangler efter letninger grundet linjebrud. Opsynschefen. Opslag 25. Maaløy 6/3: Fra Selje 5/3: Paa Statt har fisket denne uke været hindret av uveir i Skaarfjorden, igaar og idag garnbaater , fiskepris 180, leverpris usat. Deltagelse: 11 O garnbaater, 40 pilkbaater, besætning 120 mand, 10 landkjøpere, 7 trandamperier. Opsynschefen. Opslag 25. Maaløy 8/3: Fra Vaagsvaag: Ved Fallet torsdag , paa Kvalheimsviken pr. baat paa flere nætters, paa natsæt fredag 30250, smaagarnsbaater 1040, ruskeveir har disse dage hindret vanlig deltagelse. ntet rykkfiske hittil. Ukeparti torsk , 80 hl. rogn, 62 hl. dampmedicintran, torsk og rogn s3ltet, rundfiskpris , totalkvantum torsk saltet, total kvantum sei 24200, hvorav 4700 til fabrikerne, 2500 hjemmeforbruk, resten saltet. Totalkvantum rogn 276 hl. saltet, og 165 hl. dampmedicintran. fra Raudeberg onsdag 5/3: 17 motorbaater , torsdag 33 m otorbaater torsk, fredag landligge, ukeparti torsk sattet, 200 hl. damptran, 200 hl. rogn, hvorav 100 hl. til hermetik, resten saltet. Totalkvantum torsk alt saltet, rogn 255 hl, hvorav 100 hl.. til hermetik, resten saltet, dampmedicintran 238 hl. Fra Selje: Ul<ekvantum paa hele Statt 3000 torsk. Skaarfjorden: Torsdag fredag og idag garnbaater , pilkebaater 3158, ukekvantum torsk. Totalkvantum torsk alt saltet, 264 hl. dampmedicintran, rogn 222 hl. saltet. Fra Bremangerpollen : Torskefisket Bremangerhavet torsdag 8 nætters garn Bremangerpollen 30300, fredag Bremangerhavet natstaaede garn optil 300, Bremangerpollen dag Bremangerpollen torsk, ukeparti torsk, 85 hl. rogn, og 99 hl. damptran. Tohllkvantum torsk, hvorav 6000 hjemmeforbrukt og torvført resten, saltet 261 hl. rogn, 250 hl. damptran, sei, tilvirket klipfisk 229. Fra Kalvaag: Torskefisket fremdeles hindret av uveir. Torsdag 68 nætters garn Bremangerhavet torsk, Frøyagrundent'røyskjærene , smaagarnbaater Frøysjøen 1035, fredag Bremangerhavet vendereise, delvis trækning Frøyskjærene 50200, smaagarnsbaater Frøysjøen 2560, idag endnu ingen indkommet. Ukeparti torsk, 57 hl. rogn, 52 hl. damptran. Totalkvantum torsk 69800, hvorav hjemmeforbrukt 3500, resten saltet, 91 hl. rogn, 107 hl. damptran. Totalkvantum sei 33000, hvorav hjemmeforbrukt 3000, resten saltet. Fra Kinn: Torskefisket hittil ubetydelig og liten deltagelse, i uken ialt optisket 600 torsk, alt medgaat til hjemmeforbruk. Totalkvantum sei 7800, hvorav 3300 til hjemmeforbruk, resten saltet. Totalkvantum amtet: Torsk , hvorav torvført og hjemmeforbrukt 9500, 1004 hl. dampmedicintran, 1105 hl. rogn, hvorav 100 hl. til hermetikfabrikkerne, resten saltet. Totalkvantum sei , hvorav hjemmeforbrukt 28500, 4700 til fabrikerne, resten saltet. Opsynschefen. Opslag 27. Trondhjem 8/3: Amtets samlede fiskeparti 59000, dampmedicintran 66, lever 41, rogn 91. Priser:. Fisk sløiet 36 37, lever 8090, rogn 35. Tilstede 133 baater med 588 mand. Fylkesmanden. Opslag 29. Bodø 8/3: yttersiden ialt opfisket stykker torsk, hvorav hængt , saltet , iset , damptran 382, lever 343, rogn 341. For Bø er fisket avsluttet. For Dverberg er partiet ubetydelig øket i uken grundet uveir. Helgeland ialt opfisket stykker torsk, hvorav hængt 73000, saltet , iset 90000, damptran 377, rogn 162 hl, for Myken er fisket yderst smaat og nogen fraflytning. Fylkeskontoret. Opslag 30. Svolvær 5/3: Lørdag landligge, mandag gjennemsnitlig garn: Risvær 300, Brettesnes 200, Skroven 60, Kabelvaag 130, Hopen 160, Stamsund 230. Linebaater. Brettesnes 50, Hopen 80, Henningsvær 90, Balstad 100. Lineskøiter: Brettesnes 108, Stamsund 250, Ure 450, Balstad 200, tirsdag garn Brettesnes 125, Skroven 35, Kabelvaag 100, Hopen 50, Henningsvær 60, Stamsund 520, Steine 600, Ure 450, Balstad 200, Nufsfjord 150, Sund 20, Sørvaagen 250, Røst 70. Linebaater: Brettesnes 50, KabelvaagHopen 35, Henningsvær 70, Stamsund 300, Balstad 60, vestenfor smaat. Lineskøiter: Brettesnes 150, Stamsund 520, UreBalstad 250, fiskepris usl0iet , kilovis 4043, leverpris , rognpris Utvalgsformand. Opslag 30. Svolvær 8/3: Fiskepartiet 1 5 ha million, hvorav aha million hængt. Leverpartiet 166, dampmedicintran 1891, rognpartiet 2681 hektoliter. Leverholdighet , tranprocent 5057, fiskevegt Fiskepris usløiet , kilovis Leverpris 80130, rognpris Baat antal 3111, hvorav 836 garnbaater, 1276 doryer fra 1157 motorbaater Henningsvær 170, Vestlofoten 1712, VerøyRøst 219. Kjøpefartøier 129, hvorav 4 Henningsvær, Vestlofoten 77, VærøyRøst 5, onsdag gjennemsnitlig garn Risvær 230, Brettesnes 150, Stamsund 280, Ure 200, Røst 30. Linebaater: RisværVærøy 50, BrettesnesKabelvaag 40, Henningsvær 80, Balstad 180. Lineskøiter: RisværBrettesnes 120, Stamsund 200, Ure 250, Balstad 150. Torsdag garn: RisværBrettesnes 200, Skroven 50, Kabelvaag 150, Hopen 90, Henningsvær 59, Stamsund 270, Ure 230, Balstad 300, Nufsfjord 70, Sund 20, Reine 200, Sørvaagen 40, Røst 160. Linebaater: Risvær HenningsværVærøy 60, BrettesnesHopen 100, Kabelvaag 30, BalstadSørvaagen 50, Nufsfjord 20. Lin~skøiter: Brettesnes 220, Ure 200, Balstad 180, Sørvaagen 60. Fredag garn: Brettesnes 50, Skroven 30, Hopen 60, Henningsvær 40, StamsundBalstad 150, Sund 20, Reine 100, Røst 180. Linebaater: BrettesnesKabelvaag 50, Hopen 80, HenningsværSørvaagen 60. Lineskøiter: Brettesnes 230, StamsundBalstad 250, Sørvaagen 180 idag nordlig snetykke, Utvalgsformand. Opslag /3: Provianteringsdepartementet telegraferer 10/3: tilslutning til den i telegram 7/3 utsendte meddelelse om garantipriser paa fiskevarer gjøres opmerksom paa at for saltfisk av hyse og brosme er de gamle garantipriser fremdeles gjældende nemlig for hyse 45 og for brosme 60 øre pr. Fiskeridirektør. Opslag 31. Tromsø 8/3: Torsken: Ukepartiet torsk, derav saltet , resten iset. Damptran 16 hl, rogn 43 hl. Fiskepris 3540, lever 80 og rogn 35, andret. Priser: Torsk 3840, hyse O52, kveite , smaafisk 2560, lever 50 85, rogn Fisket denne uke stormhindret. Tirsdag Nyksund delvis trækning 5 nætters garn optil 35. Lineskøiter ytterbakken hovedsagelig hyse. Torsdag Nyksund garn Lineskøiter ytterstabakken Langenes lineskøiter ytterstabakken Kveitefisket gjennemgaaende smaat. Det øvrige distrikt storm hindret hvorfor ingen opgave. Lensmanden. Opslag 36. Andenes 7/3: Ogsaa denne uke har uveir hindret bedriften saa kun l hel og 2 delvise sjøveirsdage. Det opfiskede kvantum er nu stk. torsk, hvorav saltet og iset, 307 hl. lever, hvorav dampet 143 hl. dampmedicintran, 140 hl. rogn. Priser, belæg, leverholdighet, fiskevegt uforandret, det hovedsagelige fiske har de sidste uker været h veite. Lensmanden. Opslag 8. 11/3: Landets skreifiske til 8 mars 3,8 millioner stykker, hvorav.hængt 0,5 millioner, saltet 2,9 millioner, 5176 hl. dampmedicintran, 1060 hl. lever, 6023 hl. rogn mot i ,90,41, :28 og i ,00,44, l. Finmarkens vinterfiske beregnet H 31 desbr. Fetsildfisket. Opslag 50. Vadsø 10/3: Lebesby poset 350 maal, landstængt 750 maal, optat ialt niaal, hvorav solgt handelsvare til sildoljefabrikker 46500, agn l 225 og hjemmeforbruk 4155 maal. Fylkesmanden. Uken 28 mars. De t sven sk e si d e fi s k e for Bohuslen har i henv.ed 14 dage været hindret av uveir, blev igjen optat den 4.,;5 dennes NV av Skagen med en tredjedel av fiskerflaaten. Fisket har hat en ukefangst av hl. tildels stor og blandet sild av god kvalitet. Prisen var fra 15 og ned til 11 kr. pr. hl. Størstedelen er sendt fersk til indlandet. En mindre del er saltet. Totalfangst hl. mot ifjor og i Der er iaar saltet hl. mot i hl. og hl. agnmange. Amtets parti: torsk, Det svenske sildefiske. derav saltet , iset , hængt 1803, damptran 173 hl, lever 8 Opslag 4. 11/3: Sildefisket Bohuslen og rogn 126 hl, hyse alt iset, hadde en ukefangst av hl. sild, pris brosme 7000, hvorav saltet 5100, iset 1015 kr. pr. hl. Totalfangst 63l217 hl. 700 og hængt 1200 Fylkesmanden. mot ifjor og aar er. O 1 32 V d 10/3' L' d f' d saltet hl. mot ifjor hl. og ps ag. a sø. ælfe s Jor garn c. a. 50 Hammerfest Berle\. vaag , Kongsfjord optil 1700 torsk, Vadsø 400 Fylkesmanden. Opslag 36. Breistrand 7/3: øxnes: Belæg mænd, kjøpere, damperier uforandret, denne uke opfisket Nyksund og Langenes 3440 torsk, hvorav 500 hængt, 700 saltet og resten iset 1540, og smaafisk 2080, hvorav 300 hængt og resten iset, tranparti, tranprocent, leverholdighet, fiskevegt ufor Fra generalkonsulatet i Bilbao. dat. 25 februar 1919: mport og omsætning av klipfisk i uken fra 17 til

5 ~ ~ ~ mars UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK FSKERBEDRrfT FRA FSKERDREKTØREN 91 ~_ ~~ ~_~ ~~_o ~ ~_ 23 februar 1919, alt pr. kvint al a 50 kilo, androg til: Bilbao: Salg 1000 islandsk. Beholdning pr. 24 februar 2000 islandsk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas for islandsk. Sanfander: Pr. dampskib Sicilia 1568 norsk. Salg 1568 norsk og 300 islandsk. Beholdning pr. 24 februar 200 islandsk. Prisen for ste sort opgaves notert til ptas. 107 for norsk og ptas. 170 for islandsk. Prisen for norsk fisk er for samfængt vare. Paa Madrids børs notertes 24 febr.: Ptas pr. 100 fres. a/v 1/ Paris pr. 1 cb a/v 11 London. Angaaende sardinfisket i forløpne uke indberetter vicekonsulaterne følgende: Meget daarlig, der iland Vigo: bragtes kun 127 kurver. Santander: ntet. ndberetning fra legationen i Madrid til Utenriksdepartementet, datert 19 februar Herved har jeg den ære at indberette at der ifølge den officielle spanske ind og utførselsstatistik i de tolv maaneder av aarene 1916, 1917 og 1918 importes til Spanien henholdsvis 34.21, og mill. klipfisk (og tørfisk). Totalindførslen til Spanien av nævnte vare utgjorde i aarene 1916, 1917 og 1918 i desember maaned respektive 4.07, 2.44 og 1.95 millioner M ARi{EDSPRSER. Bergen den 10 mars Det gaar meget smaat med torskefiskerierne og utsigterne for samme synes litet lovende. Derimot hadde vaarsildfisket trods uroligt veir atter en god uke, og den samlede fangst er antagelig ikke langt fra 1 million maal. Fersksildprisen har ikke destomindre holdt sig bra her i Bergen, og skøitesild opnaadde ogsaa i forløpne uke omkring kr. 22 pr. maal, mens snurpedamperne maatte sælge til kr. 19 a 20 pr. maal. Eksportmarkedet mangler noteringer. Salt: Fra pakhus Middelhavs kr. 14, engelsk kr , tysk kr. 14 pr. maal a 140 liter. Onlsætning V ed Statens fiskemarked i HamburgSt. Pauli M eddeese fra Staatliche Fischereidireldion, Hamburg. Aar Pund Stykker ~ Værdi <,1b Gjennemsntispris i pf / / o oo / fl P/ Omsætnin gen fordeler sig paa de forskjellige maaneder saaledes: Maaaed Pund Stykker Værdi..;lb Januar /± Februar Mars / April Mai Juni / Juli / August / September Oktober November... o, Desember Av de vigtigste fiskesorter som blev omsat kan nævnes følgende: Fiskesort Pund Værdi <,1& Gjennemsnitspris pf. Hyse l h V... ~_ V indført / Torsk ~ l ll indført Flyndre V indført, iset Sei / Lange Kveite..._ indført / Sild Makrei Laks... < ~~~ r

6 f UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 12 mars ls19 De engelske 'fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Januar 1919 Januar 1918 Cwts. Cwts. For alle sorter Hs. _~ _88L~71 ~3_0_1_1_5 L(l248~L Specifisert for følgende sorter: i 1 Sild Brisling i Nlakrel... Torsk ' Lange..., [ Sei......, ' 2832 Hyse...,... 'l l Flyndre...,', l Kveite..., i ~~~~ De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) For alle sorter tils Specirisert for følgende sorter: Sild Brisling l 573 Makre Torsk..., Lange.., Sei... '.'..., Hyse, 'lyndrc...,.... '.'... \ Kveite Januar 1919 Januar 1918 Cwts. Æ Cwts. ~ De irske fiskerier. (V cd Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) \ _~ ~ 68~ l! \ Januar 1919 Januar 1918 _..._._.._ Cws. :~ C t 1 o.1. W.S. 1 ~ 1 For alle sorter tils. Specifisert for følgende s~rter~ ' Sild Brisling Makrei... ; l '\ 4319 Tors1c Lange.. o Sei... o o o t:yse,...; Flyndre '1 Kveite...,. ~ ~ :3~J7 ~ 305 J39~0~ ~~~~~~== mark~asbtr~tning~r m. o.. indberetning fra Norges fiskeri agent r England, Hans Johnsen, dat. Hull, 2S februar 1919: Fersk fisle Delvis ophævelse av fiskcl'ationsaktel'ne. Myndigheterne har besluttet, at maksimalpriserne paa fersk fisk skal ophøre fra 1 mars, (nr. 3 ordre 1918) som henhører under nævnte akt med undtagelse av sletvar, pigvar, iungeflyndre, kveite, sild, makrei, laks og ørret. Med ophævelsen følger, at herefter kan fisk sælges uten kontrol med undtagelse av de nævnte sorter, som indtil videre vedblir under konhol. Efterhvert som fiskeflaaten kommer i virksomhet, vil tilførslerne økes i den grad, at en videre reduktion av de gjenstaaende sorter finder sted. Myndigheterne forlanger, at detaljpriserne skal staa i et rimelig forhold til engrospriserne. Fra provianteringskontoret vil der bli avertert i aviserpe 2 gange ukentlig laveste utsalgspriser i butikkerne, men skulde der allikevel bli ublu detaljpriser, vil provianteringskontoret straks sætte i kraft betydelig lavere tabellerte priser end hidtil har været tillatt. Kontorets funktionærer vil til enhver tid holde kontrol med tilførslerne av fisk til alle fiskehavne, for i tilfælde' at stoppe overgrep i visse lokaliteter, hvor leveringerne allerede er tilstrækkelig. Fra l mars kan enhver drive handel med fisk uten at være registrert. Man forutser at gjenreisningen av fiskeflaateni den nærmeste fremtid, vil ha tilfølge betydelig øket tilførsel, saa at gatesælgere og stekfiskbutikker, i mangel aven bedre samfundsmæssig ordning, gjenoptar sin tidligere funktion, som et led i distribution av fersk sild og fisk, som er av saa stor betydning for fiskerierne hertillands. ndberetning fra Norges fiskeri agent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, 3 mars 1919: S i de rna r k e det uken endt mars. Markedet aapnedes paa wandag med usedvanlig stor tilførsel fra Norge. Da kvaliteten var daarlig, var der ingen efterspørsel fra indlandet. Røkerne hadde markedet for sig selv,

7 12 mats 1919 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fskerbedrft FRA FSKERDREKTØREN 93 ~ c hvilket hjalp dem litet, da skotterne dominerer røkesildhandelen for tiden. 500 kasser blank sild solgtes til. 43/ 40/. Det var det eneste parti der egnet sig for forsendelse til indlandet i fersk tilstand. Den anden sild solgtes derfor kun i smaat til priser 22/23/, enkeltvis 24/ kassen; for en last var der endog ikke et bud. De resterende partier stod over til tirsdag, og solgtes til 20/, 211, 22/, 24/, og 25/. Den ovenstaaende hele last indbragte 17/ 18/. Paa onsdag var efterspørslen fra indlandet litt bedre, og den ankomne last fandt rask avsætning til 45/49/ for 450 kasser notsild, og 27/6 for 2000 kasser snurpenotsild. Torsdagens 2 laster gik henholdsvis til 32/45/ og 33/58/, og resterne den følgende dag til 43/55/. Lørdagens tilførsel bestod av 390 kasser via Newcastle, som indbragte 30/, kvalitet slet. Totalimporten for uken utgjør 19,276 kasser. Det skotske siidefiske. avgav middels god fangst av blandet. og tom sild, som alt gik til røkerierne. Stornoway vekslet priserne paa de forskjellige dage fra 45/ til 80/. Kyle 25/70/, Maillag 29/84/ og Lerwick 66/89/. Fisket ved Wick F ersksildmarl<edet. td~g5'iulun~r Opslag 2. 5/3: Fiskeriagent Johnsen, Htlll, telegraferer 3/3: Newcastle 500 kasser sild, daarlig kvalitet, 40~32 Sll., godt fiske Skotland og rland. OpSlilg 2. 7/3: Fiskeriage:~t Johnsen,Hllll, tele;egraferer 5/3: 2100 kasser fersksild solgt, 5854 sl via Pderhead 5532 sh. Godt fiske Mallaig, Strandraer, god kvalitet. Opslag 2. 8/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telrgrafcrer 6/3: dag 3500 kasser sild, bedste kvalitet 5053 sh. kassen delvis solgt. Sekunda kvalitet tilbakeholdt. Opslag 2. 10/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, tel egraferer 7/3: 2600 kasser sild sekunda vare 2734 sh. kassen, 2400 kasser, bedste kvalitet, 57 sh. kassen, blot delvis solgt.. Opslag 2. 11/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 8/3: 1800 kasser s'ld, bedste kvalitet, delvis solgt 52 sh., sekunda vare 3234' sh. Opslag 2. 11/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 10/3: dag 2100 kasser vaarsild 66/ 3000 kasser 48j38/delvis solgt. Opslag : Generalkonsulell Bilbao telegraferer: mport 1026 islandsk, 4547 nyfundlandsk. Sa!.g 526 islandsk, 800 nyfundlandsk. Beholdning 2500 islandsk, 3747 nyfundlandsk. Priser , islandsk nyfundlandsk. Santander : Salg 200 islandsk. ngen beholdning. Paris London for efternævnte produkter garanterer følgende priser: Saltfisk: Torsk 75 øre pl, lange 75, sei 50. Klipfisk: Torsk kr. 1.45, lange 1.35, brosme 1.20, sei 1.00, hyse Tørfisk: Torsk rotskjær kr. 1.95, rund 165, lange rotskjær 1.90, brosme rotskjær 1.45, brosme rund 1.30, sei rotskjær 1.30, hyse rotskjær 1.40, hyse rund Saltet rogn av torsk samfængt pr, tønde a 120 kr. 80. Saltet,rogn av sei og lange samfængt pr. tønde kr. 70. Garantipriserne gjøres gjældende for fiskevarer. som er opfisket fra 1 januar 1919, for saltet rogn dog først fra det tidspunkt Provianteringsdepartementet bestemmer. Priserne kan til enhver.tid med rimelig varsel nedsættes i den utstrækning dette maatte være paakrævet. Fra Sverige. Som fiskeriintendent i Vastra distrikt (Bohuslen m. fl.) er utnævnt efter dr. K. A. Andersson dr. fil. N. V. Rosen, med station i Gøteborg.. ~ ~ k. Dr. Rosen. kommer. antagelig at Garanterte priser paalisk og lis evarer. tiltræ den 1 april, indtil hvilken tid Telegram fra Provianteringsdepademenfet dr. Molander i Fiskebackskil harovertat av 7 mars arbeidet. er slut for denne sæson, med en total henhold til Stortingets beslutning fangst av crans, værdi ~ av 26 februar 1919 er ved kongelig Et privat aktieselskap med en kapital resolution av 6 mars bestemt at Staten av ~ er startet med det formaal at utnytte fiskerierne paa Hebriderne, fra øerne Lewis og Haris og andre Seifiske under' storsildfisket ~ fiskevær i Skotland. Bedriften skal Efter opgave fra opsynshetjent D~ Brun er der under storsildfisket foruten fiskeri omfatte utklækning, indbragt følgende partier storsei til efternævnte steder: fryseri, tilberedning, pakning og salg, av fisk og sild, hermetisk nedlægning,, 'Derav. hvalfangst, fabrikation og salg av Sted alt opfisket Hængt til Saltet til Eksportert ndenlandsk fiskeoljer og forstoffe, trawlfiske og stk: rotskjær klipfisk fersk til forbruk stk. stk. utlandet andre baatfiskerier, reparationsarbeider stk. stk. o. s. v. Den nævnte øgruppe er kjøpt av saapekongen Leverhulrne, som har Kristiansund lovet at forandre øernes karakter for Bjørnsundværene Smølenværene befolkningens velfærd og trivsel. Denne Kvernes kombination av at tilgodegjøre sig 54438~o63600 ~~~~~ Tilsammen havets rigdomme er et vigtig skridt ' i retning av at kapital og arbeide hver for sig kommer til sin ret. Foretagendet vil utvilsomt følges med stor interesse i alle land, og ikke mindst i Norge. Lord Leverhulme byr en garanti for en lysere fremtid og bedre levevilkaar for øgruppens beboere. Mot i l ~~~~~ Efter en gjennemsnitspris av kr pr. styk blir værdiutbyttet av fisket i kr mot i 1917~18 kr , kr , kl , kr og i kr

8 94 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 12 mars 1919 Altona. Auktionsstatistik for 1914, 1915, 1916 og Vaarsildprisen nedsættes til kr. 35. Telegram fra Provianteringsdepadementet av 7 mars 1919, Omsætning i re (1/2 ) fisk værdi J ) ,, ) ,, ,, Priserne var for tysk trawlfisk: 1916 pf. pr. W Hyse, stor Torsk, stor Flyndre, stor og middels Sei Lange Kveite Sild Makrei Hummer.... Priserne paaindført fisk fra utlandet: 1916 pf. pr. W Hyse Torsk Sei...' Lange Flyndre Kveite Sild Makrei De opgivne summer fordeler sig saaledes: rl fjj Jf6.A Dampskibe Seilskibe Elbfiskere ndført fra utlandet indlandet Altonafirmaer Fisk fra KriegsSeefischerei } Gesellschaft fur die Nord see m. b. H pf. pr. fij pf. pr. fjj fjj fl}.a6.a Desuten solgtes uten forhandler i re fisk til værdi,jf , i re fisk til værdi J , i re fisk til værdi J , indsendt uten forhandler re til værdi J l) Heri er medtat værdien av stkr. skaldyr. 2) Heri er medtat værdien av stkr. skaldyr. Ved kongelig resolution av 6 mars er bestemt at den ved kongelig resolution av 10 januar 1919 garanterte pris for vaarsild, kroner 45 pr. eksportpakket tønde il 110 kilo, nedsættes til kroner 35 pr. eksportpakket tønde a 110 kilo og at den ved samme resolution garanterte pris av kroner 26 pr. 100 kilo kumsaltet vaarsild ophæves for sild som fanges efter kl. 12 middag søndag den 9 mars Eksport av hermetisk laks fra U. S. Efter Fish Trades Gazette, 1 mars 1919, Kvantumet av hermetisk laks eksportert fra U. S. i fisealaaret som endte 30 juni 1918 beløp sig til pund til en værdi av dols. England hører til de bedste kunder, idet det mottok pund til en værdi av dols., og Storbritannien og rland tilsammen pund til en værdi av dols., talien kom som nr. 2 med pund til værdi dols., Kanada nr. 3 med pund og dols., Australien nr. 4 med en værdi av dols. og Frankrike med dols. V ærdien for hele det britiske rike var ikke mindre end dols., som repræsenterer 70 % av eksporten. Hermetildabril< i Kanada. Nordisk Tidende, New York, for 23 januar skriver: Endel nordmænd i New York og Brooklyn har nylig erhvervet sig andel i en større hermetikfabrik Eastern Canadian Fisheries som i flere aar har været drevet paa Magdalena sland, Canada, ved utløpet av St. Lawrencefloden. Selskapet har hittil særlig holdt paa med nedlægning av hummer, men vil under det nye regime utvide bedriften til ogsaa at omfatte nedlægning aven række fiskesorter og kippered herrings samt salt makrei, torsk og sild, hvorav der forekommer en masse i de nærliggende farvand. De canadiske interessenter vil bli staaende i det utvidede selskap, men norsk bestyrer skal ansættes og norske metoder anvendes. Det nye styre tiltræder i mai.

9 12 mars 1919 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 95 Rapport nr. 6 om skr~ifisk~t stk. Derav sløiet torsk Priser for [ Tilstede Lever tilvegt i 1919 TOC5k i Damp overs til til 8 mars Rogn lever 1000 stk. hængt saltet leverhol medicin andre dighet stk. tran i hl. 100 stk. pr. hl. kiøpe baater 1000 stk stk. lever i hl. transorter i hl. sløiet torsk rogn far tøier fiskere i 1 hl. 3) pr. hl. Finmar< Vinferfiske til 31h ) øre pr Troms fylke,... ) øre pr J5) Lofotens opsynsdistrikt ) (Herunder Værøy og Røst) øre pr Yttersiden HelgelandSalten N. Trøndelag fylke Vikten... ntet nævneværdig fiskeparti. S. Trøndelag fylke Fosen o øre pr. 35 s88 Nordmøre fogderi l} Romsdals fogderi { } Søndmøre fogderi... rund Sogn og Fjordane fylke Søndenfor ,Ud Tilsammen l\t10t i 1918 til 9/ i 1917 Os i 1916 / i ' / i / i / i s lofoten i 1918 til 9/ øre pr i / øre pr i / øre pr i øre pr i / øre pr i / i / Tællingeh i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. 1) omgjort til stykker efter 210 = 100 stykker. 2) omgjort til stk. 3) 100 liter lever gav i Lofoten 5057 og i Møre 5052 liter dampmedicintran. 4) Prisen i Lofoten for usløiet fisk kr. pr. 100 stk. 5) Herav 836 garnbaater, 1276 doryer fra 1157 motorbaater. Henningsvær er stationert 170 baater og 4 kjøpefartøier l i Vestlofoten henholds.vis og 77 i 1 Værøy og Røst 219 og 5.

10 96 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fiskerbedrft FRA FSKERDREKTØREN 12 mars 1919 S<agens fisl<erflaate i i918. Den repræsenterer nu en værdi av over kr. (Efter Dansk Fiskeritidende). Skagens fiskerflaate utgjorde ved slutningen av aaret 1918: 94 kuttere over 15 tons, 43 motorbaater 515 tons, 15 motorbaater under 15 tons, ikke tidligere været anvendt her under kysten. Den samlede kapital, der er anbragt i fartøier og redskaper, utgjør derefter ca kr. (mot ca kr. i 1917). Saavel fadøier som redskaper har efterhaanden naadd en usedvanlig høi pris. Følgende tilbakeblikviser tydelig 80 seiljoller og ca. 70 robaater og. den mægtige stigning i værdien av prammer, ialt 242 fartøier, der med Skagens fiskerfla.ate: de nugjældende høie priser repræsenterer en værdi av ca kr. de forannævnte 94 kuttere er medregnet 9 av de for et par aar siden av nydannede aktieselskaper erhvervede baater, idet disse med Skagboere til besætning næsten til stadighet har fisket med havnen her som basis. Antallet av seiljoller er tiltat betydelig i det svundne aar, idet mange fiskere paagrund av oljemangel, maaue slaa ind paa anvendelsen av ældre fangstmetoder. Til fiskeriets utøvelse har været benyttet følgende redskaper: 5 bund\ garn, 1500 rødspettegarn, 1200 ma krelgarn, 300 sildegarn, 600 snurrevad, 7000' ruller taug, 45 tobisvad, 60 makreivad, 200 sæt bakker, 18 snurpenøter, samt dræg, vagere m. m. til en samlet værdi av ca kr., Av disse redskaper har bundgarn Kr l l fiskeriet deltar ca. 650 ældre og yngre mænd er intet menneskeliv gaat tapt ved fiskeriets utøvelse. De herværende skibsverfter og motorverksteder beskjæftiger efterhaanden e'n meget anseelig arbeidsstyrke. Garanterte vaarsildpriser Erklæringer paa tro og love. Til bevis for at den sild Staten skal kjøpe til tidligere gjældende garantipris, 45 kr. pr. tønde il 110 kg er fanget før klokken 12 middag 9 mars, vil foruten de sedvanlige fisker og tilvirkererklæringer ogsaa bli krævet en uttrykkelig erklæring paa tro og love fra tilvirker eller førstehaands kjøper, om at silden er fanget før nævnte tidspunkt. Sild som er notstængt før klokken 12 middag 9 mars, men optat senere, og hvorfor fiskererklæringerne følgelig vil være av senere datering, betragtes som fanget før nævnte tidspunkt, saafremt vedkommende fiskererklæringer paaføres auestation fra lensmand eller opsynsbetjent, at silden er optat av notstæng som er sat før klokken 12 middag 9 mars. Provi ante~ingsdep artem en tet. Kristiania 10 mars Bvad der fiskes i uken, mell anmeldes orsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. QUill1titics reported teo late to be included in the report for thls week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod' Fisbery), januarjuni o mill st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil) o hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring HeiTing), februarmars... maal a 150 liter 2. Feisildfisket julidesember]) tdl, saltet, fiskepakket (Fat Herring). (Barres saited seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the \Vest Coast)...,... maal a 150 liter. b. for østlandet (the South Coast)... maå1 a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember l) tdl saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne... o ; tdl, saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Nlakrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fi.skepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) Generalrapport om d~ større noskefiskerier(tiorwafisheries) Kvantum Totalfor uken til kvantum til 8/ / l O O O 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Mening used fresh is not included). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregllet. (All mackerel, l1scd fresh or exp. in ire or salted for the Scandinavian market, is not included). Ved eftertryk av disse meddelelser ill aa Fiskeis Gang angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri. O O O O

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere