fra tisk~riair~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~riair~kt0r~n"

Transkript

1 -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt til hermetikfabrikker sagelig blandingssild og smaasild, norsk~ fisk~ri~r. Uken 5-11 august. 400 maal, til sildoljefabrikker 350 maal hvorfor betaltes en pris av 8-12 og til agn 300 maal, resten hjemme- kroner maalet. Tømmervaag derf ET~LDFSKET falder e~dnu. nok- forbruk.,der blev sidste uke sat 5 imot gjordes etpar l11inqre stæng 4- saa smaat i forhold tl dnftens notstæng. Tilstede var 21 notbruk 5 streks vare aven meget god kvautstrækning. Det i uken anmeldte og 16 kjøpere. litet der betaltes med en pris av 28 kvantum utgjør maal, hvorav H ad sel, Vesteraalen var i uken kroner maalet. saltet handelsvare tønder. ubetydelig garnfiske og endel mindre Tillagt endel eftermeldt fangst i Det bedste fiske foregik i N am- snurpenotkast. Silden opgives at være juli maaned fra Dale, Ørskog og d a len s fogderi hvor der fra Nær ø 3-6 streks vare, men ikke' ganske Bolsø er der inden amtet opfisket til meldes om tilflytning av baade not- aatefri. Der saltedes 150 tønder, pris 4 aug maal, hvorav tilvirket bruk og kjøpere. Der blev i uken 25 kr. pr. maal. Der var tilstede 15 handelsvare tønder, solgt saltet 3000 tønder 4-6 streks vare snurpenotbruk og landnotbruk, men hermetikfabrik 960 og sildoljefabrik og solgt til sildoljefabrik 500 maal. ingen fremmede kjøpere. 800 maal. Resten anderledes anvendt. Desuten henstaar der i laas ca nden amtet er ialt opfisket 3580 Til 11 august er ialt anmeldt opmaal. en var for saltningsvare maal, hvorav saltet handelsvare 2750 fisket maal fetsild mot og forfabrikvare 15-16kroner tdr., solgt hermetikfabrikker 400 og i 1916 og i Det saltede maalet. Vik te n blev der sat 8 sildoljefabrikker 350 maal. kvantum utgjør iaar fiskestæng i Aakvikvaagen og 10 stæng Søndre Trondhjems amt blev pakkede tønder mot i 1916 ved fstad. Desuten stængtes der inden Bjugns lensmandsdistrikt sat og i Til sildoljefasild ved Karstenøen og Langsundet, 16 mindre notstæng. Garnfisket var brikker er iaar solgt 5510 maal, til men hvormeget disse stæng indeholdt ubetydelig. uken antages opfisket hermetikfabrikker 9838 maal samt er ikke opgit. uken blev der saltet 2200 maal, hvorav 30 maal var garn- iset 280 maal mot i 1916 henholds tønder 3-6 streks, mest 4-5 sild. Sortement 4-6 sheks, pris 12 vis , og i 1915 streks vare kroner maalet. -33 kr. pr. maal. Av ukefangsten Tilstede 14 notbruk og 17 kjøpe- blev 50 maal iset, 400 maal solgt til 'Brislingfisket. uken 30 juli fartøier. Fra Viktens sydside meldes sildoljefabrik, 215 maal til hermetik- -4 august tilførtes Stavanger om stauig ølh:nde d'eltagelse' i driv- fabr ik ogtilvirkef2265 tønder hanciels- skjepper brisling, hvorav garnsfisket. Kolvereid blev i uken vare; resten hjemmeforbruk. Hit- var opfisket i Stavanger amt og 3540 stængt 1200 maal sild likesom der teren antages sat 8 notstæng i sidste i S. Bergenhus amt. Desuten ogsaa i foregaaende uke blev stængt uke. pfisket 685 maal av kvalitet tilførtes 8270 smaasild og 1630 endel. Av disse stæng er optat og 4-5 streks samt smaasild. Av fangsten blanding. en var for brisling saltet 6300 tønder av sortement 4-5 blev 500 maal solgt til sildoljehlbrik, 8, smaasild 5 og blanding 6 kr. pr. og litt 6 streks vare kr. tilvirket 252 tdr. fetsild og 25 tdr. skjeppe. pr. maal. Forøvrig var der litt men smaasild til handelsvare. følge beretning fra lensmanden i ubetydelig fiske i Fosnes, Flatanger Aa fj ord en blev opfisket 200 Skaanevik blev der av snurpe og og Namsos. maal 4-6 streks vare og herav saltet landnøter inden herredet i juli op- alt er i Namdalen foruten Vikten 300 tønder. 18 kr. maalet. fisket brisling der alt anmeldt opfisket maal, hvorav alt er i amtet opfisket maal, solgtes til hermetikfabrikkerne efter solgt sildoljefabrikker 1420 maalog derav iset 280, solgt sildoljefabrik en pris av 8 kr. pr. tilvirket. handelsvare tønder. 2940, hermetikfabrik 8478 maal og Bankfisket falder smaat; de ca. Nordlands amt blev i uken saltet handelsvare tønder. 40 motorbaater, som i sidste uke delinden Herøy sat 10 smaastæng paa Romsdals amt hadde en samlet tok fra Aalesund hadde en gjennemtilsammen ca. 450 maal. Herav blev ukefangst av 692 maal i uken der snitsfangst av cd. 700 lange og optat 130 maal, hvorav tilvirket 200 endte 4 august. Fisket foregik i brosme. Fisket ansees paa det nærtønder. N esn a er ialt opfisket 2220 Frænefjorden, Kjørsvik og Vik m. fl. meste avsluttet der, paa grund av maal, hvorav 350 maal betegnes som steder hvor der sattes nogen smaa- ulønsomhet. '"

2 206 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKT0REN 15 august 1917 Til Andenes og Bleik ilandbragtes i uken juli ialt fisk, hvorav var sei, 4500 torsk, 2000 blaalange og 1500 brosme. Den samlede fangst hadde en værdi av kr uken 29 juli-4 aug. ilandbragtes til Værøy 3900 og til Røst 3000 fisk. Kystmakrelfisket bragte en ukefangst av stk. Derav indbragtes til Bergen stk., til Haugesund 12600, Stavanger , Farsund 25000, Kristiansand 28400, Risør og Langesund stk. tilsvarende uke ifjor blev opfisket stk. alt er iaar anmeldt opfisket stk. mot i 1916, i 1915, i 1914 og i Dorgemakrelfisket i Nordsjøen. sidste uke indkom til Kristiansand 5 svenske fartøier med en fangst av 12 tønder flækket og 325 tønder rundsaltet makrel Der var ingen priser sat. Fangsten beholdtes ombord da fartøierne gik ut paa ny tur. Veiret. Meteorologiske o bservatorium beretter: Sydkysten har hat svak østlig til nordlig vind; Vestkysten svake vekslende vinde eller vindstille, det samme gjælder Nordlandskysten. Lofoten har der sidste halvpart av uken været frisk NN. Finmarkskysten har hat svak eller laber NV. fetsildfisket. 6~r~tning~r Fiskeriinspektøren, Boda telegraferer 11 august: Fra Eidsfjorden : Forrige lørdag posedes 60 maal, paa garn 2 maal. Senere poset , paa garn 5 stamper. Størrelse jevn femstreks, pris 25 kroner. Silden gik over hel~ Eidsfjorden, men tyndt. Torsdag posedes 14 kasser ellers intet. Silden synes gaa tyndt, vistnok hovedsagelig smaasild ialfald hittil. Fisker beretter om makrei utfor Landego, dog int~t sikkert. ttl~gramm~r. Dorgemakrelfisket i Nordsj~en. pslag 7. 14/8:. Dorgemakrelfisket i Nordsjøen: Sidste uke 5 svenske fartøier til Kristiansand med 12 tønder flækket og 325 tønder rundsaltet makrel. Fartøierne avgaat ny tur beholdende fangsten ombord. ngen pris sat. <ystmakrelfi sket. pslag /81917: Sid ste.uke opfisket stk. makrei, hvorav til Bergen , Haugesund 28800, Stavanger , Kristiansand og til Langesund stk. Totalfangst til 11 august stk. mot i 1916 og i Fetsildfisket. pslag 43. Molde 6/8: Sidste uke opfisket inden Vannelven lensmandsdistrikt 40 tønder fetsild. Frænefjorden 7 mindre stæng, Kjørsvik 3 mindre stæng, Asnevaag 1 mindre stæng og Vik 2 mindre stæng, kvalitet blandingssild og smaasild. 8 til 12 kroner. Sund stængt 42 maal fetsild, ved Tømmervaag 2 mindre stæng meget god kvalitet 4-5 streks kroner maalet. Ukekvantum for amtet 692 maal. Dale lensmandsdistrikt er i juli opfisket 53 maal fetsild" pris 26 kroner maalet. Ørskog er i samme tid opfisket 466 maal fetsild og smaasild kroner maalet. Bolsø er der i juli opfisket 650 maal fetsild og smaasild, ialt opfisket maal, hvorav tilvirket handelsvare tønder, til hermetikvare 960 maal, solgt til sildoljefabrikker 800. Amtmanden. pslag 44. Trondhjem 11/8: Bjugn lensmandsdistrikt: denne uke sat 16 mindre notstæng, ubetydelig garnfiske. uken opfisket 2200 maal, hvorav garnsild 30 maal, notsild 2170 maal, heravantages iset 50 maal, solgt sildoljefabrik 400 maal hermetikfabrik 215 maal, saltet handelsvare 2265 tdr. Resten til hjemmeforbruk. Sildens kvalitet er 4-6, pris 12-;-33. Hitteren : denne uke antages sat 8 notstæng. uken antages opfisket 685 maal. ntet iset. Saltet handelsvare 252 tdr. fetsild og 25 tdr. smaasild, solgt sildoljefabrik 500 maal. Kvalitet 4 og 5 strek samt smaasild. Aafjorden: denne uke antages sat et mindre notstæng. uken opfisket 200 maal. ntet iset, saltet handelsvare 300 tdr. Resten til hjemmeforbruk. Sildens kvalitet er 4-6 streks. pr. maaltønde fersk sild 18 kr. Total kvantum maal, hvorav iset 280, solgt sildoljefabrik 2940, hermetikfabrik 8478 maal, saltet handelsvare tdr. Stiftamtmanden. pslag 47. Namsos 11/8: Nærø: Saltet handelsvare 3000 tdr., 4~6 streks, pris kr. maalet. Til sildolje 500 maal, pris kr. ndestængt ca maal. Tilflytning av notbruk og kjøpere. Vilden: Aakvikvaagen 8, fstad 10 stæng, desuten stængt Karstenøen, Langesundet, indhold ikke opgit. Denne uke saltet ca tdr. Kvalitet 3-6 streks, mest 4-5 streks kr. 14 notbruk, 17 kjøpefartøier. Drivgarnfisket med stadig økende deltagelse sydsiden. Fosnes: 32 maal, levert sildoljefabrikkerne. Flatanger: Et mindre stæng Bjørgan, 35 maal 5-6 streks, tilvirket handelsvare 130. Kolvereid yderligere stængt 1200 maal, hvorav og av tidligere stæng tilvirket handelsvare 6300 tdr kr. maalet, kvalitet 4-5 og litt 6 streks. Namsos: 5 smaastæng under "Heia", hvorav det hele ca. 150 maal optat. Derav virket handelsvare 115 tdr., 4 5 og 6 streks, resten solgt sildoljpfabrik.. alt Namdalen maal (foruten Vikten) solgt sildoljefabrik 1420 maal tilvirket tønder. Politimesteren. pslag 48: Bodø 11 /8: Herøy: uken 10 smaastæng Hestøsundet-Øivaagen-Nordvik ialt ca. 450 maal, hvorav optat 130 maal, hvorav saltet handelsvare 200 tønder. Nesna: alt 2220 maal, hvorav 350 storsild. Herav saltet 700 tønder, solgt hermetikfabrikker 400 maal, solgt sildoljefabrikker 350 maal, til agn 300 maal, resten hjemmeforbruk. Sidste uke 5 notstæng, tilstede 21 notbruk, 16 kjøpere. Hadsel: uken ubetydelig garnfiske og endel mindre snurpenotkast. alt opfisket 100 maal fetsild, hvorav saltet handelsvare 150 tønder. Merker 3-6 streks. Silden ikke aatefri. 25 kr. Tilstede ca. 15 snurpenotbruk og landnotbruk ingen fremmede kjøpere. alt opfisket jnden amtet 3580 maal, hvorav saltet handelsvare 2750 tønder solgt hermetikfabrikker 400 maal solgt sildoljefabrikker 350 maal. Amtmanden. pslag 9. 13/8: Til 11 august anmeldt optat maal fetsild, hvorav solgt sildoljefabrikker 5510 maal, solgt hermetikfabrikker 9838 maal, iset 280 maal og saltet handelsvare tønder mot i 1916 henholdsvis i mark~4sb~r~tning~r m. o. Uken 5-11 august. td~gramm~r. Klipfiskmarkedet. pslag 5. 8/8: Konsufen Bilbao telegraferer: Bilbao, Santander ingen beholdning. Paris 76.00, London Ut~nlandsk~ flsk~ri~r. Uken 5-11 august. Det ame rik a n s;k e: mak re fis k e Konsulen i Boston telegraferer 8 august at der er saltet 8755 tønder, pris 22 dollars tønden. Til samme tid ifjor var opfisket tdr., i og i tønder. Det i s l and s k e s i de fis k e. Konsulen i Reykjavik telegraferer 7 august at der i 0ifjord yderligere er saltet 7800 tønder sild. alt er iaar saltet tønder. td~gramm~r Det amerikanske makrelfiske. pslag 6. 10/8: Konsulen Boston telegraferer: Amerikanske makrelfiske: Saltet 8755 tønder. sommermakrei 22 dollars tønden. Sildefisket ved sland. pslag 10. 9/8: Konsulen Reykjavik telegraferer: 0fjord saltet 7800 tønder sild. alt iaar opfisket tønder sild. MARKEDSPRSER. Bergen, 13 august Av ny fetsild har der forekommet nogen smaapartier, hvorfor antagelig kan noteres omkring kr. 35 pr. fiskepakket tønde. Forøvrig er eksportmarkedet uten noteringer. Salt fra pakhus, Middelhavs kr. 34 pr. maal a 140 liter.

3 ca. gjøres 15 august 1917 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 207 Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 30h~4/S pr. kvt. Fra London offereres nyfisk til 60 a 64 sh. pr. engelsk kvt, alt efter stø.rrelse og kvalitet. Hvorfra Brisling Smaa- pr. sild pr. Blanding pr. Stavanger amt S. Bergenhus amt... _.._.._ Tils Røkt = = =-- Tomat...-'-'._. -~~~ --=-1~-==--h~l--= Værdi brisling... kr. 247,120,00 smaasild , blanding , kr. 298, Kystmakrelfisket kommende uke vil gi et godt notfiske. ndbragt Hvortil indbragt Til Risør og megn: Fisket har tiltat uken stk. alt stk. sidste uke, fisken er jevn stor og begynder at bli fet. Bergen... 11/ Skaatø: Fisket har trods det gode Haugesund... 7/S h do. 13/S l Skudesnes... 2/6 800 Stavanger..... Egersund.... Farsund..... Mandal.... Kristiansand.. Lillesand..... Grinistad.... Arendal.... Risør.... Kragerø, Skaatø... Langesund.. ~. do. Nevlunghavn Fredriksværn veir git daarlig utbytte. Egersund: Fangsten hovedsageig fisket med stang og dorg. Ruslands fiskerier. Fiskerierne beskjæftiger i Rusland mindst mennesker, og fisk re et særdeles vigtig folkenæringsmiddel i alle dele av landet. Dog blir fiskerigdommen ved Ruslands kyster forholdsvis daarlig utnyttet, m ens de vigtigste russiske fiskerier foregaar i elver og indsjøer. Behovet for saltvandsfisk dækkes i stor utstrækning ved import. kke desto mindre staar Rusland, hvad det samlede utbytte av fiskerierne angaar, som nr., 3 av verdens lande. Først kommer De Forenede Stater med et aarlig utbytte paa omtrent 230 mill. mark, dernæststorbritannien med over 200 mill. mark, og saa Rusland med- over 160 mill. mark. Disse tal refererer sig. til tiden før krigen. For Ruslands vedkommende skriver den største del av utbyttet sig fra de fiskerier som drives i de store elvers nedre løp, særlig Volga, Don 11/S og Amur. Volga og Det Kaspiske 11/ S Hav fanges den værdifulde stør. Før 7/S R onsu1atb~r~tning~r. krigen blev der i Det Kaspiske Hav 4/S Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. og dets tilløp aarlig opfisket ca / s juli 1917: mport og ornsætning mill. pud (a 16.4 ) til en værdi 11/ s av klipfisk i uken fra juli av over 40 mill. rubler. Mens fiske- 9/ , alt pr. kvintal a 50 kilo, an- rierne i Det Asowske og Det.Sorte 11/ s drog til: Hav og i østersjøen er forholdsvis 11/ s Bilbao: ngen beholdning. ubetydelige, fanges der i shavet Santander. ngen beholdning. ganske store mængder av sild, laks Paa Madrids Børs notertes 21 juli: og kabeljau. Det r,ussiske ishavs- 11/ S } Ptas pr. 100 frcs. a/v 1/ Paris. fiskeri beskjæftiget før krigen omtrent Pt~s pr. 1 ~ a/v 1/ London fartøier og 4000 fiskere. Fuld- 23/ ~ngaaende sardinfisket i forløpne føreisen av Murmanbanen vil øke 30/ kl. db. k ltf l betydningen av dette fiskeri, som an- T 'l u el meretter Vce onsu a erne ø- 1 sammen gepde: tagelig kommer til at bli drevet væ- Mot i Yigo: Regulært, der ilandbragtes sentlig ved hjælp av fiskedampere og kurver. motorfartøier ~antander: Nogenlunde godt. det.asiatisk~ Rusland. udmerker fognmarkedet i Vigo var noget levene Sg ved sm store n~dom paa, :.;, livligere, og anslaaes beholdningerne laks.. Fangsten er heller lkk~ ube- Av fangsten er stk. fisket til 2500 tønder. tydelg; men der kunde utvlsomt med garn, 779}68 stk. med not, res- meget mere ut av disse fisketen med dorg, snøre eller andre red- Fra generalkonsulatet i lissabon, rier. Amur har man i den senere skaper. dat. 18 juli 1917: tid fanget over 40 mill. laks om aaret. Av de forskjellige beretninger hit- Paa markedet i Lissabon er ingen En del av denne fangst blev pr. jernsættes: vjsentlige forandringer indtraadt si- bane eller dampskib sendt til Europa, Kristiansand: Drivgarnsfisket fortsættes fremdeles med 4 a 5 baatlag. porto anslaaes beholdningerne frysning sørget for at fisken ikke blev der min sidste rapport. idet man ved tørring, røkning eller Notfisket har de sidste dage tegnet pr.1 16 ds. til 650 tons engelsk fisk ødelagt under transporten. Den størforl hvilken notertes esc. 31-esc. 38 ste del av Amur-aksen gaar dog sig noget-b-edre, saa man haaper 'at til

4 208 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 15 august 1917 J~pan. Japanerne tar desuten livlig førtes følgende kvanta fra de fordel i laksefisket ved Kamtschatka. skjellige lande: 4.50 fra S. Bergenhus amt. Desuten 4347 blanding a kr. Paa kysten av Kamtschatka fanges ndførsel fra Desuten 597 blanding a kr. ogsaa sild, hvorav der fra tid til an- Tønder Tønder 6.00 fr~ S. Bergenhus amt. den er svære indsig. Det meste av Storbritannien V ærdi brisling... kr denne sild gaar i saltet tilstand til Norge smaasild Japan. Store mængder av sild og Tyskland... ; blanding anden mindre fisk som fange~ ved Sverige Tils. kr Kamtschatka anvendes av japanerne Nederlandene som gjødningsstof. Under krigen har Danmark japanske forretningsmænd begyndt at Hertil er at bemerke at indførslen Brisling etc. tilført Haugesund interessere sig for fisket paa mange i de ovenfor nævnte aar fra Tyskland, i tiden 1-31 juli steder av den Østasiatiske kyst og ved Sverige og Danmark væsentlig er Amur; og der er ogsaa nordmænd transitering av norsk eller engelsk Bris- Smaa- som har anbragt kapital her. Der er sild. Den samlede import av salt heller ingen tvil om at der ialfald sild beløp sig i den sidste tid før foreløbig bydes gode chanser i den krigen til mellem og østasiatiske fiskeribedrift og den der- tønder pr. aar til en værdi av ca. 25 Hvorfra ting sild pr. pr. og urimelig høie fiskepriser. Særlig er der en betydelig import av salt sild, hvorav der i 1912 og 1913 ind- S. Bergenhus amt [ Tils General-rapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries)-.. K~~um for uken til Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. 11/ (Quantities reported too late to be inc1uded in the report for this week are added to totals for next week.) 1 A, Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars... maal il 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember!) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal il 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal il 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember!)... teir., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne...,... tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included). 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, us ed fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included) ~ Ved eftertryk av disse meddelelser m aa "Fiskets Gang" angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri. 0\ o l med sammenhængende industri. Ef ter- mill. 'rubler. Rusland var et av de S. Bergen h us som damskibsfarten langs den rus- største markeder for norsk og engelsk amt siske ishavskyst kommer ind i fastere sild, og vil antagelig efter krigen bli Stavanger 1 f former, aapner der sig nye mulig- det i endnu h'øiere grad. amt... ~ 48551_~00 t heter for utnyttelsen av fiskerigdom- Tils., men ide store floder som munder Brisling etc. tilf.ørt Bergen Desuten 481 blanding a kr. ut i shavet. Til trods for de rus- tiden 8 juli--6 august fra Stavanger amt. siske fiskeriers ganske betydelige omfang har der altid været et stort be Hvorfra ting Værdi brisling... kr Bris- Smaa- sild smaasild... " hov for importert fisk, og nu under pr. pr. blanding... " krigen har importvanskeligheterne i kr stor utstrækning ført til fiskemangel Totalkvantum til 11/

5 -. Fetsild norgts utførst) ilu fi$ktørodukttr fra l januar tl1 11 august 14)17 0g uk tn' som tndtt 11 august. KHpfisk, Nordsja- slands- l<lipfisk, Rot- Hyse, Anden D.m. R,m, Brun- liaaog skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Sei Rogn Blank Brun Toldsteder Vaar"ld sild sild norsk skjær rund terfisk tran tran blank kjærr. (dr. sild tdr. tdr. etc. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. Kristiania ~ Sandefjord., Kri~tiansand Flekkefjord., Stavanger " Kopervik ,- Haugesund Bergen Florø... ', Aalesund Kristiansund Trondhjem , Bodø , Svolvær Narvik Tromsø ,- Hammerfest Vardø Vadsø Andre alt , ~ -- uken Fisk, Hærdet Hval- Sæl- Bottle- Sild, Makrei, Makrei, Laks, levende Anden Fisk, Fiske- Sildetran Sild, fersk Hummer saltet Sildemel Sælskind Hermetik Toldsteder hvalolje tran tran nosetran raid saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr. ks. stk. i fartei saltet guano i tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. Kristiania Sandefjord Kristiansand ] Flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø _ Hammerfest Vardø Vadsø Andre alt i uken " : ' _.. ~

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Onsdag 18 august Nr. 33

Onsdag 18 august Nr. 33 ang Ukentlige_meddelelser for norsk fiskeribed-rift, i _f:ra tlskeridirektoren Onsdag 18 august 1915. Nr. 33 maal mot 1820 i 1914, 13 368 i 1913, hvorav 10 200 kg. torsk, 7000 'brosme, Norske' fiskerier'-.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere