STORSILDFISKET gav i sidste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORSILDFISKET gav i sidste"

Transkript

1 Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret var bra naar undtages etpar dage midt i uken. Den samlede ukefangst blev 509 maal mqt i tilsvarende uke ifjor 3576 maal og i 94 7b 2 maal. nsdag var der uveir, saa de fleste drivere maatte gjøre vendereise. Fisket foregaar fremdeles kun paa Sulenhavet og mesteparten av silden indkommer til Kristiansund, hvortil der mandag indkom 30 drivere med fangster fra maal, igjennemsnit 247 maal. Prisen var fra /2, i gjennemsnit 4/2 kr. pr. maal, tirsdag 5 dampskibe med fra maal, middelfangst 292 maal, pris 40-4 /2. Man hadde da endel redskapstap og megen slit paa redskaperne paa grund av sildetyngde. nsdag indkom til Kristiansund 52 dampskibe og 4 motorbaater med maal, i gjennemsnit 53 maal, prisen var fra 4-43, middelpris 42, torsdag 53 drivere med fra maal, i gjen- - nemsnit 02 maal, pris 4-42, fredag indkom 5 dampskibe med 7-250, igjennemsnit 38 maal, størrelse 547 sild i maalet, pris Da veiret blev godt, reiste de fleste drivere ut, fredag og lørdag indkom storsild mot i 95 og har været ubetydelig fiske i de sidste maal i 94 til omtrent samme tid. uker. Der er iaar saltet maal, mot Brislingfisket har tat sig godt i 95 og 6282 maal i 94. op i de sidste uker, bedst i Stavanger V ærdien av sidste ukes fangst antages amt, men der har ogsaa været noget efter de opgivne priser at kunne bedre i Søndre Bergenhus amt. sættes til ca kroner. Læg- tiden -6 ds; blev der tilført ges hertil værdien av hvad der er Stavanger skj. brisling, pris 7, opfisket før iaar, skulde den samlede 205 skj. smaasild, pris 4.50 og værdi av storsildfisket til 6 desember 5650 skj. blanding, pris 5 kr. pr. skj. være ca kroner mot til 8 desember kroner og til 9 desember kroner. Fetsildfisket er fremdeles yderst smaat og nogen utsigter til noget fetsildfiske er der heller ikke, saa man nærmest maa anta at fisket nærmer sig slutningen for denne sæsong. Kvæfjord blev der optat maal garnsild, hvorav der blev saltet 250 tdr., pris kr. 55 pr. maal. Garnfisket fredag og lørdag inden Gryllefjord fra l til 6 maal. Her er endnu tilstede ca. 00 garnbaater, 0 kjøpere og flere notbruk. Hillesøy er sat 2 mindre stæng i Katfjord, optat og solgt til agn, pris 28. Her er 3 notbruk, men ing~n kjøpere. For hele landet er til 6 desember opfisket maal fetsild mot 44 4 i 95, i 94, i 93 og i 92. Der er iaar saltet tønder mot i 95, i i 93 og i 92; 47 dampskibe med- en middelfangst Vinterfisket i Finmarken var av 44 maal, pris 4 /2-43. Ukefangsten for Kristiansund _ blev 400 uke. Loppen hadde man paa baa~ omtrent helt hindret av storm i sidste maal mot i samme uke ifjor ter og paa motorskøiter maal. Til Titran blev ukefangsten optil 2000 hovedsagelig hyse maal, til Halten 630 og til Val- For Honningsvaagene storm og agndersund 850 maal. - Til Aalesund mangel,- enkelte skøiter hyse og _torsk og for Ekkerø, Nordog Søndre Søndmører endnu ingen sild indbragt, da silden ikke har vist varanger- paa dypsagn 250 torsk. sig paa sydligere fangstfelt end Forøvrig iritet fiske. Sulenhavet. Bankfisket for Andenes og Bleik alt- er iaar opfisket maal var ogsaa hindret av uveir, saa der Veiret. Meteorologiske o bservatorium beretter: Sydkysten har hat laber bris mellem S og N hele uken, frisk og tildels sterk paa tirsdag og onsdag; lørdag mere nordlig. Vestkysten har ogsaa hat østlige vinde, svak eller laber bris, hyppig vindstille. Nordlandskysten har hat laber til frisk østenvind i midten av uken, ellers svak. Det samme gjælder Finmarkskysten. Storsildfisket. B~r~tning~r Nordlands fiskeriselskap, Boda, telegraferer 4 deserriber: Kutter Malfrid rapporterer fra Træna igaar: Sjøveir in at 5 mil sydvest av Træna fyr /z maal veritabel storsild. Formener storsild tilstede. Veiret stormende, hindrer driften. Fra Andenes telegraferes: Her formerket storsild. Fiskerne fund et storsild i fisken. Storsildfisket. td~gramm~r pslag 5. 2/2: Storsildfisket: Til Kristiansund idag fra Sulenhavet 5 dampskibe maal, pris /2, Endel redskapst.ap og meget redskapsslit for sildetyngde. Godveir, driverne ute. pslag 5. 3/2 : Storsildfi~ket : Til Titran idag fra Sulenhavet 4 dnvere maal, pris Sydostkuling, delvis drifthindring. Tilstede 48 kjøpefartøi er, 4 landkjøpere og 05 drivere, hvorav 30 dampskibe.

2 Saltet UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 desember ~ pslag 5. 4/2: Storsildfisket: Til Kristiansund igaar fra Sulenhavet 52 dampskibe og 4 motorbaater maal, størrelse 530-5, pris Tilstede 40 fiskedampskibe, 34 motorbaater, 56 seilsatere, 48 saltelægtere, 5 saltedampere, 93 salte- og iselag paa land, 4020 mand. Storm saa flere gjorde vendereise igaar. pslag 5. 4/2 : Storsildfisket: Til Kristiansund idag fra Sulenhavet 47 dampskibe og 6 motorbaater maal, pris Nordostkuling. pslag 5. 6/2. Storsildfisket: Til Halten siden 7 ds. ialt 630 maal, pris Mængden av drivere ikke deltat for uveir. Til Kristiansund igaar fra Sulenhavet 5 dampskibe maal, størrelse 547, pris Godveir, de fleste drivere ute. pslag 5. 7/2: Storsildfisket: Til Titran 2 drivere maal, pris Ukefangst 3500 maal. Til Valdersund fredag 2 dampskibe -00 maal. Gaarsfangster 20 til maal. Ukefangst 850 maal. Tilstede 32 kjøpefartøier og 8 landkjøpere. Til Kristiansund igaar fra Sulenhavet 47 dampskibe , 44 maal pris Ukefangst maal, hvorav 45 0 maal saltet. Veiret bra, mange drivere ute. Samlet ukefangst 509 maal. Totalfangst iaår m aal, hvorav maal saltet, resten 693 maal hjemmeforbruk, mot ifjor maal, hvorav saltet. Y derligere indkommet lørdag aften til Titran 20 drivere 5-40 maal, pris og til Valdersund 4 skøiter maal, pris Disse fangster medtages næste ukekvantum. pslag 5. 8/2 : Storsildfisket: Til Kristiansund igaar fra Sulenhavet 66 dampskibe og 7 motorbaater maal. Pris 4 P2-43. Veiret utrygt. pslag 5-9/2: Storsiidfisket: Til Kristiansund igaar fra Sulenhavet 46 dampskibe og 5 motorbaater maal, størrelse , pris Godveir, driverne ute. Til Valdersund søndag 0 drivere 50- maal, pris pslag 8. Trondhjem 6/2: psynsbetjenten i _ Halten telegraferer 4 ds.: Halten siden 7/2-4/2: Dørvik 6 mgal, Sulen 30, Mausund, Sauø 450, Halten 45, tilsammen 630 maal. Pris Mængden av drivere har ikke deltat paa grund av stormende veir. Fisket ellers yderst ujevnt. alt 894 maal, saltet handelsvare 358 tønder. psynsbetjenten i Titran telegraferer idag: Ukeparti storsild Titran 3500 maal, saltet 5200 tønder, 00 maal sendt fersk. Pris pr. maal. Tilstede 52 kjøpefartøier, 4 kjøpere paa land, 08 drivere. Stiftamtmanden. Distrikt Fetsildfisket J 96 til 6 desember. alt optat maal set maal Derav Solgt Solgt sildolje- hermetik- fabrik fabrik i tdr. maal maal! Tromsø am! Nordlands amt Namdalen Søndre Trondhjems amt..~ ~ 423. Tilsammen _~3_~!~ _Y_~_3~ ~4 ~.~~ 764J Mot i kke opgit j' i i ! i i i ] j i R Skreifisket. pslag 32. Vadsø 5/2: Loppen 240-0, motorskøiter optil 2000, hovedsagelig hyse. Honningsvaagen storm, agnmangel, enkelte skøiter hyse og torsk. Ekkerø-Nordvaranger dypsagn 250 torsk. Forøvrig stormhindring amtet. Amtmanden. Ut~nlanask~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. Det svenske sildefiske var gjennem hele uken i stor utstrækning hindret av uveir, saa der flere dage var helt landligge. Der blev i uken kun opfisket 5927 sild av blandet størrelse mot i samme uke ifjor Prisen dreiede fra 5-40 kr. pr.. Enhver som fra utlandet indfører fersk fisk (levende og ikkelevende, ogsaa frosset og saltstrødd for transportens skyld), er forpligtet til, forinden varerne kommer til landet, at melde den forestaaende inqførsel til Z.E.G.'sl) fuldmægtig paa grænsestationen eller i ankomsthavnen med angivelse avart, mængde, pakningsmaate og den betalte indkjøps Fetsildfisket. Totalfangst iaar mot i 95, i 94,94753 pslag 49. Tromsø 6/2: Kvæfjord: Denne uke optat maal garnsild, hvorav i 93 og i 92. saltet handelsvare 250 tdr., pris 55. Garn-- Der er iaar saltet 6824 mot 520 fisket igaar og idag inden Gullesfjord fra i 95 og 975 i maal, ca. 00 baater, 0 kjøpere og flere notbruk tilstede. Hillesby: Denne uke 2 mindre stæng Kasfjord. ptat og solgt til agn 40 maal, pris bruk ingen kjøpere. alt optat inden amtet maal, hvorav saltet handelsvare 9 2 tdr., solgt sildoljefabrik 6920 maal, solgt hermetikfabrik 3229 pris. td~grammtr maal, iset 500 maal, agn 2550 maal. Det svenske sildefiske. Stiftamtmanden. pslag 9. 8/2: Til 6 desember anmeldt opfisket maal fetsild, derav iset 2237 maal, solgt sildoljefabrikker maal, solgt hermetikfabrikker 7764 maal, saltet handelsvare tønder, mot i maal, hvorav iset 2303 maal, sildoljefabrik 397 maal, saltet handelsvare tønder og i pslag 4. 3/2: Sildefisket i Bohuslen: 9aar intet fiske for uveir. pslag 4. 4/2: Sildefisket i Bohuslen: ntet 5ildefiske igaar for storm. pslag 4. 5/2: Sildeftsket i Bohuslen: ntet sildefiske igaar for uveir, fiskerflaaten landligge i Skagen og Fredrikshavn. pslag 4: 8/2: Sildefisket i Bohuslen: Fredag og lørdag smaat sildefiske for uveir. Ukefangsten blev 5927 sild av blandet størrelse, pris 5-40 kr. pr. Totalfangst iaar mot i 95 og i 94. Saltet 6824 mot 520 ifjor. mark~dsb~r~tnjng~r m. o. Uken 0-6 desember. Skrivelse fra fiskeriagent Asserson til fiskeridirektøren, datert 2 november 96. tilslutning til mit telegram av 4 ds. gjengives nedenfor omhandlede forordning om ferskfisk av 3 ds. (bekjendtgjørelse fra rikskansleren i henhold til forbundsraadets forordning av 22 mai 96 om krigsforholdsregler til sikring av folkeernæringen): Hvis der ikke er ansat nogen fuldmægtig paa grænsestationen eller i ankomsthavnen, skal anmeldelsen ske direkte til,z.e.g. Som importør i foregaaendeavsnits forstand betragtes den som efter va- ) Z.E.G. her forkortet for ZentralEinkaufsgesellschaft m. b. H., Berlin.

3 20 desember 96 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN ~ rens ankomst til indlanclet er berettiget til at forføie over den for egen eller fremmed regning. Befinder ikke den forføiningsberettigede sig i i!dlandet, træder i hans sted mottageren. 2. Forstanderne ved grænsestationerne og havne- og kaimyndigheterne i ankomsthavnerne, hvor fuldmægtig for l.e.g. er ansat, skal under fremlæggelse av de varen medfølgende papirer ufortøvet gi fuldmægtigen oplysning om de fra utlandet indtræffende forsendelser av fersk fisk. 3. Varer av den i nævnte art, som indføres fra utlandet efter disse forskrifters ikrafttræden, maa kun bringes i handelen av l.e.g. eller med dettes tilladeise. Paa forlangende skal saadanne varer leveres paa et av l.e.g. bestemt sted. 4. Den som paa rikets omraade indfører varer av den i nævnte art, skal behandle den med en ordentlig kjøbmands omhu indtil deres avtagelse, forsikre dem paa branchemæssig maate og avsende dem efter besked derom. 5. l.e.g. eller dets fuldmægtig skal ufortøvet efter anmeldelsens mottagelse erklære, om og hvorledes der vil bli forføiet over varen. l.e.g. eller dets fuldmægtig kan forføie over varer av den i nævnte art, som indføres fra utlandet, ogsaa i det tilfælde, at der forut ikke er fulgt nogen anmeldelse av indførslen. For forføiningen er en erklæring til fragtføreren eller til havne- og kaimyndigheterne tilstrækkelig med angivelse av hvor varen skal sendes hen. Hvis l.e.g. eller detsfuldmægtig forlanger levering til l.e.g., gaar eiendomsretten til varen over paa Z.E.G. i det øieblik erklæringen tilstilles den forpligtede eller den som har varen i sin forvaring. Dette gjælder ogsaa i det tilfælde at l.e.g. forlanger at der for dets regning skal leveres til en tredje. 6. l.e.g. fastsætter i det i 5, 2 avsnit nævnte tilfælde overtagelsesprisen efter losning paa det av Z.E.G. eller dets fuldmægtig fastsatte bestemmelsessted for varerne. Betalingen sker som regel straks efter losningen paa bestemmelsesstedet, senest 8 dager efter. vertagelsesprisens fastsættese av Z.E.G. er endelig. 7. Tvistigheter som opstaar mel- sendtes en officiøs meddelelse hvori lem de interesserte ved anvendelsen nævnte forordning motiveres og nærav foranstaaende forskrifter, avgjøres mere forklares. Da saken er av interesse, skal nedenfor det vigtigste av endelig av den høiere forvaltningsmyndighet paa det av l.e.g. eller denne meddelelse gjengives: dets fuldmægtig fastsatte bestemmelsessted for varerne. Forskriften i standen, kommuner og industrielle Ved de bestræbeiser, som handels 6, 3 avsnit forblir uberørt. anlæg rettet paa at sikre sig mest 8. Landscentralmyndigheterne kan mulig ferskfisk, idet de utsendte tyske bestemme, at indførselen kun skal opkjøpere til de utenlandske markeder, blev priserne sprangvis drevet finde sted over enkelte grænsestationer eller grænsehavner, som angives i høiden. Da denne tilstand blev av dem. Landscentralmyndigheterne kan indskrænke indførselen videre eller forbyde den. 9. Transit av de i nævnte varer over det tyske rikes grænser er forbudt. 0. Undtat fra disse bestemmelser er smaa mængder, som indføres i grænsetrafikken til forbruk i grænseomraadet, forsaavidt indførselen ikke sker i handelsøiemed. Landscentralmyndigheterne kan træffe nærmere bestemmelser for denne indførsel, især indskrænke den videre eller forbyde den. Videre undtagelser fra forskrifterne i denne forordning kan rikskansleren foreskrive.. Landscentralmyndigheterne bestemmer, hvem som i denne forordnings forstand skal betragtes som høiere forvaltningsmyndighet. 2. Med fængsel i indtil et aar og med bøter indtil ti tusen mark eller med en av disse straffe straffes:. den som ikke i rette tid avgir den i foreskrevne anmeldelse eller med vidende avgir urigtige eller ufuldstændige opgaver; 2. den som bringer fisk i handelen i motstrid med forskriften i 3, punktum. Foruten straffen kan de gjenstande, som den strafbare handling gjælder, inddrages uten hensyn til om de tilhører forøveren eller ikke. 3. Disse bestemmelser træder i kraft 20 november 96. Skrivelse fra fiskeriagent Asserson til fiskeridirektøren, datert 2november 96. uutholdelig har regjeringen set sig foranlediget til ved forordningen av 3 november at underkaste indførselen av ferskfisk en gjennemgripende regulering. Ved denne forordning skapes alene en retslig mulighet for indgripen for det tilfælde at importørerne ikke vil rette sig efter de trufne forholdsregler. Angaaende den tilsigtede praktiske gjennemførelse av nyreguleringen, som i længere tid har været drøftet med de interesserte fra alle kredse, kan følgende meddeles:. Holland vil for fremtiden fersk saltvandsfisk, forsaavidt den kan utføres til Tyskland, udelukkende bli indkjøpt aven under ledelse av l. E.G. grundet forening av de største, allerede bestaaende eksportfirmaer og gjennem disse firmaer sendt til deres gamle kundekreds i Tyskland. Priserne som vil bli betalt i Holland, vil rette sig efter markedsforholdene; det vil bli paaset at de interesserte forretningsmænd kun beregner sig en passende avance. Som ved Holland gik man ved reguleringen av tilførslerne fra D a n m ark, hvor forholdene paa grund av det store antal fangstpladse laa helt anderledes end. i Holland, og likeledes ved reguleringen av tilførslen fra Sverige, ut fra det princip at la de gamle tilvante tilførselsveie bestaa, saavidt det var mulig. For fremtiden kan al skandinavisk ferskfisk (undtagen de nedenfor behandlede undtagelser) kun da indføres frit til Tyskland, naar forsendelserne under uttrykkelig eller stiltiende anerkjendelse av de av Z.E.G. fastsatte betingelser er adressert til et av de fem central-fiskemarkeder Samtidig med utstedelsen av for- Altona, Berlin, Bremerhaven, Geesteordningen av 3 november om centra- miinde og Hamburg. liseringen av ferskfiskhandelen ut- Disse markeder er i besiddeise av

4 324 UKENTLGe MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN' 20 desember 96 de nødvendige indretninger til at kunne ta imot en stor tilførsel av fersk fisk og til at avregne samme til de utenlandske leverandører. Den fisk som ankommer til disse markeder, vil for fremtiden ikke mer bli solgt ved auktion, men blir av vedkommende forvaltningsmyndigheter avsat til handlende i branchen. Der blir under bestemte forutsætninger tat hensyn saavel til de paa central-fiskemarkederne bosatte handlende som til de firmaer paa de øvrige pladse i Tyskland, som hittil ikke har mottat fisk fra auktionerne paa de fem markeder, men umiddelbart større mængder fra utlandet; de kvanta, som til enhver tid mottages fra Holland, trækkes fra hos disse firmaer. De priser som den fra utlandet til nævnte markeder indsendte vare kan avsættes til, blir enhver tid bestemt av Z.E.G.; de blir tilpasset saaledes, at vel de sidste maaneders utvekster blir fjernet, men at der paa den anden side gives de utenlandske fiskere en sterk spore til at fiske mest mulig. Fra foranstaaende regulering undtages følgende fiskesorter: l. Fersk sild og fersk brisling. Disse sorter vil for fremtiden bli indkjøpt i utlandet aven under ledelse av Z.E.G. grundet forening av fersksildimportører og omsat i Tyskland ad de sedvanlige veie. 2. Karper, gjedde, brase og forskjellig anden ferskvandsfisk. Disse sorter skal som regel med undtagelse av levende fisk indføres ved flodfiskhandelselskapet, Berlin, og om.. sættes efter bestemte regler. 3. Enkelte luksusfiskesorter som f. eks. a a l og ø rr e t kan indtil videre indføres frit. En regulering forbeholdes. Naar det desværre i sin almindelighet ikke har. latt sig gjøre at opretholde forbindelsen mellem de enkelte utenlandsleverandører og de tyske handlende, saa er det dog forsøkt at finde en regulering som sa a vidt mulig er avpasset efter de bestaaende forhold. Til hurtigst mulig overvindeise av, overgangsvanskeligheter, som neppe er at undgaa ved en forholdsregel som skjærer saa dypt ind j næringslivets, tør man regne paa understøttelse fra alle interesserte kredse. Videre omhandles' betin~elserne for at tyske fiskehandlere som ikke er bosat' paa et av de fem markeder, kan 'faa fisk nu. Forutsætningen er at de angjældende firmaer i 95 har hat en omsætning av fisk direkte indført fra utlandet paa Mark. Herom maa indsendes en av vedkommende handelskammer bekræftet erklæring. Fra Norges fiskeri agent i Hamburg, dat. 25 november 96: tilslutning til mine to indberetninger av 2 ds. om centraliseringen av ferskfiskhandelen skal jeg nedenfor meddele endel yderligere oplysninger om reguleringen: Forutsætningen for tilførslerne fra Skandinavien er at de sendes til et av de fem hovedmarkeder, Altona, Berlin, Bremerhaven, Geestemiinde, Lysing: 6 pund og derover.. l 2-6 pund... '.... under 2 pund....., Rødspette: 2 pund. og derover.. l -2 pund.... /2- pund.... V under /2 pund..... Skrubbe og Sandflyndre: /2 pund og derover.... Under 2 pund... Knorr.... Sei: 5 pund og derover.. l under 5 pund... Lange: 5 pund og derover.. l under 5 pund... Haa:.Prisen i Prisen i Hamb.- Hamb. Altona i 93 pr. pr. h } l 00 J 50 l } } Hamburg. Disse markeder staar under varig opsigt av offentlige myndigheter og i kontraktsforhold med Z. E. G. og under dette selskaps kon 5 pund og derover 50 } trol. De ankomne sendeiser blir under medvirkning av auktionarierne l under 5 pund Stenbit...., avs at til de av Z; E. G. fastsatte pri- Lomre: ser. Straks efter tilstilles de uten- 00 3/4 pund og derover landske avsendere avregning. Fra 0/ l /2_3/4, pund..,... J sa l gssummen f ratræk k es 7 kom~ 50. k d under /2 pund...,... mssion samt om ostningerne ve kjøring, is og arbeidspenge som tidligere ved auktionerne. Avsendereav fisk bør telegrafisk adressere forsendelserne med opgave over kasseantal, Kveite: 4 pund og derover.. l 2-4 pund.... under 2 pund } fiskesorter og vegt. Følgende priser Tunge: er fastsat av Z. E. G. for tiden fra /2 pund og derover } 20 november indtil videre (anden ru- l /3_/2 pund.. ~ brik indeholder gjennemsnitsprisen under /2 pund i Hamburg i aaret 93): Hyse: 2 pund og derover.. l -2 pund.... /2- pund...,... V under /2 pund...,. Hvitting...,...,.... Torsk: 6 pund og derover.. l 2-6 pund...,... under 2 pund...,... Skate': 4 pund og derover.. l under 4 pund.... Pigvar: Prisen i Prisen i 4 pund og derover.. 200} Hamb.- Hamb. l 2-4 pund Altona i 93 under 2 pund pr. pr. /2 /'2 00 l r } 40 } Sletvar: 3 pund og derover.. l /2-3 pund.... under /2 pund.... Uer, alle størrelser..... Makrei.... Bredflab.... Rognkjæks.... Havaal.... Horngjæl... :.... Brosme.... Laks (0stersjø-).... Anden laks (Flodlaks med rødt kjøtt) J } 4D '27 43,

5 20 desember 96 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 325 ørret: 4 pund og derover.. l under 4 pund... (Tysk Saibling) Røi: 2 pund og derover.. l under 2 pund..... de..... Sik.... Karpe.... Suder... :..... Gjedde..... Brase: 2 pund og derover..... Under 2 pund..... Aal, stor.... middels.... kleine..... Prisen i Prisen i Hamb.- Hamb. Altona i 93 pr. pr. /2 /3 kg 200 } } } } Priserne, levert Geestemiinde eller Bremerhaven, er /2 pfennig, levert Berlin :2 pfennig høiere. Priserne forstaaes for god kvalitet; hvis varen ankommer i daarlig stand, gjøres fradrag. Forsendelser som er adressert til andre end et av de 5 centralmarkeder, blir beslaglagt av Z. E. G. og avregnet til lavere pris end de til enhver tid gjældende. Forandringer i priserne blir i betimelig tid bekjendtgjort. Lomre 3 -± pund og derover.... /2_ 3 /-± pund.... under /'2 pund.... Sletvar under /'2 pund..,.... østersjøaks... ~.... Alm. laks..... ørret 4 pund og derover..... under 4 pund..... Aa, stor, indti 2 stk. pr. pund middels, indt. 4 stk. pr. smaa, indt. 6 stk. pr. - ' Pf. pr. 00 francs og paa London ptas. pr. 'fl] pr. cb Fra generalkonsulatet i Lissabon. 50 dat. 4 desember 96: Den i forrige indberetning nævnte, 400 hersteds utlossede, norske fisk solgtes til en pris av esc pr. 500 kvt. Av engelsk fisk ankom atter 300 noge smaspartier fra Figueira og 200 porto, som opnaadde fra esc til pr. kvt. Et parti engelsk 275 vare paa ca. 20 tons utlosset i disse 50 dage; priserne noteres med esc pr. kvt. Der er utnævnt en rikskommissær Beholdningerne av engelsk fisk i for ferskfiskforsyningen. porto utgjorde pr. 2 ds. 000 ts. Saltsildpriser blir ikke mer offent- Priserne noteres fra esc t 99Jor. pr. kvt. fortoldet. Kli pfi skmarkedet. td~gramm~r pslag 5. 4/2: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: mport 5000 norsk, salg 3000 norsk og 300 færøisk, beholdning 2000 norsk, 3200 færøisk, priser norsk, 9000-,-:9200 færøisk. Santander : ngen beholdning. Paris.0. London Cirkuære nr. 5. Fra Statens Gentralkontor for fiskeforsyningen. Provianteringsraad og' andre mottagere av fiskevarer, som tilføres ved Statens foranstaltning gjøres herved opmerksompaa følgende: Fetsild kan desværre skaffes kun i begrænset mængde. De noget større merker, der netop er de merker, som er særlig efterspurt, er nu næsten ikke \ on$ulatb~r~tning~r., til at opdrive, hvorfor de som bestil. lerfetsild av Centralkontorets kom- Fra konsulatet i Barcelona, dat. 30 missionær nødvendigvis maa motta november 96: de' mindre merker i det forhold, som Herved har jeg den ære at ind- kommissionærernes lager av fetsild berette følgende om fiskemarkedet av de forskjellige merker bestaar av. inden dette konsulatdistrikt siden min Dette for at de forskjellige merker sidste rapport av 8 ds.: kan bli nogenunde retfærdig fordelt. Fra Norges fiskeri agent i Hamburg, Barcelona: mporten var Kommissionærerne er blit tilholdt dat. desember 96: islandsk klipfisk. Der findes ingen altid at ha en saadan likelig fordeling Under henvisning til mine indberetninger beholdning av prima vare. for- øie. av 2, 2 og 25 novem Priserne pr. kvintal a 40 var:. B,ergen d en, d ecem b er 96. ber angaaende centraliseringen av slandsk... ptas. 68 Thor versen. ferskfisk- og fersksildhandelen tillater Engelsk, stor jeg mig videre at meddele: Do. middels... Følgende prisforandringer har fundet Norsk MARKEDSPRSER. sted: Målaga (0 november): Siden sidste p;,f'it rapport av 9 f. m. indførtes 6295 Bergen, 8 desember '96. Hyse 2 pund og derover klipfisk fra England og tran kjendes ingen omsætning i ~2 pund nyfundlandsfisk. Paa grund av forløpne uke. - /'2- pund, de smaa tilførsler findes der ingen Det samme gjælder rundfisk. - under '2 pund..... beholdning. Prisen er ptas Storsildfisket har hat nogen fremgang, men priserne holder syg ved Torsk 6 pund og derover pr. 50 blivende høi paa fangstpladsene. For 2-6 pund Tarragona (27 november): Der rundsaltet storsild er hersteds senest under 2 pund importertes islandsfisk. indrømmet kr pr. Fiskepakning. østersjø- og Kattegattorsk Beholdning islandsk kipfisk, som noteres til ptas pr. Salt fra pakhus: Middelhavs kr. (Sløiet 5 % mindre). 0.50, engelsk og tysk kr pr. Rødspæt over ]2 pund kvintal a 40 maa a 40 liter. l -±_ll '2 pund Paa Barcelonas børs notertes igaar /8- /4 pund for alv. veksel paa Paris ptas

6 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 desember 96 Hvorfra Brisling etc. Tilført Bergen i tiden 9-6 desember 96. Brisling skj. Pris pr. skj. Smaasild skj. Pris pr. skj. Norges utførsel av fisl<eprodukter i august 96. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgave over vareomsætningen med utlandet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i august maaned 96 saaledes: Kristiania Søndre Bergenh. amt 0 Nordre Bergenh. amt -- Romsd. amt - Do... S. Trondhjems amt N. Tr.hjems amt Tils Desuten 37 skj. blanding il kr fra Søndre Bergenhus amt, 532 skj. blanding il kr fra N. Bergenhus amt, 45 skj. mossa il kr fra do., 500 skj. storsild il kr fra Kr.sund N. V ærdi brisling... kr smaasild blanding mossa storsild Brisling etc. kr tilført Haugesund i tidsnimmet ----,-5 desember 96. Hvorfra l, Bris-!ing l skj. P' Smaa- P' ns. sild ns. pr. skj. k' pr. skj. s J. N.Bergenhus,amt.... Stavanger amt Tr.hjems amt - i ~ 23-=-39s7-=- Desuten 22 skj. blanding il kr fra Stavanger amt, røkt. V ærdi brisling... kr smaasid blanding Tils. kr i Varernes navn Hermetik: Røkt brisling (sardiner)... Røkt vaarsild (kippered herrings).. Anden sildehermetik... Fiskehermetik forøvrig... Laks, fersk... Makrei, fersk.... Kveite, fersk..... Aal, fersk.... Sild, fersk..... Anden fisk, fersk.... Rundfisk.... Rotskjær... Sei.... Hyse.... Anden tørfisk.... Klipfisk... Fetsild og skjæresild vaarsild...] Brisling.... Nordsjøsild.... Slosild (storsild. østlandssild)..... slandssild..... Makrei, saltet... Anden salt fisk i fustager... Do. i kasser Do. i fartøi..... Sild, kryddersatet.. Do., røkt..... Ansjos (kryddersaltet brisling).... Hummer..... Ræker.... Sælskind..... Hvalbarder..... Rogn... Fiskeguano... Benrnei... Sildemel, fiskemel og hvalkjøtmel.. Tran, dampmedicin raamedicin.... blank..... brunblank.... brun..... av sæl..... av hval(-olje) sildetran... august Januar-august Mængde , enhet stk. ) Heri medregnet kjøthermetik L f i l i 6054 ~ ~ ~ ' l f l ') { J l) 22898,3 } { 8 5'} l { ~ ~~} , [ '' }

7 20 desember 96 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 327 Storsildens alder. Av Einar Lea. Der blev nylig meddelt resultater av undersøkelsen av den første storsilclprøve fra denne sæsong (i nr. 49). Det viste sig, at dyr av den gamle udmerkede aargang 904 fremdeles fandtes i sammenligningsvis rikelige mængder, idet 40 procent av dyrene i den undersøkte prøve blev henført til denne aargang. Av dyr tilhørende de to aarganger 92 og 90, hvorav der under sidste vaarsildfiske fandtes betragtelige mængder, var der ikke særlig mange i storsildprøven.. Nu er yderligere fire prøver blit undersøkt; i nedenstaaende figur er alle mængde dyr, hvis alder var 3 aar og som derfor var født i 904 (tilhørte aargang 904). Antallet av disse 3-aaringer var størst i de to første prøver, hvor pro centen er 40 og 45; mindst var det i prøve nr. 4, hvor procenten er 20. denne og forøvrig i de tre sidste prøver var der forholdsvis mange yngre sild, og blandt dem var der flest femaarige dyr, som altsaa var født i 92. Procenten for denne aargang er størst i prøve nr. 5, og den vilde ha været endnu større, hvis ikke en hel del av de mindste (og derfor yngste) dyr hadde mistet alle sine skjæl, saaledes at de ikke kom med i aldersanalysen ; denne prøve er som følge herav ikke Aargang repræsentativ for den fangst den blev o , % tat fra, den er ingen slumpetræfsprøve, 5tor.s Hd hvad slike prøver bør være. N aar 30 prøve nr. den allikevel faar nogen betydning, er det fordi der ikkedestomindre er 0 sa am ange unge dyr i den. Vi gjenfinder altsaa her i storsildprøverne 40 den ene av de to aarganger som 30 gjorde sig bemerket i vaarsildprøverne. : B aay'!lde.,. fem prøvers procentiske aldersfordeling gjengit grafisk paa den maate, at der paa fem grundlinjer, en for hver prøve, er opstillet søiler for hver aargang (aldersgruppe) som var repræsenteret i prøverne ; var der mange dyr av en aargang blev søilen tegnet høi og omvendt, saaledes at høiderne tilsvarer procenttallene for de forskjellige aarganger. Ved tverstreker for hver femte procent er søilernes høide gjort lettere at bedømme. Av tallene øverst og nederst kan man se hvilke aldersgrupper (aarganger) de forskjellige søiler repræsenferer.. Det vil være paafaldende, at der i alle prøver fandtes en betragtelig 2C fr? sidste sæsong; ogsaa den anden 0 av disse, aargangen 90 ser vi er repræsenteret ved litt høiere søiler 30 end naboaargangene, men pro centen for denne naar dog ikke høiere op 20 end til 2 (i prøve 4).. 0 Betragtet underet gir disse prøver 20 indtryk av at det nu er forbi med 0 den ensformighet og stabilitet med hensyn til aldersfordeling, som har præget storsildprøverne fra de sidste aar. De hurtige vekslinger, 20 som fandt sted under sidste vaarsild- 0 fiske, gjentar sig nu under storsildfisket og i lignende former; den gamle bestand, hvor aargang 904 dominerer, blir likesom opspæd med yngre dyr, som indtaren bredere plads i prøverne. Den resulterende aldersfordeling er ganske merkværdig. prøve nr. 4 er de to bedste aarganger repræsentert med omkring 20 /0 hver og er adskilt ved ikke mindre end syv mellemliggende aarganger, og bare for en av disse syv kommer procenttallet høiere op end 0. g naar man betænker hvad det vil si, at der endnu er saa meget tilbake av aargangen 904, at antallet av disse trettenaarige veteraner taaler sammenligning med antallet av de unge femaars rekrutter, saa maa man spørge sig selv, om den gode aargang, som har ba aret fiskeriet i en aarrække, er en sjelden undtagelse og de syv magre den almindelige regel. Brisling etc. tilført Stavanger i tiden llh~_6h~ 96. Hvorfra Bris- P' Smaa- P' ting fis. sild fs. k p~s~. k' p~s~. S J. S J. Smaalenenes amt Stavanger amt Søndre Bergenhus amt Nordre Bergenhus amt Romsdals amt S. Tr.hjems amt ~~~._~----~ T ils ~ Røkt Tomat ~4050\-= = Tils Desuten 3685 skj. blanding fl kr fra Stavanger amt, røkt, 965 skj. blanding fl kr fra Søndre Bergen hus amt, røkt. Vær di brisling... kr smaasild blanding kr Brisling etc. tilført Kopervik tiden 42-9 /2 96. Hvorfra Bris- Pris S~aa- Pris ting pr k' Skl? p~ skj. skj.. S J. S J. Stavanger amt Nordre Bergenhus amt -=--= Tils Røkt =- 900 l-=- Desuten 278 skj. mossa fl kr fra Stavanger amt, røkt. Værdi brisling... kr smaasild mossa kr

8 328 UKENTLGE MEDDELELSER FR. NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 desember 96 Søndagsfiskeinden Kinns opsyns- Hvalfangsten i Sydafrika i 95.. distrikt. ndberetning fra generalkonsul C. F. Sandberg, Ved kongelig resolution av december 96 er det bestemt:. At kongelig resolution av 26 mars 95, om trækning av fiskeredska per paa søn - og helligdage inden Kinns opsynsdistrikt o p h æ ve s.. 2. At det i medhold av 9 i lov om torskefiskeri erne i Stavanger, Søndre og Nordre Bergenhus amter av 28 juni 93 bestemmes som gjældende indtil videre. a. Paabudet i lovens 9, første punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden midnat før søn- og helligdage, skal ikke være gjældende inden Kinns opsynsdistrikt, Nordre Bergenhus amt. b. Det skal inden samme opsynsdistrikt være tillatt efter kl. 3 eftm. langfredag og 2den paaskedag at trække fiskeredskaper, naar veiret har været til hinder for disses optagelse sidst forutgaaende~ virkedag. Kapstaden. Det fremgaar av statistiken, at der fra Sydafrika i 95 eksporiertes hvalolje til en værdi av J; , mot J; 9562 i 94. Det eksporterte kvantum var gall., mot 689 gall. i 94. ljen utførtes i sin helhet til Storbritannien, da utførselstilladeise til andre lande ikke blev tilstaat. Det eksporterte kvantum utgjorde blot en brøkdel av totalproduktionen, idet resten av hvaloljen blev omsat paa det sydafrikanske marked. Der foreligger ikke nøiagtige opgaver over den samlede produktions størrelse, men den anslaaes til ca tons. Herav producerte de fire selskaper, som opererer i Natal, ca tons. Ca tons regner man blev tilvirket paa Afrikas sydkyst av følgende selskape~, som arbeider der: Harald Haarfagre Whaling Co. og Southern Cross Whaling Co. i Plattenberg Bay og Shepstone Whaling Co samt S6uthern Whaling Co. i False Bay, mens resten, ca. 3 0 tons, falder paa de ved vestkysten arbeidende fire selskape~ Geddes, Ltd., Walfish Bay, Saldanha Bay Whaling Co., South African Whaling Co. og Hans Ellefsen, Ltd., i Saldanha Bay. Foruten disse selskaper er der et portugisisk syndikat: Companhia de Pesca de Baleia, som arbeider i Angola. Hvalfangsten - paa Sydafrikas kyst begyndte i 908 og blev i de første aar drevet med stort held av et begrænset antal selskaper. Der blev imidlertid snart dannet en række nye foretagender,hvorav de fleste efter kort tids forløp blev avviklet, da tilgangen paa hval viste sig utilstrækkelig til at sikre dem alle et rimelig utbytte~ Det paastaaes, at der fremdeles er for mange selskaper, og det er ikke usandsynlig, at antallet vil bli yderligere reducert. Natal var der vistnok alene et selskap, som utdelte utbytte for 95, og ifølge de oplysninger, som generalkonsulatet har mottat, har ogsaa de selskaper, som opererer i Kapkolonien, arbeidet sig tungt gjennem fjoraaret. General-rapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries )- Kvantum Total-. Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. for uken til 6/2 96 kvantum til 6/2 96 (Quantities reported too late to be included in the report forthis week are 'added to totals for next week.) A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... ':. mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)...,. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... B. Sildefiskeri erne (Herring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal å 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember l ): tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal å 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal å 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Bareis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export toamerica) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives som kilde.

9 !. norgts tutørst) av fi$ktprodukttr fra l januar til 6 dtstmbtr 96 og uktn som tndtt 6 dtstmbtr. Toldsteder Fetsild Vaarsild og skaaretl Storsild tdr. sild tdr. tdr. Nor~sja- B 'sling sl~nds- Ktipfisk, il~:~:dss~ Rundfisk R~t- Sei Hyse, Anden Rogn D.m. R.m. Blank Brun- Brun ~aasild ri sild norsk t skjær rund tarfisk tran tran blank kjærr. td r. tdr. td r. k g. e k c. (g. (g. <g. tdr. td r. td r. tdr. td r. tdr. td g. r. Kristiania.' i Sandefjord.. - -' - : Kristiansand Flekkefjord Stavanger.' Kopervik.. ' Hau esund Berlen.., Florø ~- - - Aalesund Kristiansund ' ~ Trondhjem i , ~~ Bodø Svolvær l l Narvik Tromsø [' Hammerfest ~~~~:. : : : : 4 ~98 ' _ = = _250 = ' ~290 = _ 0 ~45 8~92 = = = = = = Andre -'-t~~ 5;: ~~:. 30~!~~ 7:~ ~~~ l ~~} ~8~707h84~.(jh()428'39ii iæ ~~-45 6~9-~498~~ ~ l uken l f Hærdet Hval- Sæl- BoUle-.. Sild, Makrei, Makrei, l~ks, levende Anden Fisk, Toldsteder hvalolje tran tran nosetran Sldetran Sild, fersk rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk Hummer S:ltett. tdr ks stk lar al tdr. tdr. tdr. tdr... tdr.. k g. Fisk,. ' ~altet Sildemel i Fiske- tdr.! [ guano Kristiania.., Sandefjord., Kristiansand lj ' ; Sælskind Flekkefjord., Stavanger Kopervik, Haugesund. ' ~ Bergen Florø., ! AalesUlid,. ' ?Z Kristiansund ~ Trondhjem l , - l' i [ Bodø....., Svolvær... ' 072 ~- ~~- i l' ~0 : ~ i i' 666 Narvik ~ , i Tromsø.., ' 5 49~ - i ' l Hammerfest ! 833, Vardø ;: ? 33j ' ! _ Vad~~ ~ ~- l Andre' '. 'la'lt' --- ~~: 26-~-~-f686~i3~5 2~i~-9o~i----f~672787i3s9~~-~mll~~H~cill_4~~-:~~47~-h~li9~;3 34~5345-:~%-:6-i29~8%~55!;:~~: l uken j 9755, {): 50 i Fra Narvik utfurt rogn i kasser = ~335 Hermetik ]

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og

STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed t~i ft 6 aargang fra fiskeridirekor-en nsdag 22 desember 95 Nr. 5 32-37 og lørdag 3 drivere 5-60 handelsvare. Bjarkøy fiskedes optil Norske fiskerier. maal,

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere