fra tisk~riair~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~riair~kt0r~n"

Transkript

1 Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev der mest vendereise for uveir, men om aftenen var det bra saa der var almindeilg utseiling paa hele linjert og der indkom tirsdag en mængde sild, antagelig over maal paa, den ene nat. Priserne gik ogsaa da betydelig ned og det var selv med den reducerte pris vanskelig at faa avsat silden, der i Titran var fra 4-8 kr. maalet og flere drivere maahe seile fra Titran til andre steder for at faa solgt sin sild. Stoksund betaltes 2-6, i Aalesund fra 7 ned til 8, gjennemsnitlig 3 kr., i Søndre Søndmør 2-5, for Romsdalsværene 2-3 kr., men flere maatte reise til byerne forat faa solgt og i Kristiansund varierte prisen fra 20 ned til og middelprisen for tirsdagens fangst sættes til kr pr. maal. - nsdag indkom ogsaa megen sild omend fangsterne var gjennemgaaende mindre end dagen forut. - Paa grund av de vanskelige avsætning:sforhold gik priserne yderligere ned, lavest i Aalesund hvor den blev solgt for 0 kr. maalet, mens der i Kristiansund betaltes fra 0-5 kr. Torsdag gik prisen ned til kr pr. maal i. Aalesund. Den samlede ukefangst 9804 maal, hvorav til A.alesund 30000, Kristiansund 8300, Stoksund 6650, Valdersund 2280, Titran 6300, Bjørnsundværene 4320, Romsdalsværene 320, Søndre Søndmør 2800, Nordre Søndrnør 730, Namdalen 40 og til Halten-Sulen i de to sidste uker 2094 maal. V ærdien av ukens storsildfiske er efter de meddelte priser anslaat til ca kroner og værdien av sæsongens hele storsildfangst nordenfor Stat antages efter en foreløbig beteg- for fisken 8-25 øre pr. kg., for lening at være ca kroner mot veren 40L-50 øre og for rognen 30 til omtrent samme tid ifjor ca. -35 øre pr. liter. Tromsø fylke er kroner, i opfisket stk., paa Yttersiden kr., i kr. og i 97 \ paa Helgel and--s alten kroner og i Fosen stk. - alt er iaar til 5 februar opfisket Til 5 februar er ialt anmeldt opnordenfor Stat 390 maal storsild fisket,2 mill. stk. skrei, hvorav 0,6 mot i 920,62770 i 99, hængt, 0,3 saltet, 569 'hl. dampmedi i 98 og maal i cintran, 377 hl. lever til andre tran Saltet er iaar maal sorter og 00 hl. rogn mot ifjor mot i 920, i 90, henholdsvis 0,5-0,2-0, i 98 og maal i , i 99 0,6-0, Der er iaar iset til eksport - 0, og maal mot i 920, i 98 0, - 0,008-0, i 99 og 3300 maal i Til hjemmeforbruk er anvendt 358 maal mot 400, i 920, 057 i 99, 6975.i 98 og 7007 maal i V a ar s i l cl fis k e t faldt ganske bra utenfor Berg:ensdistriktet i sidste uke, men der blev igjen ruskeveir nat Fetsildfisket. til lørdag. Der er ialt optat maal garnsild og 2000 maal notsild, hvorav 66.0 m.aal med landnøter og Bø: 340 maal med snurpenøter. Middel prislen er beregnet til 6 kr. pr. maal. Av partiet er 4500 maal iset til eksport og saltet 3500 maal og resten er anvendt til hjemmeforbruk. Desuten er der opfisket 0000 stk. torsk og stk. sei, middelpris henholdsvis 25 og 90 øre pr. stk. - Fet s i l cl fis k eter nu smaat. Bø Skreifisket. blev ikke sat nogen nye stæng, men av tidligere stæng optat 3000' maal og med garn blev der optat 960 maal i de sidste uker. Finmark var der litt sildefiske nogen faa steder. S kre i fis k e ri e r n e har gjort en bra begyndelse. - Lofoten blev opfisket stk. De gjennemsnithge garnfangster var i Henningsvær, Stamsund 380, Sørvaagen 300 og Røst 560 stk. pr. baat. Der er nu fremmøtt 962 baater, hvorav 429 er stationert i 0stlofoten, 3 i Henningsvær og 238 i Vestlofoten. Prisen var. Brtningr. Fylkesmanden i Bodø telegraferer 5/2: Fetsildfisket. Brønnøy: Ukefangst 60 maal smaasild, anvendt til kreaturfoder. denne uke ingen nye sildestæng, optat notsild 3000 maal. alt opfisket notsild 6000 maal, solgt sildoljefabrik og garnsild 960 maal, hvorav iset 500 maal l:t saltet til handelsvare 555 tønder. alt opfisket inden fylket maal, hvorav saltet handelsvare 555 tønder, solgt sildoljefabrik 6000 maal og eksportert 500 maal, resten hjemmeforbruk og agn. Fra ol'synqe't,ienten i Ffaltel ira fiskets begyndelse til 2!l;-2: Tilstede 29 garnbater med 46 mand, snørebaat med 3 mand. Tilsammen 30 balter med 49 mand, landkjøper. 3 hele og 3 delvise sjø\-eir:'ldage. Ukens parti: 0000 itk. fisk, 22 hl. rt;gn 40 hl. lever. Av leverpartiet er an endt til dampning av medicintran, hvorav utvundet 22 hl. Priser: Fisk pr. kg. sløiet 20-25, rogn p'. hl. pris ikke sat, lever pr. hl kr. 40. alt: Fisk 0000, rogn 5 hl., dampmedicintran 22 hl. Fiskevegt kg. pr. 00. Leverholdighet 250 pr. hl. Trnprocent Faa redskaper har hittil været i anvendelse. Godt agnsildfiske ved ';æret. Mangel paa kjøpere. gaar )g idag landligge for uveir av nordvest. Storsildflaaten ligger osgaa inde.

2 3 42 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 februar 92 Lensmanden i Lebesby telegraferer 5/2: lutet nævneværdig fiske sidste uke, enkt:lte smaabaater for Sværholt, 600 kilo Kjøllefjord, skøite optil 000 kilo, storm, agnmangel, ingen sild i fjorden. versigt over vindforholdene ved den norske kyst i uken 30 _januar-5te februar 92. (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger til Geofysisk institut B.) Vindstyrken er angit i Beauforts sjøskala fra 0-2. Station januar februar 2 februar 3 februar 4 februar 5 februar 30 ja.n. 8 mrg., 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. tdtgrammr. Storsildfisket. pslag 5. /2: Storsildfisket. Til Tifran tirsdag 55 drivere maal: }iris 4-8. Flere andre fangster gaat ''3 Titran for salg andre steder da yderllgere omsætning der idag uopn:-!aelig. Godveir utseiling. Til Stoksund fra vanlige fangstfelter 23 dampskibe D maal, 30 motorbaater maal, pris 2-6. Flere utseilet, svak fistlig. Til Aalesund tirsdag fra Svinøha et-na 40 dampskibe 250 motorbaater maal, pris 7-8-3, kjøpermngel. Søndre Søndmøre tirsdag fra Svinøhavet 38 motorbaater, 2 dampskibe maal, størrelse , pris 2-5, almindelig utseiling. Til Sulen en driver 50 maal, gode utsigter, og til Moldøen indkom en driver fra Svilløen 25 maal. Romsdalsværene tirsdag fra nahavet 4 motorbaater maal, pris 2-3. Flere avreiser byerne for kjøpemangel. Godveir. pslag 5. 2/2: Storsildfisket. TH Kristiansund tirsdag fra Griphavet 8 dampskibe, 60 motorbaater maal, siørrelse , pris %. Godveil', driverne ute. Til NordrE' Sønr'lmør tirsdag fra nahavet-storholmen 45 motorbaater, l dampskib med gode fangster optil 200 maal, men ingen kjøpf-re. h vodo! alle driverne reiste til Aalesl']'. i for salg til smaa priser, endel usolgr. pslag 5. 2/2: Storsildfisket. Til Rørvik onsdag motorbaat 70 maal. Til Fl!tanger 70 maal. Til Valdersund onsdag fra Haltenhavet 37 drivere , pris 0. Endel slutter fisket ror kjøpermangel Til Stoksund onsdag 9 dampsldbe maal, 0 motorbaatel maal, pris 0-6 sydost utrykt. Tilstede 27 fiskedampskibe, 45 motorbaate 20 kjøpefartøier, 0 landkjøpere) 290 mand. Til Titran onsdag 4 drivere 0-7n-30 maal, pris 5. Tilstede 59 drivere 26 kjøpefartøier, 7 landkjøpere, østlig kuling, landligge sandsynlig. Til Bjørnsundsværene tirsdag fra nahavet 59 drivere maal, pris Til Kristiansund onsdag fra Griphavet 7 dampskibe 55 moto'baate maal, størrelse , pris Tilstede 22 dampskibe, 7 motorbaate, 6 saltefartøier, 20 lands altere og isere. 60 mand, utseiling men utrykt Til Aalesund onsdag 90 drivere maa, middelpris 0, størrelse 580. Tilstede 35 landk.iøpere, 4 isefartøier,60 fiskedampskibe, 80 motorbaate, 200 mand. Søndre Søndmør onsdag fra Svinøhavet 0 motorbaate, 2 dampskibe maal. Den øvrige fiskerflaate vendereise ror nordost kuling. Tilstede dampskibe, 08 motorbaate, 23 landkjøpere, 960 mand. ngen isere. Liten kjøpelyst, utseilinq'. Til Buelandet onsdag 8 drivere maal, størrelse 490, pris 5-7. ksø fyr... sw 4sw NE 2ESE 3NE 5 ENE 4NE Lister fyr.... SW 5 ESE 4 ESE 3 ENE 5 E 5 ' E Utsire fyr... SW 6 SW 4 NE 2 E E 2 SE Bulandet... SE 5 NNE 5 NE 3 NE SE 4 SSE 6 S Runde... NE 5 E 5 E 3 E 3 S 2 Stille SE Hustad... NE Titran... E ENE 2 E 2 Stille NNE 2 E. E 2 SW 5 E ] Stille SE 3 E SSW Sørgjæs.gerne N 4 E 2 ESE 4 E 2 ESE 6 ESE 4 E Brønnøy... NW 6 ElSE 2 Myken... WNW2 SSE 7 E 2 ESE 8 ESE 5 S 5 Røst... _... WSW 0 E 2 S 7 Stille SSE 7 SW 5 SSW 2 Andenes... ENE 2 E 3 NNE 2 SW S 3 S 2 S 3 Gj esvær... SE 4 E 6 S 4 Stille W 6 W Vardø... NNW N 5\ Stille NW 5 SW 6lNW 5 WSW 5 Spitsbergen... Stille N 4 Stille Stille W 4 SW 4w 6 n:aal, pris 0--5, faa utreist. Til Kristiansund torsdag 7 dampskibe, 27 motorbaater maal pris 8-4-%. Bra veir, endel utreist. Aalesund torsdag 30 drivere maal, pris 6. Mange slutter sildefisket for daarlig avsætning. pslag 5. 4/2: Storsildfisket. Til Romsdalsværene torsdag fra nahavet 20 motorbaater maal, pris 9-0. Godveil' utseiling. Til Titran fredag 35 drivere maal, pris 0. Til Stoksund fredag 3 dampsk maal, motorbaat 200 m., vanlig fangstfelt, pris 2%-6:K Godveir, utseiling størstedelen.av drivere. Til Kristiansund fredag fra Griphavet dampskibe, 34 motcrbaater maal, pris 8J6-3- lc%, godveir, almindelig usteiling. Bjørnsundværene torsdag fra nahavet 9 drivere maal, pris 0-5. Til Aalesund fredag 20 drivere maal, pris 7-6. Romsdalsværene fredag fra nahavet 30 motorbaator maal, [nis 8-8J6. Flere slutter for kjøpermangel. Godveir, delvis utseiling. pslag 5. 5/2: Storsildfisket. Til Nordre Søndmør fredag fra nahavet 34 motorbaater maal, pris 6-7%. Godveir, driverne ute. Til Halten (Ytre Frøya) indbragt 272 maal, alt saltet, pris pslag 5. 5/2: Storsildfisket. Til Valdersund lørdag 8 drivere maal, pris 0. Tilstede l kjøpefartøi, 3 landkjøpere. Til Titran lørdag 2 drivere maal, pris 8. Godveil'. Til Aalesund lørdag 20 drivere mnal, pris 7. Mat stemning grundet sildeprisen, endel dampskibe slutter. Til Søndre Søndmør lørdag 60 motorbaater, 5 dampskibe maal, pris 8-0. Godveir. Til Romsdalsværene lørdag fra nahavet 22 motorbaater maal, pris 8. ngen utseiling. pslag 5. 6/2: Storsildfisket. Ti Stok sllnd lørdag dampskibe nslag 5. 3/2: Storsildfisket. Til Roms- n:aal, 22 motorbaater maal, dalsværene onsdag 200 maal. Øvrige reist pris 9-2%. Godveil'. Tilstede 24 dampbyerne for mangel kjøpere. Til Stoksund skibe, 4 motorbaater, 8 kjøpefartøier, 9 torsdag dampskib 50 og motorbaat skibe, 4 motorb., 8 kjøpef., 9 landkjøpere, 50 maal. sydveststorm. landliq'ge. Nam..; 090 mand. Til Bjørnsundværene fredag dalen torsdag l dampskib til Rørvik 70 fra nahavet 27 drivere J6 maal, maal,oris 5. Bjørnsundsundværene 08- nis 9-0. Kristiansund lørdag fra Grip- (!ag fra nahavet 53 drivere -8Q- havet 6 dampskibe, 56 motorbaater maal, størrelse , pris Samlet ukefangst 9804 maal, hvorav til Aalesund , Ki'istiansund 8 300, toksund 6660, Valdersund 2280, Titran 6300, Bjørnsund 4 320, Søndre Søndmor 2800, Romsdalsværene 320, Nordre Søndmør 730, Halten-Sulen (2 uker) 2094 og til Namdalen 40 maa. Totalkvantum til 5 februar 390 maal. hvoril.' iset maal, saltet llaal og hjemmeforbruk 3 58 maal pslag 5. 7/2: Storsildfisket. Til Nordre Søndmør lørdag fra nahavet 25 motl'baater maal, pris 7-8%. Tilstede 48 motorbaater 340 mand, 3 landkjøpere. Søndag delvis utseiling, godveir. Til Bjørnsundværene lørdag fra nahavet 4G drivere maal, pris 8-0. Til Kristiansund søndag fra Griphavet 2 dampskibe, 6 motorbaater maal, pris \'i? Godveir, endel drivere ute. pslag 5. 7/2 Storsildfisket. Valdersund yderligere indbragt 2039 maal, væsentlig Sauø, pris 9-8. Til Stoksund mandag 2 dampskibe 250 maal hver. Godyeir størstedelen utreist. Til Kristiansund mandag fra Griphavet 6 dampskibe 8 moto'baater maal, størrelse , pris 6-0-7%. Godveil', utseiling. Til Aalesund mandag 4 drivere maal, pris 7-6. pslag 8. Trondhjem 5/2: psynsbetjenten Halten telegraferer 2. ds.: Til Ytre Frøya indbragt 272 maal. Alt saltet, pris 20/9, ialt 2848 maal saltet handelsvare 403 tender. Vaarsildfisl<et. pslag 9. Haugesund 5/2: Søndre vaarsild distrikt. Faa fiskere ute sidste nat da ruskeveir. alt iaar 0000 maal garn og 2000 maal notsild (tredieparten herav med landnøter) optat middelpris 6, iset 4500 og saltet maal, resten til hjemmeforbruk. Derhos 0000 torsk og sei, hvorav det meste hjemmerorbruk, respektive priser og øre. For Fedje-Sotra gode utsigter. Buvik. pslag 2. Solsvik /2: nat Fedje Korsfjorden 47 drivere 2-20-m, maal, pris 25-30, størrelse 680-=735, intet landsætfisket. psynet.

3 9 februar 92 l UKENTLGE Mr:DDELELSER FR NRSK 'PSKERBEDRFT FRA ESKERDREKTØREN pslag 2. Haugesund [2: -Paa Utsirehavet 40 drivere -50-3maal lirat, størclse 620, pris omkring 25. psynet. pslag 2. Haugesund 2/2: Paa Utsirehavet smaat inat 50 drivere 0-25-Y:; Faal, (pris omkring 25). psynet. pslag 2. Fedje 3/'2, nat godt natsætfike Nordøen et bomkast Nordesundet --Fedje 8 drivere maal, gode utsigter Nordøen-Fedje, godt drivfiske Hegholmen og 0ygaren, sildepris -: 2-3 størrelse omkring 500. psynet. pslag 2. Haugesund 3/2. Paa Utsirehavet 40 drivere inat, kun fornemmelse psynet. pslag 2. Skudesneshavn 4/2: 4 drivere hertil idag maal drevet sydvest av Skude. psynet. pslag 2. Blomvaag 4/2: Godt drivfiske - Korsfjorden idag et større stæng, H erleværet større et mindre stæng, Turø godt,natsætfiske Nautnes-Blomvaag. psynet. pslag 2. Haugesund 4/2: Etpar posenotslumper sydvestenom K vittingsøerne i gaar eftermiddag. Endel drivere inat maal utenfor Skudesnes men nærmere omkring Utsire smaat. psynet. pslag 2. Aakrehavn 4/2: ndkomme+ driver q.revet vest av Jarstein og nord n vest av Ferkingstadøerne, god fornemmelse. ngen bundsætforsøk. psynet. pslag 2. Kvitingsø 4/2: For 5 drivere uienfor her inat maal, en pospnotdamper 400 kasser sydsiden mbsa igaaraftes. psynet. pslag 2. Hegholmen 5/2: Bra drivfiske langs 0ygaren. Men faa drivere ute, godt wtfiske ved Nautnes-Hegholmen-Blomvaag et Htet stæng ved Hegholmen. pslag 2. Solsvik 6/2: nat 2 mindre stæng Fedje et mindre Hegholmen. psynet. pslag 2. Haugesund 7/2: Enkelte driverepaa Sirahavet inat mindre fangster. psynet. pslag 2. Solsvik 7/2: nat et mindre stæng Nordøen. Drivfiske 0ygarden vest Bergen maal. psynet. pslag 22. Maaløy 2/2: Fra Sulen meldes igaar at drivgarnfisket begyndtvest av Notø optil 50 maal paaen baat delta ge sen endnu mindre; fra Vaagsø 'meldes idag, baater inat Vaagsøhavet 25 maal, størrlse' , pris 5, deltagelse. ubetyehg; fra Bulandet meldes igaarnat - dnver 35 maal, pris 25 inat 6 drivere 5-80 maal, dagspris 5-7, kjøpemangel. psynschefen. pslag 22. Maaløy 5/2: Fra Vaag-svaag 3. ds. drivning Vaagsøyhavet 5 farkoster maal, 4. ds. sammesteds drivere 4:-6 maal, en driver Svinøhavet 4 inat \, aagsøyhavet 3 farkoster 4-'55-27 stør' rese , pris idag 0-8 maal' Ukefangst 528 maal, hvorav 20 hjemmeforbrukt,. resten saltet. Fra Raudeberg igaar 4 dnvere nordvest Kraakenes -5-3 maal, ukekvantum 2 maal, hjemmeforbruk. Fra Bremangerpollen driver vest av ldereggen 3 maal og 300 sei, ukekvan- Storsildfisket til 5. februar. Derav Total- Ukefangst Distrikt, fangst set Saltet Hjemmemaal brukt maa! maa! maal maal l Namdalen l Stoksund Valdersund Lysesund Valsfjorden Halten-Sulen Titran Kristiansund Bjørnsundværene Romsdalsværene Nordre Søndmør Aalesund Søndre Søndmør Tilsammen ! l 2800 Mot i 99/20... ; \ i 98/ i 97/8... l i 96/ , i 95/ turn 0 maal og 500 sei,alt hjemmefor- pslag 26. Maaløy2/2: For samtlige fylbrugt. Fra Kalvaag: sildefisket her ikke kers opsynsdistrikter., torskefisket rent ubebegyndt, igaar driver ute, fangst ukjendt. tydelig, hittil heller ingen. nævneværdig Fra Kinn: gaar sydvest av Buelandet deltagelse, kun enkelte aapne baater fisker dampskib og en motorkutter henholdsvis til hjemmeforbruk maal, pris 0, 4 drivere vest Ytterøen maal, totalkvanlum 276 maal, alt hjemmeforbrukt. Fra Askevold : 3. ds. 25 drivere ved Buelandet maal, 4. ds. drivere sammesteds , pris 0, idag 20 drivere maal, pris pgave ukekvantnm mangler. Fra Selje mangler opgave. psynschefen. Fetsildfiske., pslag 50. Vaq,sø.5/Z: Talvik ingen stæng paa arn, enkeltvis optil Y:; maal. Havnefjord l Hammerfest stængt 500 kasser agsild. Smaasild Smørfjord i Kistrand. tat alt maal, hvorav til sildoljefabnker 82 75, agn 000, forbrukt 375 maal. Fylkesmanden. Skreifisket. pslag 24. Aalesund 5/2: Møre fylke har kun nogen faa baater forsøkt efter torsk 'Vantumet endnu ubetydelig. Bedste resultat fpr Nordmør idet derfra opgives garn , line.r 40-50, rykk 0-20 pr. mand. Fra BJørnsund opgives garn , fra Fosnavaag meldes line rykk pr. baat. Fisken bra stor og fyldig, le:veren særdeles fetholdig. Mængd.en av frskeflaaten driver endnu storsildhke. Godveil'. psynschefen.?uslag.25. Maaløy 6/2: Fra samtlige distnkter l Sogn og Fjordane fylke lleldes at torsefisket hittil er rent ubetydelig og endnu mgen nævneværdig deltagelse. psynschefen. psynschefen. pslag 27. Trondhjem 5/2: Fylkets samlede fiskeparti , dampmedicintran 22, lever 40, rogn 45. Prisen fisk Tilstede 93 baater med 464 mand. Fylkesmanden. pslag 29. Bodø 5/2: Yttersiden:: pfisket ialt stykker torsk, hvorav hængt , saltet 0-300, iset 28 00, damptran 585 hl., lever 34, rogn 50. Helgeland: pfisket ialt stykker torsk hvorav hængt , saltet 4 000, iset damptran 270 hl., rogn 86. Fylkeskontoret. pslag 30. Balstad 2/2: Lørdag gjen nemsnitlig garn Hopen 250, Henningsvær 200, Nufsfjord 220, Sørvaagen 00, Stamsund., trækning 560, baatliner Hopen 90, Henmgvær 250, Stamsund 40, Balstad 80, nemsmthg garn, Svolvær, Ure, Reine 200, Sørvaagen 00, Værøy 40. Mandag gjen Kabelvaag 30, Hopen 470,. Henninasvær 350, Stamsund, Nufsfjord 400 Balstad Sund 250, Sørvaagen 220, Røst' Ytterside 820. Liner Svolvær 220, Kabelvaag 70, Hopen 00, Henningsvær 30 Stamsund 40, Ure 70, Balstad 00, Nufsfjod 50, Reine 90, Srvaagen 20, Værøy 0, dypsagn Henmngsvær 200, fiskepris usloiet 80/ 0, kiovis 20/25,. leverpris 40/50, rogn 30/35, trsdag landhgge, idag godt eir. Utvalgsformand..l?slag 30. Balstad 5/2: Fiskeparti 4/0 mllhon, hvo::a,:, 2/0 million hængt, testen ande.rl.edes hlv;rket. Leverparti280; dampltledcmtran 600, rognparti 653 hektoliter. Leve.rholdighet 220/300, tranprocenten 50/ 6?, frs.keveg! gal'nfisk 290/340, linefisk290 3D, fskepns usløiet 70/00 kilovis 8/25' lcverpris 40/50, ferskrognp;is 30/35, baat antallet 962, hvorav 378 garnbaater, 267 do-

4 l'\'er fra 59i motorfarkoster. 0stlofoten 428,.t;enningsvær 3, Vestlofoten 238, Værøy, Fetsildfisket til 5 februar. Røst U, kjøpefartøier 8, jevnt fordelt Lofotværene. nsdag gjennemsnitlig garn, Brettesnes G, Skroven 200, Kabelvaag 70, Hopen 470, Henningsvær 450, Stamsund 380, Ure 20 Balstad 300, Nufsfjord 30, Sund 80, n Heine 3:W, Sørvaagen 30J, Røst 560. Line skøiter og baate gjennemsnitlig Svolvær, Stamsund, Ure, Værøy 60, Kabelvaag 90, Hopen 70, Henningsvær 80, Balstad 80, SC'rvaagen 200, dypsagn Skroven, Henningsvær 50, Kabelvaag 20. Tirsdag gjennemsnitlig garn Svolvær 30, Kabelvaag 60, Hopen 300, Henningsvær 400, Røst 280, liner Svolvær garn 00, Kabelvaag, Henningsvær 80, fredag gjennemsnitlig Distrikt alt optat maa set maa Derav Solgt Solgt sildolje- hermetikfabrik fabrik maal maal Saltet Finmark fylke Troms fylke i Nordland fylke Namdalen S. Trøndelag fylke Møre fylke l idr. garn, Skroven 60, Svolvær, Kabelvaag, Sørvaagen 90, Hopen 280, Henningsvær 300, Stamsund 380, Ure, Balstad, Nufsfjord 50, Sund 250, Reine 70, Røst 530, liner gjenllemsnitlig Bretesnes 00, Svolvær 40, Ka- Mot belvaag 20, Hopen 70, Henningsvær 280, Stamsund, Ure 60, Balstad 50, Nufsfjord, Værøy 80, Reine 90, Sørvaagen 70, idag godveil'. pslag 3. Tromsø 5/2: Hillesøy opfisket siden sidste indberetning kg, torsk, hvorav!saltet 3600 kg., iset 700 er. hængt 700 kg. Damptran 2 hl. Fiskevegt og tranprocent uforandret. Storm hindret bedriften. Pris torsk -/20, lever -/40. Torsken opfisket fra fiskets begyndese indtil nu kg. torsk, hvorav s,ltet , iset og hængt _ Sogn og Fjordane... _._ Tilsammen ,fiskevegt 280/300. Tilstede 28 motorskøiter, 3 smaabaater, hvorav 78 garn og i56 line, 446 mand, 9 landkjøpere. pfisket kg., hvorav anvendt saltet kg., iset 95400, hængt kg. Damptran 242 hl., lever 23 og rogn 67 ;. Hyse som før. Fylkesmanden. pslag 32. Vadsø 5/2: Hasvik linebaater sidste uke 80/280 kg. torsk, Breivikbotn 0/650, garn 30/50, liner Breivik 200/300: Sørvær optil 300, Kobbevaag smaabaater og skøiter 38u;530, Hammerfest smaabaater garn, liner 200/250, Kistrand liner optil 200. Berlevaag dypsagn 200/300, Gamvik 200/300, Finkongkjeilen liner 300/000, halvdelen torsk, - Sværholt smaabaat 600, Kjøllefjord skøiter optil 000, storm, agnl': angel. Fylkesmannen. pslag 36. Breistrand 4/2: 0xnes: Belæg 00, farkoster 438 mand, 2 kjøpere, 9 damperier, opfisket parti kg., lik stk. torsk. hvorav saltet 30700)0300 hængt /67 200,set 70800/23600, kveite iset 5400, smaafisk 0500, 27 hl. dampmedicintran, leverpartiet 34 hl., saltet 2 tønder, fiskevegt 300/35, leverh( ldighet 700/900, tranprocent 49/60, priser te rsk 20/25, lever 35/50, rogn 20/30, smaafisk 5/25, kveite 20/50, 3 hele sjøveirsdage garn 200/2400/200. linemotorer 300/ 2: 00/900, smaabaater 70/350. Lensman\len. pslag 36. Bøstad 5/2: Borge: Denne uke 4 tfækning-sdage med fangst , almindelige 200 nr. trækning. nfisket 6) 0')0 torsk, alt hængt 00 hl. damotran, 70 hl. rogn, leverpris 35, belæg 42. garnbanter hvorav 6 seilbaater. 2 lineskøiter, 240 mand. Lensmanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen 5/2: Siden forrige beretning 2 hele og delvis sjøveirsdag 2-8 nætters garn. Hovden , Nykvaag , Aasanfjord , Strømsøy , Skaarvaag , Svinøy , Jørgenfjorden / /9.....'.' i 97/ i 96/ <, r r '. pfisket parti stkr., hvorav hængt klipfiskbeholdningen. Bilbao. islandsk , iset 6500 stkr. Damptran 322 hl., [. 60 hl. sat lever, rogn 98 hl. Priser torsk ca , engelsk 000, norsk ca. 20/2, lever 35/50, rogn 30/35, tranprocent Priser 20/25, 00, , fskevegt 300, belæg uforandret. R b b d. 9,00 t nder plag 8. 7/2: Landets skreifiske til 5. februar,2 millioner stykker, hvorav 0,6 hængt, 0,3 saltet, 569 hl. dampmedicintran, kg. Damptran 7Y2 hl. rogn 67 hl. Pris fisk 22/25, lever 30/40, rogn 20/30, leverh(lldighet 700/800 kg. pr. hl. tranprocent holdsvis 0,5-0,2-0, , hl. lever, 00 hl. rogn mot ifjor hen 88. pgave vinterfisket Finmark mangler. lltnlandsl' fjsl,rir Uken 30 januar-5 februar. Det sve n s k e s i de fis k e for Bohuslen faldt godt i siclste uke, fangstfelt nordost av Skagen. Ukefangsten blev hl. notsild, hvorav hl. ilandbragtes til Danmark, desuten med trawl 9 hl. Middelpri ')en i Gøteborg var kr pr. hl. Der blev saltet i sidste uke 2350 hl. Totalfangsten til 5 februar '. ttg]ør hl. notsild mot ifjor hl. - Der er iaaf ialt saltet 3853 hl. mot 2 55 ifjor. Desuten opfisket iaaf 57 hl. trawlsild og valar garnsild. - ForSkjellige utenlandske meddelelser Bilbao 2/: Vigo meddeler: Sardinfisket forrige uke 2373 kurver. Rognbeholdningen 25 tønder, klipfiskbeholdningen Bilbao, islandsk , engelsk 500, norsk 8000 kvintaler. Priser 20/28, 9005, 07. Bilbao 2/2, 92: Sardinfisket Vigo 53 kurver. Rognbeholdningen 25, Lensmanden. ogn e.o mngen ca. ø. Pris ca. 200 for primera. Cdtgrammr Det skotske sil defisl<e. pslag 4. 3/2: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 2. fe bruar: Sildefisket Skotland rikt denne uke. Røktsildmarkederne overfyldt. De engelske sildefisl<erier. pslag 2. 4/2: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 3. februar: Fersksildmarkedet: Nogle hundrede kasser storsild via Newcastle, priser Hull 20-23, Newcastle 4-6 sh. kassen. - Større tilførsel betydelig prisfald. Tilførsel fra Sverige. ventes. Skotsk. østkystsild usælgelig i London. Røktlfdmarkedet.overfyldt. Det svensl<e sildefiske. pslag 4. 2/2: Svenske sildefiske: dag rikt sildefiske nordost Skagen. Tilførsel Danmark og Sverige, pris 8-4 kroner pr. hl. Sildefisket Bohuslen. pslag 4. 7/2: Sildefisket i Bohuslen: Ukefangst hl. notsild fisket nordost Skagen, derav hl. iland bragt Danmark, middelpris Gøteborg 8 kroner 9 hl. trawlsild. Totalfangst hl. notsild, 57 hl. trawlsild. Totalsaltning 3853 hl. 44 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 februar 92

5 9 februar 92 UKENTLGE MEDDELELSERf R NRSK FSKERBEDRFTFRA fskerdrektøren : onsulatbrttnlngtr. Det hollandske sildefiske '920. Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 22 januar 92: Den første ladning fersksild fra Lowestoft ankom hertil 7 september, den sidste ladning ankom 24 desember 920. alt ankom til Altona 36 dampere med fersk sild kg. sild blev fragtet løs i rummet hvortil kommer kasser. Regnes gjennemsnitlig0qi kg. fersk sild i kassen, blir den samlede direkte tilførsel av engelsk fersk sild til Altona kg. - Der anvendtes hovedsag:elig tyske skibe, klin n ladninger ankom med norske dampere. F ør krigen benyttedes omtrent udelukkende norske dampere i denne fart. De laveste og høieste opnaadde priser for dise ladninger var følgende pr. pund: September maaned mk. 2/50 til mk. 3/- pr. pund, oktober maaned mk. 2/30 til mk. 3/80 pr. pund, november mk. 2/40 til mk. 3/30 pr. pund og desember maaned mk. 2/60 til mk. 3/20 pr. pund. samme uke ankom til Altona fiskemarked 22 dampere med tilsammen pund. Tilførslerne fra Danmark var ubetydelige. Priserne var: Hyse L... -/6 5,50-6,20 pr. pund l ,30-5,50 Torsk... 3,50-4,6 l ,20-4,20 Kveite lill...,,0,00-3,00 juli august september oktober november ' Til fiskets slut.... Ukelang,tl Totalfangst \ l al pgave Mot i ! ! 302 ' i 636 i i over avsendt fersk fisk fra Trondhjems ilgodsavdeling i uken 7/_'3/ 2. Til Sverige over Storlien 'kg. stykgods Chr.berg norske stationer Sum kg. over avsendt fersk sild i samme tidsrum: Til Sverige over Storlien kg. stykgods Chr.berg stykgods Til Tyskland over Kornsjø = 5 vognl. - norske stationer stykgods Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, J ohan Reu,ch, dat. Hamburg 4 februar 92: uken fra 24de til 29de f. m. androg tilførslerne av fersk fisk til St. Pauli fiskemarked til pund, derav pund,me,q. tyske, Jiskgda,w: pere og pund med jernbane fra Danmark. Priserne for indsendt fisk var: pund. Alt i alt blev der tilført markedet pund. - Paa 'Torsk... M. 2,56-3,05 pr. pund l...,60-2,75 grund av de knappe tilførsler holdt Rødspætter.. 3,35-3,55 priserne sig høie, da imidlertid kultilførslerne har bedret sig, er utsig Sei... 2,60 ternebedre for næste uke. Sildefisket paa Elben var hindret av storm og Sum kg. Tiførslerne til Cuxhaven fiskemar- Rø.dspætter... uf6 4,30-5,60 pr. pun l ked samm uke var smaa paa grund Sel ,88--:-3,02 av detsformende veir. Fra Nordsjøen Keite... 9,30-0,20 kom 5 dampere med fangster fra Plgvar...,...,,5,60-6,90 til pund og en fra sland med indbragte 7 fartøier pund. Utsortert vare opnaadde i ktuktionen M 245 til M 455 pr. 00. pund. Priserne var: Hyse... uf6 3,35-5,69 pr. pund l... 3,54--=-4,95 Torsk... 3,20-4,05 l ,84-3,86 96 Fersksildtilførslerne til Hamburg- Altona var i samme 'uke ubetydelige og var hindret av storm. Der ankom nogen waggonladninger med svensk sild, om opnaadde M 3,20-3,30 pr. pund, og litt 0stersjøsild (Travemiinde), som blev betalt med M 2,80-3,00 pr. pund. Saltsildmarkedet er uforandret rolig og er priserne gjennemgaaende lavere. 920 vaarsild offereres loko til M pr. td. og slosild til M pr. td.

6 _.----_._-- 46 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA:FSKERDREKTØREN :9 februar 92 F ersksildmarl<edet. tdgrammr. pslag 2. 2/2: Fiskeriagent Reusch, telegraferer. februar: Første last ca. 000 kasser fersk storsild solgt 450 mark kas Sl, indeholdende pund. pslag 2. 3/2: Fiskeriagent Reusch Hamburg telegraferer 2. februar: Tirsdag tre, onsdag tre dampskibslaster storsild, ca. 000 kasser hver, solgt underhaanden' mark kassen. Desuten 000 kasser auktionen onsdag mark. pslag 2. 4/2: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer 4. februar: Grundet ril.::elige tilførsler norsk, svensk, skotsk sild er fersksildpriserne faldende. rslag 2;5/2: Fiskehagent Reusch, Hamburg, telegraferer 5: februar: 800 kasset \aarsild solgt.50 til.0 mark pundet. Fersksildmarkedet flaut. pslag 2. 8/2 :,,-FiskeriagentJohnsen Hull) telegrferer 7'. februar: dag 262 ksser storsld 3/5, Skotland priser fersk ld østkys.ten 20. VestkiYstep. 0! per cran. ]ette utskter. lov av 23 desbr. 920 om forandringer i og tillæg til lov om vaarsildfiskeriet av 24 septbr Enhver, som med drivende redskap kommer ned paa faststaaende redskap, skal erstatte den skade som -voldes derved. Enhver, som med sit fartøi (baat) eller dets propel gjør skade paa u te,taaende redskap, skal erstatte den skade, som voldes derved, medmindre han godtgjør, at det er skjedd av nødvendighet eller ved utilregnelig uheld. Var han paa forhaand advaret, kan bøter ilægges. Saafremt vedkommende noteier ikke har forsynt notens plenter med dobbel eller andet kjendelig merke, kan han ikke gjøre fordring paa skadeserstatning.. 2. Lørdag aften, - og i det hele aftenerifør helligdag, skal, saafremt veiiet ikke,er til hinder, alle fiskeredskaper, not undtat, være tat op av sjøen. ntet garnredskap maa sættes, ut igjen forinden to timer før soledgang helligdagen. Stængning med not og optagning' av indestængt sild skal være tillatt indtil helligdags morgen kl. 7. fra dette tidspunkt og indtil to timer før solnedgang maa not ikke sætfes- ut igjen paa helligdag, likesom ingen optagning av indestængt sild maa finde sted -i dette tidsrum. de tilfælde, da veiret har forhindret op-, Tilførs-el av brisling, smaasild, blanding og mossa til Stavanger 920. (Sammendrag av de indkomne opgaver.) _ Brisling Smaasild skj. skj. Blanding skj. Mossa skj il Naar tilført :! januar-29 feruar...! l 590 ma:s30 apnl _ l mal-3 desember li----- Tilsammen 7000, ' , ' Mot i i 98'-''' i i il _ _ c,----- Hvorfra tilført: 'il Rogaland fylke...-, ' Hordaland Østfold Vestfold Vest-Agder» Sogn og Fjordane fylke Møre fylke... - ' Sør-Trøndel _ Troms Tilsammen Hvorledes. anvendt: Røkt Tomat Kr. Kr. Kr. Kr. Værdi i Mot i , i i ', i l Pris pr. skj. (a 20. liter) Mot i l :8 i , i i Samlet værdi i kr.' ,,- 99.,..,... l ,, l ,, ,, ' tagningen foregaaende aften, kan red' samme tidsrum om natten som skaperne trækkes paa helligdag. foran nævnt skal det videre være snur- Forseelse mot disse bestemmelser periotlag forbudt at søke efter sild. straffes med bøt_x, hvorhos ulovlig vertrædese av disse bestemmelser gjort fangst eller dens værdi kan ind- stråffes med' bøter, hvorhos ulovlig drages. nddragningen sker til for- gjort fangst eller dens værdi kan inddel for statskassen. drages. nddragningen sker til fordel 3. Det er forbudt at. fiske med for statskassen. Er skade voldt, skal snurpenot fra 2 timer efter solned- den erstattes. gang til 3 timer før solopgang. Dog skal det være tillatt at berge fangsten, Brukes snurpenoten som landstænhvis snurpenoten var kastet ut i lov- genot, gjælder ikke bestemmelsen i hg tid. denne paragraf,men derimot de be-

7 9 februar 92 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fiskerbedrft FRA fskerdrektøren stemmeser, som er fastsat for landstængenot. De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). 4. Landnotlag har fri adgang til at søke og fange sild om natten. Aar 920 Aar 99 Nødvendig slæpning i vanlig seilled og i ut- og indløp til ordinær havn er tillatt om natten; men slæpning over andre steder, hvor garn er utsat, For alle sorter , , , ,336 skal være forbudt, undtagen for at berge redskapr eller mandskap og naar -det gjælder indlastning av sild fra landnotstæng eller - efter indlastningen -- avreise derfra. Med de undtagelser som er nævnt i denne paragraf, skal det være enhver forbudt at opholde sig paa sætteriet fra 2 timer efter solnedgang og indtil 2 timer før solopgang. ethvert enkelt tilfælde tilligger det opsynet at bestemme,. hvad der skal ansees som E:: ætteri. Bestemmelserne i denne paragraf Specifisert for følgende sorter Sild.... Brisling... f Makrel..... Torsk.... Lange.... Sei.,.... Hyse.... Hvitting.... Flyndre.... Kveite.... Skate & Rokke..... fritar ikke for pligten til at erstatte Skalfisk : kade, som voldes paa utestaaende Hummer.... redskaper. Krabbe.... Forseelse mot disse bestemmelser østers.... straffes med bøter. 265, ,865 26,365,03 8,779,557 5,427 4,597 Stk. 9, ,84 500,394 7, ,385 55,327,09 2,092 5,279 37,809 4,72 Stk. 8, ,85 95,3, ,99 22,983,329 3,699 9,84 2,82 5,369 Stk. 90,577 45,73 442,736 55, ,003 57,207 2,335 8,3 7,367 3,527 6,356 Stk: 9, indbyrdes kappestrid mellem Cwt. Cwt. Cwt. Cwt. to eller flere snurpenøter, S,Qim brukes Blaaskjæl... 5, ,398.,485 tit snurping, tilkommer retten til at Diverse... 2,340,5 3,882 2,038 kaste ind vedkommende havomraade detnotlag, som først»brækker av«el- ten kan derimot brukes som landstæn- sten da ikke sikret ved notens lnd-, ler --dar gaa«noten og uten usedvan- genot efter de regler, som gjælder for dragning eller vedsidestæng, skal nolig ophold fortsætter at sætte den ut. denne. ten straks tages op paa opfordrng Forseelse mot denne bestemmelse Fiskeriforeninger og andre interes,.. av opsynet - om opsyn er indsat straffes med bøter. serte, i' den utstrækning som dep arte-. paa stedet eller av politiet. de Voldt skade blir at erstatte ved mentet finder det paakrævet, skal paa 48 timer medregnes ikke helligdage, skjøn, avg it av nærmeste opsynsbetjent forhaand ha hat leilighet til at uttale og heller ikke den tid da laassætning og to av de tilstedeværende notbaser, sig. er umuliggjort av forbigaaende natur- - opnævnt en av hver av parterne. Re- vertrædeise straffes med bøter. hindringer, saasom is, storm, strøm gelen i vaarsildlovens 29 kommer i 8. Hvis nogen har overspændt eller lignende. dette tilfælde ikke til anvendelse. vaag eller fjord med not paa den maate, Er overstængningen fuldført efter 6. Hvor landnotlag er tilstede og at der ikke er over 300 m. fra midtpunk- middag dagen før helligdag, sættes vogter paa sild, og har git tauget ut, tet av notvæggen til inderste punkt av ovennævnte tidsrum til 36 timer, hel og uten usedvanlig ophold fortsætter vaagen eller fjorden, hvor vanddyb- ligdagen ikke medregnet. at sætte ut noten, maa snurpenot ikke den er 2 meter ved almindelig av- ethvert andet tilfælde, hvor landkastes indenfor det havomraade, som vand, har ingen anden ret til.at fiske notkast sker, gjælder følgende: landnoten skjønnes at ville stænge el- i elet avstængte rum. Herfra undtages N aar taug er utgit og noten beler omslutte. trækning av allerede utsatte garn, og gyndt at kastes ut, og der fortsættes Flere nøter som er skjøtet sammen, stængning av not, som nogen er be- dermed uten usedvanlig ophold, maa regnes som en not. gyndt at sætte ut, før han blev under- intet fiskeredskap utsættes indenfor vertrædelse straffes med bøter. rettet om, at vaagen eller fjorden var i det rum noten antages at ville 7. Efter ansøkning gjennem op- overspændt utenfor. stænge eler omslutte. synet kan Kongen bestemme, at paa. Det samme gjælder ogsaa ved over ndesluttes sild ved stængning med visse særlig vigtige -,astevaager eller stængning av vaageller fjord i større to nøter tvers over sund, maa denne vigtige sund for sildeindsig skal det avstand,end nævnt, men da bare for stængningi ikke vedvare længer end være forbudt --- indenfor de grænser, et tidsrum av 48 timer efter at over- 36 timer, hellig'dag ikke medregnet. som blir fastsat -- at bruke snurpe- stængning er fuldført. Efter utløpet Er overstængningen utført efter midnot til snurping, naar der er landnot- av denne tid tapes eneretten til fiske dagen før helligdag, sættes tidsrum-. lag, som vogter paa sild. Snurpeno- indenfor overstængningen. Er fang- met til 24 timer, helligdagen ikke med

8 . _...L...._. _.- 48 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 februar 92 regnet. Deles indløpet til en vaag eller fjord ved holmer eller skjær i flere deler eller sund, blir disse, med hensyn til fiskernes rettigheter efter denne lov, at betragte som ett indløp. Det paaligger ethvert notlag, som har utført spærring, at holde forsvarlig vakt ved noten. Naar ikke uoverstigelige hindringer stiller sig i veien, pligter notlaget, paa forlangende, straks at sænke noten, saa at nødven-. dig færdsel kan foregaa over den. tilfælde av tvist træffes avgjørelsen av opsynet. vertrædeise av disse bestemmelser straffes med bøter. 9. mkast av et snurpenotstæng er tillatt. Dog maa der ikke lægges utilbørlige hindringer i veien for bergning eller indlastning av den indkastede snurpenots fangst. vertrædese straffes med bøter. m skadetilføielser gjælder i tilfælde av omkast følgende regler: Skade, som paaføres den indkastede not eller dens fangst, skal erstattes. Skade, om av den indkastede snurpenot voldes paa not eller fangst for dem, som har utført omkastet, skal erstattes, dersom skaden skyldes skjødesløshet. Skyldes skaden i det ene eller andet tqfælde grov skjødesløshet, kan bøter ilægges. 0. Naar landnotlag kaster fra sjøen og ind mot land, i kappestrid med snurpenotlag som bruker snurpenoten til landstængenot, og som bru ker 2 baater, saa midtpartiet av noten maa kastes ut først, da har den riot ret til kastet, som først faar forbindelse med land. Flere nøter, som er skjøtet sammen, regnes som en not. l. N aar snurpenotlag kappes med garnlag under aatefiske, har det redskap, som først begynder kastning, eneret til det havomraade redskapet -kræver. Begynder de samtidig, skal garnlaget ha vigepligt, og skal straks ta sine redskaper op, hvis de er indenfor det omraade, snurpenoten antag'es at ville omspænde.. 2. Under fisket med drivgarn har den baat, som først begynder. at kaste garnene ut og fortsætter dermed utenophold,. ret til den havstrækning.som dens redskaper kræver, naar like kurs holdes.. 3. Det er forbudt at sætte ut garn, som skal være faststaaende og løftet fra bunden, i større sammenhængende længde end 60 favne. Saadanne garnlænker skal altid være forsvarlig forankret (fæstet) i begge ender for at holdes paa plads. seilled kal garnene - hvis kabel benyttes ogsaa denne - være nedsænket mindst 5 favne under overflaten. 4. Ved indløpet til Haugesund, Kopervik og Skudenes maa garn ikke sættes saaledes, at g'arnenes eller garn ilenes vak kommer til at staa inden,. for de grænser, som fastsættes av Kongen. vertrædeise straffes med bøter. 5. Under vaarsildfisket skal garnilenes vak altid være forsynt med mindst 3 favne lange stjerter. vertrædels,e straffes m'ed bøter. 6. Fartøier, som deltar i vaarsildfisket for at drive snurpenotfiske, skal være forsynt med forsvarlige ankergreier til ankring paa mindst 00 favne vand. vertrædese straffes med bøter. 7. Den, som indfinder sig paa fisket med fartøi, hvis ror fisker, eller som paa anden maate stæper fiskeredskaper med sig, straffes med' bøter. Denne bestemmelse skal ikke være til hinder for, at farkoster med propel deltar i vaarsildfisket,. saaledes som andensteds i denne lov forutsat. 8. Ved handel med fersk sild skal der utstedes slutseddel. Slutseddelen skal indeholde sælgers og kjøpers navn, antagelig kvantum) omforenede pris, betaling:silkaar, leveringsvilkaar, leveringssted, leverings tid og leveringsmaate. Slutseddelen utstedes i to eksemplarer og underskrives av begge parter. Hver part faar sit eksemplar. Er slutseddel ikke utstedt, eller mangler den noget av det indhold som her er paabudt, har kjøperen at føre bevis for, at parterne var blit enige om at avslutte c handel og om de vilkaar han paastaar. Forsaavidt kjøperen repræsenteres ved fuldmægtig, skal denne være forsynt med skriftlig fuldmagt. 9. Leveres fersk sild uten at be tales kontant, har kjøperen pli gt til at utstede seddel, indeholdende sælgerens navn, det leverte kvantum, leveringssted, den omforenede pris, betalingstid, datum og underskrift. Kjøperen beholder en av sælgeren vedtat avskrift av seddelen. vertrædeise straffes med bøter. 20. Ved handel med fersk sild skal benyttes hektolitermaalet. Hermed stemmende 'maalekar kan av enhver forfærdiges, men maa være in drettet efter den form og justert av de personer og mot saadan betaling, som Kongen bestemmer. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at sild fremdeles kan sælges efter anden overenskomst mellem kjøper og sælger. 2. Private saker om tvistigheter, som reiser sig av fisket, eller av handel som foregaar der og staar i.forbindelse med fisket, indbringes for vedkommende fiskedommer - om saadan er beskikket - eller sorenskriver (se vaarsildlovens 23). Saken blir gjesteretsvis at behandle og paakjende av dommeren i forening med to av ham uten særskilt godtgjørelse opnævnte og tilsagte med domsmænd. Disse bør i almindelighet opnævnes efter tur blandt de paa retsstedet eller i dets nærhet værende høvedsmænd, over hvilke opsynet meddeler dommeren opgave. Retsgebyrene i saadanne saker skal være de samme E:om for ordinære tingsaker bestemt. Til hver av meddomsmændene betales kr for hver sak, -eller for hvert møte,. hvis flere møter i samme sak avgives. Maa reiser foretages, faar domsmændene sedvanlig skyssgodtgjørelse, der utredes av statskassen. De i nærværende paragraf omhandlede saker paaankes, forsaavidt de anga ar en appellabel gjenstand, like til Høiesteret, og foretages. ved varlets utløp uten hensyn til Høiesterets sessioner. 22. Den, som berger fordrevet eller tapt fiskeredskap eller baatutstyr, skal, naar opsyn er ordnet, saasnart ske kan, melde bergningen for dette. psynet har at søke avhændet den fisk der maatte være paa redskaperne, og forøvrig at opbevare det bergede paa hensigtsmæssig og forsvarlig maate, og bring'e til almindelig kundskap, at eieren kan avhente det mot betaling av bergeløn og andre omkostninger..hvis ingen eier melder sig inden utgangen av juli.maaned, sælges det ber-

9 9 februar 92 UKENTLGE MEDDELELSER F{ NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4_9 gede ved auktion. For auktionen be- Hvor 'der iforeliggier overtrædeise regnes intet gebyr. Utbyttet av det av forbudet mot snurping om natten bergede, saavel av fangst som av red- lovfæster beslutningen uttrykkelig ad-' skaper og baatutstyr - med fradrag gang til - foruten at ilægge bøter av bergeløn, hvor saadan er forlangt, for o:vertrædelsen - at inddrage den og 'andre omkostninger - tilfalder ulovli gjorte fangst eller dennes væren for fiskerne nyttig indretning efter di til fordel for statskassen. Stortingets avgjørelse. Beslutningen skjærper endvidere Er opsyn ikke anordnet, skal ber- prnpositionens betingelser for adgeren inden 48 timer bringe bergnin- gangen til at færdes paa sætterierne gen til almindelig kundskap ved op- om natten og paalægger opsynet at slag paa nærmeste handelssted eller bestemme hvad der i hvert enkelt tilgaard, eller paa anden brukelig maate. fælde skal ansees som sætteri. Pro Hvis ingen eier melder sig in:den 4 positionens forslag om at gi opsynet dage, avgives melding til lensm., enten adgang til at paaby, at propelfarkoi det distrikt, hvor bergningen har ster skal være forsynt med propelbe, fundet sted, eller i det distrikt, hvor skyttere er strøket ilovbeslutningen. berg.eren.. hører, hjemme. _Lensmanden Ved lovbeslutnipgens 3 indføres har' straks at sende meldingen videre der dernæst forbud mot at benytte til opsynschefen. drivgarnslænker under land i større U ndlater bergeren den her paabudte samenhængende længde end 60 favne. melding eller kundgjørelse, straffes Grunden til indførelsen av dette forhan som for ulovlig omgang med bud, som ikke er omhandlet i prohittegods. positionen, men hvorom vedkommen- Med hensyn til bergelønnens stør- de stortingskomite har været tilskrerese forholdes overensstemmende med vet herfra, er den skade som anvendet sedvansmæssige. Bergelønnen for desen av disse lænker under land volde redskaper, som meldes ogavleve- der paa andre redskaper, samt,?nsket res tilopsynet, skal opsynet straks ut om av hensyn til den fornødne orbetale. den under fisket at faa regulerende 23. Denne lov trær ikraft ja- bestemmelser for dette omraade. nuar 92 L Ved kreditsalg av fersk sild ska l Fra samme tidspunkt ophæves i sin der ifølge lovbeslutningen av kjøpehelhet 6, 8, 7, 8, 2, 22, 27 og ren utstedes en seddelsgm angir be- 35,i lov om vaarsildfiskeriet av 24 ting:elserne for kjøpet, og kjøperen september 85, og likesaa enhver an- skal beholde en av sælgeren vedtat den bestem:lelse som' maatte stride avskrift av denne seddel. følge promot nærværende lov. Utdrag av fiandelsdepadem(mtets til grund for den norske regjerings resdliitiåii av - 23-desetiiber 920. liggende foredrag. Den vigtigste forskjel '. mellem propositionen og beslutningen findes i bestemmelsen om adgangen til at benytte snurpenot om natten. Mens pro-: positionen kun forby der snurpenotfiske Gm natten paa steder, hvor an, dre fiskeredskaper lovlig staar ute i den utstrækning at skade kan voldes paa disse redskaper, trækker beslutningen snævrere grænser for snurpenotens anvendelse, idet dette redskap kun skal kunne anvendes en bestemt tid av natten, nemlig fra 2 timer efter solnedgang til 3 timer før solopgang. Beslutningen indfører ogsaa forbud for,snurpenotlag mot 'at. søke efter sild i det nævnte tidsrum. positionen var der ingen' pligt' til at utstede saadan seddel, men sælgeren hadde ret til at forlange, at saa. blev gjort. Beslutningen indføter endelig i 20 en bestemmelse om, at hektolitermaalet skal anvendes ved salg av fersk fisk, hvor der ikke foreligger overenskomst mellem sælger og kjøper om, at andet maal skal benyttes. Som følge av denne bestemmelse ophæves ved lovbeslutningen foruten de i propositionen opregnede paragrafer i den ældre vaarsildlov av 24 sep, tember 85 ogsaa dennes paragraf 35. Lovens ikrafttræden er i beslutningen sat til l januar 92. Bevilgningen til støtte for fiskerierne t 92'. De til r e cl ska p- og p e tro e - u m S b i dra g 'disponible beløp, henholdsvis kr og kr vil nu bli utdelt snarest mulig.. For red ska ps b id' ra g e t sved., kommende er det disponible beløp fordelt paa de interesserte fylker med bestemte beløp, idet der er tat hensyn til at bidrag:et kun skal gives til utrustning av torskefiskerier, ikke til ut rustning for sildefisket. Med uttrykket torskefiskerier i denne forbindelse forstaaes foruten det' egentlige' torske fiske ogsaa bankfiske og fangst av for,kjelige andre fiskearter som der kan skaffes avsætning for. Finmark er tilgodeset fremfor ande distrikter, paa grund av at fylket i saa stor utstrækning er henvist til fisket som eneste erhverv og redskapsspørsmaalet der er særlig vanskelig. Troms fylke, hvor forholdene tildels ligner Finmarks, er ogsaa for endel tilgodeset fremfor de andre fylker (se listen). Fylkesutvalget eller en nævnd opnævnt av fylkesmanden fordeler beløpet paa herrederne. FordeUngen inden herrederne vil ske ved en av herredsstyret opnævnt. og av. fylkesmanden godkjendt bidragsnævnd. Bidragene gjælder for anskaffelser av fiskeredskaper som er foretat eller blir foretat,efter januar 92 og tildeles fiskere raa følgende betingelser:.. Hele beføpetskalanvendes til bidrag. Der maa intet fratrækkes til administrationsutgifter. 2. Bidrag skal kun tilstaaes mindre bemidlede fiskere og saaledes at bidragene avpasses under hensyntagen til vedkommende fiskers trang. 3. Bidrag skal kun gives til utrustning for de forskjellig'e torskefiskerier, ikke til utrustning for. sildefisket. 4. Kommunestyret maa forpligte sig til at foreta utdelingen paa disse betingelser samt at kontrollere at bidragene virkelig anvendes til anskaffelse av redskaper. 5. Bidragene kangives enten i form av penge eller, om dette ansees mest hensigtsmæssig i form av redskaper. ' r-

10 ; 50 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 februar ] S2 Rapport nr. l om skrifiskt til 5 februar 00 stk. Derav sløiet torsk Torsk i vegt i kg. Damp teverhol- medicinstk. hængt saltet dighet stk. tran i hl. 000 stk. l 000 stk. lever i l hl. Lever tilovers til andre transorter i hl. Rogn i hl. sløiet torsk pr. kg. Priser for lever pr. hl. rogn pr. hl. Tilstede kjøpe- baater far- - tøi er fiskere Finmark Vinterfiske... Troms fylke !)') l Lofotens opsynsdistrikt i 962 (herunder Værøy og Røst) ,--- Yttersiden i Helgeland-Salten ! N.-Trøndelag-Vikten _ l - 93 STd.- røn el ag-fosen Nordmøre fogderi... l Romsdals fogderi... J ntet, ' S d f d. nævneværdig- l øn møre og en... '[ l Sogn og Fjordane fylke kvantum l l' Søndenfor l -. Tils-am-m-e-n ' i 98-9/2 \ i 97-3/2. l i 96-5/ i 95-6/ i 94-7/ i 93-8/2! Lofoten i 920 til 7/2 i 99-8/2 i 98-9/2 i 97-3/2 i 96-5/2 i 95-6/2 i 94-7/2 i 93-8/ i l ' øre pr. kg lt o _ s øle , øre pr. kg øre pr. kg. 0 øre pr. kg.: 5-0 l 2-3 l 0-4, øre pr. kg i----s-3 -' 9...: !øre pr. kg.[ =i= == ! =--=- Mot i 920 til 7/ i 99-8/2 [ _! 34 l 68 i 20 22i 2 i Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. 6. Kommunerne og fylkerne maa Møre -» P e tro l e u m s b i dra g e t vil kunne legitimere at foranstaaen- Sogn og Fjordane fylke kr ogsaa bli fordelt gjennem bidragsde betingelser er opfyldt. Bergen» nævnder og utdelt som rabat pr. kg. 7. de tilfælde hvor bidraget gives Hordaland i rede penge vil bidragsnævnden Rogaland faa anledning til at utstede bi- Vest-Agder dragsbevis som vil kunne anven- Aust-Agder»»»» for et bestemt kvantum avhængig av motorens størrelse. Finmarks fiskere vilogsaa ved denne utdeling bli til godeset fremfor de øvrige distrikter des som betalingsmidler. Telemark» 9200 og vil faa 30 øre pr. kg., mens rabat- Beløpet er fordelt paa de forskjel-\ Vestfold lige fylker saaledes: Buskerud Finmark fylke kr Akershus Troms -» Østfold Nordland» Kristiania Nord,-Trøndelag -» Sør-Trøndelag -» ) kg. omgjort til stykker efter 270 kg. = 00 stykker.» ten for de øvrige fylkers vedkommen» de er sat til 20 øre pr. kg. Bidraget» vil bli utdelt i 20mgange fordi man» ikke paa forhaand kan vite nøiagti-g» det beløp som falder paa hver heste- Kr kraft. Den første utdeling blir bas- Forts. side 52.

11 Toldsteder Fetsild Vaarsild lg skaaretj Storsild sild norg$ utførst] au fi$kl'rodllktr fra januar til 29 januar 92 og Nordsjasild Brisling slandssild Klipfisk, norsk kg. Klipfisk, islandsk Rundfisk etc. kg. kg. Rotskjær kg. Sei kg. ukn som tndt 29 januar. Hyse, Anden rund tarfisk kg. kg. Rogn D.m. tran R.m. tran Blank Brun blank Brun Haakjærr. tdr li &... t.d tv ! Kristiania... Sandefjord.... Kristiansand.. Egersund..... Stavanger... Kopervik... Haugesund.... Bergen... Florø..... Aalesund... Kristiansund.. Trondbjem.... Bodø... Svolvær..... Narvik... Tromsø... Hammerfest.. Vardø Vadsø Andre ====== = 74= alt uken Hærdet Hval- Sæl- Bottle- Sild, Makrei, Makrei. Laks, Levende Anden Sildetran Sild, fersk Toldsteder hvalolje tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk ks. kg. kg. kg. kg. kg. Fisk, Hummer saltet stk. i farta i kg Fisk, Fiske- Sildemel Sælsklnd Hermelik saltet guano i kg. kg. kg. kg. Kristiania Sandefjord Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik fi Haugesund Bergen Florø Aalesund ) Kristiansund Trondhjem Bodø _o. Svolvær Narvik l'mmsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre alt M uken ) Derav er kg. i løs vegt. c.., t' (5 s: t't t't t' rt t' en m ' Z l: en ' Ul $ tl' t't ;Q ' ;Q 8 c.n >-' 425 o - 560

12 52 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 februar 92 Valutaoversigt. rclpk n.oop rilifur Finmarks vedkommende og kr Utenlandsk mynt Pari kurs /2. pr. hestekraft for de øvrige fylker. Foreløbig er beregnet at der tilfal- l der hver motorhestekraft i Finmark Kroner Kroner K,oner l Kroner ialt kr og kr for de øvrige distrikters vedkommende. shavs fartøier vil dog kun bli tilstaat 2/3 bidrag Fiskere som allerede har kjøpt petroleum til fiske i 92 vil ha adgang o Cl) bjj -< til at faa utbetalt bidraget mot behørig Z leg'itimation for- det foretagne kjøp, idet bestemmelsen om petroleumsbidraget gjøres gjældende for kjøp foretat efter første november 920. F or at lette utdelingen vil der bli git bidragsnævnderne adgang til at benytte kortsystem. nær fremtid vil desuten million kroner som er stillet til Justisdepartementets disposition bli fordelt mellem fiskere til indkjøp av redskaper istedenfor tapte under stormene i mars maaned 920. Toldforhøielse paa sild i Estland. Konsulatet i Reval har meddelt plysningskontoret at den estniske regjering har forhøiet tolden paa sild fra S penni til Emk. 24 (pr 0i ipudi (a ca. 6 kg,.). l j Østerrike... London ( pund sterling) 8.6 Berlin (00 reichsmark) Paris (00 francs) New York ( dollar) Stockholm (00 kroner) Kjøbenhavn (00 kroner) Amsterdam (00 gylden) Antwerpen (00 francs) Rom (00 lire) Madrid (00 pesetas) Helsingfors (00 mark) Portugal ( escudo)... Argentina ( peso).... Brasilien ( milreis).. pr. E Pen('e 52 4 /0 47 / / Pence Pence Pence /4 50 /4 0 / tsterrk kroner Polen... pr. E !{PlSke mark Vegtenheter ved prisnoteringer for dipfisl<. Følgende vegtenheter benyttes ved prisnoteringerne for klipfisk paa de forskjellige markeder: Cartagena pr. kv. Malaga Tarragona Portugal: Lissabon porto talien Spanien: Havana pr. helkasse.... Bilbao pr. 'kvintal..... a 50 k Rio de Janeiro - g. Buneos Aires - Santander 50 Barcelona 40 General-rapport om de større norske fiskerier(norw. Fisheries) Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torsk) fisket. (Cod Fishery), januar-juni.. o mil. st. (pieses) Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries):. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars... maal å 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember )..., salted, fiskepakket (Fat Herring) (Barres salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... o maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember ).., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Notth Sea) (Barreis, salted, seapacked 5. slandssild indkommet til norske havne...,. salted, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskep-akning (Seapacked mackerel landed in 'Norway from the North-Sea, salted for export to Amerika) Kvantum for uken til 5/ a 50 kg Totalkvantum til 5/ ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included). Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang angives som kilde. AlS John Griegs Boktrykkeri og N. Nilssen & Søn.

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken an Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk tisk~rib~ariftj fra tisktridir~ktør~n nsdag 22 januar 1919 Nr. fangst 35 maal, pris kr. 38, tirsdag nqr$k~ fisk~ri~r~ fra Svinøhavet-Storholmen 5 dam~ Uken 12-18 januar.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere