Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 2 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER KØGE Status på de 4 ministermål 3 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Indsats til tiden for såvel a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse. Stor stigning i antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere 5 BILAG 7

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Køge er på vej til indfrielse af jobcentrets lokale mål i 2011 for et af de fire nationale beskæftigelsesmål. Arbejdskraftreserven ligger aktuelt under jobcentrets mål og såfremt den positive udvikling fra det seneste halve år fortsætter, vil målet blive indfriet. Det kræver dog en særlig indsats for at imødegå de sædvanlige sæsonbevægelser. Indfrielse af de tre øvrige mål antal borgere på permanent forsørgelse, unge under 30 år på offentlig forsørgelse og ikke-vestlige på offentlig forsørgelse - udgør en udfordring. Jobcentret har på et enkelt ud af de tre områder unge under 30 år på offentlig forsørgelse - reduceret antallet af ydelsesmodtagere siden status ved seneste individuelle dialogmøde i maj Antallet af langvarige sygedagpengeforløb er faldet med 3 % det seneste år. Det er især en positiv udvikling de seneste 5 måneder, der har bidraget til denne udvikling. For kvinder med ikke-vestlig oprindelse sker der dog stadig en vækst i antallet af langvarige sygedagpengeforløb. Jobcentret har i sin beskæftigelsesplan for 2011 sat et mål om, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes til 334 forløb i december 2011, svarende til et fald på 5,6 % fra december 2009 til december Antallet af forløb over 26 uger udgør i august For at nå målet i beskæftigelsesplan 2011 skal antallet reduceres med 20 %, hvilket synes urealistisk. Jobcentret har især en udfordring i form af et stigende antal langtidsledige, både blandt a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Andelen af langtidsledige er en del højere end i sammenlignelige jobcentre. Jobcenteret kan derfor med fordel iværksætte en tidligere aktiveringsindsats for kontanthjælpsmodtagerne samt de grupper af a-dagpengemodtagere, der har særlig risiko for langtidsledighed. Den generelle udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere ses også blandt kommunes unge borgere under 30 år, hvor antallet af jobklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere er steget. Jobcentret har igennem det seneste år haft en forbedring i andelen af rettidige jobsamtaler for kontant- og starthjælpsmodtagere men der er forbedringspotentiale for jobsamtaler for a-dagpengemodtagere og aktiveringsindsatserne for såvel a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagerne. 2

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER KØGE - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Køges resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre indgår: Køge, Faxe, Næstved, Lemvig, Thisted, Varde og Vejen. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Køge har en række udfordringer i at indfri jobcentrets mål for indsatsen i 2011 for de nationale beskæftigelsesmål. Arbejdskraftreserven er generelt steget fra september 2011 til september 2011, men faldet fra marts til september Antallet af personer i arbejdskraftreserven er aktuelt lidt lavere end jobcentrets mål for december 2011, men set i lyset af arbejdskraftreservens almindelige sæsonbevægelser har jobcentret en udfordring i at fastholde den positive udvikling, der har været siden det seneste dialogmøde i maj Oversigt over resultater for ministermål i 2011 Jobcenter Køge Antal september 2011 Ændring i procent Sept Sept. 11 (marts 11 - sept. 11) Jobcentrets mål for dec Arbejdskraftreserven ,4% (-12,4%) Borgere på permanent forsørgelse ,3% (1,7%) Unge under 30 år på offentlig forsørgelse % (- 9,5%) 980 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse ,6% (0,1%) 897 Antallet af borgere på permanent forsørgelse er steget lidt i forhold til året før. Antallet af borgere på permanent forsørgelse har været meget stabilt, og det vil derfor være en udfordring at få reduceret antallet og nå målet i december For de 2 øvrige ministermål, hhv. antallet af unge ydelsesmodtagere og antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse ligger niveauet endnu en del over jobcentrets mål for december 2011, og det vil også her være en udfordring at nå målet i december Ses udvikling i forhold til status på sidste individuelle dialogmøde, har jobcentret haft en positiv udvikling i to af fire ministermål, hhv. arbejdskraftreserven og unge under 30 år på offentlig forsørgelse (data var fra marts 2011, og udviklingen mar.11 sept. 11 er angivet i parentes). 3

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Køges fremadrettede udfordringer drejer sig hovedsagelig om 1. Sygedagpengeforløb over 26 uger 2. Høj andel af unge på offentlig forsørgelse. 3. Indsats til tiden for såvel a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere 4. Aktiveringsniveauet og effekten af indsatsen 3.1 Sygedagpengeforløb over 26 uger Jobcentret har i sin beskæftigelsesplan for 2011 sat et mål om, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes til 334 forløb i december 2011, svarende til et fald på 5,6 % fra december 2009 til december antallet er i august Der har været et fald i antallet af forløb over 26 uger fra august 2010 til august 2011 på 3 %. Jobcenter Køge har dog fortsat en høj andel af sygefraværsforløb over 26 uger i forhold til sammenlignelige jobcentre. Det er især kvinder fra ikke-vestlige lande, der bidrager til den relative høje andel, idet antallet af sygeforløb over 26 uger for denne gruppe er steget med 38 % fra september 2010 til september Kvinder fra ikke-vestlige lande udgør dog fortsat en mindre andel (11 %) af samtlige forløb over 26 uger. For at vende denne udvikling har Jobcenter Køge og SEBI indgået aftale om et metodeafprøvningsprojekt, hvor målgruppen er alle ikke-vestlige sygedagpengemodtagere. Jobcentret angiver tillige i beskæftigelsesplanen, at der er fokus på 2 hovedspor for at nedbringe sygefraværet. Det ene spor er at undgå, at det enkelte sygeforløb bliver langvarigt. Det andet spor er, at nedbringe antallet af langvarige sygeforløb. Indsatsen består af 3 elementer: Tidlig opfølgning Tidlig aktivering af alle i match 1 og 2 Udvidelse af virksomhedscenterkonceptet for sygemeldte i match 2 Da Køge Kommune har haft en stigende tilgang til førtidspension det seneste år (+5 %), er det vigtigt, at det langvarige sygefravær nedbringes for hermed også at nedbringe tilgangen til førtidspension. 4

6 3.2 Unge på offentlig forsørgelse. Stor stigning i antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere Andelen af unge på offentlig forsørgelse er i september 2011 i Køge på 11,9 % af alle årige. Det er på niveau med klyngen (11,4 %) og noget højere end Østdanmark. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er i Køge steget med 3 % fra september 2011 til september Den tilsvarende udvikling har i klyngen været 1 % og i Østdanmark stagnerende. Det er især antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, der er steget. Samlet set stiger antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere med 12,4 %. Stigningen er særlig udtalt for match 3 gruppen, der er blevet mere end fordoblet fra september 2010 til 2011 (104 %). Det er en udvikling, der er accelereret det seneste halve år, idet stigningen fra det seneste individuelle dialogmøde har været på 133 % (fra 48 til 98 personer). En del af forklaringen kan være nedmatchning. Jobcentret har en stor udfordring i at vende udviklingen for unge jobklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, idet disse 2 grupper har haft den største stigning. Det er derfor vigtigt, at jobcentret sætter ekstra fokus på disse grupper for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcentret bør endvidere sikre, at de unge får deres aktiveringstilbud til tiden. Jobcentret oplyste på det seneste dialogmøde i maj 2011, at der er stort fokus på indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate unge. Jobcentret har netop etableret en ungeenhed, der også giver tilbud til de årige. Som led i indsatsen er der udviklet nye aktive tilbud for unge med misbrugsproblemer hhv. psykiske problemer. Jobcentret har særlig fokus på samarbejdet med andre dele af forvaltningen med henblik på etablering af eventuelle parallelforløb, eksempelvis behandlingsforløb. Endvidere er der etableret et samarbejde med familieafdelingen for at sikre en smidig overgang til jobcentret, når de unge fylder 18 år. 3.3 Indsats til tiden for såvel a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere Jobcenter Køge har for alle målgrupper i jobcentret forbedret rettidigheden i indsatsen betragteligt inden for den seneste årsperiode. Det gælder både for a-dagpengemodtagere og jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Men samtidig med den markante forbedring er der målgrupper, hvor andelen/antallet af ydelsesmodtagere, der mangler indsats til tiden, fortsat er relativ stor. Således mangler i september 2011: 16 % af a-dagpengemodtagerne en jobsamtale til tiden (205 personer) 24 % af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere et første aktiveringstilbud til tiden (76 personer) 15 % af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere et gentaget aktiveringstilbud (29 personer) 26 % af de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere et første aktiveringstilbud til tiden (52 personer) 5

7 20 % af de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere et gentaget aktiveringstilbud (67 personer) Jobcentret oplyste på dialogmødet i maj 2011, at der er fokus på opgaven, og der er afsat ekstra ressourcer til at sikre indsats til tiden. Jobcentret har bl.a. ansat en ITkonsulent pr. 1. februar Aktiveringsniveauet og effekten af indsatsen Jobcenterets aktiveringsgrad ligger for alle målgrupper en del under niveauet for klyngen. Samtidig har jobcentret en relativ lav selvforsørgelsesgrad for dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Endelig har jobcentret en høj andel af langtidsledige for såvel dagpengemodtagere som jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobcentret har en stor udfordring i at tilpasse aktiveringsindsatsen, så effekten øges og langtidsledigheden begrænses. Det er derfor vigtigt, at jobcentret sætter ekstra fokus på, hvilke grupper, der har behov for en tidlig og jobrettet indsats. Jobcentret bemærkede på det seneste dialogmøde i maj 2011, at der ikke er ressourcer til en tidlig indsats for alle målgrupper. Jobcentret efterlyste samtidig eksempler på en indsats, der virker. Hvad er det, der gør en forskel? Køge Kommune har efterfølgende udover interne analyser - aftalt et samarbejde med Beskæftigelsesregionen på 2 områder: Et projekt med Deloitte om en analyse og økonomisk beregning af Køge Kommunes beskæftigelsesindsats med henblik på at understøtte en investeringsstrategi Et projekt med Rambøll om afdækning af, hvorfor nogle ledige bliver langtidsledige og andre hurtigt finder job igen. Hensigten er, at udpege en række stereotyper, som jobcentrene kan bruge i deres indsats. 6

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG RESULTATOVERSIGT 10 MÅLGRUPPEN 11 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Køge Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 11 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 12 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 13 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Køge Kommune 13 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Køge Kommune, indekseret (jan = 100) 14 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Køge og Østdanmark 14 Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Køge og Østdanmark, juli Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Køge og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 15 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 16 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. 17 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 18 Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Køge Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året førpersoner på permanente ydelser i Køge Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 18 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Køge Kommune og Klynge 6, indekseret (jan = 100) 19 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Køge Kommune 19 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug Tabel 10. Sygefraværsforløb over 26 uger procentfordelt på køn og etnicitet - samt udvikling ift. samme måned året før, sept Tabel 11. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 7

9 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 21 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken 21 UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 22 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 24 Tabel 14. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 25 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 25 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 26 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 27 Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 10 - sep Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep INDSATS TIL TIDEN 29 Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Køge, september Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Køge, september Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Køge, september Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Køge, september Tabel 16. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 31 TIDLIG INDSATS 32 Tabel 17. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 32 Tabel 18. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt. 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 32 VIRKSOMHEDSINDSATS 33 Tabel 19. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Køge, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 33 8

10 Tabel 20. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Køge, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 33 SELVFORSØRGELSESGRAD 34 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, dagpengemodtagere 4. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt

11 Resultatoversigt - Køge Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Arbejdskraftreserven Aug A-dagpenge Aug Kontant- og starthjælp Aug Permanente forsørgelsesordninger Aug Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Aug Unge under 30 år Aug Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Aug Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Aug Kontant- og starthjælp Aug Sygedagpenge Aug Revalidering Aug Ledighedsydelse Aug Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Aug Sygedagpenge Aug Revalidering Aug Ledighedsydelse Aug Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Aug Sygedagpenge Aug Ledighedsydelse Aug Forrevalidering - fuldtidspersoner Aug Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Aug Fleksjob - fuldtidspersoner Aug Førtidspension - fuldtidspersoner Sep Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. samme Gnsn. niveau Ift. måneden før, klyngen niveau i måned året i klyngen i Procent før, pct. samme pct. point i samme point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Aug Kontant- og starthjælp, jobklar Aug Kontant- og starthjælp, indsatsklar Aug Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Aug Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Aug Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Aug Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Aug Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 10

12 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Køge Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling sep sep 2011 Køge Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 september 2011 Køge Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,4% -2% (-16%) -6% -2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 538 1,5% 18% (-2%) -2% -7% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 547 1,5% -9% (-9%) 12% 9% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 320 0,9% 25% (14%) 7% 7% - Personer på introduktionsydelse 40 0,1% 54% (25%) 10% 20% - Personer på sygedagpenge 882 2,5% -12% (-25%) -11% -11% - Personer på revalideringsydelse 94 0,3% -20% (-11%) -22% -17% - I alt ,2% -2% (-13%) -5% -2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 3kvt2011 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

13 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september % Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 5% 4,7% 4,8% 4,5% 4,4% 4% 3% 1,1% 1,4% 1,1% 3,1% 0,4% 3,1% 0,5% 2,7% 3,1% 0,5% 3,6% 0,8% 1,2% 2% 1% 3,6% 3,4% 3,4% 2,8% 2,5% 0,6% 2,1% 2,6% 2,9% 3,2% 0% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Køge Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis sep-10 sep-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-16%) -5% 0% 2% Kontant- og starthjælpsmodtagere % (-4%) -5% 3% -6% I alt % (-12%) -5% 1% 0% Kommunens mål: 1335 personer i arbejdskraftreserven i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Køge 2011 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

14 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 300 Køge Klyngen Østdanmark Indeks jan-09 feb-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar -10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Køge Kommune 350 A-dagpenge Kontanthjælp 300 Indeks jan-09 feb-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep

15 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Køge Kommune, indekseret (jan = 100) 300 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Bruttoledige (fuldtidspersoner) Indeks jan-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Køge og Østdanmark Tilgang Afgang Ydelsesgruppe Køge Østdanmark Køge Østdanmark Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Dagpengemodtagere ,6% 23,0% ,1% 32,1% Kontanthjælpsmodtagere 70 59,1% -5,1% 85-39,3% -10,0% I alt ,4% 13,9% 389 9,9% 18,5% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Køge og Østdanmark, juli 11 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere 17% 17% 34% 36% Kontanthjælpsmodtagere 16% 14% 20% 26% I alt 17% 16% 29% 33% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Andel (tilgang ift. hele arbejdskraftreserven) Køge Østdanmark Køge Andel (afgang ift. hele arbejdskraftreserven) Østdanmark 14

16 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Køge og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Køge Østdanmark Køge Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,5% 87,4% 48 56,5% 50,4% Uddannelse* 1 0,3% 0,5% 2 2,4% 2,4% Ledighed 10 3,3% 4,3% 4 4,7% 4,6% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 30 35,3% 40,9% Barselsdagpenge 1 0,3% 0,6% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 18 5,9% 6,1% 0 0,0% 0,2% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 2 0,7% 0,7% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,4% 1 1,2% 1,4% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 15

17 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Køge Klynge 6 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, september 2011 personer Østdanmark Køge Køge Klynge 6 Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 1,8% (-15,5%) -5% 2% Selvstændige 81 8,7% 5,9% 6,4% 17,4% (-4,7%) 7% 6% Dana, A-Kasse For Selvstændige 10 1,1% 1,3% 1,4% 11,1% (11,1%) 21% 12% ASE 71 7,6% 4,5% 5,0% 18,3% (-6,6%) 4% 4% Akademikere 44 4,7% 2,6% 15,0% 15,8% (15,8%) -10% 5% Akademikernes A-Kasse 14 1,5% 0,7% 5,0% 0,0% (16,7%) -11% 10% CA, A-kasse 7 0,7% 0,6% 1,9% 133,3% (40,0%) 0% 2% Ingeniørernes A-Kasse 10 1,1% 0,6% 2,2% -9,1% (-9,1%) -34% -9% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 5 0,5% 0,2% 2,1% 66,7% (0,0%) -45% 3% Magistrenes A-Kasse 8 0,9% 0,6% 3,8% 14,3% (60,0%) 75% 10% Funktionærer og 87 9,3% 8,2% 9,3% 102,3% (20,8%) 38% 26% BUPL, A-kasse 26 2,8% 2,1% 1,8% 225,0% (52,9%) 69% 71% Danske Sundhedsorg. A-kasse 3 0,3% 0,7% 0,8% - (0,0%) 145% 35% Lærernes A-kasse 8 0,9% 1,5% 1,4% -11,1% (14,3%) 27% 42% FTF- A-kasse 40 4,3% 2,9% 4,4% 81,8% (2,6%) 20% 5% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 10 1,1% 1,0% 0,9% 150,0% (66,7%) 23% 60% HK /Danmarks A-kasse ,4% 11,5% 11,7% -8,8% (-20,9%) 6% 2% Tekniske funktionærer 72 7,7% 5,6% 7,9% -8,9% (-19,1%) -9% -4% Business Danmarks A-Kasse 10 1,1% 0,9% 0,9% 0,0% (25,0%) -3% -8% Min A-kasse 16 1,7% 0,9% 1,7% 33,3% (-20,0%) 20% 8% Funkt. og Servicef. A-kasse 4 0,4% 0,4% 1,0% -33,3% (-42,9%) 55% 8% Ledernes A-kasse 26 2,8% 1,8% 2,4% -27,8% (-33,3%) -29% -9% Teknikernes A-Kasse 16 1,7% 1,6% 1,8% 6,7% (6,7%) -9% -10% Byggefagene 16 1,7% 1,7% 2,3% -40,7% (-55,6%) -38% -13% Byggefagenes A-Kasse 9 1,0% 1,0% 1,4% -43,8% (-62,5%) -19% -13% El-Fagets A-Kasse 7 0,7% 0,7% 0,9% -36,4% (-41,7%) -55% -14% Metalarbejdernes A-Kasse 27 2,9% 4,6% 3,0% -20,6% (-28,9%) -29% -19% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,8% 29,8% 20,0% -6,8% (-25,4%) -22% -11% Fødevareforbundet NNF s 8 0,9% 2,5% 0,9% 33,3% (-11,1%) -14% -1% FOA - Fag og Arbejdes A- 75 8,0% 6,5% 6,2% 66,7% (15,4%) 37% 34% Øvrige ,1% 19,9% 17,1% -12,0% (-18,4%) 10% 7% Det Faglige Hus 42 4,5% 4,3% 4,6% 5,0% (-22,2%) -7% 15% Frie Funktionærers A-kasse 14 1,5% 0,7% 1,3% -17,6% (-26,3%) -10% 10% Kristelig A-Kasse ,1% 14,9% 11,2% -16,3% (-15,7%) 18% 4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts

18 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2011 september 10 - september 11 Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (Andel) 38,0% 32,5% 33,2% 5,9 (2,5) 1,8 3,5 (Antal) ,5% (-9,1%) 2,9% 14,3% (Andel) 33,3% 27,6% 34,6% 0,9 (0,1) 2,9 5,1 (Antal) ,0% (1,8%) -0,6% 7,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de fire målgrupper. Dvs. at ta bellen skal læse s sådan, at det eksem ple lvis er 33,3% ud af de ud elukkende jobklare kontant- og starthjælpsmodta gere i Jobcenter Køge, der har været ledige/aktiverede i min imu m 80 pct. af tiden inden for de senest e 52 uger fra og m ed sidste uge i septem ber Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra februar

19 Personer på permanente ydelser Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 12,8% Andel borgere på førtidspension 12% 10% 8% 8,4% 7,8% 10,4% 9,7% 9,5% 9,3% 9,8% 10,2% 7,3% 6% 4% 6,1% 5,5% 8,2% 7,3% 6,9% 7,2% 7,7% 6,0% 2% 0% 2,3% 2,3% 2,2% 2,4% 3,3% 2,4% 2,6% 2,5% 1,4% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdan mark Kilde : Jobindsats.dk, Danmar ks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Køge Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året førpersoner på permanente ydelser i Køge Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal sep sep 2011 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe sep 2011 Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark - Førtidspension % (4%) 0% -2% 5,5% 7,7% 6,0% - Fleksjob 561-6% (-3%) -2% -2% 1,6% 1,9% 1,0% - Ledighedsydelse 240 0% (-4%) 23% 10% 0,7% 0,6% 0,3% I alt % (2%) 0,9% -1,2% 7,8% 10,2% 7,3% Kommunens mål: 2701 personer på permanente forsørgelsesydelser i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik, Beskæftige lsesplan for Køge 2011 og eg ne bereg ninger * Anvendt befolkningsta l er fra 1/ Alderafgrænsnin gen år vedrører udelukkende befolkning stallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts

20 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Køge Kommune og Klynge 6, indekseret (jan = 100) 115 Fleksjob og Ledighedsydelse, Køge Førtidspension, Køge Fleksjob og Ledighedsydelse, Klynge 6 Førtidspension, Klynge Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt- 10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Køge Kommune 300 Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kild e: Jobin dsats.dk 141 feb 09 - jan 10 mar 09 - feb apr 09 - mar 10 maj 09 - apr jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug okt 10 - sep 11 19

21 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug 11 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Køge Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 25% -3% (-8%) 0% (-22%) % 11% -8% -23% % 15% -11% -15% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra fe bruar 2011 Tabel 10. Sygefraværsforløb over 26 uger procentfordelt på køn og etnicitet - samt udvikling ift. samme måned året før, sept. 11 Køge Kommune Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer med ikke-vestlig oprindelse Personer i alt (antal) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andel af alle sygefraværsforløb over 26 uger Udvikling i antal forløb over 26 uger Kvinder Mænd Kvinder Mænd 56% 26% -5% -22% 11% 7% 38% 23% % -16% Tabel 11. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe august 2011 august 10 - august 11 Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) (Andel) 64,3% 60,1% 61,9% -0,9 (-1,2) 3,3-1,8 (Antal) ,0% (-7,5%) 10,3% 6,1% Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 78,2% 68,7% 69,7% 0,4 (-2,5) 1,4 0,2 (Antal) ,8% (7,5%) 24,7% 11,2% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver af de to matchgrupper. D vs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 64,3% ud af de u delukkende indsatsklare kont ant- og starthjælpsm odtagere (match 2) i Jobcenter Køge, som har mo dtaget yd elsen (kon tant- og starthjælp betragtes i denn e opgørelse som én ydelse) i mere en d 40 uger. 20

22 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Køge Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan- 09 feb-09 mar-09 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 5,1% 4,7% 4,8% 4,6% apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep- 10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 5,4% 4,6% 5,1% 4,9% 4,1% 1,0% 0,0% Faxe Køge Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 21

23 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep 11 16% A-Dagpenge Kth/sth: Match 1 Kth/sth: Match 2 Kth/sth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 13,6% 12% 11,9% 11,9% 11,9% 10,6% 10,9% 11,4% 10% 9,4% 8,3% 8% 6% 4% 2% 0% Faxe Køge Kilde: Jo bindsats.dk og egne beregninger Næstved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark 22

24 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Køge Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere sep-10 sep-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,3% (-24,5%) -5% -2% ,8% (6,6%) 5% -7% ,7% (-18,7%) 10% 16% ,2% (133,3%) -7% 5% ,0% (31,3%) 22% 30% Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,6% (-8,7%) -27% -13% ,0% (0,0%) -39% -9% ,6% (-34,4%) -11% -15% ,3% (-33,3%) 41% 10% ,1% (0,0%) -12% -11% ,0% (-6,6%) 8% 4% I alt ,0% (-8,5%) -1% 0% Kommunens mål: 980 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Køge 2011 og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts

25 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Køge Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Ydelsesgruppe Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) sep-10 sep-11 %-vis udvikling ,8% (-13,9%) -3% 1% ,3% (-15,4%) 1% -7% ,5% (-12,5%) 7% 17% ,8% (93,8%) 4% 6% ,7% (66,7%) 28% 25% ,6% (0,0%) -22% -11% (-100,0%) -29% -23% ,9% (-28,2%) -9% -12% ,7% (-28,6%) 61% 16% ,4% (0,0%) -6% -7% ,6% (5,1%) 8% 2% I alt ,5% (-9,9%) 0% 0% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2011 %-vis udvikling %-vis udvikling 24

26 Tabel 14. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Køge Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe sep-10 sep-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,3% (-35,0%) -8% -7% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,4% (17,9%) 6% -7% ,0% (-21,5%) 12% 16% ,4% (157,7%) -14% 5% ,3% (10,0%) 18% 34% ,6% (-33,3%) -35% -17% ,0% (50,0%) -40% -7% ,0% (-42,6%) -13% -20% ,7% (-50,0%) -8% -10% ,0% (0,0%) -23% -24% ,1% (-18,9%) 8% 6% I alt ,0% (-7,5%) -2% 0% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2011 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 160 Køge Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep

27 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 700 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 600 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 26

28 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 15. Udvikling i ministermål 4 - begrænsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 10 - sep 11 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere* Ydelsesgruppe sep 11 Køge Klynge Østdanmark Køge Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontantog starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 193-7,2% (-4,5%) 3,8% 2,7% 7,2% 4,6% 5,8% 93 40,9% (9,4%) -4,4% -9,4% 3,5% 2,0% 2,9% ,4% (-6,7%) 9,6% 6,9% 4,2% 3,0% 4,5% 103 5,1% (0,0%) -5,2% 0,5% 3,8% 2,5% 2,4% 40 60,0% (29,0%) 9,7% 19,9% 1,5% 4,4% 0,8% 4-55,6% (-42,9%) -33,3% -27,7% 0,1% 0,2% 0,2% 1 - (-) 0,0% -19,3% 0,0% 0,0% 0,1% ,5% (-7,9%) -4,5% -6,7% 4,8% 2,6% 2,3% 19-34,5% (-26,9%) 21,9% 2,7% 0,7% 0,6% 0,3% 18 12,5% (-5,3%) -3,2% 5,0% 0,7% 0,9% 0,4% ,7% (7,9%) 7,0% 4,2% 11,1% 11,4% 8,8% I alt ,6% (0,1%) 3,8% 1,4% 37,6% 32,1% 28,2% Kommunens mål: 897 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2011 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Køge 2011 og e gne bereg ninge r *Befolkning stal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

29 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 15,8% 17,2% 6% 4% 2% 0% 2,9% 5,3% 7,7% 5,5% 8,8% 2,5% 3,5% 3,0% 4,9% 3,4% 6,7% 3,7% 6,3% 3,9% 6,6% 10,2% Faxe Køge Næ stved Lemvig Thisted Varde Vejen Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 28

30 Indsats til tiden Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Køge, september % 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Jobindsats.dk Under 30 år; 17% Over 30 år; 16% I alt 16% Under 30 år; 22% Over 30 år; 5% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering I alt 9% Under 30 år; 17% Over 30 år; 6% I alt 7% Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Køge, september % 6% 5% 4% 3% 2% 1% Under 30 år; 5% Over 30 år; 5% I alt 5% Under 30 år; 6% Over 30 år; 3% I alt 4% Under 30 år; 6% Over 30 år; 4% I alt 5% 0% Kilde: Jobindsats.dk Jobklare Indsatsklare Midlertidigt passive 29

31 Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Køge, september % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: J obindsats.dk Under 30 år; 36% Over 30 år; 6% Første aktivering I alt 24% Under 30 år; 11% Over 30 år; 15% Gentagen aktivering I alt 15% Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Køge, september % 35% 30% I alt 26% 25% 20% 15% 10% 5% Under 30 år; 35% Over 30 år; 17% Under 30 år; 21% Over 30 år; 19% I alt 20% 0% Kilde: Jobindsats.dk Første aktivering Gentagen aktivering 30

32 Tabel 16. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 3. kvt kvt kvt 2011 Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 30,4 34,6 30,7 4,0 5,0 4,0 28,9 41,1 33,7-11,4-4,0-8,6 22,0 27,8 23,6-1,0-4,1-4,1 22,4 36,3 28,3-0,1-5,4-4,2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelver fra ledighed), divideret med a ntallet af fu ldtidspersoner på yde lsen. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra august Aktivering sgraden er her beregnet som an tallet af aktiveringsforløb set i forh old de t samlede antal sygedag pengeforløb ove r 8 uger. 31

33 Tidlig indsats Tabel 17. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2011 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 17% 41% 32% -0,8 (-11,5) 3,3 5,1 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 77% 74% 78% 7,4 (2,8) 3,5 6,5 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 73% 69% 69% -3,3 (-0,7) 2,2 7,9 Kontant- og starthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 40% 70% 65% 0,0 (-15,6) 15,1 12,3 I alt (Antal personer) (252) (1.430) (14.552) 14%* 9%* 21%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal 2010 Tabel 18. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt. 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Køge Klyngen Østdanmark Køge Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 6% 10% 8,7% -0,2 (0,5) 1,9 2,4 20% 50% 47% -59,4 (-56,5) -1,6-2,1 14% 33% 31% -6,8 (-20,8) -1,8-2,5 I alt (Antal personer) (69) (553) (6.112) -60%* 3%* 9%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal

34 Virksomhedsindsats Tabel 19. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Køge, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Ydelsesgruppe Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Køge Klyngen* Køge Klyngen* Køge Klyngen* Køge Klyngen A-dagpengemodtagere 21,1% 18,9% 27,4% 34,1% 14,2% 17,1% Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 13,0% 13,1% 11,7% 10,7% 44,4% 28,5% 2,5% 5,1% 2,5% 2,1% 35,2% 33,7% 0,0% 0,7% 0,0% 1,6% 53,5% 47,0% 12,0% 12,5% Tabel 20. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Køge, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 3. kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Køge Klyngen* Køge Klyngen* Køge Klyngen* 20% 18% 5% -1% 24% 24% 200% 75% 375% 74% -8% 14% -25% 76% 200% 114% 34% 32% % 64% 33

35 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, dagpengemodtagere 4. kvt Jobcenter Køge Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt ,0% 20,2% 17,9% 12 35,1% 40,7% 43,4% 21 23,8% 21,8% 27,1% 9 2,9% 9,9% 14,3% ,5% 23,0% 22,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt Redskabstype Jobcenter Køge Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 2 3,3% 18,3% 13,8% Øvrige forløb under 4 uger 0... Øvrige forløb over 4 uger ,9% 24,9% 23,0% Privat ansættelse med løntilskud 5 45,3% 33,6% 44,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 3 4,8% 25,3% 27,5% Virksomhedspraktik 76 16,1% 23,7% 22,5% Forløb i alt ,1% 25,7% 24,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt Redskabstype Jobcenter Køge Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 14 0,0% 3,8% 6,4% Øvrige forløb under 4 uger 0... Øvrige forløb over 4 uger 89 7,9% 7,0% 6,5% Privat ansættelse med løntilskud 1 11,5% 43,8% 38,0% Offentlig ansættelse med løntilskud 0. 0,0% 31,3% Virksomhedspraktik 49 4,6% 4,2% 7,1% Forløb i alt 153 6,2% 6,3% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 34

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere