m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n"

Transkript

1 Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c : og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september IJorgerrJal<reifisl t f Nd',, ',, ',,' <e ra. or sjøn., Som det sees er det tl'l handelsvar'e ; Opslag 7.' 15/9: DorgemakreI' fra 'Nbrd F sjøen: Siden 'li 'september indkommet10 ETSILDFISKET. Der er ikke an' saltede' parti iaar 'betydelig mindre svenske fartøier Kristiansand 869 tønder flækket, r norsk fartøi Espevær med 64 tønder tydning til at fisket vil ta sig end i, de foregaaende to aar mens og 1 til Veavaag med 29 tønder. Priser Op noget sted. Der blev i uken det til fabrikvare solgte parti erme', Kristiansand r85135,1.1o.:80. kun opfisket maal me;;:t smaa get stort..ops'lag 7. 21/9: DorgemakreI fra Nord '', Iaar. sj.en: Ialt, anmel9,t ti118 september 110 far, faldende sild til fabrikvare saa ukens Bankfisket for Aalesund der nu tøler, hvorav 106 svenske, tønder fiske;. sa:ttede parti kun var 2785 tdr. væsentlig kun drives for kveitens pakket, hvorav flækket., I Bjugn blev i uken sat25mindrenot skyld blev i uken drevet av 2 damp, stæng, hvorav optat 4250 maal,hvorav skibe og 15motorbaater' og man' Ky&fmal<relfisket. saltet 1200 tdr. og iset 2770 maal, hadde fra lange' og Opslag 11: 21/9:, }\ystmakrelfisket, hq9,d' en ukefangst av makrei, hvorav pris 1830, størrelse 46 streks. 'I brosme og i gjennem til, Langesund, , Va'Sser 'Onsøv AafJ'ord blev sat 3 smaastæng',' pris snit 4060 kveite.' oghvaler : TotalfangstS ' Pris Langesund 80 øre, Vasser ,størrelse 36 streks.' Ialt er Ingen' nordsjøsild er anmeldt Kristiania 220 øre pr. ' i SørTrøndelag fylke opfisket70563 indført i siste uke, derimot er der maal, hvorav' saltet til handelsvare hjemført 700 tdr. i s l a n dssi Id ti(skreifis!<ef. 49,260 tdr. niot ifjor maal og Stavanger og7305 tdr. tir Aalesund { Opslag 8. 22/9: Ekspftforbudet foijran' tdr. sidsteuke. Ialternll'hjemført22245td. og oljer av fisk og andre ha v dyr er rnid'lertidig phævet., ',,.. I Vik blev sat 2 'og i Folla 6' islandssild mot ca tdr., ifjor. smaa stæng, forøvrig var fiskef smaat Dor gem ak rei fisket i NordsJøe. Fetsildfisl<et. sa'a uk'efarigsten kun blev 2400 maal Der indkom til Kristiansand 1 f'sve11 Opsla.g 4. Trondhjem 18/9: Bjugn lensog ialt' er nu i Ndrdlands' fylke op': ske 'fartøier med 1100 tdr. fiekkt mandsdlstnkt: I uken sat 25 mindre not, sfæng. Herav opfisket 4250 maal hvorav fisket maal, hvorav der' ktinmakrel og!n Espevær 1 og Veavaag iset 2770 maal, solgt sildoljefabrik 400 maal, er saltet til handelsvare' 7922' tdr. 1 nrsk fartøi med, 64 og,29 tdr. saltet handelsvare1200,tønder. Pris 1830, If Jor ' var par t' le 't ' , maa, ] 'h vorav, fl, ekket. Ialt' er l'aar av 106 svensk' e uken kvalitet sat mindre Aafjord notstæng, lensmandsdistrikt herav opfisket : I saltet tdr. og 4 norske fartøier iland bragt maal, hvorav solgt sildoljefabrik 155, maal,saltet handelsvare l6s tønder. Pris I Salangen, 'hvor det er tilstede 8 tdr. flekket og 51 tdr. rundsaltet ma 1033, kvalite,1 36. Ialt opfisk,et indelj landnotbruk,blev i uken optat 6000 krel fra _ N?rdsjøen. Onsdag var pri fylket maal, hvorav iset maal solgt sildoljefabrik Il 778 maal hermetik maal alt solgt til sild6ljefåbrik, for sen i Kris,tiansand 185, 135, 110 og fabrik 2322 maal, saltet handelsvare øvrig intet nævneværdig fiske i Troms 80 ørepr.! for henholdsvis 'rir. 2 tønder. ' Fyikesma'nden. fylke, hvor der nu er opfisket :4' og 5. ' Opslag 47. Namsos'18/9: Nærøy: Denne' uke optat 342 maal notsild, pris 10/25 tilmaal, hvorav saltet 1800tdr.ogsolgt Kystmakrelfisket var ubety virket herav 260 tønder handelsvare 34 til sildoljefabrik 'imaal mdt dehg i sidste uke. \ Ukens fangst streks. 'Til sildolje og kraftfor 164 rhaal, ', smaasild og utkast: Gamsild 60 maal, herav ifjor henholdsvis maal, blev hvorav til Lange,a1tet samfængt '90 tønder, 35 streks. Leka: tdr. og 6375 maal. sund:, '31 500, Onsøy og Hva Denne uke et større stæng Eiterfjorden. Hif I N' d l ler,10','7',00 ', Ialt e'r ti' l, 18 sept'e'm' til am a en' var der kun en uke. ' oljefabrik herav, optat 286 maal 440 og maalhvqrav tilvirket handelsvare solgt,sild fangst av ca. 1000maaL ber anmeldt' opfisket QO' 230 tønder, 'pris 12. flafanger: Denne uke I et litet, stæng Dragøvaagen. Optat ca. 40 Fra Finmark og 'Møre' foreligger der 'efter beregning, 1 ' '3 stk. maal smaasild og solgt sildoljefabrik. Kolingen meddelelse om sildefiske for utgjør '700 Stk. mott vereid: forrige uke optat 80' maål ncitsild..' ' ',:. saltetsom handelsvare, pris, 1124.,Intet de sidste uker. ifjor, stk ),,9!44 q60'n;;evneværdig garnfiske inden indberetningen. For hele landeterti'l ;18 'september stk.r 1911 og stk.:i S1dte uke ialt Namdal maål, hvorav,','.', ' ', ',:,>,saltt, haljdelsvare tønder og solgt op'fisket ' maal,hvotav iset. Av aarets fangst er anmeldt saltetsildoljefabrik maal. Politimesteren maal, solgt til sildoljefabrikker ':fjekket ; kg, rundsaltet 2112'0.. Opslg 48. odø 18/9: Brønnøy: Siden l h t 'kf b'k 4247 k; O 's t t'l k t 255 '650 'k' slds!e mdberetl1lng opflsket 280 maal sild maa, erme l a fl ig.. gle l: e s,por,g. hvorav saltet handelsvare 100 tønder og 190 maal og saltet til handelsvare rna al anvendt til sildoljefabrikker. Vik: I 'f'. uken 2 stæng, ukefangst 200 metal, hvorav tøn d er mot l Jor henholdsvis saltet handelsvare 100 tønder, fabrikvare 100

2 384 UKENTLIGE MEDDELELSER for NORSK F'ISKERIaEORIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 22 september 1920 maal. Vega: Forrige uk intet nyt stæng Dverslgt over vindforholdene ved den norske kyst i uken 1218 september optat 500 maal, hvorav saltet handelsvare 500 (Utdrag av de telegtafise veirmeldinger til Geofysiskinstitut B.) tønder og 300 maal anvendtfabriksild, not: sildfisket ansees avsluttet. Rødøy: Denne Vindstyrken er angit i Beauforts sjøskala fra 012. uke optat 650maal sild, fabrikvare, pris 811. ' : Folla: Siden sidste indberetning 6 smaa 12 sept. I. 13 sept.' 1 14 sept. 15 ept..., 116 spl.1 IT sept,! 18 sept. streng. pris 11, optat 800 maal, hvorav solgt Station 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg.,. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 730 ma, scl ldoijclabri H inden = ket opfisket maal sild, hvorav saltet handelsvare 7922 tønder, solgt sildoljefabrik maal, resten hjemmeforbruk. Fylkeskontoret. Opslag 49. Tromsø 18/9: Hillesøy optat siden sidste indberetning 125 maal, anvendt, til sildoljefabrik 115 maal, hjemmeforbruk 10 maal. Pris 8 kr, maalet. Tilstede 3 bruk ingen kjøper. Salangen optat OOO maal, alt anvendt til sildoljefabrikker. Tllstede 8 landnotbruk. Optat inden fylket maal, hvorav anvendt handelsvare 1800 tdr., sildoljefabrikker 81921, hjemmeforbruk 760 maal, hermetikfabrikker og agn som. før.,, Fylkesmanden. Opslag 9. 21/9: Fetsildfisket : Til 18 spfember anmeldt 9pfisket maal fetsjld, hvorav iset maal, solgt sildoljefabrikker maal, hermetikfabrikker 4247 maal og saltet handelsvare tønder mot ifjor henholdsvis Færder fyr... Oksø fyr... Lister fyr..... Utsire fyr... Bulandet... Runde... Hustad... Titran... Sørgjæsl.gerne Brønnøy... Myken... Røst... Andenes... Gjesvær... Vardø... Spitsbergen.. S S NO, OSO SO SO ONO N W N Stille ONO O S 5NNO 2NNO 5N 1 NNO 30S0 5 Stille, 5SS W 1 Stille Stille 20 2 Stille 30 40S0 4 O 10 10S0 O '3 SSO 1NO 5S 2NO 4NO 4N 40 10S0 1 WSW 10NO 2S 5 10NO 2WSW 3WSW 4S 5 S 3NW 5NW 4S 5 2SS0 5SW 5N 4S0 3 3S0 1W 3NNO 2W 3 Stille Stille SW 1 SSW 4 Stille Stille O 3W NO 40 4W 5 2 O 1 W S 2S WSW 4 Stille isso 1 Stille S 3 Stille 40 3 Stille O 20S Stille S 5S 4 Kystmal(relfisket Eg e r s u ud. Fisket foregaar dels med faststaaeude garn, dels med stang Hvortil indbragt Til I Indbragt ' I uken1 Ialt paa Ognabugten. Kvaliteten meget Indkommet Nordsj.øsild. godpris' 1 kr. pr. Opslag 9. 21/9: Ingen Nordsjøsild iland Are n d a 1. Makrellen er meget bragt sidste uke. ergen... ' 18/ ' fet. Notfisket ansees slut. Der del Hisken... 7/8' tar 30 skjekter i snørefisket, pris 1.20 Haugesund... 4'19' pr:. Skudenes... 11/9 '59250 Risør. Snørefisket er ganske godt Hjemf.ørt Islandssild. Stavanger... 18/ og fisken av god kvalitet, stor og Opslag9. '21/9: Hjemført sidsteuke 8005 Egersund... 18/ fet, og omsætningen har av den grund tdr., hvorav tilaalesund 7305 og Stavanger Fl kk f' 21/ tdr. Ialt hjemført tønder mot e e J været bedre de sidste uker. Pris tønder \fjor. Farsund > øre pr., Aaensire..., 11/ Kr age r ø. Fisket har tildels været Hitterø.:... 18/9 _ daarlig paa grund av daarlig veir. Kristians.and.. '11/ Mest smaamakrel. Pris 80 øre pr. Brislingfisket. 18/ 9 550f Kristianiafjorden. Der deltar Lillesand... 18/ fremdeles 50 notlag; der fiskes sam Arendal... 18/ tidig efter brisling, sild og anden fisk. Efter indberetninger fra vedkom Grimstad... 11/9 _,_ Fiskens størrelse har været 2 hg. mende lensmænd meddeles følgende Risør... H3ig':7850 '76800 t hg. Dens:KvaliteC'megergod; pfis om brislingfisket. KragerøSkaatøy 18/ kr pr. Hamre. Her er i juli maaned Langesund... 11/ opfisket 220 skjæpper brisling, pris Nevlunghavn 28/a kr pr. 8kj.' Fr.værn... 2s/i I Skaanevik er i tiden 2030 Vasser... 11/ UttnlandSltt fisltritr. juni opfisket 1507 skj.,. middelpris Kristianiafj... 18/ kr; ' Kraakerøy... 17/ Uken 1218 septbr. Fra Askøy meldes at der ved OiIsø... 11/ P,80 Det hollandske sildefiske i Hauglandsosen er opfisket 140 hekto Hvaler... 11/ Nordsjøen har tat sig noget op i de liter brisling i tiden 410 juli, pris Skjeberg... 28/ to sidste uke'r,men fangsten staar kr. 40 pr. hl. Berg...11/9 I' l betydelig tilbake for ifjor. Til 15 Fra U l v i k meldes 15 ds. at der i Tils september er der ilandbragt Eidfjord er opfisket 8000 og i Ulvik '(Av fangsten er ' fisket tønder mot til samme tid ifjor skje brisling, pris kr. 10 pr: skj' fu'eii garjj: med not og tdr. i tdr. og i 1917 ' testen med dorg, snøre eller andre 368 tdr. i 1916 redskaper. Av de forskj ellige indberetninger hitsættes:

3 22 september 1920 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSKFISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 385 Forskjellige utenlandske meddelelser., Norges utførsel av fiskeprodukter i juni Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgave. over vareomsæt Bilbao 15/9: Vicekonsulatet Vigo ningen med utlandet stiller utførselen av fiskprodulter sig i juni 1920 meddeler 10 denes: SardinfisketVigo saaledes: forløpne uke 5154 kurver. Rognbeholdningen 1400 tønder. Beh'old Varernes navn Juni Januar':juni Mængde 1_',''I ;: ningen Santander, norsk klipfisk 400 enhet 1920 I I ' 1919 kvintaler, pris 105. Engelsk fisk 150 kvintaler, pris 105. Rognbeholdnin Hermetik: gen 1500 tønder. Røkt brisling (sar, diner)...: l Greath Yarmoutb 15/9:. Sildefang Røkfvaarsild (kippeted herrings) l' sten 9028 erans, ifjor 5659 crans. Vaarsild i Tomat Fersksild 140 til 60 shillings pr. cran. Anden sildehermetik, Great Yarmouth 18/9: Skotske Fiskehermetik for,. baater ankommen Yarmouih og Lo øvrig... ' westoft, fangster 150 eran og ned Laks, fersk...,.,.. over. Fersksild 65 til 56 shillings Makr,el, fersk..., Kveite, fersk... pr. eran. Ka:!', 'fersk::.::::..... Le Havre: 15/9: Sardinfisket Nantes godt, Lorient temmelig godt, Conearneau meget daarlig. t1grammr. Det hollandske sildefiske. Opslag 4. 20/9: Hollandske sildefiske tii 15 september: liandbragt 1920: tønder, 1919: , 1918:, 2201, 1917: Opslag 4 20/9 : Hollandske sildefiske til 15 septeber. Ilandbragt 1920: tnder, 1919: ,1918: 2201,1917: 368. Sildefisket ved Island. Sild, fersk.... Anden fisk, fersk.... Rundfisk..... Rotskjær..... Sei..... Hyse... Brosme...;..... Lange... Klipfisk...;... Fetsild og skjæresild] Vaarsild..... Brisling..... Nordsjøsild ;..... Slosild (storsild, østlandssild)... islandssild..... MakreI, saltet itdr. Uer...:...' Anden salt fisk i tønder og kasser Opslag /9: Generalkonsulen Reykja D. f t.. vik telegraferer: Sildefisket Øfjord distrikt o. 1 ar Øl... avsluttet med et samlet saltet parti av Do. fisk (ikke ha a tønder. ' fisk.:.. ;...;... Opslag 10; 21/9: Generalkonsulatet Reykja Sild, kryddersaltet../ vik telegraferer 20 dennes: Fangsten med uo. røkt..... Med Ansjos, (krydder,damptrawlere bragt fersk til utlandet. dæksfartøier Reykjavik Patriksfjor.d godt. Mq,,, saltetrisling)..... torbaaterreykjavikmidaels godt. Baater Hummer..... Reykjavik middels godt. Patriksfjord meget R k godt. Isafjord Akureyri godt. Reykjavik æ er..... liten deltagelse. Seydisfjord middels godt. Sæl og kobbeskind Vestmannøerne intet fiske. Hvalbarder..... Rogn..... Fiskeguano..... Benrnei..... Hvalguano... '.. Levermel.... Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. Sildemel, fiskemel og hvalkjøtmel. 8 septem ber Tran, dampmedicin Importen av klipfisk og rogn til raamedicin... Vigo i august maaned, var som følger:,,' blank... Klipfisk fra Norge brun blank... England brun;...:..... av sæl Ialt av hval(olje) Rogn fra Norge... : tdr. sildetran..... anden... Trangrakse.... i, stk. hl , '125 }. 500, 2547J l ' :3 066' J' :

4 ::,.' I,,Indberetning fra Norges Fiskeriagent i England, Hans,J.9.bX1sgr:b,.9flt. Hull,,14. sept.,1920. Det engelske sildefiske Distrikt. FetsHdfisl<et til 18 sptember 120., ' Ialt' optat Iset maal maal Derav, Solgt Solgt sildolje maal Finmark fylke Troms fylke , ', Den skotske og engelske driv Nordland fylke...,.,', garnsflaate, som paa eftersommeren Namdalen... : og høsten har. sit virkefelt paa' stræk, S. Trøndelag fylke fabrik hgrmetik, fabrik maal I saltet tdr ,9, Møre fylke ningen North Shields og Yarmouth, Sogn og Fjordan'e, har fisket til 'dato 'uvæserttlig.' Tiden' Tilsamm'en' ' ='263'185 4' = er rietop in de for fisket ved Scarbo Mot i rouglj og Grmsby, men efter fisker ' i , nes opgivende findes silden kun paa i enkelte smaaflekker hist og her i i ,, ' nordsjøen. i , Ikke opgit Et omslag i veiretfra en kold ;.. ;.[105069' og sur sommer, til soi og varme 'i 19]3... ''.... ''::' 10015;3/ } denne tid, har været aarsaken,til sil større kvanta end behovet for det først begyndte trawlfisket med dampw dens sjeldne forekomst paa de gamle hjemlige marked. Det vil være let skibe i '1864 med gt pat baater byg;; fangsfelter. Prisen paa bedste kvali forstaaelig, at en bedrift av saa be gt 1 Glasgow, og det skotske siitet er fra 55/ til 120/ pr. cran mens tydelig omfang staar foran en krise, defiske utviklet sig henimot slutten dgngammel og avfaldende kvalitet. naar de gamle kunder, har ophørt av det forrige aarhundrede, da totaler solgt til,17/; for rundsaltet sild om: med at kjøpe eller dækker sit behov fangsten rak op til en million tønder. bord betaler eksportrøkerne i Yar' fra andre land, Og det komplicerte Den fænominale raske utvikling skylmouth'60/. financielle maskineri, som saa piud: des nærmest eentrallisationen, idet, Regjeringens garaptiplan for sa1,selig' stoppet op at funktionærerne i fisken og. siiqen føres til visse betet og gane sjld er den samme som 1914, forværrer end mere det tid.. stemte byer, hvor ptoduktionen un var glældende 'i 'Skotland under som: ligere venskablige handelsforhold dergaar ekspert behmdling: merfisket og det samme gjælder pri ml1em nationerne inbyrdes. 2. paalitelig sortement og pakni.ng. sen til fiskeren.,. Som antydet i min forrige' rapart. 3. det,frie ha'ndelssamkvem mei1em Nye markeder. foregaar der i departemt:ntet fbi over producent og utenla'ndsk kjøper. sjøisk handel et energisk propaganda. Den paa handelens omraade mest forat tinde kjøpere og markeder for Trawlstld,.. Qg makrl skade lidte næringsvei, som følge av bfitisk spekesild. Der foreligger kon.. Fisket efter,sf.1d tiidttatl hat be; krigen, gaar 'utover saiteren og eks fidentielle rapporter, ku for britiske gyrtdt i SkoHand6'g metlgodt fe;. portøren, av, sild og fisk. Spekesild, l1,ærin gsdrivende fra konsuhre emi su,hat.en, gelsk,e traw,lere i den irske soin hverken er kjendt eller skattet bedsmænd og Statens handelsagenter kanal tok før om aarene eil mængde aven britisk husmor, har i tusen i, Ottova, Montreal, Winnipeg, Ægyp sild op av den mest merkelige størrele aar været en farvorit mat i Central ten, Konstantinopel, Bulgarien, Salo og form, som ikke findes paa airriinog øst Europa. Dette faktum illu:: niki,' Grækenland, 'Kreta, I ridi eb.: Ru delige sildefelter.,,dennesild er ualstreres bedst ved hvilken betydnings mænien, og Kina. mindelig fet og egner sig bedst for fuld rolle de engelske fiskerier ind Vil man se lidt nærmere paa øieblikkelig konsum. Det forekomtok før krigen, idet England og Wa myndigheternes usedvanlige indgri: mer daglig at trawlerneog driverne les i 1913 hadde' en totalfangst av pen i de forskjellige brancher av han bringer tilhavns store mængder av 16 millioner Cwts. fisk og sild til en deis'omsætningen' og senest propagan stor fet makrei som er solgt til spotgrosværdi av, 1: 10 millioner, hvor 'daen for avsætning av overflødige priser. En skipper le\t saa forarget av ikke mindre end 11 millioner britiske fiskevarer, er det ikke for over prisen, at han tok skuten tilsjøs Cwts. værdi 7 million; eksportertes hovedsagelig i saltet stand. Det vil saaledes sees; at omkring 66% av hele fangsten tilberedtes som saltet, tørret og røkt fisk og representerer samlet alt 'som heter spekesild, røkt sild,1ørret fisk, som torsk lange hyse brosme, og sei, sardiner brislillg og makrei ført ind fra sjøen i de lorskjæl1ige sæsoner av aaret i langt bausende at Staten kommer den nød igjen. og lempet fangsten overbord. lidende fiskeribedrift tilhjælp, som i I Hull og Grimsby alene tilførtes løpet av nogen aar antok merkelige 1000 tons makrei i august maaned, dimensioner. Det kan konstanteres Store mængder fersk fisk bringes ogat den engelske fiskeribedrift store saaiilhavns. En trawler, som hadde utvikling er v ny dato og begynder fisket i, 3 dage førte baaten til Hull ved anvendelsen av damp'trawlere søklastt. I butikkerne sælges fisk i slutten av ottiaarene. Før den tid til toppris som sedvanlig. var fiskedampbaater ukjendt hertil lands. Det var franskmændene som UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 22 september 1920

5 22 september 1920 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 387 Indberetning fra fiskexiagent Reuseh, nu efter de første nysildtilførsler Hamburg, datert 10 september meddele følgende: I forrige uke ankom til St. Pauli R,utebaatene har medbragt ca fiskemarked 450_000 _WJ ferskfisk, tdi. ny fetsild i alle størrelser fra _ derav: 68 stk. pr. indtil 1516 inklu 3,72000 fe med tyske fiskedampere sive. Kvaliteten har været noget ogseilfartøier. forskjellig, men for de fleste partiers ri) med danske kuttere og vedkommende maa den siges at ha jernbane resp. dam været tilfredsstillende; likesom der Vete ha Danmark. ogsaa gjenriemgaaende har _ været Pdserne for dansk fisk var: taget tilbørlig hensyn til forlangendet Hyse I M pr. ri) om 100 pakning. Il Efterspørselen har været god for _ 10rsk I,,210= 257 de her paa markedet søkte størrelser i, il fra 68 til og med 1113, 1214, Rødspætter I,, mens demindrefaldende har været il 315= vanskeligere at anbringe, og salg Lysing I,, har kun været mulig kombinert med Jl :21.5::v_2.50:,,._..i,. sjørr_e mj_rke.l_nelelbetalt for: Aal stk._ pr. kr Nordsjøsild 'l 260.e350 'I I Samme uke ankom tilaltona 1012 Il' fiskemårkd 1 trwleæ med rj) fersk fisk ff Priserne var: 13., Hyse _I M pr. ri) 1416 )j Nyfundland. Markedspriser St. John's 21 august. I Nr. 1. Hvit nappet, (White Nape)..,,1. Klipfisk Labrador soft.... ekstra nr. l.. Stor, VestIndien..... Hyse, pr. kv.... Smaa, VestIndien... ; Sild pr. tønde, skotsl pakket.... Split sild, alm. pakning Laks nr. 1, stor pr. tre. Do.. 1,smaa pl tre.,hummer, pr. kasse, nr. l, pundbokser.... Torsketran pr. fat, h. w. pkg.... Torskelevertran pr. gal. nr' ' i Eksport fra 1 januar 20 august I ,, Torsk I jj alt efter kvalitet og sortement i 100 i li li 240=280 jj _kg, pakning. Klipfisk, kv tt 'l 1' ' 6FtO IiS Fl Sæltran... fat Ivel e ij, V 0v ii jj Tilførsel av fetsild i størrelser fra Il U 6QQ=61jo ii 6 til1113j 12i4 ink1.maa Torsketran..: Nordsjøsi1d ;, 300 j(j,; fremdeles ar1see som tilraadelig, Sælskind... stk Tilførslefne av fersk Nordsjøsild ind=, se1vom pdseii1 i1llihg 11U maa vise Laks... tierees bragt med tyske trawiere til,hambutg nedadgaaende tendens;, efter at den MakreI og sild, tdr og Altona var baade i forrige og 1 første trang gr stillet, og eiterspørse ::e'rtr' :: 8 3 indeværende uke rikelige og da dam len derfor er mlridte livlig, dels ogsaa f blit godt forsynt med kul, h '1 k k d' ørret.,... tdr. ' avensyn ti on urraneeri me 1S Hummer... kasser gjør man tegning' videre gode landssilden, av hvilken der i disse Hlførsief. då Hndet tilførsel ted i særdeles Almindelig oversigt. Fra Norge flnkom i denne like t god kvahtt og Hl ca 20 pef. lavere _ K l i P fis k. _ Utførselen til. utenpar vognladninger med fersk fetsild priser end ved sæsonens begyndelse landske markeder beløp sig til 8982 indkjøpt for Jysk!.egning., f()f goct sidsfe,aar.._ Mu1ighetfoJJonkurtaI1ce kvintaler. vare opnaåddes 'M '3p:r.' rb 'medens av skotsk sild, hvor netop de søkte! Torskelevertran. Der erdngel1j avraldende partier blev solgt billigere. størrelser forefindes, er vel heller forandring i priserne og _tiltrods for Her har været streik blandt arbei ikke utelukket,da tiden for regjerin de smaa beholninger i denne sæsong, dethe og' af1jeidetkerig ved fiske gens garanti priser nu er utløp en, og synes der ikke nogen mulighet for markederne ogved de industrielle varen som følge derav utvilsomt vil bedring. Norge har producert et bedrifter i HamburgAltona paa grund bli gjenstand for fri omsætning. meget stort parti og utvider marav lønnirtgsspørsmaalet. Streiken blev De mindrefaldende fetsild som kederne mest mulig. _ Der skal være imidlertid bilagt efter nogen dages 1315 og mindre størrelsr maa betalt $ 1.50 i uken, men dette maa forløp, idet man blev enig om en det foreløbig fraraades at tilføre vort ha været en undtagelse, hvis det er lønsforhøielse av 15 %. marked, for at fjoraarets sørgelige sandt, da den sedvanlige pris er resultater ikke skal gjenta sig; $ 1.20 pr. gallon. Eksporten var i Vi har mottat fra firmaet Oskar denne uke 200 gallons til Queebee. Wesehe, Kjøbenhavn, følgende m arkedsberetning, datert 7 september Klipfiskmarkedet Rio de Janeiro. _ har været almindeligst $ 200 pr. fat. tdgrmmr Torsketran. Prisen denne uke o 1920:. Opslag 5. 21/9: Legationen i Rio de Janeiro Et, par smaapartier er solgt til $ 220. Under henvisning til min beretning telegraferer : Titførsel klipfisk august, norsk Der blir kun smaa partier at erholde 760, utenlandsk 1475 kolli. Beholdning 900 av 25 juni d. a. om forhold og ut kolli. Priser milreis. i Nyfundland iaar paa grund av smaa _siter pa vr i1demarked.1((;[n. jeg fangster og lav fettprocent i leveren. 1.40

6 388 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 22 september gallons blev sendt til Queebec. H li m mer. Ingen forsendelse fra Nyfundland i uken og kun meget faa kasser er tilført fra Vestkysten. Prisen $ 25 vil sandsynligvis holde sig, da efterspørselen trods ringe tilførsler, ikke er videre livlig. Ku!, kol<s og cinders. Kundgjørelse fra Provianteringsdepartementet av 4 september: I medhold av lov av 6 august 1920 fastsættes herved som gjældende indtil videre følgende omsætningsregler og maksimalpriser for kul, koks og dnders: I. Ved salg fra importører, kommunale provianteringsraad og andre forhandlere til smeder, fabrikker, dampskibsselskaper og kjøpere forøvrig som sedvansmæssig har betalt efter engrospriser: A. Engelske og skotske kul, koks og cinders. 1. Fyrkul, screened kr pr Fyrkul, unsereened, kr pr Smaakul, kr pr Antracit, kr pr Sams uharpet koks, kr pr. hl. 6. Sams uharpet koks, pr Sortert koks nr. 1, 2 og 3, kr pl hl. 8. Sortert koks nr. 1, 2 og 3, kr pr Cinders, kr pr Priserne gjælder for førsteklasses kul. For billigere kulsorter maa priserne sæues tilsvarende lavere Ved salg engros skal paaslutsedlen angives hvilken kulsort der leveres. Il. Provianteringsraadene bemyndiges til for sine distrikter at fastsætte maksimalpriser for detaljsalg forsaavidt dette findes paakrævet. Detaljpriserne blir at fastsætte paa grundlag av de ovenfor fastsatte engrospriser med fornødent tiliæg til dækning av de særskilte omsætningsutgifter ved detaljsalget. 1 i lov nr. 5 av 14 mai 1917 med tillægslov av 14 decem ber s. a. at træffe bestemmelse om: 1. Opbevaring av de forraad av saadanne varer som til enhver tid fin des, samt bearbeidelse, omsætning, forbruk og anden benyttelse av varerne; 2. Pli gt til at meddele oplysninger om forraad og indkjøp av saadanne varer, og for industrielle og andre bedrifters vedkommende tillike oplysninger til bedømmelse av deres produktionsevne. 3. Beslaglæggelse av forraad av flytende brændsel, herunder mineralske oljer av nhver art. 4. Avstaaelse' til staten av eien, d01l1sret tit de nævnte varer. Ill. Ovenstaaende bestemmelser, som ogsaa finder anvendelse paa beholdninger av tidligere indkjøpt kul, koks I Ill. Overtrædeise av bestemmelser utog cinders trær i 'kraft fra og med færdiget i medhold av denne retorsdag 9 september solution straffes efter 8 i nævnte Samtidig ophæves de i kundgjørelse lov. av 26 mai 1920 fastsatte omsætnings IV. Denne resolution trær i kraft straks. regler og maksimalpriser for kul, koks Samtidig ophæves kongelig resoog cinders. lution av 28 april 1920 angaaende. OvertrædeIse straffes' med bøter bemyndigelse for Industriforsyindtil kroner eller med fæng ningsdepartementet til at træffe se] indtil 6 maaneder eller med begge bestemmelse om omsætning, fordeler. bruk og anden benyttelse av flytende brændsel. I forbindelse med foranstaaende kundgjørelse vil direktoratet gjøre opmerksom paa at man for ikke i nogen henseende at hemme importen av I. kul, koks og dnders vil ta under overveielse at foreslaa indrømmet dispensationer for ladningers vedkommende som er saa dyrt indkjøpt at importøren ikke faaf sine omkostninger dækket ved de ovenfor fastsatte maksimalpriser. I{ongb:g resolutionav 6 august. Samtlige de ved kongelig resohition av 12 juni 1920 fastsatte maksimalfragterophæves med llhdtagelse av fragten for mineralske oljer fra NordAmerika, Chili og Peru. Il. Nærværende resolution trær i kraft straks. B. Amerikanske kul, Kongelig resolution av 6 augtist. Fyrkul, kr pr Priserne forstaaes for varen fritt Kongelig resoluiion av 2. juli. I. I medhold av 1 i lov nr..5 av levert oplæsset paa sælgerens lager. I. Saker angaaende landets forsyning 14 mai 1917 med tillægslov av 14 Ved salg fra skib losset eller ulosset med flyt en d e bl' æn ds el, her decem ber s. a. bemyndiges fylkesunder maa der beregnes lavere priser under mineralske oljer av enhver mændene til inden sit fylke at ut hensyn til de besparelser l) som sælgeren ad, og bemyndigelsen til. at dis øve den myndighet som ved derved opnaar og til den mindre pensere fra utførselsforbudene for kongelig resolution av 2 juli 1920 risiko som er forbundet med saadanne disse varer overføres fra Finans er tillat Provianteringsdepartemendeparte1I1entet salg. til Provianterings tet til at træffe. bestemmelse om departementet. beslaglæggelse og avstaaelse til IL For at sikre og ordne landets for staten av forraad av flytende 1) Disse besparelser vil foruten eventuelle syning med flytende brændsel, brændsel, herunder mineralske 01 losscutgifter væsentlig være utgifter ved indbringeise paa lager, oplæsning paa tomt, forrnindskede utgifter til lagerleie, renter og art, bemyndiges Provianterings Il. Denne resolution trær i kraft straks, herunder mineralske oljer av enhver jer av enhver art..administration m. v. departementet til i medhold av I

7 Toldsteder Toldsteder norgs utførsd au fiskl'roduktr fra 1 januar tl 11 sptmbr 1920 og i ukn 'som ndt n $tmbr. Fetsild Klipfisk, Nordsj8 Vaarsild Islands Klipfisk, og skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk sild sild norsk tdr. sild tdr. tdr. etc. tdr. tdr. tdr. :ristiania andefjord... :ristiansand gersund tavanger :opervik iaugesund ergen...;, lorø alesund ristiansund rondhjem odø' S mlvær N arvik T romsø H ammerfest V ardø... V adsø... A ndre Ialt I uken Hærdet hvalolje tdr Hval Sæl Bottle. tran tran nosetran tdr. tdr. tdr l Kristiania... 1 Sandefjord... Kristiansan d.. Egersund... Stavanger.... Kopervik... Haugesund... Bergen... Florø... Aalesund... Kristianslfnd. Trondhjem... Bodø... Svolvær..... Narvik... Tromsø 1)... Hammerfest.. Vardø ;... Vadsø... t\ndre... Ialt I uken I I 1 15: T : 699 l l , , , Sildetran Sild, fersk tdr. ks. 1) Desuten 20 røkt laks samt hvalroshuder. Sild, Makrei, Makro!. Laks, rakt saltet fersk fersk tdr '> , ' , ,5 122, li , l I,5121 Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haaskjær rund tarfisk tran tran blank kjærr. Sei Rogn Blank Brun tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr , I i _. I ' '1, , _, 160 o. u62i , , , :: levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. Fisk, saltet i farta i Fisk, saltet i tdr. Sildemel Fiskeguano Sælsklnd Hermetik D , , , , , , ,5 691 t.:)' t.:) (fl ro 'S.. ro 3 o... t.:) ' o c :::s:: tr! Z..., l Ei t'l'l tr! O tr! l t't1 l Cf) m 'T1 Z O Cf) 'Tl Cl) :::s:: ttj O ;.:o ==Il..., 'T1 S; 'rj Cl) ;:;::: t't1 ;o 8?A ;.:o CJJ Cl:) e.o

8 390 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 22 september 1920 National! sildekonsortium dannet i Holland. alle og alle for en, i forhold til det kvantum sild som i løpet elv kontraktstiden i 1920 tilføres av de forskjellige skibe. Til financiering av denne sak indgaaes der en overenskomst med :et av de større nederlandske bankforetagender. Ovennævnte blad føier hertil følgende meddelelser: Sildesælgerne skal faa 3/4 av indkjøpsprisen og av resten faar de 5% Det bankfirma som nævnes ovanfor er Nederlandsche Handelmaatschappij. Bladet skriver videre: Den eneste vei til at gjøre tilstanden holdbar har man saaledes slaat ind paa. Der er allerede rygter om at Tyskland tilsint dog i disse dage skal frigi sildeksporten. Kraftig organisation med finansforetagende som det nævnte i ryggen er alene istand til i længden at ta op kampen med herrerne i Z. E. G. i Tyskland. Nedenstaaende er en pressemeddelelse som vi hitsætter fra De Visschery Courant, Amsterdam. Hovedstyret i de hollandske sildefiskeres rederforening har besluttet at danne en kombination med hensyn til sildeavsætningen hvori alle nederlandske nordsjøsildrederier kan delta. Konsortiets opgave er forebyggelsen av store prissvingninger, specielt used:. vanlig periodiske nedgange i sildeprisene. Rederforeningen skal om nødvendig i eget navn, men i alle fald for regning av samtlige deltagere i konsortiet, kjøpe og sælge sild. Kjøpene skal ske saa ofte markedet viser visse grænsepriser som fra tid til anden fastsættes aven kommission for prisansætielse. Under disse priser maa ingen sild som tilføres kjøpes. Nævnte kommission fastsætter likeledes periodisk en grænsepris til hvilken foreningen sælger den indkjøpte sild og Fersl<sildhandelen med Tysldand. under hvilken den ikke maa gaa. Salg av sild gjennem foreningen skal kun finde sted til nederlandske sildehandlere hvis der ikke maa avvikes derfra av vigtige grunde. Risikoen i den ene eller anden retning bæres av alle deltagere, en for Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer under 14 september, at ' en meddelelse fra Berlin gaar ut paa at myndigheterne. ikke agter at foreta indkjøp av fersk sild iaaf. Medalje for borgerdaad. Ved kgl.resl. av 30 juli d. a. er det bestemt: At fyrvokter Rasmus Andreas Rasmussen, Sandøy, tildeles medaljen for borgerdaad i sølv for. fortjenstfuld virksomhet i fiskeri bedriftens fremme. Ved kgl. resl. av s. d. er det videre bestemt: At skibsbygger Kristen Kristoffersen Salthammer, Vestnes, tildeles medaljen for borgerdaad. i sølv for fortjenstfuld virksomhet i. fiskeribedriftens fremme. Statens Fisl<eriforsøl<sstation Fiskeridirektoratet, Bergen. Analyser, undersøkelser, veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter. Veiledning angaaende: Fremgangsmaaten ved frysning av fisk og sild efter forskjellige metoder, fremstilling, koldklaring og forædiing av traner. og oljer, fremstilling av sildolje og formel, røkning av' fisk og sild, nedlægning av kryssild etc Orienterende oplysninger vedrørende den kunstige tørring av kli pfisk. Alle forespørsler besvares grati., saafremt der ikke kræves særlige un, dersøkeiser for besvarelsen; Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. QUClntities reported too Jate to be inc1udedin the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... o mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til andeh han (Liver for other oils)... o hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars.. o maal å 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember 1 } o. tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... o' o maal å 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... o maal å 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, jnidesernberl) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Bariels, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne tdr., salte.t, fiskepakket (Herring from Iceland landed in Nofway) (BarreIs, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (SeapacKed mackerellanded in!'jorway f.thenorthea sated for export to Ameriea) Totalfor uken til kvantum til 18, , O 38.8 O O O O O 460 O : 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included).' 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marke, er ikke medregnet. (AI mackerei, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinq.viaa market;: is not included). Vttd eftertryk av disse meddelelser maa.fiskets Gang ångiv.e so kilc.ie. AlS Jahn Griegs boktrykkeri og N. Nilssen & Søn. '

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fjsl(~ridir~kt0r~n

fra fjsl(~ridir~kt0r~n Fiskerierne 920.. UkntUg mddilsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(ridirkt0rn @ruuiag!j jcjrullcu" 'ii92 --------------------------------------- dien av vaarsilden beregnes til 9.4 Priserne var ogsaa betydelig

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fr a fi s k ~ri," j r~ klø r~n

fr a fi s k ~ri, j r~ klø r~n 12 aargang UkntUg mddlsr for norsk fjskribdrift fr a fi s k ri, j r klø rn Onsdag 17 august 1921 Nr.. 33 ner. alt i SørTrøndelag 27326 norsk fiskrlr. maal, hvorav saltet 15 965 tdr. mot Uken 713 august.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Onsdag 18 august Nr. 33

Onsdag 18 august Nr. 33 ang Ukentlige_meddelelser for norsk fiskeribed-rift, i _f:ra tlskeridirektoren Onsdag 18 august 1915. Nr. 33 maal mot 1820 i 1914, 13 368 i 1913, hvorav 10 200 kg. torsk, 7000 'brosme, Norske' fiskerier'-.

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra tiskeridjr~kt0r~n

fra tiskeridjr~kt0r~n 11 aallgang n UkntUg madlsr for norsk fjskrjbdrift fra tiskeridjrkt0rn nsdag 6.cldober1920 Nr. 40 norsk flsl(rir. Uken 26 septbr.-2 oktober. Fet s i l d fis k e t var meget srnlat i sidste uke, - Kvæfjord

Læs mere