fra fisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe med ialt 95 maal, f ET S L D FS KE T var yderst pris 4045, og fredag indkom likesmaat i sidste uke. Der blev i ledes 3 drivere med henholdsvis 20 Kvæfjord optat 25 maal, hvorav 08 og 60 maa. Til Titran er saltet til handelsvare 7, pris ilandbragt 500 maa, pris 384, 57 kr. maalet og noget blev solgt til størrelse 500. Til Kristiansund indfabrikkerne, pris 40. Vasvik og kom lørdag 45 drivere med fra O til Gullesfjord blev stængt ca. 300 maa, 200 maa, igjennemsnit 42 maa. 35 streks vare. Salangen er i Prisen var da steget noget og var uken sat 3 mindre stæng fabrikvare, fra 4042 kr. maalet. Kristiansund part av uken, senere friske til sterke vestlige vinde, storm fredag og lørdag. Nordlandskysten har hat svak eller laber østen vind indtil fredag, da vinden gik om paa SV og øket til storm om natten. Finmarkskysten har gjennemgaaende hat svake vestlige eller sydlige vinde hele uken. 6~r~tning~r pris 2025, men der er smaa ut er tilstede 85 drivere. Ukefangsten Storsildfisket. sigter til nye stæng. 5 notbruk til for Kristiansund blev 7073 maa. Fiskeriinspektør Johnsen, Boda, telegraferer 23 november: stede. Hillesøy er sat 5 mindre alt er i denne sæsong opfisket 8908 Forleden nat 23 mil fra land for Helgelandskysten, Herøværene, fangedes et par stæng, men der er kun optat 5 rilaal maal, hvorav saltet 835 maal. Fisolgt til agn. Forøvrig er der intet sket foregaar kun paa Sulenhavet. garn, det meste av silden faldt, av den fan maal veritabel storsild paa 25 maskes fetsild= fetsildfiske anmeldt. V ærdien av ukens storsildfangst er gede sild blev ingen i garnenes bugter. Man antar at der staar meget sild, der var stort Til 25 november er for hele landet efter de opgivne priser beregnet til bruk. Der igangsættes nu prøvefiske med opfisket maal fetsild mot ca, kr og det samlede værdi passende bruk i 95, i 94, utbytte iaar anslaaes til kr i 93, i 92, Brislingfisket. Til hermetikfabrikkerne i Kopervik er itiden januar8 i 9, i 90 og 5997 td~gramm~r maal i 909. Der er iaar saltet november 96 tilført 6347 skj. brisling, skj. smaasild, 5568 skj. Opslag 5. 22/ : Storsildfisket: gaar Storsildfisket tønder mot i 95, i 94, 0070 i 93, til Kristiansund fra Sulenhavet dampskibe blanding og 7605 skj. mossa. ndkjøpsværdien for disse partier var dampskib med 50 maal storsild fisket i 92, i 9, maal, pris 384. Til Abelvær i 90 og i 909. mil nordenfor Halten og" nordover. Størrelse 550. ialt kr hvorav brisling kr. Sto r s i l d fis k e t har faldt godt i smaasild kr blanding sidste uke, men stormende veir i Opslag 5. 23/ : Storsildfisket: Til kr og mossa kr Kristiansund igaar fra Sulenhavet 5 dampskibe maal storsild, pris ukens sidste dage hindrede fisket meget. Søndag indkom 3 drivere Ba n kfis k et for Andenes og Bleik Opslag 5. 24/: Storsildfisket: Til til Kristiansund med fra 8250 maal var i første halvdel av november Kristiansund idag fra Sulenhavet 2 dampskibe maal storsild, pris og gjennemsnitsfangsten blir 85 maal, hindret av uveir og tildels agnmangel. Opslag 5. 24/ : Storsildfisket: Til pris 404 kroner maalet. Tirsdag tiden 29 oktober8 november blev Kristiansund igaar fra Sulenhavet 3 dampskibe maal storsild, pris indkom dampskibe med fra 20 kun opfisket 4620 fisk, hvorav Sydveststorm. 350 maal, i gj ennemsnit 88 maal, torsk. Opslag 5. 25/ : Storsildfisket: Til pris 384, og til Abelvær indkom Valdersund den 20 og 2 ds. 3 dampskibe damper med 50 maal, størrelse 3036 maal, pris 4045, opfisket ialt 95 maa. Til Titran hittil fra Sulenhavet ialt 550 sild i maalet. Onsdag indkom Veiret Meteorologiske o bservatorium beretter: maal, størrelse 500, kvalitet udmerket. Til 500 maal, alt saltet, pris 438 kroner pr. likeledes til Kristiansund 5 dampskibe stede 22 kjøpefartøier og 48 drivere, hvorav med fra maal, igjennemsnit Sydkysten hadde østlige eller nordøstlige vinde de 4 første dage, storm dag sterk vestlig kuling, landligge. 42 dampskibe. Sidste dage veirhindring. 25 maal, pris 4037 og torsdag indkom 2 dampskibe med en gjennemsnitsfangst av 55 maal, pris 38 De sidste tre dage frisk SV maal storsild, pris Uke søndag og mandag, ellers frisk bris. Opslag 5. 26/. Storsildfisket: Til Kristiansund igaar fra Sulenhavet 45 drivere 40. Torsdag hindrede stormen for Vestkysten hadde ogsaa østlige kvantum 7073 maal, derav saltet 6673 maal, hjemmeforbruk 400 maal. Tilstede 85 drivere. Til Valdersund fredag 3 drivere en stor del drivningen saa der kun eller sydøstlige vinde den første halv 20

2 304 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 november maal, storm. Samlet totalkvantum 8909 maal, hvorav 835 saltet, resten hjemmeforbruk. Opslag 5. 28/: Storsildfisket: Til Valdersund igaar 2 drivere maal. Nordvestkuling. Til Abelvær driver med 80 maal. Opslag 8. Trondhjem 25/: Opsynsbetjenten Titran telegraferer idag: Storsildfisket Titran hittil ialt 500 maal. alt saltet 800 Pris 438. Størrelse 500. Kvalitet udmerket. Tilstede 48 drivere, 2 kjøpefartøier. Sidste døgn driftshindring, utrygt veir, idag vestlig kuling, landligge. Stiftamtmanden. Distrikt Fetsildfisket Tromsø amt.... Nordlands amt... Namdalen... t9f6 til alt optat maal november. Søndre Trondhjems amt Tilsammen Fetsildfisket. Mot i kke opgit Opslag 49. Tromsø 26/: Kvæfjord: Garnfisket i ukens løp Ol maal. Optat 25 i " maal. Tilvirket handelsvare 7 tønder, pris 57, solgt hermetikfabrik 20 maal, agn 20 i maal, 0070 " pris 40. Stængt ca. 300 maal. Vasvik i Gullesfjord 35 streks. Salangen: Denne " uke 3 mindre stæng, 26 maal solgt hermetikfabrik, pris ngen utsigter nye " i R stæng. 5 notbruk. Hillesøy: Denne uke 5 i ] mindre stæng smaasild i Ersfjord. Kun 5 " i m~l o0~ og s~~ agn. 5 bru~ ~gen ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ " pere. alt optat inden amtet maal, saltet handelsvare 9 62 tønder, solgt sildoljefabrik 6220 maal, solgt hermetikfabrik 2864 maal, iset 500 maal, agn 2990 rna'!!. Stiftamtmanden. mark~dsb~r~tning~r m. O. Uken 925 november. Derav Solgt. Solgt set sildolje hermetik, Saltet maal fabrik fabrik maal maal ning av klipfisk i uken fra 5 november 96, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Opslag 9. 27/: Til 25 novbr. anmeldt opfisket maal fetsild, derav iset 2237 Bilbao. mport pr. dampsk. "Ripa" maal, solgt sildoljefabrikker maal, solgt hermetikfabrikker 7399 td~gramm~r maal, saltet handelsvare 3850 færøisk. Salg 3850 færøisk tønder, mot i maal, hvorav iset 8646 Kl i pfi sl<marl<edet. ngen beholdning. maal, sildoljefabrikker maal, saltet handelsvare tønder og i telegraferer: Bilbao: mport 2480, salg 280, til ptas for færøisk. Opslag 5. 23/: Generalkonsulen Bilbao Prisen for ste sort opgaves noter beholdning 200 færøisk, uforandrede priser. Santander: ngen beholdning. Sanfander. ngen beholdning. Paris London PaaMadrids børs notertes idag: Ptas pr. 00 fres. alv l Paris Ptas pr. cq alv London. Ut~nlanask~ fisk~ri~r. \ on$ulatb~r~tning~r. Uken 925 november. Vicekonsulerne indberetter at sar dinfisket i forløpne uke har være Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. hindret av uveir. Der blev til Vigo Det svenske sildefiske var hin 7 november 96: mport og omsæt kun indbragt 88 kurver og til San dr et av uveir i sidste uke, saa uke ning av klipfisk i uken fra 29 okto tander intet. fangsten kun blev 95 hl. storsild ber4 november 96, alt pr. kvintal Av rogn har ingen omsætning fun mot 9042 i 9'5, 649 i 94 og a 50 kilo, androg til: det sted og anslaaes derfor behold 3940 i 93 i tilsvarende uker. Pri Bilbao. ngen beholdning. ningerne til ca. 450 som ved sen var i sidste uke 5059 kroner Santander. Salg 30 norsk. ngen ukens begyndelse. pr. hl. Totalfangst iaar hl. beholdnmg. mot 9227 i 95, i 94, Prisen for ste sort opgaves notert Fra konsulatet i Barcelona, dat i 93, i 92 og til ptas for norsk. november 96: i 9. Der er iaar saltet Paa Madrids Børs notertes Gin: Herved har jeg den ære at indberette følgende om fiskemarkedet 4876 hl. mot 520 ifjor. Ptas pr. 00 fres. alv Paris. Ptas pr. Æ alv London. inden dette konsulatdistrikt siden min sidste rapport av 7 f. m. td~gramm~r. Det svenske sildefiske. Opslag 4. 28/: Sildefisket i Bohuslen hadde en ukefangst av 95 hl. storsild, pris 5059 kroner pr. hl. Totalfangst hl. mot 9227 i 95, i 94 og 4 2 i 93. aar er saltet 4876 hl. mot 520 i 95. Vicekonsulerne indberetter om sardinfisket i forløpne uke: Vigo. Daarlig, der ilandbragtes 2836 kurver. Barcelona: mporten var norsk klipfisk tilberedt i England og Santandel Uveir hindret bedriften islandsfisk. Der findes Av rogn antages omsat i uken ca. ingen beholdning av prima vare. 50 og opgives beholdningerne Priserne var pr. kvintal a 40 : til ca. 450 ved ukens slut. slandsk... ptas. 68 Norsk... " 6668 Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. Engelsk, stor november 96: mportogomsæt middels... 60

3 29 november 96 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fiskerbedrft fra fskerdrektøren 305 Malaga (9 oktober): Der importertes erende mellem esc. 30 og pr. dan pris blir fastsat. mportørerne nyfundlandsfisk og kvt. Fra ~igueira og Oporto ankom viser liten lyst til at gjøre indkjøp er dette den eneste beholdning, som nogen partier engelsk fisk, som i detaljsalg opnaaet fra 8 til esc. omsættes til ptas pr. kvintal fra Norge; resultatet av den hitkomne nyfisk, hvorav mesteparten fremdeles il 50 pr. kvt. Desuten ankom til Lissabon ligger usogt, synes ikke at opmuntre Tarragona (28 oktober: Pr. jernbane ankom 0000 l\:g. islandsfisk. fartøier med newfoundlandsfisk, som Klipfiskmarkedet er stadig livlig med 2 og til Figueira 8 portugisiske fangst til nye indkjøp. For tiden fin des ingen beholdning. muligens kan bli bragt paa markedet god efterspørsel. slandsfisk solgtes til ptas pr. om nogen uker. kvintal il 40 Beholdningen i Oporto anslaaes ndberetning fra konsulatet i Mon Paa Barcelonas børs notertes igaar pr. 3 oktober til 700 ts. engelsk treal til Utenriksdepartementet, dat. for a/v. veksel paa Paris pesetas fisk, hvorfor noteres uforandret esc. 9 oktober 96: pr. 00 francs og paa London pesetas pr. kvt. fortoldet. Jeg tillater mig at hitsætte følgende pr. ~. Fra generalkonsulatet i Genua, dat. Fra generalkonsulatet i Lissabon, 4 november 96: dat, 6 oktober 96: Siden min indberetning av 6 Paa markedet i Lissabon findes f. m. er der ikke ankommet nogen idag kun nogen ganske smaa behold fisk fra Norge til Genua. ninger norsk fisk, tilberedt i England, De herværende importørers salgssom opnaar esc pr. kvintal. priser stiller sig. nu saaledes: Fra Figueira og Oporto tilsendtes Markedets Pris pr. 00 tendens ufortolnogen smaa partier engelsk vare, Stokfisk: det. som solgtes til meget variable priser, Bergen, ma fyldig Lire fra esc pr. kvintal. Des vestre (gammel) nomine385/400 uten bragte dampsk. "Stromboli" sidst Bergen, ma (nyfisk) 505/50 i uken (4 ds.) 300 baller norsk Finmarken ma, alle vare, for hvilken endnu ingen note størrelser (gammel) 385/400 ringer foreligger. Klipfisk: Oporto anslaaes beholdningerne Labrador, egte... livlig 80 pr. 4 ds. til 620 tons engelsk fisk, sye... t l " 85 hvorfor notertes fra esc slandsk smaafisk.. 25 pr. kvintal fo~toldet. Alt +4 % kontant, frit fra lager i frihavn, efter Genua vegt.. Fra generalkonsulatet i Lissabon, Den i min forrige beretning omdat. 3 november 96: handlede maksimalpris for stokfiskens Det med dampsk. "Stromboli" vedkommende har fremdeles været medio oktober til markedet i Lissabon paa tale, og det synes som gros bragte parti paa ca. 72 ts. norsk sisterne er tilbøielige til at redu fisk blev straks solgt til priser varicere sine priser for at undgaa at saa opgave over mængde og værdi av Kanadas saltvandsfiskerier i august d. a. sammenlignet med samme maaned ifjor: ) Tønder. >'..."" w tvc.ntvwooo~r.o wtv...:]oooo...:]...:]~ ~ ~ r.o.0 ~...:]...:] CJ) Ul CJ)CJ)tvo... c.ncj)cj)w Ol...:]...:]... tv... w CJ)tv... oo... UJCJ)...:J...:] or.o~...:]c.nc.n...:]cj)...:] CJ)CJ)ooor.o~r.oc.nw oo... c.n... CJ)oc.n...:]CJ) OCJl~... r.o... ~wc.n *"" o CJ) Vl CJ) r.o'_ i UJ Brisling etc. tilført Kopervik tiden januar 968 november 96. Tidsrum Brisling Pris i Smaasild Pris.. Blanding Pris skj. pr. skj. skj. pr. skj. skj. pr. skj. Mossa skj. Pris pr. skj. Røkt Tomat Januar Februar... : Mars April Mai Juni Juli August September Oktober november ' Værdi brisling kr , smaasild , blanding , mossa ; Hls. kr

4 . 306 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 november 96 Hvorfra Brisling etc. Tilført Bergen i tiden 825 novbr. 96. Bris Smaa!ing Pris. sild Pris. skj. pr. skj. skj. pr. skj. Nordre Bergenh. amt Søndre Bergenh. amt N Tr.hjems 3 amt Trondhjem R omsdals amt ~50 D o Tils Desuten 52 skj. blanding il kr ra Nordre Bergenhus amt. V ærdi brisling... kr smaasild...,, blanding... " kr Brisling etc. tilfert Stavanger tiden 3/_9/ 96. Hvorfra Brisling P' ns. Smaasild P' ns. k pr. skj. k' pr. skj. S J. S j. Stavanger amt Søndre Bergenhus amt S TLhjems amt Tils Røkt = l= Tomat... ~ l= Tils Desuten 635 skj. blanding il kr. 5 fra Stavanger amt. Røkt, 340 skj. mossa il kr fra Stavanger amt. Røkt, 3260 skj. blanding il 5.00 fra S. Bergenhus amt. Røkt. Værdi brisling... kr smaasild... " blanding " mossa..." kr De engelske "fiskerier. ( Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) oktober 96 Januaroktober 96 Cwts. Æ Cwts. Æ For all e sorter tis Specificert for føl gende sorter: Sild Brisling... a ' Makrel t l576 Torsk l Lange S~ Hyse '" Flyndre Kveite ~ alt De irske fiskeria,, (Ved Norges fiskeriagent i StorbrHannien og rland.) oktober 96 oktober 95 Cwts. Æ Cwts. Æ For all e sorter tils Specificert for føl gende sorter: Sild ] Brisling Makrei Torsk Lange Hyse... '" a" a Flyndre De skotske fiskerier. ( Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Cwts. oktober 96 Januar~oktober 96 Cwts. For alle sortertils Specificert for føl gende sorter: Sild Brisling Makrel l Torsk Lange Sei Hyse Flyndre Kveite alt 9] l Oversigt over fiskerierne i Skot fangster for ~ 4600 og ~ 3800 paa land i maaneden 9 dages turer. Smaatrawlernes fangst Gjennemsniisprisen paa al slags fisk utbytte for maaneden utgjorde ~ 652. slaar al tidligere rekord. Fisk er den Linefiskerflaaten paa Skotlands vestrene luksus og forekommer ikke læn, kyst hjemsøktes av haaens herjinger ger hos middelklassen og arbeider paa redskaperne, hvorfor flere utklassen. Smaafaldende hyse avtok rustes som trawlere. Flyndrefisket var 84 procent mot tilførslerne i oktober yderst slet; fisken sælges i butikkerne 95. Der er ikke mange trawlere til 5 kroner kiloet. som fisker ved Færøerne og sland nu. De heldigste av dem har hat

5 29 november 96 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 307 fwlarkedsprser. Bergen, 27 november 96. Paa tranmarkedet er stillingen uforandret: knappe beholdninger og indskrænket omsætning til de gamle priser. rundfisk kjendes ingen handel i sidste uke. Fetsildmarkedet er uten nye tilførsler. Storsildfisket er endnu. ikke av nogen betydning. Fra kr. 40 i ukens begyndelse har prisen for saltet vare faldt til kr , hvortil der fremdeles er kjøpere fremme. Salt fra pakhus, Middelhavs kr pr. maal a 40 liter, engelsk og tysk kr pr. maal a 40 liter. forsøksfisket efter storsild i Nord.. lands amt Det Kongelige Handelsdepartement har i telegram av 23 november samtykket i at der av den til fiskeforsøk givne bevilgning anvendes kr. '6000 til forsøksfiske efter storsild utenfor Nordlands arnts kyster. Til samme øiemed har Nordlands amtsting bevil~ get kr saa der ialt haves til disposition kr Forsøket skal ledes av Nordlands Fiskeriselskap, som dertil har erklært sig villig. Da det nu gjælder at faa utført et grundig og rationelt forsøk paa omhandlede felt, kan der paaregnes departementets samtykke til nogen økning av statens bidrag hvis dette ved forsøkets endelige planlæggelse skulde vise sig nødvendig for at skaffe de bedst skikkede baater m. v. ' skrivelse til Nordlands Fiskeriselskap av 23 november har Fiskeridirektøren nærmere redegjort for den plan hvorefter forsøksfisket ønskes utført og hvorav,hitsæhes: Forsøksfeltet blir havstrækningen fra Helgelandsvæn:.ne til Andenes eventuelt Senjenbanken eller med andre ord det til Nordlands amt støtende havomraade, at undersøke eftersom veirforholdene tillater saavel længere tilhavs som nær under kysten. Forsøket utføres av 2 store sjøgaaende motorkuuere, tidsmæssig utrustet og bemandet for storsildfiske, den ene med forsøksfelt fra Røst og sydover, den anden fra Røst og nordover. Den anvendte drivgarnslænke bør være saa fyldig som mulig dog efter omstændigheterne ikke mindre end 20 garn i sætningen. De respektive skippere tilpligtes at føre dagbok (journal) med nøiagtigst mulig optegnelser over forsøkets gang fra dets start til avslutningen. Forsøkets varighet blir mindst /2 maaned regnet fra den av fiskeriselskapet fastsatte begyndelsesdatum i indeværende maaned dog maa forsøket om mulig og saafremt hertil er midler fortsæues til henimot midten av januar maaned av hensyn til forsøkets almeninteresse og vær di. De svenske fiskerier og tiske.. markedet. Efter "Fiskerierna" for 22 ds. ser det dog ut som om fisket avtar for begge sorters vedkommende. D et holl and s k e si def i s kei Nordsjøen har iaar utgjort tønder, eller over tønder mere end ifjor. Til Goteborgs fiskehavn indførtes den 8 ds. av 3 trawlere 348 kasser fisk, av 6 smaa trawlere 00 kasser samt aven notbaat 2 kasser sild. Priserne var for stor kolje 55 kr. pr. kasse, middels 4246, smaa 30 34, hvitting 3235, bergtorsk 50 55, sjølaks 4852, kulmule 5065, lange 55, knur 58, flyndre 20, smaahai for eksport 2530, rokke for eksport 2025, sild 6062, rødspætte.5.20 pr., piggvar.75.85, sletvar Fra Skagen meddeles den 2 novern ber, at et begrænset antal dæksbaater indkom i foregaaende uke. maanedens 0 første dager ilandførte de tilsammen ca sild og ca kolje, til en vær di av ca kroner. Vintersildfisket er endnu ikke for alvor kommet igang. Den sidste tids vedholdende østlige vind har ikke været gunstig for sildens vandring. uken 29 oktober4 november ilandbragtes kun 248 hl. notsild, i uken 5 november 75 hl. og i uken 28 november 6897 hl., Fra Fredrikshavn meddeles den hvormed sæsongens fangstmængde 2 november at der fra Tistlarna den indtil nu økedes til hl. notsid 0 ds. indkom ca. 50 svenske baater og 394 hl. trawlsild. Der blev med fangster fra 0 til 40 hl. hver, saltet 25 hl. Det hittil saltede parti enkelte optil 00 hl. Priserne varierte utgjør 4756 hl tønder har fun fra 60 til 88 kr. pr. hl. Flere baadet avsætning inden landet. ter hadde en dagsfortjeneste av Fisket, som i begyndelsen av maane 6000 kr. den holdt sig ved Kopparstenarna, Fra Fredrikshavn avsendtes til G6tehar siden fortsat ved Røn, Tistlarna borg i forløpne uke kun 6 kasser rødog Nidingen. spætte til en vegt av 29 Til Fredrikshavn skal svenske fiskere i maanedens løp ha tilført 4 a 5000 hl. L i nefisket ved Maaseskar, Bohus Priserne var i første halvdel av kysten, har siden begyndelsen av maaneden i opgaaende og den 4 ds. oktober været drevet av 4050 baabetaltes helt op til 25 kr. pl hl. ter med et ganske godt resultat. Av for eksport. Priserne i landet var baaterne var ca. 30 fra Karingon, 6 a 7 samtidig 464 kr. pr. hl. Siden fra Grundsund, 4 cl 5 fra Hallevikstyskern.e fastsatte sine maksimalpriser strand. Fangsterne har variert mel ~ar pnserne sunket betydelig og for lem nogen faa snes og ca. 6 snes ilden betales 5460 kr. pr. hl. for kolje og torsk pr. baat pr. dag og stor sild. priserne mellem 8 og 3 kr. pr. snes. Lysekil har man opnaadd 60 øre Sm a a f is k et langs Bohuskysten pr. har i løpet av høsten været meget fordelagtig. Der har været fuldt op av fet hvitting og smaamakrel. Nu

6 308 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 november 96 Olivenoljemat"l<edet i tauen. ndberetning fra generalkonsulatet i Oenua. Beholdningerne av olivenolje fra forrige sæsong er for Apuliens vedkommende paa det nærmeste uttømte, og forretningerne er som følge herav saa at si paralyserte. Det er for tidlig endnu at uttale sig med nogen bestemthet om utsigterne for den kommende høst i Apulien, da den nuværende kritiske tid gjerne er den bestemmende; foreløbig har man dog gode forhaapninger om høsten. Det kan i denne forbindelse bemerkes, at det er oljen fra det nævnte distrikt, der nærmest interesserer vor sardinindustri. Utsigterne for den nye høst i Toscana er foreløbig daarlige hvad kvantiteten angaar. Da beholdningerne av olj e fra forrige sæsong er særdeles smaa, noteres der allerede nu for første sort toskansk olje fra lire 250 til lire 280 pr. 00, eksklusive fat. Nova Scofia khpfisk. Fiskeprisen er meget høi, ja uten Ophjælp av rlands havfiske. tidligere sidestykke. Den er naadd Komiteen for ophjælp av de tætbefolkede distrikter (rish congested op til $ 7.50 pr. 50 og nogen faa salg er avsluttet til 8 $. For distrid board) gik for en tid siden holdene er abnorme og der vil nok komme en reaktion, skjønt enkelte av de ældre kjøbmænd tror at priserne vil gaa endnu mer op. (Gloucester Times, 8 0). Den norske makrol i Amerika. De som har kjøpt av den norske makrel som er indført av enkelt firma, er enig om at den er av fin kvalitet og vel værd de høie priser. Hele partiet bestaar av omkring 3000 og importørerne sælger smaapartier til hvemsomhelst. ngen stor kjøper kan beherske markedet med den, for den er allerede vel fordelt over hele landet. Denne slags handel er rosværdig, da den gir enhver en chance. Makrellen er av fangsten fra 95, men dette synes at ha hat lite at bety for kjøbmændene, naar de har kunnet sælge den med fortjeneste og kunderne har været tilfreds. (Efter Fishing Gazette N. Y. ved O. S.) igang med anskaffelse av dækkede fiskefartøier for at opmuntre folk til at benytte saadanne istedenfor aapne baater, og fisket fol"egik under opsyn aven tilsynsmand eller "instrudor" paa hver baat. Saalænge komiteen var eier av baatene og redskaper med andel i utbyttet viste det sig at sakerne ikke blev saa vel holdt som om fiskerne hadde været eneeiere. Følgelig lot komiteen taksere alle sine motorer og seilbaater samt redskaperne og utbød dem tilsalgs til vedkommende mandskap.,næsten alle disse baater er da blit solgt og i de fleste tilfælder har fiskerne været istand til at betale en større eller mindre del av kjøpesummen og for resten er stillet sikkerhet for regelmæssig tilbakebetaling i halvaarlige terminer. Der blev sterk konkurrance om de ti motorbaater, som blev solgt for summer mellem 2000 og 8000 kr. pr. stk. og av de 77 seilbaater blev de 45 solgt, mens de andre 32 vistnok vn bli solgt iaar. Otte av motorbaatene hadde en totalindtægt av kr" hvorav driftsutgifter ca kr. Resten, ca kr. blev delt mellem fiskerne, som fik ca kr. og komiteen" som fik Utbyttet var dog noksaa ujevnt p aa de forskjellige baater, idet mandskapets part paa en av dem blev bare ca. 490 kr., paa en anden ca (Efter Fish Tr., Gaz., Lond., ved O. S.. Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) Kvantum Total Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. (Quantities reported too late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.) A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil) hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket julidesember )......, saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast) (ny sæsong)... maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal å 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Bares, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) for uken til kvantum til 25/ 96 25/ 96 O O 5379 O O O O 89 O O 480 ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not incuded). ". 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackere!, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian mark~e...:.t,.:i_s_n_o_t _in_c_lu_d_ed...:..)_. Ved eftertryk av disse meddelelser m a a "Fiskets Gang" angives som kilde. A/S John Griegs boktrykkeri.

7 862 norg~s utføfsd au fi~k~.,rodu kt~r fra januar til 2S no\l~mb~r 96 og j uk~n som ~nat~ 2S no,,~mb~r+ Toldsteder Kristiania Sandefjord.. Kristiansand. Flekkefjord. Stavanger. Kopervik.. Haugesund. Bergen... Florø.... Aalesund... Kristiansund. Trondhjem.. Bodø... Svolvær....' Narvik.... Tromsø.... Hammerfest. Vardø... ' Vadsø.... Vaarsild ~ Fetsild og skaaretl Storsild sild Nordsja Brisling sild Andre _._._._ ~~ ~ 60 alt uken slandssild l<lipfisk, norsk l<lipfisk, islandsk etc. Rundfisk Rotskjær Sei Hyse, rund Anden ttlrfisk Rogn D.m. tran R.m. tran Blank Brun Brun Haakjærr. blank i ' i ' l 2 l loa l / l 2:: % l 66 ± ::9 36J i~. 30 = : ~ ! i Hærdet Hval Sæl Bottletran nosetran Toldsteder hvalolje tran dr. Kristiania Sandefjord. Kristiansand Flekkefjord. Stavanger Kopervik.. llaugesund.. 32 Bergen.. " Florø.... Aalesund Kristiansund 35 Trondhjem. _, Bodø Svolvær... Narvik... Tro\sø Hammerfest. 583 Sild, Sildetran Sild, ferskl røkt ks Makrei, saltet Vardø Makrei, fersk laks, fersk 27! Vadsø... i i' Andre '.' '_': 2!J _~~~=_~_465 alt l uken i "=~323 Fra Narvik utført rogll kasser 234. )9 2 levende Anden Hummer :!r~t Fisk, Sildemel Fiske / Sælskind / Hermetik aal fersk fisk farttl' saltet guano l l stk. i l <g. <g. <g ,3.~ GOOO ~ l O ; lodoo ).:$ d :$04~ l / ; ~ JO 0,) ' /' ' : is ~?) _!. l !, ?~o 289! ~50lL J2~_.yo~f~ ~.:. ~=_~_!~Y?_OOO _.. =~ _J_.~l_~_59cl ,,);72:2: d44922LU i J326U02 = : ~ol 8000ul 5649J 5"l ~953 60

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere