VAARSILDFISKET var meget godt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAARSILDFISKET var meget godt"

Transkript

1 n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt. Hordaland fiskedes der først i uken meget godt baade ined garn og nøter, likesom 4 der var endel garnfiske under Lister~ og for Kvitingsøerne og litt i Bokn. Prisen var onsdag 8 /2 og ned til 9 kroner pr. maa. ' Senere i uken fiskedes der ogsaa godt,' og endnu lørdag hadde man fornemmelse utenfor Flekkefjord. og omkring Skudenesfjorden; paa strækningen EspeværFedje hadde man bra fiske. Prisen var fra 5 sidste uke blev der opfisket 564 maal drivgarnssild. Ved Bulandet hadde man god natsætfangst fra 4060, i gjennemsnit 50 maa. alt er i dette distrikt opfisket maal mot ifjor maal. Værdien av sildefisket i nordre distrikt antages at være ca kroner mot ifjor og kroner i 97. Lægges fangstene i søndre og nordre distrikt sammen, utgjør det samlede kvantum iaar sammenlignet med ifjor: Værdien av ukens storsildfangst anslaaes til ca kr. mot i tilsvarende uke i ifjor og i kr. Værdien av sæsongens storsildfangst er beregnet til ca mill. kroner mot i 98, i 97 og kroner i 96. Sildefisket paa Østlandet var smaat i uken, kun litt for Farsund, hvor fisket nu ansees slut. Skreifisket er fremdeles smaat Senjen er partiet kun forøket med ruaal maal stk. Fra Finmarken er der :. mangelfulde opgaver. Lørdag opgives Total... i fangsten for Gamvik paa dypsagn Heravgarnsild... i , igjennemsnit 000 notsild , k M h B l kroner maalet, og notsildens størrelse Fisket i Søndre distrikt TOrs, e avn, er e var stk. i maalet. Der blev fisket i Nordre distrikt vaag , Hammerfest smaasat en hel række notstæng, saaledes Total saltning baater 0050 og for Talvik paa lørdag ved Sanden, Nordøen, TæHe garn 2050 torsk. Prisen var vaagbørnestangen i Korsfjorden. 97 var der ialt opfisket 6260 i Berlevaag 30 øre pr. Forøvrig Man hadde lørdag gode snurpefangster aal, hvorav garn og intet fiske anmeldt. ved Tællevaag. sidsle uke blev der notsild og i maal, hvorav Lofotens opsynsdistrikt blev ukeopfisket i søndre distrikt maal,' garn og maal not fangsten kun stk. og det samhvorav med garn og sild. lede parti er iaar 2,3 mill. stk. mot maal med not, og ialt er her iaar. Vætdien av det samlede vaarsild,8 ifjor, 3,7 i 97, 6,9 i 96 og opfisket maa, hvorav fiske i begge distrikter er beregnet,6 mill. i 95, Belægget i Lofoten med garn og maal med not. til ca kroner mot er mindre end tidligere aar. Der er Av det samlede parti antages saltet i 98 og kroner i 97. tilstede 3397 baater mot 477 i 98, og iset til eksport Storsildfisket paa Romsdals 5253 i 97 og 5883 baater i 96. maal, resten maal er anvendt kysten nærmer sig nu sin avslutning Prisen var i Lofoten for usløiet fisk til hermetik og hjemmeforbruk. Mid for denne sæsong,da de aller fleste 4020 øre pr. stk. og kiloprisen delprisen for hele sæsongens vaarsid drivere har sluttet og er gaat over var 4045 øre pr., leveren betaltes fangst kan sættes til 20 kroner pr. til torskefisket. sidste uke var fisket med 0035 øre og rognen med maal, hvorefter værdien av sildefisket i stor utstrækning hindret av uveir, 6095 øre literen, Fiskens vegt var i søndre distrikt skulde bli saa ukefangsten kun blev 7950 maal fra 280~290 pr. 00 stk. sløiet kroner mot i 98 og mot i tilsvarende uke ifjor 2823 fisk, leverholdighet stk. lever kroner i 97. Desuten maa], i ogi til hl. og fettprosenten var 4556 er i søndre distrikt opfisket maal. liter damptran av hl. lever. stk. torsk og stk. sei, pris Til 5 mars er ialt opfisket Paa Yttersiden og Helgeland og i torsk 2.0 og sei.5 pr. stk.,maal storsild mot 488 i 98, Trøndelagen var fisket meget smaat. Ved ukens slutning stod der ca, i 97, i 96 og Romsdalen blev ukefangsten ? O?O maal notsild uoptat i søndre ,maal' i 95. Der er iaar stk., saa fisket har bedret sig noget. dstnkt. saltet' mot i 98, Sogn og Fjordane har ogsaa fisket nordre vaarsilddistrikt er der 757 i 97, i 96 og bedret sig idet der i uken blev opsmaa utsigter for videre sildefiske maal i 95. fisket 39 OOQ stk.

2 vere 98 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 mars 99 Det samlede skreifiske stiller sig iaar 600, pris Landsætforsøk Runde Kvalvik :'Mulevik kun svak fornemmelse, til 5 mars sammenlignet med de to snetykke. foregaaende aar saaledes: Opslag 5. 4/3: Storsildfisket. Sø~dre i søndmør: Onsdag landligge, torsdag 60 dri 99 l, i 97 fra Svinøhavet maal, pris 2026, nordvestkuling. Aalesund: Torsdag :.. ~':'. 60 drivere 0408 maal, solgt til agn. Hovedmassen slutter sildefisket. Nordresønd Total mill. stk mør: Torsdag motor;laat 2 maal. Silde. 0.6 fisket ansees slut. Romsdalsværene : Tors Hængt dag en motorbaat uten nævneværdig fangst. Saltet Storm, landligge. Damptran h.[ 707, Opslag 5. 7/3: Storsildfisket var mest Lever : hindret av llveir. Ukefangst 7950 maal. Rogn i Allerfleste drivere slutter og gaar over til Veiret. Meteorologiske observatorium beretter: Sydkysten hadde den første halvpart av uken laber eller frisk SV, senere frisk, tildels sterk NO; (fra Æksø mangler efterretninger siden torsdag). Vestkysten hadde ogsaa laber SV de første 3 dage, senere laber NO; sterk kuling av O ved Skudenes nat til fredag. Kysten nordenfor hadde gjennemgaaende laber SV den første halvdel av uken, senere nordlige til østlige vinde, tildels sterke paa torsdag, ellers svak eller laber. Finmarskysten har hat meget sterk kuling fra nordkanten de sidste par dage. Storsildfisket. :;..,;,.:...;...,. skreifisket. Totalfangst til 5 mars maal, saltet maal, iset til eksport maal, hjemmeforbruk maal mot ifjor henholdsvis Opslag 5. 2/3: Storsildfisket. Romsdalsværene: Søndag 2 motorbaater 5 og 50 maal, pris 28, mandag intet fiske, delvis utseiling: Tirsdag 7 motorbaater fr a Onahavet 0~5~4 maal, utrygt veir. Kristiansund: Tirsdag 2 drivere 8~20 maal, stormhindring. Aalesund : Tirsdag 50 drivere 5 ~60~2maal, pris 224. Sneveir, land igge~ Søndresøndmør: Tirsdag fra Svin ø havet 80 drivere O~80~20 maal, størrelse Opslag 5. 8/3: Storsildfisket. Til Søndresøndmør søndag fra Klavholmen 500 maal, snurpenotsild, natsætfornemmelse. Silden nær land vestenom Skorpen mot Sandshavn og Gjerdsviken. Nat til tirsdag godt fiske paa landsæt ved sbodengjerdsviken. Opslag 8. Trondhjem 5/3: Opsynsbetjenten i Halten telegraferer 9 ds: HaltenSulen /3 8/3 ukefangst 600 maal, iset 200 maal, saltet 400 maal, med 600 tønder, pris 2930, ialt maal, saltet handelsvare tønder. Langvarig uveir generende for bedriften. Opsynsbetjenten i Titran telegraferer idag: Ogsaa denne uke mest uveir og driftshindring. ngen partiforøkelse av noget slags fiske hersteds. Al fremmed almue for silddriften nu avreist. Fylkesmanden..ostlamisfisket. Opslag 7. 2/3: Østlandsfisket. F arsund: Fredag storm, lørdag indkom 000 kasser, flere fiskere ankommet. Kristiansand: Fremdeles smaat fiske, indkom igaar 5 baater med ialt 0 maal, pris 6 kroner kassen. dag intet fiske. Opslag 7. 3/3: 0stlandsrisket. Fredriksværn: Onsdag 8 sættegarnsbaater ved Rakkebaaerne 02 Slo eifisket. 2 maal, størrelse 000, pris 60. Tilstede 8 motorbaater, 2 landkjøpere, Opsynsbetjen i Halten beretter for uken 20 mand. Risør Tirsdag og onsdag 3 baater ialt 30 hi. Paa sættegarn i fjorden, pris /38/3 99: Tilstede: 52 garnbaater med 226 mand, 24 kroner pr. hl. 3 linebaater med 3 mand, 3 snørebaater med Opslag 7. 7/3: Østlandsfisket. Kristiansand nn bedre veir, men fremdeles in 8 mand. Tilsammen 58 baater med 247 mand. 4 kjøpefartøier og landkjøper. tet fisk. Totalfangst for Østlandet 2490 maalhvorav saltet 670 maal og hjemmeforbruk Sjøveirsdage: hel. Ukens parti: Fisk Rogn 9 hl. 820 maal. Lever 9 hl. Av leverpartiet anvendt til dampning av medicintran 7 hl, hvorav utvundet 8 hl. Sildefisket Vestkysten. og tilovers for anden tran 2 hl.. Priser: Fisk pr. 00, rund kr Opslag 9. Maaløy 5/3: Fra Kinn: Fra Fisk pr. sløiet kr fl Rogn pr. selve Kinn. idag almindelig utseiling til Rygsteinene efter dagsild. Ukekvantum 564 hl. kr Lever pr. hl. kr Hoder pr. 00 ler maal sild, størrelse , gjennemsnitspris 7. Totalkvantum vaarsild 3622 maal, alt: Fisk Rogn 70 hl. Dampmedicinhan 54 hl. Tilovers til anden tran hvorav 30 maal hjemmeforbrukt, resten saltet. Fra Askvold ved Rygsteinen idag paa 23 hl. lever. natsæt 20 baater maal, pris kr. 5. Ukekvantum 000 rnaal garnsild. Sulen intet opfisket denne uke. Fra de øvrige tdtgl'luntn~r distrikter meldes intet sildefiske. Totalkvantum amtet 9583 maal sild, hvorav hjemmeforbrukt 785 maal til hermetikfabrikerne 250 maal, resten saltet. Av kvantummet er ffi.aal snurpenotsild, maal noisild og maal drivgarnsild.. Opsynschefen. Opslag.9. Haugesund. 5/3: Søndre Vaarsildciisirikt.. Endnu idag fornemmelse utenfor Flekkefjord og omkring Skudenes~ fjorden. EspeværFedje bra fiske. S ild e pris 5 L Notsildens størrelse Hittil iaar ialt maal garn og notsild, hvorav antas saltet og iset maal, resten til hermetik og hjemmeforbruk. Derhos ialt torsk og sei, det meste til hjemmeforbruk. Førstehaands middelpriser : Sild 20, torsk 2.0, sei.5. Bavik. Opslag 9. Maaløy 2/3: Fra Kinn. dag almindelig utseiling, enkelte vendereise for storm. Lørdag 23 farkoster 330 maal, mandag 30 farkoster 330 maal, tirsdag 4 farkoster 3~4 maal. Pris henholdsvis og 57. Fiskefelt Røringen. Til~tede 60 motorbaatgarnlag, 3 landnotlag, l saltefartøi og 2 landkjøpere ialt 380 mand. Smaa utsigter. Fra de øvrige distrikter meldes intet sildefiske. Opsynschefen. Opslag 9. Haugesund 2/3: Søndre vaarsilddistrikt : Siden isøndags endel garnfiske under Lister og Kvitingsøerne, litt ogsaa i Bokn i Hordaland, godt baade for garn og nøter, tilsammen saaledes optat maal garn og maal notsild, pris 8.509, notsildens størrelse 60. Buvik. Opslag 2. Espevær 0/3: Espevær smaa natsætfangster idag, OisøsundetVikefjord Nøkling tildels bra fangster bedst Vikefjord, Bømmeløens østside ubetydelig, et landstæng Eidesvik idagmorges, omtelegraferte stængning Espeværs sydside lørdag bomkast. Opslag 2. Haugesund 0/3: Bokn sorte garn, større stæng Tjernagel i form'ddag, gode utsigter Ramsholmene. Opslag 2. Kvitingsø 0/3: For de baater som satte igaaraftes meget gode fangster RødholmenJerholmenHestholmenEimeskjæret. Opslag 2. Herdla 0/3: dag større stængning ved Hennøen og Herløvær, begge steder bra natsætfangster. Opslag 2. Haugesund /3: Bokns nordside 02 baater god fornemmese en baat, Halvorsviken 20 maal, Mølstrevaag og Fostlandsiden nordover idag ubetydelig garnfiske, større stæng HellevikenTjernagel imorges. Opslag 2. Herdla /3: gaareftermiddag et stæng Fedje og et mindre stæng sydsiden Sel bjørnen, storm og tungsjø. Opslag 2. Kvitingsø /3:.Mislig paa natsæt for nordsiden, ganske bra fangster Rødholmen og Hoggene idag. Opslag 2. His ken /3: N atsætfisket smaat, Hisken enkle, Jeitung bra kaggesætning, FyrøenFaneskjær bra optil 40 maal, pris 2 pr. maal, natsæt Melingsvær 5540 maal, pris 2 pr. maal, natsæt Melingsvaag Sf!'l?t, optil 0 maal, pris 89.pr. maal. Opslag 2. Espevær /3: Nordøerne ujevnt, tildels bra natsætfangster, og Oirøsundet godt fiske, Nøkling ubetydelig, større snurpelandstæng Oisøvaagene igaar:ftes. Opslag 2. Herdla /3: dag nyt stæng Fedje og litt garnfiske. Godt Garnfiske ved HennøenHerløværStolmen, pris 03, en snurper Fedje 200 maal. Opslag 2.. K vitingsø 2/3: natsæt heromkring idag. Mislig paa Opslag 2. Haugesund 2/3: Mølstrevaag Lyngholmen mislig, tildels bra. fangster., Tjernagel mislig. Gode utsigter. Opslag 2. Espevær 2/3: Espevær, Nordøerne, Gisø mislig natsætfiske, likeledes ved Nøkling og Bømmeløens østside, litt. snurpning Bømmelhavns og Espeværs sydside, et landnofstæng Eidsvik og et litet Espeværs sydsyde idag. Op,syn~t. Opslag2L Bisken 2/3: Ubetydelig fiske her idag, Melingsvaag mest sorte garn..

3 9 mars 99 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fske.rbedrft fra fskerdrektøren 99 Opslag 2.. Solsvik 2/3: dag ved Stolmen et stæng, ved Bakkesund 2 stæng. Opslag 2. Solsvik 3/3: To stæng ig;aareftermiddag Fedje idag, et stæng Haatvlken Selbjørnen, et stæng Hummelsund, 2 bomkast ved Bakkesund, gode utsigter nord og sydsiden Korsfjorden. Opslag 2: Kvitingsø 3/3: Helst mislig paa natsæt heromkring idag. Opslag 2 Espevær 3/3: EspeværNordøerneGisøsundet ujevnt, tildels gode natsætfangster, Nøkling og Bømmeløens østside ubetydelig idag, et mindre landnotstæng Espeværs sydside inat, samt endel snurpefangster heromkring. Opslag 2. Haugesund 3/3: Bokns vestside idag godt natsætfiske faa fiskere tilstede. Mølstrevaags fastlandsside nordover kun svak forr!emmelse. idag paa natsæt Røringen 4 farkoster 24 7 maal, størrelse , pris kr Opslag 22. Kinn 2/3: Kinn: ya;~rs.ildfisket. Fiskerflaaten for det meste ldlgjenkommet men hittil idag intet sildfiske eller utsigter til saadant. Opslag 22. Kinn 3/3: Kinn: Vaarsildfisket en baat idag paa natsæt Leiabaaene /2 maal. fisket antages at være slut her. Opslag 22. Kinn 3/3: Kinn: Vaarsildfisket en baat idag paa natsæt Leiabaaene /2 maal. Fisket antages at være slut her. Opslag 22. Kinn 5/3: Kinn vaarsildfisket paa dagsæt fra Rygsteinene til Kinn igaaraftes 2 farkoster henholdsvis 2 og 26 maal, pris kr Opslag 22. Bulandet 5/3: Bulandet idag ved Rygsteinen god natsætfangst 40 Opslag 2. Hisken 3/3: Lillehiskens øst 6050 maal, pris 5. side enkelte landgarnsfiske bra ellers smaat, Opslag 22. Kinn 6/3: Kinn: Vaarsi!d Melingsvaag smaat paa landgarn, B.randesund fisket gaar til Kinn paa natsæt Leiabaaene mislig et mindre stæng Hanøvaag mat. t faa baater 47 maal, 2 farkoster fra Ryg Opsyne. steigene 630 maal, paa dagsæt fra Ryg Opslag 2. Hisken 4/3: Paa landgar~ steigene 020 maal, pris kr Lillehiskens østsidehiskholmen smaat, opbl Opslag 22. Kinn r /3 : Kinn vaarsild 05 maal, Brandesund tildels bra paa natsæt.fiske : Kinn idag Leiabapene og Leiaskjærene svarte garn, omtrent alle fiskerne avreist til Opslag 2. Haugesund 4/3: Mølstrevaag Bulandet. fastlandssiden nordover enkelte baater fornemmelse, mestedels sorte garn, Bokn sorte garn idag. Sk, eifisket. Opslag 2. Espevær 4/3: EspeværNordøerne ujevnt, bra natsætfangst, forøvrig mislig, Bømmeløens ost og vestside helst sorte garn, et mindre landnotstæng Espeværs nordside idag. Opslag 2. fedje 4/3: Godt natsætfiske fedjehennøen HerløværBlomvaag. Blomvaag sildetyngde men ingen notlag tilstede. Opslag 2. Solsvik 5/3: gaaraftes og idag 2 stæng Sanden, Nordøen og Lyngøen, Hennøen, stængning ved Hjelmevaagen og Tællevaag, 3 mindre stæng ved Bjørnestangen Korsfjorden, 7 gode snurpefangster ved Tællevaag, endel garnsild 0ygarenfedje Stolmen. Pris: Sild stængt før 9de 202, efter 25. Størrelse omkring 620. Opslag 2. Hisken 5/3: EspeværNordøerneGisøsund helt sorte garn ved Grotefjord nogen faa baater optil 5 maal paa natsæt, pris 2. Opslag 2. fedje 5/3: gaar et større stæng fugløstolmen. Et l stæng Viksø. Snurpenotfangst Stolmen~Korsfjorden. Opslag 2. Hisken 5/3: Vest av T0skø enkelte opti 20 maal, ellers smaat heromkring idag. Opslag 2. Solsvik 6/3: Nye stæng Børnestangen, Goltesund 2, ved Hellesø Hjelmen 2, ved Hennøen, HennøenHjelmen 2, snurpenotfangster. Opslag 2. Hisken 7/3: Ved Hisken 3 baater tilsammen 5 maal, forøvrig strækningen EspeværBrandesund ubetydelig fiske, idag et par mindre landnotstæng ved Sigløen lørdag kveld. Opslag 2. 7/3: Et mindre stæng Stolmen, 4 nordsiden Korsfjorden. Opslag 24. Aalesund 2/3: Hittil anmeldt til deltagelse i torskefisket i Møre fylke 5 dampskibe, 362 motorbarter, 566 aapne baater, 245 dorryer med tilsamqren 8802 mand, derav falder paa Nordmør 2V5 motorbaater, 2 aapne baater, 24 dorr~er med 77 mand, paa Romsdal 70 motorb'ater med 023 mand, paa Søndmør 5 dampsuibe, 97 motorbaater, 454 aapne baater, 2 dotryer med 6008 mand. Ogsaa denne uke har fisket delvis været hindret av uveir. Krist~ansund lørdag: Enkelte linetrækninger 5m, mandag og tirsdag landligge. Romsdal l~ndligge alle dage. Aalesund lørdag: Linet 00300, mandag rykk , tirsdag gjrn , liner Søhdre Søndmør lørdag: Garn 5050, mandag ioo400, tirsdag snetykke, storm, enkelte fækninger Borgundfjorden lørdag 6 455, tirsdag Opsynschefen. Opslag 24. Aalesun 5/3: Opfisket i Møre fylke skfei, 227 hl. rogn og 433 hl. medicintran, bpsat lever til andre transorter 33 hl, hera~ for Søndmør henholdsvis Romsdal , Nordmør leverholdighet, garn 300, line 370, vegt pr. 00 sløiet fisk, garn 300, lihe 260, tranprocent 5048, fiskepris kr..5075, leverpris 90.5, nordostkuling har hæmmet driften de 4 første dage i uken. fangsterne har for Søndre distrikt været bra, paa garn fra 00 til 700 enkelte baater mer, line torsdag og fredag 50500, paa rykk de samme dage pr.. baat. For nordre del av fylket opgives fangsterne ogsaa i denne uke at være yderst smaa overstaaende garn paa line 3050, for Søndmørs vedkommende ser det nu saadan ut at der er kommet endel fisk paa de ydre banker. Borgundfjorden er fisket fremdeles smaat, ja de sidste dage mindre end tidligere, fangsterne paa garn pr. baat dreier sig om 330 pr dag. sær linefisket falder noget ujevnt. dag udmerket fint veir. Opsynschefen. Opslag 22. Kinn 0/3: Kinn: Sildefisket ikveld til Kinn fra Røringen paa dagsæt fra enkel farkost fra 035 maal, pris ubekjendt. Opslag 25. Maaløy 2/3: fra Vaagsvaag: Garnbaater Bremangerhavet mandag 00300, paa Kvalheimsviken , smaagarnsbaa Opslag 22. Kinn /3: Kinn: dag storm, ter 3000 rykkbaater 050, smaagarnsstor sjø, for det meste landligge. Til Kinn baater Bortne 30,70, rykkbaater 030. gaar uveir og landligge, garnbaater ankommet idag fra Kvalheimsviken 00250, rognholdighet , leverholdighet 300, tranprocent 4650, fiskevegt , rundfiskpris 6065, vanlig deltagelse. Raudeberg lørdag 8/3: 43 baater Mandag 0/3: 37 baater torsk, igaa r landligge. Rognholdighet 600, leverholdighet 300, vanlig belæg. Selje: Statt mandag 4 nætters garn , igaar og idag Skaarfjorden igaar og idag garnbaater 55030, pilkbaater 026, lever og rognholdighet uforandret, rundfiskpris torsk 8090, leverpris 00, rognpris trandamperier er nu i virksomhet, belæg ellers uforandret, nok kjøpere tilstede, uveir har de sidste dage tildels hindret fisket. Bremangerpollen : Bremangerhavet mandag 2 nætters garn , tirsdag paa strøket NesjeGrotle torsk, smaagarnsba ter 50200, idag smaagarnsbaater 30200, havtrækningen igaar hindret av uveir. Paa rykk mandag optil 00, igaar opril 50, leverholdighet 300, rognholdighet 7( io, fettprocent 50, fiskevegt 330, deltagelse 5: motorbaater, 00 smaabaater, 8 trandamperier, ialt 576 mand. Kalvaag: Torskef:sket lørdag Frøyskjærenefrøyagrundene S0300, Bremangerhavet , mandag de samme felter 23 nætters garn henholdsvis og 00600, smaagarnsbaater frøysjøen 20 60, rykkbaater 335, igaar landligge, id~g ingen indkommet, torskepris 6575, leverpris 000, lev(~r;oldighet '\ rognlkidighet 700, fehproc(:j;t 46, fi,!,,vegt 290~ 30, deltagelse uforandret. Kinn: Torskefisket Batalden lørdag 780 torsk, tirsdag landligge, fiskepris 55, liten deltagelse. Opsynschefen. Opslag 25. Maaløy 5/3: Vaagsvaag: Garnbaater torsdag og fredag paa Bremangerhavet 70400, paa Kvalheimsviken og Torskangerpoll smaagarnsbaater, rykkbaater, 2000 smaagarnsbaater rykkfisket smaat idag, gjennemgaaende samme fangster paa samtlige felter. Ukeparti 6800 torsk, 250 hl. rogn, torsk og rogn saltet, 90 hl. dampmedicintran, rundfiskpris 6065, total kvantum torsk saltet, sei, hvorav 4700 til hermetikfabrikker, 2500 hjemmeforbrukt, resten saltet, 52 hl. rogn saltet, 355 hl. dampmedicintran. Raudeberg onsdag 2/3: 27 baater 530n 50, torsdag 3/3 33 baater , fredag 4/3 48 baater t' rsk. Ukeparti torsk saltet, fiskepris 60, totalkvantum torsk saltet, 353 hl. dampmedicintran 325 hl. rogn, hvorav 00 hl. til hermetikfåbrikkerne, resten saltet. Selje: Torskefisket Statt denne uke torsk og sei. Skaarfjorden har torskefisket de sidste dage været avtagende. Ukeparti torsk, sei, 84 hl. dampmedicintran, 70 hl. rogn, fiskepris torsk 80 90, totalkvantum torsk, sei, 292 hl. rogn, 348 hl. dampmedicintran, fisk og rogn saltet. fra Brem:mgerpollen torsd ig ingen havtrækning grundet storm. Bremangerpollen motorbaater 50500, smaabaater 50200, torsk, fredag Bremangerhavet 2 nætters garn Bremangerpollen 50400, paa rykk dag avtagende grundet stort belæg. Ukeparti torsk, 9 hl. rogn, 27 hl. damptran. TotaJkvanturn torsk, hvorav til torvsalg og hjemmeforbruk, resten saltet, l 500 sei tilvirket klipfisk, 452 hl. rogn saltet, 467 hl. dampmedicintran. fra Kalvaag torskefisket onsdag garnbaater Frøysjøen Frøagrundene 2580, Bremrmgerhavet 50600, torsdag og fredag samme felter henholdsvis , rykkbaater ved Oldervæggen fredag 2000, ukeparti torsk, 95 hl. damptran, 88 hl. rogn, total kvantum torsk, hvorav hjemrneforbrukt 5000, resten saltet. 202 hl. damptran, 79 hl. rogn saltet, sei, hvorav hjelnmeforbruk 3000, resten saltet. fra Kinn torskefisket onsdag garnbaater 7

4 mal UKENTLGE MEDDELELS:l( FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKE(DREl\T0RE:N 9 mars 99 c: 60, torsdag 640, fredag 260, bedst ved Tansø og Batalden, rundfiskpris 5560, ukekvantum torsk 4380, totalkvantum torsk 4980, hvorav hjemmeforbruld 800, resten saltet, sei 7800, hvorav 3500 til hjemmefor [ Ukefangst! Distrikt bruk, resten saltet. Totalkvantum amtet: Toialkvantuffi torsk , hvorav torvført og hjemmeforbrukt 54800, resten saltet 725 hl. dampmedicintran 774 hl. rogn, hvorav 00 hl..til hermetikfabrikkerne, resten SannessJ' øen..., saltet. Totalkvantum sei 62000, hvorav hjemmeforbrukt 28500, 4700 til fabrikkerne, Namdalen.... resten saltel Opsynschefen. Opslag 27. Trondbjem 5/3: Amtets samlede fiskeparti 70000, dampmedicintran 9, lever 43, rogn 20, priser fisk sløiet 37 38, lever 8092, rogn 35, tiistede 48 baater med 668 mand. Fylkesmanden. Besaker.... Sørkraakøy... i Stoksund...! Valdersund.... Bjugn.... HaltenSulen.... Titran.... Storsildfisket 9899 til 5 mars. i maal, '! i maal 80' : 75 set maal Derav Saltet 3al : Totalfangst ijemmebrukt maal Opslag 28. Sørgjæslingerne 6/3: Viktenfisket 6/3 99 fiskepadiet 42300, intet [ 224' damphan 44, rognparti 56, ldlopris : leverpris 000, rognpris 75, kjøpef.ntøier 28, fiskerbaate 330, fredag lør Smølen ' i dag Gjæslingerne garn liner 08030, Kristiansund l 7 343; NordøSkjærvær garn, liner Skiinnafisket 3/3 fiskepartiet 30000, hvorav Bjørnsundværene [ 928 hængt 9000, 4000 iset, damptran 44, lever K! rogn 47, kilopris 404, lever 90, rogn vernes /3 fire næhers garn ' Romsdalsværene,...., ' Flabngerfisket 5/3 parti skrei, 23 N ds' d hektoliter rogn, 7 hektoliter damptran. or re øn mør C i 6896 c Hals. Aalesund.... _ , Opslag 29. Bodø 5/3: yttersiden: Opfisket ialt stykker torsk, hvorav hængt 68200, saltet 74050, iset 95000, damphan etol lever 335, rogn 392 hl. Helgeland: Opfisket ialt stykker torsk, hvorav hængt , saltet , iset , damptran 383, rogn 63 hl. For Myken og Valvær er fisket avsluttet Fylkeskontoret. Opslilg 30. Sørvaagen 2/3: Lørdag gam Brettesnes 250, Kabelvaag, Henningsvær 70, Stamsund 0, Ure, Balstad 200, Reine Sørvaagen 20, linebaaier Brettesnes 50, Kabel 50, Hopen, Henningsvær 90, Stamsund Sørvaagen 70, lineskøiter Stamsund 70, Ure, Balstad 300, Sørvaagen 250, Værøy 0, ltcmdag landligge. Tirsdag garn Kabelvaag, lopen, Henningsvær 0, Ure 80, Balstad 300, Nufsfjord, Sund 20, Reine 80, Sørvaagen 80, Værøy 90, Røst 40, linebaater Kabelvaag 00, Hopen, Henningsvær 60,' Sund, Reine 20, Sørvaagen 70, Værøy 20, Røst 00, lineskøiter Hopen, Sørvaagen, Værøy 40, Henningsvær 70, Ure 250, Balstad 350, Røst 80, fiskepris usløiet 70200, lever 27 35, ferskrogn Utvalgsformand. Opslag 30. Svolvær 5/3: Fiskepartiet 2 3 /0 mill., hvorav 4/0 mill. hængt. Leverpartiet 222, dampmedicintran 2266, rognpar Het 4342 hl, everholdighet , tranprocent 4556, fiskevegt , fiskepris! usløiet 4020, kilovis 4045, leverpris 0075, ferskrogn 6095 baatantal 3397, hvorav 925 garnbaater, 263 dorryer fra 230 motorbaater, Henningsvær 98, Vestlofoten 697, Værøy, Røst 229, kjøpefartøier 62, vorav Henningsvær 8, Vestlofoten 98, Værøy, Røst 5. Onsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes, Sund 00, Skroven 30, Kabelva:lg, Hopen 80, Stamsnnd 90, Ure 200, linebaater Brettesnes, Hopen 50, Kabelvaag, Henningsvær 40, Balstad 00, Sund 20, Sørvaagen 70, Værøy 4(\ lineskøiter Brettesnes '2S0, iennfngsvær 40, Stamsund 90, Ure 00, Sørvaagen 70, dyp sagn Skroven 600. Torsdag garn Risvær, Brettesnes, Stamsund, Ure 80, Kabelvaag 60, Hopen 20, Balstad 50, Sund 90, Reine 50, Sørvaagen 280, inebaater Risvær 60, Brettesnes 80, Skroven 20, Kabelvaag 50, Hopen 40, Henningsvær 70, Sørvaagen 30, Værøy 0, lineskølter Risvær 50, Brettesnes 330, Ure 40, Balstad 20, Sørvaagen 250. Fredag Brettesnes 20, Skroven 60, Kabelvaag 40, Hopen 200, Stamsund (Forts ætt es næste side). Søndre Søndmør \l\ot 97/8 96/7 95/6 94/5 Tilsammen i~~66:ii~~20 777i6:Hi~l2i~~~ 2823\ \: i j L,32! , Ol ! ,~~ Bjørnsundværene, heri indbefattet Rinderø, Bud, Hustad og Harøsund. Smølen omfatter Veiholmen, Hopen og Bratvær ill. fl. Romsdalsv æren e omfatter Husø, Sandøy, Finnøy, Steinshavn paa Harøen, Aukra og Otterøen. Nordre Søndmør omfatter Lepsø, Haramsø, Flemsø, Fjørtoft, Bratvaagen, Drynen, hvis der paa sidstn. sted saltes sild. Søndre Søndmør omfatter havnene mellem Bredsund og Statt, hvorav de fornemste er Ulsteinvik, Fosnavaag, Eggesbønes, Flaavær, Sandshavn, Storholmen og Haugsholmen. Kvernes omfatter værene mellem Kristiansund og Vevang. Vestl<ystfisket 99 til J 5 mars. Total Total tilsvarende uker Uken som endte Ukefangst fangst ~~~maa maa maa maal maal maal ~~ ~_~ 8 januar...l?o 000'! _ : : 500 l februar.....! i ' i ' i i mars : , i ~~ \

5 . + 9 mars 99 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 0 40, Ure 60, Balstad 50, Nufsfjord 90, Sørvaagen 00, Røst 20, linebaater Brettesnes, Balstad 00, Kabelvaag, Henningsvær 60, Hopen 90, Nufsfjord, Sund 20, Værøy 80, Røst 260, lineskøiter Brettesnes 250, Hopen 90, Stamsund 30, Ure 80, Balstad 300. Utvalgsformand. Opslag 3. Tromsø 5/3: Torsken: Ukepartiet ~3 500 torsk, derav saltet 37700, iset 44600, hængt 200, damp Nm ges utførsel av fiskeprodukter i november 98. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgave over vareomsæt ningen med utlandet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i november maaned 98 saaledes: tran 40 hl., rogn 62 hl, priser omtrent som fø~, antallet smaabaater vokset til 40, øker daglig. n_o_vcemb_er J_an_iu~rnovember MælOde r Agnmangel hele uken saa fisket væsentlig Varernes navn ' b. kun med garn og jukse. Hillesøy: Siden i enhet: sidste beretning :optat 7000 li:g. fisk, hvorav...: = saltet 5000, resten iset, damptran 6 hl. pris fisk 3235, lever 60, stormhindring for Hermetik: rige uke. Fylkets parti: torsk, Røkt brisling (sarderav saltet , iset 8544, 3003 hængt, damptran 29 hl., lever 8 og rogn' diner)...! ' ' hl, hyse 26909, alt iset, brosme Røkt vaarsild (kip 7000, hvorav saltet 500, iset 700 pered herrings).. i :3206 og hængt 200 Fylkesmanden. Vaarsild i Tomat..! ,5 9043! Opslag 32. Vadsø 5/3: Talvik garn 20~ Anden sildeherme: i~g k~. \orsk, H;~ome~5e~t ~naab?ttej 00 tik l v, er evaag ', amvl { ypsagn Fl ske le'lne't 'l \: for,', , Mehavn , ~. Vadsø ca. 500 kasser lodde' tat snurpenot, øvrig... i fiskepris Berlevaag 30. Fylkesmanden. Laks, fersk... Opslag 36. Breistrand 4/3: 0xnes: Be Makrel, fersk... læg 40 motorbaater, 28 robaater, 294 rnand, Kveite, fersk....! 24 kjøpere, 9 damperi er. Opfisket parti A l f k kilo:= stykker torsk, hvorav a, efs r saltet 20800, hængt 34700, iset stk., Sild, fersk kilo kveite, smaafisk, 56 Anden fisk, fersk... hl. damptran, 60 hl. rogn saltet, 000 iset, Rundfisk hl. udampet lever. Priser: Torsk 40, R t k' ' lever 5080, rogn 3635, smaafisk 2865, O S,Jær...! kveite 20220, fiskevegt 200, leverholdig Sei...! het 350, tranprocent 43. uken 4 hele sjø Hyse... veirsdage, optil 6 nætters garn Anden tørfisk.... stykker torsk. Lineskøiter Ytterbakken~ fre l' f k dag , lørdag stormhindret' lp S.....s030000, tirsdag og onsdag Fetsild og skjæresildl 2800 kilo, 0vedsagelig hyse. Vaarsild... : Lensmanden. Brisling... : Opslag 36. Bøstad 4/3: Borge Opfisket Nordsjøsild... : 5000 torsk, hvorav 8000 hængt, resten saltet, Slosild(storsild,0st' 8 hektoliter damptran kun 5 baater nu til l d d) stede de øvrige flyttet til indresiden. an ssi..... Lensmanden. slandssild... : Opslag 8. '8/3: Landets skreifiske til 5 M,akrel, saltet.... mars 5,5 millioner stykker, hvorav 0,6 hængt, Anden salt fisk 4,3 saltet, 707 hl. dampmedicintran, 8 hi. fustager..... lever 9322 hl. rogn mot D 'l 98 5,0,63, o., {asser ,80,48, Do. i fartøi... Finmarkens vinterfiske beregnet til 3 de Sild kryddersaltet sember. Do.' røkt... :: Ansjos, (krydder saltet brisling)... Hummer... Ut~nlandsk~ fis(~rl~r ~ Ræker... Uken 95 mars. Sælskind... Hvalbarder... Rogn..., Fiskeguano... Det sve n s k e s i de fis k e for Bohuslen var omtrent helt hindret av uveir, saa man kun de to første dage av uken kunde drive fisket NV av Skagen. Silden var stor og for aarstiden av god kvalitet. Prisen til fiskerne var fra 93 kr., almindeligst kr..50 pr. hl. En del av fangsten er sendt fersk, resten saltet. Ved ukens slutning laa fiskerflaaten i Skagen. Benrnei..... Sildemel,. fiskemel og hvalkjøtmel.' Tran, dampmedicin raamedicin... blank... brunblank... brun... av sæl... av hval(olje) sildetran... anden... stk. hl D T rangrakse... ~~~~ i 090! l lo! ~ i t l ! i [ ! ] ) : ! i ~2 l : 8 40: ; ! [ i 2344 j~~ 3393j ! l

6 6 02 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 mars 99 ~ Fra generalkonsulatet i Bilb ao. dat. 4 mars 99:' mport og omsætfebruar ningav klipfisk i uken fra 24 til 2 mars 99, alt pr. kvint al a 50 kilo, androg til: mibao: import pr.. dis :,And alueia 026 islandsk, pr. seilf. Arnsli e 4547 nyfundlandsk. Salg 526 islandsk og 800 nyfundlaldsk. Beholdning pr. 3 mars 2500 i slandsk og 3747 nyfundlandsk. Prisen for ste sort opgave s notert til ptas for islan dsk og ptas 3645 for nyfundland sk. Santande! : Salg 200 island sk. Paa Madrids børs notertes 3 mars: Ptas pr. 00 fres. a/v Paris pr. cb a/v / Lo ndon. Angaaende sardinfisket i f orløpne uke indberetter vicekonsulate rne følgende: Vigo: Daarlig, der iland bragtes 899 kurver. Santander: ntet. Fra generalkonsulatet i Gen ua dat. 25 februar 99. Siden min sidste indberetn ing av 28 f. m. er der ikke ankomm et noget parti fisk direkte fra Norge. Der findes nu intet egentl ig arked for fisk, idet alt er ov ertat av fiskekonsortiet j som bl. a. har motfat ;'ionsign,_.~lon stoft' partier L abrador ldipfisk, ankommet med direk te skonet 600 nerter. Fra Hull er ankomm tons stokfisk for regjeringen, hvilket parti likeledes skalj fordeles av konfastsatte sortiet til de av regjeringen priser, som nu stiller sig saa ledes: Stokfi::;k, uanset kvalitet. li t. 900 Virkelig Labrador klipfisk, 475 slal}dsk Labrador st yle., 475 Fuldvirket klipfisk....., 525 alt pr. 00 frit fra lager, ufortoldet, sconto 4 %. Der er talrike offerter i n larkedet fra utlandet til stadig faldend e priser. Labrador fisk tilbydes nu til 75 sh. pr. 00 eif. Genua, nett o. Saanidlertid længe konsortiet bestaar vil it private importører ikke faa an ledning til at avslutte forretninger. De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Februar 99 Januarfebruar Cwts.,g Cwts. ~ For alle sorter tils _._! Specifisert for følgende sorter: \ Sild ! ~ Brisling 274 : i 783 lvakrel Torsk : Lange , Sei Hyse Flyndre Kveite alt i ~~~~ De slmtske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritan nien og rland.) Februar 99 Januarfebruar For alle sorter Hs Sp eeifisert for følgende sorter: Sild i Brisling... o.. o ' 748 Makrel o o Torsk Lange. o Sei , \ Hyse.. o ' Flyndre o Kveite.... ' altiigls igiOSrT (Ved Norge~ For alle sorter tils. De irske fiskerier. fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Februar 99 Februar 98, Cwts. ~ Cwts. ~ Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makre Torsk Lange Sei... Hyse.. Flyndre Kveite. =

7 9 mars 99 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 0~) mark~dsbtr~tning~r m. t'. fangster for denne aarstid. Topfangst publikum indbilder sig, at torsk ikke 65 crans. Priserne var meget mo passer for røkning. derat, for dags fangst betaltes 30/53/. North Shields fiskemarked. ndberetning fra Norges fiskeri agent og for døgngammel sild 24/40/ pr. '. _, i England, Hans Johnsen, dat. Hull, Alt'k til røkerierne. Der P:tta et nylg avholdt l'iløte av 0 cran. gl d l k 't b l 4t mars 99: f' S k e d es ogsaa g, odt \Ted Kyle Mallaig Tynemouth han es. om e es 'l' UL. ec, S i de m ark e det uken endt og Stornoway. London fik større man,,at fremlægge for de miltære 8 mars. tilførsler end behovet krævet, hvorved myndgheter og havnestyret, en plan Ved at der ingen direkte import d t. d t'lf de l'ndtl'afat fersk for at utvide markedet og kalpladsen, esje ne æ,. d ' f t' l' var av sild fra Norge paa mandag sild sendtes til Hull efter en pris av for at gjøre byen, m: sm o~ 'n ge og tirsdag sporedes en bedre efter 20/ tønden. beliggenhet til hskelelterne l Nordspørsel fra indlandsmarkederne, og sjøen til en fiskehavn av første rang. i midten av uken gik priserne be Fersldiskmarkedet. tydelig op for prima notsild, hvor ~ tor p ris for h ø i e se. imot der var liten efterspørsel for Ophævelsen av de kontrollerte fiskesimple varer. Det er beklagelig at priser har frembragt en merkelig Fersksildmarkedet. storm hindret skibenes ankomst her situation paa alle markeder. Paa OpsJag 2. 7/3: Fiskeriagent JOl!ls.cn, til til i slutten av uken, hvorved en grund av den sterke agitation i endel Hull, telegraferer 3/3: 5400 llasser stld, bedste kvalitet, delvis solgt 7: ~h. kassen hel del sild overholdes til næste uke. av aviserne om at faa ophævet de 4/35200 kasser 5957 shillings, 3200 kasse!f De lange reiser forringer kvaliteten fastsatte priser, bøiet fiskekontrolløren 5850 shillings) 260 kasser 474 s. i den grad, at utseendet av røkesilden sig for publikums krav ved at op ~~gjør publikum skeptisk. En norsk hæve priserne paa forskjellige sorter. j{lipfisi<mari<edet sildebaat ankom hertil paa onsdag Det var gjort i den bedste mening, Opslag 5, 2/3: GellerallwlJis~ilell Bilba() d.. t t'l telegraferer: mport 244 islandsk, 6302 nyvia Peterhead, hvor et Vste Sg men resultatet har hverken være fundlandsk. Salg 94 islandsl;;,.549 nyfundugjørlig at faa silden solgt. Behovet fredsstillende for de handlende eller landsk. Beholdning 3000 islandsk, 8500 nyd fundlandsk. Priser uforandret. Santander; var allerede dækket paa lørdag, a for publikum, og nu forlanger gross mport 278 islandsk. Salg 278. ngen beholden last av 2800 kasser solgtes til 20/ isterne priserne fastsat igjen som før. ning. kassen. Endel videresendt til London Denne situation er opstaat ved en Paris London solgtes paa mandag til 7/ kassen. betydelig reducert fangst og større Jeg formoder at Peterhead' er gaat efterspørsel som følger med fasten. ut som marked for norsk fersk sild. Autoriteterne har ikke raadført sig MAR{EDSPRSER. Totalimporten for uken utgjør med de sakkyndige paa dette om Bergen den 7 mars kasser. raade. Den mindre tilførsel tilskrives Følgende tal viser dagens import 2 faktorer: Torskefiskerierne har liten fremgang. og priser: Først veirforholdene, som sedvanlig Vaarsildfisket fortsætter her utenfor Mandag 3 mars via Newcastle 500 vis hindrer fangsten i mars og april med stængning og snurpenotfi~ke. kasser, pris 40/32/. maaned. Fisket paa fangstfeltet om Efter garantiprisens nedsæuelse har Tirsdag 4 mars via Newcastle 400 kring Færøerne hindredes av storm fersksild været avgit ned til 2 kr. kasser, pris 66/. 3 dage i træk i forrige uke, følgelig maalet, men blev i slutten av J ken Onsdag 5 mars 200 kasser notsild uteblev trawlerne derifra. Den anden betalt med 4 kr. pr. maal., via Peterhead, pris 58/54/. faktor er den betydelige redueerte Salt: Fra pakhus MiddeJhavs kr, 2500 kasser blandet sild, pris fiskeflaate) som før fisket rundt Stor 4.00, engelsk kr. 2.50, tysk kr. 55/32/. britanniens kyst. Myndigheterne har 4.00 pr. maal a 40 liter. Torsdag 6 mars rester, pris 49/ returnert et større anta trarlere til 42/34/. sine eiere, men paa grund av de 3500 kasser notsild, pris 53/50/. urolige arbeidsforhold staar alt stille, KonsisfensfeU. Via Newcastle 43 kasser, pris 38/3. og meget faa fartøier gaar ut paa Kundgjørelse fra ndustriforsyningsdepartementet av 4 mars 99: Fredag 7 mars 2550 kasser simpel fiske. Med liten tilførsel av fersk vare, pris 34/27/6. fisk vil priserne stige i veiret for medhold av lov av 7 juli kasser notsild, ankomst efter længere tid fremover, saa det er nødinarkedstid, litt solgt, pris 57/. vendigbaade for de handlende som bestemmes herved at de i kundgjørese av 8 januar 99 fastsatte maksimalpriser og omsætningsregler for Lørdag 8 mars rester notsild, endel publikum at faa de kontrollerte priser solgt, større del overstaar til man gjenindsat. Efter at tilførsel og efterdag, pris 54/52/. spørsel nu gjør sig gjældende, viser smøreoljer og konsistensfett ophæves forsaavidt anga ar konsistensfett. Jernbanens ekspedition slutter kl. det sig at priserne er gaat betydelig Denne bestemm~lse trær ikraft fra fm. op. Torsk er solgt til /32/ pr. og med lørdag 8 mars 99. Det skotske sildefiske. stone over den forrige maksimalpris. Paa den nordlige side av Shetlands Hyse er solgt til fabelagtige priser. øerne stod store stimer av sild. Baa Smaatorsk derimot staar i rimelig terne som deltok i fisket hadde rekord pris i motsætning til hyse, idet

8 Utdrag av Dansk fiskerisfatistik 97 Utgit av Lalldbruksministcriet ved fiskeridirektør F. V. Mortensen. Den færøiske fiskerflaate bestod ved tene til kr. ialt for baatma utgangen av 97 av 40 kuttere.teriellet ca. kr Værdien av med en samlet drægtighet av ca kutterne kjendes ikke. reg. tons; endvidere fandtes der paa 97 er der anholdt 2 fremmede Totalutbyttet av saltvandsfiskeret øerne 92 motorbaater og 442 ro fiskefartøier som drev fiske paa dansk cr for aaret 97 opgjort til en værdi baater som udelukkende anvendes til sjøterritorium. Der er behandlet ;) av ca. kr mot ca. kr hjemmefisket. saker, hvori danske fiskere søkte er S i 96) hvilket gir ca V ærdien av det færøiske fiske er statning for skade foraarsaket ved, kr i mindreutbytte. for 97 opgjort til ca. kr at utenlandske fiskefartøier hadde følge opgjøret fremkommer in mot ca. kr i 96. beskadiget deres redskaperm. m. dreutbyttet saaledes: Av det samlede utbytte hithører ca. Der er i aarets løp foretat synsfor 7 ca. kr. Vestkyst og NordsjøfiskC:t Farvandene indenfor Skagen Fisket i Ringkjøping og Nissum fjorde.... Limfjordfisket Sammenlignet med værdien av de forskjellige fiskerier i 96 er utbyttet av torskefisket formindsket med ca. kr , av hyse med kr , av flatfisk med ca. kr , av sild og makrei med ca. kr , av aal med ca. kr og av horngjell med ca. kr Tages som middelværdi gjennemsnit av de forutgaaende 5 aars utbytte viser aaret 97 en fremgang av ca. kr Værdien av østers fisket er ikke m(~dregnet i denne statistik. Der er i sæsongen 978' indbragt og solgt ca stk. østers. Heller lkke er i statistikken medregnet værdien av den fisk, som av fiskerne forbrukes i deres~ husholdninger og om bord i fartøierne. Fiskernes anta er for 97 opgjort til 9553 mot 89 i 96, og der har saaledes været en tilgang av 642 personer. Den samlede fiskerflaate bestod mot utgangen_av 97 av ca fartøier og baater, herav_hadde 493 el størrelse av 5 br. tons og derover, 089 var mellem 5 og 5 br. tons, mens resten alle'~ var under 5 br. tons. Av fartøierne var 447 forsynet med motor. Den samlede vær di av dette fartøismateriel androg ca. kr Værdien av fiskeredskaper er opgjort til ca. kr l finansaaret 978.c.er av statslaaneondets midler utbetalt kr i direkte laan til fiskere til anskaffelse av fiskefartøier og kr til laaneforeninger. kr fra kutterfisket, og resten retninger paa 287 motorfartøier. ca. kr fra baatfisket. Vær For drab av 483 sæl og 52 skarv dien av den fisk, som fiskerne selv er der utbetalt i præmier ialt kr. '2084. forbruker eller som direkte sælges til Redningsdamperne HVestkysten og lokalt forbruk, er ikke medregnet i Vesterhavet har i aarets løp været opgjøret. tilkaldt til assistanse for kystfiskere Grindefangsten har i 97 git et 8 gange, og der er ved disse leiligutbytte av ca. 39 grindehvaler. heter ydet hjælp til 2 baatlag med 96 dræptes 397 og aaret forut mands besætning, endvidere er Der er som følge av krigen ikke i der i mange tilfælde ydet hjælp til 97 drevet hvalfangst. fiskefartøier paa grund av motor Værdien av de paa Færøerne hjem. havarier, grundstøtninger, isforhold mehørende 92 motorbaater er ansat o. lign. til kr og værdien av robaa 97 blev opfisket fisk, som fordeler sig saaledes: Fiskesort 97 Kvantum 96 Tunge Pigvar Sletvar Rødspætte Hundetunge Skrubflyndre Lerflyndre Hyse Torsk Hvitting Sei Stenbit Horngjell lvlakrel [ Sild [ Laks [ ørret ' Aal Skate Andre fiske sorter Hummer Ræker \ Total \9~2 '47506 Værdi kr. ~ ~ 97 9i [ ~:H~~57j:~ ~:: Gjennemsnitspris kr. ~ 97 96! : : _....

9 i ~._... i 3738 '' 38 ' ~) mars 99 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN los Rapport nr. 7 om skr~jfjsk~t ~9+ Priser for Tilstede 99 til.5 mars Rogn i hl. 00 stk.: lever. t i søle pr. hl. torsk kjøpe! baater f~r ~ tøler fiskere ~~': l:, ' Finmark Vinterfisl<e til 3 ' , ) Troms fylke.... Lofotens opsynsdistrikt : (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden... i... s. F~~:~d~l.a~.. ~~l~~~. Nordmøre fogderi... i} Romsdals fogderi....! Søndmøre fogderi ) 2300, Sogn og Fjordane fylke 886 Søndenfor... 00,, Tilsammen 5508 } i i 34538if : i HelgelandSalten.. N. Trøndelag fylke Vikten Jl2fl' =3 70 li,,, ~!,( 2050 _,!060 øre pr. ii i [øre pr ) 00:35 62 løre pr. kg 60='= ' 63 i ~ O 26ørepr.l\g.' 58'75! 8092 :~~ lø}re pr. kg, 35, 50 d 75 90~_!, 5_i 649 run : 'i i! rund i 9i2~2 orundl... Mot i 98 til lgh.! i i 97 7 la..., i 96 8: ! i 95 '> tj/! i 94 4h i i 93!i'j/; i 92 lg/g i ! : Lofoten i 98 til G/ øre pr. 25'::6,~ 53! :77 ' i ~ 5253 i 97 7 / i løre pr i 96 ls/ : !øre pr ! i 95 l3a ' l : pr. 5fo 207, i i 94 H/ i _ _ ' !øre pr ! i 9:3 lg/h _J±=~~ 239 i 4S0() i 92 G/ \ <r ! i~3~~~ ~~~~~~~ Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker. 2) omgjort til stk. 3) 00 liter lever gav i Lofoten 4556 og i Møre liter dampmedicintran. 4) Prisen i Lofoten for usløiet fisk 4020 kr. pr. 00 stk. 5) HeraV 92.5 garnbaater, 263 doryer fra 230 motorbaater. Henningsvær er stationert 98 baater og 8 kjøpefartøier, i Vestlofoien henholdsvis G97 og; 9) Oy; i Værøy og Røst 229 og 5. 6) Herav falder stk. paa Vikten, paa Sklinna og pila Flatanger Kokt linolje. Kundgjørelse fra ndustriforsyningsdepartementet av 4 mars 99: medhold av lov av 7 juli 98 fastsættes herved som gjældende indtil videre følgende omsætningsregler og ma~simalpriser for kokt linolje: ) Ved salg fra fa brik til grossist kr. Ved salg fra fa brik eller grossist.84 pr. inkl. fat. leveres varen hit jernbane eller damp 2) Ved salg fra grossist: skib eller frit tilkjørt kjøperen overa) hele fat kr..98 pr. ekskl. fat. ensstemmende med de paa ethvert b) mindre deler kr..90 pr. liter sted sedvansmæssige regler. ekskl. emballage. Til de fastsatte priser kan gjøres 3) Ved salg fra detaljist kr. 2.l5 pr. tillæg for transportutgifter efter de liter ekskl. emballage. herom gjældende almindelige regler.

10 UKENTLGE MEDDELELSEr{ FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 mars 99 Denne bestemmelse trær ikraft fra V. His ken Bud. hvor drivende miner optrær, maa og med lørdag 8 mars 99. Fra samme tidspunkt ophæves de Avdelingschef: Chefen for 3dje man dog være forberedt paa at en Sjømilitære distriktskommando, saadan henvendelse ikke altid kan under 22 november 97 og 2 juli, Ber gen. efterkommes straks. Fiskerbefolkninjfr. oktober 98 fastsatte maksi V. Bud Hel g e l and s fl æsa. gen kan imidlertid gaa ut fra, at enmalpriser og omsætningsregler for Avdelingschef: Chefen for hver henvendelse vil bli tat hensyn linolje. Trondhjemsavdelingen, Heim til og efterkommet i den utstrækning, Overtrædeise straffes med bøter indtil dal, Kri sti ans u n d N. som forholdene tillater kroner eller med fængsel ind V. HelgelandsflæsaAndfjor Paa sin side maa fiskerne nøie til 6 maaneder eller med begge deler. den. iagtta de bestemmelser, som av myn Avdelingschef: Chefen for digheterne fra tid til anden er git Nordlandsavdelingen, Farm, angaaende minefaren, senest den vei Bod ø. ledning, som fra Fiskeridirektøren er Forsvarsdepartementets V. AndfjordenDen russiske utgit under 20 januar 99. Likele HMeddelelse ang. trutne foranstaltninger m. Y. mot minefaren. gr æ n se. des maa fiskerne 'nøie følge de an Avdelingschef: Chefen for visninger og advarsler, som marinens Finmarksavdelingen, Frithjof, fartøier maatte gi dem angaaende Va rdø. minefaren. De sjømilitære avdelingschefer Det maa haves for øie, at patrulhar ordre til hver inden sit distrikt jering efter drivende miner i mørke at fordele sine' fartøier saaledes, at og usigtbart veir er uten nytte, og minefisket blir saa effektivt som mulig. fiskerne advares derfor bestemt mot Skulde derfor opsynet eller fiskerne under saadanne forhold at færdes i finde at det in den et bestemt om farvand, hvor der kort i forveien har raade, hvor miner har vist sig i større vist sig drivende miner i større anta. Marinens fartøier er i avdelinger paa flere fartøier fordelt til minefiskning og opsyn paa kysten saaledes: L Den svenske grænseportør. Avdelingschef: Chefen for Tønsbergavdelingen, Tø s berg. antal, var ønskelig at faa et av ma Likeledes fin der man bestemt at l. PortørJæderens rev. rinens fartøier tilstede, bør henven maatte gjenta advarslen til fiskerne Avdelingschef: Chefen for dese herom ske ikke til central mot at færdes i de av ententen spæradministrahonen 2den Sjømilitære distriktskommando, i Kristiania, men rede omraader utenfor territorial m. Kristiansand S. direkte til vedkommende sjømilitære grænsen. J æ der ens rev ' His ken. avdelingschef, som straks vil ta sig Avdelingschef: Chefen for av saken. Vestlandsavdelingen, Harald Paa grund av kystens store utstrækning Haarfagre, Haugesund. og de mange fiskefelter, Generalrapport om de større norskefiskerier(norw afisheries) Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Qtantiti~s report ed too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket julidesember l ) , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember )., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway fro? the NorthSea, salted for export to Ameriea) Kvantum Totalfor u ken til, kvantum til 5/3 99.5/3 99 l,.7 l 84 i l l O l O O l) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not incllded). 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregn et. (All \~~~~~~!,_?s~~jresh or exp. ~!.:l Jce or salted for the Scandinavian market, is not includ_ed...:..). Ved eftertryk av disse meddelel!er ill aa Fiskets Gang~ angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri. O O O O

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken an Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk tisk~rib~ariftj fra tisktridir~ktør~n nsdag 22 januar 1919 Nr. fangst 35 maal, pris kr. 38, tirsdag nqr$k~ fisk~ri~r~ fra Svinøhavet-Storholmen 5 dam~ Uken 12-18 januar.

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere