Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK Status på de 4 nationale mål 2 3. TVÆRGÅENDE FOKUSPUNKTER Sammenfatning Indsatsen for at nedbringe langtidsledighed Indsatsen for ledige akademikere Indsatsen for at begrænse borgere på permanent forsørgelse 5

3 1. SAMMENFATNING Lyngby- har en række positive resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret er godt på vej, hvad angår indfrielse af jobcentrets lokale mål i 2011 for det maksimale antal borgere på permanente offentlige forsørgelsesordninger. Jobcentret har i væsentligt omfang nedbragt antallet af længerevarende sygedagpengeforløb, både forløb over 26 uger og forløb over 52 uger. Den positive udvikling på sygedagpengeområdet afspejler sig også i gruppen af unge ydelsesmodtagere, hvor antallet af sygedagpengemodtagere under 30 år er nedbragt siden sammen periode året før. Jobcentret har endvidere ikke haft en stigning i midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere fra 2010 til 2011, sådan som det er sket i hovedparten af jobcentre i Østdanmark. Hvilket ligeledes afspejler sig i, at jobcentret har en markant lavere andel kontant- og starthjælpsmodtagere, der er fritaget for en beskæftigelsesindsats (midlertidigt passive) end samlet for Østdanmark (14 % i Lyngby- er i match 3 mod 21 % i Østdanmark). Med det faldende antal langvarige sygedagpengesager og den lavere andel midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere har jobcentret et godt fundament for i fremtiden at nedbringe både tilgangen og andelen af borgere i Lyngby-, der er på permanent forsørgelse. En andel, der aktuelt er højere end sammenlignelige kommuner. Lyngby- har fortsat en lavere andel unge borgere, der modtager overførselsindkomst, end både gennemsnittet for sammenlignelige kommuner og Østdanmark. De aktuelle udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby- centrerer sig hovedsageligt om et fortsat stigende antal a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere, hvilket kan vanskeliggøre indfrielsen af kommunens mål pr. december 2011 for det maksimale antal i arbejdskraftreserven, unge ydelsesmodtagere under 30 år og ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse. For alle tre grupper er antallet i september 2011 på et højere niveau end kommunens mål for december

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Lyngby-s resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Lyngby- - indgår: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Rudersdal og Solrød. 2.1 Status på de 4 nationale mål Jobcenter Lyngby- har for de fire nationale mål for beskæftigelsesindsatsen i 2011 haft et fald i antallet af ydelsesmodtagere for to mål (arbejdskraftreserven og unge) siden status ved forrige individuelle dialogmøde. På de to øvrige mål (permanent forsørgelse og ikke-vestlige) har jobcentret haft en mindre stigning siden forrige status (data var ved forrige dialogmøde fra februar 2011 og udviklingen fra februar september 2011 er angivet i parentes i nedenstående oversigt). Status på de nationale beskæftigelsesmål i Lyngby- Lyngby- Antal September 2011 Ændring i procent Sep. 10 Sep. 11 (feb.11-sep..11) Arbejdskraftreserven % (-4 %) Borgere på permanent forsørgelse % (1 %) Unge under 30 år på offentlig % forsørgelse (-5 %) Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse % (2 %) Kilde: Jobindsats.dk Jobcentrets mål for dec I den seneste årsperiode (september 2010 til september 2011) har Lyngby- haft et stigende antal ydelsesmodtagere i tre af fire mål (arbejdskraftreserven, unge under 30 år og borgere af ikke-vestlig oprindelse). Mens antallet af borgere på permanente forsørgelsesordninger har været uændret i perioden. Udviklingen i de nationale beskæftigelsesmål fra september 2010 til september 2011 har i Lyngby- været mindre gunstig end i sammenlignelige kommuner, med undtagelse af antallet af ikke-vestlige ydelsesmodtagere, hvor udviklingen i Lyngby- svarer til udviklingen i sammenlignelige kommuner. Fælles for de tre mål med et stigende antal ydelsesmodtagere i den seneste årsperiode (arbejdskraftreserve, unge, ikke-vestlige), er, at a-dagpengemodtagere udgør en forholdsvis stor andel af ydelsesmodtagerne - og antallet er steget fra september 2010 til september Hvad angår arbejdskraftreserven og unge ydelsesmodtagere er også antallet af kontanthjælpsmodtagere steget mærkbart i perioden. 2

5 3. TVÆRGÅENDE FOKUSPUNKTER 3.1 Sammenfatning De tværgående fokuspunkter for Jobcenter Lyngby- i 4. kvartal 2011 centrerer sig om: Indsatsen for at nedbringe langtidsledigheden Indsatsen for ledige akademikere i relation til Jobcenter Lyngby-s deltagelse i forsøg for ledige akademikere Indsatsen for at begrænse antallet af borgere, der er på permanent offentlig forsørgelse. Herunder sygefraværsindsatsen og fleksjobområdet. 3.2 Indsatsen for at nedbringe langtidsledighed Antallet af arbejdsmarkedsparate ledige (dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere) med mere end 13 ugers uafbrudt ledighed arbejdskraftreserven er steget 5 % i Lyngby- fra september 2010 til september I sammenlignelige kommuner er arbejdskraftreserven uændret i sammen periode, jf. tabel 2. Stigningen har været størst for de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der er forøget med 16 % fra september 2010 til september A-dagpengemodtagerne er forøget med 2 % i perioden. A-dagpengemodtagerne udgør dog langt den største gruppe i arbejdskraftreserven. Godt 7 ud af 10 i arbejdskraftreserven er a- dagpengemodtagere. A-dagpengemodtagere Ledige akademikere udgør den største gruppe af a-dagpengemodtagere i Lyngby- s arbejdskraftreserve (165 fuldtidspersoner, svarende til 33 % af de forsikrede ledige i arbejdskraftreserven). Denne gruppe er blevet forøget med ledige medlemmer af AAK og magistre, mens blandt andet antallet af ledige ingeniører i arbejdskraftreserven er faldet fra september 2010 til september 2011, jf. tabel 6. A-dagpengemodtagerne udgør 72 % af de langtidsledige i Lyngby-, der er til rådighed for arbejdsmarkedet. I alt 261 a-dagpengemodtagere i Lyngby-, svarende til 35 % af kommunens a-dagpengemodtagere, havde pr. september 2011 været minimum 80 % af det seneste år på ydelsen. I sammenlignelige kommuner er andelen 34 %, jf. tabel 7. Jobcenter Lyngby- anvender som de fleste øvrige jobcentre i mindre grad tidlig indsats for a-dagpengemodtagere end kontant- og starthjælpsmodtagere. Således modtager 33 % af a-dagpengemodtagerne første jobsamtale inden for første måned, mens andelen er 74 % for jobklare kontanthjælpsmodtagere jf. tabel 16. Ligeledes modtager kun 6 % af a-dagpengemodtagerne deres første aktiveringstilbud inden for første måned, mod 58 % for jobklare kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 17. Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Det stigende antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i Lyngby- synes at skyldes en forøget tilgang til arbejdskraftreserven snarere end en mindre afgang fra arbejdskraftreserven. Antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere, der tilgik Lyngby-s arbejdskraftreserve i juli 2011 var således 70 % højere end samme tidspunkt året før, mens tilgangen faldt 5 % i Østdanmark. I samme periode steg kontanthjælpsmodtagernes afgang fra Lyngby-s arbejdskraftreserve med 24 %. Stigningen i tilgangen har således været væsentlig større end afgangen, jf. tabel 3. 3

6 Samtidig afgår en større andel af Lyngby-s kontanthjælpsmodtagere fra arbejdskraftreserven til selvforsørgelse (62 %) end samlet for Østdanmark (50 %) jf. tabel 5. Lyngby- har imidlertid en væsentlig større andel jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der har været minimum 80 % af de seneste 52 uger på ydelsen (41 %) end sammenlignelige kommuner (29 %), jf. tabel 7. Det hører med til billedet af langtidsledige jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Lyngby-, at Lyngby- har en højere andel jobklare kontanthjælpsmodtagere (40 %) end Østdanmark (32 %). Ligesom andelen af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Lyngby- er markant lavere (14 %) end i Østdanmark (21 %). Jobcentrets strategi om at matche borgeren så tæt på arbejdsmarkedets som muligt, afspejler sig givetvis i en højere andel langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Men også andelen af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der har været længe på ydelsen, er højere (66 %) end i sammenlignelige kommuner (51 %) og Østdanmark (62 %), jf. tabel 10. I alt 204 indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Lyngby- har været minimum 80 % af de seneste 52 uger på ydelsen i september 2011, og antallet er steget 33 % siden september 2010, jf. tabel 10. Hvad angår de midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Lyngby- har 68 % (46 personer) været længe på ydelsen, mod en andel på 66 % i sammenlignelige kommuner og 70 % i Østdanmark. 3.3 Indsatsen for ledige akademikere Lyngby- Kommune har pr. 1. september 2011 i alt 235 ledige akademikere (fuldtidspersoner), hvilket svarer til 32 % af alle forsikrede ledige i Lyngby-. Ledige akademikere udgør dermed den absolut største gruppe blandt forsikrede ledige i Lyngby-. Antallet af ledige akademikere i Lyngby- steg 3,6 % fra september 2010 til september De forsikrede ledige i kommunen steg samlet 4,1 % i perioden. Lyngby- deltager i forsøget med indsatsen for ledige akademikere, hvor fem jobcentre i landet (Aarhus, Assens, København, Lyngby- og Silkeborg) i en periode forsøgsvist varetager indsatsen for halvdelen af de ledige akademikere i kommunen, mens den anden halvdel henvises til anden aktør på sædvanlig vis. Forsøgsperioden løber fra den 15. august 2011 til den 31. december I seneste opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen over forsøgets deltagergrupper pr. uge 46 fremgår det, at i alt 61 personer er optaget i gruppen for Lyngby-s indsats, mens 56 personer er henvist til anden aktør. 4

7 3.4 Indsatsen for at begrænse borgere på permanent forsørgelse I Lyngby- er 5,4 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år) på en permanent offentlig forsørgelsesordning (førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse). Det er en højere andel end gennemsnittet af sammenlignelige kommuner (4,7 %), men lavere end samlet for Østdanmark (7,3 %), jf. figur 5. Jobcenter Lyngby- har igennem de seneste år haft en stigning i påbegyndte forløb med permanente ydelser. Stigningen ses særligt for nytilkendte førtidspensioner, jf. figur 7. En fortsættelse af denne udvikling kan indebære en betydelig fremtidig merudgift for kommunen. Især synes kommunens ikke-vestlige borgere at have en større risiko for at blive førtidspensionister, idet 7,5 % af kommunens ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i den erhvervsaktive alder modtager førtidspension. Tilsvarende udgør førtidspensionister den største gruppe af ikke-vestlige ydelsesmodtagere i Lyngby- (37 %). En forebyggende indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, herunder ydelsesmodtagere af ikke-vestlig herkomst, kan være en rentabel investering for kommunen, samtidig med at det kan hjælpe de pågældende tættere på arbejdsmarkedet og dermed til en bedre integration. Jobcentret har da også en positiv udvikling i både de langvarige sygefraværsforløb og antallet af de svageste kontant- og starthjælpsmodtagere. Hermed har jobcentret et godt fundament for i fremtiden at nedbringe andelen af borgere i Lyngby-, der er på permanent forsørgelse. Således er både antallet af sygefraværsforløb over 26 uger og over 52 uger nedbragt med 23 % i Lyngby- fra august 2010 til august 2011, hvilket er et større fald end sammenlignelige kommuner og Østdanmark. I alt 155 sygefraværsforløb i Lyngby- er pr. 1. august 2011 af en varighed på mere end 26 uger. Heraf er 53 forløb af mere end 52 ugers varighed, jf. tabel 9. Den samlede gruppe af sygedagpengemodtagere i Lyngby- er nedbragt med 13 % fra august 2010 til august 2011, jf. tabel 1. Heraf er især antallet af sygedagpengemodtagere under 30 år reduceret betragteligt, idet denne gruppe er faldet 31 % i perioden, jf. tabel 11. Jobcenter Lyngby- har, som et af få jobcentre i Østdanmark, ikke haft en stigning i antallet af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) fra 2010 til 2011, jf. tabel 1 og Jobindsats.dk. Det er positivt, at jobcentret dermed fastholder så stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne i en beskæftigelsesrettet indsats (match 1 og 2), hvilket formentlig på sigt kan medvirke til at bremse tilgangen til permanent forsørgelse. 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG RESULTATOVERSIGT 9 MÅLGRUPPEN 10 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Lyngby- Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 11 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 11 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Lyngby- Kommune 12 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Lyngby- Kommune, indekseret (jan = 100) 13 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Lyngby- og Østdanmark 13 Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Lyngby- og Østdanmark, juli Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Lyngby- og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 14 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 15 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. 16 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 17 Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Lyngby- Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 17 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Lyngby- Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 18 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Lyngby- Kommune 18 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 19 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep

9 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 24 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 24 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 25 Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 10 - sep Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep INDSATS TIL TIDEN 27 Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Lyngby-, september Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Lyngby-, september Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Lyngby-, september Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Lyngby-, september Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 29 TIDLIG INDSATS 30 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 1. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 30 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 30 VIRKSOMHEDSINDSATS 31 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Lyngby-, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 31 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Lyngby-, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 31 SELVFORSØRGELSESGRAD 32 Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 4. kvt

10 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt

11 Data opdateret den Resultatoversigt - Lyngby- Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Sep A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp Sep Permanente forsørgelsesordninger Sep Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Sep Unge under 30 år Sep Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Sep Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Revalidering Sep Ledighedsydelse Sep Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Revalidering Sep Ledighedsydelse Sep Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Ledighedsydelse Sep Forrevalidering - fuldtidspersoner Sep Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Sep Fleksjob - fuldtidspersoner Sep Førtidspension - fuldtidspersoner Okt Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp, jobklar Sep Kontant- og starthjælp, indsatsklar Sep Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Sep Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Sep Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Sep Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Sep Kilde: Jobindsats.dk 9

12 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Lyngby- Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling sep sep 2011 Lyngby- Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 september 2011 Lyngby- Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 712 2,2% -2% (-5%) -3% -2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 262 0,8% 10% (-9%) -3% -7% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 307 0,9% 3% (2%) 9% 9% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 89 0,3% 0% (2%) 22% 7% - Personer på introduktionsydelse 15 0,0% 15% (-17%) 11% 20% - Personer på sygedagpenge 461 1,4% -13% (-21%) -12% -11% - Personer på revalideringsydelse 33 0,1% -30% (-30%) 10% -17% - I alt ,8% -3% (-10%) -3% -2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 3kvt2011 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

13 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september % 5% Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 4,4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 2,1% 0,2% 1,9% 2,6% 0,4% 2,2% 2,6% 0,5% 2,1% 2,1% 0,3% 1,8% 2,6% 0,4% 2,2% 2,8% 0,8% 2,1% 2,4% 0,5% 2,0% 3,2% 0,6% 2,6% 2,5% 0,4% 2,1% 1,2% 3,2% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby- Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Lyngby- Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis sep-10 sep-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-4%) 0% 3% 2% Kontant- og starthjælpsmodtagere % (-3%) 0% -9% -6% I alt % (-4%) 0% -1% 0% Kommunens mål: 568 personer i arbejdskraftreserven i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Lyngby Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

14 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 300 Lyngby- Klyngen Østdanmark Indeks jan-09 feb- 09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Lyngby- Kommune 350 A-dagpenge Kontanthjælp aug-11 sep Indeks jan-09 feb-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep

15 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Lyngby- Kommune, indekseret (jan = 100) 300 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Bruttoledige (fuldtidspersoner) Indeks jan- 09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar -11 maj-11 jul-11 sep-11 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Lyngby- og Østdanmark Tilgang Afgang Ydelsesgruppe Lyngby- Østdanmark Lyngby- Østdanmark Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Dagpengemodtagere 94 25,3% 23,0% ,2% 32,1% Kontanthjælpsmodtagere 39 69,6% -5,1% 42 23,5% -10,0% I alt ,7% 13,9% ,2% 18,5% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Lyngby- og Østdanmark, juli 11 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere 19% 17% 38% 36% Kontanthjælpsmodtagere 15% 14% 16% 26% I alt 18% 16% 30% 33% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Andel (tilgang ift. hele arbejdskraftreserven) Lyngby- Østdanmark Lyngby- Andel (afgang ift. hele arbejdskraftreserven) Østdanmark 13

16 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Lyngby- og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Lyngby- Østdanmark Lyngby- Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,1% 87,4% 26 61,9% 50,4% Uddannelse* 0 0,0% 0,5% 1 2,4% 2,4% Ledighed 8 4,3% 4,3% 4 9,5% 4,6% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 11 26,2% 40,9% Barselsdagpenge 2 1,1% 0,6% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 13 7,0% 6,1% 0 0,0% 0,2% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 0 0,0% 0,7% 0 0,0% 0,0% Øvrige 1 0,5% 0,4% 0 0,0% 1,4% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% 14

17 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, september 2011 personer Lyngby- Klynge 3 Lyngby- Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 1,6% (-3,8%) 0% 2% Selvstændige 31 6,1% 8,3% 6,4% 10,7% (29,2%) 0% 6% Dana, A-Kasse For Selvstændige 6 1,2% 1,3% 1,4% 50,0% (50,0%) -21% 12% ASE 25 4,9% 7,0% 5,0% 4,2% (25,0%) 5% 4% Akademikere ,6% 19,4% 15,0% -4,1% (-4,6%) -2% 5% Akademikernes A-Kasse 44 8,7% 5,7% 5,0% 18,9% (10,0%) 4% 10% CA, A-kasse 18 3,6% 4,2% 1,9% -18,2% (0,0%) -7% 2% Ingeniørernes A-Kasse 55 10,9% 3,6% 2,2% -16,7% (-11,3%) -19% -9% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 19 3,8% 2,7% 2,1% -17,4% (-20,8%) 9% 3% Magistrenes A-Kasse 29 5,7% 3,2% 3,8% 20,8% (0,0%) 12% 10% Funktionærer og 46 9,1% 9,4% 9,3% 7,0% (24,3%) 23% 26% BUPL, A-kasse 4 0,8% 1,4% 1,8% -20,0% (33,3%) 95% 71% Danske Sundhedsorg. A-kasse Østdanmark Lyngby- Østdanmark 4 0,8% 1,1% 0,8% -33,3% (-50,0%) 75% 35% Lærernes A-kasse 7 1,4% 1,2% 1,4% 75,0% (75,0%) 82% 42% FTF- A-kasse 26 5,1% 5,6% 4,4% 4,0% (18,2%) 4% 5% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 5 1,0% 0,2% 0,9% 66,7% (-) -50% 60% HK /Danmarks A-kasse 57 11,3% 12,7% 11,7% 23,9% (-10,9%) -3% 2% Tekniske funktionærer 46 9,1% 10,5% 7,9% -13,2% (0,0%) -12% -4% Business Danmarks A-Kasse 8 1,6% 2,1% 0,9% -11,1% (60,0%) -7% -8% Min A-kasse 11 2,2% 2,1% 1,7% 10,0% (10,0%) 29% 8% Funkt. og Servicef. A-kasse 4 0,8% 0,6% 1,0% 0,0% (0,0%) -16% 8% Ledernes A-kasse 16 3,2% 4,1% 2,4% -30,4% (-20,0%) -22% -9% Teknikernes A-Kasse 7 1,4% 1,6% 1,8% 0,0% (0,0%) -23% -10% Byggefagene 8 1,6% 1,6% 2,3% 100,0% (-20,0%) 11% -13% Byggefagenes A-Kasse 3 0,6% 1,0% 1,4% - (-50,0%) 30% -13% El-Fagets A-Kasse 5 1,0% 0,6% 0,9% 25,0% (25,0%) -11% -14% Metalarbejdernes A-Kasse 11 2,2% 2,0% 3,0% 37,5% (0,0%) -31% -19% Faglig Fælles (3F) A-kasse* 48 9,5% 11,5% 20,0% -28,4% (-29,4%) -9% -11% Fødevareforbundet NNF s 0 0,0% 0,0% 0,9% - (-) -100% -1% FOA - Fag og Arbejdes A- 19 3,8% 3,7% 6,2% 72,7% (35,7%) 52% 34% Øvrige 75 14,8% 19,0% 17,1% 19,0% (-1,3%) 6% 7% Det Faglige Hus 20 4,0% 4,1% 4,6% 0,0% (-4,8%) 22% 15% Frie Funktionærers A-kasse 7 1,4% 1,5% 1,3% 16,7% (-41,7%) -9% 10% Kristelig A-Kasse 48 9,5% 13,4% 11,2% 29,7% (11,6%) 4% 4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra fe bruar 2011 Udvikling ift. samme måned året før Klynge 3 15

18 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) september 2011 september 10 - september 11 Ydelsesgruppe Lyngby- Klyngen Østdanmark Lyngby- Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (Andel) 34,9% 33,8% 34,5% 5,1 (3,7) 4,3 3,5 (Antal) ,5% (3,2%) 9,2% 8,1% (Andel) 41,0% 29,1% 34,5% 15,7 (11,5) 5,1 4,1 (Antal) ,5% (22,0%) 15,7% 1,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de fire målgrupper. Dvs. at ta bellen skal læse s sådan, at det eksem ple lvis er 41,0% ud af de ud elukkende jobklare kontant- og starthjælpsmodta gere i Jobcenter Lyngby-Ta arbæk, der har været le dige/ aktiverede i m inimum 80 pct. af tiden in den for de sene ste 52 uger fra og me d sidste uge i september Not e: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra januar

19 Personer på permanente ydelser Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september % 7% Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 6,9% Andel borgere på førtidspension 7,3% 6% 5% 4% 4,2% 5,3% 3,8% 4,7% 4,8% 5,4% 4,5% 4,7% 4,7% 6,0% 3% 2% 3,3% 3,8% 3,1% 3,6% 4,2% 3,6% 3,6% 3,6% 1% 0% 1,0% 1,5% 0,8% 1,0% 2,0% 1,2% 0,9% 1,0% 1,1% 1,4% Allerød Egedal Ge ntofte Hørsholm Lejre Lyngby- Rudersdal Solrød Klyngen Østda nmark Kilde : Jobindsats.dk, Danmar ks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Lyngby- Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal sep sep 2011 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe Lyngby- Lyngbysep 2011 Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark - Førtidspension % (1%) -3% -2% 4,2% 3,6% 6,0% - Fleksjob 348 4% (5%) 0% -2% 1,1% 0,9% 1,0% - Ledighedsydelse 50-21% (-19%) 8% 10% 0,2% 0,2% 0,3% I alt % (1%) -1,3% -1,2% 5,4% 4,7% 7,3% Kommunens mål: 1768 personer på permanente forsørgelsesydelser i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik, Beskæftige lsesplan for Lyngby-Taa rbæk 2011 og egne beregninger * Anvendt befolkningsta l er fra 1/ Alderafgrænsnin gen år vedrører udelukkende befolkning stallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra fe bruar

20 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Lyngby- Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 110 Fleksjob og Ledighedsydelse, Lyngby- Førtidspension, Lyngby- Fleksjob og Ledighedsydelse, Klynge 3 Førtidspension, Klynge Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb- 10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Lyngby- Kommune 160 Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kild e: Jobin dsats.dk 43 feb 09 - jan 10 mar 09 - feb apr 09 - mar 10 maj 09 - apr jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 18

21 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug 11 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Lyngby- Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 12% -23% (-20%) -23% (-34%) % 12% -17% -21% % 15% -11% -15% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra januar 2011 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) august 2011 august 10 - august 11 Ydelsesgruppe Lyngby- Lyngby- Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) (Andel) 66,2% 51,3% 61,9% 11,2 (2,7) -1,0-1,8 (Antal) ,3% (6,3%) 6,2% 6,1% Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 67,6% 66,1% 69,7% -2,8 (-7,4) 3,2 0,2 (Antal) ,3% (-9,8%) 37,9% 11,2% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver af de to matchgrupper. D vs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 66,2% ud af de u delukkende indsatsklare kont ant- og starthjælpsm odtagere (match 2) i Jobcenter Lyng by-, som har modtag et ydelsen (kontant - og starth jælp betragte s i denne opgørelse so m én yd else) i me re end 40 uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Lyngby- Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug- 09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar -10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 19

22 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 3,3% 3,6% 2,4% 2,6% 4,3% 2,8% 2,9% 3,4% 3,1% 4,1% 0,5% 0,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby- Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 20

23 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep 11 12% A-Dagpenge Kth/sth: Match 1 Kth/sth: Match 2 Kth/sth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 10,6% 10% 9,4% 8% 6% 6,2% 6,8% 5,4% 6,7% 5,8% 5,3% 7,8% 6,4% 4% 2% 0% Allerød Egedal Gentofte Kilde: Jo bindsats.dk og egne beregninger Hørsholm Lejre Lyngby- Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 21

24 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Lyngby- Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis sep-10 sep-11 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,9% (-6,7%) -10% -2% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere ,1% (-2,0%) -4% -7% ,5% (9,1%) 16% 16% ,3% (15,0%) 14% 5% ,0% (-25,0%) 36% 30% Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,7% (11,1%) -16% -13% ,0% (-8,7%) -3% -9% ,6% (-37,0%) 2% -15% ,3% (-33,3%) 117% 10% ,3% (-20,0%) -10% -11% ,0% (-1,3%) 0% 4% I alt ,6% (-5,3%) 2% 0% Kommunens mål: 439 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Lyngby og e gne bere gninge r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra fe bruar

25 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Lyngby- Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis sep-10 sep-11 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,9% (2,1%) 0% 1% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,9% (-2,9%) 11% -7% ,5% (5,4%) 23% 17% ,7% (44,4%) -11% 6% 1 1 0,0% (-50,0%) 31% 25% ,0% (14,3%) -7% -11% ,7% (-66,7%) 57% -23% ,9% (-43,8%) 14% -12% ,0% (-50,0%) 80% 16% ,3% (-20,0%) 0% -7% ,3% (0,0%) -1% 2% I alt ,3% (-4,2%) 6% 0% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra fe bruar 2011 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Lyngby- Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis sep-10 sep-11 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,8% (-26,8%) -23% -7% ,3% (-1,5%) -10% -7% ,0% (11,8%) 12% 16% ,0% (-9,1%) 31% 5% ,0% (0,0%) 39% 34% 2 2 0,0% (0,0%) -30% -17% ,6% (0,0%) -7% -7% ,1% (-27,3%) -12% -20% 1 1 0,0% (0,0%) 300% -10% ,0% (-20,0%) -30% -24% ,9% (-2,5%) 2% 6% I alt ,1% (-6,4%) -2% 0% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra fe bruar

26 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 180 Lyngby- Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 450 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 400 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 24

27 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 10 - sep 11 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere* Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Antal sep 11 Lyngby- Klynge Østdanmark Lyngby- Klynge Østdanmark ,6% (10,6%) 2,8% 2,7% 4,0% 3,7% 5,8% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontantog starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 45 4,7% (7,1%) -5,5% -9,4% 1,7% 1,2% 2,9% 62 0,0% (3,3%) 11,5% 6,9% 2,4% 2,2% 4,5% 23-4,2% (0,0%) 24,6% 0,5% 0,9% 1,8% 2,4% 15 15,4% (-16,7%) 12,1% 19,9% 0,6% 1,9% 0,8% 4-42,9% (-60,0%) -40,0% -27,7% 0,2% 0,1% 0,2% 2 0,0% (0,0%) -7,7% -19,3% 0,1% 0,1% 0,1% 40 8,1% (-4,8%) -2,9% -6,7% 1,5% 1,4% 2,3% 6-53,8% (-45,5%) -38,1% 2,7% 0,2% 0,1% 0,3% 29 20,8% (11,5%) 4,1% 5,0% 1,1% 0,5% 0,4% ,8% (5,4%) 7,8% 4,2% 7,5% 5,8% 8,8% I alt 525 6,1% (2,3%) 6,0% 1,4% 20,1% 18,8% 28,2% Kommunens mål: 487 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2011 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Lyngby-Ta arbæk 2011 og egne beregninger *Befolkning stal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra februar

28 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,9% 12,7% 5,2% 9,8% 8,6% 12,1% 6,6% 14,3% 2,6% 6,2% 7,9% 14,4% 7,4% 14,3% 4,2% 10,3% 6,3% 11,4% 10,2% 17,2% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taa rbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 26

29 Indsats til tiden Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Lyngby-, september % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Jobindsats.dk Under 30 år; 13% Over 30 år; 4% I alt 6% Under 30 år; 12% Over 30 år; 2% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering I alt 5% Under 30 år; 0% Over 30 år; 3% I alt 3% Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Lyngby-, september % I alt 22% 20% I alt 18% 15% 10% 5% 0% Kilde: Jobindsats.dk Under 30 år; 19% Over 30 år; 24% Under 30 år; 11% Over 30 år; 3% Jobklare Indsatsklare Midlertidigt passive I alt 5% Under 30 år; 11% Over 30 år; 21% 27

30 Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Lyngby-, september % 20% 15% I alt 15% 10% 5% 0% Kilde: J obindsats.dk Under 30 år; 20% Over 30 år; 7% Første aktivering Under 30 år; 0% Over 30 år; 8% Gentagen aktivering I alt 7% Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Lyngby-, september % 12% 10% I alt 10% 8% 6% 4% 2% 0% Under 30 år; 12% Over 30 år; 7% Første aktivering Unde r 3 0 å r; 11% Over 30 år; 5% Gentagen aktivering I alt 6% Kilde: Jobindsats.dk 28

31 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 3. kvt kvt kvt 2011 Lyngby- Lyngby- Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere 31,0 28,8 30,7 3,1 5,9 4,0 Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere 33,0 36,4 33,7-11,5 0,1-8,6 Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere 33,8 29,6 23,6 4,6-1,4-4,1 Sygedagpengemodtagere 1 23,3 18,8 28,3-9,7-3,3-4,2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelver fra ledighed), divideret med a ntallet af fu ldtidspersoner på yde lsen. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra august Aktivering sgraden er her beregnet som an tallet af aktiveringsforløb set i forh old de t samlede antal sygedag pengeforløb ove r 8 uger. 29

32 Tidlig indsats Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 1. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2011 Ydelsesgruppe Lyngby- Lyngby- Klyngen Østdanmark Udvikling i %-point Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 33% 28% 32% -3,1 (1,5) 6,6 5,1 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 74% 80% 78% -4,6 (1,6) 12,3 6,5 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 41% 63% 69% -16,0 (-30,8) 8,4 7,9 Kontant- og starthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 100% 50% 65% 66,7 (66,7) -15,0 12,3 I alt (Antal personer) Kilde: Jobindsats.dk (161) (777) (14.552) -9%* 24%* 21%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 3. kvartal 2010 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Lyngby- Lyngby- Klyngen Østdanmark Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 6% 6% 8,7% -1,1 (0,3) -0,1 2,4 58% 38% 47% -8,8 (-5,3) -6,4-2,1 29% 34% 31% -3,9 (-6,6) 2,0-2,5 I alt (Antal personer) (68) (261) (6.112) -11%* -7%* 9%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 3. kvartal

33 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Lyngby-, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Ydelsesgruppe Delvis raskmelding A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Lyngby- Lyngby- Lyngby- Klyngen* Klyngen* Klyngen* 16,3% 18,4% 37,6% 29,1% 12,2% 13,4% 17,4% 15,7% 10,9% 12,4% 13,0% 25,8% 0,9% 5,4% 0,0% 2,2% 32,1% 31,4% Lyngby- Klyngen 0,0% 1,7% 0,0% 0,8% 54,2% 35,6% 13,5% 14,5% Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Lyngby-, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 3. kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Lyngby- Klyngen* Lyngby- Klyngen* Lyngby- Klyngen* 24% 29% -1% 12% 80% 63% 220% 29% 400% 188% 33% -5% -50% 10% -100% 50% 162% 67% % 27% 31

34 Selvforsørgelsesgrad Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 4. kvt 2010 Jobcenter Lyngby- Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik 61 15,3% 18,1% 17,9% 8 26,2% 55,2% 43,4% 15 22,9% 24,4% 27,1% 3 11,2% 20,2% 14,3% Forløb i alt Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I målingerne indgår udelukkende afslut tede aktiveringsfo rløb af minimum 21 hverda ges varighe d ,5% 22,1% 22,0% Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt 2010 Jobcenter Lyngby- Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I målingerne indgår udelukkende afslut tede aktiveringsfo rløb af minimum 21 hverda ges varighe d. 0. 7,0% 13,8% 78 22,5% 22,5% 23,0% 6 0,0% 49,9% 44,7% 1 0,0% 9,1% 27,5% 10 32,1% 34,6% 22,5% 95 21,8% 27,6% 24,7% Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt 2010 Jobcenter Lyngby- Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I målingerne indgår udelukkende afslut tede aktiveringsfo rløb af minimum 21 hverda ges varighe d. 2 0,0% 11,8% 6,4% 127 2,9% 4,9% 6,5% 0. 66,9% 38,0% ,3% 23 3,3% 5,2% 7,1% 152 3,0% 7,1% 7,3% 32

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere